Hadet og teknikken

Af Sørine Gotfredsen 192

Der eksisterer i denne tid bekymring for vores måde at diskutere på. For det står mere og mere klart, at de muligheder, der er opstået med kommunikation på nettet, hvor alle øjeblikkeligt kan give deres mening til kende, ikke kun fører til noget godt. I vid udstrækning udfoldes en aggression, der får flere til helt at opgive at deltage, fordi hadet og frustrationen derude ofte overskygger den reelle samtale og lyst til at blive klogere. Tilstanden giver os noget at tænke over. Vi må prøve at forstå, hvorfra tidens hadefulde kræfter stammer, og vi må overveje, hvad det gør ved os, at teknikkens tempo hver dag er med til at præge måden, vi bruger sproget på. De to ting hænger nemlig sammen. Hadet og teknikken. Dette bliver ekstra synligt i disse år, fordi værdidebatten er blevet så anspændt, at menneskenaturen atter afslører sig. Når spørgsmålene kommer til at kredse så intensivt om kultur, danskhed og det nationale føler mange, at det er selve deres identitet, der står på spil, og så ryger en del af selvkontrollen.

Og brutaliteten er også forbundet med teknik. I 2010 udgav amerikaneren Nicholas Carr den anerkendte bog ”The Shallows”, hvori han beskriver de mange konsekvenser af teknikkens voksende herredømme. Han understreger dét, der så småt begynder at gå op for flere – nemlig, at vores erkendelsesevne og livsmod er knyttet til fysisk nærhed. Jo mere vi sidder ved en skærm, desto mere fjernes vi fra virkeligheden. Maskinen gør os mere følelsesløse, ja, måske endda mere militante, hvilket også filosoffen Nietzsche så småt erkendte, da han i sin tid fik en skrivemaskine. En nær ven af ham bemærkede, at maskinens kølige kraft kunne aflæses i filosoffens skrevne ord, og Nietzsche gav ham ret og sagde: ”Vores skriveudstyr tager del i udformningen af vore tanker.” Håndskriften er forbundet med langsomhed og stille tanker, og en stor del af de hadefulde udgydelser, der fylder rummet i dag, ville næppe eksistere, hvis vi stadig skrev i hånden. Der er kolossal forskel på at se sine ord som døde tegn og som egne personlige bogstaver, og når man skriver i hånden, tvinges man i højere grad til at stå ved budskabet som sit eget. Vi begår således en gigantisk fejl ved at tage håndskriften fra børnene. De mister en del af forankringen i verden og i deres eget sind, og de kan nemmere forfalde til det simple og hurtige sprog. Og dermed også det simple livssyn.

Hadets potentiale bor i os alle præcis som kærlighedens. Den sandhed afsløres med ekstra kraft i en tid som denne, hvor verden udvikler sig så hurtigt, at utrygheden vokser. Af samme grund har vi så længe advaret mod stor indvandring og dybe kultursammenstød, for den slags er med til at vække menneskets negative kræfter til live. Disse har aldrig haft så mange kanaler til deres rådighed som i dag, hvor man uden at vise sit ansigt kan sidde og blot hade verden, og hvor vi afskæres så meget fra det fysiske, at vores erkendelsesevne præges af det. Alle de, der i deres liv instinktivt har forsaget teknikkens dominans, vil gradvist blive bekræftet i, at instinktet et stykke ad vejen har ret. Opgaven er nu at give den indsigt videre til børnene. De skal lære, at teknikken, hadet og ensomheden kan hænge sammen. Og at menneskene langsomt er i færd med at erfare det.

192 kommentarer RSS

 1. Af Niels Lemche

  -

  Meget godt Sørine, selv om jeg tillader mig at være uenig på et par punkter. Den med skrivemaskinen: Jo, selvfølgelig en innovation, da den kom frem, men i min ungdom var den fase ovre. Jeg skrev mine første artikler og en hel bog i hånden, men en ældre kollega, Benedikt Otzen, sagde blot, at det var spild af tid, når man lige så godt kunne skrive det på en maskine. Det var heller ikke problemet. Maskinen klaprede løs, snakkede med, så man følte sig rigtig godt tilpas i dens selskab, når man sad og skrev. Men så kom næste fase computeren, som jo egentlig er ret så tyst, selv om den i tidlige film optræder med bipper og bopper. Men for den nuværende generation er det problemløst, at vi opfatter den som upersonlig. Well, når jeg ser sønniken sætte sig foran en syg computer og spørge den: Hvad er der så i vejen med dig min ven, så er det som om computeren svarer: Ikke noget, ikke noget! Men, OK, han er IBM arkitekt, så det er en del af hans personlighed.

  Men det hele har meget med tid og generationer at gøre. Måske skulle du tænke over krisen for de middelaldrene, hvor verden for dem har ændret sig drastisk. Bare rolig. Det bliver kun værre.

 2. Af Jørgen F.

  -

  Ja – de sociale mediers algoritmer giver os muligheden for kun at ‘tale’ med dem vi er enige med – om det vi er uenige om. Dem vi er uenige med filtrerer algoritmerne automatisk bort for os.
  Og i rusen over konstant at blive bekræftet, og kunne rase ud blandt meningsfæller, er vi formentlig stærkt modtagelige over for reklamer og købstilbud.
  Kommercialisme promoveret igennem had-udbrud og jagten på selvbekræftelse – mens grøfterne graves dybere.

 3. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  JA ! jubii Lemche –du kan lige sige det ! Alder og visdom hænger selvfølgelig sammen !

 4. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Sørine ” –Især det sidste afsnit i dit oplæg –Er sagens kerne ! –Vi føler os narret ! –Man har gjort et folk fortræd Nemlig “Det danske folk ” –! På den anden side står –de muslimske indvandrere –Og griner tykt af “det danske folk ” ! –Øv bøv Danmark er det 5te største indvandreland ! –Og “vi bliver flere og flere ” ! siger de (sortsmuskerne) –Det ender galt –så er det sagt !

 5. Af Gert Hansen

  -

  Foreligger der en videnskabelig undersøgelse der understøtter Sørine Gotfredsens påstand?

  Spørgsmålet er vel også, om nettet virker som en lynafleder, hvor visse folk kan komme af med deres had og aggressioner, uden at disse, i alt fald fysisk, går ud over andre, men blot begrænses til verbale svinerier i lukkede fora? Sådanne folk kan andre blot vælge at ignorere, hvorved disse folk og deres meninger bliver betydningsløse, og kun er til terapeutisk gavn for afsenderen selv. Hvilket da er en fordel, fremfor at vedkommende sprænger andre i luften, for at få afløb for sine aggressioner og sit had. Desværre er der dog allerede alt for mange af de sidste.

  Det er tydeligt at verden omkring os er blevet mere aggressiv og voldelig i de sidste årtier. Det vil selvfølgelig også vise sig på nettet og sociale medier, der er opstået af den almindelige tekniske udvikling. Og da det er mennesket der former den tekniske udvikling, bunder det hele selvsagt i den menneskelige udvikling og dens iboende aggressioner, der udtrykker sig ubehageligt når den kombineres med manglende pli, eller endda manglende social tilbageholdenhed, og går over i mord, og brand.

  Dybest set bunder det hele i menneskets evolutionære udvikling, som det i stadig større grad ser ud til ikke at kunne styre rationelt. For folk med hang til tænksomhed kunne spørgsmålet være, hvorfor det går sådan? Andre kan nøjes med at konstatere, at sådan går det.

 6. Af Niels Lemche

  -

  Teddy, du skulle læse Mark Twains Kaptajnen i Paradis! Den gamle kaptajn dør og flyver til paradis (naturligvis). Det tager ham 37 år, men så får han også lov til at flyve om kap med en komet. Da han ankommer, må han selv vælge sin alder: Han kan vælge at være ung eller gammel, men forstanden følger alderen, så efter en kort betænkningstid vælger han at forblive i den alder, han var i, på trods af at alle de fysiske skavanker fulgte med. Du vil elske den, hvis du ikke har læst den endnu. Mark Twain er altid god læsning. Min yndlingshistorie er stadig “Den store franske duel”, men den gemmer vi til en anden gang.

 7. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Svar ! TAK for tippet –Den bog vil jeg prøve, at skaffe ! –Vi her i ødemarken –sidder kønt i det i øjeblikket ! –Sct. Bernhard – Alfie og jeg-selv har “flué” (influenza ) Det er en drøj omgang ! Hvem, har før set en Sct.Bernhardshund med snottet løbende ud af “snuden” ? –Kan jeg skaffe bogen ! –Så vil jeg glæde mig til, at læse den og diverse andre bøger som jeg fik samlet ! Til netop dage i sengen med næsen lige i vejret ! –Hvad skal det hele blive til spørger vores venner i Schweiz ! –Danmark er på spanden ! –“de inkompetente kolbøtter, der skulle forestille, at régere landet ! begynder selv, at indse, AT det med –Cand.stud ! Ikke førte til andet end foragt fra Folket –Som de gjorde fortræd ! –Med masse arabisk/Afrikansk inslusning i det lille land !–Der meget snart bukker under for byrden ! –NASER Sagde det rigtige ” de sortsmuskede langskæggede kjortel-udstyrede med samt deres koner, der kun har 1 ønske Nemlig, at få førtidspensioner ! –Den holder ikke en meter ! “

 8. Af Niels Lemche

  -

  Teddy, de har den på SAXO til 60 kroner:

  https://www.saxo.com/dk/soeg/boeger?query=kaptajnen+i+paradis

 9. Af Ejnar Jensen

  -

  En interessant synsvinkel. Man skal imidlertid erindre sig, at manipulation ikke kun praktiseres ved det, der bliver sagt – uanset hvor hadefuldt det måtte forekomme, men i høj grad også ved det, som man ikke siger, og hvis der er ting, som det er forbudt at sige, kan det ikke undre, at der er personer – der måske ikke har de store tænkeevner – der forløber sig, hvorfor man må erkende, at det er forbudsmagerne, der samtidig er hadskabende.
  En ting, man i visse og velmenende kredse omhyggeligt undlader at beskæftige sig med, er islamisternes opfattelse af os i den overvejende kristne og vestlige verden.
  Jeg har professionelt ofte haft ganske mange frugtbare og udbytterige samtaler med fornuftige muslimer, som der virkelig findes ganske mange af.
  Ét spørgsmål, som jeg gentagne gange er blevet konfronteret med, er, at de, muslimerne, ikke kan forstå, hvordan vi i Vesten kan have en mand som Jesus som et religiøst ikon og symbol – Jesus, som muslimerne kun kan opfatte som en sølle “skvatrumpe”, eftersom han lod sig klynge op på et kors som en gemen forbryder, og som lod sig ydmyge på det allergrusomste. De kan kun se en eneste mulig forklaring på det, nemlig at vi de kristne i Vesten også selv er nogle sølle, holdningsløse “skvatrumper, som man blot skal presse en lille smule for at få os til at give efter for de af muslimerne fremsatte krav på særbehandling. Når jeg ser på de reaktioner, man møder fra disse velmenende kredse, så er jeg ikke utilbøjelig til at mene, at muslimerne har ret.

 10. Af Niels Lemche

  -

  EJNAR JENSEN, det er en meget gammel indvending, som allerede romerne benyttede i oldtiden. “Korsets skandale”, som det tekniske udtryk er. Men det er nok, fordi de ikke har forstået noget: Hvorfor døde Jesus på korset ifølge kristen teologi? Hvem var Jesus i kristen teologi? Den treenige Gud, så det var Gud der i sin søns skikkelse lod sig korsfæste for vores synders skyld. Kun derigennem kunne vor skyld sones, og døden vendes til liv.

  Det er overordentlig krævende at forstå, og man forstår da godt, at så mange kristne står af og er glade for, at præsten tager sig af teologien. Det er uendelig lettere at være muslim. Allah er Gud og Muhammad hans profet … bingo, og så er du muslim. Så vi kan sige, at vi kristne starter med et mægtig handikap, men også, at der er så meget mere at hente i kristendommen, hvis man fordyber sig. Men her har Islam fat i en ende: Det moderne vestlige menneske gider egentlig ikke fordybe sig, og så er der en ladeport åben for det lette ‘budskab’.

 11. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Svar ! Ja tak –de er bestilt MEN, kunne kun fås “antikvarisk “–Jeg putter dem så i fryseren –Det må kunne fjerne de værste baktusser !

