Foruroligende muslimsk tavshed

Af Sørine Gotfredsen 137

Det går hurtigt ude i verden. Også i disse dage hvor man rystes over den islamistiske terrorbevægelse IS, der fremtræder som selve summen af vestens værste mareridt. I den forbindelse har det i mange dage lydt – blandt andet fra politiet – at vi herhjemme savner, at højtstående muslimer tager afstand fra IS og tydeligt bekender, at deres egen tilgang til islam er helt anderledes. Den opfordring til klar tilkendegivelse fornærmer mange muslimer, hvilket i sig selv siger lidt om, hvor langt vi stadig har at gå i retning af ægte integration. Helt klassisk er reaktionen fra Islamisk Trossamfund, hvis talsmand straks udtrykte decideret vrede over at blive bedt om at stå til ansvar for islamiske bevægelser andre steder i verden. Og når muslimske stemmer på den måde hellere vil dyrke deres egen krænkelse end bidrage til den almene åbenhed, bekræftes usikkerheden angående nogle muslimers egentlige sindelag og syn på samfundet.

I lørdags blev der afholdt to demonstrationer i København og Aarhus. Begge var spinkelt besøgt, men især i Aarhus var flokken lille og bestod hovedsageligt af etniske danskere, hvilket efter sigende skyldtes generel frygt efter trusler fra muslimske kræfter. Hvad end forklaringen er på fraværet, kommer vi ikke udenom, at imamer og andre ledende muslimer ganske enkelt har pligt til at træde frem og tage værdikampen for Danmarks skyld. De ved som alle andre, at udlægningen af islam visse steder udgør en yderst blodig og destruktiv kraft, og et grundlæggende spørgsmål er, hvordan forholdet egentlig er mellem islam og hård islamisme. Professor ved det pavelige universitet, Martin Rhonheimer, har senest – også i relation til manglen på højlydt kritik af IS – understreget betydningen af, at islam i hans øjne udgør ”en religiøs og politisk-social orden i ét.” Og at det egentlige ærinde for Islamisk Stat, som jo er med voldelige midler at skabe kalifatet, ikke kan adskilles fra islam som sådan. Det er en diskussion, der deler vandene, men den skal tages i dette land, hvor en helt vital værdi består af gennem samtalen at give sig til kende.

Som Naser Khader forleden skrev i Kristeligt Dagblad i anledning af Grundtvigs fødselsdag: ”… vi samtaler, diskuterer og holder hinanden ansvarlige for de fælles værdier, som forudsætter det at være dansk. Vi lader ikke stå til…” Hertil kunne man føje, at det i høj grad er i den ånd, at folkekirken har fået sin skikkelse. Den rummer mange forskellige idéer om kristendommens udlægning, men vi taler om det, fordi vi i sidste ende står i forhold til den samme Gud. IS udgør en ekstrem udgave af islam, men det ændrer ikke ved, at det stadig handler om forholdet til den Koran og den profet, som alle muslimer har til fælles. Og hvis muslimer her i landet vil ære og vedkende sig dansk kultur, så træder de ind i samtalen nu fremfor at gemme sig bag den foruroligende tavshed, der i sig selv udgør en modsigelse af landets ånd. Hver gang man oplever denne tavshed, og vi atter efterlyser modet og livstegnene fra både menige og magtfulde muslimer, studser man over, hvor stille der er. Tier de af skræk for at blive straffet for at tage dette samfund for meget til sig, eller tier de, fordi de inderst inde ikke føler så stærkt for landet her, at de ubetinget vil tage dets parti imod muslimsk fanatisme? Sagen er, at ingen af os ved det. Men sagen er også, at det er lige præcis det spørgsmål, man om og om igen stiller sig selv, når man gør sig bekymrede tanker om fremtiden for os alle sammen.

137 kommentarer RSS

 1. Af Søren Revser

  -

  Jeg er langt mere rystet over vore egne dybt korrupte politikere og især Pressens foruroligende tavshed om problemet.

 2. Af Jan Johansen

  -

  Ja, vist er det foruroligende med denne tavshed, men heldigvis er der da nogle, der tager afstand fra de grusomheder, IS står bag. Det gælder også mennesker med muslimsk baggrund. De kan da godt selv se, at IS-folkenes udlægning af islam er langt ude. Hvad mon der ligger bag? Hvor kommer de fra? Hvad forestiller de sig? Tror de virkelig på, at verdenssamfundet vil finde sig i deres barbariske udskejelser?

 3. Af Niels B. Larsen

  -

  Rigtige muslimer kan naturligvis ikke tage afstand fra IS.

  For IS er indbegrebet af den rene, uforfalskede islam.

  Det fremgår med al ønskelig tydelighed af koranmakværket.

 4. Af Preben Jensen

  -

  Mens udemokratiske og tungt bevæbnede røver- og morderbander huserer i fjerne lande i et omfang og på måder som i længden udgør en stor trussel også mod Europa og Danmark, er der udemokratiske kræfter herhjemme som også fører sig frem med menneskefjendsk og folkefjendsk politik.

  Men er det gået op for det store flertal af journalister? Som fik et vink med en vognstang eller et rådhustårn, dengang det i sidste øjeblik blev forhindret at 40-50 journalister ( boende på rådhuspladsen i Kbhvn ) blev halshugget eller skudt. Kun pga. Pets og Fets heldige og dygtige indsats blev terror-anslaget forhindret.

  Hvad har man i journalist-kredse lært af det? Eller er forsøget på at iværksætte en massakre allerede glemt?

 5. Af Preben Jensen

  -

  PS: Det virker ihvertfald meget mærkeligt at flere og flere saglige indlæg bare “forsvinder” eller hænger i det nye filter i time- eller dagevis. Det er da ikke demokrati og ytringsfrihed.

 6. Af Hans Hansen

  -

  Man skal jo blot erkende, at en anti-demokrat, uanset individets tilhørsforhold, handler om samme tema over flere fortællinger.

  Anti-demokratisme er en ideologisk tilstand nært beslægtet med psykopati. Fordi det er en tilstand, så findes den i mange variationer. Deres fællestræk er psykopatisme. Et samfund er nødt til at forsvare sig imod dem, hvis ikke man ønsker deres opportunisme.

  Det er uhyre enkelt, har ikke specielt noget med teisme eller ateisme at gøre, ligesom man finder psykopatismen overalt, og derfor også blandt både religiøse og areligiøse.

  De er alle chauvinister i begrebets ordrette betydning, og findes blandt både kvinder og mænd i alle aldre. Det giver mening for et samfund at undgå chauvinister, og derfor også islamister. ISIS er prototypen på en af de muslimske ideologiske psykopatier, af sunni muslimsk observans, såvel som nazismen er en af flere kristne variationer. Stalinismen en af de ateistiske.

  Militante radikaliserede findes derfor i mange forklædninger, og derfor kan de ikke identificeres på baggrund af et bestemt tilhørsforhold. Konklusionen er blot, at det giver mening for et samfund at undgå disse psykopater, uanset tilhørsforhold til ideologi og religion.

  Det bør derfor komme til udtryk i indvandringspolitiken, såvel som dårlig socialpolitik er disponent for udvikling af chauvinisme, og derfor er en naturlig del af indenrigspolitik.

  Det er “nederen” at politikerne ikke tilstrækkeligt er deres opgave voksen.

 7. Af K.Larsen .

  -

  Hvis Danske borgere går rundt i frygt for repressalier, er det på tide at afskaffe §266b.

 8. Af Ismail Kaya

  -

  Foruroligende forudindtagetindhed hos Sørine Godtfredsen

  Utroligt at Sørine Godtfredsen(SG) kan få spalteplads til sådanne ytringer og hvad der må anses for en decideret hetz mod herboende muslimer. Det siger en del om tonen her i landet. Må jeg minde SG om at det er i Mellemøsten at konflikten foregår og med drab og undertrykkelse af MUSLIMERNE dér.

  Kunne det tænkes at de herboende muslimer er lede og kede af, at hele tiden at blive sat i hartkorn med diverse ekstremister, og at de ganske enkelt ikke gider debatten længere ? I din optik er muslimerne skyldig indtil det modsatte er bevist. Er det ikke endnu mere bekymrende at disse retsprincipper skrider ?! Uden i øvrigt at have nogen som helst tilknytning til Islamisk Trossamfund, så kan jeg sgu forstå at de bliver vrede over hele tiden at skulle tage aktivt afstand fra alle mulige galninge og deres påfund. Hvordan ville SG mon ende med at svare, hvis hun med jævne mellemrum blev spurgt om, hvorfor hun ikke aktivt tog afstand fra sine pædofile katolske præste-kollegaer ?

  PS: Har ingen illusioner om at du vil forstå ovenstående, for angsten og fremmedhadet er hvad du lever af at indgyde hos folk.

 9. Af r. vangkilde

  -

  NU! ROLIG PREBEN, – fanden og fjenden skal bekæmpes med tavsheden ELLER,
  skal vi blande os med alverdens sørøver, banditter og terrorister, men DESVÆRRE tænder USA og NATO straks lunten for selviscenesættelse, men glemmer ofte FN.

  Fjender findes altid når vi opsøger Dem, og lige siden anden krig Korea, Vietnam, Kommunister og atom forskrækkelsen, Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen og Putins
  sanktioner er allerede glemt.
  HAR PREBEN RET! politikerne puster hele tiden til ilden, og håber på ny politisk modspil fra fjenderne af fællesskabet ELLER, – er demokratiet snart fallit og pengekassen tom, så vi snart må slukke for musikken.

 10. Af Rikke Nielsen

  -

  Det er i min optik direkte sygt tænkt at kræve, at danske almindelig muslimer skal træde frem og tage afstand fra terrororganisationen IS.

  Sørine Godtfredsen, selvom du ikke har været trådt frem og personligt taget afstand til mordet på lille Rasmus, tror jeg da ikke i min vildeste fantasi på, at du bakker op omkring danske kvinders mord på deres børn. Jeg tager det for underforstået at du selvfølgelig, som ethvert normalt tænkende menneske, tager afstand for en sådan uhyrlighed.

 11. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – Store tak til SG for et særdeles relevant indlæg ( så har vi da mindst et “mandfolk” tilbage i den danske folkekirke )

  – ISIS er den SANDE Islam, hvis nogen skule være i tvivl – det har en del af os aldrig
  været i tvivl om de sidste ca. 30 år, hvor Europa begik den største dumhed i hele
  verdenshistorien, nemlig at lukke muslimer ind i højt udviklede demokratier.

  Muslimer bliver, naturligvis, ALDRIG integreret fordi de netop IKKE ønsker at
  blive integreret – så fat det dog.
  – Mellemøstens stater befinder sig – lige nu – i tidsperioden 1618 – 1648 = 30 års
  krigen mellem katolikker og protestanter.
  – Der findes INGEN moderate muslimer, men kun muslimer, der “tier og afventer” – afventer tidspunktet, når de er mange nok til at starte, hvad de kom for – nemlig
  erobringen af Europa, som ALTID har været deres ERKLÆREDE slutmål siden
  Konstantinopels fald i 1453 – så fat det dog.
  – Deres primitive ideologi – ISMEN – er værre end både Nazismen og
  Kommunismen TILSAMMEN – så fat det dog.
  – Deres “menneskesyn” er primitivt – massiv undertrykkelse af kvinder ( 2klasses)
  og anderledes troende – så fat det dog-
  – Pædofili er fuldt acceptabelt ( nu tilladt i Irak ned til 9 års alderen ) og praktiseres
  i mange af de arabiske lande – så fat det dog.
  – Stening af utro samt hængninger af homoseksuelle er en fuld acceptabel straf
  i.h.t. deres “sharia-lov”, som langt de fleste af – også – “de såkaldte moderate
  muslimer” går ind for påvist i adskillige undersøgelser i Europa.
  – Alle ikke muslimer betegnes som VANTRO – dvs. lavere stående mennesker, der
  kun har fortjent at dø, med mindre de omvender sig til den sande tro ( hvad var
  det nu nazisterne kaldte jøderne…? )
  – Jøder stemples som rene rotter, der skal udryddes
  – Josef Goebbels kunne ikke gøre det bedre og ville være misundelig – han kunne
  ikke, trods ligeledes ganske “klar i mælet”, få de, dengang knapt så stupide
  vestlige demokratier til at importere millioner af tyske 5. kolonne folk i deres
  lande, men hvem har allerede præsteret dette…..??
  – og man kunne blive ved, men det er helt sikkert, at Europa – senest om 10- 15
  år vil være et stort massivt helved af borgerkrige med muslimer – i mellemtiden
  vil vi blive vidner til modbydelige terrorangreb, hvor kvinder og børn vil blive
  myrdet med overlagt fanatisme alt i medens vore lalle-svage, forræderiske
  politikere vedblivende vil gentage deres forløjet mantra, at

  ” Det drejer sig jo kun om en ganske lille del radikaliserede muslimerne”!

  Til slut vil jeg igen citerer et af verdenshistoriens største genier – Albert Einstein

  “Der er to ting i denne verden der er uendelig – universet og menneskes DUMHED og
  ved nærmere eftertanke er jeg ikke sikker på at UNIVERSET er uendeligt”
  citat/slut

  Vi er vidne til den ultimative mest stupide fejltagelse i hele den vestlige verdenshistorie – dette kan ALDRIG undskyldes når regnskabet, endeligt, skal gøres op på dagen for ARMAGEDON!

 12. Af svend petersen

  -

  Jeg kan kun give Rikke (14.09.14 kl.1905) ret.

  Det er fuldstændigt sygt og et udtryk for dæmonisering af en gruppe af danske statsborgere, som du ikke deler religion med, at bede dem og at tage afstand for moderer som misbruger deres religion til at udøve terror.

