De gamle progressive

Af Sørine Gotfredsen 79

Som udgangspunkt opfattes det som en kompliment at blive kaldt progressiv. Ordet kan oversættes med fremskridtsvenlig, og ikke mange er i tvivl om, hvad dette har indeholdt i de seneste mange årtier. Det fremskridtsvenlige har været forbundet med et positivt syn på det teknologiske, globale, anti-nationale og multikulturelle. Altså, forestillingen om en verdensorden, der styres af en uafvendelig udvikling, mens noget gammelt ses som definitivt tilbagelagt. Dyrkelsen af én udlægning af det progressive rummer imidlertid en risiko for at komme til at opfatte tidens tankesæt som så evigt gyldigt, at det ikke kan modsiges, hvormed udviklingen kan komme ganske bag på én. Når tidligere danske udenrigsministre i dag højlydt undrer sig over, at vi ikke synes bedre forberedt på hverken Donald Trump eller konturerne af et europæisk brud med tidens progressive ånd, afsløres det, at man er groet fast i én bestemt forestilling om, hvordan verden vil skride fremad.

Man glemmer, at den moderne udvikling altid med sig bærer kimen til sin egen modsigelse, idet mennesket reagerer, når det af den fremadskridende bevægelse føler sig truet på sin identitet. Det er i høj grad dét, Henrik Pontoppidans store romaner handler om, og har man læst “De dødes rige”, kan denne tids opbrud ikke komme helt bag på én. Med Donald Trumps indmarch og de politiske skred i Europa er en modreaktion indtrådt, og forfatter Carsten Jensen skrev forleden i Politiken, at eftersom de ældre er i overtal blandt de bekymrede, må vi satse på ungdommen. Han ser for sig, hvordan syreren og danskeren hånd i hånd som ”fremtidsborgere” kan hente meningsfuldhed ”fra den fjerne horisont”, men midt i sin ærgrelse over de frygtsomme ældre og sin hyldest af ungdommen glemmer Carsten Jensen, at selv de unge jo bliver ældre en dag. Der er ikke tale om to forskellige menneskeracer – en ung og en gammel. Der er tale om nogle grundlæggende mekanismer, der kan gøre sig gældende i ethvert livsforløb i takt med, at døden rykker tættere på, og man mærker trang til at værne om sine rødder på ét bestemt sted. Og for dén, der aldrig for alvor har været ung indeni, synes tidens opbrud så naturligt, fordi man selv – også i de yngre år – så tydeligt mærkede, hvordan bekymringen slog rod. Carsten Jensen mener, at vi oplever et værdisammenbrud, fordi han ser sin egen version af det progressive som indlysende sand. Men mon ikke snarere vi oplever et værdisammenstød, der vil gentage sig igen og igen, fordi opfattelsen af det progressive ikke ligger fast. Heller ikke i den enkeltes eget liv, hvor tidens gang gradvist ændrer livssynet.

Donald Trump får mange advarselslamper til at blinke med sine primitive demagogiske træk, men han udtrykker også holdninger, der for mange giver mening. For eksempel for dem, der har erkendt, at man må værne om det nationale og nære skepsis overfor dele af den muslimske verden, og når man i progressivitetens navn så længe har underkendt den akkumulerede frustration, vil reaktionen før eller siden komme. Vi lærer for tiden, at ingen menneskeskabte tanker er endegyldigt sande, for når virkeligheden bevæger sig, og den enkelte bliver ældre, kan de blive afløst af noget andet. Og selv de unge, der måske i dag ser sig selv som frygtløse fremtidsborgere, kan om føje år komme til at indse, at det progressive også for dem har fået en anden karakter. De vil stadig føle sig fremskridtsvenlige, men på en anden måde.

79 kommentarer RSS

 1. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Det fremskridtsvenlige har været forbundet med et positivt syn på det teknologiske, globale, anti-nationale og multikulturelle. ”

  Slet ikke hvad progressiv betyder..Det relatere til at være på forkant med udviklingen, og gøre det nødvendige for fremtidens success..Intet med at være anti-nationalt eller støtte multikulturalisme her. Dette gør progressive som ikke progressive i en pærevælling.

  “afsløres det, at man er groet fast i én bestemt forestilling om, hvordan verden vil skride fremad.”

  tRUMP er det modsatte af progressiv..Repræsentere de regressive dyder, hvor man går tilbage til protektionisme og blind nationalisme..Formentlig er hans sidste nye politik 90 dage indvandrerforbud mod visse muslimske lande rent populisme for den hvide redneck befolkning der stemte for ham i USA..Den bliver uden tvivl ophævet om 90 dage af de andre republikanere. Sådant kunne vi fortsætter mht. hans regressive og populistiske politik..Som et DF der mere end har fordoblet indvandringen til DK, også muslimsk, når de har haft magten sammen med venstre overfor antallet set under røde regeringer.

 2. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Han ser for sig, hvordan syreren og danskeren hånd i hånd som ”fremtidsborgere” kan hente meningsfuldhed ”fra den fjerne horisont”, men midt i sin ærgrelse over de frygtsomme ældre og sin hyldest af ungdommen glemmer Carsten Jensen, at selv de unge jo bliver ældre en dag. ”

  Ungdommen har jo altid været lidt dummere end de ældre, men langt mere humanistiske. Helt fair at de ønsker flere indvandrer, men prisen er den de selv kommer til at betale i længden..Det gælder om at støtte humanismen hele livet igennem, men ikke blindt således at man mener at grænserne bare skal stå åben for religiøse indvandrer..Hvis vi kun tillod ateistisk indvandring ville meget være løst dog.

  Derudover ønsker mange fra venstrefløjen en stram indvandringspolitik..Faktisk så mange at med deres stemmer har de røde regeringer over tid haft en strammere indvandringspolitik end de blå, hvor fX DF´s mandater mere end fordoblet indvandringen til DK pr. år over lo år end lo året før..Og samme igen nu under fadbamse regeringen..
  Schluter regeringen startede hele indvandrer bølgen for at løn og velfærds erodere Danskerne til liberalisternes gavn.

  Carsten Jensen som Marstrand er nyttige idioter mht. at få venstrefløjen til at fremstå som absolut laissez faire mht. en fri indvandringspolitik ..Totalt latterligt naturligvis..

  Glem ej heller hvorledes liste Ø har landets strammeste indvandringspolitik mht. løndumping af EU borgere i landet? De kæmper social dumpning overalt..Og S og SF gør også sit..Der støtter de blå partier EU løndumpning i sin totalitet.

 3. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Han ser for sig, hvordan syreren og danskeren hånd i hånd som ”fremtidsborgere” kan hente meningsfuldhed ”fra den fjerne horisont”, men midt i sin ærgrelse over de frygtsomme ældre og sin hyldest af ungdommen glemmer Carsten Jensen, at selv de unge jo bliver ældre en dag. ”

  Ungdommen har jo altid været lidt d ummere end de ældre, men langt mere humanistiske. Helt fair at de ønsker flere indvandrer, men prisen er den de selv kommer til at betale i længden..Det gælder om at støtte humanismen hele livet igennem, men ikke blindt således at man mener at grænserne bare skal stå åben for religiøse indvandrer..Hvis vi kun tillod ateistisk indvandring ville meget være løst dog.

