Små slaver af godheden

Af Sørine Gotfredsen 76

Endnu en landsindsamling har fundet sted, og den slags sætter tanker i gang angående godhed og selvfremstilling. DR stod for indsamlingen og var samtidig involveret i et temmelig kritisabelt initiativ, hvor også biblioteker, folkeskoler og LEGO har opfordret landets børn til at gøre gode gerninger. Herefter skulle de notere deres bedrifter ned på et såkaldt godhedsbevis, som en lærer eller bibliotekar kunne formidle videre til LEGO, der for hver gerning donerede 25 kroner. Samtidig har børnene jo haft mulighed for at vise deres godhedsbevis frem i skolegården og dag for dag stige i graderne som et ædelt væsen, og initiativet chokerer lidt. Vi kan konstatere, at skolelærere og biblioteksfolk, som man jo gerne tiltænker en vis omtanke, er med til at trække børn ind i nogle dybt problematiske mekanismer, som vi i en luthersk kultur burde have en højt udviklet indsigt i.

Vi fejrer i år 500-års-jubilæum for Reformationen, og Martin Luther sidder sikkert lige nu på sin sky og fælder en tåre. Netop trangen til at dyrke egne gode gerninger udgjorde et kernepunkt i hans opgør med pavekirken. Luther kritiserede en afladsordning, hvor folk kunne betale sig til Guds nåde, og hvor gode gerninger indgik i en kontant kirkelig forretning. Luther skar ind til benet og opfordrede enhver til at ransage motivet for egne handlinger og spørge, om de har at gøre med pligtfølelse overfor det større eller snarere trang til at udmærke sig. Af egen erfaring vidste Luther, at svaret ikke er entydigt, da ingen blot kender sig selv. Derfor tænkte han så konsekvent og mente, at kun den handling, der gøres i troen på Gud, kan ses som god. Denne slutning støder nok en del i dag, hvor troen på menneskets godhed i vid udstrækning har erstattet troen på syndighed, men Luthers skepsis overfor den enkeltes selvdyrkelse er evigt relevant. Han ønsker et samfund, hvor man handler godt for den andens skyld og ikke for selv at vokse i anseelse, hvilket kræver ransagelse af eget sind, og gang på gang falder man i. Men kampen skal kæmpes.

Det skal den også i dag, og personerne bag ”projekt godhedsbevis” har vist ikke forstået det. De sætter selvophøjelsen i system og er med til at gøre børn til små selvretfærdige væsner, der tror, at de gennem den gode gerning kan skinne særligt smukt, mens belønningen findes i andres beundrende blikke og kontant afregning med LEGO. Vi ser her, at når den dyrebare indsigt vundet gennem århundredes tænkning smuldrer i moderne bevidsthed, falder mennesket tilbage til de mest simple midler til selvhævdelse. At fremvise sin egen godhed udgør ét af dem, og man mindes en tidligere landsindsamling, hvor en kendt fodboldspiller gjorde det modsatte. Med ønsket om at være anonym donerede han et stort beløb, men han blev afsløret, idet personen ved telefonen ikke kunne bære blot at omtale godheden som en værdi i sig selv. Den skulle bo i et menneske, fordi vi i dag insisterer så meget på at forbinde det gode med os selv. For Luther kan det gode i sidste ende kun forbindes med Gud, og dermed sættes mennesket fri fra det barske fangenskab, hvor man kun gennem sine gode gerninger kan føle sig værd at elske. I dag tages børnene til fange på ny. De bliver gjort til små slaver af forestillingen om deres egen godhed.

76 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  Sørine, det er godt at du tager selvgodheden op til behandling. Det kunne se ud til at 500 år med Luther synger på det sidste vers. Katolicismen og humanismen ser ud til at have mere tilfælles end som så. Tilbage står i flammeskrift, ” Enten er vi ufortjente frelste syndere, eller også er vi selvgode fortabte syndere!” Iøvrigt er tallet for danske forster drab, i 2017 foreløbig nået op på 1440 stks. Joo vi er sandelig så humanistiske i Danmark!

 2. Af Thomas Jensen

  -

  Jeg er vel nærmest en helt almindelig kulturkristen, og ikke særligt “Luthersk” i min tankegang. Hvad Luther stod for for 500 år siden er mig noget mindre væsenligt, end hvad jeg og mine børn står for i dag.

  Som et led i min opdragelse af min datter, giver jeg hende ofte en “belønning” hvis hun gør noget godt. Hvis hun for eksempel hjælper med at lave aftensmad eller rydde af bordet, får hun lov til at se (lidt mere) tegnefilm før hun skal sove, og så videre.

  Jeg søger dermed at opdrage hende til at være bevidst om og ansvarlig for sine handlinger. Hvis hun gør noget skidt, bør hun skamme sig og søge at gøre det godt igen. Hvis hun derimod gør noget godt, bør hun være stolt og glad.

  Hvis Luther for 500 år siden ville have kaldt mig for en dårlig far på grund af den måde jeg opdrager mit barn, så er det mig inderligt ligegyldigt.

 3. Af J. Hanse n

  -

  De indsamlede beløb er faldet i de sidste par år.
  Det kan præsten vel glæde sig over.

 4. Af Niels Larsen

  -

  Jeg kunne ikke drømme om at smide gode penge efter dårlige.

  Staten står for de dårlige via ulandsbistanden; rent spild af penge på mennesker, som selv burde gøre en indsats for at opbygge deres lande og i den forbindelse kneppe noget mindre.

  Kan et land ikke brødføde befolkningen, må det skaffe sig af med overskudsbefolkningen – uden at skubbe problemet over på andre landes befolkninger!

 5. Af Allan Hansen

  -

  Norse News!

  https://youtu.be/cmpQmXyRBMA

 6. Af b christ

  -

  De rabiate feminister og DR dyrker en falsk og hyklerisk godhed der officielt går ud på at redde hele verden, men som i realiteten går ud på at berige sig selv, at støtte alt med kommunisme, pladderhumanisme og indvandring/islamisering….. plus at man gerne er “humanist” på det danske folks bekostning. Den kortsynede rabiate og radikale feminisme påfører danskerne utallige og endeløse ulykker, lidelser og dødsfald.

 7. Af Helge Nørager

  -

  Førende innovative driftige købmænd, er tæt på at kunne markedsføre pudsemiddel til glorier.
  Matte bliver med garanti skinnende blanke, og med forbedret holdbarhed med nyeste nano teknologi.
  Men ser ud til at Lego, tager inderste spor.
  Vi kan forvente et spændende år med mange nye produkter.

  Men er det ikke blot lidt som når GOP invitere dem som har doneret mere end 1 million, til festlige events med lige sindede, osv.
  At en ambassadør post gives til store donorer økonomisk er ikke unormalt.
  Pralelister fra politiske partier, giver fryns i USA, lidt guld her og hvis kandidat vinder, var det godt for egen fremtiden, er der nok mange som tænker, for det virker jo.

  Så jo at være god er in, hvis andre opdager det, ellers er det en synd, for tænk nu på hvor meget det kunne gavne hvis andre viste hvor god giver er.

  Der var en tysker som vandt mange millioner og som gik til en katolsk velgørenhed.
  Han krævede samme tavshed om hvem han var som ved et skriftemål.
  Han tvivlede på at familie ville kunne forstå, men han følte sig sikker på at de mange millioner ville ikke gavne ham eller hans kære.
  Men være en belastning som ville splitte og ødelægge.
  Jeg synes det var en rigtig fornuftig mand.

 8. Af Kirsten Rasmussen

  -

  Sørine har fuldstændig ret.

  Jeg kender ikke Luthers lære godt nok til at vide, at det er et punkt, der er centralt i hans lære, men det er mange år siden, jeg holdt op med at tro på, at vi mennesker gør noget som helst godt, hvis det ikke tilfredsstiller os selv på en eller anden måde. Det er, hvad det er, men det bliver ret utåleligt, hvis vi går rundt og praler med vores (selv)godhed.

  Der er nogle retninger inden for selvudvikling, der mener, at det højeste trin man kan nå, er der, hvor man lever for at gøre noget godt for andre. Det har jeg altid syntes var noget værre vrøvl, men er dog endt med at slå mig til tåls med, at det trods alt er bedre at tilfredsstille sig selv ved at gøre noget ´godt end ved ikke at gøre noget godt – eller måske ligefrem gøre noget ondt.

  Det er ikke altid lige nemt at gebærde sig korrekt i denne verden.

 9. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Det skal den også i dag, og personerne bag ”projekt godhedsbevis” har vist ikke forstået det. De sætter selvophøjelsen i system og er med til at gøre børn til små selvretfærdige væsner,”

  Ja, forfærdelig når gode børn ønsker at hjælpe fattige og sultende børn andre steder..Stop det, stop det, stop det!
  Især nu hvor det ikke er pga. af religionens hadefulde bidrag til menneskeheden, med had mod alle andre end den religiøse stamme den nu engang er..

