Den forkerte tone

Af Sørine Gotfredsen 137

Begrebet landsforræderi er blevet debatteret en del her i de seneste par dage, og det er ikke uden grund, for jeg bragte det selv på bane i mit seneste indlæg. Jeg brugte det som et overordnet billede på nogle personers udtalelser i denne tid, hvor man kan frygte, at den slags er med til at forstørre den generelle modvilje, der omgiver Danmark. Ret hurtigt indså jeg dog, at den sprogbrug var ganske ude af proportioner, og at dette ord slet ikke kan bruges på overordnet vis. Ordet landsforræder er en voldsom og personligt æreskrænkende betegnelse, der ikke hører hjemme i en samtale som den, der foregår her, og jeg beklager, at jeg forfaldt til det niveau. Indlægget som helhed står jeg naturligvis ved, men brugen af netop det ord var en malplaceret misforståelse, der kun bidrager til at afspore debatten.

Denne personlige erkendelse bringer mig frem til nogle lidt videre overvejelser angående den løbende diskussion om tonen og lødigheden i debatten. Ikke som bortforklaring af mit eget fejltrin, men som perspektivering. Der bliver sagt mange barske ord mellem os, hvilket ikke blot kan forklares med, at vi via digitale medier kan formulere os impulsivt og af og til uden tilstrækkelig omtanke. Det hænger utvivlsomt også sammen med, at vi befinder os i en tid, hvor der virkelig er meget på spil værdimæssigt og dermed også følelsesmæssigt. Nærmest dagligt konfronteres vi med store spørgsmål angående vores både fælles og individuelle identitet, og det er en sært skrøbelig tid præget af en følelse af, at vi muligvis imødegår store forandringer. I en sådan virkelighed kan der opstå et forstørret behov for at identificere dem, der ser tingene anderledes end en selv, og så udfoldes den grove kategorisering, som det er så menneskeligt at forfalde til. Den udfolder sig som en ikke særligt befordrende trang til at overdrive de negative træk ved modparten, hvilket kan føre til, at man tænker i en slags målrettet frustreret tro og griber fat i det, man i forvejen har brug for at høre og tænke om den anden.

Denne negative tro og tænkning er med til at bringe begreber i spil, som ikke hører hjemme i vores debat. Brugen af det såkaldte ”nazi-kort” er det mest kendte eksempel, hvor man stræber efter at få modparten placeret i den værst tænkelige kategori, så vedkommende diskvalificeres fra al videre kommunikation. Og mit eget eksempel kan desværre minde om netop den mekanisme. Enhver må i sit indre undersøge grunden til, at det sker, men set herfra er en del af forklaringen, at man i visse øjeblikke glemmer at tage tilstrækkeligt højde for sprogets og i visse tilfælde historiens indhold og ikke gør sig klart, hvilken fylde af betydning, der følger med. Når man deltager i debatten, må man hele tiden vurdere, hvilke ord man bør bruge, og det er skamfuldt at indse, at man har vurderet forkert. Det gjorde jeg forleden, hvilket førte til det, der så ofte sker, når man bruger ordene fejlagtigt. Samtalen bliver ødelagt, og man fremstår som den, der går efter personen fremfor sagen, hvilket er nytteløst for alle. Jeg skrev i mit forrige indlæg, at der i denne tid foregår en polarisering i samfundet, hvilket har fået nogen til at bemærke, at jeg i netop det indlæg med mit uheldige ordvalg selv bidrager til den. Den kritik tager jeg til mig.

137 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Griner højt. Det tidligere blogindlæg “landsforræderi” er nu omdøbt til “forholdet til fædrelandet”, og så vidt jeg kan se, er hele indlægget om redigeret.

  Der er ikke meget nosser i selv en female udgave af Guds proxy på jord!

 2. Af Thomas H Jensen

  -

  Citat Sørine Gotfredsen: “….det er skamfuldt at indse, at man har vurderet forkert.”

  Det mener jeg ikke er korrekt.

  Det kan være skamfuldt at foretage en forkert vurdering. Men det kan kun være skamfuldt at indse, at man har gjort en fejl, hvis man ikke efterfølgende søger at rette den.

  Jeg vælger at opfatte denne blog fra Sørine Gotfredsen som et forsøg på netop det modsatte: Hun indser hun har gjort en fejl, og forsøger så at rette den.

  Det er i mine øjne rosværdigt snarere end det er skamfuldt.

 3. Af Jan Petersen

  -

  Jeg er bare dybt chokeret. Sørine har fået et vink med en politisk korrekt vogn stang, så det vil noget. Er det virkelig udtryk for dansk demokrati, ytringsfrihed, fri meningsudveksling osv? Eller det svenske modellen, der – der uden id kontrol – er sneget over sundet?

  Gud bevare Danmark!

 4. Af Uffe Staulund

  -

  Det beyndte ved de Olympiske Lege i München i 1972, hvor terrorister fra Sorte September dræbte to israelere og tog 6 andre som gidsler.

  Det var dengang, det blev moderne at kapre fly, Leila Khaled blev gudinden blandt folk, som var modstandere af Vietnamkrigen.

  Debatten om indvandring begyndte for 10 år siden. Den gang at der var nogle, som slog tonen an i Mol, de frygtede alt det, som er hændt det danske samfund her de sidste år.

  De som ytrede sig i Mol, blev tysset ned af de andre, som i Dur kom med den begrundelse, at der skulle være plads til alle, også på gund af de fæle jøders intolerance over for de hjemmelavede raketter, som Hamas med stor iver sendte ned over Israelerne.

  Arafat tog r…en på folkene i vesten, han fik penge i millionvis, som han satte ind i Schweiz på sine egen konto, istedet for at genopbygge Gasa. Hamas har hele tiden med stor dygtighed sørget for at Gasastriben er holdt fattig, så de unge drenge der, er blevet gjort hvidglødende mod vesten.

  Under Muhammed krisen, slog Politiken tonen an i Dur, det vil sige at den bestemte, hvad den gode tone i Danmark skulle være.
  Det har man så fulgt til punkt og prikke, i Politiken segmentet.

 5. Af J Hansen

  -

  Sørine Godfredsens brug af ordet landsforræder var injurier.
  Ikke et uheldigt ordvalg.
  Nogen har nok forklaret præsten om, at hun sammen med Day Poulsen sætter avisen i et dårligt lys.
  Hendes beklagelse er fin nok.
  Men alle hendes blogs er gennemsyret af had og populisme.

 6. Af Jan Petersen

  -

  Jeg finder det bare ikke OK at miskreditere visse ord i ordbogen ift andre ord i ordbogen. Men hvis de politisk korrekte fascister ønsker en ny redigeret ordbog, OK så kom da med en ny ordbog – hvis de tør!

 7. Af Kristian Andersen

  -

  Den dag du så også undskylder for din racistiske retorik og tankegang kan vi komme videre!

 8. Af Kaare Pedersen

  -

  Som jeg skrev forleden, så mener jeg naturligvis stadig, at Berlingske Tidende i meget alvorlig grad skal vurdere, i hvilket omfang de vil medvirke til en polarisering udi det ekstreme med de meget alvorlige konsekvenser det kan have i fremtiden. Der er ingen tvivl i mit sind om at den beklagelse (hvorfor ikke bare sige “undskyld”?) du nu kommer med, ikke kommer af egen fri vilje, men formentlig er et pres fra det medie (Berlingske Tidende), som du udgyder dit had fra gennem bloggen. Det indlæg du skrev kan ikke bortforklares, og det kan ikke hverken beklages eller undskyldes. Det var og er utilgiveligt, og det burde Berlingske Tidende som et seriøst medie have taget den eneste rigtige konsekvens af.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er racisme og racistisk nok et par ord, der forsvinder i ny redigeret politisk korrekt ordbog. Hvad vil klaphatte så skrive om?

 10. Af Thomas Larsen

  -

  Dette blogindlæg viser desværre hvorfor der aldrig ( desværre) kan blive enighed eller fred mellem de to fløje. At udtrykket landsforræder er så stærkt for Sørine et et tydeligt udtryk for forskellen. For mig betydet ordet intet. I må kalde mig landsforrædder lige så tosset I vil men jeg forråder ikke mine venner. Man kan ikke forråde et land. Det er noget vrøvl. Man kan forråde et menneske ligesom man ikke kan elske et land men et menneske. Hvis nu der er en som i Sørines optik forråder Danmark så gør denne person med stor sandsynlighed noget jeg bifalder og da jeg er dansker er det ikke Danmark der er forrådt men en ode nogle har om hvordan man skal handle. Andre (danskere) mener noget andet. Derfor giver det ikke mening. At elske et land er et lige så tomt og tåbeligt begreb. Er det da alt i Danmark man elsker? Er det alle? Nej det er ting som man mener er det rigtige, og det man ikke kan lide er der andre ( danskere) som kan. Er de så ikke danskere? Jo de er men elsker man så også dem? – som en klog mand sagde. Hvis jeg skulle vælge mellem at forråde mit land eller en ven. Håber jeg at jeg har modet til at forråde mit land. Jeg elsker ikke Danmark jeg elsker nogle mennesker i Danmark og nogle steder andre hader jeg. Alt andet er noget vrøvl

 11. Af Rasmus Hansen

  -

  2. Mos 23,9
  “Den fremmede må du ikke undertrykke. I kender de fremmedes kår, for I selv var fremmede i Egypten.”

  Es 58,6-9
  “Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg; ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Da skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læges; din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Da kalder du, og Herren vil svare, da råber du om hjælp, og han siger: Her er jeg!”

  Zak 7,9-10
  “Dette siger Hærskarers Herre: Fæld redelige domme, vis godhed og barmhjertighed imod hinanden! I må ikke undertrykke enker og faderløse, fremmede og fattige, og I må ikke udtænke ondt mod hinanden!”

  Mat. 25, 38-46
  Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.«

  2. Tim, 4:3
  For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter.

 12. Af Jan Petersen

  -

  Kaare Pedersen, iøvrigt havde den svenske statsmagt samme “demokratiske” overvejelser mht mørklægning af ekstrem kriminalitet, begået af bla asylansøgere i Sverige. Så statsmagten allierede sig i en konspiration med svenske mainstream medier om at dysse det problem ned.

  Det er da bare demokrati tilsat retssamfund, så det vil noget – eller hvad?

 13. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Meget glædelig og klædelig erkendelse fra SG. Hvis vi kan komme tilbage til samtalen og debatten og forlade råberiet og de hadske personlige angreb, vil jeg kunne trække vejret igen. Jeg har det sådan med de uforsonligheder der fyger rundt mellem ekstremisterne på hhv højre- og venstrefløjen, at angsten for fremtiden stiger. Angsten for hvornår den verbale vold går over i fysisk vold. Godt hvis SG med sin erkendelse vil skrive indlæg med substans fremover i stedet for populistiske angreb. Undrer mig dog stadig over, at en præst i vores allesammens Folkekirke uhindret får lov til at udtrykke sig som hun gør.

 14. Af otto barreth

  -

  Maa man ikke kalde en spade for en spade?

