Forholdet til fædrelandet

Af Sørine Gotfredsen 331

Noget af det, der er med til at afsløre et menneskes sande karakter er forholdet til fædrelandet. I denne tid udsættes Danmark for massiv kritik på grund af de nye asylstramninger, regeringen beskyldes for at være umenneskelig, statsministeren er i en engelsk avis blevet fremstillet som en Hitler-karikatur, og udenlandske journalister står i kø for at forarges over det lille land, som de ellers opfattede som forbilledligt. Debatten er hysterisk og åbenbarer, hvordan Danmark lige nu fungerer som syndebuk i den almene vildrede, og det varer nok lidt, inden vi ser den næste idylliske CNN-reportage fra vagtskiftet ved Amalienborg. Allermest tankevækkende er det dog, at også danskere falder landet i ryggen og bidrager til at undergrave dets gode navn. Det gælder både EU-politikere som Jens Rohde, Margrethe Auken og Morten Helveg Petersen, debattører i al almindelighed og naturligvis kunstnere af forskellig art, der skammer sig over at være danske og gerne fortæller det til alle, der gider lytte.

Det er en ærlig sag at være uenig med det folketingsflertal, der forleden vedtog de stramninger, der i øvrigt har deres lige i flere andre lande. Men det er aldrig en ærlig sag at være illoyal overfor sit land. Uanset hvilke vilkår det repræsenterer, må den enkelte altid tage udgangspunkt i en grundlæggende forpligtende taknemmelighed overfor den plet på jorden, hvorfra ens verden går. Den skal hele livet agtes som den givne ramme om ens identitet, hvilket ikke sker, når man unuanceret sviner egen rede til, og dybt forstemmende er det i disse dage at opleve, hvordan folk falder fra. For eksempel Mogens Lykketoft, der med sin fødselsdagstale, hvori han tilsvinede både den forrige og den nuværende regering, har demonstreret denne usympatiske trang til at hævde sig selv på landets bekostning. Trist er det også, at skuespiller Sofie Gråbøl har behov for at skamme sig over Danmark i engelsk presse, idet hun måske frygter at miste status som englændernes danske darling. Og tæt på det tragikomiske er det, når instruktør Annette K. Olesen mener, at vi her til lands udmærker os ved at ”rippe” folk for deres ejendele. Mennesker, der er født og opvokset i et land, der har givet dem alle muligheder, vender sig imod det, så snart stemningen skifter, og de ikke blot kan sole sig i overfladebilledet af et samfund, hvor alle høj som lav cykler lykkelige rundt mellem hinanden.

Vi oplever således nu en polarisering herhjemme, der ikke blot handler om politisk uenighed. Den handler også om en opdeling mellem dem, der altid bevarer loyaliteten overfor deres eget land og dem, der ikke gør. De sidstnævnte repræsenterer en selvisk og følelsesbåret individualisme, der eliminerer forpligtelsen overfor det større, for hvis ikke kærligheden til fædrelandet er hævet over tidens krusninger og skænderier, er den ikke meget værd. Hvis man med udsigt til at kunne tilrane sig lidt medvind i strømmen af letkøbt moral rask væk nedgør sit eget land, må det skyldes, at man mangler ægte taknemmelighed over alt det, man har modtaget fra det. Så sætter man i sidste ende sine egne interesser højest, og en sådan indstilling er ikke loyal og repræsenterer noget ret uværdigt ved den menneskelige karakter. Tiden lige nu lærer os, at når tingene spidser til, er der nogen, der falder fra og vælger den følgagtige retning og dermed sig selv. Man må for Danmarks skyld håbe, at disse illoyale karakterer ikke er for mange.

331 kommentarer RSS

 1. Af Arne Hornborg

  -

  Kære DANSKE Sørine.
  Tak for atter en fremragende, GOD, indholdsrig artikel fra dig.
  Jeg er mere end 100% enig med dig.
  Også jeg, personlig, betragter også disse unationale personer som landsforræddere.
  Jeg er meget national bevidst, VORT fædreland, som ikke er til salg, til fals for noget som helst. Hverken for en pot mælk fra Arla eller lidt isenkram fra Den danske Industri.
  Friheden er dyrebar. Vi er ved at miste den, har, allerede mistet meget hvad det angår.
  VORT dyrebare demokrati, VOR ukrænkelige ytringsfrihed, som VI danske, gennem generationer har kæmpet så hårdt for at opnå.
  Jeg har altid betragtet de politikere der ,,lokkede” store dele af befolkningen til at stemme ja til EF, som en form for landsforræddere. DE politikere undlod, bevidst, at lægge hele sandheden på bordet om det EF ville udvikle sig til. Turde ikke fortælle sandheden.
  Vore dages EU? Det var hensigten lige fra begyndelsen.
  Tak endnu engang, for din artikel, for dit MOD.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 2. Af Niels B. Larsen

  -

  Personager som Sofie Gråbøl kan man kun have foragt tilovers for.

  En ussel karakter, som alle burde boykotte.

 3. Af Michael Thiesen

  -

  Sørine G læner sig kraftigt op af en injuriesag. Landsforræderi er en strafbar handling, så de nævnte personer beskyldes altså med andre ord for at have begået en strafbar handling. Kan Sørine G. ikke dokumentere at dette skulle være tilfældet, ja så ligger domsfældelsen lige til højrebenet.

 4. Af Rap And

  -

  Venstre og DF holdninger til mennesker på flugt er velkendte. Et hvilket som helst synspunkt, der kan lefle for svinehunden og egoismen kan aldrig blive for lavt. Det har udlandet så fået øje på, og landets anseelse er nu på hastig tilbagetog. Så mon ikke regeringen og de nationalistiske kommentatorer lige nu er igang med at flikke den gamle øvelse sammen, som fortrinsvis anvendes af diktatorer og despoter, om at vække til indre sammenhold mod alle vores udenlandske fjender, der kun vil os det ondt.

 5. Af Michael Thiesen

  -

  mon også Nils Larsen har nogle forslag til hvorledes denne boykot skulle tage sig ud?

 6. Af Michael Thiesen

  -

  mon også Nils Larsen har nogle forslag til hvorledes denne boykot skulle tage sig ud?

 7. Af Michael Jensen

  -

  SG burde fjerne overskriften med “landsforrædere”. Ellers er det rigtigt med en injuriesag. Jeg tror de fleste kæmper for Danmark, hvad enten man er enig eller uenig i politikken. Det hører ingen steder hjemme at bruge disse udtryk. Det er ufatteligt at hun er præst.

 8. Af Henrik Knage

  -

  Noget af det, der er med til at afsløre et menneskes sande karakter er forholdet til fædrelandet!

  Og tæt på det tragikomiske er det, når instruktør Annette K. Olesen mener, at vi her til lands udmærker os ved at ”rippe” folk for deres ejendele!

  Kvindemennesket har jo ret, men at det ikke er hvem som helst der bliver “rippet”. Der kunne sagtens have været blevet plads til en indskud bemærkning om, at “rippe” den del af befolkningen, der ikke ejer ret meget i forvejen.

  Mennesket sande karakter afspejles i dets handling, og ikke ret meget i det mennesket siger, forstået på den måde, at i øjeblikket afspejles danskernes sande karakter, ved at frasige sig deres sande jeg.

  Danskernes sande jeg er som Sofie Gråbøl ikke har sagt, og muligvis ikke vil være ved – hun har i alle tilfælde ikke sagt det, men jeg kan sagtens følge hende i hendes tankegang, at danskerne fuldstændig ubevidt, og med skyklappere på, har trådt i netop det spor, som de inderst inde ikke vil følge, nemlig nazi tankegangen.

  Menneskets underbevidsthed forstå ikke ordet “Ikke” og det er konstateret op til flere gange, i og med at det er et negativt ladet ord.

  NLP går den modsatte retning, nemlig at præcisere det man gerne vil opnå, frem for at fortælle sin omverden alt det man “ikke” vil med ord.

  Vi lever i et land Sørine, som ved hvert et regeringsskifte bliver tvangsfriseret på det grusomste. Kultiveret og havefræset, som Tivoli i København, hvor der kun er plads til roser og tulipaner, men hvor alle regnorne er glemt, samt alle de “usynlige” mikroorganismer der går det muligt for en rose, at gro – kastes op på.

  Jeg er helt enig i hvad Sofie Gråbøl mener – for jeg mener det samme. Og det har intet med smykker at gøre, men mere den tendens der kommer til udtryk, når der skal findes nogen der gider lade sig sparke på, og helst nedad, af hensyn til enfoldighedens fortsatte menneskelige eksistens.

 9. Af Axel Eriksen

  -

  @ Micheal Thiesen!

  Prøv lige at sætte dig ind i injurielovgivningen og dens praktiske udøvelse – så er der ikke noget, der ligger lige til højrebenet! Først og fremmest kan man ikke blive bedømt for injurier, når det man siger er sandt!

 10. Af Helle Baldersbaek

  -

  Med hensyn til Sofie Gråbøl er der jo tale om en jobansøgning. Hun ved godt, hun aldrig igen får en rolle i nogen film eller på noget teater, hvis ikke hun gengiver trosbekendelsen korrekt, så selvfølgelig er hun både flov og rystet over sit fædreland.
  Kunstnere er i reglen vældigt dygtige til det, de gør, og da de er ekstremt selvoptagede, bruger de al deres tid på at blive endnu dygtigere. Der slipper aldrig frisk ilt ind.
  Jeg er faktisk både flov og rystet over Sofie Gråbøl, og uanet hvor mange nye sweatre, hun flasher i fremtiden, gider jeg ikke se hende eller læse om hende.
  De andre – Lykketoft, Rohde, Auken og de andre uhellige er “so last century”, at man kun kan fnise fjollet.

 11. Af Karsten Larsen

  -

  Hvad var det nu, Göring sagde under Nürnbergretsagerne:

  “Of course the people don’t want war. But after all, it’s the leaders of the country who determine the policy, and it’s always a simple matter to drag the people along whether it’s a democracy, a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of patriotism, and exposing the country to greater danger.”

  Sørine, du havde valget mellem demokratisk sindelag og propaganda – du valgte det sidste.

 12. Af Henrik Knage

  -

  Sofie Gråbøl er ikke landsforæder – hun er en skøn frihedskæmper 🙂

 13. Af Jan Petersen

  -

  Nazisterne, fascisterne og kommunisterne havde hver deres lille skare af nyttige idioter (intellektuelle og medie propaganda) til at bære projektet igennem.

  Det har vor dages humanister også. Og spillerne er eksakt de samme – en håndfuld politisk korrekte intellektuelle nyttige idioter og næsten total medie kontrol.

  Det forunderlige er så, at hvis projektet lykkes, er de nyttige idioter – med usvigelig sikkerhed – de første der bliver ofret af det nye styre.

  Men det finder idioterne først ud af senere, og så er løbet kørt – også for idioterne!

 14. Af Michael Fogtmann

  -

  Had, frygt og undertrykkelse af folk med andre holdninger.

  Skøn fortolkning af det kristne budskab…

 15. Af Axel Eriksen

  -

  Der er mange danske præster, der har “fortolket det kristne budskab” på hver deres alternative måde, og er sluppet godt fra det. Mon ikke også sandheden kan klare en provsteret og en biskoppelig samtale?

 16. Af Arne Lago von Kappelgaard

  -

  @ rap and
  Mage til vrøvl, skal man lede længe efter. Fjern skyklapperne og kom op i den virkelige verden. Følger du slet ikke med i, hvad der foregår i Danmark, ja i det meste af Europa? Danmarks anseelse er overhovedet ikke for nedadgående. Sagen er, at personer fra løgnepressen har aktiveret deres ligesindede i udlandet, og bringer det på en forside. Gør det det rigtigere? De aviser der tillader et kommentar spor om emnet, er langt fra enig i det den pågældende løgne avis bringer til toves.
  Og iøvrigt, ingen konventioner tilsiger, at man skal underminere eget land, for at få uintegrerbare mennesker til landet. Vågn dog op mand. Uanset hvor muslimer slår sig ned, kommer de i karambolage med deres naboer. Tilsyneladende er de fleste født med et gen, der gør dem evigt utilpassede, uanset hvor de slår sig ned.
  Eget folk må nu engang komme i første række, det kan ikke diskuteres. Er der så overskud, så kan man måske bringe mennesker til landet, der kan/vil bidrage til den fælles husholdning, i stedet for at have snablen nede i offentlige kasser.

  KÆRE SØRINE!
  De synspunkter du bringer frem, kan jeg kun være enig i. Da jeg oplevede Jens Rohde og Morten Helveg på slap line i TV, så kunne det kun bekræfte mig i det jeg altid har ment, nemlig, at Det Radikale Venstre er født med et quislinge gen, det er en del af partiets DNA. De har altid været løbedrenge for usselheden. De radikales mål er en likvidering af egen historie, og afvikling af vestlige værdinormer. Her gælder det om at miskreditere Danmark og sværte dem til der er uenige. Vi smykker os ikke med flaget, og vores politik er ikke pakket ind i Dannebrog, som ”Hendes Hellighed” Margrethe Vestager har udtalt.
  At være radikal er ikke en politisk overbevisning, men en karakterbrist. De burde forvises til historiens losseplads eller stilles for retten for landsskadelig virksomhed.

  Sagen er nemlig den, at i Danmark har de radikale i uskøn forening med de fleste af Folketingets partier – selv de såkaldte konservative – udøvet massevoldtægt mod egen etnisk befolkning, og det samme er sket i de lande vi ynder at sammenligne os med, nemlig ved at være dem, der holdt offeret (etniske medborgere) nede, medens voldtægten foregik. For sagen er, at danskernes gode vilje og parathed til at hjælpe, i den grad er blevet misbrugt af vores selvfede politikere, og vi ser en befolkningsudvikling ikke alene i Danmark, men i hele Europa, som befolkningerne lægger afstand til. I Danmark har der aldrig været folkelig opbakning til den førte politik på udlændingeområdet. Det har været et diktat fra den politiske og pludrende klasse, som jeg ikke på nogen måde ønsker at hæfte for, når eksperimentet med Danmarks fremtid begynder at skride.
  Har man øjne at se med, og øre at høre med, så er man klar over, hvor alvorlig situationen er for Danmark, ja, i øvrigt for hele Europa.
  Europa har bevæget sig derhen, hvor det er at sammenligne med en gammel luder, uden på nogen måde at ville genere udøverne af denne gamle profession. Danmark/Vest-Europa har udviklet sig til et flydende ansigtsløst samfund, hvis magtkorrumperede establishment er helt ude af trit med landets etniske borgere. Man er mere interesseret i at behage de udefra kommende, end i landets egen befolkning, hvor en mindre og mindre del, skal forsørge resten, der er på diverse overførelsesindkomster.
  Vi er nået dertil, hvor ”gæsterne” er begyndt at diktere værten hvor bordet skal stå. Mig ha-du betale. Vi er snart paria i eget land, godt hjulpet på vej af nosseløse politikere og diverse lalleglade koran disciple. At skade Danmark, har fra partiets start i Odense 1905, været en hovedhjørnesten i Det Radikale Venstre´s politik. De Jelvedske medløbere som Vestager, Helveg, Stampe; Hersom, Allerslev, Carsten Nielsen og nu også Rohde, der alle anser sig som bedre og mere uddannede mennesker end de fleste, er i realiteten ikke andet end opkog af landsforræderen, den radikale Erik Scavenius. De radikale burde indstilles til Corfitz Ulfeldt-prisen.
  TAK SØRINE, desværre tror jeg ikke det hjælper på vores situation.

  Et fjeld kan sprænges og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, der ikke vil det selv.

 17. Af Jesper Larsen

  -

  Hold da ferie hvor domstolene får travlt, hvis man skal tro visse skribenter her. Der bliver ikke tid til andet end injuriesager. Flest mod de personer der har travlt med at kalde deres medborgere for racister, fascister eller nazister, fordi man er bekymret over indvandringen. Selvfølgelig tager Sørine munden lidt vel fuld her. Jeg vil selv nøjes med at kalde det rigtig dårlig smag, det der er kommet fra Sofie Gråbøl m.fl. De mennesker vidste godt, at det var for sent at påvirke lovgivningen, så deres eneste formål var at flashe deres egen godhed og score et par billlige point hos de politisk korrekte …

 18. Af Michael Thiesen

  -

  @ Axel Eriksen – det er det jeg lever af. Gælder det samme for dig?

 19. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Forstå Sørine. Hun er lige så fastlåst i sin tro på grundlovens gud, konge, fædreland og ejendomsbesiddelsesretten, som en fundamentalistisk muslim er fastlåst i sin tro på koranen. Hun evner heller ikke at tænke ud af boksen. For hende er der intet udenfor -andet end djævelen og alle hans gerninger.

  Forstå Sørine, tilgiv hende – hun er uden skyld. Hendes tro har frelst hende.

 20. Af Benny L. Nielsen

  -

  Jeg forstår bedre og bedre hvorfor jeg ikke kommer i folkekirken. Gud Fader bevare mig vel!

 21. Af Per Finding

  -

  Det er dog ganske underholdende, hvordan Sørine Godtfredsen her får placeret ansvaret for kritikken af Danmark hos en række mennesker, der tillader sig at bruge deres, i alle andre sammenhænge, så højt besungne ytringsfrihed til at ytre deres uenighed med regering og folketing.
  Kritikken af Danmark kommer først og fremmest, fordi vi som land har valgt en ganske anderledes vej, end vi selv og udlandet hidtil har set – nemlig væk fra anstændigheden, værdigheden og den humane tilgang til mennesker på flugt. Det kan godt være, at man gør det samme i mange andre lande, men det bliver det hverken mere rigtigt eller mere anstændigt af.
  Vi lever heldigvis i et demokratisk land, hvor ytringsfriheden gælder – også for os, der er uenige med regeringens politik. At vi skulle tie stille af ren fædrelandskærlighed (og for ikke at blive anklaget for landsforræderi), er simpelthen det værste vrøvl, jeg længe har hørt.
  Mange vil nok mene, at den politik der føres med den nuværende regering, er med til at ødelægge Danmarks omdømme – og dermed er med til at skade landet. Hvad er egentlig mest landsforræderisk?

 22. Af Jan Petersen

  -

  Michael Thiesen, hvad er iøvrigt din professionelle titel, når du leger med “juridiske lommefilosofier”? Pas på hvad du svarer. Forkert svar kan være ulovligt!

 23. Af Anette Kjær jørgensen

  -

  Jeg har de sidste tre måneder befundet mig i Jordan. Jeg kunne ikke finde på at sige, at jeg er dansker, når jeg konstant af venlige mennesker bliver spurgt, hvor jeg kommer fra. Istedet låner jeg vores nabolands identitet og siger, jeg er svensker. Og det fremkalder altid dyb respekt.
  Som rejsende alene har jeg ikke i sinde at påkalde mig selv problemer, for hvad en regering, jeg er dybt uenig med, ellers går og laver.
  Så kald mig bare landsforræder. Det lyder til at være et yndet ord efterhånden hos højrefløjen derhjemme. Og her skal jeg ikke begynde at nævne ord som 30’erne og anden verdenskrig, hvor det vist også var et yndet ord.

 24. Af preben jensen

  -

  Sagen er jo den enkle at godheds- og indvandringsindustriens agenter og medsammensvorne fodrer de udenlandske medier med løgnehistorier og halve-/kvarte sandheder om den Borgens indvandringspolitik. Det med konfiskation af almindelige vielses- og fingerringe passer jo ikke. Derimod passer det at partiernes politik kan ende i total katastrofe. Danskerne er ved at blive kørt ud på det sidespor hvor endestationen hedder massedød og undergang. Danskerne kan få samme skæbne som indianerne, aztekerne, jøderne, svenskerne, preusserne og cambodianerne osv. (fordrivelse, tyrannisering og udryddelse)

 25. Af Carsten Nørregaard Nielsen

  -

  Nej, Michael Thiesen hun beskylder dem ikke for at være landsforrædere, hun siger det minder i påfaldende grad om landsforræderi. Der er en væsentlig forskel.

 26. Af Peter Petersen

  -

  Jeg tror, vi er mange der er trætte af Sørines optræden både i radio og på tv.
  Hun fører sig frem med Tidehvervs synspunkter. Hvis hun kan kalde andre for landsforrædere, så må jeg kalde hende for en kirkesvindler. Tag dog og lær af historien, men du er jo med i Rønshovedgruppen, den højskole der i 1933 havde sympatier med den store Fører mod syd.
  Du burde skamme dig.

 27. Af Henrik Sørensen

  -

  @Jan Petersen – Måske Michael Thiesen er advokat med en juridisk embedseksamen fra et universitet – Det er bare et gæt.

 28. Af Unn.A Hallas.D

  -

  Det du kritiserer Sørine er ytringsfrihed.

  Din egen ytringsfrihed er bygget på en teologisk bevægelse, skabt i 1926, med stiftelsen af tidsskriftet Tidehverv, dengang inspireret af Søren Kierkegaard og Karl Barth.

  Fire teologer var med til at stifte tidskriftet, Kristoffer O. Larsen, Gustaf Brøndsted, Niels I. Heje og Tage Schack.

  Tage Schack var bl.a. præst ved Simon Peders Kirken på Amager. Efter Tage Schacks død 1945 overtog Vilhelm Krarup embedet. Vilhelm Krarup var redaktør for Tidehverv fra 1974-1984.
  Vilhelm Krarup er fader til Søren Krarup DF præsten. Søren Krarup blev redaktør for bladet fra 1984-2012. Han var som bekendt i Folketinget i en periode, hans datter Marie Krarup har overtaget faderens plads i Folketinget.

  Fra 2013 har Søren Krarups datter Agnete Raahauge været redaktør af bladet. Katerine Winkel Holm fra Liberal Alliance, er også tilknyttet Tidehvervsbevægelsen. Det vil sige Krarupfamilien har haft det redaktionelle ansvar for bladet i ca. 41 år.

  Flere af Tidehvervsbladets stiftere var i modstandsbevægelsen. De var imod samarbejdspolitiken, med den radikale statsminister Scavenius. Det forklarer rent ud sagt hadet til de Radikale, som vi ofte møder fra Sørine og hele Krarupfamilien mm.

  Nu er Sørine bestyrtet over, at The Guardian har tilladt sig at komme med en komisk kommentar om Lars Løkkes regering. Ingen er dræbt endnu. Tegneren er dog blevet truet siges der.

  Jyllandspostens Muhammedtegninger fandt DF helt i orden. Jeg ved ikke hvor megen skade disse tegninger har forvoldt rent menneskeligt, men følgevirkningere har været store. Tusinder af mennesker er døde. Nu er der ikke borgerkrig endnu Sørine. Splidmageriet fra din side og flere. endnu, fortsætter og Berlinske lægger avis til. Det sælger det skidt.

  Hvis du fortsætter som hidtil bliver du med til at danne ufred i dit eget land, så hvad gør en til landsforræder, hvis jeg må spørge, hvis man tør tage et så stort ord i sin mund?

  Mon ikke DF og Løkke selv skyld i trakasserierne. Kan man forestille sig noget mere amatøragtigt og usympatisk end ikke at ville hjælpe mennesker i nød. Tre år meget for et barn og deres forældre, hvordan kunne du også forstå den slags følelser, for grundstammen i Tidehvervsbevægelser er, ikke at føle med andre.

  Jeg håber, at du aldrig kommer i nød.

 29. Af Henrik Knage

  -

  Endnu en engang må det pointeres, selv om det lyder dumt, men ikke desto mere sandt. Når du peger én finger mod din næste, så peger der tre fingre mod dig selv.

  Så viseligt, har Gud indrettet krop og psyke.

 30. Af preben jensen

  -

  Sagen er jo den enkle at godheds- og indvandringsindustriens agenter og medsammensvorne fodrer de udenlandske medier med løgnehistorier og halve-/kvarte sandheder om Borgens indvandringspolitik. Det med konfiskation af almindelige vielses- og fingerringe passer jo ikke. Derimod passer det at partiernes politik kan ende i total katastrofe. Danskerne er ved at blive kørt ud på det sidespor hvor endestationen hedder massedød og undergang. Danskerne kan få samme skæbne som indianerne, aztekerne, jøderne, svenskerne, preusserne og cambodianerne osv. (fordrivelse, tyrannisering og udryddelse)

  Der står i straffeloven noget om at den der medvirker til at bringe Danmark under fremmed herredømme, i visse tilfælde kan dømmes for landsforræderi. Der er vist en del politikere og agenter eller medløbere der kommer ind under den paragraf… i disse mærkelige tider hvor demokratiet er noget af en illusion.

 31. Af Niels Andersen

  -

  Eller også skal loven laves om, så de nævnte personers landsskadelige aktiviter bliver omfattet. For de er landsforræddere også i min optik.

 32. Af Emil Rasmussen

  -

  Jeg er kun enig. Der er mange, især politikere på venstrefløjen som er klar til at sælge deres fædreland, hvis det skaber dem interesse i udlandet og vejen frem til et job hos FN, EU osv.

 33. Af Valde Sandberg

  -

  Jeg kan forstå at skribenten og jeg selv har divergerende holdninger. Lad mig lige kortfatte indlægget som jeg forstår det.

  1) Fædrelandskærlighed.
  2) De her mennesker har kritiseret en politik der føres i deres fædreland.
  3) Det er usympatisk.
  4 ) Det kan sammenlignes med landsforræderi.

  ad 1) Åben debat om politik er for mig at se en grundlæggende værdi for Danmark (og en hel del andre lande, i øvrigt). Engagement i ethvert politisk projekt må være udtryk for fædrelandskærlighed. Derfor er jeg enig i 1), selvom jeg nok ikke ville formulere mig så skarpt.

  ad 2) Ja.

  ad 3) Nej, det er et udtryk for fædrelandskærlighed.

  ad 4) Nej, det er et udtryk for fædrelandskærlighed.

  Landsforræderi er en strafbar handling. Skal man udlede at bloggen er udtryk for, at det som Lykketoft, Gråbøl og Rohde mfl. gør er, eller burde være en strafbar handling?

 34. Af Kaare Pedersen

  -

  Dette usmagelige, demagogiske indlæg driver af had mod de personer, der ikke mener som hende, og det er det tankesæt, der begynder borgerkrige. Først dæmoniseringen, dernæst blodsudgydelse. Det er det massevis af historiske eksempler på. Dybt tragisk! At kalde mennesker for landsforrædere, som det er tilfældet her, burde være strafbart, og det er under alle omstændigheder ufatteligt, at Berlingske Tidende vil lægge navn til denne hadske blog.

 35. Af D Staal

  -

  Af alle mennesker væmmes jeg mest ved personer som Anette Kjær Jørgensen i denne tråd.
  Folk som ikke kan stå ved hvor de kommer fra, men fører sig frem for lånte fjer.
  Aldrig kunne jeg finde på at kalde mig selv for svensker, eller anden nationalitet end den jeg er.
  Mennesker som dig Anette kan man ikke stole på.

  Under denne “migrant krise” har man vitterligt set en masse menneskers sande jeg.
  Dette had til eget land og dens befolkning, og denne leflen for det fremmede, og for mennesker vi intet har tilfælles med, ligesom i denne tråd. Disse mennesker helmer ikke før deres fædreland er tilintetgjort, og de selv ligger under for den krumme sabel.

 36. Af preben jensen

  -

  Ethvert folk har ret til at forsvare sig mod udryddelse. I den amerikanske forfatning fastslås det at folket har ret til at gå til modstand hvis regeringen indfører tyranni og undertrykkelse. Også andre lande har demokratisk vedtagne bestemmelser i den retning. Men hvad enten jurister fastslår eller påstår det ene eller det andet, er et folk altid i sin gode naturgivne ret til at sige fra i ord og handling overfor politikere der opfører sig tyrannisk og forræderisk. Ingen konventioner, juridiske postulater, traktater eller politiske “numre” kan forpligte et folk til at begå kollektivt selvmord. Og udspekuleret svindel med menneskerettighederne kan heller ikke forpligte et land til at lade sig ruinere og ødelægge indefra, ovenfra eller udefra.