  Altruisme er vokset frem på trods af religion. Vokset frem via menneskelig udvikling, at sult ikke eksistere her mere mv. Tag til verdens fattigste lande, og du vil forstå desperationen der. Jeg har været i nok fem af verdens ti fattigste lande. Men stadig der ser du de fattigste af de fattigste give almisser og hjælp til andre. De mest onde er tit dem med religion. De stjæler med biblen, koranen i hånden fra dem uden ingenting.

  Altruisme er dog også en egoistisk følelse. Mange giver fordi de føler sig almægtige da. Det giver faktisk god økonomisk mening for en selv at være altruistisk- på den selviske måde- viser mange undersøgelser. Både via et godt helbred og ens egen tegnebog i længden.
  Derfor vi skal have stærk satsregulering af skatter og afgifter for at skabe et anstændigt samfund. Som USA viser, er en altruisme bygget på personlig bidrag i kirken mv. til fattige ikke brugbart..Folk får blot et “anstændigheds shot” på minimum af retfærdige bidrag..
  Og indsamlinger som ovennævnte, drejer sig mest om underholdning og selvgodhed for at vise hvor gode vi er. Forældre er stolte af deres børn når de giver fem kroner fra sparekassen, og vil tale om det i månedsvis om deres gode barn..I Stedet for at støtte oprigtige bidrag via ordentlige skatter og afgifter.

 10. Af - Niller

  -

  Vores barnebarn er et af dem der med et personligt initiativ har samlet ind til formålet.
  Det foregik på den måde at hun spurgte os om vi ville være sponsor for hende og donere et beløb for hver omgang hun løb rundt om sin skole- vi sagde selvfølgelig ja.
  Det var så den metode hendes skole havde valgt for sine elever- her var der ikke tale om at få et godhedsbevis, men at eleverne i fælleskab og efter bedste evne havde bidraget til et godt formål.
  Iøvrigt formåede skolen at løbe over 127.000 kr ind ,hvilket jeg syntes er flot gjort.

 11. Af Kirsten Rasmussen

  -

  @Niller
  Det kommer til at lyde forkert, når man skriver noget negativt om et prisværdigt formål, og jeg ved ikke, hvor mange penge, der har været tale om, men hvad med de børn, hvis familie m.fl. ikke har råd eller ikke vil sponsorere. Hvad lys står de pludselig i blandt deres skolekammerater?
  Jeg synes altså, at godgørenhed – hvert fald hvad penge angår – er bedst tjent med at være en privat sag, som man så vidt muligt holder for sig selv.

 12. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Jeg synes altså, at godgørenhed – hvert fald hvad penge angår – er bedst tjent med at være en privat sag, som man så vidt muligt holder for sig selv.”

  Mennesker et for egoistisk generelt..Det er mestendels fattige mennesker der giver til godhed..Borgerlige er for afstumpet generelt, nærige og egoistiske.

  Derfor meget bedre blot at have fjernet skattelettelserne til de rigeste..DK er nu verdens femte rigeste land ifølge ny måling.Så kunne man sagtens have fundet nogle hundrede millioner der, og fået borgerlige til at betale til velfærd, fattigdom med på en “altruistisk måde” 🙂 Frivilligt gør de det aldrig.

 13. Af Kirsten Rasmussen

  -

  Lisbeth Sørensen taler for et samfund, hvor vi er “gode” via skatten, og det er jeg faktisk enig i. Problemet er bare, at det bliver aldrig nok. Godgørenhedsbrønden er bundløs. I dag kan man ikke – hvert fald ikke med helt god samvittighed – læne sig tilbage og sige: “Jeg betaler min høje skat, så jeg behøver ikke give mere”. Det har globaliseringen sat en effektiv stopper for.
  Og selv om det får mig til at lyde både ond og hjerteløs, så synes jeg faktisk, at det er ret irriterende.

 14. Af jan ulrik friis

  -

  Godhedsindustrien er ikke god, men ond, og det er forskellen, om et af mine børn en dag kom med et diplom at arbejdede for godhedsindustrien, et sådant barn ville jeg straks gøre arveløs, end ikke kendes ved, jeg har vel andre børn at kendes ved!
  Godhedsindustrien kun af det onde, i ussel mammon delagtig den etniske udrensning af det danske folk, hver krone til godhedindustrien er en nagle i egen ligkiste!
  Da ville jeg hellere og med fornuft sætte mine penge i ligkisteproduktion!

 15. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Nu har DR /Danmarks-indsamlingen ! –Igen taget “røven på os tossegode ” ! –Der har spyttet i deres bundløse raslebøsse ! Til hjælp for sultne afrikanére ! –OG, hver gang har afrikanerne forméret sig til “det ti-dobbelte” !–Nu kan de ikke længere være i Afrika ! –Så de vælter ind i Europa ! –Og forventer –selvfølgelig AT: Vi fortsætter med, at forsørge dem i Europa (især i Danmark ) –For lige dér findes de “tosse-dumme” ! –Går den –så går den ! —MEN nix-NEJ ! –De skal alle sendes tilbage i kastréret tilstand ! –Så de stopper med, at formére sig ! –OG så ville det glæde os AT: DR.– brugte vores 4 milliarders licens-penge til andet end AT Forgylde Generaldirektørinden med samt hendes poselytter (de overforkælede evigheds-ansatte grov-ædere af vores surt tjente penge ! –OG faktisk leverede kvalitets f.eks. tv ! –Nemlig Høj kultur som i formiddags : Det vilde Frankrig ” ! Eller tilsvarende kultur-berigende udsendelser ! –De DR. folk har siddet i “kuvøsen” ! Alt- for-længe !

 16. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Kære Sørine ! –Din protest igår aftes i dr. 2 –kl. 223010,30 –Var ikke høj nok ! –Men den var der trods alt ! –Råb (venligst) Så højt, at alle kan høre det AT: Danmark er et kultur-kristent land ! –OG Muslimerne må godt være i DK–Hvis de holder deres Islam-religion –indenfor – deres egne døre ! –Og får i en fart revet deres Moské-symboler ! NED –Og de kan jo tage murstenene med til Islamistan ! –Den dag “nye borgerlige kommer til magten ” ! –Og smider dem-allesammen ud af klappen !

 17. Af - Niller

  -

  Kirsten Rasmussen
  Du skal læse og forstå mit indlæg som at en skole har valgt at bidrage i fællesskab og ikke som det Sørinne nævner i sit indlæg at der udstedes et godhedsbevis som man kan bruge over for andre som tegn på hvor god man er.
  Iøvrigt er det klasselærerne på mit barnebarns skole der står for at samle beløbene sammen , så mon ikke de er opmærksomme på de problemer du nævner.
  Jeg vil ikke anfægte at du er i din gode ret til at mene at godgørenhed når det gælder penge er et privat anliggende – men nu har disse indsamlingsshow kørt i mange år og startede vel i sin tid med Ungarns hjælpen at det efterhånden er så forankret i den måde vi som privatpersoner kan bidrage og hjælpe til på efter egne evner og ønsker.

 18. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Og selv om det får mig til at lyde både ond og hjerteløs, så synes jeg faktisk, at det er ret irriterende.”

  En dårlig samvittighed er en dårlig samvittighed…
  Problemet er naturligvis at det er de fattige der gode og altruistiske her, og samler penge ind..Fattige som i -80% med 13% ejerskab af værdierne kun..Jo højere op du kommer til fx. top 1% med 35% af ejerskab af værdierne, jo mindre altruisme ser du til fattige og sultende børn.

 19. Af lisbeth Sørensen

  -

  “om et af mine børn en dag kom med et diplom at arbejdede for godhedsindustrien, et sådant barn ville jeg straks gøre arveløs, end ikke kendes ved, jeg har vel andre børn at kendes ved!”

  Sådanne afstumpet og mindre begavede , tvinger man til godhed og altruisme, via skatter og afgifter. Og er min pointe! Derudover viser det også stupiditet, da altruisme faktisk er egoistisk godt for en selv.

  Ligesom at udlandshjælp er godt, hvis det virkelig gik til dem der har brug for det..Og ikke som i DK går 80% til Danskere i lønninger der arbejder i systemet i udlandet..Endda skattefrit tro det eller ej.

 20. Af Be nny Bol ande r

  -

  Vi er heldigvis nogle der ikke har behov for at købe aflad i fuld offentlighed – med mulighed for at vinde en bil til næsten en halv million.
  Tiggeri i Danmark er forbudt. Undtagen på statsmonopolets TV-kanal naturligvis.