 12. Af b andersen

  -

  Hvis en befolkning systematisk undertrykkes, plyndres, svigtes, sjofles, tyranniseres og forrådes af magthaverne, så opstår der naturligvis frustrationer, vrede og had. Og i denne tid lader både EU, merkel og partiernes/politikernes flertal alle mulige arter af overgreb og svinestreger hagle ned over europæerne og vi danskere. Med store mængder af tab, lidelser og dødsfald til følge. Så selvfølgelig er mange borgere ved at være sure eller rasende.

 13. Af Allan Hansen

  -

  https://gatestone.eu/turk-danish/

 14. Af Axel Jeglugter ERiksen

  -

  “Spørgsmålet er vel også, om nettet virker som en lynafleder, hvor visse folk kan komme af med deres had og aggressioner, uden at disse, i alt fald fysisk, går ud over andre, men blot begrænses til verbale svinerier i lukkede fora? ”

  Jeg er enig i, at Du er en kvalmende lille lort, der plasker i lokummet – lige inden der bliver trukket i snoren. Der er sgu da ingen, der gider finde ud af hvem, der smadrer hovedet på Dig.
  Selvfølgelig gør Du det! De hader og afskyr Dig – helt personligt.
  Der er INGEN, der kan døje Jer perverse og uduelige idioter..

 15. Af J. Hanse n

  -

  I vid udstrækning udfoldes en aggression, der får flere til helt at opgive at deltage, fordi hadet og frustrationen derude ofte overskygger den reelle samtale og lyst til at blive klogere.
  Skriver Sørine Godfredsen.

  Det kan jo ikke være meget anderledes i en avis som Berlingske.
  Hvor alle bloggerne, bortset fra Anne Lise Marstrand-Jørgensen, er populister, demagoger og hadprædikanter.

 16. Af Niels Lemche

  -

  Kære Sørine,

  Var det ikke en idé at fjerne dette meget ubehagelige indlæg, der ikke er en pryd for din blog?

  AF AXEL JEGLUGTER ERIKSEN – 6. MARTS 2017 11:09

 17. Af Allan Hansen

  -

  https://gatestone.eu/sweden-catcall/

 18. Af kl. 11.09 er et eksempel på åndelig fattigdom

  -

  11.09 teksten kan da kun være fra en “anti-fascistisk” fascist, en retarderet og uhumsk psy k o p at som ikke har intelligens nok til at opstille argumenter. Kun trusler og primitive tilsvininger af andre bloggere kan hans lille indskrumpede hjerne præstere. En brølende halvabe, som NPL vistnok plejer at kalde disse typer.

 19. Af Niels Lemche

  -

  KL. 11.09 ER ET EKSEMPEL PÅ ÅNDELIG FATTIGDOM – 6. MARTS 2017 11:26,

  Nej, det gør jeg nu ikke; men skulle måske begynde at gøre det.

 20. Af bent niel

  -

  Vores måder at diskutere på/vores debatter… er nok også meget præget af at nogle af dem som redigerer, flittigt cen su re rer de forskellige indlæg. Enten bringes læserbrevet ikke, eller et indlæg skjules eller sættes først på mange timer senere under “ældre indlæg”. Så mange debatter er kraftigt manipulerede, til skade for sandhed og ret, demokrati og velfærd.

 21. Af Axel Jeglugter ERiksen

  -

  Åhhh fik jeg..
  Udtalelsen er taget fra Thomas Borgsmidt overfra Uffe Ellemanns blog.
  Dog er ordet skolelære udskiftet med idiot… Av hvor må det være pinligt, at nu er det de samme personer der hepper på manden hos ellemann, der nu beklager sig over tonen….
  Tak for en perfekt griner og udstilling af jeres egen moral og pegefinger…
  Måske burde i ældre herre hellere bruge jeres pensionist tilværelse på noget andet end, at være selvgod og selvhøjtidelig på diverse blogge.

 22. Af Maria Due

  -

  For os, der har rod i meget brevskrivende miljøer, var pc’en i første omgang et særdeles udviklende værktøj, fordi man meget nemmere kunne korrigere sig selv, indtil man syntes, at ordene fik udtrykt præcist, hvad de skulle. Det blev også tit meget langt, men jeg har været så heldig, at andre har været villige til at svare på samme måde. I denne fase blev brevene udskrevet via egen printer og derefter sendt som almindelig post i en håndskrevet kuvert.

  Jeg har en stor brevsamling, der spænder over hele det 20.årh. og mere til. Et af de mest rørende breve er ikke adresseret til nogen men vel nærmest sendt ud i rummet, som folk i dag tænder lys på nettet for deres afdøde, når de har svært ved at håndtere, at der ikke er nogen at henvende sig direkte til. Mit brev er skrevet først i 1800-tallet af en Anne Pedersdatter, der var datter på en stor bondegaard og netop havde mistet sin mor. Man kan se, at hun ikke var rutineret i at udtrykke sig skriftligt, og dog var det det,hun valgte og lykkedes med i prosavers. Runde tårer randt og et par stykker blev suget op af det tykke papir og ses stadig mere end 200 år senere. Hvor gerne ville jeg ikke kunne trøste hende.

  Så er der mine morforældres kærestebreve, der begynder med en praktisk enkemands og firbørns fars klodsede frieri til en ukendt pige, der var ved at gå i frø, fordi hun ikke ville tage mod de ellers gode tilbud. Heller ikke hun var rutineret i at skrive, men det går pænt og nydeligt med stejl skolepigeskrift, og den anderledes velskrivende, erfarne og drevne frier fik et lodret nej på stedet. Men så begynder der at ske uventede ting, og pludselig stod horisonten i flammer, som dronningen udtrykker det, og en tidlig morgen sad de sammen på toften og så solen stå op. Bryllup og yderligere to døtre, der som små blev forældreløse. Min mor gav mig brevene kort før sin død, jeg læste dem og kom glad på besøg og ville diskutere dem. Lagde ud med min mormors “bønnemøder”. Kort afvisning: “Mor var ikke religiøs”. Det er jeg nu ikke så sikker på, men det gik op for mig, at min mor stadig var så vred over at være blevet forladt ved sine forældres højst ufrivillige død, at hun end ikke havde læst det mest konkrete, hun havde tilbage efter dem. Og hun var ellers selv en flittig brevskriver, der endda kunne finde på at efterlade kladderne til sine breve.. Bønnemøderne handlede om kaffebønner og datidens meningsudvekslinger mellem unge piger på landet. Mormor havde humor.

  Så er der de mange kærestebreve, som jeg selv modtog, og da mine svar også blev gemt, og jeg siden arvede dem, kan jeg følge en hel familiesaga gennem en årrække, hvor to store familie i to lande sendte deres børn ud i verden, og vi alle havde travlt med at skrive og holde tæt kontakt verden rundt via stedlige posthuse og poste restante. Det kunne være ganske indviklet, som da jeg skrev til mine forældre, at jeg håbede, at der kom en same forbi, som kunne tage brevet med. Det gjorde der, han sørgede omhyggeligt for at tage det med i sin motorbåd, hvor alt ellers var vådt, bar det gennem øde tundraområder og fik andre til at bringe det videre til et posthus nord for polarcirklen, inden det dumpede ned i Aarhus så fint, som da jeg gav ham det i hånden. I dag stoler man knap nok på postvæsenet og kan vente i ugevis på et brev fra samme by.

  Jeg tænkte på min brevsamling, da Sørine forleden skrev om veninder. Der er nemlig også mange venindebreve i kassen, og de har fået mig til at vende 180 grader i mit syn på forholdet imellem os. Jeg har tidligere opfattet dem som stærkere, end jeg selv var, men nu ser jeg helt andre sider af mig selv. Vi diskuterede bl.a. vores forestående bryllupper, og en norsk sygeplejerske, som var omhyggeligt forlovet med en søofficer, skrev lidt forbavset til mig, at man da også skal vælge mænd, der kan “passe på os”. Jeg ved ikke, hvad jeg svarede, men det var åbenbart ikke faldet mig ind, og jeg kan godt se, at det var dumt af mig. Måske har jeg haft en dårlig indflydelse på hende, for pludselig skulle hun have et barn med en helt anden.

  Når jeg med års mellemrum under mig selv nogle gyldne timer med min nostalgiske samling, tænker jeg på, at der gik noget væsentligt tabt, da e-mails erstattede de håndskrevne breve i deres vidt berejste kuverter. God tid og en mere langsom livsstil er ved at være luksus og bliver forhåbentlig det nye sort, hvis ellers vi kan få fred til det. I alle tilfælde må skolerne ikke falde så dybt, at de holder op med at lære børnene håndskrift.

 23. Af Maria Due

  -

  Indlæg i filteret.

 24. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Reflexion ” ! Til ovenståénde dyre muslimske drenge, der uungåeligt havner i bunden af samfundet ! –Har vi absolut ingen forståelse for ! –De har tappet Danmark for al energi ! –NU venter vi kun på AT: Løkke tager mod til sig –og udskriver valg ! –Så bliver det “nye borgerlige opgave ” AT: Få strittet de muslimske unge mænd helt ud af vort samfund ! –De røde partier med aviec.–Må vel efterhåndet have fattet AT: Vi vil befries fra ovenstående stupide lands-forræddere !–Men man skal aldrig være for sikker ! –Det er jo dem som alle de off. ansatte socialpædagoger lever af at nurse ! –Hvornår bliver de fyret hele bundtet –Så befolkningen kan trække vejret frit ??—Hvad blev det egentlig til med de “nytte-jobbere ” ! –Slap de ? –JA ! –Det er der meget, der tyder på !

 25. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det vel meget logisk, at menigmand udtrykker sig stik diametralt til den elitære magtelite. Før Facebook, blogs og andre sociale medier kom på banen, styrede en lille loge al form for vedtagne – politisk korrekte meninger. Det tyrani har alternative medier effektivt gjort op med. Debatten er måske ikke særlig køn, men det er vel aldrig et særlig kønt syn – når Kejseren pludselig optræder i offentlig skue, med røven bar !

 26. Af Axel Jeglugter ERiksen

  -

  Her kommer teksten i sin fulde form og ordlyd!
  Hvorfor er der ingen af jer der beder manden om at beherske sit sprog. Et det fordi at dem han sviner til, er personer i ikke deler holdninger med?
  Der hvor jeg kommer fra kaldes det for HYKLERI
  “AF THOMAS BORGSMIDT – 5. MARTS 2017 22:33
  Nej, jeg har da også taget afstand fra Dig og de andre skolelærere, der postulerer, at de er på en “god” side.
  I overser (eller lukker øjnene for):

  1) Langt de fleste af os kender Jer infame skadedyr til skolelærere og véd hvordan i er kombinationen af underbegavet ondskab og selvmedlidende, uberettiget selvhævdelse.

  2) Vi andre kan også se, hvordan Putin (og russerne generelt) behandler deres idioter, når de er blevet UNYTTIGE:
  De løbende aflivninger af ambassadører (NB! Russiske) kommer efter det viser sig gang på gang, at Lavrov og Putin ikke er på talefod – den ene aner ikke hvad den anden siger.
  Tror I ækle skolelærersvin virkelig, at I får en mere hensynsfuld behandling af Putin en
  diplomater, der er i pressens søgelys hele tiden?

  Her kommer teksten fra!!!!

  “Jeg er enig i, at Du er en kvalmende lille lort, der plasker i lokummet – lige inden der bliver trukket i snoren. Der er sgu da ingen, der gider finde ud af hvem, der smadrer hovedet på Dig.
  Du kan bare se hvordan Dine gamle elever i Syrien hakker hovedet af tilfældige – tror Du at Du får en luksus-behandling – bare fordi Du er deres gamle lærer. Selvfølgelig gør Du det! De hader og afskyr Dig – helt personligt.
  Der er INGEN, der kan døje Jer perverse og uduelige skolelærere.”

 27. Af Niels Lemche

  -

  AXEL JEGLUGTER ERIKSEN, hvad skal vi med UEJs blog her. Hvad med at holde dig bloggen og selv deltage på UEJs, hvis du tør.

  Jeg bruger ikke samme sprogbrug som Borgsmid, så jeg nøjes med at sige:

  Punk!

 28. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Hadet ” ! –De muslimer, der er gode samfundsborgere !, Hvorfor tager de ikke “de røvhuller, der ødelægger det for dem ” –Så vi kommer til, at afsky dem allesammen ! –Javist Det blev farligt for Naser Khader ! Fordi han er super-dansker –og siger rent ud AT: Alle de snuskede langskæggede –kjortel-bærende islamister ! –Skulle smides ud på “røv- og albuér ” ! –Vell det kostede Nasers frihed ! (han må beskyttes døgnet rundt ) ! Men han synes alligevel, at det var det værd ! –Ca. 300.000 muslimer, hvor hovedparten er nyttige borgere –Må da kunne overrumple de tusind-stykker, der ødelægger for dem-alle ! –Men, hvad er de dog bange for ? –Islam siger jo at de får skåret hovederne af, hvis de fravælger, at være muslimer ! –Det vil vi se –før vi tror på det ! –Hele Europa er imod Islam ! Så der er ingen betænkningstid ! –Fat nu mod, der sker ikke noget ! –Vi vil allesammen hjælpe med, at få de “rådne æbler smidt ud af vores lande ” !