  Iøvrigt var det de danske frihedskæmpere der reddede Danmarks ære, omdømme og frihed under sidste besættelse. Uden dem kunne landet være blevet betragtet som en fjendtligt magt af englænderne og amerikanerne, eller vi kunne evt. være blevet besat af Stalins tropper.

  Støt FOR FRIHED og læs 180gra/snapha/den korte avis.

 37. Af Jan Petersen

  -

  Ja, det gør ondt på de politisk korrekte humanister, der er vant til at slynge om sig med racisme- og nazikort, når de pludselig selv betegnes som landsforrædere – griner højt?

 38. Af Benny B

  -

  De sidste 35 år har skiftende regeringer begået en indvandringspolitik , som vores efterkommere ganske sikkert vil kalde forræderisk.
  Statistikken siger, at nogle muslimske indvandre grupper og efterkommere er mere end dobbelt så kriminelle, som almindelige grise danskere.
  Man kan kun håbe på, at de ansvarlige for de ekstra mord og voldtægter, som asylpolitikken gennem tiden har beriget Danskerne med, en dag vil blive dømt for disse misgerninger.

 39. Af Klaus Kaaslund

  -

  Man kan dele dansk politik efter mange skalaer. En er individuelle menneskerettigheder på den ene side og det nationale folkefællesskab på den anden side. Det Radikale Venstre og Enhedslisten står typisk for individuelle menneskerettigheder og Dansk Folkeparti og måske Det Konservative Folkeparti står for det nationale folkefællesskab på den anden side. Alle andre partier står et eller andet sted imellem.
  Hvis man vejer individuelle menneskerettigheder højere end det nationale folkefællesskab anerkender man naturligvis ikke begrebet landsforræderi.
  Det er en dybtliggende konflikt i dansk politik, man sjældent diskuterer. Meget tyder imidlertid på, at de allerfleste vælgere holder på det nationale folkefællesskab. Og nedprioriterer man det som parti, bliver partiet aldrig varigt noget stort parti.
  Socialdemokratiet står i et svær dilemma, måske mellem to stole. Er de danske arbejdere internationalister? Formentlig ikke.
  Det nationale blev af nazisterne vulgariseret, så mange efter krigen ikke turde hverken skrive eller udtale ordet “fædrelandskærlighed”. Men vi er vel efterhånden kommet langt på afstand, at vi igen tør vise det nationale sindelag, som uudtalt altid har været der. Formentlig i alle folk. EU får det svært.

 40. Af Henrik Knage

  -

  Vor tids landsforrædere!

  Kristendommen har flere ansigter end den danske mis – gud Svantevit, der havde et ansigt placeret i hvert verdenhjørne, og som endte sine dage i en brændeovn.

  Ku Klux Klan er et andet ansigt, på kristendommen – pas på med den Sørine, at fremprovokere en moderne heksejagt, du ikke kan styre. Jeg gider ikke styre din kristendom, den må du selv om, men jeg støtter den ikke, da dit syn på kristendom er diametralt modsat min. Men det må du selv om.

 41. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Hysteriet mod Danmark i anledning af nogle mestendels symbolske asylstramninger, hvis virkning opblødes af en lang række af undtagelser, er en storm i et glas vand, før den rigtige storm indfinder sig.

  Nemlig den fornyede folkevandringsstorm mod Europa, som med sikkerhed vil sætte ind, så snart foråret bringer mildere vinde over vort kontinent.
  Når det sker, vil forargelsen mod Danmark i de vesteuropæiske hovedstæder og regeringskontorer afløses af febrilske forsøg på at sikre deres egne lande mod at blive overrendt af indvandrerhorderne
  Enten ved at vedtage love der efterligner, eller overgår, de danske. Eller ved helt at lukke grænserne for asylanter efter østeuropæisk mønster. (Østrig har allerede vedtaget et kvoteloft for antal af asylansøgere, som landet vil modtage i år).

  Indvandringslobbyisterne er selvfølgelig godt klar over, at det sandsynligvis vil gå som ovenfor antydet, og at det derfor ikke blot er de af dem postulerede “europæiske værdier”, men selve konventionernes eksistens (i hvert fald i deres nuværende form), der står på spil.

  Derfor udskamningen af Danmark, som et forsøg på at skræmme andre vesteuropæiske regeringer fra, om få måneder at gøre ligeså.

  Måske lykkes det den internationale indvandrerlobby med smædekampagnen mod Danmark at skræmme de øvrige vesteuropæiske regeringer fra, senere i år at foretage lignende skridt, så at konventionstyranniet kan opretholdes et stykke tid endnu, selv om jeg som antydet tvivler på det.
  I det lange løb har de dog tabt kampen.
  For jo større folkevandringsstrømmen mod Vesteuropa bliver, og jo længere den varer, desto større bliver modstanden mod den – og det system af internationale konventioner, der gør folkevandringen mulig – i de europæiske befolkninger, der jo i sidste ende er dem, der sammensætter landenes parlamenter.

  Hvis de nuværende regeringsbærende partier i de vesteuropæiske lande ikke vil risikere at blive stemt ud af vælgerne, må de derfor før eller senere ændre kurs i indvandringsspørgsmålet, uanset hvor højt og hysterisk indvandrerlobbyisterne råber.

  Indvandringsfortalerne udgør ganske vist en eksklusiv loge; men det er en hastigt svindende loge.
  Og antal betyder trods alt stadig noget i et demokrati…

 42. Af t. sørensen

  -

  Hurra for SG!

 43. Af Axel Eriksen

  -

  Der findes også udtryk som kujon og usselryg – men det vil du måske hellere kaldes? Du har vist allerede valgt!

 44. Af Axel Eriksen

  -

  Indlægget kl. 17.00 var rettet til Anette Kjær Jørgensen. Pas nu på – svenskerne er vist vågnet op af deres tornerosesøvn, så alle med falske udsagn får et los i den dertil indrettede!.

 45. Af Erik Pedersen

  -

  Nogle er glade for fædrelandet, andre sætter menneskeliv først. Fælles for dem begge er at de har brug for hinanden for at noget giver mening.

 46. Af Michael Thiesen

  -

  Sørine G? Var det ikke hende, der mente, at Brevik var undskyldt, for det var jo de fremmedes skyld?

 47. Af preben jensen

  -

  Feministerne/pladderhumanisterne/de radigale er vist ofte en slags kommunister eller korrupte agenter, der for egen vindings skyld arbejder på at overdænge deres eget land med problemer og ulykker. Deres politik går bl.a. ud på at få antallet af skilsmisser og familietragedier op i rekordhøjder (det er lykkedes)…… ud på at oversvømme og islamisere Danmark ved ubegrænset import af migranter (det kan snart lykkes)….. ud på at nedlægge og udslette danskernes økonomi, kultur, demokrati og civilisation via EU/FN og udslettede landegrænser….. ud på at plyndre danskerne for alt, simpelthen ALT, fra penge og privatliv til indfødsret, velfærd, menneskerettigheder og infrastruktur osv. Ja, deres politik er som lange og blodige spyd i ryggen på det danske folk.

  Danskerne er ved at blive retsløse untermenchen i deres eget land.

 48. Af Niels Peter Lemche

  -

  Tja, indlægget, der omtalte, hvorledes demagoger anklager deres modstandere for at være landsforrædere eller sige noget, der ligner landsforræderi, kommer meget nær sandheden. Sørine er i panik, og derfor benytter hun dette middel, givetvis inspireret af sin omgangskreds.

  Hvis vi definerer den nuværende situation som en krig, så ville det være landsforræderi at udtale og handle mod landets interesser, og disse står i en sådan situation ikke til diskussion. Er vi ikke i krig, handler det egentlig blot om uenighed, og det er jo faktisk tilladt, så længe der er talefrihed i landet. Læg mærke til anklagerne mod danske IS-krigere. Da Danmark officielt er i krig med IS, er det landsforræderi at støtte IS. Det er faktisk ret enkelt.

  Da der ikke er krig med flygtningene–i hvert fald ingen erklæret krig–er Sørine ude i tovene, uanset hvor mange der er parate til at støtte hendes meninger. Hun kunne såmænd godt risikere at blive anklaget for falske anklager mod andre. Derfor er hendes indlæg ikke særlig fornuftigt, og når Sørine kommer til sig selv, forstår hun nok, hvorfor det ikke er det.

 49. Af Axel Eriksen

  -

  @ Micheal Thiesen!

  Hvad var det, du levede af? Præst eller advokat? Om man står og siger noget – som man ikke selv tror på – i en kirke eller i en retssal, det er vel hip som hap!

 50. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg glemte blot at føje til, at det ikke er landsforræderi at være uenig med Sørine!

 51. Af Jørgen F.

  -

  Der er nogle måneder til min fødselsdag – men allerede nu er jeg igang med at kompilere en liste over små svindlere, der skal have en fødselsdagshilsen!

 52. Af Jens Andersen

  -

  Godt brølt, Sørine! At den venstreorienterede, engelske avis, the Guardian, bringer en grov satiretegning af vores statsminister, er ikke noget, der rykker på udlandets opfattelse af Danmark, men proportionsforvrængningen i danske medier, ikke mindst i DR og TV2, hvor tegningen f.eks. i TV2 ’s “Go’Morgen”-program fyldte en helt væg, mens den skrækkelige programvært, Ida Wohlert, på sin sædvanlige kvalmende facon gjorde sit til at kritisere den danske regering og de partier, der ønsker at begrænse folkevandringen, me det formå at bevare vores velfærdssamfund og vores igennem generationer hårdt tilkæmpede goder.. Ca 30% af den danske befolkning stemmer på partier, som ikke kan få flygtninge nok (EL, SF, R og Alternativet), mens 70% af danskerne har indset, at denne folkevandring vil medføre store forringelser af det danske velfærdssystem til skade for især den del af befolkningen, der i forvejen er økonomisk udfordrede. Hver flygtning/migrant koster i gennemsnit det danske samfund kr 220.000 om året, og da der desværre ikke findes pengetræer (hvilket man godt få indtryk af, når man lytter til venstrefløjen), og da ydernes antal formindskes kraftigt, mens nydernes antal stiger og stiger, ja, så giver det sig selv, at velfærden forringes år efter år.
  Hvordan kan det så lade sig gøre, at dette mindretal af befolkningen, fremstår som “de gode”, som dem med empati og medfølelse, og dem, vi hele tiden hører og ser? Årsagerne:70-80% af danske journalister stemmer efter sigende “rødt” eller på De radikale (et parti, der helt klart melder ud, at de ikke kan få nok af “kulturberigerne”, og som med politikere som Jens Rohde, Zenia Stampe, Ida Auken-ud af en familie, der udgør en væsentlig årsag til danskernes politikerlede-, Sofie Carsten Nielsen m.fl), og Journalistisk Venstreparti opnår med deres priviligerede adgang til medierne en utrolig stor magt, ligesom hele “godhedsindustrien”, der med deres higen efter klienter i form af flygtninge/migranter, samt de såkaldte “kunstnere”, med forfatteren Carsten Jensen og skuespilleren, Sofie Gråbøl som klare eksempel på dette segments politiske uvidenhed (mon man i dette land kan finde en såkaldt kunstner, der vi stå frem som én, der ikke stemmer rødt eller radikalt?) alle fremstår som naive og med en ukritisk tilgang til flygtningeproblematikken.
  Havde Sovjet under Den kolde Krig indtaget Danmark, var det mennesker med samme hadefulde indstilling til deres fædreland, der havde stået langs vejer og gader og jublende vinket med sovjetflag i hænderne.

 53. Af Niels O

  -

  Som konservativ er jeg enig med blogholderen i præcist det, hun taler om her. Men oftere er jeg uenig med hende, når der går DF-kolonihave nationalisme i den.

 54. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!

  Nej, men der er tilsyneladende krigslignende tilstande på næsten alle blogs. Uhyrligheder og beskyldninger fyger i en lind strøm mod alt og alle. Selv du er vist ikke gået ram forbi m.h.t. visse udsagn, som efter min opfattelse er dybt krænkende!

 55. Af georg christensen

  -

  Det er uhyggelig læsning, når mit fædrelands landsforrædder Sørine Gotfredsen ytrer sig om hindes egen fædrelands forståelse, sin egen lille egocentriske forståelse af, hvad (fædreland) overhovedet betyder.

  Fædrelands forståelse er udmærket, problemet opstår bare i samme øjeblik , det ene fædreland ophøjer sig selv til overordnet “eneretslig” guddommelig selvforståelse med udelukkelse af alle de andre.

  Jeg kan kun have foragt overfor sådanne selvforståelser især hvis “verdens folket”, i en globaliseret verden burde finde sammen og ikke forsøge med “eneret`s” fornemmelser at skille hinanden.

 56. Af Jan Petersen

  -

  Lemche, du “glemte” så iøvrigt også at fortælle, at såvel danske domstole som Menneskerettighedsdomstolen i Strassburg accepterer vide grænser ifm en ophedet politisk diskussion – af hensyn til ytringsfriheden.

  Så en politianmeldelse omkring almen brug af ord som landsforræderi vil ingen gang på jord have. Med mindre en udtalelse er helt enøjet person rettet. Så er det muligvis injurierende!

 57. Af Mogens Hansen

  -

  Dokumentation er vel tydelig , man kan jo bare høre og læse hvad der bliver sagt og skrevet !!!
  hvor svært er det lige at fatte ?

 58. Af Madsen Eva

  -

  Sørine for gud , konge og fædreland – du har grundlæggende ret i det du skriver.

  Har Danskerne nogensinde haft en folkeafstemning – hvori der spørges om Danskerne ønsker et multikulturelt samfund – hvor fremmed folkeslag har fået lov til at ændre vor kultur, implantere deres kultur , sædvaner, skikke, og nasse på vort samfund i form af over 200 milliarder kroner pr. år i overførselsindkomster og div. tilskud / omkostninger, udøver svindel og kriminalitet ud over alle grænser.

  Ønsker vi forsat IKKE vestlige folkeslag til Danmark, som ikke kan forsørge sig selv – Nej ¤ eller Ja ¤ ???

  Ønsker vi forsat at bidrage med over 50 milliarder kroner i U-landsbistand – Nej ¤ eller Ja ¤ ???

  Ønsker vi forsat at være medlem af EU – Nej ¤ eller Ja ¤ ???

  Ønsker vi forsat at være medlem af – hele pakken – af div. konventioner / menneskerettigheder/ statsløshedskonventioner – Nej ¤ eller Ja ¤ ???

  Ønsker vi at hjemsende ikke vestlige personer – som ikke kan forsørge sig selv eller udøver kriminalitet Ja ¤ eller Nej ¤ . ???

  Ønsker vi en kvalitativ grænsekontrol og udmeldelse af Schengen – Ja ¤ eller Nej ¤ . ???

  Den opmærksomme læser bedes lægge mærke til vægtningen af ja – nej.

 59. Af Hul igennem?

  -

  I Danmark er jeg født
  Der har jeg hjemme.
  Og hvornår er man så dansk?
  Ja det synes jeg at man er, når man støtter dansk kultur og er en del af den.
  Fr. Sørine Gotfredsen kommer med meget velovervejede tanker.
  Tak
  mvh

 60. Af Kristian Westerdahl

  -

  Hold kæft en gang nationalistisk bavl! Jeg fattes ord. Så fordi jeg er dansk må jeg ikke udadtil kritisere den politik den danske regering fører?? Hvem i Iran må så kritisere præstestyret Sørine? Hvem i Rusland må kritisere Putin?? Det er så ufatteligt tåbeligt at man kunne tude… Vågn op til det 21. århundrede!

 61. Af Peter Küstein

  -

  Der er gang i strækmarchen på disse linjer. Præsterne i den danske folkekirkes højrefløj var allerede fra 1930 frem til 1940 begejstret for Ordnung muss bølgen syd fra grænsen. Skal vi ikke bare erkende og at sådan har pastor Godtfredsen det også¨. Skal vi ikke bare erkende og at sådan har pastor Godtfredsen det også¨. Sørgeligt,men sandt.

 62. Af Bo Lütken

  -

  Det er karakteristisk, at de humanister, der ytrer sig på denne blok, elsker alle mennesker – undtagen dem, de konkret møder eller diskuterer med.
  Problemet med en stærkt stigende indvandring til Danmark er, at det allerede for et par år siden var svært at finansiere velfærdsstaten. I løbet af nogle få år vil det være umuligt.
  Det er da i orden, at humanisterne vil nedlægge velfærdsstaten gennem import af mennesker, der ikke kommer i arbejde. Men så sig det, som det er.

 63. Af Hul igennem?

  -

  Du har da alt den ytringsfrihed Du vil have?
  Du kan fortælle i udlandet alt om hvor meget Du skammer Dig
  Der sker Dig intet
  Du kan bare ikke tages alvorligt mere.
  mvh

 64. Af Jes Jessen

  -

  Hvad er det for noget demagogisk sludder at komme med. Sandheden er at det er centrum venstrefløjen i Danmark, der spreder had og splittelse. Ikke alene dømmer man alle anderledes tænkende som nazister, man har heller ikke antydning af idé til hvordan man løser de enorme migrationsoroblemer deres ansvarsløse holdninger har medført. Slaphed og laisez færre kendetegner jer og jeres fortalere. Lykketoft, Gråbøl, Elbæk mfl.

 65. Af Mads Bech Madsen

  -

  En lang Sørine blog der misser alle logiske led. Man kan ( nemlig ) holde uendelig meget af sit fædreland og dog være lodret uenig i den politik der føres. At forsøge med landsforræderikortet er ganske simpelt under lavmålet . Gud fri os for Sørines indelukkede lumre Danmark.

 66. Af Kai Mikkelsen

  -

  Bevismaterialet hober sig op – den sag kan Sørine vinde – uden nogen former for juridisk bistand

 67. Af Peter Larsen

  -

  Man må jo gå ud fra at Sørine så også synes at de tyskere, der i sin tid talte mod nazismen i Tyskland var landsforrædere, og ligeså russerne der i Rusland kæmpede mod kommunismen.
  Sørine, du er langt uden for almindelig pædagogisk rækkevidde.

 68. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er mit reviderede nytårsønske for Danmark i 2016, at landet indvaderes af minimum 500.000 fremmede illegale velfærdsturister. Det er en, her og nu regning, på min 100 mia kr – der vil få selv en humanist til at grave dybt efter kugler i lommeulden!

 69. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Til Niels Peter Lemche:

  Hvad angår det indholdsmæssige, er jeg enig med Sørine Gotfredsen; men jeg er bryder mig ikke om, at hun bruger ordet “landsforræder” om hendes (og mine) politiske modstandere.

  Som “landsforræder” betegnes enhver, der i krigstid går fjendens ærinde. “Landsforræder” er derfor et juridisk begreb på linje med “skattesnyder” og “pædofil”, som det opfattes som æreskrænkende at beskylde folk for at være, med mindre bevis foreligger.

  Jeg vil lade det være op til dem, der eventuelt måtte føle sig krænket af beskyldningen om at være “landsforrædere” at afgøre, hvor vidt de føler sig udsat for en injurie eller ej.
  Desværre udsættes adskillige ord og begreber for en devaluering i disse år, hvor betegnelser som “racist”, “fascist”, “nazist”, “kommunist” – og altså også “landsforræder” – i flæng bruges som skældsord mod politiske modstandere, tømt for deres oprindelige betydning.

  Min enighed med Sørine Godtfredsen gælder synet på behovet for at få national kontrol over flygtningestrmen, der har antaget folkevandringslignende proportioner.

  Men jeg må tage forbehold, når Sørine Godtfredsen skriver, at:

  “…det er aldrig en ærlig sag at være illoyal overfor sit land. Uanset hvilke vilkår det repræsenterer, må den enkelte altid tage udgangspunkt i en grundlæggende forpligtende taknemmelighed overfor den plet på jorden, hvorfra ens verden går.”

  Da jeg læste dette, kom jeg straks til at tænke på det dilemma, som mange tyskere befandt sig i i årene efter 1933, efter at nationalsocialisterne var kommet til magten og etableret deres styre, som mange tyskere – og i midten og slutningen af 30erne formentlig flertallet – faktisk var tilhængere af. (Og som i øvrigt også blev omfattet med velvilje i toneangivende kredse i de øvrige europæiske lande):

  Svigtede de tyskere, der efter 1933 emigrerede til udlandet, og derfra kritiserede Hitler-styret, deres fædreland?
  Var de ligefrem landsforrædere?

  Det var der dengang mange tyskere der mente (uanset deres holdning til Nazi-styret), og mange af de tyskere der valgte at udvandre (og ikke direkte var tvunget til det fordi de f.eks. var jøder eller kommunister) traf først beslutningen om at udvandre efter svære samvittighedskvaler. For den opfattelse, at sit fædreland skylder man betinget loyalitet “uanset hvilke vilkår det repræsenterer”, lå dybt forankret hos de allerfleste tyskere, uanset deres holdning til nazismen.

  Bl.a. den sidenhen så kendte politiker og SPD-Kanzler Willy Brandt, der som medlem af det lille Sozialistische Arbeiterpartei flygtede til Norge, blev helt indtil sin død af nogle af sine politiske modstandere i Forbundsrepublikken beskyldt for at “have svigtet sit fædreland” ved sin flugt og sin aktive modstand fra udlandet imod Tysklands daværende styre.

  Det siger sig selv, at jeg ikke på nogen måde vil sammenligne dagens Danmark med Tyskland i nazi-tiden.
  Desuden er jeg som sagt selv tilhænger af danske udlændingestramninger, om end jeg havde foretrukket et kvoteloft for det årlige antal asylansøgere (sådan som Østrig allerede har indført): Det ville have været mere ærligt, og efter min mening mere humant.

  Det er udsagnet om, at “uanset hvilke vilkår det repræsenterer”, er det aldrig en ærlig sag at være illoyal over for sit land, som jeg finder problematisk.

  Beskyldningen om illoyalitet over for sit land blev som bekendt også fra de kommunistiske myndigheders side fremsat mod østeuropæiske dissidenter i og udenfor Østbloklandene i tiden før Berlinmurens fald.

  Jeg tror ikke, at Sørine Gotfredsen vil beskylde dem, eller de der i nazi-tiden forlod Tyskland, for at have været “landsforrædere”.

  Derfor burde hun i sin fædrelandskærlighed heller ikke have udtrykt sig så kategorisk.

 70. Af Peter Jensen

  -

  “Men det er aldrig en ærlig sag at være illoyal overfor sit land. Uanset hvilke vilkår det repræsenterer, må den enkelte altid tage udgangspunkt i en grundlæggende forpligtende taknemmelighed overfor den plet på jorden, hvorfra ens verden går. Den skal hele livet agtes som den givne ramme om ens identitet, hvilket ikke sker, når man unuanceret sviner egen rede til”

  Når man formulerer sig så absolut som her, må det jo så betyde, at russiske systemkritikere fra 1900-tallet, tyske systemkritikere fra 1930-erne – 40’erne, kinesiske systemkritikere etc. etc. alle er landsforrædere. Og nej, jeg sammenligner IKKE kritikere af regeringen med kritikere af disse totalitære lande. Jeg drager bare den logiske konsekvens af bloggerens synpunkt. Og den konsekvens er indlysende absurd. I stedet for at påstå, at “det er aldrig en ærlig sag at være illoyal overfor sit land”, kunne hun jo sige, at det aldrig I DEMOKRATISKE lande…” eller lignende. Men det siger hun jo af uransagelige årsager ikke.

 71. Af Kai Mikkelsen

  -

  Hold da kæft en gang bræk AF KRISTIAN WESTERDAHL

  Du kan da hyle og skabe dig som du har lyst til – men det løser jo ikke problemerne.
  Vi har en ½ million fejlanbragte dysfunktionelle religionsfantaster som langsomt men sikkert er ved at få velfærdssamfundet til at kæntre. Nu vælter det ind med individer, som flygter fra de utålelige forhold i deres hjemlande – som er opstået på grund af den samme religion og klankultur som de nu prøver at indføre her i landet som selvdestruktive lemminger – men forsøger lige at rive ned fra alle vore velfærdshylder inden de drager videre – og hvad gør du – der elsker dit fædreland – du tager imod dem med åbne arme……Du minder i uhyggelig grad om…Biedermann og brandstifterne….hvad har du gjort for at redde dit land – som du elsker…skal vi forstå…???

 72. Af Hold da kæft hvor der mani puleres her

  -

  Tre sobre, saglige og oplysende indlæg er lige forsvundet. Langt hen ad vejen er debatterne bluff, manipulation og svindel.

 73. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Jeg ser, at Peter Larsen er kommet mig i forkøbet m.h.t. en af pointerne i min kommentar til Peter Lemche.

  Jeg vil dog tilføje, at jeg ikke havde set Peter Larsens indlæg, før jeg skrev mit eget.

  “To sjæle, én tanke”, som man siger…

 74. Af Henrik S

  -

  Michael Thiesen
  Er det ikke ham , der er medlem af radikale venstre ?
  Iøvrigt fremgår det af internettet at han , eller en navnebror , er praktiserende advokat i Københavnstrup med speciale i selskabsret og nethandel .
  Så rigtigt , han har for x antal år siden læst lidt om injurie lovgivning på et eller andet universitet.
  Iøvrigt helt enig Sørine.
  Desværre er flere og flere grupper i Danmark efterhånden så multikulturelt orienterede , at begrebet landsforrædder for dem er helt absurd.
  Blandt indvandrerne , især de muslimske , fremgår det jo tydeligt , hvis man ikke har skyklapper på , Er mange mere tro mod deres tro og hjemland end mon Danmark.
  At De Alternative , de radikale og Enhedslisten er gået frem i seneste måling , viser jo tydeligt at rigtigt mange hellere ser Danmark gå under end de ønsker at bevare fædrelandet Danmark.
  Helt efter EU drejebogen.

 75. Af Axel Eriksen

  -

  @ Peter Larsen!

  Sikke en logik, sikke en argumentationsevne! Hvad Sørine i dag mener om antinazister og antikommunister er vel for så vidt hamrende ligegyldigt!

  Der er nemlig den meget væsentlige forskel, at i dagens Danmark har man ytringsfrihed til at udtrykke sin mening om den førte politik – men både i Tyskland og Sovjet betød tilkendegivelser mod de respektive diktaturer i bedste fald fængsling, internering og i værste fald dødsstraf!

  En ikke uvæsentlig forskel!

 76. Af Kirsten Hildebrandt

  -

  Ja, listen bliver længere og længere med dem, jeg kalder bekvemmelighedshumanister!

 77. Af B. Nielsen

  -

  Som altid med Sørine Gotfredsen:

  Den sad lige præcist og nøjagtigt – en beskrivelse af vor tids såkaldte kreative klasse, der er parat til at prisgive vort dejlige land uden tanke for almindelige menneskers ve og vel.

  Løsningen er ikke Uffe Elbæk, Jens Rohde og kumpaner – de er en del af problemet.

 78. Af Axel Eriksen

  -

  Hvis M. Thiesen virkelig er advokat burde han opfriske sin “barnelærdom” om injurielovgivningen, inden han fremsætter alt for bombastiske udmeldinger!

 79. Af geoff cain

  -

  Sikke en masse modbydelige kommentarer af folk, som jeg personligt mener, er landsforrædere. Eller måske rettere sagt folkeforrædere. Og så ham i toppen, der siger, at Sørine læner sig op ad en injuriesag. Hvad med Mogens Lykkeoft, der kalder LLR for en svindler?

 80. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Axel Eriksen:

  Du overser åbenbart, at Sørine Gotfredsen har skrevet, at “…det er aldrig en ærlig sag at være illoyal overfor sit land. Uanset hvilke vilkår det repræsenterer, må den enkelte altid tage udgangspunkt i en grundlæggende forpligtende taknemmelighed overfor den plet på jorden, hvorfra ens verden går.”

