Tid til en præstefyring

Af Sørine Gotfredsen 142

Sagen om præsten Thorkild Grosbøll, der for godt ti år siden bekendtgjorde, at han ikke troede på en skabende og opretholdende Gud, førte især én ting med sig. Forbløffelse over at konsekvensen ikke blev større. Nok blev der ballade, men Grosbøll, der i dag er pensioneret, slap i sidste ende med en samtale hos daværende biskop Jan Lindhardt, og nu står vi her igen. Sognepræst Per Ramsdal fortalte juledag i et interview i Jyllands-Posten, at han ikke alene afviser tanken om Jesu opstandelse, men tilmed ser sig selv som en løgner, når han ved en begravelse taler om det evige liv. Eftersom det hele bliver lige lovlig ”overnaturligt” for ham, som det formuleres. Dele af Ramsdals udtalelser er ikke i sig selv chokerende. Tanken om Jesu håndgribelige opstandelse er genstand for klassisk teologisk diskussion, men Ramsdal går planken ud, når han meddeler, at han bevidst optræder falsk og altså ikke giver folk en chance for at vurdere den præst, de står overfor. Og når han oven i købet siger, at det overnaturlige – altså det, der bryder med menneskelig forstand – ikke giver mening for ham, har han reelt sagt, at det religiøse er lukket land for ham.

Dermed udgør Per Ramsdal billedet på det europæiske åndsforfald, som Pave Frans for nylig omtalte i sin tale i Europaparlamentet. Her beskrev paven den manglende åbenhed overfor ”livets overjordiske dimension”, der kendetegner den moderne europærers bundethed til videnskab og rationalitet. Og mens Ramsdal som teolog jo burde trække i den anden retning, understreger han blot på pinligste vis pavens pointe. Derfor kan Københavns biskop gøre kirken og danskerne en tjeneste ved at tage denne sag yderst alvorligt. Der er næppe tvivl om, at både Ramsdal og flere af de andre præster, der har udtalt sig til Jyllands-Posten, ser sig selv som progressive og teologisk skarpsindige, men mest af alt fremstår de tankeløse i forhold til den skade de forvolder kirken og det forklaringsmæssige oprydningsarbejde, de pålægger deres kolleger. Grosbøll-sagen var i flere år fast pensum ved mange foredragsaftener, jeg har debatteret den utallige gange og erfaret, at den gennemgående pointe blandt folk har været, at det forekom ubegribeligt, at han kunne fortsætte som præst. Og at hans udtalelser ikke i det mindste førte til en læresag. For mens folkekirken med god grund er anerkendt for sin rummelighed angående kristen tolkning, giver rummeligheden kun mening, hvis den i sidste ende har en grænse.

Dette handler ikke om at eliminere rummet for tvivl eller kræve, at præster skal dokumentere, hvor meget og hvordan de tror. Dertil er det kristne univers alt for stort. Men en præst, der ser sig selv som løgner og reelt giver op overfor det ikke umiddelbart forklarlige, må få en biskop til at overveje, om hans stift kan lægge navn til en sådan tomhed. Vi har i denne jul atter konstateret, at flere og flere danskere går i kirke, og at folkekirken nyder stor tillid. Den bevægelse bør imødekommes ved at vise, at man i kirken tager sig selv så alvorligt, at en præst ikke uden konsekvenser kan udhule sit eget embede. Efter sigende vil Per Ramsdal blive kaldt til samtale i begyndelsen af det nye år, og hvis biskoppen herefter sidder tilbage med billedet af en præst, der lyver sig ud af sin afmagt over for livets overjordiske dimension, fordi hans sind lukker ned, dér hvor det skulle forblive åbent, er der kun én ting at sige. Farvel og tak.

142 kommentarer RSS

 1. Af Jan Mølgaard

  -

  Der er ikke, som mange – åbenbart også præster – tror, en modsætning mellem naturvidenskab og religion. Naturvidenskaben afdækker naturlovene – men hvor kommer de fra? Ingen ved, om man ad naturvidenskabelig vej en dag kan udelukke eksistensen af en Gud, som skabte verden, men det forekommer mig usandsynligt. Og det er heller ikke naturvidenskabens opgave at bevise, at Gud ikke eksisterer. De omtalte præster sammenblander viden og tro, hvilket måske bunder i manglende kendskab til naturvidenskaben og dens forudsætninger og resultater.

 2. Af P Jensen

  -

  Det ligger i vores “tidsånd” som er præget af marxisme at det hele og alting er opstået af ingenting og at videnskaben kun kan fortolkes på den måde at det hele er et spørgsmål om tilfældigheder og blind natur. Marxisme plus overfladiske medier og uendelige mængder af tom og ligegyldig underholdning plus ideologisk propaganda har fået mange mennesker til at tro at det er smart og klogt at være ateist.

  Men sandheden er at den moderne videnskab kan fortolkes på flere måder, og at sandsynlighedsberegninger viser at uden en overjordisk og overmenneskelig kraft OG intelligens ville der hverken være liv eller et univers som vi kender det. Et univers fyldt med ufattelige og superfantastiske fænomener, som INGEN havde fantasi til at forestille sig for få århundreder siden.

  Men nu er det altså blevet moderne at være åndeligt platfodet på nærmest alle områder. For 117. gang har marxismen demonstreret at den ikke er andet end tomhed, ondskab, vås og tåbelighed.

 3. Af Claus T.

  -

  Sagen rejser det interessante spørgsmål, om alle de andre præster i ramme alvor tror på, at jorden blev skabt på seks dage, at alverdens 5 mio. dyrearter – inkl. kænguruer og pingviner – fandt plads på Noahs Ark, at Paradis og Helvede eksisterer, og at Jesus først døde, så blev levende igen og fløj til himmels?
  Alle påstandende er åbenbart vås, intet kan dokumenteres.
  Findes der virkelig godt 2.000 præster, som tror på det? Og hvis ja: er det nu klogt at søge åndelig vejledning og trøst hos sådanne mennesker?

 4. Af Lars Busk

  -

  Kættere fyrer man ikke, dem brænder man på bålet!
  Det er god gammel kirkelig tradition, og der er virkelig ingen god grund til at afvige fra dette fastlagte princip.

  Hvad har det med marxisme at g;re, at man ikke tror på en tusind år gammel historie, som der ikke er det mindste belæg for?

  “Men sandheden er at den moderne videnskab kan fortolkes på flere måder, og at sandsynlighedsberegninger viser at uden en overjordisk og overmenneskelig kraft OG intelligens ville der hverken være liv eller et univers som vi kender det. ”

  Hvad er det for sandsynlighedsberegninger, som du vrøvler om?

  Du har øjensynligt overhovedet intet begreb om hvad du snakker om.

  Videnskaben har ikke nogen forklaring på, hvorfor universet opstod og hvorfor det er som det er.
  Det betyder imidlertid ikke, at der er nogen sandhed i Biblens skrøner.

  Det kristne budskab kan klare sig fint uden det mytologiske pladder, som i øvrigt danner grundlag for en anden religion.

  Du behøver ikke at tro på præsteskabets snak for at leve efter de kristne idealer.

 5. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Claus T.

  Tro er lige netop et trosspørgsmål. Bevis er ligegyldigt for de troende (også til dig Preben Fædrelandet Først).

  Lige meget hvad Sørine Gofredsen skriver, så er den kristne tro, troen på at Jesus er Guds søn og at han døde for menneskenes skyld.

  Alt det andet er hovmod og pusten sig selv op og skrige ude til verden:
  “SE. JEG ER EN BEDRE KRISTEN END DIG. JEG KAN DØMME DIG. JEG VED BEDRE END DIG”.

  Selvfølgelig er den slags pusten sig selv op som en dårligt kalket væg, der langsomt vil krakelere. Altid negative udsagn der rakker andre mennesker ned. Aldrig positive udsagn der siger “Her er jeg. Det er hvad jeg mener. Hvem er du? Ræk mig din hånd”.

 6. Af Henrik Knage

  -

  Det er vel også en dårlig frugthandler, hvis vedk. ikke kan li´frugt.

  Så ud med ham, en præst der ikke tror på projektet hører bedre hjemme i Folketinget!

 7. Af Claus T.

  -

  @ Anders Kirkegaard Jakobsen
  “Tro er lige netop et trosspørgsmål. Bevis er ligegyldigt for de troende (..)”
  Ja, det er jo de bibelstærkes mantra. Men heller ikke de retter sig efter alle Biblens dogmer. Fx dikterer det gamle testamente dødsstraf for spisning af rejer (sic!), homoseksualitet, arbejde på sabbaten og dyrkning af forskellige afgrøder på samme mark. Hvorfor retter Godtfredsen & venner sig ikke efter disse påbud, når de kræver fyring af en stakkels præst, som ikke kan tror på Jesu opstandelse?

 8. Af Preben F Jensen

  -

  Claus T…..

  Du har ret i at man ikke kan tage alt i bibelen bogstaveligt. Men du overser eller forstår ikke at selvom der er ting i de 2000 år gamle beretninger som nok ikke kan tages helt for pålydende, så er de alligevel symboler på respekt for at der er noget højere og større end politik, videnskab, teknologi og menneskelige påfund. Bagved det hele er der nok noget som selv de klogeste ikke kan gennemskue. Og hvorfor kaste vrag på en kristendom som, omend den måske kun er symbolsk i sine udtryk, så dog antyder eller viser at vi lever i en åndelig og guddommelig verden som er meget mere end bare dagligdags sysler og småfnidder, og trods alt, mere end bare konkurrence, arbejde, forbrydelse, hæslighed, ondskab og krig. Der er meget grimt, men der er også meget der er smukt. Der sker meget ondt som er komplet uretfærdigt og uforståeligt, men måske genoprettes det altsammen, og måske er der en højere retfærdighed. Det kan ikke udelukkes. Og den højere retfærdighed kan jo bestå i at de onde får deres straf, i at de gode belønnes, i at de uheldige og ulykkelige får kompensation for deres lidelser. Det er måske naivt at forestille sig en sådan højere retfærdighed, men vi lever i en verden hvor “stof” ikke længere findes i klassisk forstand,, hvor uforklarlige kræfter er på spil og hvor mirakler sommetider sker.

  Den der søger det gode, det sande og det smukke og som sætter sig ind i universets undere og mysterier, kommer nok videre end den som aldrig leder efter sandhed og indsigt eller noget højere. Det guddommelige får man ingen fornemmelse af, hvis man nøjes med at være optaget af egoistisk selvpleje og tidens halve sandheder, billige slagord og partipolitiske postulater

  Ihvertfald er kommunismen og alle andre totalitære ideologier vanskabninger og blodtørstige monstre i sammenligning med nutidens moderne kristendom. Som i forhold til de åndsformørkede -ismer er både moderat, kultiveret, oplyst, intelligent og civiliseret. (Når den ikke lige er kapret af ateister/kommunister/feminister eller korrupte pladderhumanister.)

  Hvis Gud er en realitet, hvad meget tyder på, er det at være ateist eller kommunist ihvertfald noget af en fejltagelse. Som måske vil lede til fejltrin eller utilgivelige handlinger.

 9. Af Lonny Fischèr - erhvervskorrespondent

  -

  Ingen kan vel lide, at bruge “det grimme ord snyltère ” ! Saa bruger vi et andet ord, nemlig evighedsoff.ansatte, der klamrer sig til bordkanten i 30 aar ! Saa er den hjemme “tjenestemands-pensionen” Hvis saa endda alle disse præster, brugte energièn til, at gøre gode gerninger, istedet for at fortælle folk noget sludder, som ingen, der er ved deres fulde 5 tror paa ! Ja, saa kan det være, at vi bedre kunne lide dem !

