Joachim B. Olsens pointe

Af Sørine Gotfredsen 34

Det er ret forbløffende, at en så simpel udtalelse kan skabe så megen ballade. Politiker Joachim B. Olsen viste forleden atter sit talent for at præsentere enkle udsagn med stor effekt, da han sagde, at kvinder i følge hans erfaring generelt set har en større medfødt trang til at gå hjemme og passe børn end mænd. Udtalelsen faldt i forbindelse med en undersøgelse, der viser, at kvinder overodnet set arbejder færre timer end mænd, der til gengæld synes mere ivrige efter at realisere udfarende ambitioner. At forskellen findes er en kendsgerning. Spørgsmålet er, hvad den grunder i, og mens vi næppe når frem til et entydigt svar, er diskussionen evigt relevant. Den handler om, hvad et menneske i sit inderste er, og om hvor meget i os der på forhånd er givet.

Det er indlysende, at kultur og normer påvirker vore personligheder og dermed også vores kønsidentitet. Det sætter sig spor at vokse op omgivet af stereotype idealer, mens man måske tilmed er opdraget ifølge den klassiske rollefordeling mellem mænd og kvinder og allerede fra babystadiet præsenteres for farven lyserød. Men én ting er at konstatere, at vi præges af tidsånd og opvækst, noget andet er at afvise, at der samtidig i vort indre findes en kerne af noget givet. Joachim B. Olsen kalder det biologi, mens jeg også forbinder det med en guddommelig intention bag skabelsen af de to køn, men uanset argumentationen kolliderer overbevisningen med den moderne forestilling om, at mennesket så at sige skaber sig selv gennem sociale strukturer. Vor tids feministiske ideologi dyrker dette standpunkt så intenst, at man jævnligt hører påstanden om, at køn er konstruktion. At mænd og kvinder altså får deres vigtigste træk givet udefra. Jeg har aldrig forstået, hvordan man i dén tænkning kan se bort fra den mulighed, at de fysiske forskelle mellem kønnene har en dyb indre sjælelig parallel. Ligesom jeg heller aldrig har forstået, at ensretning af menneskets natur i sig selv kan dyrkes som et ideal.

En sådan ensretning er nemlig med til at nedgøre noget af det smukkeste ved livet – at det er udstyret med mening og nødvendighed. Hvis man afviser, at noget i os er givet med intention, og at kønnene er skabt til forskellige opgaver, nærmer man sig punktet, hvor eksistensen bliver så forbundet med det løsrevne og tilfældige, at en tomhed kan tage plads i vore sind. Hvilket jo netop udgør en klassisk erkendelse for det moderne menneske, der lider under opgaven hele tiden at skulle definere sig selv. Feminismens insisteren på kønnenes enshed handler dybest set om et forsøg på at rykke mennesket fri af alt, hvad der binder. Men spørgsmålet er, hvad vi rykkes fri til. Jeg er naturligvis godt klar over, at både det biologiske og det religiøse menneskesyn også har ført til ulykke, men hvis vi ender i den anden grøft, hvor intet i os anses for at være givet, kan vi skabe ny ulykke. Så underlægges vi tidens dominerende norm, der kan få form af tyranni, for mens feministen vil hævde, at hun kæmper for kvindens ret til at vælge selv, placerer hun samtidig kvinden i et nyt fangenskab. Man er i teorien fri til at vælge, men den, der af indre trang vælger at lade karrieren ligge stille for at gå hjemme ved børnene, bliver set på som én, der falder sine medsøstre i ryggen. Sådan er det ofte med herskende ideologier. De udhuler friheden og ensretter i det skjulte, og den voldsomme reaktion på Joachim B. Olsens udtalelse afslører, hvor smal og fordømmende forestillingen om det rette kvindeliv efterhånden er blevet. Og hvor vigtigt det er at blive ved med at udfordre den.

34 kommentarer RSS

 1. Af J. F.

  -

  “Ich bin nun mal nicht für Flaschenpost” – Ville han være blevet glad for resultatet eller hvordan det står til nu? Mærkeligt syn på naturen, synes jeg…

 2. Af Henrik Knage

  -

  Man kan også sige, at Olsen gør det han er bedst til, nemlig at sende kugler afsted – der lander inden han bliver mester.

  Der er så en præst, der har fået en kugle i skødet – og det er regulær snak – jeg havde ikke taget den.