  Der er ingen der beder dig eller danske kristne, om at starte en demostartion imod de fantiske abort modstandere i USA. Der har bedrevet terrorisme i form af mord på uskyldige kvinder, der har fået udført en abort, eller de læger der har udført den.

  Man kunne også bringe anti davanisterne ind i billedet, altså de 40 -50 mil. amerikanere der bekæmper videnskabe og seriøst påstår, at jorden er skabt af gud for 6000 år siden.

  Man kunne også gå et skridt videre og kigge på den “kristne” Nigerianske regeringshær, der i deres jagt på boko haram, halshugger på samme bestialske som IS deres muslimske modstandere.

  Men af en eller anden årsag er det kun muslimer der er kollektivt skal holdes ansvarlige og ikke kristne.
  Hvis du Sørine kan være så venlig og næstekærlig af fortælle mig grunden til dette, vil jeg føler mig en smule mere frelst

 13. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Svend Petersen kl. 20:00

  ……men af en eller anden grund er det kun muslimer der skal holdes kollektivt
  ansvarlige…………kan du forklare mig det Sørine ..?
  citat/slut

  – Ja, naturligvis skal muslimer holdes kollektivt ansvarlige for deres primitive, præ-
  middelalderlige isme forklædt som religion, med mindre de tager KLAR afstand
  fra ISIS barbari samt deres egen primitive præ-middelalderlige sharia-lov.
  – nøjagtigt, ligesom ALLE tyskerne jo blev holdt ansvarlige for Hitlers nazisme
  med de allieredes massive bombardementer over tyske byer, hvor enorme
  mængder kvinder og små børn brændte op i regnen af fosforbomber
  – nøjagtigt ligesom ALLE folkesalg i historien er blevet holdt kollektivt ansvarlige
  for deres lederes-/anføreres stupide, fascistoide aggressioner-/”ismer”

  Derfor og NETOP derfor!.

  PS.: en nylig dugfrisk undersøgelse i Frankrig siger, at hele 27% af ALLE franske
  unge mellem 18 – 24 år går ind for “sharia-lovens” indførelse i Frankrig – hvad
  mon alle de politisk korrekte ville sige, såfremt resultatet var nazisme i stedet
  for islamisme ( to alen af samme stykke )….??

  Det politiske korrekte hykleri og forræderi stortrives i Europa – lidt endnu!

 14. Af Birte Bune Smith

  -

  Foruroligende muslimsk tavshed, skriver Sørine Gotfredsen. Hvorfor i alverden skal danske muslimer være ansvarlige eller tage stilling til IS´s terrorisme på samme måde, som nogle også vil gøre danske jøder ansvarlige for Israels krig i Gaza. Det er et sundheds- og integrationstegn, at de danske muslimer ikke involverer sig i IS´s grusomheder.

 15. Af Preben Jensen

  -

  Det er vist noget af en tilsnigelse at tale om en “kristen” nigeriansk regeringshær. Og nazismen var vist mest en blanding af ateisme og hedenskab, Hitler selv var ihvertfald en slags ateist eller anti-krist, ihvertfald var kan en samvittighedsløs psykopat ligesom Stalin.

  Gotfredsen har jo ret i at det er foruroligende med den muslimske tavshed mht. Nordirak mv., men de ikke-moderate vil ikke kritisere ISIS/ IS, og de moderate tør ikke.

  Det er forøvrigt også foruroligende at ytringsfriheden i Danmark og på disse blogs, udsættes for mere og mere cen sur.

 16. Af Benny B

  -

  Selvom at DR sikkert har søgt, udvalgt og redigeret, så var det tydeligt at flertallet i begge demonstrationer, var etniske danskere. – desværre –
  Set i lyset af, at 16pct af frankrigs befolkning, i en undersøgelse, ser med posetive øjne på IS, så kan og bør det ringe fremmøde ikke overraske nogen. – desværre –

  borgerkrigen truer derude i fremtiden.

 17. Af Kristian Andersen

  -

  Foruroligende at Kristne racister og fanatiker som Sørine ikke tager afstand fra voldtægt at 10.000 vis af børn i den Katolske Kirke, Kristne og Katolske overhoveders magtmisbrug samt århundreders Koretoge i Guds navn!

 18. Af Preben Jensen

  -

  Nå, den svenske “borgerlige” regering som nok aldrig har været borgerlig, men mere en samling lyserøde socialdemokrater, tabte tilsyneladende valget, men måske kun tilsyneladende, fordi Sverigesdemokraterne er gjort til pariaer, plus at det ekstreme feministiske parti kom ind i varmen.

  Masseindvandringen vil fortsætte, og det samme vil Sveriges omdannelse til et multi-kulti land eller en mellemting mellem Sverige, Mellemøsten, Afrika og diverse arabiske/ muslimske lande.

  Og i Tyskland, Frankrig og England mv. er der nu millioner og atter millioner af indvandrere. Alt tyder på at EU kan ende som en regulær krudttønde.

  Som det kan ses af de naive og ubehjælpsomme lappeløsninger som både V, K, DF, S, R, SF, EL og LA har disket op med i den senere tid, overfor de voksende islamistiske trusler, har de samme partier skaffet Danmark nogle problemer på halsen som er sprængfarlige, men også tæt på at være uløselige, ustoppelige og ukontrollable.

  Kristian Andersen har selvfølgelig ret i at der bør tages skarpt afstand fra misbrug og mishandling af børn, uanset hvem der begår overgrebene. Men kommunister og nazisterne har også begået talrige overgreb på børn. Og her i Danmark er der meget mere bureaukratisk mishandling af børn end de fleste er klar over. Og nu vil man også have Sodoma og Gomorra-tilstande på visse nye “familie”-områder.

  Verden er i det ondes vold, og mennesket er ikke grundlæggende godt som rødfascisterne påstår, men nærmere en svag og påvirkelig skabning der svajer for eller føres med af vinden eller stormen.

 19. Af Arvid Holm

  -

  Alle islamiske trosretninger forkynder, at Islams hellige skrifter er Guds ord, der blev bragt til mennesket af den store profet, der har status som idealet for alle muslimer.
  Islam fortæller ligeledes, at den store profet ved flere lejligheder udførte samme handlinger, som IS bebrejdes for i dag.
  Jøderne i Medina fik således samme behandling.

  Når initiativtagerne til demonstrationen mod IS erklærer organisationen for ikke-islamisk, anfægter de derfor profetens status og forkyndelsen.
  De vil rette i Guds ord og stemple profeten som ond?
  Islam kasseres og erstattes med vestlig humanisme?

  Ingen muslim, der vil sit eget vel, tager et sådant standpunkt.
  Ligesom Jehovas Vidner praktiserer Islam indoktrinering og gruppepres, så flokken holdes samlet og makker ret.
  Lejlighedsvis går Islam dog langt videre end Vidnerne, når afvigere skal disciplineres.

 20. Af Søren pedersen

  -

  Jeg er enig med alle.

 21. Af Martin Kjeldsen

  -

  Jeg synes at det er foruroligende at ikke flere kristne præster protestere mod de ufattelige overgreb som den kristne kirke har forvoldt mod anderledes tænkende og -troende mennesker.
  Herunder kan nævnes den katolske kirke massive overgreb, fysiske og seksuelle, mod børn.
  Undertrykkelse f.eks af indfødte befolkninger og deltagelse i folkedrab i f.eks Syd og Nordamerika.
  Noget som er sket langt op i det 20. århundrede, og med støtte af regeringer i bla. USA, Irland og Canada.
  Så måske skulle vi begynde at feje for egen dør først!

 22. Af Preben Jensen

  -

  Hvis man læser Bjarne Munks klare og saglige redegørelser på forskellige blogs for hvordan islamisterne gennem hundredvis af år med jævne mellemrum har angrebet Europa militært, og hvis man ser på den islamistiske retorik eller propaganda hvor Europa betegnes som “krigens hus” og hvor europæerne omtales som “urene” og lavere stående væsner der skal bekæmpes og dræbes, så kan man da ikke være i tvivl om at den arabiske islamisme er en gigantisk trussel mod Danmarks og hele Europas fred og sikkerhed, nu hvor landegrænserne er nedlagt af EU, og millioner af islamister har fået lov til at slå sig ned i Tyskland, Frankrig og England osv. Plus at nye millioner af kulturfremmede er på vej over Middelhavet eller gennem Grækenland og Tyrkiet.

  Kun de meget uvidende eller dagdrømmende eller uforstandige kan være i tvivl om at vi får en frygtelig krig eller terror overalt i Europa, hvis der ikke snart ændres på indvandrings politikken. Men længe inden krigen begynder, vil landenes økonomierne være alvorligt svækkede, og velfærdssystemerne vil være kraftigt forringede eller brudt sammen.

  Mere og mere bliver det krystalklart at de radikales politik er skandaløs, folkefjendsk og landsskadelig ud over alle grænser. Det er en politik der er bygget på røde løgne, vås og vrøvl og falsk humanisme som fører Danmark mod katastrofe og undergang.

  Også den socialdemokratiske støtte til de radikale er en skandale og et stort svigt overfor baglandet og danskerne.

  De vilde udskejelser i Nordirak viser jo også, at islamismen er en ekstrem og blodtørstig -isme som kalder på at man forholder sig realistisk til tingene istedet for at svæve rundt i ideologiske fantasibobler.

  Bliver politikerne ved med at ignorere udviklingen som hele tiden gnaver i vores fred og sikkerhed, kultur og økonomi, sundhed og familieliv, plus at både velfærdsstaten og nationalstaten er truet på eksistensen, så ender det hele i et rædselsfuldt ragnarok hvor millioner af danske familier vil blive retsløse og vil få frataget deres frihed, privatliv , ejendomsret og private midler og yderligere vil komme til at leve i en ruin af et samfund hvor danskerne vil være omgivet af kaos og anarki, ondskab og bestialske forbrydelser til alle sider.

  De uhyggelige konsekvenser af de radikales og de skabsradikales politik mærkes jo allerede mange steder i Danmark, så det er ikke kun fjerne fremtidsperspektiver det drejer sig om.

 23. Af Axel Eriksen

  -

  En personage, der er enig med ALLE – vedkommende har ingen mening!

  Og hvorfor skulle muslimer i Danmark ikke kunne tage stilling til IS? Så stupide er de importerede muslimer og deres afkom vel ikke – eller er de?

  Og hvad angår katolikkerne – hvad har de med det her at gøre ?

  Hold Jer for helvede på sporet, og debattéer en islamisk terrororganisation, der opfører sig mod alle gældende krigskonventioner!

  “Konventioner” skal altid overholdes . Det er fra de politisk korrekte et “must”.

  Hvorfor ikke for IS??

 24. Af Axel Eriksen

  -

  @ Martin Kjeldsen!

  Ja, der har været utrolige overgreb på andre befolkninger/nabolande ikke kun i århundreder – men i mange årtusinder!

  Lige nu er der en fanatisk islamisk skare, der hærger i Irak og Syrien!

  Er det nuværende ikke mere aktuelt end 1.000 års historie?

 25. Af Maria Due

  -

  Kære Axel Eriksen, du skriver:

  “Hold Jer for helvede på sporet, og debattéer en islamisk terrororganisation, der opfører sig mod alle gældende krigskonventioner!”

  Se her er vi inde ved det væsentlige, og hvad katolikkerne angår, udtalte paven i går, at vi befinder os i en tredje verdenskrig, og at det er tid at græde. Paven lagde ikke skjul på, at han var dybt deprimeret, og vi kan være sikre på, at Vatikanets efterretningstjeneste er vel underrettet.

  Men, men, som vi jo begge ved, har vi netop at gøre med et sæt krigskonventioner, som ikke matcher dem, vi selv skal efterleve. For fromme muslimer er der intet over Koranen, og netop der finder ISIS en retfærdiggørelse af sine handlinger. Selv jeg, der absolut ikke er kyndig i Koranen, kan hurtigt diske op med flere koran-citater, som for en enfoldig troende må virke enten overbevisende eller lammende på selvstændig afstandtagen til ISIS. Man kan starte med sura 8 vers 12 og 39.

  På nettet findes flere koranoversættelser på forskellige europæiske sprog. På dansk har vi Ellen Wulffs hyppigt roste udgave, hvor der i vers 12 tales om at slå modparten med skræk, hvilket ifølge Den store danske ordbog sagtens kan ændres til at bruge terror, og den engelske koranoversættelse, som jeg har kikket i, bruger netop ordet terror.

  Dette er blot en af mange grunde, som jeg synes gør det bydende nødvendigt, at kyndige imamer træder frem og forklarer os, hvorfor ISIS’ metoder ikke er i pagt med det rigtige islam?

  Spørgsmålet stilles overalt i den vestlige verden, og denne blogtråd er i så henseende vældig typisk, fordi folk har behov for forklaringer på den bestialitet, som ISIS anvender så flittigt. Set fra en vestlig synsvinkel er der, som du nævner, intet, der retfærdiggør den, og hvis muslimer mener det samme, hvilket flere jo har udtalt, så må vi bede om at få en forklaring på, hvordan de håndterer denne skrigende modsætning til det, som vi selv kan læse i Koranen. Jeg tror, at det også for mange muslimer ville være en lettelse, hvis deres imamer griber om nældens rod.

  Hvis imamerne af den ene eller anden grund ikke er i stand til at gøre det, synes jeg, at det skader islams omdømme i helt forfærdelig grad og dermed går ud over alle muslimer. Dette er imamernes “time”.

 26. Af Thomas Petersen

  -

  Hehe sjov læsning. Du virker som en oplyst mand (ironi så fat det dog).