 29. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Hvor er det typisk ! ” De muslimske småt-begavede skoledrenge hader skolelærene/MK ” ! Der blev jo ikke så meget hjerne til dem, da “fruérne med burkaérne –var gravide i 20 år ” ! Med génerøse børnepenge tikkende ind på deres konti ! De skæggede snavsede -langhårede mænd, der er deres ! –har ikke fine fornemmelser ! –De mener, at det er deres ret, AT: Få en parring, med deres “bly koner” hver nat –Det blev til 19 børn hos en vis syrer ! –Som vitterligt må være en belastning for Esbjerg kommune !–Hvorfor gør de ikke oprør –og kyler de middelalderlige folk tilbage, hvor de kommer fra ?–Skulle ikke undre os, hvis det er det afkom, der sidder og udgiver sig for Axel Eriksen –OG iøvrigt sviner alle danskerne til !

 30. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! Araberen med 17 børn og 2 koner ! Sidder sikkert og skraldgriner over de naive danskere (læs politikere) –AT: Snesevis af snavsede langskæggede kjortelklædte islamister –får lov til, at parre sig til 17 børn ! ER da fuldstændigt grotesk ! –Skulle ikke undre, hvis det er noget af hans afkom, der sidder og sviner de ufrivillige danskere, der mildest talt er tvunget til, at forsørge dem ! Undre det efterhånden AT: Der sidder 179 folketings-medlemmer i Folketinget –med deres på det tørre–Som er bedøvende ligeglade med, at de er skyld i, at vikingerne er ufatteligt rasende på dem ! ??

 31. Af Axel Jeglugter ERiksen

  -

  Niels Lemche
  Du er total til grin og du ved det.
  Hvorfor beklager du dig ikke over sproget over på uffes blog hvis du finder det så forkasteligt her? Du vil bare ikke svare da det vil blive for pinligt!!
  Uffes blog er for nationalister fra en gammel tid der ikke mere findes. At prøve at tale med folk der ser spøgelser og ligegyldigt, de kan-vil ikke ændre deres forståelse af noget som helst. Men godt forsøgt at tale udenom din dobbeltmoral. HYKLER

 32. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt holder jeg meget af Uffes blog. Der er ytringsfriheden stort set total. Det er uendelig nemt at skille snot fra skæg på den måde. Selv en fessor har vel lov til at gøre sig selv til grin . . . griner

 33. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Vi sidder og oversætter “muslimske overforkælede taber-drenges texter til de værgeløse danskere ! ” –Hadet her på bloggen, bliver også hadet på ” Le Monde ” De franske er umådeligt bekymrede for, at i hele 5 byer i Danmark er danskerne nu i mindretal ! –Grotesk –siger alle-os !

 34. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Hvad sker der egentlig, hvis muslimer fravælger islam ??—Jeg mener, der sker jo ikke noget ,hvis Jehovas vidner melder sig ud ! (andet end, at deres såkaldte venner og fam. ikke vil vedkende dem ! Det skal de selvfølgelig blæse på (dem, der melder sig ud) dårlige venner og fam., er da ikke noget, at samle på !–Iøvrigt NU, bliver de sat på en prøve ! Meld jer ud af islam (vi skal nok hjælpe, hvis der er optræk til, at I bliver géneret ! ) Det kan jeg godt svare for af de andre vikinger !–Og det siger ikke så lidt !

 35. Af Lars Petersen

  -

  @ SØRINE GOTFREDSEN.

  DET DU SIGER I DETTE INDLÆG, ER NOTORISK FORKERT, MÅLT MED FUNKTIONEL VIRKELIGHED.

  1. Længe før computeren., sociale sites, eller skrivemaskinen for den sags skyld, var volden jo
  langt mere udbredt, både borgerne imellem, men så sandelig også sanktioneret af Staterne.

  2. At folk reagere i hårdere, og mere kontante vendinger, skyldes den simple omstændighed,
  at individet, (modsat tidl.), kan få bekræftet, at mange andre deler deres holdninger, såvel de
  selv samme, rent instinktivt, er demokrater, og derved ikke vil finde sig i, at (andre), skal have
  lov at kunne gennemtrumfe en modsatrettet vilje, på “deres bekostning”, og hadet vokser..

  3. Det du kalder for: “værdidebatten”, er blot et frastødende, og handlingslammende udtryk,
  som kun har til formål at fremhæve, og deraf normalisere det passiviserede, og verbaliserede,
  til fordel for den “kontant forandrende maskuline kraft”, og hvis al sammen igen hænger 1:1
  sammen med, at indtægten fra de centralt placerede, og flere andre, reelt beror på, at kunne
  få andre til at knokle et bedre liv ind til sig, så man kan side uden for markedet og nyde i sig..

  4. Vedr. dit udtryk: “at menneskenaturen afsløre sig”, er en underlig sjov spejlvendt metodik,
  da du næsten beder om, at mennesket skal undertrykke sin natur, sådan at forstå, at individet
  skal lægge sig fladt ned, og lade sig dupere; skønt selv samme netop føre til,. at de mest syge
  og skrupelløse sataner, har vundet på forhånd, idet modstanden begrænses til komisk snak..

  MED ANDRE ORD.. IDET VOLDEN OVERTAGER, STOPPER INDVANDRINGEN ABSOLUT PROMPTE.

  Det samme gør sig gældende omkring, hvordan man fx. har været i stand til a opbygge nogle
  herlige systemer, hvor man kan få folk til at kaste/slave for sig, såsom når en kassedame mv,.,
  fx. tvinges til at financierer en presseansat, som hamre ca. 300.000 kr. ned i bistand, så man
  kan stoppe ca. 600.000 kroner ned i forret, (inkl. pension og goder), und so weiter, und so –>

  Hvad sidstnævnte angår, er det min absolutte klare opfattelse, at hvis folk (tror) man kan
  blive ved med at problematisere den “såkaldte” hårdere snak, alt imens man bliver ved med
  at lade stå til. hvad enten vi taler, at andre skal betale for indvandringen, journalsten, etc. etc.,
  så forstærkes kun effekten, når først hadets mange års velproportionerede ballon springer 🙂

  SUND VOLD SKAL DER TIL.. ELLERS HAVDE VI VÆRET UNDER OSMANNISK RIGE DEN DAG I DAG.

 36. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due.
  Tak fordi du gider dele nogle af dine oplevelser med os. Jo der gået en masse tabt i de sidste 40 år ikke mindst integriteten og det lykkelige liv. Teknisk har det været fint med tekstbehandlingen, hurtig adgang til data og netaviser. For “Sælgerens” vedkommende, har det betydet mulighed for branding, på utallige nye platforme, som vi så må forholde os kritisk til. Moderniteten driver os ubønhørligt, og en del bliver sat af i den hektiske “ligegyldighed.” Men samfundsidealet for borgeren er jo blevet arbejdsnarkomani-skatteydelse og stor forbruger adfærd. Der er sket meget siden A’s nostalgi plakat fra ’46.

 37. Af - Niller

  -

  Vi ser nu her på bloggen eksempler på hvad den hurtige udveksling af meninger på de elektroniske medier kan føre med sig.
  Hvis vi skulle have delt de samme meninger i håndskrevet form og på papir nedfældet dem.
  Ville tidsforskellen og tiden til at tænke sig om have gjort en væsentlig forskel-tror jeg.
  Og det er jo lige netop det som denne blogs emne handler om.

 38. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  BT. blogs ifølge Khader ! –Læs, hvad Naser skriver om muslimer, der melder sig udaf islam ! –Altså (BT Hvad sker der for os muslimer ) blogs ifølge Khader !

 39. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Blodige hundekampe finder sted i Danmark ” –Udlændinge i landet –bærer skylden ( Læs BT idag desangående )

 40. Af Niels Lemche

  -

  LARS PETERSEN, det var dog et besynderligt sprog og et besynderligt indlæg i det hele taget. Vanskeligt at få hold på, fordi dit danske er mangelfuldt. Men røber du dig, når du til sidst skriver: “SUND VOLD SKAL DER TIL.. ELLERS HAVDE VI VÆRET UNDER OSMANNISK RIGE DEN DAG I DAG”. Det giver ingen mening i Danmark. Det nærmeste osmannerne har været os, var belejringerne af Wien; men det giver mening, hvis du hører hjemme på løgnefabrikken i St. Petersborg eller er affilieret hermed.

  Ups!

 41. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Hunde bliver stjålet i stor stil i DK. ! Og bliver brugt som madding i blodige hundekampe !–Står der i BT idag !

 42. Af Lars Petersen

  -

  @ Niller.

  “bloggen her, viser hvad hurtige udvekslinger i de elektroniske medier kan føre med sig” (red.)

  1. Det handler ikke om bloggens indhold, endsige dybde, da kun en retarderet må søge dybt
  ind i sig selv, for at kunne projektere X ud omkring de basalt samme anskuelser som florerer..

  2. Da blog indehaverens indtægt, beror på tvangens kraft, vil vedkommendes evne notorisk
  konsekvent, altid være af dræbende begrænset karakter, og hvilket replica-flow, har stået på
  i adskillige årtier, hvormed enhver kender basis, formen, indholdet, psyken bag, pegefingrene,
  hvad enten vi taler en blog, radio, tv, avis mv., da det er de samme stinkende sataner som har
  gidseltaget hele den officielle virkeligheds-fortolkning, og hvis smadrende fællesnævner er,
  at indtægten ses skabt & beriget “uden for markedet”, på ryggen af de som gør sig i markedet

  Det kan du naturligvis ikke forstå, (hvilket dine skattebetalte holdninger altid cementere),
  hvorpå du naturligvis sætter en ære i, at (andre) bare har at holde sig til den system-inhabile
  udemokratisk afgrænsede dagsorden, så man kan fortsætte med at gidseltage ordet uden
  om egen røv, og derved fortsætte med at få andre til at slave ind for sig. (allerhelst hele livet).

 43. Af Maria Due

  -

  Flemming Lau.

  Selv tak. Jeg gør nu hele tiden brug af dit lille tricks for at forcere filteret, ellers kunne jeg ikke deltage i debatten.

  I går eller forgårs skrev Niels Lemche, at han er taknemmelig over at bo i et land, hvor han havde råd til at købe en bil, der har reddet hans liv. Netop ordet taknemmelig er i den senere tid tit dukket op i mit hoved i forskellige og ganske ydmyge sammenhænge især vedr. helt almindelige ting, eller rettere sagt ting vi tog for givet og nu er ved at miste.
  .

 44. Af Niels Lemche

  -

  LARS PETERSEN, også dit sidste indlæg er præget af nærmest uforståeligt sprog.

  Hvor han du fundet udtrykket “at slave ind for sig”? Dansk er det ikke, selv om ordene hver for sig nok er det.

 45. Af Jan Petersen

  -

  Man må lide af en eller anden paranoia – muligvis religiøs – hvis man opfatter sig selv som nærmest forfulgt af andres divergerende meninger. Men der er hån og at mistænkeliggøre vel et meget godt selvforsvar.

 46. Af Lars Petersen

  -

  @ NIELS LEMCHE.

  1. Kan du venligst ikke uddybe hvori det besynderlige består ?.
  2. Kan du venligst ikke uddybe hvori mit afgrænsede Danske består ?.

  3. Hvad angår det Osmanniske rige, versus blev stoppet i Wien.. så skal jeg hjertens gerne
  gentage hvad jeg sagde… nemlig.. at hvis man blot nøjes med snak, i stedet for at udvise
  “kontant maskulin forandrende kraft”, (hvilket man jo netop gjorde i Wien kære ven), jamen
  så havde det osmanniske rige, nok ikke stoppet der, men fortsat, indtil kraften blev sat ind..

  Jeg kunne også henvise til kejser Hirohito. Hitler, Josef Stalin, og andre…
  men igen, forklar venligst, (med præcision og dybde), omkring pkt. 1, 2, 3. 🙂

 47. Af - Niller

  -

  Lars Petersen
  Du har helt ret jeg fatter ikke hvad det er du skriver om -skattebetalte holdninger som er cementeret- og at andre skal holde sig til den system -inhabile udemokratiske afgrænsede dagsorden? Jamen hallo-
  For hvor i mit indlæg finder du det som du postulerer, det jeg skriver om er tid til eftertanke inden man udveksler synspunkter .