 10. Af Henrik Knage

  -

  En præst er ansat af det offentlige, alias Staten.

  Det kan ikke nytte noget, at troppe op hos Borgerservice i Københavns Kommune – for at få at vide de ikke tror på borgerne.

  Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad præster tænker når de kommer hjem. For min skyld kan de tro på Fanden selv og drikke alt det de vil, hvorsomhelst og nårsomhelst; bare ikke når de er på arbejde og har et embede.

  Når præsten træder ind i Kirken, så leverer præsten varen – og det er Kristus budskab – ellers er det ud af klappen.

  Så kan præsten optræde i X – Faktor, eller stille op til det fordummende Eurovision alt det han vil i stedet for.

  Hvis en idiot stiller op i X – Faktor og prøver at sælge sin frimærkesamling – hvad siger Blackmann så ?

  UUUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDDDDDDDD!

 11. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Hvor er jeg – for en gangs skyld – 100% enig med SG. Jeg var himmelfalden ( undskyld udtrykket ) da sagen om Grosbøl endte i ingenting. Ingen konsekvenser fik det, at en præst fornægtede den skabende Gud. Jeg var lige ved at melde mig ud af Folkekirken. Hvis ikke en præst kan være åben for troens mirakel, kan han/hun vel ikke prædike evangelierne med overbevisning og så bliver det meningsløst at gå i kirke .

 12. Af john mogensen

  -

  Nu har jeg hørt det med – den åndelige invalidepensionist P Jensen. Nu har du igen glemt at tage dine piller- LOL sandsynlighedsberegning har vist at … …….. tænk at bruge videnskab for at modbevise videnskab og bevise gud. Du slår alle sandsynligheder for stupiditet

 13. Af K.Larsen .

  -

  Hellere en ærlig præst i kirken, en en der bliver betalt for at “Tro”.
  Var det ikke det Jesus mente, da han smed farisæere og andet godtfolk ud af kirken, med ordene: I hyklere !

 14. Af Henrik Knage

  -

  Kan godt være det er ærlig snak, men det handler ikke om ærlig snak. Det handler om en halal – slagter – der sælger ikke halal – slagtet kød. Men bruger et kirkeligt koncept til at ytre egne private meninger, der i og for sig kun angår ham selv.

  Mange der går i kirke, går ikke rundt til dagligt og tror på ret meget, men når de endeligt kommer i kirke, så forventes der noget særligt. En begravelse, en vielse, en barnedåb, eller blot en lyst til fordybelse.

  Så nytter det ikke at der står en forkynder, der ikke tror på det han selv forkynder.

  Jeg har selv en niece der er præst, og som har sagt sit embede op, men stadig er præst uden embede. Hun laver smykker af hestehår og sølv i stedet for at forkynde.

  Så altså behøver man ikke reklamere for sig selv, under falsk flag, for at få brød på bordet.

  Det kan vist ikke forklares ret meget tydeligere.

 15. Af P Christensen

  -

  Er det nu “åndsforfald” at mene at guderne er skabt af mennesket og ikke omvendt ?
  Hvorledes kan guder iøvrigt opstå af sig selv, når andre iøvrigt ikke kan/må ?!
  Hvorfor er gud iøvrigt en han ? Det kan ligeså vel være en androgyn ged ?
  Hvorfor dog bede til guderne, når de alligevel ikke lader til at høre efter ?
  Men med 1.000.000.000.000.000.000……..mulige planeter er det jo også fast arbejde for dem.
  Det er iøvrigt bemærkelsesværdigt så lidt der står i religiøse skrifter om verden
  udenfor Mellemøsten: om planeterne, der roterer om Solen, om de utallige galakser osv.
  Hvorfor havde guderne dog ikke viden herom, hvis de selv skabte stadset ?

 16. Af Andreas Jensen

  -

  Nu ved jeg ikke eksakt hvad Per Ramsdal har sagt, men kan Gotfredsen ikke selv høre det, når hun skriver: “… at det overnaturlige – altså det, der bryder med menneskelig forstand – ikke giver mening for ham, har han reelt sagt, at det religiøse er lukket land for ham.”
  Når noget bryder med den menneskelige forstand, giver det ikke mening. Det er jo ret elementært. Det, der bryder med hvad vi må anse som naturligt – altså det overnaturlige – kan jo naturligvis ikke forklares naturligt, men kun i myter.

 17. Af Søren T.

  -

  Polemikken om Jesus’ “status” som guddommelig eller en almindelig menneskelig forkynder kunne jo efterprøves ved et kirkemøde a la dem, der blev afholdt for snart 1700 år side i henholdsvis Nicea (år 325) og i Istanbul (år 381). Her stemte bisperne jo på, om de troede at Jesus var guddommelig elle bare et almindeligt menneske ! Resultatet pegede som bekendt på at Jesus var guddommelig, hvilket jo så efterfølgende fremgår af trosbekendelsen.
  Lad os få en ny “afstemning” !

 18. Af Stefan Bøgh

  -

  Heri er jeg 100% enig med dig Sørine Gotfredsen.
  Det er at sidestille med 5 kolonnevirksomhed.
  Ville en borgerlig avis måske acceptere en journalist, der i nattens mulm og mørke lige inden deadline indsender artikler med ærkekommunistiske budskaber? Tænk sig hvis de gik igennem trykken?
  En sådan præst er falsk varebetegnelse efter min opfattelse.

  Godt nytår!

 19. Af Helge Nørager

  -

  Mest underligt med en alt vidende, en alt seende gud, hvis tjenere konstant mangler penge.

  Det mest udbredte religiøse budskab fra alle religioner til alle tider er gud mangler penge, giv hans tjenere nogen. Læs giv præsterne penge…
  Underligt.

  Og hvis en præst som ikke tror på genopstandelsen, skal fyres.

  Hvad så med en politisk leder som ikke tro på partiprogrammet ?.

  Men en ting er helt sikker gud har en meget dårlig økonomisk sans, og må være lide af personligheds spaltning i seriøs grad siden så mange forskellige sekter kan tilbede den samme gud, og så lystigt dræbe hinanden i samme guds navn.
  Nogen vil måske ret objektivt set mene at den gud er en led morder, en som sætter lus i skindpelsen.
  Men det er nok djævlen jeg tænker på.

  Hvis man skal tro på noget hvorfor så ikke Odin og Thor. ?
  Som en ægte Dansker, som ægte arving til jorden, før de kristne gæstearbejdere kom og ødelagde det hele med deres religions krige, arvesynd, og helvede.
  ASA tro har det også meget morsommere efter døden.

  Nå men jeg ville ønske, at ligegyldigt hvad folk tror på, har de tolerance nok overfor andre, til at ignorere deres religions påbud om at omvende alle andre.
  Eller dræbe dem som stritter imod og tror på noget andet.
  Eller kalder dem vantro og besat af djævlen. Osv.

  Og lige gyldigt hvad og hvilken gud som folk tror på, er der en anden gud som diktere at det er forkert.
  Og de kan ikke alle have ret.

  Men godt nytår, alle uanset tro.

 20. Af Finn Ove Hvidberg-Hansen

  -

  Storartet blog. Den omtalte præst burde skride selv, om han havde skam i livet. Det har han næppe. Derfor: HERAUS!

 21. Af Preben F Jensen

  -

  Er ateisternes religiøse tro på at alt er kommet af ingenting, ikke temmelig enfoldig? De er ihvertfald ikke ret gode til at forklare hvorfor deres “tro” er bedre end kristendommen. De kører frem med med mange mere eller mindre primitive, forkølede eller fordrukne foredrag om hvor indlysende og selvfølgeligt det er, at stjernerne, planeterne, naturlovene og hele universet er opstået ud af ingenting.

  Afslørende er det iøvrigt at en del ateister er tilhængere af røde, radikale eller andre totalitære ideologier som forlængst har bevist deres indbyggede dumhed.

 22. Af K.Larsen .

  -

  En historie om genopstandelse.
  Den forrige Pave svarede Islam tilbage, på en henvendelse om medindflydelse:
  “Det kan der ikke blive tale om, før i selv viser vilje til forståelse, hvilket verden til nu ikke har set !”
  Et lyn slog ned i Vatikanet, og Paven blev flyttet til en sommerbolig.

 23. Af Lars Mortensen

  -

  @Preben F Jensen. Der er vel ingen “dumme”, al den stund, som du selv beskriver det, at det er “tro”!
  At man så kan betegne dig som opportunist er en anden sag: Du erkender blankt, at du kan “plukke” fra Biblen, som det passer dig. Her er ateister og andet godtfolk betydeligt mere konsistente end du er.
  Morsomt også, at du skriver , at “Det guddommelige får man ingen fornemmelse af, hvis man nøjes med at være optaget af egoistisk selvpleje …”, når du så samtidig skælder på venstrefløjen. Egoistisk selvpleje ligger der faktisk en patentansøgning på fra højrefløjspartierne 😉
  Og lad mig afslutningsvis demontere dit “Er ateisternes religiøse tro på at alt er kommet af ingenting, ikke temmelig enfoldig? De er ihvertfald ikke ret gode til at forklare hvorfor deres “tro” er bedre end kristendommen. ” Det ligger netop indbygget i “tro”, i modsætning til “viden”, at troen er defineret som aldeles subjektiv. Og én, der håndplukker i Biblen efter behov kan vel næppe beskylde andre for enfoldighed 😉

 24. Af K.Larsen larsen

  -

  Billede af lynet:

  http://vejret.tv2.dk/artikel/id-64402744:foto-se-lynet-sl%C3%A5-ned-i-peterskirken-i-rom.html

 25. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hvad sker der i hovedet på en udlært præst, nemlig at gå i rette med Troen, det er nok et selvmål, nemlig troen, er vores livsgrundlag, hvor eksakt videnskab, er den modsatte grøft, nemlig videnskab flytter konstant grænser, men troen er en konstant.
  At ikke kan finde ud af at der er et evigt liv, er måske at forglemme vores Ånd, som er det eneste der ikke kan ihjel-slåes, den fører nemlig livet videre, men måske ikke i samme form som tidligere, men livet fortsætter.
  Hvis ikke en tro, hvordan kan livet finde sin vej, måske ikke oplyst, nemlig den stenede vej, hvor alle mennesker kan bidrage.
  Tro er livet, endda uden for folkekirken.Finn Vig

 26. Af Niels Juul Hansen

  -

  Endnu en blog fra Sørine Gotfredsen, som aldrig er i tvivl om, hvem der har ret og hvem der har uret.

  I den forrige blog var det Johanne Schmidt-Nielsen, der havde formastet sig til ‘kun’ at føle sig forpligtet overfor andre mennesker, og ikke bundet, som Sørine Gotfredsen synes man skal være.

  Nu er det så en præst, der ikke længere har en blind tro på alt hvad der står i Biblen, der skal kanøfles.

  Jeg er selv ateist, men jeg mener, at der i næsten alle religioner er regler og anbefalinger, som vi alle kan lytte til – medmenneskelighed, ærlighed o.s.v.

  Problemerne starter først, når ‘imamer’, som eksempelvis Sørine Gotfredsen, der har studeret de hellige skrifter nærmere og TROR, at de kender alle de rigtige svar, begynder at fortælle alle andre, hvad sandheden er.

  Jeg er helt enig i Claus T’s indlæg.

  Jeg har stor respekt for mange religiøse mennesker, som har fundet en religion, som de kan bruge i deres liv. Det er ofte folk med stort overskud, medmenneskelighed og livsglæde.

  I modsætning til Sørine Gotfredsens konstante, sure opstød.