  Altså: UANSET HVILKE VILKÅR DET REPRÆSENTERER, er det aldrig en ærlig sag at være illoyal over for sit land…!?

  Kravet om loyalitet gælder altså ifølge Sørine Gotfredsen, uanset om der er demokrati eller diktatur i landet.

  Der er ifølge hendes udsagn (hvis det skal forstås bogstaveligt) ingen forskel der.

  Jeg gætter på, at det IKKE skal tages bogstaveligt.
  For jeg kan ikke forestille mig, at Sørine Gotfredsen opfatter nazimmodstandere og antikommunister, som i sin tid aktivt bekæmpede deres landes diktatoriske styrer fra ind- og udland, som landsforrædere.

  Jeg synes, det er berettiget at understrege, at Sørine Gotfredsens formulering er problematisk, for nu at sige det mildt.
  Men vi bør heller ikke glemme, at vi alle sammen i kampens hede kan komme til at udtrykke os for bombastisk.

  Det gælder også for mig selv…

 81. Af Henrik S

  -

  Henrik Ilskov-Jensen
  På trods af din lange skrivelse er det alligevel noget gedigent sludder du og mange andre skriver om landsforrædderi.
  Du sammenligner bl.a med dem der forlod (flygtede fra ) nazi Tyskland.
  Du er ikke værdig at tage alvorlig !
  Derfor gider jeg ikke at argumentere med dig , men vil lige påpege for dem der ikke kan læse indenad , at Sørine netop undsiger de mennesker , der anklager Danmark for ting mange andre Europæiske lande foretager . Alene at bruge vielsesringe i debatten viser hvor lavt disse forræddere vil går.
  Og det var ikke regeringen der nævnte vielsesringe , men derimod kostbare smykker.
  For at dæmonisere regeringen erstattede alle disse hykleriske og selvgode mennesker det med vielsesringe.
  Det var denne løgn der gjorde dem til usle mennesker og de der bragte den udenlands blev forræddere imod Danmark dvs landsforræddere.
  Men EU vil sikkert rose dem meget som de flinke “europæere” de er.

 82. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Geoffrey Cain:

  Når ord som “kommunist”,”nazist”, “racist” og “landsforræder” optræder i dagens debat, bruges de i reglen som de rene skældsord, blottet for deres oprindelige indhold.

  Jeg tror ikke en injuriesag kan vindes ud fra den generaliserende brug af disse ukvemsord i vore dage Internetdebat.

  Anderledes vil det være, hvis nogen beskyldes for at være pædofil. Dette ord har endnu ikke mistet sin betydning, og er samtidig så æreskrænkende, at det vil kunne bære en injuriesag.

 83. Af Tine Friis-Jensen

  -

  Kommentarspor har fanden skabt. Demokrati er skabt af mennesker.
  Der er vedtaget et forslag som man kan være enig eller uenig i.
  Det er så vidt jeg ved stadig en demokratisk ret at udtrykke sin uenighed med landets regerende flertal – uden at man af den grund skal kaldes landsforræder.
  At skyde kritikere i skoen at de er forrædere over for deres eget land, er dæmonisering. Noget som absolut ikke hører hjemme i et demokrati.

 84. Af j nielsen

  -

  “Som “landsforræder” betegnes enhver, der i krigstid går fjendens ærinde. “Landsforræder” er derfor et juridisk begreb på linje med “skattesnyder” og “pædofil”, som det opfattes som æreskrænkende at beskylde folk for at være, med mindre bevis foreligger.”

  Det er efter min mening en hel del værre end blot æreskrænkende. Det er trusselsretorik. Der ligger et forvarsel om et fremtidigt opgør, og i dansk historie er det ikke altid foregået efter retsprincipper.

  Beskyldninger om racisme, kommunisme, fascisme, eller nazisme, dvs. holdninger som ikke i sig selv er strafbare, er egnet til at skamme folk ud, og ikke nogetsomhelst andet. Det skulle da lige være at skamme afsenderen af beskyldningerne ud. Hvem er det lige der er til grin?

  Beskyldning om landsforræderi er derimod en påstand om en forbrydelse som andre har måttet bøde med livet for, samt en underliggende trussel om hævn. Jeg har i tidens løb set flere eksempler på udsagn à la “du skal ikke vide dig sikker …”

  Den trussel er til at tage og føle på. Den er egnet til at lukke munden på folk, og det er præcis den form for krigsretorik der gør et vist mål af anonymitet nødvendigt i debat. Deraf mit ultrakorte fornavn. Det har ikke altid været så kort, men det er det blevet og det her er grunden.

  “Nej, Michael Thiesen hun beskylder dem ikke for at være landsforrædere, hun siger det minder i påfaldende grad om landsforræderi. Der er en væsentlig forskel.”

  Jeg vil anbefale at man læser overskriften igen.

 85. Af hvorfor undertrykker tante B ytringsfriheden?

  -

  SG, hvad mener du om at man udenom dig manipulerer dine debatter? For det kan da vel ikke passe at du selv slet ter saglige indlæg? Er det tilfældet, ses gerne en begrundelse. Men da de fjernede indlæg er i tråd med dit oplæg, må man jo gå ud fra at det er en nævenyttig “politisk korrekt” radigal fra avisen der er på spil.

 86. Af Henrik S

  -

  Tine Friis-Jensen.
  Synes du heller ikke det gør en forskel , når man udtrykker en kritik på grundlag af en løgn eller fordrejning og på det grundlag dæmoniserer ens eget lands demokratiske valgte regering?
  Og når man fordrejer sandheden overfor udlandet og dermed giver et forkert billede af Danmark.
  Hvem fandt på “vielsesringe”. Det gjorde de der ønsker Danmark overtaget af muslimske horder. Rent bedrag.

 87. Af Niels Peter Lemche

  -

  Henrik Ilskov-Jensen m.fl.,

  Jeg tror ikke, at vi er uenige. Jeg opfatter Sørines blog som skrevet i desperation, den samme form for desperation, der får normale mennesker i disse diskussioner til at sige ting, som intet anstændigt menneske kan skrive under på. Det siger imidlertid noget om størrelsen af det problem, som hele tiden er oppe på disse blogs.

  Men nuancen du og andre vist ikke fik med, er, ar Sørine slår sine modstandere i hartkorn med IS-krigerne, der er taget fra Danmark for at slås dernede bl.a. mod danske styrker indsat i området. Det er faktisk her, at hendes film knækker.

 88. Af Niels Peter Lemche

  -

  kære Sørine,

  Filtret, please!

 89. Af Jan Johansen

  -

  Disse landsforrædere, der har så travlt med at pleje deres eget image på bekostning af den danske befolknings frygt for bl.a. svenske tilstande, bør tænke sig godt om, hvis det da ikke allerede er for sent. Det drejer sig om de nævnte personer, som du nævner i din blog, Sørine Godtfredsen.. De har om nogen udøvet landsskadelig virksomhed med deres pusten til ilden i en tid, hvor det er nok så vigtigt, at vi står sammen. Det er fair nok, at man kan være uenig om den førte politik, men de er måske uvidende om, hvordan kontanthjælpsmodtagere bliver behandlet i dette land. Den førte politik over for flygtninge og migranter svarer præcis til den måde kontanthjælpsmodtagere bliver behandlet på, så hvad er problemet? Mener disse naive helgener virkelig, at kontanthjælpsmodtagere skal have hjælp, hvis de faktisk har værdier selv. Det er jo aldeles forrykt. Jeg håber virkelig, at den dansk befolkning har lagt mærke til, hvem det er, der har haft så travlt med at forværre situationen med deres forvrængede angiveri over for udenlandsk presse. Udover Morten Helveg Petersen, Jens Rohde og Margrethe Auken fra EU-parlamentet, drejer det sig om en del politikere fra De Alternative.

 90. Af Frank A

  -

  Bær over med Sørine

  Hun aner jo tydeligvis ikke hvad hun taler om.

  Landsforræderi er en af de få gerninger, der i DK, i nyere tid, har medført dødstraf.

  Det sammenligner underfrankerede typer med Lykketofts “svindler”.

  Det kommer dog ikke bag på nogen. Hvem erindrer ikke Sørine defensorat af Breiviks massedrab på unge uskyldige mennesker.

 91. Af Torben Vendelev

  -

  Jeg er landsforræder! Skal jeg melde mig selv – eller klarer Sørine og det øvrige præsteskab det for mig? – Vorherrebevars!

 92. Af Bjarne munk Christensen

  -

  Det absolut bedste indlæg fra SG til d.d..

  Defineringen af begrebet landsforræderi som flg.:

  “…den/de der med FORTSÆT udfører handlinger til SKADE for en eget land eller IMOD det interesser er landsforræder”..!

  Normalt begavde er ikke det mindste i tvivl om, hvem og hvilke partier der repræsentere ovenstående definering.

  Så sent som idag kan man læse på flere udenandske medier, at :

  -den schweiziske chef for hæren ( generalstabschefen )
  samt
  – højere officerer som oberster og generaler i den østrigske hær
  samt ( helt overraskende )
  – den øverstbefalende general for den SVENSKE hær( helt utroligt )

  alle – SAMSTEMMENDE, men helt uafhængigt af hinanden – har udtalt, at det kun er et spørgsmål om få år ( dvs. mindre end 5 ) før end Vesteuropa er hærget af borgerkrige med muslimske indvandrer og såkaldte flygtninge.
  I Sverige har godt 100 maskerede mennesker i går angrebet indvandrer fra muslimske lande under mottoet.: Vi har fået nok……..!!

  De ansvarlige partier for dette vanvid samt, ikke mindst EU, kender vi godt og med EUs selvbestatede udenrigsminister – Frederica Mogherinis ( fanatisk ung-maxist ) egne ord – citat.:

  “…Islam er en INTEGRERET del af Europa NU og i fremtiden”!

  skal man vlæe massiv jubelidiot eller landsforræder for ikke at fatte, at de europæiske folk er udsat for verdenshistoriens største forræderi.

  Udgifterne til de illegale grænseoverløbere ( i dagspressen benævnt migranter ) andrager alene i år ca. 11 milliarder alt imedens danske hjemløse får lov til at fryse ihjel på gader og stræder og – end ikke får tildelt pladser i opvarmede teltlejre – kan kun anses for bizar politik og den meget op-reklamerede “sølle 1 milliard til ældreområdet” er en joke.
  Derfor ser vi daglige nedskæringer på-:

  – plejehjem der lukkes og omdannes til “flygtninge-boliger”
  – patienter der må ligge på snavsede hospitals gange
  – patienter, der stuves sammen på fælles mande- og kvindestuer ( ren unisex )
  – ingen sengelinned til dyner og hovedpuder
  – 9 dage gl. vacum mad til de ældre på plejehjem – så usselt at flygtningene nægter
  – plejehjemspatienter der må sidde dagen lang i lortebleer
  – biblioteker der nedlægges
  – brandstationer der nedlægges
  – politistationer der nedlægges
  – kaserner der nedlægges
  – børneinstitutioner der nedlægges
  – posthuse der nedlægges

  samt meget mere for at finansiere en vanvittig landsskadelig flygtninge- og immigrations-politik, der, unægtelig, vil betyde enden for den danske velfærdssamfund og den meget op reklamerede sammenhængs-kraft m.v.

  Hvad kaldes en politik, der resulterer i ovennævnte ødelæggelse af det danske samfund..?

  skal vi gætte på LANDSFORRÆDERI..??
  …………………………………………………………………….(IMOD dets ( underforstået folkets ) interesser!!)

  og som en klog stor politiker engang har udtalt.:

  “Engang i fremtiden vil de SANDE fascister betegne dem selv som ANTI-fascister”
  citat/Winston Churchill

  – og alle normalt begavede er ikke et sekund i tvivl om, hvem der er de SANDE fascister nu om dage….ikke sandt?

  SG er vor tids KAJ MUNK og kæmper en heroisk kamp mod den nye fascisme camoufleret som begrebet Godhedsindustrien .

 93. Af jan henrik wegener

  -

  Det lyder for nogle vældig fint, det der med “noget større” men er det overhovedet ikke. Ganske vist bryder heller ikke jeg mig om at “skamme mig over at være dansker”, men af den helt modsatte grund! Nemlig den at “danskeren” ikke findes som andet end den og den dansker, og så kan “danskeren” lige så godt være mig som det kan være Sørine eller nogen anden læser. Det med “ikke at skide i reden” holder også kun til en vis grænse vil jeg sige, med det forbehold at min baggrund ganske vist er dansk, men ikke med 2 danske forældre. Det bliver en misforstået “kollektivisme” at vi blot er en del af “landet” eller “slægten”, En gang herskede det som siden blev kaldt “hedenskaben” her. Så den romerske kirke og senere Luther og til dels forkastelse af religion som sådan. Ligeledes med statsministre. Lars L. er lige så meget, og det betyder lige så lidt “vores alle sammens kære” statsiminster, som Nyrup, Fogh, Anker eller hvad de nu ellers hed. Sørine er ikke spor forpligtet til at være enig med mig, så lidt som Niels B. eller andre. Heller ikke til at finde dette tiltalende, og det gør de sikkert ikke. (Afskyeligt, gætter jeg). det kan jo være fuldt gengældt!

 94. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt må den græske regering / mafia vel betragtes som EU forrædere? De har importeret ca 52.000 nye velfærdsturister ind til resten af EU, alene i januar 2016!

 95. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – dybt bedrøveligt, at det skulle være nødvendigt at præcisere begrebet landsforræderi overfor det segment af debatører der, åbenlyst, tilhører det såkaldte “politisk korrekte segment” men, som propagandaminister J. Goebbels i det 3. rige så rettelig konkluderede :

  “……hvis løgnen er tilstrækkelig stor og gentages ofte nok tror folket, til sidst, på den”!

  – og folket udsættes, dagligt, for massiv propaganda og løgne fra de fleste tv-medier, dagspressen, politiet m.v. således at George Orwells klogelige forudsigelser i hans berømmelige bog.:
  citat/

  “Jo mere en stat fjerner sig fra sandheden desto mere vil den forfølge den/dem der forsat fortæller den”!!

  desværre er sandt idag.

  Derfor er det af yderste vigtighed, at debattører som Sørine Gotfredsen og lignende
  kapaciteter som f.eks. Kathrine Lilleør, Kathrine Winkel Holm samt andre ligesindede, får fuld opbakning i deres retfærdige kamp for bevarelse af det DK, som vi andre husker, men som, desværre, idag kun er skyggen af sig selv.

 96. Af ulrich seiersen

  -

  Hvis min “sande” karakter, er min fædrelandsfølelse, ville jeg være et menneske med, ganske lav IQ……… Så ville jeg være et Lam, som fulgte nogle Får. Og da disse Får råber som Goebbels, nægter JEG at følge med…

 97. Af Jan Petersen

  -

  Ulrich Seiersen, og hvad er så essensen i det usammenhængende ævl?

 98. Af Morten Hjelt

  -

  Det var dog en helt enestående stupid og fordomsfuld kommentar, Helle Baldersbaek. Det fremgår i hvert fald med al ønskelig tydelighed, at du ikke har megen kontakt med kunstneriske kredse. Det med at fnise fjollet, synes jeg derimod lyder som en rigtig god idé, for din indsigt synes ikke at række til andet… Du er desværre en klassisk repræsentant for det, jeg kalder for hadesegmentet, hvis hele liv synes at gå op i at hade alle, der ikke mener præcis som de. Min dybeste kondolence!

 99. Af Thomas Petersen

  -

  Det er altid voldsomt at trække Landsforrædder kortet og i denne artikel lyder det som et ekko af den danske regering i 42

 100. Af Frank A

  -

  Erich Honnecker kunne ikke have skrevet dette bedre:

  “Vi oplever således nu en polarisering herhjemme, der ikke blot handler om politisk uenighed. Den handler også om en opdeling mellem dem, der altid bevarer loyaliteten overfor deres eget land og dem, der ikke gør. De sidstnævnte repræsenterer en selvisk og følelsesbåret individualisme, der eliminerer forpligtelsen overfor det større, for hvis ikke kærligheden til fædrelandet er hævet over tidens krusninger og skænderier, er den ikke meget værd. Hvis man med udsigt til at kunne tilrane sig lidt medvind i strømmen af letkøbt moral rask væk nedgør sit eget land, må det skyldes, at man mangler ægte taknemmelighed over alt det, man har modtaget fra det. Så sætter man i sidste ende sine egne interesser højest, og en sådan indstilling minder i påfaldende grad om landsforræderi og repræsenterer dermed noget af det mest uværdige ved den menneskelige karakter”

  Velkommen i despoternes klub Sørine !

 101. Af Jan Petersen

  -

  Så kører de professionelle opviklere for fuld skrue. I sidste ende er der kun én sikker taber – Danmark. Alle de nyttige idioter elimineres under alle omstændigheder!

 102. Af Frank A

  -

  @ jp

  Nix – unægtelig ikke megen profesionalisme hos dig..

 103. Af Lars Jensen

  -

  Hellere være landsforæder end facist som Fru Gotfredsen har afsløre sig som.

 104. Af Frank A

  -

  @ jp

  .. Det er altså en god ide, at kunne stave til de termer man bruger.

  Ved godt at du kan stave til konspirationsteorisølvpapirshat, men det går straks værre med opvigler?

 105. Af Jakob Andersen

  -

  Det gør hun da i højeste grad. Overskriften anklager da hendes meningsmodstandere for at være landsforrædere sort på hvidt!

 106. Af Frank A

  -

  @ lars j

  Vorherre har blot valgt at sløre Sørines udsyn, således at hun ikke kan tænke klart.

  Jeg tror Vorherre helt sikkert har en plan… 🙂

 107. Af Jan Petersen

  -

  Jeg ved godt, der er et par ordblinde her, men ingen undskyldning for også at være plat dum!

 108. Af B Nielsen

  -

  Som sædvanlig en fuldtræffer fra Sørine Gotfredsen. Hvis ikke det er landsskadeligt at lyve og fordreje med henblik på at skabe fjendskab mod Danmark, hvad er så.
  Akhmed Akkari har fået stærke efterfølgere i Jens Rohde og Uffe Elbæk.

 109. Af J H ansen

  -

  Sørine Godfredsen har tidligere givet udtryk for sin sympati for breivik.
  Det må være et forræderi overfor hans ofre.
  SG er et forvirret menneske.
  At sige fra overfor en umenneskelig behandling af flygtninge, fremmedhad og intolerance.
  Det har intet med forræderi at gøre.
  Før og under Anden Verdenskrig samarbejdede størsteparten af danskerne med tyskerne.
  Dengang mente typer som Sørine godfredsen, at det var landsskadeligt at sige fra overfor besættelsesmagten.

 110. Af Maria Due

  -

  Lars Jensen kan ikke stave til fascist. 🙂

  Sig mig en gang N.P. Lemche, nu hvor KU har sløjfet mange fag, hvor mange studerende er der mon i Danmark, som studerer arabisk, farsi, urdu og mellemøstlige forhold?

  Og hvor mange af de tildækkede studiner vil nogensinde søge et job, tror du? Jeg er klar over, at deres pris på ægteskabsmarkedet stiger med uddannelsen , men jeg ved også, at næsten alle bliver hjemmegående efter indgåelse af ægteskab, så for Danmark er deres uddannelse det rene tilsæt. Alligevel er det ikke der, der bliver skåret. d

  Ang. Lykketoft, har han sikkert noget i ærmet, som han brænder efter at buse ud med, han venter blot til han kan undskylde sig med, at nu kan han ikke tie længere. Ignorer ham, han har ikke fortjent andet.

 111. Af Helge Nørager

  -

  Jeg vil anbefale Fru. Sørine Gotfredsen.
  At søge ansættelse i et job, hvor hendes samvittighed ikke belastes.
  F.eks som reklameomdeler

  Det er klart for mig, at hun ikke læser biblen, som en præst, men som en hadsk menneske fjendsk skifting , hvilket Fru. Sørine Gotfredsen ikke er.

  Derfor skift arbejde, eller find en fri meninghed som kan og vil betale for en livsstil på 1 klasse.

  Eller læs biblen…………………..

 112. Af Jesper Stenild

  -

  Skægt. I min optik har du lige argumentert fremragende for at Sørine er en af de såkaldte “nyttige idioter” !!

 113. Af Maria Due

  -

  Filteret.

  At vor kære Sørine skulle have givet udtryk for sympati med Breivik, er en ondskabsfuld løgn, der rammer afsenderen som en boomerang. Men derfor kan jeg godt være lidt bekymret for hendes ordvalg Usselryg eller nidding var andre muligheder.

 114. Af Frank A

  -

  @ jp

  Det sølle forsvar for at bruge termer, du ikke kan stave til, er faktisk ynkeligt.

  Faktisk plat dum 🙂

 115. Af Helge Nørager

  -

  Nogle syge mennesker oplever kun følelsen af empati.

  Når de ser sig selv i spejlet.

 116. Af Frank A

  -

  @ jp

  Skulle have stået:

  “Faktisk plat dumt”

 117. Af Frank A

  -

  @ høgen i duefjer

  At du ikke ka læse indenad i SGs defensorat af Breivik, er dit problem.

  Det kan aldrig blive vores..

 118. Af J H ansen

  -

  Det er noget svineri, at udlandet igen og igen blander sig i forhold som kun vedkommer os danskere.
  Bare se sagen om muhammed billederne.
  Jyllands Posten fastholder hårdnakket, at det aldrig var meningen, at udlandet skulle have kendskab til billederne.
  Det var kun danske muslimer som skulle latterliggøres, spottes og forhånes.
  Men nogle landsforrædere sladrede om billederne.
  Lidt det samme hvad angår Støjbergs, DF`s og Venstres gøren og laden, hvad angår flygtninge.
  Her må der også være stikkere på spil. Hvilket udenrigsministeren bekræfter.
  Udlandet får jo kendskab til Støjbergs påfund og umenneskelige behandling af flygtninge, næsten inden hun udspyer påfundene.
  Så kan vi alle lægge to og to sammen.
  Under de forhold er det jo håbløst, at bevare landets gode omdømme.
  Hvad hjælper det at have en loyal, ukritisk og følgagtig presse.
  Når DF og Venstre ikke kan stole på, at alle andre er lige så loyale og ukritiske.
  Det er sandelig ikke nemt at være dansker, når udlandet misforstår vores dårlige hensigter.

 119. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er mit oprigtige ønske stadig, 500.000 velfærdsturister ind i Danmark i 2016. Muligvis et wakeup call, men jeg er langt fra sikker, med alle de humanister der har penge træer gemt bag ligusterhækken!

 120. Af ulrich seiersen

  -

  Man fatter sjældent had, man forstår at de er uenige… Men at de ligefrem ser det som et mål at misforstå…. 1918, vi blev aldrig klogere….. Og ja, jeg har Nazifamilie i bagagen. SS, und so weiter… Men Jan kender sikkert ikke historien…..

 121. Af Boje Rinhart

  -

  Hvis det er landsforræderi at være uenig med den til enhver tid siddende regering og sige det så højt, at nogen i udlandet hører det, så har DDRs fædre og partiformænd ikke levet forgæves.

 122. Af Frank A

  -

  @ jp

  Du virker mere forstyrret end vanligvis.

  Er lørdagsrødvinen steget dig til hovedet?

 123. Af Jakob Andersen

  -

  Gak Gak! Sørine. Mener du ved dine fulde fem, at fordi man rækker hånden frem i næstekærlighed og redder flygtninge fra at drukne, under dem et værdigt liv efter at være undsluppet helvede på jord og ikke ønsker at konfiskere alt udover smartphone og briller som udgøre værdien på de kr. 10.000 man maksimalt må havefor at få en proteinkiks af Røde Kors i et telt i Næstved, at man så pr automatik er landsforrædder, pinlig, uansvarlig og samfundsundergravende? Det er blot nogle af de ord dine meningsfæller sætter på den opposition der bredt på tværs af alle samfundsskel er imod asylstramninger. Og dette blot fordi folk efterspørger anstændighed i de politiske handlinger i stedet for symbol panik.

 124. Af Rasmus Hansen

  -

  Pis på papir.

 125. Af Michael Øhrberg

  -

  Til alle debattører! Istedet for at forsøge at overbevise hinanden om hvem der har den bedste definition på landsforræderi kunne man måske finde årsagen til SGs meldinger.
  Årsagen til flygtningestrømmen og den politiske krise i verden skal findes i det privatstyrede verdensomspændende pengesystem vi har idag. For at opretholde dette system er det nødvendigt at vi slås indbyrdes og udpeger syndebukke for at fjerne fokus på hvad der VIRKELIG foregår. Se dette foredrag, det begynder ca 20 min efter start og det er langt, fordi det er kompliceret veldokumenteret materiale.
  https://www.youtube.com/watch?v=Uxji-hn9yFg&feature=share

 126. Af Mona Søgaard Christoffersen

  -

  SG har fuldkommen ret, hvis vi ikke snart vågner op mister vi alt det vores forfædre har bygget op gennem århundrede.
  Lad være med at være så tossegode, gør vi ikke noget ender det grulig galt.

 127. Af Christian Jessen

  -

  Igen, igen og igen, sikke noget sludder og vrøvl. At kalde nogen for landsforrædder i denne debat, er at høre børnehavebørn kaste med mudder på hinanden. Landsforrædder er noget der høre til under krigen, mellem lande. Fx. Danmarks besættelse. Her var der landsforrædder som tog parti med fjenden i Nazityskland. Men at folk har forskellige meninger til noget jeg er gabende træt af at læse om – flygtninge og indvandrer – er ganske lovligt, og det er der ikke noget odiøst i, overhovedet. Sørine slap helt og træk vejret dybt. Jorden er ikke gået under. Dommedag er ikke kommet. Og du bliver ikke dømt af Vorherre lige idag. Han har nok mere travlt med at redde dem som har fortjent det mere end os hysteriske danskere. Men Guds velsignelse til alle også til dig, Sørine. Amen!

 128. Af Christian K

  -

  Fy for pokker for et klamt blogindlæg.

  Har “præstinden” patent på fædrelandskærlighed, som DF påkalder sig patent på danskheden?

  Findes der kun “præstindens” form for fædrelandskærlighed?

  “Præstinden” kan skrive hvad fanden hun vil på Berlingeren,….jeg behøver ikke at læse det.

  Men at mine skattekroner går til at betale “præstindens” løn er ikke til at bære.

 129. Af Bent Andersen

  -

  Sørine, er din gud almægtig? Du svarede spontant ja der jeg spurgte dig ved en svømmehal for nogle måneder siden. Dit uddybende svar vil for mig være yderst interessant læsning.

 130. Af Rasmus Hansen

  -

  A preacher from hell…

 131. Af Maria Due

  -

  Frank A. på hvis vegne skriver du, når du taler om “vores”?

  Jeg har netop løbet Sørine Gotfredsens kronik hurtigt igennem og som tidligere konstateret, at jeg ikke ville have skrevet det samme, alene af den grund at jeg fra første færd har ment, at Breivik er dybt psykotisk. Jeg ville derfor ikke have tilkendt ham det “rationale”, som han tillægges i kronikken, der er et forsøg på at svare på, hvor alt hadet kommer fra.. Et normalt menneske opsøger ikke en masse børn og skyder dem. Han udvalgte endda de kønneste piger, har de overlevende fortalt.. Nettet er i øvrigt også fyldt med mænd, der pga. deres egne mindreværdskomplekser beskylder kvinder for alt mellem himmel og jord. Og så er der alle jer, der giver folk øgenavne og dermed afslører jeres egen baggrund og manglende dannelse.