 48. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos overskriften – hadet og teknikken – så er påtvungen multikultur vel et meget godt udtryk for begge begreber. Tag feks et tidligere homogent samfund som Danmark, brug teknikken – importer en horde fremmede umulige at integrere – og basis for had og splittelse er skabt. Hvis det var formålet med projektet?

 49. Af Allan Hansen

  -

  https://gatestone.eu/sweden-roundup/

 50. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  ” Hadet imod arabere og afrikanere bliver større og større ” ! Hvor længe kan det blive ved, at “afmagten ” Bliver mere og mere synligt jo flere fra de muslimske lande, der lander i Danmark ! –Det skal stoppe OG Danskerne skal ikke fortsat tvinges til, at forsørge det meste af Afrika og Mellem-østen ! –Send dem allesammen til Saudi arabien ! Så må de rode med, at forsørge deres artsfæller ! –Start med, at flytte hele Tingbjerg populationen ! –Hvor svært kan det være ?

 51. Af Niels Lemche

  -

  LARS PETERSEN, egentlig ville jeg sige: Gu’ gider jeg ej!

  Men tag lige denne:

  “2. At folk reagere i hårdere, og mere kontante vendinger, skyldes den simple omstændighed,
  at individet, (modsat tidl.), kan få bekræftet, at mange andre deler deres holdninger, såvel de
  selv samme, rent instinktivt, er demokrater, og derved ikke vil finde sig i, at (andre), skal have
  lov at kunne gennemtrumfe en modsatrettet vilje, på “deres bekostning”, og hadet vokser.”

  Sætningen går syntaktisk i stykker efter “deler deres holdninger”. Herefter er det nærmest volapyk. Jeg gider altså ikke rekonstruere, hvad du eventuelt mener.

  Og det er jo ikke det eneste eksempel.

 52. Af Peter d

  -

  IBM har mig bekendt opgivet PC verdenen og helliget sig mere seriøse operativsystemer på maskiner, man ikke sætter sig foran.

  Men ok – jeg tilhører også den minoritet, som mener at OS2 var klart bedre end Windows 3.1.

  …og Amiga DOS for øvrigt 🙂

 53. Af Niels Lemche

  -

  PETER D, var den til mig? Du har stort set ret, men det betyder ikke, at deres medarbejdere er ignoranter, når det kommer til IT-verden i dens helhed.

  Da jeg nævnte over for en ung svensk forsker, hvor knægten arbejdede, sagde han bare med ærbødighed: Det er jo IT-verdens blå blod. Og jeg kan garantere, at de er allerh … dygtige.

 54. Af th jensen

  -

  Det er utrolig så lidt debat der er om hvordan Borgens/regeringens politik hamrer og smadrer løs på det danske folks kultur og velfærd. Er der endelig en blog hvor der lægges op til debat om velfærd og sundhed mv., ja, så er der spærret totalt af for debat. (mar strand). Det virker grotesk. I Sverige forsøger den rødradikale “elite” at skjule at den er igang med at sende svenskerne ud i en bundløs sump af katastrofale tilstande. Statsbankerot, velfærdskollaps, ustyrlig kriminalitet, pestlignende sygdomme, omfattende terror og borgerkrig venter forude. Er Sverige også forbillede for de danske politikere og journalister?

 55. Af Axel Jeglugter ERiksen

  -

  “Og TB: Morsomt, at vi igen fik forhindret putlikkerne i at annektere UEJs blogs. Det må vi gøre os til en vane. De er ikke forkloge, slet ikke fordi de ser ud til at gøre deres bedste for at udtrykke sig på et sprog, de kun i begrænset omfang mestrer.”

  Er det ikke modbydeligt nok?
  Hvorfor er du begyndt at angribe Lars Petersen, er det projektering vi er i gang med?
  Ramte den så hårdt? Det er heller ikke rart at blive udstillet vedrørende ens moral og pegefinger.

 56. Af Niels Lemche

  -

  AXEL JEGLUGTER ERIKSEN, jeg gentager, hvad laver denne besked her? ER du bange for at optræder på UEJs blog. Den er Sørines blog totalt uvedkommende.

 57. Af Niels Lemche

  -

  AXEL JEGLUGTER ERIKSEN, jeg gentager, hvad laver denne besked her? ER du bange for at optræder på UEJs blog. Den er Sørines blog totalt uvedkommende.

 58. Af hvorfor favoriseres uhumske sinker?

  -

  Forstår ikke redigeringen. Stinkdyret med den syge hjerne som misbruger axels eriksens navn, kan sætte mange indlæg på, mens saglige indlæg hænger fast i filtret. Hvorfor griber SG ikke ind?

 59. Af Allan Hansen

  -

  Rolig nu – man slår ikke på en
  fladfisk, der ligger ned!

 60. Af Lars Petersen

  -

  @ Niller.

  1. Er vi enige i, at du “ironiserende”, henviste til hvordan bloggen, (grundet manglende
  dybde og refleksion), straks udmøntes i lav, irrelevant, og udenomssnakkende kvalitet ?

  2. Er vi enige om jeg sagde, at selv et retarderet niveau, kunne være med, da det er de basalt
  samme anskuelser som florerer, grundet de samme personers gidseltagen af fortolkningen,
  hvilket vil sige, at her ingen dybde kræves pga. replica-flow, skabt af netop system-inhabile.

  “Forklarende tekst”.. dvs. hvad enten vi taler om for, eller imod indvandringen, tonen, system,
  uddannelse, etc. etc., så ses pris, effekt, tvang, moral, demokratisk level mv., versus markedet,
  og reel value, konstant omdirigeret, da fortolkernes tvangs-eksistensgrundlag, vil gå fløjten..

  3. Grundet dine mange forrige udtaleser, såvel ovennævnte ironiske indlæg mv., sagde jeg, at
  dine holdninger, tydeligvis bar præg af, (cementerede), at du selv var en del af lorten så at sige

 61. Af Søren T Neuman

  -

  Jeg lugter eriksen eller hvad du kalder dig ha ha ham fessor, han kryber godt nok langs kanten 🙂
  Det er åbenbart ikke sproget han er sur over, men kun over hvem der har skrevet det ha ha ja ja man skal høre meget før ørene falder af og øjnene triller ud.

 62. Af Allan Hansen

  -

  Kun en lille note:

  Der findes håndfaste beretninger , om hvordan ottomanerne
  skar brysterne af kristne kvinder, og brændte kristne
  kvinder og børn levende! – som en slags fredagsunderholdning,,,,,,

 63. Af hanne ribens

  -

  Inden jeg startede mit indlæg, blev jeg bedt om at opgive mit fornavn og efternavn. Men når jeg læser diverse blogs, optræder folk med diverse hjemmelavede navne som Teddy-plys Bjørn og andre fantasifulde benævnelser. Altså er der ingen krav på Berlingeren om rigtige navns nævnelse! Det er såvidt jeg har oplevet kun på EB´s Nationen man også kan være anonym. På Politiken og Information debaterer vi under fulde navn! Berlingerens debat forum er uanstændigt, og jeg fatter ikke at I vil være det bekendt. Det er de samme tumper der sender indlæg ind med under de mest fjollede anomiteter!

 64. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Hacker-teknikken virker tilsyneladende ! –Niels Lemche ! Indtil Mark Twain-bøgerne dukker op ! Så læser jeg i Lars Tvedes bog “Det kreative samfund ” ! –Den er spændende, men kan alligevel ikke fascinere mig så meget, at det gør noget ! –Når man er livsnyder –Så er penge -og vækst ! Noget mærkeligt noget ! Ellers har dyrlægen været her –og vaccinére Sct. Bernhard og Alf–(han er også menneskelæge ) Så recepten var på 2 kg. appelsiner plus en tur tilbage i himmelsengen ! –Sct. Bernhard har fået sin egen kurv –Alf ´s var ved, at brase sammen under hans enorme vægt ! Snøft ! –Jeg ville ønske, at danskerne i Danmark ville blæse på alle de formaninger politikerne kommer med ! Og lader det gå ind ad det ene øre –og ud af det andet —-Appropos “Hackerne” Så er jagten gået ind –og det ser ud til, at det er danskere !–Hvad gør man så ! Når de har fået en “hundedyr uddannelse –som de bruger til, at génere lovlydige borgere ?—-P.S –Jeg fik, at vide, at Lars Seier blev meget forbavset over, at de venstre-orienterede proletarer nærmest morede sig over hans uheld ! –Hvad er det dog for et samfund Danmark er blevet ?–Hadefulde ! , men der er nok ikke noget, at sige til det ! De skulle bare lade det gå udover “de rette –og ikke Lars Seier ! –Som er et ualmindeligt sødt menneske !

 65. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Svar Hanne Ribens ! –Jeg forstår det godt ! –Når Danmark er blevet “et land fyldt med hadefulde folk, Så må man hellere være forsigtig –og fornuftig ! –Det er bl. a livsfarligt, at være satiretegner ! –Det har det været siden “Kurt Westergaard blev firsøgt myrdet af en somaliér, der havde fået alt, hvad Danmark kunne give ham af forsørgelse o.s.v. –Nix-Nej ! –Det er så dumt at udlévere personlige data ! –Alternativet er AT: Man stopper med “blogs ” på aviserne ! Folk betænker sig jo noget, hvis de skal “spare sammen til et frimærke til 29 kroner ” –Det er sygt –Og helt hen i vejret ! –Så blev der heller ikke længere sendt “læserbreve”–Så ville alt gå istå ! –MEN, det gør det nok alligevel, hvis Lars Løkke ikke snart udskriver valg ! Således, at der kan komme voksne erhvervs-folk i regeringen –der skal régere Danmark ! Ud af denne værste krise i mange år !—Kan man få alle de inkompetente kolbøtter helt ud fra Christiansborg ! –Så er jeg ret sikker på AT : Asger Aamund –Lars Seier –og Lars Tvede / Nye borgerlige er klar til, at redde lille Danmark !

 66. Af Lars Petersen

  -

  @ NIELS LEMCHE.

  1. Jeg tror du fik glemt nr 3. (omhandlende at det Osmanniske rige ville have indtaget, hvis
  man ikke havde udvist “kontant forandrende maskulin kraft”. (har vi svært ved at svare ?).

  2. Jeg kan forstå, at du begik et selvstændig isoleret indlæg, alene dedikeret til, hvordan jeg
  øjensynlig skulle være/er 100% uforståelig, i henhold til følgende tekst: “Slaver ind for sig”.

  Er det den endog særdeles komprimerede sproglige finurlighed “slaver ind for sig” som gør
  at vitterlig ALT braser sammen for dig; uanset konteksten ingen tvivl lader, mht, hvem som er
  slaven, eller er vi derhenne, at “slaven” (for dig), bliver til, at slaven, slaver “ind” for sig selv ?.

  3. Så har vi dit seneste omkring manglende syntaks, hvorpå alt endnu engang braser sammen.
  Syntaks er = helsætning, eller ledsætning. Så lad os derfor se om teksten herfra havde syntaks

  TEKSTEN LØD SOM FØLGER:
  1) At folk reagere i hårdere, og mere kontante vendinger, skyldes den simple omstændighed,
  at individet, (modsat tidl.), kan få bekræftet, at mange andre deler deres holdninger,

  (HERFRA FORSVINDER SYNTAKSEN KAN JEG FORSTÅ)… og teksten fortsætter — >
  såvel de selv samme, rent instinktivt, er demokrater, og derved ikke vil finde sig i, at (andre),
  skal have lov at kunne gennemtrumfe en modsatrettet vilje, på “deres bekostning”, og hadet vokser.”

  Endnu engang, (ligesom dit komiske selvmål omkring det osmanniske rige), kan enhver jo se,
  at syntaksen netop er i syntaks, da part 1, omhandler, hvordan folk reagere hårdere ud fra X,
  hvortil overgangs-ordet: “såvel”, entydigt er i sammenhæng, til næstfølgende, som derfra
  beskriver hvordan “hadet”, (altså vreden, de sure opstød mv.), udbygges, (i sammenhæng),
  grundet, andre kan gennemtrumfe X modsatrettede, på de vredes bekostning = 1 vokser til 2.