 27. Af hr j christensen

  -

  Det er påfaldende at islamisterne opfører sig præcist som jøderne!

 28. Af Axel Eriksen

  -

  Ja, humor og ironi er to sider af samme sag!

  Så glem bare din ironi!

  “Den der kun tager spøg for spøg – og alvor kun alvorligt – Han har forstået begge dele meget dårligt!

  Men alvor kan man ikke komme udenom! (Ironi kan forekomme)!

 29. Af Jens P. Hansen

  -

  ISIS, IS eller ISIL eller hvad Vestens medier nu bruger som branding i denne uge, dræber langt flere muslimer end noget andet. Mere 90% af de dræbte er muslimer, men det kommer kun i Vestens medier, når en amerikaner eller brite (måske) er blevet halshugget.

  I stedet for at føre skræmmekampagnen, skulle medierne måske hellere agere som voksne mennesker og stille spørgsmålet : Hvordan er ISIS blevet så stærke? Hvem har trænet dem og hvem har givet dem våben?

  Og glem det store ‘bankkup’ i Mosel, som Vestens medier bla har brugt som bortforklaring på ISIS’s styrke. Det er endegyldigt afsløret som en hoax.

  Men fordi vi så kommer for tæt på os selv, så foretrækker vi at lade som om, at ISIS bare er faldet ned fra himlen – fuldt trænet og bevæbnet, da de først gjorde opmærksom på dem selv og drog fra Tyrkiet ned i Nordsyrien tilbage i 2011/2012.

  Som en lille sidebemærkning kan det nævnes, at al-Baghdadi rigtige navn er ‘Simon Elliott’ og hans forældre er begge jøder. Og Simon har endda været så heldig at mødes med John McCain, da denne var i Nordsyrien for at hilse på de ‘moderate’ syriske terrorister, der modtog og modtager bla amerikansk støtte.

  Nåh, men nu skræmmer Simon os i stedet. Og der er ikke noget bedre for magthaverne end at skræmme befolkningen fra vid og sans. Så er befolkningen nemlig så medgørlige og går med til hvad-som-helst og når man er skærmt, tænker man heller ikke særlig klart.

  En gennemprøvet psyops strategi, der virker gang på gang.

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  J Christensen har på Amalie Lyhnes blog lagt et 100% antisemitisk propaganda indlæg ind.

  Blot man kender sammenhængen.

 31. Af Ismail Kaya

  -

  Marie Due

  Du siger selv at du ikke er kyndig udi Koran vers, men du er sandelig heller ikke bibelstærk. Jeg kunne også finde flere kontroversielle og skrækindgydende bibelvers fra det nye og gamle testamente også stille dig til ansvar for indholdet. Og omvendt ville det være ligeså nemt at finde vers i Koranen som maner til forsoning og næstekærlighed.

  Hvis man skulle hoppe på din mere eller mindre paranoide vrangforestilling om at alle muslimer dybest set er enige med IS, så er det da underligt, at de som har måtte bøde mest for IS’s bestialske hærgen i form af drab, voldtægter og undertrykkelse netop har været muslimer.

 32. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gode Ismail Kaya,

  Du har så evigt ret. Folk kan bare starte med Joshuabogens opfordring til massemord og etnisk udrensning. Ny Testamente er lidt vanskeligere; men der er guf i Johannesapokalypsen.

  Og når man tænker på ikke mindst Joshuabogens virkningshistorie i den vestlige verden: uha dada.

  Joshuabogen var god at have ved hånden under den palæstinensiske nakba. Det gjorde det lidt lettere for Ben Gurion og hans folk at lave etnisk udrensning.

 33. Af Maria Due

  -

  Ismail Kaya.

  At du og andre forsøger at ændre debattens emne, kan kun være udtryk for, at I mener, at islam ikke kan stå for den diskussion, som efterspørges i alle vestlige lande. Som altid retfærdiggør den enes synd imidlertid ikke den andens, så .venligst hold dig til det, som oplægget handler om, og det er hverken den katolske kirke eller jødedommen.

  Hvad mit kendskab til Biblen angår, er det i hvert fald bedre end dit, idet jeg anser det for at være logik for perlehøns, at Det gamle Testamentes indhold i er jødernes hellige skrift og påståede historie og som sådan denne blogtråd udvedkommende.

  Tråden er skrevet af en evangelisk-luthersk præst i et land, hvor en evangelisk-luthersk folkekirke nyder en særstilling. Det er velkendt, at Luther ikke anerkendte Johannes’ Åbenbaring for at være et skrift om Jesus’ lære, og at dette sidste kapitel i Det nye Testamente i det hele taget er fuld af paradokser, som ofte har affødt diskussion og fået teologer til at vende fingeren nedad. Joshuabogen nævnes ovenfor, men den hører til i Det gamle Testamentes mytologi og er således helt irrelevant.

  “Hvis man skulle hoppe på din mere eller mindre paranoide vrangforestilling om at alle muslimer dybest set er enige med IS, så er det da underligt, at de som har måtte bøde mest for IS’s bestialske hærgen i form af drab, voldtægter og undertrykkelse netop har været muslimer.”

  Det har jeg ikke skrevet eller ment, og du må sandelig have meget lidt tiltro til muslimer som helhed og imamer i særdeleshed samt uendelig lidt viden om islam , hvis du tror, at imamer ikke kan udlægge Koranen på mere en én måde.

  Jeg er en af dem, der gerne lytter men ikke til enhver tåbe, der ikke har den rette baggrund til at udtale sig eller blot rider sin egen kæphest uden at vise de fornødne ansvar, som man,bør kunne forvente, i det hele taget ikke brillerer med intelligens. I øvrigt fremgår det jo netop af mit tidligere indlæg, at denne situation går hårdt ud over muslimer, og at der er lagt op til, at det bliver værre, hvis den nuværende tilstand af uvished forbliver uforløst.

  Jeg gør opmærksom på, at det tilsyneladende er ly.kkedes præsident Hollande at overtale selv Saudi-Arabien til at bekæmpe ISIS, og om det hovedsageligt skal tolkes som ideologisk diskordans eller politisk pragmatisme, fordi Obama presser dem hårdt, skal jeg ikke kunne sige. Men det er dog tydeligt, at der er stor uenighed i den muslimske lejr, og at der udover alle de øvrige stridspunkter foreligger store ideologiske forskelle i tolkningen af islams hellige skrifter.

  Der har tidligere været forsøg på at reformere islam, og noget tyder på, at man bør gøre et nyt forsøg., og at vi andre viser størst hensyn mod muslimer ved at støtte sådanne tiltag. Som det er nu, får vi i det ene øjeblik at vide, at de står sammensplejset i en ummah på 1.5 mia, og det næste kan enhver konstaterer, at der indenfor denne ummah jævnligt er forekommet grufulde religiøse borgerkrige igennem 1. 400 år. Det er først nu, at det er gået op for nogle af vore politikere, at denne borgerkrig kan brede sig til vestlige territorier.

 34. Af Axel Eriksen

  -

  Jeg vil gerne gentage det! Hvad har årtusindårgamle skrifter at gøre med det, der nu sker i Irak og Syrien?

  Ja, mennesker uden selvstændig mening og kun med henvisning til mange koran- og bibelvers kan boltre sig!

  Skulle man ikke lige m.h.t. Irak og Syrien starte med den aktuelle situation ! Det er er betydeligt nemmere end at tage en diskussion om “Det gamle Testamente” og ” Koranvers”!

  Men for visse personer er det åbenbart selve ” sandheden”, der er nedskrevet i disse!

  Fred med dem! Nåh, nej – Det lykkes vel aldrig.

  Er der virkelig danskere – uanset uddannelse – der ikke kan se det? Øjensynligt – en tidligere teologiproffesor kan ikke se det, der ikke er skjult for alle andre!

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  Marie Due,

  Det glæder mig da, at du ikke er den evangelisk-lutherske præst. Så burde du vide mere om, hvorfor Det Gamle Testamente hedder Det Gamle Testamente.

  Du kan have ret mht. Luther og apokalypsen; men det ændrer ikke på sagen, at det er en del af den kristne Bibel, og ret meget læst ikke mindst i amerikanske kristne-zionistiske kredse … de kan slet ikke få nok af den.

  Det er også typisk, at dem med din stemmeføring her — og det er umuligt at sige, hvor mange det drejer sig om — gerne vil tage historiske henvisningen med, men idet øjeblik, det vendes mod dem selv, så råber man: Hvad skal vi med historien. Vel, disse blogs er nu også blevet hjemsted for egentlig antisemitisk propaganda, så hvem er det egentlig det her handler om? Du har i hvert fald ikke taget til genmæle mod J. Christensen, så skulle du træde frem og sige til en muslim, at han skal fordømme andre muslimer som klart laver helt afskyelige ting, når du ikke selv tager afstand fra en landsmand, der direkte hetzer mod den jødiske befolkningsgruppe i Danmark og Europa?

 36. Af Kristian Andersen

  -

  Maria Due er Du også villig til at debattere Vestens og Israels mange synder eller er det kun Muslimer du går efter?

 37. Af Jens Cini

  -

  Jeg tror de fleste Europæere har dannet deres mening om Islam. Sidste år bragte “Le Monde ” en undersøgelse hvor 75% af franskmændene fandt Islam uforeneligt med Republikkens værdier. Jeg tror den samme opfattelse er i andre europæiske lande. Disse tal er ikke slået igennem i det palamentariske system endnu. Det kommer det til de kommende år.

 38. Af Maria Due

  -

  Kristian Andersen, jeg har allerede diskuteret de emner til hudløshed, og her er det noget andet, der er emnet. Derfor.

 39. Af Henrik Larsen

  -

  Kære Sørine,

  Helt enig, mere foruroligende er dog, at blandt alle vi uhyrligt godt uddannede danskere er der fortsat mere end rigeligt, der lapper de i bedste fald ligegyldige og i værste fald faktaresistente, retoriske udglatninger i sig, som næsten dagligt bliver ytret af politikere, senest David Cameron: “Forbryderne er ikke muslimer, for islam er fredens religion” (citeret efter hukommelsen).
  I øvrigt skægt at høre de senest indkaldte meningseksperter til DR2 bestå på, at ISIS ikke er et religiøst problem.

  @Ismail Kaya:

  Din definition af hetz gad jeg godt høre? Må jeg ikke være utilfreds med, at både shia- og sunnimuslimer udrenser kristne i ordets værste forstand fordi de er kristne, selvom shiaer også gør dette mod sunnier og omvendt, noget der ikke ligefrem er nyt? Kan jeg ikke kalde det en hetz mod de kristne, uanset muslimer dræber hinanden i hundredtusindvis? Måske en “superhetz”, sammenlignet med din definition på hetz?
  Kan vi ikke bare konstatere, at de højt besungne “moderate” muslimer er dydsmønstre i at undlade kritik af deres terroristiske trosfæller, især når man sammenligner med de skidtspande vi danskere har læsset i hovedet på hinanden de sidste 30 år?

  Jeg mener at huske, at et banner ved en demonstration under Muhammed-krisen udenfor Finsbury Park i London sagde: “slay those who say islam is intolerant”!? Det havde da været skægt, hvis det var en komiker eller to, der var budskabets ejermænd, det var det bare ikke. Måske afsenderne bare troede, at den med “fredens religion” allerede var i hus, så er der nok ingen, der bemærker detaljerne af en ufrivillig komisk retorik?

  Hvordan foreslår du egentlig, at vi markerer vor utilfredshed med ISIS´ henrettelser af journalisterne og af andre, som blev henrettet fordi de var vestligt-kristne? Da du nok husker, hvorledes en stor del af den muslimske verden reagerede på et par tegninger, og da du synes at alene en italesættelse af imamers manglende deltagelse i en demonstration er lig en hetz, er jeg meget spændt på dit forslag…..

 40. Af Preben Jensen

  -

  Nu er det jo sådan at det gamle testamente ikke gælder mere, fordi det for mange år siden er blevet afløst af det nye testamente.

 41. Af Preben Jensen

  -

  Borgerkrigen i Algier blev startet af nogle ganske få islamister, men det endte med at de tvang de øvrige muslimer til at følge sig, ved at true eller likvidere enhver der talte for fred. Resultatet blev at folkegrupper der havde levet fredeligt side om side i århundreder, kom i krig med hinanden, med enorme ødelæggelser og tusindvis af dræbte til følge.

 42. Af Maria Due

  -

  Niels Peter Lemche

  Dette er ikke et forum for amerikanske zionister, og jeg agter ikke at hjælpe dig og J. Christensen med stikord, så at I kan udfolde jeres jødehad yderligere .Om Israels oprettelse har jeg tidligere skrevet mine sidste ord til Jens Hansen, der syntes at være tilfreds med svaret, hvilket borger for, at det kunne godtages af en nøjeregnende radikal.

  Du virker helt formørket af trang til at tage for givet, at alle ved mindre, end du gør, og din manglende evne til at lytte fordomsfrit til andre, har du intakt på trods af dine faglige erfaringer om, hvad dette førte til for dig selv.

  Jeg er historiker og jævnligt meget irriteret over, at historien er blevet en slagmark, hvor folk uden indsigt piller noget ud af konteksten og omformer det efter forgodtbefindende. Nogle af de værste eksempler har været postet på Trykkefrihedsselskabets blog, hvor jeg har imødegået dem og sikkert er voldsom upopulær. Jeg har masser af gange skoset de nationalkonservative for deres manglende indsigt i oplysningstidens forhold og deres ensidige fejlfortolkninger af Edmund Burke, og jeg har jævnligt fortalt DF’ere, at de støtter et socialdemokrati, der ikke bliver blåt af at være indvandringskritisk. (på det sidste bevist ved frierfærden til SF, som jeg betragter som et kommunistisk parti).