  Sørine Gotfredsens kronik var ikke et defensorat men et forsøg på at forstå. Hun skrev fx:
  “Dermed illustrerer han, at det for det første er livsfarligt at manipulere med menneskenes kulturelle identitet, og for det andet at visse mønstre i verdenshistorien gentager sig. I dette tilfælde markant demonstreret ved, at Breivik ligefrem optræder som en kristen ridder fra de gamle korstog. Tiden er en anden, men grundinstinktet består, og det er præcis dette tidløse instinkt, man i drømmen om det multikulturelle samfund gang på gang på katastrofal vis negligerer.

  Det er bestemt sandsynligt, at Dansk Folkeparti og den frie danske debat har været med til at lukke luften ud af de værste tempelriddere herhjemme. Vi kan ikke styre, hvilke skøre teorier folk sidder og udarbejder i det kujonagtige univers på nettet, men vi kan fastholde en åben og klar samtale, der anerkender, at sammenstødet mellem islam og kristen kultur er fyldt med problemer. De kan ikke løses gennem pæn tale på Jelveds lærerværelse, men skal i stedet mødes med en bestræbelse efter at hævde et folks kultur og normer så entydigt, at den enkelte kan genkende sig selv i sit eget land”,

  Jeg håber også, at vi har fået lukket luften ud af de værste tempelriddere, hvad din ridderorden består af, er vel de typer,der står og skriger fas cist og lignende om mandagen, så at det er nødvendigt med politibeskyttelse.

 132. Af Linda Lodberg

  -

  Jeg er meget enig i, at man om muligt skal lade være med at beklikke sin egen rede……………….,, men jeg ser nu omvendt på situationen. Det er netop regeringen og det folketingsflertal som har vedtaget de fuldstændig horrible stramninger i forhold til flygtninge, som beklikker reden. De undergraver alt det, som jeg har været glad for og stolt af. Danmark var tidligere et land som overholdt menneskerettighederne (stor set) og som var hjælpsomt og gavmildt – Kort sagt et humanistisk land, som resten af verden så op til. Det er det ikke længere og jeg deler kritikkernes frustration over de herskende forhold. Det er smerteligt, når man må indse at man ikke længere bryder sig om sit land, må lægge afstand og ikke længere kan føle lloyalitet. Jeg erklærer mig illoyal overfor det nuværende Danmark. Jeg vil under ingen omstændigheder bakke op om det som sker her i landet for øjeblikket eller bevidstløst holde min kæft om de herskende forhold, når de på alle måder er mig imod. Jeg vil prise enhver som – naturligvis med demokratiske midler – vil kæmpe for at få det humanistiske Danmark tilbage, som jeg holdt så meget af. Jeg ser det som et udtryk for “fædrelandskærlighed” at kæmpe for at Danmark igen kan løfte sig op over uhumskederne. Iøvrigt ligger regeringen fuldstændig som den har redt. Man har haft voldsomt travlt med at sende budskaber ud i verden om at Danmark var et uvenligt land, som flygtningene skulle holde sig fra. Når så budskabet siver ind – også hos “vennerne” – og kritikken begynder, så bliver man helt tummelumsk og forsøger at hale i land………………og så iøvrigt at give alle mulige andre skylden for miseren. Det er sgu infantilt. Man burde da i det mindste tage ansvar for sine handlinger, men det evner man desværre ikke i den nuværende regering. Iøvrigt interessant at det eneste, der tilsyneladende interesserer vores statsminister i hele denne situation er de ting som er sagt om ham som person. Danmarks omdømme i verden er han tilsyneladende ret ligeglad med.

 133. Af Frank A

  -

  Klippet fra FB:

  “Kors hvor bliver jeg træt af den politiske debat når det hele ender i anklager om at dem man er uenige med er landsforædere og hvad ved jeg.
  Jeg synes bestemt Jens Rohde, Helveg, Auken og andre kritikere har forsøgt at slå maksimalt plat og mønt på en politisk uenighed – ingen tvivl om det.
  Men herregud…! Grundlæggende drejer det sig om politisk uenighed. Politisk kamp. Slåskamp sågar. Og det er ikke altid kønt. Og politisk kamp foregår ikke længere blot i en lukket sogneråds-sal – nej, det foregår i en globaliseret medievirkelighed. Hvad enten regeringen indrykker annoncer i Mellemøsten eller oppositionen inddrager Europa-Parlamentet.
  Kan man ikke tåle mosten må man trække sig. At tro at det fremmer noget som helst at råbe landsforræder…..nej, der må jeg altså sige: STOP jer selv.
  DROP de slet skjulte forsøg på at kvæle debatten med skældsord. Og det gælder iøvrigt begge sider – for venstrefløjen holder sig sandt for dyden ikke tilbage i andre sammenhænge med nazi/ facist-antydninger mod os andre for at udstille os som ondskabsfulde egoister med slette motiver osv.
  Debattér uenigheder. Kæmp om indholdet. Ja tak.
  Men skrot forsøgene på med ord at true/ intimidere andre til tavshed.”

 134. Af J H an sen.

  -

  SG.
  Indsæt venligst mit indlæg.

 135. Af Frank A

  -

  @høgen

  Er “vores” så svær at forstå? Tror du virkelig jeg er den eneste der finder SGs defensorat af Breivik afskyvækkende?

  Bare det at SG prøver at forklare.

  At forklare er at forsvare. Det er kun een reaktion mod en gerning som Breiviks:

  Afsky og afstandstagen,

 136. Af AH K

  -

  Jamen – hvis vi er sikre på, at Gud findes, at han er dansker og at Danmark i øvrigt er en planet, så bare knock yourself out Sørine G!
  Det er godt nok en skrækkelig blog og tråd – er der ikke nogen, der har børn eller børnebørn, de ønsker en tryg verden for? Et er, at de sorte præster og deres afkom er vanvittigt overrepræsenterede i medierne, men kunne vi andre ikke forsøge en lidt mere konsensussøgende, næstekærlig tilgang?
  Der findes mindst to bagvedliggende problemer, nemlig overbefolkning og menneskeskabt klimaforandring. Dem kommer vi ikke til at forholde os fornuftigt til, så længe vi lader SG’s nonsens og skingerhed aflede fokus og splitte os.
  Alle må tro på hvad de vil, Takket være SG føler jeg mig ikke mindre bekræftet i, at religion, og nu også kommentarspor, er noget Fanden har skabt.
  Vis lidt hensyn overfor planeten og vores efterkommere tak – peace, love and understanding!
  (Tak til dem, der har førsøgt sig med had-frie indlæg tidligere)

 137. Af Henning Strong

  -

  Hitler ville da virkelig være glad for dig og dine ligesindede… At efterleve hvad inkompetente karrieremennesker har besluttet sig for blindt, er da noget af det dummeste jeg nogensinde har hørt.

  Desværre kan enhver tosse med internetadgang i dag få lov til at kalde sig selv skribent.

  DU gør Danmark udansk!

 138. Af J H an sen

  -

  PET burde holde Sørine Godfredsen under observation.
  Hun forsvarer massemorderen b r eivi k.
  Hun kalder alle som nærer afsky for V, DF`s og S`s afskyelige lov for landsforrædere.
  Og som giver udtryk for sin afsky.
  Altså er hun også injurist.
  Ytringsfrihed er hun jo tydeligvis også modstander af.
  Undtagen for hende selv og hendes højreekstremistiske meningsfæller.
  Hun er en skamplet på Danmark.

 139. Af Per Ladegaard Knudsen

  -

  … Sørine Gotfredsen stempler mange af os Danskere som værende noget nær landsforræddere …

  … for det første har det altid været den eksteme anti-demokratiske højrefløjs adelsmærke at stemple gode demokratiske og kritiske borgere som landsforræddere – jeg slutter mig glad til rækken af “landsforræddere” der er imod en racistisk/fascistisk højredrejning i mit demokratiske fædreland

  … for det andet er Sørine Gotfredsen en kvinde hylder mænd som Lars Hedegaard og Søren Krarup – og forstår den terroristiske massemoder Anders Behring Breivik: “hans rationale står lysende tilbage. Og vi er i årtier blevet advaret om det af dem, der i respekt for historiens tidløse tale har mindet os om, at volden vil bryde ud, når islam og kristendom støder sammen” (kronik i Berlingske Tidende 2011) …

  … så behøver man faktisk ikke sige – er man for en ekstrem højredrejning og forstår man en terroristisk massemorders rational – eller vil man forsvare demokrati og frihed … jeg har truffet mit valg … venlig hilsen fra en demokratisk “landsforrædder” …

 140. Af Hul igennem?

  -

  Ah sikken dejlig morgen!
  Og sikken mange svigefulde kommentarer fra nogen..
  Og nedgørende udtalelser om bloghaveren.
  Men sådan er det vel altid, når man pisker en flok køtere, så hyler dem der bliver ramt.
  men stå stille køtere, egentlig vil bloghaveren bare afluse jer!
  mvh

 141. Af Frank A

  -

  @ Hul igennem? – 31. januar 2016 05:44

  Jow. Der er rigtigt nok hul igennem. Totalt gennemtræk. Ingen hjemme.

  Dit valg af nick afslører da trods en flig af humor over din hjernetomme habitus.

 142. Af Maria Due

  -

  5:44

  Ja, og snart er kaffen klar. Uden Breivik og na z isterne er opponenterne dårligt stillede, og vi er ligeglad med, at de klamrer sig til dem. Det er jo pinligt at de er så fikseret af ondskab.

  Hvad angår den “bande”, som Sørine er gået i lag med, har den fældet sig selv og ikke meget at se frem til. Hvornår var der sidst nogen, der respekterede FN, som mange ønsker nedlagt pga. den udbredt korruption? Der er da en vis ironi i , at Lykketoft fik en toppost i det foretagende, hvor det mest er det ydre, der tæller, og råddenskaben råder i korridorerne. Fru Auken manglede altid jordforbindelse og førte sig frem i overgearet stil. Jens Rohde er en af de få, der ikke har forstået, at hans politiske karriere gik i stå for længe siden, da han ikke magtede at bevæge sig fra at være en lovende teenageagtig ungpolitiker til en moden person. Så begyndte han at løbe rundt og intrigere og fred med ham, I Venstre er man lykkelige for at være sluppet af med denne forvoksede enfant terrible. Hvad skuespillerinden angår, ville hun jo bare stå sig godt med dem, der uddeler roller, og det er da muligt, at hun får nogen i England, men i Danmark må hun nok regne med at være blevet en så kontroversiel person, at man ikke vil risikere at ansætte hende, fordi hun ikke vil kunne sælge så mange billetter som før. Så alt i alt er problemet ikke så stort.

 143. Af Maria Due

  -

  Filteret.

 144. Af Søs Nielsen

  -

  Jeg sidder som udlænding i holland i 14 år, men har stadig dansk borgerskab.
  Jeg havde en ussel barndom i Danmark og flygtede med afsky overfor mine danske rødder, til Holland som 18 årig.
  Jeg har støttet både udlændinge’s sider og de hollandske/danske sider gennem årene. Som udlænding har jeg fået indblik på hvordan det er at skal tilpasse sig ny kultur/sprog/mad/politik etc (og jeg er meeega fjensk imod den hollandske strudse-kultur hvor man er politisk korrekt og man stikker hellere hovedet i jorden end at sige/høre sandheden).
  Men som dansker, er jeg også en der kæmper for at hvert land har ret til at beholde egen kultur, værdier og ret til at sige nej når udlandet presser på!

  Jeg har siddet og fulgt verdens politik + krige / uroligheder på intens niveu de sidste 2 år, og jeg kan ærligt sige at jeg er mere stolt af at være dansker end nogensinde før!
  Det er svært at se når man selv sidder dybt i til halsen i lortet i Danmark, men når man sidder på afstand og kigger logisk på alt hvad der sker i verdenen, så er Danmark faktisk et af de få lande der tør at stå op for eget land, egne love og værdier, men mest af alt gør alt for at beskytte egne borgere ved at indrive penge/værdier hvor det retfærdigt og ærligt kan. Det kræver sQ boller at gøre.
  Ja, det er synd for alle der har draget så langt, får frataget værdier.. men det er jo ligeså synd for danske borgere der bliver smidt på gaden fordi der ikke er noget hjælp at hente pga mangel på midler.

  Jeg er alt i alt imod at der kommer til flygtninger til Europa.
  Hvis man bryder hele billedet op i kategorier og kigger på hvilken der har mest betydning og hvor der er største risikoer for at hele korthuset falder sammen, er:
  Plads.. overflade.

  Hvert EU land er lille og næsten hvert land i EU var knap nok kommet ud af krisen.
  Landbrug og natur omgivelser generalt, er meget vigtige faktorer i hvert lands økonomi (der ved er hvert lands egen kultur også meget vigtig).
  Udover landbrug i “Overflade kategorien”, er den mest vigtige faktor:
  Livskvalitet!
  Det er ikke uden grund at vi kæmper for bedre livskvalitet for burhøns. Man ser at mangel på plads og “frihed i naturen” har gigantisk inflydelse på dem, mentalt og fysisk.
  Det samme gælder alle dyr OG mennesker.
  Og med den kæmpe ladning flygtninge fordelt i EU, vil det få fatale konsekvenser på længere sigt. Man kan ikke udvide byer uden at ramme landbruget og naturen.. og man kan ikke stuve flere mennesker sammen uden at skabe flere skænderier og dramaer.

  Og hvis jeg skal give et endnu mere simpelt eksempel:

  Hvis man forestiller sig at Danmark er et almindeligt familiehus:
  Hvis man sætter en familie på 4-5 mennesker i huset, er der balance i godt og dårligt.
  Men smider man yderligere 2-3 mennesker i huset, vil der hurtigt komme gnidninger der vil udvikle sig til skænderier og nogengange også i vold.

  Balance med ALT er meget vigtigt. Man er sQ nødt til at kigge på hele billedet i stedet for at fokusere på små punkter her og der!

  Men uanset hvilken mening man har, så må jeg sige at det er mega skuffende at se at ikke bare er en del danskere pisse illoyale, men oveni sidder Sverige, Norge og Danmark og hakker på hinanden..
  WTF er der sket med søstre/brødre forholdet?!
  Man står åbenbart kun sammen når det er nemt og man får sin vilje med alt eller man peger fingrene på andre for at fjerne opmærksomhed fra sig selv.
  Det er efterhånden den typiske holdning og mentalitet overalt.

  Jeg håber inderligt at mennesker vil begynde at fokusere på logik istedet for følelser og meninger.

 145. Af Jan Johansen

  -

  Hvis man henvender sig til udenlandsk presse og fordrejer de faktiske kendsgerninger vedrørende dansk flygtninge- og migrantpolitik, så udøver man da landsskadelig virksomhed. Det var det Jens Rohde, Morten Helveg Petersen og Margrethe Auken gjorde. Der var også et par politikere fra De Alternative, bl.a. Uffe Elbæk, der var mere end villige til at skade Danmark.

 146. Af Thomas H Jensen

  -

  Sørine anklager folk med andre holdninger end en selv for landsforrædderi, blot fordi de bruger deres ytringsfrihed til at give udtryk for deres holdninger.

  Samtidigt forsøger hun at offergøre sig selv ved at minde om, at “nazistkortet” spilles igen og igen.

  Blot for at sætte tingene i perspektiv: Nazisme er ikke strafbart i dansk lov, mens landsforrædderi straffes hårdere end både mord og pædofili.

  Det er ynkeligt, at beskylde andre for landsforrædderi, samtidigt med at man selv tror man er et offer, fordi man bliver udsat for “nazistkortet”.

 147. Af Per Bjørholm Madsen

  -

  Man må tage sig til hovedet over sådan en bemærkning. Der findes fundamentalister i alle afskygninger. Især hos de religiøse, national konservative.

 148. Af M.P. Jensen

  -

  Sørine du har helt ret med at kalde de nævnte politikere, skuespillere og andre kunstnere samt alle der skammer sig over at være danskere for landsforrædere. Nogle mener ikke de er landsforrædere hvad er de så? Syge i hovedet tja bum bum, nej det er de selvfølgelig ikke. Rigtig raske er de fanememe ikke.

 149. Af klaus balle

  -

  Sørine,normalt ville jeg indlede med et kære, til dem jeg skriver med og om,med hensyn til dig Sørine kan jeg ikke finde noget kære,du skrive de mest modbydlige ting om personer som jeg sætter stor pris på,så det jeg skriver, er fordi jeg personligt er blevet trådt over tæerne.Du skriver som den del af pressen der skriver for” a race against the bottom”(undskyld mit engelsk).For mig er du en ubehagelig person,som KUN skriver negativt om venstre fløjen,og humanister,må du en dag se LYSET(FOLK MENNESKER SOM LEVER)KLAUS

 150. Af J H an sen

  -

  Omverdenen ser med afsky og ubehag på det som forgår i Danmark.
  Alle finder det uden tvivl betryggende, at der kun er ca. fem millioner danskere.
  Og gyser ved tanken om at der f.eks. havde været hundrede millioner.
  Så havde Danmark sat hele Europa i brand.
  Den krigsliderlige præst Sørine Godfredsen kalder besindige og moderate danskere for landsforrædere.
  Hun skulle skamme sig.
  Men den slags er hun nok ikke i stand til.

 151. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Rolig nu – prøv at forstå Sørine på samme måde som Sørine forstod Breivik. Hun er fastlåst i sin tro på gud, konge, fædreland og ejendomsbesiddelsesretten, på samme måde som en fundamentalistisk muslim er fastlåst i sin tro på koranen. Hun evner heller ikke virkeligheden. For hende er der intet uden troen – alt andet er djævelen og alle hans gerninger.

  Forstå Sørine, tilgiv hende – hun ved ikke, hvad hun gør og er uden skyld – hun er frelst?

 152. Af Henrik Knage

  -

  Hvis Sofie skulle være landsforrædder, så må Buster Larsen også have været det, fordi han sagde : Lorteland!

  Danmark er blevet et “Lorteland” for de fleste og et “OK” land for de få, og det er sådan set bare det sagen drejer sig om.

  Beskæftigelsesministeren nævner noget om, at fire flygtninge i arbejde betyder en million kroner i statskassen. Problemet er så bare, at der ikke er fire flygtninge i arbejde. Så må 20 flygtninge i arbejde jo give 5 mill. kr. i statskassen.

  Det kan godt være det er rigtigt – det er der ingen rigtig der ved, men det ser i alle tilfælde ud til, at der er opstået en ny og farlig virus i Danmark, som har spredt sig til udlandet med lynets hast og det er den virus der hedder “danskernes lede over egne politikere”.

  Den er på mystisk vis dumpet ned i midten af den Engelske Kanal og er skvulpet i land et sted i England, hvor den har trukket sig på land, og er slosket over stok og sten på krykker og gangstativ og hvor den nu sidder på en Pub i London og fortæller om alle de dumme politikere der er i Danmark, så nu er englænderne og så begyndt at kunne se de lede danske politikere, som politikerleden er opstået fra.

  Jeg ved ikke hvorfor de nuværende ministres næser skinner så meget for tiden, som om de bliver højglans – polerede med vienerkalk , og efterfølgende dyppet i linolie og lyntørret i modvind og op ad bakke.

  Udlandet flygter jo efterhånden til alle sider, hvis Danmark skal til forhandling om noget som helst, som om det er “Manden Med Leen” der skal på besøg.

 153. Af Axel Eriksen

  -

  Måske det juridiske begreb “landsskadelig virksomhed” skulle have været anvendt? Men mon ikke det ville have resulteret i det samme – folk ville komme med påstande om, at den ene holdning til indvandringsproblematikken var landsskadelig og ville blive modsagt af tilhængere af den anden – også med betegnelsen landsskadelig!

  Men man kan da konkludere, at der er et dybt skel mellem de to parter, og ukvemsord fra begge sider fyger frem og tilbage under påberåbelse af ytringsfriheden!
  Ytringsfriheden er noget af det mest værdifulde i vores samfund, og egentlig burde den også kunne udøves under iagttagelse af lidt mere respekt for andres synspunkter uden en syndflod af nedladende og nedgørende bemærkninger!

 154. Af Melissa Bjørn

  -

  Nej, det har udlandet ikke.
  Udlandet aner intet om Danmark – de bliver håndfodret af danske journalister, der er proislamisk- invasion.
  Eller også fra ditto danske levebrødspolitikere, som Elbæk og dem, Sørine nævner.

  MEN – disse danske redeskidere gør sig ikke den ulejlighed at nævne facts, som er, at Danmark altid har stået i front som et af de mest generøse lande overfor flygtninge.
  Tænk, at rige flygtninge, skal betale noget for dette ophold her?
  Ellers får flygtninge (af hvilke de 60% jo IKKE er reelle flygtninge) – mad, ophold, bolig, lægehjælp, tandpleje, skolegang og……….!
  Det ANER de udenlandske medier ikke og bliver dybt forundrede, når de får det at vide!
  I parantes bemærket, så koster migranternes kriminalitet jo også en hel del!

  Og hvis du læser kommentarerne til smædeartiklerne i udlandet, så vil du se, at de allesammen stort set er enige med Danmark !
  Almindelige mennesker støtter os og ser gerne, at deres egne lande også indførte skrappere asylregler.

  Men hvad bryder den arrogante elite sig om almindelige menneskers mening……..?

 155. Af Ole H

  -

  Sådan en gang vrøvl.
  Som “kristen” må du vide at du nu ryger direkte i helvede.
  Kun godt det samme. Der hører du til med dine stærkt racistiske venner.
  Fy for den lede.

 156. Af Ole Frank

  -

  “Noget af det, der er med til at afsløre et menneskes sande karakter er forholdet til fædrelandet.” – nå. Det er da noget af en påstand. Det viser blot skribentens æteriske foresvævelser. Som man kan se af kommentarfeltet med alphahunnen i toppen, hyler en flok hyæner, når der smides en sten ind i flokken. Det perverterede menneskesyn, den smaa Soerine giver udtryk for, er for længst havnet på historiens lossplads. Nogen forsøger her at hive det frem igen til stor skade for Dannevangs omdømme og anseelse.

  Preben Jensen skal du absolut skrive å tysk, så gør det rigtigt. Det andet er for pinligt.

 157. Af Frank A

  -

  @ melissa

  Husk, at næste gang du kritiserer din mand, skider du i egen rede, ifølge din definition.

 158. Af Ole Frank

  -

  “Noget af det, der er med til at afsløre et menneskes sande karakter er forholdet til fædrelandet.” – nå. Det er da noget af en påstand. Det viser blot skribentens æteriske foresvævelser. Som man kan se af kommentarfeltet med alphahunnen i toppen, hyler en flok hyæner, når der smides en sten ind i flokken. Det perverterede menneskesyn, den smaa Soerine giver udtryk for, er for længst havnet på historiens lossplads. Nogen forsøger her at hive det frem igen til stor skade for Dannevangs omdømme og anseelse.

  Pr ebe n J ense n skal du absolut skrive å tysk, så gør det rigtigt. Det andet er for pinligt.

 159. Af P Christensen

  -

  Der findes et andet begreb for, hvad bl.a. Rohde og Auken har gjort mod Danmark
  i EU.
  Akkarisme.

 160. Af Steffen Nielsen

  -

  At bruge ordet “landsforræder” er åbenbart noget man bare kan slynge ud efter forgodtbefindende.
  Var modstandsfolkene, der under besættelsen trodsede regeringens samarbejdspolitik, landsforrædere?
  Var de mange tyske antinazister, der forsøgte at undergrave nazistyret i Tyskland, landsforrædere?

  Du nævner Sofie Gråbøl, der udtrykker, at hun elsker sit land, men at hun ikke er stolt over hendes lands nuværende politik, landsforræder?
  Skal man udtrykke stolthed over sit lands regerings beslutninger uanset hvad? Skal samtlige russere være stolte over Putin-regimet for ikke at blive betragtet som landsforrædere?

 161. Af Niels Peter Lemche

  -

  Axel Eriksen,

  Du har ret, landsforræderi eller landsskadelig virksomhed er to ord for samme ting. Men så længe landet er i fred kan man ikke tale om nogle af delene, for der skændes man bare gladeligt videre–ligesom i gallerlandsbyen–men i det øjeblik, fjenden står foran døren, retter man ind til højre, og så definerer den aktuelle situation, hvem der er landsforrædere og hvem ikke. Det er enkelt, ikke sandt, og så alligevel ikke, når man tænker på samarbejdspolitikerne versus modstandsbevægelsen. Egentlig kunne modstandbevægelsen med god samvittighed have skudt samarbejdspolitikerne bagefter for landsforræderi; men på den anden side var formålet med samarbejdspolitiken sikkert for de fleste politikere at redde landet igennem på bedste vis, og det er jo ikke landsskadelig virksomhed.

  Men det korte af det lange er, at angriber russerne Danmark, så er der en del putenikker her, der derefter øver landsskadelig virksomhed. Gør Putte det ikke, så er det bare kævl og ballede, de står for.

  I øvrigt, mht. tonen i debatten, og det gælder også Sørine, skulle man læse biskop (emer) Elizabeth Dons-Christensens kronik i Jyllandsposten i dag.

 162. Af Jan krag Jacobsen

  -

  En stor tak til Sørine fordi hun minder mig om den ubrydelige loyalitet jeg har over for mit fødested: Frederiksberg Kommune. Jeg vil dø for Gammel Kongevej.

 163. Af Marianne Lassen

  -

  “Noget af det, der er med til at afsløre et menneskes sande karakter er forholdet til fædrelandet. ” Allerede ved præmis nummer 1, går det galt. Menneskets karakter kan ikke måles på forholdet til fædrelandet. – et menneskes karakter vurderes på mange forhold, og er udelukkende subjektive konstruktioner. Jeg vurderer fx på et menneskes næstekærlige handlinger. Forholdet til fædrelandet er også problematisk i denne sammenhæng. Danmark består af indvandrere. Hvis man 4 generationer tilbage kommer fra et andet land, hvilket fædreland bør man så have et forhold til? 3 generationer tilbage? 2?
  Retorisk bør præmisser og konklusion hænge sammen. Det sker ikke i Sørine Gotfredsens fremstilling.
  Jeg er meget uforstående overfor at Berlingske vil lægge spalteplads til Sørine Gotfredsens menneskefjendske og ukristelige kommentarer.

 164. Af J H an sen

  -

  Man skal huske på, at dem som skriger landsforræder det er Bukse-mariuser.
  Som under Anden Verdenskrig var de første til at bakke op om besættelsesmagten.
  Og lade sig berige af sammenarbejdet med besættelsesmagten.

 165. Af Bob Galan

  -

  the Guardian er en kommunistisk anti-vestlig avis og latterlig udover det almindelige. Jeg har skrevet 7 indlæg til halvhjernerne, men kommunistsprøjten censurerer alle ikke-radikale indlæg, siger jo alt. the “Guardian” kan ikke engang guarde ytringsfriheden, de er bare en del af den sædvanlige løgnepresse. Guardian gå og k.n.e.p. dig selv og din ækle avis.

 166. Af J.. H an se n.

  -

  Gad vide hvorfor man ikke må indsætte uddrag af SG`s hyldest til ridder b reivi k.

 167. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN KRAG JACOBSEN, og jeg vil tro, at du vil stå skulder ved skulder med dine venner på Gl. Kongevej for at forsvare dit ‘land’ mod indtrængende fjender fra Kongens Nytorv og Rådhuspladsen. Behandler I i øvrigt tilflyttere derindefra som flygtninge?

  Tja, når man som jeg startede min tilværelse på den rigtige side af Strandvejen (i Hellerup).

 168. Af René Jakobsen

  -

  Når man som Sørine famler rundt helt ude på det mørkeste højere og bruger ord som landsforræder så er man på alle måder gået for langt over stregen.Det er helt sikkert på kanten af injurie loven.Det er altid fair at være uenig,men drop landsforræder retorikken

 169. Af Benjamin Balle

  -

  Der skal ikke mere end ti sekunders Google færdigheder til at bevise det: http://www.michaelthiesen.dk/

 170. Af Axel Eriksen

  -

  Mærkelig logik, der præger adskillige indlæg her på bloggen:

  Sørine har fået nævnt noget om “fædrelandet”. Det lyder måske også lidt for højtideligt.

