Hvad laver en imam på prædikestolen?

Af Sørine Gotfredsen 119

I Aarhus afvikles et eksperiment i forbindelse med byens status som europæisk kulturhovedstad. Under titlen ”Befri gudstjenesten” opfører Teatret Svalegangen i samarbejde med Aarhus Domkirke en alternativ gudstjeneste markedsført med formuleringer som ”interaktivt”, ”tværæstetisk” og ”kalejdoskopisk mash-up”. Midt i alle fraserne kalder det på undren, at man blandt de indbudte gæsteprædikanter finder imam Sherin Khankan. Projektet gennemføres i domkirken, blandt andet med afsæt i Martin Luthers gudstjenestesyn og spørgsmålet om, hvorvidt tiltaleformen i kirken er blevet irrelevant for en del mennesker. Det spørgsmål kan som udgangspunkt være fint nok at stille, men det er dybt malplaceret som prædikant at invitere en muslim, der opfatter kristendommen som usand og for nylig sad på DR2 og beklagede sig over i dette land – der har givet hende alle muligheder – at være underlagt et kristent overherredømme. Nu er hun indbudt til at stå på prædikestolen i Aarhus Domkirke.

Man må spørge, hvad den ansvarlige præst, Christina Lauersen og domprovst Poul Henning Bartholin, der er dybt involveret, egentlig forestiller sig. For slet ikke at tale om og biskop Henrik Wigh-Poulsen. Det er de hermed kraftigt opfordret til selv at gøre rede for, men man har jo en vis formodning. Sherin Khankan er sandsynligvis inviteret i et forsøg på at signalere mangfoldighed, religionsdialog og åbenhed i et kirkemiljø, hvor man visse steder i en blanding af behagesyge og slap teologi er rede til helt at falde på knæ for ikke at stå fast på noget. Formålet med at befri gudstjenesten synes reelt at grunde i drømmen om at befri den for kristendom, hvilket kun understreges af Christina Lauersens udtalelse om, at hun ikke med sine alternative ritualer vil pege hen på Kristus. Men på fællesskabet. Med andre ord, ud med Jesus og ind med almindelig hygge og en muslimsk prædikant. Det hele fremstår som en karikatur på kirkens frivillige selvafvikling, her sanktioneret af præst, domprovst og biskop.

For nylig skrev teaterdirektør Jon Stephensen en kronik med overskriften: ”Giv os troen tilbage”, hvori han anklager kirken for at mangle samlende kraft, hvilket har gjort den til noget, man ikke længere kan ”føle” og ”bruge”. Lige bortset fra at man kan blive godt træt af automatforventningen om, at kirken som endnu et offentligt kontor skal forsyne danskerne med et trosliv, uden at de selv skal foretage sig noget, har Stephensen en pointe. Kirkens præster og biskopper bør tale langt klarere – ikke mindst i en modsigelse af strømmen af pinlige kirkelige tiltag, hvad enten det handler om oplæsning af Koranen, afskaffelse af Jesus eller ophøjelse af en muslimsk prædikant, for hvem det åbenlyst handler om at få kristendommens betydning begrænset. Mange danskere nærer i disse år trang til at vide mere om den religion, vi grunder i, og forsøget i Aarhus, hvor kristendommen med kirkelig blåstempling ser ud til at blive kraftigt fortyndet, må få mange af disse danskere til at overveje, hvad kirken egentlig står for. Som bekendt mener folkekirken i luthersk tradition ikke noget med én samlet røst, men det skal ikke hindre dens præster i højlydt at sige fra, hver gang noget skriger til himlen. Som det for eksempel gør, når man i ly af teatrets eksperimentelle rammer afholder gudstjeneste, inviterer en imam op på prædikestolen og viser Jesus ud af bagdøren. Scenen synes at være sat til en tragedie.

119 kommentarer RSS

 1. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Sørine ! –Vi er dybt rystede !–At sætte (Fanden op på den danske kultur –og kristne ) prædikestol i den danske Folkekirke ! –Vi mangler ord !–MEN ÅRHUS ! –som med den soc.borgmester –viser vejen til et 100 % islamisk samfund I en by, Som i øjeblikket praler af AT: Være kultur-by ! –Føj for katten ! Vi græmmes –vi foragter –og vi er kommet til, at hade –denne islamisk-elskende —lille-storby i Danmark ! –Denne skændsel vil aldrig – aldrig overgå Frankrig !—“de har deres islamiske Moskéer ” –Med deres fandens imamer incl. Khankhan ! –Der er blevet givet alt-hvad-den-kan-trække af gratis udd. og evig-forsørgelse af hendes islamiske famillie ! –Vi mangler ORD –Vi er chokérede !–Så er det sagt !

 2. Af Flemming Lau

  -

  Hvis du Sørine virkelig ønsker, at Gud skal holde den infame islamistiske svøbe tilbage, så må du ud og kæmpe for at de statslegaliserede fosterdrab ophører, ved Abortloven af 1973. Gør du ikke det vil flere og flere antikristne teologer fortsætte deres Sataniske arbejde. Hvis det kan være dig en trøst, så vil de og deres muslimske kumpaner, få et endeligt som svarer til deres gerninger. Mao gør hvad du kan og overlad hævnen til Gud.

 3. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Vi efterlyser “ord ” Fra Folketingets formand Pia Kjærsgaard ” –Iøvrigt, hvad angår abort –denne diskussion ?? –Typisk en mand ! –Nu er det jo stadigvæk ikke mændene, der føder børn ! –Så ville det være meget nemmere for kvinderne, der skulle trækkes med en uønsket graviditet –og iøvrigt få ødelagt livet (sådan som det gik i vore bedstemødres tid ) –NIX- De missionske skal ikke bestemme noget i andres liv ! –Især ikke de indre-missionske !–Det værste der kunne overgå vores kultur-kristne samfund –kan vi læse om idag Nemlig FANDEN –har overtaget den danske kirke ! i form af en islamisk imam ! grotesk –og forfærdeligt ! OG Ja ! –Præster kom så ud af start-hullerne –og forsvar vores ældgamle- vikinge-land ! –Før vikingerne blev kristne ! Var de hedninger ! –Skal de nu til, at være det igen ?

 4. Af B. Mortensen

  -

  Uhadada Hvor man dog mærker Kristus kærlighed.
  Går man ikke i virkeligheden fandens arbejde med, at sprede frygt og pege finger af det man ikke forstår eller vil have noget at gøre med?
  Man skal ikke gemme sig bag troen på noget når man alligevel ikke kan/vil overholde reglerne.
  Du skal elske din næste ubetinget . Lad den der ikke har syndet kaste den første sten. Hvad med, at vende den anden kind til!
  Siger skriften ikke, at når en fremmed vil tvinge dig til, at gå en mill da gå to mill med ham og vil han have din kappe giv ham da din kjortel med…. Man mærker sandlig kærligheden mellem de troende og så er det endda den samme gud de tilbeder.

 5. Af adriano viterbo

  -

  Man kan ikke vælge sine forældre, man kan ikke vælge hvor man bliver født, man kan ikke engang vælge hvilke statsborgerskab bliver man tildelt når man bliver født. Men man har sagtens ret i Danmark, pga den ytringsfrihed som de fleste hylder, at ærgre sig over en statsreligion som ikke spejler ens tro! Og du, SG, har fået de samme muligheder i dette land som SK (som er lige så dansk som dig ! fra dag 1!) og bruger dem til at kritisere ALLE som ikke tænker så gammeldags som dig!

 6. Af Flemming Lau

  -

  Nu kaster man ikke med sten, men med ord i en demokratisk kontekst. Det er trods alt mere humant end hyklerne der forarges over tonen, mens de jubler hvergang sonden flænser et lille menneske i stumper og stykker. I indenværende uge, har vi foreløbig flænset 1680 små brødre børn, i 2017. Hyklerne aner ikke hvad kærlighed er, og de forstår ikke at man ikke kan blive lykkelig på andres bekostning!