 27. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  1: Det er helt i orden ikke at være kristen. Sørines blogindlæg handler om det at være kristen indenfor den danske folkekirke.
  Så hvorfor i alverden komme med irrelevante indlæg, der intet har med sagen at gøre.

  2: Det handler om kernen i det kristne budskab. Ønsker man at være “kulturkristen” der går i kirke en gang i mellem, og ønsker at præsten skal stå inde for “hele pakken”, uden at man er interesseret i kristendommens inderste budskab, og blot ønsker at puste sig op og mene man kan bedømme om andre kristne er “korrekte” kristne, ja hvad er man så andet end blændværk.

  3: Den negative kristendom, hovmodets kristendom, er den kristendom der puster sig op og gør sig til. Peger fingre af de andre og siger: “Du er ikke rigtig kristen, men det er JEG”.

  4: Sørine Gortfredsens evangelium er ikke et glædesbudskab, men formørkelsens evangelium, hvor selviscenesat navlebeskuende hovmod dømmer næsten og næstens tro.
  Hvor Sørine Gotfredsen spiller Gud, men intet andet er end et vildfarent får, der desperat løber gennem natten og forvandles til en rovgrisk ulv, der bidder og flænser i alt på sin vej i et desperat forsøg på at hyle fra en tilkæmpet høj: Her er der kun plads til MIG, MIG, MIG og alle, der er som MIG.
  Det er mørkets evangelium, der lukker lyset ud.

  5: Men hvor lyset er. Hvor glæden er. Hvor latteren lyder. Hvor de kristne er, er troen på Guds søn der døde for mennesket skyld.
  Det er den tro, der bringer lyset ind.
  Bringer et glædesbudskab, hvor formørkelsen ikke bor.

 28. Af K.Larsen .

  -

  Kristendommen og Kirken
  En forgangen sag for kirken: KAST DIG PÅ JORDEN, OG SKRIG SOM EN SINDSYG, OM TILGIVELSE !!! HER ER JEG !!!
  Bliv den sparket ud af det kristne politi, der med loven i hånden, spurgte til DIG SELV.

 29. Af P Jensen

  -

  Er der også et par skøre kugler med her?

 30. Af r. vangkilde

  -

  Vil Sørine dømme en anden præst, i
  en ansættelses sag som kører, ELLER hvorfor blander Sørine sin
  politiske holdning ind i sagen, som
  ikke har almen bevågenhed.

 31. Af Helge Nørager

  -

  Måske Jesus Kristi, genopstandelse ikke skal opfattes som om han rejste sig fra graven og levede videre som om intet var sket. ?
  Men at genopstandelsen er at vi mennesker i handlinger og tanker efterlever hans ord og gerninger.
  Derved lever Jesus Kristus evigt.

 32. Af Hans Hansen

  -

  En præst der lyver ved ærligt at indrømme at han ikke tror på historien om Jesus genopstandelse? Er løgnen sandhed eller er det sandheden der er løgn? Kan religiøs tro overhovedet være sandhed? Hvis det er sandhed er der jo ikke længere tale om tro.

  Man kan naturligvis diskutere fornuften ved, om en religiøs ansat præst har valgt det rigtige embede hvis han ikke tror på biblens dogmer vedr. opstandelsen, men det er svært ikke at indrømme, at præsten finder det problematisk at lyve. Principielt kan man godt være protestantisk kristen uden at tro på opstandelsen.

  Det er netop helt essentielt ved den Lutherske tanke …

  Som nævnt i en kommentar, så er det nonsens at tale om ateisters religiøse tro. Det er ordgas så det vil noget. Ateisters tro er ikke mere religiøs end at tro på at vejret bliver godt i morgen. Det er en ganske tåbelig bemærkning. Det er det også at tro, at tage for pålydende, at ateister ikke tror på mere end der er bevist. Det har ganske enkelt ikke for fem flade øre med sagen at gøre.

  Der er tale om en protestantisk præsts (der er formentlig flere) variant af sine personlige religiøse valg. Genopstandelsen er ikke blandt dem og myten om Jesus som en gud sandsynligvis heller ikke.

  Retten til at mene således er netop fundamentet bag Luther. Derfor kan man spørge om en eventuel fyring af præsten i virkeligheden blot er politisk?

  Det giver ti gange mere mening end sin modsætning, dvs den rest af kristen mysticisme der ligger til grund for hele påstanden om genopstandelsen og Jesus som en gud.

 33. Af Hans Hansen

  -

  PS

  Kan man være protestantisk præst, hvis ikke man tror på mosesbøgerne og deres udtrykkelige dyssociale ordlyd?

  Blot til eftertanke … Luther var måske nok gal, men han var bestemt ikke dum.

 34. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Hans Hansen.

  At det skulle være “helt essentielt ved den Lutherske tanke” at man ” godt kan være protestantisk kristen uden at tro på opstandelsen”, er noget vrøvl.

  Det samme med at “fundamentet bag Luther” skulle være, at man ikke tror på genopstandelsen og “Jesus som en gud”.

  Hvor i al verden har du dog det fra.

  Det er decideret forkert.

  Dit udsagn om Mosebøgerne er også helt hen i vejret. Med troen på Kristus har Gud gennem Helligånden stiftet en ny pagt med de troende (menneskene), der har afløst den gamle pagt (Mosebøgerne).

  Ellers har du jo ret i, at ateisme ikke er en religion / skal opfattes som en religion, og ja, enhver er vel saglig i sin tro, og at bedømme på kristnes vegne om det de tror på er sandt for dem, ja det kan du da ikke vide.

 35. Af Søren Revser

  -

  Tænk hvis Danskerne havde et rigtigt arbejde at stå op til. Så kunne de dyrke internettet alt det de ville i fritiden.

 36. Af Knud Larsen

  -

  Som P. Jensen, rigtig på peger for 117 gang er politik (rød eller blå) Ondskab, løgn, berigelse. mm.
  Præcis det same som religion, magt, mord, voldtægt, tyveri, mm, I guds navn ???
  Vi skal bare have en undskyldning for at gøre oven nævnte ting.
  Nogle burger politik, andre religion.
  Jeg har svært at se forskellen.

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  Indledningsvis til Hans Hansen: På en eller anden måde har du ikke rigtig forstået hverken evangelium eller Paulus: Kristus befrier os fra lovens golde bogstav. Det er hovedessensen i opgøret i Det Nye Testamente med farisæerne, og det er stadig et hovedelement i Luthers opgør med gerningsretfærdigheden.

  Så kommer næste punkt: Hvad er en præst i folkekirken? En særlig hellig person, hvis mening har en særlig vægt? Igen kunne man godt læse lidt om lutherdommens forestilling om det almindelige præstedømme. Præsten er et almindeligt menneske, der er ansat til at varetage sakramenterne. Præsten er ikke forsynet med en særlig glorie, der gør ham bedre end andre. At have biskopper er lige på kanten af synet på præsten i lutherdommen, at have en ærkebiskop som i Sverige er på grænsen til kætteri. Man ser tit, hvorledes det har betydning, når præster reagerer mod biskopper, der puster sig op. Biskoppen, ligesom provsten, er ansatte på et højere administrativt niveau.

  Men når man er ansat et sted til at udføre specielle ting, så er der også regler, der binder. At sige. som denne præst har gjort, at han ikke tror og føler sig som en løgnhals, lyder som en udmelding (hvad han egentlig mener, kan han jo selv forklare biskoppen). Jeg har nogle gange brugt billedet, at spiller man håndbold, bruger man hænderne, og spiller man fodbold bruger man fødderne. Vil man spille fodbold med hænderne, er der en dommer, der tager affære, og man ser resten af kampen fra omklædningsrummet.

  Så behøver man ikke at gå i dybden mht. læren. Folkekirken giver plads til mange fortolkninger, og man har sagt, at så længe præsten ikke glemmer dronningen i bønnen, så er der nærmest ingen grænser. Grosbøll fortsatte, fordi han forstod, at man ikke behøver at tolke, hvad der står i Det Nye Testamente bogstaveligt — det er der ikke mange professionelle teologer hos os, der gør. Det er helt i orden at tolke det hele symbolsk eller allegorisk, om man vil. Det var hvad Grosbøll gjorde, og som en af mine kolleger sagde, jamen, det gjorde vi jo alle på Det Teologiske Fakultet i 1960’erne. Grosbøll manglede bare en opdatering. Men at kræve én bestemt “tro” hos præsten er overtro: Præsten skal ikke tro på sin menigheds vegne, og menigheden skal ikke bruge præsten som en surrogatperson for egen vaklende tro.

  Og til sidst: Der blev nævnt autodafeer ovenfor: Glimrende idé. Jeg har i mange år pga. reaktionen på Grosbølls provokationer foreslået autodafeer efter kirketid: Men for at kunne deltage, må man først have været i kirke. Så ville kirkerne være fulde igen!

 38. Af Jan-Ulrich Otto

  -

  Hvor lang tid skal vi bruge statens penge på, at have folk som render rundt og genfortæller historier fra en bog, som bedst kan betegnes som et folkeeventyr? Religion er noget som folk skal have al den ret til at dyrke, hvis det giver dem glæde i livet, men det kan ikke være meningen at staten skal finansere det.
  Sørine, og alle de andre som tror på talende buske, mænd der har magt over havet og jomfruelige kvinder der føder børn, skal da bare selv stå for deres forening, hvor de så kan fyre og hyre alle de mennesker de har lyst til. Og hvilken titel de så får, det bestemmer de selv.
  Adskil nu stat og kirke, så vi andre ikke skal rende rundt trækkes rundt med jeres sjove udfordringer. “han tror ikke på genopstandelsen” (nej, han ved godt, at det kun er i computerspil at man har mere end ét liv)

 39. Af J F

  -

  Gud ske lov for det 🙂

 40. Af Claus T.

  -

  @ Jan-Ulrich Otto

  Hørt, hørt 🙂
  Folk må for min skyld tro på alt fra krystalhealing til syndernes forladelse, men hold det inden for hjemmets fire vægge og langt, langt væk fra statskassen!

 41. Af Benny L:. Nielsen

  -

  Præster og andet godtfolk må tro hvad de vil, men kan nogen sige mig hvorfor cirkusset (folkekirken) er statsfinansieret? Jeg klarer mig f.eks. fint udenfor og finansierer selv min tro, stort set omkostningsfrit.

 42. Af Jan Erik Schousboe

  -

  Danmarks Riges Grundlov
  nr. 169 af 5. juni 1953.

  Kapitel I

  § 4
  Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

  Derfor!

  Mvh

 43. Af Henrik Parkmann

  -

  Ja, der er jo en grund til, at præsterne så Gutenberg hen, hvor peberet gror! Tænke sig, at almuen nu ville kunne læse!!! Det ville jo udvirke, at de kunne stille spørgsmål til, hvad præsterne belærte dem om og, uha, måske endda ville nægte at betale tiende!
  I dag, hvor vi har en omfattende viden om, hvordan alting blev til, er det, for mig, mere og mere utænkeligt at tro på gud.
  Og hvorfor skal man iøvrigt bruge en “manual” der fortæller, hvordan man skal opføre sig overfor hinanden? Det har jo ikke altid hjulpet!!!!

 44. Af Hans Hansen

  -

  Anders Kirkegaard Jacobsen og Niels Peter Lemche.

  Luther var naturligvis selv kristen, troede selv på opstandelsen og alt det der med Jesus som guds søn, og at Jesus dermed selv var en gud, men Luther mente at denne gud elsker menneskene selvom de skulle være ateistisk ikke-troende. Den fortolkede årsag lyder forkortet, at et menneskes moral ikke er afhængig af religiøs tro.

  Det gjorde Luther til en forgangsmand til den moderne verdensanskuelse. Luther banede vejen for demokratiets indførsel, forstået således at han mente at kristendom ikke som førhen skulle være en del af politik.