  Og så nævner man, at Danmark føler man ikke noget særligt for – men Danmarks omdømme er åbenbart blevet et “helligt” begreb!
  Kan nogen forklare på en tydelig måde, hvorfor et land er mindre værd end dets omdømme?

 171. Af Christian Christensen

  -

  Kære Sørine,

  Kadaverdiciplin er det du udbeder dig. Lige meget hvad Fatter måtte finde på af tåbeligheder, så har vi andre blot at rette ind.

  Hvis din teori skal holde, så mener du altså at din kollega Kai Munk og andre modstandsfolk, som bød den tyske besættelsesmagt trods, var at betragte som landsforrædere? De agerede lodret mod en ordre fra den danske regering om, at føje besættelesemagten. Disse modstandsfolk begræd også deres regerings holdninger til det store udland – og fik hjælp derfra.

  Det er en meget interessant betragtning, at komme med som nationalist. Jeg tror du har glemt det i din forhippelse over, at forsvare en tåbelig politik.

  Jeg husker en modstandkæmper fortælle om, hvad der fik ham til at deltage i modstandskampen. Han havde læst en reportage om en boksekamp i en amerikansk avis. Taberen af kampen havde ikke rigtigt kæmpet som forventet. Overskriften i avisen var: “He gave up like a Dane”.

  Så besluttede han sig for at kæmpe imod, således at du i dag kan sidde og dømme andre som landsforrædere i ytringsfrihedens navn.

  Jeg elsker mit land, men jeg elsker ikke det regeringen har gang i. Jeg forbeholder mig retten til at være uenig. Hvis det kan hjælpe, at råbe op i udenlandske medier, så gør jeg det.

  Fuldstændig i tråd med modstandsfolkene under 2. Verdenskrig, forbeholder jeg mig retten til at ytre mig – også i udlandet: Ikke i mit navn. Den danske regerings måde at agere på, er ingenlunde en del af mine værdier og det jeg mener Danmark står for.

  Kadaverdiciplin og stiltiende accept, har aldrig været en del af de danske værdier. Dog forefindes den åbenbart i den danske folkekirke – hvilket så sikkert forklarer, at vi kun kommer der til jul og begravelse.

  Mvh
  Christian

 172. Af Torben Jensen

  -

  Køre Sørine.
  Du har ret – debatten er hysterisk og vi oplever en polarisering. Og du bidrager i aller højeste grad til at den bliver endnu mere hysterisk og at polariseringen bliver større.
  Og hvis det er dig tilladt at udtale, at min og mine ligesindedes indstilling minder om landsforræderi – så må det vel være mig tilladt at udtale, at din og dine ligesindedes indstilling minder om fascisme.

 173. Af J H an sen

  -

  Helt enig.
  Sørine Godfredsen udnævner halvdelen af befolkningen til at være landsforræder.
  Så hende kan man godt kalde fascist.
  En brun uniform vil uden tvivl klæde hende.

 174. Af P Christensen

  -

  Husk nu den gode tone.
  Sørine må ikke kalde radikale-venstrefløjen for landsskadelige,
  men venstrefløjen må omvendt godt kalde højrefløjen for racister, fascister, nazister osv.

  Det er ligesom i barndommens skolegård, hvor møgungen, der uddelte tæv,
  på ynkelig vis hylede som en stukken gris, da han en dag selv måtte smage sin egen medicin.

 175. Af Flemming Ast

  -

  Nu er der en stor forskel på landsskadelig virksomhed og landsforrædere, nemlig menneskeliv.
  I et kristent samfund opdeleder vi ikke trængende borgere, som nævnte personer, men hjælper alle.

 176. Af Peter Meyling

  -

  Spot om. Sørine er på et lavt niveau. Håber hun for en injurier sag på halsen.

 177. Af eske holm

  -

  Vil minde om, at loyalitet mod ens fædreland aldrig kan være ubetinget og komme før noget andet, man behøver bare nævne et eller andet militærdiktatur… så hvad? Er man borger dér, er det så ikke ens pligt at modarbejde tingenes tilstand. Er man nærmest landsforræder, hvis man for eksempel kæmper mod fascisten Franco eller Pinochet?
  Sørine G. sætter unaturligt lighedstegn mellem Fædreland og regeringen. Det er noget tågesnak. Vi, der er kraftigt modstandere af de mange stramninger er imod den siddende regeringens politik.Vi er jo ikke imod Danmark. Tvært imod kunne man sige
  venlig hilsen.

 178. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  I min bibel har Sørine fuldstændig ret, at mere eller mindre, nedvurdere sit fædreland i internationalt regi, er en landsskadelig handling, som burde få konsekvenser!
  Og der burde lovgives i folketinget om dette emne!

  Om de danske personer, der ikke deler Sørines vurderinger, angående deres ansvar over for deres fædreland, og dettes befolkning, kan man kun konstatere, at de er landsforrædere, eller potentielle landsforrædere

  Jeg har en lille fortælling om en dansk udenrigsminister, nemlig Niels Helweg Petersen, der til et møde i Den Arabiske union, under Muhammed krisen, var bænket rund et ovalt bord, hvor de forskellige landes udenrigsministres pladser var markeret med vedkommendes nationale flag på vedkommendes plads!
  Vores udenrigsminister foreslog, at det Danske flag skulle gemmes under bordet for ikke, at virke provokerende!

  Der har vi det essentielle i de Radikales fædrelands fædrelands kærlighed! Så, at sønnen nu sidder i EU, og forsætter i familiens spor, kan jo ikke vække nogen forundring!

  Til alle jer der mener at det er OK. At skade Danmark, har jeg kun foragt til over for, og håber på, at vi får en lovgivning, hvor i bliver stillet for en domstol for landsskadelig virksomhed!
  M.v.h.

 179. Af J. Ha nsen

  -

  Af eske holm – 31. januar 2016 10:22
  “Sørine G. sætter unaturligt lighedstegn mellem Fædreland og regeringen.”

  Det gør hun naturligvis, fordi vi har en sort regering. Med et fremmedfjendsk og nationalistisk støtteparti.
  Hun havde ikke sat lighedstegn imellem Fædrelandet og regeringen.
  Hvis vi havde haft en rød regering.

 180. Af Ruud van Leeuwen

  -

  Det er utroligt at se at Sørine Godfredsen ikke går ind for ytringsfrihed når Danskere udtaler sig til udenlandske medier.
  Nej, så går Nationalfølelse i første række, man kan ikke, ifølge hende, udtale sig negativt om Danmark til udenlanske medier uden at være landsforræder.

  Og så den opbakning hun får her,…………………………………….OLE for Danmark og alt det vi står for!

  Ytringsfrihed, næste kærlighed ? ……………………..Sørine Godfredsen er hun……… Præst ?

 181. Af B Nielsen

  -

  Van Leuween:

  Det, de omtalte personer, har gjort, er bevidst at lyve om det lovforslag og den baggrund, der har samlet et særdeles bredt flertal i folketinget. De har tabt så eftertrykkeligt på hjemmebane, og så er de gået ud med deres løgne til EU-parlamentet og udenlandsk presse. Disse personers moral kan ligge på et meget lille sted.

  Hvad angår den meget omtalte smykkelov, så har en familie lov at have 40.000 kr. til deres rådighed, før beslaglæggelse – ikke konfiskation – kan komme på tale. Dertil alt af affektionsværdi.

  Dertil kommer, at flygtninge med konventionsstatus kan stadig få familiesammenføring hurtigere end 3 år. Konventionsstatus får man, når man er individuelt forfulgt. I Danmark tildeles intet mindre end 90 procent af alle flygtninge konventionsstatus. 10 procent får det, der hedder midlertidig beskyttelse. Det giver man til folk, som ikke er personligt forfulgte, og derfor ikke har ret til samme privilegier som dem, der har konventionsstatus.

  Endelig er der et kæmpeproblem med at nok halvdelen, måske flere, der kommer med de reelle flygtninge, blot er folk med ønske om en bedre økonomi, lokket hertil af Merkels og svenskernes gyldne løfter.

  Danmark er kort og godt blevet bagtalt på et fuldstændigt løgnagtigt grundlag.

 182. Af Axel Eriksen

  -

  Hvis vi havde haft en “rød” regering – hvem ved? I øvrigt hvem skulle deltage i den? Tilsyneladende ikke Socialdemokraterne, der stemte for regeringens asylstramninger!
  Hvor er det behændigt at omgå fakta med luftige postulater!

 183. Af Gert Wiik

  -

  Debatten om landsforræderi viser hvordan tilstrømningen af muslimske asylansøgere splitter befolkningen. Nogen kan ikke få nok af fremmede uintegrerbare kulturer, og bogen synes det må stoppe fordi fejlslagne kulturer fra mellemøstens uproduktive stammesamfund ikke kan og vil integrere sig i Dansk kultur.
  Landsforræderiet kommer af at man ikke vil passe på vores særegne samfund.

 184. Af Foretages redigeringen af rødkålshoveder?

  -

  Jo længere og jo mere oplysende et indlæg er, jo større sandsynlighed er der for at det bliver slugt af fi l tret eller bliver slettet efter få minutter eller sekunder. Det er en redigering der er uforskam met, ubehøvlet, kortsynet og uciviliseret. Det er uforståeligt at belgiske tante B. vil være bekendt at opføre sig så neder dræg tigt og flad pan det overfor bloggerne og læserne. Selv 100% saglige og sobre indlæg blok eres.

 185. Af j nielsen

  -

  “Hvad angår den meget omtalte smykkelov, så har en familie lov at have 40.000 kr. til deres rådighed, før beslaglæggelse – ikke konfiskation – kan komme på tale. Dertil alt af affektionsværdi.”

  Dertil er bare at sige, at før denne sag ramte de udenlandske medier var det et vidt åbent spørgsmål hvor den landede. Udgangspunktet var et meget lavere beløb.

  Regeringen havde endnu ikke lagt sig fast på hvor langt ud ad Martin Henriksen – tangenten man ville gå. Støjberg havde udtalt at man var villig til at komme på kant med indgåede aftaler. Noget i stil med, at så må de sagsøge os og så ser vi hvordan det går.

  Formålet med beslaglæggelse af værdier er ikke og har aldrig været økonomisk. Formålet er af give et negativt indtryk af danmark som opholdsland. Det har regeringen opnået, og så er det præcise beløb ikke længere så vigtigt.

 186. Af Axel Eriksen

  -

  @ J Nielsen!

  Nej, den havnede netop i de udenlandske medier p.g.a. velvillige kolportører, der gerne ville bringe løse rygter frem og ikke afvente, hvad en stor del af Folketinget kunne blive enige om!

 187. Af Jens Andersen

  -

  Godt brølt, Sørine! Vi har en befolkning, der er opdelt i et 30/70-forhold. De 30% af befolkningen, som åbenbart ikke kan få nok af flygtninge og migranter, og som stemmer på R, EL, SF og Alternativet, har mediernes bevågenhed, herunder især DR og TV2, som bringer det ene unuancerede indslag efter det andet og gør sit til at sværte Danmarks gode renommé til. At en socialist-avis som the Guardian bringer en karikaturtegning af Løkke forklædt som Hitler bringer straks sindene i kog hos de røde og hele godhedsindustrien, kunsterne og det sædvanlige kor af de, der mener at have monopol på empati og medfølelse med de ulykkelige skæbner, der strømmer ind i Europa. Mange af dem, der råber højst og kritiserer regeringen mest, er den samme type mennesker, der, såfremt Sovjet havde invaderet vores lille land under Den kolde Krig, ville have stået langs gader og veje med små sovjetflag i hænderne og begejstrerede ville have taget imod de invaderende soldater.
  Lad os håbe fornuften sejrer i dette land, og at flertallet, de 70% af befolkningen, fastholder, at de se tingene i det rette perspektiv, nemlig at vefærdssamfundet står for fald, hvis ikke vi får styr på emigrant- og flygtningestrømmene. Ingen, absolut ingen, af de røde partier har en løsning på problemet.

 188. Af Benny Pedersen

  -

  Fandeme nej.

  Ytringsfriheden må også gælde år man er udenfor landets grænser.

  Jeg vil under INGEN omstændigheder stå på mål for hvad som helst i en ” grundlæggende forpligtende taknemmelighed “. Under ingen omstændigheder.

  Gælder der tilsvarende regler for iranske systemkritikere?

 189. Af Ole Lund

  -

  Da jeg dagligt læser den trykte avis: “Berlingske tidende”. som af nogen betragtes som en respektabel en af slagsen, kan jeg ikke længere se, hvordan det skal bringe Danmark længere hen i retningen af at være respektabel nation, når man fortsætter med Sørine G., som blogger. Avisen kører i ca. 14 dage – oven i købet i sit banner på e-avisen – fortsat med Sørines forsvar for det politiske svineri i Randers. Uden om sandhedssøgningen forekommer der ikke noget om, at en lignende sag i Svendborg Byråd fik overskriften:”Blæst ud af Byrådssalen” i Fyns Amts Avis. I omtalen skrives, at Venstres ordfører svarer DF’s forslagsstiller: Sådan noget signalpolitik vil vi ikke beskæftige os med!” Amtsavisen,” Randers bringer forleden en artikel om at Anders fra Randers, som stod for byttehandlen, nu har trukket sit kandidatur ift. opstilling til Folketinget? Selvfølgelig skal de politikkere, som var imod stramningerne ikke advokere for disse. “Landsforræder” er jo en tung ting at bringe i spil. Tænk på, hvad Søren Krarup og DF har forårsaget af dannelse af højre-radikale grupper, som – søg selv på nettet – skilter med borgerkrig og diverse former for henrettelse af politiske modstandere. Hvad enten det måtte være Dansk Folkeparti eller dansk samling, som nu søger 20.000 underskrifter, som er skyld i disse gruppedannelser vides ikke. Det er i alle fald en belastning for et demokratisk Danmark.

 190. Af Hodjanernes Blog

  -

  […] Læs hele hendes artikel her […]

 191. Af Bob Galan

  -

  Man burde først og fremmest lovgive mod at politikerne modarbejder borgernes almindelige sikkerhedssituation og man burde også lovgive mod at politikerne forærer os en kæmpe gæld ved at lege helgener for vores penge. Statsbudgettet bør lovmæssigt fastholdes i balance, automatiske procentuelle ligelige nedskæringer på alle poster til det er i balance og folkeafstemning om trækprocenten sammen med repræsentanterne ved folketingsvalg. Tak

  Og lad os så få en generel udrensning af radigale i dette land og i den offentlige sektor i almindelighed og på topposter og i dommerstanden i særdeleshed.

 192. Af Frank A

  -

  @ carl-erikpetersen

  Nu var Niels Helveg så ikke udenrigsminister under Muhammedkrisen, så mon ikke du som Støjsender og Løkke, burde være mere kritisk overfor anekdoter og ammestuehistorier på højrefløjen?

 193. Af Holger Overgaard Andersen

  -

  Alt for mange her kører på autopilot.Hvis man synes at kunstnere -der alt for ofte får talemulighed- kan sværte vort land til med helt forkerte nedrige postulater er der noget galt med ens danske holdning.De bruger enten med vilje eller af skær ubegavet uvidenhed ordet smykker for at vælge forargelse fremfor oplysning. Havde man nævnt, at vi gør blot, hvad der forlanges også af danske borgeres eller som Norge, Schweiz og andre lande gør ,ville det ikke give lavinen bygget på forargelse. Denne bevidste sproglige nedrighed afslører deres ærinde,der betales med renome tab og brandværdiforringelse , turist nedgang og vigende eksport omsætning.Alle disse erhverv der bidrager med skatteindtægter så de selvsamme kortsigtede kunstnere har deres virke. Var man ansat i en virksomhed ville en sådan opførsel bringe karrieren i brat fald.

 194. Af Bob Galan

  -

  “Af Jens Andersen – 31. januar 2016 11:57

  Godt brølt, Sørine! Vi har en befolkning, der er opdelt i et 30/70-forhold. De 30% af befolkningen, som åbenbart ikke kan få nok af flygtninge og migranter, og som stemmer på R, EL, SF og Alternativet, har mediernes bevågenhed, herunder især DR og TV2, som bringer det ene unuancerede indslag efter det andet og gør sit til at sværte Danmarks gode renommé til. At en socialist-avis som the Guardian bringer en karikaturtegning af Løkke forklædt som Hitler bringer straks sindene i kog hos de røde og hele godhedsindustrien, kunsterne og det sædvanlige kor af de, der mener at have monopol på empati og medfølelse med de ulykkelige skæbner, der strømmer ind i Europa. Mange af dem, der råber højst og kritiserer regeringen mest, er den samme type mennesker, der, såfremt Sovjet havde invaderet vores lille land under Den kolde Krig, ville have stået langs gader og veje med små sovjetflag i hænderne og begejstrerede ville have taget imod de invaderende soldater.
  Lad os håbe fornuften sejrer i dette land, og at flertallet, de 70% af befolkningen, fastholder, at de se tingene i det rette perspektiv, nemlig at vefærdssamfundet står for fald, hvis ikke vi får styr på emigrant- og flygtningestrømmene. Ingen, absolut ingen, af de røde partier har en løsning på problemet.”

  Godt brølt Jens Andersen! the Guardian er ligeså hyklerisk og stalinistisk som EbbeBolleBladet, “Information”, Pølitiken, Særlingske, TV2talitær, DDR osv’s forhold til opholdelse af et sandfærdigt, relevant, kritisk, rationelt, nuanceret billede af situationen og dens rette sammenhæng. Sagen er at de arbejder for og med en meget ondsindet agenda helt ligesom judas-kunstnerne, judas-politikerne og judas-embedsmændene.

  the Guardian kunne selvfølgelig ikke optage mine ikke-radigale udsagn til avisens publicering af de bidrag læserne modtog efter opfordring til danskere om at skrive og dele hvad de mener om migrantsituationen og situationen i Danmark generelt.
  Skrev kun 7 forskellige indlæg uden de store bandeord, mener jeg.

  De kunne heller ikke svare på mit brev til læserservice eller redaktionen for kontakt med læserne og deres kritik og mening om the Guardian. Så jeg ved ikke rigtigt hvor the Guardian vil hen med deres artikel og dens søgte indhold.

 195. Af Bob Galan

  -

  Godt brølt Jens Andersen! (Af Jens Andersen – 31. januar 2016 11:57) the Guardian er ligeså hyklerisk og stalinistisk som EbbeBolleBladet, “Information”, Pølitiken, Særlingske, TV2talitær, DDR osv’s forhold til opholdelse af et sandfærdigt, relevant, kritisk, rationelt, nuanceret billede af situationen og dens rette sammenhæng. Sagen er at de arbejder for og med en meget ondsindet agenda helt ligesom judas-kunstnerne, judas-politikerne og judas-embedsmændene.

  the Guardian kunne selvfølgelig ikke optage mine ikke-radigale udsagn til avisens publicering af de bidrag læserne modtog efter opfordring til danskere om at skrive og dele hvad de mener om migrantsituationen og situationen i Danmark generelt.
  Skrev kun 7 forskellige indlæg uden de store bandeord, mener jeg.

  De kunne heller ikke svare på mit brev til læserservice eller redaktionen for kontakt med læserne og deres kritik og mening om the Guardian. Så jeg ved ikke rigtigt hvor the Guardian vil hen med deres artikel og dens søgte indhold.

 196. Af Bob Galan

  -

  Kan man skrive her?? Hvorfor skal det være så besværligt at få et indlæg igennem? Er det en ny særlig genial del af ytringsfriheden, hvis logik ikke kræver videre forklaring i henhold til grundlov og den slags?

 197. Af Bob Galan

  -

  Nu sender jeg så mit indlæg for tredje gang for arveprins Knud og hele hoffet ..

  Netop J.ens A.ndersen! the Guardian er ligeså hyklerisk og stalinistisk som EbbeBolleBladet, “Information”, Pølitiken, Særlingske, TV2talitær, DDR osv’s forhold til opholdelse af et sandfærdigt, relevant, kritisk, rationelt, nuanceret billede af situationen og dens rette sammenhæng. Sagen er at de arbejder for og med en meget ondsindet agenda helt ligesom judas-kunstnerne, judas-politikerne og judas-embedsmændene.

  the Guardian kunne selvfølgelig ikke optage mine ikke-radigale udsagn til avisens publicering af de bidrag læserne modtog efter opfordring til danskere om at skrive og dele hvad de mener om migrantsituationen og situationen i Danmark generelt.
  Skrev kun 7 forskellige indlæg uden de store bandeord, mener jeg.

  De kunne heller ikke svare på mit brev til læserservice eller redaktionen for kontakt med læserne og deres kritik og mening om the Guardian. Så jeg ved ikke rigtigt hvor the Guardian vil hen med deres artikel og dens søgte indhold.

 198. Af Bob Galan

  -

  rettelse i mit 2 gange gentagede indlæg ..

  af de bidrag læserne modtog

  skal være

  af de bidrag de modtog

  men det kan de kloge læsere jo nok sige sig selv, beklager alle rettelserne, var lidt utålmodig åbenbart 🙂

 199. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  ” Lad os lige få på det rene AT: Appropos : Advokater/Jurister ! –Så går hele denne øvelse (studiét) Ud på AT: Tage røven på folk –ligemeget om det drejer sig om : Forsvars-dito (der bliver betalt af samfundet (for, at beskytte forbryderne ) —-Og straffe ofrene ! ” Vi husker alle bl. a . den unge pige, der blev tævet med en jernstang (af x-franske-kæresten) –Hvorefter, at han smed hende ud af vinduét på 3die sal –Hvorved hun blev slået til invalid for resten af livet ! Ikke sandt ?—Hvorimod den franske x-kærste blev taget under kærlig behandling af bl.a. Claus Meyer (så han kunne få mulighed for, at tale fransk !) –Hvorom alting ER: Svinet fik tilbudt en lærekontrakt i Meyers gourmet-køkken !! –plus socialvæsenet´s “højeste-prioritets flinkepædagogik ! –Derimod den stakkels unge pige FIK (RIÈN) intet –heller ikke tilbud fra social-væsenet !! –Man straffer altså det ulykkelige offer og belønner forbryderen med alt, hvad det offentlige kan tilbyde !—–Det var det ! –Det næste er AT: Hvem kan ikke huske, at være blevet snydt så vandet driver af “boligadvokater/ejendomsmæglere ” ? –Sagen er den AT: Man først skal studére til Advokat –hvis man tænker på, at købe fast ejendom ! –Og så kender vi alle resultatet ! NEMLIG : Man bliver “taget i røven ” –Under alle omstændigheder –Ikke sandt ?

 200. Af Jens Andersen

  -

  Bob Galan

  Undrer mig ikke, at dine indlæg fremsendt til the Guardian ikke bliver vist! Ingen kan som de røde vende det blinde øje og det døve øre til berettiget kritik eller begrundede indsigelser imod deres uhyrlige påstande, som f.eks The Guardian’s malplacerede fremstilling af Løkke som Hitler. Det er i den nuværende situation for regeringen og for deres støttepartier så pinedødt nødvendigt at få Danmark til at fremstå som et land, der naturligvis kan tage imod et for landet passende antal værdige flygtninge, mens alle nasserne og lykkeridderne roligt kan søge andre steder, hvor de kan stikke snablen ned i de offentliges pengekasser. Godhedsindustrien skal man ikke lytte til. De ser jo disse skæbner som klienter, der giver mere arbejde, flere ansatte og dermed midler til større tilskud. De røde og alle deres medløbere blandt mange medieansatte, kunstnere og de sædvanlige såkaldte eksperter på området har alle en skjult agenda, hvori muslimerne og kærligheden/ sympatien til samme hænger tæt sammen med deres skuffelse over, at kapitalismen vandt over socialismen! Drømmen om Det socialistiske Utopia er ikke sådan at slå ned!

 201. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  p.s —Hvad angår “landsforræddere” ! –Og det er man, når man bevidst–medvirker til at ens lands-mænd/kvinder bliver stillet dårligere end “invasive arter ” –(læs arabere/afrikanere-ærke islamister ) –ALTSÅ ” de noget så hellige “flinke-værter–udlændinge-styrelsen´s off. betalte –og faktisk også røde-kors ´s højt-lønnede medarbejdere “—Eksempel : Ingen ser ud til, at kære sig om ” de hjemløse danskere og deres stakkels frysende hunde ” (de rién)—Men når det kommer til fakta så –bliver islamisterne i soc.dem. 42 réservater ! forkælede udover alle grænser !—-AT: De islamister (der er tildelt tusind-vis af førtids-livs-tids-pensioner ) –Kan sidde ude i deres ghéttoér og grine ægte-danskerne lige op i ansigterne !–Og godte sig over AT: De kan leve i deres “lille-Mellem-østen med soc.borgmestrenes velsignelse “—-De kan også kaldes “lands-forræddére –fordi de i de fleste tilfælde har fået såkaldt “dansk stats-borgerskab ! ” Selvom de har lært af deres mødrer (30 år på bistands-hjælp ) AT : danskerne er …………. og deres mad er urent –og deres elskede kæledyr”hunden og katten” –er urene ligeså –For ikke, at glemme AT: De muslimer bliver belært om AT –Danske piger/kvinder er “ludere ” —-God-morgen, hvor er vi henne “mand kosteskaft ! ?

 202. Af carl-erik Pedersen

  -

  Frank A.
  Hvis ikke Niels Helweg Petersen var udenrigsminister under Muhammedkrisen, så var det kort tid derefter, og dette gør ikke berettigelsen dårligere, for den er den rene sandhed, jeg så selv et indlæg på TV om episoden, så mange andre Danskere må også have set dette!
  M.v.h.

 203. Af Lars Petersen

  -

  @ Bob Galan.

  Problematikken kan sammenfattes i, at du/andre, blot skal forlange at medierne gennemgår
  en demokratisering, hvor borgerne, (opdelt efter habilitet), sidder på væsentlighedskriteriet,
  hvormed medie-brugerne, ses konverteret til medie-borgere, og problemets moder er løst.

 204. Af Stephan Grabowski

  -

  Man blir så TRÆT af at høre Sørine Gotfredsen, og DF’s facistiske retorik om “landsforrædere” !! Det er noget ulideligt klamt vås,- og hvis man endeligt skulle sige noget nede på deres eget niveau, så kunne man med rette kalde DF og regeringen for “landsforrædere”. De begår simpelthen forræderi mod befolkningen ved at skære på de gamle, de syge, de arbejdsløse, de unge under uddannelse, vores forskning, vores kultur, vores klima og vore ulandsbistand!! – Og så giver de flygtninge og indvandrere skylden for hele misæren! Og de mindst begavede danskere køber selvfølgeligt denne løgn. Og vupti, så har vi en tone og et debat niveau som ligger komplet i rendestenen, samt et nonstop skænderi, som jeg ikke kan huske magen til nogensinde. Jeg er ufatteligt TRÆT af at høre på de løgnagtige tåber. Vi trænger til ærlige politikere i stedet, som har visioner for et ordenligt samfund!

 205. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “Michael Thiesen ” ! –Der skal se ud til AT: Være Advokat ! –Er et præmie-exempel på AT: Ligegyldig hvad –du siger ! –Så kommer det dig til skade ! Sørine læner sig opad “en injurie-sag ! –Rend og hop –Det bliver 5.000 kroner lige-ned-i – foret hr. advokat—Altså i timen !! –Vi har lige-så-lidt tiltro til advokater –som vi har til politikere –off.embedsmænd/kvinder o.s.v. !!—–

 206. Af Frank A

  -

  @ c-ep

  Sludrechatol!

  N. Helveg-Petersen var sidst udenrigsminister i år 2000.

  Muhammedkrisen udspandt sig i 2005 og et stykke tid fremefter.

