Forskellen mellem dem og os

Af Sørine Gotfredsen 179

I løbet af mange års værdidebat har visse talemåder bidt sig fast. En af dem består af advarslen imod at opdele folk i et ”dem” og et ”os”, og mange diskussioner er strandet ved det punkt. Det er sandt, at trangen til opdeling kan være risikabel, og historien lærer os, at den kan føre til ulykke. Men ikke desto mindre skal man huske, at en vis opdeling giver mening, for det er også gennem dén, at vi ærer og fastholder vores egen identitet. I den forgangne uge indledtes på Christiansborg forhandlinger om regler, der skal ramme de mest rabiate muslimske prædikanter ved enten at holde dem ude af landet eller begrænse deres virke her. Det er omsider over en bred front gået op for politikerne, at landet huser farlige kræfter, og vi er nået til punktet, hvor vi kan begynde at forstå, at der faktisk findes et dem og et os.

Set i det lys gør de ekstreme imamer en vis gavn. De åbner folks øjne og får flere, der hidtil har bagatelliseret islams betydning, til at overveje, hvad der egentlig står i Koranen. Det bliver mere og mere uundgåeligt at måle dansk tradition med muslimsk, og vi nærmer os en grænse for dyrkelsen af det forskelsløse. Dette er afgørende i en epoke, hvor man ikke mindst i Skandinavien opdrages til at mene, at kun fordomme og irrationel frygt står i vejen for realiseringen af et lykkeligt og mangfoldigt fællesskab. Den norske forfatter Karl Ove Knausgård er én af dem, der ved selvindsigt problematiserer ideologien. I værket ”Min Kamp” beskriver han sit eget ubehag ved det forskelsløse samt en dyb længsel efter at tilhøre et rent og afgrænset ”vi”. Han erkender skyggesiden ved det, men længslen findes, og min pointe er – og har altid været i diskussionen om det multikulturelle – at hvis ikke menneskets længsel efter et ”vi” erkendes som virkelig, kan den træde frem i grimme skikkelser. Derfor er der meget at lære i mødet med formørkede imamer, for her brister illusionen om det forskelsløse. Her ser vi, at der findes så kolossale forskelle, at et ”dem” og et ”os” træder tydeligt frem. Og at det i høj grad er i erkendelsen af netop afgrænsningen mellem os, at vi forstår, hvem vi selv er.

Desto mere nedslående er det, at nogle af landets biskopper ikke synes at begribe det. Som reaktion på politikernes ønske om stramninger lyder det fra folk som Henrik Stubkjær og Peter Fischer-Møller, at der i stedet skal satses på dialog. En ting er, at nogen seriøst tror på, at samtale med tvetungede fanatikere fyldt med foragt for Danmark, giver mening. Noget andet er, at biskopperne tilsyneladende ikke ser det som opgaven at bekæmpe det, der vil kristen tro og kultur til livs. I stedet vil de tale og drikke kaffe og lade sig trække rundt i manegen, idet de ikke anerkender nødvendigheden af at understrege de dybe forskelle mellem dem og os. Det er begrædeligt, for uden den klarhed får dyrkelsen af det forskelsløse form af det selvudslettende og kan bidrage til at nære et folks frustration. Politikerne vil med kirkeminister Bertel Haarder i spidsen gøre det rigtige. De vil sætte grænser for ”dem” for at værne om ”os”, og sådan tager man et land og et folk alvorligt. Blandt visse af kirkens øverste, derimod, er alting blevet så forskelsløst, at man må spørge, hvad de i sidste ende står for. Og vil kæmpe for.

179 kommentarer RSS

 1. Af Niels Peter Lemche

  -

  Åh Sørine, de biskopper når ikke de svenske til knæene, slet ikke hende i Stockholm, der vil have fjernet kristne symboler fra kirkerne, fordi de fornærmer muslimerne.

  Men det er en gammel tradition i dansk teologi. Tænk på Hal Kochs naive forsøg på at snakke med tyskerne, simpelthen fordi han troede, at de ville vinde. Hvis ikke en dialog foregår ud fra et grundlag, der meget klar understreger, hvad der er ‘os’, og hvad vi vil og forlanger, er det det rene pjat.

  Men man kunne måske indlede dialogen med at sende de to biskopper til Raqqa for at forhandle direkte med IS.

 2. Af Birger Nielsen

  -

  Ja, S.R. endnu et godt argument for at forlade folkekirken uden vemod.

 3. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt Sørine, bør du sætte dig bare en anelse ind i gældende lovgivning. At skelne mellem ” dem og os ” vil være udtryk for racisme – og derfor, utænkeligt!

  Det elitære projekt globalisme / multikultur skelner ikke mellem dem og os. Det er faktisk hele idéen med det forrykte projekt.

  At nye parallelsamfund så vil skelne meget kraftigt mellem dem og os, er en helt anden snak. Her vil den bedst organiserede og mest udfarende part selvsagt vinde slaget – uanset gældende lov!

 4. Af Steen Raaschou

  -

  Dialog, ja. Det er virkelig provinsielt, at vi tror, at islam er en dialogkultur. Når vi vil i dialog med dem, ses vi blot som svage.

  Jeg har boet i Singapore, hvor de virkelig har forstået, hvad sameksistens med islam betyder. Nemlig at vise, hvem der bestemmer. Før vores politikere lærer det, har de solgt os til stanglakrids.

 5. Af P Cbristensen

  -

  Der er mange slags “dem og os”.

  Banker, hvis røv skulle reddes af skatteyderne,
  har faciliteret verdenslederes og “stjerners” skattesnyd.

  http://www.business.dk/global/verdensledere-og-superstjerner-afsloeret-i-brug-af-skattely

  Hr og fru menigmand er til grin.
  Det er forunderligt at de finder sig i det.

 6. Af Rikke Nielsen

  -

  Ja, der er mange slags “dem” og “os”….. jeg tror, vi kan konkludere med syvtommersøm, at jeg og du, Sørine Gotfredsen, aldrig kommer til at tilhøre samme “os” 🙂

 7. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Vi ved godt, at der er forskel på jer og os. Det får vi aldrig lov til at glemme. Der er ingen på venstrefløjen, der nogensinde har været i tvivl om forskellen mellem venstrefløjen og højrefløjen og formentligt heller ikke omvendt, og det er den forskel, der betyder noget.

  Højrefløjens forsøg på at gøre den påståede forskel på danskere og udlændinge eller mellem kristne og muslimer til det centrale er for venstrefløjen helt uinteressant. Den er kun et sølle postulat og et forsøg på at bortlede opmærksomheden fra den snæversynede nationalistiske fokusering på danskernes fantastiske egenskaber, som kun ikke får lov til at blomstre på grund af udlændingene, muslimerne, flygtningene, migranterne, østeuropæerne, EU osv.

  I stedet for at bekæmpe den øgede ulighed – forskellen – mellem danskere der bliver rigere og rigere og dem der bliver fattigere og fattigere, skal vi manipuleres til at bekæmpe minimale og betydningsløse forskelle mellem danskere og muslimer eller mellem EU- tilhængere og EU-modstandere.

  Det er forskellene mellem danskere der betyder noget afgørende og her hjælper aldrig antallet af bomber over Libyen, Syrien, Irak eller Afghanistan.

 8. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Sørine Gotfredsen.

  Hvis du ikke klart og tydeligt kan definere, hvem “vi” er, så giver din blogkommentar slet ikke nogen mening.

  Så er det blot sort tale.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Hvis Sørine begynder at definere, hvem “vi er”, begiver hun sig ud på racist planken. Nogen her forstår åbentbar ikke en meter af, hvad racisme defineres som!

 10. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Er dem, der mener, “vi” skal forsøge dialog med muslimer, dem eller os?

  Skal ytringsfriheden kun begrænses for muslimske imamer, eller skal den også begrænses for dem, der mener, at ytringsfriheden ikke skal begrænses?

  Skal vi alle tvinges til at være ens?

  Der er vist ingen tvivl om, at den (ny)nationale konservatisme er på vej ud på et skråplan, hvor den ensretning de ønsker, minder om de værste totalitære ideologier.

 11. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt fatter jeg ikke, hvorfor mange er så fattesvage. Den elitære EU elite lægger end ikke skjul på, hvad projekt globalisme / multikultur går ud på.

  Iflg EU kommissionens næstformand: “Europa må blive multikulturelt, ellers ophører vi med at være Europa, og vi får krig.”

  Det budskab opfatter menigmand så som . . . hvis det galeprojekt gennemføres, ja så er det uden tvivl det samme som at erklære borgerkrig!

 12. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  Ja, Sørine ! –Ikke så mærkeligt, at “en kollektiv depression har indtaget ægte-danskerne !—-De folk, der skulle beskytte befolkningen imod muslimsk overherredømme ! –Har svigtet noget så grusomt ! “

 13. Af J. Ha n sen

  -

  Sørine Godfredsen har jo udtrykt sympati og forståelse for breivik.
  Os som ikke tilhører en yderste højrefløj skelner imellem ham og os.
  Det gør Sørine Godfredsen ikke.

 14. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Vi ved godt, at der er forskel på dem og os. Det får vi aldrig lov til at glemme. Der er ingen på venstrefløjen, der nogensinde har været i tvivl om forskellen mellem venstrefløjen og højrefløjen og formentligt heller ikke omvendt, og det er den forskel, der betyder noget.
  Højrefløjens forsøg på at gøre den påståede forskel på danskere og udlændinge eller mellem kristne og muslimer til det centrale er for venstrefløjen helt uinteressant.

  Den er kun et sølle postulat og et forsøg på at bortlede opmærksomheden fra den snæversynede nationalistiske fokusering på danskernes fremragende egenskaber, som ikke får lov til at blomstre på grund af udlændingene, muslimerne, flygtningene, migranterne, østeuropæerne, EU osv.

 15. Af Maria Due

  -

  Hvis man vil se de vs. os tænkning, skal man blot læse i koranen og andre af islams hellige skrifter, hvor den er en rød tråd. Som afdøde biskop Niels Henrik Arent gør opmærksom på i en af sine bøger, er det af samme grund vanskeligt for muslimer at bo i blandt os. Hele deres lovkompleks og den ønskede muslimske identitetsudvikling lægger op til synlighed og adskillelse, og det er derfor nemmere for muslimer at opretholde en islamiske levevis, hvis de lever i parallelsamfund.

 16. Af Maria Due

  -

  Rettelse: Niels Henrik Arendt.

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Vi må ikke glemme, at det også går den anden vej, denne tænkemåde i ‘dem og os’ – måske hedder der så ‘os og dem’ fra den side. Det gælder jo også for andre religiøse samfund i DK, hvis disse samtidig har et andet hjemland nu eller i fortiden.

  At ville omvende de vantro er jo et udtryk for deres ønske om et ‘vi’. Om det så skal ske med tvang ifølge deres skrifter el andet. Det er der naturligvis ingen mennesker, der hverken ønsker eller kan være tjent med.

 18. Af Henrik Knage

  -

  Den diskussion om dem og os, eller os og dem, den minder om en situation de fleste kender, eller kommer til at opleve.

  Det drejer sig om “os” (Forældre) og “dem” et forkælet 3 årigt barn, der sige nej til alt hvad der serveres ved bordet – indtil “os” giver barnet det barnet vil have.

  Virkeligheden er allerede derude, både på socialområdet, samt på boligområdet, hvor såkaldt “flygtninge” favoriseres i forhold til landets øvrige befolkning “os”.

  “Dem” får stillet nyrenoverede boliger til rådighed som de siger “nej” til – li´som det forkælede barn – så disker “os” op med noget større og dyrere, som der også siges “nej” til.

  Til sidst står “dem” med en herskabslejlighed med swimmingpool og privatchauffør, og med førtidspension bedre end en statsministerpension – fordi “dem” har kunnet fremvise en u – detoneret håndgranat og en iturevet arm fra en mannequin – dukke farvet med lidt ketchup fra Bænke & Co. – fotograferet på deres Iphone 5 sidste skrig – og postår de lider af granatchok og derfor ikke kan arbejde. Forskellen på “dem” og “os” er at “dem” kender FN og EU regler bedre end “os” og forstår at udnytte dem bedre end en forkælet unge ved et middagsbord, der ved at sige nej til det hele og skabe sig, får sin vilje til sidst.

 19. Af Flemming Ast

  -

  Der er ikke noget, der hedder dem og os. Det hedder os. Sekter skal modarbejdes med alle midler herunder nazisme og ikke kun religion.

  Nu ser det ud til at nogle rige også hører til en sekt.

 20. Af Erik Skifter

  -

  Dem og os. Hvis der er nogen som tænker sådan og er meget bevidst omkring det, ja så er det den muslimske befolkning. Langt de fleste muslimer ser med foragt på vores vestlige levevis og vil absolut ikke blande sig med os. De vil ikke leve som os og de ser store forskelle mellem dem og os. Ja de ser sin egen religion som den herskende og eneste rigtige. Det gør de så meget, at de vil bekæmpe andre religioner – ja endda med magt.
  Store dele af den muslimske befolkning er direkte racistiske over for andre. Ser man især de fine muslimer fra Saudi Arabien, Pakistan og de øvrige golfstater, ja så ser man direkte ned på muslimer fra de nordafrikanske lande og især ser de ned på muslimer fra Somalia. Det er noget af det laveste man kan være, ja en muslim fra Somalia. Sådan tænker de rigtige fine muslimer og det er ganske udbredt, at man deler sig mellem dem og os.
  Der er virkelig mange rene racister i den muslimske befolkning. Dette burde en ny TV2 udsendelse fremvise ved at spørge den almindelige muslim når han/hun færdes hjemme ved køkkenbordet i sin familie eller når farmand er på vandpibe-cafe og mødes med områdets andre mandlige overhoveder.

 21. Af hektor heimlich

  -

  Forskellen mellem dem og os er at islam ikke er forenelig med demokrati. I demokratier som Danmark og Sverige vælger befolkningen en forsamling som derved får beføjelse at skabe nye love og ændre gamle love således at samfundet har mulighed for at avancere mest muligt og tilpasse sig til nye realiteter. Muslimerne derimod har Sharia love som er skabt af Allah og ikke kan ændres. Derfor er demokrati en absurditet for muslimer.

 22. Af Niels Peter Lemche

  -

  HEKTOR HEIMLICH – 4. APRIL 2016 07:22: Det er noget værre sludder; men hvis du skriver “Islam er ikke forenelig med vores form for demokrati,” har du måske ret. Men hvem er det? Er amerikanernes demokrati et demokrati i vores forstand, når der ikke er tale om partier, men bevægelser, idet hvert af de store partier spænder over hele registret fra venstre til højre, og hvor systemet er lavet sådan, at der er flest mulige forhindringer for outsidere til overhovedet at komme til at stemme? Har Italien demokrati i vores forstand, eller Grækenland? Osv. osv.

  Det er vores totale arrogance, der forhindrer os i at forstå, at der er en verden uden for Verona. Selv Iran har et demokrati, der ganske vist er meget forskelligt fra vores. De er muslimer. Det samme gælder Indonesien, ja, også Pakistan.

  Men de har ikke vores form for demokrati, og da vi er toppen her på jorden, synes vi selv, så har de ikke noget demokrati.

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  ERIK SKIFTER – 4. APRIL 2016 06:25; Ja, og sådan finder du det overalt. I Israel så man f.eks. ned på dem, der overlevede koncentrationslejrene. Det ændrede sig først, da rædselsvidnesbyrdene kom ind i dagligstuerne i forbindelse med Eichmann-processen. Men muslimer, siger du, foragter alle, over en bank; men så tager du ikke med; at sunni foragter shia og shia foragter sunni. Du tager heller ikke med, f.eks. at tyrkiske muslimer (normalt sunni) over en bank har meget lidt til overs for arabere (sunni/ shia, det er ét fedt). Du tager heller ikke med, at medlemmer af stamme A foragter medlemmer af stamme B. Har du set Lawrence of Arabia? Her skyder Auda Ibn Taje simpelthen en anden araber ned, fordi han som medlem af en for Audas stammemedlemmer foragtet stamme har drukket af Howeitats brønde.

  Jeg kunne blive ved. Dit indlæg er nedværdigende og generaliserende. Hvordan er det bare herhjemme? “Først løb dem fra Mors af, så … men dem fra Vendsyssel blev stående!”, og man kan tilføje “døde”, det var om slaget ved Aalborg 1534. Siden brød man sig i Vendsyssel ikke meget om dem fra Thy, Mors og Himmerland.

  I Hamburg siger man (i hvert fald da jeg arbejdede der i 1986/7), at syd for Elben begynder Balkan, og nogle af os voksede op med udtrykket, at Asien begynder i Malmø.

  Man kunne blive ved. Men eksemplerne i al deres usaglighed viser blot, at generaliseringer som dine er nonsens.