  Spinozas tanker blev senere (ca 1670) til naturteoriernes (idag videnskab) gennembrud. man begyndte at forklare ting udfra observationer fremfor biblen. Sidenhen kom Voltaire med tanker om at gud ikke eksistere, men erkendte at (nogle) mennesker har et behov for religion. Han mente, stadig forkortet, at hvis ikke gud allerede var opfundet, som var det nødvendigt at opfinde ham.

  Luther var begyndelsen til den moderne tidsalder. Netop fordi han indså nødvendigheden af afskaffe religion i politik, blev vejen banet for den måde at tænke på, der er fundamentet observationer fremfor bibelske dogmatismer i videnskab.

  Niels Peter Lemche. Du misforstår. Jeg anerkender hverken evangelium, Paulus eller al anden religion. Det er intet mindre end overtro i min verdensoplevelse. Jeg har personligt intet at bruge det til. Imidlertid har det ikke noget med tråden at gøre. Jeg opfatter det, som Jan-Ulrich Otto nævner, som folkefortællinger i egenskab af tusindårige gammel politik IHT territoriale krige og regler for opførsel. Kort sagt datidens politik med alt hvad det indebærer.

  Præsten opfattes uden denne hellige glorie, som du nævner, i den Lutherske tro. At lade det komme til udtryk ved accept af at der er visse ting i biblen der kan opfattes som en “fornærmelse” af intelligensen, også for præsten, er vel blot en fortsat udvikling?

  Anders Kirkegaard Jackobsen. Jeg kender udmærket mosesbøgerne. Skal jeg citere vers fra både Lukas, Johannes og Matthæus, hvor Jesus fastslår at “lovene” så sandelig gælder, bortset fra ham selv som guds søn (fordi han selv var en gud)?

  IHT trådens emne, så er det tilladt selv at fortolke Luthersk protestantisme. Hvis ikke det var tilfældet, så kunne kvinder ikke være præster, ganske som det er tilfældet IHT andre fraktioner med oprindelse med det gamle testamente. Derfor kan man mene at det er “heksejagt” ikke at tillade præster samme ret som alle andre, til at forholde sig kritisk til biblen og dens usammenhængende tekster.

  Det er heller ingen nyhed.

  Noget lidt andet kan så være, at hvis man ønsker kirken mere populær, så skal præster formentlig i højere grad afspejle befolkningens realisme. I denne forbindelse hvad præster selv tror på af overnaturligheder. I andre, at man forlader den traditionelle “tørre” gudstjeneste, som det sker andre steder i kristne samfund, og ind imellem også herhjemme, hvor kirken bruges til folkelige arrangementer.

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  Dette handler ikke om, der er en Gud eller ej. Det handler om betingelserne for at hæve sin hyre inden for en bestemt organisation. Man kan ophæve bindingen mellem stat og kirke — det har man gjort i Sverige — men det kræver en grundlovsændring. En ny grundlov er nok i sin orden; men der er ingen politikere, der tør forsøge sig hermed.

  Men valget er for troende / ikke-troende: Er der en mening med det hele, eller er det hele en uendelig række tilfældigheder? Vælg den fortælling, der passer jer bedst hver især.

 46. Af Hans Hansen

  -

  Filteret tillader ikke en argumentation til d’herrer. Med mindre Sørine Gotfredsen eksplicit tillader kommentaren, så vil jeg blot nævne at jeg udmærket kender mosesbøgerne. Skal jeg citere vers fra både Lukas, Johannes og Matthæus, hvor Jesus fastslår at “moseslovene” så sandelig gælder, bortset fra ham selv som guds søn (fordi han selv var en gud)?

 47. Af Hans Hansen

  -

  Ja som Lemche nævner, så handler dette om eventuel “heksejagt” på en præst med et andet syn på protestantismen end almindeligt accepteret af præster og biskopper.

 48. Af Hans Hansen

  -

  IHT bindingen mellem stat og kirke, udtrykkeligt defineret i forfatningen, så beskytter den mod politisk islam med flere af nyreligiøse politiske bevægelser og sekter, eksempelvis scientology. At ophæve denne beskyttelse er politisk vanvid.

  Sagt af en ateist som jeg, hvor forunderligt det måtte forekomme visse. Jeg er iøvrigt også militærnægter og modstander af ophævelse af værnepligt. Værnepligten beskytter nemlig mod en ren professionel hær, der potentielt ikke formodes at ville gøre oprør mod dyssociale ordrer. Prøv at høre. Livet er ikke for begyndere.

 49. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Hans Hansen.

  Vær venlig at melde klart ud.

  Dine udsagn om Luther og kristendommen er så absurde, at det skriger til himlen.

  Og ja. Kom du bare med dine bibelcitater.

  Så kan vi jo tage den der fra.

 50. Af Jesper Lund

  -

  @Niels Peter Lemche

  “Det handler om betingelserne for at hæve sin hyre inden for en bestemt organisation.”

  Hvad mener du er betingelserne?

  Jeg har fået det indtryk, at du mener, at præsterne eget forhold til kristendommen er ligegyldigt. Betingelserne er blot, de formidler kristendommen ved at gennemføre de kirkelige handlinger. Har jeg forstået dig rigtigt?

 51. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Jesper Lund.

  Præstens personlige tro, har intet med forvaltningen af embedet at gøre.

  Selvfølgelig ikke.

  Der er alment præstedømme i Den Danske Folkekirke. Præstens tro er ikke vigtigere eller mere værd, end de enkelte medlemmer af menighed.

  Præsten er ansat til forkyndelse på menighedens vegne og til at forvalte sakramenterne, dåb og nadver.

 52. Af p Christensen

  -

  Lad os lige rette en misforståelse: folkekirken er finansieret af kirkeskatten, dvs. ikke statsfinansieret men brugerfinansieret. Trods manglende religiøsitet er jeg selv medlem, da kirken også har en kulturværdi (bygninger, landshistorie osv).
  Andre dele som er “statsfinansieret”, men ikke brugerfinansieret er teater/film/kultur, gæld/renter osv. som man kunne kaste sig over.

 53. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Undskyld…End de enkelte medlemmers tro i menigheden.

 54. Af Jesper Lund

  -

  @Anders Kirkegaard Jakobsen

  Det er så lidt besynderligt, at Per Ramsdal og Thorkild Grosbøll i medierne har bekendtgjort deres forhold til den kristne tro, når dette forhold ingen betydning har.

  Det har de selvfølgelig ret til at gøre og en personlig beslutning at gøre det.

 55. Af Hans Hansen

  -

  Luther var naturligvis selv kristen, troede selv på opstandelsen og alt det der med Jesus som guds søn, og at Jesus dermed selv var en gud, men Luther mente at denne gud elsker menneskene selvom de skulle være ateistisk ikke-troende. Det var tidligere en uhørt tanke. Den fortolkede årsag lyder forkortet, at et menneskes moral ikke er afhængig af religiøs tro. Det gjorde Luther til en forgangsmand til den moderne verdensanskuelse. Luther banede vejen for demokratiets indførsel, forstået således at han mente at kristendom ikke som førhen skulle være en del af politik.

  Spinozas tanker blev senere (ca 1670) til naturteoriernes (idag videnskab) gennembrud. Man begyndte at forklare ting udfra observationer fremfor biblens påstande. Sidenhen kom Voltaire med tanker om at guds ikke-eksistens, men erkendte at (nogle) mennesker har et behov for religion. Han mente, stadig forkortet, at hvis ikke gud allerede var opfundet, som var det nødvendigt at opfinde ham. Luther var begyndelsen til den moderne tidsalder. Netop fordi han indså nødvendigheden af afskaffe religion i politik, blev vejen banet for den måde at tænke på, der er fundamentet for observationer i videnskabsteori fremfor bibelske dogmatismer. Uden dette skridt ville man ikke forstå så meget som tilfældet er i realiteten, fra realitetsteori til kvanteteori med alt hvad det indebærer.

  Luther var, selvom han selv troede på biblen, en reformist. Spørgsmålet er så blot, om hvor i vid grad præsterne af i dag også er det? Hvis ikke det var tilfældet, så ville kvinder eksempelvis ikke kunne blive præster.

 56. Af Hans Hansen

  -

  Luther var, selvom han selv troede på biblen, en reformist. Spørgsmålet er så blot, om hvor i vid grad præsterne af i dag også er det? Hvis ikke det var tilfældet, så ville kvinder eksempelvis ikke kunne blive præster.

 57. Af Hans Hansen

  -

  Det er meget nemmere du slår op i biblen Anders Kirkegaard Jacobsen, eller læser dem samlet herfra, hvis du søger med:

  biblen info/Jesus-lov

  Jeg er ikke i tvivl om de uvidenhed. Alle religiøse har et pænt mål af doktriner. Naturligvis er jeg klar over at det også kan gælde for ateister.

 58. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Hans Hansen.

  At Moseloven / bøgerne ikke har gyldighed for de kristne, ja det er fundamental barnelære.
  Derfor kan kristne også spise svinekød og oksekød der ikke er kosher-slagtet.

  Dine udsagn om Luther er stadigvæk fuldstændigt absurde: For eksempel den med at Luther var reformator, derfor skal alle være reformatorer???
  Dit oprindelige udsagn om at det er “helt essentielt ved den Lutherske tanke” at man ” godt kan være protestantisk kristen uden at tro på opstandelsen”, og at “fundamentet bag Luther” skulle være, at man ikke tror på genopstandelsen og “Jesus som en gud”.
  Ja. DET ER FULDSTÆNDIGT HELT HEN I VEJRET.

 59. Af B. Nielsen

  -

  En præst, der ikke tror, er udtryk for falsk varebetegnelse. Han bør selvfølgelig søge andet arbejde og tage sine ateistiske venner i hånden, blot et andet sted end i kirken.

  Jeg er ganske enig med Sørine Gotfredsen i, at hr. Ramsdahl er en typisk repræsentant for tidens åndløshed.

  I øvrigt mindes jeg aldrig at have hørt om pastor Ramsdahl i kirkelig sammenhæng, men der var vist noget med en bande afviste muslimske asylansøgere, som han havde indbudt i “sin” kirke; tingene begynder ligesom at passe sammen.

 60. Af Hans Hansen

  -

  Din uvidenhed om Luther, står glimrende mål for din uvidenhed om Jesus forhold til moseslovene. Typisk for religiøse … ikke at ane hvad de selv tror på. Luther som reformist:

  I 30-årsalderen udviklede Luther egne teologiske synspunkter om kirkens myndighed, sakramenterne og om mennesket og dets forhold til Gud. Han tog afstand fra kirkens aflad. Det gav stødet til reformationen og de evangelisk-lutherske kirker. Reformationen begyndte 31. oktober 1517, med hans teser mod afladspraksis. Det var egentlig ikke et skelsættende teologisk brud, men de førte få år efter til et uigenkaldeligt brud.

 61. Af Hans Hansen

  -

  Din uvidenhed om Luther, står glimrende mål for din uvidenhed om Jesus forhold til moseslovene. Typisk for religiøse … ikke at ane hvad de selv tror på. Luther som reformist:

  I 30-årsalderen udviklede Luther egne teologiske synspunkter om kirkens myndighed, sakramenterne og om mennesket og dets forhold til Gud. Han tog afstand fra kirkens aflad. Det gav stødet til reformationen og de evangelisk-lutherske kirker.

