Et kongeligt anker midt i kaos

Af Sørine Gotfredsen 141

For nogle år siden deltog jeg i endnu en debat om kongehuset. Som varm tilhænger af monarkiet var min pointe dengang, at de kongelige kan blive nødt til at indtage en mere tydelig holdningsmæssig position, hvis de for alvor skal bevare deres betydning. Hvilket jeg håbede, at de ville begynde at gøre. Modargumentet, som Søren Krarup dengang præstenterede mig for, er at kongehuset har sin relevans i kraft af historien og ikke personerne, og det har han grundlæggende ret i. Monarkiet er meget større end de til enhver tid siddende repræsentanter for det, men spørgsmålet er jo, om folk vil blive ved med at anerkende denne basale virkelighed. Og om en bestemt tid eller tilstand ikke fordrer af de kongelige, at de forholder sig mere direkte til dét, der sker omkring os. Noget kunne i hvert fald tyde på, at Dronning Margrethe er af den opfattelse, for hun har i de senere år med en mere og mere klar røst meldt sig ind i den værdidebat, der er så uomgængelig.

Senest talte dronningen i sin nytårstale om begrebet danskhed, der i 2016 har været i centrum. Først og fremmest tilkendegav hun, at der naturligvis – uanset hvor global vi udnævner verden og tiden til at være – er noget, der hedder danskhed. Og at udefra kommende skal respektere det, ja, helst tage det til sig. Til forskel fra diverse nationalt berøringsangste typer i debatten, der vånder sig ved ordet danskhed, fordi de nok er temmelig præget af tidens vestlige trang til at nedtone egne rødder, har dronningen som udgangspunkt en helt selvfølgelig adgang til det. Begrebet danskhed er jo nemlig uadskilleligt forbundet med selve tronens eksistens. For en regent er en stillingtagen til danskhed derfor ikke alene indlysende, det er en bunden opgave, og netop her åbenbares kongehusets store værdi. Det udgør en så naturligt grundfæstet forbindelse til nationalitet, at det i tider som disse, hvor de europæiske befolkninger kæmper for at forstå egen identitet, kan fungere som et anker i kaotiske vande. Mere end længe demonstrerer kongehuset i disse år sin betydning, og specielt når regenten løfter ansvaret og sætter ord på tilstanden. Det gør Dronning Margrethe, og hun udgør i dag den vigtigste røst i den fælles folkelige bevidsthed.

Derfor vil jeg hævde, at selv om det er rigtigt, at monarkiet ikke står og faldet med de personer, der for tiden repræsenterer det, styrkes det ved, at disse udover at udfylde de formelle rammer også er holdningsmennesker med en livsanskuelse. Det kræver selvsagt fintfølende kløgt at administrere det, for de kongelige må ikke splitte med for polemiske standpunkter. Men de må gerne tage overordnet stilling, og mest af alt bør de gøre det i spørgsmål om danskhed, tro, sprog og fædrelandskærlighed. Disse begreber er indkapslet i selve monarkiets væsen, og en kongelig kan tale om dem på et ophøjet niveau, hvor ordene ikke er befængt med politiske interesser. Dronning Margrethe formår på ret enestående vis at træde ind i den samtale om folkets identitet, der hører embedet til, og det er en del af forklaringen på, at vi her i landet så længe har haft en åben og ligefrem samtale om, hvem vi er. At denne samtale efter alt at dømme vil blive endnu mere nærværende, gør kun kongehusets betydning større. Ligesom det får én til at krydse fingre for, at Dronning Margrethes efterfølger vil vise sig i stand til at klare opgaven med samme stærke fornemmelse for, hvad der skal siges. Og hvornår.

141 kommentarer RSS

 1. Af Gerd Knudsen

  -

  Det er ikke et demokrati værdigt at betale en gruppe borgere en halv milliard om året i bistandshjælp, når andre får 7000 om måneden. Udlign Kongehuset bistandshjælp, så de får det samme som andre borgere. Sådan gør man i et demokrati.

 2. Af Niels Lemche

  -

  GERD KNUDSEN, ja, dit indlæg viser, at du intet har forstået af Sørines pointe. Hvis kongehuset skulle opføre sig som på bistand med de midler der følger, er det slut med det, fordi det simpelthen ikke længere ville kunne leve op til sit formål som nationalt samlingspunkt/symbol.

  Det andet om symbolværdien har Sørine helt ret i. Det var min personlige erfaring til min første audiens: Det var ikke (kun) et menneske af kød og blod, man blev stedt for: Det var simpelthen ‘nationen’. At sætte kongehuset på bistand er derfor det samme som at sætte nationen på bistand. Det er en del af den sygdom, som har ramt det offentlige, og som Obersten i Groft Sagt hacelerede over forleden, om forsvarschefen, der måtte rejse på økonomiklasse, så at orkestret spillede for dem, der kom ud før ham. Var det en længere rejse, ville det sikkert også hjælpe på hans deltagelse i de møder, der fulgte umiddelbart efter ankomst, især hvis det var til USA!

  Eller den danske nationalsygdom: For små sko.

 3. Af Niels Juul Hansen

  -

  Ja, dronningen kan efter snart 50 års ægteskab fortælle os, hvorledes prins Henrik efter en katolsk opvækst drejede 180 grader og blev indbegrebet af protestantisk danskhed.

  Eller hur?

 4. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Den dag kongehuset bliver holdningsmæssigt aktiveret, bliver det sin egen død. Dette af den simple grund af et kongehus er borgerlig, at de ansatte i det er borgerlige, at det består af elitære borgerlige dyder, og at der aldrig har været en socialistisk konge i Danmark.

  Det blive dermedr sin egen hurtige død. Derfor støtter jeg op om Sørines forslag også!

  En oberst skal naturligvis rejse på økonomiklasse, såvel som en general og professor emeritus, en mand fra dads army mv. , når det foregår for statens penge.

 5. Af Jesper Lund

  -

  Dronning Margrethe 2. udtalte i sin nytårstale den 31. december 1984:

  “Så kommer vi med vores ‘danske humor’ og små, dumsmarte bemærkninger. Så møder vi dem med kølighed, og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder – det kan vi ikke være bekendt.”

  Reaktionen på denne udtalelse fra dronning udeblev ikke fra Sørines eget politiske segment.

  At Sørine nu roser dronningen for at blande sig i værdidebatten skyldes udelukkende at Sørine denne gang er enig med dronningen.

 6. Af Jan Johansen

  -

  Fald nu lige lidt ned, Sørine Gotfredsen. Så fantastisk er Margrethe nu ikke. Du tror da vel ikke selv på, at hun alene fostrer de visdomsord, der tid efter anden bliver læst op af hende. Tror du virkelig, at den enorme stab af medarbejdere på Amalienborg blot sidder og fletter fingre, og hvad de ellers kan finde på. Næh, hun har såmænd nok et par taleskrivere, som stikker hovederne sammen, når der skal leveres nytårstaler og lignende. Den seneste bog om hende har hun da heller ikke selv skrevet. Sjovt nok er der også en anden præst, der for nylig har været ved at falde i svime over den såkaldte regent. Hvad er det I vil opnå?

 7. Af Jesper Lund

  -

  Jan Johansen

  Udarbejdelsen af dronningens nytårstale foregår ifølge historiker og kongehus-ekspert Lars Hovbakke ved at en embedsmand i Statsministeriet skriver et udkast til talen af nogenlunde i den længde, som talen skal ende med at være. Dette udkast sendes her efter til dronningen og hendes rådgivere, der skriver talen færdig. Når dronningen mener talen er færdig, sendes hele talen tilbage til Statsministeriet, hvor den skal endelig godkendes.

 8. Af Helge Nørager

  -

  Niels, har aldrig været i audiens, det er for stift.
  Men har da mødt kære Knud, der som mig havde en sund og fælles interesse for tryllekunstnere, og model jernbaner, samt et meget venligt væsen.
  Nogen vil måske sige han var lidt forlegen og genert i hans første møder med andre uden for megen ståhej og presse.
  Jeg synes det er synd at han blev fuppet af hans bror, og den folkelige bølge efter 2 verdenskrig med kvinders frigørelse, og kapitalens behov for deres arbejdskraft.
  Grundlovs ændringen, som fratog den kære Ingolf tronen, var måske ikke helt gennemtænkt ?.
  Der er jo mange røster fremme om at kvindernes frigørelse fra ægteskabets forsørgelse, og kødgryder, var noget skidt.
  Et held at den forsørgelse pligten nu også igen omfatter selv ugifte, der flygtigt har samvær.
  Men var det nu så fornuftigt at afvige fra mandlig arverække vdr. Kongetronen i Danmark ?.
  Jeg har min tvivl, for jeg holdt meget af Knud.

 9. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Niels, har aldrig været i audiens, det er for stift.”

  Formentlig har han!. De plejer at smide medaljer i røven på kongetro, religiøse , frimurer, og medlemmer af Dad´s Army. Jo mere uduelig personen, desto flere medaljer.
  Glem ej hans store støtte til krigene i mellemøsten i medierne mv. for Israels skyld?
  Eller hans modstand mod janteloven, og flere elitære tilstande?
  Alt Sammen noget kongehuset guffer i sig med stor velvilje.

 10. Af Niels Christensen

  -

  Utroligt at Dronningen tager emnet om danskheden op. Næppe nogen “danske” familier som kongehuset har været og er infiltreret af udlændinge som kongehuset, hvor mange – og især “kong” Henrik tydeligt ved deres holdning har markeret, at de ikke gider Danmark, men selvfølgelig har nydt vores overførselsindkomster (de kalder det vist apanage) !
  NB: Selv om jeg , som det måske fremgår, ikke er tilhænger af kongeriget, så er jeg som demokrat selvfølgelig indforstået med, at et stort flertal ønsker at bevare kongehuset. Forstå det hvem der vil.

 11. Af bent andersen

  -

  Man kunne nok sagtens have et monarki for en tredjedel af det beløb der bruges årligt. De sparede millioner kunne så bruges på hospitalerne og psykiatrien, hvor de syge og de pårørende oftere og oftere får en behandling som om vi var i et primitivt afrikansk land og ikke Danmark. Når flere og flere patienter omkommer pga. nedskæringer, spareøvelser, manglende rengøring, manglende sengepladser, manglende personale, manglende ambulancer, lukkede hospitaler og skadestuer og andre forringede forhold, så virker det provokerende at regeringen lader en guldregn af millioner dale ned over dronningehuset. Man kunne også hente nogle milliarder hos DR og i diverse ministerier og regioner, hvor der også ødsles med pengene.

 12. Af Niels Larsen

  -

  “Jo mere uduelig personen, desto flere medaljer.”