 7. Af Arne Nielsen

  -

  Lige siden muslimerne kom til Danmark har de søgt efter koden til, hvordan man får magt i Danmark. Kirken, med dens prædikestol højt hævet over publikum – menigheden – signalerer magt, hvorfor muslimerne har troet, at de ved at komme op på prædikestolen kunne sikre sig adgang til magten. Men også denne gang har de forregnet sig, idet religionen her i landet ikke spiller en rolle, der er sammenilignelig med religionen i deres hjemlande. Det, de ikke forstår, og som det er et spørgsmål om, om de overhovedet kommer til at forstå, er, at enhver præst af enhver trosoverbevisning ikke har større autoritet end en fejekost. Alle deres ayatollaher og mullaher, og hvad de ellers kan præstere af kleresi er at ligne ved nogle latterlige udklædningsdukker, hvis ord ingen vægt har, Og dertil komme vort politiske system. Er magten så dér? Tja, det indgår jo i vor politiske praksis, at i den politiske proces er inkorporeret megen modsigelse. Ingen kan stå på Folketingets talerstol, uden at muligheden for modsigelse er der i det efterfølgende. Men kongehuset, da? Er Margrethe måske ikke dronning af Danmark? Tja, coutume her i landet er, at kongehuset ikke blander sig i politik – det hedder sig, at kongehuset er OVER politik, men praksis er, at alt politisk foregår på Christiansborg. Det hele ville være så simpelt, hvis vi havde en selvhersker – som man så tit har set i den muslimske verden. Næ, koden ligger i den folkelige opbakning, og når nu muslimerne mener, at det er under deres værdighed at deltage i demokratiet og at gå hen og stemme, kan det jo se lidt tungt ud med at få muslimerne repræsenteret på tinge. Hvilket vi andre jo så kun kan være glade for.

 8. Af Maria Due

  -

  Ja. der er meget at græmme sig over. En slægtning af mig var sidste år udsat for en behandling af en kordegn og sognepræst, som jeg tidligere ville have haft svært ved at tro på. Meget politisk og meget uforskammet. Og nu bestiger Sherinn Khankan altså Kai Jensens prædikestol. Vel mest med domprovstens velsignelse, så vi må sandelig håbe, at biskoppen når frem til, at her gik man for langt. Domprovsten finder nemlig ikke selv ud af det.

  Det er vel arven efter den hyperpolitiske biskop Kjeld Holm, og den kommer vi snart til at høre mere om. Det forholder sig nemlig sådan, at modsat tidligere og i andre sammenhænge har den skønne by Aarhus meget svært ved at tiltrække nye præster til ledige embeder, og det er ikke fordi der ikke uddannes tilstrækkeligt med teologer, for der er masser af arbejdsløse teologer. Det skulle man måske også tænke over i Aarhus, men foreløbig er det biskoppen i Aalborg, der råder universiteterne til at fortsætte med at uddanne for mange teologer, da han ellers frygter en stor præstemangel.

 9. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Hmmme ! Jeg kan da huske AT: Dronning Margrethe udtalte AT: De fremmede skulle ikke tage deres kultur –og religion med til Danmark ! –Måske er det også sådan, når vi er ved, at miste noget ! –Så kommer vi pludselig i tanker om AT: Vi savner det ! –Nok har religion ikke betydet noget for de fleste af os danskere ! –MEN Nu ! Er vi ved, at miste vores idenditet ! –Muslimerne vil lykkes med, at gøre os til islamister –! –Fordi vi var for sløve til, at forlange AT: Det skal være dem, der tilpasser sig vores kultur ! –OG ikke omvendt !–Jeg mener stadigvæk AT: Muslimerne ikke hører til i Europa ! –Og jeg vil til ,hver en tid sige til de muslimer : Lad os være i fred –og rejs ned til Islamistan med jer ! -Dér får I, hverken gratis udd. eller bliver forsørgede i begge ender !

 10. Af Maria Due

  -

  Indlæg i filteret.

 11. Af Anders Munch

  -

  Sørine…Hvad laver en kvinde på prædikestolen? Helt oprigtigt? Kan du ikke prøve at gøre rede for det.
  Stop med at beklage dig over folkekirken. Jeg så dig i Deadline med Rune Lykkeberg og selvom du forstår at religionen ville trives bedre hvis den blev sat fri, så ønsker du stadig statsejet religion. Fordi du mener det giver et større fællesskab(fordi du er en parasit, der snylter på det offentlige, men det indrømmer parasitter jo aldrig).

 12. Af Ivan Dybdal

  -

  Gør som Heidi Mund. German brave Woman Rebukes Islam’s Lie in Germany Deutschland
  https://www.youtube.com/watch?v=Kd3NxYmFS1w

 13. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Nu, har jeg ikke overrendt kirken –Jeg er heller ikke jyde ! –Så er det måske derfor AT: Meddelelsen om, at en islamisk imam –skulle holde guds-tjeneste –eller tale i kirken ! –Foreløbig ikke gav det store “rama-skrig” –København er bl.a. befolket af indrejste jyder plus det løse ! –De har dårlige oplevelser fra det mørke Jylland –med indre-missionske-fordømmende præster ! –Så jeg tror AT: Det er grunden til det udeblevne “rama-skrig” ! –Så må vi have nogle ægte-københavnére til, at udtale sig ! –Det bliver straks vanskeligere ! –De er nemlig fra-flyttede gamle København for længe siden ! Til nye oplevelser med spændende mennesker og dyr !

 14. Af Allan Hansen

  -

  ” I elsker livet – vi elsker døden,,,
  Uden din historie bliver du blind!!

  https://youtu.be/TMY2YV9WucY

 15. Af bjørn olesen hansen

  -

  De mange små forræderier mod danskerne der begås rundt omkring, og de store forræderier der begås af visse partier/politikere, vil snart flyde sammen og blive til “svenske”, “tyske” eller “franske” tilstande. Utrolige rædsler vil snart hjemsøge os, hvis de politiske partiers vanvid fortsætter. Læs den korte, urias, snaphanen og you tube: merkels migrant crisis.

 16. Af Censuren griber vist om sig hos tante B??

  -

  Nu er der vist også lukket for kommentarer hos ja cob en gel schmidt? Ytringsfriheden er snart væk hos visse blog-ejere. Men uden ytringsfrihed intet demokrati.

 17. Af Niels Larsen

  -

  “Hvad laver en imam på prædikestolen?”

  Skandale, såmænd.

  Det er en skandale, at en decideret dødsfjende af folkekirken kan stå på prædikestolen og dermed besmudse den.

 18. Af Allan Hansen

  -

  Læs på dansk – klik på det danske flag!

  https://www.gatestoneinstitute.org/9907/universities-free-speech

 19. Af Helge Nørager

  -

  Ups, her gik jeg at troede at der ikke fandtes kvindelige Imaner.

  Hvad bliver det næste en forvirret katolsk kvinde som påstår hun er katolsk præst.
  Helt ærligt den der titel af Iman, er det ikke hun selv har opdigtet ?.
  Hvilket gør det endnu mere mystisk det hele.

  Men at omtale hende som Iman, er det ikke lidt en fejl.
  Samt at støtte hende i hendes fejlagtige opfattelse af verden.
  Og mest det man kalder en kioskbasker…….?
  Stor skandale og ved gennemlæsning en fis i en hornlygte, for hun er vist selvudnævnt Iman.
  Overskrift giver automatisk formodning mod en mand.
  Så ommer.

 20. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Endelig en kvik dansker –der ikke er berørings-angst/konfliktsky –Og hermed skriver sin oprigtige mening om “det muslimske ´s overherredømme i Århus/Kontra København !–Skandaler ER det helt rigtige ord ! –Må vi så være fri for (man lader bare som ingenting –attityden) !

 21. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Det næste spørgsmål bliver ! –Hvor får hun pengene fra –denne kvindelige imam KhanKhan ? –Troede hun virkelig, at vi foragter islam mindre –fordi yndig kvinde fra Mellem-østen –har opfundet “en kvindelig imam ” ? titel ! Så, hvem betaler hendes kost og logis plus det løse ?? –Gør danske kristne skattebydere det ?—OG NU, hvor vi er ved det “perfide” –Hvor får Imamerne pengene fra i Danmark ??–Nu bliver det spændende ! –Hvis det viser sig AT: Det er os-andre, der betaler for dem ! JA ! –Så er sagen klar ! –KRIG imod muslimerne !