  Så du er fyldt med løgn

 207. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Frank A.
  Episoden er sand! Andre TV. seere må også have set den!
  Episoden omhandlede et møde i Arabiske unionen, Niels Helweg Petersen var udenrigsminister!
  Men det har muligvis ikke været i sammenbånd med Muhammed krisen!
  M.v.h.

 208. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Hr. “GRABOWSKI ” –Der er ingen, der tvinger dig til AT: Læse, hvad Sørine Skriver ! –Hvad angår “de unge og deres gratis udd. med s.u.–i 15 -20 år ! ” —Så er det bedre AT: Bebrejde –de evigheds-studérende (aldrig haft et arbejde–politikere) –Det er nemlig deres afkom, som du har så ondt af ! –De skal lige have “børnecheck–! –Så de kan komme med afkommet på ski-ferier –4 gange om året !–Jeg vil gerne tro AT “de gamle har grund til, at klage ! –Især dem, der ikke har været evigheds-ansat i det offentlige ” –Men det har de fleste jo efterhånden –Så dér er der ingen smalle steder ! –Grabowski ! Så må du være øst-europæér ! Ikke sandt ?

 209. Af Frank A

  -

  @ c-ep

  Løgnen bliver jo blot mere nederdrægtig ved du fremturer.

  Hvad skulle baggrunden være for at Helveg Petersen mente at flaget ikke skulle frem?

 210. Af Palle Plankebøf

  -

  Prøv lige at hive jer selv op i helikopteren.

  Indvandringen fra muslimske lande er ved at rive vores land og sammenhængskraft over i 2.

  Det burde alle normale mennesker kunne se.

  Hvordan ser Danmark ud om 30-40 år.

  Er det virkelig et samfund vi ønsker ?

  Hvordan ser det ud fra din vinkel ?

  Hvad er konsekvensen hvis du har ret ? eller du tager fejl ?

  TÆNK ?

 211. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Frank A.
  Grunden til, at Niels Helweg Pedersen, var bange for at det Danske flag ville provokere var åbenbart, at Danmark havde en eller anden kontrovers kørende med de muslimske lande!
  Og jeg kan garantere dig, at jeg ikke ville påstå dette, hvis jeg ikke havde set det på TV. samtidig syntes jeg, at det burde være bevis nok, at hele landets tv. seende befolkning har set samme indlæg! Jeg kan i øvrigt oplyse dig om, at jeg var rasende i flere dage efter, på grund af at vores udenrigsminister skammede sig over det Danske flag! Og det er jeg forsat!
  M.v.h.

 212. Af Maria Due

  -

  Problemet er i denne som i mange andre diskussioner, at man ikke sørger for at få skåret ind til benet, så at præmisserne er i orden.

  De fleste af os har været vant til, at landsforræderi er noget, der begås ifm. med krige, og at krige er noget, der føres mellem nationer, og som indledes med en krigserklæring. Men så enkelt er det ikke i sammenstødet mellem den islamiske og den vestlige civilisation, og det skyldes, at islam udelukkende forbindes med religion og ad den vej opnår en status af urørlighed eller i hvert fald længe har kunnet leve højt på den og gjort det vanskeligt for modparterne.

  Tager vi udgangspunkt i koranen, kan vi imidlertid ikke komme udenom, at muslimer ad den vej er underkastet et permanent påbud om at bekrige ikkemuslimer. Derom er der overhovedet ikke tvivl, og da Vesten længe ikke har villet forholde sig til, at koranen er blodig alvor for muslimer, og at muslimer, når det kommer til stykket ikke kan bringe sig selv til at udtale, at de ønsker noget fjernet fra deres hellige bog, så foreligger der altså en oldgammel krigserklæring, som det er skadeligt for os selv at se bort fra. Vi er på nuværende tidspunkt forlængst i samme situation som trojanerne, der under påskud af venskab tog mod grækernes gave i form af en trojansk hest, der viste sig at være fyldt med en hær af soldater. Også vi tager imod en sådan “berigelse”. I den Danske ordbog betegnes en trojansk hest som en krigslist.

  I ordbogen kan man desuden læse, at begrebet krigserklæring kan dække over “udsagn eller handling som skal udtrykke eller bliver opfattet som udtryk for uenighed, fjendskab, rivalisering el.lign., og som ofte lægger op til en konfrontation eller konflikt fx som følge af stærk uenighed i en (politisk) forhandling”. Og krig er ikke nødvendigvis noget, der føres mellem nationer, det kan også ske mellem befolkningsgrupper og har almindeligvis men ikke nødvendigvis mange dødsofre. De, der holder af Naser Khader, vil i dag i JP kunne læse, at han mener, at hans arabiske venner i flygtningelejrene “gejles op” af personalet og de sociale myndigheder til at tro, at danskerne og især politikerne er onde mennesker. At personalet sandsynligvis forsvarer sig, nævner han ikke. At mange herboende arabere er er i besiddelse af våben, går han også stille med.

  Jeg vil mene, at den ideologiske krig er i fuld gang.

 213. Af Frank A

  -

  @c-ep

  DK havde ingen væsentlige kontroverser med arabiske lande inden muhammedkrisen.

  Nu skal jeg være flink ved dig. Tror godt jeg ved hvad du har set. Du har set Per Stig Møller forsøge sig som diplomat under eller just efter Muhammedkrisen.

 214. Af Frank A

  -

  @ høgen

  Hvad dækker “høg” over.

  Det begreb dækker over en person der ønsker konfrontationen for konfrontationens skyld og altid tolker modstanderes udsagn fjendtligt, samt konstant er villigt til blodige angreb.

  Sådan en fugl er du Maria Due..

 215. Af Paul Erik Christensen

  -

  Der svares at Sørines indlæg kan straffes hvis hun ikke kan bevise, at de nævnte personer er landsskadelige. Har de personer ikke bevist, med deres udsagn, at de gør deres til, at skade Danmarks omdømme, og er det ikke landsskadeligt, jo i almindelige folks forståelse. Men selvfølgelig er de Radikale aldrig blevet dømt, selv om historien viser de har holdt med de, der ikke vil os det bedste. Tak for igen en framragende kronik, med stof til eftertanke. Herover læser vi faktisk ikke noget dårligt om Danmark, når der er lidt, så er det altid positiv, en tanke.

 216. Af Michael Stoltze

  -

  Hold da op – nu rabler det vist for dig, Sørine Gotfredsen.

  Hvis man ejer fædrelandskærlighed, er det naturligt at kæmpe for de grundværdier, der gør vores fædreland til et godt land og bekæmpe f.eks. fremmedhad og ekstrem nationalisme.

  Jeg elsker mit fædreland, men synes, at det er ved at få nogle skrammer. Jeg har ikke hørt en eneste af dem, der kritiserer asylstramningerne, vise foragt for fædrelandet.

  Landsforræddere? Nej! Du er langt ude.

 217. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Appropos ! –Jeg tror jeg vil prøve AT: Overtale Sørine & Co. –til AT forlade Danmark for en stund ! –Ned til det fredelige Pyrenærene ! –Med de skønne ulve og freden –Den lydløse “sne” –Der vælter ned fra oven __Der er nemlig ikke rart at være i “det helvedes land Danmark ” –Mere ! –Halvdelen er muslimer –og den anden halvdel er “lands-forræddere ” –De er bange for, AT bistands-hjælpen forsvinder, hvis de brave VIKINGER afslører—-Deres virkelige hensigter NEMLIG At: Gøre Danmark til Mellem-østens NIRVANA !

 218. Af Axel Eriksen

  -

  Meget interessant ornitologisk beskrivelse. I en hønseflok kan der også være en hane, der bestandigt galer op og vil konfrontation med alt og alle og med brug af alle muligheder. De med røde fjer er de værste!

 219. Af Christian R

  -

  Jeg kan for Danmarks vedkommende slet ikke se hvordan det for Danmark kan være en fordel at lukke disse mennesker ind, 30 års statistikker bevidner det helt modsatte.
  Kommer man fra Mellemøsten eller Afrika gør man det gennemsnitlig set skidt i Danmark, det kan slet ikke diskuteres da disse tal er fakta, man kan så diskutere om man er ligeglad med fakta og sit eget land.
  Det har taget ca. 140 år at bygge den danske velfærd op, uden hjælp fra hverken Afrika eller Mellemøsten.
  Mig bekendt lever alle lande i 2016 hvilket må betyde at alle lande har haft lige lang tid til at bygge landet op efter egne ønsker og værdier, dog er det altid de samme mennesker/folk der skal betale for hvad man i visse andre lande ikke kan finde ud af, og det er en svinestreg mod sit eget folk.
  For mange mange år siden sad kirkerne og kongehuset også på magten i Danmark, men hvem ændrede dette, det gjorde folket uden hjælp udefra og mig bekendt har Danmark aldrig forbudt andre lande at gøre som Danmark hvis de har lysten og evnerne.
  Kigger vi på Mellemøsten og de folk der kommer hertil derfra, er det kun folk fra Israel som ikke er overrepræsenteret i arbejdsløshed og kriminalitet, tilfældigt??
  Kommer folk fra vestlige orienteret lande kan vi på statistikkerne ikke se et negativt mønster, her taler vi lande som: USA, Holland, Canada, Australien, Frankring, Norge, Belgien osv.. tilfældigt??
  Uanset hvordan vi vender og drejer det kan det for Danmark ikke betale sig at lukke folk ind fra Afrika og Mellemøsten, hvis vi ser på det menneskelige og økonomiske, det har vi 30 års klare beviser på.
  Jeg gør det forbudte nemlig at se på hvad kan indvandringen kan tilbyde Danmark, det må man ikke, men man må godt den anden vej.
  Vi skal ud af de konventioner, det koster skatteyderne milliarder og ingen danskere gør alligevel brug af disse, tilmed burde konventionerne kun gælde for folk hvis egen nation selv har underskrevet disse konventioner, ingen billet ingen rejse meget logisk.
  Så snakker folk om næstekærlighed og det at vi skal hjælpe hinanden, ok det er fint men hvem modtager Danmark næstekærlighed fra og hjælp fra ??, dette argument er super ensrettet.
  Næstekærlighed og at hjælpe hinanden betyder kun en ting for Danmark og det er at betale.
  Vi kunne blot sige at folk der kommer hertil er på egen regning fra dag nummer et, det er også at vise næstekærlighed.

 220. Af Niels Peter Lemche

  -

  Prøv at slappe af med den Muhammadkrise. Det var i Danmark, den kom i focus. Resten af verden, også den arabiske, var nærmest ligeglad. Dog ikke en lille handlende nede i Gaza. Han plejede fra sin leverandør i Tel Aviv at få rigeligt med israelske flag til afbrænding under demonstrationer. Da han hørte om Muhammadkrisen, ringede han straks til Tel Aviv og bestilte 50 danske flag.

  Men danskerne er så begærlige efter at få omtale, at det er ligegyldigt, hvordan de får den. I dagens nyhedsvrimmel er en nyhed som den om smykkerne ude i femten minutter. Dagen efter er den glemt, undtagen i Danmark.

 221. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Peter Lemche!

  Du har ret og for at bevare analogien til hønseflokken:
  Omkvædet lyder: “Har I hørt det, har I hørt det… vores fætre og kusiner tager ringene af fremmede høns… har I hørt det – det er ganske vist”!

 222. Af Lars Petersen

  -

  @ Stephan Grabowski.

  SÅ LYKKEDES DET DIG LIGE AT “MENE NOGET” (FOR ANDRES PENGE), HELE STRIBEN HEN..

  Du siger:
  Skære på: De gamle, Syge, Arbejdsløse, Uddannelse, Forskning, Kultur, Klima, Ulandsbistand.

  F.eks. er det den “såkaldte” gratis uddannelse, (hvormed gyserforskeren er en realitet), Klima,
  Kultur, rekord ulandsbistanden, samt 400.000 for mange offentligt ansatte, deres selv-aftalte
  gager, goder, og pensioner, (verdens dyreste i øvrigt), ect. ect., som pervertere al sund fornuft

  Jeg vil deraf atter henlede opmærksomheden på, at her for længst er opstået en SÅ voldsom
  splittelse blandt borgerne, hvad enten vi taler indvandring, fordelingernes prioriteter mv., at
  at det komisk afstumpede demokratur kuglepenne kryds, i praktik, må erstattes af, at befolk.
  ej længere kan og skal være underlagt verdens største “idiot-økonomiske” tvangs-ægteskab.

  Dvs. hvis du ikke kan få nok: indvandring, ulandsbistand, kultur, skattebetalt uddannelse, mv.,
  så betaler du og øvrige meningsfæller blot herfor, i kraft af samme ell. øgede skatter/afgifter,
  imens andre, (altid for kun egne penge), kan vælge lortet helt eller delvist fra, og prob. er løst.

 223. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Danskerne er et sekulært folk. Vi tror hverken på gud, konge eller fædreland. Mange af os tror ikke engang på kapitalismen og de frie markedskræfter. Vi modarbejder så godt vi kan det totalitære, korrupte, privatkapitalistiske konkurrencehelvede, som højrefløjen har påtvunget os, og som man kalder demokrati.

  Det er grove løjer, men det siger sig selv, at Sørines sludder om landsforrædere overhovedet ikke hører hjemme i dansk kontekst. Formålet må være at holde vælgerne beskæftiget med ligegyldigheder, så vi ikke begynder at stille de rigtige og vigtige spørgsmål: Hvorfor fungerer demokratiet ikke for danskere? Er vi for primitive til at kunne fungere og yde til et fællesskab.

 224. Af Lars Petersen

  -

  @ Jørgen Villy Madsen.

  MANGE MANGE TAK FOR DIN FULDBYRDE SUPPORT AF EN BEKRÆFTELSE TIL MIT INDLÆG 🙂

  Du siger:
  Mange tror ikke på: Privatkapital, Frie markedskræfter. Totalitære, Korrupte, Konkurrencen.

  Copy/Paste fra mig selv:
  Jeg vil deraf atter henlede opmærksomheden på, at her for længst er opstået en SÅ voldsom
  splittelse blandt borgerne, hvad enten vi taler indvandring, fordelingernes prioriteter mv., at
  at det komisk afstumpede demokratur kuglepenne kryds, i praktik, må erstattes af, at befolk.
  ej længere kan og skal være underlagt verdens største “idiot-økonomiske” tvangs-ægteskab.

  Altså kan du og dine gå i øget frivilligt økonomisk bofællesskab, mens vi andre slipper herfor,
  samtidig med, at vi “share” på betalingen til salt på vejene og i den dur. Tak for din support 🙂

 225. Af Henrik S

  -

  Michael Stoltze
  Du er åbenbart både døv og blink.Nok også lidt dårligt begavet.

  Christian R
  God og logisk gennemgang af hvordan alle , der ikke er styret af følelser , burde tænke.
  En katastrofe at Danmarks fremtid skal bestemmes af følelser og gode ønsker.
  Det bliver vores undergang.
  Meget sigende at EL ,SF, Alternativet ledes af kvinder og de radikale af en halv kvinde.

 226. Af Vores fred og civilisation er under afvikling

  -

  Adskellige tænkere, filosoffer, forfattere og politiske analytikere taler nu om at Europa kan blive et terror- og krigsområde. Ja, de taler om at Europa er ved at ruinere sig selv, økonomisk, kulturelt og åndeligt. Er det mon uden grund at de mener at europæerne er på vej ind i en blodig, mørk og katastrofal tidsalder?

 227. Af Niels Peter Lemche

  -

  “JØRGEN VILLY MADSEN – 31. JANUAR 2016 16:45
  Danskerne er et sekulært folk. Vi tror hverken på gud, konge eller fædreland.”

  Tal for dig selv!

 228. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Der er efterhånden ingen tvivl om, at vort Danske velfærdssamfunds eksistens, er afhængig af, at få begrænset muslimsk indvandring til Danmark nu!

  Jeg syntes, at folketinget gør hvad der står i deres magt at gøre med stramninger på asyl/indvandringer, men er ikke sikker på, at dette er nok, og det bliver højst sandsynlig nødvendigt med yderligere tiltag!

  Så det ville være en stor hjælp, hvis hele den hylende godheds industri kunne holde kæft til vi har fået krisen overstået. Tak!
  M.v.h.

 229. Af Lars Mortensen

  -

  Sørines triste blogindlæg giver isnende klamme erindringer om George Orwells Animal Farm. Alle var lige, men de, der var enige med ledergrisen, var lidt mere lige end alle andre. De fleste husker nok, hvordan det gik den lede ledergris efterfølgende.
  Sørine, der under Muhammedkrisen stod så prægtigt på mål for ytringsfriheden, falder nu i den modsatte grøft, når hun ønsker at hindre folk, hun er uenige med, i at ytre sig. og endog kalder dem landsforrædere. Det er selvsagt hyklerisk og på den lange bane dybt problematisk, når hun nu ikke længere med nogen autoritet overhovedet kan forsvare folks ret til at måtte ytre sig, uenighed til trods.

 230. Af Axel Eriksen

  -

  @ Lars Mortensen!

  “Animal Farm” var en karikatur af et kommunistisk/totalitært samfund – har du ikke stadig din ytringsfrihed – eller vil du hellere opleve behandlingen i et diktatur?

 231. Af Frank A

  -

  @c-ep

  “Så det ville være en stor hjælp, hvis hele den hylende godheds industri kunne holde kæft til vi har fået krisen overstået. Tak!”

  Nå Calledreng. Synes ikke rigtig du svarer, nu da fadæsen er gået op for dig?

  Prøver du bare at snakke skingert videre og udenom, i stedet for at indrømme og komme videre som et mandfolk?

  Kom nu Calle. Havde jeg ret eller hvad?

 232. Af Lars Petersen

  -

  @ Henrik S.

  “En katastrofe at Danmarks fremtid skal bestemmes af følelser og gode ønsker”.

  Jamen så hold dog op med at være så afstumpet, anti-rationel, og følelses-feminiseret idiot.

  Denne Christian R, fabler (forkert) om hvordan det tog 140 at opbygge velfærden, skønt det
  vi kender som “velfærd” i dag, er etableret efter 2 VK., via genopbygningen af Europa; heraf
  del leverancer til Tyskland og Sverige; hvorpå man allerede omkring året 1954, var i fuld gang
  med at amatør mageligheds-korrumpere nationen på kryds og tværs; i kraft af den mest syge
  skattebaserede genvalgs-strategi, og i hvilken, man ligeså skatte-købte pressens ansatte mv.

  Du, som denne Christian R, og groft sagt alle andre, (uanset ståsted), har netop det til fælles,
  at i ikke er mænd, men “Euro-kønnet”, hvilket vil sige, at SKAL have andres lommer ind i hvert
  et tiltag, hvert et setup, da i som sagt ikke magter at tage et selvstændigt valg for egne midler

  Hvad enten vi taler ekstrem skatte-overbetalt dovenskab, som jeres feminine tvangssystem
  afføder, såvel det tiltrækker Hassan & Co., så kan i uselvstændigt svage Euro-kønnede kun en
  plade… nemlig ordne: “Så vi kan beholde velfærden”, uden i på et eneste tidspunkt kan og vil
  forstå, at det netop er jeres i øvrigt totalt udefinerede svagpisser velfærd som ER lortens lort.

  DERFOR ENDNU ENGANG..
  Forlang større økonomisk demokrati og råderet over egne midler, og vælg da Hassan F*R*A*,
  sammen med… (ja, det så her vi aldrig bliver færdige med at remse op), hvorpå Hassan & Co.,
  dels ikke har en skid og komme efter, og de som er her, ej heller, såvel forretningen Danmark
  omsider kan gå i restore mode… HVAD SIGER I ?.. Jaaarh men velfærden er vigtig og blah blah.

  FINT.. i fortsætter, så luk jeres forpulede fucking anti-rationelle intet-kønnede lorte kæft, TAK

  Sørine.. stopper nu… og lader dine feminine gammelmands-bloggere lege i fred.. tak herfra.

 233. Af Frank A

  -

  @ ae

  Nu begrænsede Orwell, sig så ikke kun til at beskæftige sig med kommunismen. Hans “1984” rammer på lange stræk plet mht til vores samfund i dag.

  Bare se med hensyn fx til overvågning og Nysprog.

  Løkkes “moderne kontanthjælpssystem” tror man er en karikatur der fra, men desværre er det Løkkes egen opfindelse.

  Pinds logningsbekendtgørelse overstiger næsten Orwells skrækscenarier.

  Nej. Orwell var i sandhed en fremsynet mand.

 234. Af Sørine Gotfredsen om Uffe Elbæk mfl. "... en sådan indstilling minder i påfaldende grad om landsforræderi" - Document

  -

  […] Sørine Gotfredsen på sin Berlingske blog – Vor tids landsforrædere […]

 235. Af Stephan Grabowski

  -

  @Lars Petersen og Teddy B. Olsen, for “hvis penge” er det at jeg “mener noget”…..?!?
  Jeres usammenhængende, og åbenlyst svagt begavede respons, underbygger blot rigtig fint min tese om at det er de svagest begavede her i landet der køber Sørine og DF’s facistiske retorik.
  I er så tunge i optrække,t at at i end ikke fatter at DF også snyder JER med alle disse besparelser !
  – Og nej, jeg er ikke “østeuropæer”. Jeg er såmænd dansker.

 236. Af Søren Cramer Nielsen

  -

  Hvis man ikke bakker op om asylstramninger og forplettelsen af Danmarks humanistiske stærke ry er man landsforræder eller hvad?
  Undskyld mig men langt ude i hampen er det synspunkt lige?

  Det at være dansk har altid været meget mere end politisk. Det at være dansk er ikke ”fastlagt”, men et udtryk for et folk med samme sprog, kultur, historie og fællesskab. Vi kan altid være uenige, men i Danmark taler vi til hinanden på en ordentlig og demokratisk facon ligegyldig hvor uenige vi er. Og vi elsker alle sammen det danske flag og de danske traditioner.

  Jeg er glad for mit fædreland, men jeg synes ikke der er noget lighedstegn mellem min nationalitetsfølelse og DF. Nationalitet har altid været større end det politiske enfoldighed, fordi det rummer den uenighed og dynmaik, som er så givende for et samfund. Med andre ord – der er plads til uenighed i en national fortælling ellers nærmer vi os en facistisk retorik.

  Jeg er stolt over at være dansk, men jeg er ikke stolt over, at vi ikke vil behandle folk i nød. Det gør mig ikke til en landsforræder eller egoist.

  Det forekommer mig mærkeligt at en præst kan lade sig vildlede så meget. Hele kristendommen er bygget op om, at vi skal vise næstekærlighed og sætte os i andres sted. Danmark er et smukt samfund, hvor vi har tillid til hinanden og fokusere på alles velfærd og tryghed. Lad nu vær med at tale Danmark og nationalitetsfølelse ned til en enfoldig fortælling – det fornærmer vores intelligens, og er i det hele taget ikke gavnende for debatten.

 237. Af Axel Eriksen

  -

  @ Frank A.!

  “1984” var en forudsigelse om, hvordan det ville være at leve i et totalitært samfund, og det var vel en meget passende beskrivelse af, hvordan regimerne i Sovjet, DDR o.s.v. overvågede alt i 1984 – var det ikke?

  At vores samfund desværre også er ved at udvikle sig i den retning er beklageligt – men endnu har jeg da hverken haft besøg af KGB, Stasi eller PET. Har du?

 238. Af Lars Mortensen

  -

  @Axel Eriksen. Du har indlysende ikke forstået SGs dybere pointe, nemlig, at dem, der ikke er enige, har værsågod at klappe i.
  Det forstod Orwell, det forstod SG under Muhammedkrisen,- men det er ikke alle steder, det er gået op for folk, ser jeg tydeligt. I Nordkorea o.lign er man landsforræder, hvis man taler regimet imod, er det det, du og Sørine ønsker. Eller er ytringsfrihed stadig en kernedansk værdi?

 239. Af Frank A

  -

  Mit indlæg:

  Af Frank A
  – 31. januar 2016 00:17
  Klippet fra FB:

  Var såmænd tyvstjålet fra Anders Samuelsen

 240. Af Christian r

  -

  Stephan Grabowski.

  Kan du fortælle/forklare alle os tvivlere om hvordan du mener at flygtninge og indvandringen kommer Danmark til fordel, du må gerne omtale de økonomiske som menneskelige fordele??

  Du kan få lidt hjælp, af de mennesker der er kommet til Danmark fra Syrien fra 2011-2015 er 86% uden job.

  Du kan også få at vide at kun 19-21% af vores “flygtninge” kommer fra lande med krig.

  Til sidst kan jeg fortælle dig om en lille del af reglerne i flygtninge konventionerne:
  Kommer man til Danmark fra et øvrigt tredje land med fred skal flygtningen sendes tilbage til dette land.

  Synes du at vores politikere kan forvente af folket skal efterleve de øvrige regelsæt i Danmark når de ikke selv gør det og lever op til regelsættet??

  Du kan også blive oplyst omkring at gennemsnits-indvandren fra Mellemøsten og Afrika er 6,2 gange så kriminel som gennemsnits danskeren, er det takken for at komme til et andet land med tomme hænder og lommer og bede om hjælp??

  Hvad ville du sige til hvis du lod et menneske bo hos dig af påstået nød eller søgen efter et bedre liv og han eller hun endte med at stjæle fra dig som tak??

  Ville du have lyst til at lade flere flytte ind hos dig som løsning på at din første gæst havde bestjålet dig??

  Ved du om venstrefløjen ikke kan eller ikke forstår simple tal??

  Tallene er tilgængelige for enhver der kan tal og gider dem.

  Ved du hvorfor venstrefløjen ikke forstår hvorfor hele Europa er i en enorm højredrejning, vil de ikke se det eller kan de ikke se det, hvad tror du??

 241. Af Runa A

  -

  Hvordan kan det være, at bloggens overskrift er blevet ændret?

 242. Af Lars Petersen

  -

  @ Stephan Grabowski.

  Kære ven, ud over du sammenblander mig; som ved gud grød ikke kunne drømme om at lev.
  stemme til DF, med en klassisk en af slagsen, (Teddy), så demonstrere du med al tydelighed,
  hvordan dine evner er af en så afstumpet beskaffenhed, at du tydeligvis ikke evner at svare
  på en ellers herfra simpel opstilling; hvormed du afsløres i at være alt andet end begavet 😉

  Se mit indlæg (31. Jan. kl. 16:29), og du vil se hvordan jeg, (i kraft af dine egne ord), konkludere
  hvordan du “mener noget”, beroende på andres midler, hvorpå jeg nice and easy, henviser til,
  at afstanden i befolkningen, ganske enkelt er blevet FOR stor, hvad enten vi taler førnævnte
  indvandring, eller diverse fordelingsmæssige prioriteter, hvori et øget demokratiseret setup
  lader dig og meningsfæller, få al den skattebetalte indvandring, udd., kultur, etc. etc., men for
  vel at mærke egne midler, imens vi andre, selv selektere efter behov og vor overbevisninger.

 243. Af Frank A

  -

  “Af Runa A
  – 31. januar 2016 20:20
  Hvordan kan det være, at bloggens overskrift er blevet ændret?”

  Fordi enten Berlingske eller Sørine, ikke vil stå ved deres udgydelser?

  Måske et forsøg på at kortslutte injuriesag?

 244. Af Christian r

  -

  Selvfølgelig må Sofie Gråbøl, Anette K.Olesen og alle de radigale sige deres mening, det må Sørine Gotfredsen også.
  Landsforræder er et voldsomt ord, det ville nok være mere fair at sige at disse mennesker blot er ligeglade med deres land, velfærden, økonomien og sikkerheden.
  Men at være ligeglad er også en måde at udtrykke sig på, det må man respektere, vigtigt er bare man ikke vender tudende tilbage som vi ser socialdemokraterne gør i disse dage for deres håbløse naivitet omkring indvandringen tilbage i 80’erne.
  De handlede i godhed og naivitet, men endte med at blive de dumme og onde, ikke imponerende klogt.