  Derudover ønsker mange fra venstrefløjen en stram indvandringspolitik..Faktisk så mange at med deres stemmer har de røde regeringer over tid haft en strammere indvandringspolitik end de blå, hvor fX DF´s mandater mere end fordoblet indvandringen til DK pr. år over lo år end lo året før..Og samme igen nu under fadbamse regeringen..
  Schluter regeringen startede hele indvandrer bølgen for at løn og velfærds erodere Danskerne til liberalisternes gavn.

  Carsten Jensen som M arstrand er nyttige i dioter mht. at få venstrefløjen til at fremstå som absolut laissez faire mht. en fri indvandringspolitik ..Totalt latterligt naturligvis..

  Glem ej heller hvorledes liste Ø har landets strammeste indvandringspolitik mht. løndumping af EU borgere i landet? De kæmper social dumpning overalt..Og S og SF gør også sit..Der støtter de blå partier EU løndumpning i sin totalitet.

  “Donald Trump får mange advarselslamper til at blinke med sine primitive demagogiske træk, men han udtrykker også holdninger, der for mange giver mening. For eksempel for dem, der har erkendt, at man må værne om det nationale og nære skepsis overfor dele af den muslimske verden, og når man i progressivitetens navn så længe har underkendt den akkumulerede frustration, vil reaktionen før eller siden komme”

  Os andre mere saglige der ser en en trussel også i jødernes medie og penge magt i Danmark og vesten, og alle de krige de laver og støtter samt er imod kristne, har ingen repræsentation..Trump støtter blindt op om jøderne som gør DF..Det er den ekstreme højrefløj der altid støtter op her. MHT: jøderne gør de det lidt mere stille..De ved godt at mange af deres vælgere også er kritiske mod dem..Derfor foretrækker de ikke at sige det for højt altid..

 4. Af lisbeth Sørensen

  -

  Ps har også et andet indlæg i filteret , ud over det første ovenover?

  “Donald Trump får mange advarselslamper til at blinke med sine primitive demagogiske træk, men han udtrykker også holdninger, der for mange giver mening. For eksempel for dem, der har erkendt, at man må værne om det nationale og nære skepsis overfor dele af den muslimske verden, og når man i progressivitetens navn så længe har underkendt den akkumulerede frustration, vil reaktionen før eller siden komme”

  Os andre mere saglige der ser en en trussel også i jødernes medie og penge magt i Danmark og vesten, og alle de krige de laver og støtter samt er imod kristne, har ingen repræsentation..Trump støtter blindt op om jøderne som gør DF..Det er den ekstreme højrefløj der altid støtter op her. MHT: jøderne gør de det lidt mere stille..De ved godt at mange af deres vælgere også er kritiske mod dem..Derfor foretrækker de ikke at sige det for højt altid..

 5. Af Niels Larsen

  -

  Carsten Jensen er udtryk for det absolut modsatte af progressivitet. Han hænger i dén grad fast i det ildelugtende hængedynd af overgemt pladderhumanisme, som vi nu med Trumps indsats forhåbentlig indenfor en overskuelig fremtid får smidt på Historiens Mødding, hvor den rettelig hører hjemme.

  Når man i FN sætter et benhårdt muslimsk diktatur til at være vogter over menneskerettighederne, så har man in effect sagt, at de rettigheder er uden praktisk betydning og at de kan bøjes efter lyst. Skrot dem. De er desavouerede gennem valget af det afskyelige land som siddende for bordenden.

  Det samme gælder flygtningekonventionen, som ikke på noget punkt følges efter ordlyd eller hensigt. Tesen om, at man skal være personligt forfulgt for at få asyl, er tråd under fode i årevis, hvor revl og krat er blevet godkendt til at få asyl – og de få, som afvises, smider vi jo alligevel ikke ud. Skrot det lort og luk helt af for mennesker fra andre kulturer/religioner/verdensdele. Lad de områder selv få skik på eget hus – helst før de fremmede helt får ødelagt vort kontinent; det er godt på vej!

 6. Af Jesper Lund

  -

  Thrumps aktieportefølje omfatter bl.a. General Electric , Chevron , UPS , Coca-Cola, Ford, Nike , Google , Apple Inc. , Philip Morris, Intel , IBM og Facebook. Han har også investeret internationalt i en række nye markeder placeret i Europa og Asien.

  Det viser at Thrump selv lever af den globaliserede verden. Hvordan det hænger sammen med hans isolationistiske og “America first” politik er svært at forstå.

 7. Af lisbeth Sørensen

  -

  Det højreradikale angreb af en hvid mod en mosque i Canada med 6 døde indtil nu og masser af såret, viser os endnu engang at det er nødvendigt at få den radikale højreradikale fløj og dens borgere , såsom JUF, Lemche, Pre.ben, Allan Hansen, KO m.fl. under kontrol..Pet og SP har meldt klart ud at denne regressive stamme af borgere, udgør en stærk samfunds trussel mod vores sikkerhed, og er den største terrortrussel i Danmark for øjeblikket. De progressive borgere udgør ingen trussel.

  Lund hver en Dansker er medejere af de nævnte firmaer gennem ATP og hvad ved jeg…

 8. Af r vangkilde

  -

  DET PROGRESSIVE SAMFUND, – skal også være funktionel, men når skat er på vej til 100% ja,
  så går demokratiet i stå og borgerne bliver passive, som ved kommunismens fald.
  Trump genindføre den gamle private progressive ånd, den amerikanske pioner ånd med viljen
  til sejr og private vækst i beskæftigelse og investeringer, eller kald det konkurrence ånden.

 9. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Kære Sørine ! –Det ville klæde de danske præster Om de ville være solidariske med kultur-kristne skatteborgere ! –Og gøre en indsats for ! Enten AT: Få sendt “Muslimer ” ! Tilbage, hvor de stammer fra ! –Eller sørge for, at de skræmte Islam-tilhængere ! –Bliver Kristne ! –Noget må vi da kunne forvente af de danske præster –ikke sandt ?

 10. Af Niels Larsen

  -

  Sæt ikke forventningerne for højt, Teddy-Bjørn-Plys Olsen …

 11. Af Niels Lemche

  -

  Kære Sørine, det må være ærgerligt at skrive en god blog og så se, at de første ti indlæg intet har med dit emne at gøre. Så er den blog saboteret.

  Men hvis der stadig er håb så et par bemærkninger:

  Jeg ville ikke være så kategorisk mht. ideen om, at alderdommen bare er ensbetydende med forstening. Det er klart, at de fleste af min årgang voksede op med en ganske perifer idé om omverdenen. Når man rejste udenlands i 1950erne og i hvert fald i begyndelsen af 1960erne var med det med Spies eller præsten til Mallorca (som ingen kunne udtale korrekt) eller på bustur til Harzen. Husk: Pengene var små, og det var stadig en luksus at rejse langt. Ikke underligt, at de selv samme på deres ældre dage projicerer det billede af omverden frem, som de selv levede i, dvs. noget fjernt og ukendt. Og her taler vi naturligvis om majoriteten. Der var få som jeg selv, der var så heldige at kunne rejse fra de tidlige leveår i hele Europa, i mit tilfælde mellem fem og ti år til Norge og Sverige, fra mit tiende år til Tyskland Østrig, Schweiz, Frankrig, Italien og de tre Benelux-lande. Italien blev så at sige mit andet fædreland. Jeg var der et utal af gange. Som femtemårig udvideders kredsen til Grækenland, hvor jeg var på en længere privat rundrejse i sommeren 1961. Jeg var priviligeret og klandrer ikke andre, der ikke havde de samme muligheder.