 24. Af V Hansen

  -

  Sørine Godtfredsen fortolker “dem og os” alt for snævert, når hun fremhæver Islam som værende det eneste ” dem og os”. For hendes udgave af opdelingen i samfundet deles kun af et mindretal. Således er der et mere væsentligt problem med den opdeling, der finder sted blandt danskerne, hvad angår den risiko Islam er for samfundet. Det skorter ikke med højrenationalistiske udmeldinger, der på meget kontant vis gør opmærksom på, hvad der burde gøres ved borgere, der typisk befinder sig til venstre for midten. Jeg finder det svært, at danne fællesskab med folk, der beskriver mig som forrædder, pladderhumanist eller muslimelsker. Og det er blot de pæneste af de udsagn, de der har et mere demokratisk synspunkt bliver mødt med. Ifølge Sørine Godtfredsen er det upolitisk korrekt, at præster og biskopper advarer samfundet om at frihedsrettighederne gælder alle i henhold til grundloven. Folkekirken er nu til for alle, hvad enten man støtter den ene eller den anden fløj, så det er vel naturligt, at gejstelige gør opmærksom på, at de ikke er partipolitiske og ikke har lyst til at blive en institution, der skal drejes i en bestemt retning på grund af misfortolkning af det kristne budskab. Jeg synes det er flot, at den danske folkekirke i den grad værner om vores grundlov, i stedet for at falde i den samme grøft som islam bygger på, nemlig en lovreligion. Vi ønsker næppe tiden tilbage, hvor Intermissionen sad tungt på vores handlingsfrihed. den eneste måde folkekirken kan overleve på, er at være åbne overfor samfundsudviklingen, og være tolerente. Jeg mener faktisk at vi har en hel del konstruktive præster rundt omkring, der aldrig kommer til orde. Nemlig dem, der arbejder sammen med de muslimske miljøer om at inkludere dem i et land med religionsfrihed. Deres tiltag med fælles debat mellem landets religiøse mindretal på seminarielignende events er væsentligt mere konstruktivt for integrationen end Sørines fastholden i fordommen om, at folk ikke kan tilpasse sig andre normer end dem de blev opdraget til.

 25. Af Henrik S

  -

  Godfredsen
  Som det fremgår af mange kommentare her , er der en del oprindelige danskere ,der efterhånden er omvendt af den multikulturelle propaganda til at acceptere at koranen og sharia efterhånden er en del af den danske kultur.
  Selv det at mene , at islam incl. Sharia er en slags demokrati er der en enkelt forvirret person der tror.
  Man må håbe at disse menneskers tilkendegivelser kun er udtryk for en ekstremistisk minoritet.

 26. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Demokratiet, som vi dyrker den, er en trossag dvs. en religion ligesom Islam. Vor demokratiske religion er et barn af kristendommen, der er et barn af jødedommen, der fik mange andre børn som f.eks. Islam. Den er forklaringen på forskellen dem og os.

  Religioner kan ikke forenes, fordi de er selve meningen med adskillelsen mellem dem og os, som i religion er adskillelsen mellem godt og ondt. Det er grundlaget for alle religioner. Vi og vores religion er de gode – de og deres er det onde, der skal bekæmpes, og religionen giver grunde til at gøre netop det. Det er religionens opgave.

  Fred i verden opstår, når vi siger farvel til tro og overtro og det evige liv, men det har lange udsigter – måske aldrig. Måske er vi slet ikke skabt til at leve fredeligt, men har et biologisk behov for vold for at føle, at vi lever. Det er måske det behov, religionen tilfredsstiller.

 27. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Muslimerne nævnt i vores aftenbøn: ” Fri os fra det onde.”
  Det at danskerne som flest glemmer deres aftenbøn, så ender det naturligvis galt, i ondskab, men det svenske, det tyske folk viste sig endnu mere glemsomt end det danske, endnu engang mere småtroende!

 28. Af Niels Peter Lemche

  -

  JØRGEN VILLY MADSEN – 4. APRIL 2016 09:32: fred i verden opstår ikke, når religionen er væk, for så tager ideologierne over: kommunisme mod kapitalisme, liberalism mod konservativism, socialisme mod fascisme.

  Fred i verden opståre, når alle kan tilslutte sig salig David Allens slutreplik i sine shows: May your God be with you, dvs. når vi ikke længere vil tvinge andre til at dyrke vores Gud, men lade enhver blive salige i sin tro. Det er sikkert langt vanskeligere med ideologierne.

 29. Af Maria Due

  -

  Islam er en magtideologi tilsat lidt religiøs fernis stjålet hist og pist.

  Skulle Lemche, som man må formode, være uenig i dette, synes jeg, at han bør beskrive, hvordan han mener, at ideologi og religion adskiller sig fra hinanden.

 30. Af poul boie pedersen

  -

  “Det er sandt, at trangen til opdeling kan være risikabel, og historien lærer os, at den kan føre til ulykke. Men ikke desto mindre skal man huske, at en vis opdeling giver mening, for det er også gennem dén, at vi ærer og fastholder vores egen identitet”
  En fantastisk sætning, som Sørine får banket ned her.
  Betænkeligheden fejler nemlig ikke noget, hvorimod begrundelsen for straks at se bort fra den nærmest er monmental i sin inkonsistens og indført som legitimation for alligevel at bevæge sig ud på det forkasteliges overdrev.
  Det findes ingen opdeling, der giver mening, når man bedømmer andre mennesker. Man bør altid, som det er en ufravigelig, og som det er princippet regel i et demokratisk retssamfund, bedømme personer ud fra deres handel og vandel, i stedet for til at forklare terroristers baggrund som muslimer som begrundelsen for deres terrorisme. Det har det jo med at stemple alle muslimer som suspekte og hadeobjekt, helt uagtet hvordan de iøvrigt måtte agere i det daglige.
  Sandheden er jo, at tager vi perspektivet frem, er det i den kristne kulturs inderste kerneområder i Europa, Tyskland og Italien, at den fascisme, der var den hadefulde og helt absurde årsag til 50 millioner ofre og hele nationers totale ruin under anden verdenskrig, netop opstod. Slutter vi deraf, at den kristne arv er selve grundlaget for intolerance, terroristisk vold og aggression?
  Ideen om at had og ødelæggelsestrang er knyttet til et overfladefænomen som religion er ærligt talt dybt ubegavet.
  Den destruktive trang findes altid i det enkelte menneske, og når det bliver en overvældende dominerende faktor for personens handlinger, bunder det i en blanding af vrede indtil had kombineret med en skruppelløs indoktrinering fra det politiske magtspil, der gerne benytter sig af nyttige idioter.
  Når det i dag er muslimerne frem for “risgnaskerne” i Vietnam, den gule fare fra Kina, jøderne, indianerne, diverse etniske grupper eller andre fjendebilleder, man ser som årsagen til alle problemer, er det jo i al sin enkelthed fordi, at det netop i nutiden er i muslimske områder, at tidens konflikter optræder.
  Og for de, der vil have en videre begrundelse, er Mellemøsten dybt strategisk interessant for stormagternes stedfortræderkrige pga. olien og visse geografiske og territoriale forhold.
  Jeg kan godt forstå, at Sørine gerne vil markedsføre folkekirken, men det er ærlig talt ganske ukristeligt at introducere gruppehad i lidt mindre doser til formålet.

 31. Af Daisy Sylvest Kallesen

  -

  Hvor er det trist og forstemmende at læse, at Sørine Godtfredsen ikke er kommet længere i sin opfattelse af at være samfundsborgere her i Danmark, end at hun operer med et dem og et os her i det danske samfund i år 2016. Der er borgere her i samfundet, som bekender sig til den muslimske tro, og der er mennesker som bekender sig til den kristne tro. Men at du Sørine Godtfredsen, synes det er tvingende nødvendigt, at dele den danske befolkning op i dem og os, fordi vi har forskellige trosopfattelse, det burde du holde dig for god til.

  Jeg tror at du, lige som jeg, er bekendt med den danske historie, tilbage da vi omtalte jøderne som dem og os, og hvad det medførte af jagt på og prognomer på jøderne. Eller senere Tysklands drab af jøderne. For jeg tror, at begynder du først at se på dine medmenneske, som blot “dem” , så kan der ske et skred i din respekt for, hvordan du ser på og bedømme dit medmennesket. Og kan vi ikke blive enige om Sørine Godtfredsen, at ethvert medmenneske, som du møder har krav på din respekt, uanset tro eller politiske overbevisning. Og tro mig, som du råber i skoven får du svar. Og derfor er biskoppernes løsnings forslag at foretrække, nemlig at gå dialogens vej. Og ikke dit dem og os indstilling.

  Du får det til at se ud som om, at samtlige danske medborgere som bekender sig til den muslimske tro, ønsker at bekæmpe det danske samfunds værdier. Det er jo ingen lunde tilfældet. Der kommer fra tid til anden dybt kritisable udtalelser fra nogle muslimer, og er disse ulovlige ja, så har vi et retssystem, til at tage sig af dette.

  .

 32. Af Anders Guldberg

  -

  Alt det her med ‘os’ og ‘dem’ er jo latterligt. Hvis man bare ved lidt om identiteter, så ved man også, at der ikke kan være et ‘os’ uden en afgrænsning af et ‘dem’. Vi kan kun være demokrater, fordi vi ikke er religiøse fundamentalister. At tro, man kan eliminere denne logik, er latterligt, fordi det ville betyde, at der findes fuldstændige positive identiteter, og hvis der gjorde det, hvordan finder forandring så sted? Pointen er, at enhver identitet har brug for en eksklusion for at være, hvad den er. Længere er den ikke.

 33. Af Anders Lassen

  -

  We are being screwed!
  Det vælter ind over grænserne med velfærdsødelæggere, porten er pivåben. – Man behøver bare at kunne sige asyl, så har man gratis bolig, evig pension, gratis skole og læge til sig selv og hele klanen 4 ever. No charge!

  Meanwhile på Christiansborg, er de såkaldte “ansvarlige partier” i færd med at indskrænke ytringsfriheden, fordi de ikke kan styre de galninge og opportunister, som deres uansvarlige asylpolitik medfører.

  Nu kommer sommerhalvåret, hvor der traditionelt kommer mange flere velfærdsturister end vinterhalvåret. Mon ikke det var tid til, at regeringen for alvor tog fat, der hvor skoen egentlig trykker.
  Asylretten – Hele verdens ret til, at suge overførselsindkomst i DK 4 ever.

 34. Af Niels Peter Lemche

  -

  MARIA DUE – 4. APRIL 2016 10:32: Islam er ikke en religion som kristendommen i dag. Den omfatter alt, verdsligt såvel som sakralt. Du kan ikke gå ind af den ene dør og være muslim og ud af den anden og være verdslig politiker.

  Vi lever i illusionen, at vi kan skelne mellem forskellige sektorer: Folkekirken for sig, og politikken for sig. Men at skille religion fra politik er som sagt illusorisk. Tag bare en tur til USA og se på f.eks. en person som Tex Cruz. Mht. kristendommen var det faktisk på samme måde indtil de fri forfatninger begyndte at ville ændre på det. Da kongen var indsat af Gud også i Danmark, var det derfor en dødssynd at sætte sig op mod kongen. I forbindelse med reformationen knæsattes princippet om, at folket havde fyrstens religion (det er vendt på hovedet i grundloven).

  Men den islamiske samfundsopfattelse svarer nok bedst til enhedskirken i middelalderen, hvor paven var øverste “ayatolla”. Ham sagde man ikke imod. Selv konger og kejsere måtte adlyde. Selvfølgelig endte det med at skabe en masse ballade.

  Håber at det var svar nok.

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  DAISY SYLVEST KALLESEN – 4. APRIL 2016 11:23: Desværre er det ikke helt så enkelt, som du tror. Se mit svar til Maria Due. En muslim kan ikke skelne mellem religion på den ene side og den verdslige stat på den anden.

 36. Af Jan Petersen

  -

  Lovbogen Koranen (muslimers forfatning) er, pr definition, uforenelig med en demokratisk forfatning! Et demokratisk retssamfund kan selvsagt ikke indrette sig efter to sæt forskellige juridiske spilleregler.

  Det vil svare til at indrette færdselsloven, så muslimer kører i venstre side af vejen, og den øvrige befolkning kører i højre side.

  En rimelig umulig forrykt tanke!

 37. Af Maria Due

  -

  Niels Peter Lemche, du krøb uden om at besvare mit spørgsmål. Som Jørgen Bæk Simonsen opløser du derimod endnu en gang (øverst i tråden) islam i atomer og forsøger dermed at afvæbne al kritik, fordi undtagelserne bliver så mange, at handling bliver umulig. Dette har mange praktiseret under den politiske korrektheds åg, og det er årsagen til, at vi pt. er ved at blive suget ned i et kviksand, så dette er ikke mere ”gangbar mønt”. Vi har gjort vore dårlige erfaringer og skal videre, jeg prøver derfor igen.

  Til Daisy Sylvest Kallesen skrev du, at ” Islam er ikke en religion som kristendommen i dag. Den omfatter alt, verdsligt såvel som sakralt. Du kan ikke gå ind af den ene dør og være muslim og ud af den anden og være verdslig politiker.”. Mit spørgsmål til dig er fortsat: hvori består forskellen mellem en ideologi og en religion, der omfatter alt verdsligt?

 38. Af Maria Due

  -

  Niels Peter Lemche,

  Jeg ved godt, at du ringeagter historiefaget og påstår, at historie er det, som sådanne som du selv fortæller til den måbende hob. Så primitivt forholder det sig nu ikke, og du kan passende konsultere tidligere professor Inga Flotos ”Historie” om den sag.

  Værre er det, at du endnu en gang opdigter en religiøs samfundsudvikling, der er helt hen i vejret og samtidig – når det gælder kristendommen – i modsætning til dine hyppigt gentagne beskrivelser af islam – slår alle kristne i samme hartkorn.

  ”Vi lever i illusionen, at vi kan skelne mellem forskellige sektorer: Folkekirken for sig, og politikken for sig. Men at skille religion fra politik er som sagt illusorisk. Tag bare en tur til USA og se på f.eks. en person som Tex Cruz. Mht. kristendommen var det faktisk på samme måde indtil de fri forfatninger begyndte at ville ændre på det. Da kongen var indsat af Gud også i Danmark, var det derfor en dødssynd at sætte sig op mod kongen. I forbindelse med reformationen knæsattes princippet om, at folket havde fyrstens religion (det er vendt på hovedet i grundloven)”

  Forkert. Det var først med indførelsen af Kongeloven i 1665, at der under ret fordægtige forhold blev indført den såre verdslige bestemmelse, at den danske konge var indsat af Gud. Dette skete fem år efter statskuppet i 1660, hvor Frederik III blev enevældig, og han fik således vha. datidens mest moderne statsfilosofi og det borgerlige talent Griffenfeld tildelt et helligt sikkerhedsnet. Men samtidig også et særligt stort personligt ansvar overfor Gud vedr. sine handlinger her på jorden, og det forsøgte de faktisk at leve op til.

  Statskuppet annullerede Frederik III’s håndfæstning, der var den hårdeste i Danmarkshistorien og vel at mærke udarbejdet af højadelen, som ikke havde hellige beføjelser men var trængt pga. de mange krige, arvelove m.m . Dansk middelalderhistorie er fuld af voldsomme kampe mellem konge, adel og kirken og som sådan ganske saftig. Ikke mindst fordi de tidligere konger både havde mange legitime og illegitime arvinger, som opførte sig ugudeligt og slog brødre og andre slægtninge ihjel for selv at blive konger. Det kunne de ikke blive uden at blive hyldet på tinge af andre, og intrigerne var mange. Kirken allierede sig på skift med den ene og den anden, blæste hyppigt på paven og cølibatet og ragede gods og guld til sig, på trods af at alle inklusive konger kunne blive lyst i band af paven.

  ”Men den islamiske samfundsopfattelse svarer nok bedst til enhedskirken i middelalderen, hvor paven var øverste “ayatolla”. Ham sagde man ikke imod. Selv konger og kejsere måtte adlyde. Selvfølgelig endte det med at skabe en masse ballade.”

  Jo, ham talte man skam jævnligt imod, og balladen var nærmest konstant. Under dette forløb blev pavestaten til en regulær verdslig og bundkorrupt magtfaktor med hær osv. , og undertiden måtte paven gå i eksil og var helt til grin. Officielt var det slemt nok at blive lyst i band af paven, men der var trods alt jævnligt nogen, der levede med det eller koldblodigt købte sig fri. Tænk på Henrik 8.’s lange konflikt med paven pga. forholdet til Ann Boleyn, der førte til den anglikanske kirkes oprettelse.. Paven kunne der nemlig ofte forhandles med, og midlerne til at formilde ham var såre verdslige og politiske. Dette var århundreder, førend de frie forfatninger var så meget som et glimt i folkenes øjne. Men det blev de, efterhånden som man fik mere viden. Fra oplysningstiden tabte religionen mere magt over sindene, men der var også i de foregående århundreder tale om en kamp for den frie tanke og handlemåde.