  Man skulle tro, at det var kriteriet, når man betragter modtagerrækken…

  Det er det dog ikke udelukkende; nogle får det også for lang, tro tjeneste – som eksempelvis Lemche.

  Om tjenesten har været noget værd er ligegyldigt i forbindelse med tildelingen. Det går helt automatisk.

  Man kan derfor roligt fastslå, at værdien af at have modtaget en medalje – med mindre det er i forbindelse med en krigshandling – er nul.

 13. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, nu er statens gratialer til sine ansatte i anledning af lang og tro tjeneste nærmest en vittighed, hvis ikke en fornærmelse. Så i stedet uddeler man diverse medaljer. Det er dog sjovt, at dem, der især er imod, er dem, der aldrig kommer i nærheden af en.

  Jeg har altid kaldt ridderkoset for et ‘ti’årstegn’. Sådanne uddeles også af sportsforeninger i.l.

 14. Af Niels Larsen

  -

  Lemche.

  Jeg er modstander af principielle årsager. Noget, som tildeles bare fordi man har haft et job i så-og-så mange år, er intet værd.

  Jeg har respekt for folk, som får fortjenstmedaljer eller medaljer for bevist mod.

  Ridderkors med eller uden kors og stjerner siger mig intet.

 15. Af Erik Kedegaard Laursen

  -

  Man har ikke ytringsfrihed overfor kongehuset, i et land hvor ytringsfriheden er nummer 1 – for de såkaldte royale er særlige mennesker, mener de, og overfor dem, ja der har vi ikke ytringsfrihed. Hvis man siger at Magrethe er en nasserøv, så kan hun blive ked af det, og SÅ skal man fem år i fængsel, for man må ikke tale grimt om den store åååhh så vigtige dronning der vil tiltales de og ikke du. Det er vel kun hjernedøde individer der kan hylde en sådan klam og ulækker institution, hvis medlemmer mener at de er hævet over de værdier, som deres betalende “undersåtter” har nære. Riget fattes penge, mennesker er hjemløse og ligger i lortet på gader og stræder, og så skal den højrøvede nasserøv og hendes tossefamilie have en halv milliard om året. Det er dybt forkert, og dybt udansk. Betal jeres eget liv i royale nasserøve, og få et arbejde!

 16. Af niels Hansen

  -

  Forfatteren P.A. Heibergs (1758-1841) vise “Selskabs-Sang. Den 25de September 1790” er i dag bedre kendt som “Ordener hænger man paa idioter” eller “Indtogsvisen”. Visen blev skrevet i 1790 til en fest i en Københavnsk klub i forbindelse med Kronprins Frederiks (senere Frederik 6.) bryllup med Marie Sophie Frederikke af Hessen-Kassel. Da visen kom myndighederne for øre, blev Heiberg idømt en bøde på 150 rigsdaler. Ud over den åbenlyse satire i forhold til adelstanden og ordensvæsenet, indeholder visen, der er Heibergs første politiske vise, en række sarkastiske bemærkninger om daværende begivenheder.

  Særligt sætningen “Ordener hænger man paa Idioter” vakte furore og kunne tolkes som majestætsfornærmende. Visen blev oprindeligt trykt i Morgenposten og eftertrykt uden Heibergs vidende af boghandler Popp. Den blev senere trykt i Heibergs beskrivelse af sagsakterne i forbindelse med den efterfølgende retssag.

 17. Af Flemming Lau

  -

  Danskernes dronning er national, og kvalitet koster. Til gengæld kunne man begynde at regne på, hvad det rød humanistiske, multikulturelle cirkus allerede har kostet Danmark i Kr, øre. Og bagefter kunne man beregne hvad disse brune islamistiske stormtropper, har af drab, voldtægter og hærværk på samvittigheden!

 18. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Begrebet danskhed er jo nemlig uadskilleligt forbundet med selve tronens eksistens.”

  Vi burde have indført en republik, da Chr. d 7 døde barnløs, men det kan vi stadig nå, hvis kongehuset skejer tilstrækkeligt ud – Danmark vil bestå alligevel.

  Spørgsmålet er desuden, hvor danske den glücksburgske slægt egentlig føler sig.

  Chr d. IX forsøgte f.eks., at gøre Danmark til en del af Det Tyske Forbund, uden om politikerne, hvilket nærmer sig landsforæderi, blot for ikke at miste Slesvig, hvor han var vokset op.

  Fra Wikipedias artikel om den glückburgske slægt:

  ” Slægtens tidligere navn var Hertuger af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck men den tyske Prins Vilhelm fik i 1825 af Frederik 6. tilladelse til at føre navnet Hertug af Glücksburg.”

  “Da kong Frederik 7. døde barnløs på Lyksborg slot i november 1863, var den nærmeste arving hans fætter Frederik af Hessen-Kassel (1820-1884), men han sagde nej til fordel for sin søster Louise af Hessen-Kassel, der også sagde nej, og foreslog sin mand, prins Christian af Glücksburg…”

  Chr IX ville afskaffe Danmark, ved at gøre Danmark til en del af Det tyske Forbund.

  Uddrag fra “Hemmeligt arkiv: Kongen tilbød Danmark til tyskerne efter 1864” af Kim Faber, Politiken 18. Aug. 2010: “Den danske konge fremsatte tilbuddet om, at Danmark kunne indgå i Det Tyske Forbund, i et desperat forsøg på at undgå, at det danske monarki mistede Slesvig og Holsten til tyskerne efter nederlaget i 1864-krigen.
  Christian IX kontaktede i første omgang prøjserne uden om den danske regering, og dermed bevægede kongen sig hen til kanten af højforræderi.

  Kongen ville ikke af med Slesvig og Holsten Ræsonnementet var, at nok ville Danmark miste suverænitet. Til gengæld ville kongeriget fortsat omfatte både Danmark, Slesvig og Holsten.

  Og tanken var ikke så fremmed for kongen som for de fleste andre danskere; Christian IX var selv født og opvokset i det sydlige Slesvig.”

 19. Af J L

  -

  Jan Johansen

  Udarbejdelsen af dronningens nytårstale foregår ved at en embedsmand i Statsministeriet skriver et udkast til talen af nogenlunde i den længde, som talen skal ende med at være. Dette udkast sendes her efter til dronningen og hendes rådgivere, der skriver talen færdig. Når dronningen mener talen er færdig, sendes hele talen tilbage til Statsministeriet, hvor den skal endelig godkendes.

  /Jesper Lund

 20. Af - Niller

  -

  Gad vide hvordan de kongelige opfatter sig selv i relation til os andre.
  Ser de sig selv som særligt udvalgte ?
  Eller tænker de hvor ville jeg dog gerne leve et helt almindeligt liv?
  Hvorfor har vi i et oplyst og demokratisk samfund en instistution som kongehuset som samlingspunkt ?
  Er det et stort skuespil fra en svunden tid når man i i disse dage afholder nytårstafler for øvrighedspersoner og parlementarikere ?
  Er det rimeligt at prinsgemalen eller prinsen som han vist nok skal tituleres for tiden kan lade sig pensionere med en personlig apanage på 8 millioner kr årligt ?
  Og sådanne kan man blive ved når der tales om kongehuset – der er mange ubesvarede spørgsmål der blafrer i vinden.
  Men et sært fænomen er det da-når man tænker på at vi skriver år 2017.

 21. Af Niels Larsen

  -

  Man kan da undre sig over, at i disse lighedstider er det stadig kun de rige og de smukke, der inviteres til tant og fjas på slottet.

  Dem, der betaler gildet, udelukkes stadig som i enevoldsdagene.

  Hvad skal vi med skidtet?

 22. Af Jan Petersen

  -

  At dronning Margrethe er dronning af Danmark, står meget kort beskrevet i Grundlovens § 2 – Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler.

  Google i øvrigt lidt om konstitutionelt monarki / demokrati og find ud af, hvordan Danmark er skruet sammen og fungerer. Denne viden vil formentlig resultere i lidt mere intelligent kommentarer!

 23. Af Niels Lemche

  -

  JAN PETERSEN, så det er det sædvanlige, når bloggerne her vil have afskaffet dit og dat, dronningen, folkekirken osv . De skal rundt om en ny grundlov først, og det har i dag ingen gang på jorden.

 24. Af Jan Petersen

  -

  Lidt almen basal viden er stort set en mangelvare på alle blogs – desværre. Debattører ævler fantasier, og det kan ikke rigtig bruges til noget!

 25. Af Niels Lemche

  -

  JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN, du kunne have tilføjet, at det var Prøjsen, der sagde nej tak. Men Christian IX var også vokset op i hertugdømmerne, som du skriver,, hvor den danske konge var hertug underlagt den tyske kejser. Det havde Napoleon selvfølgelig lavet om på, da han afskaffede dette kejserdømme, der jo kun havde bestået i 1000 år (det kan være herfra, at Adolf fik ideen om tusindeårsriget). Så der var ingen kejser længere at være hertug under. Men forordningen var sådan set ikke sat ud af kraft, så for Bismarck var det en naturlig ting at få orden herpå, da han planlagde det tyske kejserrige. Og det var nok én af de ting, man havde glemt i København, da den 2. Slesvigske Krig truede.

  Hvad det havde betydet? Man kan prøve at besøge krigsgravpladsen for de faldne i 1. Verdenskrig, f.eks. i Løgumkloster, og det bliver ganske klart. Der var vel så faldet 100.000 danskere i den krig.

  I øvrigt er det jo ikke en ukendt ting, at Christian IX ikke havde opfundet den dybe tallerken.

 26. Af Niels Lemche

  -

  ERIK KEDEGAARD LAURSEN , nu må du bare håbe på, at hun ikke bliver ked af det, for så skal du bag tremmerne — hvis du da ikke sidder i sikkerhed et eller andet sted ovre østpå.

  Tænkte du på det, da du skrev? Og tænkte Berlingeren på det, da den lod dit indlæg komme igennem? For så kan det være, at den gode chefredaktør skal sammestedshen.

  Men til dit held, så er dronningen ikke nogen Erdogan, eller dronning af Thailand.

 27. Af Niels Lemche

  -

  ERIK KEDEGAARD LAURSEN , nu må du bare håbe på, at hun ikke bliver ked af det, for så skal du bag tremmerne — hvis du da ikke sidder i sikkerhed et eller andet sted ovre østpå.

  Tænkte du på det, da du skrev? Og tænkte Berlingeren på det, da den lod dit indlæg komme igennem? For så kan det være, at den gode chefredaktør skal sammestedshen.

  Men til dit held, så er dronningen ikke nogen Erdogan, eller dronning af Thailand.