 3. Af Clara Fønss

  -

  Jeg kan ikke se noget problem i, at kvinder er hjemme hos deres børn og heller ikke, at det også kunne være faderen, der blev hjemme, hvis familien har råd til det. Familierne må selv vælge.

  Joakim B Olsen kommentar er ikke helt enkle. Nogle unge kvinder vil ikke bare være fødemaskiner. Du har ikke selv børn, det er der nok en velbegrundet orsag til. Nu opfører JBO sig også meget ofte som en elefant i en glasbutik.

  Mindre bemidlede familier har ikke samme muligheder, hvis de gerne vil have bare tilnærmelsesvis samme muligheder i deres liv og levnet.

  Jeg forlængede min barselsorlov og min mand tog et halvt års orlov. Jeg fik fuld løn under barsel fra det private firma, som jeg var ansat i. De behandlede mig utrolig godt. Til gengæld blev min mand fyret fra sit arbejde. Dette er en svær diskussion.
  Velhavende har nemmere ved at tage orlov end andre.

  I forvejen vælger kvinder ofte et job i det offentlige, fordi det giver mindre arbejdsbyrde og ofte kan kvinden få lov til at gå på deltid.

  Dette har så yderligere en indvirkning på kvindens livsløn og pension og måske i sidste ende karriermuligheder.

  En hver må vælge, som det passer til deres familie. Joakim B Olsen er nok så priviligeret med den løn han har, at det giver hans kone mulighed for at gå hjemme.

  Jeg kunne ikke selv have forestillet mig at gå hjemme i flere år, jeg ville blive ulykkelig, sådan er jeg skabt.

  Min dejlige begavede mor burde aldrig have været hjemmegående, hun var dybt ulykkelig i den tid hun gik hjemme.

  Noget, der er vigtigt at nævne er, at de børn, der er hjemme om dagen med deres mødre/fædre, ikke har mange børn at lege med, fordi, der er meget få børn, der er hjemme om dagen.
  Således vil de hjemmegåendes børn blive meget sammen med deres forældre. Vi, der er ældre, kunne lege med mange børn i nabolaget. Det var den gang?

 4. Af Clara Fønss

  -

  Der skulle have stået kommentarer og
  Jeg ville have været blevet ulykkelig.
  Beklager.

 5. Af Jan Petersen

  -

  Den vanlige hønsegårdsævl. Fra tidernes morgen, længe før Adam og Eva, har kvinder haft én primær samfundsfunktion – reproduktion af arten homo sapiens, og hvad de kaldtes før det. End og that story!

 6. Af Henrik S

  -

  Joakim B. Olsen skaber blot vrede , fordi han afslører socialismens urealistiske drømme om at skabe samfund der er uafhængig af menneskers individuelle evner og behov.
  Samfund , hvor alle børn opdrages ens til at blive gode “hen” arbejdsrobotter , helt uden indflydelse af kønnenes oplagte forskelligheder , fysisk som psykisk.
  Feministerne spiller med i dette spil , bevidst eller ubevidst.
  Det bør naturligvis bekæmpes , for ikke at skabe alt for mange splittede , usikre og ulykkelige mennesker.
  Se blot hvorledes andre dyr optræder socialt – feks løverne eller aberne. Her er naturen det dominerende . Ingen pædagoger fortæller dem hvordan de skal opføre sig.

 7. Af Clara Fønss

  -

  De herrer, det er godt, at I ikke skal ud på ægteskabsmarkedet, dette ville blive noget svært for jer, med de unge kvinder i dag.

 8. Af Else Marie Arevad

  -

  Ja, der er forskelle på kvinder og mænd, men der er sandelig også forskelle mellem kvinder og kvinder og mellem mænd og mænd. Nogle kvinder har det godt med at gå hjemme og passe børn, mens andre slet ikke kan affinde sig med det. Det fungerede i hvert fald slet ikke for mig. Det er jo heller ikke alle mænd, som er skabt til at være skaffedyr!

 9. Af Kristian Mikkelsen

  -

  Det er nemt det her. Jeg er helt enig med Joachim B.

  Det er trods alt fortsat således, at det er kvinderne, der føder børnene endda fra tid til anden i smerte.

 10. Af Torben Jensen

  -

  Tak for en væsentlig og velformuleret blog.
  Engang troede folk at jorden var flad.
  Og nogle tror i dag på “hen”. Ak ja. Overtroen stortrives.
  Nej. Mennesker fødes som han eller hun.
  Og mennesket fødes med religiøs indsigt og længsel.