  Hvis du ønsker at vide noget om de danske kongers ophøjelse til Guds højre hånd, kan du låne en interessant bog på biblioteket skrevet af Knud Fabricius ”Kongeloven, dens Tilblivelse og Plads ; Samtidens Natur- g Arveretlige Udvikling. En historisk Undersøgelse”. Den står i min reol i brunt læderindbinding med guldtryk og er et eksempel på, hvordan Europa mest diktatoriske arvefølgelov blev til men i mange år var nærmest hemmelig, fordi den var politisk sprængfarlig.

 39. Af Niels Peter Lemche

  -

  Maria Due, jeg foragter overhovedet ikke historikerne, er vel selv nærmest ‘a natural born historian’. Og jeg kan udmærket i lighed med le Goff skelne mellem ’scientific history’ og erindringshistorie. Udmærket med et par korrektioner; men forandrer det ret meget i mit argument? Fagligt set er jeg vel nærmest en sociologisk historiker, eller en historiker, der arbejder med sociologi som metode.

  Men mit hovedsynspunkt deler jeg med Lucien Fevbre, at vi ikke ved noget om historien; vi rekonstruerer den altid. Jeg kunne endda skærpe det til konstruerer den altid.

  Jeg husker godt Inga Floto. Sad i udvalg med hende en periode i 1990erne. Men det var også i den periode, at Institut for Historie modsagde sig at skulle spille en hovedrolle i en benchmarkproces, fordi, som de svarede rektor, vi ved ikke noget om historie, hvortil rektor så svarede: Hvordan kan I så give karakterer efter en mundtlig eksamen? Den er jo historie, når I vurderer indsatsen.

 40. Af p hansen

  -

  Hvis man ikke forstår at islamismen er en totalitær ideologi på linje med nazismen, så er ens kendskab til politik og historie nok meget begrænset. Men de hærskarer af islamister der i denne tid vælter ind over de ubevogtede danske grænser udgør en KÆMPETRUSSEL mod vi danskere. Hvad enten jelved, zenia stampe, johanne, vestager, sofie c, mette, merkel eller buksetrolden, pape og kristian forstår det eller ej. Og de fra partierne, medierne og godhedsindustrien samt feministernes og pladderhumanisternes rækker som hjælper med til at INVASIONEN fortsætter, udgør efterhånden også en kæmpetrussel mod det danske folks velfærd, sikkerhed og fremtid.

 41. Af Rikke Nielsen

  -

  Flemming Ast
  Du har ikke selv overvejet, om du også skulle tilhøre en sekt…..således at den “os”, du mener du tilhører i virkeligheden er “dem”….?

 42. Af p hansen

  -

  lemche er et specielt radikalt tilfælde. Overfladisk set eller umiddelbart lyder NPL langt mere intelligent end zenia stampe, men de to har det tilfælles at deres realitetssans er væk. Og loyaliteten overfor folket og fædrelandet mangler vist også?

  Hvad angår lars ulykkes politik, vil den snart kunne ende i et hav af økonomiske og sociale ulykker og familietragedier. Og i en lang, lang række af overgreb, forbrydelser, terroraktioner og blodbade. Er det stadig demokrati vi har her i landet, eller er der nærmere tale om et mafiavælde efter svensk mønster?

 43. Af Maria Due

  -

  Niels Peter Lemche.

  Du viger stadig uden om at besvare mit spørgsmål om forskellen mellem en ideologi og en religion, der omfatter alt verdsligt? Indtil du eventuelt tager mod til dig og besvarer det, vil jeg derfor gå ud fra, at også du betragter islam som en ideologi, og at du har helt på det rene, at det er dybt problematisk, at en ideologi nyder samme fordele som en religion med al den beskyttelse, som religiøse forhold nyder i vestlig lovgivning.

  Jeg forstår godt, at du er optaget af Annales skolen, for den har jeg selv været optaget af og især af begrebet “longue durée”, dog velvidende hvilke personlige oplevelser, der lå bag dens opfinder og farvede den.

  At vi gang på gang kan skrive historien om, fordi vi finder nye spørgsmål at stille til kilderne og derfor bliver mere opmærksomme på flere fortolkningsmåder og nuancer, er ikke ensbetydende med, at historien ikke findes. Vi må blot lære at leve med – og denne debattør lever udmærket med det – at en enkel og ligetil forståelig sandhed ikke findes, og at vor viden har mange, mange facetter, ligesom historikere har mange temperamenter og erfaringer, der uundgåeligt må farve deres fremstillinger.

  Dette er dog ikke ensbetydende med, at vi ikke med al mulig ret kan stille skarpt på visse forhold, som dels er veldokumenterede og dels af stor betydning for vor opfattelse af egen identitet i nutiden. Jeg tror ikke, at du er radikal, du ¨må være konservativ eller liberal, som jeg selv er det, for ellers ville du ikke have brugt tid på hjemmeværnet. Men du er farvet af det miljø, du har arbejdet i, og der spillede forskellige afarter af marxismen og socialismen en stor rolle og lod de sociologiske forhold dominere.

  Nuvel, det gøres der i disse år oprør mod, som oprør altid har været en drivkraft i europæisk historie. Jeg mener som historikeren Henrik Jensen, at nationalstaternes rivalisering har været et positivt drive, som underkendes i politisk korrekthed. Og som Eva Kjer Hansen, at det er en skrøne, at vi kan kreere et samfund, hvor alle er lige. Det kan vi ikke, og vi ved også fra Sovjetunionen, hvordan det påvirker mennesker negativt, hvis det personlige initiativ tages fra dem. Jeg sukker desuden med befrielse over, at socialrådgivere er blevet så desillusionerede, at også de er begyndt at tale frit fra leveren, fx om muslimsk dovenskab og udnyttelse af samfundet.

  Sørine Gotfredsen har fundet sin sandhed i en religiøs tro og den på mange måder strenge Søren Kierkegaard. Det under jeg hende af mit hele hjerte, som jeg også under andre deres tro. Men selv om jeg ikke er troende er jeg ligesom Sørine nødt til at sige fra overfor islam, hvor såvel målet som midlet er underkastelse. Begge er vi jo rundet og påvirket af europæisk kultur, hvor underkastelse har været forsøgt men gang på gang er blevet imødegået. For mig har drivkraften altid været frihed, og den er ikke til diskussion og har i øvrigt ofte måttet forsvares mere, end jeg brød mig om.

 44. Af Maria Due

  -

  Mit indlæg røg i filteret.

 45. Af Jan Petersen

  -

  Hvad får iøvrigt debattører her ud af at debattere ingenting? Det er mig lidt af en gåde!

  Hvad med at forholde sig fakta, feks er den autoritære lovreligion islam forenelig med demokrati?

 46. Af Niels Peter Lemche

  -

  P HANSEN – 4. APRIL 2016 17:25: Ja, loyaliteten over for dit fædreland har jeg ikke megen af. Deter et sted domineret af had til andre, især fremmede og især muslimer, men i det hele taget alle dem, der ikke lever i den samme blindgyde som dig selv. Og det er jeg ikke glad for, det er jeg taknemmelig over.

 47. Af Niels Peter Lemche

  -

  Sørine, så blev dit filter da aktivt igen

 48. Af Maria Due

  -

  “Hvad med at forholde sig fakta, feks er den autoritære lovreligion islam forenelig med demokrati?”

  Og hvad med, at du forholder dig til, om du bare er røget på en katastrofal limpind, når du beskriver islam som en religion, hvoraf følger særrettigheder. som fx de skattemæssige?

  Tror du fx, at nynazister kan få skattepenge til at drive særlige skoler og fritidsaktiviteter med nynazisme som ideologisk grundlag? Nej, vel, så dum er du ikke, men alligevel tænker du slavisk i de traditionelle baner i stedet for at hæfte dig ved det åbenbare, som vi længe har haft for øje. Nemlig at islam er uhyre materialistisk og med større ret kan defineres som en magtfuld ideologi, som kun yderst få tør gøre oprør mod eller har lyst til at gøre oprør mod.

  Det er væsentligt at have styr på grundbegreberne.

 49. Af Jan Petersen

  -

  Hvordan skal man overhovedet gøre sig håb om at debattere, når debattører end ikke gider læse, hvad man faktisk skriver?

  Så skåret ud i pap til den mest fattesvage. Islam, eller Koranen om man vil, er en LOVreligion bog. Den muslimske forfatning. I Danmark har vi Grundloven. En demokratisk forfatning. Et samfund kan selvsagt ikke styre ud fra to forskellige forfatninger.

  Fed den ind på lystavlen – eller stadig for kompliceret?

 50. Af Jesper Lund

  -

  Der er dem, som er religiøse og så er der os, der er ateister.

 51. Af Niels Peter Lemche

  -

  JESPER LUND – 4. APRIL 2016 20:06: Det er for enkelt. Der er også dem, der er idiologer. Er en kommunist mindre ‘religiøs’ en end tidehvervspræst? Er en nationalsocialist mindre religiøs end en fra indre mission?

  Jeg er bange for, at dine ateister ikke går fri.

 52. Af Maria Due

  -

  Jan Petersen har stadig ikke fattet det med klarhed i grundbegreberne. Men Lemche har.

 53. Af Jan Petersen

  -

  Kære Due, I rest my case, gider ikke bruge mere krudt på en vingeskudt krage, sorry!

 54. Af Flemming Lau

  -

  Jørgen Villy Madsen.
  Kristus siger at vi alle er bærere af ondskab og har behov for syndernes forladelse i hans navn. Det udelukker selvros. Der findes ingen gode kristne, kun sande eller falske. Skinhellig !

  Maria Due.
  Kristus skelner sådan; Giv kejseren hvad kejserens er og Gud hvad Guds er. Matt 22.21.
  Kræver kejseren at præsten skal tilbede ham, træder nødbudet i kraft; ” Du bør adlyde Gud mere end mennesker” apg 5.29.
  Fremturerer kejseren med trussel om dødsstraf, må præsten og den kristne blive martyrer som da den tyske præst D. Bonhoeffer trodsede Hitler og blev hængt, lige før befrielsen.

 55. Af Niels Juul Hansen

  -

  Er Sørine Gotfredsens definition på ‘os’ tilhængerne af Dansk Folkeparti eller Enhedslisten, eller Alternativet eller Liberal Alliance eller nogen fra de ‘gamle’ partier?

  Måske alle medlemmer af Folkekirken?

  Hvad er fællesnævneren for Sørines ‘os’?

 56. Af ole andersen

  -

  Nå, nu har NPLemche ovenfor indrømmet at han ikke har loyalitet tilovers for Danmark. Og at han, ligesom merkel, østergård, stine bosse og jelved betragter det som en blindgyde at være imod masseindvandringens “berigelse” af vores lille land.

 57. Af Niels Peter Lemche

  -

  OLE ANDERSEN – 5. APRIL 2016 05:52: Ja, når du udelader alle mine definitioner af, hvad jeg ikke er loyal overfor, så kan du have ret. Jeg er givetvis heller ikke loyal over for det barbari, som dit Danmark åbenbart skal være. Et halvfascistisk mareridt.

  Jeg gad vide, hvor mange der faktisk vil have det samme Danmark som dig?

 58. Af Erik Skifter

  -

  TIL NIELS PETER LEMCHE

  Er først lige nu vendt tilbage til denne blog og konstaterer så, at du, Niels Peter Lemche, har kommenteret på mit indlæg 04. april 2016 kl. 06:25, hvor du konkluderer, at mine generaliseringer er nonsens.
  Jeg ville egentlig have svaret dig, men da jeg gik videre på bloggen og så den dialog du har med andre herinde, besluttede jeg at opgive mit forehavende.

 59. Af J. Han sen

  -

  Sørine Godfredsen kan ikke lide muslimer.
  Men hun har sympati med breivik.

  Undertegnede føler ingen sympati med breivik.
  Men har ingen problemer med muslimer generelt.

  Men sådan er vi jo så forskellige.

 60. Af Niels Juul Hansen

  -

  Hvis kristne er modstandere af lovreligioner (som jødedommen og islam), hvorfor ‘piller’ man så ikke Det Gamle Testamente ud af Biblen? Hver gang kristne bliver konfronteret med ‘uhyrligheder’ i DGT, er svaret altid, at det kun er Det Ny Testamente, man skal tage alvorligt.

 61. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Due
  Demokrati er en magtideologi tilsat religiøs fernis stjålet hist og pist. 13 magtmennesker i Danmark frygtede, at revolutionerne sydfra skulle brede sig til Danmark og ved at true Frederik den 7. med, at han risikerede samme skæbne som den franske monark, hvis han ikke underskrev deres i al hast fabrikerede grundlov, jog de en skræk i livet på den stakkels mand, og han skrev under.

  Det ville jeg også have gjort. Ikke mindst fordi han blev garanteret, at han og hans familie fortsat urørligt kunne leve i luksuøs pragt i al fremtid. Fråseriet ville blive grundlovsfæstet. I stedet for et ægte demokrati fik vi et repræsentativt demokrati, som aldrig har fungeret. Det var heller ikke meningen. Demokratiet skulle holdes ude af Danmark og bliver det stadig. De var dygtige de gamle – de vidste, hvad de gjorde. Ved nutidens danskerne det, eller har ensretningen sejret totalt?

  Danskerne forventes at nære samme følelser for grundloven, som muslimen for koranen. At overtræde grundloven straffes af de samme grunde som muslimens overtrædelser af Islam. Vi har intet at lade hinanden høre.

 62. Af Niels Peter Lemche

  -

  ERIK SKIFTER – 5. APRIL 2016 07:00: Alligevel er dine generaliseringer stadig nonsens.

 63. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS JUUL HANSEN – 5. APRIL 2016 08:25: Det er et godt spørgsmål, som mange har forsøgt at give et svar på, lige siden Marcion foreslog det for snart 2000 år siden.

  Men det bedste svar er måske Grundtvigs: Gammel Testamente er for skolen (livets skole), Ny Testamente for kirken: Omskrevet, GT handler om dette liv, NT om det næste, utopia, om du vil. Men NT blev ikke mindst populært med “Gud er kærlighed” religionen i de glade 60ere. I en tid, hvor vi dagligt ser de mange eksempler på menneskets ondskab, så er det ligesom, at teologerne og præsterne skulle kigge lidt mere i deres GT.

  Men husk mht. Bibelen og Guds kærlighed, at man tugter den, man elsker! Det er ikke øllebrødsbarmhjertighed, der tales om.

 64. Af Niels Peter Lemche

  -

  altså Dørine, mit svar til Niels Juul Hansen synes jeg alligevel, at du godt kan hive ud af dit filter!

 65. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og læs så lige Thomas Hoffmans kronik i Politiken i dag. Den er god at blive klog på.

 66. Af ole andersen

  -

  Det som lemche går ind for, er tilsyneladende radikal politik, masseindvandring og derefter total islamisering af Danmark. (som vil ende i barbari og en helfascistisk stat) Eller er der noget jeg har misforstået?

 67. Af ole andersen

  -

  For mig at se er det netop et helfascistisk eller helnazistisk mareridt-samfund lemche er fortaler for, selvom han er dygtig til at lade som om han forsvarer civilisationen.

 68. Af Niels Peter Lemche

  -

  JØRGEN VILLY MADSEN – 5. APRIL 2016 08:56: Plidder pladder, i hvert fald i følge legenden. Da toget til kongen drog af sted fra Casino mod Rosenborg, mødte de på vejen, siges det, en række ældre herrer i høj hat, det gamle ministerium, og da de ankom tog kongen imod i sin sædvanlige dragt, inklusive fez og pibe. Og hans svar: Jamen, gå så hjem og lav den forfatning.

  Det er nok en forskønnelse af, hvad der skete; men dine påstande giver simpelthen ingen mening. Men godt, at du bekender kulør mht. demokrati.

 69. Af Niels Peter Lemche

  -

  og OLE ANDERSEN – 5. APRIL 2016 10:26: Gad vide, hvor du læste det? Nu er læsefærdigheder jo ikke et kendetegn for dem, du stiller dig ved siden af.

 70. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  nIE LS Juul Han sen / ……”….., er svaret altid, at det kun er Det Ny Testamente, man skal tage alvorligt.”
  Men det er det forkerte svar, for Gud er bestemt ingen pladderhumanist, men det gamle testamentes frygtindgydende Gud: ” Fra evighed til evighed.”
  Så et godt råd, stå ikke lige i vejen for denne Gud.