 21. Af Thomas Rasmussen

  -

  Godt indlæg af Sørine G. ! Og du har helt ret i, at det er særligt pinligt, når vores tænkende brancher som lærerstanden er med til at promovere den Facebook-agtige definition af godhed. Godhed er absolut, ellers har den ikke værdi. Tænk, at det er så svært.

  @Thomas Jensen: Jeg giver dig fuldstændigt ret. Du er ikke lutheransk i din tankegang, nok snarere en smule gammeltestamentlig. At udskammen af børn skulle hjælpe dem godt på vej i livet, er alligevel en tanke, jeg ikke troede fandtes på vore breddegrader i år. Og, undskyld mig, det er ikke en god gerning at rydde af bordet. Tænker du også, du gør gode gerninger ved at opdrage dine børn? Skal de mon betale for det en dag … med et lille farsgodhedsbevis?

 22. Af Lars Bordal

  -

  Luthers oprindelige spørgsmål omkring Guds retfærdighed er vel egentlig et sub specie aeternitatis spørgsmål, dvs set under evighedens synsvinkel.
  For det ligger i de ord Jesus har fortalt til sine disciple og til mennesker i al almindelighed, at uanset hvor meget vi anstrenger sig, kan vi ikke retfærdiggøre os selv i forhold til Gud.
  Bliver vi vred på et andet menneske i et øjebliks mangel på selvtugt, har vi gjort os skyldige i mord jvf Bjergprædiken.
  Dette sub specie aeternitatis spørgsmål – at vi ikke kan frelse os selv ved egen kraft – bruger Sørine Godtfredsen som kritik af DR indsamling.
  Hvis vi Luthersk forstået skulle skære helt ind til benet, kunne vi så indvende, at det heller ikke ligger indenfor menneskers muligheder i det konkrete at anskue alt ud fra evighedens synsvinkel.
  For vi ville uvægerligt falde i og anskue eksempelvis vores etiske synsvinkel ud fra den konkrete situation.

  Her vil jeg gerne falde tilbage på den unge Wittgenstein, som i sin bog Tractatus hævder, at det kun er muligt at udtrykke sproget meningsfuldt i modsigelserfrie sætninger.
  Den mulighed har vi ikke med etikken, for sæt en person A siger til person B, “Du opførte dig virkeligt dårligt i går aftes. Du bør virkelig forbedre din opførsel”.
  Hvis så B svarer tilbage ” du siger jeg skal forbedre min opførsel, men hvad nu hvis jeg ikke vil”.

  I så fald er er A’s påstand modsagt, hvilket betyder, at vi løber storm mod sprogets grænser i vores forsøg på at udtrykke, hvad etik er. Sproget kan kun modsigelsesfrit udtrykke sig meningsfuldt om kendsgerninger; – dvs hvad tilfældet er.

  Som følge deraf må vi erkende, at etik, men også spørgsmålet om Guds rige, ligger udenfor, hvad vores sprog modsigelsesfrit kan udtrykke.
  .
  Går vi tilbage til A’s opfordring til B om at opføre sig bedre, kan vi ikke komme udenom, at A synes, at visse former for adfærd er bedre end andre.
  Det samme kan vi sige om B’ s indvendinger mod A.
  Og her er der ingen regel, som siger, at A eller B skal definere deres opfattelse af, hvad god opførelse er ud fra evighedens synsvinkel- herunder Luthers doktrin om Guds retfærdighed.
  A og B kan ligeså godt begrunde normer for opførelse ud fra konkrete erfaringer; – det kan være deres egne erfaringer og set kan også være bitre historiske erfaringer.

  Det betyder ud fra dette, at nogle gerninger er bedre end andre; – den konkrete situation taget i betragtning.

  Derfor synes jeg, at Sørine Godtfredsen skyder langt over målet, ved at gøre sub specie aeternitatis gældende over for nogle børn, der jo netop hævder sig som rollemodeller over for andre ved at gøre gøre en fod gerning i en konkret situation.

  Lars Bordal

 23. Af lIsbeth sørensen

  -

  “–Den dag “nye borgerlige kommer til magten ” ! –Og smider dem-allesammen ud af klappen !”

  Teddy…Nye borgerlige er blot et nyt blåt aflads parti af mindre begavede partier for at bevare magten i blå blok..Hykleri og populisme ligesom med DF..Stem rødt hvis du ønsker en strammere indvandring end den nuværende. Ø har den strammeste i dag, som den mest fjendtlige mod social dumping af lønninger.

  DF under VKO mere end fordoblet indvandringen til DK ,pr. år og over lo år..

  Den nuværende har alle tiders indvandrerrekord med ca. 3oo.ooo nye indvandrer af den ene eller anden slags på to år

  Schluter regeringen startede det hele, med hans borgerlige regerings “verdens mest løndumper indvandrervenlige lov”..

 24. Af lIsbeth sørensen

  -

  “Som følge deraf må vi erkende, at etik, men også spørgsmålet om Guds rige, ligger udenfor, hvad vores sprog modsigelsesfrit kan udtrykke.”

  Ligger uden for religiøses rækkevidde, altruismen, menneskeligheden og anstændigheden. Det hele er sådant set opium for masserne. De hader andre religiøse mest, men at være imod ateister er det eneste de kan enes om.

  Mange studier har påvist hvorledes ateister er mere altruistiske mht. at give til deres næste.
  http://time.com/money/4102817/altruistic-religion-charity-generous-punishment-children/

 25. Af - Niller

  -

  Jeg har et indlæg i filteret hvor jeg gerne ville have svaret Kirsten Rasmussen på hendes i øvrigt sobre indlæg til mig.
  Men jeg kan nu se at debatten har nået et niveau hvor jeg ikke gider deltage mere.
  Er det en bevidst redigering fra Sørinnes side ? -hvorfor så skrive et blogoplæg som lægger op til en debat om et emne som så bliver redigeret efter hvad der passer ind i det ærinde som hun har med sit blogoplæg.

  Det er ikke fordi jeg forventer at dette bliver vist, men så har jeg ihvertfald fået det
  skrevet.

 26. Af b chris

  -

  Li s be th som tidligere kaldte sig sø r en, skriver op mod 200 indlæg pr. dag. Søren har selv fortalt at han går ind for kommunistisk og islamistisk politik, plus 1000 andre ting. Det er vel også derfor at hans indlæg er løgnagtige, stritter i alle retninger, og er bundforvirrede. Men hvorfor favoriseres han/hun af tante B?

 27. Af P Christensen

  -

  Der er vel ingen grund til indsamlinger for at afbøde konsekvenserne af visse menneskers
  indbyrdes religiøse og etniske konflikter.
  De kan jo bare lade være (at dyrke idioti).
  Det er ikke naturlove vi taler om her, selvom de religiøse vil påberåbe sig det.
  Desværre ser vi ofte flygtende forsvare det idioti, der forårsager deres flugt.

 28. Af lIsbeth sørensen

  -

  AF P CHRISTENSEN – 5. FEBRUAR 2017 19:01
  “Der er vel ingen grund til indsamlinger for at afbøde konsekvenserne af visse menneskers
  indbyrdes religiøse og etniske konflikter.”

  Sult er nu langt udover etniske religiøse krige…Man baseret på Vestens grådighed i de fattige lande over flere hundrede år. Stjålet alle disse landes mineraler, og i modspil har sat lidt fattighjælp almisse op istedet for som plaster på såret…Uværdigt..En kapitalisme ude af kontrol er grunden her for det meste…Men naturligvis kan man godt hjælpe dem mht. at få færre børn..Og ville være det bedste man gøre ulandsmæssigt i dag, såvel som at stoppe vores lande i voldtægten af deres landes mineraler mv. Såvel som at stoppe Vestens krige i deres lande..Er gode penge i det for os, ved at holde dem på et lavere niveau…

  En saglig gennemgang af befolkningstilvæksten for dem der ikke har set mesterværket her. https://www.youtube.com/watch?v=FACK2knC08E

  Men jeg kan nu se at debatten har nået et niveau hvor jeg ikke gider deltage mere.
  AF – NILLER – 5. FEBRUAR 2017 17:59

  Indtil videre synes jeg nu debatten er foregået civiliseret..Hvor hentyder du til?

  Ihvertfald indtil pre.ben f1 Jen.sen kom på med kommentaren af intethed nedenunder din, og som normalt uden et eneste ord om emnet. Manden beskylder alle kvinder i hele verden for at han ikke får ret til at se sine børn..Derfor skriver han i “et fader netværk” som han kalder det. Alt er kvinders skyld…Retten har uden tvivl haft god grund til at stoppe dig mht. at se dine børn Pre.ben?