  I dag, og det gælder for dem, der voksede op inden for EU, og hvor Europa blev en naturlig arena for deres foretagsomhed, eksisterer begrænsningerne ikke, eller i hvert fald ikke på samme måde. De er ikke bange for den store verden udenfor. Derfor er det ikke bare et spørgsmål om, at de nok ændrer sig, når de bliver ældre, for deres arena er fra deres barndom verden udenfor.

  Der, hvor vi ændrer os, er i synet på verdens kompleksitet. Computertiden er det oplagte eksempel. Jeg sagde engang, da min computersøn var der: Jeg synes, at verdens er blevet meget kompliceret. Han så på mig med måben. Men jeg har fået en lille hævn: For et år siden sagde han noget, der snærpede i samme retning (han er nu fyrre).

  Så det her er ikke bare et generationsspørgsmål; det er i høj grad et spørgsmål om hvilken horisont, man voksede op med.

  Og så vil jeg ikkeengang tage spørgsmålet om uddannelse med i diskussionen.

 12. Af Niels Lemche

  -

  Kære Sørine, det må være ærgerligt at skrive en god blog og så se, at de første ti indlæg intet har med dit emne at gøre. Så er den blog saboteret.

  Men hvis der stadig er håb så et par bemærkninger:

  Jeg ville ikke være så kategorisk mht. ideen om, at alderdommen bare er ensbetydende med forstening. Det er klart, at de fleste af min årgang voksede op med en ganske perifer idé om omverdenen. Når man rejste udenlands i 1950erne og i hvert fald i begyndelsen af 1960erne var med det med Spies eller præsten til Mallorca (som ingen kunne udtale korrekt) eller på bustur til Harzen. Husk: Pengene var små, og det var stadig en luksus at rejse langt. Ikke underligt, at de selv samme på deres ældre dage projicerer det billede af omverden frem, som de selv levede i, dvs. noget fjernt og ukendt. Og her taler vi naturligvis om majoriteten. Der var få som jeg selv, der var så heldige at kunne rejse fra de tidlige leveår i hele Europa, i mit tilfælde mellem fem og ti år til Norge og Sverige, fra mit tiende år til Tyskland Østrig, Schweiz, Frankrig, Italien og de tre Benelux-lande. Italien blev så at sige mit andet fædreland. Jeg var der et utal af gange. Som femtemårig udvideders kredsen til Grækenland, hvor jeg var på en længere privat rundrejse i sommeren 1961. Jeg var priviligeret og klandrer ikke andre, der ikke havde de samme muligheder.

  I dag, og det gælder for dem, der voksede op inden for EU, og hvor Europa blev en naturlig arena for deres foretagsomhed, eksisterer begrænsningerne ikke, eller i hvert fald ikke på samme måde. De er ikke bange for den store verden udenfor. Derfor er det ikke bare et spørgsmål om, at de nok ændrer sig, når de bliver ældre, for deres arena er fra deres barndom verden udenfor.

  Der, hvor vi ændrer os, er i synet på verdens kompleksitet. Computertiden er det oplagte eksempel. Jeg sagde engang, da min computersøn var der: Jeg synes, at verdens er blevet meget kompliceret. Han så på mig med måben. Men jeg har fået en lille hævn: For et år siden sagde han noget, der snærpede i samme retning (han er nu fyrre).

  Så det her er ikke bare et generationsspørgsmål; det er i høj grad et spørgsmål om hvilken horisont, man voksede op med.

  Og så vil jeg ikkeengang tage spørgsmålet om uddannelse med i diskussionen.

 13. Af J Nielsen

  -

  Hellere agressiv end progressiv.

 14. Af Arvid Holm

  -

  Det progressive eller fremskridtsvenlige omfatter ikke alle forandringer.
  Man må holde sig for øje, at ændringer af noget bestående både kan være fremskridt og tilbageskridt.
  Desværre kan man få det indtryk, at mange mennesker ubekymret tager for givet, at alle foreslåede ændringer vil være fremskridt.
  Carsten Jensen tager det utvivlsomt for givet, at den fremadskridende ændring af befolkningssammensætningen er et fremskridt.
  Da ændringen først kan vurderes med sikkerhed, når konsekvenserne foreligger, er Jensens opfattelse kun et gæt.
  Carsten Jensens flammende engagement i spørgsmålet indikerer endog, at hans opfattelse er et meget subjektivt præget gæt.
  En del af de erfaringer med den blandede befolkning, der allerede foreligger, tyder på, at Carsten Jensens opfattelse er den rene ønsketænkning.
  Det forekommer hasarderet at satse det fremtidige samfund på luftkasteller, når ændringen vanskeligt kan gøres om.

 15. Af Niels Larsen

  -

  ”Donald Trump får mange advarselslamper til at blinke med sine primitive demagogiske træk, men han udtrykker også holdninger, der for mange giver mening. For eksempel for dem, der har erkendt, at man må værne om det nationale og nære skepsis overfor dele af den muslimske verden, og når man i progressivitetens navn så længe har underkendt den akkumulerede frustration, vil reaktionen før eller siden komme.”

  Korrekt. Jeg er bestemt ingen fan af Trump og er en hel del betænkelig ved hans fremfærd på mange områder.

  Men når de nuværende politikere gennem 35+ år har udvist en decideret selvdestruktiv adfærd – og den invasion af millioner af for omkring halvdelens vedkommende totalt uduelige og ubrugelige mennesker med gennemsnitligt ringere intelligens end den på vort kontinent fremherskende, som de har tilladt, kan kun betegnes som selvdestruktiv – så kan man kun se med en vis velvilje på en politiker, som tager tilløb til at standse galskaben. Og håbe at valget af ham kun er det første i en række valg også her i Europa. Vi trænger i dén grad til, at der kommer politikere som Geert Wilders, Marine le Pen, Frauke Petry og Pernille Vermund frem i forreste række og at den ødelæggende politiske korrekthed bliver forkastet som ødelæggende for vor fremtid.

  Politikere som Angela Merkel, Jean-Claude Juncker, Federica Mogherini , Martin Schulz , Donald Tusk og Lars Løkke er farlige for europæernes fremtid, da de bekymrer sig mere om indholdet af og efterlevelse af indholdet af gamle, forældede og gulnede lapper papir fra FN end om deres egne befolkningers tarv.

 16. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! Niels Larsen ! –Du har ret ! –Så vi tager sagen i egen hånd ! –Vi skal fravælge de danske plejehjem ! –Og sørge for AT Vores gamle udtjente skatteborgere –kommer ned i solen om vinteren ! –Norge tilbyder til deres pensionister AT: Komme til Spanien fra september til april måned, hvert år ! –på nedlagte Finca ´er (store land-steder a la det hotel vi så Jørgen Leth og Co. i sidste uge på tv ) –Det er statsejede fantastiske hoteller ! –OG sådan nogle skal tilbydes danske pensionister inc. spansk-undervisning ( det er man selvfølgelig nødt til, at lære ! –(se udsendelsen iaften på tv 2 fri !—-En anden ting ! –Hvorfor skal Ellen Trane Nørby være sundheds-minister (hun aner intet om området og har aldrig arbejdet –derimod er hun evigheds-studérende i kunst-historie ) –Thyra Frank skal selvfølgelig med de gamle ned til de spanske Finca ´er—Hun er udd. sygeplejerske og véd, hvad der foregår ! –Vil I indrømme AT: Det danske Folketing skal skrottes fuldstændigt ! –Der skal nye folk fra erhvervs-livet –til fadet ! –Hvad siger I Om : et ældre-center på en spansk Finca ???