 71. Af Flemming Lau

  -

  N.J. Hansen 08:25
  Afskaffer vi GT, afskaffer vi Loven Guds 10 bud’s umulige overholdelse i tanke,ord og gerning.
  Dermed er vi ingen syndere mere, har ingen skyld mere og det var unødvendigt at Jesus lod sig korsfæste. Mao lad os spise drikke og more os, thi vi skal dø for evigt “. i morgen”
  GT’ skrifter er “indblæst” af Gud jf 2 Tim 3.16.
  GT peger frem til Jesus og NT tilbage til ham. Mao kun han, er menneskets evige fremtid.

 72. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret !

 73. Af Flemming Lau

  -

  NJHansen.
  Afskaf GT og Guds 10 bud, “tugtemesteren” til Guds nåde Jesus . Prøv blot en dag’s lov liv! Umuligt !

 74. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jørgen Villy Madsen – 08:56

  Det var dog noget af en sammenligning og tillige påstand, at dette at gå ind for Grundloven er det samme som imamers gåen ind for koranen! Nu indeholder Grundloven jo tanke- og handlefrihed i vid udstrækning, hvorfor vi har religionsfrihed – ellers kunne de mange etniske grupper i Danmark aldrig have fået muligheder her i landet!!!

  Jeg tror næppe, at Koranen siger det samme i de lande, hvor den er fremherskende og tvang for folket. Her i landet har vi ingen religiøs tvang, vi har ret til at være uden medlemsskab af et religiøst såvel som politisk samfund.

  Imamer prædiker så absolut imod os, de vantro.

  Sig mig – forstår du ingenting! Eller – rettere fatter den virkelighed, hvor vi er udsat i eget land!

 75. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER – 5. APRIL 2016 14:01: Det har du nok ret i. JVM kunne nøjes med at sige det, der er rigtig, nemlig at Qur’anen er en grundlov for muslimer. Det har ikke noget med indholdet at gøre. Og det indicerer ikke en overensstemmelse mht. indhold.

  Men måske JVM dyrkede Maos lille røde, da han var ung.

 76. Af Maria Due

  -

  JØRGEN VILLY MADSEN, meget er sagt og skrevet om Frederik 7. men din version er så langt fra sandheden, som den kan være.

  Da Christian 8. kom på tronen, regnede mange med, at han ville bakke op om en grundlov, for han var jo nordmændenes helt Christian Frederik, som havde været med til at få Europas frieste forfatning gennemført på Eidsvoll efter bruddet med Danmark. Dette skete imidlertid ikke, kongen gik fra at være en fyrig ung mand med mod på damer og frihed og en for danske konger påfaldende begavelse (hans biologiske far var en officer ved hoffet). I stedet blev han en overvægtig levemand, som bl.a. skuffede Peter von Scholten, der var guvernør i Vestindien og modsatte sig kongens bestemmelse om, at slavernes børn skulle være fri men deres forældre vedblive at være ufrie.

  Da kongens dage lakkede mod enden, pålagde han sin arving, at han skulle give danskerne den forfatning, som de tragtede efte, og det gjorde hans søn Frederik 7, som ellers har et mærkeligt eftermæle. Dels omtales han som meget folkekær, og adskillige byer har af samme grund statuer af ham, men det er et faktum, at han og hans grevinde Danner blev set ned på og var udsat for megen hån. Det er også et faktum,at når Frederik mødtes med den svenske konge, rystede embedsmændene for, hvad de kunne finde på, og at begges eftermæle er plettet af påstande om psykopati.

  Der er ikke nogen grund til at tro, at den kongelige rigdom og de kongelige pligter gjorde Frederik 7. til en lykkelig mand. Grevinden var det stabile holdepunkt i hans på mange måder triste liv, der var præget af forholdet til hans forfløjne mor, som hans far blev skilt fra. Om hendes umådeholdenhed som ofte sagt og skrevet var resultatet af nul opdragelse eller psykopati, kan diskuteres.

  Jørgen Villy Madsen, der er ikke meget hold i din tyrkertro på, at penge automatisk gøre mennesker lykkelige. Og onde.

 77. Af Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche

  Sørine anvender en opdeling af ‘dem’ og ‘os’, hvor ‘dem’ er muslimerne i Danmark. Jeg anvender så en anden opdeling for at vise, hvor håbløs, det er, at opdele i ‘dem’og ‘os’.

  Jeg synes så, at du udvander begrebet ‘religiøs’. ved at mene at kommunister og nationalsocialister også er religiøse pga. deres ideologi. Så skulle radikale, socialdemokrater, liberale, konservative osv. også være det..

  Ateister bliver af nogle også beskyldt for også at være religiøse, da de er overbeviste om at f.eks. den kristne gud ikke eksisterer uden at kunne bevise det. Denne beskyldning mener jeg er noget vrøvl. Man kan ikke blive religiøs af at være sikker på at en guddommelig størrelse, som andre mener eksisterer, ikke eksisterer.

  Nogle kan være så stråsikker på deres holdning og umodtagelige for modargumenter, at man kan beskylde dem for at være ‘religiøse’ mht. deres holdning, fordi de minder om rigtige religiøse, der tror på noget, og ikke bekymrer sig om det nu er rigtigt. Her bruges begrebet ‘religiøs’ som et skældsord.

 78. Af Maria Due

  -

  Jeg har et indlæg i filteret.

 79. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Lajer-Lemche
  Jeg ville aldrig skrive under på at overholde vor udemokratiske grundlov og er dermed afskåret fra at blive medlem af folketinget. Er det demokrati?

 80. Af Maria Due

  -

  Jesper Lund, jeg mener, at Lemches betragtning er rigtig. Det handler om, at mennesker “brænder” for noget, som de opfatter som større end sig selv, en redningsplanke i livet eller hvad ved jeg. Det er en psykisk tilstand, der giver et løft, som føles rigtigt, smukt og godt eller måske vejledende og trøstende. En veninde, der er præstekone, sagde en gang til mig ikke-troende, som hun har kendt, siden jeg var seks år, at hun mener, at alle mennesker har noget religiøst i sig, og måske har hun ret i det. I hvert fald holdt hun på, at jeg har religiøse følelser, selv om de ikke er rettet mod hendes Gud.. De fleste af os har en længsel efter noget større end os selv, og hvor vi placerer den følelse kan som sagt være højst forskelligt. Men nogen brænder mere end andre og langt ud over fornuftens grænser, så at de brænder sig selv og andre op. Andre nøjes med at blive lykkelige af fx musik.

 81. Af Maria Due

  -

  Flemming Lau. Jesus levede i den provins i det romerske imperium, som kaldtes Judæa (jødernes land). Der var tale om et besat land, hvor romerne pga. opstande altid måtte have forholdsvis mange soldater udstationeret. At råde folk til at vende den anden kind til, kan være fornuftigt i en sådan situation. Men ikke i vores. Der er mindst en halv milliard mennesker i verden, som gerne vil tage imod din invitation, men dels er det allerede ved at overstige erhvervslivets kræfter at leve op til de nuværende byrder, og dels er landet meget lille og fattigt på naturlige ressourcer, så at modtage alle disse mennesker vil hurtigt føre til ulykker og stor fattigdom og lidelse. Hellere forsøge at give nogle få et godt liv, end at mange skal bliver ulykkelige i overskuelig fremtid.

 82. Af Niels Peter Lemche

  -

  JESPER LUND – 5. APRIL 2016 14:49: Religiøs betyder egentlig bare, at man tror på noget. Det er en bred definition, men hvis man laver en sociologisk undersøgelse, vil man nok hurtigt opdage nogle fællestræk.

 83. Af Niels Peter Lemche

  -

  JØRGEN VILLY MADSEN – 5. APRIL 2016 15:06: Det er demokratisk, fordi grundloven er vedtaget først med kvalificeret flertal i folketinget, dernæst som indholdet af et valg, dernæst igen i folketinget. At hævde, at det skulle være udemokratisk må være noget specielt i din optik. Måske fordi de voksede op med et udemokratisk system.

 84. Af Jesper Lund

  -

  Maria Due

  Man skal passe på ikke at udvande begreber, f.eks.religiøsitet.

  Man kan sagtens forestille sig ateister, som brænder for en sag, f.eks. bekæmpelse af sult og fattigdom i verden, klimaet, fred i verden, løsning af flygtningeudfordringen osv. Det bliver de ikke religiøse af. Det er jo ret jordnært, det, de kæmper for. Nemlig at skabe de bedste livsbetingelser her på denne jord.

 85. Af Jesper Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche

  Hvad kaldes det så, at man tror på noget guddommeligt,f.eks. en skabende gud`?

  Og hvad kaldes det, så at man ikke tror på noget guddommeligt?

 86. Af Niels Peter Lemche

  -

  MARIA DUE – 5. APRIL 2016 15:20: Den nu forkætrede EU-Tyrkiet aftale er nok den rette vej at gå, for naturligvis vil vore systemer blive overvældet til sidst. Syrien synes at løse sig–ikke til alles tilfredshed, men alligevel. Assad er bundet på hænder og fødder. De syriske flygtninge skal hjem hurtigst muligt. Så får de for alvor brug for hjælp. Faktisk var det så bittert, hvad der hændte i 2010. Jeg var dernede det år og kunne konstatere, at der var gang i den. Byggeriet var i fremgang, økonomien tilsyneladende på den rette vej. Havde landet haft en normalt begavet leder, havde han sat sig ned med alle og forhandlet med dem om, hvad der skulle gøres for at komme videre. I stedet gav han sig til at skyde løs på dem, og så gik det galt, specielt fordi det åbnede op for IS mod øst. Aftalen er også et tegn med en vognstang til andre grupper, der vil hertil: I kan lige så godt bestille en returbillet med det samme.

  Der er nok af reelle flygtninge alligevel, som det bliver nødvendigt at tage sig af. Men der, hvor håb kan genskabes, lad det blive det. Så er der nordafrikanerne. Det ser ud til, at en betragtelig del af dem er sendt af de røverklaner, der “regerer” deres hjemstavn. Så her er der nok kun én vej.

  Jeg gad vide, hvad russerne og amerikanerne har aftalt. Hvis russerne har trukket en del af deres fly hjem, er det nok fordi, amerikanerne skal overtage den del sammen med NATO. Russerne får jo travlt nok med at forhindre en IS-stat i deres sydlige provinser.

  Så er der én ting, som slet ikke er diskuteret her på disse blogs: Hvad gør vi ved hjemvendende Syrien-krigere, altså de dybt frustrerede mennesker, der kommer tilbage, når IS er nedkæmpet? Her er det vigtigt, at politikerne forstår, at det ikke er vores opgave at bevise, at de er ude på gale streger; her der det deres opgave at vise, at de bare vil hjem og leve i fred. Det kan godt være, at det kræver en indslusningslejr, et Gitmo.

 87. Af Runa A.G

  -

  Niels Peter Lemche
  Jeg læste den anbefalede artikel i Politiken. Den var interessant.

  Jeg kom til at tænke på, at fattige og marginaliserede indvandrere er et nemt bytte for troens købmænd, med en helt udviklet religionspakke, hvor alt er sat på plads, hvor der ikke eksisterer nogen tvivl.

  Jeg kan godt forstå, at artiklens forfatter ender sin artikel med et spørgsmål.

 88. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due 15:20.
  Misforståelse. I skellet mellem ideologi og religiøsitet, lader jeg blot Jesus tale “Giv K og Giv Gud.
  Vedr. den anden kind, gælder det kun menneske til menneske. Hvis modparten ikke vil stoppe aggressionen, må vi forsvare os selv jf BS pgf 13 lovligt nødværge.
  Vedr. Staten så skal den sikre fred og timelighed så vi kan dyrke Gud og nyde livet i øvrigt.
  Øvrigheden bærer ikke sværdet forgæves; Det betyder Love og værdier skal håndhæves.
  Et kristent samfund ville aldrig have tilladt så stor en indvandring af muslimer, og der ville slet ikke have været nogen ” no go zones” som vi ser idag. Love ville blive håndhævet langt mere håndfast.

 89. Af Maria Due

  -

  Jesper Lund, vi er heller ikke denne gang enige for det lå mig meget fjernt at forfladige og udvande noget.

  “Det bliver de ikke religiøse af. Det er jo ret jordnært, det, de kæmper for. Nemlig at skabe de bedste livsbetingelser her på denne jord”.

  Og det mener du ikke, at kristendommen og islam har som mål?

 90. Af Henning Svendsen

  -

  Religiøs betyder egentlig bare at tro på noget??vrøvl !religiøs er den som foretager religiøse handlinger så at tro på en gud er ikke religiøst medmindre man smider sig i støvet eller bræger i et beðehus
  Troen på en Gud er ofte noget man arver fra sine forældre og disse tosser er der mange af det er dem der gør Verden farlig.

 91. Af Maria Due

  -

  Herligt, så er vi jo enige, Flemming Lau. 🙂

 92. Af Jesper Lund

  -

  Maria Due

  “Og det mener du ikke, at kristendommen og islam har som mål?”

  Kristendommen og islam har sikkert også som delmål at skabe de bedste livsbetingelser her på denne jord, selvom det nogle gange kan være svært at se. Munke og nonner går ikke så meget op i livet på denne jord, men lever livet for at tjene Herren.

  Til forskel fra ateister er kristne og muslimer religiøse, da de tror på noget guddommeligt.

 93. Af Jan Petersen

  -

  Måske er den sorte sky, i form af den islamistiske sorte pest, der driver ind over Europa – ikke så skidt endda. Får tilsyneladende velfærdshungrende danskere til at fundere over, om der mon er mere mellem og jord, end “gratis offentlige ydelser”.

  Og ja, det er der . . . griner!

 94. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Lerche
  Masserne kan manipuleres til at tro hvad som helst, hvis man har de nødvendige økonomiske magtmidler. Både Islam, kristendommen og grundlovsfundamentalismen viser det, og du deltager naturligvis som højreorienteret begejstret i manipuleringen og indoktrineringen af sidstnævnte religion, men der må komme en dag, hvor sandheden, alternativt Maos lille røde, trænger sig på – ubønhørligt. Lad det ikke vare forlænge.

 95. Af Niels Peter Lemche

  -

  JESPER JESPER LUND – 5. APRIL 2016 15:46:

  Til det første: “tro”
  til det andet “tro”

  check bare dit eget ordvalg. Du siger jo: Tror ikke på Gud, men du tror stadig. Lidt mere respekt for agnostikeren: Jeg har ingen anelse om det ene eller det andet. Det findes ikke bevis for det ene og der findes ikke bevis for det andet. Men du kan sige, at ideen om en Gud kan synes overflødig, altså et postulat, og du kan også, hvis du anstrenger dig lidt, hævde, at benægtelsen af, at der en Gud, ikke er et postulat i det øjeblik du siger, at denne antagelse er unødvendig, derfor ser jeg bort fra den.

 96. Af Maria Due

  -

  Jesper Lund, det er bestemt mit indtryk, at de fleste nonner og munke udfører et stort praktisk arbejde på et jordnært plan, og jeg tror, at oplevelserne af noget guddommeligt trækker på de samme psykiske kræfter som genfindes i andre sammenhænge, og som kan være så stærkt dominerende i den enkelte, at det former deres liv, Måske også koster dem livet, fordi de bliver deres credo og en afgørende del af deres identitet.

  Niels Peter Lemche, Det sørgelige er jo, at Assad er normalt begavet og øjenlæge, han fik sit speciale i London og regnedes da for at være en fredelig mand. Men da han blev kaldt hjem, reagerede han efter min mening typisk arabisk.

  I dag er der en artikel i JP, hvor Janne Bjerre Christensen fra DIIS undrer sig over, at topscoren i antal asylansøgere ankommet til Danmark i 2015 er iranere efterfulgt af folk fra Eritrea og Somalia. Og mens de sivede ind i landet, har vi andre diskuteret syrere, fordi politikere og medier har spillet på vor medlidenhed med krigens ofre. Som en mand skrev i et læserbrev i dag, har vi blandet os i alt for mange stammekrige, og hvis prisen for det er at give fri indrejse til 75 mio tyrkere, synes jeg, at vi har et kæmpestort nyt problem. Men lad os nu se, hvad der sker under valget i Holland, for jeg tror ikke på, at EU kan slippe helskindet fra sine nuværende intriger i Ukraine og krav om endeløs migration og fordeling mellem landene.

  ”Russerne får jo travlt nok med at forhindre en IS-stat i deres sydlige provinser.”

  Ja, og de har længe haft store problemer i Kaukasus. John le Carré skrev for mange år siden en roman om det, som sikkert var tæt på sandheden og temmelig hårrejsende. For en halv snes år siden deltog jeg i debatten på en stor privat, norsk hjemmeside, hvor en af de hyppige gæster havde en særlig baggrund, som jeg ikke har helt rede på, men han havde været tilknyttet en efterretningstjeneste og havde et stort kendskab til russiske forhold. Ifølge ham, er russerne i langt større problemer med muslimer, end vi hører om, og derfor forstår jeg godt at man har villet have Krim tilbage.