 29. Af Lars Bordal

  -

  Lisbeth Sørensen
  Karl Marx troede, at religion og moral blev fastsat af de materielle produktivkræfter.
  Disse fastlagde så de historiske betingelser for, hvorledes eksempelvis religion opstår.
  Karl Marx opfattede staten og og kapitalismen som et sammenvæv, der bl.a. brugte religionen som virkemiddel til at undertrykke folket. Deraf betegnelsen opium for folket.
  En meget kendt protestantisk præst, jeg kan desværre ikke huske hans navn, hævdede Ricardo jernhårde lønningsteori, og det fik Marx til at miste tålmodigheden.
  Den historicisme, Karl Marx byggede sin teori om klassekampen på, havde han overtaget fra Hegel.
  Historicismen udsiger, at hvis vi studerer historien meget grundigt, bliver vi i stand til at opdage et underliggende mønster, som sætter os i stand til at fastsætter de objektive historiske love.
  Og når vi har kendskab til disse love bliver vi i stand til videnskabeligt at forudsige det retfærdige samfunds komme.
  Karl Popper kaldte den type tænkning for orakelfilosofi; – og jeg er helt enig.
  For en forudsigelse indebærer, at vi er i besiddelse af fremtidig viden. En sådan kan vi af indlysende grunde ikke have, for selv hvis vi antog, at vi besad en sådan viden, ville den ikke længere være fremtidig, men nutidig.
  Der findes ikke objektive historiske love, som kan begrunde dannelsen af religiøse systemer.
  Heller ikke i marxismen.

  Så det hovedspørgsmål, som Sørine Godtfredsen generelt hævder i sine blogs, er hvorvidt den lutherske kristendom skal være et generelt orienteringssystem, som alle bør underordne sig og sine ideer ubetinget.
  Således også i spørgsmålet om børns gode gerninger i forbindelse med DR’s indsamling.
  Her er jeg uenig, for moral og etik kommer meget ofte til udtryk i de konkrete situationer, hvor det er åbenlyst, gerning A er bedre end gerning B.
  I de principielle diskussioner kan man inddrage spørgsmålet om evighedens skue, men jeg mener generelt, at det overdrives af Sørine Godtfredsen og tidehverv.
  Det har intet med godhedsindustri at gøre at gennemføre en indsamling til et velgørende formål, omend det kræver et vist organisationsniveau at gennemføre en indsamling.
  Jeg mener, at eksemplets magt er en vigtig grundsten i opdragelsen af vores børn og unge mennesker; – og det indebærer selvfølgelig, at de udfører gerninger, der i offentlighedens øjne anses for at være bedre end andre.

 30. Af b chris

  -

  Li sb eth, du er en slags professionel debatsabotør, eller du har kuppelkatarr. Dine mange løgnagtige postulater kunne man gendrive eet for eet, hvis filtret tillod det, men debatten er jo langtfra fri.

 31. Af Jesper Lund

  -

  Seks ud af syv spejderkorps i Danmark har forbindelser til kristendommen. Den hører med til spejderlivet at erhverve sig spejdermærker, som spejderen så syr på sin uniform for at vise andre sine færdigheder. KFUM spejderne har et empatiguide-mærke, hvor indehaveren af et sådant mærke skal have kendskab til udsatte grupper i samfundet og vores fælles sociale ansvar for at hjælpe andre. Det må være et godhedsmærke. Der findes sikkert andre godhedsmærke i spejderregi.

  Sørine må åbenbart mene, at de arme spejdere er slaver af godheden. Og har været det i rigtig mange år.

 32. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Kære Sørine ! –Ordet kultur-kristne ! Passer meget bedre i vores hverdag ! –Vi er danskere –OG Danmark er vores land ! –Og det skal det fortsat være (selvom nogen af os bor det meste af tiden i Frankrig ) –Så kommer vi tilbage igen –og igen ! –MEN vi er meget bekymrede for, hvad vores land er ved AT Blive ! –Nemlig islamisk ! –Det håber vi, at I vores kristne præster ! –Vil gøre noget véd ! –I DR/deadline igår, hvor du gjorde et lille-forsøg–på at sige—at sige——elle forsø på, at sige AT Vi vil ikke have, at vores land bliver muslimsk ! –Men din modpart overhørte dig desv. –Så du – og andre danske præster –SKAL råbe noget højere –meget højere ! –I sidder nemlig med nøglen til, at redde vores land fra islamismen ! Vi vil ikke have dem –hverken nu eller senere !

 33. Af Lars Bordal

  -

  Jesper Lund.
  Jeg er helt i enig med dig, i dit eksempel med empatimærket.
  Menneskelivet er broget og ser kan være mange tilgange til, hvorledes børn og unge bør opdrages.
  Jeg tror selv, at eksemplets magt er et af de vigtigste virkemidler og det gælder iøvrigt alle aldersgrupper under opdragelse eller værdipåvirkning.
  Det indebærer jo også, at visse handlinger i konkrete situationer er bedre end andre.
  Og det skal eksemplet jo netop vise alle os andre.

 34. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Danske præster SKAL slå i bordet –og Sige AT: Danmark er et kristent land ! –OG danskerne er kultur-kristne ! –Vi er de fleste –som overhovedet ikke går op i GUD ! –Det passer sig ikke for vores moderne samfund ! MEN Vi slår fast AT det er den kristne kultur vi vil bevare ! –Helt ærligt ! –Jeg synes, at I er for slappe –OG lader Islam –passere forbi ! –Fordi, hvis vi giver FANDEN (islam) en lille-finger ! Så tager hele Grimhøj og co. hele armen ! –Vågn venligst op kære præster ! –Det er det I får jeres penge for ! –OG ikke, at være tavse –når overmagten “muslimerne råber højest ” –Islam skal ikke spille nogen-som-helst rolle i vores europæiske lande !–DERFOR bliver vi rasende ! –Når I er tavse –og konflikt-sky ! –Vi vil ikke finde os i det ! –“berørings-angst ” –Er død –ligesom flinke-skolen !

 35. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos DR ´s gentagne “Danmarks-indsamlinger til fattige børn i Afrika ” ! –Så var det mere fair ! –Hvis man fyrede generaldirektørinden –med samt Dir. Haagerup ! –Og hans generøse flyvninger og taxa´er til København ! –Og brugte pengene –som spares ! –På de danske fattige –der ligger på bænkene og sover !–DR. LUK det –Og få nogle værdige folk –til, at drive en kultur-kanal –Og i det hele taget ! –SPAR os for jeres heste-transporter –og taxa´er til radio-huset –plus fri-billetter til USA –Flere gange om måneden ! –For min skyld må I gerne give de 4 milliarder licens-kroner til fattige ! –Men det skal ikke være til Dr ´s medarbejdere ! –OG da slet-ikke til million-lønninger til off. ansatte direktører !—-Skulle det endelig være ! –SÅ køb “en latin-pack hos TDC –Så får danske tv-kikkere –den fuld-endte oplevelse fra både France 2 –TV 5 (belgisk –og engelsk-textet –samt spansk tv (også textet -) OG ikke mindst RAI uno (textet) –Så er der ikke brug for mere –Høj-kultur –på et niveau ! –Som danskerne har fortjent !

 36. Af Lars Bordal

  -

  Teddy Bjørn Plus Tegner

  Luther betragtede os alle som præster, jvf det almene præsteskab.
  Det betyder, at vi alle skal bruge vores kompetencer optimalt til Guds ære.
  Eksempelvis viser smeden og tømreren deres præsteskab ved at anstrenge sig til det yderste med henblik på at vise førsteklasses håndværkskvalitet.
  Den eneste opgave præsten har iht Luther er at forkynde Guds Ord.
  Således er det uden en masse dikkedarer omkring islam.

 37. Af Henning Svendsen

  -

  Disse børn har jo ikke gjort en god gerning !-de handler på opfordring
  LEGO har heller ikke gjort en god gerning og griner hele vejen hen til banken
  DR har heller ikke Gjort en god gerning de rutter bare med umådelige pengebeløb
  Som er inddrevet under tvang
  Og dem spytter :i bøssen har heller ikke gjort en god gerning! De er blevet afpresset og hvorfor slipper de kun 20 når de har råd til 40 og hvorfor kun 100 når d har råd til det dobbelte??
  Og Gud for da også hårdt frem mod Kain

 38. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Jeg vil sige min helt ærlige mening AT: Religioner ! Har fanden skabt –MEN kultur –kristen kultur ER noget helt andet ! -DVS. at vi har et formål med “opdragelse” –I de senere år, hvor forældre –har alt-muligt-andet i hovederne –End, at tage sig kærligt af deres børn ! –MEN lader dem opføre sig som “vilde dyr –der er blevet forladte ” ! –Det er børnene –OG det er samfundet ikke tjent med ! –DERFOR har vi nu –en kæmpe-flok curlinger –der drikker som et hul i jorden –larmer –og forpester deres omgivelser ! –Så vi hader dem ! –Vi siger “fri os for børnefamilliér ” Eller placér dem et sted, hvor de ikke kommer i nærheden af andre mennesker !–Selv den mest primitive dyreart ! –Opdrager deres afkom –til, at klare sig i tilværelsen ! –Ellers bliver de dræbt ! –Såvidt er det ikke kommet med curlingerne ! –Men, hvem véd –hvornår ??