  Det er mange år siden, at jeg havde tv, og det skyldes, at jeg blev træt af den udbredte danske uvidenhed og leflen for laveste fællesnævner. De træk findes også til overflod i debatten på de sociale medier og giver sig udtryk i en manglende evne til at holde sig til emnerne. Som det også viser sig her. Til gengæld har jeg stor glæde af at se udenlandske videoer, hvor en lignende mangel på disciplin og vilje til at diskutere med andre på en seriøs måde langtfra er så udbredt. Forleden tog jeg mig tid til at se en 45 min. lang video, hvor den norske journalist Brynjar Skærli i 45 min.og med pokerfjæs og uden fordømmelser interviewede en kendt norsk ISIS tilhænger, og spørgsmål og svar faldt i logisk rækkefølge og gjorde tilhørerne klogere. Den slags skal vi til udlandet for at opleve. Den danske debat er derimod blevet eldorado for gadedrenge og folk med mindreværdskomplekser og trang til at vælte deres egne aggressioner ud over andre.

 43. Af Preben Jensen

  -

  DR er allerede i gang med at bagatellisere at islamister rejser fra Danmark ned til IS i Nordirak, og derefter vender tilbage. Og politikerne kappes om at fremlægge håbløse, infantile og urealistiske lappeløsninger.

 44. Af Niels Peter Lemche

  -

  Preben Jensen, din viden om teologi er på niveau med, hvad du ellers afslører af viden. Tag et grundkursus på folkeuniversitetet.

  Og mht. Algeriet, så handlede det nok så meget om, at den siddende regering ikke ville overlade magten til valgets vindere, et islamistisk parti. En bekendt sagde i øvrigt, at det egentlig ikke handlede om religion, men om kontrollen med den rigeste del af Algeriet. Man skal nok kunne fransk for at finde sådanne oplysninger.

 45. Af Axel Eriksen

  -

  Det er vist umuligt at debattere med mennesker , der ikke kan læse, ikke kan se og ikke kan høre!
  Er det ikke sådan?

  Multiretarderede!

 46. Af Hans Hansen

  -

  Det er da helt blødt ikke at tage afstand til det gamle testamente. Det samme naturligvis vedrørende tilsvarende i koranen.

  Hold da op. Passagerne, der bl.a. omhandler moseslovene, er så dybt psykopatiske, at man enten selv er psykopat eller evnesvag, hvis man ikke kan se det …

  Om man tror på det ene eller det andet, eller slet ikke er religiøs, så er det en personlig pligt at forstå hvad man læser, og hvis denne forståelse ikke inkludere moseslovenes klokkeklare dyssociale personlighedsforstyrrelse, så er der tale om simpel evnesvaghed.

 47. Af Maria Due

  -

  Her er linket til den tv-udsendelse, som jeg omtaler i mit seneste indlæg, der ligger i filteret. Det er den store norske avis Verdens Gang, der er har sat en dygtig reporter Brynjar Skærli på opgaven med at interviewe den norske talsmand for ISIS.

  Jeg kan overhovedet ikke forestille mig, at nogen dansk reporter kunne gennemføre et sådant interview, for de vil hele tiden have sig selv og deres egne synspunkter i fokus . Dansk tv handler efterhånden mere om formidlerne/journalisterne end det, der formidles.

  Når man som dansk seer har vænnet sig til Skærlis pokerfjæs og er blevet opmærksom på, hvordan samtalen styres disciplineret, så at der bliver skåret ind til benet (bogstaveligt talt), og vi kommer fra a til b og videre, ved vi mere om ISIS og sharia .Som talsmanden sagde, findes der ikke ekstreme, moderate og liberale muslimer men kun muslimer, og islam betyder underkastelse.

  Det er ikke for meget at skrive, at denne udsendelse rystede Norge, og den var mere befordrende end det, som danske medier har fået frem. Hvis I giver jer tid til at se den, forstår I årsagen.

  I øvrigt er det på, sin vis beroligende at betragte civilisationssammenstødet, der foregår for åbent tæppe, fordi begge samtalepartnere får noget typisk for deres kulturer frem. Islamisten virker ikke dum, men “vikingen” på den anden side af civilisationsskranken er ikke så lidt mere tiltrækkende, et roligt boldværk mod galskaben . Det er hvad, vi har behov for. 🙂

  vg.no/nyheter/innenriks/islam-debatten/forsker-skjoennmaler-en-brutal-bevegelse/a/23275907/

 48. Af Niels Peter Lemche

  -

  beklager, Preben, mit svar til dig er blevet hængende. Det kommer nok i morgen, når ingen kan huske længere, hvad det drejede sig om

 49. Af Hans Hansen

  -

  Hør her. Jeg er fuldstændig ligeglad med hvem der siger hvad. Da jeg som 8 årig læste biblen, især det gamle testamente, så var jeg rystet. Senere læste jeg koranen, og min rystelse blev ikke mindre. Det er jo explicitiv sindsyge …

  Død død død, dræb, kill dø for helvede … Læs selv …

  biblen.info/Moses-doedsstraf.htm

  Hvis man ikke kan bede nogle, selvfølgelig også muslimer, om at tage afstand for noget så udtrykkeligt psykopatisk, så har dem der mener således fuldstændig og aldeles knald i låget. Kan jeg udtrykke mig tydeligere?

 50. Af Søren Rasmussen

  -

  Der er en kristen dyd at tilgive sin næste – men jeg har det meget svært med at tilgive de mennesker, der systematisk har undermineret Danmarks økonomiske, sikkerhedsmæssige og kulturelle balancer siden slutningen af 1970’erne.

  Det er ikke kun det radigale venstre (Danmarks småbondeparti), der har ført an i dette dubiøse politiske nødhjælpseksperiment, hvor Danmark fuldstændigt ukritisk har taget imod ca. 400000 muslimer (inkl. deres familier).

  Nu opfører vi os selvfølgeligt ordentligt og civiliseret, og behandler vores muslimske gæster med respekt – specielt hvis den bliver gengældt.

  Det er måske ikke så overraskende, at de såkaldte imamer (religiøse ledere) i Danmark ikke vil tage afstand fra IS, eller mere generelt fra extreme gestalter af ideologien islam – de er jo netop blevet importeret til Danmak for at styrke udbredelsen af dette dårlige kopi af kristendommen.

  Jeg vil blot henvise til at islam og dets ideologiske tilhængere kun skaber splid i alle de samfund på kloden, hvor de residerer.

 51. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, Axel Eriksen, som vi legede som børn: Det man siger, er man selv!

  Altså multiretarderet

 52. Af Maria Due

  -

  Jeg bør nok korrigere mig selv og skrive, at den norske muslim, der bliver interviewet, er talsmand for “Profetens ummah” og ikke ISIS. Men denne norske organisation tilslutter sig ISIS, og der synes ikke at være forskelle på ideologien, blot på geografien.

  Linket virker, men det kan være lidt trægt, man skal måske forsøge et par gange.

 53. Af Søren Rasmussen

  -

  Jesus blev sendt på en dannelsesrejse, da han var 15 år gammel (eller der omkring) – til Kasmir og videre.

  Der var eksilerede Jødiske stammer hele vejen langs Silkeruten til Indien.

  Han var den nye udvalgte Dalai Lama, som de tre vise mænd fra østerland havde fundet.

  En ny inkarnation af Budda .

  Og så vendte han tilbage med stærke åndelige budskaber til mennesket.

 54. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Marie Due.

  Hvad angår dit svar til N.P.L. så læs det lige en gang til.

  Er det et værdigt svar på et sagligt niveau?

  Selvfølgelig er der passager i både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente, som er kontroversielle og skrækindjagende.

  Du har normalt nuancerede meninger, selvom du bruger en masse overflødige ord og sætninger, så hvorfor pludselig dette infantile udbrud?

  Og det der norske indslag du nævner, hvad er meningen med at nævne det.
  At en Imam i et interview udtaler at ; “der ikke findes ekstreme, moderate og liberale muslimer men kun muslimer, og islam betyder underkastelse”
  Ja hvad vil du bruge det til.
  Du skriver jo selv, at du IKKE mener, alle muslimer skal skæres over en kam.

  Eller er det bare et eksempel på et sagligt TV-indslag?

  PS Jeg mener, at selvfølgelig kan man ikke kræve, at alle mulige skal tage afstand fra alt muligt, der ikke kommer dem ved.
  Men det kunne være klædeligt, hvis en dansk imam offentligt forklarede hvorfor IS(IS) er uforeneligt med Islam.

 55. Af Axel Eriksen

  -

  @ N.P. Lemche!

  Hvis du hellere vil sammenlignes med en utidig unge – så får du din vilje!

 56. Af Niels Peter Lemche

  -

  til Axel Eriksen, som vist ikke har flere argumenter, men kun skældsord tilbage:

  Det man siger, er man selv!

 57. Af Hans Nielsen

  -

  “Multiretarderet”

  Kommer blandt andet af indavl.

  Også når det gælder indavl er muslimerne overrepræsenteret i statistikkerne.

  Muslimerne er overrepræsenteret i følgende statistikker:

  Grov vold
  Kontanthjælp
  Førtidspension
  Indavl
  Krisecentre

  Fortsæt selv listen, jeg orker sgu ikke!

  Hvis man vil læse noget om muslimernes indavl kan man Google:

  “Indvandreres indavl koster kommunerne millioner”

  Citat fra artiklen i BT:

  ” En af årsagerne til den markante stigning i udgifterne er de mange fætter/kusineægteskaber der er tradition for blandt muslimer.”

  Artiklen er deprimerende læsning, men man forstår jo godt at der ikke er råd til VELFÆRD til de etniske danskere, når kommunernes budget bliver sprængt af udgifter til disse importerede “kulturberigere”.

 58. Af Preben Jensen

  -

  Niels Lemche……

  Det var Algier krigen i tresserne jeg skrev om. Men du har da ret i at der blev borgerkrig en gang til nogle år senere.

  Iøvrigt er det ved at være træls med den filtrering og de ekstra spærringer der for cirka en måned siden blev lagt ned over debatterne. Man skulle snart tro at vi er ved at få svenske tilstande. Måske man skulle bruge sine pauser til at skrive andre steder?

  Og hvis så filtret fungerede fornuftigt, men der er hverken hovede eller hale på hvordan det spærrer og filtrerer.

 59. Af Bendt Pedersen

  -

  Hold da op, det må jeg sige Sørine. Endelig et HELT klart flag fra din side.
  Altså ikke at man har været vildt meget i tvivl, men så er katten da ude af sækken.

  Nuvel, det er klart muslimerne i danmark ikke behøver at tage afstand fra de grusomheder man ser i Irak.
  Det er heller ikke en hemlighed at mange af de problemer vi ser i mellemøsten er forbundet med netop de stater som muslimerne o.a. i regionen IKKE selv har valgt. Så er “Islamisk stat” er på ingen måde et nyt fænomen.
  Det svarer jo til at en crazy Julemand løber rundt og skærer hovederne af børn, og så beder man os vesterlændinge om at tage afstand fra julen. Holder ikke. Vi kan godt lide jul, bare ikke under de omstændigheder…..og SÅ bliver budskabet lidt mudret.

  Men det forstår Sørine ikke. Eller, hun vil ikke forstå det….for hendes dagsorden er en anden.

  Men prøv lige at læs dette indlæg folkens:
  AF BJARNE MUNK CHRISTENSEN – 14. SEPTEMBER 2014 19:45

  Han er jo HELT ude i tovene. Det er lige før jeg ville mene PET skulle et smut forbi.
  Og så tænker jeg, det crowd du der tiltrækker Sørine….giver det stof til eftertanke eller er det bare ubekvemt fordi det er ude i offentligheden?

 60. Af Preben Jensen

  -

  PS: På nogle blogs spærres selv ultrakorte kommentarer. (under een linje) Mine venner og jeg har helt opgivet at skrive om en lang række emner.

 61. Af Hans Nielsen

  -

  Nu er journallisterne på DR og TV 2 ved at lære det.

  Nu kalder de ikke Sverigesdemokraterne for “FREMMEDFJENDSKE”, men indvandrerkritiske”. Selv de politisk korrekte journalister er ved at komme til fornuft,

 62. Af Maria Due

  -

  Til dem, der evt. synes, at det er træls at læse om det norske interview, skal lige tilføjes., at talsmanden for “Profetens ummah” oplyser, at han har et godt kendskab til ligesindede i andre lande, der sender jihadister af sted, og han nævner Danmark.

 63. Af Muhammed Kocan

  -

  Majoriteten bliver hypnotiseret igen. Det er utroligt hvordan i alle kan være så naive omkring dette emne. Formanden af ISIS er en CIA proxy agent, og ISIS har intet med ISLAM at gøre. Hvad skal der dog ske med verden når i alle sover..

 64. Af Preben Jensen

  -

  Hvis man læser flere aviser og aktuelle bøger, kan man nok kun komme til det resultat at den politiske og almindelige udvikling er foruroligende og stærkt bekymrende.

  Efter at over 500 skoler er lukket, fortsætter lukningerne, og nu vil nogle politikere have kæmpeskoler med 2500 til 3000 elever, for så kan der spares penge.

  Metro-ekspress fortæller at ulovlige operationer slår hundredvis af patienter ihjel. I forvejen har man rundt om kunnet læse om talrige hospitalsskandaler, nedskæringer og lukninger, og patienter og pårørende kan fortælle om brutal og barbarisk behandling visse steder. (se Gotfredsens blog “Håb om en mindre blåøjet tid”)

  Antallet af hjemløse unge er eksploderet, og mere voksne boligejere og -lejere drives fra hus og hjem med skrappe afgifter, bøder og gebyrer, tårnhøj boligskat (grundskyld) og grove former for incasso.