  Angående de hjemvendte syrienskrigere, er der næppe nogen, der har styr på, hvad der eventuelt kan gøres, og vi har i mange år levet med tidligere børnekrigere fra Afrika, som af socialrådgivere betragtes som omvandrende tikkende bomber. Vi har også mange veteraner fra vores deltagelse i ”stammekrigene”, som ikke kan komme sig. Det er dybt tragisk. Desuden må man gå ud fra, at folkevandringer tiltrækker mange tvivlsomme individer.

 97. Af Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche

  Det måde, som jeg er ateist på, kan bedst beskrives med det svar, som den franske fysiker Laplace gav, da Napoleon 1. spurgte ham, hvor i hans system guddommen befandt sig: “Sire, jeg har ikke brug for denne hypotese”.

  Din holdning må så være at denne hypotese kunne være rigtig.

  En agnostiker må åben for at kun findes én gud. At de græske og nordiske guder findes. Og alle de andre former for guder, som findes i de religiøse forestillinger, som har folkeslag har haft gennem tiderne. Intet kan udelukkes, da det ikke kan bevises, at disse guder ikke eksisterer.

  Jeg undrer mig over, hvorfor nogle har så travlt med at gøre alle religiøse.

 98. Af Jesper Lund

  -

  Maria Due

  Der findes sikkert ateister, der vil ofre deres liv for fædrelandet.

 99. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Hvis man siger, at man ikke tror på Gud, så får man at vide, at man alligevel tror.

  WOW.

  Hvor sofistikeret kan det blive.

  For mange ateister er spørgsmålet om “Guds eksistens” LIGEGYLDIGT, et kedeligt intetsigende spørgsmål.

  Men hvis de troende absolut vil have et svar, så får de det.

  Men fri os for deres æv bæh buh: Hvis du IKKE tror, tror du alligevel.

 100. Af Jan Petersen

  -

  Jeg undrer mig over, hvorfor debattører kun referer til gamle støvede bøger i bogreolen – alternativ til en eller anden, mere eller mindre ligegyldig – Wikipedia site.

  Der findes tonsvis af sites med dagsaktuelle data, lige til at gå til. Hvis man ellers hungrer efter dags dato nyheder!

 101. Af Maria Due

  -

  Anders Kirkegaard Jacobsen, du kan jo prøve at genlæse, hvad der er skrevet. Jeg tænkte nemlig også, at Lunds ordvalg pegede mere i retning af en agnostiker end en ateist. Men på den anden side ved jeg godt, at det blot kan være et kulturtræk.

  Findes der overhovedet kulturer, der ikke har eller har haft noget guddommeligt som forståelsesramme? Det er jo bl.a. meget vanskeligt for mennesker at fatte, at et levende menneske kan blive til intet. Om ikke før, så erfarer de fleste af os det, når vi mister vores forældre.

 102. Af Jesper Lund

  -

  Maria Due

  Det er selvfølgelig umuligt at bevise, at der ikke findes en gud, f.eks at den nordiske gud Thor ikke findes. Derfor mener nogle, at hardcore ateister ikke kan være overbeviste om, at der ikke findes noget guddommeligt, når de nu ikke kan bevise det. At ateister må så nøjes med at tro, at der ikke findes noget guddommeligt. Men dette argument er forkert. Man kan nemlig ikke blive beskyldt for være troende, fordi man kan bevise et begrebs ikke-eksistens. Kan man bevise, at julemanden med sin kane ikke eksisterer? Nej. Derfor er alle voksne alligevel overbeviste om, at han ikke eksisterer.

 103. Af Jesper Lund

  -

  fordi man kan bevise et begrebs ikke-eksistens->fordi man IKKE kan bevise et begrebs ikke-eksistens

 104. Af Niels Juul Hansen

  -

  Som ateist deler jeg helt Niels Bohrs betragtninger:

  ”Vi møder i naturen et uhyre indtryk af en storladen, en urokket harmoni af en uendelig og dyb skønhed; men jeg tror, at mange videnskabsmænd i erkendelse af, hvor begrænset den menneskelige evne er, føres til en slags mystisk, uopklaret tro på en vis sammenhæng i alt. Det, at man i de simpleste ting kan gøre så uendelig mange vildfarelser, viser, hvor svært det er at lægge nogen mening ind i bestemt udformede religiøse forestillinger….Men naturen er harmoni, én stor harmoni af stor skønhed. Det er, hvad vi ved.”

 105. Af bent hansen

  -

  Ateisme eller troen på ingenting er vel næsten altid et udslag af dyb uvidenhed. Jeg tror ikke på nogetsomhelst, proklamerer mange ateister og nihister. Men hvordan BEGRUNDER de denne holdning til universet og dets utallige fantastiske undere og fænomener? Jo, de tror at ALTING er kommet af INGENTING, og at alting bare er et spørgsmål om tilfældigheder. Med andre ord, deres “tro” bygger på et tyndt, tyndt grundlag, nemlig en tre-fire røde eller radikale floskler.

 106. Af Jesper Lund

  -

  Bent Hansen

  Goddag mand økseskaft.

 107. Af Maria Due

  -

  Jesper Lund, jeg har ikke grund til at tro, at du ikke mener, hvad du skriver, jeg studsede blot. over dit ordvalg.

 108. Af Niels Peter Lemche

  -

  JESPER LUND – 5. APRIL 2016 18:48: Det er ikke en hypotese, men et postulat. Husk, du kan ikke falsificere ideen om en Gud.

  Men 100 højtråbende ateister kan naturligvis heller ikke falsificere en idé om, at der ingen Gud er. Men vor franske ven har ret, for så vidt som han finder postulatet unødvendigt. Jeg gad vide, hvad Napoleon egentlig selv mente. Han var ikke ligefrem den fromme type.

  Problemet ved den ateistiske holdning–i hvert fald som den kommer til udtryk i mange af disse indlæg–er, at de bliver så ophidsede og med vold og magt vil have deres synspunkt igennem.

  I øvrigt er begrebet “tro” lidt mærkeligt. Når vi i dag siger, at vi tror på Gud, betyder det egentlig, at vi tror på, at der er en Gud. Sådan var det ikke i fortiden, da begrebet formedes. Der var Gud en given ting, så tro betød simpelthen tillid.

 109. Af Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche

  “Men 100 højtråbende ateister kan naturligvis heller ikke falsificere en idé om, at der ingen Gud er”

  Det har du ret i. Det har også selv givet udtryk for i indledningen af min kommentar til Maria Due. Jeg vil dog stadig tillade mig at være overbevist om, der ikke findes noget guddommeligt på samme måde, som jeg er overbevist om, at julemanden med kanen og rensdyrene ikke findes.

 110. Af Jan Petersen

  -

  “Professor Tribini” og et par vingeskudte krager. Lidt a la news på DR og TV2 . . . griner!

 111. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche – 14:04

  Det kan da være, at Jørgen Villy Madsen ligefrem er til Mao’s den lille røde – et indlæg ovenfor viser vist en længsel her. Gud ved, hvor mange massemord, vi så kan imødese – og endog fremfor nu, hvor folk desværre må trænges i stimevis. Vi får skyld for det hele – Vesten – og vores krige, som ellers skulle befri folk, da disse lande jo ikke ligefrem er besatte af os … ??? Hvor mange mord nåede de formastelige tyranner lige at få udført udover tortur og fængslinger, nogle endda vilkårlige!

  Som med Juguslavien, så løsnedes der nogle forhold, hvor religiøse og etniske grupper så kunne folde sig ud og slå hinanden ihjel – det er ikke noget, vi er herre over eller har orkestreret – men i Irak var mulighederne for svage, det overså man muligvis, da man fjernede mange af de administrative mennesker fra Sadams tid.

  Jeg har været uenig i alle de 3 krige: Afghanistan, der varede for længe og var udsigtsløs i sig selv, Irak og Libyen. Bin Laden skulle indkredses og uskadeliggøres .. men, men .. for sløv og langsommelig en indsats, hvor de involverede med USA i spidsen i vel 1 1/2 år faktisk ikke vidste, hvad de skulle – og Irak-krigen kom så til, så ..en del hul i hovedet.

  Syrien har vi intet med at gøre i den henseende – men involveres alligevel i et stort antal flygtninge og på anden vis nødhjælp.

  Verdens mennesker er ved at blive én stor øjebæ at skue på grund af korrupte og magtliderlige ledere, hvis man kun fokuserer her – og glemmer alle de mennesker, der passer deres hver eneste dag og nyder tilværelsen med mange gøremål og sætte i gang og skaber noget fornuftigt og nyttigt. Bygger op for mennesker og ikke nedriver og ødelægger, hvad mennesker har skabt også igennem tiderne. Puh ha .. hvor der er noget og alt for meget,, der lugter fælt i denne verden.

  Man skulle tro, at mennesket ikke havde lært endog at gå endnu – og tillige ikke har fået smidt bleen, er blevet renlig, og bare skider, hvor det nu bedst passer, så sutten ikke ryger ud af munden .. moar ! 🙂

 112. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER – 5. APRIL 2016 21:32: En af mine venner, ogs¨teolog, udtrykte det således: Mennesket er et kemisk eksperiment, som Gud er blevet godt træt af og er ved at hælde i kloaken.

  Der er meget fornuftigt i dit indlæg:Libyen var der nok nogle årsager til. Den væsentligste hedder Lockerbie. Man kunne ikke lade slynglen slippe ustraffet. Saddam havde amerikanerne et ikke opgjort regnskab med, nemlig at de lod ham være efter den første golfkrig. Gamle Bush, tidligere CIA chef havde en idé om, hvad han foretog sig og om, hvordan Mellemøsten hænger sammen. Afghanistan: Ja, jeg har jo nogle gange henvist til Alexander den Store, der tog til Kabul og grundlagde byen (som vist var der i forvejen), kaldte stammelederne til sig, og da de havde svoret ham ubrydelig troskab, drog han videre og så sig aldrig tilbage. De har nok sagt, de lokale stammehøvdinge: Sikke en stor mand! Og så har de fortsat med at slås med hinanden, og er aldrig hørt op dermed. Syrien er det lidt anderledes med, fordi landet ligger så tæt på os, at følgerne af borgerkrigen også rammer os.

  Hvor korrekt gamle Bush agerede ses af resultatet, da man fjernede Saddam, ganske vist en forfærdelig skurk, men en, der vidste, hvordan man kontrollerer en multietnisk, mellemøstlig stat.

 113. Af Jan Petersen

  -

  Professor “Tribini” alias NPL høvler en gang ævl af, ud over enhver beskrivelse. Gu’ ved, om klaphatten også kan trylle kaniner op af en hullet hat?

 114. Af Flemming Lau

  -

  Når debatten danser om emnet tro, så kommer jeg altid til at tænke på Hamlet der frejdigt proklamerer at han ikke tror på noget, hverken Gud eller Shakespeare, 7-9-13. (joke).
  Tro bliver til vished (tillid baseret på erfaring) Når det sker falder freden på en. En forankret tro kan man leve og dø på, med fred i sindet.

 115. Af Allan Hansen

  -

  https://www.youtube.com/watch?v=rv9n0kwE56Y

 116. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche – 21:44

  Ja, uden sammenligning i øvrigt, så sagde salig Freud: Mennesker er noget rak! – Jeg aner ikke lige på stående fod i hvilken kontekst.

  Personligt mener jeg, at mennesket i sit udgangspunkt er fint og godt – men ødelægges og kan såvel som bliver det i for stor stil – ikke mindst grundet religion/politik – ensretning i enhver henseende el påduttet meget andet lort. Ja. undskyld min fraternisering med det franske.

  Ellers begriber jeg ikke helt, hvad du skriver i dit indlæg … afghanerne slås indbyrdes efter at have svoret troskab til Alexander den Store, der red videre .. gamle Busch ..det var da den unge Busch, der fortsatte med Sadam efter den gamle, som huserede med den første Golf-krig, og hvor han stoppede før Bagdad, altså ikke gik hele vejen ..så skulle søn nok vise og vel overgå sin far. Det kom der igen en del mere end lort ud af, fordi man bla ikke kunne vente et par mdr. endnu på den svenske undersøger i forh til masseødelæggelsesvåben – omend nogle i Irak var glade, i hv f kurderne.

  Busch Jr. – den idiot – havde så længe sagt, at nu kommer vi, nu kommer vi – så han var nødsaget til det og finde en undskyldning herfor. Og – gudhjælpemig, om vi ikke skulle se både Anders Fogh og den engelske leder stå i det vide hus og være enige ..bevar mig vel!! Historien vil kunne vise, om det kan have været gavnligt, tænkte jeg siden – men foreløbig er det et rene galematias dér, fordi folk er religiøst uenige, hvad de vr i forvejen – nu var der bare frit løb, som der blev det på Balkan, da Jugoslaviens Tito ikke var mere til at kunne holde sammen på Jugoslavien. Husker, at folk gerne to på ferie dér, og at det var forholdsvis tålelige forhold trods alt. Jugoslavien sås vist at være mere frit end andre europæiske lande mod øst.

  Hvad angår Libyen – så var Lockerbie vist gået i glemmebogen siden og psykopaten (det siger man om mennesker, der er utilregnelige) kommet ind i varmen hos Vesten. Selv var jeg lidt i tvivl om lige Libyen – men helt sikker i dag på, at vi skulle have holdt os væk.

  Og – vi skal se til, at vi ikke bare hopper på USAs ønsker – at gøre deres krige hos os. I en vis udstrækning i hv f. Lige for lige, hvis venskab skal holdes – og med det mener jeg, at ens venner skal man netop sige sandheden, hvor det er tiltrængt. Ellers kan man ikke være venner efter mine begreber!

 117. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  “Verdens løn er utak !!!”

  Som jeg skrev det i går under Støvrings blogoplæg: “Dystopia” – vi udsletter åbenbart vores eget, når der er nogle konkrete mennesker vi hjælper til at ligefrem invadere vore lande i Europa. Og – ikke stopper galskaben, i tide! Bare ser til i en menneskerettigheds ånd af en slags – en misforstået humanitets-indsats, fordi vi underminerer os selv og gerne med stor hjælp fra nogle af de mennesker, vi hjælper – og ikke får set os ordentligt for, om der ryger rabiate løjer me over disken!

 118. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg mener, at går hjælpsomheden over i en vanære for os, så må vi sige stop på alle fronter – hele Europa samlet! Ellers vil vi risikere selv ligefrem også at dø. Kedeligt at sige det – men mange stræber efter at ødelægge vores kultur og frisind, frihed mmm – på grund af religiøs fanatisme.

  Det kan vi ikke fortsat sidde overhørigt – skal naturligvis stoppes – og i tide!

  Hvad nytter det, at vi lærer ungerne i skolen og andre steder ikke at mobbe, når vi selv bliver det i ganske stor stil – også fra udlandet. De er nemlig slet ikke kede af det .. de jubler og griner af os!!! Til en begyndelse, der desværre er fortsat længere end allerede tålbart!!! Allerede lang, langt over stregen bliver der gået, og vi får problemer med voksne mennesker, der er holdt i ave af religion og ligger århundreder tilbage i tankesæt og ønske om handlinger – det er naturligvis ikke ønskeligt eller integrerbart. Så – derfor dette – inden det er for sent og for besværligt.

  Det er nemlig ikke racisme (og racer findes i øvrigt ikke!) at sige fra overfor en utålelig og uacceptabel adfærd, hvor mennesker undertrykkes, ønskes straffet med barbariske metoder og ligefrem tortureret i disse landes fængsler for et godt ord, kvinder fratages deres frihed, mænd leger macho med magtmidler, vi slet ikke bruger her til lands – homoseksuelle forfølges og trues på livet, fremfor at man forstod, at de var nødt til at leve sådan, dvs gøre en dyd ud af nødvendigheden, hvilket ikke er det samme som at acceptere denne seksualitet; men vi har ikke ret til at forfølge mennesker, der må leve på den vis (kunne blot ønske mig, at de teede sig noget mindre for at være her); men har langt mere pligt til at forstå, hvorfor .. for at kunne forebygge .. men det sker i de små hjem, hvor forældres forhold spiller en temmelig stor rolle for deres børn mv. – og også i denne henseende. For langt at komme ind på.

  Og – i forvejen siger vi fra overfor egnes dårlige adfærd, så hvorfor ikke i forh til fremmede, der mere end jokker i spinaten.

 119. Af Jesper Lund

  -

  Flemming Lau

  Det må så være en udfordring at vælge den gud, som man vil tro på. Der er jo mange muligheder. Her er nogle eksempler. Kristendommens treenige Gud. Islams kun ene Gud. De nordiske eller græske guder. Buddhismens karma i stedet for en skabergud eller Hinduismens mange guder.