  ERGO.,. hvori er syntaksen “IKKE” tilstede.. Husk slaven, og det osmanniske… (held og lykke 🙂

 67. Af Maria Due

  -

  Jeg var glad for Lotus 1-2-3, fornuftigt og nemt at gå til. Big Blue er nu ikke mere, hvad det var. Engang verdens største forretningseventyr nogensinde med enormt forkælede medarbejdere.

 68. Af Axel Jeglugter ERiksen

  -

  “AXEL JEGLUGTER ERIKSEN, jeg gentager, hvad laver denne besked her? ER du bange for at optræder på UEJs blog. Den er Sørines blog totalt uvedkommende.”

  Hedder bloggen ikke” hadet og teknikken?”
  Hvis det høre til nogen steder er det her. Hvorfor beder du ikke din legekammerat om, at kommer her over hvor debatten passer til teksten?
  Du svare ikke på hvorfor er teksten er beskidt her hos Sørine og ikke på Uffes blog?
  Der står det samme!
  Bange for Uffes blog???? ha ha nej men borgsmidt kan ikke komme med mundgalde andre steder end på uffes blog, da han slettes på alle andre blogge. ha ha Hvem gider at høre på en person der ikke kan argumentere med andet end skældsord og perfide bemærkninger og holdning! Manden er dysfunktionel, sagt på en pæn måde…

 69. Af N. Jensen

  -

  Uanset at ikke alle evner at udtrykke sig på en sammenhængende og høvisk måde, er der i mit sind ikke tvivl om, at opfindelsen af internettet er det største menneskelige fremskridt efter Gutenberg.

  Hvordan skulle vi ellers være blevet orienteret om den omfattende korruption og det magtmisbrug, der gennemsyrer samfundet ?

  Ligesom alle nu er enige om, at EU må reformeres, hvis det skal overleve, vil internettet drive os til en ny grundlov, uden arvelige privilegier for Kongehuset, og en særstilling for Folkekirken

 70. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Niels Lemche ! –Hvad mener du om “de islamiske folk, der sidder og skriver i Axel Eriksens navn ? –Tilsyneladende kan Berlingske ikke finde ud af, at slette dem ! –Det er for dårligt ! –De må jo være ligeglade med de betalende kunder ! –Det er i hvertfald ikke de unge mænd på anstalterne, der køber og betaler avisen !—“taber-generationen ” lugter langt væk ikke sandt ? “

 71. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Taber-generationen af yngre mænd i Danmark –glimrer mere og mere med deres små hjerner “- De er født tabere –opvokset med tabere –og de sidder på de dyre anstalter for tabere –De bliver aldrig andet end tabere –uanset, hvor mange millioner kroner socialdemokraterne vil koste på dem !–Hele dette menageri af utilpassede muslimske unge mænd –kan vi alle takke social-demokraterne for ! –Gad vide, hvad de tænker om, at flere og flere byer skriger op om, at danskerne er i mindretal i vores eget land !–Sagen er klar ! Send samtlige ghetto-beboérere som socialdemokratiske borgmestre har fredet tilbage til Mellem-østen /Afrika ! –Vi kan ikke rumme denne fornedrelse AT: Danskerne bliver mindretal i vores eget land ! –Vågn dog op !

 72. Af Niels Lemche

  -

  TEDDY, enig; men det eneste gyldige kriterium for bloggenes redaktion er åbenbart, at der skal være flest mulige indlæg, og så er indholdet ligegyldigt. De lavede så et filter, som ikke virker … og alligevel, for jeg forstår på et par bloggere, som jeg har været ikontakt med, at vi kun ser toppen af isbjerget her. Langt de fleste indlæg når aldrig frem, og af gode grunde.

 73. Af Niels Lemche

  -

  TEDDY, enig; men det eneste gyldige kriterium for bloggenes redaktion er åbenbart, at der skal være flest mulige indlæg, og så er indholdet ligegyldigt. De lavede så et filter, som ikke virker … og alligevel, for jeg forstår på et par bloggere, som jeg har været ikontakt med, at vi kun ser toppen af isbjerget her. Langt de fleste indlæg når aldrig frem, og af gode grunde.

 74. Af Maria Due

  -

  “jeg forstår på et par bloggere, som jeg har været ikontakt med, at vi kun ser toppen af isbjerget her. Langt de fleste indlæg når aldrig frem, og af gode grunde.”

  Lemche. Kan du løfte sløret for nogle af de “kategorier”, du er bekendt med?

 75. Af J. Hanse n

  -

  AF MARIA DUE – 7. MARTS 2017 07:59
  “Lemch e. Kan du løfte sløret for nogle af de “kategorier”, du er bekendt med?”

  Lemch e hentyder nok til sig selv og hans idol Borgschmi dt.

 76. Af Niels Lemche

  -

  MARIA DUE, indlæggene er blot svinske, forstår jeg. Og når man ser på, hvad der slipper igennem, forstår man det godt.

  Den lille palæstinenserdreng Hassan ibn Almuligman “J. Hansen” er jo et godt eksempel, for han har lagt sig lige der, hvor skellet går.

 77. Af Niels Lemche

  -

  Maria Due, svar i filtret

 78. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Hadet ” ! –Vi venter på valget ! –Og vi er noget så klar ! Lars Løkke taber med et brag ! –Men, det betyder ikke, at vi ikke skal have en borgerlig regering ! –For det skal vi ! –Vi skal bare af med alle kolbøtterne ! Nu skal de så ikke tro, at de fortsat kan leve som krøsuser “de politiker-kolbøtter” ! Nix-Nej –Asger Aamund ! Vil også gøre, hvad han kan for, at de bliver lukket “ud i den kolde sne –uden eftervederlag overhovedet ! De må se, at indstille sig på incl. samtlige djøffer AT: De skal forsørge dem-selv via oprettede selvstændige virksomheder ! –Så først ser vi om, de duér til noget ! –Appropos deres curlinge-afkom, hvoraf nogle sidder her på bloggen i form af unge mænd, der génerer de voksne folk, som er et plus for avisen ! –Men diagnoserne, der sidder på anstalterne ! Dem glemmer vi ikke foreløbig ! –De er foragtede –og bliver foragtede ! –I får se !–Vi får ret ! De er tabere –og det vedbliver de med –uanset om Løkke vil bruge sit efter-statsminister honorar på ” De uduélige muslimske masse-avlede drenge med de små hjerner !

 79. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Teknikken ” ! –Anders Samuelsen, der skulle være den bedste udenrigsminister nogensinde ! –Falder også i gyngen med et brag ” Hans stålsatte blik –efter hans egen mening ER blot et par vandede lyseblå øjne med indbygget storheds-vanvid ! –Ældreminister Thyra Frank Er stadigvæk højt elsket MEN, hun er for god til, at sidde sammen med alle de intrigante kvinder, læs “Krag/socialdemokrat ” –Og forhadt af alle os borgerlige –Så er det sagt !–Så er der kuglestøderen, der har større muskler –end har forstand ! –Alt ialt et bundt skidesprællere og socialdemokrater incl. de radikale –liberal alliance–der aldrig har narret befolkningen ! De er stadigvæk radikale V. !

 80. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Hadet ” ! –Den ubehøvlede skadefryd ! –Der blev udtrykt fra de venstre-orienteredes side, da Lars Seier fik stjålet sit fine ur ! –Kan vi kun sige “Hvad sagde vi ” De ræverøde har stort set alle levet af overførsels-indtægter fra staten incl. enheds-listens –og gøgler–politikerne ! –Men Lars Seier-Christensen har tjent sine penge selv ! –Så, hvad er problemet “Pjalte-proletarer ? “

 81. Af Anders. Brun

  -

  Hvor kommer alt det angresive syn på andre fra?
  Hvor kommer denne selvforståelse af at være bedre end andre som ser verden anderledes end en selv?
  Jeres udsagn om andre minder om noget fra en anden tid som man ikke burde gentage, men nogle har åbenbart intet lært.
  Tænk at folk kan skrive sådan om andre mennesker man slet ikke kender og hvad er meningen med det?
  Det er sygt og farligt……

 82. Af Niels Lemche

  -

  ANDERS. BRUN, da du tilsyneladende skyder med spredehagl, så kan det være vanskeligt at forholde sig til dit indlæg. Nogle bidragsydere røber et sådan syn på andre mennesker, at man kun kan tage afstand derfra så klart, som det er muligt (og jeg er helt sikker på, at dette synspunkt deles af alle; forekellen er alene, hvad man selv opfatter som helt forkert eller helt ude i skoven). Og så er det jo sagen, at blogredaktionen gerne vil have stærke tilkendegivelser.

 83. Af Niels Lemche

  -

  ANDERS. BRUN, da du tilsyneladende skyder med spredehagl, så kan det være vanskeligt at forholde sig til dit indlæg. Nogle bidragsydere røber et sådan syn på andre mennesker, at man kun kan tage afstand derfra så klart, som det er muligt (og jeg er helt sikker på, at dette synspunkt deles af alle; forekellen er alene, hvad man selv opfatter som helt forkert eller helt ude i skoven). Og så er det jo sagen, at blogredaktionen gerne vil have stærke tilkendegivelser.

 84. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Meningen, den er AT: Så mange danskere er dybt såret over, at få en arabisk/Afrikansk –population–der ovenikøbet er muslimer, der hader danskerne –selvom de er blevet forsørget i alle ender og kanter –og danskerne selv må undvære (læs f.eks., at de migranter skal garantéres boliger til dem samt deres fam.sammenførte –medens der grangiveligt er masser af ægte-danskere, der må leve på gaden uden fast tag over hovederne ! –Så, når du tænker dig om ! Så tror vi også, at du kommer til fornuft –ikke sandt ?

 85. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! Mit svar var møntet på Anders Brun ! –Lyt hellere til Lemche ! –Han har alderens visdom !

 86. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Teknikken ! ? –Helt ærligt ! Vi forstår ikke Lars Seier ´s begejstring for “liberal alliance ´s radikale x-folk !- –Hvad er der f.eks interessant ved Anders Samuelsens ! Stampen i gulvet for, at blive udenrigsminister ! –Det vil Lars Seier da være tusind gange bedre til ! –Thyra Frank er en elskelig dame, der faktisk véd, hvad hun taler om fra “Lotte” –Kulturministeren “Mette Bock ” –Har endnu ikke udrettet noget kulturelt efter 100 dage som minister osv.–Og således kan vi blive véd ! Vi forstår ikke Lars Seiers begejstring for liberal alliance ! –De er da slet-ikke borgerlige, men for de flestes vedkommende “offentligt ansatte ” (læs Anders Samuelsen –ha ville måske egne sig til, at være social-minister ! Men de er jo sociallister ikke sandt ? )

 87. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt afspejler seriøsiteten i kommentarsporet på en blog vel bare seriøsiteten i selve blogoplægget. Jeg har unægtelig meget svært ved at finde den røde tråd i – hadet og teknikken. Bortset fra en flyvsk henvisning til – at moderne teknologi burde erstattes af pen og blæk. Det er vel lidt svært at forholde sig helt seriøst, til det ævl!

 88. Af Niels Lemche

  -

  Teddy, man kan ikke blive kulturminister i Danmark, hvis man ikke hader kultur! Se bare på de varianter, der har været siden salig Julius Bomholt.

 89. Af Maria Due

  -

  Mette Bock tør skære i den byld, der går under navnet Danmarks Radio, og hun er også kommet med nogle interessante udmeldinger om Folkekirken. Jeg stemmer ikke på LA. men ret skal være ret, hun har hidtil ikke været så ringe endda.

  Hvad oplægget angår, har det nogle neurologiske aspekter, som bør tages alvorligt, fordi alt tyder på, at de er mentalt invaliderende. Der mangler ikke advarsler fra forskellige sider, og vi ser også resultaterne her. Jeg kommer aldrig til at anskaffe en smartphone og synes, at folk ser dumme ud, når de hele tiden griber efter deres, hvor de end befinder sig. Det er overspringsbevægelser og handler om angst, men der sker også målbare forandringer i hjernen. Snævertsynede personer har allerede fremsat forslag om at afskaffe skrivning som skolefag.