 17. Af Jesper Lund

  -

  Niels Lemche

  Har min kommentar intet med emnet at gøre? Jeg opfatter Sørines indlæg som et opgør med “et positivt syn på det teknologiske, globale, anti-nationale og multikulturelle”. Hun nævner så Donald Trumps indmarch som en modreaktion. I min kommentar gør jeg så opmærksomhed på at Donald Trumps virksomhed selv er globalt orienteret. Jeg har derfor svært ved at se Donald Trumps indmarch som denne modreaktion.

  Det er så også svært at se, hvad Trump egentlig vil. Nu med indrejseforbudet fra de 7 muslimske lande, hvor han fået rigtig mange kritikere, f.eks. store internationale USA firmaer.

 18. Af Niels Lemche

  -

  JESPER LUND, meget lidt. Temaet er forandringsberedskabet hos ældre mennesker. Men så også — indrømmet — Trumps spillen på fobierne.

 19. Af Jesper Lund

  -

  Niels Lemche

  Temaet forandringsberedskabet hos ældre mennesker anvendes af SG som røgslør for hendes egentlige mission, som er modstanden imod “et positivt syn på det teknologiske, globale, anti-nationale og multikulturelle”. Det er jo ikke første gang, hun giver udtryk for denne modstand.

 20. Af Niels Larsen

  -

  Jesper Lund

  Et flertal af amerikanerne – ikke blot af Trumps vælgere – støtter indrejseforbuddet.

 21. Af Jesper Lund

  -

  Niels Larsen

  Hvor ved du det fra?

 22. Af bjørn olesen hansen

  -

  Kommunisterne har altid påstået at de var de progressive og fremsynede, og at den historiske udvikling uundgåeligt ville ende med kommunistiske sejre overalt, og en strålende, vidunderlig og lykkelig fremtid for alle de lande og mennesker der blev kommunistiske. Og i 1900, 1917 og 1925 var det helt sikkert at ALLE jordens lande meget snart ville være kommunistiske. I praksis har det desværre vist sig at kommunisme altid og hver gang ender i fattigdom, rædsel, statsterror, død og elendighed. Og se hvordan den rødradikale Merkel nu er i fuld gang med at ødelægge Tyskland, Sverige, Danmark og hele Europa. Se snap hanen, den korte, 180gr, urias og you tube: Merkels migrant crisis, one year on/ what next!!

 23. Af bjørn olesen hansen

  -

  Kommunisterne har altid påstået at de var de progressive og fremsynede, og at den historiske udvikling uundgåeligt ville ende med kommunistiske sejre overalt, og en strålende, vidunderlig og lykkelig fremtid for alle de lande og mennesker der blev kommunistiske……………………………………….. hver gang ender i fattigdom, rædsel, statsterror, død og elendighed. Og se hvordan den rødradikale Merkel nu er i fuld gang med at ødelægge Tyskland, Sverige, Danmark og (rest i fil t ret)

 24. Af Niels Lemche

  -

  BJØRN OLESEN HANSEN, kan alle I Angelafober ikke snart blive enige om, hvad og hvem hun er? Er hun nazist, et stasisvin, en rødglædende kommunist, eller hvad? Det er jo aldeles forvirrende, eller er det bare jer, der er forvirrede.

 25. Af Niels Larsen

  -

  Jesper Lund

  Meningsmåling fra Rasmussen’s.

  http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/trump_administration/prez_track_jan31

  “The Rasmussen Reports daily Presidential Tracking Poll for Tuesday shows that 51% of Likely U.S. Voters approve of President Trump’s job performance. Forty-nine percent (49%) disapprove. ”

  “Forty-seven percent (47%) of voters think the country is headed in the right direction, the highest level of optimism in over 12 years of regular surveying.”

  “Fifty-two percent (52%) say the federal government does not focus enough on the threat of domestic Islamic terrorism. “

 26. Af P Christensen

  -

  Naturen har nu engang eneret på naturlove.
  Mennesket har ikke opfundet nogle, kun konstateret dem.

  Nogle mennesker kan have forestillinger om at deres
  opfattelser er selvopfyldende profetier.
  Og vi kender alle til, at nogen har mere tiltro til egne evner
  og rigtighed af egne opfattelser end andre.
  Men det kan være funderet på en blanding af arrogance
  og enfoldighed, som man fx oplever det hos radikale.

  Forestillingerne om at hvis blot alle former for grænser blev nedbrudt og straks,
  ville alle mennesker smelte sammen i idel lykke og konsensus,
  har som ventet (af en del af os) vist sig naiv og ukorrekt.

 27. Af J Nielsen

  -

  “Jeg er bestemt ingen fan af Trump og er en hel del betænkelig ved hans fremfærd på mange områder.

  Men når de nuværende politikere gennem 35+ år har udvist en decideret selvdestruktiv adfærd (…) – så kan man kun se med en vis velvilje på en politiker, som tager tilløb til at standse galskaben.”

  Sgudda ikke i U.S.A. Og det er vel der han er valgt. Det skulle så være tilbage til og med Reagan. Selvdestruktive præsidenter på rad og række.

 28. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Men hvis der stadig er håb så et par bemærkninger:”

  Spar dig bare Lemche..Det væsentligste blev sagt i de første lo indlæg..

  “Når man rejste udenlands i 1950erne og i hvert fald i begyndelsen af 1960erne var med det med Spies eller præsten til Mallorca (som ingen kunne udtale korrekt) eller på bustur til Harzen. ”

  Her fortæller Lemche hvad han foretog sig i sin kulturkreds..Grisefest på mallorca var og er fordi de kulturløse, som er charterferier det stadig i dag..I kulturelle hjem kørte man skam rundt i Europa både i bil, på cykel, camperet, boet hos lokale borgere mv i 50/60érne..Backpacket gennem asien mv. ..Det blå mennesker er dog nok mere regressiv mht. til at se kulturelle muligheder, endvidere være interesseret i anden kultur end flæskesteg og snaps?

  “Hellere agressiv end progressiv.” Hvis det er progressivt naturligvis..Blå Regressivhed er aggressiv og af negativ karakter.. 🙂

  I dagens Berlingske er der et god interview med gyldent dagsgrys leder i Grækenland, som er et rent nynazistisk parti, meget i stil med DF, UKIP og tRUMP´s bevægelse..Sågar med Putins, Le pen, Wilders og nok især Sveriges demokraterne som meget muligt er Europas mest ekstreme højreparti..DF er nærmest stueren i sammenligning..

  Trump, UKIP, Putin, Le Pen, Wilders mv. viser hvor nær vi er ved at nærme os 1984 af George Orwell som for øjeblikket er på bestsellerlisten overalt i verden igen..Socialisten Orwell, fortalte os hvad der sker i denne fantastiske bog når man lever i et liberalistisk fascistisk styre, som uden tvivl er målet fra Trump og venner.

  George Orwell snakkede om en max forskel på en til lo mellem fattigste og rigeste..Dette er stadig aktuel ide, og ville være en fin start på socialismen..Når Trump er færdig vil uligheden være endnu større, som den vil være i UK efter UKIP´s gamle vælgere britexit..Derefter vil de endelig stemme socialistisk, hvis de altså stadig har et demokrati til den tid overhovedet taget.

 29. Af Niels Juul Hansen

  -

  Som altid når man læser Sørine Gotfredsens blogs skal man igennem en masse tanker og overvejelser om dette og hint (i denne blog ‘progressiv’ eller fremskidt) før man kommer til indlæggets hovedpointe.