 245. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Frank A.
  Ja, det er da muligt at jeg i min erindring har forvekslet udenrigsministrene; men hændelsen fandt sted, og er lige skammelig hvem der så end gjorde det!
  M.v.h.

 246. Af Bjørn Sørensen

  -

  Sofie Gråbøl er en typisk kunstner, selvoptaget og usikker.Og så må vi ikke glemme at mange kunstnere er ordblinde eller svage læsere, hvorfor de er afhængige af andres meninger, hvorfor de ofte vælger det politisk korrekte, dvs den gængse mening blandt parnasset.
  I Tyskland har man Faust-legenden, som beskriver dette forhold, det at man sælger sin sjæl for et embede.
  Sidst jeg så en filmatisering var med Klaus Maria Brandauer i “Mefisto” fra 1981.

  Pladderhumanisterne og det kulturradikale parnas er ved at være desperate fordi alt det de stod for er mislykkedes, hvorfor befolkningen er ved at være træt af at høre på deres naive sludder og drømmerier, som ikke er holdbare.

  Men problemet for venstrefløjen er at de ingen løsninger har til tidens problemer, fordi de er kørt tør for ideer fordi det de troede på, har været årsagen til nutidens problemer.

  At tro at masseindvandring af lavtuddannede, hvoraf mange er analfabeter kan løse vores mangel på kvalificeret arbejdskraft er naivt og bunder i uvidenhed.

  Vi er allerede i den situation at næsten 25% af dem i den arbejdsduelige alder er udenfor arbejdsmarkedet, fordi de ikke har de nødvendige kvalifikationer.

  Er det så svært at forstå at det er blandt de 46% af befolkningen som er svage læsere, hvor der er den største medstand mod indvandringen.

  De barske realiteter som eksisterer for de lavtuddannede, burde kuntnere have forståelse for, eftersom det kun er en lille procentdel af dem, som får succes.

 247. Af Niels Peter Lemche

  -

  Frank A.,

  Ja, fjernelsen af den oprindelige overskrift er uhæderlig, men forståelig. Hvis Sørine nu havde sagt: Efter min mening er det landsforræderi … så kunne en anden have svaret: Jeg er uenig, men din holdning er landskadelig. Så har vi et simpelt skænderi, som der er så mange af her, hvoraf mange i virkeligheden også overtræder reglerne for ordet frit i Danmark.

  Nu er det bare slattent.

 248. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  att, Lars Pedersen ! —Til din – og andre´s orientering ! Så har jeg aldrig stemt DF. ! –Endnu !–Jeg stemmer Konservativt (er altså med hud og hår “borgerlig ” !—Men jeg blev i sin tid så irritéret på Lene Espersen ! (udenrigs-minister ) –AT : Jeg ikke har “stemt siden ” ! —K- Er jo i høj grad gået tilbage ! –Og det kan kun skyldes AT: PÆDAGOGERNE ! –har indoktrineret skolebørnene i generationer (læs skolefrøknerne) ! –Der, hvad vi oplever NU-omdage ! –De er blevet kommunister allesammen –Undtaget alle de selvst., der kom ud-af-landet i tide ! –De sidder faktisk stort set allesammen “på deres pind´e ” I udlandet (flest i Frankrig ) –Og glæder sig over kulturen –de spændende mennesker, der er forskellige allesammen –og ikke som “i dagens Danmark ” –En flok ens-rettede institutions -prægede –personager, der efterhånden er blevet “voksne” –Men stadig-væk er “ens” ! Se blot på deres “skæg-vækst –og ens frisurer –hvis de da overhovedet har noget hår på hovederne !—Moden er jo lige til, at tude over !—fantasiløs –hele vejen igennem ! (så sparer vi, at købe tøj når vi er i DK. ! )—“en passent ! –Så overvejer jeg AT Stemme DF.–Hvis de kan tage dem sammen til AT: Tage ansvar og gå i regering ! –Kristian kan blive en udmærket Statsminister ! –Det er bare AT: Turde –og det er ikke svært ! –Kom an Thulesen ! Ellers er vi glade nok for Lars Løkke ! –Og især Inger Støjberg og Marcus Knuth !–Vi har jo en svaghed for folk med “stil – kultur – og klasse ” ps.–Der er ingen som “jyder” –Der kan hade folk ! Det véd vi alt om ! –Så tilgiv Løkke–Han maser for AT: Beskytte imod de farlige muslimer !—Og endnu mere “den opblæste Mogens Lykketoft –der om nogen har levet af skatteborgerne i mindst 45 år ! “—-“en opblæst NAR ! Om forlov ! — ” –Det er Lars Løkke altså ikke ! –Han er bare lidt klodset, –det er der ikke nogen, der er blevet rige af ! –Men det er social-demokraterne NEMLIG fordi de alle-sammen hæver fede lønninger i den off. kasse 1 –som de selvst. leverer penge til (altså forsørger samtlige off. ansatte ) !–punktum !

 249. Af frank a

  -

  “Af Carl-Erik Pedersen
  – 31. januar 2016 20:38
  Frank A.
  Ja, det er da muligt at jeg i min erindring har forvekslet udenrigsministrene; men hændelsen fandt sted, og er lige skammelig hvem der så end gjorde det!”

  Husk på hvilken kontekst du bragte historien, som du jo så indrømmer er løgn, eftersom det er gud-konge-fædreland-per-stig.

  Dermed falder hele din pointe med de landsskadelige radikale jo samtidigt til jorden.

  Misdæderen var en Konservativ.

  Nuvel. Jeg er nu stadig lodret uenig med dig. Diplomatiet, skal arbejde. Det kan og skal en gammel uvidende knark som dig, nok ikke blande dig i. Din forargelse kan du stoppe et vist sted hen.

 250. Af Maria Due

  -

  Slattent? Det er jeg nu ikke enig i, jeg synes, at indlægget er blevet bedre. Og hvad angår de nævnte personer, mener jeg fortsat, at de har ødelagt en masse for sig selv, og at de må være straf nok. Jens Rohde får ikke en ny karriere, Sofie Gråbøll vil fremover blive opfattet som “kontrovensiel”, og det sælger ikke billetter, når det drejer sig om den slags. Lykketoft blev aldrig statsminister men vil blive husket for en ussel intrige, som partikammeraterne skammer sig over. Familien Helveg er bare træls og ikke uventet indblandet i intriger.

  Hvad angår Frank fra liste A’s injurier mod mig, gider jeg ikke kommentere dem, bortset fra at nævne, at Høg eller Høeg skam også er et af mine slægtsnavne helt tilbage fra tidlig middelalder, og at jeg antager, at det skyldtes beundring for fuglenes skarpe blik og hurtige reaktionsevne. Fugle dræber ikke for morskabs skyld men for at overleve.

 251. Af Maria Due

  -

  Må desværre igen ulejlige med at bede om løsladelse fra filteret.

 252. Af Marek Grynberg

  -

  Du gode Gud. Hvor har man hørt det her før? Jo i det kommunistiske Polen 1969 før man smed jøderne ud, for deres “illoyalitet”. Pas på med at tage patent på illoyalitet og fædrelandskærligheden. Og lad være med at søge efter syndebukke. Regeringen har bragt sig selv i denne situation med sin retorik og sin symbolpolitik.
  Thi Vind har de saaet, og Storm skal de høste.
  (Det Gamle Testamente, Hoseas’ Bog)

 253. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Min aversion mod Sørine, nationalstaten og nationalismen skyldes netop, at hvis man ikke indordner sig under regimets kæft, trit og retning, erklæres man skyldig i landsskadelig virksomhed. Selvom Danmark ikke længere er en ensporet totalitær nationalstat, men del af et større demokratisk fællesskab, er der stadig danskere, der i ramme alvor og med stolthed jubler: Right or Wrong – my Country!

  Mere primitivt kan det ikke siges. Den holdning fremmer konflikter og konfrontationer og opildner til krig. Det er den slags, der skal gøres op med, hvis en fredelig verden skal blive mulig – ikke indkøb af flere bombefly, kampvogne og ubåde.

 254. Af J. H an sen

  -

  Jørgen Villy Madsen

  Ja. Man må sige at den yderste højrefløj viser deres sande antidemokratiske ansigt for øjeblikket.
  Et ækelt syn.

 255. Af Per Torbensen

  -

  Kære Niels Peter Lemche-du har en stor tålmodighed og defamiseringen af dig fra visse personer er lige til skraldespanden-god vind.

 256. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Frank A.
  Selvom jeg indrømmer at jeg er i tvivl, så mener jeg stadigvæk, at det var Niels Helweg Petersen der stod for fadæsen med at gemme det Danske flag!
  Det ville være rart hvis nogle af bloggerne kan huske episoden, og give deres vurdering!
  Yderligere kan jeg tilføje at vi nok aldrig har haft en karklud af Niels støbning som udenrigsminister!
  Hver gang han stod over for et problem lød det: På den ene side er det sådan og sådan; men på den anden side kan man jo sige bla bla!
  Altså en person som aldrig tog stilling, eller standpunkt for eller imod noget, hvilket var de Radikales varemærke! Så velbekomme Frank!
  M.v.h.

 257. Af Michael Stoltze

  -

  Sørine Gotfredsen – denne gang er din analyse absurd og nok den sorteste og farligste, jeg har set fra din hånd.

  Tænk dig om! Kritikerne er dine landsmænd og -kvinder. Danskere, der holder af Danmark og ikke bryder sig om mørke kræfter, som lader hånt om mennskerettigheder og fællesskaber.

  Der er brug for at styrke det nationale og fædrelandskærlige sindelag i vores land og vores stolthed over Danmark. Men sandelig ikke på den måde, du og DF ønsker det! I pisser på kulturen og fører Danmark ind i et isoleret mørkeland uden for fællesskabet.

  Venstreekstermisme, som kun hylder det antinationale, er også en farlig vej.

  Jeg tror i høj grad, vi i Danmark har glemt, at nationalfølelse eller fædrelandskærlighed er bærende for vores land, og vi har måske ikke lært, hvordan fædrelandskærlighed og national stolthed er forenelig med regionale (EU) og globale fællesskaber.

  Det vrimler med krigsmagerne på fløjene. Jeg savner i den grad politisk mod og styrke på midtbanen i dansk politik.

 258. Af J Hansen

  -

  Per Torbensen

  Til din orientering.
  Så fører Lemche sig frem med en nedladende og infam herrefolksmentalitet overfor andre kommentatorer.
  Han får derfor svar på tiltale.

  Selvom han intet har at have sin nedladenhed i.

 259. Af Flemming Hansen

  -

  “En nation kan overleve sine tåber, ja, selv de ambitiøse.. Men den kan ikke overleve forrædere indefra. En fjende foran portene er mindre formidabel, for han er kendt og frembærer sine faner åbenlyst mod byen. Men forræderen går frit rundt bag voldene, blandt dem bagved byens porte. Hans listige hvisken rasler gennem gaderne som visne blade og høres i selve regeringens kontorer.
  For forræderen ses ikke som forræder. Han taler sproget med den dialekt (accent), hans ofre kender, han bærer deres klædedragt og ansigt og han henvender sig til det laveste, som findes i hjerterne hos alle mennesker. Han får nationens sjæl til at forrådnes; han arbejder hemmeligt og ubemærket om natten for at underminere byens grundpiller, han smitter det besluttende folkelegeme så det ikke længere kan yde modstand. En morder bør man ikke frygte nær så meget.”

  https://siaddk.wordpress.com/2011/09/06/landsforraederi/

 260. Af Niels Peter Lemche

  -

  Per Torbensen,

  Ja, det er for det meste bare at ignorere trollene. Det hader de mest af alt.

 261. Af Frank A

  -

  @ c-ep

  Du skylder endnu at give en plausibel forklaring på hvorfor nhp ønskede flaget væk, eftersom der ingen kriser var ifht arabiske stater i hans ministertid.

  At manden som du beskriver det, så en sag fra 2 sider af, ser jeg da som en styrke. Se en person som Trump eller Støjberg.

  De er netop prototypen på ensidigt syn på en sag.

  Noget man som regel mest ser, hos folk med svag begavelse.

 262. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Frank A.
  At konstant veje for og imod i en problem stillin, uden, at tage en beslutning, er en af menneskehedens største svagheder!
  Spørg bare Dansk erhvervsliv!

  En person med format tager beslutninger!

  Har du aldrig hørt devisen, at det er bedre at tage en forkert beslutning, end ikke, at tage en beslutning?

  Det var Niels Helweg Petersen det drejede sig om, og flaget skulle fjernes for ikke, at virke provokerende på muslimer; men jeg stiller nu mig selv spørgsmålet om det var i en anden funktion end udenrigsminister, han optrådte!

  Nu må det være nok om denne sag, og jeg håber at nogen af blokkens læsere kan huske episoden, og give os deres besyv med!

  For resten Frank, har du så hørt benævnelsen at “tærske langhalm”?
  M.v.h.
  .

 263. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Tak Flemming Hansen
  Jeg kunne ikke have beskrevet dansk folkeparti bedre selv.

 264. Af Axel Eriksen

  -

  @ Frank A.!

  Du har set lyset – meddel også dine observationer til dine ligesindede. Så kan selverkendelsen også opstå der:
  Ensidigt syn på en sag = folk med svag begavelse!

 265. Af Axel Eriksen

  -

  @ Lars Mortensen!

  Hvad Orwell forstod i 1949, da han skrev “1984”, var, at kommunistiske/totalitære overvågningssamfund ville udvikle sig!

  I “Animal Farm” beskrev han så et samfund som det kommunistiske, hvor alle formelt var “lige”- men absolut ikke var det. Og ved et “systemskifte” i et sådant samfund måtte der ske drastiske udrensninger i svinestien!

 266. Af j nielsen

  -

  ” Yderligere kan jeg tilføje at vi nok aldrig har haft en karklud af Niels støbning som udenrigsminister!”

  Vi har haft Per Stig Møller, som i den grad blev sparket omkring af sin chef, og sagde hvad han fik besked på. Hvis den mand havde haft bare en smule rygrad og levet op til sine egne principper, havde han taget sit gode tøj og var gået sin vej. I stedet for at stå i al sin pinlighed og forsøge at argumentere for de løgnehistorier han var sendt i byen med.

  Dansk politiks svar på Colin Powell.

 267. Af Maria Due

  -

  Carl-Erik Pedersen.

  Det er mærkeligt at huske en historie, som alle andre i en diskussion har glemt eller benægter.

  For år tilbage, da vi stadig diskuterede Irak-krigen intenst,nævnede jeg af og til, at lederen af FN’s våbeninspektører Hans Brix i et interview kort før krigsudbrudet blev spurgt, om han mente, at der befandt sig masseødelæggelsesvåben i Irak. Brix lænede sig da lidt tilbage og sagde jaaah og lo lidt. Den scene blev ved med at dukke op i medierne, jeg har set den mindst fem gange, men ingen kunne tilsyneladende huske den i de følgende år. Der gik lang tid,, så skrev tidligere forsvarsminister Hans Hækkerup det samme i en klumme i Morgenavisen Jyllands-Posten. Så vi var i hvert fald den gang to, der kunne huske dette væsentlige interview. Det må stadig befinde sig i mange mediers arkiver, men det skal de nok gå stille med.

 268. Af j nielsen

  -

  “Selvom jeg indrømmer at jeg er i tvivl, så mener jeg stadigvæk, at det var Niels Helweg Petersen der stod for fadæsen med at gemme det Danske flag!”

  Jeg mener der må være tale om en erindringsforskydning i form af sammenblanding af to hændelser.

  Nemlig 1) en påstand om at N. Helveg Petersen engang i 1999, i sin tid som udenrigsminister, da han fik muslimsk besøg på ministerniveau, fjernede et dansk flag fra sit skrivebord, og

  2) diskussionen fra Afghanistan om hvorvidt danske specialstyrker bar nationalitetsmærker eller ej; en diskussion som eskalerede til at spørgsmål om daværende udenrigsminister Søren Gades afgang på grund af mulig misinformation af Folketinget.

  På det tidspunkt hvor det sidste foregik var NHPs rolle som magtfaktor i dansk politik udspillet.

 269. Af J Hans en

  -

  Der er godt nok sølle, at Sørine Godfredsen og Berlingske ændrer overskriften, bare fordi der skumles lidt i hjørnerne om at anlægge injuriesager imod hende.

 270. Af Axel Eriksen

  -

  Du burde da af alle vide, at injuriesager ikke bliver anlagt. Hvis du var blevet anklaget ville du have et utal af erstatningssager, hvor du var blevet dømt for æreskrænkelse og løgne!

  Men efterhånden ved alle, at det med saglig og sober debat er ikke dit speciale – derfor har mange af hensyn til det undgået det!

  Hellere få et godt grin over tåbeligheder en masse!

 271. Af J Hansen

  -

  Axel Eriksen kommer aldrig til at anlægge en injuriesag.
  Han har fyldt disse blogs med injurier, stråmænd og løgnehistorier i årevis.
  Så AE trækker ikke nogen i retten.
  Retssale er vist heller ikke et sted, hvor AE føler sig godt tilpas.

 272. Af j nielsen

  -

  J. Nielsens blogregel nr . 2 :

  Du må ikke bringe skænderier fra den ene blog med over i den næste.

 273. Af J. Hansen

  -

  J Nielsen.

  AE interesserer sig ikke for debatterne.
  Han er her kun for at starte skænderier.
  Og han bliver mere og mere balstyrisk.

 274. Af Lars Mortensen

  -

  @Axel E.
  30. januar skriver du, at “Der er nemlig den meget væsentlige forskel, at i dagens Danmark har man ytringsfrihed til at udtrykke sin mening om den førte politik”
  Det, Sørine Gotfredsen forsøger er, i lighed med overgrisebassen i Animal Farm, at knægte den ret! Man er, efter min ydmyge mening, IKKE landsforerædder eller noget andet skingert, blot fordi man er uenig. Man er slet og ret uenig af et godt hjerte og det har alle dage været dansk at have lov at være og at give udtryk for denne uenighed.
  Og i øvrigt har du ret i din historiske udlægning af Orwell,- det var blot omsat til nutids-Gotfredsen, der var mit ærinde.

 275. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “NU ” ! –Kommer vi til Inger Støjbergs forhadte “biograf-araberdrenge ” (som vi er helt enige med hende i )—–“De” ! –Skal til, at levere samme høje karaktérer i gymn. – og folkeskolerne ! –Som de normale –danske drenge/piger skal lévere ! —Jubiii ! –Det kan de “snot-dumme ” –“mor´s –! –Hadefulde opdragelse ! –(vel, at mærke –de mødrer, der har opdraget afkommet til AT: Hade Danmark og danskerne !–(de mødrer, der har hævet bistands-hjælp i 35 år eller mere )—-De SKAL Ud af klappen –og forhåbentlig følger deres masse-producérede afkom med helt til Mellem-østen ! –Nu er det vinterferie ! –Så kan danskerne forhindre AT: Araberne/Afrikanerne –IKKE bliver lukket ind i Danmark igen !! –Så er det sagt ! Inger & Marcus ! –STRAM til !—Og i gør en god gerning –endnu en gang !

 276. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “det halve Mellem-østen ! ” –Der af socialdemokratiske borgmestre ! –Er génerøst givet “danske statsborger-skaber ” ! –Og endnu mere generøst er forgyldte med “førtids-pensioner ” !! –Og disse islamister –Så Kvitterer for naive politikerere med AT: råbe –skrive hadefulde ting mod danskerne –DER U-frivilligt–er tvunget til AT: Forsørge dem !—Kan helt sikkert også kaldes “lands-forræddere” –Det kan de forsvars-advokater ikke snakke sig udenom !–Ej-heller andre jurister/advokater ! Der kun er sat på jorden for AT “Tage røven” ! På os stakler–der betaler deres regninger !

 277. Af Frank A

  -

  @ c-ep

  Hvis du ( og høgen) har ret i at det var nhp, der i et møde i den arabiske liga vrlle have det danske flag væk, kan jeg ikke se problemet.

  I så fald, var han deres gæster og gæsterne bestemmer jo ikke over værten – vel?

  Det burde være fastslået forlængst med Rudyard Kiplings: ” Skik følge, eller land fly”

  Jeg er stadig overbevist om, at det i så fald er Per Stig M.

  Samme etikette dog.

 278. Af Axel Eriksen

  -

  @ Frank A. kl. 07.28 og Jørgen Villy Madsen kl. 08.27!

  Tak for indlæggene – F.A. med den teoretiske udredning og J.V.M. med beviset på, at teorien også har gyldighed i praksis!

 279. Af Lars Petersen

  -

  @ Teddy Bjørn-Olsen.

  “Er givet danske statsborgerskaber, og førtidspensioner til det ½ mellemøsten i DK” (red.)

  YES, men du stemmer fortsat selv systemet ind, (DF, eller konservative, ell. andre, no matter).

  Så længe i ikke fatter modellen vi har med at gøre, er en syg magelighedsbaseret korruptions
  model, hvor enorme andele af den kunstigt skatte-skabte arbejdsstyrke, på ingen måde ses
  markeds-underlagt og evalueret, (altid baseret på de markeds-underlagtes præmisser), så vil
  i og jeres skidende, flade, fattige, og regnvåde miniput nation, kun blive fattigere og fattigere

  JOURNALISTEN, (VOR TIDS SMADRENDE UNDERTRYKKER), SKAL DERFOR UD AF FINANSLOVEN.

  Dette, da det altid er journalisten som sætter sig selv i centrum, og kun inviterer ensvarende
  klienter ind foran alle andre, hvorpå man sikre sig, at systemet, (som disse STORTRIVES af),
  aldrig ses reelt udfordret, da systemet netop er SÅ SYGT, at det ingen reel konfrontation tåler

  Stem derfor på dig selv, og forlangt egen råderet over egne midler, ned til OECD niveauet, tak

 280. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Lars Pedersen ! –Det er grove løjer –du skriver ! –MEN : Vi skriver højt og tydeligt alligevel AT: Al –U-lands-hjælp skal øjeblikkelig stoppes til muslimske lande !—Millionerne eller rettere milliarderne skal for fremtiden –tilskrives “de gamle beskedne danskere ” –Ingen –absolut ingen penge skal mere sendes til “de varme lande “–De formérer sig bare endnu mere ! –Så slut –helt slut med at give 1 rød øre til muslimer ! –De skal lære AT: Forsørge sig-selv fra NU ! –Og så kan vi jo kun stemme politikere ind, der er på valg !! –Der ser vi, hvad der kom ud af det –ikke sandt ! –Og så iøvrigt skal (Willy Søvndahl ´s skolebørn ) Aldrig – aldrig mere kunne studére til “levebrøds-politikere ” –NEMLIG !

 281. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det virker lidt underligt, at vi ikke hører noget om vore radikale politikere i EU, de plejer jo, at springe rundt i korridorerne, og fortælle deres EU kollegaer hvor frygtelig Danmark behandler asylsøgende!

  Men måske er gået en prås op for dem, at det faktisk ikke var en særlig god ide, det der med, at ødelægge Danmarks renommé internationalt, da de måske er kommet til indsigt om, at de faktisk repræsenterer Danmark i deres stillinger i EU!

  Ja, noget er der sket, for de er idag tyste som graven, og det lader til, at de faktisk ikke har noget imod dansk asylpolitik!

  Det er ikke ofte, at man ser politikere dumme sig i en grad som vore radikale EU politikere har gjort. man kan faktisk betvivle om de er ved deres fulde fem!

  Og om Uffe Elbæk kan man jo spørge sig selv om, hvorfor han stadig er medlem af folketinget, da han jo har givet udtryk om, at han skammer sig over at være medlem i det Danske folketing! Han kan jo bare melde sig ud, for så har han jo ikke noget, at skamme sig over mere!
  M.v.h.

 282. Af Lars Petersen

  -

  @ Teddy Bjørn Olsen.

  Den der med at tildele ældre flere penge i fysiske kontanter, er helt forfejlet, da det handler
  om, at disse blot skal kunne fravælge for rundt regnet 24.000 kroner i allerede eksisterende
  udgifter, hvormed de som fravælges, vil forsøge at modvirke dette, ved at sætte prisen ned,
  samt smidiggøre sig, (som i enhver forretning), og købekraft + konkurrence vil restaureres.

  Dog kræves det, at de skatte-opbyggede pensioner, gennemgår en LEAN og markedsbaseret
  evaluering, op imod øvrige OECD landes snit niveau, hvorfra skattesatsen for disse sættes.

  OMKRING ULANDSBISTANDEN:
  Same story.. her skal du kunne sætte udlandsbistanden ned til OECD snit niveauet, men med
  den finte, at tilgangen skal være: “fakta, og rationalitet baseret”, hvilket vil sige, at hvis her er
  mere end 2% af befolk. som mener her skal stilles krav til nedsat fertilitet for at opnå bistand,
  og dette ikke honoreres, så skal det være muligt helt at fjerne bistanden, (for den enkelte) da
  egne midler ellers fysisk vil fremme en ideologi, hvis antal alligevel i sidste ende, ikke lader
  sig brødføde, hvorfra darwinismens naturlige selektion må gå sin gang som den altid har gjort

 283. Af Frank A

  -

  @ c-ep

  Så fat det dog. EP er en politisk kampplads på linje med FT.

  Det er lige så meningsløs at hvis en socialdemokrat fra Nr. Bøvelse ville kræve en Konservativ fra samme egn, til at stemme for Nr. Bøvelse, og ikke for deres politik.

  Denne sognerådstanke, er netop den indskrænkede ide, at man ikke skal stemme efter sin overbevisning, men skal stemme efter sin hjemstavn.

  Vorherre bevares – et bonderøvssynspunkt

 284. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Frank A.
  Nu er det sådan, at enhver person i verden, er en representant for sin hjemstavn og dennes kultur!
  Og det meget mere internationalt, end lokalt!

  Når så personer på grund af et handicap eller en hjerne betændelse, begynder at bagvaske og nedgøre sin hjemstavn, samt dens befolkning, på grund af, at vedkommende i sit storhedsvanvid på råber sig, at være et bedre menneske end den avl han er udsprunget af, så har folkeviddet fundet på det udtryk der hedder: “Skide i egen rede”, eller kort og godt “forræderi!

  Så Frank A. jeg begynder, at blive lidt træt af at belære dig om livets fakta!
  M.v.h.

 285. Af Steffen Nielsen

  -

  Til de mange, der råber landsforræder efter enhver med en anden mening end den åbenbart tilladte af Dansk Folkeparti og andre må jeg spørge om systemkritikerne i det gamle sovjetsystem, kritikerne af Nordkorea, Kina, Saudiarabien osv. osv i jeres øjne også betragtes som landsforrædere?
  Det er påfaldende, at de mennesker, der har råbt op om ytringsfrihed for enhver pris, nu vil forsøge at lukke munden på enhver, der giver udtryk for den mindste smule kritik af den danske regering.
  Endvidere er det lige så vel som at trække nazikortet er at relativere nazismens uhyrligheder er brug af ordet “landsforræder” det samme som at relativere de personer, der under besættelsen arbejdede som stikkere for besættelsesmagten eller ligefrem gik i tysk tjeneste.

  Sørine Gotfredsen har med sine ytringer bl.a om Sofie Gråbøll sat hende i bås med Søren Kam og alle de andre, der efter besættelsen enten fik deres straf eller har levet i eksil lige siden.
  En sådan brug af ord og begreber burde enhver, der blot har en smule fornuft i behold, overveje en ekstra gang

 286. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Steffen Nielsen.
  Uanset om man på råber sig ytringsfrihed, retten til, at have en anden mening, eller politik, så ser jeg det som yderst usympatisk, og bedragerisk, når vore radikale politikere udsendt til Bruxelles, med alle midler prøver, at miskreditere den siddende Danske regering, over for deres kollegaer fra andre Europæiske lande!
  Dette er at svigte deres land, og dette lands befolkning!