 28. Af bent nielsen

  -

  Beskyldningerne om forræderi mod Christian den 9. er nok lidt tynde, eller evt. helt fejlagtige. Der var bl.a. frygt for at Tyskland ville opsluge Danmark helt. Det der er mest grund til at kritisere var den elendige udrustning de danske soldater var udstyret med. De var utroligt tapre, og kunne sagtens have vundet krigen hvis de havde haft bedre geværer og kanoner og et artilleriskib eller to mere. Men den tids “radikale” tumper/kraftidioter svækkede og forsømte vores forsvar, (selvom krigen var ventet gennem 14 år) og derfor tabte vi. Havde vi vundet, havde vi undgået tabet af Sønderjylland og måske også 1. verdenskrig og senere 2. verdenskrig. For begivenhederne hænger sammen.

  Hvad udskejelser angår, er det slet ikke de royale, men politikerne og medierne der er de absolut førende.

 29. Af Niels Larsen

  -

  Lemche

  Jeg skal så nok også ind at ruske tremmer, for jeg er enig med Erik Kedegaard Laursen.

  Jeg kan heller ikke indse, at vi skal spilde en halv milliard på den familie, som burde afsættes og ud at tjene pengene på egen hånd.

  Det er muligt, at en præsident ikke ville være billigere i drift, men ham kan vi i det mindste skifte ud efter behov – og vi har ikke hele den forhutlede familie på slæb.

  Jeg kan til nød gå med til, at dronningen holdes straffri, men at Frederik ikke blev straffet for at kommandere chaufføren til at køre over den lukkede Storebæltsbro har jeg meget svært ved at affinde mig med.

  Sjuften vidste udmærket godt, at han brød loven, men han var højrøvet nok til at benytte sig af sin immunitet.

  Det viser for mig, at han ikke er opgaven voksen.

 30. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Ja ! –Det tror jeg ! –De såkaldte kongelige er ikke bedre end en vis muslim-sk læge (der har fået gratis udd. incl i Danmark ) –Albi et eller andet svært islamisk navn ! –Der tillader sig AT: Skrive, at Inger Støjberg ikke har patent på dansk-heden ! –Det har super-Inger –nemlig lige i øjeblikket ! –OG så forstår vi altså ikke Sørine ! –Med hensyn til “et kongeligt anker –midt – i kaos ” –Det var dog mere fair AT: –bakke alle de danskere –der, hver måned –må se deres surt tjente skillinger ! –Forsvinde i lommerne på et unødvendigt kongehus ! –Hvoraf de fleste medlemmer er lige-så-lidt kongelig som Sørine –og os-andre !

 31. Af Niels Christensen

  -

  Jan Pedersen.
  Den omstændighed, at vi har en eksisterende lovgivning, hindrer vel ikke, al al snak om ændring falder til jorden ?
  At grundloven er så snedig indrettet, at et enhver ændring er så godt som umulig.
  Kun den omstændighed, at kongehuset stod for fald, såfremt arvefølgen ikke blev ændret, blev til resultatet af ændringen i 1953

 32. Af Niels Lemche

  -

  NIELS CHRISTENSEN, ifølge traditionen skyldtes ændringen af tronfølgeloven, at Frederik IX ikke ville efterfølges af Knuds sønner. Han skal have været lidt mere bramfri.

  Grundlovsdiskussionen må meget gerne gå igang, for der er en del, der burde rettes. Det vil tage en del år, men går man aldrig i gang, kommer der ingen ændring. Den nuværende er den længst eksisterende, vi har haft.

 33. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, prøv at nærlæse grundloven vdr. de kongelige og loven. Kronprinsen var ikke pligtig at følge et forbud mod at køre. Han brød ingen lov, og det havde været det samme.

  Men han skulle selvfølgelig bare været svømmet over. Han er navy seal.

 34. Af Niels Lemche

  -

  BENT NIELSEN, du fabulerer. Den danske hær havde ikke en chance. De var op mod en hær, som to år senere slagtede Østrigerne, og seks år senere Frankring. Det var en krigsmaskine uden lige i sin samtid. Men det var sejren i treårskrigen, der førte politikerne på vildspor, fordi man hævdede at have vundet over tyskerne. Det gjorde man ikke, for Prøjsen trak sig ud, da den første revolutionsbegejstring fra revolutionsåret 1848 var svundet bort. Så var der egentlig kun hertugdømmernes tyske befolkning at tæve, og det holdt såmænd hårdt nok. Som det sås af felttoget 1864 var gode hærofficerer en mangelvare … ikke noget ukendt fænomen i fortidens danske armeer, hvor de begavede officerer synes at have koncentreret sig om flåden.

  I den prøjsiske kommandants erindringer fra Dybbøl står der faktisk, at med de styrker, som hans danske modpart rådede over, burde det have været en smal sag at kaste prøjserne væk foran Dybbøl; men pga. den elendige placering af de danske reserver (ovre på Als, med kun to pontonbroer til at lede dem frem) var den prøjsiske styrke inde i skanserne længe før de danske reserver nåede frem.

 35. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Erik Larsen ” ! —Du har da også evigt ret ! –Hvad skal vi dog betale for det kongehus ! –Som de aller-fleste af os ! –Hellere end gerne foretrækker afskaffet ! –Men om der sker noget i den anledning ! –NIX-NEJ !–De derinde på Christians-borgs-levebrøds-politiker-cirkus —-Har krammet på os borgere ! –De kan nøjes med, at spørge 1000 af vennerne –om kongehuset skal afskaffes ! –OG så skriver de AT: Flertallet af danskerne –vil bevare kongehuset !

 36. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –Vi kan da i det mindste sidde her på vores dejlige borgerlige avis ! –Og få afløb for vores frustrationer –uden, at komme i fængsel ! –Hvad behøver vi mere ! –Når “slagter-hunden Martin Krasnik ! –Bliver redaktør på Weekend-avisen ! –Så sker der noget morsomt !—I- og med AT: Vi slap af med “mis Piggy (alias !!!! –Har glemt, hvad hun hedder ! –Sådan er det –når folk bliver hængende i den samme virksomhed ! –Indtil de falder ned af pinden –helt af sig-selv ! “

 37. Af Niels Larsen

  -

  @ Niels Lemche

  Den familie har immunitet under forudsætning af at overholde gældende lov.

  Det gjorde sjuften ikke.

 38. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er følgende 2 artikler fra Kongeloven af 14. november 1665 stadig gældende dansk ret:

  21.) Ingen Prinds af Blodet, som her i Riget er og udi Vores Gebeet sig opholder, maa gifte sig, eller af Landet reise, eller begive sig i fremmede Herrers Tieneste, med mindre han af Kongen Forlov dertil erlanger.

  25.) De skulle og for ingen Underdommere svare, men deres første og sidste Dommer skal være Kongen, eller hvem Han særdeles dertil forordner …

 39. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er de lande, der ændrer forfatning efter forgodtbefindende, vel ikke just de mest klokkeklare eksempler på stabile styreformer / samfund !

 40. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Vi er vist nået dertil, at så længe den til enhver tid siddende regent gør det godt og begavet, så har vi et monarki. Det bliver i hv f nemmere at forsvare det.

  Dronningen gør det formidabelt, og jeg holder af hendes måde at sætte prikken over i’et i en konklusion om fx danskhed.

  Vedr. prins Henrik, som uden tvivl har været en stor støtte for Dronningen igennem en lang regeringstid, så slår det mig lige nu yderligere, at hvis det var tilfældet, at han var blevet tituleret konge (konge står i øvrigt også over dronning), hvem havde han så tænkt sig skulle være den egtl førende og dermed regerende majestæt??

 41. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg synes, at alt det med den kongelige familie som bistandsklienter er unødig snak, da familien med Dronningen i spidsen repræsenterer Danmark og dermed dets borgere. Og det koster, såvel som en alm bistandsklient næppe kunne leve op til sådanne krav. Det kræver sit i både begavelse, udholdenhed og uddannelse samt et bredt funderet felt af oplysning om meget andet end lige sit eget.

  Jeg vil tro, at en del vil ligge i selve opdragelsen, en del af den i hv f – og det er jo lidt mere specielt.

 42. Af j nielsen

  -

  ” (…) nu er statens gratialer til sine ansatte i anledning af lang og tro tjeneste nærmest en vittighed, hvis ikke en fornærmelse (…)”

  Man får en png-fil med et fotografi af et guldur.

 43. Af bent nielsen

  -

  Lemche, den danske hær havde vitterlig haft en stor mulighed for at klare tyskerne i 1864, hvis den havde fået de fornødne bevillinger til materiel og mandskab i årene 1850 til 1864, men du lader jo aldrig en chance for at spille klog gå fra dig. Vore soldaters våben var totalt forældede, og de blev faktisk forrådt af “eliten”. Men du ser jo alt ud fra et radikalt perspektiv, så selvfølgelig véd du bedst.

 44. Af Flemming Lau

  -

  Efter de forskellige kommentarer at dømme, ser det ud til at Sørine har ramt et ømt punkt. “Dronningen, et anker i kaos” . Kommunisterne har ikke kommenteret endnu, men det behøver de heller ikke, de borgerlige klarer fint kaosset selv og det er et sygdomstegn i dårligste konservative stil, eller skal vi sige i dårligste sjælsløse liberalistiske stil a la hedengangne Glistrup.

  Danskerne er et dygtigt og arbejdsomt folk, i det private såvel som i det offentlige.
  Hvorfor så denne hanekamp, mellem offentlig og privat, offentligt internt, privat internt. Danmark ligger i top på mange områder, og vi hører til de mindst korrupte lande. Jeg forstår simpelthen ikke denne aversion imod vores majestæt!

 45. Af J. Hanse n

  -

  Kongen leve.
  Altså den kommende kong frederik .
  Han er vores garant for at kongehuset afskaffes.
  Dronningen taler om danskhed.
  Men noget mere udansk end den royale indvandrer familie, hvis medlemmer øjeblikkeligt får humanitær opholdstilladelse findes ikke.
  Pia Kjærsgaard må have haft denne familie i tankerne, da hun udtalte i indvandrere formerer sig som kaniner.
  Hvis man ser prinsernes formerings evner.
  Endog med flere koner.

  Dronningen?
  Vel også et slags offer.
  Som udstilles med sit affable påklistrede grin ved passende lejligheder.
  Som når hun i trækkes rundt i gaderne i gamle hestetrukne køretøjer.
  Men undrende udkommanderede børn stående strategisk placeret i rendestenen viftende med flag.
  Nordkorea kunne lære meget her.
  Dronningen og kongehuset er et overflødigt, udemokratisk og uchamerende show.
  Et fortidigt spøgelse fra en dyster fortid.
  Eller spoojelse som det udtales af dronninger.