 39. Af lIsbeth sørensen

  -

  “Karl Popper kaldte den type tænkning for orakelfilosofi; – og jeg er helt enig.
  For en forudsigelse indebærer, at vi er i besiddelse af fremtidig viden. En sådan kan vi af indlysende grunde ikke have, ”

  Socialismens retfærdigheds fremtidige komme, og deraf manglende sult i verden, drejer sig blot om administration i dag..Absolut ingen behøver at sulte i dag, og heldigvis bliver dem der gør da også færre og færre..Men vi udrydder alle andre arter for at opnå dette.
  Spørgsmålet er vel hvorfor mennesket skulle være mere værd end et isbjørn eller andet væsen her? Her kan Buddhismen lære os meget mht. bekymringen om alle levende væsener..Mulighederne for en bedre verden drejer sig så afgjort om at få færre børn. Vi skal væk fra den blå tænketank, om at uden slaver til industrien i Danmark får vi ingen udvidelse af økonomien..Vi skal leve mere småt med andre ord, eller faktisk blot status quo..Men under forhold der efterlader en sundere verden til næste generation..Og den vej er vi jo langt vej fra i dag?

  Vi kan sagtens analysere os frem til en bedre verden i morgen..

  Kristne kan aldrig lede mht. godhed, og gavmildhed..De besidder det ikke. Derfor stemmer de blåt.

  “Det har intet med godhedsindustri at gøre at gennemføre en indsamling til et velgørende formål, omend det kræver et vist organisationsniveau at gennemføre en indsamling.
  Jeg mener, at eksemplets magt er en vigtig grundsten i opdragelsen af vores børn og unge mennesker”

  Helt enig..Men det burde slet ikke være nødvendigt. Og snakker om at dem der giver, generelt er dem der ikke har “alt for meget råd” i forvejen. Og dem der har, nægter. Kun skatter og afgifter her vil gøre noget..Men ja, at lære ens børn at dele er vigtigt..Jeg erindre altid de borgerlige børn i børnehaven, der var indlært hjemmefra ikke at dele deres slik..De var ikke særlige populære. Og en sådant indlæring har katastrofale indflydelser på hele samfundet. Egoisme er generelt lært hjemmefra i blå hjem.

  Ikke tvivl om at godhed læres hjemme, ikke i kirken!

 40. Af lIsbeth sørensen

  -

  længere Indlæg til Lars Bordal i filteret? ikke et fy ord i sigte?

 41. Af lIsbeth sørensen

  -

  Ok, nævnte vist ordet “kristne”, men ellers erindre jeg ikke et efter flere gennemgåinger?

  B.chris.preben…du har selv nævnt at du skriver i et netværk? Endda et fader netværk? Og at i er flere her i avisen der skriver det samme?

  “På de danske fattige –der ligger på bænkene og sover !–DR. LUK det ”

  DR er garantien for anstændighed, obs for borgerne i Danmark..Uden DR var Danmark rent tv3 plus/tv2 uden reel offentlig oplysning om Danmarks og verdens tilstand.
  Jo, det er forfærdelig hvorledes hjemløsheden er steget massivt under denne regering..Den mindste er størrelsesorden af værdi for alt vi er..Og absolut uanstændigt at DK ikke giver boliger til de 12.ooo hjemløse vi har nu, mens nær 200.000 boliger er tomme, eller brugt lejlighedsvis kun af Franskboende mv. som nægter at hjælpe en Dansk hjemløs via at huse dem midlertidigt.

  “AF HENNING SVENDSEN – 5. FEBRUAR 2017 21:26
  “Disse børn har jo ikke gjort en god gerning !-de handler på opfordring
  LEGO har heller ikke gjort en god gerning og griner hele vejen hen til banken”

  Lego betaler mere i Skat i DK end fx Mærsk som har, 40 mene jeg det var, skatte tænkende firmaer i Panama. Dog leder de også royalties over luxembourg..

  Du får ikke gode børn ud af at fortælle dem de skal være onde, og ikke dele deres slik..Alt drejer sig om at være en rollemodel her.
  Derudover skal DR licensen tages via skatten således at dens byrde bliver ligelig fordelt.
  Dr er verdens bedste TV.

  “og hvorfor slipper de kun 20 når de har råd til 40 og hvorfor kun 100 når d har råd til det dobbelte??”

  Pga. borgerligheden….

 42. Af lIsbeth sørensen

  -

  Indlæg til Teddy, Svendsen og ch.r i filteret? ikke et fy ord i sigte, på nær muligvis ordet kristne? 🙂

 43. Af lIsbeth sørensen

  -

  Indlæg til T, S og c i filteret? ikke et fy ord i sigte, på nær muligvis ordet kristne? 🙂

 44. Af Gavian Thomsen

  -

  Udstedelse af omsorgs- eller kærlighedsbeviser til børn, der gør “gode gerninger”, som det hedder, i form af et armbind, der skulle minde dem om, at de er gode og samtidigt sende et signal til omverdenen om, at det er de, er simpel og ubevidst manipulation. Den såkaldte gulerodspædagogik.
  At være hjælpsom og gøre andre tjenester, er ikke noget man kan dyrke som ideologi eller et adfærdsdiktat. Hverken når denne formel for adfærd foreskrives af samfund, religion eller ideologi.
  Og da slet ikke ved at bruge belønningspædagogik, hvilket er fremme nu og roses af den almindelige tankegang. En tankegang, som selv er fremkommet gennem straffe- og belønnings systemet. Pisk eller gulerod. Herved styrkes kun selvet med sin frygt og sit begær. Ikke intelligensen.
  Almindelig, naturlig medmenneskelighed opstår, når der ikke er noget personligt motiv, men en vågen opmærksomhed, som fremkalder sin egen intelligente handling, som ikke fremkaldes af udsigten til belønning, eller frygten for misbilligelse uanset under hvilke former den fremtræder.
  Når vi går rundt i verden og er vågne, opmærksomme på, hvad der sker lige nu i vor egen hverdag uden hverken frygten for andres dom eller ønsket om andres godkendelse eller bifald, vil handlingen udspringe af ægte, tilstedeværende opmærksomhed, som er uden skelnen mellem den ene og den anden, mellem dig og mig og ikke være udtryk for en dresseret norm. For det er denne form for “bevidstløshed”, der præger hele den såkaldte civilisation. Der er folk, der dyrker det, de forstår ved det “gode”. Men hvad er godt og hvad er ondt?
  Ideologier og religioner, filosoffer og videnskabsfolk studeres flittigt og citeres i en uendelighed, men intet af alt dette forandrer menneskets selvmodsigende og selvdestruktive adfærd, for kun meget få er villige til fordomsfrit at undersøge, forske og forstå sit eget sind, som faktisk er den nuværende menneskeheds sind.
  Når man forstår sig selv med alle sine egne udflugter, løgne, sin egen frygt og sit eget begær. Når man er totalt og kompromisløst ærlig overfor sig selv og gennemskuer sit eget sinds snedige manøvrer, er sandhed begyndt at virke. Og ikke trends og idéer, hvilket kun er falskhedens afledningsmanøvrer.
  Hvad der er sandt er, at de fleste mennesker lyver og manipulerer, for at opnå fordele eller undgå gener. Så hvordan skulle verden kunne befries for falskhed og elendighed, når den mest begavede livsform praktiserer et sådant selvbedrag, der indebærer en formidabel viden om alt andet, end netop sit eget sinds snedige manøvrer for at opnå fordele på næstens bekostning og undgå de ulemper, der følger, som næsten så også må døje.
  Er det muligt at betragte virkeligheden uhildet i nogen ide eller tro, at betragte den uden dette center, dette filter, som kaldes mig og mit? Det tror jeg, at det er, når man kender sit eget sinds virksomhed og derfor kan se bort fra det, så det bliver helt stille. – Når man upartisk, uden at dømme er opmærksom på selvets aktiviteter og bliver klar over, hvad det er, der dømmer, hvad der lyver, omskriver og fortolker og motiverne bag denne virksomhed, – så er det muligt at se bort fra den, kassere den, som det den er: Et opslidende energiformøblende selvomsluttende og selvvedligeholdende mentalt kredsløb, som lever som en parasit, en sygdomsbacille på det menneskelige sind.
  Men kun få opdager det, for de fleste menneskers virkelighedsopfattelse er netop parasittens opfattelse, som er udtrykt i denne verdensomspændende illusion, en besættelse, der danner centeret: Mig og mit som modsætning til dig og dit, som er grundlaget for al konflikt mellem mennesker.
  En helt anden oplevelse af virkeligheden er mulig, når jeget, dette illusoriske væsen er hørt op, ikke øver indflydelse og hæmmer intelligensens følsomhed med fortidens fordomme, trosformer og ideer, som alt sammen fordrejer virkelighedsopfattelsen. Når der er denne indre frihed og fred, er der grundlag for, at der kan skabes fred mellem mennesker i verden. Ikke før!
  Og så er belønningspædagogikkens dage talte, for bevidstheden og intelligensen vågner, naturlig empati og medfølelse vågner, skanserne falder, grænserne forsvinder og mennesket genkender sig selv i sin næste.