 15. Af r. vangkilde

  -

  Politisk tonedøv ! Sørines mange tonefald, den gode, den onde eller positive eller negative.
  Når vi oplever en nationalisering af vores samfund, hvor vi skal tjene staten og
  systemet ELLER, når vi optræder som enkelt person kan det opfattes, som landsskadelig og
  landsforræderi, hvor ikke alle har lov til at ytre sig! – ytringsfriheden bliver misforstået især, når
  der er for mange “tonedøve ” i politik, ELLER sagt på en anden måde, politik har enhver idiot
  forstand på, bare de ikke samles i et parti.

 16. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Petersen

  “Iøvrigt er racisme og racistisk nok et par ord, der forsvinder i ny redigeret politisk korrekt ordbog. Hvad vil klaphatte så skrive om?”.

  Der går nok lidt tid. Så længe der er landsbytosser i Dansk Folkeparti, vil vi stadig støde på ordet racist.

  Fra dagens avisoverskrifter:

  MOGENS CAMRE DØMY FOR RACISME I LANDSRET!

  Havde han været menig medlem i partiet, var han røget ud af partiet på røv og albuer. Sådan er det, når et parti gerne vil være elitært og topstyret.

 17. Af Frank A

  -

  Respekt her fra for SG.

  Jeg skal undlade at motivforske i baggrunden for kovendingen

 18. Af Tobias Rasmussen

  -

  Jeg spekulerer også som flere andre foroven i hvor meget SG vitterligt selv har indset sin egen fejl eller om hun mon skulle have fået “hjælp” udefra! For ja, det oprindelige indlæg lignende godt nok en injuriesag uden at jeg dog selv er juraekspert.

  Ovenstående indlæg rejser flere spørgsmål;

  1. Hvordan kan SG overhovedet debattere videre ud af det oprindelige indlæg hvis dette muligvis var overtrædelse af loven? – Altså hvorfor falder der ikke bare en fuld beklagelse og undskyldning og case close, som man normalt ser andre steder eks. hos aviser?

  2. Hvordan kan et seriøst medie som Berlingske have bloggere som SG som i dette og flere andre indlæg af haft ekstreme holdninger, der er på kanten af det demokratiske og på kanten af loven??

  3. Findes der grænser for Berlingske for hvor ekstreme holdninger de vil publicere herinde?? Frit sakset fra Wikipedia:
  I 2011 skrev hun en kronik i Berlingske Tidende[1], hvori hun beskriver, at hun forstår Anders Breivik. Hun hylder mænd som Lars Hedegaard, Søren Krarup m.fl. og Breivik beskrives som en slags kristen ridder. Hun skriver:

  ” … hans [red. Breiviks] rationale står lysende tilbage. Og vi er i årtier blevet advaret om det af dem, der i respekt for historiens tidløse tale har mindet os om, at volden vil bryde ud, når islam og kristendom støder sammen”[1].

  Derigennem formidler hun præcis det budskab Anders Breivik ønskede, mener Henrik Lund[2]

  4. Er Berlingske bevidst om at man med bloggere som SG muligvis er med til at blusse til holdninger om fremmedhad, aggression og ulovligheder hos danske borgere?

  Personligt er jeg træt af højre ekstremismen, som medier bla. i deres stiltiende accept på at sælge aviser har været med til at legitimere. Den eneste måde at gøre noget ved det er ved at begynde at anmelde folks ekstreme udsagn og måske også overveje at gøre visse medier ansvarlige. Det er som om folk helt har glemt at vi lever i et demokrati med de grundværdier der følger med og som ikke bare kan men SKAL accepteres af alle.

 19. Af Paul erik Christensen

  -

  Måske må du ikke bruge ordet landsforræder juridisk, men hvad er så de personer som gør alt for at sværte deres land til, selv med usandheder. Og som sælger kommende generationer til indvandrer. Når de engang dømmes, så er det for sent.

 20. Af J Hans en

  -

  Sørine Godfredsens benævnelse af dem som stemmer på andre end sort blok, er sådan set bare en opfølgning af Fogh stigmatisering af danskere.
  Fogh delte danskerne op i får og bukke.

  Det ville passe sort blok og deres klakører fint, hvis de kunne lukke munden på dem som er uenig i Danmarks sorte krigeriske dagsorden.

 21. Af Jacob Selchau

  -

  Uanset hvad, så må jeg respektere en offentlig erkendelse af en fejl. Der er alt for mange, der aldrig kunne drømme om at indrømme at de har handlet forkert, så jeg bliver glad, når jeg ser nogen gøre det.

 22. Af klaus balle

  -

  Man må sige du(Sørine) er blevet kaldt til orden(0g med rette)af Berlingske, dette tegner på der stadig findes personer på bladet der har (nosser)mvh klaus

 23. Af Henrik S

  -

  Sørine
  Som den gode kristne du er , har du nu fået bondeanger , og vendt den anden kind til.
  Jeg mener dog stadig af de mennesker som du i sidste blog nævnte , der udadtil udtaler falsk kritik imod fædrelandet , er forrædere imod fædrelandet og jeg finder det helt nødvendigt at det siges højt.
  Alle andre forhold taget i betragtning , i dette for vores land så ulykkelige tider !

 24. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Tak Sørine Gotfredsen.

  Et meget værdigt indlæg, du har skrevet.

  Er det så muligt at komme ind til kernen i debatten i forhold til, hvad du skrev i dit forrige indlæg.

  Her var pointen, så vidt jeg forstod, at kærligheden til fædrelandet skulle betyde, at hvis man er modstander af den seneste stramning indenfor flygtningelovgivningen, skal man være loyal overfor fædrelandet og ikke udtale sig negativt om denne lovgivning udenfor Danmarks grænser.

  Nu er Danmark med i EU, hvad enten man kan lide det eller ej, og der er også indenfor de sidste små 50 år sket en internationalisering og globalisering, der heller ikke er til at komme udenom, så selvfølgelig kan man i et demokrati som det danske forholde sig negativt til lovgivning, man ikke er enig i.

  Dit forrige indlæg kunne faktisk opfattes som antydningsvis lettere antidemokratisk, da du insinuere, at kærligheden til fædrelandet bør indebære nærmest automatisk opbakning til al vedtaget lovgivning i Folketinget, da det ellers er tegn på at man “repræsenterer en selvisk og følelsesbåret individualisme”, hvis man udtaler sig negativt om for eksempel de seneste stramninger indenfor flygtningelovgivningen.

  Dette er selvfølgelig stærkt nedladende og arrogant i forhold til dem, man ikke er politisk enige med.

  Selvom du er repræsentant for en snæver homogenkultur, er alle dem, der ikke passer ind i de af dig selv definerede værdinormer, ikke nødvendigvis drevet af selviske og følelsesbårede individualistiske motiver.

 25. Af Svend Petersen

  -

  Hadet er stærkt hos dig Sørine.

  Du kunne måske skyldes at du som alle andre religiøse, står på en prædikestol og fordømmer os ikke troende eller anderledes troende (muslimer) til et efterliv i helvedet.

  Undskyld er ikke godt nok. Bodsgang med afstandtagen til alt dit had, du smider ud over ateister og muslimer.

  Efter det kan du måske få jordisk tilgivelse.

 26. Af Henrik S

  -

  @Elisabeth Lindharth
  “Undrer mig dog stadig over , at en præst i vores allesammens folkekirke uhindret får lov til at udtrykke sig som hun gør”.
  Du er vist blevet smittet af en udefra kommet diktatorisk/fundamentalistisk kultur – hvis du da i det hele taget er dansker .

 27. Af Uffe Staulund

  -

  Diskussionskulturen er under pres, og det vil den fortsætte med at være.

  Der er de blogdeltagere, som kan formulere sig, og de mange som er ‘one liners’, uden reference til noget som helst, undtaget blogindehaveren, i dette tilfælde Sørine Gotfredsen.

  At hun så er præst, gør det næsten kriminelt i manges opfattelse. Det bevirker at de føler sig berettiget til at dømme hele præsteskabet, over en kam.

  Sørine Gotfredsen er af nogle, blevet fællesnævner for hele det danske præsteskab.
  De har glemt at danske præster er underlagt normalfordelingskurven for intelligens, meninger og adfærd, som alle andre borgere i Danmark, ja sågar EU og Rusland.

 28. Af Hans Lembøl

  -

  Man sætte ølse for, man sætte ølse bag, Pølsen beholder dog sin Smag (Joh. Hermann Wessel).

  Hvilket udskåret i små nemme bidder betyder, at man godt kan kalde det noget andet, men det er og bliver, hvad det er.

 29. Af Axel Eriksen

  -

  Hans Lembøl har helt ret. Ting kan omskrives i en uendelighed, men betydningen er og forbliver den samme. For at bringe det helt ned på det normale plan for disse blogs kommentarer, kunne den samme mening om visse udtalelser, bringes således:
  – Disse udsagn stinker i forfærdende grad af hjemmeavlede kreaturers fuldkommen ukontrollerede udledning af det rene kolort., eller alternativt
  – Disse udsagn har en ikke ubetydelig duft af visse hjemmeavlede dyreskabningers ikke kontrollerbare udledning af oksefækalier!

  Meningen er den samme – og hvorfor så ikke kalde en spade for en spade og en møggreb for en møggreb?

 30. Af Tobias Raunkiær-Jensen

  -

  Netop det at konfrontere og anerkende sine egne fejltagelser er en af de bedste måder at imødegå den naturlige tendens til dæmonisering af modstandere. Netop ved at vende blikket mod sig selv og indse, at man også selv er med til at skabe konflikten, og dermed tage delvist ansvar for den, imødegår man dæmoniseringen, og tager det første skridt hen imod at nedtrappe konflikten. Det er desværre en ting, som deltagere i den offentlige debat gør alt for sjældent, og derfor skal Gotfredsen have en særlig ros for at udvise denne form for selvkritik.

  (For god ordens skyld bør det nævnes at jeg ikke selv hører til ude på venstrefløjen, og at jeg desuden for det meste er uenig med Gotfredsen. På dette punkt er jeg dog fuldstændig enig med hende.)

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  Uffe Staulund,

  Palæstinakonflikten er ude af fokus, kan man se, for der var ingen, der svarede på din påstand om, at terrorismen startede med München 1972. Det er selvfølgelig forkert. Israelere fra før 1967 (seksdagskrigen) kan fortælle om arabisk terror i det daværende Israel med regelmæssig hyppighed. Man kan også diskutere, om man kan skelne mellem årsag og virkning: De fordrevne blev til fordriverne, da palæstinenserne i hundredtusindevis blev fordrevet fra deres land, og den oprindelige israelske apartheidstat blev grundlagt (tænk på Ben Gurions Plan Daleth). Det, der ændrede sig i 1972, var at konflikten blev international, at de palæstinensiske modstandskæmpere/terrorister nu gik ud i den store verden og trak den med ind i striden (husk at den store forskel på en terrorist og en modstandskæmper er, om man vinder eller ej. Danske modstandskæmpere blev under krigen regelmæssigt i pressen, der var tyskkontrolleret, kaldt for terrorister, hvis ikke bare sabotører). I øvrigt startede det tidligere med flykapringerne i Jordan; men ingenting kan sammenlignes med King Smiley’s opgør med palæstinenserne i september 1970, hvor Jordans gamle palæstinensiske befolkning fik frataget deres statsborgerskab af beduinerne fra Den Arabiske Halvø, der havde fået landet af englænderne efter Den 1. Verdenskrig.