  Ensomheden er større end nogensinde, antallet af splittede og opløste familier, fyringsrunder og tvangsauktioner sætter rekorder, og flere og flere har så langt til arbejdspladsen, at deres arbejdsdag forlænges med 4 timer eller mere.

  Kirker, hospitaler, institutioner og kaserner mv. lukkes, sælges eller omdannes til asylcentre eller moskeer.

  Nye sygdomme får lov til at sprede sig, mens regeringen passivt ser til. Og kriminaliteten er mangedoblet. Osv., osv.

  Endvidere forsøger R og S at udskifte befolkningen. Nok den største politiske frækhed nogensinde.

 65. Af Thomas Jensen

  -

  Det er faktisk noget skræmmende, at de mest ivrige fortalere for Sørine Gotfredsens synspunkter henviser til en Undersøgelse der viser, at ikke blot samtlige muslimer i Frankrig støtter IS, men at også 5 mio etniske franskmænd gør det samme.

  Den undersøgelse blev først nævnt her på B af Kasper Støvring, som også meget hurtigt måtte trække i land og erkende at noget var galt. At undersøgelsen var bestilt af selveste Putin, kan jo så forklare en del.

  Hvad dette viser er vel blot at mange debattører er parate til at acceptere hvad som helst der understøtter deres synspunkter, mens de vil forkaste alt der modsiger dem.

  Derudover er det fremført, at tyskerne var kollektivt skyldige for nazismen. Der burde en eller anden måske kaste et blik på Nürnberg processerne. De eneste der mener at tyskerne er kollektivt skyldige for nazismen er…….. De nazistiske forbrydere.

 66. Af Søren Sørensen

  -

  “Fordi vi står i forhold til den samme Gud”

  “Vrøvl flyver højere end Rundetaarn”. ..Danmark er et ateistisk land med 80% således.. Vi ledes politisk af de to talmæssige ubetydelige religiøse minoriteter kaldt kristne og muslimer som sætter dagsorden for alt negativt i denne verden via dens interne konfrontation og bliver endda brugt skrupelløs manipulerende af ateistiske liberalister i ” military and industrial complex” for at vinde borgerlige valg via at sætte den ene primitive stamme ud mod den anden..valgflæsk.

  De 350.000 nye indvandrer til Sverige er under borgerlig ledelse og VKO mere end fordoblet indvandrer antallet til landet under deres 10 år ..
  Hvad interessere er lønpressere og tjenestefolk i den rækkefølge..

 67. Af Søren Sørensen

  -

  Niels Peter lemche@

  Axel Eriksen taber hurtig pusten når indlæggene går for dybt og du kan ligesågody vende dig til det.. Men i kan dele jeres interesse for militæret..
  Kæft,trit og retning uddannelse og revisor føre ikke til meget nytænkning kun status quo……..

  Axel eriksen@
  “Konventioner skal altid overholdes”

  Dem der “ejer værdierne” bestemmer konventionerne..stopper enda offentlighedens indblik i egne vestlige overgreb der inklusiv tortur og død af egne medborgere i Guantanamo og fx som i Yemen idag hvor en sort amerikaner er offeret.. Danmark har været med i alle disse ting via støtte, CIA overflyvninger mv..

  Revolution med gurilla teknikker -se el che’s bog derom- er en helt legemitim måde at vælte liberalistiske plutokrati “demokratier” så længe blot flertallet tror på det og får gavn af det. Som tilfældet ville være i dk..

 68. Af Hans Hansen

  -

  For det første er Danmark ikke et ateistisk land. Det er et sekulært land. Danmark er vedtaget Luthersk Evangelisk IHT folkekirkens tilknytning til staten. Det er en ganske god ide, netop af politisk sekulære årsager.

  For det andet er flertallet iblandt befolkningen mere agnostikere end ateister. Man tror på et-eller-andet, hovedsagligt i forbindelse med efter døden, blot ikke IHT bibel- og koranfortolkningerne. Ateisme har dog stor tilslutning blandt befolkningen, hvor al religion afvises med “troen” på guds ikke-eksistens.

  Ellers er skænderierne underholdende. De er ganske latterlige, og det gør dem morsomme med slet skjult sarkasme.

  Ellers er det korrekt som Sørine nævner, at det er foruroligende, at flere muslimer frygter repressalier fra de dyssociale salafister, politikerne i deres enorme uvidenhed har tilladt ophold. Hvor mange muslimer vakler egentlig mellem islamismens sharia loves dyscociale ideologi og sekularisme?

  Hvor politisk evnesvagt “multiretarderet” er det lige, kære Niels Peter Lemche? Jeg mener, den største grund til at disse salafister kravler ud af deres huller, er jo den omfattende kritik.

 69. Af ernst munk

  -

  ISIS er ikke protypen på en muslim. Nogle af mine nære venner muslimer i Tunis, først og fremmest modsiger ISIS men for nogle dage siden da en gruppe besatte en lufthavn I libyen og truede med at komme til Tunis, selvom de er meget glade for at leve I tunis tør de ikke at blive der, hvis ISIS kommer., de er sunni muslimer, men deres syn på koranen er meget langt fra ISIS fortolkning af Koranen eller den sunna bog de også bruger som deres inspiration

 70. Af Preben Jensen

  -

  Det er “sjovt” som Søren Sørensen kan udbrede sig med sin røde ateisme, mens mine og andres indlæg om ateisme, kommmunisme og totalitær politik bare “forsvinder”. Søren Sørensen tildeles altså støtte ytringsfrihed. Ateisme foretrækkes fremfor kristendom. Hvad har spærringen af ikke-ateistiske indlæg at gøre med fri og demokratisk debat?

 71. Af Preben Jensen

  -

  Det er “sjovt” som Søren Sørensen kan udbrede sig med sin røde ateisme, mens mine og andres indlæg om ateisme, kommmunisme og totalitær politik bare “forsvinder”. Søren Sørensen tildeles altså STØRRE ytringsfrihed. Ateisme foretrækkes fremfor kristendom. Hvad har spærringen af ikke-ateistiske indlæg at gøre med fri og demokratisk debat?

  ………………………………………….

 72. Af Preben Jensen

  -

  Det er “sjovt” som Søren Sørensen kan udbrede sig med sin røde ateisme, mens mine og andres indlæg om ateisme, kommmunisme og totalitær politik bare “forsvinder”. Søren Sørensen tildeles altså STØRRE ytringsfrihed. Ateisme foretrækkes fremfor kristendom. Hvad har spærringen af ikke-ateistiske indlæg at gøre med fri og demokratisk debat?

  wwwwwwwwwwwwwmmmmmmmmm

 73. Af Søren Sørensen

  -

  Danmark er ikke religiøs og er verdens anden mindst troende land efter Litauen…. Sekulær betyder blot frihed til at praktisere og acceptering ikke i overført betydning som i landets opbygning af love og magt men i praksis og set via det massive fornuftige ateistiske danske flertal som ikke beskriver sig selv som agnostik men fordi de er oplyst og ønsker beviser før forfattet noveller.. Var i ephesus igår hvor st. Phillip muligvis skrev biblen et pænt område god for fantasien når det værste vrøvl fra det gamle testemente skal fungere i ny tid..snart kommer uden tvivl en ny..

  Preben-Bent Jensen m.fl@

  Mine indlæg spæres skam også som bla 3 svar til hans Hansen der besvaret nogen af hans værste antisemit ytringer over hos hdp. Men at ateister skal nægtes ytringsfrihed er lige groft nok dog burde en tosse som dig der mumler kun.

 74. Af Axel Eriksen

  -

  Det er jo nemt, at “disputere på Erasmus Montanus ” manér:

  ” En sten kan ikke flyve. NPL og SS kan ikke flyve. Ergo er de begge en sten – en gravsten – eller er de blot forstenede i levende live?”

 75. Af Mikkel Andersen

  -

  Det er værd at kigge på det banner der blev vist ved demonstration mod IS i København.

  Det sagde “At dræbe et menneske er som at dræbe hele menneskeheden” (Koranen).

  Det ville klæde journalister at spørge ind til hvor det står. For det der står i Koran 5:32 er:

  “Because of that, We decreed upon the Children of Israel that whoever kills a soul unless for a soul or for corruption [done] in the land – it is as if he had slain mankind entirely. And whoever saves one – it is as if he had saved mankind entirely. And our messengers had certainly come to them with clear proofs. Then indeed many of them, [even] after that, throughout the land, were transgressors.”

  Altså en besked i datid (decreed) til “Children of Israel” (=jøderne) om at Allah/Gud fortalte dem at dræbe et menneske var som at dræbe hele menneskeheden. Det er ikke et budskab der er gældende for muslimer. Det fortsætter nemlig i efterfølgende vers 5:33:

  “Indeed, the penalty for those who wage war against Allah and His Messenger and strive upon earth [to cause] corruption is none but that they be killed or crucified or that their hands and feet be cut off from opposite sides or that they be exiled from the land. That is for them a disgrace in this world; and for them in the Hereafter is a great punishment,”

  Og det ligner jo til en prik det der foregår i IS.

  Fredelig islam er en myte – fredelige muslimer vil nemt kunne presses, med teologiske argumenter, til at gribe til vold.

  Sørgeligt.

 76. Af Lars Sørensen Christen-Sørensen

  -

  Danmark er ikke religiøs og er verdens anden mindst troende land efter Litauen…. Sekulær betyder blot frihed til at praktisere og acceptering ikke i overført betydning som i landets opbygning af love og magt men i praksis og set via det massive fornuftige ateistiske danske flertal som ikke beskriver sig selv som agnostik men fordi de er oplyst og ønsker beviser før forfattet noveller.. Var i ephesus igår hvor st. Phillip muligvis skrev biblen et pænt område god for fantasien når det værste vrøvl fra det gamle testemente skal fungere i ny tid..snart kommer uden tvivl en ny..

  Preben-Bent Jensen m.fl@

  Mine indlæg spæres skam også som bla 3 svar til h,h der besvaret nogen af hans værste antisemit ytringer over hos hdp. Men at ateister skal nægtes ytringsfrihed er lige groft nok dog burde en som dig der mumler kun om tilstande som ikke eksistere pånær hjemme hos dig…………

 77. Af Preben Jensen

  -

  Nå, Søren Sørensen hedder også Lars Sørensen og Christen Sørensen. Altså en siamesisk trilling……… eller hvad?

 78. Af Niels Andersen

  -

  Hvor svært kan det være, – ingen grund til at undres over, at der ikke dukker muslimer op til omtalte demonstrationer, – vi kan ikke forvente, at muslimer vil demonstrerer imod noget, de er tilhængere af.

 79. Af Kim Olsen

  -

  preben Jensen

  Ja, det jammerlige dansk afslører Søren Sørensen.

  Både Sørensen og Jens Hansen er tidligere blevet grebet i at skrive under falsk navn, så det bør ikke komme bag på dig.

 80. Af Søren Sørensen

  -

  Godt gættet Formel 1 at indlægget var undertegnet af overtegnet…
  Når “mumlen holder pause” forstår du altså elementær logik Preben?

  Men hvad med en fuld liste af dine mange navne i b en dag?
  Eller evt en kommentar om emnet?

  Og husk imorgen kun en kaffekop ved morgen bordet, barbie dukken kommer med sin egen….

 81. Af Axel Eriksen

  -

  Preben!

  Når Søren/Lars/Christen Sørensen kommer ind på en blog – så er den destrueret!

  Og når ateisten så går i selskab med en “teologisk professor” – der hylder Islam – så er destruktionen total!

 82. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Bendt Pedersen
  citat/

  HELT UDE I SKOVEN – ham Bjarne Munk Christensen. Det er lige før man skulle sende PET forbi….!!
  citat/ slut

  Rigtig god ide Bent Pedersen – gør det – som tidligere Officer-R kan jeg, utvivlsomt, bidrage med gode råd og forslag til hjælp for PET i deres utrættelige kamp for at holde DK terrorfrit.
  PS.: i øvrigt, er du rådgiver for den kommende svenske regering eller blot ansat i Godhedsindustrien, hvor en stor del af den danske befolknings surt tjente penge formøbles…??? -eller måske er du blot radiGAL, hvilket vil forklare alt??

 83. Af Arvid Holm

  -

  Hvis muslimer hovedsageligt er fredelige og menneskevenlige, burde Abdul Wahid Pedersen og andre imamer retsforfølges for ulovlig diskrimination, når de erklærer, at Islam og Sharia ikke kan adskilles.

  Det er naturligvis forhånende og nedværdigende for menneskevenlige muslimer, når de beskyldes for ved deres medlemsskab af en islamisk trosretning at acceptere Sharia’ens stening af utro kvinder.

  Stening, der praktiseres i flere islamiske lande, må betragtes som akkurat ligeså umenneskelig som de amokhandlinger, der præsenteres af IS.

 84. Af Preben Jensen

  -

  Axel Eriksen…….

  Ja, og det mærkelige er at det nye filter eller hvad det er, er indstillet så det hjælper til med at destruere debatterne ved at favorisere hr. SS på moderate og saglige bloggeres bekostning.

 85. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Hans Hansen

  – helt korrekt – så kan det vidst ikke udtrykkes tydeligere.

 86. Af Preben Jensen

  -

  Ja, Bendt Petersen er da nok bare endnu en fra det åndsformørkede og ekstremistiske radiGALE parti, der jo arbejder på at islamisere Danmark hurtigst muligt.