 62. Af Hans Hansen

  -

  B.Nielsen
  Problemet er blot, at religiøse ikke selv ser bjælken i øjet. Ramsdahl er ikke ateist B. Nielsen, blot religiøs reformist, og Sørine muligvis ikke er helt så Luthersk reformatorisk som hun selv tror. Det må hun selv svare på. Bevares, jeg er såmænd “græsk katolsk”, selvom begrebet ikke eksisterer udover på slang-Dansk. Jeg bliver ikke mindre ateist af at høre på al det vrøvl … Det er blot interessant, dels at høre folks dogmer, og dels tale med troene der ikke ved hvad der står i biblen.

 63. Af Hans Hansen

  -

  Prøv at høre. Efter Luther kommer Spinoza og Voltaire. Grundlaget for den moderne vidensindsamling, der sammen med Aristoteles og Platon danner grundlaget for repræsentativt demokrati (med alle dens manglende endnu primitive egenskaber) og videnskabens nysgerrighed på baggrund af observatorisk egenskaber fremfor religiøse dogmer. Det er lidt utroligt, at man fra visses side, overhovedet ikke ser, eller tillægger emperisk sammenhæng, men blot forholder sig til udpræget snæver personlig intellektualitet udfra dogmer. For pokker, vi skriver 2014 …

 64. Af Soren Mouritsen

  -

  Bravo! Du har fattet pointen! Det er helt og aldeles meningsløst at gå i kirke. Ligeså meningsløst som det er at tro på Julemanden og Tandfeen.

 65. Af Hans Hansen

  -

  empirisk. beklager …

 66. Af Jesper Lund

  -

  @B. Nielsen

  “En præst, der ikke tror, er udtryk for falsk varebetegnelse. Han bør selvfølgelig søge andet arbejde og tage sine ateistiske venner i hånden, blot et andet sted end i kirken.”

  Det minder mig om, at jeg skal have taget mig sammen til at få meldt mig ud af folkekirken. Som ateist hører jeg selvfølgelig ikke hjemme dér, selvom jeg sætter pris på de smukke kirker, som præger det danske landskab. Det er ganske simpel uudholdeligt med de mange sortsindede fremmedfjendske præster, som dominerer folkekirken.

 67. Af Hans Hansen

  -

  Jeg kommer ind imellem i kirker, for at opleve malerier og historie, og for at få fornemmelse af tiden, men det er en anden historie. I forbindelse med Ramsdahl, så mener jeg der er tale om en moderne form for “heksejagt”.

  Slut herfra.

 68. Af Torben Christiansen

  -

  Det er altid underholdende, når disse kirkens stridsmænd ( her skulle vel rettere stå ”stridskvinder”, al den stund, at der, i Folkekirken, er flere kvindelige præster end mandlige ditto) farer i flæsket på hinanden om, hvor mange djævle, der kan sidde på et knappenålshoved.

  Og det er utroligt, at disse embedsmænd/kvinder kan finde tid til at motivforske, beklikke og skrive bandbuller mod andre klerikale embedsfolk. Det er også utroligt, hvor stor en medielidenskab (!) somme af samme embedsfolk er i stand til at lægge for dagen, med optræden i alle medierne, og uden at det synes at gå ud over det arbejde, de, af staten, er sat til at udføre.

  I øvrigt synes jeg, at Søren Kierkegaard i ”Oieblikket” har sagt det mest fornuftige, der kan siges om statsautoriserede præster og præstinder ifm. tro og forkyndelse:

  http://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/s%C3%B8ren-kierkegaards-kamp-mod-folkekirken

  Så, for Guds skyld, adskil stat og kirke!
  Det kan kun gå for langsomt!

  Med venlig hilsen og godt nytår
  T. Christiansen

 69. Af Niels Peter Lemche

  -

  Det er meget vanskeligt at diskutere, når modparten konstant blander tingene sammen.

  Luther var stærkt politisk, hvilket hans stilling mod “sværmerne” og den kommunistiske helt Thomas Münzer (han var en stor helt i gamle DDR) viser. Han valgte fyrsterne frem for bønderne. Men religionen var altid ledestjernen for ham. Han var ikke tilhænger af dagens fjollede slogan, at religion og politik ikke har noget med hinanden at gøre.

  Vi har ikke Jesu egne udsagn om noget som helst, men kun evangelisternes gengivelse heraf uden nogen sikkerhed for, at udsagnene går tilbage til Jesus eller er deres værk (eller opstået i deres menigheder). Jesu eget forhold til loven kender vi derfor ikke. Det er nok mere kompliceret, end det fremgår her.

  Om denne præst tror, det ved jeg ikke. Gør han det ikke, har han et problem, men ikke hans kritikere. Tro er en personlig sag. Han burde nok finde et andet arbejde, hvis han ikke tror; men hvis hans udsagn er en anden måde at udtrykke religionskritik og en kritik af det banale folkekirkelige gudsbillede, ja, så har vi, ligesom i Grosbølls tilfælde, en helt andet sag. Den pågældende præst må selv afgøre det: Tro er en personlig sag. Så gider jeg ikke gentage mig selv, at præstens tro ikke er en surrogattro for menighedens tro eller manglende tro. Der er ingen, der har sagt, at det er let at være lutheraner, hvor ansvaret altid er hos den enkelte. Kan man ikke klare det, kan man blive katolik. Så tænker kirken for dig. Men vælg for Guds skyld ikke den reformerte kirke. Så bliver det endnu vanskeligere.

  Hans Hansens ateisme, som han udmelder i tide og utide, er hans egen sag. Hvis han mener, at han har fået et bedre tilbud, så er det fint. Det er svaret en af mine studenter, nu præst, plejer at give ateister: Jeg har min fortælling, og I har jeres; men hvilken synes du egentlig er den bedste?

  Personligt er mit gudsbillede ikke det bibelske i naiv forstand; men jeg har stadig en idé om, at der er en mening med tilværelsen.

 70. Af Hans Hansen

  -

  Jesper Lund. Den bliver jeg squ lige nødt til at kommentere. Det vrøvl med fremmedfjenskhed er utålelige gentagelser af dine egne tåbelige røde ateistiske dogmer. Danskeren er ikke fremmedfjensk. Typisk radikale venstre og øvrige venstrefløj. Der er tale om reel anti-parti mod netop islamistiske religiøse salafister, dvs religiøse fanatikere af værste skuffe, og de socialøkonomiske omkostninger andre, end dig formentlig, skal betale. Hvorfor i himlens navn fatter du ikke den samlede realitet? At du er ateist som jeg selv, ændrer intet overhovedet …

 71. Af Hans Hansen

  -

  Det vrøvl med fremmedfjenskhed er utålelige gentagelser af røde ateistiske dogmer. Danskeren er ikke fremmedfjensk. Typisk radikale venstre og øvrige venstrefløj. Der er tale om reel anti-parti mod netop islamistiske religiøse salafister, dvs religiøse fanatikere af værste skuffe, og de socialøkonomiske omkostninger andre, end dig formentlig, skal betale. Det er helt ude i Hampen

 72. Af Hans Hansen

  -

  Det vrøvl med fremmedfjenskhed er utålelige gentagelser af røde dogmer. Man vil ganske enkelt ikke finde sig i flere anti-demokratiske indvandrere.

 73. Af Hans Hansen

  -

  “Så, for Guds skyld, adskil stat og kirke!”

  Aldrig i livet …

 74. Af Hans Hansen

  -

  Adskillelse mellem stat og kirke medfører indførsel af politisk islam. Hvorfor er nogle så hjernedøde?

 75. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Undskyld Hans Hansen, men nu rabler det da for dig.

  Hvis du som erklæret ateist ønsker at blande dig i en debat, der handler om trosspørgsmål indenfor Den Danske Folkekirke, skal du være hjertelig velkommen.

  Fra din pen har vi fået at vide, at kristne skal opfylde Moselovens krav, og vi har fået at vide, at det var fundamentalt vigtigt for Luthers teologi ikke at tro på opstandelse og at Jesus var Guds søn.

  Fint nok.

  Jeg tager til efterretning, at jeg åbenbart er så uvidende på disse punkter, at jeg ikke vil forfølgende disse spørgsmål videre, da jeg jo så bare vil få af vide af dig (endnu engang), at jeg slet og ret er dum.

  Du virker derimod som en fin og veluddannet mand, så derfor kan du måske forklare de kære læsere af denne blog og de dertil knyttede kommentarer, hvorfor du som ateist ikke ønsker adskillelse af stat og kirke. OG…..Måske vil det være yderst oplysende at få at vide, hvorfor en sådan adskillelse af stat og kirke vil føre til indførelsen af politisk islam.
  OG. Undskyld min uvidenhed. Men hvad er politisk islam?

 76. Af Kristian Andersen

  -

  Til Hans Hansen, kl. 17.09. Bare rolig. Om føje år går alle radikale med burka, slør eller andre heldækkende melsække. Dog vil de blive de første, der prøver, dog uden garanti, faldhøjden fra forskellige byggekraner. Halleluja, glædens dag oprinder om føje år.

 77. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jesper Lund

  “Det er ganske simpel uudholdeligt med de mange sortsindede fremmedfjendske præster, som dominerer folkekirken.”.

  Jeg er enig i, at det er trættende med de sorte præsters konstante sure opstød, men jeg tror dog, at de kun tegner sig for en meget lille del af præstestanden.

  Men de dominerer i medielandskabet. Formodentlig af samme grund som katastrofer og ulykker fylder mere end positive og gode nyheder.

 78. Af georg christensen

  -

  TID til RELIGIONS FRIHED, ville nok være den mest ærlige overskrift.

  Lad os endelig få total adskillelse af stat og religion.

  Al religiøsitet, som ikke er i stand til at leve i sig selv uden samfundstilskud er værdiløst, og bygges i bund og grund kun på samfundsbetalt “magtbegærd”, som intet med religiøsitet har at gøre.

 79. Af Torben Christiansen

  -

  @ Hans Hansen

  “Aldrig i livet…”

  Så bagefter, i det mindste!

 80. Af Benny L. Nielsen

  -

  @ P.Christensen
  Du tager fejl. Statens direkte tilskud via finansloven til folkekirken andrager ca. 13% af kirkens samtlige udgifter,. Tilskudet er i år ca. 760 mio kr.

 81. Af Ulla Johnson

  -

  Tak!

 82. Af Ulla Johnson

  -

  Min tak var til P. Jensen

 83. Af Anders Kjeldsen

  -

  Så hvis man ikke vil beskyldes for at være åndeligt platfodet, skal man tro på nisser eller andre overnaturlige væsener….Please.
  Slå i øvrigt “ateist” op på wiki før du igen skal berige verden med dine kommentarer, så du i det mindste ved hvad benævnelsen dækker over. Så undgår du at vi griner af dig af samme grund næste gang.

 84. Af P Jensen

  -

  Nå, dette at tro på at universet og naturlovene ikke er opstået fra ingenting…….. er det samme som at tro på nisser. Iflg. Anders Kjeldsen. Men véd AK så hvordan og hvorfor det hele begyndte osv.? Og hvad gik forud, et bundt ” tilfældigheder”?

 85. Af Preben F Jensen

  -

  Gamle forstokkede medlemmer af socialdemokraterne hævder at S stadig er et socialt og demokratisk arbejderparti. Selvom det forlængst er holdt op med at være socialt eller demokratisk. Og et arbejderparti er det heller ikke mere.

  Og forstokkede ateister hævder selvfølgelig at videnskaben har opklaret alt, bortset fra et par smådetaljer, selvom det længe har været sådan at for hver gang man fandt et svar, opstod fire nye spørgsmål. Sandheden er at universet stadig er gåden over alle gåder. Og menneskelivet er også gådefuldt.