  Muslimer.

  Jeg ved ikke om det er en del af den lutherske, protestantiske DNA at male fjendebilleder af andre religioner; tidligere jøder, nu muslimer. Selv de mange millioner katolikker, der flygtede til USA blev lagt for had at de ‘ægte’, hvide amerikanske protestanter.

  Det er i alle tilfælde en kendsgerning, at langt de fleste antimuslimer har stor forståelse Donald Trump – selv om han i dag bedyrer, at de nye strenge immigrationslove slet, slet ikke har noget med muslimer at gøre. Det gør han, fordi han udmærket ved, at hvis han indrømmede det, så var hans ‘executive orders’ forfatningsstridige. En stor hykler, for han har de sidste år gentagne gange sagt, at han vil gøre det sværere for muslimer at komme ind i USA. Nu tør han bare ikke længere sige det højt, What a pussy – for at bruge hans eget udtryk.

  Med hensyn til Sørine Gotfredsens kommentarer om fremskridt, så er det næsten komisk, at Pia Kjærsgaard, den tidligere formand for, ja I gættede rigtigt, FREMSKRIDTSPARTIET, der gik ind for nulskat og en telefonsvarer i stedet for et forsvar, i dag er den varmeste fortaler for høje skatter og et effektivt forsvar.

  Sådan kan man vende på en tallerken – eller som hendes tidligere guru, Mogens Glistrup, sagde det så klart: “Der er er ingen huller i hendes uvidenhed!”.

 30. Af B. Anned

  -

  http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/trump_administration/prez_track_jan31

  “The Rasmussen Reports daily Presidential Tracking Poll for Tuesday shows that 51% of Likely U.S. Voters approve of President Trump’s job performance. Forty-nine percent (49%) disapprove.”

  “Forty-seven percent (47%) of voters think the country is headed in the right direction, the highest level of optimism in over 12 years of regular surveying.”

  “Fifty-two percent (52%) say the federal government does not focus enough on the threat of domestic Islamic terrorism.”

  http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/current_events/immigration/january_2017/most_support_temporary_ban_on_newcomers_from_terrorist_havens

  “A new Rasmussen Reports national telephone and online survey finds that 57% of Likely U.S. Voters favor a temporary ban on refugees from Syria, Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan and Yemen until the federal government approves its ability to screen out potential terrorists from coming here. Thirty-three percent (33%) are opposed, while 10% are undecided.”

  “Similarly, 56% favor a temporary block on visas prohibiting residents of Syria, Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan and Yemen from entering the United States until the government approves its ability to screen for likely terrorists. Thirty-two percent (32%) oppose this temporary ban, and 11% are undecided.”

  “The refugee ban is supported by 82% of Republicans and 59% of voters not affiliated with either major party. Democrats are opposed by a 53% to 34% margin. The numbers are nearly identical for the temporary ban on visas from these seven terrorist-plagued nations.

  Men and women are in general agreement on both measures. Younger voters are slightly less supportive than their elders are. Blacks oppose both bans more than whites and other majority voters do.”

 31. Af Niels Lemche

  -

  Altså, Sørensen, hvad er det, du ville sige? Selvfølgelig kom en af dine sædvanlige antisemitiske udfald, men det kan du jo ikke gøre for. Det er en del af din ‘kulturelle’ arv. Men ellers, hvad mening havde dine indlæg andet end fra starten at afspore enhver fornuftig diskussion? Du fatter ikke meget, og slet ikke et indlæg med lidt flere meninger end det overfladiske snak, du diskede op med i denne blogs begyndelse.

  Altså, havde du et eller andet, du ville dige, eller er du bare bange for det tomme rum, hvor du kunne have klasket dine kragetær ned?

 32. Af J Nielsen

  -

  Progressiv, aggressiv, regressiv. De tre livsaldre.

  Kunsten er at tage dem i den rigtige rækkefølge.

 33. Af bjørn olesen hansen

  -

  Hvis der først opstår kommunist- eller gangstervælde i et land, eller et regime anført af korrupte tosser, løgnere og falske humanister, bliver alting muligt. Så kan togene holde op med at køre, så kan skattevæsnet begynde at forære snesevis af milliarder væk til ikke-eksisterende firmaer, så kan regeringen begynde at byde hundredtusinder af kriminelle fra alverdens fjerne lande hjertelig velkommen til evigt ophold og fuld forsørgelse, så kan ministrene vedtage lovgivning der stiller landet egne borgere betydeligt ringere end de nyankomne, så kan uretten, elendigheden og døden sendes ind i hjemmene via mangedobbelt kriminalitet og smadring af velfærden og sundhedssystemet mv. Dette scenarie foregår hver dag i det meste af EU.

  Og ægteskabet/familien som institution kan forvandles til en fælde, til en faldgrube…. til et udgangspunkt for et bagholdsangreb på mændene og børnene. Det er hvad der er sket og sker både i Sverige og Danmark. Det har de røde og radikale kliker sørget for.

 34. Af b o. h.

  -

  Et PS er i filt ret

 35. Af lisbeth Sørensen

  -

  PS Et indlæg i filteret?

  “DET PROGRESSIVE SAMFUND, – skal også være funktionel, men når skat er på vej til 100% ja,
  så går demokratiet i stå og borgerne bliver passive, som ved kommunismens fald.”

  LOL…Vi er langt langt vej fra fair beskatning..De rigeste betaler uforbeholdent få af samlet skatter set over for deres værdi ejerskab af DK..Top 10% ejer 70% af Danske værdier, men betaler jeg mener kun 35 procent eller noget mere af samlede skatter..De arvede penge fungere ikke i en økonomi, men er dovne og irrelevante for Danmarks fremtid..Derfor vi skal have skatter på værdier som Piketty foreslog..Fx. 3 procent årligt af deres værdier..
  Glem ej heller hvorledes hele skattesystemet er syet sammen, fradrag mv. som kommer senere næste år, mv. for de rigeste..En labyrint..En skat på værdier ville forenkle systemet og gøre det langt mere fair..Og ikke at forglemme forlange at penge yngler for at holde deres værdi via samfundsrelevante investeringer til alles gavn..

  “Jeg opfatter Sørines indlæg som et opgør med “et positivt syn på det teknologiske, globale, anti-nationale og multikulturelle”.” Lund

  Sørine har naturligvis ret i at alle deres følgere absolut ikke alle er positive! .Man skal gå med skyklapper for at tro anderledes. Problemet er at borgerlige blok blot udvider denne tendens hver gang de har magten og røde indskrænker denne..Er altså fakenews at påstå at blå blok står for denne, og DF…Uden DF ingen blå magt som bekendt. Partiet går aldrig over i rød blok, for det repræsentere slet ikke deres egen vælgere..og de er for dumme til at indse det.

  Lader til at jeg skal forhåndsgodkendes overalt nu igen..Måske på tide at i slår ytringsfriheden til Kim Olsen fra , som nu kalder sig boalander, fra over i friheds journalisterne, som lader til at være eneste indlæg han kommer igennem? Med tanke på hans fortidige misbrug af ytringsfriheden i denne avis? At ødelægge en blog, nu denne snarest alle, via hans misbrug gavner ingen debat!