 87. Af Birte Jepsen

  -

  Det var godt at læse, det har gjort mig lidt mere fri.
  Jeg kan ikke se et menneske behængt med muslimske symboler, uden at føle, at vedkommende er ikke som mig, vedkommende kan være imod mig, vedkommende kan være en fjende.
  Denne muslimske udstilling giver mig ubehag, den gør mig utryg. ‘
  jeg er ikke racist, men muslimer giver mig en følelse af, at jeg er det, jeg kan ikke rumme al den islam. jeg er af neddæmpet kristen kultur, bor i et kristent land, hvorfor skal jeg hele tiden konfronteres med så meget islam, jeg kan ikke lide det, jeg stoler ikke på dem. hvorfor kan de ikke være lidt mere neddæmpede, som det er normen her i landet.
  jeg er ked af det på vores alles vegne, på hele Europas vegne, og ikke mindst på svenskernes vegne, det vil gå helt galt på et tidspunkt, jeg tror ikke det ligger særlig langt ude i fremtiden
  jeg er virkelig bekymret.

 88. Af Omar Souleyman

  -

  Birte Jepsen: Jeg kommer fra Mellemøsten, og jeg forstår dig udmærket. Dine og mange andres bekymringer har politikkerne ikke taget alvorligt, for sagen er, at Islam er en FASCISTISK IDEOLOGI, og dem der tror på den, er FASCIESTER. Islam er sat i verden, for at undertrykke mennesker, smadre fri tænkning, udøve vold mm. Det er mærkeligt, at muslimer har accepteret og praktiseret denne fascistiske ideologi i ca. 1500 år. Ligesom dig, føler jeg ubehag ved denne muslimske udstilling, som jeg bliver præsenteret for næsten hver dag.

  Til alle andre: VÅGN OP – NU!!!

  Til Ismail Kaya og Muhammad Kocan: Typisk mellemøstlig/ islamisk stil. LÆS alle indlæg her på diskussionstråden og SKAM JER.

 89. Af Axel Eriksen

  -

  “Luftkastellet, der blev sprængt”

  Er det ikke der, hvor Sverige er på vej?

 90. Af Thomas Jensen

  -

  Er det her et eksempel på hvordan man er en “moderat og saglig” blogger?

 91. Af Søren Sørensen

  -

  De to tidligere korporaler Kim Olsen og Axel Eriksen fortsætter med deres parløb og ødelægger enhver debat..
  Ko har for den tusinde gang skrevet en enkel kommentar i en blog med personangreb og ellers uden at vedrøre emnet på nogen måde..og har tilkendegivet at skrive under påtaget navn..sidste eller forrige? Blog i b kaldte han ash for “en led manipulerende so”..en gang…….altid!
  🙂

 92. Af hans andersen

  -

  Islam er ikke svær at forstå når blot man forkaster det overnaturlige. En røverhøvding havde for 1400 år siden brug for nogle regler til sin bande, de vigtigste er:

  Man må kun røve dem der ikke er bandemedlemmer.
  Dødsstraf for at forlade banden.

  Resten er pynt.

 93. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til OMAR SOULEYMAN: Jeg tror ikke et sekund, at du kommer fra Mellemøsten; men din sprogbrug har en helt anden oprindelse: VÅGN OP …. med store bogstaver. Minder det ikke for meget om “Deutschland erwache!” ?

  Og til Hans Andersen, der dog ikke turde tage “c’et” med: Det er da ret godt gået af denne røverhøvding og hans bande. Hundrede år efter hans død står røverbanden lige syd for Paris efter at have erobret hele Mellemøsten, smadret perserne, erobret Nordafrika, går over Gilbratarstrædet, som en af røverne gav navn til (Djebel al-Tarik, Tariks bjerg), erobret Spanian og som sagt næsten fremme ved Paris. Jeg ville sige: Det er ret godt gået. De må så uden sammenligning være den mest succesrige røverbande i verden.

  Måske på tide at ændre sprogbrug!

 94. Af Hans Hansen

  -

  Niels Peter Lemche

  Du ved da udmærket, at samtlige religioner, inklusiv islam, trækker lange blodige historiske spor. Forklaringen er den sædvanlige. Politisk og økonomisk magt.

  Hvorfor indrømmer du ikke bare, uden omsvøb, at tilhængere af ISIS m.f. af islamismens wahabistiske frontløbere, er klokkeklare politisk og mentale dyssociale?

  Jeg ved ikke hvad du tror, eventuelt at dem der kritiserer det anti-demokratiske vanvid er racister, nazister eller noget tilsvarende, der kan bruges som undskyldning af de håbefulde, men skyldige politikere, der har tilladt disse salafisters hjemlige tilstedeværelse.

  Hvad er det egentlig du vil sige Niels Peter Lemche?

 95. Af Kirsten Muller

  -

  @Ismael
  Kunne det tænkes, du kunne fatte, at danskerne er blevet meget trætte af alle de kriminelle flygtninge/indvandrere – især arabere og nordafrikanere (=muslimer), der har valgt at slå sig ned her?
  For mange af dem er som sagt dybt kriminelle.
  For mange kommer aldrig videre end til overførselsindkomster
  For mange gider ikke lære sproget
  for mange himler op om racisme, når der stilles krav til dem.
  for mange kræver ustandselig flere særrettigheder: tørklæde, bederum, eller krænkes af danskernes nedarvede traditioner: svinekød, juleskikke m m.

  Er det så mærkeligt, at vi gerne vil vide, hvem, vi har lukket ind i vores førhen fredelige land ?
  Når så mange af jer ikke kan lide vores land, og kultur – hvad laver I her så?
  Venter i bare til, I bliver nok til at dolke os i ryggen?

  se, det er det, vi godt kunne tænke os at få at vide – efter at så mange af jer er kommet hertil og har fået lov at leve i et frit land, der hjælper og støtter jer ( for skattekroner!).
  Så din tøsefornærmethed hører ingen steder hjemme!
  tænk hellere på, alt hvad du og dine trosfæller har modtaget af de danske skatteydere.!
  eller måske kender man ikke begrebet ‘taknemmelighed’ indenfor islam?

 96. Af Kat Lic

  -

  Tak til Kirsten Muller.
  Jeg kunne ikke have skrevet det bedre selv.

 97. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til Hans Hansen: Hvad vil jeg? Menneskelighed og anstændighed, og så respekt for andre mennesker. Fremmedord i manges ordbøger her.

 98. Af Preben Jensen

  -

  Det ekstremt landsskadelige parti, det radiGALE parti, fylder vores land med skumle typer. Passerede i dag en sådan gruppe på syv-otte stykker i flok der lignede sørøvere der var gået i land, og som nu drev rundt i byens gader. Pressen kan nok så meget fylde aviserne med billeder af Vestager, Jelved og lignende typer der smiler bredt og lader sig hylde af svagt begavede eller korrupte medløbere………. så vil det stå tilbage at partiet og dets topfigurer har svigtet og forrådt Danmark og det danske folk på det groveste. Og at deres politik vil ende i store ulykker og lidelser er 100% sikkert. Masser af danskere er jo allerede ofre for partiets politik som har sendt social deroute, utryghed, tvang, plyndring, splittelse, fortvivlelse, sygdom, kriminalitet og død ind i utallige danske hjem.

  Det ender sandsynligvis med en voldsom og landsdækkende katastrofe i løbet af ganske få år.

 99. Af Brian Klysner

  -

  Det kunne være diverse muslimer kender den danske mentalitet nok til at vide at det er komplet ligegyldigt om de tager afstand eller ej, for dem (nok mest dem fra højrefløjen) der nu render rundt forlanger at der burde tages afstand, er som regel også dem der ville være de første til at påstå muslimer må være fulde af løgn, også selvom de to demoer havde haft hundrede gange så mange deltagere..

  Jeg syntes klart man burde feje foran egen dør eller i det mindste vide om den er ren nok til at man ikke fremkommer hyklerisk i sine udsagn..

  For det er ikke særligt dansk at demonstrere imod vestens grusomheder, det er ikke engang særligt dansk at indrømme, debattere eller på nogen måde være oplyst om vestens grusomheder..

  Fks var der ingen danskere ude at demonstrerer imod grusomhederne i Abu Ghraib fængslet, ingen stor debat om hvorledes de private aktører ( black water osv osv) behandlede Irak som det vilde vesten, og ikke den store afstand der blev taget til Irak i det hele taget, eftersom Fogh og co blev valgt ind 2 gange uden opposition havde opbakningen nok til at putte Irak krigen ind valg kampen..

  Jeg ser muslimernes manglende deltagelse samt manglende tagen afstands som “fuck jer i skal ikke bestemme hvad jeg skal være imod eller hvordan jeg skal være imod det” …. Hvilket er så dansk som det kan være…

 100. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Søren Gotfredsen er blot en nummer i rækken af meningsdannere, fra især højrefløjen, som forsøger at mistænkeliggøre herboende muslimer, ved at gøre brug af det-du-ikke-siger-bruger-jeg-imod-dig argumentation.

  Komplet vanvittigt, men ganske snedig måde at føre propaganda på.

 101. Af Michael Hansen

  -

  jeg er næsten mere bekymret over vestlige leders totale naivitet,flere af dem har været ude og sige at IS skam intet har med islam at gøre,islam er en fredelig religion!!!
  for det første er islam ikke bare en religion men i høj grad et politisk lovsystem,bygget på sharialov.For det andet hvis man gider sætte sig ind i islam og islamiske tekster vil man opdage at IS i høj grad blot følger profetens e.k.s,muhammed er rigelig beskrevet i haditterne,hvor man kan læse at muhammed både beordrede drab og selv myrdede adskillige af sine modstandere,når de ikke ville konvetere til islam,alt det står i deres egne tekster.Derfor har IS lovhjemmel i både koranen og haditterne til at gøre som de gør.Dette kan muslimer naturligvis ikke tage afstand fra,hvis de virkelig har sat sig ordentlig ind i tingende,jeg har diskuteret det her med flere muslimer,og de har fortalt mig at jeg er racist!! men ikke een eneste af dem har modbevist min påstand endnu,og hvorfor?de kan ikke!!!.Så jeg kan godt forstå mange muslimer ikke vil tage afstand fra IS,da det vil svare til at skulle tage afstand fra deres egen profets og hans uhyggelige gerninger.

 102. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til Michael Hansen, som bestemt ikke har uret.

  Jeg tror, at vi skal søge det moderne islams problemer i den fortidige måde at læse koranen og hadith på. På en anden blog nævnte jeg en tysk professor i Bibelen, der i 1787 sagde, at vi naturligvis i vor moderne verden (1787!) ikke behøver at følge os forpligtet på Paulus’ syn på kvinderne. Kristne teologer har — bortset fra yderliggående kristne fundamentalister (ikke mindst i USA) — forlængst gennem en kritisk holdning til de kristne skrifter, og det gælder både Gammel og Ny Testamente, lært at fortolke disse tekster ind i nye rammer i den tid, som vi lever i. Derfor kan man gå i kirken om søndagen (til Hans Hansen: Et godt forslag, så du selv kan se, hvor frygtelig kristendommen egentlig er) og høre et evangelium, som koncentrerer sig om det, som vi opfatter som de centrale elementer i kristendommen. Dvs. vi har i dag en kritisk afstandstagen fra de tidsbestemte dele af ikke mindst Det Gamle Testamente, der maner til vold og drab og som simpelthen ikke giver mening i vor tid.

  Islam har desværre siden middelalderen ikke været i stand til at producere teologer på samme niveau og er derfor ladt i stikken af deres egne lærde. At læse Koranen som de fundamentalistiske islamister gør, og derefter føre læsningen ud i livet, det er simpelthen en forkert måde at læse gamle skrifter på. De er ikke vejledere, men vildledere.

  Eller som en såkaldt liberal imam sagde for år tilbage til mine studenter i Damaskus: Jeg sad i 25 år i en kommission, der skulle finde ud af, om Koranen er Guds ord eller menneskers ord. Efter 25 år måtte vi komme til konklusionen, at mennesker ikke kunne have skrevet sådan noget; derfor er Koranen Guds ord! Så bliver der ikke megen plads til kritisk reflektion.

  Hvad der skal til for at ændre på tingenes tilstand, det ved jeg ikke. Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet har forskningsbaseret Imamundervisning. Om det hjælper, vil tiden vise. Islamisternes selvdestruktive besættelse af vold gør det vanskeligt for liberale og moderne muslimer at komme til orde. De gør det i mange tilfælde med livet som indsats.

  Bloggene her skærer alt for let muslimerne over én kam. Hvis man virkelig ønskede at vide, hvad der foregår, var det en idé at studere fænomenet nærmere.

  Og så endelig den mest præcise politiske udmelding i det 20. århundrede, Richard Nixon’s tale om “det tavse flertal”. Det er altid et fåtal, der tager stilling (se bare hvor få, der faktisk er medlemmer af politiske partier og aktive i politik). De fleste dukker sig og siger ingenting, eller er tilfredse med lidt bankospil og kaffe i kolonihaven. Muslimer er som flest næppe forskellige.

 103. Af Preben Jensen

  -

  Ja, ISIS/ IS terrror-regimet i Nordirak og den lige nu igangværende terror mod kristne i mange lande (afbrændinger af kirker, mord på fredelige og harmløse familier osv.) burde være en øjenåbner, men de radiGALE og deres usle medløbere er døvblinde og fremturer blot med deres imbecile og falske “humanisme” og “verdensredning”.

  Bortset fra det er det uforståeligt at avisen spærrer for saglige indlæg om ateisme, kristendom, kommunisme og totalitær politik. Hvad i alverden er meningen med det?

  Behandlingen af de almindelige danskere, af børn og gamle, af arbejdsløse, af patienter, fraskilte, boligejere, folkepensionister og hjemløse bliver iøvrigt værre og værre som følge af de radigales politik. Hvorfor protesterer næsten ingen?