  Hvad er tiden som er overalt? Hvad er tyngdekraften som går gennem alt? Hvad er “stoffet” som kun er tomrum når man studerer det nærmere. Hvorfor trættes lyset aldrig, eller trættes det til sidst? Hvorfor er de bitte, bitte, bitte små atomer så fyldt med tilstande og kræfter der overgår enhver forstand? Er verdensrummet uendeligt? Er tiden og Skaberens tålmodighed uendelig, eller slipper den op en dag? Hvorfor synes der at være kræfter eller “meddeleleser” der udbreder sig tusind gange hurtigere end lyset? Hvorfor er der tænkende væsner og et univers fyldt med undere, hvorfor er der ikke bare ingenting? Hvad med rummet selv, har det altid været her og vil det altid være her, og forstår vi overhovedet hvad et uendeligt og evigt rum vil sige? Forstår vi helheden eller bare nogle detaljer hist og pist?

 86. Af Preben F Jensen

  -

  Svar til anders k røg i fil…

 87. Af Helge Nørager

  -

  Når et menneske erkender det ikke forstår alt, er der to mulige reaktioner.

  Det kan i sin angst for det ukendte opfinde/tilbede en gud, som giver dem trøst og en forklaring på alt det de ikke forstår.
  Men det betyder ikke at denne gud eksistere.

  Så er der dem som erkender, at der er noget i livet de aldrig kommer til at fatte, og som ikke af dem grund blive angste og bange for mørket og døden.

  To ting er givet for alle, vi fødes og vi dør.
  Ind imellem spiser vi, arbejder, går på lokum, sover og forplanter os.
  Og ingen af de nævnte ting kræver en gud eller en præst.

  Om ca 4 milliarder år fordamper Jorden, når solen bliver til en rød kæmpe.
  Godt nytår alle, vi er alle skabt af stjernestøv og vi bliver alle stjernestøv igen.

 88. Af Søren Rasmussen

  -

  Fyrede Jesus også Præster…?

  Han væltede veksleres borde og spillebuler – og sikkert også mange andre præsteskabte institutioner.

  Jøderne lærte aldrig at betale aflad – som vores radiGALE frænder i vores nuværende samfund.

  Hvordan fyrer man i øvrigt en præst – skal menighedsrådet ikke tage denne beslutning?

 89. Af Hans Hansen

  -

  Jeg kan se at nogle ikke forstår betydningen af kirkens tilknytning til staten. Argumenter er håbløst spildt på dem. Folkekirken er den mest reformvenlige kirke i verden. At adskille dem medfølger ligestilling med tåbeligheder som islam. Salafister vil overtage dagordnen, sharia blive lovformeligt indført (som i England) på voldgift niveau, og dermed bliver landet præget af officiel religiøs politik som ikke set siden før grundloven. Om det så blev stavet for disse argumentresistente, så bliver de ikke i stand til at lægge 2+2 sammen …
  Folkekirken bliver bestemt ikke mere populær af at fyre reformvenlige præster. Præster der åbent indrømmer at der er visse beretninger (historier) i biblen, der er sværere at tro på end andre.

 90. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Så hvis stat og kirke bliver adskilt, vil der blive indført sharia-lovgivning.

  Interessant Hans Hansen.

 91. Af Preben F Jensen

  -

  Svar til Kjeldsen bedes venligst frigivet

 92. Af p Christensen

  -

  Eksempler på den tåbelige egocentrering som religiøse mennesker ofte besidder kan ses i efterdønningerne af det tragiske flystyrt i Asien forleden: en række personer overlevede idet de måtte melde afbud. En af disse var Inge Goreti, for hvem det var en handling fra Gud, at hendes far fik hepatitis, så familien ikke kom med flyet….
  “We are extremely grateful, and God is really great. i believe that God is saving and protecting us, and this is truly a miracle.” siger Inge.

  Hvad mon staklerne på havbunden har at sige til Sankt Peter ? Eller hvad har deres pårørende at sige?
  Uhhm Gud kan kun redde 4 om dagen, ellers overtræder han arbejdsmiljølovgivningen?

  http://edition.cnn.com/2014/12/31/world/asia/airasia-missed-flight-fortunate-ones/index.html?hpt=hp_c1

 93. Af Preben F Jensen

  -

  Det er lidt mærkeligt med Helge Nørager. Han har selv fortalt at hans forstand har taget skade af et overfald plus af alt for megen sprut. Det fremgår også af de fleste af hans kommentarer. Sidst forsøger han at forsvare ateismen med noget billigt lommefilosofisk psykologisk vrøvl om at ateister er klogere og modigere end kristne. Men han undlader helt at tage til hvad det drejer sig om, nemlig om universet og naturlovene kommer af ingenting eller af ” tilfældigheder” i et tomt rum eller i et ikke-eksisterende rum. HN tager overhovedet ikke stilling til den nyere videnskabs og astronomis fantastiske opdagelser, men kommer med en sludder for en sladder om psykologi. Goddag mand, økseskaft.

 94. Af Preben F Jensen

  -

  Når der tales om “mirakel” af Inge Goreti, har P Christensen ret i at Goreti slet ike forstår hvad et mirakel er. Her er selvfølgelig med stor sandsynlighed tale om en tilfældighed. Et mirakel er en hændelse som strider mod naturlovene, og som redder et menneske fra en ellers uafvendelig ulykke. Som hvis et menneske styrter ned på et betongulv fra 18 meters højde og kan rejse sig op og fortsætte som om intet var hændt.

 95. Af Helge Nørager

  -

  Og et specielt godt nytår til Preben.

  Når dine argumenter ikke rækker går du over til personligheder.

  Preben du er sgu noget helt for dig selv.

 96. Af Helge Nørager

  -

  Det må vel også anses for et mirakel at et menneske med så mange forskellige identiteter som vrumm vrumm, egenligt ved hvem han selv er.

  Det var specielt morsomt i den periode hvor Preben helt droppede at skrive i noget navn som mindede om Preben Jensen.
  Men skrev hans blog indlæg under dæknavn.
  Preben besluttede dog efter nogle måneder, at hans nye identitet kunne ændres tilbage.

  Men Preben et så personligheds forstyrret menneske som dig er jeg på trods af mine fejl ikke.

  Håber Preben du vil finde dine personligheder, og I alle må få fred med jeres tro.
  Og ikke vil forsætte med at nedgøre andre som ikke er enige med dine forskellige personligheder.

 97. Af Mihail Larsen

  -

  “Den religiøse elendighed er på en gang udtryk for og protest mod den virkelige elendighed. Religionen er den betrængte skabnings suk, den er en hjerteløs verdens hjerterørelser, den er åndløse tilstandes åndsindhold. Den er folkets opium. – At ophæve religionen som folkets illusoriske lykke er at fordre folkets virkelige lykke. Fordringen om at opgive illusionerne om sin tilstand er fordringen om at opgive en tilstand, som har illusioner behov. Kritikken af religionen rummer altså i kim kritikken af den jammerdal, hvis helgenglorie religionen er. ”
  (Marx)

 98. Af Helge Nørager

  -

  Nu kender jeg ikke meget til mirakler.
  Men har ikke tal på alle de gange jeg har læst om modbydelige forbrydelser hvor gerningsmanden, i retten uden anger forkynder at han hørte stemmer.
  Ofte kalder de det guds stemme som befalede dem at udføre disse uhyrlige forbrydelser.

  Det virker som om at dem som påstår, de hører guds stemme i deres hjerne, altid skal begår handlinger som bestemt ikke er særligt kærlige.

  Så fri mig for samme skæbne.

  Godt nytår alle.

 99. Af Kristian Andersen

  -

  Det er vist kun forskruede religiøse der tror på den omgang ævl. Alle præster burde fyres og Kristendommen bør og skal ud af Staten. Så kan i messe hjemme i privaten så meget i vil!

 100. Af Preben F Jensen

  -

  Er Helge Nørager også Soren Sorensen, Jesper Lund og fem eller syv andre lignende typer? Hvis man anvender Nøragers egne “detektivmetoder” og bevisførelse, er det hermed bevist at Nørager er mindst syv andre “personligheder”.

 101. Af Benny Nielsen

  -

  Ud med Alle præster uanset hvor de måtte befinde sig ! Lær af historien og bliv klogere.

  Intet har kostet flere menneskeliv på denne klode uanset hvilken “guru” folk tror på, om det så var hrn. Hitler eller Paven i Rom. Se bare hvad der p.t. forgår i Mellemøsten.

  Nogle af de mest ubehagelige mennesker jeg har mødt i mit liv var stærkt troende folk, hvis mangel på empati skreg til “himlen” .

  Jeg er hverken rød eller blå, men bare en gammel ateist, som ikke fatter at folk kan tro der svæver en ånd rundt ude i verdensrummet som styrer det hele.

  I så fald må man sige at “ånden” har gjort sit arbejde ufatteligt dårligt !

 102. Af Hans Hansen

  -

  Anders K Jacbobsen 17:44

  Nej det er ikke hvad jeg siger. IHT Luther, senere Spinoza hvis tanker banede vejen for Newton, hvad der deraf har af betydning for videnskabens teknologisk fremskridt, så var det Luther der startede reformeringen af kirken. Luther blev selv forfulgt for sine holdninger, hvilket man nemt kan finde viden om. Luther troede på biblens ord, men i modsætning til samtiden, så mente han at gud elskede menneskene uanset om de var ateister eller ej. Med det mente han at det ikke var troen der gjorde mennesket til bedre, men menneskets handlinger. Luther lakonisk på en tallerken. Fordi Luther var imod kirkens aflad, blev han faderen til protestantismen, der NETOP tillader folk selv at definere biblen. På grund af det, så tillader protestantismen befolkningen selv at tage stilling til hvad de tror på eller ej. Hvad præster tillader hinanden er dog en anden sag.

  IHT forfatningens bestemmelser, der eksplicit fastslår kirkens tilknytning til staten, vil en adskillelse medføre ligestilling med alle religioner. Vi har i forvejen religiøs frihed, men bestemt ikke lighed. Fordi grundlovens paragraffer fastslår ulighed, kan f.eks. islam ikke ligestilles. Den slags “bagateller” forstår eksempelvis Radikale Venstre ikke. Enhedslisten fatter heller ikke et klap. Imidlertid kan de blot spørge relevante jurister. England har været nødt til at tillade sharia på voldgifts niveau med demokratisk begrundelse. Sig mig lige. Er det for svært for dig at overskue? Iøvrigt godt nytår.

 103. Af G Sørensen

  -

  Nu opfatter jeg Jesus som det ideelle menneske og ikke absolut en der virkelig har levet. Vi er som jeg opfatter det alle skabt i Guds billede. Gud er som en skabende/styrende kraft , som er ilagt alt levende også naturen. Derfor giver ophold i naturen en ro i sindet.

  Når vi dør bliver vore kroppe her på jorden. Det overlevende er vor ånd, der forlader kroppen. Måske er der et slags åndeligt hav et sted, som vi bliver forenet med. Det som mange, ubevidst, har en vis higen imod. Når vi forenes med dette hav, bliver vi altseende og kan se vort levede liv i et større perspektiv.

  Meningen med livet er at vi skal leve det, og efter bedste evne så ærligt og ansvarligt, som vi kan – opsamle kunnen og erfaring, som vi kan tage med os videre.

 104. Af G Sørensen

  -

  Bibelen er en åndelig bog, med gode råd om livet. De fleste er at efterleve så godt, som muligt. Mest for vor egen skyld, men også af hensyn til andre. Ikke sådan, at det behøver, at kamme over i naiv dumhed.

 105. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Hans Hansen,

  Misforstå mig ikke. Jeg har stor respekt for din viden. For eksempel at Luther mente “at det ikke var troen der gjorde mennesket til bedre, men menneskets handlinger”.

  Godt nytår.