 90. Af Anders. Brun

  -

  Teddy og Lemche
  “Der eksisterer i denne tid bekymring for vores måde at diskutere på. For det står mere og mere klart, at de muligheder, der er opstået med kommunikation på nettet, hvor alle øjeblikkeligt kan give deres mening til kende, ikke kun fører til noget godt. I vid udstrækning udfoldes en aggression, der får flere til helt at opgive at deltage, fordi hadet og frustrationen derude ofte overskygger den reelle samtale og lyst til at blive klogere. Tilstanden giver os noget at tænke over. Vi må prøve at forstå, hvorfra tidens hadefulde kræfter stammer, og vi må overveje, hvad det gør ved os, at teknikkens tempo hver dag er med til at præge måden, vi bruger sproget på”

  Hvorfor kan i ikke tale ordenligt til andre, med andre mennesker. Hvor ligger debatten henne? I beskylder hinanden for alverdens ulykker og stigmatisering er uden forbehold. Det er farligt og sygt.
  Hvor er kontrollen af ens sprog og respekt for andre med en anden holdning? Debat er opfundet for, at udveksle meninger og holdninger i en respektfuld tone for at blive en smule klogere på andre. På en anden blog her på Berlingske er det endnu være med sprog, mening og holdninger. I er i det offentlige rum hvor andre måske gerne vil deltage, men med mange af jeres udtalelser om andre, forhindre det enhver med respekt for det anderledes i, at deltage i debatten.

 91. Af hej, SG, tag dig nu sammen og stop debat-svinene

  -

  Det er ubegribeligt at SG tillader at kloakdyr forurener hendes debat igen og igen med uhumske indlæg. SG bør have så megen ære, selvrespekt og pli at hun udelukker indlæg fra bloggere som helt klart er debat-bøller og øf-grise som sidder og skriver fra en psykopatanstalt eller en mudret rendesten. Der bør være en bundgrænse for hvad sinkerne kan smide ind i debatterne.

 92. Af Jan Petersen

  -

  Jeg finder det i øvrigt mere ubegribeligt, at indlæg – der klokkeklart strider mod vilkår for kommentarer og debat på Berlingske Tidendes websites – overhovedet bliver vist !

 93. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Maria Due ! –Hvor har du ret ! –Det ser idiotisk ud, at de (unge og smarte tror de ) Står/sidder med snuden nede i mobilen ! –De taler ikke med folk, selvom man sidder lige ved siden af dem ! –Det er derfor en del af os-andre er flygtet ud til den skønne natur i Frankrig ! (Vi læste også, at folk ikke har fornemmelsen for “empati” (dem, der glor ned i tingesten ” ! Det er helt gak ) –Vi vil hellere nyde livet –og have dybe samtaler med interessante folk, der er nærværende ! Jeg synes, at “mobilen kun kan bruges til, at ringe efter hjælp, hvis vi sidder fast i en snedrive ” –Folk er jo blevet afhængige af “at glo i mobilen –istedetfor, at løfte blikket og hilse på folk, der går forbi ” –Det ramler også snart ! –I – og med, at folk bliver dummere og dummere, fordi de er blevet tavse –konfliktsky —(og menneskesky) ! –Jeg er helt enig !

 94. Af Allan Hansen

  -

  @ Due

  Smartphone – Samsung Galaxy S 4.

 95. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  app. AT I gider, at være i det lille dumme land, der efterhånden er befolket med “Smart-phone-zombiér “

 96. Af Lis Sørensen

  -

  Sørine og aandre bloggere her nægter an bringe andre end højreradikles, kristne tossers indlæg. Hvorledes kan debatten så blive bedre? Lemche fascisttyper mv.

 97. Af Maria Due

  -

  Nej, nej og atter nej, Allan Hansen, og du ville sikkert føle, at det var flovt for mig, hvis jeg viste dig min mobil, der så at sige altid er slukket. Den var smart en gang først i nullerne, er ergonomisk fornuftig og kan klappes sammen, så at den kan ligge selv i den mindste lomme. Den slags bliver sikkert moderne igen, når I skal på afvænning fra jeres smartphone og ud i naturen til Teddy og mig. Og hendes snottede Skt. Bernhard.

 98. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Lis ! Du skal ikke genere vores venner bl. a Niels Lemche !—

 99. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Hadet ” ! Smart phone zombiér føder også zombie-babyér ! –Vent og se ! –Det offentlige er nødt til, at bygge endnu flere anstalter til diagnoserne ! –Og det er ikke en gang løgn !–Vi ser dem allerede i vuggestuérne ! De kan ikke tale et ord dansk !

 100. Af Niels Lemche

  -

  LIS SØRENSEN, hvad enten du kalder dig Lis eller Lisbeth eller Søren Abdullah Sørensen: En leopard kan ikke skifte sine pletter — eller skulle jeg sige hyena? ER du virkelig kommet ud under din sten igen? Kunne vi ikke bare være fri for dig!

 101. Af Allan Hansen

  -

  @ Due
  Undskyld mig, men hvad skal med en mobil
  når du aldrig bruger den?

 102. Af Allan Hansen

  -

  @ Due
  Undskyld mig, men hvad skal du med en mobil
  når du aldrig bruger den?

 103. Af Maria Due

  -

  Endnu værre, Teddy, smartphone-zombierne risikerer selv at blive til ikke-spor-smarte zapperbabyer.

  Lad mig i øvrigt minde om flg. i Berlingskes reglement:

  “Du er til enhver tid selv personlig ansvarlig for alt, hvad du publicerer, og for at du vil holde Berlingske skadesløs for eventuelle krav fra tredjeperson som følge af din publicering.”

  Så hvordan er det nu med vor tiltro til domstolene, ved vi, hvor grænsen går, når Berlingske samtidig efterlyser skarpe indlæg? Hvis man læser sagsforløbet vedr. det radikale folketingsmedlem lægen Abir Al-kalemjis angreb på Henrik Day, bliver man klar over, at der er meget forskellige opfattelser af, hvad man kan tillade sig.

 104. Af Allan Hansen

  -

  @ Due
  Undskyld mig, men hvad skal dul med en mobil
  når du aldrig bruger den?

 105. Af Maria Due

  -

  Det ville du vide, hvis du handlede på nettet, gik lange ture alene i vilde landskaber eller kørte biler, der kan risikere at gå i stå osv. Hvis jeg var Carrie i “Homeland”, kan jeg godt se, at en smartphone var et must, men ellers vil jeg karakterisere den slags som vanedannende og ikke ufarligt legetøj med praktiske men ikke uundværlige sider.

  Det hører med til historien, at med en smartphone ved google altid, hvor du er, og hvad du interesserer dig for på nettet, og det gemmer google angiveligt for evigt for at yde dig en mere målrettet service. Derfor har Forbrugerrådet klaget til Datatilsynet over google og det med god grund.

  Min avis har spurgt forskellige mennesker, hvad de mener om denne google spionage, og en teenager svarede, at det var helt fint for ham, at google havde styr på, at han havde været på ferie i Østrig og andre steder, for så kunne han få det at vide, hvis han selv glemte det! Google husker sikkert også hans navn – just in case .

 106. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan man meget nemt slå al det overvågning fra, hvis man benytter en VPN, der krypterer al ens datatrafik. VPN findes både i glimrende gratis versioner og betalbare super versioner.

 107. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos domstole og det politiske basis (makværk) de dømmer ud fra. Feks følgende – EU’s charter for grundlæggende rettigheder beskytter folk mod tortur og umenneskelig behandling eller nedværdigende behandling eller straf.

  Hvad dækker feks – nedværdigende behandling? Mit umiddelbart bedste bud – stort set ALT – alt efter dommernes politiske bias. Men, det har vel ikke meget med faste regler og retssamfund at gøre!

 108. Af Maria Due

  -

  rettelse:radikale folketingskandat lægen Abir Al-kalemjis

 109. Af Ja Petersen

  -

  I øvrigt også en væsentlig rettelse. Ingen her har formentlig den fjerneste idé om, hvem Abir-et eller andet overhovedet er!

 110. Af Niels Lemche

  -

  Til alle: Der er en udmærket artikel i dag i politiken om debatkulturen og hvordan, man får bragt den på niveau.

  Denne dom skal nok skabe opmærksomhed:

  “I dommen stod der blandt andet, at hvis et kommercielt medie tillader anonyme kommentarer, kan mediet blive stillet til ansvar for ytringen i kommentaren.”

  I betragtning af, hvad der kommer her af modbydeligheder mod andre mennesker, så var det måske noget Berlingskedebatredaktion skulle tænke på.

 111. Af Maria Due

  -

  Ja, det er der minsandten god grund til, at Berlingske tænker over, Lemche. For mit eget vedkommende nyder jeg lige nu den bittersøde glæde, at min pc efter meget lang tids sneglen sig af sted op ad bakke pludselig her inden for de sidste timer er begyndt at danse let på tæerne hen over bølgen den blå. Det var, som om den bar på en usynlig kæmpebyrde, som sikkerhedspakken ikke kunne identificere. Måske har nogen tænkt, at i øvrigt er kvinder idioter, griner.

  AF JA PETERSEN – 7. MARTS 2017 18:21
  “I øvrigt også en væsentlig rettelse. Ingen her har formentlig den fjerneste idé om, hvem Abir-et eller andet overhovedet er”

  Ork jo, er jAbir Al-kalemji er jævnligt på forsiden af Berlingske og har lige ligget der en uges tid. Men alle er jo ikke lige vakse.

 112. Af Niels Lemche

  -

  MARIA DUE, slet ikke, når der er tale om en putler.

 113. Af Jan Petersen

  -

  En vingeløs due og en fessor der karter rundt i ingenting – holy shit !

 114. Af Allan Hansen

  -

  Kun et par småting (!)

  Google, Microsoft, Bing og Amazon etc. kan altid se hvem du er!
  Også når du skjuler din IP. adresse eller krypterer din nettrafik.
  – og “knud,, ske lov – for det er samtidig også din sikkerhed!

  2) Der har længe været en meget tåbelig debat, om folk der skriver
  under forskellig navne – jeg tror ikke så meget på den snak!
  For det første er der mange debattører, som deler de samme meninger,
  holdninger og synspunkter! Ingen tvivl om det.
  Omvendt, ser man også mange indlæg, hvor man straks får den tanke, at
  det har man set før, men i et andet “navn,,om det nu er en tilfældighed eller ej
  skal jeg ikke kunne sige.
  Men hvad jeg ved med sikkerhed, er, at teknikkerne på Berlings &.Co
  ved altid hvem du er.

  LOVE & VISDOM

 115. Af J Nielsen

  -

  “Google, Microsoft, Bing og Amazon etc. kan altid se hvem du er!”

  Og dit TV holder godt øje med hvem der sidder i sofaen.

 116. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt enig – dem der styrer internet trafikken har selvsagt adgang til ALT. Men kryptering gør overvågning lidt mere kompliceret. Men naturligvis har feks NSA lagret al datatrafik i USA. Rusland har formentlig samme program kørende. Om danske politiske tomhjerner tænker så langt – vil jeg imidlertid tvivle meget på!

 117. Af Allan Hansen

  -

  @ Jan Petersen.
  Har du et link til VPN, som du kan anbefale?

 118. Af j m

  -

  Man skal så vidt muligt undgå links. Men man kan købe sig til kryptering og sikkerhed mod “virusser”, hackere og skadelige websteder. Se bladet “Komputer for alle”. Der er f.eks. avast og bull guard osv. Læs selv bladets anbefalinger.

 119. Af Jan Petersen

  -

  Jeg bruger selv CM Security antivirus Software og CM VPN. Begge dele er gratis og virker. Her i øvrigt et nyttigt og seriøst link:
  https://www.bestvpn.com/free-vpns/?nabe=4981029689622528:1,5170628873420800:1&utm_referrer=https://www.google.co.th/

 120. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos IT-usikkerhed en yderst seriøs artikel om den – tilsyneladende – dybt kriminelle organisation CIA

  WikiLeaks offentliggør CIA-malware, der spionerer på os via slukkede TV & smartphones

  https://www.180grader.dk/Politik/wikileaks-offentliggr-cia-malware-der-spionerer-p-os-via-slukkede-tv-amp-smartphones

 121. Af M Jensen

  -

  Købte sikkerheds-systemer virker oftest betydeligt bedre end de gratis. Links der kommer fra private, som her på nettet, bør man holde sig fra. Det samme gælder e-mails og hjemmesider hvor der kan være tvivl om hvor de kommer fra. Banker beder aldrig om personlige oplysninger eller koder over nettet. Firmaer der vil sælge noget, har ingen ret til at bede om cpr. numre. Henvendelser på engelsk eller dårligt stavede henvendelser er meget ofte fra svindlere. Læs bladet “Komputer for alle” ang. pc-sikkerhed. Iøvrigt er næsten alle statens registre blevet hacket. Politikerne har længe sløset med IT-sikkerheden. Derfor er tvangsdigitaliseringen en skandale. Men helle t-s og la rs ulykke var og er jo suveræne når det gælder skandaler og tosserier.