 46. Af Niels Lemche

  -

  BENT NIELSEN, ja, selvfølgelig ved jeg bedst. Pænt af dig at notere det. Men jeg gik nu bare ud fra den prøjsiske kommandants opfattelse. Men den tyske vurdering af den danske hær, som man finder f.eks. i wikipediaartiklen (den tyske udgave) er skræmmende: “Der Gefechtswert der dänischen Landtruppen war niedrig.” Dårlig udrustning og et mangelfuldt korps af officerer og befalingsmænd. Begge dele kan man klandre det politiske system for.

  Udfaldet var givent: Den tysk-østrigske arme var dobbelt så stor som den danske, og havde flere og bedre våben … geværer og kanoner.

 47. Af Jan Petersen

  -

  Så er vi tilbage i 1864 – i øvrigt også “enormt interessant” i Danmark anno 2017 . . . !

 48. Af J. Hanse n

  -

  Man noterede sig også under den royale nytårstale, at dronningen nævnte, at danske piloter med stor dygtighed myrder kvinder og børn.
  Når de fra deres sikkerhed fra mange kilometers højde brænder mennesker ihjel med deres bomber.
  En dronningelig velsignelse til mord.

 49. Af Henrik Krogh

  -

  Lemche

  Nå må jeg gå i rette med dig.

  Nederlaget i 1864 skyldtes ingenlunde dårlige officerer eller dårlige soldater.

  Den Danske hær lagde traditionelt vægt på shok effekt (blankvåben) samt var under indflydelse fra supermagten Frankrig der tillige lagde vægt på rækkevidde og præcission ved ildvåbnet (i stedet for ildkraft/skudkadence).
  Det viste sig at være underlegent i forhold til tyskerne der lagde vægt på rå ildkraft – men det kunne man jo dårligt vide på forhånd.
  Ildkraften havde i 1860’erne nået et niveau der gjorde shok taktik tvivlsom (Der var en senere træfning i nordjylland af kompagni størrelse hvor det danske kompagni eksekverer et perfekt angreb på den tyske stilling, men denne når qva høj skud kadence (bagladere) at afgive hele tre salvoer mod den danske styrke, der afgørende decimeres)

  Flankestillingen ved dybbøl var stærk i og med at den havde Als som bagland – men údviklingen i langtrækkende tysk artilleri havde gjort stilling svag da tysken kunne beskyde stilling på langs “En enfilade” fra stillinger på Broager over vemmingebund. Dette gjorde dels at stilling blev skudt i grus, men alvorligere at mandskabet måtte trækkes tilbage fra de fremskudte stillinger og uden for tysk artilleri beskydning – Der jo står på i uger. dette betød at stillingerne var underbemandet da tysken sætter stormangrebet ind og at resserven når forsent frem til at stoppe angrebet (samt den taktiske underlegenhed i ildkraft og deraf afledt taktik), men tidsnok til at undgå en afskærelse af de vigende styrker fra den nordlige del af stillingen.

  Det er vigtigt at pointere at hærens ledelse havde længe ønsket af evakuere stillingen, der ikke havde militær betydning, men det blev afslået af politiske grunde.

  Sammenlign med slaget ved Fredericksburg (1862) hvor stærke unions styrker angriber, uden artilleriforberedelse, confederate stillinger, men bliver slået tilbage med voldsomme tab, grundet sydstatsstyrkernes ildkraft.
  Moltke angreb dybbøl efter grundig artilleriforberedelse.

  Din kedelige anmeldelse af Hæren, synes jeg heller ikke er rimelig. 3. årskrigen var kedetegnet af dygtigledelse og den afgørende sejr ved fredericia (1849) er et millitært mesterstykke. Ligeledes var slaget ved Sehested (1813) under englandskrigene en millitær bedrift. Der er kedelige resultater i de skånske krige (og S. nordiske krig) og hærens performance ved Lund (1676), Gadebusch (1712) og Helsingborg (1710) virker ikke prangende, men man var også oppe imod europas måske ikke stærkeste, men nok bedste krigsmaskine.

 50. Af bent nielsen

  -

  EUROPA SNORKSOVER, MENS STORKATASTROFEN NÆRMER SIG

  Iflg. snaphanen og andre kilder sidder danskerne nu på en tidsindstillet kæmpebombe. Vores politikere agerer som blinde og døve søvngængere. Lars ulykke synes ikke at fatte nogetsomhelst af situationens alvor, og det er det samme med næsten alle de øvrige parti-ledere. Et par år mere med hjernedød politik, og Danmarks undergang er “sikret”. Europæerne vil være truet af UDRYDDELSE hvis EUs og Tysklands vanvidspolitik fortsætter. Se selv snaphanen osv. og you tube ang. merkels migrant crisis/ one year on/ what next..

 51. Af Niels Lemche

  -

  HENRIK KROGH, tak for indlægget. Det er rart til tider at diskutere andet end muslimer og flygtninge. Men du må¨tage med i betragtning vdr. den 18. april, at den preussiske kommandant hævdede at have forhindret danskerne i at føre deres reserver frem ved at lægge de to broer over Als under ild, hvilket han naturligvis kunne gøre med sit teknisk overlegne artilleri. Det er vel ikke ‘landsforræderisk’ at henvise til modpartens version?

  Fredericia i 1849 var naturligvis et mesterstykke. Så må man heller ikke glemme, at den åbenbart mest lovende officer i den danske hær, oberst Læssøe, faldt ved Isted. Men ellers peger dit indlæg, at den danske hær kæmpede med den forrige krigs taktik.

  Helmuth von Moltke var nu også en kapacitet, som savnede modstykke i datiden. I det århundrede kun overgået af Napoleon. Og så begyndte hans karriere, hvis jeg husker ret, i Danmark. Tja.

 52. Af Niels Lemche

  -

  HENRIK KROGH, tak for indlægget. Det er rart til tider at diskutere andet end muslimer og flygtninge. Men du må¨tage med i betragtning vdr. den 18. april, at den preussiske kommandant hævdede at have forhindret danskerne i at føre deres reserver frem ved at lægge de to broer over Als under ild, hvilket han naturligvis kunne gøre med sit teknisk overlegne artilleri. Det er vel ikke ‘landsforræderisk’ at henvise til modpartens version?

  Fredericia i 1849 var naturligvis et mesterstykke. Så må man heller ikke glemme, at den åbenbart mest lovende officer i den danske hær, oberst Læssøe, faldt ved Isted. Men ellers peger dit indlæg, at den danske hær kæmpede med den forrige krigs taktik.

  Helmuth von Moltke var nu også en kapacitet, som savnede modstykke i datiden. I det århundrede kun overgået af Napoleon. Og så begyndte hans karriere, hvis jeg husker ret, i Danmark. Tja.

 53. Af Bent Nielsen

  -

  Er det bare mig eller skal andre også skide?

 54. Af r vangkilde

  -

  VORES ARVEDE VÆRDIER, – i kongehuset har vi danskheden med et menneskeligt ansigt, ELLER
  en monark der han tage over, hvis demokratiet går fallit som styreform, og dermed en garanti
  for danske værdier og identitet kan overleve. OG FORSVARE DE INDRE VÆRDIER.

 55. Af Jan Petersen

  -

  >> Det er vel ikke ‘landsforræderisk’ at henvise til modpartens version?<<

  Nej, det er vel – i moderne sprogbrug – bare en konspirationsteori eller udtryk for fake news . I så tilfælde er der vel ikke den helt store forskel på 1864 og 2017 . . . griner !

 56. Af Hej, nar, er du ude i en "anti-fascistisk" aktion.

  -

  Tænk at være en så latterlig, snusket, lurvet og fladpandet sinke og undermåler, at ens bidrag til debatterne består i syg, pervers, uhumsk og indholdstom bullshit. Idioten bør få undersøgt om en hjernesvulst evt. er begyndt at brede sig. Det kan selvfølgelig også være hundegalskab eller senilitet det handler om. Men bliv bare ved, jeg er ligeglad, og det er kun tantens image og troværdighed det går ud over hvis man lader dig fremture.

 57. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Det er ok, at få kvalme –når vi hører ordet “politiker” ! –AT: –Vi så også får bræk-fornemmelser –når vi trykker på knappen på tv´et –For, at høre nyt—Og får “en Ellemann ” ! –Smidt lige i synet –JA !–Så er den dag nærmest ødelagt ! –AT: Det fra nu –skal være forbudt, at give politikere –dobb. hyre –når de fratræder det ene –embede efter det andet ! –Er for sent –og for lidt !–Vi tager chancen –og forlanger valg !–Hvis vi skal have servéret plat og humbug ! –Så kan vi lige-så-godt selv levere varen !—Schweiz ! –ER nu målet for vores konkurs-ramte land ! –Og det er altsammen venstre ´s og socialdemokratisternes skyld –incl. alle medløberne : Pjalte-proletarene !

 58. Af Niels Lemche

  -

  Var der ikke en behjertet sjæl på Berlingerens blog-redaktion, der kunne blokere for disse latrinære bidrag som BENT NIELSEN – 3. JANUAR 2017 22:20, næppe af Bent Nielsen selv? Og så følger kommentaren med det samme, for at vi alle skal have opmærksomhed på ækelhederne: AF HEJ, NAR, ER DU UDE I EN “ANTI-FASCISTISK” AKTION. – 3. JANUAR 2017 23:22. Nyt navn hver gang.

  ER der nogen regel, som vedkommende ikke har brudt?

 59. Af Niels Lemche

  -

  Røg i morgenfiltret. Ville bare sige, at indlæg som disse: AF BENT NIELSEN – 3. JANUAR 2017 22:20 og AF HEJ, NAR, ER DU UDE I EN “ANTI-FASCISTISK” AKTION. – 3. JANUAR 2017 23:22, bør blokeres, fjernes og forfatteren bandlyses fra bloggene.

 60. Af b nielsen

  -

  Lemche har ret i at kommentarer som den FALSKE kl. 22.20 (en halv linje) burde slettes straks. Iflg. avisens egne regler tillades sådanne tekster under et åbenlyst FALSK navn ikke. Teksten er jo skrevet af den samme ondskabsfulde tosse som har været aktiv i flere debatter, kun for at genere læserne og andre bloggere. Jeg forstår heller ikke at avisen er passiv overfor en sådan debat-rotte. Men lemche bør huske at skelne mellem angriberen og de angrebne.

 61. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Henrik Krogh.

  Du skriver at Moltke angreb Dybøl.

  Kom Moltke ikke først til området efter slaget ved Dybøl? Han opholdt sig da i Berlin på det tidspunkt, og blev først leder af de preussisk-østriske tropper 30. april.

  Du må da mene Prinz Friedrich Karl. Det var da ham, der forberedte og angreb skanserne ved Dybøl.

 62. Af Niels Lemche

  -

  B NIELSEN, men det er lige det, jeg gør.