 45. Af Henning Svendsen

  -

  Flotte ord fra Thomsen !og nogle kunne vi pille ud og skrive på vores tapet med en tuchpen -således at vi har dem for øje hver dag–ligesom vi også gør med vores nem.ID kode
  Det sidst skrevne er dog noget problematisk!-No border-No Nations-free immigration -and No return to sender—-ja her har vi en humanisme der nu er endt i den modsatte grøft og forvandlet til den pure junglelov

 46. Af J. Hanse n

  -

  Berlinskes bedste blogger, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, forklarer, hvorfor hun har lukket for kommentarer.
  “Når kommentarspor svømmer over af hadefulde, nedladende og direkte racistiske kommentarer synes jeg til gengæld, det ødelægger både debat og mangfoldighed. De rasende, grove og mest primitive stemmer har for længst sejret i kommentarsporerne på nettet, og det har de færreste glæde af. Derimod er der mange, der tager skade – dem der står for skud og dem, der ikke tør blande sig af frygt for at blive svinet til. Had avler had og internettroldene gejler hinanden op i sikkerhed bag skærmen. Grænsen for hvad man vil tillade sig at skrive findes tilsyneladende slet ikke længere.”

  Hun har fuldstædig ret.
  Den slags typer er der nogle stykker af fra den yderste højrefløj
  Som deltager i disse debatter.
  Men selv om de skifter navn jævnligt, så burde det være muligt at udelukke dem.
  Men højrefløjens kvindelige bloggere har jo ingen problemer.
  Dem generer højrefløjen jo sjældent.
  Og os fra centrum-venstre fløjen gør naturligvis slet ikke.

 47. Af Helge Nørager

  -

  Hej Gavian, spændende tanker, og du har ret langt hen af vejen.
  Men den med parasitten, kender jeg ikke så godt, mere hvad ” andre /samfundet ” forventer eller kræver jeg gør, kontra hvad jeg gør, og hvad jeg virkeligt vil.
  Men er helt enig med dig i at det er sundt og ofte overraskende hvis tankeproces om hvorfor gerninger gøres, gennemføres.
  Men ofte har vi så travlt i hverdagen at det er der ikke rigtigt tid til.

 48. Af - Niller

  -

  Lisbeth 0502 kl1920
  Ok min formulering kunne misforståes!
  Det var niveauet for redigering af indlæg jeg mente. Det giver jo ingen mening at et indlæg først vises flere timer efter det er sendt- og at man samtidig kan se at andre indlæg bliver vist uden om filteret.

 49. Af Jesper Lund

  -

  Gavian Thomsen

  Jeg er meget mere jordnær. Det er en god gerning at hjælpe børn, der sulter. Basta. Det er fint for mig, hvis skolebørn får indlært denne holdning, gerne ved udstedelse af “godhedsbeviser”.

 50. Af jan ulrik friis

  -

  Her må vi huske at mindst 70 % forsvinder fra start i lønninger og administation i godhedsindustriens lommer, i modtager landene forsvinder resten undervejs i koruption, en sådan indsamling har overhovedet ingen berettigelse overhoved, ren narresut, vi danske mister vores liv, vores land, vores kultur i bytte for et gutmenschen/godhedsbevis i selvretfærdighed kan vores tidligere så uskyldige små børn nu fremlægge et afladsbrev!

  Ren berigelse af godhedindustrien, også DRs propagandavirksomhed tager sig fyrsteligt betalt, svenske tilstande, der nu også vil at vores børn skal være slaver for en islamistisk formering, at islam kan får foden indenfor i vesten, i Danmark.
  At “kristne” religiøse kirkesamfund her er inde over, give det hele en besk eftersmag, let at fremstille sig selv som god, når DR monopolet skjuler og manipulerer sandheden.

  Dette hjælper kun at holde liv i godhedsindustrien til en uhæmmet masseindvandring, at for enhver pris, uanset skadevirkningerne.

  Læser jeg ovenfor at børn forsynet med et armbind…..jeg troede det hørte 30′ og 40’ernes Tyskland til, alt i alt får DR og DR indsamlingen til at løbe koldt ned af ryggen!!

  ” 01:04
  Udstedelse af omsorgs- eller kærlighedsbeviser til børn, der gør “gode gerninger”, som det hedder, i form af et armbind, der skulle minde dem om, at de er gode og samtidigt sende et signal til omverdenen om, at det er de, er simpel og ubevidst manipulation.”

 51. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  OK ! –Vi skriver det igen : –Danske præster sidder med nøglen –til, at forbyde “muslimer i vores kultur-kristne land ” –Hvorfor gør de det så ikke ??–Tiden er forlængst løbet fra “grundlovens –såkaldte religions-frihed ” ! –Den lov skulle have været begravet straks efter AT: Den første muslim –satte sine ben på dansk jord ! –Altså ! –Der findes ikke “danske muslimer ” –Kun danskere kultur-kristne –og så er der desv. sneget sig millioner af muslimer ind i Europa ! –De skal sendes tilbage til Islamistan ! –Hvis de ikke vil makke ret ! –OG blive “danskere med hele pakken ” –Nemlig “kultur-kristne ” ! –Der er ingen alternativer ! –Fordi vi vil ikke have dem i vores lande ! –Det er nok så bekendt AT: De muslimske indvandrere er voldsomt begejstrede for al den gratis udd. incl. s.u i 15 år ! –Børnepenge ! Så mange –så det giver svimmelhed ! For selv den mest ansvarlige “overbefolknings-bekæmper “—Sørine vi vil ikke have dem i vores land ! –For vores skyld kan de flytte til Sverige (der er også ret meget mere plads –end i DK )—–PRÆSTERNE må indse AT: Tavshed –konflikt-skyhed ! –Er en sold, der er død –og begravet !

 52. Af Jesper Lund

  -

  Gavian Thomsen
  Mit gæt er at du også har en jordnær holdning, nemlig at ikke skal hjælpe børn, der sulter ude i den store verden. Det er ikke vores problem. I stedet for sige det direkte, pakker du denne holdning ind i en længere pseudofilosofisk udredning. Du minder om Sørine. Hun baserer så til forskel sine pesudoudredninger på kristendommen.

 53. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –JA ! –det får det til, at løbe os koldt nedad ryggen ! –Hvad bilder DR –sig egentlig ind ? –De har ikke alene fået storheds-vanvid ! –AF alle de mange milliarder kroner –der er strømmet indi deres bundløse kasse ! –Generaldirektør-inden fremstår ovenikøbet med et stort grin ! –Her og der ! –Hun skal fyres på gråt papir ! –Incl. den ind-bildske dir. Haagerup –der nok så frejdigt flyver fra Jylland –og taxiérer den til DR ´s domæne ! –HALLO ! –Er der overhovedet nogen fornuft i, at skatte/licens-borgere skal holde “halen oppe på disse narcissister–med partout-kort til, at flyve fam. ens dressur-hest til USA ! –Det er helt og aldeles GAK !–Den pågældende journalist –der selv tror, at han er særlig dygtig ! –Kan nemt erstattes af en person, der ikke har fået storheds-vanvid ! –Mette Bock –Ministeren –der sidder med nøglen til, at fyre hele staben af evigheds-off-ansatte ! –Er åbenbart i tvivl om, hvad hendes såkaldt høje position i kultur-Danmark ! –Hvad hun kan foretage sig !–LUK dog hele det narcissistiske DR.overdrev ! –Vi kan sagtens finde alternativer andre steder ! –Som ikke holder os til grin for DR.–staben !