  Men fint, at Sørine kan se, hvad der var galt med hendes første indlæg. Og hun har ret mht. tonen. Men det har i høj grad at gøre med, at man ikke kan se eller høre sin modpart. Det er sjældent at konfrontationer, der sendes “live” udarter som her. Nogle har sagt, og sikkert med rette, at vi har at gøre med et nyt medie, og at man endnu ikke har fundet ud af de etiske regler for debatten på disse medier. Berlingeren har opstillet en række regler, men synes ikke villig til at håndhæve dem. Og så kender jeg selvfølgelig ikke de mange indlæg, der åbenbart bliver taget væk.

 32. Af hr. pre ben jen sen

  -

  I ALLE de lande hvor en masseindvandring af kulturfremmede fandt sted endte det i frygtelige tab og ulykker og grufulde lidelser for den oprindelige befolkninger. Det blev til noget med fattigdom, nedværdigelse, terror, blodbade og hærgende sygdomme?

  I SAMTLIGE lande endte invasionerne med blodige og grusomme konflikter og hel eller delvis udryddelse af den oprindelige kultur og befolkning. Se hvad der foregår i Nordirak og en lang række arabiske og afrikanske lande hvor kristne og “vantro” og fredelige uskyldige borgere angribes med terror, tortur og massehenrettelser.

  Hvorfor tro på at Danmark er en undtagelse fra “naturloven” om at masseindvandring ender i rædsel og katastrofe for den oprindelige befolkning?

  Hvis politiske og moralske svigt bliver store nok, ender det altid med undergang og ragnarok-agtige tilstande. (se også SGs tidligere blog og læs hos mik kel an der son)

 33. Af Thor Arentoft

  -

  Nu skal vi jo alle huske på at i Danmark er det jo faktisk god “kutyme” at VERBALT udtrykke sig ret FRIT OG KONTANT i en debat; og også engageret derfor vil der også forekomme lidt “overtramp” i dialogen, som de fleste også forstår, og bærer over med.
  Det er jo precis DET der er den sikkerheds-ventil der gør at “det aldrig HELT sporrer ud i danmark.
  Vi er grundlæggende et fredligt folk, hvor der findes en naturlig spærre der siger stop når uenighed overgår i vold.
  Via vores måde at kunde diskutere frit og åben, får vi jo frustrationerne ud i småportioner, sådan at den sunde “spærren” sætter ind ved vold, som det NORMALE DANSKE.
  Desværre er det ikke sådan overalt, det må vi forstå.

 34. Af Troels Munk

  -

  Det Sørine skrev i sidste uge var rystende så det er da fint at Sørine trækker sine udtalelser tilbage. I sidste uge skrev hun: “Uanset hvilke vilkår det repræsenterer, må den enkelte altid tage udgangspunkt i en grundlæggende forpligtende taknemmelighed overfor den plet på jorden, hvorfra ens verden går.” Det kunne også sige på denne måde”Alt for staten; intet mod staten; intet udenfor staten” Jeg tror at Putin og Erdogan vil være helt enige i Sørines udlægning af individet forhold til staten. Nu trækker hun det så tilbage og dermed kan vi stædig hylde systemkritikkere i diverse autoritære systemer.

 35. Af hr. pre ben jen sen

  -

  PS: I enhver befolkning er der nok ca. 20-30% der med rette kan betegnes som korrupte, uvidende, overnaive, forstyrrede eller småt begavede. Noget der også kan iagttages i de fleste blog- debatter.

 36. Af Jan Johansen

  -

  Jeg har hidtil troet, at vores danske politikere i EU-parlamentet og vores hjemlige polikere varetog vores fælles danske interesser i udlandet, men nu har jeg med stor forbløffelse erfaret noget ganske andet. Nogle politikere har angiveligt på det seneste haft meget travlt med at nedgøre deres/vores eget land over for udlandet. Det drejer sig især om Jens Rohde, Morten Helvig Petersen, Margrethe Auken, Uffe Elbæk og Rasmus Nordqvist, men der er også andre personer, der på påfaldende vis har været meget ivrige efter at nedgøre vores land. Er det ikke det, man med rette kalder landsskadelig virksomhed? Hvad med om disse særligt frelste mennesker i stedet havde meldt klart ud, hvad de helt konkret vil gøre for at løse de alvorlige problemer, vi står over for. Det eneste, vi hører, er nogle få pip om en fælles europæisk løsning, men der sker intet. EU-fællesskabet er totalt lammet!

 37. Af Axel Eriksen

  -

  Heldigvis er tanker stadig “toldfri” – men måske er det næste tiltag i overvågningssamfundet, at alle skal have en chip indopereret – så de kan kontrolleres. Det fuldkomne Utopia er dermed skabt for “robotsamfundet”!!

 38. Af Birger Nielsen

  -

  Hvad vil du sige med alt det bibelvås? Tror du på, at man kan leve efter nogle religiøse dogmer, som
  ingen ved, hvem har skrevet hvornår. Du kan lige så godt citere fra Grimms eventyr.

 39. Af Runa A

  -

  Godt Sørine
  Uagtet, hvordan du er kommet til at beklage for din retorik, om det er af egen samvittighed, angst for indjuriesag, eller Berlinskes krav, er det godt at dit debatniveau er forbedret. Det siger jeg tak for.

  Jeg er uenig med dig i det meste, men i et demokrati vil der altid være forskellige meninger og det bør vi respektere, uagtet om vi er højre eller venstredrejede. Men som debattør er du selv med til at lægge niveauet og jeg synes det har været lavt.

  Denne tone, der er lagt for dagen for tiden, rent politisk/jouralistisk fremmer ikke samarbejdet i politik, og er ej heller med til at samle befolkningen. Tonen er med til at grave dybe grøfter og fremmer ikke den danske velfærdsmodel, som de fleste af os er glade for.

  Vi og vores unge ser frem til svære tider med økonomiske udfordringer, indenrigs som udenrigs og med alle de krige, som vi har i verden, derfor er det vigtigt at samle alle kræfter, udfordringen er stor. Resultatet vil blive en eller anden slags consensus.

  Danmark er del af verden, men ikke en hermetisk lukket ø.

  Hvis vi skal bevare vores velfærdsamfund skal der et godt og respektfuldt samarbejde til, både fra højre og venstre, denne verbale skyttegravskrig, fremmer ikke noget.

  Visionære politikere efterlyses. Hvordan skal vi indrette vores samfund, der bliver mere og mere teknologibaseret, og der bliver og støre større forskel på rige og fattige, både indenrigs og udenrigs.

  Der er mindre behov for medarbejdere på arbejdspladserne. Flere er uden arbejde. Vores arbejdsmarked er blevet en slags stoleleg, hvor vi nogle gange har en stol at sidde på, andre gange ikke.

  Retoriken, “der er arbejde for alle”, er ikke sand, så skal arbejde i hvert fald defineres anderledes og alle skal yde, for hvad de får. Hvis det nu er retfærdigt? Således, vil en borgerløn kunne komme på tale, på et tidspunkt.

  Til Folketingspolitikerer, tag arbejdshandskerne på, det er det I et valgt til.

  Pas og lav jeres arbejde, det er hvad vi betaler jer for og I får en helt hæderlig løn for det.

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  Birger Nielsen,

  Var det til mig? For var det det, så må jeg sige, at vi/jeg ved ret godt, hvornår “bibelvåset” er skrevet, hvilket du åbenbart ikke ved. Og religiøse dogmer? Hvilke? Uartikuleret sprogbrug, må jeg sige. Og ja, man kan lige så godt citere Grimms eventyr, eller H.C. Andersen, eller C.S. Lewis’ Narniafortællinger. Hvis du vil lege bibelkyndig, så sæt dig lige ind i det først; ellers er du bare til grin.

 41. Af j nielsen

  -

  “Det der er ikke en spade. Det er et bredbladet graveredskab.”

  – Seinfeld, tror jeg nok.

  “Ting kan omskrives i en uendelighed, men betydningen er og forbliver den samme. (….)

  – Disse udsagn stinker i forfærdende grad af hjemmeavlede kreaturers fuldkommen ukontrollerede udledning af det rene kolort., eller alternativt
  – Disse udsagn har en ikke ubetydelig duft af visse hjemmeavlede dyreskabningers ikke kontrollerbare udledning af oksefækalier!

  Meningen er den samme – og hvorfor så ikke kalde en spade for en spade og en møggreb for en møggreb?”

  Jeg åbnede for en halv snes år siden en flaske Amarone juleaften. Skænkede op i glassene. Der bredte sig en umiskendelig duft. Vi sidder med juleanden.

  Gør det så en forskel om man siger:

  – her dufter af hestepærer

  eller

  – her stinker af lort

  Svaret er nok at det kommer an på selskabet.

  Måske var det en idé at dekantere blogindlæg inden de serveres.

 42. Af Helge Nørager

  -

  “Af Axel Eriksen – 2. februar 2016 09:47

  Heldigvis er tanker stadig “toldfri” – men måske er det næste tiltag i overvågningssamfundet, at alle skal have en chip indopereret – så de kan kontrolleres. Det fuldkomne Utopia er dermed skabt for “robotsamfundet”!!”

  Behøves ikke med den nye datalovgivning som Venstre ønsker gennemført, samt den udbredte brug af smartphones.
  Brugen af firmaer der registrer smartphones i butik og omegn.

  Samt samfundets krav om digitalisering af alt borger kontakt med myndigheder.

  Er der ikke meget de ikke ved i forvejen, så den chip i hjernen for at sender tanker, behøves faktisk ikke.
  De fleste mennesker går konstant rundt med et stykke datalognings udstyr på sig konstant.
  Smartphonen, og kombineret med anden teknologi, er chip kun nødvendig.
  Hvis borger, ikke har en smartphone og er frameldt digital post.
  Eller hvis smartphone tabes, røves eller stjæles. 🙂

 43. Af Helge Nørager

  -

  Køer, hunde, katte og andre kræ.
  Har haft RF tags i øret i mere end 40 år.
  Teknologi er ude over alle barnesygdomme.
  Og egenligt er det helt utroligt at samfundet ikke har stillet krav til at få en sådan RF tag til alle borgere.
  Nul pas, kørekort, sygesikringsbevis, bus stamkort, biblioteks kort, bankkort osv
  Alt kunne køre på chip, ganske som man gør med kvæg i en ko stald.
  Så slagtedyret kan spores fra fødsel til død.

 44. Af Helge Nørager

  -

  K.er, hunde, katte og andre kræ.
  Har haft RF tags i øret i mere end 40 år.
  Teknologi er ude over alle bar.esygdomme.
  Og egenligt er det helt utroligt at samfundet ikke har stillet krav til at få en sådan RF tag til alle borgere.
  Nul pas, kørekort, sygesikringsbevis, bus stamkort, biblioteks kort, bankkort osv
  Alt kunne køre på chip, ganske som man gør med kvæg i en ko stald.
  Så sla.tedyret kan spores fra f.dsel til d.d.