 36. Af J. Hanse n

  -

  Det er da korrekt, at de progressive kræfter er i modvind for øjeblikket.
  Som de var i årene 1933-1945.
  I de mørkeste år som Europa har kendt til.
  I nyere tid.
  De samme kræfter vejrer nu morgenluft.
  Hvilket åbenbart er til en stor glæde for formørkede præster.
  Men enkelte lys i mørket er der da.
  F.eks. Anne Lise Marstrand-Jørgensen og Carsten Jensen.

 37. Af jette meier

  -

  Det er fuldstaendig faer at have en midlertidig indrejse forbud, for at undgaa at faa terrorister ind I landet, det skulle man have gjort i Europa.

 38. Af Jesper Lund

  -

  Jette Meier

  Hvorfor er Saudi Arabien ikke med i indrejseforbudet? De fleste terrorister i 9/11-angrebet kom fra dette land. Vist ingen terrorister er kommet fra de 7 lande, der er omfattet af forbudet.

 39. Af Jørgen Nielsen

  -

  Sørine – det er godt indlæg, som jeg synes giver stof til eftertanke – at kommentarfeltet så er har indlæg fra folk, der læser biblen som fanden selv, ja det hører nok med. Menneskets vigtigste job er hele tiden blive en smule klogere, men det er godt nok en svær øvelse for mange lige nu.

 40. Af Niels Lemche

  -

  JESPER LUND.

  Det er fordi Trump kører alibi-politik. Det må vi nok vende os til fra “det nye højre”. Når man ikke har noget positivt at byde ind med, så må man lades som om, at man har det.

 41. Af Niels Larsen

  -

  Kan man så få lov at svare Jesper Lund?

  http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/trump_administration/prez_track_jan31

  “The Rasmussen Reports daily Presidential Tracking Poll for Tuesday shows that 51% of Likely U.S. Voters approve of President Trump’s job performance. Forty-nine percent (49%) disapprove.”

  “Forty-seven percent (47%) of voters think the country is headed in the right direction, the highest level of optimism in over 12 years of regular surveying.”

  “Fifty-two percent (52%) say the federal government does not focus enough on the threat of domestic Islamic terrorism.”

  http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/current_events/immigration/january_2017/most_support_temporary_ban_on_newcomers_from_terrorist_havens

  “A new Rasmussen Reports national telephone and online survey finds that 57% of Likely U.S. Voters favor a temporary ban on refugees from Syria, Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan and Yemen until the federal government approves its ability to screen out potential terrorists from coming here. Thirty-three percent (33%) are opposed, while 10% are undecided.”

  “Similarly, 56% favor a temporary block on visas prohibiting residents of Syria, Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan and Yemen from entering the United States until the government approves its ability to screen for likely terrorists. Thirty-two percent (32%) oppose this temporary ban, and 11% are undecided.”

  “The refugee ban is supported by 82% of Republicans and 59% of voters not affiliated with either major party. Democrats are opposed by a 53% to 34% margin. The numbers are nearly identical for the temporary ban on visas from these seven terrorist-plagued nations.

  Men and women are in general agreement on both measures. Younger voters are slightly less supportive than their elders are. Blacks oppose both bans more than whites and other majority voters do.”

 42. Af Niels Larsen

  -

  Jesper Lund

  Der er kommet masser af terrorister fra de 7 lande til Europa.

 43. Af bjørn olesen hansen

  -

  Det er nok også værd at bemærke at kommunisterne i Sovjetunionen også myrdede løs på hinanden. Hundredtusindvis af trofaste, tjenstivrige, pålidelige, dygtige, partitro og fanatiske kommunister som havde deltaget i partiets “udrensning” af ikke-kommunister og helt uskyldige blev selv udrenset/massemyrdet i 2., 3. eller 4. omgang af udrensningskampagnerne. Dvs. de blev arresteret, skudt eller sendt til Sibiriens slavelejre i 30-40 år. Toppen af kommunistpartiet etablerede et rent gangstervælde, og INGEN kunne vide sig sikker. Stalin og Beria mfl. var sygeligt mistænksomme og begge var blodtørstige og skruppelløse terrorister og massemordere som hellere myrdede 10.000 for mange end een for lidt. Den Lenin der er blevet hyldet med utallige digte og statuer, var også massemorder. Bl.a. beordrede han nedskydning af hundredvis af fattige og sultne kvinder som i en gadedemonstration bad om større brødrationer.

 44. Af Er redigeringen vilkårlig eller udspekuleret?

  -

  Bliver man sortlistet hvis man kritiserer kommunismen m.v. ? Har nu indlæg i “venteposition”. Hos ASH har kommunisten og jødehaderen “lis beth” fået to tekster på hvor han lufter sit skøre og syge syn på jøder. Redigeringen er meget underlig.

 45. Af r vangkilde

  -

  PROGRESIV CONTRA DEFENSIV, – DFs politiske tidsånd er blevet populistisk og passiv, eller er
  det fremskridt eller tilbageskridt, når DF er blevet et produkt af en defensiv politik, hvor man
  udenom ansvaret ligger sig i baghjul på den progressive BLÅ politik. eller kald det frihjul, ELLER
  en frihed til, at skifte til RØD baghjul, når der bliver medvind i politik.
  Contra Trump, der ombygger amerikansk politik til ny replublikansk progressiv forretnings model.

 46. Af Jesper Lund

  -

  Niels Lemche

  Vi er enige. Indrejseforbudet fra de 7 muslimske lande er et rimeligt omkostningsfrit tiltag.

 47. Af J. Hanse n

  -

  Tankevækkende at USA har indført restriktioner imod de lande, hvor USA indenfor de sidste 10-15 år har myrdet ca. to millioner mennesker.
  Og gjort millioner til flygtninge.

 48. Af er redigeringen vilkårlig eller manipulerende?

  -

  Kan avisen ikke lide indlæg der er på mere end 5 linjer?
  Må man ikke oplyse for meget om kommunismens og
  andre totalitære partiers/bevægelsers ondskab?
  Hvorfor får kommunisten og jødehaderen lis b eth mere
  plads end alle andre?

 49. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Kære Sørine ! –Kunne du ikke være sød AT: Slå fast AT: Danmark er “et kristent land –og det skal det blive ved med, at være ! ” –Vi bliver overhalet “inden-om” ! –Hvis vores kristne præster –ikke er mere synlige –I både mediér –og offentligt ! –Vi vil under ingen omstændigheder være “så large ! –AT: Islam –får nogen-som-helst indflydelse i vores Europæiske lande ! –Så vi siger : GODT Arnold Trump ! –Fordi, der trods alt er 1 person (præsident) –Der står véd, hvad han siger ! –Med venlig hilsen “Teddy-Bjørn Olsen –tegner af guds nåde ! “

 50. Af Benny Bolander

  -

  USA har indført sanktioner mod terroristreder.

  En stat er i sin suveræne ret til at bestemme hvem staten vil lukke ind over sine grænser.

 51. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Progressive ! –Karen Ellemann skal vikariére for “sundhedsminister Ellen Trane Nørby ! –Gud, hvor ser de dog dumme ud begge to !–Bliv dog bare helt væk begge to !–Vi krummer fortsat tæ´er –hver gang vi bliver konfrontéret med de inkompetente kolbøtter ! –Vi skal snart have det valg ! –Inden vi explodérer af irritation !