 22. Af Ole H

  -

  Dejligt med et friskt pust i ‘folke’kirken.
  Danske præster er satans håndlangere og kvinderne er de værste. At der findes kvindelige præster er mig en gåde. De er altid så indebrændte, lidt ligesom at de ikke helt kan tåle livet eller sig selv.

 23. Af Allan Hansen

  -

  Nizislamismen

  http://denkorteavis.dk/2017/dommedag-nu-i-algeriet/

 24. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Wow, en flok korstog tilhængere…

  Det er jeres egen skyld. I har selv lavet om på bibelen og troen flere gange i 2000 år. Af den grund er der intet tilbage af guddommeligheden i den kristne tro. Derfor vil folk ikke tro på falskheden mere. Folk undersøger alt idag og derfor er Islam den hurtigst voksende religion i verden, trods falske nyheder om generelt muslimerne.

 25. Af Maria Due

  -

  MEHMET SAMI GÜR – 14. FEBRUAR 2017 15:33

  Jeg kom ikke langt i koranen men det jeg kender til den, tyder på, at IS er the real thing, der har overlevet til i dag. . Ekkoer igennem 1400 år fra den arabiske ørken. Hellig for dig og uhyggeligt primitiv for andre.

  Sherin Khankans vielser af kristne og muslimer må siges at være et skridt i den rigtige retning og fortjener ros, men ikke tilstrækkeligt til at overlade hende prædikestolen i Aarhus domkirke. Denne sleske behagesyge, som man er fuldt bevidst om vil såre mange, er særdeles ubehagelig.

 26. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Danskerne i euforisk jubel demonstration ” ! –Er de dog blevet vanvittige derovre på Torben Steno ´s blog !–Han skriver om den folkekære Venstre-mand !!! –Nu står verden ikke længere ! –Når komplet blinde og døve skribenter –skriver om jubeldemonstration for det danske folkestyre ! –Lige netop det styre –Der styrer danskerne lige lukt ind i islamisternes helvedes-maskine !–Appropos ! –Så ser vi flere med burkaér –og langt islamisk-skæggede –og selvfølgelig “De sædvanlige røde pjalte-proletarer ” –Der også hylder det islamiske folkestyre i DK. !

 27. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos “den folkekære Troels Lund Poulsen V. ) Er de da rigtig kloge ??

 28. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “MEHMET ” –Gør danskerne den tjeneste AT: Rejs din vej ! Tilbage til Islamistan ! –I får os ikke Vikingerne erklærer hele det muslimske overdrev i Europa ! –KRIG til sidste burka-trevl !

 29. Af Allan Hansen

  -

  Son of Hamas:

  ” islam er den største løgn denne verden nogensinde
  har hørt!!!

  https://youtu.be/96fWwKWApvk

 30. Af P Christensen

  -

  Iflg. koranen er livet er livet på Jorden for muslimer et skridt på vejen mod det evige paradis.
  Men kunne de i så fald ikke tage den lige vej, og ikke via det vantro Danmarks overførselsindkomster ?

 31. Af Ole H H

  -

  @marie due
  Tror gerne du ikke kom langt i koranen. Den fordre at man kan læse.
  Det kan DF vælgere sjældent.

 32. Af Allan Hansen

  -

  Fact om alle islams løgne!!

  Der har aldrig været nogen “profet,, Mahund
  det er løgn!!!

  https://youtu.be/LvNExYoScPg

 33. Af Birger Nielsen

  -

  Mehmet Sami Gür hævder:

  “Folk undersøger alt idag og derfor er Islam den hurtigst voksende religion i verden, trods falske nyheder om generelt muslimerne

  Mon ikke snarere det er fordi, at i de lande, hvor Islam dominerer, er vidensniveauet generelt lavt, så det er nemt at påvirke uvidende analfabeter, bl.a. med tvang og trusler.
  Samtidig er befolkningsudviklingen løbet løbsk pga. de religiøse dogmer og det middelalderlige familiemønster.”
  I muslimske lande er religionskritik forbudt, så man tvinges til at tro på alle de gamle legender.

 34. Af Niels Larsen

  -

  “Uhyggeligt primitiv”.

  En præcis beskrivelse af islam.

 35. Af Niels Larsen

  -

  Ole H H

  Du skulle da nødigt tale om ikke at kunne læse, når du ikke kan stave.

  Som du bruger det, hedder det ikke “fordre”, men “fordreR”.

 36. Af - Niller

  -

  Du er godt nok morsom engang imellem- Teddy !
  så absolut dagens griner.

 37. Af - Niller

  -

  Folkemængdens jubel mod den folkekære Troels Lund Poulsen – det var det der var dagens griner.
  Men det syntes filteret ikke skulle vises i ovenstående.

 38. Af Allan Hansen

  -

  Son of Hamas gør grin med islams hunde “profet,,!

  Muhammad and his donkey ( min 22)

  https://youtu.be/z7v3t1uYTyE

 39. Af Kåre Lindberg

  -

  Har læst alle kommentarer på SGs artikel og undrer mig? Er det niveauet for kommentarer til et reflekteret og begavet indlæg? I så fald foreslår jeg at der bliver indført en moderator på svar på indlæggene. Intet tænkende menneske gider at forsøge at sige noget fornuftigt efter den flom af tåbelige kommentarer. (Måske bortset fra mig:-))

 40. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SUK ! –Niller jeg var ellers ret sikker på, at du var 1 af vennerne !—-Vi har gjort en søgning på Hvad danske imamer lever af !-Ja, ganske rigtigt –de lever af førtids-pension –betalt af danskerne ! –Mit humør er totalt ødelagt for idag !–Jeg tager sammen med Sct. Bernhard og “lille Alf ” –Udi den klare –friske –fabelagtige sne –og køler af ! –Jeg er så hidsig –så ski-stavene er blevet elektriske !–ER der nogen, der glæder jeg –så er det os !–ferie-danskere i store mængder giver hallusiasioner til : System-Danmark ! Det giver også kuldegysninger ! –Herregud –det varer jo kun den uge –Og så bliver vi os-selv igen !–Ha ! de skiløbere kender ikke vores hemmelige steder –Off pisten –udi-den uendelige natur ! –Vi fortæller det heller ikke –Ingen skal selvfølgelig komme til skade !–Rødvin –med ildrageren nede i kruset –det giver vores opfattelse af gløg –Og så selvfølgelig en sjat brandy –det glæder vi os til Sct. Bernhard -Alfie og jeg-selv –sagde hunden !

 41. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR til Kåre Lindberg ! –Du forstår da heller ikke noget ! –Berlingske blogs –skal ikke være uhyggeligheder ! –Men er beregnet som “hyggelæsning “–Det står vi alle os bedst véd ! –Hvis der så er et par enkelte, der skejer lidt ud –Så får de “et lille hak i tuden ” –Og som sagt “der er forskel på folk” –Det fatter svenskerne ikke –Heller ikke Kåre Lindberg ! desolé alors !

 42. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! Sålænge Berlingske ´s debat-redaktører er tilfreds med kunderne –Så er kunderne også tilfredse med Berlingske ! –c ´est tout allors !

 43. Af Niels Lemche

  -

  KÅRE LINDBERG , en moderator, det har jeg råbt efter længe. Men før bliver Norge et fladland. Det ligger givetvis i kortene, at Berlingeren trives med disse ‘meningsudvekslinger’.

 44. Af Niels Lemche

  -

  Tolv indlæg af Teddy Bamsen. Gad vide, hvor mange bindestreger det er blevet til. Jeg orker ikke at læse disse indlæg mere, fordi jeg ikke gider lime de fragmenterede meninger/udgydelser sammen.

 45. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Det må du altså undskylde søde Lemche ! Min professeur sagde altid, at bindestreger er til for, at texten ikke skal blive gnidret ! –I Frankrig er det vigtige, at være anderledes –I Danmark skal alle være ens !–Appropos ens ! –Jeg kan altså ikke kende forskel på jeres kvinder ! De har allesammen “gardiner for ansigtet ” –Håret er rettet udi tynde tjavser –og de ser alle ens ud !–Undtagen “damen man ser i dr.2 ´s aftens -program Professor et -eller andet på Københavns universitet ! Hun har skønne krøller i det lange hår –der absolut ikke ligner gardiner ! ” complimente !