 45. Af Axel Eriksen

  -

  Hvis det var dig selv, der var giveren ville jeg nok sige:
  “Det lugter af lort” – jeg må vist hellere drikke det hele selv
  Hvis du ikke var giveren, ville du nok sige:
  “Sikke en dejlig bouquet” – den vin må vi alle sammen dele
  Det ville passe så udmærket med den kommunistiske ideologi!

 46. Af Uffe Staulund

  -

  @ Niels Peter Lemche,

  Tak for hjælpen med de historiske facts om München terroren, jeg spillede lidt acapella efter min hukommelse.

  Det er underligt at være så gammel, at man kan huske da 6-dages krigen begyndt, invasionen i Tjekkoslovakiet og Lech Valesa’ Solidaritets bevægelse begyndelse i Polen. Jeg var i London da muren faldt.

  Disse begivenheder, har ikke været med til at at styrke min tro på socialismen og Putin.

  Det jeg godt kunne tænke mig var, at vi i bloggene gik efter bolden i stedet for manden.
  Det er desværre svært for en stor del af indlæggene.

  De minder om den romerske senator, som altid sluttede sine indlæg med: “ Iøvrigt mener jeg, at Kathago skal ødelægges”.

 47. Af Helge Hübschmann

  -

  Nej, Sørine har næppe fået noget andet vink med en vognstang end den reaktion fra læserne, hun selv refererer til. Og det er da selvsagt prisværdigt så at reflektere over det (hvilket hun som kvalificeret og dedikeret Kierkegaard læser også er forpligtet til..:-) ). – Landsforrædderi er, som hun korrekt skriver, en helt konkret lovovertrædelse, som derfor ikke hverken kan eller bør/må anvendes som et mere generelt politisk begreb. Selv om DF naturligvis gerne så det var anderledes, medmindre selvfølgelig det måtte være dem selv, der blev udsat for beskyldning. Deres “politiske korrekthed” går jo netop ud på, at muslimer og andet godtfolk i ytringsfrihedens hellige navn med JP’s ord skal kunne tåle og finde sig i latterliggørelse og forhånelse, hvilket så modsat ikke skal gælde for danske politikere, såfremt de udsætte for noget tilsvarende fra f.eks. en britisk satiretegner. For så er fru Kjærsgaard på barrikaderned med det samme og forlange undskyldning for formasteligheden. – Jeg er sjældent enig med Sørine om ret meget – men der skal lyde både tak og respekt for dette velargumenterede og begrundede korrektiv.

 48. Af Helge Nørager

  -

  Positiv siden af en RF tag kunne være.
  RF tag danner værksteds central og energilager, dataudvekslings central for milliarder af nanobots, som tilføres fødekæde.
  De kan rense blodårer for fedt og kalk.
  De kan spore diverse sygdomme og ringe til lægen pr. automatik via RF chip.
  I tilfælde af massive skade som trafikuheld arbejdsulykker osv, kan chip kontakte alarmcentral og sende informationer.
  Backup for hvide blodlegmer ved infektion.
  Listen af positive muligheder er lang.
  Når man kombiner en RF chip med nanobots.
  Energi til hele systemet kommer via RF chip og resonans.
  Der er helt nye muligheder, for gavn og misbrug.

  Men teknologi er på vej eller har været i drift i ganske mange år.

 49. Af Lotte P

  -

  Sørine Gotfredsen har evnen til selverkendelse og står ved at hun er et fejlbarligt menneske. Jeg tror absolut ikke, som flere skriver, at det er noget, hun er presset til, da denne evne også gennemsyrer hendes bøger.

  Jeg forstår fuldt ud de følelser af tristhed, frygt og vrede, som det kan vække, når danskere med nationalfølelse af deres egne landsmænd fremstilles som fremmedfjendtlige, hadefulde og racister, fordi de er forståeligt bekymrede over indvandringens konsekvenser og ønsker at sige nej.

  Trist at visse kommentatorer i denne tråd ikke ejer evnen til at gribe en udstrakt hånd, men i stedet har travlt med at hovere, mistænkeliggøre undskyldningen og fortsætte deres egne beskyldninger om had.

  Uanset om man er enig i Sørine Gotfredsens holdninger, så er hendes selvrefleksion og mod til at overvinde egen stolthed og sige undskyld for tonen et eksempel til efterfølgelse.

  Hun rækker hånden ud – og jeg tror, at hun gør det i et oprigtigt ønske om at stoppe polariseringen og de grimme beskyldninger. Anerkend hende for det – og grib hånden!

 50. Af Knud Palsbro

  -

  I en tid, hvor debatten er hård, er det klædeligt og velgørende, når Sørine Gotfredsen medgiver, at ordet Landsforrædder var for hårdt. Alle kan være med til at gøre den vigtige debat bedre ved at tale pænt.

 51. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Fint – at indrømme en ’skævert’ – men det er ikke en skam at indrømme en fejl. Det er en skam at føle personligt – men den må naturligvis lette nu, fordi tingene nu engang ophæver hinanden.

  Man skal aldrig være for stor til at sige undskyld for en begået fejl. Det er så det Sørine har gjort nu, kan jeg forstå, selv om jeg ikke har læst den relevante artikel fra hende om denne sprogbrug. Men – var det en fejl, så vil det hermed: Bare være det. g glemt fremover. 🙂

  Det er nemt, at en finke kan ryge af panden – men ikke hver gang, som det ofte og symptomatisk kan ske for nogle blogdeltagere. Fordi er ikke er tale om dialog og nogen forståelse el forsøg på at udrede synspunkter. Det bliver de rene påstande nogen gange, så det er debat, der mere end batter – men ikke efter en god hensigt.

  Det er meget mere givende, når der uddybes, og det sker heldigvis også – men det andet er ualmindeligt anstrengende, når det også bliver personligt.

  Det kan kun gå fremad – også for Danmark! Derfor! 🙂

 52. Af Niels Peter Lemche

  -

  Uffe Staulund,

  Som jeg vist fortalte et sted, havde min far licensnummer 105. Så jeg har glimt i erindringen fra Vien Bien Phu sendt i de korte TV-nyheder, og helt klare erindringer om Ungarn i 1956. Husker som igår rædslen da russerne kom tilbage og myrderierne startede. Helt klart at derefter så jeg aldrig mod øst for noget godt.

  Det er lige så klart, at der er en samling putenikker her, der spiller på, at mennesker som flest snart ikke har nogen erindring om kommunismens rædsler.

 53. Af Birger Nielsen

  -

  Til hr. Lemche
  Undskyld, men det var ikke henvendt til dig. Det var til profeten Rasmus Hansen.
  Dig kender jeg godt som særdeles bibelkyndig. Jeg kender nu også selv en hel del til historisk
  kildekritik, da jeg har brugt en stor del af mit liv på studiet.
  Jeg kan bare ikke klare kritikløs citeren fra religiøse skrifter, som primært har mysterie- og
  legendepræg.

 54. Af J S

  -

  Til Niels Juul Hansen:

  Synes du det er værre at blive kaldt “landsforræder” end “landsbytosse fra DF”?????

  Har du ikke nogen form for selvindsigt?????

  Din nedgøring af mennesker med en anden mening end din er dybt dybt uværdig for dig selv

 55. Af Rap And

  -

  Det er en fin erkendelse, at SG er kommet lidt ned af det træ hun ellers var kravlet op i, og dæmper man tonen endnu mere i det mørke præstefællesskab, så ender det måske med, at man kan diskutere flygtninge situationen på en saglig og konstruktiv måde.

 56. Af j nielsen

  -

  @A Eriksen

  Pointen i den historie er, at amaronen smagte mere end fortrinligt – men hvis folk havde svinet den til i mere utvetydige vendinger havde jeg måttet serveret en anden, billigere vin. For 250 kr glipgang for gæster.

  Jo grovere man udtrykker sig, jo færre bliver handlemulighederne. Det samme gælder i debat. Vi kender det fra politik – det er meget svært at bakke ud af kategoriske udtalelser. Til lykke til Blogmesterin for dette forsøg.

  Når folk siger at de “kalder en spade for en spade” , så er det skønmaleri for at slå knuder på sig selv for at finde de grimmest mulige udtryk at hæfte på andre mennesker.

  Det hedder ikke “at kalde en spade for en spade”. Lad os kalde en spade for en spade og kalde det det det er: tilsvining for tilsviningens skyld.

  De er selv regelmæssigt udsat for netop det, men ikke fra min side.

  /jn

 57. Af Axel Eriksen

  -

  Nej, religiøse citater – eller diverse fortolkninger af disse – kan godt blive for meget af det gode!

  Når korancitatet:”Alle vantro skal dø” mens
  Bibelcitatet fra det Nye Testamente: “Vend den anden kind til” bliver til essensen i det hele, så er forenklingen fuldkommen!

  Vi har et kultursammenstød på masser af punkter, hvor mange citater, fra det ene eller andet religiøse skrift – skrevet for mange århundreder (årtusinder) siden – ikke har validitet i vores nuværende samfund!

  Forskellen mellem sekulære samfund, der har frigjort sig gradvis fra den religiøse dominans over alt – mod samfund, hvor religion styrer hele samfundslivet! Det kan ikke give andet end konfrontration – og giver det!

 58. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Skal vi lige tage en en gang til til ære for prins Knud samt alle andre, der endnu ikke har fattet, at det der nu sker i Europa utvivlsomt vil medføre bizarre og katastrofale tilstande indenfor de nærmeste få år.:

  definitionen som flg.:

  “…den/de der udførehandlinger til SKADE for ens eget lands SIKKERHED eller IMOD dets interesser er landsforræder”!

  Den øverstbefalende for den schweiziske hær har, for nylig, udtalt det kun drejer sig om få år inden deciderede borgerkrigslignende tilstande vil hærge Europa (forårsaget af muslimsk indvandring og en vanvittig “flygtningepolitik”)- det samme har flere højtstående østrigske officerer udtalt samt, underligt nok, selv den svenske generalstabschef., der jo ellers er underlagt poltisk korrekt censur

  Hvad vil man så kalde denne katastrofale kendsgerning, når den sker, for det kommer den unægteligt til..?? Kulturberigelse…? Frugterne af multikulti-samfund..?
  Virkeligheds-fornægterne og naivisterne har stadig kronede dage og fatter ikke, at vi står overfor den største katastrofe i Europas historie- værre end både 1ste. og 2. verdenskrig tilsammen og det eneste det politisk korrekte segment kan “tilbyde” befolkningerne er fortsat at beskæmme dem, ligesom tilfældet med SG, der blot fortæller sandheden.
  citat af George Orwell:

  “…..jo længere en stat fjerner sig fra sandheden desto mere vil den forfølge dem, der fortsat fortæller den”..!

 59. Af t. sørensen

  -

  Nu har også SG fået rykket tænderne ud. Er det trusler om en injuriesag, eller dødstrusler der er årsagen. Under alle omstændigheder er vi nu endt der hvor svensken er endt. Der er heller ingen redning tilbage for os. Godt jeg har den alder jeg har. Jeg er kun dybt bekymret for børn og børnebørn. Når hele læsset vælter, ligger jeg 6 alen under jorden. Tak for det.