  At du syntes det er forkert, at kalde det landsforræderi, så kan vi jo nøjes med, at kalde det forræderi!

  Eller har du en anden benævnelse, der dækker deres handlinger?
  M.v.h.

 287. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “forræderi ” ! –Carl-Erik -Pedersen ! –Ja, du har helt ret ! –Hvis alle de gejst-lige ! –Får kvababbelse, når f.eks Sørine ” Formaster sig til, at sige AT: De er lands-forræddere ! –Alle dem, der gemmer sig bagved “en titel “–Der har betydet AT: De har hævet fede lønninger i den off. kasse 1 –i årtiér !–Og ALTSÅ har tænkt sig, at fortsætte med den lukrative øvelse !—Og regner med AT: Befolkningen frivilligt vil fortsætte med, at forsørge “den hær” –Der har fundet ud af AT: Regne den ud ! –Så tager de fejl –gruéligt fejl ! –Vi har NU – langt om længe fået “en borgerlig regering ” –Og den holder vi fast ved –sålænge diverse “hellige køér” ! Soc.dem./RV-SF-alternative –Og, hvem har vi mere af slagsen, Der foretrækker AT: Hæve ved kasse 1 –istedet-for AT: Skabe egne virksomheder selv !—Vi har stadigvæk tilgode AT: Soc-demokraterne ryster op med en forklaring på AT: De har grundlagt 42 islamiske réservater i hele landet –og fredet islamisterne i mere end 35 år ! –Således AT de derinde kunne leve i “mini-Mellem-østen” –Uden nogen skulle opdage AT: Det selvsagt er de “gamle muslimer/MK” –Der har manipulléret deres afkom ! Til, at hade Danmark –og danskerne –som de vitterligt har levet fedt af i deres “fredede réservater ” !–Så glem alt om, at overfalde Sørine ! –Hun siger/skriver blot det som vi-ikke sociallister tænker ! alors !

 288. Af Steffen Nielsen

  -

  Jeg konstaterer, at Sørine Gotfredsen med et nyt indlæg forsøger at undskylde sit sprogbrug ved at trække “Landsforræder”-kortet.

 289. Af Michael Sand Jespersen

  -

  Sørine dog!
  Hvad har du nu rodet dig ud i?
  Du må da kunne forstå, at man sagtens kan elske Danmark højt og samtidigt være uenig i den måde landet regeres på. Sådan har det jo været sålænge nogen har kunnet hævde at være danskere.

  Ordet landsforræderi henviser ifølge Den store Danske til “handlinger, der har til formål at bringe den danske stat helt eller delvist under fremmed herredømme eller at løsrive en del af staten ved hjælp af udenlandsk bistand eller ved magtanvendelse eller truslen om magtanvendelse.”

  Noget sådant må vel også du kunne se er lige vel stærkt nok at hævde kan blive udkommet af, at man stilfærdigt erklærer sig uenig i vores nuværende regering beslutninger og den måde hvorpå den formår at kommunikere disse på i udlandet.

  Jeg elsker danmark, hvor jeg er født, har rod og hvorfra min verden går. Derfor strider det også mod min opfattelse af ret og rimeligt, at den nuværende regering og dens støtter på denne måde skader Danmarks omdømme – men det får mig da ikke til at omtale nogen af dem som landsforrædere.

  Du må altså til at få styr på proportionerne og dit ordvalg lidt bedre Sørine – det gavner ikke danmark at skyde så små spurve med så store kanoner.

 290. Af Axel Eriksen

  -

  “At bringe den danske stat helt eller delvist under fremmed herredømme….” Nej, det er der sandelig ikke nogen, der plæderer for – så ville der jo netop være tale om landsforræderi – og sådanne danskere findes der da ikke – eller gør der?

 291. Af Frank A

  -

  @c-ep
  Den danske grundlov, er netop udformet således, at et folketingsmedlem kun og alene er bundet af sin egen overbevisning. Dette er netop indføjet således at hverken parti eller hjemstavn kan lægge utilbørligt pres på vedkommende.

  Grundlovens fædre havde netop imødeset typer som dig.

  Du overspringer nemt og bekvemt det med hvordan man skal opføre sig som et andet lands gæst.

  Mener du man skal fremture med sin egen kultur og ikke gemme flaget væk, selvom man mener at vide, at det generer værten?

 292. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Frank A.
  Jeg mener, at man som Dansker ikke har nogen grund til at skamme sig over sin herkomst eller nationalitet! Tvært imod!
  Samt at man som Dansker skylder sit land en hel del!
  M.v.h.

 293. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Frank A.
  Et PS.
  At man har en landsforræderi paragraf, der i krigstid går op til dødsstraf, er det for, at beskytte landet mod typer som dig?
  M.v.h.

 294. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Frank. A.
  Som et andet lands gæst, var man næppe blevet inviteret, hvis værten fandt ens flag anstødelig!
  M.v.h.

 295. Af Frank A

  -

  Af Carl-Erik Pedersen
  – 3. februar 2016 09:19
  Frank A.
  Jeg mener, at man som Dansker ikke har nogen grund til at skamme sig over sin herkomst eller nationalitet! Tvært imod!
  Samt at man som Dansker skylder sit land en hel del!
  M.v.h.

  Svar:

  Så det vil sige at du under Thorningregeringen roste den i høje toner, alle steder hvor risikoen var for at udlandet kunne lytte med?

  Af Carl-Erik Pedersen
  – 3. februar 2016 10:17
  Frank A.
  Et PS.
  At man har en landsforræderi paragraf, der i krigstid går op til dødsstraf, er det for, at beskytte landet mod typer som dig?
  M.v.h.

  Svar:

  Undskyld min enfoldighed. Hvori finder du hjemmel i loven til det?

  Af Carl-Erik Pedersen
  – 3. februar 2016 15:19
  Frank. A.
  Som et andet lands gæst, var man næppe blevet inviteret, hvis værten fandt ens flag anstødelig!
  M.v.h.

  Så du er inde på at episoden som du omtaler er betydningsløs?

 296. Af J Hansen

  -

  Af Axel Eriksen – 2. februar 2016 19:59
  ““At bringe den danske stat helt eller delvist under fremmed herredømme….” Nej, det er der sandelig ikke nogen, der plæderer for – så ville der jo netop være tale om landsforræderi – og sådanne danskere findes der da ikke – eller gør der?”

  Svært at sige.
  Under Anden verdenskrig var meningerne blandt AE`s ligesindede delte.
  Nogle ønskede Danmark under tysk overherredømme.
  Andre ikke.

 297. Af Frank A

  -

  @ jh

  Folk som Kaj Munk, kunne ikke rigtigt blive enige med sig selv,

  Det hjalp dog lidt på ubeslutsomheden da røven frøs af Paulus ovre ved Leningrad

 298. Af Lasse Andersen

  -

  De største landsforræder er politikere , de tror de ustraffet kan gøre hvad som helst,
  Omverden ser med, jeg har aldrig nogen siden set danskere hæve sig sådan over for omverden, lige så snart der kommer en nazi tegning af lars løkke og inger støjberg, så farer XX % sig op, og siger det man kan ikke gøre og det er under lavmål o.s.v men når Danmark i den så kaldt ytringsfriheds navn laver en tegning af en profet, så er det ytrings frihed,
  Smykker er smykker, sammenligning med Nazi Tyskland er ikke uden grund. Så mit spørgsmål, skal man være loyal imod Nazi Tyskland ? for vær en pris?
  Også alle de idiot ting i samfundet, skal man bare være passiv over for det?
  De største så kaldt lands forræder er dem som bryder sig mest om sit land, men ikke for vær en pris.

  Og inde i kommer så langt og siger jamen Danmark gasser ikke flygtningen , vi tager bare deres smykker og penge efter en vis beløb, og det har ikke noget med nazismen at gøre.
  Tyskere tog jøderne smykker, når man hørte hvordan en dansk politi betjent sagde åben og lige ud han var klar til at trække tandguld ud , hvis han bliv bedt om at gøre det,
  Det er poltikere der undergraver Danmark, og en XX % del af befolkningen er ved at vende sig imod deres egen befolkningen.

  så vil jeg gerne ha jer til at høre et argument fra anklageren, i den sag hvor 2 sidder fængslet i sagen om popcorntime.dk alt de gjorde var at skrive en guide til popcorn time, og popcorn time er ikke lige som dybt rocket science, den danske stat har krænket vores ytrings frihed, det svarer til at man i Kina skriver en guide på hvordan man omgås deres censur,
  anklagere bruger som argument i sagen om popcorntime-dk

  Det svarer til, at en tidligere medarbejder i en bank lægger bankens adgangskoder og vagtplaner offentligt frem. Det gør det nemmere for nogen, der vil begå noget kriminelt, og så er man med til at øge kriminaliteten,” siger han.
  Så prøv lige at sætte det argument op imod at det ikke er nazi tyskland ?

  Så fordi jeg siger du skal gå over for rødt lys så gør du det?Og google giver bedre svar ind en guide på dansk, hvad pokker fejler samfundet altså,

  Det er helt på sin plads at Lykketoft kaldt lars løkke what ever Lykketoft synes han er, ofte kommer ris eller verbalt udbrud ikke uden grund,

 299. Af Unn.A Hallas.D

  -

  Jeg beklager mange gange, at jeg kom til at nævne præsten Katrine Winkel Holm, som værende del af Liberal Alliance. Jeg ved ikke hvad, der gik af mig, jeg må have været meget træt. Hun er selvfølgelig DF er og repræsentant for DF i DR’s bestyrelse bl.andet.

  Som ungt menneske kendte jeg Krarup tilhængere igennem en bekendt, de var folkeskolelærere fra Fyn, aldrig er jeg blevet behandlet så dårligt af nogen, aldrig har jeg mødt nogle mennesker, der var så nedladende, selv om jeg havde dobbelt deres uddannelse. Sørgelige mennesker var de. Jeg har aldrig haft lyst til at kende nogen af slagsen siden.

 300. Af Frank A

  -

  @ unna

  KWH er jo også en ledende skikkelse indenfor Trykkefrihedsselskabet.

  Det undrer mig at TFS ikke er ilet Wafande og The Guardian til undsætning.

  Sagerne må ligge lige for højrebenet for dem. 🙂

 301. Af S. Kierkegaard

  -

  Vi, der har beskæfiget os med Aanden må bære over med Axel Eriksen vores kjære Revisor.
  At være statsautoriseret Revisor hele sit Liv maa slide på Sjælen. Nu er han saa smaat ved at lære at udtrykke sig med Ord. Det er svært, det ved jeg af egen Erfaring.

 302. Af Axel Eriksen

  -

  @ J Hansen!

  Eftersom jeg er født adskillige år efter WWII, er jeg ikke i stand til at udtale mig om mine “ligesindedes” holdninger.
  Men efter den store filosofs S. Kierkegaards opfattelse har det nok været: “Enten – eller”!

 303. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Frank. A.
  Angående landsforræderi paragraffen, så har jeg det fra min soldatertid, hvor den stod under instruktioner til værnepligtige!
  M.v.h.

 304. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “Forholdet til Fædrelandet er i øjeblikket særdeles anstrengt ” ! —Ikke mindst fordi “ægte-danskerne ” –Tilsyneladende er i mindretal –på grund af AT: Ungdommen incl. curlingerne er blevet “indoktrinerede ” Af : Ræverøde skolefrøkner/MK –Og pædagoger i det hele taget ! –Social-pædagogerne er dog de værste incl. “Alternative ´s ELBÆK” ! –En “lands-forrædder af rang ! ” –Ham kan vi også takke for AT: Vores statsminister (for tiden ! ) Er blevet hængt ud i britiske –og franske aviser ( For slet ikke, at nævne de forb. arabiske médiér )—-Det går godt i lillle Danmark —Faktisk –RIGTIG skidt !—–Der bliver noget AT: Rette op på af vores Inger og Marcus !! —Stram op – så det kan mærkes !——Borgerlige HELTE !

 305. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  UNN. HALLAS ! —Det er sikkert gensidigt ! —Du skal iøvrigt “Stå tidligt op, hvis du vil chikanére landets største borgerlige pol. parti ” ! —Det kræver kultur –stil–og -klasse !—-Kom igen –og skriv, hvor du stammer fra i verden !

 306. Af Axel Eriksen

  -

  Unn Hallas er et pseudonym – et fantasinavn – taget fra en eller anden “Stjernefortælling”!
  Vedkommende er bare en troll – der giver sig ud for at være leder af et firma med 400 ansatte, hvilket er lodret løgn!

 307. Af Axel Eriksen

  -

  “Hendes” beherskelse af det danske sprog minder på mange måder om en anden, der også forsøger at gøre sig på dansk og har mange fantastiske fortællinger, der skal afspejle og forklare det lange fravær fra Danmark! Leder af en virksomhed med 400 ansatte i Danmark i 32 år – og stadig ikke kunne skrive dansk – ja, tro på det!

 308. Af Jorn D.

  -

  Der må være en grænse for Huffington Post traumatisk stress
  for
  det er skisme endnu en gang “medieskabt” passivitet, der er skyld i
  at
  endnu en -isme ikke bliver standset !
  idet
  alle også danske medier syntes, at følge det enøjede net medie The Huffington Post,
  der bruger al energi på at bekæmpe alle, der stiller spørgsmål ang. flygtninge og
  indvandrer og tiltagende islamisering af Europa !
  og
  det med beskyldninger, der får den danske debat til at lyde “søndagsskole agtig”
  eksempel
  efter de 7 terrorangreb er vigtigste overskrift på tysksprogede Huffington telefon app.
  ikke at udtrykke sorg og medfølelse med de hundredevis af ofre og deres familier
  men
  hovedbudskabet: “Til alle islam haderne, der straks igen kommer ud af deres huller”
  og
  efter kritik af specifikke personer, der er bekymrede over de 250.000 uregistrede
  muslimske flygtninge i Tyskland
  ja
  så får de lige endnu en svada:
  nemlig
  “Ja så forstår man hvorfra dette had-bræk, der for tiden gennemstrømmer Tyskland, fremkommer”
  (hasskkotze – Kotze, in der Vulgärsprache Erbrochenes eller en adelslægt)
  og
  “hvordan hele denne stank i dette land fremkommer, der sommetider gør det svært at ånde” !
  men dertil kunne man jo sige:
  “kan man ikke lide lugten i “bageriet” – kan de jo tage tilbage til Israel
  ja
  læser man Hoffington Post virker det som om, at indhold og journalister med “tyske” navne virker
  som
  “skabsIsraelsk” Europa ødelæggende propaganda og stærkt undergravende overfor Tyskland
  ja
  måske en gentagelse af hvad AH i 1936 beskrev i MK, nemlig at jødiske medier og kunstnere
  gjorde nar af Tyskland, tyskerne og den tyske kultur
  ja
  det gentager sig tilsyneladende nu igen !

  ligesom der blev slået hårdt ned i trediverne-fyrrene på dem, der advarede imod nazificering
  ja
  så bliver der idag slået hårdt ned overfor dem, der advarer imod islamisering
  men
  er Huffington post naive, som Chamberlain’s eftergivelsespolitik,
  hvor han i fyrrene påstod, at Hitler var en flink mand
  eller
  er de nutidens “nyttige idioter” – ELLER ?

  nu når mange danskeres mistanke bekræftes
  at
  der tydeligvis er gået “Ingolf Gabold” i de samlede danske medier og “kunstliv”

  må Israel’s zionister selv betale for deres anti nationale medier i alle lande

  danskerne kun fremover betaler for nye dansksindede, helst netmedier for danskere

  ironi.mus

 309. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  NIX – NEJ ! Kære Axel Eriksen ! –Den tror vi ikke på !—Men – men jeg håber ikke AT: Det er mig du mener ! –Jeg er i DK hver-anden uge !—Og så er jeg født på Rigshospitalet !—Altså taler/Skriver dansk/fransk –hveranden uge !! –Det gør Ulla Therkelsen ! –Selvom det “franske tastatur” –Driller –og driller -og driller hele tiden ! —Så er vi jo også blevet belært af de danske skolefrøkner/MK–Hvorledes komma´erne skal stilles ! –Vi synes AT: Det ville være meget bedre AT: diverse folkeskolefrøkner/MK –Koncentrérede sig mere om , hvorfor danske skolebørn er de dummeste i hele EU !–De kunne måske lære noget om “de franske la Professeur ´”—De er nemlig universitets-udd.–Medens de danske “flinkepædagoger ” stadigvæk tumler rundt i pædagogikken –og ikke endnu har opdaget AT: Folk griner af dem !

 310. Af Jørn D.

  -

  Det virker rigtigt nok som om, at der er noget, der nærmer sig landsforrædderi
  fra
  de desperate folk, der tilsyneladende Bevidst eller uBevidst lever for, at ødelægge Danmark
  gældende
  for de der bruger al energi på at bekæmpe alle andre, der stiller spørgsmål ang. flygtninge
  og indvandrer og tiltagende islamisering af Europa !
  og
  ang. “Gråbøllen”, så er der tydeligvis længe gået “Ingolf Gabold” i dansk “kunstliv” og medier
  hvor
  mange af dem, sidder i deres udenlandske skattely, og generer den flittige danske skatteborger
  men
  gældende for Rhode, så har han længe i Venstre, virket som undergravende “skabsradikal”
  og
  er nu sprunget ud, som “skabsIsraeler” hos de synagogale radikale
  ja
  et vist antal med tyske navne og sort krøllet hår, er åbenbart i partiet Venstre
  for
  at påvirke Venstre’s politik henimod det synagogale radikales politik
  og
  “ofrer” sig nu en af gangen, nærmest som “selvmords bomber” på snor
  måske
  at betragte, som en indforstået “udenfor murene markering”
  ligesom
  når den rødhårede selverklærede jøde Krasnik tolker “public service”
  med
  at, lige får ud mellem sidebenene: “Vi er dygtigere end jer”
  men
  når man ser/hører det “løse misil” Rhode’s ageren
  ja
  så kan man ikke undgå, at relatere til fortidens religions historie
  ja
  det første jeg tænkte, da jeg så Rhode’s satanistiske – med horn i panden – fremtræden i TV
  ja
  var det i virkeligheden også en indforstået “udenfor murene markering”
  for
  så kommer man selvfølgelig til at tænke på fortidens jødiske satanistiske Kabbalister og Frankister
  der foruden at skrive:
  “Vi vil have en stat Israel – selvom vi skal ofre en hel gren af vor slægt”
  så planlagde
  at konvertere til kristne, skifte navne og infiltrere og ødelægge organisationer og stater
  men
  “Det som ingen ved, det har ingen ondt af” !

  det er måske derfor danske skoler sørger for, at eleverne hverken kan læse eller skrive
  så igen
  Rhode’s satanistiske – med horn i panden – fremtræden i TV – var det i virkeligheden
  også
  en indforstået “udenfor murene markering”

  ironi.mus

 311. Af Frank A

  -

  c-ep.

  Så hjemmelen er i din soldaterbog?

  Goddag mand økseskaft…

 312. Af Frank A

  -

  Hvis nogen spørger mig om jeg mener Axel Eriksen ville kunne have 4-500 mand under sig, vil jeg på det bestemteste hævde at det ville han sagtens kunne klare.

  Hvis nogen så spurgte ind til hvilken stilling jeg dog ville kunne forestille mig fantasten i så fald ville kunne bestride:

  Svaret er snublende nær Lilleør og Sørine.

  Graver i den lokale landsbykirke…

 313. Af Unn.A Hallas.D

  -

  Unn. Hallas. er mit navn og troll er jeg ikke. Jeg er en lille fiks mand, der er til store gasfede blondiner. Meget federe end Sørine. Axel Eriksen kan ikke forestille sig, at jeg kan være leder. Det spiller ingen rolle for mig, hvad Axel Eriksen måtte mene. Jeg har en humoristisk kvindelig revisor.

 314. Af Unn.A Hallas

  -

  Min virksomhed ligger i Sverige Danmarks storebror.

 315. Af Unn.A Hallas.D

  -

  Min virksomhed har haft hovedkvarter i Sverige og filialer i Danmark.

 316. Af Axel Eriksen

  -

  @ Unn Hallas!

  Dine 3 sidste indlæg underbygger kun min forestilling om en meget, meget lillebitte mand, der skriver under pseudonym! Hvis din virksomhed HAR HAFT hovedkvarter i storebror Sverige – hvor er hovedkvarteret så nu? Sydkorea?

  @ Frank A.!

  Hvis man skal grave “I” en kirke – så skal man vist være arkæolog for at få lov til det!

 317. Af Unn.A Hallas.D

  -

  Kære Axel Eriksen
  Jeg laver bare sjov med den lille mand og bondinen.
  Den er god nok med virksomheden.
  Jeg har været partner i en svensk/dansk virksomhed i mange år.
  Du kan tro det, eller ej.

  En anbefaling til dig. Hav en samtale med deltagerne her, på et ordentligt niveau, ellers er der ingen, der har respekt for dig.

  Jeg synes det er sjovt, at deltage, nogle gange. Mange indlæg er dog meget ensformige, har man læst et, så har man læst dem alle. F. eks Teddy-Bjørn. Der er en bestemt politisk overbevisning, ingen dialog. Jeg har meget lidt tid til at deltage her, derfor bliver mine indlæg sporadiske. Tag dig nu sammen og skriv noget sammenhængende AE.
  Med venlig hilsen. U.H.

 318. Af Axel Eriksen

  -

  @ Unn Hallas!
  Ja, du skriver kun sporadiske indlæg under navnet “Unn Hallas” – du skal jo også afse tid til at “passe dine forretninger” – hvor du så skal skrive under et af dine andre dæknavne, f.eks.
  “J Hansen” m.fl.

 319. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Frank. A.
  Jeg taler ikke om soldaterbog!
  Jeg taler om hærens forholdsordre!
  Der begynder med: Vi Frederik d. 9. hertug til Slesvig Holsten,……. Oldenburg, gør vitterlig, anordner følgende:
  Er det feset ind på lystavlen?
  M.v.h.

 320. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Frank A.
  Du kan studere den militære straffelov a 1959!, hvor jag hævder, at dødsstraf for landsforræderi er gældende!

 321. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Appropos ! UNN.Hallas !—Så er jeg ret sikker på AT: Det er “en kvinde” ! –Og ræverød af slagsen !—P.s. “ræverøde” ! –Mette Frederiksen ´s nye dragt –klæder hende formidabelt ! –Blot har hun ikke “taget højde for” ! AT: Selve farven –får os-borgerlige til, at “Se rødt” !–Så endnu en gang ! –Hvad vil de hovedrige socialdemokrater (alle off. ansatte) ! Gøre—for AT: Rode sig ud af, at det er dem, der beskytter de islamiske Ghéttoérs ! –Mænd/kvinder (langskæggede eller burka-udklædte ) –Med den kendsgerning AT: Det er forældrene, der har radikaliséret afkommet NU igennem 3 generationer af muslimer –med en helt forkert placéring i kristne DANMARK !—-Erhvervs-livet´s hårdt-arbejdende folk ! –Har sat hælene i ! –Det skal være SLUT ! –helt slut med :AT –kræse om de snot-dumme arabiske drenge/unge mænd, der vader rundt i vores land –med Soc.demokraternes fortsatte velsignelse !—Ja-vidst ! Vi er meget begejstrede for Naser Khader –plus et par stykker mere ! –MEN De er særlige –meget særlige ! –Og absolut IKKE lands-forræddere ! –Det er derimod de tusind-vis af islamister, der har levet længe nok i “soc.dem. ´s “MUSLIMLY” !—-Både de –og soc.dem. med røde følgere kan uden tvivl karakteriseres som “lands-forræddere ” ! Så er det sagt !

 322. Af georg christensen

  -

  Fædreland og alle disse gamle, såkaldte kulturelle “tvangsforestillinger” bør “LIVET” endelig lære at forstå.

  LIVET´s fædreland er jorden og ikke andet, slet ikke hverken religiøse som politiske tvangs indlærte illusioner.

  Det er så trist se, at LIVET stadig ikke har lært at respektere sig selv og derfor vilkårlig sender sig selv i døden, med “en” eneste begrundelse .”jeg har eneretten” , en begrundelse, som forlængst har begravet sig selv, på selv samme måde , som den lokale indsnævrede fædrelandsforståelse.

 323. Af Frank A

  -

  @ ae

  Nu skrev jeg jo ikke “Graver INDE i den lokale landsbykirke”, men jeg kan forstå stillingen kunne have din interesse?

 324. Af Frank A

  -

  “Af Carl-Erik Pedersen
  – 5. februar 2016 10:38
  Frank A.
  Du kan studere den militære straffelov a 1959!, hvor jag hævder, at dødsstraf for landsforræderi er gældende!”

  Disse paragraffer fra dengang og nu, kan jo ikke bruges til noget af det vi beskriver her.

  Derfor er det jo sludder og udenomssnak

 325. Af Frank A

  -

  Af Teddy-Bjørn Olsen –tegner
  – 5. februar 2016 12:57
  Appropos ! Teddy !—Så er jeg ret sikker på AT: Det er “en kvinde”

 326. Af Frank A

  -

  “Mange indlæg er dog meget ensformige, har man læst et, så har man læst dem alle. F. eks Teddy-Bjørn.”

  Det nærmeste vi kommer der, er nok en der bor dør om dør, med én der kalder sig Napoleon Bonaparte og har en af HDPs flinke kollegaer som bedste ven.

 327. Af J. H an sen.

  -

  Af Frank A – 6. februar 2016 00:59

  “Af Teddy-Bjørn Olsen –tegner– 5. februar 2016 12:57
  Appropos ! Teddy !—Så er jeg ret sikker på AT: Det er “en kvinde”

  Det var hun i det mindste tidligere.
  Da hun skrev under et andet navn og kaldte sig for krigs korrespondent.

 328. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Frank A.
  Nu er jeg blevet i tvivl om, hvad det er vi diskutere her?
  Jeg troede, at vi diskuterede om der findes dødsstraf for landsforræderi under undtagelsestilstand (krigstilstand), hvis dette ikke er tilfældet, så vær så venlig at oplyse mig om hvad vi (du) diskuterer!
  M.v.h.

 329. Af Frank A

  -

  @ c-ep

  Er du helt fortumlet? Det er da mig der i begyndelsen af debatten fortæller at der er dødsstraf for det.

  @ hansen

  Olsen i det franske virker mest som et kvindfolk. Den totalt abrupte associationsrække, kan kun komme fra en kvinde eller fra Høegh

 330. Af Frank A

  -

  @c-ep

  Hvem skrev mon det her:

  Af Frank A
  – 30. januar 2016 20:23
  Bær over med Sørine

  Hun aner jo tydeligvis ikke hvad hun taler om.

  Landsforræderi er en af de få gerninger, der i DK, i nyere tid, har medført dødstraf.

 331. Af Steffen Hertzum

  -

  Jeg skylder på ingen måde hverken min legeme eller sind til nogen stat. Ej heller skylder jeg loyalitet overfor fanatisk fædrelandskærlighed. De eneste på denne her jord for at sige det på et sprog Sørine kan forstå er mine fæller. Politikeres gøren og laden har på ingen måde nogen positiv eller negativ indtryk på mine følelelser over for det geografisk område jeg er født i. Jeg tror faktisk jeg er langt mere villig til at risikere liv og lemmer for det end Sørine nogensinde bliver. Dette er blot endnu en propaganda blog der har hvad til formål? Vil du fortælle os at vi skal være sure på Mogens Lykketoft eller vi skal lade være med at se Sofies film? Hvad siger du egentlig? Hvad vil du egentlig? Du kan lovprise danmark alt det du vil alle de steder du vil. Nogen bruger deres stemme til noget andet. Lad være med at fortæl mig hvordan jeg skal synes om det. Jeg dømmer dem på deres ord og jeg dømmer også dig på dine.

Kommentarer er lukket.