 63. Af Niels Lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, hvilket også fortæller os om, hvad prøjserne menete om hele affæren. Var det ikke den halvsenile Wrangel, der var kransekagefigur?

 64. Af Jan Johansen

  -

  Til Jesper Lund, 3. januar, 11:10

  Den er jeg helt med på. Det bærer talen også præg af – meget formel og uden et personligt engagement. Ren oplæsning!

 65. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Lemche.

  Wrangel var øverstkommanderende for de preussisk-østrigske tropper frem til slutningen af februar 1864.
  På det tidspunkt var den berømte general fra napoleonskrigene muligvis det du kalder halvsenil.

  Prinz Friederich Karl af Preussen var på ingen måde en kransekagefigur.

 66. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Nu er debatten død, og dødbidere sidder og diskutere en krig i 1864, og ikke emnet. Dronningen ville være tilfreds, med hvorledes forsvaret for hendes fortidige sindssyge familiemedlemmer der stod bag en stor del af det tabte Danmark, bliver forsvaret bravt via en Tysker—Lemche-der forsøger at forklare os om tyskernes storhed..Gud Herre Bevares.

  AF J NIELSEN – 3. JANUAR 2017 18:36
  ” (…) nu er statens gratialer til sine ansatte i anledning af lang og tro tjeneste nærmest en vittighed, hvis ikke en fornærmelse (…)”

  Man får en png-fil med et fotografi af et guldur.”

  Nogle af disse i højere magtfulde stillinger er frimurer..De får en masse alternative gaver i bagdøren via at hjælpe andre frimurer frem i det offentlige system på andres bekostning..Især ses de meget i dommer, politi, forretnings og åbenbart i professor stillinger på kbh universitet..Spørg Lemche om eksempler herpå…Kongehusets sønner er formentlig frimurer hele bundtet også, som Duke of westminster. Prince Phillip i England mv. De er alle fedtet godt ind i hinanden…Derfor Lemches store forsvar for dem her. .

 67. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Nu er debatten død, og dødbidere sidder og diskutere en krig i 1864, og ikke emnet. Dronningen ville være tilfreds, med hvorledes forsvaret for hendes fortidige sindssyge familiemedlemmer der stod bag en stor del af det tabte Danmark, bliver forsvaret bravt via en Tysker—L emche-der forsøger at forklare os om tyskernes storhed..Gu d Herre Bevares.

  ” (…) nu er statens gratialer til sine ansatte i anledning af lang og tro tjeneste nærmest en vittighed, hvis ikke en fornærmelse (…)”

  Man får en png-fil med et fotografi af et guldur.”

  Nogle af disse i højere magtfulde stillinger er fri murer..De får en masse alternative gaver i bagdøren via at hjælpe andre frimurer frem i det offentlige system på andres bekostning..Især ses de meget i dommer, politi, forretnings og åbenbart i professor stillinger på kbh universitet..Spørg Lem che om eksempler herpå…Kongehusets sønner er formentlig fri murer hele bundtet også, som Duke of westminster. Prince Phillip i England mv. De er alle fedtet godt ind i hinanden…Derfor Lem ches store forsvar for dem her. .

 68. Af Jesper Lund

  -

  Niels Lemche og B. Nielsen

  Mit råd er blot at ignorere de kommentarer fra “debattører”, som man synes skriver noget pladder. Man kan som regel bare ud fra navnet eller ved at læse første sætning afgøre om det er en kommentar, som skal overspringes.

 69. Af Niels Lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, det var Wrangel, jeg mente, var kransekagefigur. Men det var en tradition i Preussen, at de kongelige prinser var med i felten.

 70. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Frøken Lisbeth.

  Nu er Prinz Friedrich Karl von Preussen rent faktisk Dronning Magrethe II’s tipoldefar.
  Så en vis forbindelse er der da.

 71. Af Niels Lemche

  -

  LISBETH SØRENSEN, interessante hak i dit tastatur! Er du i virkeligheden den samme som denne J. Hansen, der optræder så hyppigt her med synspunkter, der næsten er identiske med dine.

  Jeg kan oplyse, at Frederik IX, ligesom kronprinsen, ikke var/er frimurer. Men det er da trist for dig, at du ved så lidt om det, du tror, du ved noget om. Men måske henter du dine oplysninger fra ‘Zions Vises Protokoller ‘.

 72. Af J. Hanse n

  -

  AF ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN – 4. JANUAR 2017 09:49

  En anden forbindelse er jo, at det var en af Margrethes vanvittige forgængere som var hovedårsagen til krigen i 1864.
  Og nederlaget.
  Altså dansk storhedsvanvid.

  Ligesom det der kendetegner danskerne i dag.
  Krydret med mndreværdskomplekser.

 73. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Nu er Prinz Friedrich Karl von Preussen rent faktisk Dronning Magrethe II’s tipoldefar.
  Så en vis forbindelse er der da.”

  Betvivler sådan set ikke at de kongelige frivilligt afgav Dansk territorium til slægtninge i Tyskland…Det var vel således at Lemche kom til Danmark, som repræsent for Tyskerne mod Danmark her? Frimurer hele bundtet jo også!
  Du kommer ikke udenom at kongehuset har haft et utal af konger der var frimurer. Dog ved vi at dronningen ikke er medlem, det ved vi pga. af din organisations kvindehad, hvor de ikke optager kvindelige medlemmer.
  Mellemrum pga. filteret ja, lem che!

 74. Af Kent Andersen

  -

  Kære Sørine Gotfredsen: Det du beskriver er jo den trivielle og uinteressante del af talen. Den del af talen, som enhver idiot i Danmark er og altid har været enig i. Nogle udsagn, som stort set alle udlændinge i Danmark er enig i.

  Den interessante del er “opsangen” til danskerne er, at de skal “åbne hjertet” mere overfor de fremmede, der befinder sig i landet. Smile og tale mere, til de fremmede man møder i supermarkedet. Det er her dronningen blander sig i værdidebatten. Dette er det interessante. Din reaktion er den klassisk danske: Du lukker ørerne. Denne del af talen nægter alle at høre. Der er da ikke nogen, der skal “komme her” og foreslå, at vi kan blive bedre til nogetsomhelst. Heller ikke dronningen. Vi er perfekte.

  Jeg kender MANGE udlændinge. De siger PRÆCIS det samme som dronningen: (1) Danskere er stort set umulige at få fat på. De stirrer lige ud i luften, når man møder dem i supermarkedet. Ingen åbenhed eller smil. Udlændinge er venner med andre udlændinge. Danskere er alle enige om, at udlændinge skal integreres i Danmark. Det er bare noget naboen og det offentlige skal tage sig af. Ikke mig. Jeg holder mig til mine venner fra gymnasiet. (2) Total ignorering og lukkede ører overfor al feedback og ingen interesse i hverken hvad man gør eller siger i udlandet. Danmark er en planet, der ikke kan lære noget af nogensomhelst.

  Ca. halvdelen af dronningens familie er fra udlandet. Stensikkert derfor siger hun dette.

  Det sagde dronningen. Er dine ører åbne? Opfattede du overhovedet denne del af talen? Det gjorde du vidst nok. Det var bare ikke noget du ville høre.

 75. Af Niels Lemche

  -

  KENT ANDERSEN, undskyld er det noget specielt over for udlændingene? Er det ikke i høj grad den måde, vi opfører os over for hinanden — i supermarkedet og i det offentlige rum?

  I TV var der for et par år siden et lille indslag om venlighed i Danmark og i Sverige. Man så på interaktionen mellem kassedamerne og kunderne i supermarkeder. Når det gjaldt venlighed, vandt svenskerne stort. I Sverige er det normalt, at kassedamen eller – manden hilsen på kunden med et hej, som besvares, og når transaktionen er ovre siger begge ‘hej du!’ I Danmark var det normen, at der er fuldstændig tavshed på begge sider, undtagen når kunden siger: ‘På beløbet!’

  Sverige går ellers for at være et meget mere lukket land for fremmede end Danmark; men sådan er der så mange myter.

 76. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Svenskerne er et mere dødbideragtigt, hyklerisk og generelt kedeligt folk uden samfundskritik….Derfor føler Lemche sig så hjemme derover.

  Danskerne gider ikke Amerikansk/Svensk skidtsnak over disken. En del DF/V jyder gider vel godt? vi vel heller tænke store tanke, ikke genere kasseekspedienten mere end nødvendigt end sit dødsenskedeligt umnenneskelige job. Sådan set blot et bevis på danskernes rigtige og oprigtige venlighed. Sverige i må gerne få Lemche?

 77. Af Jørgen Vestergaard

  -

  Hvorfor ties man til tavshed når talen kommer på muslimer og deres onde gerninger mod sagesløse dansker
  Hverdag myrdes milioner af svensker men vores politiker tier om dette hvorfor mon?
  Er sandheden ilde hørt hos berlingske?
  Hvorfor beskytter man ondskabens ideologi ?
  ps. er jeg den eneste som skal på tønde og lave puha?

 78. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Hverdag myrdes milioner af svensker men vores politiker tier om dette hvorfor mon?”

  Ifølge Jyllands posten er der 900 mord i sverige årligt og 200 i Danmark..Naturligvis en del af de falske nyheder, hvor der er omkring 4o årlige mord i Danmark.http://jyllands-posten.dk/international/ECE3397529/Sverige-topper-i-kriminalitet/

  Men hvis vi nu tog JP´s falske nyheder her som gode vare, så er der alligevel langt fra 900 årligt til millioner dagligt?
  🙂

 79. Af - Niller

  -

  Det er et noget broget billede der tegner sig når man kigger tilbage i historien på den danske kongerække- ikke så langt tilbage som på Gorm den gamles tid.
  Men fra Christian 1 og så fremefter i 400 år -hvor det var Oldenburg slægten der dominerede den danske kongerække.
  Druk – utroskab- og sindsyge(Chr 7) -er løbet som en rød tråd gennem forløbet- en enkelt massemorder er der også i blandt -det kan man vel godt tillade sig at kalde Chr d 2 som stod bag blodbadet i Stockholm hvor han ved sin kroningsfest lod mange fremstående svenskere halshugge.
  Så måske er det ikke helt tosset at der kommer frisk blod udefra til vores kongeslægt-da man vel ikke helt kan afskrive fortidens ugerninger som konsekvensen af indavl i slægten.

 80. Af Jesper Lund

  -

  Niels Lemche

  I de supermarkeder, hvor jeg handler, Netto, Føtex og KIwi, hilser kassepersonalet på kunden. Jeg tror det er blevet en del af supermarkedernes kundepleje.