 52. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Hellerup / Skagen “–Et kæmpestort antal flygtninge er sendt til Skagen ! –Så er folk færdige med AT: Komme dér ! —Det bliver faktisk endnu værre —-Ugerne 2900 –I Skagen –Har i forvejen ødelagt stemningen for de fast-boende “Skag-boér” ! –Nu får de det endnu værre med alle de arabisk-talende yngre-mænd ! –Muslimer er de selvfølgelig allesammen ! –Nå ! Inger Støjberg ! –Hvordan har du det med, at ødelægge danskernes livskvalitet –og ruinere landets befolkning med alle de u-ønskede muslimer ??–Martin Henriksen har ret ! Inger Støjberg er gået i stå !

 53. Af Man sluger kamelen og sier myggen fra

  -

  Det er vel endnu mere tankevækkende at j. hansen og “lisbeth” gladeligt støtter en totalitær ideologi som har myrdet over 100 millioner mennesker, og som har ødelagt livet for over en milliard mennesker.

 54. Af lisbeth Sørensen

  -

  Preben. som nu kalder sig Bjørn Olsen, kommer med undskyldninger for højrefløjens support af nazister nu, ved at ikke at sammenligne dem med Stalins forbrydelser.

  Så skriver pre.ben under Redigeringen er….At undertegnede er kommunist…Mere latterligt kan det ikke blive..Undertegnede er socialist!

  MHT. Terrorlandes borgerer der ikke skal ind i Danmark, Skal USA og Israel på en absolut første plads her, fulgt direkte derefter af Schweiz, Luxembourg og andre skattely.

 55. Af lisbeth Sørensen

  -

  Preben. som nu kalder sig Bjørn Olsen, kommer med undskyldninger for højrefløjens support af nazister nu, ved at ikke at sammenligne dem med Stalins forbrydelser.

  Så skriver pre.ben under Redigeringen er….At undertegnede er kommunist…Mere latterligt kan det ikke blive..Undertegnede er socialist!

  MHT. Terrorlandes borgerer der ikke skal ind i Danmark, Skal USA og Israel på en absolut første plads her, fulgt direkte derefter af Schweiz, Luxembourg og andre skattely.

  PS også et indlæg til tossen pre.ben, Bjørn Olsen fra igår i filteret?

 56. Af P Christensen

  -

  “J Hansen:
  Det er da korrekt, at de progressive kræfter er i modvind for øjeblikket.
  Som de var i årene 1933-1945”

  Det er helt rigtigt.
  Takket være nævenyttige danskere, der insisterer på ligestilling
  i deres eget land, kan (udefrakommende) kvinder hvis adfærd er helt
  igennem fjernstyret af deres (ligeledes udefrakommende) reaktionære mænd,
  nu ikke længere få lov at bade bag nedrullede gardiner.
  Det næste bliver nok også, at de slemme danskere vil vende sig imod
  apartheids-svømning.

 57. Af Niels Larsen

  -

  Kommunist eller socialist…

  Råddent vand bliver ikke brugbart bare ved at blive hældt på nye flasker…

 58. Af lisbeth Sørensen

  -

  Niels Larsen

  En dømt kriminel. vil for altid være en kriminal…

 59. Af J Nielsen

  -

  “Det må vi nok vende os til fra “det nye højre” ”

  Vænne os til. Hedder det på dansk som førstesprog.

  Flot demonstration af Muphry’s lov.

 60. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Sagen er klar ” ! –Samtlige udstedte “førtids-pensioner, der blev udstedt til Grimhøj-Moskeens —-brugere ! –SKAL gå om ! –Så kan Inger Støjberg måske redde æren ! –Ellers ikke !

 61. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  ” Det bør være forbudt, at invitére grimme kvinder i fjernsynet ! –Eks. Nina Groes ! –Vi kommer til, at tænke på “en hest” !

 62. Af Benny Bolander

  -

  Grimme kvinder burde ikke skrive indlæg.

 63. Af Benny Bolander

  -

  AF TEDDY-BJØRN-PLYS OLSEN – TEGNER – 2. FEBRUAR 2017 17:54

  Så stop med at skrive indlæg din fede ko.

 64. Af Benny Bolander

  -

  Der skal altid være plads til små børn.

 65. Af Kim Olsen

  -

  JJeg følger debatten fra sidelinien.
  At jeg skulle være Bolander.
  Det er jo det rene vanvid.
  Ligesom når nogle påstår at Preben Jense n skriver i forskellige navne.
  Jeg har ikke bedt om at have Særensen og Hassan hængende over mig.
  At jeg er enig med Bolander i det han skriver, det gør os ikke til den samme person.
  Og jo før Særensen og hassan smides ud af debatterne jo bedre.
  Jeg vil fortsætte med at følge disse debatter fra sidelinien.
  Hvad jeg måtte have skrevet for otte år siden er vist ikke relevant.

 66. Af Kim Olse n

  -

  Jeg følger debatten fra sidelinien.
  At jeg skulle være Boland er.
  Det er jo det rene vanvid.
  Ligesom når nogle påstår at Preben Je nse n skriver i forskellige navne.
  Jeg har ikke bedt om at have Særen sen og Has san hængende over mig.
  At jeg er enig med Bolan der i det han skriver, det gør os ikke til den samme person.
  Og jo før Særens en og hass an smides ud af debatterne jo bedre.
  Jeg vil fortsætte med at følge disse debatter fra sidelinien.
  Hvad jeg måtte have skrevet for otte år siden er vist ikke relevant.

 67. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! Benny Bolander ! –Bistands-klient af skatteborgernes nåde !–(hvis du passer børn ) –Så sender vi de sociale myndigheder i aktion straks !–psykopater er livsfarlige for børn incl. os-andre !

 68. Af lisbeth Sørensen

  -

  LOL psyKO…Du er en og den samme som Bolander…Smid dog den tosse ud af avisen..En mand som hader kvinder og uafbrudt kommer med trusler mod os..

  “AF KIM OLSE N – 2. FEBRUAR 2017 21:58
  Jeg følger debatten fra sidelinien.”

  KO er en lusker ja…Emnet interesser ikke og relatere aldrig til det..Kun diverse socialistiske og endda centrum venstre orienteret ligegyldige interessere..

  “At jeg skulle være Boland er.
  Det er jo det rene vanvid.”

  KO er boalander..Alle ved det, alle kender dig der har deltaget et vis lo år her..

  “Ligesom når nogle påstår at Preben Je nse n skriver i forskellige navne.”

  🙂 LOL…Man skal være en absolut novice og idiot i ikke at kunne se Pre.ben i den offentlige debat i DK.. Dog tilkendegiver han at være i et “netværk” af ligeledes tosser…men pre.ben selv er altid let genkendelig..

  “Jeg vil fortsætte med at følge disse debatter fra sidelinien.
  Hvad jeg måtte have skrevet for otte år siden er vist ikke relevant.”

  Hvad PsyKO skrev sidste år, er altid relevant…Har du da undergået et humanistisk kursus, blevet anstændigt, ordentlig, ikke børnemisbruger, blevet emnerelevant?

  Du er og forbliver et stort svin i den offentlige debat KO..-KIM P Olsen…Det kan du aldrig lægge fra dig…At B endnu engang har tilladt dig udgang , viser blot hvor svinsk avisen er blevet. Selv Tom Jensen har udstillet KO´s meninger i journalisten..

  “AF BENNY BOLANDER – 2. FEBRUAR 2017 20:39
  AF TEDDY-BJØRN-PLYS OLSEN – TEGNER – 2. FEBRUAR 2017 17:54

  “Så stop med at skrive indlæg din fede ko.”

  Noget svineri hvorledes kim olsen-boalander- taler til teddy her…Fjern det venligst..