 46. Af Niels Larsen

  -

  Dette her har jeg ærligt og redeligt hugget andetsteds, men jeg er helt enig:

  “Hvis folk har fået det indtryk, at jeg ikke kan lide islam, er det helt forkert.

  Det, jeg ikke kan lide, er:
  Hængningerne, voldtægterne, børnebrudene, dyrplageriet, hadet, intolerancen, kvindeundertrykkelsen, uretfærdigheden, løgnene, skinhelligheden, hjernevasken, tvangen, mishandlingerne, steningerne, slaveriet, flerkoneriet, pædofilien, mordene, terroren, straffeamputeringerne, æresdrabene, modviljen mod at udvikles, uvidenheden, sharia lovene, den påtvungne religiøse tildækning, de syge fantasier, falskheden, tvangen, piskningerne, de offentlige henrettelser, halshugningerne, korsfæstelserne, grådighederne, kravene, slavehandlen, omskæring af piger og dødstraffen for homoseksualitet.”

 47. Af Niels Lemche

  -

  Jaja Teddy, men heller ikke på fransk finder du en sådan brug af bindestreger. Det er æstetisk uskønt og meningsforstyrrende. Og jo, jeg læser selvfølgelig fransk.

 48. Af Niels Lemche

  -

  Jaja Teddy, men heller ikke på fransk finder du en sådan brug af bindestreger. Det er æstetisk uskønt og meningsforstyrrende. Og jo, jeg læser selvfølgelig fransk.

 49. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! Bevares –det var bare for, at hjælpe! –Godt jeg heller ikke bor i Danmark fast !—Jeg ville ikke leve ret længe ! –Men det gør vi her i de skønne Alper ! –Og så kan vi blæse jer et stykke !

 50. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Nu sagde elefanten til musen ! Det er sgu da ikke dig, der gungrer –det er Niels Peter Lemche !–Så godnat og sov sødt lille ven ! (musen)

 51. Af J Nielsen

  -

  “Men at omtale hende som Iman, er det ikke lidt en fejl.”

  Joo … det er det.

  Det lyder som gaven til hende der mangler alt. En iPhone, en iPad, og så selvfølgelig : En iMan. Næste produkt fra Apple.

 52. Af Jens Hansen

  -

  Ja. Sørine Godfredsen er en indebrændt forbitret kvindelig præst, når de er aller værst.

  Hun har sine helte.
  Som hun skriver:
  “Det er dybt bekymrende, at nogen i dette land kan stille spørgsmålet om, hvor Anders Breiviks had mon stammer fra. Vi ved udmærket, hvor det stammer fra, og vi har vidst det længe. Lad os udnytte den norske tragedie til at forstå faren ved det multikulturelle.”

  Sørine Godfredsens had stammen uden tvivl fra samme sted som Breiviks.

 53. Af J. Hanse n

  -

  Ja. Sørine Godfreds en er en indebrændt forbitret kvindelig præst, når de er aller værst.

  Hun har sine helte.
  Som hun skriver:
  “Det er dybt bekymrende, at nogen i dette land kan stille spørgsmålet om, hvor Anders Breiviks had mon stammer fra. Vi ved udmærket, hvor det stammer fra, og vi har vidst det længe. Lad os udnytte den norske tragedie til at forstå faren ved det multikulturelle.”

  Sørine Godfredse ns had stammen uden tvivl fra samme sted som Breiviks.

 54. Af J. Hanse n

  -

  Ja. Sørine Godfreds en er en indebrændt forbitret kvindelig præst.
  Når de er aller værst.

  Hun har sine helte.
  Som hun skriver:
  “Det er dybt bekymrende, at nogen i dette land kan stille spørgsmålet om, hvor Anders Breiviks had mon stammer fra. Vi ved udmærket, hvor det stammer fra, og vi har vidst det længe. Lad os udnytte den norske tragedie til at forstå faren ved det multikulturelle.”

  Sørine Godfredse ns had stammer uden tvivl fra samme sted som Breiviks.

 55. Af Hul igennem?

  -

  -Ja hvad laver yallah i kirken?
  Og hvad med forsiden på denne avis:

  Der er 4 yallahhurra overskrifter med tilhørende artikler,
  Der er 2 indvandringshurra overskrifter med medfølgende yallahklap
  og 2 skammere, af den slags der aldrig selv har haft lort på fingrene for at hjælpe deres slægt, deres land og dem der har fodret dem.

  Tror Berlingeren at yallahere pludselig vil betale for Berlingskes rygklapning og fedteri?
  Ha det hører de ganske gratis på i moskeen hver dag for Saudipenge.

  Nænæ ingen yallah i kirken og heller ikke på forsiden, tak.
  mvh

 56. Af redigeringen af diverse debat ter er ofte meget smålig

  -

  Man kan undre sig over at j. hansen og teddy-bjørnen får lov til at dominere debatterne med en strøm af fjollede indlæg. Ligesådan har tante B en stor forkærlighed for andre bloggere fra enten venstrefløjen eller landsbytossernes radikale overdrev. Mens saglige, kritiske, borgerlige, aktuelle og oplysende indlæg gang på gang blokeres eller forsvinder på mystisk vis.

 57. Af Niels Lemche

  -

  J. HANSE N, du er en mærkelig person. En gang imellem kan duj lyde fuldstændig fornuftig, til andre tider som en splitter gal.Du laver kunststykket igen igen, at skubbe sylden over på ofrene. Er Breiviks unge ofre selv skyld i, at han slog dem ihjel? Hvem var de multikulturelle? Beivik eller hans ofre? Vist ikke Breivik, så man kan læse dit indlæg som en opfordring til at slå de multikulturelle ihjel. De har selv fortjent det.

  Skam dig!

 58. Af Bjarne Munk hristensen

  -

  SG – tak for et yderst relevant indlæg…

  -efter min bedste overbevisning svarer denne bizarre handling til, at Winston Churchill havde inviteret propagandaminister J. Goebbels til at tale i White Hal i 1940 – godt jeg meldte mig ud af folkekirken efter at domprovsten i København lavede et tilsvarende “stunt” i Vor Frue Kirke for et par år siden…
  vanviddet vil ingen ende tage.

 59. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Imam” ! –Hvem kan det være, der hedder “hul igennem” ?—Der må vel være en slags grænse for “hallelujaerne” –Så kom tilbage på sporet venner !–og opfør jer ordentligt ! –Temaét lige nu hos Sørine ER : Hvad laver en imam på prædikestolen ! –Ja ! det må du nok sige ! –Nu har Sørine slået hul på bylden ! –Så er det os-andre, der skal have verdenssituationen på sporet igen ! Nemlig AT: Få dem jaget ud af vores land så hurtigt som muligt ! –OG ellers ! –Hvad laver alle de off. ansatte socialpædagoger ? –2/ De mest foragtelige folk i dk. er jo faktisk “politikerne” –Den ene ligner jo en idiot –mere end den anden ! –Den bebrillede fra “alternativet” –ER oplagt “et emne til vores satiretegninger” !–Så er han advaret !

 60. Af Niels Lemche

  -

  Tja, Sørine og andre, hvad betyder en iman? Hvis det bar e ikke er en katolik. Så ville alle kirkevinduer i Sem og omegn blæse ud.

 61. Af Niels Lemche

  -

  BJARNE MUNK HRISTENSEN, ja, det er typisk, at du melder dig ud pga. en ’stunt’. Desværre for dig er du døbt, så kirken tager naturligvis gerne imod dig igen. Men du har nok ikke helt forstået, hvad kjristendommen og kirken drejer sig om, siden du opfatter folkekirken som en “partiforening”.

 62. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche

  En forening, som inviterer sin dødsfjende indenfor, har ligesom tabt sin eksistensberettigelse.

 63. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Lemche ” –Det skulle vel ikke være dig, der gungrede så meget på Lillebælts broén AT: Folk kørte sammen imorges ??