 81. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Lader til at de billigste discountsupermarkeder altid nu forlanger denne prøvet amerikanske/Svenske venlighed, som er så falsk! Lad dem nu for fanden da bare være mennesker. Der elsker jeg Virgin airlines..Der må mennesker være mennesker…I de dyre supermarkeder , brugsen mv., er der stor forskel, og kommer an på hvor afstumpet den borgerlige købmand der ejer butikken er over for sine ansatte..

  Jeg finder det som kunde, en uvenlighed over for mig at tvinge deres ansatte til at være robotter over for kunderne i prøvet venlighed..Hold venligst sådan noget ævl i Sverige og USA.

 82. Af Jesper Lund

  -

  Jan Johansen

  Det ville være interessant at se Statsministeriets udkast til dronningens nytårstale for at få et indblik i, hvor meget kongehuset omformulerer talen.

 83. Af Kit Louise Strand

  -

  Til Jesper Lund: Det er værd at huske på, at Dronningen selv senere tog afstand fra sin bemærkning om “de dumsmarte bemærkninger”.

  Tak til Sørine for en meget god klumme! Desværre er jeg bange for, at Kongehuset ikke bliver det samme efter Margrethe d. 2., der har udvist en helt usædvanlig gammeldags pligtfølelse og samvittighedsfuldhed overfor sit hverv.

 84. Af Kent Andersen

  -

  Lisbeth Sørensen: En person, der fyrer en dårlig vittighed, får dig måske ikke til at grine, men det faktum, at personen PRØVER at få dig til at grine, det varmer om hjertet. Det husker jeg. Det samme med et lille smil og 3 dumme, uintelligente og/eller overfladiske ord. Den dårlige vittighed og de 3 dumme, uintelligente, overfladiske ord – dem har jeg glemt 2 sekunder senere.

  Det er noget man opdager, når man prøver at bo i et andet land. Et par dumme ord er bedre end ingen ord. Så føler man sig respekteret og en del af verden. Du skulle prøve at blive læsset ned et fremmed sted, hvor du ingen kendte, ingen telefon havde, og skulle bo der i 5 år.

  Hvis du ikke taler til en kasseekspedient, ikke smiler, og stirrer lige ud i luften – hvorfor
  i alverden skulle kasseekspedienten tro, at det skyldes nogensomhelst form for respekt for et dødsenskedeligt og umnenneskeligt job??? Det lyder mere som en dårlig undskyldning for, at du ikke gider spilde din dyrebare tid på en kasseekspedient, som du dybest set betragter som et laverestående menneske end dig selv. Du kunne bare kigge kasseekspedienten i øjnene i 2 sekunder og smilte på en måde, der ikke så ud som om, at du kun smilede fordi du havde en kniv på halsen. Det koster ikke noget.

 85. Af Niels Larsen

  -

  @ Kent Andersen: “Jeg kender MANGE udlændinge. De siger PRÆCIS det samme som dronningen: (1) Danskere er stort set umulige at få fat på. De stirrer lige ud i luften, når man møder dem i supermarkedet. Ingen åbenhed eller smil.”

  Hvorfor skulle eksempelvis jeg møde de udlændinge med åbenhed og smil? Jeg er helt og totalt modstander af deres tilstedeværelse. Jeg finder, at det er skandaløst, at de har ret til en bolig, mens danskerne kan gå på gaden. Jeg anser det for statsautoriseret røveri af mine penge, at der anvendes skattekroner på dem, Og jeg kan ikke på nogen måde indse, hvorfor jeg skal hjælpe de samme mennesker, som i 2006 råbte “død over danskerene” og brændte mit flag og min ambassade af.

  De kan for min skyld lægge sig til at dø – bare de gør det udenfor Danmarks grænser, så jeg ikke skal spæde penge til til begravelsen.

  Jeg er bestemt ikke enig i, at de skal integreres. Jeg mener, at de skal have et spark ud af landet omgående og uden videre vrøvl. Så kan mange af dem være nok så gode mennesker – FOR mange af dem er det ikke og FOR mange af dem er for utaknemlige!

 86. Af Kent Andersen

  -

  Niels Larsen: Jeg tror ikke der er noget der siger, at du ikke må smide folk ud af landet fordi du smiler til dem. Lovgivning, måske, men ikke smil. Jeg synes heller ikke Danmark skal importere tonsvis af flygtninge til DK, men at Danmark har besluttet, at Hr. X må komme ind i DK, det bebrejder jeg altså ikke Hr. X for.

  Vi taler ikke nødvendigvis om muslimer fra mellemøsten. Jeg taler om udlændinge generelt. Jeg har en kammerat fra Holland, der fik tilbudt job i DK. Han kan godt se mellemøstlig ud. Hvorfor kan du ikke smile til ham? Skal jeg sætte et skilt på ham, hvor der står “ikke muslim fra Holland”?

  Et-eller-andet sted tror jeg, at hvis en meget muslimsk udseende smuk ung pige storsmilede til dig og hjalp dig med dine plastikposer – så ville du ikke kunne lade være med at smile.

 87. Af Jesper Lund

  -

  Kit Louise Strand

  Du må gerne give en reference til et indlæg, hvor Dronningen tager afstand fra sin bemærkning om “de dumsmarte bemærkninger”.

 88. Af Jan Johansen

  -

  Det er fuldstændig uinteressant, “hvor meget kongehuset har omformuleret i Statsministeriets udkast til dronningens nytårstale”. Problemet er, at talen i alt for høj grad bærer præg af, at det netop er andre end dronningen selv, der har været inde over. Derfor bliver talen meget let upersonlig og ikke mindst vanskelig at holde. At den bare bliver læst op, gør heller ikke sagen bedre.

 89. Af Helge Nørager

  -

  Få ting udover ens egen død og Amen i kirken er sikre her i livet.
  Dog er der en ting mere.
  At i krise tider skal ledere have mere i løn, da de bedste skal bruges.
  Og i opgangstider skal ledere have mere i løn, da de ellers vil blive tilbudt et bedre lønnet job af naboen.
  Alt i alt skal ledere bare have mere i løn uanset om det går dårligt eller godt, og dermed den 3 ting som er stensikker her i livet.

 90. Af Jesper Lund

  -

  Jan Johansen
  Jeg synes heller ikke det er meget interessant, kun en lille smule. For eksempel hvem fandt på formuleringen “Så kommer vi med vores ‘danske humor’ og små, dumsmarte bemærkninger. Så møder vi dem med kølighed, og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder – det kan vi ikke være bekendt.”?
  Dronningen selv eller en embedsmand i Statsministreriet?

 91. Af Niels Lemche

  -

  JAN JOHANSEN, det må man da håbe, for det kan så forklare den underlige fejl med de kemiske våben fra Libyen.

 92. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Det er da ikke kun udlændinge –der mærker den ligegyldige kulde i DK. –Det er såmænd nøjagtig det samme, hvis du har fin Frederiksberg-accent –(ligesom dronningen) –De er bare ikke interesseret i andre end dem, der ligner dem-selv ! –Det er landet, hvor man siger : Hvis du vil have en ægte ven ! –Så køb en hund ! —-Hver anden enlige har jo hund !–Så det passer !

 93. Af Flemming Lau

  -

  Kvindelige rettroende muslimer, må ikke have øjenkontakt med mænd og slet ikke kaffirs!

 94. Af Niels Larsen

  -

  @ Kent Andersen

  Jeg prøver så vidt muligt at ignorere dem, men er skam elskværdig, når det ikke kan undgås.

  Politikernes forræderi skal naturligvis ikke gå ud over den enkelte udlænding.

 95. Af Jan Johansen

  -

  Jesper Lund, 14:26
  Meget interessant spørgsmål, men det eksempel virkede da også meget konstrueret.

 96. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Kransekagefigur?

  En ikke ubegavet debattør har brugt begrebet om en preussisk general her på siden i løbet af i dag.

  Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at for vedkommene må der tale om en mere eller mindre bevidst projektion.
  For emnet for denne debat er jo kongehusets legitimitet, hvor et begreb, kransekagefigur, bruges i en sammenhæng men egentligt passer bedst ind i en anden sammenhæng:

  Nemlig om den nuværende danske dronning.

  Alt til sin tid.

  Men er tiden ikke ved at løbe ud i sandet for tårevædet anakronistisk nostalgi over en kransekagefigur, hvis berettigelse som fællesskabkontiunerende identitetsmarkør langsomt bliver mindre og mindre?

  Hun er og bliver jo lige netop kun en kransekagefigur.

  En person indhyllet i en mere og mere tomt klingende myte, hvor man venter på, at den lille dreng i folkeoptåget pludselig råber, “hun har jo slet ikke noget på”.

 97. Af Jan Petersen

  -

  Google i øvrigt lidt om konstitutionel monarki i et demokrati. Dronning Margrethe ER en kransekage figur – eller Danmarks officielle diplomat – kan man vel også kalde det. Dronningen er upolitisk – modsat statsministeren / regeringen – der er politisk. MEN uanset hvad dronningen så ellers udtaler, vil det blive udlagt politisk 🙂

 98. Af Flemming Lau

  -

  Dronningen er altid vel påklædt til forskel fra en tilfældig præsident, der næppe ville turde at bede Gud om at bevare Danmark. I denne globale og åndsformørkede tid, står hun ved sin danskhed. Så den lille dreng vil snarere undres over de mange i optoget som ikke har noget tøj på, som de burde, for den sande rigdom er rakt ud til enhver, høj som lav. “Thi der skal være gråd og tændersskæren”.

 99. Af Niels Juul Hansen

  -

  “AF KIT LOUISE STRAND – 4. JANUAR 2017 12:29
  Til Jesper Lund: Det er værd at huske på, at Dronningen selv senere tog afstand fra sin bemærkning om “de dumsmarte bemærkninger”.

  Fra “Om man så må sige” – 350 Dronning Margrethe-citater udvalgt af Jens Andersen:

  “Fortrudt den tale (1984-talen om dumsmart danskhed)?
  Det har jeg ikke? Den havde jo været gennem Statsministeriet, og der mente man godt, det kunne lade sig gøre. Og så holdt jeg den af karsken bælg. Og jeg skal da ellers love for, at det vat et ordentligt plask, der kom bagefter.”

 100. Af Gert Hansen

  -

  Supermarkeder i Danmark har i de senere år indført en sproglig nydannelse.

  Når man kommer til kassen, siger kassepersonen: ‘Hej’. Hvor man tidligere sagde Go’dag (eller Go’daw), med tryk på anden stavelse.

  Når man går siger kassepersonen (efter at have spurgt om man bil have kassebonnen): Go’dag. Med tryk på første stavelse eller tryksvagt. Hvor man tidligere brugte ordet: Farvel.

  Se, det er jo sprogfornyelse der vil noget. Hvor får de sådan noget fra???