 11. Af Jan Petersen

  -

  Et overflodssamfund a la det danske hvor indbyggerne tilsyneladende “seriøst” debatterer, om mænd er mænd og kvinder er kvinder, eller begge egentlig måske burde være hermafroditter – fortjener det forskruede skrammel overhovedet en plads i den evolutionelle udvikling?

 12. Af Jesper Lund Jesper Lund

  -

  Flere og flere kvinder i forhold til mænd fuldfører en videregående uddannelse. I 2013 havde 44 procent af de 35-årige kvinder fuldført en videregående uddannelse, mens det gjaldt 31 procent af mændene.

  Danske kvinder er totalt set bedre uddannet end danske mænd. Denne skævhed er voksende. Det strider imod at danske kvinder skulle være indstillet på at være hjemmegående børnepassere/-opdragere

 13. Af Kristian Mikkelsen

  -

  whats the big deal?

 14. Af Kristian Mikkelsen

  -

  Ingen dansker tror at jorden er flad. Det fandt Galilei ud af – den er rund – så vidt jeg ved. Og mennesket er nok ikke religiøst – men tvinges til det. Lad gå med Kristendommen – vi behøver kun at møde op 4 gange i livet – dåb, konfirmation, bryllup (måske?) og begravelse/bisættelse – 4HJULS kristne. Islam er ikke kun er religion,men an politisk opfattelse med centrum i Mekka

 15. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Siden 1968 har Borgens familiepolitik været kommunistisk, familiefjendsk, mandsfjendsk, børnefjendsk og menneskefjendsk…. og i realiteten også kvindefjendsk. Og med tiden er den stupide politik og dens forvaltning blevet værre og værre. Men i alle årene er befolkningen blevet ført bag lyset, og de fleste danskere véd kun lidt om hvor skørt, afskyeligt og barbarisk titusinder af børn og forældre behandles.

 16. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Hjemmerøverier og overfald på kvinder foregår nu også i Gentofte, Hellerup, Charlottenlund, Østerbro og andre hidtil fredelige kvarterer. Se den korte/180g.

 17. Af J Nielsen

  -

  “Ingen dansker tror at jorden er flad. Det fandt Galilei ud af – den er rund – så vidt jeg ved.”

  Det blev erkendt allerede i det 4. Århundrede før vor tidsregning at Jorden er ihvertfald tilnærmelsesvis rund.

 18. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Sørine Gotfredsen

  Du citerer Joachim Olsen for at sige

  “….at kvinder i følge hans erfaring generelt set har en større medfødt trang til at gå hjemme og passe børn end mænd”.

  Der er vist ikke noget nyt i, at de fleste kvinder ønsker at være sammen med deres nyfødte – og det er nok også det bedste for barnet.

  Derimod er det mit indtryk, at de fleste kvinder glæder sig til at komme tilbage på arbejde, når barselsorloven er overstået. Ikke fordi det forventes af dem, men fordi de ville kede sig ihjel, hvis de skulle blive alene hjemme med barnet, mens alle andre børn vær i vuggestue eller børnehave. I mit lange liv har jeg stadig til gode at møde kvinder, der foretrækker at blive hjemme med barnet i flere år. Jeg ved, at de eksisterer, for jeg ser indimellem læserbreve fra disse kvinder, men det må være et meget lille mindretal.

  Der er sket en udvikling fra jeg selv blev far for 40 år siden til i dag. Dengang var der desværre kun 3 måneders orlov og den blev naturligvis taget af kvinden.

  I dag har min voksne drenge glæden af at tage en del af barselsorloven. Der er sket en stor udvikling fra dengang LO-formand, Thomas Nielsen, hånligt sagde, at hvis mænd fik barselsorlov sammen med konen/kæresten, ville de bare tage ud og fiske!
  Jeg tvivler på, at den type mænd idag vil stå i særlig høj kurs.

  Jeg tror, at udviklingen kun vil gå i en retning. Flere mænd på længere barselsorlov. Der er dog stadig mange mænd, som gerne vil på barselsorlov, men som ikke har modet til at kræve det på de arbejdspladser, hvor man stadig tænker ‘gammeldags’.

  ‘Amatørbiologen’ Joachim Olsen har altid excelleret i en stødende adfærd – både på atletikstadion og i politik.