 64. Af Helge Nørager

  -

  Meget morsomt med Iman, den havde jeg ikke lige selv set, men beklager min fejlagtige stavning.
  Vil dog undskylde med at brugen “Iman”, også optræder som synonym for “Imam”
  Angående titel, og kvinder kan man læse tekst, som udtryk for at kvinde kan fungere som imam i en forsamling kun af kvinder.
  I den forbindelse er hun den som leder bønnen.
  Der kan man bare se.
  Og den med vinduer og Sem, ganske fint billede.
  Kilde
  “https://da.wikipedia.org/wiki/Imam”
  “Der eksister forskellige dogmatiske aspekter blandt de forskellige islamiske retsskoler af hvilken aspekter der skal være gældende, forinden man kan figurere som imam – en af disse er at personen har nået en moden alder (dvs. pubertetsalderen). Hertil er der også andre aspekter som er kønsrelaterede, fx det at kvindens kønsrolle generelt ikke kan funger som en imam (i eksempelvis fællesbøn) for en forsamling der også er sammensat af mænd.”

  Men hvis der er mænd i publikum, kan en kvinde ikke optræde som Imam, kun som privatperson.
  Så er den ged barberet, altså er hun ikke på prædikestol som Imam, det kan ikke lade sig gøre, hvis der er mænd tilstede.
  Og derfor er det en ommer med indlæg og diverse kommentarer…………ho ho

 65. Af Niels Lemche

  -

  TEDDY-, det var Øresundsbroen, og jeg sad hjemme og hyggede mig med et par børnebørn på vinterferie. Men svenskerne kører som sindsyge, og især op til ferier. De har vinterferie i næste uge og er stressede ad h … til.

  Men én ting med sikkerhed: Det kan man vel ikke beskylde indvandrerne for. Det er hr. Svendsson for fuld udblæsning.

 66. Af Niels Lemche

  -

  TEDDY-, det var Øresundsbroen, og jeg sad hjemme og hyggede mig med et par børnebørn på vinterferie. Men svenskerne kører som sindsyge, og især op til ferier. De har vinterferie i næste uge og er stressede ad h … til.

  Men én ting med sikkerhed: Det kan man vel ikke beskylde indvandrerne for. Det er hr. Svendsson for fuld udblæsning.

 67. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  OK ! Øresundsbroen ! Vist ikke så mærkeligt AT: Vi er fraværende i øjeblikket ! En meddelelse er lige løbet ind ! Om, at Danmark er det mest korrupte land i EU ! –Hvad angår Politikere på Christiansborg ! –De ikke-snakkende (såkaldt tavse jyder) –Som der er flest af ! Springer op og falder ned ! På, hvad kløgtige korrespondenter får afsløret ! En syg tendens i det lille kongerige, hvor dronningen ikke kan finde ud af AT: Lade sig skille fra sin “plat-og fidus –franskmand” –Som går grinende rundt i Cannes –og bruger løs af de mange penge folketinget har génerøst bevilget ham i “pensionist-apanage” –Man skal da også hele tiden påpege AT : Den rædselsfulde konfliktskyhed Bliver danskernes -noget tågede rénomé i udlandet !

 68. Af Helge Olsen

  -

  Dialog og debat på tværs af religiøse og andre skel er åbenbart fremmed for pastor Gotfredsen og ligesindede tidselgemytter.

  Men sådanne gemytter kunne måske anvende Don Michael Corleones model fra Godfather-filmene: I keep my friends close, but my enemies even closer!

 69. Af Niels Poulsen

  -

  Helge Olsen

  Hvis du ønsker islams hadske tale, så kan du altid få den i Grimhøjmoskeen.

 70. Af Maria Due

  -

  ”Domprovst Poul Henning Bartholin har udfordret teateret Svalegangen til at befri gudstjenesten fra sin stivnede form. Resultatet er bl.a. pink lys under hvælvingerne, nadver med urteekstrakt og kalvehjerte fra restaurant Gastromé og en ny trosbekendelse, hvor Gud får mange anderledes navne.”

  Mon ikke Allah er et af dem?

  ”Store projektører oplyser Aarhus Domkirkes hvælvinger med bl.a. pink, blåt og masser af rødt. Lysende ord vandrer af sted på de hvide vægge og stengulvet. Topskat, miljø, indvandring, Facebook, vision og kontanthjælp. Det er bare en håndfuld. Indimellem er også bibelcitater, som »Jeg er den gode hyrde«. Ordene kommer fra tromler, som stille snurrer om sig selv.”

  »Jeg er bange,« indleder præst Christina Laursen. »Jeg længes efter det sted, jeg ikke kender – en ubeskyttet tilstand. Som babyen i kurven.«

  Åh, Herregud da!

  ”Kort efter står præsten omgivet af de andre rumdragter, medlemmer af dansetruppen Don Gnu, i et vuggende fællesskab. Som de står der på scenen, bliver de røde striber på deres dragter pludselig til ét samlende billede – med udspring i præstens dragt. Måske en stiliseret solopgang? Danserne messer den gammelkendte trosbekendelse, men tilsat klap og hoftevrik – og stærke opfordringer til publikum om at danse med: »Kom så, så tager vi den en gang til, lidt hurtigere,« lyder det, og fællesskabet gror.”

  »Det har i hvert fald rokket ved min tro at være med til det her. Gud er livskraften mellem mennesker, siger Poul Henning Bartholin.”

  Mon han er bekendt med faglitteraturen om sammenhængen mellem neurotisk hysteri og seksuelle blokeringer?

  Tak til journalist Louise Witt for en meget professionel reportage. Kommentarerne udenfor citattegnene er mit ansvar.

  http://jyllands-posten.dk/aarhus/kultur/ECE9366663/gudstjenesten-version-20-eller-noget/

 71. Af Finn Bjerrehave

  -

  Måske det mest komiske i vor tid, før var det Kommunismen som den største fjende, nu Muslimerne med ægteskabet fra det 9 år som helten Muhammed, og til sidst prædikestolen i smilets by Århus, som jog Grønlænderne ud af Gellerrupparken, og den Muslimske Salami virker.
  Vi bor endda i et land, hvor statsministeren lyver i folketinget, endda over PSO skatten som EU ikke havde klaget over, men resultatet blev højere skat til alle og ikke kun el-kunderne.
  Globaliseret tid. Finn Vig

 72. Af Niels Lemche

  -

  Sørine, dette sker jo kun, hvis biskoppen siger god derfor. De to andre kan jo ikke gennemføre dette projekt uden tilsagn fra over (altså ikke helt oven).

  Mit store problem er det samme, som altid bliver fremhævet i forbindelse med gudstjenesteeksperimenter: At de risikerer at skræmme flere væk, end de tiltrækker, nemlig dem, der kommer for at (gen-)opleve det kristne fælleskab i trygge rammer. Der er jo ritualets — altså den såkaldt stivnede gudstjenesteform — at skabe disse rammer, hvor menigheden tager plads i vante rammer og regner med, at alt foregår inden for de gammelkendte rammer. Det nye hører hjemme i prædiken. Men det forholder sig nok således, at betydningen af ritualet i teologien er næsten glemt. Det kan så trøste dig, at man på universiteterne er ved at genopdage ritualet. Spørg bare min tidligere ph.d.-er professor (MSO) Anne Gudme herom.

  Jeg vedkender mig gerne min skyld, fordi ritualer aldrig har interesseret mig meget. Det har ændret sig af andre grunde.

 73. Af Niels Lemche

  -

  Sørine, dette sker jo kun, hvis biskoppen siger god derfor. De to andre kan jo ikke gennemføre dette projekt uden tilsagn fra over (altså ikke helt oven).

  Mit store problem er det samme, som altid bliver fremhævet i forbindelse med gudstjenesteeksperimenter: At de risikerer at skræmme flere væk, end de tiltrækker, nemlig dem, der kommer for at (gen-)opleve det kristne fælleskab i trygge rammer. Der er jo ritualets — altså den såkaldt stivnede gudstjenesteform — at skabe disse rammer, hvor menigheden tager plads i vante rammer og regner med, at alt foregår inden for de gammelkendte rammer. Det nye hører hjemme i prædiken. Men det forholder sig nok således, at betydningen af ritualet i teologien er næsten glemt. Det kan så trøste dig, at man på universiteterne er ved at genopdage ritualet. Spørg bare min tidligere ph.d.-er professor (MSO) Anne Gudme herom.