 106. Af Henning Dines Krogh

  -

  Det hele er from digtning tilpasset , og ændret hele tiden, så det passer til kirkens forkyndelse, nu kan man ikke mere brænde folk på bålet, så der er nogen, der kan se lyset.-

 107. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt tror jeg fuld og fast på, at jorden er flad. Det er sgu da ikke andet end “optisk bedrag” at tro på, at en kugle er rund !

  Godt nytår 🙂

 108. Af G Sørensen

  -

  Jan P. selvfølgelig er jorden rund. Det udelukker dog ikke at der er åndelige ting også.

  Nogle har prøvet at nå idealmennesket Jesus. Martin Luther King, Ghandi osv. De nåede langt men ikke helt på niveau. Dog satte de sig mærkbare spor i tiden..

 109. Af Niels B. Larsen

  -

  En præst, som ikke tror på, hvad han/hun prædiker, er vel en gemen hykler – og dermed foragtelig.

 110. Af hr j christensen

  -

  De TI BUD er et udtryk for jødedommens diktatoriske magtfulde religion, hvis man kan kalde de løgnehistorier for religion.

  De TI BUD er oprindelsen til mistænkeliggøre andre mennesker og forløberen for marxismens Stazi samfundet med forfølgelse og kontrol af andre mennesker.

  Ingen ved hvor de ti bud stammer fra.

  Og så er der den latterlige barnagtige påstand/historie om at jesus blev født ved en jomfrufødsel. Man ved jo ikke en gang om jesus har eksisteret. Faktisk beskrives den historiske kendte maria i skrifterne som ludder.

 111. Af hr j christensen

  -

  Det er en historisk kendsgerning at jødedommen/synagogen myrdede (præster læs desible) som kom i miskredit i synagogen. Det var helt almindeligt. Jesus skulle også havde været myrdet, men romerne kom dem i forkøbet. Jo den samling af børsspekulater og seksualforbrydere i synagogerne havde magten og viljen til at dræbe sine modstandere. Det har ikke ændret sig i over to tusinde år. Jødedommens Marxismen/kommunismen er det
  tyvende århundredes største mordere. Og de gør det stadigt i Israel med koldt blod og fråden om munden som de altid har gjort det, man skulle tro de altid har været menneskeædere forklædt som kustoder med langt sort skæg.

 112. Af Helge Nørager

  -

  Til Hr. J Christensen.

  Göbbels ville være stolt af dit idioti, hvis han var i live.

  Hvis noget er hate speak og helt gag gag, er det dit indlæg kl 04.04

  Søg læge, dit had er sygeligt.

 113. Af Niels Peter Lemche

  -

  Vedr. Hr. J Christensen: Manden er jo en fortabt antisemit. Utroligt, at det får lov at passere. Der bliver sagt meget vrøvl på en sådan blog; men udsagnene om jøderne er ikke bare idioti; de er kriminelle.

  Ellers til denne diskussion, der har udviklet sig til en råben og skrigen fra såkaldte ateister, som bruger en masse tid på at diskutere, hvad andre egentlig ikke bruger megen tid på: Luther og retfærdighed: Det var ønskeligt, om de herrer, der vil diskutere Luther, ville læse noget af ham først. Hos Luther: Troen retfærdiggør, ikke gode gerninger. Man bliver ikke et godt menneske af at gøre gode gerninger; men et godt menneske gør god gerninger. Der findes udmærkede oversættelser af en del af hans skrifter på dansk, og ikke så få gode beskrivelser af ham og hans ideer, bl.a. af afdøde Leif Grane, professor i kirkehistorie.

 114. Af Torben Christiansen

  -

  Ja, noget af det, han skrev, er virkelig artig læsning:

  http://da.wikipedia.org/wiki/Om_J%C3%B8derne_og_deres_L%C3%B8gne

  http://www.biblen.info/Luther-joeder.htm

 115. Af Eva Madsen

  -

  Her kan man læse om pavens julemesse.

  http://denkorteavis.dk/2014/indlaeg-fra-laeserne-28-december/

 116. Af r. vangkilde

  -

  ER TIDEN KOMMET! – præstefyring,
  – eller er der gået politik i gerningen.
  – eller er vi igang med det 11. bud.

  Er vi bundet fanget af præsten og
  hans gerninger, meninger ELLER er,
  der ikke plads til menigheden, og
  de almene der dyrker kirkens rum, som et fællesskab uden alt denne
  politisk diskussion.

 117. Af MAZ SPORK

  -

  Tiden er inde til at adskille kirken fra staten.

 118. Af AH Andersen

  -

  Så er der igen ballade i ‘Landsforeningen for Overtro’.
  Godt, man ikke er medlem af den klub.

 119. Af Niels B. Larsen

  -

  Nej, Maz Spork.

  Tiden er kommet til at forbyde AL religion som det overtro, skidtet er.

 120. Af Laura Sofia Thorsen

  -

  Helt enig Sørine. Helt forkert definition af kristendommen, som Per R. spytter ud med. Kristendommen uden opstandelse og evigt liv er ubrugelig, og ikke nogen trøst for de syge, bedrøvede og døende. Som præst må man tro på hvad man prædiker om. Per R. kunne passende begynde med at bede Vorherre om, at få sin barnetro tilbage. Miraklernes tid er ikke forbi! Mvh Laura Sofia (12 år)

 121. Af Vagn Qvistgaard

  -

  Vil det sige at når præsten siger: “Dette er Kristi legeme -dette er Kristi blod” ved uddeling af oblat og vin til konsumering, så tror han dette er hvad der sker, og hvis ikke så bør den præst fyres?

  Hvis det skal opfattes symbolsk burde dette vel i sandfærdighedens navn siges. Det er i alle tilfælde klamt -symbolsk eller konkret – og sætter “opstandelsen” i et grotesk lys.

  Hvis nu frikirkepræsten, der hænger nisser, var præst i folkekirken, ville han så blive hyldet eller fyret? Han tror jo åbenbart på nisser.

 122. Af Helge Nørager

  -

  Rituel kannibalisme ses i mange religioner, og praktiseret af såkaldte “primitive folk” op til moderne tid, og åbenbart også af galninge som vil være wanebee på youtube fra krigen i mellemøsten.

  Jeg er stadig medlem af folkekirken, døbt og konfirmeret, fortid som FDF patrulje leder i årevis, og startet som pog, far som var kredsleder.
  Jeg kender det kristne budskab, i praksis og ikke fra talerstolen.
  At min far også var redaktør på aktuelt, gav dog et socialdemokratisk opfattelse af kristendommen.

  At det at gå til nadver og modtage Jesus Kristi blod og legeme i form af en oblat og lidt altervin, er jo ikke virkeligt.
  Det er rituel kannibalisme, men uha ikke som i vittighedstegningen med en stor sort gryde osv.

  Men i forhold til debat om hvordan opstandelsen skal tolkes af en præst eller ej, er det et relevant spørgsmål.
  Tror præsten på at det er Jesus Kristi, kød og blod han giver dem som går til nadver ?.

  Enhver er saglig i sin tro, og hvor ville jeg dog ønske at dem som tro på Jesus Kristus også efterlevede budskabet om næstekærlighed, om tilgivelse, og huskede at det er altid lettere at se en splint i andres øjne end bjælken i eget.

  Gå med gud, og må i alle få et bedre år end 2014, for det var et rædselsår med alt for mange bisættelser.

 123. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Helge Nørager

  “Enhver er saglig i sin tro….”

  Gid det var så vel! (-:

 124. Af hr j christensen

  -

  vedr. NIELS PETER LEMCHE

  Vedr. Hr. J Christensen: Manden er jo en fortabt antisemit. Utroligt, at det får lov at passere. Der bliver sagt meget vrøvl på en sådan blog; men udsagnene om jøderne er ikke bare idioti; de er kriminelle.

  Alt jeg har skrevet er fuldt tilgængelig viden for enhver og har været det i moderne tid.

  Spørgsmålet er om ikke det er dig som er kriminel ved at være ignorant og analfabet.

  Uvidenhed er den største forbrydelse af alle.

  Du læser jo religion som fanden læser bibelen.

  I øvrigt gider jeg ikke bruge mere tid på et sådant opblæst kriminel idiot som dig.

 125. Af hr j christensen

  -

  vedr. HELGE NØRAGER

  Der var en der skrev at de troende er de værste – det beviser du selv.

  De troende er også de mest krigsliderlige – det beviser du selv.

  De troende er også de dummeste og uvidende – det beviser du selv.

  Men faktisk vidste Nazisterne alt om jødernes myrderier på anderledes tænkende(læs modstandere af den jødiske kollektivisme) i sovjet.

  Så har du råd til at være så skvattet og uselvstændig en idiot uden egen mening?

 126. Af Peer Aagaard

  -

  Tak til Sørine Gotfredsen for et fremragende indlæg med overbevisende argumenter for at privatisere Folkekirken.

  I en tid hvor der skæres ned på velfærden, og hvor Gotfredsens borgerlige Danmark giver fanden i de syge og arbejdsløse, giver det ingen mening, at staten driver en underskudsgivende forretning med overtro på hylderne og et årligt budget på seks milliarder.

  Da hverken Goldman Sachs eller andre finansspekulanter vil røre den tvivlsomme investering med en ildtang, må aktierne sælges til kirkens brugere, og da man i kraft af kirkeskatten allerede har et komplet kundekartotek, vil intet være lettere end at sende hver af dem et brev med et tilbud om at købe aktier i foretagendet.

  Når aktie-emissionen flopper bliver det så spændende, om Sørine Gotfredsen stadig har et job. Personligt tvivler jeg stærkt på det. Få er så unyttige samfundsborgere som bedrevidende og højrøvede fantaster, der på statens regning prøver at bondefange andre til at tro på deres hallucinationer.

  Fyr én præst? Næh, fyr dem alle. Og hold venligst deres forkvaklede menneskesyn ude af medier som Berlingske, der foregiver at skrive for tænkende mennesker.

 127. Af hr j christensen

  -

  Helt ærlig så mener jeg at kirken blot skal sørge for at befolkningen bliver døbt, konfirmeret, gift og navnlig begravet. Og gerne en pæn gudstjeneste om søndagen.

  Mere behøver religionen ikke at fylde for et moderne menneske.

  Et moderne menneske behøver ikke jøderne til at vejlede om den rette tro.

  Og med fare for at blive kaldt zionist så er jødedommen blot en samling nedskrevne tilfældige løgnehistorier som skulle indoktrinere den uvidende masse.

 128. Af B. Nielsen

  -

  Når man går i kirke, skal man naturligvis kunne stole på, at den, der forkynder, står inde for det, han/hun siger.
  Kristendommen er en smuk religion, budskabet om næstekærlighed og om den, der døde på korset for vore synders skyld, skal selvfølgelig ikke forkyndes af en ateist.
  Per Ramsdahl er i forvejen kendt for sine muslimskvenlige holdninger.
  Jeg er sikker på, at den danske folkekirke klarer sig rigtig fint uden ham.

 129. Af Helge Nørager

  -

  Vdr. Hr. J Christensen, spreder af had.

  Du burde skrive i dit fulde navn, hvis du vedstår egne ord, anonyme har min foragt.
  Og er ifølge berlinskes debatregler ikke comme il faut.

  Derfor vil jeg ikke ofre dit had mod andre, og mig personligt mere opmærksomhed end at nævne.
  Jeg har medlidenhed med dig din sølle stakkel.

  Ellers i morgen en bisættelse mere.
  Det lille kapel vestre kirkegård, Århus, kl 13.30
  Et godt menneske, kendt blandt venner som Grønlænder Hans.