  Du skriver endvidere:

  “Ligesom jeg heller aldrig har forstået, at ensretning af menneskets natur i sig selv kan dyrkes som et ideal”.

  Nu har vi haft en fastlåsning og ensretning i kønsrollerne i flere tusinde år, som kun har ændret sig i de sidste årtier, fordi man ønskede kvinder på arbejdsmarkedet og nogen opfandt p-pillen.

 19. Af J Nielsen

  -

  Selv om kvinder kun skulle have en svag præference for at “gå hjemme og passe børn” i forhold til mænd, så vil markedskræfterne sørge for at denne forskel bliver forstærket. I sin yderste konsekvens ender det med at kvinder tager al barsel.

  Det skyldes simpelthen, at den blotte forventning om at kvinder tager mere barsel bidrager til at de bliver forfordelt lønmæssigt. Og da de tjener mindst, tager de en større del af barselen. Og så bliver lønnen trykket yderligere. Og så videre.

  Det rammer også kvinder, der ikke har tænkt sig, eller ikke kan få børn.

  Hvor galt det går, afhænger naturligvis af barselsorlovens længde. Hvis vi – helt ekstremt og absurd – forestiller os 18 års barselsorlov. Hvem vil så ansætte en kvinde til samme løn som en mand – eller for den sags skyld overhovedet ansætte en kvinde?

  Så skruer vi ned, fra 18 til 3, 2, 1.5, 1 år. Problemet bliver mindre, men det er der stadig. De 3 år er mig bekendt virkelighed i mindst ét østland.

  Kun lovgivning kan holde denne drift mod gradvis større ulighed i ave. Men det er selvfølgelig ikke let, hvis liberalistiske principper skal overtrumfe alt.

 20. Af Tom Erne

  -

  Feminismen har med sit erklaerede formaal at udviske forskelle imellem koennene spillet totalt fallit.
  Maend og kvinder er forskellige, punktum. Og at kvinder generelt og overordnet set er mere empatiske, omsorgsfulde og redebyggende er ligeledes et faktum der er svaert at komme udenom.
  Maend og kvinder har lige ret og mulighed for at goere karriere, og saaledes ogsaa for at gaa hjemme. Naar der saa er flest kvinder der vaelger at gaa hjemme, og flest maend der vaelger at vaegte karrieren hoejere, er det udelukkende pga de samme generelle naturlige forskelle.
  Det er en latterligt debat, og det er kun en debat fordi -qua feminismen isaer kvinder- finder det mindre fint at passe hjem end at passe job.
  Stor respekt herfra til dem (maend eller kvinder) der prioriterer at passe hjem og boern. Det er en stor og vaesentlig opgave, som vi ingen grund har til at se ned paa. Bare aergeligt at vi har faaet indrettet vores samfund paa en maade, hvor det for mange ikke er en reelt mulighed, men snarere en noedvendighed at hente 2 loenninger ind. Og det er nok det der i sidste ende er JBOs formaal med debatten. En lavere skat og mindre statsstyring vil give flere valgmuligheder og mere frihed for den enkelte familie. Det kaldes liberalisme.

 21. Af Clara Fønss

  -

  Uanset om skatten til de lavestlønnnede blev sænket, ville de ikke have råd til at mor går hjemme. Alene prisen på boliger/leje gør det umuligt. De lavest lønnede ville ikke have noget at leve af.

  Derfor er det de mere velhavende, der kunne blive hjemme, mor eller far.

  Med størst andel af veluddanned kvinder, ville det heller ikke være økonomisk samfundsmæssigt klogt, at de veluddannede kvinder blev hjemme. Det måtte JBO indrømme.

  Noget andet er, hvad siger de unge kvinder selv. Det er dem, der lægger krop til.

  Samfundet burde indrette sig anderledes, unge burde kunne gå ned i timeantal på arbejdspladsen.

  Flere og flere virksomheder bliver drevet med teknologiske løsninger, der vil formindske behovet for arbejdskraft og det vil give flere ledige.

  Det arbejde der er, må deles og derfor er diskussionen om borgerløn ikke urealistisk.

  Det er de rige, der har råd til at være liberale.

  Der er mange ældre mennesker her på bloggen. Jeg ville anbefale jer, at læse lidt mere om de unge børnefamiliers liv. For manges vedkommende har jeres urealistiske udsagn ikke gang på jorden i vores samfund i dag. Rockwoolfonden har lige udgivet en rapport om netop dette emne, skulle det interessere nogen. Jeg tvivler desværre.