  Jeg vedkender mig gerne min skyld, fordi ritualer aldrig har interesseret mig meget. Det har ændret sig af andre grunde.

 74. Af Niels Lemche

  -

  Sørine, dette sker jo kun, hvis biskoppen siger god derfor. De to andre kan jo ikke gennemføre dette projekt uden tilsagn fra over (altså ikke helt oven).

  Mit store problem er det samme, som altid bliver fremhævet i forbindelse med gudstjenesteeksperimenter: At de risikerer at skræmme flere væk, end de tiltrækker, nemlig dem, der kommer for at (gen-)opleve det kristne fælleskab i trygge rammer. Der er jo ritualets — altså den såkaldt stivnede gudstjenesteform — at skabe disse rammer, hvor menigheden tager plads i vante rammer og regner med, at alt foregår inden for de gammelkendte rammer. Det nye hører hjemme i prædiken. Men det forholder sig nok således, at betydningen af ritualet i teologien er næsten glemt. Det kan så trøste dig, at man på universiteterne er ved at genopdage ritualet. Spørg bare min tidligere ph.d.-er professor (MSO) Anne Gudme herom.

  Jeg vedkender mig gerne min skyld, fordi ritualer aldrig har interesseret mig meget. Det har ændret sig af andre grunde.

 75. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Hvad laver en imam på en kristen prædikestol ?–Århus har svaret ! –Der er nu flere islamister i byen –end der er danskere ! Altså danskerne er i mindretal !–Så kære Sørine Hæld en bandbule udover borgmesteren og det islamiske byråd ! Det kan da godt være, at det virker Ikke sandt .

 76. Af Maria Due

  -

  Niels Lemche, her er vi fuldstændig enige, men som jeg skrev i går 12:16, finder domprovsten ikke selv ud af, at han er gået for langt. Hvad skuespilleren Flemming Jensen gør på den prædikestol, ved jeg ikke. Han er mest kendt for sin politiske korrekthed og en rolle i børnenes julekalender, hvor han laver risengrød og taler babysprog.

  Kirken bør være et helle, et frirum, et tilflugtssted, der står fast, og at projicere ord som topskat, miljø, indvandring, Facebook, vision og kontanthjælp rundt på dette vidunderlige kirkerums vægger er jo at tage problemerne med ind i kirken som en hjernedød happening. Folk kommer for at finde fred, ikke for at blive mindet om det, der jager rundt med dem udenfor kirken.

  Heldigvis ligger kirkens grundlægger biskop Peder Vognsen stadig, hvor han plejer bag alteret, søn af Ingerd Pedersdatter Hvide, barnebarn af Cecilie Skjalmsdatter Hvide, oldebarn af Skjalm Hvide.

 77. Af Poul Damgaard

  -

  Mellem den 18. og 25 februar 2001 ligger Århus domkirke 8 gange hus til forestillingen ”Befri gudstjenesten”. For det er vel en forestilling og ikke en tilbedelse af den eneste sande Gud: Fader, Søn og Gud Hellig Ånd. Man må forunderes over, at en kirke, som kalder sig kristen, lader en imam tale i kirken. Ud fra Skriften må en sådan kirke (dens ledelse) vel nærmest betegnes som frafalden (min bedømmelse), idet jeg dog er helt på det rene med, at dommen alene tilkommer Gud. Blandt gæsteprædikanterne findes imam Sherin Khankan. Det er i mine øjne en hån mod kirken Herre Jesus Kristus, at lade en imam, som fornægter Guds Søn og opfatter kristendommen som usand, tale i kirken.
  Vi er alle sammen som kristne sat til at elske vores medmennesker og det gælder også muslimer, men det her har intet at gøre med at respektere og elske muslimer, men det er i bund og grund at mistolke Skriften og på værste måde ligge under for (den politiske) tidsånd. Det første og det største bud er, som Jesus selv siger, kærlighedsbudet. men dernæst har Skriften formaningen om at have kærlighed til sandheden. Og sandheden er jo efter Jesu egne ord Jesus, altså Ham selv. Derfor er det helt hen i vejret at lade en imam optræde i domkirken.
  Alle forestillingerne i Domkirken er pt. udsolgt. Jeg vil håbe og opfordre til, at der er kristne til stede, som under imamens tale vil rejse sig op og med høj røst råbe ud i domkirkens rum, at her er Jesus Kristus herre.

 78. Af John Krüger

  -

  Det undrer mig, at der er sådan en ophidselse over, at man lade en iman tale i en kristen kirke. Såvidet jeg kan forstå, er det kun en gang dette skal foregå og så endda kun fordi Århus er kulturby. Og desuden har alle vel ret til at gå ind i Guds hus?
  Hvis den danske folkekirke virkelig er så bange for at et sådant tiltag skal få kirkens grundvolde til at revne, så er det da intet imod, hvad den har været udsat for i de sidste 10 år – og disse angreb kommer endda fra egne rækker. Præster der ikke tror på opstandelsen og dets lignende, må vel anses for at være endnu værre end, hvis en der kommer udefra siger præcis det, som man forventer, at vedkommende siger?

 79. Af Maria Due

  -

  I filteret.

 80. Af Inge Suhr

  -

  Tak Sørine Godfredsen, for du tager emnet op. Jeg bliver meget harm hver gang Biskopper og især Københavns Domprovst begynder at lefle for muslimerne. Jeg taber alt for dem. De skal styrke den Kristne tro, det er det de er ansat til.

 81. Af Rasmus Sonderriis

  -

  Hvad laver en hadprædikant som Sørine i Berlingske?

 82. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LEM CHE – 15. FEBRUAR 2017 06:57

  Kan du ikke læse:
  Jeg citerer Sørine Godfred sen.

  http://www.b.dk/kronikker/lad-os-bruge-anders-breivik-rigtigt

 83. Af Niels Lemche

  -

  J. HANSE N, jamen, det gør du også. så er der alligevel mindre rod i hovedet på dig, end jeg hævdede. Sorry!

 84. Af J Nielsen

  -

  “Hvis du ønsker islams hadske tale, så kan du altid få den i Grimhøjmoskeen.”

  Hvis du ønsker hadsk tale i almindelighed, så kan du altid få den på Berlingskes blogs.

 85. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Ja ! Inge Suhr –Du har ret ! –Mageligheden -og alt-for-lette penge, der dumper ind på kontoen automatisk ! –Har gjort de danske præster –så sløve AT: De nu må se sig overrendt af Imamer –og alskens hedenskab–der flyder rundt i vores land ! –Gad vide, hvad de tænker, når danskerne nu er i mindretal i vores eget land ! –Har de kristne præster tænkt sig, at vågne op ?

 86. Af Niels Lemche

  -

  Teddybamse: Du pludrer løs uden at tænke et sekund over, hvad du pludrer om. Jeg tror ikke, at der er så forfærdelig mange præster, der har de fornemmelser, du tilskriver dem. Alle præster ønsker større kirkegang, det har de altid gjort. Men måske skulle man still nogle kasser op på markedsdage på torvet, hvor præsten kan stå på den ene, imamen på den næste, og Gud ved hvem på den tredje. Ateisten skal naturligvis også have en.

  Måske skulle man ikke bare lave lidt lejlighedskomik i domkirken, som egentlig er uskadelig, men lade en imam køre sin fredagsbøn i domkirken, bare en enkelt gang. Så kunne det være, at der var lidt flere af de sløve kirkegængere, der ville komme til at gylpe morgenkaffen op.

 87. Af Niels Lemche

  -

  Teddybamse: Du pludrer løs uden at tænke et sekund over, hvad du pludrer om. Jeg tror ikke, at der er så forfærdelig mange præster, der har de fornemmelser, du tilskriver dem. Alle præster ønsker større kirkegang, det har de altid gjort. Men måske skulle man still nogle kasser op på markedsdage på torvet, hvor præsten kan stå på den ene, imamen på den næste, og Gud ved hvem på den tredje. Ateisten skal naturligvis også have en.