 54. Af Henni g Svendsen

  -

  Nu handler det om DR og LEGO som udkommandere børn til at samle penge
  DR er truet med nedskæringer og har brug for Godwil og LEGO trækker det fra i skat og får gratis reklame og dem i Afrika de er glemt i morgen
  En hval tager tilløb og springer op på land den bliver skubbet tibage men springer op på land igen -den vil ikke længere leve ,nu bliver den aflivet og i maven ligger 20plastikposer ?her ser vi kapitalismens grimme ansigt !-et EU der skider i egen rede.
  Og armbindet er igen på mode -denne gang forklædt som humanisme hvor Europas kristne befolkning nu står for tur

 55. Af Gavian Thomsen

  -

  Jordnær, er et ofte anvendt ord, der har til hensigt at manipulere. For hvad betyder det? Det betyder en fortolkning af, at noget man enten ikke forstår eller ikke er enig i, kaldes højtragende og man distancerer sig derfor med anvendelsen af ordet: at være nær ved jorden, som på forhånd i en verden af jordbesiddere og privat ejendomsret er vurderet til at være bedre.

  Hele denne forestilling om at noget er bedre eller ringere, hviler på en sammenligning.

  Hvorfor sammenligner vi? Hvorfor er det så vigtigt for os at distancere os fra hinanden ved at fremdrage, hvad der er bedre eller ringere?

  Ordet Basta. Et udråbsord, der anvendes i mange familier for at afslutte videre palaver. Chefen har talt. Befalingsmanden har udstedt ordren og de undergivne forventes, hvad enten de er børn eller dresserede soldater at rette ind og adlyde.

  Dressur er et helt kapitel for sig. Den anvender frygten og begæret som adfærdsregulerende for at fremme netop de tanker og det sindelag, som domptøren mener er det rette. Man videregiver sine egne fordomme via belønnings- og straffesystemet til sine, fra begyndelsen af, uskyldige børn. Men det er ikke kærlighed. Det er dominans. Det er videreformidling af det man kalder arvesynden eller kulturens byrde. Man prøver at indgive børn de samme vanvittige forestillinger om virkeligheden som man selv har, med alt hvad det indebærer af konflikt mellem mennesker.

  Det er af samme grund Afrika er blevet udnyttet, udsultet af de såkaldt civiliserede hvide mennesker, der har brugt/stjålet områdets rigdomme og med magt tvunget befolkningen til at knokle i diamantminer og i dag for en ussel løn at fremdrage nødvendige råstoffer af deres jord, foruden den kendsgerning, at man har stjålet mennesker fra området for at de skulle fungere som en slags undermennesker, som slaver for rige, hvide tyveknægte. Den samme mentalitet i en let omskrevet form eksisterer den dag i dag. Man “stjæler” groft med den ene hånd, mens de vildførte masser i de såkaldte demokratier giver lidt tilbage med den anden.

 56. Af Henning Svendsen

  -

  Nu handler det om DR og LEGO som udkommandere børn til at samle penge
  DR er truet med nedskæringer og har brug for Godwil og LEGO trækker det fra i skat og får gratis reklame og dem i Afrika de er glemt i morgen
  En hval tager tilløb og springer op på land den bliver skubbet tibage men springer op på land igen -den vil ikke længere leve ,nu bliver den aflivet og i maven ligger 20plastikposer ?her ser vi kapitalismens grimme ansigt !-et EU der skider i egen rede.
  Og armbindets grimme ansigt er igen på mode -denne gang forklædt som humanisme !nu er det Europas kristne befolkning der står for tur

 57. Af Gavian Thomsen

  -

  Jesper Lund

  Jordnær, er et ofte anvendt ord, der har til hensigt at manipulere. For hvad betyder det? Det betyder en fortolkning af, at noget man enten ikke forstår eller ikke er enig i, kaldes højtragende og man distancerer sig derfor med anvendelsen af ordet: at være nær ved jorden, som på forhånd i en verden af jordbesiddere og privat ejendomsret er vurderet til at være bedre.

  Hele denne forestilling om at noget er bedre eller ringere, hviler på en sammenligning.

  Hvorfor sammenligner vi? Hvorfor er det så vigtigt for os at distancere os fra hinanden ved at fremdrage, hvad der er bedre eller ringere?

  Ordet Basta. Et udråbsord, der anvendes i mange familier for at afslutte videre palaver. Chefen har talt. Befalingsmanden har udstedt ordren og de undergivne forventes, hvad enten de er børn eller dresserede soldater at rette ind og adlyde.

  Dressur er et helt kapitel for sig. Den anvender frygten og begæret som adfærdsregulerende for at fremme netop de tanker og det sindelag, som domptøren mener er det rette. Man videregiver sine egne fordomme via belønnings- og straffesystemet til sine, fra begyndelsen af, uskyldige børn. Men det er ikke kærlighed. Det er dominans. Det er videreformidling af det man kalder arvesynden eller kulturens byrde. Man prøver at indgive børn de samme vanvittige forestillinger om virkeligheden som man selv har, med alt hvad det indebærer af konflikt mellem mennesker.

  Det er af samme grund Afrika er blevet udnyttet, udsultet af de såkaldt civiliserede hvide mennesker, der har brugt/stjålet områdets rigdomme og med magt tvunget befolkningen til at knokle i diamantminer og i dag for en ussel løn at fremdrage nødvendige råstoffer af deres jord, foruden den kendsgerning, at man har stjålet mennesker fra området for at de skulle fungere som en slags undermennesker, som slaver for rige, hvide tyveknægte. Den samme mentalitet i en let omskrevet form eksisterer den dag i dag. Man “stjæler” groft med den ene hånd, mens de vildførte masser i de såkaldte demokratier giver lidt tilbage med den anden.

 58. Af Jesper Lund

  -

  Lars Bordal

  Det er godt med eksempler. Jeg har intet imod at folk udstiller deres gode gerninger. Det mener jeg motiverer andre til at gøre det samme. Det er trods alt dem, som bliver hjulpet af en god gerning, der er den vigtigste part i den gode gerning.

 59. Af Små slaver af godheden

  -

  […] En meget svær proces, men ikke desto mindre en helt central selvransagelse i det lutherske univers, som bliver trådt under fode med LEGOs godhedsbeviser. Læs Sørine Gotfredsens indlæg ‘her: […]

 60. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Vi siger det på jydernes sprog ! –Nemlig, at det er “usmageligt, at udnytte børn –på den måde ” ! –De skyr åbenbart ingen midler DR ! –For, at presse citronen ! –Mette Bock –må se at komme ud af starthullerne ! –Hun er dog kulturminister ! –Eller hvad ?–Radikale, der kamuflerer sig som “liberal alliance ” –medlemmer –kan ikke narre borgerne ! 1 gang radikal –altid radikal ! –Vi er sådan set ligeglade med, hvad ministeren på kultur-området gebærder sig ! –Vi siger AT: Det er på tide, at licens-betalerne får valuta for pengene ! –Der skal stå “historie –sprog – videnskab –og faktisk alt, hvad Rai –Tv 5 –France 2 –og spansk-kultur plus arte ! –på DR fra Nu ! –Og skær så mindst halvdelen af de offentlige ansattes salærer ! –OG slet helt diverse mad-damers USA-rejser med alt including ! –Dr ´s fråseri er en skændsel ! –OG –så er det sagt !

 61. Af Thomas. SS Borgsmidt

  -

  Kender i det. Man har været ude for, at skide, fået tørret sig i røven og klar til, at komme videre i dagens program, men. Papiret sad fast i lidt tør puha og mens jeg gik fulgte papiret med som en hale. Kan i se det for jer?
  Det er fedt, at være børnelokker.
  Hvorfor må man hade andre uden grund… Fordi i ikke har nogen meeeening og er skolelære.

 62. Af P Christensen

  -

  Det er populært hos nutidens venstrefløj urigtigt at beskylde Vesten for alle verdens ulykker,
  fra siden ruder konge var knægt.
  Så mener venstrefløjen nemlig med god samvittighed at kunne invitere hele verden
  på livsvarig offentlig forsørgelse i Vesten.
  Uden at fløjen nærmere kan redegøre for eller overskue finansieringsgrundlaget.
  Men det er dyrt og bliver meget dyrere for Vesten – socialt som økonomisk.
  Gad vide hvor mange af de hellige, der fx selv snyder i skat i det daglige?
  Vi har jo fx oplevet de hellige popstjerner, med korrekte meninger, der samtidig
  har konti i skattefrihed. Kvalmende.

 63. Af j Skovmose

  -

  Er Borgsmidt beboer på et plejehjem for udviklingshæmmede ?
  Hvad rager hans latrinære oplevelser os andre.

 64. Af AXEL ERIKSEN

  -

  J Skovmose
  Prøv at læse hans udtalelser på Ellemann’s blog.. Han er rablende gal og fascist.
  Ps. på eget ansvar

 65. Af j nielsen

  -

  “Han er rablende gal og fascist.”

  Det første? ja. Det andet? nej – og ovenstående er et indlysende falsum.