  Heldigvis er der ældre mennesker, der følger med i den virkelighed, der er i Danmark i dag.

 22. Af Thomas Larsen

  -

  Sørine- jeg har normalt stor respekt for dine argumenter. Jeg er sjældent enig men tanken og forsøget er tit stort.

  Men her er dit argument – at fordi noget er ubehageligt eller skaber en tilstand der ikke er rar for mennesket så må det være forkert. Dette er ikke et gyldigt udsagn.

  Jeg har altid ment at du var for intelligent og belæst til at tro på Gud og måske er der her nøglen til dig – at det modsatte er ubærligt at tænke på så derfor må Gud eksistere. Men desværre er dette hellere ikke et gyldigt udsagn.

 23. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Jeg tror, som SG, at “noget i os er givet med intention” . Derudover er jeg overbevist om, at hvis en ligestilling mellem kønnene nogensinde skal lykkes, skal den baseres på netop kønnenes forskellighed og dennes værdi for os selv og vores samfund. Den påtagede og kunstige unisex model der dyrkes i nogle kredse er én stor misforståelse, der skaber fortvivlelse og forvirring hos de implicerede.

 24. Af Niels Juul Hansen

  -

  Thomas Larsen skriver:

  “….at fordi noget er ubehageligt eller skaber en tilstand der ikke er rar for mennesket så må det være forkert. Dette er ikke et gyldigt udsagn.”

  Det er efter min mening, det vigtigste, der er skrevet på denne tråd.

 25. Af Henrik Knage

  -

  Det må siges, at være en pointe, hvis en person som Joachim B. Olsen kan trække overskrifter, ved at generalisere kvinders adfærd – og at de tilsyneladende er enige med ham. For hvor mange har han mødt, der kan betragtes som mere end et overfladisk bekendtskab, li´som goddag og farvel på fortrappen.

  Jeg kender ikke Joachim B. Olsen – og han er sikkert en flink fyr, men for at se er han i besiddelse af danmarks største skyklapper der er beregnet til at se det der er beregnet til at se – nemlig ligeud af landevejen – som en bulldozer der kører ud af en lige landevej og som derfor kun ser asfalten.

  Alt hvad der befinder sig til venstre, eller højre er Olsen fuldstændigt ligegyldig, fordi han sidder i sædet på en bulldozer.

  Det beviste han da han benægtede, at der skulle findes fattige i Danmark.

  Derfor mener jeg at den sensation, at Olsen har en pointe, er lige så stor en sensation, og lige så stor til gavn for samfundet, hvis det offentliggøres, at Søren Pape Poulsen har fundet et hår på toppen af sit eget hoved.

 26. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  SØRINE ! –Den nok- så omtalte Joachim B. Olsen ! –Er åbenbart “kvindehader ” –Det har han jo ret til, at være ! –Så har vi-andre jo også ret til, AT Skrive AT: Det er ikke mindre “fordummende” –at passe andrés børn –medens “mor/far” går på arbejde ! Hvilken et såkaldt arbejde J. Olsen ALDRIG har haft !–Til “alt held” –rykkede han indi det danske folketing !, hvorefter han kunne sidde dér på sidste række (medens musklerne svandt ind –lige -så stille -og roligt ! )–Da han intet har mellem ørene (hjerne)–Så skal han gøre ligesom alle de-andre i “Mikey-Mouse-folketinget ” ! Holde godt – og grundigt fast med det yderste af neglene !–Indtil “liberal Alliances velgører ! Lars Seier-Christensen X-SAXO-bank-direktør ! IKKE længere gider støtte –X-radikale nok-sagter incl. Samuelsen, der kan tænke tilbage på sit forhenværende job som “plejehjems-ansat ” –Med “ble-skiftning –af Danmarks stakkels gamle ” ! Der afgjort har set “bedre dage” –i 1950 !

 27. Af Clara Fønss

  -

  Sørine
  Du skriver “Feminismens insisteren på kønnenes enshed handler dybest set at rykke mennesket frit af alt, hvad der binder”.