 60. Af Else Marie Arevad

  -

  errare humanum est sed in errore perseverare turpe est (det er menneskeligt at fejle, men at fremture i fejlen er skændigt).
  Sørine Godfredsen viser format ved at indrømme sin fejl i stedet for at fremture i den. Hvor ville jeg ønske, at flere politikere havde format til at indrømme deres fejl.

 61. Af Jan Petersen

  -

  Sørine har fået et politisk korrekt kammeratlig vink med en vognstang af Berlingske Tidende chefredaktion. Ikke just et plus for ytringsfriheden!

  Men er vel helt analog til vort svenske broderfolks definition på uønsket demokratisk debat!

 62. Af Niels Peter Lemche

  -

  Birger Nielsen,

  Nej, det er vi enige om. Skrifterne er trods alt mere end 2000 år gamle, så der er løbet meget vand i sandet siden dengang. Det er fortællinger, altsammen. Det er kun en moderne, historiefikseret tidsalder, der vil have, at det skal være sket, og en religiøs fraktion, der mener at det er Guds selvsamme ord (ipsissima verba dei). Andre behøver ikke at sætte deres fornuft overstyr.

 63. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Hvorfor mener ateisterne og nykommunisterne at det at de mener at alting er kommet af ingenting og styret af ingenting……… er et bevis på deres høje intelligens og store viden??

 64. Af Steffen Nielsen

  -

  Det er naturligvis rart, når en debattør tager en kritik til sig og undskylder sit sprogbrug. At relativere begrebet “landsforræder” og i dermed sidestille Sofie Gråbøls udtalelse om, at hun p.t. ikke er særlig stolt over sit land med ægte landsforrædere, der enten gik i nazisternes tjeneste eller samarbejdede med nazisterne.
  Det svarer til at sidestille Sofie Gråbøl med Søren Kam.

  Imidlertid undskylder Sørine Gotfredsen kun halvt, idet at hun kun undskylder sit sprogbrug, men står inde for indlægget som helhed. Hvordan det så kan lade sig gøre, må man vist have en noget kringlet hjerne for at forstå, idet at netop kun sprogbruget kan give indlægget mening..

  Hvis de omtalte personer i det oprindelige indlæg skal kritiseres med andre ord, fordi de overfor udenlandske aviser eller udenlandske kolleger har givet udtryk for, at de ikke er enig med den danske regering, så medfører det, at samtlige danskere, der taler med en udlænding om dansk politik og udtrykker “mindre stolthed” om regeringens beslutninger, så er de åbenbart af en karakter, der må betegnes som noget udefinerligt og i bund og grund nogen, der læner sig op af ordet landsforræder.

  Sørine Gotfredsen gør hermed tingene endnu værre, for nu er hele mindretallet, der ikke bryder sig om regeringens politik sat i bås, idet ganske mange giver udtryk for deres mening enten ved direkte kommunikation med udlændinge eller via de sociale medier, læserbreve og kronikker i aviser, der bliver læst af udlændinge.

 65. Af Niels Peter Lemche

  -

  Preben,

  Den har du benyttet tidligere; men det bliver det ikke mindre rigtigt af!

 66. Af Søren Rasmussen

  -

  Kære Sørine,

  der findes ikke en ‘forkert tone’ – eller for den sags skyld ‘en rigtig’ en af slagsen.

  Stop den nonsens!

  Tonen kan være hård, blød, nænsom, fornærmende. oprigtig, umiddelbar og selv bitter – men den kan ikke være rigtig eller forkert.

  Når mennesker siger at ‘de ikke bryder sig om tonen’ – går de som regel i forsvarsposition – og så bliver den som oftest skærpet.

 67. Af Lars Petersen

  -

  @ Sørine Godtfredsen.

  DU FORTRYDER DA INTET.. DET ER ÅBENLYST JESPER BEINOV, SOM INDIREKTE HAR TRUET DIG.

  For det første, har udtrykket: “Landsforræder”, ikke nogen entydig størrelse, men er derimod
  adspredende i sin karakter, med fx. afledte similære udtryk som: “Landsskadelig virksomhed”,
  hvortil sidstnævnte bruges i flæng blandt mediernes gengivelse fra snart enhver i kongeriget.

  Højforræderi – Landsforæderi – Landsskadelig virksomhed, (kan) derfor betyde et og samme,
  eller være forskellig/e, afhængig af hvad udtrykket er connected op på, hvori INGEN kan være
  i tvivl om, at du hverken tænkte, ell. beskyldte andre for direkte at planlægge terror imod DK,
  samt have hemmelige arbejdsgange med fremmede Statsmagter, for omstyrtelse af Staten…

  Det ækle kældermenneske, Jesper Beinov, (hans egne udtryk, hvorfor jeg må bruge dem her),
  kolportere ganske enkelt hans egen kælder-farvede, og afstumpede kælder´riske holdninger,
  ind i en vanvittig “hjemmelavet kontekst”, bestående af en spejlvendt stråmand på vrangen..

  VELDOKUMENTERET FAKTA ER – desto flere med muslimsk baggrund, (forstået i helhed) som
  indlejres i Danmark, desto mere kriminaliseres, forandres og fattiggøres Danmark, såvel et
  hvilket som helst andet land, (inkl. den muslimsk tilrejsendes eget land), hvilket udgør selve
  fundamentet for de Islam ideologisk skabte folkevandringer, fattigdom, sygelig fertilitet, osv.

  ERGO.. da ovennævnte hyper dokumenterede sandhed er af en så fundamental karakter, og
  man alligevel vælger at byde ovennævnte velkommen, (uanset fakta), jamen så ER her klart,
  og utvetydig tale om “Landsskadelig virksomhed”, idet man smadre nationens rå fundament.

 68. Af Steen Lindgren Sørensen-Mølgaard

  -

  Respekt for din beslutning, Sørine!

 69. Af Steen Møller

  -

  Kære Sørine Gotfredsen
  Landforræderi er ganske rigtigt et stærkt ord – landsskadelig eller femte kolonne virksomhed passer bedre.

 70. Af Niels Peter Lemche

  -

  Steen Møller,

  det lyder pænere, men er det så sandelig ikke.

 71. Af Helge Nørager

  -

  Et naturligt spørgsmål til Niels må være, har de nogensinde fået eget licensnr.
  Eller bor de stadig i forældres hustand ?.

 72. Af Ole Frank

  -

  Sådan tænker en ægte materialist og kyniker – læs Lars Petersen. Stop klynkeriet og indse at verden ikke er til for din eller Danmarks skyld.

 73. Af Helge Nørager

  -

  Svært at hvorfor verden er til.

  Mine missekatte er dog med til at overbevise mig om at det er for at kunne nusse dem mellem øre, og fodre dem når de ønsker.
  Så missekatte drømmer også om natten, og piver.

  Men hvem verden er til for, ha ha, den er til for mine missere.

 74. Af Hul igennem?

  -

  Gab sikken selvptaget deb.. ååh gab..
  Fr. Sørine Gofredsen har intet at sige undskyld for.
  Landsforrædere er landsforrædere!

 75. Af Marianne Andersen

  -

  Kære Sørine
  Stor respekt for dine ord om at blive klogere.
  Jeg synes du plejer at have et ordentligt debatniveau, og jeg er lettet over igen at kunne respektere dig! Nu endda mere end før!

 76. Af Michael Jensen

  -

  Det er godt at SG beklager hendes ordvalg før. Godt for fremtidige debatter, så tak for det. Hendes forklaring ovenfor er velovervejet -og dette kunne vi alle have gavn af at læse.

 77. Af Inge Suhr

  -

  Kære Sørine Gotfredsen;

  Tak for dine mange indlæg, jeg er enig med dig.

 78. Af Lars Petersen

  -

  @ Sten Møller.

  Et menings udtryk, som repræsentere en gigantisk andel af befolkningen; tilmed formentlig
  hovedparten, skal ikke lade sig menings-undertrykke, og følelses-dirigerer af anden gruppe..

  Udtrykket: “Landsforræder”, versus “Højforræderi”, versus “Landsskadelig virksomhed”, er alle
  beslægtede med hinanden, hvorpå udtrykket indlysende skal aflæses ud fra hvad det måtte
  være udtrykt på baggrund af, og deraf ikke tilfældige “holdnings-følelsesbetonede fantasier”.

  Endvidere er her ikke tale om injurierende, eller anden lovbrud i relation til snævert segment,
  men derimod henvisning til en større gruppe, i alle samfundslag, hvortil udtrykket derfor ikke
  kan henføres under en: “forbudt mening”, såvel meningen i øvrigt basere sig på mere end 35
  års fuldstændig massiv faktabaseret data; hvilket igen betyder, at man så at sige ej kan spille
  dummere end politiet tillader, da alle og enhver netop kender til de national-skadelige data..

  Det er altså i ligningen mellem de eklatant cementerede, og konstant forværrede Islam data,
  (nationalt, såvel internationalt), samt dette omvendte “næste fokus”, (vendt mod sine egne)
  at det nationalt, og “næste” forræderiske opstår, hvilket ubetinget er nationalt forræderi 🙁

  Jeg skal derfor atter henvise til, at vores veje omsider må skilles, sådan at den “forræderiske”
  gruppe, ej længere skal have lov at begå meningsmæssig økonomisk dividende over i andres
  lommer.. hvilket på Dansk betyder, at forræderne SELV betaler eget Islam gilde, alle gen. frem.

 79. Af Lars Petersen

  -

  @ Sørine Godfredsen.
  har et indlæg i filteret..

 80. Af Peter B. Jensen

  -

  Det er jo desværre lidt sent at puste tændstikken ud, efter at man har startet en steppebrand.

  Det bekymrende er ikke sarte fornemmelser hos dem som føler sig truffet. De forstår nok at tonen er skinger i et skænderi, eller dømmer at Sørine er helt galt på den. Det farlige er folk som Breivik, der læser ordene og beslutter at tage sagen i egen hånd. Han gik netop efter hvad han opfattede som landsforrædere, med den straf som forbrydelsen foreskriver.

  Ord er ikke ligegyldige. Når man skriver til nettet, så kender man ikke sit publikum. Det stiller store krav til kommunikationen, specielt på en avis hvor vi forventer at finde oplysning og nyheder.

  Undskyldninger kan vi ikke rigtigt bruge til noget. Det afgørende er om du har lært noget til næste gang? Jeg vil vædde et salmevers på at der kommer mere svovl fra den side.

 81. Af Lars Petersen

  -

  @ Ole Frank.

  Du skal naturligvis have lov at sige og mene hvad du vil om min person.. blot vil jeg sige til dig,
  at vor økonomiske veje må og skal skilles, sådan at forstå, at du og dit segment, ikke længere
  skal kunne dividere “jeres” holdninger over i andres lommer, via “verdens ubetinget vildeste” nationaløkonomiske tvangs-ægteskab, hvorpå i selv betaler indvandringens kontante priser..

 82. Af Hul igennem

  -

  Jeg skal skide!

 83. Af Runa A

  -

  J Nielsen
  Hvad er det for noget billigt sprøjt du giver dine gæster. Har du virkelig ikke råd til mere. Er det en fra Aldi?