  Du har sikkert valgt den den treenige Gud. Jeg har fravalgt alle religioners guder.

 120. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Kære Jesper Lund

  Hvorfor lader du ikke bare de hellige være salige i deres tro.

  Hvis de kalder sig kristne, så burde de vide, at de ikke selv kan udvirke deres tro. Det kan kun deres Gud.

  Der er ingen ateister, der behøver at bevise noget som helst.

  Hvis de hellige overlades til sig selv, så ved vi jo at det ender med, at de i ramme alvor begynder at diskutere om engle har vinger eller ej.

  Desuden synes jeg, at nogle af de troende der har skrevet på denne blog normalt skriver nogenlunde fornuftige indlæg.

  Hvorfor i al verden har de behov for at hovere over ateister.

  Er det fordi de ønsker at definere et stærkt “os” af kristne, kongehustro, fædrelandsfanatiske nationalister, der står i modsætning til “dem”, der ikke har samme mening.

  Hvorfor dette ønske om ensretning?

 121. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Selvfølgelig er vi opdelt mellem dem, og os!

  Jeg ville blive meget fornærmet hvis jeg blev betragtet som muslim, og for hvad de fore træder, som jeg foragter, og hader med alt hvad jeg har i mig!

  Desværre er det rigtigt, at vi har biskopper, der er totalt imbecile, da de ikke engang vil forsvare, hvad de burde stå for, nemlig kristendommen!

  Min indstilling er helt afgjort den fremtrædende i Europas befolkninger, og at prøve at stille os lige med muslimer, eller omvendt, er en dødfødt ide!

  Så debatten, om der findes et dem og os, er formålsløs, da der så klart findes et os og muslimer (dem)!

  At gøre os ens er en umulighed, så der findes kun en mulighed, og det er at holde dem ude fra vores samfund, som de med alle midler prøver, at være parasitter på!

  Vi burde gøre som man gør i Singapore, udøve en hård lovgivning, hvis de så meget som prøver, at gøre opmærksom på dem selv og Allah!

  Det er soleklart at Islam (Sharia lovgivning) ikke er kompatibel med demokrati. Altså umulig at forene, så hvorfor ikke være så meget realistisk, at man erkender dette!

  Normalt er, at når man har et alvorligt problem, så sætter man store indsatser ind for, at afskaffe problemet!

  Vi har erkendt at Islam er et problem i Europa, (selvpåført)! Så fjern Islam fra Europa!
  M.v.h.

 122. Af Flemming Lau

  -

  Jesper Lund.
  Nu var det altså Jesus der fandt mig fortabt ! Når han endelig giver lyd fra, på sin måde, så er det svært uhøfligt ikke at svare, er det ikke ? Jeg tror i det hele taget at vor tids mennesker “larmer” for meget, til at vi kan høre hvad hans ånd Helligånden hvisker til os !

 123. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Carl Erik Pedersen.

  Skal man så også fjerne dem, der mener, at danske statsborgere der er muslimer skal have lov til at blive i Danmark, og at de har ret til frit at udøve deres religion?

  Skal man også fjerne dem, der mener, at dialog er bedre end konfrontation?

  Hvor langt er du parat til at gå?

 124. Af Jesper Lund

  -

  Anders Kirkegaard Jakobsen

  Det irriterer mig som ateist at blive beskyldt for at være troende. Men, du har ret. Jeg lader de hellige være salige i deres tro og stopper min argumentation nu.

 125. Af Runa A.G

  -

  Maria Due
  Ideologi=Isme

 126. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Anders Kirkegård Jacobsen.
  Ja, man skal fjerne alle, der ikke vil demokrati og modarbejder dette, med intolerable metoder, som terrorisme, oplæring i Sharia, og samtidigt ville det være ønskeligt hvis man skelede til Singapore, som er særdeles effektive his muslimer stikker snuden for langt frem!

  Og selvfølgeligt burde man fyre biskopper på gråt papir, når de modarbejder kristendommen til fordel for Islam! Disse personer er selvfølgeligt ikke ønskværdige som fore træder, for den kristne tro!

  Muslimer har ret til, at udøve deres religion bag lukke døre, og som privat sag!

  Men de har gud hjælpe mig ikke ret til, at chikanere et samfund med deres religion!

  Samt konstant påføre dette samfund problemer, med deres religion!
  M.v.h.

 127. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det handler ikke mindst om mentalitet – og det handler ligedan om de muslimer, der stille og roligt passer deres liv og religion uden at klandre os. De er ligeså udsatte som vi er det – uanset om vi så skulle, som Sørine skriver det, længes efter bare at kunne være os selv. Vi er i hv f nogle, der er kørt ganske trætte om ikke andet.

 128. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  JA ! –Vi er kørt trætte – som Inge Hviid skriver ! —Asger Aamund ´s udsendelse forleden !—belyste hele problematikken –NEMLIG AT : Det er politikernes skyld –Det hele! “–Så er der ikke mere, at sige om det ! –NEMLIG : Vi skal aldrig mere have “levebrøds-politikere ” ! –Det har nemlig givet –Al revl og krat” ! –Mulighederne for, at tjene 20 gange så meget –som de i det virkelige liv havde den mindste chance for, at tjene selv !—-DERFOR sidder der NU –Diverse ynkelige ræverøde noksagter i Danmarks folketing ! –RYD hele bulen ! –Og begynd forfra med –“folk fra erhvervslivet ! der har bevist, at de kan forsørge dem-selv –og mere til ! ” –Ja, det var bare det jeg ville sige !–Så er det op til ASGER og “det nye borgerlige ” ! –AT sørge for fuldstændig udrydelse af –“det skamfulde folketing ! –Punktum ! ” ! alors !

 129. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  “Forskellen imellem dem –“muslimske migranter 1. st. – 2nd –og 3die g. indvandrere ” –Er så himmelråbende stor ! AT: –Også de er blevet så overforkælede af “stupide politikere” –Der ikke har fattet, at ! –Der skal stilles krav –hvis de modtager bistands-hjælp –gratis udd. med S.U. !—Når den ene ! –Med muslimsk tørklæde –vil mene AT –Det er Danmark –der er noget ivejen med, når danskerne ikke vil acceptére –hendes muslimske reklametørklæde ! –Den næste, der har “gaflet en naiv dansk kvinde ” –Og er blevet gift med hende ! –Også mener AT det er Danmark–der er noget ivejen med ! –Når han, der end ikke har gjort sig ulejlighed med, at lære sproget i det land, hvor danskerne forsørger ham ! –Og ikke har tilbudt ham “et direktør-job indenfor den branche han er uddannet i” –Så Er det også de derinde på arbejds-formidlingen, der ikke har fattet noget ! –Så smid også alle de evighed-off-socialdemokrater ! –På porten ! ” –Asger er alle tiders ! –Folk som ham –skal vi have i den næste borgerlige regering ! –NEMLIG !

 130. Af Runa A.G

  -

  Birgit Hviid Lajer
  George Bush senior, har ved flere lejligheder undsagt sin søn George W. Bush og hans udenrigsminister Donald Rumsfeld, for deres ageren mens de regerede i Det Hvide Hus.

 131. Af Runa A.G

  -

  Bare sådan rent praktisk.

  Hvad har I, der vil smide alle indvandre ud, tænkt jer at gøre af os.
  Skal vi druknes eller gasses? En politiker sagde engang, smid dem ud af en flyvemaskine.
  Skal vores ejendomme eksproprieres? Skal vores børn også druknes og gasses?

  Hvad er sådan den overordnede ide fra jeres side, er det Endlösung eller hvad?

  Man må nok påregne, at andre lande ligeledes ville smide danskere ud af deres lande.

  Man kan godt være en blogtiger, men på mig virker, denne tåbelige snak blot som hadefuld stupid ordgylle.

 132. Af Daisy Sylvest Kallesen

  -

  Niels Peter Lemche! Jeg kan ikke se, at dit svar til mig, har relation til mit indlæg til Sørine Godtfredsens. Mit ærende var, at gå i rette med Sørine Godtfredsens syn på, hvordan hun mener sig magtpåliggende til, at tænke på og omtale nogle af sine sine medmennesker på her i samfundet, som ” blot dem”, og så der os andre. Underforstået vi er bedre end “dem”. og “de” vil os det kun ondt. og det synes jeg hun antyder, uden at hun er helt klar i mælet. Og det viser historien med al tydelighed, at det er farligt at møde vores medmennesker med et sådan udgangspunkt. For så fobliver de i det lange løb ikke “vores medmennesker”, men blot “dem”. Men “dem” er mennesker som du og jeg og den kære Sørine Godtfredsen, og det uanset religiøst ståsted eller politisk overbevisning.

  At Sørine Godtfredsen giver udtryk for, at biskopperne tilsyneladende ikke ser det som deres opgave, at bekæmpe “det”, der vil den kristen tro og kultur til livs. Det er godt nok lidt af en grov påstand, som ikke hører nogen steder hjemme at udtale, Biskopperne har blot en anden medmenneskelig anskuelse end fru Godtfredsen har, og vil derfor gribe problemer an på en mere, skal jeg sige typisk dansk måde.Og det tror jeg giver de bedste resultater, i vores fremtidige sameksistens med de af vores medborgere, som Sørine Godtfredsen omtaler som “dem”.

 133. Af Flemming Lau

  -

  Henning Svendsen. 5 marts 16:41.
  “Religiøs er den som fortager religiøse handlinger”

  Vil det sige, at andengenerations ateisterne, i forholdet til deres forældre, er ved at blive religiøse igen, når de vil have egne dåbs og vielsesritualer. ?

 134. Af Runa A.G

  -

  For min erfaring er, at når mine elskede venner danskerne har brokket sig nok og samtidigt har hygget sig med lidt wienerbrød og kaffe, så er al vind gået ud af dem. Det er det, der er godt ved danskerne.
  Det koster lidt i firmaene, men betaler sig i længden.
  Det håber jeg også at muslimerne finder ud af og deraf kommer til at holde af jer, som som jeg gør.
  Kærlig hilsen Runa

 135. Af Runa A.G

  -

  For min erfaring er, at når mine elskede venner danskerne har brokket sig nok og samtidigt har hygget sig med lidt wienerbrød og kaffe, så er al vind gået ud af dem. Det er det, der er godt ved danskerne.
  Det koster lidt i firmaene, men betaler sig i længden.
  Det håber jeg også at muslimerne finder ud af og deraf kommer til at holde af jer, som som jeg gør.
  Kærlig hilsen Runa A.G

 136. Af N. E. Munk

  -

  Ja, ja, ja, så kom runa som ventet til at afsløre, at hun er en af de indvandrere, som nogen ønsker skal forlade landet. Da hun fand ud af det, blev det til en gang smisken og nedgørelse af wienerbrød og danskere. Hun selv er som altid perfekt og på det godes side.

 137. Af Flemming Lau

  -

  Jesper Lund. 6 marts 7:21.
  Jeg sætter faktisk stor pris på de forskellige holdninger vi kan møde her på bloggene. Ikke mindst når man grundliggende ved, at vi trods alt, har mere til fælles end det som skiller os. Jeg nyder ihvertfald ytrings friheden medens vi har den.

 138. Af N. E. Munk

  -

  Birgit Hviid Lajer.

  Der skal ikke herske tvivl om, at jeg mener, at du efterlader det indtryk, at du er en sympatisk person, men jeg synes, at du slipper for nemt om ved at udbrede dine beskyttende vinger over de tavse tilhængere af islam, der, som du skriver, blot passer deres arbejde. Måske har du ikke sat dig tilstrækkeligt ind i, hvordan islam og klankulturer spiller sammen om at håndhæve en stærk social kontrol, for den kan jeg ikke forestille mig, at du accepterer.

  Når man pådutter landet sin person og sin familie, nytter det imidlertid ikke, at man ikke vil slippe en ideologi med så grusomme aspekter som islam. Man skylder i det mindste sine nye landsmænd at tage afstand fra de mest bestialske forhold og utallige unoder, der er fulgt med indvandringer. Dog, det er ikke det, der sker. Så at sige alle muslimer er tavse, skønt de efterhånden længe har været bombarderet med opfordringer til at ytre sig. Denne ansvarsforflygtelse er der ikke grund til at tilgive dem. Ligesom det er naivt at tro, at vi ikke har en femte kolonne i blandt os. Store undersøgelser i europæiske lande viser gang på gang den samme udvikling, som er en stedse voksende stor muslimsk majoritet for mere sharia og sharia over Grundloven.

 139. Af Runa A.G

  -

  N. E. Munch
  Jeg er fra et andet nordisk land og er gift med en dansker. Jeg kan ikke altid lide danskerne, men holder af jer alligevel, som man gør i et godt og gennemprøvet ægteskab.

  Med venlig hilsen Runa

 140. Af N. E. Munk

  -

  Jeg har kun set ondskabsfuldheder og en besynderlig klodset trang til at hæve dig over de øvrige deltagere, og ingen af delene er du sluppet heldigt fra. Det er ikke, hvad jeg fortstår ved et godt “ægteskab”, nærmere en prøvelse, men sådan er vi jo så forskellige. Den svenske tragedie kan vi hver dag læse om i aviserne, og Norge interesserer ikke danske journalister og har aldrig gjort. Du må have for god tid, siden du hele tiden er her.

 141. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  Ja ! N.E. Munk –Hvor har du ret !–Det skulle ikke være nødvendigt, at danskerne opholder sig i andre EU-lande ! –Bare for, at få lov til, at være i fred for ondskabs-fulde personager ! –Der tror AT de tilhører “herrefolket ” !

 142. Af Jesper Lund

  -

  Flemming Lau
  Jeg sætter også pris på ytringsfriheden.

  Ritualer praktiseres ikke kun indenfor religioner. Synge nationalsange før en sportsbegivenhed er også et ritual. Ateister kan så også praktisere ritualer uden at de af den grund er blevet religiøse.

 143. Af Niels Peter Lemche

  -

  DAISY SYLVEST KALLESEN – 6. APRIL 2016 12:06: Du burde nok være hurtigere ude. Nu har jeg ledt rundt på denne blog for at finde det, du refererede til. Som sagt, så er der problemer med den såkaldt naive attitude, hvis modparten simpelthen lever i en anden virkelighed end din. Hvis vi lever i en forestilling om adskillelse af verdsligt og sakralt, så møder vi hos muslimerne i almindelighed en forestilling om, at det hænger sammen. Det behøver ikke at være negativt. Imamens advarsel mod at blande sig med andre svarer meget god til attituden hos religiøse i andre sammenhænge, f.eks. de ortodokses holdning til andre i Israel, Jehova vidners holdning til det omliggende samfund hos os selv (de er fredelige nok, men regner alligevel, at alle vi andre er fordømte). Jeg er lidt bange for, at de udmærkede biskopper ikke har helt den indsigt, som kræves for at gå i samtale med muslimerne. Men hvis de tager Thomas Hoffmann på råd, kan det måske godt blive fornuftigt. De har bestemt brug for en bisidder.

 144. Af Flemming Lau

  -

  Jesper Lund.
  OK, det skriver jeg mig bag ørene, for de er store !…..

 145. Af Runa A.G

  -

  Kære Teddy og kære Munch

  Og du Teddy du er selvfølgelig i udlandet på grund af mig.

  I slipper snart af med mig jeg er døende. Jeg har dog nået at tjene 3 gange det en normal dansker gør i mit korte liv.

  Held og lykke med jeres fremtid.
  Med venlig hilsen Runa

 146. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  RUNA /Anonym ! –Du er lige så fuld af løgn ! –“som en hest kan rende” ! –Gå hjem og vug ! –Vi tror dig ikke over “en dørtærskel ! “—Forhåbentlig kan du bruge “dit næste liv ! Til at tænke over, hvad du har rodet dig ind i !

 147. Af Jesper Lund

  -

  Runa A. G.

  Jeg synes, det er nogle glimrende kommentarer, som du skriver. Bliv ved med det. Blogs på b.dk er domineret af stærkt højredrejede personer. Det er godt, at der er nogle, som giver dem et modspil.

 148. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  N. E. Munk – 12:44

  Jeg kunne godt give dig 100% ret, og jeg har før skrevet på blogge om, at indvandrere i mange generationer, også jøderne, ofte står med et ben i hver lejr. De fleste bliver måske aldrig 100% danske, det vil her sige kun for Danmark.

  Men – de fleste jøder har været her i mange generationer, og jeg føler, at de nærmest alligevel er som vi. Det vil ligedan – om muligt inden for islam – kunne blive det samme. Vi har også andre nationer her i landet udover mennesker med islam som baggrund, der også dyrker deres slægts rødder, måske fra Polen, Frankrig, Ungarn eller endnu andre steder – uden at det generer os eller vi føler trang til at gå af det.