  Jeg tror ikke, at det ikke at ville få børn, har noget med feminisme at gøre. Det kan lige så godt være angsten for at tage et ansvar. Det gælder både mænd og kvinder. Jeg tror heller ikke, at nutidens kvinder har et ønske om at blive som mænd.
  Det er et billede skabt af ubegavede mænd og ubegavede kvinder. Jeg tror heller ikke, at mødres ønske om at arbejde samtidigt med, at de har børn, har noget med feminisme at gøre. Feminister har lige så mange børn som alle andre. Og hvad er en feminist, er det et skældsord? Mange af de herrer på bloggene i Berlinskes regi, forbander feministerne. Jeg selv betegner mig ikke som feminist, men måske er jeg det alligevel. Jeg ved det ikke. I virkeligheden er du Sørine også feminist? Er alle veluddannede kvinder per definition feminister?

  Jeg kan ikke frigøre mig fra den tanke, at dit udsagn evt. kunne have noget med din egen alder at gøre. Det kommer selvfølgelig ikke mig ved, at du ikke har børn.

  Jeg kunne mærke hos mine kvindelige kollegaer, iøvrigt fra Nordsjælland, at jeg ikke var en rigtig kvinde, før jeg havde fået barn. Så kvinder presser sikkert kvinder. Og de kære herrer forarges også, og kalder disse barnløse kvinder, karrierdyr.

  Jeg ville faktisk ikke have børn. Alle spurgte, skal du ikke snart have børn?Jeg blev mere og mere irriteret over, at alle spurgte. Men når man kommer i en vis alder, begynder mand at overveje, om man alligevel skulle prøve. Min mand fik overbevist mig om, at vi skulle prøve og vi fik et barn. Det er den største gave jeg nogen sinde har fået. Efterfølgende kunne jeg slet ikke forstå hvorfor jeg ikke turde.

  Jeg tror, at når man har forpasset den mest almindelige fødedygtige alder, begynder man at tvivle på, om ens valg ikke at få børn, nu også var det rigtige valg. Jeg har veninder, der gør.

  Jeg tænker ofte på hvilket mirakel det er, at vi bliver til. Tænk hvor mange æg og sædceller, der går til spilde.
  Der er en ekstremt mindre chance for at blive født, end at vinde 310 millioner i Lotto.

  Lad os mennesker leve som vi vil, hver især.

 28. Af Henrik Knage

  -

  Olsens største pointe er, at når han taler om andre, så mener “hen” sig selv – at Olsen har en medfødt trang til at gå derhjemme.

  Han har reelt aldrig lavet noget som helst, ud over at kloge sig på andres bekostning.

 29. Af Grethe Clausen

  -

  Selvfølgelig har Sørine ret.
  VI har solgt vores gudsforhold til fordel for endnu mere snærende bånd i form af kvindenormer, som kvinder pålægger kvinder.
  Bånd som vi i al vores gudsforladthed tror vi kan kompensere for, ved selv at lege små guder.
  Hvornår bliver vi klogere?

 30. Af Teddy-Bjørn Olsen --tegner

  -

  Rigtigt KNAGE ! –Nu kender vi dig igen ! –Joachim B. Olsen er bare så heldig AT: Han kan sidde på bagerste række i “Mikey-Mouse-Folketinget ” –Og håbe på AT: –Liberal Alliance ´s godgører ! Vores elskelige “Lars Seier-Christensen “–bare fortsat nyder livet i de Schweiziske Alper ” –Men alt godt får som sagt “en ende”—–Så vi skulle tage meget fejl, hvis “Seier” –Ikke på et tidspunkt får nok af 5-kvinder i “Alpehuset” ! –OG kommer tilbage –og redder os-allesammen ! –Med AT: Stille op –og komme i régering ! –Det er faktisk ligemeget, hvilket pol. parti –det bliver for ! –Bare vi får rystet “Willy´Søvndahl´s skolebørn UD –Helt ud af regeringen “–De radikale noksagter –bliver også sat helt ud på side-sporet !–Og omsider kan det ende med AT: Vi får “VOKSNE” folk, der har prøvet noget i livet “startet egen virksomhed f.eks” ! –indi ” den afskyélige regering”–Alt godt får jo en ende ! –Også for “barnerumperne ” –Der kan hæve 60.000 kroner om måneden plus det løse ” –Det kan man ikke “som selvstændig” ! –Men man har selvrespekten i behold ! –Og det er faktisk vigtigt !

 31. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Som en debattør skriver her på bloggen, så havde socialisterne ikke anelse om ret meget – og Marx slet ikke, da han helt overså den intime sfære, hvor børn vokser op i. Altså – denne ensretning af mennesker.