  Måske skulle man ikke bare lave lidt lejlighedskomik i domkirken, som egentlig er uskadelig, men lade en imam køre sin fredagsbøn i domkirken, bare en enkelt gang. Så kunne det være, at der var lidt flere af de sløve kirkegængere, der ville komme til at gylpe morgenkaffen op.

 88. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR : Det synes jeg er en rigtig god id´! –Den med, at præsterne stillede sig op på en kasse (det behøvede ikke være en ølkasse ) –Men en kasse fra vinmarkerne !—-Polemikken ang. de danske præster tyder jo på AT: De er usansynligt magelige ! –Så bortset fra, at det altid regner ! derovre hos jer –Så kunne de få en paraply med (er ) til uddeling !—-Hvad de præster ellers laver –er ikke til, at vide MEN de kunne evt. få lov til, at stille kassen op i supermarkederne ! –Så kommer danskerne alligevel forbi før- eller siden !

 89. Af Maria Due

  -

  Som jeg tidligere har skrevet, hvis kirken ikke passer på sig selv, ender mange af præsterne som en Moses Hansen på ølkasser, blokvogne og i telte på diverse markeder.

  Kristeligt Dagblad har en god artikel om domkirkeshowet i Aarhus, hvor domprovsten og hans præsteskuespiller nu har travlt med at afvise og trække i land. Der er ikke mere tale om en gudstjeneste, der sættes fri endsige om en imam og en prædiken men om en teaterforestilling.

  Sig mig tillader de sig også at bebrejde os, at vi troede på, hvad de tidligere har udtalt og averterer med, og folk har betalt billetter for at overvære?

  https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/domprovst-vi-kalder-det-praediken-men-det-er-det-ikke

 90. Af - Niller

  -

  Svar til Marie Due- om præster på blokvogne og markedspladser.
  Er der noget galt i at møde folket i øjenhøjde? Det vigtigste må vel være at budskabet bliver hørt.
  Men det er måske der problemet ligger begravet, når kirken og dens forkyndere opleves som en ophøjet institution, fjernt fra det almindelige hverdagsliv.

 91. Af j nielsen

  -

  (det behøvede ikke være en ølkasse )

  Det kunne være en cigarkasse.

 92. Af Maria Due

  -

  “Men det er måske der problemet ligger begravet, når kirken og dens forkyndere opleves som en ophøjet institution, fjernt fra det almindelige hverdagsliv.”

  Det kan sagtens tænkes, Niller. Men der mangler nu ikke tilbud fra kirkens side. Her på egnen er der mange kirker, og de afholder jævnligt koncerter af mange slags. For nogle år siden hørte jeg klezmer musik i en bitte lille landsbykirke og blev budt på kaffe bagefter. Gospelkor er populære, mange folkekære sangere deltager i kirkekoncerter, og der er også klassiske sangere, som turnerer rundt. Ofte er koncerterne gratis, så hvad mere kan man forlange. Der hænger indbydelser på biblioteket og annonceres i lokalbladene m.fl. Noget af det sidste nye her omkring er indbydelser til at komme i landsbykirker ud på eftermiddagen, når det bliver mørkt for at holde en stille stund. Der er kun tændt levende lys og spilles musik. I Aarhus domkirke afholdtes for år tilbage en koncert, der var en gave fra byen til dronningen. Da blev der spillet klassisk sydamerikansk musik med indlagt folkemusik, og det var aldeles vidunderligt, da de eksotiske rytmer rullede igennem det store kirkerum.

 93. Af Hvad laver en imam på prædikestolen?

  -

  […] Eventen er reelt et forsøg på at befri kirken fra kristendommen mener Sørine Gotfredsen, hvis glimrende indlæg kan læses her: […]

 94. Af Allan Hansen

  -

  @ Due,

  Kun en lille varm hilsen fra kirken og
  søens folk,,,,,,, hold da kæft hvor det swinger!
  ” må din gud være med dig,,,

  https://youtu.be/bZ2mJehaNbE

 95. Af Allan Hansen

  -

  Jo da, Allahs koran “profeter,, og gadedrenge
  har haft travlt de seneste dage – det må man sige!
  Alene i Mellemøsten er mere end 200 muhamedaner blevet myrdet og 300 lemlæstet
  af selvmordsbomber – muhamedaner!

  P.S: når ja, Boko haram og Taleban har vel også nakket
  et par hunderede, det er jo en “god,, tradition – eller hvad?

  Det er islam,,,,,,,,,,

 96. Af Niels Lemche

  -

  Det oprindelige spørgsmål: Hvad laver en imam på prædikestolen? kan da let besvares. Han er faret vild!

 97. Af Maria Due

  -

  Tak i lige måde Allan, og måtte de danske medier snart finde frem til vores desværre tidligt afdøde landsmandinde Patricia Crone, som du skrev om forleden. Hun var, som du ved, professor ved Princeton og en stor kapacitet på sit område.

  Et af de værker, der blev opført for dronning ved før nævnte koncert, var Ariel Ramirez’ “Misa Criolla”, og det er kunst og noget helt andet end de platte banaliteter pumpet op med lys- og lydshow, som domprovst Poul Henning Bartholin belemrer Aarhus domkirke med. Der findes en mere temperamentsfyldt Youtube video optaget i Vatikanet, men jeg har valgt “Gloria” med Jose Careras.

  https://www.youtube.com/watch?v=kt2kLKHdo7g

 98. Af Allan Hansen

  -

  @ Kære Due.

  Patricia Crone, ja en meget skarp islamforsker!
  Hun gik desværre pludselig bort i 2015.
  Hvis jeg husker rigtig, så kunne hun også
  læse arabisk? Hun er oprindelig af dansk afstamning.
  Jeg går og venter på hendes bog ” Guds rige,, og findes på
  dansk, jeg regner med, at den er i hus om et par uger?
  Kort fortalt handler bogen, om de første 600 år efter
  islamisterne tog magten i hele Mellemøsten!

 99. Af j nielsen

  -

  “Det oprindelige spørgsmål: Hvad laver en imam på prædikestolen? kan da let besvares. Han er faret vild!”

  Eller også er hun inviteret.

 100. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Hun var invitéret af borgmesteren i Århus !–Ingen tvivl om det !–Når chefen for byen –hylder islamisterne og tilsidesætter byens egne borgere ! –Så er den rivende gal ! –Uanset, om de ægte-danskere protesterer noget så dybt og inderligt ! –Så kan -gkendsgerningen ikke skjules AT: Muslimerne er i overtal !—OG det er social-demokraternes skyld ! Det kan de ikke løbe fra ! –AT Df og soc.dem. skal slås sammen ! –Må virkelig være en “drøm” -Allors ! –Vi kan jo alligevel ikke lide nogen af dem !

 101. Af Allan Hansen

  -

  Svar til Due.

  Vi havde jo vores “kontroverser,,, på J.P for ti år siden.
  Men det synes som om, der er sket et paradigmeskift hos dig (…)
  Kunne det skyldes, at du har læst mere islamforskning de sidste
  6, 8 år?

  P.S: som en god skik/ eller dårlig vane skal vi naturligvis
  lytte til noget god musik!

  – hold da kæft hvor det swinger!!!

  https://youtu.be/QLj_gMBqHX8

 102. Af Kim P Olsen

  -

  Den slags gøgl er lige præcis grunden til, at jeg meldte mig ud af af Folkekirken for kort tid siden.

  Det og så biskoppen i Københavns bandbulle mod danskerne, hvor han skar alle danskere over en kam, og beskrev os som mistænksomme racister.

  Hvorfor dog betale til et firma, som er i gang med at afvikle sig selv, og hvor lederne pjatter løs og sviner medlemmerne til?

 103. Af georg christensen

  -

  Hvad laver en imam på prædikant stolen?. Individet ,gør det samme som præsten på sin stol proklamerer..

  En flok gamle “vers og viser” bliver symboliseret på hver sin måde, medens nutidens folkeskarer står udenfor, og i grunden kun har “foragt” overfor , disse såkaldte “selevselebrings beskrivelser” i fortidens enevældige magt strukture.