 101. Af Helge Nørager

  -

  Kransekage eller ej, regeringen ville få et gevaldigt problem, hvis regent nægtede at underskrive deres platugler værdige symbol politiske love som alle ved skader mere end gavner.
  Håber hver eneste dag hun trådte i karakter og nægtede at sætte autografen, på de værste og mest destruktive symbol love.
  Måske en dag det sker ?.

 102. Af Søren Rasmussen

  -

  Citat fra Sørines indlæg:


  Monarkiet er meget større end de til enhver tid siddende repræsentanter for det, men spørgsmålet er jo, om folk vil blive ved med at anerkende denne basale virkelighed…

  Okay Sørine – nu kender jeg din holdning – og din basale virkelighed.

  Det her minder mig lidt om Præsident Barack Obama’s ‘Farewell’ udsendt for et par dage siden:

  The White House, Washington

  In 1796, as George Washington set the precedent for a peaceful, democratic transfer of power, he also set a precedent by penning a farewell address to the American people. And over the 220 years since, many American presidents have followed his lead.

  On Tuesday, January 10, I’ll go home to Chicago to say my grateful farewell to you, even if you can’t be there in person.

  I’m just beginning to write my remarks. But I’m thinking about them as a chance to say thank you for this amazing journey, to celebrate the ways you’ve changed this country for the better these past eight years, and to offer some thoughts on where we all go from here.

  Since 2009, we’ve faced our fair share of challenges, and come through them stronger. That’s because we have never let go of a belief that has guided us ever since our founding — our conviction that, together, we can change this country for the better.

  So I hope you’ll join me one last time.

  Because, for me, it’s always been about you.

  President Barack Obama

  This email was sent to sjorcons@gmail.com.
  Unsubscribe | Privacy Policy
  Please do not reply to this email. Contact the White House

  The White House • 1600 Pennsylvania Ave NW • Washington, DC 20500 • 202-456-1111

 103. Af Flemming Lau

  -

  Jeg tror ikke den dag vil oprinde, hvor Dronningen vil nægte at underskrive en lov vedtaget af Folketinget, for så ville hun have gjort det, da abortloven af 1973 lå klar til underskrivelse på hendes bord.

 104. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Flemming Lau.

  Jeg forstår godt, at du læser dine egne holdninger og livsanskuelser ind i personen dronning Magrethe.

  Fint nok.

  Men det har næppe særligt meget med den virkelighed, der foreligger for vores sanser, at gøre.
  Det er kun noget, der foregår inde i hovedet på dig sig selv.

  Den amerikanske præsident kan sagtens sige God bless America. En dansk præsident ville sagtens også kunne sige Gud bevare Danmark.

  Derudover. Hvad er det så for en “sand rigdom, der rækkes ud til høj og lav”, dronningen representerer?

 105. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Når man kommer til kassen, siger kassepersonen: ‘Hej’. Hvor man tidligere sagde Go’dag (eller Go’daw), med tryk på anden stavelse.”

  Lad dem da for helvede sige fuldstændigt hvad de har lyst til, og ikke tvinge dem til en prøvet falsk venlighed over for hver kunde, der bare vil ud af butikken så hurtig som muligt. Såvel som ej være tvunget til at takke hver en kunde for at give dem penge, kun når de gider, eller keder sig. . Jeg gider ikke denne Svenske/Amerikanske bukke og skrabe , og skabe sig mentalitet.

  Lad dem da også få lov at spille lidt af deres egen musik ved kassen mv. så det hele kunne blive lidt sjovere? Det gør man i udlandet. . Hvorfor skal det være så kommercielt intetsigende at handle i et Dansk supermarked? Se også på supermarkedsmodellen af “trader jones” i USA. Der bliver ansatte automatiske medejere af virksomheden når de får et job. De foretager alle slags jobs i supermarkedet, og skiftes ved kassen så kun en time af gangen der. ..Så forstår jeg godt at servicen er i top, for de tjener altså kassen….Det gør de sgu ikke i Netto og Fakta.

 106. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Kronprinsen løber forresten til børnehave med ungerne i en barnevogn hver dag. Plejede at se ham gaden efter søerne når man går ned af Nørrebrogade fra indre by…To forpustet PET agenter løber med. Det er et syn for guder, og må koste skatteyderne 5000 kr. blot at aflevere dem på fritidshjemmet der, eller hvor de nu er? Hver dag.,
  http://b.dk/?_ga=1.240178885.771226439.1482511857
  Kunne være sjovt hvis kongehuset blev lidt mere meningsfuld og åben mht. deres egen fortjeneste af 7oo millioner kr. årligt? Hvad vil de sige som retfærdigheden hertil, og hvorfor der ikke kan spares? “jamen bare vores 5 daglige hårstylister modtager 25.ooo kr., det kan ikke lade sig gøre”-

 107. Af Flemming Lau

  -

  Mon Ami, glimrende link til Trader Jones. Hvorfor har Europa ikke fundet på lignende ide. Der er immervæk mange filialer derovre!

 108. Af J Nielsen

  -

  “For eksempel hvem fandt på formuleringen “Så kommer vi med vores ‘danske humor’ og små, dumsmarte bemærkninger. Så møder vi dem med kølighed, og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder – det kan vi ikke være bekendt.”?
  Dronningen selv eller en embedsmand i Statsministreriet?”

  Jeg synes det lyder som om hver eneste af dronningens nytårstaler i virkeligheden handler om hendes mand.

 109. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt var “dumsmarte bemærkninger” formentlig en af de kommentarer, der IKKE var godkendt af Statsministeriet. Så den personlige kommentar slap dronningen ikke videre godt fra!

 110. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Jeg synes det lyder som om hver eneste af dronningens nytårstaler i virkeligheden handler om hendes mand.”

  Han er fast gæst i operaen, generelt alene,og kommer der tit. Alle skal rejse sig for Franskmanden der ønsket at være konge over Danmark! Når han ikke i sin fritid dræber hvert et fritlevende dyr i Danmark og låner yachten til venner og bekendte i erhvervslivet, som han uden tvivl får lidt “feedback” fra…

  ” En dronnings mand er en oberst med fast ansættelse, som skal adlyde de ordrer, der bliver udstedt af generalen, hans kone.” Prins Henrik

  I hans tilfælde kunne man tilføje heldigvis..Men desværre fungere det ikke åbenbart!.Hans statsbegravelse bliver en hån mod skattebetalere, Danskere og kvinder….

 111. Af Kit Louise Strand

  -

  Jesper Lund, jeg mener at have læst det i forbindelse med, at historiker Jes Fabricius Møller (der er lektor ved Københavns Universitet) sammen med Erik Ettrup udgav bogen ’Dronning Margrethes nytårstaler, 1972-2008’.
  Dronningens afstandtagen til bemærkningen bliver bl.a. omtalt her:
  http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/dronningens-nytaarstale.-en-tradition-bliver-til-over-tid
  Derudover mener jeg at have hørt hende selv lægge afstand til bemærkningen.

 112. Af Jesper Lund

  -

  Jan Petersen

  Mon ikke et Statsministerium under Poul Schlüter kunne finde dette udtryk.

 113. Af Jesper Lund

  -

  Jan Petersen

  Mon ikke et Statsministerium under Poul Schlüter kunne finde på dette udtryk.

 114. Af Jesper Lund

  -

  Kit Louise Strand
  Vil du bekræfte at du sammen med andre fra Selskabet har været i Andre Ejbys sommerhus på Bornholm i forbindelse med et Folkemøde?

 115. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “lad folk betale enhver sit ” ! –Hvis de kongetro ikke vil af med kongehuset (men helst fortsat ser, at hele befolkningen –er med til, at betale deres udgifter incl. apanage ) –Så kan de få “en regning” ! –Længere er den ikke !——Når en del af erhvervs-livet sender “jaguarer (biler) –og andre luxus-ting-til “kongefamilien ” –Så bliver det deres egne hovedpiner ! –Den alm. dansker stopper med, at handle i deres virksomheder ! –Som nu B&O ! –De er ved, at gå neden-om-og-hjem ! –Fordi de leger kejserens nye klæder ! –Og gør en dyd ud af nødvendigheden ! –Og sætter deres produkter så dyre AT: Ingen gider studére til ingeniør –for, at se f.eks., at se tv !—On verra (vi får se)—Den sidste idiot er ikke født endnu !

 116. Af Jens Winther

  -

  Kongehuset er det sidste element af inkarneret nepotisme i vort samfund – og er en latterlig anakronisme, som grundlæggende strider mod de centrale værdier i et moderne, demokratisk land.

 117. Af Helena Hansen

  -

  Sørgeligt at statsministeriet redigerer Danmarks Dronnings nytårstale manuskript. Lad Dronning Margrethe tale fra hjertet og sin oprigtige politiske overbevisning. Vi behøver intet nøglehulskiggeri og von Oben resonnement. Sørgeligt at lavt begavede mennesker , som kun er kommet frem i livet på grund af skarpe knive på albuerne skal redigere Dronningens nytårstale.
  Specielt sørgeligt er det så når disse halvaber vil at Dronningen skal holde sin tale på dårlig dansk.
  Skal det være på denne måde synes jeg at Løkke lige så gerne kan læse hans sludder op selv, om han lægger hjemme i sengen på nytårsaften eller sætter i TV studien kan vel komme ud på et, dem mennesker som han plejer at træffe nytårsaften er såmænd ligeglad.

 118. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Hvis dronningen udlejede 80% af slottene, og Yachten, ville de få nok penge ind til at kunne fungere som kongehus,,Naturligvis nedskåret i profil her og der….Denne burde man indføre med det samme, derefter når den folkelig opbakning bliver stor nok til at afskaffe dem, afskaffer vi dem..Lad os stemme om kongehusets bevarelse , hver evig eneste gang der er folketingsvalg..Kun fair.

 119. Af J. Hanse n

  -

  AF HELENA HANSEN – 5. JANUAR 2017 18:34
  “Sørgeligt at statsministeriet redigerer Danmarks Dronnings nytårstale manuskript. Lad Dronning Margrethe tale fra hjertet og sin oprigtige politiske overbevisning.”

  Dronningen fatter ikke en brik af, hvad der foregår i Danmark.
  Hun ved kun, hvad hofsnogene oplyser hende om.

 120. Af Helena hansen

  -

  Kære Lisbeth Jørgensen, hvis du udlejede 80% af din kusse og holdt munden lukket, skulle du også kunne forsørge dig selv og spare os andre for at betale din kontanthjælp.

 121. Af J. Hanse n

  -

  AF HELE NA HA NSEN – 5. JANUAR 2017 18:34
  Sørgeligt at statsministeriet redigerer Danmarks Dronnings nytårstale manuskript. Lad Dronning Margrethe tale fra hjertet og sin oprigtige politiske overbevisning.