 104. Af Hans Hansen

  -

  Niels Peter Lemche

  Glimrende. Du vil anstændighed og medmenneskelighed. Det er vi jo stort set alle enige i.

  Hvordan forholder du dig så til samme over for nazister, islamister og fascister med videre? Kan du få øje på en vis naivitet, hvis man fra politisk hold, har ratificeret regler, der gør det umuligt at holde landet fri for indvandring af individer, der ikke har målsætningen om anstændighed og medmenneskelighed?

  Kan du få øje på dette selvskabte politiske paradoks, og kan du erkende hvilke virkninger det kan få for uskyldige?

  Dette er jo blot umådeligt enkelt. For at trække det helt ned på jorden. Hvis du afholder et selskab, og der så dukker nogle enkelte personer op, der har til foremål at ødelægge dit selskab, giver det så mening for dig at smide dem ud?

  Er andre gæster, der finder disses tilstedeværelse uønsket, således af nazistisk eller fascistisk karakter?

  I min optik, så overkomplicerer du med akademiske begrundelser. Du taler om stigmatisering af en befolkningsgruppe, som om det generelt er tilfældet. Det er hverken flertallets mening eller holdning, blot den sædvanlige, og især venstreorienterede, overkompentensation.

  Ligesom gæsterne i dit selskab, så er befolkningen hverken imod hudfarver eller etnicitet. De ønsker blot at skille sig af med ballademagerne. Det her er hverken intellektuelt, historisk interessant, akademisk relevant, eller på anden vis svært at forstå …

  … med mindre selvfølgelig, man er politiker. Er man det, så har man “fedtet” ganske almindelige og sunde fornuftige reaktioner, ind i et lag af intellektuel politisk teoreticisme. Selv fuldstændig indlysende emner kan ende op i det rene “hat og briller”.

  Det er lakonisk resultatet af fortolkningen af de fire ratificerede FN konventioner. Glimrende hensigterklæringer (der iøvrigt aldrig blev valgt af befolkningen), endte op med begrundelser for at indføre anti-demokratiske islamister, helt uden enhver simpel logik eller begrundelse. Det er jo klokkeklar politisk teoretisk idioti.

  Hvor blev pragmatisk realisme af?

 105. Af Cai Schack Eriksen

  -

  Jeg havde da ikke ventet, at imamer, muslimske talmænd, eller talskvinder ville bakke op om en demokratisk demonstration.

 106. Af Niels Peter Lemche

  -

  til Hans Hansen,

  Pragmatisk realisme er en god ting, så længe det ikke betyder, at man bare på forhånd brændemærker enhver, som man ikke kan lide. Der er jo en grund til, at DK kun accepterer få flygtninge, og at ingen kommer uden om en nøje prøvelse hos myndighederne, der tager tid, men gennemføres strikte, før de accepteres som på tålt ophold.

 107. Af Hans Hansen

  -

  Man forlanger, ikke blot forventer, at imamer, muslimske talsmænd og kvinder, offentligt og helt uden omsvøb, og i enhver situation, tager utvetydigt afstand til sharia, hadith, og dødstraf af enhver slags, ganske som præster af Luthersk tilknytning, før der kan blive tale om befolknings accept af imamernes tilstedeværelse.

  Man forlanger også, at man i indvandringspolitikken, gør det muligt at frasortere islamister på baggrund af politisk tilhørsforhold. Regler og love skal tage højde for anti-demokratisk organisering af enhver observans, og det skal være muligt at forbyde dem alene på baggrund af anti-demokratisme, Anti-demokrater skal kunne nægtes statsborgerskab, og samme skal kunne udvises.

  Er det hårdt? Ja bestemt.

 108. Af Rasmus Nielsen

  -

  “Imamer og andre ledende muslimer ganske enkelt har pligt til at træde frem og tage værdikampen for Danmarks skyld”

  Virkelig?
  – så Rabbinere og ledende jødiske repræsentanter skal udtale sig om ortodokse jøders handlinger på Vestbreden ?
  – og katolske præster skal udtale sig om katolske kollegaers adfærd over for børn og børnehjem i Irland?

  Eller er det ok, hvis vi andre – mindre rabiate – går ud fra, at deres tavshed IKKE opfattes som en accept af de uhyrligheder, der begås under dække af forskellige religioner?

 109. Af Hans Hansen

  -

  Niels Peter Lemche

  Tålt ophold handler udelukkende om kriminelle indvandrere, der fordi de kan risikere tortur eller dødsstraf i hjemlandet, ikke kan udvises. De omfatter kun anti-demokratisme, hvis der er tale om islamisk, eller anden politisk, begrundet terror virksomhed i vesten, og anden meget grov kriminalitet som eksempelvis overlagt mord.

  Som udgangspunkt mener jeg ikke, at disse på tålt ophold, nødvendigvis bør kunne undgå udvisning. Selvom problemet er et dilemma, så bør de være mulige at udvise, selvom de risikere tortur eller dødsstraf i deres hjemlande. Der bør i stedet være vurderinger til grund for beslutningen.

 110. Af Hans Hansen

  -

  Rasmus Nielsen

  Det er ikke nok at mene, at organisationer der har politisk indhold forholder sig tavse. Årsagen er potentiel opportunistisk udnyttelse af frihedsrettighederne. Deltager man i politiske organisationer, så har man moralsk politisk, og demokratisk, pligt til at forholde sig.

  Naturligvis skal katolikker forholde sig til visse præsters pædofile misbrug, og naturligvis skal rabbinere tage afstand til ekstremistiske jøder. Ganske som socialister skal tage afstand til stalinisme, alle til nazisme osv …

  Det ligger i den demokratiske kontekst, at man forholder sig til omstændighederne ved at udtrykke sine holdninger, men det er en udbredt misforståelse, at demokrati skal medføre, eller er det samme som “blødsødenhed”. Overfor individer der er tilhængere af eksempelvis ISIS, så er det eneste de respekterer, tilsvarende repressalier de selv er disponent for. naturligvis skal man ikke slå dem ihjel, men man skal udvise dem, også selvom andre eventuelt slår dem ihjel.

  Ikke fordi det er med glæde, men fordi det nu engang er det eneste de forstår.

 111. Af Claus Thybo Hansen

  -

  Til Hans Hansen m.fl.

  Krig er brutal. Den mest brutale vinder oftest. Det mest ligegyldige dokument i forbindelse med en krig er Geneve-konventionen. En gang jammerligt radikaler-vås udtænkt på en ammestue. IS skal bekæmpes med alle midler, sporene fra Afghanistan og tidligere Irak skræmmer. Det er meget sjældent at det ender med remis.
  Dette er en grundlæggende og eksistentiel kamp mellem to livsanskuelser og 2 lov-religioner. Der er ikke plads til fejltagelser, blødsødenhed eller humanisme.
  Det påhviler muslimer i den kristne Verden klart og utvetydigt at tage skarpt afstand fra IS og ikke mindst udstøde de i familien der har sympatierne. Men som sædvanlig kan man regne med at der kigges væk og man kender jo den halvgale onkel i familien, som støtter dem. Han er god nok på bunden. Han udstødes ikke. Problemet eksisterer ikke. Man lader i muslimske kredse som ingenting.
  Der snakkes evig og altid om moderat islam. Jeg har stadigvæk til gode at opleve den. Hvad bliver det næste? En grådlabil rocker med samvittighedsnag? En ærlig politiker? Moderat islam er en drøm i en radikal eller økumenisk hjerne. Det findes ikke.
  Sandheden er desværre at Europa har fået lymfekræft. Lymfekræften hedder Islam. Her skal alle sejl sættes, kirurgi, stråler og kemo. Eller for at sige det ligeud: De skal skal repatrieres eller slagtes ned for fode. Lån mig en infanteridivision i en uge og jeg skal få Adolf til at ligne en cykeltyv…

 112. Af Flemming Ast

  -

  Det forekommer bestemt mærkeligt. Det er en stiltigende accept, ville vi jo normalt mene.

  Det at Imammerne ikke deltager symboliserer et interesseforhold, som jeg bestemt ikke er tilhænger af.

  I Folkekirken har vi desværre samme problem, idet vi i mere end 100 år har haft fortolkninger, som “dræber” anderldes med anvendelse af psykologi. Og Biskopperne har opgivet denne samtale formentlig for at udvise rummelighed. En missionær fra USA, som nu bor i Indien har bedt om bestemte bibler. Vi får 1 gang om ugen besøg af 2 søde ældre damer, som er medlem af denne trosretning af kristendommen.. Jeg bad så om 10 bibler på engelsk. Dette var desværre ikke muligt for denne trosretning.

  Jeg er så ikke enig med deres udlægning (snart hovedkontor i Holbæk) af kristendommen, men jeg har rummelighed til at hjælpe missionæren i Indien. Så nu må jeg selv købe disse på engelsk.

  Jeg spurgte så den engelske kirke i København om samme. Intet svar. Så kristendommen er selv ude om, at det går lidt sløvt for tiden.

  Parven er nok den eneste, der har forstået de nye tider. Men er er ikke katolik. Det skyldes så, at jeg ikke mener at 100 Ave Maria kan godtgøre f.eks. et mord.

  I mere end 100 år har vi i Danmark accepteret en religion, hvor det at have flere koner ikke er unormalt. Det er blot ægteskaber, der som de muslimske ægteskaber, ikke registreres.

  I Danmark er vi så berøringsangske overfor religion, at vi vælger at tie, hvilket er en inddirekte accept.

  Så det rigtige kunne være at diskutere de facetter/nyancer af religioner, hvor der er tale om, at statsborgere bliver skadet eller lider en skade.

  Der findes 1 form for Islam, hvor mennesket sættes over religionen, som jeg mener skal støttes. Dem er der så åbenbart ikke så mange af i Danmark. Resten betegner jeg som farlige.

  De fleste med et normalt forhold til religion,kan godt være troende, uden at de skal være medlem af Folkekirken eller gå i kirke. Det er for mange en fornuftig måde at møde andre borgere på.

 113. Af Maria Due

  -

  Så blev også den debat grundigt afsporet og med de samme ubrugelige argumenter, som de foregående 20 år.

  Den eneste “fornyelse” ses i Bente Dalsbæks seneste artikel i Berlingske, for efter Sverigedemokraternes gode valgresultat mener hun pludselig det modsatte af, hvad hun tidligere mente. Men ingen undskyldninger fra denne meget skrivende person, der lever af at publicere sine holdninger, ork nej, den slags bruges ikke i de kredse. Bente Dalsbæk regner vel med, at sådan en kovending på 180 grader sagtens lader sig gøre, fordi folk er for dumme eller ugidelige til at reagere eller huske. Sådan er vi danskere jo, ikk? Proletariseret til sløvhed, og det giver brød på bordet til andre.

  Muslimer vil fortsat kræve, at ikke-muslimer skal “respektere” islam, som de end ikke selv kan eller gider forsvare, og det er i virkeligheden en pæredansk reaktion, påstår islams støtter, der kun kan tale for sig selv. Man narrer imidlertid kun sig selv, hvis man ikke vil vide af,, at der er markeret en streg i sandet, efter at Islamisk Stat Irak Syrien er begyndt at hugge hovederne af folk. og man behøver ikke at være særlig kvik for at forudse, at bestialsk vold avler mere vold.

  Tidligere var de nyttige idioter garantien for, at vi blev bragt ud til kanten under Den kolde krig, og nu er den tredje verdenskrig en realitet, siger den stakkels, venlige pave, der også trues på livet og regner med snart at dø eller gå af. Han længes hjem til Argentina, og det kan jeg godt forstå. Hans jordiske rige svinder ind dag for dag, og hans “børn” smadres i islams navn. Det navn, som det kræves, at vi skal “respektere”.

 114. Af Axel Eriksen

  -

  @ Kære Marie Due!

  Enhver debat bliver afsporet!

  Der kommer altid indlæg, der ikke har med blog oplægget/ emnet at gøre og så breder “pesten” sig!

  Gensidige personlige beskyldninger uden relevans til det oprindelige indlæg!

  Selv pensionerede professorer er i front!

 115. Af Niels Peter Lemche

  -

  Axel Eriksen: “Enhver debat bliver afsporet!

  Der kommer altid indlæg, der ikke har med blog oplægget/ emnet at gøre og så breder “pesten” sig!

  Gensidige personlige beskyldninger uden relevans til det oprindelige indlæg!

  Selv pensionerede professorer er i front!”

  ja, Axel Eriksen, endnu et indlæg fra dig uden substans. Du slynger om dig med sådanne anklager mod andre uden at tænke på at begrunde dem. Det må du da kunne.

 116. Af Maria Due

  -

  Axel Eriksen.

  Tja, og så afsluttes der med skinhellighed.

  Ang. den påståede sløvhed, har Morgenavisen Jyllands-Posten i øjeblikket en Premium artikel (kræver login), der handler om et skrig, der går gennem Europa. Du og jeg kan høre det og har allerede reageret, fordi vi har identiteten i behold. David Cameron er i aller sidste øjeblik blevet opmærksom på det, og fra The Times (nej) til The Scotchman (nej) berettes om Camerons næsten grådkvalte taler med våde øjne og en stemme, der knækker over. Skotter over 65 stemmer nej, og det gør et snævert flertal af kvinder også, men løbet er uhyre tæt, fordi unge og midaldrende mænd siger ja til selvstændighed. Selv de små terrier på Black & White whiskyen har valgt side. Black gør et arrigt ja, mens White ser nuttet ud og signalerer nej, og hvis nogen tolker det racistisk, har de ikke begrebet et klap.