  Vi kan almindeligvis ikke se folk længere end til tænderne – men jeg mener trods alt, at der er menneskermed islam som baggrund, der kan sige fra og gør det; men de mange hjemlands-besøg til oprindelseslande gør deres til, at vi naturligt må kunne sige, at vi er forskellige og derfor er der tale om både ‘dem og os’ og fra den anden side ‘os og dem’.

  I gamle dage sagde man om jøderne, at de holder sammen, holder sig for sig selv, tænker kun på penge. Så – der var virkelig forskelle, som også blev holdt i hævd på sin vis – uden at vi blev generet af det. De var langt færre end mennesker med islam som baggrund og inden for en kort årrække. Naturligvis kan vi aldrig være sikre på, som jeg også tidligere på blogge på b.dk har skrevet, om disse mennesker i en truet situation vil være loyale overfor det danske folk og Danmark.

  Al den slags er jeg ikke blind for; men jeg mener også, at der er hæderlige og godt integrerede muslimer – måske er de få, men de befinder sig og vil ikke alt det fanatiske tyranni – er imod det. Og – naturligvis har alle muslimer et ansvar at varetage, såvel som vi andre, for at landet kører mest muligt uproblematisk og i fremgang.

  MEN – jeg har også lagt mærke til, at der er dette men, som hænger sammen med, at de er muslimer og holder på deres – mere end nok godt kan ses at være, fordi selv de mest moderate kan på den måde registreres faktisk og alligevel at være uden for det større fællesskab, selv om de har alle muligheder for at blive og være blevet lukket ind.

  Det har med identitet at gøre – og vi må så stille os selv det spørgsmål, hvis vi var i et af disse lande, OM vi kunne ændre os og pludselig føle os som fx. arabere, iranere, irakere, kurder mfl ?
  Det ville vi nok ikke kunne eller endog ønske at forsøge ved vores fulde fem i behold eller få indrejse til for emigration. Selv hvis vi tog til det katolske Polen ville vi også kunne føle os fremmede og måske endog fremmedgjorte, fordi vores identitet ligger et andet sted – nemlig hvor og hvordan i er opvokset. Enkelte kan nok ses at være så begejstrede, at de ændrer karakter efter forholdene i et nyt land, fordi de har fundet ud af, at det på forskellig vis nok passer dem bedre.

  Jeg havde den fornøjelse engang at tale med Bent Melchior, og han gav da (nok i sidste halvdel af 80’erne) udtryk for, at han var varsom med konvertitter, fordi de fik for stor skyldfølelse ved at gå over til jødedom. Kender ikke hans mening i dag, om den er den samme – men det er rent psykologisk. Selv folk, der (tidligere i hvert fald) rejste til hovedstaden i Danmark, rejste fra deres hjemegn i fx Jylland kunne have problemer med et sådant skifte. Altså skyldfølelse over at svigte det hjemlige på en el anden måde.

  Det er psykologisk en vanskelig sag – mere for nogle end for andre. Så – når jeg hører DF’s Thulesen Dahl og vist andre dér også tale om assimilation, så vil det tage flere generationer – også flere end godt er for Danmark og for dem selv. Fordi forældre ikke altid kan magte at sige og leve op til: Nu bor i i Danmark (det kunne også være et andet vestligt land), og så gør vi sådan og sådan … af hensyn til deres børn og videre fremad i slægten, som skal leve nu i Danmark. Det er i hv f sjældnere, hvis assimilation hurtigere kan lade sig gøre som et Vupti.com.

  De gør deres børn en bjørnetjeneste ved at blive endnu mere muslimsk kultur, og hvad den indebærer, hvorfor det over en kam nærmest havde været bedre, hvis hver enkelt muslim havde valgt et andet muslimsk land, fremfor et vestligt. Det giver os og dem selv for mange problemer og ødelægger samt tærer en hel del på diverse kræfter, de menneskelige og økonomiske hos os, især når de er særligt aggressive, brovtende og ualmindeligt uciviliserede og flytter om på møblementet for os, fordi de ikke forstår fx frihed, og hvad den indebærer, og hvor de ikke ser, hvad og hvorfor de er flygtet – for mig at se elementer i en islamisk opdragelse, hvor den er værst, som den faktisk var visse steder i ældre tid og med en forstokket og livsfornægtende form for kristendom her i landet. Jødedom har også sit.

  Sådant findes stadig hos os selv – men de generer vist ikke den store majoritet, for ikke at tale om Jehovas Vidner. Stygt hvordan de fornedrer folk – og især hvis de vil ud af en sådan sekt.

  Så – er er mange facetter i billedet – men vi har brug for de mest moderate muslimer – og de for os, så vi kan få et manérligt samfund igen, der er til at være i og ånde friere i fremfor hele tiden at skulle konfronteres med, hvad der er dansk, hvad der er demokrati .. det finder man rent ud sag s’gu da ud af, når man bor her. Dummere er de fleste ikke – kun hvis de har andre dagsordner, som vi ikke ønsker en tøddel af, hvor det ses at være tilbagestående og derfor virker bagstræberisk.

  Jeg er ikke på nettet her førend fredag igen. Mvh BHL

 149. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Teddybjørn Olsen

  Ha, ha .. Inge Hviid, skriver du .. får mig til at tænke på, at jeg engang for en hel del år siden mindede en dame, der var vel de 21 år ældre end jeg, om, en skuespiller Inge Hviid – som jeg kun kendte af navn – aner faktisk stadig ikke, hvordan hun så ud eller hvem hun egtl var. Har i hvert fald glemt det.

  My name is : Birgit –og altså ikke Inge. 🙂

 150. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Runa A. G.

  Tak for oplysningen 11:28 – har vist glemt lige det. Var det så ihærdigt igen mon ?

 151. Af N. E. Munk

  -

  Birgit Hviid Lajer.. Jeg tog fejl. Belastet af længere ophold i udlandet deler jeg ikke din tillid til udviklingen, den er blot et ekko af, hvad de fleste politikere har sagt og drømt i mange år og er ved at opgive. De undervurderede islams magt over muslimske sind og den sociale tugt, som klantankegang og ond sladder fordrer. og fremmer. Jeg har ikke flere spørgsmål og takker for dit svar.

 152. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det er trods alt godt, at se mange kloge og fornuftige indlæg på blokken om forholdet Islam (Muslimer), og demokrati kristendommen!

  Desværre må jeg konstatere, at realismen med hensyn til Islam ikke er forstået!

  Så lad os se på fakta!

  Historisk har vi i verden de sidste 70 år set, at Islam og muslimer har skabt store problemer, over alt i verden hvor Islam forekommer!

  Min forståelse for Jøder, (Israel) er i den grad faldet ud til Israels fordel, da Jøderne har lært, at dialog med mennesker der ønsker, at slå dem ihjel er formålsløs!

  Jøderne ved, efter 70 års problemer med Islam (muslimer), er dialog spild af tid! Derfor er Israels doktrin med, at slå hård og kontant, det eneste muslimer respektere!

  Den svøbe med Islam, og Sharia, muslimer er ved, at udbrede i Europa kan kun modgås, med hård og kontant behandling, så tanken om dialog med Islam er idiotisk, og selvdestruerende!

  Det eneste der respekteres, er hård behandling, som en over nakken, spark i bagen, og pisk!

  Frankrig har sammen med Israel forstået dette til fulde; medens det ser ud til, at resten af Europa ikke helt har forstået hvad Islam går ud på, ud over Øst Europa, som er fuldt klar over hvad Islam indebærer, og ikke vil se dem inden for deres grænser!

  Så jeg vil da anbefale vore kristne biskopper i Danmark der ævler om dialog, at konvenere til Islam, så vi slipper deres skadegørelse af den kristne kirke!
  M.v.h.

 153. Af Runa A.G

  -

  Kære Teddy Bjørn Olsen
  På bloggen Unge er bedst tjent med høje faglige krav har du to indlæg om min person. Det første indlæg er fra den 6. April kl. 13.15. Det andet indlæg er fra den 6. april kl. 13.23, samme dag. Der er kun to ting, der kan retfærdiggøre dine aggression overfor mig.1. at du er i en fase af begyndende senilitet, hvor mange bliver meget aggressive, 2. eller at du bare er absolument fou, måske er du le fou du roi.

  I knapt et halvt år har jeg indsamlet de mest hadefulde udtryk, her på bloggen. Dem skal jeg bruge i min forskning til en bog, faktisk i mit eget firma Teddy. Jeg har flere tusinde kopier af manges udtryk. Det yderste højre lever i bedste velgående.

  Tak for, at jeg fik lov til at kigge ind i en anden verden. Nu har jeg ikke tid mere. Nu får jeg for travlt til at deltage mere. Nu forsvinder jeg, men jeg følger nok med i hvem Teddy, Maria Due og Eva Madsen overfalder.

  Med venlig hilsen Runa A.G

 154. Af Runa A.G

  -

  Din aggression beklager Teddy

 155. Af Hans Jensen

  -

  runa = kvindehaderen “jan petersen glipper”

 156. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  Svar ! –Du er formentlig indlagt et eller andet sted RUNA ! Anonym ! –Hvordan gik det med AT: –Du ligger for døden ! ? –Du er helt gak – gak !—-Og så til “Inge Hviid Lajer ! –Det må du virkelig meget “pardon ” ! –Så gammel er jeg altså ikke !–Men aller-højest “frustréret ! ” –Det kan jo ske, når man roder sig udi nogen ! –Man ikke kan se ! –I det hele taget så er disse “blogs ” ! En elendig idé ! –Og jeg regner med AT : aviserne indser det –Ihvertfald i Danmark !–Hvis I gider ? –Så se på “de franske aviser ´s blogs ! –De er helt – helt anderledes !

 157. Af Runa A.G

  -

  Teddy Bjørn Olsen
  “Partir c’est mourir un peu, mais mourir, c’est partir beaucoup.”

  Adieux, jusqu’au revoir.

 158. Af N. E. Munk

  -

  Mon ikke PET holder et vågent øje med sådanne som denne “Runa”, hvis speciale er at lyve om andre deltagere og forfølge de kvindelige men ikke de grove islamkritiske mænd. Heller ikke den sygelige person, der hele tiden bruger henvisninger til kvinders kønsorganer som skældsord.

  Jeg har læst de 16 sidste blogge og skimmet en del mere, og der var ikke mange indlæg fra de tre kvinder, som “Runa” nævner. Derimod praler hun af sig sig selv , sin uddannelse og sin indtægt. For eksempel har Maria Due kun kommenteret på tre af disse 16 blogge, og det har været ganske fredeligt, skønt hun har haft “Runa” hængende som en løgnagtig forvrænger af det skrevne. Teddy-Bjørnen har ret, der er meget løgn i “Runas” indlæg, og hendes had tl “danskerne” er et gennemgående tema. Men man må lade hende, at hun har en fantastisk energi her på dødslejet, hvor hun både har formået at udskælde en stor del af kommentatorerne, at drive en forretning med kunsthåndværk, som er er meget bedre, end det som “danskerne” sælger osv. At hun indenfor det sidste halve år har magtet at samle i tusindvis af indlæg fra de tre damer, tyder på svigtende realitetssans, som måske skyldes medicinering, for så meget har de tre damer ikke skrevet, Her må vi dog gå ud fra, at der kan være falske indlæg, da identitetstyveri forekommer. De overstrømmende kærlige farvel hilsener er måske resultatet af morfinen. Men held og lykke med bogen mellem dødskramperne, og hvis hun er heldig, når hun ikke at deltage i de efterfølgende injuriesager. Så fat bare mod Teddy-bjørn, PET er ikke langt borte, og det virker, som om færre har lyst til at blande sig i diskussionerne. Forhåbentlig bliver bloggerne ved med at skrive deres mange gode indlæg.

 159. Af Runa A.G

  -

  N.E.Munch.
  Det hedder du næppe.

  PET er velkommen/velkomne hos mig. Jeg har ikke noget at skjule. Du kan true mig, hvis du har lyst, det preller af, jeg er stærk og vant til tonen, husk på jeg har været her i over 36 år. Måske kommer PET heller hos dig end mig.

  Da jeg nu ikke er borte endnu, må jeg gøre dig ked af, at jeg har en kopi af alt hvad jeg har skrevet. Jeg er meget systematisk i mit arbejde og præcis, det er du ikke, kan jeg læse. Fordelen ved at have en lang videregående uddannelse er, at man lærer at skære igennem og systematisere. Husk på jeg har været leder i mange år, for mange mennesker.

  Jeg har aldrig skrevet noget injurierende. Jeg er ganske godt inde i de sager. Omvendt kan jeg hente noget vedrørende skrifter mod min person.

  Intet af det jeg har skrevet, refererer til kvindelige kønsorganer.

  Jeg kunne forestille mig, at du er en person, der prøver at styre bloggen.

  Ordflom kalder jeg dine
  kommentarer. Jeg kender skriftstilen.

  Du har vist ikke gidet læse indlæggene på denne blog, se 6. april kl.12.00 og mange af mine indlæg iørvrigt. Du har ikke læst 16 blogs på en time. Der er iøvrigt ikke 16 blogs, med mindre du også er ansat hos Berlinske og har adgang til flere. Her afsløret du enten en usandhed, eller så er du ansat på bladet.

  Jeg har ikke hængt blogforfattere ud.
  Jeg har besvaret blogs.

  Mange af Berlinskes blogge er ganske fremmedfjendske.

  Grunden til, at jeg nævner min indtægt, er den, at jeg læser mig til her på bloggen, at størstedelen af alle indvandrere ligger det danske samfund til last. Det er utåleligt for indvandrere, at lægge ører til, dag ud og dag ind.

  Her på bloggen færdes, der en del mennesket, der ikke er særligt oplyste om noget og nu taler jeg ikke om uddannelse.

  Der er faktisk et demokratisk problem her på bloggene i Berlinske og det er det jeg skal skrive om.

  Meget rigide personer prøver, at skubbe demokratisk skrivende personer ud af bloggene, med dårlig omtale.

  Du er faktisk en af antidemokraterne, der ikke går ind for lige vilkår for alle.
  Kun herrefolk har en røst. Her på Berlinske bliver indvandrere især lagt for had, derfor er her ganske få. Men der er også røster, der prøver at sætte danskere i dårligt lys. De allerfleste danskere er ordentlige mennesker og det samme gælder indvandrere.

  Der er udgivet en del litteratur om adfærd på blogge.

  Sladder er det du skriver om, du prøver blot at sætte mig i dårligt lys, ganske smart, man kan altid få de dumme med på det værste.

  Ved du hvad det hedder, det hedder mobning. Det du gør hedder blogmobning. Eller måske styring af blog? Lad os se om mit indlæg kommer med?

  Jeg har ikke tid til mere.
  Med venlig hilsen Runa

 160. Af sussie leonissen

  -

  § 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
  Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

 161. Af Runa A.G

  -

  N. E. Munch
  Jeg vil lige tilføje noget. Jeg har skrevet om Jørn Utzon, som Danmarks dygtigste arkitekt, det er vist ikke nedgørelse af hverken dansk design eller arkitektur. Jeg har stor respekt for dansk design. Her nævnte jeg , at hans far var skibsbygger.

  Usandhed fra din side igen.

 162. Af Runa A.G

  -

  N. E. Munch
  Endnu en fejl fra din side.
  Jeg skrev:
  ” Jeg har flere tusinde kopier af manges udtryk”. Jeg refererer ikke til de tre kvinder. Jeg kigger også på andre blogs i andre aviser.
  Du må referere rigtigt det der står. Andet er uredelighed og usandt.

 163. Af Niels Peter Lemche

  -

  RUNA A.G – 6. APRIL 2016 22:53: Du må bare forstå, at de er argumentresistente, denne bande. De indgår heller aldrig i nogen form for seriøs debat, men spreder blot deres g…. , hvor de kan komme til. De regner med, at deres ‘modstandere’ til sidst bliver trætte af at gentage deres argumenter i en uendelighed, for det preller af på dem som vand på en gås. Deri har de nok ret. Så stopper dem med andre meninger, og banden tror, at den har vundet. Jeg har holdt ud lidt længere end de fleste, men det er nok også for mig på tide snart at sige farvel.

 164. Af Runa A.G

  -

  Niels Peter Lemche
  Det har været en fornøjelse, at møde dig og blive klogere af din viden. Jeg dør nu på bloggen, men jeg har fået noget med, et lille kig ind i denne verden til eget brug. Der er heldigvis flere, der ikke er svage i topstykket.

  Jeg tænker på, om DF i virkeligheden kommer frem på samme måde. Må gud bevare Danmark, hvis DFs ungdom skal arve landet. De er på DR 3 for tiden. Danmarks Radio har brugt penge på 5 udsendelser om DFs ungdom.

  Det er også emnerne, der tiltrækker et bestemt klientel. De er nok helt bevist fra Berlinskes side. Den slags emner sælger.