 122. Af Lisbeth Sørensen

  -

  AF HELENA HANSEN – 5. JANUAR 2017 20:46
  “Kære Lisbeth Jørgensen, hvis du udlejede 80% af din kusse og holdt munden lukket, skulle du også kunne forsørge dig selv og spare os andre for at betale din kontanthjælp.”

  Nu skal jeg ikke svare på Fru Jørgensens vegne, men forslaget er dog givet videre til Frk. Hansen selv, som lader til at have intim og stor viden om arbejde på dette område?

 123. Af J. Hanse n

  -

  AF HELE NA HA NSEN – 5. JANUAR 2017 18:34
  “Sørgeligt at statsministeriet redigerer Danmarks Dronnings nytårstale manuskript. Lad Dronning Margrethe tale fra hjertet og sin oprigtige politiske overbevisning.”

  Dronningen er ingen vidende person.
  Hun ved kun, hvad hofsnogene bilder hender ind.

 124. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Nu skal jeg ikke svare på Fru Jørgensens vegne, men forslaget er dog givet videre til Frk. Hansen selv, som lader til at have intim og stor viden om arbejde på dette område?

  Men hvad forventer du af din ligesindede højreradikal retorik dronningen ville komme med hvis hun sagde hvad hun tænkte frit?
  Du ønsker naturligvis en grim retorik mht. landets muslimer..Man ville betyde at milliardeksporten til Arabien ville styrtdykke mv…Du har vist ikke gennemtænkt dit eget forslag, såvel som at Dronningen overhovedet støtter dine tanker her personligt?

 125. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Indlæg til Frk. Hanseni filteret, ang. hendes store intime viden om sex handel?

  Ellers enig med Teddy..Lad kongehuset blive frivilligt brugerbetalt via skatten!

 126. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Nu skal jeg ikke svare på Fru Jørgensens vegne, men forslaget er dog givet videre til Frk. Hansen selv, som lader til at have intim og stor viden om arbejde på dette område?

  Men hvad forventer du af din ligesindede højre radikale retorik dronningen ville komme med hvis hun sagde hvad hun tænkte frit?
  Du ønsker naturligvis en grim retorik mht. landets m uslimer..Man ville betyde at milliardeksporten til Arabien ville styrtdykke mv…Du har vist ikke gennemtænkt dit eget forslag, såvel som at Dronningen overhovedet støtter dine tanker her personligt?

 127. Af Helge Nørager

  -

  Sjov analogi et anker.
  For ved kaj, kastes det ikke.
  I stormvejr kan et drivanker der kyles ud i havet stabiliser skibet, det går ofte tabt.
  Uden kaj, kastes ankeret og ligger på bunden, er der for dybt kan det være nødvendigt at kappe ankerkæden.
  Hvis anker sidder fast på havbunden, kappes kæden også.

  Måske ordet “fundament”, havde været bedre ?

 128. Af Helge Nørager

  -

  En prins som ikke omtales meget, men som vel er en af de få danske kongelige i flere hundrede år som har udvist mod i første kamplinje som fodtudse.
  Prins Aage.
  Og derved kan sammenlignes med et drivanker som gik tabt.
  Prins Aage er stedt til evig hvile blandt legionens andre afdøde, og de vil ikke af med ham igen, da de anser ham som en ægte helt, og en af deres.
  Den danske regering og kongehuset fik for få år siden, en flabet men bestemt afvisning om at flytte afdøde til Roskilde domkirke.
  Se ham Aage var nemlig en rigtig guttermand, og en af dem som der er virkeligt langt imellem.
  Og en af dem som helst skulle glemmes alt om i Dannevang, han er sjældent omtalt i nogen skolebog.
  Hvil i fred Aage.

 129. Af Jan Johansen

  -

  Jesper Lund
  Det er nok meget klogt, at Statsministeriet får udkastet af talen tilbage, efter at Margrethe har forsøgt at gøre sig til med “små dumsmarte bemærkninger”, men et eller flere år har embedsmændene nok sovet i timen. Hvorfor har man ikke også tilbudt hende et talekursus, så vi kan blive skånet for hendes oplæsning af de mange papirstykker?

 130. Af J. Hanse n

  -

  AF JAN JOHANSEN – 6. JANUAR 2017 06:46
  “Hvorfor har man ikke også tilbudt hende et talekursus, så vi kan blive skånet for hendes oplæsning af de mange papirstykker?”

  Denne gang havde de i det mindste hæftet arkene sammen.
  Så hun ikke sad og fumlede med dem.

 131. Af J. Hanse n

  -

  AF JAN JOHANS EN – 6. JANUAR 2017 06:46
  “Hvorfor har man ikke også tilbudt hende et talekursus, så vi kan blive skånet for hendes oplæsning af de mange papirstykker?”

  Denne gang havde de i det mindste hæftet arkene sammen.
  Så hun ikke sad og fumlede med dem.

 132. Af Jesper Lund

  -

  Jan Johansen
  Niels Juul Hansens kommentar 4. Jan 17:54 viser et dronningecitat fra 2005, der viser at Dronningen selv må have fundet på dumsmart-bemærkningen samt at dette blev godkendt af Statsministreriet.

  Jeg hørte Dronningens nytårstale i radioen pga. Yousee nedbrydet. Det lød som et teatertordenvejr hver gang Dronningen bladrede i sine papirer.

 133. Af Jan Johansen

  -

  Nu prøver hun Gud hjælpe mig med “sku og helvede”. Ja, kan man ikke gøre sig tilstrækkelig bemærket på den ene måde, så må man prøve med andre metoder. Vi har åbenbart at gøre med et sølle anker.

 134. Af J. Hans en

  -

  AF JAN JOHAN SEN – 6. JANUAR 2017 10:15

  Måske et plov anker eller et paraply anker.

 135. Af Helena Hansen

  -

  Der er vist nogle, som har fået for meget af de våde varer til Nytår -det kan jo også sagtens lade sig gøre når man ikke arbejder. Men velbekomme, gentag bare indlæggene gang på gang på gang på gang etc. Hitler skrev: enhver påstand skal gentages gang på gang på gang indtil selv den dummeste har forstået den.

 136. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “itler skrev: enhver påstand skal gentages gang på gang på gang indtil selv den dummeste har forstået den.”

  Nok, de færreste Danskere der deler mening med din rollemodel her?
  Men fortsæt blot med at udstille dig selv!

  Ud, med kongehuset..På valg hvert fjerde år!

 137. Af J. Hans en

  -

  AF LISBETH SØRENSE N – 5. JANUAR 2017 21:43
  “AF HELENA HAN SEN – 5. JANUAR 2017 20:46
  “Kære Lisbeth Jørge nsen, hvis du udlejede 80% af din kusse og holdt munden lukket, skulle du også kunne forsørge dig selv og spare os andre for at betale din kontanthjælp.””

  Jeg tror nu ikke, at Helena Hanse n kan få et levebrød ud af dette, hvis hun kun anvender 80 procent, og munden holdes lukket hele tiden.

 138. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Der er andre –som vi gerne vil af med –Nemlig –“den sociale narresut ” ! –S,u, Studérende –i forældre-købs-lejlighederne ! –Andre folk ´s curlinger –er en pest –idagens Danmark !–Forældrene –slipper først og fremmest af med dem —22 årige S.U.- modtagere i forældrekøbs-lejlighederne —Inden da –har skatteborgerne –forsørget folks afkom –lige fra fødslen –indtil de ender som evig-heds-studerende –og en pestilens –med deres druk-fester !–og en “pest” -For alle andre end –dem, der har avlet dem ! –Afskaf 100 % S.u ´en –Og sæt skatten ned –for alle dem, der har fravalgt børn !!

 139. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Den forbannede S.U.- ungdom ” !—Ovenfor –kan vi se, hvilke typer –der i høj grad er tale om ! –Nemlig “yngre mænd –der er typiske taber-typer ” –De modtager også S.U.–i lange baner incl. gratis udd.–Men lige lidt hjælper det ! –Så det eneste rigtige ER AT : –Sørge for, at deres såkaldte forældre –bliver påbudt, at avle børn ! –Det gjorde man faktisk i gamle dages Danmark ! –Man tvangs-steriliserede –de småt-begavede –så de ihvertfald ikke kunne formére sig !–Noget lignende burde gøres i det nuværende slatne Danmark ! –Hvad siger du Sørine ??

 140. Af Jan Johansen

  -

  Med enevældens ophør i 1849 fik vi indført en form for folkestyre, eller skal vi sige indirekte folkestyre. Siden 1660 havde kongemagten formelt overtaget magten, men en lille inderkreds på ca. 20 stormænd, tilhørende adelen, havde ret stor indflydelse på arvefølgen i kongehuset samt styret i landet. Denne stab blev af gode grunde løbende udskiftet. Efter 1849 havde adelen vist nok relativ stor magt i henholdsvis Landstinget og Folketinget, så det var vel så som så med et reelt folkestyre. Demokratiet var vist ikke kommet helt på plads. Var adelens fortsatte magt mon grunden til, at man fastholdt kongedømmet, dog ændret til den form, vi kender i dag – nemlig et indskrænket monarki med meget begrænsede beføjelser? Det er der meget, der tyder på. Se bare på de tætte bånd, der stadig er mellem kongehuset og adelen. Havde vi fået et reelt demokrati i 1849, havde befolkningen nok afskaffet kongedømmet. Hverken før, under eller efter enevælden skyldte vi kongedømmet noget. Derfor havde det nok på det tidspunkt været mere rimeligt at afslutte den del af vores historie og overgå til en mere tidssvarende styreform som den, vi ser praktiseret i Schweiz i dag.

 141. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Jeg tror nu ikke, at Helena Hanse n kan få et levebrød ud af dette, hvis hun kun anvender 80 procent, og munden holdes lukket hele tiden.”

  Naturligvis altid interessant at høre om en økonomisk åbning..Er absolut middelmådig her i dette tilfælde, , men hvorledes kvinder lever der må sælge deres krop synes jeg er uværdigt for ethvert samfund, og dette burde forbydes..Ligesom i Sverige..

  Jamen , lad os spørge eksperten selv her, Fru Hansen…Hvad er prognosen som sexworker i Danmark? Hvor lang tid kan du leve, seksuelle sygdomme mv, taget med i beregningen? Hvad er din livs forventning ift. staten?

  SU har meget lidt med kongehuset at gøre Teddy..De fik det hele foræret der.. 🙂 🙂 🙂
  Dog må man indrømme at kongehuset nok bringer end flere milliarder end end hvad de brugere, via deres udenlandske ligesindede diktatorer..Men i længden drejer det sig om de borgerlige kongelige dyder,fremtiden, mv. og den må gå…

Kommentarer er lukket.