 66. Af j nielsen

  -

  “Godhedsindustrien er ikke god, men ond, og det er forskellen, om et af mine børn en dag kom med et diplom at arbejdede for godhedsindustrien, et sådant barn ville jeg straks gøre arveløs, end ikke kendes ved, jeg har vel andre børn at kendes ved!”

  Medens det barn der gør karriere inden for ondskabsindustrien vil blive belønnet fyrsteligt. Kun således kan faderen stilles tilfreds. Og at bibringe faderen stolthed er ethvert barns pligt her i livet. Den der følger sin egen bane er et skarn, og bør straffes derfor.

 67. Af j nielsen

  -

  “At være hjælpsom og gøre andre tjenester, er ikke noget man kan dyrke som ideologi eller et adfærdsdiktat.”

  Undtagen i trafikken.

 68. Af Gavian Thomsen

  -

  Jesper Lund
  Undertegnede er hverken jordnær eller højtflyvende og beder sig fritaget fra at blive påduttet noget som helst prædikat. Jeg nægter at lade mig placere i én elle anden bås, som man så kan gå til angreb på, hvis ikke den virkelighedsfremstilling der fremføres behager en eller anden læser. Det er den af ordene sammensat betydning, der er vigtig, ikke om man er det ene eller det andet. Udsagnet må tale for sig selv.

  Jordnær, er et ofte anvendt ord, der ubevidst kan bruges til at manipulere. Betyder det i virkeligheden ikke en afledning, fra noget man enten ikke forstår eller ikke er enig i? Noget som så kaldes højtragende og man distancerer sig derfor med anvendelsen af ordet: at være nær ved jorden, som på forhånd i en verden af jordbesiddere og privat ejendomsret er udråbt, vurderet til at være bedre. Og dette gælder tydeligvis og så din reaktion.

  Hele denne forestilling om at noget er bedre eller ringere, hviler på sammenligning. Og hvorfor sammenligner vi? Hvorfor er det så vigtigt for os at distancere os fra hinanden ved at fremdrage, hvad der er bedre eller ringere? Hvorfor konkurrerer vi? Hvorfor lærer vi vore børn at konkurrere? Er det fordi menneskeheden lider af en uerkendt art selvdestruktiv sindssygdom, der er er ophøjet til norm på alle områder af livet. Økonomierne konkurrerer, Husprisvurderingsfolk, talentfulde musikalske børn, sportsudøvere etc. konkurrerer i TV. Det er på næsten alle områder af vore aktiviteter, hvor det handler om konkurrence. Om hvem der er bedre til ditten eller datten, hvem der vinder, (taberen har ingen interesse) og som kun tjener et formål. Nemlig at forøge egoismen, selviskheden, adskillelsen og dermed konflikterne. Men hvordan kan det være anderledes, når hele vores såkaldte civilisation er bygget op på evindelige konflikter, evindelige sammenbrud og genopbygning, hvor man gang på gang kaster sig i den samme sindssyge afgrund af dyrkelse af adskillelsen, af forskelle, alt hvad der isolerer os fra hinanden i stedet for, hvad der forener os.

  Tilbage til dig Jesper.
  Ordet Basta. Et udråbsord, der anvendes i mange familier for at afslutte videre palaver. Chefen har talt. Befalingsmanden har udstedt ordren og de undergivne forventes, hvad enten de er børn eller dresserede soldater at rette ind og adlyde.

  Dressur er et helt kapitel for sig. Den anvender frygten og begæret, straf og belønning som adfærdsregulering for at fremme netop de tanker det sindelag og de færdigheder, som domptøren mener er de rette. Man videregiver sit eget verdenssyns stædige og fastlåste fordomme via belønnings- og straffesystemet til de, fra begyndelsen af, uskyldige børn.

  Men det er ikke kærlighed. Det er dominans. Det er videreformidling af det, der kaldes arvesynden eller kulturens byrde. Man prøver at indgive børn de samme vanvittige forestillinger om virkeligheden som man selv har, med alt hvad det indebærer af konflikt mellem mennesker. Men det er jo så selvbekræftende at fremstille små kopier af sig selv, fremfor at lade børnene udvikle sig i den retning som deres interesse og evner fører dem. Mange ulykkelige menneskeskæbner ar blevet grundlagt på den måde.

  Den samme ignorance og tro på egen ufejlbarlighed og at være mere rigtigt på den end andre, er grunden til at Afrika er blevet udnyttet, udsultet af de såkaldt “civiliserede” hvide mennesker, der har brugt/stjålet områdets rigdomme og med magt tvunget befolkningen til at knokle i diamantminer og i dag for en ussel løn at fremdrage teknologinødvendige råstoffer af deres egen jord, foruden den kendsgerning, at man i 1600-tallet i de britiske kolonier i Nordamerika stjal mørkhudede mennesker fra området, for at de skulle fungere som slaver for rige, hvide tyveknægte, der betragtede dem som en slags undermennesker, man måtte voldtage, piske, sulte og sågar slå ihjel, hvis det passede herrefolket. Den samme mentalitet i en let omskrevet form, som er mere uigennemskuelig eksisterer den dag i dag. Man “stjæler” groft med den ene hånd, mens de vildførte masser i de såkaldte demokratier giver almisser tilbage med den anden.

 69. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Kære Sørine ! –Idag har du chancen for, at sige den iranske embassadør –der er på besøg i Danmark –Og bliver beværtet efter alle kunstens regler ! –Han ville ikke give Folketings-formand-inde Pia Kjærsgaard hånden til goddag ! –Gudskelov –så var Pia Kjærsgaard straks klar til, afvise “den iranske islamiske mørkemand ” –Det var faktisk dagens heltegerning ! –Som vi kan leve længe på ! –Gnave i –fedte om os med ! –OG udbrede til alle os–der afskyr Islam !–Dagens heltinde ! Blev Pia Kjærsgaard !

 70. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Hvad bildte den islamiske hanekylling sig ind ?—Sørine ! OP på kassen –og forsvar danskernes foragt for Islamisterne ! Af hjertet TAK –Som Dronning Margrethe ville sige !

 71. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  ” I samme ombæring kan vi tilføje AT: den ombuds-mand/MK ! –Der underkender Inger Støjberg ´s bestemmelse .–med mindre-årige piger –der er gift med ældgamle mænd ! –Åbenbart tolérerer ” pædofilli ” –Så ud med ham ! –Han er ovenikøbet offentlig lønnet ! –Føj for katten !—Vores præster har igen – igen –behov for AT slå i bordet –og sige ” NEJ, vi vil ikke have det ! ” –Så Inger Støjberg ! –Jubiii !

 72. Af P Christensen

  -

  Einsteins relativitets-teorier og det ydre rum har forlængst sat sit præg på den gamle politiske venstre-højre opfattelse.
  Når blogkommentatorer der forsvarer totalitære lovreligioner som fx islam,
  betegner sig selv som centrum-venstre, må der findes politiske parallel-universer.

 73. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! Appropos “parallelunivers” !–Så er der noget, der tyder på AT: de arme danskere er blevet “de små ” I vores eget land ! –AT: Stikke ild til en stor klyne af en Afghaner –! Blev for meget for Århus islamiske borger-representation ! –De satte danskerne i spjældet ! —-De skal bare vide (danskerne ) At : I Ry –toléreres ikke danske flabetheder ! —De skal rette ind –skal de få danske skole-elever, der er tilbage i RY ! –Skanderborg og Gellerup !–De sidder på “kassen” (meaning : skatteborgernes indbetalinger til et sygt samfund ! –Der favorisérer muslimer i vores kultur-kristne-land ! –De kan rende –og hoppe med “deres kulturby” ! –Der kommer ikke “et øje” ! –Rygterne er sevet verden rundt rundt–Fordi udenfor Århus bor nemlig –de mest interessante personager (læs Ulla Terkelsen og Jørgen Leth )

 74. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg må a have et indlæg i filteret forleden, som jeg skrev igen, da det dagen før ikke var at se heller ?
  🙂

 75. Af Berlingskes debattører skal ikke være hyggeonkler | ASH

  -

  […] Henrik Day Poulsen, cand. mag. i filosofi Eva Selsing, ph.d. Søren Hviid Pedersen, præst Sørine Gotfredsen og forfatter Anne Lise Marstrand Jørgensen; sidstnævnte fordi hun gør sig skyldig i den […]

 76. Af Kristendommen som gidsel | Hovedet koldt

  -

  […] egen tro. Man behøver ikke blande religion og politik, man behøver ikke tage for gode varer, at bestræbelser på at gøre det gode er suspekte, at ens næste kun er den blege nabo, at indvandring betyder åndelig forrådnelse […]

Kommentarer er lukket.