  At kvinder ikke skulle have arbejde og uddannelse vil i dag være en utopi – og det drejer sig væsentligst for børns vedkommende om de først 6 leveår, hvor de ses at måtte undvære forældrene alt for meget. Det giver smæk siden – også i parforholdet, fordi der kan være for mange ‘huller’ el tilgodehavender fra en barndom, som den enkelte søger at opnå via en partner, det jo ikke kan agere far eller mor for et andet voksent menneske.

  Derfor har vi blandt andet langt flere skilsmisser i vore dage.

  Joachim Olsen siger blot sin mening, og som jo i forvejen er velkendt, da det nu engang stadig er kvinderne, der føder børnene, er hormonelt indstillet på dem og derfor gerne vil tage sig af dem, hvis de da ikke, kvinderne, er syge.

  ARbejdsmarkedet er indrettet forkert efter at vi med industrialiseringen først tog fædrene fra børnene og siden mødrene.

  For ikke mange årtier siden ansås institutionsbørn for at være af det onde, enlige forældre at ynke og ligedan ikke af det gode for et barn.

  Det overses i vore dage, FORDI barnet sjældent er i fokus for dets behov de optmale betingelser for dette.

  Vi kunne få et langt sundere samfund, hvis forældre blev mere oplyste og vidende i og okring håndteringen af deres børn, hvor det måtte være nødvendigt og vi kunne undgå denne outsourcing af barnepasning, specielt i vuggestuerne, hvor det direkte kan være farligt for børnene, da de ikke er parate og hjerne tilstrækkeligt udviklet ligeden.Børn kender ikke tid eller tll abstrakt tænkning fx

  Men – ingen, helle ikke Helle Thorning så, at der var råd til at give forældre en bedre orlove – fx først moren i de første 2-3 år – siden faren de næstfølgende år, hvor barnet glimrende kan passes i en børnehave noget af tiden. Altså nedsat tid kunne også være en mulighed.

  Mor og far, mand og kvinde, slås i døråbningen – de kan ikke komme på arbejde hurtigt nok, væk fra deres barn/børn, der evigt savner dem, FORDI man tror, at barsel er for mænd, og at kvinder skal kunne afgive deres dyrekøbte barsel (de endelig har fået forlænget) for en del til mændene, ja, og ligefrem afbryde en velfungerende amning.

  Det er så tosset som noget kvinderne først med barnet og siden mændene, så mor og far får en chance for ikke at sige BARNET!!!

  En for dårlig familiepolitik – og med Helle Thorning, så intet bedre, fordi det er der ikke råd til men flere pædagoger lovede hun .. bare nar!

  DEet er en vildmand af værste skuffe at bilde kvinderne og mændene ind, at deres job på arbejdsmarkedet er vigtigere end dette at passe egen avl!

  DER FINDES IKKE NOGET VIGTIGERE JOB FOR EN KVINDE END VARETGELSEN AF EGET BARN I DETS TIDLIGE OG SÅ SÅRBARE ÅR – OG SIDEN FAREN.

  SÅ – JOACHIM B. OLSEN .. SE TIL, AT DU SELV ER MED HER, FORDI DET GIVER DEN EGENTLIGE LIGESTILLING MELLEM KØNNENE, HVOR MOREN, HVIS VI SKAL FØLGE BARNETS UDVIKLING, ER DEN PRIMÆRE OMSORGSPERSON I DE FØRSTE CA. 2 ÅR AF DETS LEVETID – DERNÆST ER DER FAREN, DER ER EN PRIMÆRE OMSORGSPERSON FOR BARNET, BÅDE DRENG OG PIGE – OG DET ÆNGER SAMMEN MED KØNSUDVIKLINGEN FOR VORE BØRN!

  Så – der er ikke tale om noget ‘tilbage til kødgryderne’ – det er simple og alvorlige krav til forældre, hvis deres børn kunne tale.

  Og – i øvrigt:

  Kønnet er medfødt. Vi er biologisk det køn, vi fødes som. MEN meget kan gå galt i opdragelsen – og det ganske tidlligt, så ingen kan huske noget med deres bevidsthed – men ubevidst er der lagret en del .. også en gentagelse af, hvordan hver enkelt mor har kunne baretage opgaven. Det videreføres nemt til hendes barn, der ubevidst bare gør ligeså eller har det ligedan i forhold til et spædbarn og i øvrigt.