  NB: Til sørine, hvad ville DU mon gøre , hvis imamen og du blev enige om det samme grundlag , men fortolkningen heraf var forskellig?. En, måske med “mangfoldighed” ,en anden, måske med “enfoldighed”. Hvilken kategori tilhører du i din egen åbenlyse enfoldighed måske?. LUK op, når grundlaget, for jeres religiøse tvangsforestillinger er de samme, så hvorfor ikke bare finde sammen i stedet for at bekæmpe hinanden

 104. Af Niels Lemche

  -

  ALLAN HANSEN, wow en islamforsker, der kan arabisk … ja, hvad tror du egentlig? Jeg har lært det, men ikke gjort noget ved det, da min kone begyndte at studere det. Der er to ’store’ semitiske sprog, arabisk og akkadisk, så jeg nøjedes med det andet efter råd fra min professsor i semitiske sprog, Frede Løkkegaard.

  Men derfor er det stadig ærgerligt, at en betydelig islamforsker dør så ung.

 105. Af Niels Lemche

  -

  Desværre forbliver ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSENs blogs lukkede for kommentarer. Den seneste, “Kristendommen som gidsel”, er ellers noget af det mest fornuftige, der er sagt om hetzen mod alt og andet og især de fremmede, der længe er trykt i denne avis. Sammen med dagens kronik i Politiken af Anne Sofie Allarp, “De nationalkonservative hader den vestlige kultur”, giver indlægget et godt bud på, hvad det er, værdikampen handler om, vores menneskelighed.

  Det kan godt være, at en imam ikke er på det rette sted, hvis han optræder på prædikestolen i en kirke; men på den anden side: En tidligere overrabiner havde den skik, når der før krigen var bispevielse i domkirken (dengang altid i Københavns Domkirke) at gå med i processionen blandt biskopperne og præsterne, for hvad søren hans “kirke” lå jo bare lidt op ad gaden.

  Man behøver ikke at være troende kristen for at forstå næstekærlighedsbudet som i Bibelen, jf. Marstrand-Jørgensen. Det er så grundlæggende for vores civilisation, der qua sin “abrahamistiske” religion rækker til Indien.

  Forbilledet for nogle debattører synes at være den tyske kirke, der støttede Hitler under navnet “Deutsche Christen”. Måske var der nogle der skulle genlæse Barmen-Erklæringen.

  Og undskyld, jeg vedbliver med at fare frem. Det er ikke sådan, at en teolog skal være en “bekvemmelig” person.

 106. Af Niels Lemche

  -

  Kære Sørine, når du er færdig med søndagsprædiken, kan du så ikke lige se i dit filter, hvor jeg har noget om vigtigheden af værdikampen.

 107. Af Niels Lemche

  -

  Kære Sørine, når du er færdig med søndagsprædiken, kan du så ikke lige se i dit filter, hvor jeg har noget om vigtigheden af værdikampen.

 108. Af Maria Due

  -

  Allan Hansen: “Vi havde jo vores “kontroverser,,, på J.P for ti år siden.”

  Tror du ikke, at du forveksler mig med en anden, for jeg var ikke på JP for ti år siden, men lidt i 2001 og et år frem og siden fra foråret 2009. Det var især Naser Khaders blog, der irriterede mig, fordi han i flere bøger havde skamrost det muslimske broderskab.

  “Men det synes som om, der er sket et paradigmeskift hos dig (…)”

  Nej, det er der bestemt ikke. Jeg fik et chok den 11. september. Havde kort tid før været øverst oppe i det ene tårn og vidste, hvor langt der var ned.

  Kunne det skyldes, at du har læst mere islamforskning?”

  Nej, ikke systematisk, kun til husbehov, men jeg læser aviser fra forskellige lande og ser de samme mønstre gentage sig.

  Mere skøn barokmusik for at lægge yderligere afstand til domprovst Bartholins vulgære smag. https://www.youtube.com/watch?v=xIrNJlgh2g0

 109. Af Maria Due

  -

  Indlæg i filteret og endnu en hilsen til domprovst Poul Henning Bartholin,
  https://www.youtube.com/watch?v=wxoGvBQtjpM

 110. Af J. Hanse n

  -

  Anne Lise Marstrand-Jørgensen har indsat en fremragende blog om kristendom.
  De hadefulde, forbitrede og formørkede præster Sørine Godfredsen, Lilleør og de andre kvindelige præster i Berlingske kunne lære meget af Anne Lise Marstrand-Jørgensen .
  Hvad angår kristendom og det kristne budskab.
  Når hadefulde præster kan prædike intolerance, ondskab og fremmedhad.
  Så burde en fredelig inam være velkommen i kirken.

 111. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  John Kruger SVAR ! –Det har du da ret i AT: Alle har ret til, at komme indi i folkekirkerne ! –Hvis det da ikke lige er “en hardcore islamist ” –En kvindlig imam ! –ER ligeså uønsket –som de mandlige ! –Men nu ligger det jo sådan AT : I Århus er dansker er i mindretal i deres eget land ! Og det er helt u-acceptabelt ! –Fint nok, hvis de muslimer fravælger deres hedenske medlems-skab –og bliver kultur-kristne ! –Dér har Pia Kjærsgaard “en pointe !–Det er bare ikke acceptabelt med muslimer i Danmark ! –Og da slet-ikke dem, der kalder sig “danske muslimer” !–Lad os få præsterne “op på kasserne ” ! –Og udi den friske luft ! –Som var lummer i Århus domkirke forleden !–Også imamen op på kassen ! Så kan de stå dér og spytte på hinanden !

 112. Af Flemming Lau

  -

  Det har til alle tider været forbundet med forlis, når denne verdens søulke lod sig besnære at Sirenerne falske sang!

 113. Af Allan Hansen

  -

  SVIN OG HUNDE!!!

  https://youtu.be/EVXRuAaCVlY

 114. Af Carl Vedel Lauridsen

  -

  Til Sørine Gotfredsen!
  I anledning af “Luther-året” har jeg læst noget reformationslitteratur og også fundet et par artikler af Henrik Skov-Pedersen, Sognepræst Vejen-Læborg om gudstjenesten. – Det jeg har læst støtter århusfolkene. Hvor kan jeg læse litteratur, der støtter din opfattelse?

  Henrik Skov-Pedersen citerer i en fodnote: Således siger Luther også selv i ”Formulae Missae”: ”Lys eller røgelse, lad det være frit” og i et brev fra 1539 til Provst G. Buchholzer giver han udtryk for at når blot evangeliet forkyndes sandt og sakramenterne forvaltes ret, så kan man for hans skyld godt gå i procession, bære guldkors, korkåber og messetøj – ja ”springe og danse med harper, Pauker, Cymper og Bjælder, ligesom David gjorde foran Herrens ark….Jeg vil være meget tilfreds dermed…når blot Misbrugene holdes borte derfra… og når blot det ikke bliver noget, der er nødvendigt til Salighed eller man dermed binder Samvittigheden” (M.W. Olsen s. 52)

 115. Af Niels Lemche

  -

  CARL VEDEL LAURIDSEN. det er altså ikke fair at slå en fra Tidehverv oven i hovedet med Luther, fordi de jo tror, at Luther tilhører Tidehverv!

 116. Af Niels Lemche

  -

  CARL VEDEL LAURIDSEN. det er altså ikke fair at slå en fra Tidehverv oven i hovedet med Luther, fordi de jo tror, at Luther tilhører Tidehverv!

 117. Af Jacob Holdt

  -

  Angående hele denne strøm af hadske kommentarer….

  Måske jeg er ved at blive for gammel, for jeg fatter ikke – og deprimeres dagligt over – at så mange danskere har så ondt i sjælen at de har så stort et behov for at tænke så dårligt og så afstandtagende og så bebrejdende om deres medborgere – skønt de udmærket ved at de derved gør disse så ondt at de får lige så ondt i sjælen, at så mange af dem står af og begynder parallelt at lukke sig lige så meget om sig selv.

  Man bør ikke slå på folk der har det skidt, men hvor ville man dog ønske at de alle kunne få udskrevet nogle lykkepiller, så de kunne begynde at smile og tale lidt til hinanden frem for at inficere os alle med deres samfundsundergravende psykopatologier.
  http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5849938/Muslimbashing-er-blevet-en-nationalpsykose

Kommentarer er lukket.