  Fred være med jer alle også Hr. J Christensen

 130. Af Helge Nørager

  -

  Da jeg var 17 og ansat som den yngste nogen sinde med ansvar på 3f’s udviklingsafdeling ansvar for EHT.
  Lukkede 2 gange 700 arbejdspladser, pga fejl i produktion. og fik ros.

  Var jeg også medlem af faglig ungdom og kæmpede for lige løn for lige arbejde.

  i dag er alt sat tilbage, indslusnings løn, starthjælp til dem under 23, forsøgerpligt.
  Alt er ødelagt og det er helle.

  Jeg tror at de unge stemmer på LA, for de/vi ældre håner dem, med den politik som føres.
  Hr Henrik Day Poulsen, er træt af mig derfor her. Preben fortjener et svar.

  Jeg er så privilegeret, at jeg har fået alle chancer, har været på toppen fagligt, har arbejdet mange år og altid været firmaets mand, en fagidiot, ment i positiv forstand.
  At jeg i dag er ude fra arbejdsmarkede er ikke mit valg, det er en konsekvens af at jeg har benægtet i mange år hvor sær jeg blev efter kraniebrud.
  Så tak til Bell miljø, SI, og andre virksomheder for at de brugte energi på at forsøge at bringe mig tilbage til arbejdsmarked.
  Men jeg kunne ikke efter 20 år, benægte hjerneskader, jeg kunne ikke mere.
  Håber jeg måske om en tid, vil kunne komme tilbage til livet, det at arbejde igen, det at lære noget, det at deltage.

 131. Af Niels Peter Lemche

  -

  Det er jo klart, at den mystiske person, der gemmer sig bag troldenavnet Hr. (aber mein lieber Gott) J. Christensen, nok går et par skridt videre end de fleste andre på bloggen, og når hans forfærdelige hadske indlæg kan accepteres, så synes jeg, at de mange gange, skribenter her jamrer over, at deres mails er havnet i filtret (det oplever de fleste af os), har noget at have deres jammer i. Der er vel ikke noget indlæg, der kan være så hadsk, at det ikke kan optages.

  Ellers er der jo ingen grund til at svare trolden. Det er en gang afsindigt, nazistisk sludder, han leverer.

  Og så bare igen igen: Forbindelsen mellem kirken og staten er fastsat i grundloven. Den kan laves om. Det er et politisk spørgsmål. Man kunne snarere end at jamre over tingenes tilstand begynde at diskutere indholdet af en sådan grundlovsrevision. Den vi har lige nu, har vist varet længere end nogen af de tidligere.

  Men jeg har meget tilovers for synspunktet, at kirken skal servicere sine medlemmer og ikke trænge sig ind på dem, når den ikke er ønsket. Var landet i nød, skulle kirkerne nok være fulde.

 132. Af Jesper Lund

  -

  @Niels Peter Lemche

  Jeg anvender den teknik at springe over kommentarer skrevet af bestemte personer, hvis de tidligere har skrevet kommentarer, som jeg synes er nonsens og/eller for rabiate. J. Christensens kommentarer springer jeg for eksempel over. Jeg kalder det ytringsfravalgsfrihed.

 133. Af poul boie pedersen

  -

  Jeg husker tydeligt. at Abu Laban, en muslimsk præst der nu er død, i forbindelse med Muhamedtegningerne sagde; kan vi ikke bar enes om, at man skal respektere profeten og ikke må gøre nar af denne.
  Men hele humlen i en fri debat er jo, at tror man ikke på profeten, tror man ikke på profeten.
  Er der først en sådan trædepude for dogmatikken, jamen så kan alt jo sammenlignes med at gøre nar ad profeten. Jeg lige se det for mig. Karikerer man f.eks. de fem daglige bønner, er det jo som at hør nar ad profeten, og sådan kan man i uendelighed udvide det felt, hvor man heller ikke må tvivle eller stille sig kritisk eller bedrive karrikatur. Men det må man selvfølgelig.
  Og det er lige netop hvad Sørine er ude i her. En dansk folkekirkepræst må ikke betvivle det evige liv.
  Men hvorfor dog ikke. Kigger vi præstestanden efter i sømmene, tror vi så, at de de facto alle tror på opstandelsen og det evige liv? Kan vi endda forestille os, at en temmelig stor andel ikke gør der, og at vi taler om et omfattende hykleri?
  Formentligt tvivler en pæn procentdel, men forhindrer det dem i at fortælle myterne som allegorier for kærlighedens og tolerancens budskab. Der findes jo ikke blandt præster mange, der vil stå inde for ordlyden i det gamle testamente. Hvorfor skal de så par tout stå ned for ordlyden i det nye?
  Jeg tror, at folkekirkens præster ville komme borgerne nærmere, hvis man ikke tydeligt fornemmede, at dogmatiske elementer tvang dem til hykleri.

 134. Af Tino Kiilerich

  -

  Jeg synes at disse vers (fra bibelen) giver et rigtig godt svar på om man kan være kristen og fornægte opstandelsen, for det er, som det fremgår af nedenstående, ikke første gang at dette spørgsmål er opstået:

  (Paulus 1. brev til Korintherne Kp. 15 vers 12-19) 12 Når det nu om Kristus bliver forkyndt at han er blevet oprejst fra de døde, hvordan kan det så være at nogle iblandt jer siger at dødes opstandelse ikke finder sted? 13 Hvis dødes opstandelse ikke finder sted, så er Kristus heller ikke blevet oprejst. 14 Men hvis Kristus ikke er blevet oprejst, er det vi forkynder jo forgæves, og vor tro forgæves. 15 Desuden bliver vi også fundet som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud at han har oprejst Messias, hvem han ikke har oprejst hvis døde i virkeligheden ikke oprejses. 16 For hvis døde ikke oprejses, er Kristus heller ikke blevet oprejst. 17 Og hvis Kristus ikke er blevet oprejst, så er jeres tro forgæves; så er I stadig i jeres synder. 18 Ja, også de som er sovet ind [i døden] i samhørighed med Kristus, er gået tabt. 19 Hvis vi alene for dette liv har håbet på Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker.

 135. Af poul boie pedersen

  -

  Tino Kiilerich 11:43
  Troen på et evigt liv er formentlig det største blufnummer i historien, og det har ad absurdum været brugt i én uendelighed både som præmie, når man meningsløst ofrede livet for både kirken og kejseren, og som trussel om helvedes pinsler, hvis man ikke rettede ind under magthavernes vilje. Således kan man i dag observere en tilsvarende narresut, og som martyr forvente serveret masser af jomfruer til fri afbenyttelse, hvis man myrder løs på ISIS vegne i Syrien og omkommer under udåden, medens alle “vantro” skal have hovedet kappet af. (Hvor ved de det dog fra?)
  Dit citat er jo mennesket Paulus synspunkt, det er ikke et ræsonnement, men en trossætning, uden hvilken det kristne budskab i herlivet stadig på mange måder giver udmærket mening.”
  I øvrigt er Luther citeret for om Paulus og friheden at sige:
  “For at vi grundigt skal forstå, hvad et kristent menneske er og hvordan det står til med den frihed, som Kristus har vundet for os og givet os, skriver Paulus meget om friheden. Jeg vil udtrykke det med disse to teser:
  En kristen er en fri herre over alle ting og ingen underdanig.
  En kristen er en tjenstvillig slave for alle og alle underdanig.”
  (Om den kristne frihed, 1520)
  Gudsforholdet er en personlig sag, ikke sandt.
  Det gælder vel også præster?

 136. Af Henning Svendsen

  -

  –så er jeres tro forgæves så er i stadig i jeres synder: –Ja her ser vi et langt vrøvlevers fra Paulus-men er det nu ham selv der har skrevet??det ligner mest af alt nogle nævenyttige kristne der har været på spil 300 år senere.
  At Jesus døde på korset efter få timer er i modstrid med virkeligheden idet korsfæstelsen skulle være en langstrakt pinsel over flere dage og de fire kanoniske beretninger rummer da også en naturlig forklaring.
  At vi så har en folkekirkepræst der hylder Islam men taler nedsættende om Jesus han skal naturligvis fratages sit lukrative embede og sine PH lamper og ud på arbejdsmarkedet til os andre dødelige

 137. Af hr j christensen

  -

  Man kunne vende den om og spørge om vi har de præster vi fortjener?

  Navnlig biskopper især dem i Århus har i den grad optrådt som landsforrædere og kaldt den danske befolkning for razister i sin kamp for at støtte venstrefløjens krav om globalisering i form af islamisk indvandring.

  Det er et stort problem fordi islamiske indvandrere ikke vil antage den vestlige kultur og slet ikke antage den kristne religion. Og nu viser det sig at deres arbejdskraft ikke kan anvendes til noget som helst. At det blot er en flok festaber som venstrefløjen inviterer til landet.

  Så der er tid til at fyre også biskopper.

 138. Af Tino Kiilerich

  -

  Poul Boie Pedersen
  Det har du ret til at mene, ligesom præster må mene hvad de vil. Det virker bare mærkeligt på mig når nogle der kalder sig kristne fornægter stort set hele bibelen, som vel er fundamentet på den ene eller anden måde.

  Jeg synes at “mit citat” er logik – og jeg ville bare gerne gøre opmærksom på at fornægtelse af opstandelsen ikke er noget der først er opstået i vores “oplyste” tid.

  Hvad der får nogle muslimer til at tilslutte sig IS eller andre lignende organisationer er en helt anden diskussion.

  Dit citat er mennesket Luthers synspunkt…

 139. Af poul boie pedersen

  -

  Tino
  Paulus-citatet lyder:
  “Når det nu om Kristus bliver forkyndt at han er blevet oprejst fra de døde, hvordan kan det så være at nogle iblandt jer siger at dødes opstandelse ikke finder sted?”
  Din logik går altså ud på, at når forkyndelsen er sand, så er forkyndelsen sand. Men det er jo bare en tautologi, der ligesom Thomas Aquinas gudsbeviser intet har at skaffe med logik. Det er da en trossag, og beviser ingenting hvis den troende tror anderledes!

 140. Af georg christensen

  -

  Tid til “prædikant” fyring JA. Det er på tide at gøre op med “løgnagtigheden”, som desværre alt for mange prædikanter udøver i deres “ego” (gude/djævle) tro.

  Til indlægets prædikant kan jeg kun sige: En enevældig guddom, som har skabt “ALT” kan ikke samtidig have skabt en djæveldom, (godhed /ondskab) uden at have begået en grundlæggende fejltagelse. Af intet, er alt opstået og går tilgrunde, for igen fra intet at opstå, fuldstændig uden “magtbegærlige” prædikanters gude og djævle bekændelser.
  Det er ganske enkelt, som det er: Det er “LIVET”. Det er ikke andet, det er både det ene og det andet som kun i enheden er forenet,

 141. Af Tino Kiilerich

  -

  Poul
  Du har ret i at “mit citat” ikke beviser at en opstandelse har fundet sted. Det er en trossag.

  Men det viser at Paulus, som havde forkyndt det kristne budskab for folk i Korinth, gjorde den kristne menighed opmærksom på at opstandelsen er en central del af den kristne tro. Så hvis de forkastede opstandelsen, kunne det være lige meget med at være kristen. Det er der jeg mener at logikken ligger.

  George Christensen
  Gud har skabt alle med en fri vilje, så må man selv vælge om man vil være god eller ond, Så gud har ikke skabet en djævel – det har en person selv valgt at blive.

 142. Af Jeppe Juhl

  -

  “sandsynlighedsberegninger viser at uden en overjordisk og overmenneskelig kraft OG intelligens ville der hverken være liv eller et univers som vi kender det”
  Sikke noget vrøvl!!!

Kommentarer er lukket.