  Hvis vi fortsætter, på de måde, så vil vi snart blive en nation af ‘degenerede’ (jeg er klar over, at dette udtryk er forældet og derfor forladt – men jeg tror, at det forstå i denne sammenhæng) forældre, der, fordi de selv er blevet smidt ud med nærmet badevandet for ikke at sige fostervandet til pasning fremmede steder, ikke ser sig i stand til at gøre andet end hvad der er gjort for/med dem selv.

  Jeg er bange for, at der skal en meget stor kraftanstrengelse til for at vende skuden – men gid det måtte ske i de første år af barnets liv, at dets forældre vitterligt er til stede både fysisk og psykisk for det..

  Det er i hv f det, der skal til, hvis vi som samfund og som forældre vil give os selv og vort afkom færre sorger og bekymringer for ikke at sige sygdom og for tidlig død for nogle!

  Vi har faktisk ikke råd til at lade være – og vi ville aldrig undlade en sådan investering i en hvilken sm helst forretning. Men – et barn, arh – det er stærkt, så det kan sagtens klare det – og vi ser ikke, at det senere med sygdom af en slags til følge reagerer med fortiden (svigt) på nutiden og dets problemer her! Mvh BHL 🙂

  PS. Fik jeg lige nævnt, at de fleste af os har et arbejdsliv på 40-50 år, så mon der ikke kunne blive plads til at varetage næste generation noget bedre!!!???

  Der er jo en grund til, at forældre lider under at skulle aflevere deres børn for tidligt i deres opvækst!!?? DET OVERHØRES OGSÅ!!!

  De fleste er bedøvende ligeglade!! Vi ligger, sm vi hr redt!!! Og – erhvervsfolk har i hv f slet ikke forstand på børn og sletikke de helt små af slagsen!!! De vil bare have dem programmeret som man udvikler for unge mennesker og voksne med alt muligt krims kram, så de kan kontroleres og dårligt såkaldt ‘fri leg’.

  Det sidste skal man ikke undervurdere, hvor en pædagog, jeg kender lidt til nylig sagde:

  Det var ikke som da mine børn var små – de fór rundt og legede helt frit – nu er de nærmere spærret inde.

  ET TAB FOR ENHVER I BARNDOMMEN!!!

  Nu er Joachim B. Olsen nok ikke liiige den person, der skulle udtale sig her – han er typen, der vækker for store anstød – opfattet som en ægte mandschauvenist, vil jeg tro .. så – se bort fra personen og lade være med at se ‘rødt’ – men grønt lys og bedre kår forude, hvor det også drejer sig om, at mændene kommer med. Blot ikke som ‘ammende mødre’ i stedet for den ægte .. nemlig moren, hvadenten hun er reelt ammende eller giver flaske, så ser det nemlig ud til at vi kan bytt om på kønnet overfor barnet i den tidlige alder, altså at faren tager decideret over, da det kan være med til en forvirring i forh til opfattelsen af kønnet. Det er jo moren, der er den diegivende, biologisk. For nu at anvende det udtryk. Mvh BHL 🙂

 32. Af georg christensen

  -

  Her ser vi så bare, hvor tæt Joakim B. Olsens tankegang ligner den gamle muslimske og katolske med ophav i den sionistiske “maffia”. Troen på, kan kun tilhøre LIVET og dets vidunderlighed, en vidunderlighed, som aldrig bør udslettes og erstattes med “døden” eller klaskuglebeskrivelse af denne..

  De gamle jægere forsøger stadig at hævde sig på alles bekostning , som de gjorde i en længst forgangen fortid. Nutidens provokationer i en globaliseret verden, (Internationale?) og dens udfordringer har disse “enevældige” fjolser intet lært af. .

 33. Af Mogens Friis

  -

  J.B.Olsen’s holdning til den kvindelige kønsrolle ligner til forveksling Hitlers. Store muskelsvulmende ariske mænd med hjemmegående kvinder i folkloristiske dirndl-kjoler og falske gule fletning i håret.

 34. Af Mogens Friis

  -

  J.B.Olsen’s “Natursyn” og holdning til den kvindelige kønsrolle ligner til forveksling Hitlers. Store muskelsvulmende ariske mænd med hjemmegående kvinder i folkloristiske dirndl-kjoler og falske gule fletninger i håret.

Kommentarer er lukket.