 84. Af Frank A

  -

  @ j johansen.

  Tjae. Din holdning er sådan set den opskalerede version af ghettoens lov. Vi ordner selv vores problemer her og ingen understår sig i at kontakte myndigheder udenfor.

  I mikroversionen er det familien selv der vil straffe og bestemme.

 85. Af J Hans en

  -

  Jesper Beinov skrev for kort tid siden et indlæg om det som han kalder underbuksemennesker.
  Der huserer to af disse som bloggere på denne avis.
  Sørine Godfredsen og Day Poulsen
  SG er uden tvivl blevet bedt om at trække sit udsagn, om at halvdelen af landets befolkning er landsforrædere, tilbage.
  Men højrefløjen vil jo gerne stigmatisere den del af befolkningen som ikke stemmer på sort blok.
  Fogh kaldte dem ikke for landsforrædere.
  Men for får.
  Der er god grund til at være på vagt overfor den sorte højrefløj.
  Så de ikke får magt som de har agt.
  Dette må gøres ved næste valg.

 86. Af Frank A

  -

  @ lemche

  Det glæder mig at du og jenzen har fælles imaginære fantasivenner.

  Så er i jo ikke helt alene.

 87. Af J Nielsen

  -

  @A Eriksen, ikke dengang og slet ikke nu.

  Nå det var et sidespring. “En spade for en spade.” Det er sgudda pudsigt som udtrykket selv bruges som eufemisme for en hel kassefuld skældsord. Og dermed bliver sin egen selvmodsigelse.

  “Jeg kalder en spade for en spade”. Pænt skal det lyde. Ros til egen røv, det er hvad det er.

  … Uden sigte på de tilstedeværende, naturligvis.

 88. Af J Nielsen

  -

  “Hvorfor mener ateisterne og nykommunisterne at det at de mener at alting er kommet af ingenting og styret af ingenting……… er et bevis på deres høje intelligens og store viden??”

  Her står misforståelserne og vrangforestillingerne nærmest i kø.

 89. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Antallet af migranter er mangedoblet i de senere måneder. 2016 kan blive et helt ekstremt år med flodbølger af millioner af migranter fra de afrikanske og arabiske lande.
  Hvad der venter danskerne er kaos og katastrofe. For hverken V, K eller DF ser ud til at ville forsvare danskerne mod undergang, og S, SF, EL og R vil da slet ikke. Se 180g/den korte og jp-jalving. Og se SGs tidligere blog.

 90. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Sørine Gotfredsen

  Jeg synes, at det må vække til eftertanke, at det er dine ‘debatmodstandere’, der kommer dig i møde og værdsætter din eftertænksomhed, mens dine tidligere rygklappere nu kun har hån tilovers for dig.

 91. Af Niels Peter Lemche

  -

  Frank A,

  Jamen så fortæl mig dog, hvorfor du er så meget klogere. Moderne teologi på mit plan betyder jo egentlig blot, at nogle af os tror på, at der er en mening med tilværelsen.

 92. Af hr. pre ben jen sen

  -

  I Sverige har nomenklaturaen og røde medier i årevis forhindret debat om hvad der var ved at ske med landet og svenskerne. Virkeligheden blev ignoreret, fornægtet, bagatelliseret og fordrejet. Sandheden blev bekæmpet med fortielser, c en su r, hetz og forfalskede fotos og statistikker mv. Selv det som var åbenlyst måtte ikke debatteres.

  I Danmark er debatten friere. Det som alligevel ikke kan skjules, kan man godt få lov til at skrive lidt om. Men det skal helst være kort og lidt uldent. De virkelig store afsløringer og de skarpeste analyser er der ikke plads til. Og de rødradikale betjenes med mikrofon-holderi og underdanige interviews.

  Nu er Sverige præget af anti-velfærd, kriminalitet og asociale/rædselsfulde tilstande næsten overalt. Danmark er endnu ikke sunket helt så dybt, og kan måske endnu reddes? Især hvis ordentlige nye partier og FOR FRIHED-bevægelsen får større indflydelse?

 93. Af Niels Peter Lemche

  -

  Igen Preben Jensen, så overrasker du en gang imellem, for du har fuldstændig ret mht. Sverige. Og fordi ingen fik noget at vide, erstattedes viden med gætterier. Det, som man troede, skulle føre til integration, fik den modsatte virkning. Integrationen har været en katastrofe i Sverige.

  For at tage et eksempel, så sad jeg i bilen for nogle år siden og lyttede til børnene, der legede. Tydeligvis indvandrerbørn; men de talte dansk indbyrdes. Det har jeg aldrig oplevet i Sverige. Det er den sædvanlige sag: Danskerne siger nej til alt, og gør det så alligevel. Svenskerne siger ja til alt og gør ingenting.

  Hvis du holdt op med dine sædvanlige litanier over dårligdommen i Danmark–i ren Buster Larsen stil–så kan du faktisk godt sige noget fornuftigt.

 94. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Sørine,

  En rigtig pæn kommentar til Preben Jensen røg direkte i filtret. Kan du gøre noget ved det?

 95. Af Niels Peter Lemche

  -

  Lige en rettelse: Det var i København, på Nørrebro, at indvandrerbørnene legede på dansk … Det glemte jeg at prøcisere.

 96. Af Niels Peter Lemche

  -

  …i går gik kornprisen i land i Aarhus … ‘præcisere’

 97. Af Eva Madsen

  -

  Niels Peder LEMcke.

  Føler du ikke selv – at du har det dårligt i halsen med alle de sure og “gode” opstød , du fremkommer med konstant bare fordi du ønsker at skrive på div. klummer – det er jo BARE fordi du føler dig ensom – du er opportunistisk og samtidig deler du roser ud i dine indlæg – i dine mange usammenhængende vanvids senarier – som du oven i dit hoveds tvangstanker forestiller dig – har du ikke spurgt din sagsbehandler om at indlægge dig ??.
  Måske bare midlertidigt hvis der en mulighed for at anfaldet kan gå forbi.

  Bortset fra det – så har damen som har skrevet ovenævnte blog ret – dejlige med quinde Sørine – at hun deler 98 % af Danskernes uvilje eller for nogen ” HAD ” til muslimerne/ Islam og dens medløbere og er tvunget af Berlingske tidende eller diverse private søgsmål / præsteforeninger / menighedsråds m.v. – om at undskylde for at hun har et sprogbrug som alm. Danskere gouterer a la Trumph i USA. / Marie la Penn / Wilders m.v.

  At Danmark har racisme paragraffer der straffer alfabetiske sammenhænge i skriftsproget er stort demokratisk problem for ytringsfriheden.

  Senest har en etnisk Dansk koranafbrænders indlæg på facebook fået en bøde på 1000 kr. – for at advare naboerne mod en modbydelig stank fra denne happening.

 98. Af Niels Peter Lemche

  -

  Eva Madsen,

  Jeg har vist før sagt, hvad jeg mener om dig og dine meninger. Det skal jeg ikke gentage her og heller ikke kommentere din demagogiske brug af indbildt statistik. Gad vide, hvor mange danskere, der egentlig deler dine meninger, bortset fra Johny og hans venner i Greve, hvis de stadig er der.

  Hvis Danmark, dvs. det danske retssystem, overhovedet respekterede loven om ytringsfrihed, så havde du nok forlængst fået mundkurv på.

  Men jeg kan godt se, at fra din synsvinkel må jeg og ligesindene være møgirriterende. Det glæder mig.

 99. Af Maria Due

  -

  Elisabeth Lindhardt.
  Du skrev 1. feb. 22:07: ”Godt hvis SG med sin erkendelse vil skrive indlæg med substans fremover i stedet for populistiske angreb. Undrer mig dog stadig over, at en præst i vores allesammens Folkekirke uhindret får lov til at udtrykke sig som hun gør.”

  I mine øjne var Sørine Gotfredsens indlæg ikke demagogisk og beregnet på at ophidse gemytterne. De var allerede meget ophidsede og med god grund. I dag har Bertel Haarder et debatoplæg om samme emne i JP, hvor han oplyser, at det næsten altid er danske politikere eller journalister, der sørger for at Danmark bliver hængt ud i udenlandske medier. Han nævner nogle eksempler, og al dette opfattes af menigmand som landsskadelig virksomhed. Jeg har allerede nævnt, at jeg synes at det var godt, at SG lod det famøse ord landsforræder udgå af sin tekst.

  Du efterspørger som ofte før ”substans” i SG’s indlæg, og jeg spørger mig selv, hvorfor du år efter år bliver ved med at dukke op, når du ikke finder denne substans? Teknisk set er der intet i vejen for, at du selv bidrager med noget, som du finder har den tilpasse tyngde, men det synes du heller ikke at være interesseret i. Hvis det er forbigået din opmærksomhed, kan jeg forsikre dig, at der er mange mennesker, der er kommet til at sætte stor pris på SG’s modige, frimodige og meget personlige stil. Man behøver ikke at være enig med hende i alt, og så finder man måske ud af, hvad man i stedet mener, hvilket også kan være en kvalitet under læsningen. Sørine er ikke ligegyldig, og det er mere, end man kan sige om mange af dem, der flokkes i medierne.

  Du skriver om ”vores allesammens Folkekirke”, men må jo vide, at sådan er det ikke mere. På relativt få år er medlemstallet sunket med omkring 20 pct., og der døbes langt færre børn. Desuden har diverse ”sager” skadet Folkekirken i betydelig grad, og de meget politiske biskopper kaster stadig benzin på bålet. Personligt synes jeg, at forløbet omkring Lene Matthis’ udhængning i pressen og afgang som populær sognepræst pga. lånte drikkevarer for 370 kr. (som biskoppen var umådelig optaget af), var utrolig sørgelig. Lene Matthis er i dag sosu-assistent, og hendes modpart Fl. Pless har udviklet sit kald til at minde om brugtvognsbranchen, hvor han tidligere slog sine folder. Der blev brugt spionkamera, og Norman Svendsen fik genopfrisket sin kunnen fra sin tid som efterretningsagent for Arne Sejr. Per Ramsdals ansvar for ødelæggelserne i Brorson kirke, hans mangel på tro, domprovst Gadegårds omtale af Danmark som et herberg og hans formandskab for en illegal flygtningeorganisation osv. har alt sammen skadet folkekirken ubodeligt. Og du undrer dig over, at ”nogen” ikke griber ind overfor Sørine Gotfredsen og sørger for, at give hende mundkurv på, så at hun bliver politisk korrekt efter din smag. Har du det mon på samme måde med de gejstlige, der partout vil møde op på klimakongresser, hvilket er noget af det mest betændt politiske man kan blande sig i, og som de overhovedet ikke har forstand på?

 100. Af Maria Due

  -

  Indlæg i filteret.