 122. Af Jan Petersen

  -

  AF M JENSEN – 8. MARTS 2017 09:56

  Helt enig i det du skriver, blot med denne tilføjelse. Der er faktisk meget gratis software, der virker perfekt. Måden at finde det på er selv at Google. Gå navnlig efter reviews hvor faktiske brugere giver deres bedømmelse. Selv Yahoo viste sig højst usikker, så 100% sikker kan man aldrig være. Læs i øvrigt ovennævnte link om CIA. Link er sikkert!

 123. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “sort land ” ! (forfatteren ! )–Kvindernes kampdag burde klistres på de enfoldige burka-udklædte –islamiske kvinders “pandebånd”–De har endnu ikke fattet AT: De er i den grad u-ønskede i samfundet ! –Ja i hele Europa ! –Deres masseproduktion af småt-begavede drengebørn ! Er stort set ved, at ruinére det danske samfund ! –“de hellige off. ansatte pædagoger af alle slags må indse, at de mister deres lukrative off. jobs ! “–Kvindernes kampdag får hjælp af de stærke vikinger (ikke ved, at trække dem i håret ) –Men, med al den kraft som kun bom-stærke vikinger—kan præstére ! –De islamiske kvinder bliver simpelthen samlet i bundter (med hjælp af de muslimske damer, der har bestemt sig til, at blive ægte-danskere (det er der nemlig nogle af )—KÆMP for alt, hvad vi har kært ! –Nemlig et Danmark –uden islamister ! –Hvis nogen i ghettoérne bliver nervøse ! –Så har de god grund til det !—“Bogen sort land burde alle læse ” ! Så man kan indse, at der trods alt er muslimer, der tager dybt afstand til deres forbandede islamiske rødder !

 124. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Citat : –Marlene havde fuld gang i karriéren ! –MEN så blev hun gravid ! –Fra den dag var livet/karriéren slut –helt slut !

 125. Af Hans Jensen

  -

  Alle sikkerhedspakker har deres brist, og hvis en kvinde på et tidspunkt har bevæget sig ind på den nationalkonservative blog, hvor “jan petersen” er teknikker, udfordrede hun selv skæbnen, uanset hvor godt hun var garderet.

  Psykopaten triumferer og griner dumt. Han kan heller ikke se, at google gør noget forkert ved at udspionere folk, så længe de har den mulighed, at de kan få installeret jernstænger for vinduerne og syv låse for vinduer og døre og hyre bevæbnede livvagter. De er selv ude om det, hvis de ikke gør det og bliver krænket på deres personlige område.

  Det er moralen, der håndhæves her på SG¨s kristelige nationalkonservative blog De er ikke første gang og tillykke med det.

 126. Af Allan Hansen

  -

  @ Jan Petersen

  Tak for link til VPN!

  Keep smiling.

 127. Af Torben Christiansen

  -

  Teddy Bjørn.

  Du skrev i en kommentar, at Nye Borgerlige dd. holdt møde i Aarhus, og at du glædede dig til at deltage. Mon du – sammen med Alfie og Skt. Berhard – nåede hjem fra Alperne/Pyrenæerne i tide?
  Jeg kunne desværre ikke nå at deltage selv, men der verserede vedholdende rygter om, at både Milena Penkowa og Stein Bagger var på talerlisten.
  Er det mon noget, du ved noget om?

  Mvh.

 128. Af georg christensen

  -

  Når hadet til teknikken sendes på eksamensbænken, vil jeg påstå, at teknikken er bedre egnet til at se virkeligheden i øjne, en virkelighed som den udfolder sig i nuet, en virkelighed som ikke med fortidens tomhed´s og tros beskrivelser kan overvinde i deres egen magtbegær. Teknikken åbner mange flere nye muligheder, som nok så mangle bibler og koraner i tusinde år ikke har været istand til. Alligevel har jeg også “angst følelser” overfor den, på lige fod, som angst følelsen overfor “troen”, på et eller andet, udenfor magt begærets række vide.

  NB: Teknikken er i stand til uden følelser, at bedømme , RET og URET, alt efter programerings tilstanden.. Hos Livet, er problemet altid, at følelserne altid forsøger at virke , med “troen på”, som “enerets ihændehaveren”, og det er ikke noget, som den “neutrale” teknik bryder sig om.

 129. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Nej, hverken Penkowa eller Stein Bakker kommer på tale !–Venlig hilsen Teddy bjørn plys–i Pyrénærene

 130. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –“livet er ikke det bedste vi har ” Synger danskerne sørgmodigt !–Asger Aamund venter også med længsel på, at de inkompetente kolbøtter i regeringen , bliver skiftet ud –jo før des bedre !–Så i mellemtiden, går vi på “komma-kursus” ! –Så vi er så klar til “nye boller på suppen” ! Nemlig udvisning af samtlige muslimer, der ikke forsørger dem-selv –incl imamer, der har tiltusket sig “førtids-pensioner til resten af livet ! ” Så sagen den er klar –så klar !

 131. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Teknikken” ! –Kvindernes største forbandelse ER: AT de får børn ! –Og lader (uden skam) Alle-os-andre betale for deres “diagnoser” ! –Der mangler ikke mennesker i verden –OG da slet-ikke børn ! “Curlingbørn –curling-unge ” –Med deres “S.u.-gratisme ” Og igen lader alle-os-andre betale hele gildet ! Føj !

 132. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Politiken skriver idag “Fortæl kvinder, at det kan være farligt, at føde børn ” !—-Lad hellere mændene betale fuld pris for deres “ulykker” !—Og skån de folk, der fravælger børn! For, at betale regningerne !

 133. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Ros til Berlingske ´s chefredaktør idag i presselogen !–Astrid Krag/socialdemokrat –prøver bevist, at skade Thyra Frank/Minister !—Nu ligger det således, at alle elsker Thyra Frank –OG Astrid Krag –Kan bare fise tilbage til Jylland !—Hvor hun hører hjemme !

 134. Af Niels Lemche

  -

  Teddy, du kender garanteret dem om de første danskere, der indvandrede. De kom til et skilt oppe ved Lillebælt, hvorpå der stod: København til højre. Dem, der kunne læse vandrede så østpå.

 135. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! Ja ! –Det gør jeg skam ! –Min berømte far gjorde et stort nummer ud af, at forklare mig netop dette !

 136. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! Ja Lemche det gør jeg skam ! –Min berømte franske far gjorde et stort nummer ud af, at fortælle mig netop det, da jeg var barn !

 137. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  ” Appropos ” ! En hacker slår hele tiden mit wi-fi fra !–Rædselsfuldt forstås !

 138. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! Lemche ! –Han fortalte også, at de spændende folk, der drejede til højre ved grænsen kom fra Frankrig –Og alle dem, der gik ligeud ! Kom fra Tyskland !–Han var altid på kant med både jyder og tyskere ! –De sidste var jo ved, at slå ham ihjel under krigen ! Fordi han gjorde tykt grin med dem !

 139. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  OG dem, der gik til venstre kom fra Tyskland ! Han var altid på kant med jyder –og tyskere ! –De sidste var ved, at slå ham ihjel under krigen (skød på ham ) –OG faktisk måtte han bo i Sverige under resten af krigen ! –Det betød også, at jeg fik masser af bananer til, at tage med i skole ( På La Cours-vejen ! –Så var jeg populær –rigtig populær !–Jørgen Clevin havde en datter –der nu er blevet læge fik jeg fortalt !

 140. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Følg med i Lars Seier-Christensen ´s samtaler ! –Danmark er på vej nedad slisken i en rasende fart –Og det er sociallismens skyld !–Ja ! Vi er enige ! AT Bo i Schweiz ER det eneste rigtige i øjeblikket ! –Hvis de røde ikke snart kommer til fornuft ! Så kan de have det så godt ! –Flere og flere selv.st. erhvervsfolk flytter til Schweiz !

 141. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Danskerne betaler 80 % i skat ” ! –Er de da rigtig kloge ??–Deroppe i “de inkompetente kolbøtte-ministerium ??– ” ! –Alt-for-mange off. direktører –chefer –og chefers chefer ! –Alt-for-mange muslimer, der modtager bistandshjælp –førtids-pensioner –alt-for-mange S.U. gratister i forældrekøbslejligheder ! –Der kan bo der i 25 år –som slet-ikke er børn af købe-lejlighederne ! –Millionærene ´s børn er dem, der nyder højest af diverse gratisgoder incl. S.U. o.s.v.—–

 142. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Danmark er et socialistisk diktatur om få år –Siger Lars Seier-Christensen ! –OG vi giver ham ret !

 143. Af Niels Lemche

  -

  TEDDY, så længe det ikke er et muslimsk diktatur!

 144. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Ja ! –Indvandrene bringers deres lands konflikter med til Danmark ! –Skriver de i min avis idag !Hvordan kan vi blive ved med, at skulle finde os i –“masse-indvandringen i Europa ” ? Så muslimsk diktatur kan vel meget snart være en realitet ! –Ikke sandt ?

 145. Af Niels Lemche

  -

  Teddy, ikke snart, men engang … så mange er der altså heller ikke. Snarer kan det blive meget problematisk at være muslim i Europa i de næste mange år, fordi det bliver nødvendig at beskytte os mod islamistiske jihadister. Ungarn er her vel kun en begyndelse.

  Jeg har prøvet at forklare dem nogle gange, at de skal passe på. Europæerne er fantastisk gode til at slå ihjel. Det viser vores historie desværre, og fuldstændig nådesløse er vi også.

 146. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Ulla Tørnæs V. udviklingsminister –Og ikke for klog ” ! –Hun sender 300 millioner kroner af danskernes til Sudan ´s sultne befolkning ! –Hvis de afrikanere overlever ! –Så vil det første de gør ! –Være, at søge mod Danmark ! –Ikke Tørnæs problem ? –Luk hellere øjne og ører ! –Og glem “de Afrikanere, der 10 dobler befolkningstallet, hver gang “de dumme politikere sender milliarder til Afrika ! –Sådan er det –Og sådan har det altid været !–Grusomt, men sandt !

 147. Af Niels Lemche

  -

  TEDDY, ikke så få af de ramte i Afrika er kristne. De skulle nok kunne indpasses, hvis de kom hertil.

  Problemet er og bliver den utilpassede religion, der glemte at tænke selv, dvs. præsentere tanker om tilværelsen, som den udvikler sig, som tiden går, mens kristendommen hele tiden er blevet ved med at producere store tænkere, også i de sidste tre-firehundrede år tænkere, som egentlig vælger at afvise religionens tilbud. Faktisk giver den moderne kristendom plads til sin antitese, ateisten. Efter Bruno og Galilei er det vist begrænset, hvad kirken har kunnet gøre mod videnskabernes fremmarch. Men i Islam døde nytænkningen i Middelalderen. Religionen udviklede sig ikke længere, og var ved at blive kørt over — overlevede kun pga. tilhængernes uvidenhed. Nu i desperation vender den sin uformåenhed mod andre. Jeg vil derfor helst betragte de forskellige islamistiske terrorbevægelser — de har gennemsnitlig en levealder på en ti til femten år — som dødskramper. Desværre var de eneste styrer i Mellemøsten, som kunne have ført til noget nyt, dem i Iraq og Syrien. I Iraq har efter Saddam religionsstridighederne taget over, og landet har ingen eksistensberettigelse længere. Det samme gælder i nok så høj grad Syrien.

  Måske var den bedste løsning lige nu, at vi fra vesten simpelthen tog byrden på os og gik ind og besatte disse lande og blandede kortene på ny. Men vi havde i det 20. årh. alt for travlt til at slås indbyrdes til at lægge mærke til, hvad der skete uden for gadedøren.

 148. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Ja ! MEN, der findes også kristne, der formérer sig som fluer ! –Den såkaldte proletar-underklasse ! –De kan ikke/Vil ikke indse, at de skal forsørge alle de børn, som de producérer (det gør samfundet jo ) –Så, hvorfor bruge hjernen –Det offentlige løser jo alle problemerne –for dem alligevel ! –Kære Lemche ! –Det aller-største problem for menneskeheden ER Overbefolkningen ! –Og her er den største fare ” De afrikanske befolkninger ” –Luk øjne og ører ! –For denne “sult-katastrofe også ” –Hvis vi skal redde os-selv ! –Så, lad dem drukne i Middelhavet ! SUK ! –Sådan er det jo !

 149. Af Niels Lemche

  -

  Kære Teddy, overbefolkningen er et problem, der forsvinder af sig selv. Den hører sammen med fattigdom. Du ser, hvordan det går, når der kommer velstand. I Israel plejede den arabiske befolkning at have et uendelig antal børn. Det har de ikke mere. De vil også have et liv, og den jødiske stat giver dem mulighed herfor. Men i de palæstinensiske territorier går det stadig lystigt til.