  “Trangen til at råbe centralmagten op går som et skrig gennem Europa. Når chancen byder sig, bliver der slået til. Torsdag er det skotternes tur. Efter at have siddet tilbagelænet i klubberne i London, vågnede regeringen pludselig op, da meningsmålingerne tydede på, at skotterne faktisk kunne finde på at gøre alvor af det med selvstændigheden. Væk var skræmmekampagner om tvungne euro-mønter eller svindende oliereserver. De britiske partiledere drog nordpå med lutter smiger og lovord i bagagen.

  Om det er tilstrækkeligt til at betrygge vælgerne på de yderste Hebrider, vil resultatet vise, men den skotske afstemning er interessant, fordi den kan læses ind i en europæisk trend, som ikke kun handler om fremmedhad og modstand mod indvandring, men i lige så høj grad om at finde identitet i det nære.”

  Sørine Gotfredsen har også hørt skriget.

 117. Af Axel Eriksen

  -

  Jeg har vist givet substans nok i mine indlæg på denne blog !

  Når, der er andre der kun angriber mig personligt for mine meninger – så er det vel de, der mangler substans i deres egne udsagn!!

 118. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – Netop set i den sene TV-vis

  – i Australien kæmper store politistyrker på at standse flere muslimske terroristers forsøg på at iværksætte et stort antal terror bombesprængninger i Melbourne og Sidney.
  Hvor mange tilfælde af muslimske terrorforsøg skal frem i dagens lys, inden de europæiske og den vestlige verdens befolkninger endelig indser at de har lukket den værste “isme” nogensinde ind i deres, engang så fredelige lande..?
  Hvor stupid kan man være..??

 119. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – hvis nogen, overhovedet, på denne blog, kan være det mindste i tvivl så har tv-avisen – her til aften en dugfrisk top historie fra AUSTRALIEN

  – at mere end 600 politifolk er i fuld gang med at arrestere MUSLIMSKE terrorister, der har planlagt en stribe af bombeattentater imod civile australske anlæg i henholdsvis Sidney og Melbourne.
  – Ja – sandelig, de muslimer kan bare det “der”!!
  PS.: hvor mange ekstreme begivenheder skal vi mon opleve før end “de politiske korrekte” ignoranterne og Godhedsindustrien endelig fatter, hvad VI ANDRE har vidst hele tiden, nemlig at den stupide vestlige verden har lukket den værste “isme” i hele verdenshistorien” ind i selve deres centrum………………………..ikke sandt??

 120. Af Kren Bertelsen

  -

  Vel TALT, Sørine!

  Men hvad hjælper det?

  Så længe ingen GØR noget?

  Hilsen fra KB

 121. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  Danmark er et kristent land ! –Og det skal det blive ved med, at være ! —Forstaa det for F… —-Der er ikke noget, der hedder “danske muslimer ” –Enten er man dansker eller ogsaa “muslim ” ! –Og altsaa IKKE dansker.–Meld jer ud af den forening eller REJS ! —

 122. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  ja, Preben Jensen ! –Du har helt ret. Vestager`s Radikale V. har ødelagt vort land –Det kan kun gøres godt igen, naar vi stemmer dem-alle (RV ) ud af folketinget efter valget ! –Se lige “udenrigsministeren ” ! bukke og skrabe for emiren i Qatar ! Medens der lige udenfor vinduèrne er udsigt til henrettelses-pladsen, hvor folk bliver henrettede for ganske smaa forsèelser ! –maaske kvinder, der har tilladt sig, at tage burkaèn af ! —Føj – føj – føj Radikale V. ! incl. udenrigsminister Martin Lidegaard !

 123. Af troels vestergaard

  -

  Niels B. Larsen
  Der er 10 lande fra mellemøsten der støtter usa´s kamp mod is, heriblandt Qatar og Saudi-Arabien, så hvordan i alverden kan du påstå at alle muslimer støtter IS, deres fortolkning af koranen er ingengang taliban enige i.
  Hver dag er der en højtstående muslim der fordømmer IS, følger du ikke med?

 124. Af troels vestergaard

  -

  Lonny
  Er du helt væk.
  Religiøsitet har intet med danskhed at gøre. Mener du heller ikke man kan være dansker som buddhist eller jøde.
  Tænk dig nu om.

 125. Af troels vestergaard

  -

  Jeg er også ved at brække mig over de kristnes selvfedhed.
  Faktum er at hvis du lever efter bibelens foreskrifter, ville du være kriminel i alle lande i hele verden.

 126. Af troels vestergaard

  -

  Birte
  Du lever et lille fordomsfuldt liv. De fleste muslimer her i landet lever stille og roligt og passer deres arbejde. Vi lever i en global verden og du må vænne dig til du møder andre nationaliter i gadebilledet. Har du personligt haft nogen negativ oplevelser med muslimer? Har du nogensinde talt med en muslim?
  Verden forandre sig og du kan ligeså godt følge med.
  Er du klar over hvor mange gale kristne fundenmentalister der er. De springer abortklinikker i luften og er imod prævention i Afrika. Vil du hellere lege med dem?
  Folk skal opfører sig ordenligt, og om de er muslimer eller kristne burde ikke rage andre end dem selv.

 127. Af troels vestergaard

  -

  Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer af den danske folkekirke, til at møde op til en demonstration på Rådhuspladsen, for at tage afstand fra det tragiske drab i fogedrettet, begået af et medlem af den danske folkekirke.

  Jeg vil også opfordre til at danskere arrangerer en demonstration mod danske rockeres vold, mord og narkokriminalitet.

  Jeg kan kun opfatte danskernes tavshed i forbindelse med ovenstående som stiltiende accept.

 128. Af Kim Olsen

  -

  Troels Vestergaard

  For det første kan du umuligt vide om bedstefaderen var medlem af folkekirken, Pinsemissionen eller noget som helst andet.

  For det andet har han vist ikke ytret noget om, at han begik sin syge gerning for at indføre en samfundsmodel udelukkende baseret på bibelens tekster.

  Det samme gælder vist også for rockere…

  Så sammenligningen med muslimske ekstremister er temmelig uigennemtænkt.

  Dine ytringer om kristne over en bred kam kan kun karakteriseres som racisme – men det behreb finder vist kun anvendelse, når talen falder på muslimer ikke?

  I det hele taget vidner dine indlæg om mangkende viden om helt basale fakta. F.eks. blander du religion og nationalitetvsammen tilmen gang pærevælling.

 129. Af torben winther

  -

  @Ismael
  Nu kan vi jo så kun undre os over, at da der var muhammedtegninger på dagsordenen, så kunne de muslimske danskere godt finde ud af, at komme på gaden med slagord og hadefulde ytringer imod Kurt Westergaard og de danskere som stod vagt om ytringsfriheden. Da krisen i Israel og Palæstina ind over sommeren, kunne I også stå sammen mod den vestlige verden og Israel.
  Men når det kommer til modstand imod ekstremisme indenfor egne rækker, så tier fårerne. Og tænke sig at bruge som undskydning, at I ikke tør demonstrere fordi I er bange for repressalier, ja så har fårene tabt og ulvene (IS og deres sympatisører) har vundet.

 130. Af Knud Madsen

  -

  Man tier og samtykker! Det er da meget enkelt!

 131. Af Kim Johansen

  -

  @torben winther – Præcis!

 132. Af Ismail Kaya

  -

  Har pga. travlhed ikke kunnet svare før nu og platformen på bloggen er desværre ikke særlig god at diskutere i, da man ikke kan rette direkte henvendelse. Men vil lige skære nogle ting ud i pap.

  1. You are barking up the wrong tree. Den største indvandregruppe m. efterkommere i Danmark er fra Tyrkiet, hvoraf langt de fleste er kurdere. Alle kurdere jeg kender inkl. undertegnede forbander IS og ønsker deres sympatisører i Danmark hen hvor pebret gror.

  2. Sørine Godtfredsen og Co. er sikkert klar over ovenstående, men vælger alligevel at sprede en paranoia i befolkningen og skabe en mistillid de enkelte befolkningsgrupper imellem. DET er bekymrende. Motivationen for SG er åbenbar, for hvad skulle hun ellers leve af.

  3. At man som altid høre ekstremisterne kan jo ikke overraske. Tomme tønder buldrer højst.

  4. Jeg ønsker ikke at agere djævlens advokat eller formilde islamisterne på nogen måde, hvis det er det indtryk nogen for. Jeg skal være den første til at smide ekstremisterne ud og forstår ikke at de ikke kan finde ud af indordne sig dette samfund og leve i fred og fordragelighed med deres omgivelser. Der skal slås benhårdt ned på de som ikke vil dette. Jeg er dybt taknemlig for de muligheder jeg har fået i Danmark og her er der altså forskel på de enkelte befolkningsgrupper imellem.

 133. Af Karsten Larsen

  -

  Der er kun 1 slags Islam. Der findes ingen “moderat” Islam. Alle er myrdet, som har forsøgt at modere Islam. Islam er stamme-krig. Islam er fra Germansk Jernalder og ikke ændret siden år 650. Muslimer lever fortsat i stamme-kultur akkurat som for 1400-1500 år siden. Muslimer er formet som en Folkehær, hvor alle er forpligtet til at kæmpe for Islamisk stamme-overtro – og det med alle midler: I Allahs navn skal der lyves og bedrages over for andre mennesker…..alt sammen med det formål at opnå magt over andre mennesker. Muhammed har i Koranen udtænkt en strategi for erobring af nye stamme- og landområder, som ikke kan nedkæmpes ved krig: 1) muslimer skal bosætte sit i fremmede stamme-områder og tilpasse sig, men bevare eget særpræg 2) de skal begynde at gøre passiv modstand imod den omgivende kultur, markere sig, kræve rettigheder 3) muslimer skal begynde at gøre aktiv modstand – d.v.s. bekæmpe og dræbe alle andre, der ikke vil underkaste sig den muslimske stamme-overtro. IS går frem lige efter bogen (Koranen). Her er man blot i fase 3, myrder foretager masse-henrettelser, voldtager, pisker, korsfæster mennesker, der ikke vil underkaste sig muslimernes primitive Jernalder-overtro. Islam er ikke religion. Islam er før-religion, en krigerisk stamme-kultur…med krigs-moral naturligvis. Islam er krig….og har aldrig været andet. Alle muslimer er indoktrineret med had til andre. Islam er had.

 134. Af hans andersen

  -

  Det er ikke svært at forstå at bandemedlemmer ikke kritisere andre bandemedlemmers opførsel 🙂

  Islam er jo bare regler for en røverbande de to vigtigste.

  1 Man må kun røve dem der ikke er medlemmer af banden.
  2 Dødsstraf for at melde sig ud af banden.

  Samme regler som i alle andre kriminelle bander. Dog er islam lidt anderledes da muslimer påstår at reglerne har overnaturlig oprindelse.

 135. Af Muhammed Kocan

  -

  Det er jo helt og addeles uhyggeligt at se den fremadstormene islamofobiske propaganda. Majoriteten af kommentatorerne må enten være ufatteligt uoplyste eller så er det bare samme psykologiske spil der hjernevasker maserne til at være bange for Islam og muslimer. Læg mærke til konstante brug af ord som islamisme, ekstremisme, terrorisme og muslimer i samme artikler igen og igen, der skaber en negativ association med muslimer. Frygten bliver igen brugt til at dæmonisere muslimer. IS er ikke nogen “Islamisk” stat, de er håndlangere for Israels og USAs efterretningstjenester. Abu Bakr Al Bagdadi er en CIA spion, trænet af CIA selv, i kan selv undersøge det. Det hele er et stort politisk spil, hvornår fiser det ind i hjernen på folk. Alle dem jeg kender som er muslimer tager afstand til det, og så kommer der artikler som denne og hævder implicit at vi forholder os passive? Tror i seriøst at majoriteten støtter terrororg. IS? I må da være helt væk, i er sygt hjernevasket. Det er på tide at vågne op hr og fru danmark i bliver taget bagfra! Endnu engang en ny Al-qaeda, og nu venter vi bare på den næste 9/11 som USA kan bruge til at forfølge en mulig ond agenda der fører til 3 verdens krig. Stygt at de “hemmelige racister” herinde kunne være ens lærer, kollega eller ven. Jeg vil vædde med at i holder jeres islamhad for jer selv, Islam giver aldrig nogensinde tilladelse til at dræbe nogen, kun i en forsvarskrig, alt det forfalskede og løgne som visse menneskere forsøger at propagere herinde er kun opstået på deres frustrationer i deres eget liv, og der skal jo være en syndebuk for jeres usle tilværelse. Nej hvor er folket sunket dybt.

 136. Af hans andersen

  -

  @ Muhammed Kocan
  Ja sandheden er ilde hørt. muslimer er jo medlemmer af en bande der retfærdiggør deres opførsel med henvisning til deres overtro.

  Og som god muslim skal du selvfølgelig føre de kommende ofre bag lyset, men desværre for muslimer lever resten af verden i en oplyst tidsalder, propaganda har det med at svigte når kendsgerninger modsiger denne.

  Som man så i exjugoslavien bliver fredelige muslimske naboer til frådende hellige krigere når ordensmagten ikke fungere.

 137. Af hans andersen

  -

  @ Niels Peter Lemche
  Man kan gå så meget op i overtro at man mister sund fornuft 🙂

  Islam er jo netop konstrueret af en krigsherre og som kultur ideel til konstant krigstilstand.
  Produktionen af hellige krigere stopper ikke hvis de fleste relokeres til deres himmelske horehus. Produktionsenhederne er i gang konstant.

  De mere jordbundne røvere er da kun interesseret i at holde overtroen i live for når de naive farer til himmels så bliver der færre til at dele byttet.

Kommentarer er lukket.