 101. Af Finn Bjerrehave

  -

  Den forkerte tone gav Mogens Camre dagbøder, og måske er det forkert.
  Han mente Muslimerne overtog Hitlers jødeforfølgelser, og statistisk har manden ret.
  Under hele krigen 1940-45, døde 32.ooo Franske og Belgiske jøder i KZ lejr, og sidste år udrejste ca 15.ooo Jøder fra Frankrig, og med den hastighed, bliver Frankrig hurtigere Jødefrit end selv Hitler kunne .
  Vi må nu forstå, den Muslimske indvandring fordriver Jøderne, og den intelligens dette folk besidder, kan vi ikke undvære , netop Muslimerne har til dato kun optrådt som udfordring til vores demokratiske samfund, nemlig de anerkender ikke ordet demokrati, og Nasar Khader er beviset på den i Muslimske kredse , han er forræder og skal slåes ihjel.
  Tonedøvt samfund. Finn Vig

 102. Af Lars Petersen

  -

  Et menings udtryk, som repræsentere en gigantisk andel af befolkningen; tilmed formentlig
  hovedparten, skal ikke lade sig menings-undertrykke, og følelses-dirigerer af anden gruppe..

  Udtrykket: “Landsforræder”, versus “Højforræderi”, versus “Landsskadelig virksomhed”, er alle
  beslægtede med hinanden, hvorpå udtrykket indlysende skal aflæses ud fra hvad det måtte
  være udtrykt på baggrund af, og deraf ikke tilfældige “holdnings-følelsesbetonede fantasier”.

  Endvidere er her ikke tale om injurierende, eller anden lovbrud i relation til snævert segment,
  men derimod henvisning til en større gruppe, i alle samfundslag, hvortil udtrykket derfor ikke
  kan henføres under en: “forbudt mening”, såvel meningen i øvrigt basere sig på mere end 35
  års fuldstændig massiv faktabaseret data; hvilket igen betyder, at man så at sige ej kan spille
  dummere end politiet tillader, da alle og enhver netop kender til de national-skadelige data..

  Det er altså i ligningen mellem de eklatant cementerede, og konstant forværrede Islam data,
  (nationalt, såvel internationalt), samt dette omvendte “næste fokus”, (vendt mod sine egne)
  at det nationalt, og “næste” forræderiske opstår, hvilket ubetinget er nationalt forræderi 🙁

  Jeg skal derfor atter henvise til, at vores veje omsider må skilles, sådan at den “forræderiske”
  gruppe, ej længere skal have lov at begå meningsmæssig økonomisk dividende over i andres
  lommer.. hvilket på Dansk betyder, at forræderne SELV betaler eget Islam gilde, alle gen. frem.
  (genindsat herfra, da den kom ind for sent = for højt oppe)

 103. Af Lars Petersen

  -

  @ Finn Bjerrehave.

  Mht. Jødernes IQ, begår du flere fejl.. f.eks. ligger den snitlige IQ for Israelere, på skallede 95.
  https://iq-research.org/en/page/average-iq-by-country

  De Jøder; som typisk har Tysk historie bag sig så at sige, er oftest klogere end gennemsnittet,
  såvel disse generelt set, er bedre uddannede end snit befolkningerne; hvilket i kombination
  med USA´s teknologiske forspring og økonomi, (udløst af frihed, modsat Europa), samt USA
  har ca. 5- 6 mio. af disse; formentlig er den afgørende faktor i den flotte overrep. i nobelpriser

  For Danmarks vedkommende, er formentlig helt op til 30% at finde i journalistikken, hvilket
  rent faktisk fattiggøre Danmark, (idet journalisten er et med det omkostningstunge system).

 104. Af Hul igennem?

  -

  Nå nu slutter vi tråden..
  Jeg er lidt stolt, aldrig før er jeg blevet identitets bestjålet (-:
  En misundelse? ærh nej
  En copycat? måske
  Stråmand? Si!
  mvh

 105. Af Allan Hansen

  -

  Om tolvtonesystemet.

  Nuvel, der findes kun tolv toner, at
  gøre godt med!
  Alle toner er gode, der findes altså ikke
  nogle onde toner.
  Tilsammen udgøre de alle en smuk harmoni.

  Så fik vi lidt styr på vores tolvtonesystem.

 106. Af Frank A

  -

  @ Lemche.

  Som sagt giver jeg ikke meget for jeres udvidede “hønen og ægget” ræsonnement.

  For dig og jenzen, er det jo nærmest et columbusæg.

  Nej – jeg er intet troende menneske. Typer som SG og Krarupdøtrene får mig endnu længere væk.

 107. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Man kunne tro at danskerne efter 3 eller 5.000 år har vundet hævd på Danmark/ har opnået en vis ejendomsret til “deres eget land”. Men politikernes, journalisternes og pladderhumanisternes flertal mener tilsyneladende at Danmark tilhører nogle millioner arabere og afrikanere, hvorfor man er igang med at importere dem, så de kan overtage Danmark og danskernes boliger, jobs, penge, rettigheder, hospitaler, skoler, kvinder, velfærdsordninger og fremtidsmuligheder. Og Løkke og Mette mv. er nu enige om at der skal en forstærket indsats til for at skaffe boliger og jobs osv. til migranterne. Som man har stor respekt for. Derimod kan respekten for vælgerne/danskerne ligge på et meget lille sted. (spidsen af en synål?)

 108. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Barske oplysninger kan findes på den korte avis og 180g/snaph samt hos jp-jalving og “groft sagt”.

 109. Af hr. pre ben jen sen

  -

  I en tid hvor økonomien forringes og hvor velfærden smuldrer i et tempo aldrig før set, finder regeringen og Borgens flertal at det er fint og humanistisk at modtage endnu 50.000 eller 100.000 migranter (250.000/500.000 med familiesammenføring). Hertil kommer tusindvis af uregistrerede) At danskerne belastes og trues mere og mere, at danske arbejdsløse, hjemløse og hospitalsindlagte behandles usselt, at hundredsvis af skoler og meget mere spares væk pga. enorme indvandringsudgifter, ignorerer mange politikere og medier.

 110. Af Niels Peter Lemche

  -

  Frank A,

  Så vil jeg bare citere David Allen: May your God be with you, også din ateistiske gud.

 111. Af Hul igennem

  -

  Hvem har slået en?
  Fy for pyffer !

 112. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Peter Lemche

  “Så vil jeg bare citere David Allen: May your God be with you, også din ateistiske gud.”

  Hvis man ikke tror på julemanden, så er det efter din mening også en tro??????

 113. Af Helge Nørager

  -

  “Af Allan Hansen – 3. februar 2016 21:39
  Om tolvtonesystemet.
  Nuvel, der findes kun tolv toner, at
  gøre godt med!
  Alle toner er gode, der findes altså ikke
  nogle onde toner.
  Tilsammen udgøre de alle en smuk harmoni.
  Så fik vi lidt styr på vores tolvtonesystem.”

  Kære Hr. Allan Hasen, der findes derimod mere end 1 oktav, halvtoner og overtoner.

  Eks. En tones frekvens i Hertz ganget med den 12 rod af 2, giver frekvensen i hertz på den næste tone.
  Efter 12 multiplikationer af en tones frekvens har man således beregnet frekvens for den samme tone en oktav højere.

 114. Af anton mosberg

  -

  Det ser ud til at nørager, jens hansen, niels juul, kristian andersen, søren sørensen mfl. samt falske indlæg gerne, som sædvanlig, må trække debat-niveauet ned på et lavt plan.

 115. Af anton mosberg

  -

  Det ser ud til at nø rager, je ns han sen, ni els ju ul, kri sti an and er sen, sør en sø ren sen mfl. samt falske indlæg gerne, som sædvanlig, må trække debat-niveauet ned på et lavt plan. Eller hvad?

 116. Af Helge Nørager

  -

  Hr. Anton Mosberg.
  Jeg skrev ikke til dem, jeg svarede høfligt på et indlæg fra H. Allan Hansen.

  Og hvad jeg skriver er matematisk korrekt.

 117. Af Helge Nørager

  -

  Hr. Ant.n Mo.berg.
  Jeg skrev ikke til dem, jeg svarede h.fligt på et indlæg fra H. All.n Ha.sen.

  Og hvad jeg skriver er matematisk korrekt.

 118. Af Uffe Staulund

  -

  @ Maria Due,

  Hvor har du ret i din Biskoppelige analyse.
  De omtalte biskopper har ikke gavnet folkekirken.
  Men den kan man melde sig ud af, hvis man er utilfreds.
  Det kan man ikke af DR tvangslicensen.

 119. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “Forkert tone ! ” –Istedet-for AT: Skælde SØRINE UD ! —Skal man hellere beskytte den normale DANSKER imod de farlige muslimer ! –Der befinder sig i de af “Socialdemokraterne ” –Beskyttede islamiske Réservater !——” de islamister har systematisk manipulléret deres afkom TIL: AT ! –Hade Danmark og danskerne ” ! —Mette Frederiksen S.–Lister rundt-om “den varme grød” ! –Og håber på AT : Folk glemmer AT: Det er socialdemokraterne, der har grundlagt 42 -dødsens-farlige islamiske réservater i lille Danmark !–AT de bliver kaldt “GHETTOÈR ” –Formilder ikke soc.dem.kraternes situation ! Tværtigmod !—-Hvis soc. demokraterne NU flygter væk fra partiét—Har ingen gang på jorden ! –Skaden er sket ! –Forlængst !

 120. Af Helge Nørager

  -

  Det er muligt at lave en VCO, med lineær spændings input, der virker som en 12 rod af 2, en 3046, 5 transistorer i en chip er god.
  En til temperatur måling.
  Differenstrin til præcis strømstyring af punkt på BE spænding som giver matematisk funktion af 12 rod af 2.
  2 til buffer eller psu stabilisering.
  Få kan bygge en VCO med liniær spænding på indgang som aflevere frekvenser efter oktav skala.
  1 volt = Kammer tone A
  2 Volt = A en oktav over.
  3 Volt = A to oktaver over …..osv, og til 10 volt.

  En VCO over 10 oktaver til en analog synthesizer, som ingen af de moderne digital nørder kan designe.

 121. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  P.S. ! —Det er da ikke kun “DR ´s ! Venstre-orienterede ´s ansatte ´s TVANGSLICENS ! –Som vi åbenbart ikke kan blive fri for (selvom vi udelukkende ser TV- fra Det fantastiske “television France/radio-France ” )—-Det er også det AT: Vi er tvunget til AT: Forsørge Biskopper –og diverse hellige (skinhellige) –Danske lands-forræddére ! –Som f.eks Uffe ! Fra gøglervogns-partiét ! –Hvor dybt kan vi synke i dette røver-foretagende ?—(Uffe Elbæk, hvis nogen efterhånden er i tvivl om, hvem, der også har “skudt papegøjen” ! –Og er blevet ind-lemmet i det danske (MIKEY Mouse – folketing ) ??

 122. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  HELGE NØRAGER ! —Vi skal stadigvæk betale for biskopper ´s –og præster´s forsørgelse ! –Selvom vi har meldt os ud af folkekirken ! –Så snedigt er systemet jo indrettet !—-DE skal kunne regne den ud !

 123. Af Allan Hansen

  -

  Kære Nørager.

  P.S. En oktav op elle ned gør ingen
  forskel.Det er stadig de samme tolv
  toner, og i alle oktaver.