 69. Af lisbeth Sørensen

  -

  LOL psy KO…Du er en og den samme som Bo alander…Smid dog den tosse ud af avisen..En mand som hader kvinder og uafbrudt kommer med trusler mod os..

  “AF KIM OLSE N – 2. FEBRUAR 2017 21:58
  Jeg følger debatten fra sidelinien.”

  KO er en lusker ja…Emnet interesser ikke og relatere aldrig til det..Kun diverse socialistiske og endda centrum venstre orienteret ligegyldige interessere..

  “At jeg skulle være Bolan d er.
  Det er jo det rene vanvid.”

  KO er boalander..Alle ved det, alle kender dig der har deltaget et vis lo år her..

  “Ligesom når nogle påstår at Preben Je nse n skriver i forskellige navne.”

  🙂 LOL…Man skal være en absolut novice og idiot i ikke at kunne se Pre.be n i den offentlige debat i DK.. Dog tilkendegiver han at være i et “netværk” af ligeledes tosser…men pre.be n selv er altid let genkendelig..

  “Jeg vil fortsætte med at følge disse debatter fra sidelinien.
  Hvad jeg måtte have skrevet for otte år siden er vist ikke relevant.”

  Hvad PsyKO skrev sidste år, er altid relevant…Har du da undergået et humanistisk kursus, blevet anstændigt, ordentlig, ikke børnemisbruger, blevet emnerelevant?

  Du er og forbliver et stort sv in i den offentlige debat KO..-KI M P O lsen…Det kan du aldrig lægge fra dig…At B endnu engang har tilladt dig udgang , viser blot hvor svinsk avisen er blevet. Selv Tom Jensen har udstillet KO´s meninger i journalisten..

  “AF BL – 2. FEBRUAR 2017 20:39
  AF TEDDY-BJØRN-PLYS OLSEN – TEGNER – 2. FEBRUAR 2017 17:54

  “Så stop med at skrive indlæg din fe de k o.”

  Noget svine ri hvorledes k im ols en-boalan der- taler til ted dy her…Fjern det venligst..

 70. Af lisbeth Sørensen

  -

  LOL psy KO…Du er en og den samme som Bo alander…Smid dog den tosse ud af avisen..En mand som hader kvinder og uafbrudt kommer med trusler mod os..

  “AF KI M OLSE N – 2. FEBRUAR 2017 21:58
  Jeg følger debatten fra sidelinien.”

  K O er en lusker ja…Emnet interesser ikke og relatere aldrig til det..Kun diverse socialistiske og endda centrum venstre orienteret ligegyldige interessere..

  “At jeg skulle være Bol an d er.
  Det er jo det rene vanvid.”

  K O er boala nder..Alle ved det, alle kender dig der har deltaget et vis lo år her..

  “Ligesom når nogle påstår at Preben Je nse n skriver i forskellige navne.”

  🙂 LOL…Man skal være en absolut novice og idi ot i ikke at kunne se Pre.b e n i den offentlige debat i DK.. Dog tilkendegiver han at være i et “netværk” af ligeledes toss er…men pre.be n selv er altid let genkendelig..

  “Jeg vil fortsætte med at følge disse debatter fra sidelinien.
  Hvad jeg måtte have skrevet for otte år siden er vist ikke relevant.” k o

  Hvad PsyK O skrev sidste år, er altid relevant…Har du da undergået et humanistisk kursus, blevet anstændigt, ordentlig, ikke børnemisbruger, blevet emne relevant?

  Du er og forbliver et stort sv in i den offentlige debat KO..-KI M P O lsen…Det kan du aldrig lægge fra dig…At B endnu engang har tilladt dig udgang , viser blot hvor svinsk avisen er blevet. Selv Tom Jensen har udstillet KO´s meninger i journalisten..

  “AF BL – 2. FEBRUAR 2017 20:39
  AF TEDb DY-BJØR N-PLYS OL SEN – TEGNER – 2. FEBRUAR 2017 17:54

  “Så stop med at skrive indlæg din fe de k o.”

  Noget svine ri hvorledes k im ols en-boalan der- taler til ted dy her…Fjern det venligst..

 71. Af lisbeth Sørensen

  -

  Indlæg til Ko og Teddy i filteret for forsvar?

 72. Af lisbeth Sørensen

  -

  Skriv dog officielt at kommentarer er nedlægget her Godtfredsen, så vi ikke behøver spilde vores tid herom?

 73. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Venner ! –Sig ikke “the danish people ” ! –Det dækker også over alle de muslimske kvajpander –der bor nu i EU ´s 5te største indvandre-land (føj for katten ) –Skriv “THE DANES ” –Det betyder danske-vikinger ! –Lad os håbe, at det hele ender godt ! –Ihvertfald er der nu en gevaldigt masse danskere (the danes) –Der er så frustrérede–AT: de meget modvilligt –går med til, at skrotte “det lukkede tavse image” –Det er klart en forbedring !

 74. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Altså –jeg har været på “komma-kursus ” ! –et par dage ! –OG har fundet ud af AT: dansk tegnsætning slet-ikke er den samme som “fransk tegnsætning” !—-Som sagt i Paris afholdes hvert år “den store diktat ” –Hvor alle revl og krat sidder på skolebænken –og skriver “diktat ! –Monsieur Pivot –leder slagets gang ! –Og alle biblioteker er besat med ivrige franske (les francais) –incl. de mange francofile –der så gerne vil være det !

 75. Af Torben Christiansen

  -

  Teddy Bjørn.
  Hvor er det dog berigende at følge med i din interessante, begivenhedsrige og spændende tilværelse.
  Mere af dét!!

 76. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Min irske ulvehund og jeg sidder lige-nu på bunden af en kæmpe-snedrive ! –Vi skred begge 2 lige-så-stille nedad den glatte bjergside ! –Bare rolig “Plys & Co. ” –Siger de flinke redningsfolk –oppe på kanten (der er godt nok langt ned for dem) –Sct. Bernhard (hunden) –vores nabo ´s—-tunge “vintønde den altid har om halsen ” ! –Skred ned i samme ombæring ! –Så nu sidder vi her –og drikker “årgangs-vin –alle 3 ” –Vores hunde er “ægte francais ” ! –De drikker selvfølgelig rødvin ! –Der er ellers masser af folk her i øjeblikket ! –På ski –op-og-nedad bakkerne –Men vi bor her jo ! –Så gad vide om de deroppe har tænkt sig, at fire en kurv med mad ned til os også !–salut allors !

 77. Af Benny Bolander

  -

  Teddy Bjørn

  Jeg beklager de indlæg, som nogen har skrevet i mit navn til og om dig.
  Jeg håber, at Berlingske får løst problemet.
  Læg mærke til, at Lisb eth Søren sen umiddelbart efter citerer indlægget og læg så to og to sammen… Læg iøvrigt også mærke til stavefejlene og det ubehjælpelige sprog.
  Jeg har intet udestående med dig.

 78. Af Ben ny B olander

  -

  Desværre en del indlæg i mit navn til Teddy. Jeg har intet udestående med hende, og beklager, at Berlingske ikke kan komme trolleriet til livs. Jeg har en god fornemmelse for hvem der skriver i mit navn ud fra de efterfølgende kommentarer. Beklager!

 79. Af lisbeth Sørensen

  -

  Spændende Teddy…

  Hvor bor du i alperne?

  Har selv boet i Andorra et stykke tid, og er nok meget lig samme..En blanding af Fransk og Spansk der..

Kommentarer er lukket.