  Med venlig hilsen Runa

 165. Af J. Han sen

  -

  Af Runa A.G – 6. april 2016 22:53
  “N.E.Munch.
  Det hedder du næppe.”

  En gang hed han vist Preben Jensen.
  Han er kvindehader.
  Eller noget som ligner.

 166. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  N.E. Munk – 6. april – 16:49

  Din holdning – og sikkert velbegrundet – ville gøre, at vi flux skulle sende hver og en muslim uden undtagelse ud af landet, hele Europa! Det kan ikke lade sig gøre, som jeg ser det – og hvor meget kender vi egtl denne store gruppe alene i DK.

  Vi har haft pligt til at hjælpe, hvad vi gerne gør sædvanligvis – men hvis nogen vil have overtaget så at sige og ændre og dominere land og folk her, så ændrer billedet sig! Og – de fleste ser hellere deres ryg end deres front .. fordi demokrati er kun for de, der forstår det, fordi de har levet med det, og heldigvis hele deres liv, og en ringe forståelse fra indvandrerside omkring at se, hvorfor de er flygtet, giver så en nul-tolerance i rent selvforsvar.

  Men – vi kender ikke alle disse 300.-400.000 muslimer i Danmark, så vi har ligedan pligt til at sørge for dem med hjem og job mv og samtidig gøre klart for dem, hvad de har pligt til – og det er at forstå det samfund de og deres børn skal leve i fremover.

  Det er ikke en ønskesituation – men nødvendigt. Og – så at få de, der ikke har ret til at være her, hjemsendt! Vi må finde os i de, der har ret til at være her, hvor de opfører sig inden for lovenes rammer – ellers skal vi ud af alle konventioner, der vel egtl også af os er tilsluttet i sin tid, hvis vi skulle komme i en penibel situation og måtte flygte.

  Svært, fordi mange er lorne ved situatioen – fordi det kan visse steder i Danmark være ganske urart at befinde sig såvel som bare at passere! Og – helt uhørt, at vi har et antal politikere, der også skal have beskyttelse på grund af en indvandring. Det er ikke kun IS, såvidt jeg har forstået det, skal vare os for, selv om det vel er meget tjenligt for visse indvandrere nu at kunne slå sig op’ på dette (be)kend(t)skab!

  Jeg er ikke imod hverken indvandrere eller andre mennesker generelt – men jeg er imod dårlig karma, adfærd og andres dominans samt tilbagestående og bagstræberiske tilbøjeligheder!

 167. Af Amy Andersen

  -

  Undskyld, at jeg blander mig. Det der er bagstræberisk og anstrengt ordskvalder på et falsk grundlag. Munk har ikke skrevet noget, som du kan udlægge, som du indledningsvis gør. Du kunne have nøjedes med højst fire linjer. eller med fire ord: underkastelse under utidssvarende konventioner.

 168. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Amy Andersen

  Muligt, at du kender Munk – men jeg udlægger ikke ham, men en konsekvens jeg kan øje. og du kan skrive for dig selv og mene og udtrykke, hvad du vil.. – bare ikke fortælle andre, hvad de skal gøre eller hvordan!

  Du kan selv være ordskvalder – højrøvede madamme! Hvad har du mon at ha´ en sådan attitude i! Retorisk spørgsmål! Jeg undres – men kun et splitsekund!

 169. Af Amy Andersen

  -

  Er ikke gammel nok til at være en madamme, gør blot opmærksom på at mange ord ikke skjuler, at Hviid Lajer blæser med mel i munden. Kender ikke Munk læser blot indenad, at han åbner en kattelem. Fortsætter tavsheden under konventionerne, bliver der krig og min og andres fremtid umulig i Danmark.

 170. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Amy Andersen

  Du er noget indskrænket – udmelding af konventionerne gør ikke, at vi ikke har muslimer i DK!

 171. Af Søren Larsen

  -

  Birgit Hviid Lajer er vendt 180 grader og går med sine mange ord indirekte de brutale imamers og deres venners ærinde. Det siger sig selv, at mængden og timingen er af største betydning, og at et nej til yderligere indvandring spiller en altafgørende rolle. Jeg vil hverken tag Bent Melchiors ord for det modsatte eller diverse debatdeltagere af den eftergivende types indspark for gode varer. “Døende” eller blot storpralende af eksamener og et liv i et støvet lille universitetshummer inklusiv konstante intriger.

 172. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Søren Larsen – 9. april -2016 – 09:13

  Hvor har du det fra – at jeg med mine ord indirekte skulle gå brutale imamers ærinde. Du kan næppe være stødt på mig før!

  Jeg er aldeles ikke vendt 180 grader!!!

  Jeg forholder mig blot realistisk til, at vi har 3-400.000 indvandrere fra mange forsellige steder i verden med islam som baggrund, så medmindre der igangsættes togrejser en bloc tilbage, så kan det ikke lade sig gøre, at vi ikke har disse indvandrere fra også mange forskellige kulturer, hvor islam dyrkes som religion! Det er ganske andet!!!

  Det kniber lidt i spændstigheden til en forståelse hos dig, og da jeg nævnte Bent Melchior, så havde det ikke noget med indvandringen nu at gøre – men blot et pip om, at det kan være svært at skifte religion uden stor skyldfølelse. Den slags har været på tapetet før også indvandringen med islam nu!!!

  Og – i forhold til idnvandringen, hvis Bent Melchior ikke har skiftet mening nylig, så er vi lodret ueninge.

  Siden ca. 1986 har jeg ikke ønsket nogen form for indvandring, da det er for vanskeligt, hvis den bliver for stor, og vi risikerer at få en rolle som USA indfødte, indianerne, her i eget land!!!
  Jeg og andre var allerede da bekymrede.

  Og – imamer har aldeles ingen interesse hos mig, og jeg ønsker ingen moskéer i Danmark – men ser, at det kan være nødvendigt, hvis antallet er stå stor, og vi har frihed til religion – og jeg mener, at hvis det ikke kan undgås (det står vist ikke i Grundloven, at vi skal præstere religionshuse til alle og enhver uden for vor egen kultur!!!) – så må det være for herboendes egne midler – ikke fra noget udland!!

  Så – hvad med at forholde dig realistisk til tingene – og desuden er jeg ikke troende, og for at gøre det endnu tydeligere, så kunne jeg ikke konvertere til nogen (anden) religion – men er stadig medlem af folkekirken, da den er et for mig pragmatisk samlingssted, et forsamlingshus, hvor vi stort set indtil nu kan være ‘os selv’ (for mig, rart til jul i 14 og for 3 år siden!)- vi er mere end rigeligt hængt op i forvejen af indvandrerproblematik!

  Men – jeg taler med mennesker i det hele taget – og er indvandrere flinke, så er det også rart el kan være det!

  Jeg var gerne foruden, fordi indvandringen er så stor, og fordi vi næppe får nogle af indvandrernes børn til at forstå, hvad de selv siger, når de med tørklæder og deres bibel i hånd melder ud, at de er danske. Det er de egtl ikke, selv om de er først og opvokset her, fordi vi ikke går ind for deres bibelske ideer el blot kulturelle, fx hvorfor et tørklæde bæres konstant uden for et hjem – og for visse endda inden døre, hvis der kommer fremmede, mænd. Mener også, at det sidste kan forekomme i DK.

  Jeg er kun medlem af folkekirken, fordi jeg respekterer landets historie – og især nu!

  Hvad angår konvertering for lige at slå de fast, så var mit ærinde hos Bent Melchior tilbage i tid en ganske anden historie – og jo vanskeligt med sådant, hvis man slet ikke er religiøs!

  Helt pragmatisk, så så jeg gerne enhver moské nedlagt – og i hv f slet ikke opført på dansk grund! AT folk har et sted, de kan samles i er andet for mig – men bygninger af den art slet, slet ikke! Så – er det sagt. Vi kan risikere i fremtiden at skulle levere plads til endnu flere.

  Det duer ikke, ganske enkelt. Landet er geografisk også for lille – og det er så et livsvilkår ved at være flygtning her! Længere er den ikke. Der er alt for mange udenlandske interesser involveret i alt dette lirumlarum!

 173. Af Søren Larsen

  -

  Birgit Hviid Lajer skriver og skriver, og mere og mere rodet bliver det. Vi kan slå fast, at hun mener, at et stort antal uønskede muslimer i landet giver grønt lys med at fortsætte med at lade dem strømme til landet vha. konventionerne. Det er helt ulogisk.

  Melchiorfamiliens integrationsutopier er for længst faldet til jorden med et brag, ligesom det er tilfældet i Israel, hvis venstrefløj den er en dansk udløber af. Tilbage bliver diverse udsagn om, at man må fastholde konventionerne, fordi det kan blive nødvendigt atter at hive teltpælene op, når en fremtid i DK bliver for farlig for jøder. Man er altså villilg til at ofre danskernes land for at opretholde en mulighed for at søge asyl andet steds, og det kalder jeg iskold “forretningsmoral”. Det ville under de omstændigheder være vanskeligt at bibeholde respekten for det jødiske samfund i DK, hvis ikke der samtidig var modsat rettede jødiske kræfter i gang. Den gamle skrøne om, at hvor der er to jøder til stede, er der mindst tre forskellige holdninger, er ikke mere morsom og koket.

  For længe siden brød den jødiske familie Jacob Scharf op fra Østeuropa og bosatte sig forskellige steder i Skandinavien. Det mindede en af mine venner mig om forleden, hvor en nutidig tidliger PET chef var i Deadline og lagde sig op ad Melchiorfamilien og Hans Jørgen Bonnichsens linje, hvor islam ikke er problemet, men social og psykologisk modgang gør folk til islamister. Bvadr. Som om danskere bliver islamister af at have sociale og psykologiske problemer.

  Mens den venstre fløj af jødedommen er meget aktiv med sådanne vidtløftigheder, har den højre fløj af samme også travlt og lykkedes for nylig næsten med at ovetage den private blogdebats næststørste institution Uriasposten, hvis ejer fik tilbudt et fastlønnet heltidsjob mod at sælge sin blog. Det tog han imod men opdagede lynhurtigt, at det ikke var foreneligt med hans forhold til ytringsfrihed, hvorefter han trak sig igen.

  Nu kører der i stedet en blog med norsk redaktion og norske skribenter videre med henblik på at erobre det danske blogmarked vha. penge. Redaktionens yndlingsemne er jøder, og lur mig om ikke pengene kommer fra David Horowitch fonden eller lignende i Nordamerika, som også Lars Hedegaard og andre danske bloggere har et nært forhold til. Hedegaard uden succes og nu under tvanslikividation med sin svenske makker. Han har stadig Trykkefrihedsselskabets forlag, hvor f’ørnævnte norske blogger er trådt ind i det interessentskab, som officielt ejer det. Altså igen udenlandske penge. Kort efter konventerede den norske blogger mig bekendt til katolicismen samtidig med, at paven kyssede muslimers fødder i påsken, men er måske i virkeligheden mest interesseret i jødedommen, hvadenten han er født jøde eller har jødisk familie. Katrine Winkel Holm er en af hans nære venner og meddelte i går i Morgenavisen Jyllands-Posten, at hendes ugentlige klumme ikke mere vil blive skrevet. Om hun gik frivilligt eller ikke, kan ej afgøres på det skrevne, men så meget kan konkluderes, at hendes norske ven og samarbejdspartner er i fuld gang med at kritisere bladet og Berlingske med sine “analyser”. Sandheden er, at han i høj grad har slået sin levevej op på i starten at lægge sig tæt på den langt mere frimodige danske debat, som han nu forsøger at tæmme dels med jødisk propaganda og dels med katolske synspunkter. Samtidig ser det ud, som om hans danske venner er holdt op med et skrive på både hans dansk-rettede og norske blog . Breiviks inspirator Peder Jensen Fjordmand er også bonkammarat med dem, der propaganerer for David Horowitch fondens penge, og det var han mange år før Utøya.

  Disse forhold begynder at lugte mere end halvmuggent, og at du mener, at et stort antal muslimer i landet skal give grønt lys for en endeløs strøm af andre og i den forbindelse blander Bent Melchior ind i sagen, er ikke heldigt. Sørine Gotfredsen er en befriende hæderlig blogger uden svinkeærinder, og jeg håber, at hendes Gud passer godt på hende. Jeg havde også gerne set Katrine Winkel Holm fortsætte, selv om jeg hyppigt har været uenig med hende. I øjeblikket har hun fået malet sig op i et hjørne og været for ukritisk med sine bekendtskaber. Forhåbentlig finder hun en udvej. Det samme gælder unge Amy.

 174. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Søren Larsen – 10. april 2016 – 14:08

  Du er sandelig godt kørende! Til dit første afsnit: Jeg har ikke udtalt mig om herværende muslimer, og hvad de måtte mene om nogen konvention, da jeg ikke aner noget om det.
  Jeg skriver, at vi ikke kan komme uden om konventioner, som det ser ud i dag, og selv om vi skulle kunne komme ud af dem, så kan vi ikke smide mennesker ud, vi allerede har taget imod, medmindre de er kriminelle. At kalde vort medlemsskab af konventionerne ‘iskold forretningsmoral’. Det må du sandelig spørge grundlæggerne om – men givet ganske fornuftigt da.

  Alt et andet, ud forlyster dig med at sige har ingen relevans til mig. Jeg roder aldeles ikke Melchiorfamilien ind i flygtningedabatten, fordi jeg nævner om dette at konvertere, og at jeg har hørt Bent Melchior fortælle ved et foredrag, at han går ind for indvandringen, selv om han vidste, at mange var imod ham. Siden har han deltaget på forskellig vis i fuld offentllighed i både en dansk kirke og på Rådhuspladsen, da han mener, at dialog vil være godt.

  Alt dit andet må du henvende dig til andre end mig om.

  Dit sidste afsnit, gentager du gudhjælpemig,, at jeg skulle mene, at et stort antal musier skal give grønt lys for endnu flere … og så kobler du igen Melchior på.

  Tror faktisk, at du skal henvende dig på en helt anden adresse, der er interesseret i dit ærinde.
  Det er i hv f ikke mit! Og – slet ikke, når du ikke kan læse indenad uden at udlægge, hvad du selv ønsker det skal være. Hold venligst mig udenfor mere af din vrøvlen om mit. Og – andet må du henvende dig til specielt involverede og interesserede om.

 175. Af Søren Larsen

  -

  Birgit Hviid Lajer. Først skriver du, at du har ændret holdning, og så skriver du det modsatte. Dernæst skriver du, at du er enig med en deltager, hvorefter du tillægger ham nogle meninger, som han ikke har fremført. Dernæst nedgør du et ungt menneske i flere indlæg uden hensyntagen til de særlige problemer, hun skriver, at hun har. og ikke er ene om , og nu er det min tur. Jeg er klar over, at du insisterer på at være som de små aber, der hverken ser eller hører, og at du ikke vil vide af, hvad du befinder dig midt i på denne blog og andre. Der er ikke alene tale om et opgør mellem højre og venstre i DK, der er mange flere medspillere og mange propagandapenge involveret. Som du ser, er Niels Peter Lemche også pludselig forsvundet, henvisninger til racismeparagraffen bekom ham ikke vel, han har skrevet i hundredevis af indlæg om kulturløse og fladpandede pølse-og frikadelledanskere og med synspunkter fra den jødiske venstrefløj samt færre om den israelske svigerdatter og børnebørn. Men for den rene er alting rent, ikke sandt? Det sidste var retorisk, jeg anser denne diskussion for afsluttet fra min side.

 176. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ganske dejligt, Søren Larsen – når du tillægger mig diverse forhold, jeg er ganske uenig i – og at jeg ikke har skiftet mening, så det ville have været dejligt med helt konkrete anføringer af det af mig påståede sagte.; men for sent nu – slut herfra. Og – Lemche har jeg intet ansvar for, så du er langt ude! Du er rent ud sagt ganske utålelig – og ikke mindst din fatteevne!!

  Men – jeg håber da, at du så har fået fremført, hvad du ville – ganske vist på andres bekostning!

 177. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Har jeg fornærmet nogen utilsigtet eller tillagt en mening, en deltager ikke måtte have, så kom selv frem og med konkret dato for det, der skulle være sagt af mig, der kunne enten fornærme eller være forkert opfattet.

  Det er utåleligt med en type som denne Søren Larsen, der mere el mindre kvit og frit postulerer og tillægger, hvad han selv ønsker, da kun hans er gældende – men ganske fældende for ham. Abekat!

 178. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg kan se, at mine to sidste indlæg først er kommet på nu – men kan s nu tilføje, at du ikke seer forskel på, hvad der er ønsker, og hvad der er realisabelt, hvorfor du ikke fatter, at det er vi nødt til at rette os efter og opføre os ordentligt! Det er efter min opfattelse dit problem i en nøddeskal. BHL

Kommentarer er lukket.