  Mvh. Allan Hansen

 124. Af Niels Peter Lemche

  -

  Uffe Staulund,

  Hvis du ikke vil betale licens til DR, så flyt til Sverige! Men der skal du betale til SVT, og det er bare endnu værre. Så er det lige før man længes tilbage til DR.

  I øvrig ville man i den reformatoriske kirke overhovedet ikke have biskopper. Man benyttede superintendenter. Svenskerne er gået fuldstændig amok ved at have en ærkebiskop–det rene kætteri set fra en luthersk-protestantisk synsvinkel. Men de danske biskopper er måske den bedste beskyttelse mod mennesker som Saureen, eller hvordan han nu staves. De er egentlig ikke andet end superintendanter, men bliver af en begærlig presse gjort til superpræster, hvad de ikke er. Det er langtfra altid landets bedste teologer, der ender som biskopper, men måske de bedste kirkepolitikkere..

 125. Af Maria Due

  -

  Det bliver interessant at følge retssagen mod den tidligere kirkeminister, for biskopperne er jo enige om, at han lyver vedr. deres samarbejde, eller hvad man skal kalde det. Og meget kan man sige om biskopperne, men når de i samlet flok siger den slags, bliver det vanskeligt for en dommer at mene det modsatte og for vælgerne at stemme på ham ved næste valg. 🙂

 126. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “den forkerte tone ” ! –Når man roser “dansk mode-uges ” ! –Billige fantasi-løse klude, der er fremstillet i KINA ! —Fantasiløst –uden stil og klasse –Kort sagt ! Intet vi vil betale for !—De design-folk, der bliver undervist i Kolding ! –på “design-skolen bl. a dér ” –Burde have historie-undervisning ! For slet ikke at henvise til “Karl Lagerfeldt ´s ” –“det rene kunst i farver –modeller –og udformning ” ! –Det såkaldte “tøj” ! –Som de højt-opblæste ! arrangører af modeugen ! –Har ikke fattet AT: –Når vores “gamle tøj ” ! –(heldigvis har vi gemt det ) –Er ikke så lidt smukkére –og langt bedre kvaliteter ! –End det billige(dyre) –ens–fremstillet i Kina ! De må være både blinde og døve !–Man skulle tro, at de alle-sammen er curlinger ! –Hvorfor give penge for tøj vi har hængende i massevis af i forvejen !

 127. Af georg christensen

  -

  Den forkerte, kontra den rigtige?.(tone , ord , sprog), samt forståelsen heraf, modsætningen, ikke er tilstede, hvad sker der så? , Hvad ser vi for tiden ” Magtbegærdets” voldelige udfoldelse af sig selv, med forkerte og rigtige “tomheder”
  .
  Når noget, af nogen opfattes som rigtigt i forhold til sit “eget”, og modtagelsen opfattes som forkert , også i forhold til sit “eget”, så kan løsningen kun findes , hvis “søgning”, søger i sig selv, den kender “egoet” i sig selv, og ikke i grundlaget for modstanden hos det andet “ego”, det er nemlig det samme , som “det” i dig selv.

  I grunden , kun et problem, som let kan løses i forenings og viljen til forståelse for “egocentriske” egoister , som med “toner, ord ,sprog” , bygger LIVET på “forskelligheds problemet”, fortidens såkaldte kultures manglende “viden om”, som disse i nutiden stadig er “fanget i” og med bedste “reklamer” i illusionen´s paradis forsøger at overleve i “egotrippets jordiske paradis”.
  .

  .

 128. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  “lyder indviklet ” ! —Skal vi ikke bare sige AT: De klogeste kvinder vil have “fejlfrie børn ” !—Derfor bliver der satset på “Sperma-klinikker –der har specialiseret dem i ” Smukke – kloge – empatiske –diagnose-frit afkom “—Dem findes der faktisk nogen af !—Og de bliver fremtidens “mennesker” ! –Der skal være “psykopat-fri “—Dem har verden ikke råd til mere ! –Så jubiii –for fremtidens kvinder, der ikke behøver at “løbe på en volde-psykopat ” ! –Og gøre den uhyggelige opdagelse AT: Hun er gravid med samme !–Det bliver fremtidens fagre nye verden ! –Med fred –skønhed –evigt skønne oplevelser ! –Så bliver der noget ved AT: Vi kan blive 130 år !

 129. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Uffe Staulund

  Jeg er helt enig i, at vi bør afskaffe tvangslicensen.

  Lad udgifterne til DR gå over skattebilletten, ligesom andre vigtige kulturudgifter.

  Det er også meget mere rimeligt, at folk som undertegnede, med god pension og god økonomi, betaler mere end en fattig student.

  Det er ellers utroligt meget man får for de 200 kroner om måneden.

  Mange spændende film, gode danske og udenlandske tv-serier, torsdagskoncerter (også på TV), interessante dokumentarfilm, familieprogrammer og quizzunderholdning, madprogrammer, hobbyprogrammer – og på radioen god musik, nyheder og orientering.

  Selv om vi har tvangslicens er er vi heldigvis ikke tvangsindlagt til at se og høre ALT hvad der bliver sendt.

  Der er også en knap til at slukke for det hele, hvis man vil nøjes med fred og ro!

 130. Af Soren Majgaard

  -

  Adder så de etniske danskere, der konverterer til Islam, ligesom i Frqnkrig og mange andre lande, så stiger politikernes forbrydelser for at komme ind i EU, som alligevel snart falder sammen, med mindre dette udemokratiske monster bliver sendt tilbage til tegnebordet. Dennis Kristensen skriver i Ræson og har her advaret ‘den kære elite’ om at der er et oprør på vej.

 131. Af P Christensen

  -

  Hvorfor er det kommet så vidt at vi tiltaler hinanden sådan?

  Udover at det med internettet er nemmere at komme med uoverlagtheder, end hvis man stod “fjæs til fjæs”, er DK med globaliseringen også blevet et mere polariseret og uhomogent samfund end før.

  Samtidig ser vi flere flygte fra deres ansvar for at have gjort DK til et stadigt dyrere, men ditto dårligere land, herunder ved at gøre det til et globalt socialkontor, og ved at have givet kald på deres gamle politiske mærkesager.

  Det er blandt andet derfor at nutidens “venstrefløj” (ironi anvendt) kaster om sig med begreber som racisme og facisme for at dække over, at de er faldet kvindekampen og arbejderklassen i ryggen,
  i deres ukritiske behagesyge overfor alt udefrakommende.

  Derfor bør mange stille sig foran spejlet, næste gang de råber ovennævnte.

 132. Af J. Hansen

  -

  Af P Christensen – 5. februar 2016 16:53
  “Hvorfor er det kommet så vidt at vi tiltaler hinanden sådan?”

  Ja. Det er sandelig ikke så godt, hvis nogen skriver noget grimt om den yderste højrefløj.
  Og regeringens og DF`s politik.
  Som i udlandet kaldes for nazistisk.

  Men P Christensen har heldigvis ingen problemer med højrefløjens udskejelser.
  Det kunne man heller ikke forvente.
  P Christensen afslører, utilsigtet naturligvis, højrefløjens grimme udemokratiske fjæs.

 133. Af J Hans en

  -

  Af P Christensen – 5. februar 2016 16:53
  “Hvorfor er det kommet så vidt at vi tiltaler hinanden sådan?”

  Man forstår på denne P Christensen, at problemet er venstrefløjen.
  Den yderste højrefløj er ikke noget problem.
  I henhold til P Christensen.
  Det er den så i udlandet.
  Som kalder den politik som V og DF fører for na zistisk.
  Men P Christensen mener ikke, at politikere som kører Danmarks omdømme i sølet skal kigge sig selv i spejlet.
  Men det skal dem som kritiserer regeringens vanvittige politik.

 134. Af P Christensen

  -

  J Hansen
  Hvem er “udlandet”?

  Når man (som fx venstrefløjen) er imod generaliseringer
  bør en lille håndfuld selvfede residenter i elfenbentårne ikke kunne karakteriseres som værende “udlandet”.

  Iøvrigt er jeg også kritisk overfor “højrefløjen”. Den har dog ikke forandret sig over årene.
  Derimod har “venstrefløjen” i høj grad forladt og vendt sig 180 grader i forhold sine mærkesager og har i høj grad overskidt sin egen rede.
  Fløjen er fx. så ræd for at fremstå som “racister” at den ender med at være det.

 135. Af Kim P Olsen

  -

  Venstrefløjen fører stort i ubehagelig retorik.

  Seneste retoriske eskalation er brugen af nazisme og påstande om at ministre er sygelige.

  Oftest kommer ubehagelighederne fra den yderste venstrefløj. Klovneformanden Elbæk pustede til ilden ved utvetydigt at komme med referencer til Hitler-tyskland, og Enhedslistens talsmand diagnosticerede Søren Pind som sygelig.

  Det interessante spørgsmål er hvad det næste bliver. Begrebet racist blev udvidet til at omfatte alle, som har en mening om indvandring som ikke flugter med Venligboernes, så nu duer racist ikke som skældsord mere. Det samme gør sig gældende for nazist -alle borgerlige er jo nazister.

  Vi venter spændt på det næste. Enhedslisten har åbnet ballet med “sygelig” – så nu tænkes der på højtryk på venstrefløjen for at finde et nyt nedværdigende idtryk til de politiske modstandere.

  Udlandskortet – eksemplificeret ved Jens Hansens kommentar – hænger også i laser. Hansens rationale synes at være, at når ingen tager hans tågede indlæg alvorligt, så kan han da altid postulere, at “udlandet” er enig med ham. Patetisk……..

 136. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Juul Hansen!

  Utroligt argument – man kan bare slukke for det – men gør man det – hvad så?
  Tvangslicensen falder jo ikke væk af den grund! Altså er det bare en skat/afgift på et elektronisk medie, som man er i besiddelse af !

 137. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  AXEL ERIKSEN ! –Jeg er meget enig ! –Man føler sig “til grin” for sine egne penge ! –Især fordi DR ´s ansatte formelig rejser til USA –Hveranden dag !–réfererer fra “det amerikanske valg ” –Hvad kommer det egentlig os ved ! –Det hæslige am. sprog giver os kuldegysninger ! –Hvad tænker de på “de off. ansatte i DR ´s Især “generaldirektørinden, der formaster sig til, AT: Hæve “statsministerløn –med tilhørende eftervederlag, hvis hun bliver fyret ” ! —Hvad laver Bertel Haarder egentlig ? –Han skal se ud til, at være “kulturminister ” !—Der er ikke meget kultur i DR. ! –Udover “alle de amerikanske udsendelser” ! –Er de da helt “GAK” –Derinde i DR. ?? –Der i årtiér har hævet “tvangs-licens ” Fra os-andre –der absolut IKKE er “ræverøde” ! –Ligesom de er allesammen i DR. –En skam, at ADAM –holdt op på DR2-aften ! Han var den eneste som vi gad AT Se på ! –appropos de, der bestaler “festen” ! Altså Tvangs-licens-betalerne ! –Skal også bestemme, hvad der skal sendes ! –OG det er IKKE “USA” propaganda ! –Så er det sagt –Og lad os så blive fri for den licens ! Der blot har forgyldt DR ´s røde leje-svende !

Kommentarer er lukket.