  Du så det samme i Europa efter krigen. Engang på en strand i 1980erne udbrød jeg pludselig: Hvor er alle børnene? Da jeg selv var barn og besøgte de samme steder i 1950erne, var der et evigt mylder af unger. Tredive år senere var børnene væk. Kvinderne ville også have et liv.

  I USA har man erkendt, at manglen på nyfødte måske er det største samfundsproblem, og utroligt nok har man nu erkendt præcist det samme i Rusland. Kina har opgivet étbarnspolitikken af frygt for, at der om en generation ikke er nok unge mennesker tilbage. Spørg også koreanerne (syd-) og japanerne. Overbefolkningen kommer ud af Afrika, fortrinsvis, og sammenhængen med fattigdom er tydelig.

 150. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Kæreste Lemche ! –Det tror jeg ikk en meter på ! — et exempel : En palæstinenser, der fik asyl i Århus –med samt 6 børn ! –Sad på Lystbådehavnen og udbredte sig om AT: Han modtog 650.000 kroner om året fra kommunen ! –Da han fik fortalt, at det altså var de Århusianske skatteborgere, der betalte hans generøse bistands-hjælp ! –Blev han fræk –og påstod, at det var “kommunen –og ikke danskerne der betalte ham –og hans nu 7 børn ! Alle pengene !–Det er ikke på grund af fattig-dom, der formérer sig så voldsomt ! –Det er på grund af dumhed ! –Sorry Lemche ! –de muslimske migranter er noget så udspekullerede ! –De er griske –de er utaknemmelige –og de er u-ønskede af de danske vikinger !

 151. Af Niels Lemche

  -

  TEDDY, seks børn er ingenting mod, hvad de plejede at få. Gartnere på Det Svenske Institut i Jerusalem (Rehov Neviim i den vestlige del), Abbed, havde nitten børn. De har hans efterfølgere ikke. Han var i øvrigt et dejligt menneske, altid med et venligt ord til en.

 152. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Og så er der “araberen i Esbjerg med 2 koner og 17 børn” ! I Esbjerg ! –De vestjyder –glemte denne gang, at regne den ud ! –Så vi véd, at de dér er dummere end politiet tillader ! –Det er faktisk også “Esbjerg” –Som Ulla Tørnæs (udviklingsministeren stammer fra ) Hendes mor var direktør i gummibådsfabrikken ” Viking” ! pussigt nok !–Summa-summarum ! –300 millioner kroner til de sultne afrikanére –forslår jo som en skrædder i Afrika-helvedet ! –Men nu må du have os undskyldt kære Lemche & Co. –Vi skal ud og tælle ulve her i de vidunderlige franske alper ! Snart få vores skønne ulve hvalpe ! –Så husk, at Ulvene er fredet i hele Europa !

 153. Af Niels Lemche

  -

  Teddy, han er bedre … 17 børn og to koner. Tænk hvis han havde udnyttet hele kvoten og havde fire koner!

  Desværre kører man hvert år jagt på ulve i en begrænset periode i Sverige. Jeg og fruen er medlemmer af rovdyrsforeningen, der protesterer hvert år. I år gik det også ud over lossene. Ørnene er det kun elledningerne og vindmøllerne, der tager livet af . Vi inventerer to kongeørnsrevirer her i vores del af Skåne. I går observerede jeg to kongeørne, der huggede sig med vilde hyl og skrig. Så jeg er helt med på din kærlighed til naturen. Det er altid en trøst, når man får nok af genus humanus.

 154. Af Niels Lemche

  -

  Teddy, han er bedre … 17 børn og to koner. Tænk hvis han havde udnyttet hele kvoten og havde fire koner!

  Desværre kører man hvert år jagt på ulve i en begrænset periode i Sverige. Jeg og fruen er medlemmer af rovdyrsforeningen, der protesterer hvert år. I år gik det også ud over lossene. Ørnene er det kun elledningerne og vindmøllerne, der tager livet af . Vi inventerer to kongeørnsrevirer her i vores del af Skåne. I går observerede jeg to kongeørne, der huggede sig med vilde hyl og skrig. Så jeg er helt med på din kærlighed til naturen. Det er altid en trøst, når man får nok af genus humanus.

 155. Af Niels Lemche

  -

  Og inden jeg fårsmæk over fingrene igen: Genus humanum.

 156. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Tag dig ikke af dem Lemche ! De er blot misundelige ! Alle dem, der sidder med hus – biler-både til opover begge ører ! For slet-ikke, at tale om “børnepenge til 5 børn ! Så den sidste idiot er ikke født endnu ! “—-Heldigvis er vi flere og flere, der er stået af ræset ! –Når vi tænker nærmere over det ! Så skulle vi have sagt stop (for politikeres indflydelse for mange år siden ) –Lars Seier –og Lars Tvede –Gjorde det –og vi gjorde ! –Hvem flere gør det ??

 157. Af Niels Lemche

  -

  Teddy, en af måderne at forberede sig dertil er at læse historie, masser af historie. Så forstår man bedre Prædikerens vise ord: Der er intet nyt under solen samt “alle de ting, der sker under solen , er tomhed og jagen efter vind.”

  Prædikeren er rigtig god at få forstand af.

 158. Af Maria Due

  -

  Det må da glæde herskaberne ovenfor, at der nu er fundet 100 pct. sikre DNA spor efter ulve på Fyn. Alle er dog ikke lige begejstrede, fynboerne er fx ikke, og nu overvejes det i København at udrydde disse uhensigtsmæssigt placerede vilddyr, for ingen forhindrer jo ulvene i at løbe over Storebæltsbroen.

  Noget helt andet er ulvene i Jylland, som københavnerne er helt enige om at støtte, og da de volder store tab for fåreavlere, skal skatteyderne til at pålægges at betale for store indhegninger omkring diverse vest- og midtjyske fårebestande. Det må da glæde jer, men for os, der allerede bliver flået i skat, er det en hån, da disse pladderromantiske udgifter er meget nemme at undgå.

  I Norge forsvinder ulvene på mystisk vis. Mon ikke jyderne efterhånden finder ud af, at tandfeen, nisserne, troldene, elverne eller måske ligefrem hulderne kan sørge for noget lignende. Mange af dem er jo medlemmer af jagtforeninger. For os, der har levet det meste af live omgivet af masser af skov og hav og frisk luft, er det vanskeligt at reagere anderledes på ulvedillen end med et ringeagtende skuldertræk. Ulve er ganske vist interessante og flotte dyr, men i et tæt bebygget kulturlandskab som det danske hører de ikke hjemme, og det gælder også, hvis det er den hedegaardske debatyngel, der er bamsens egentlige ærinde

 159. Af Niels Lemche

  -

  MARIA DUE, den samme mystiske forsvinden kendes også fra Sverige, kan jeg love dig. Men det med fårene, det løste man nede ved Haveng ved Kivik, der var plagede af ulveangreb på fårene. Man satte to lamaer ud blandt fårene, og de jog ulvene væk. Det er ikke en vittighed, men lamaer er store og aggressive, hvis de eller deres flok føler sig truet nu af ulve. De går til angreb med det samme, og så stikker hovedet jo en del op, så de får øje på ‘banditterne’ længe inden banditterne er nået frem. Kan anbefales. Jeg ved ikke, om de er der endnu, for den skyldige ulv forsvandt også på mystisk vis!

  Og spøg ikke med bamsen, det bliver sikkert det næste dyr, man inviterer til landet! Jeg synes ellers, at Aukens bævereventyr skulle have været nok. De fik et fint område til at bygge og gøre ved, men da de som bekendt ikke kan læse, kunne de ikke se, hvor deres område sluttede, og nu er de vist ved at blive noget af en landeplage derovre vestpå. Men det er hellige dyr, så de må ikke skydes.

  Men måske skulle vi slappe af en stund og diskutere firbenede indvandrere i stedt for tobenede. Jeg er f.eks. ked af, at man bare må skyde på vaskebjørnene, som nok er nogle små banditter, men i hvert fald ikke tager får. Og årsagen: En eller anden forvirret idé om ‘det oprindelige’.

 160. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “et lille pip-indskud her ” ! –Hvis det ikke var fordi de danske fåre-avlere altid har ladet deres dyr gå for lud og koldt vand –Og helt ubeskyttede til langt ud på vinteren (fordi de er så fornærede, at de ikke lader bygge fåre-huse –som fårene skal lukkes inde i om natten ) –Så er det selvfølgelig synd for fårene, at de skal gå og være bange for ulven !–Pyrénær-hundene med pig-halsbånd (så ulvene ikke kan bide dem i halsen ) –Gør fantastisk god gavn og beskytter deres får ! –De er opvokset fra hvalpe sammen med fårene ! Og er store og farlige ! 4 af dem ! Så skal ulven ikke nyde noget ! –Iøvrigt spiser ulvene masser af mus !–Så måske skulle de “fåreavlere ” begynde, at dyrke mus ! –Masser af mus ! –Så er det synd for dem ! –I National Parken bliver der sat store tønder med “hundepiller –fastfoder ” ! –Det foretrækker vores ulve –og de har respekt for de Hvide Pyréenærhunde ! De bliver jo nok aldrig venner ! –Men fårene incl. de små murmeldyr ! får lov til, at være i fred ! –åår herregud ! ulv i Danmark !–Sæt en skål hundemad til den ! –Hvor svært kan det være ! –Iøvrigt er “mennesket det farligste dyr i verden ” !

 161. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –Ikke for, at bryde “den idylleriske stemning, der er her på bloggen i øjeblikket ! MEN, jeg synes, at det vil være meget – meget bedre, hvis man indskrænkede menneskenes overbefolkning af vores klode ! –Ulven kan kun leve i ca. 10 år ! Men menneskene lever jo i op til 100 år eller mere nu-omdage !—Helt ærligt Jeg foretrækker “et kobbel ulve ” ! Fremfor de mennesker, der gør livet surt for hinanden !–Der er alt-for-mange mennesker her på kloden ! –Og det er en dårlig opfindelse ! Medens dyrene incl. “rotten” –Er fantastiske skabninger ! –Og de er meget klogere end man regner med ! Dyrene kan sagtens undvære os mennesker ! –Men vi kan ikke undvære dyrenes fantastiske berigelse af vores liv !

 162. Af Maria Due

  -

  Det må være slemt for bamsen at læse i dagen aviser, at der fødes flere børn, for større børnehader er jeg aldrig stødt ind i.

  Lemche, jeg har svært ved at forestille mig lamaer i Vestjylland. 🙂 Det er rigtigt, at der er problemer med de mange oddere. Det er der også med vildsvinene, der ikke kan forstå, at de skal holde sig fra markerne, men er særdeles nyttige i skovene. I gamle dage havde man jo også sine svin gående”på olden”, som man sagde. Dvs til at spise bog og agern m.m. Jeg har en svaghed for vildsvin. Dels smager de vældig godt, og dels er grislingerne nuttede. Da jeg var barn holdt vi undertiden ferie i nærheden af Lille Vildmose, hvor mine forældre lærte skytten at kende. Han gik hver uge en runde omkring mosen for at tilse hegnene, og det var en lang tur. Der var dengang ikke adgang for offentligheden, men han tog os en aften med ind i mosen, og det var sommerens oplevelse. Der var allerede da vildsvin og de stribede smågrise susede rundt, men deres ophav er jo ikke ufarlige. Ørne er for øvrigt blevet mere almindelige Danmark. Min første ørn så jeg en efterårsdag hænge over ruinerne i Delfi, hvor vi var alene efter seks timers rumlende køretur i en oldgammel rutebil og en længere gåtur Jeg syntes, at jeg var så underligt træt, og inden vi var nået frem, satte jeg mig ned og kiggede ud over landskabet og overvejede, hvad der var i vejen med mig. Så sendte oraklet ørnen på vingerne, og jeg opfattede det som et svar og et varsel, hvilket det da også var. Varsler er noget, der nærmest overfalder mig fra tid til anden.

 163. Af Niels Lemche

  -

  Maria Due, når de kan trives på strandengen ved Haveng i skyggen af en stor stendysse, så kan de nok også klare den på heden. Men det skal være lamaer og ikke alapakaer eller hvad de nu hedder. Vildsvin har vi overalt heroppe. Hvis bare de kunne lade vore haver i fred. Og glenter, jeg har oplevet flokke med op til fyrre eller flere af de smukke fugle. Der er mange grunde til at flytte til Svedrige, ikke kun boligskatterne, som herovre er en vittighed i forhold til de danske, og bilerne, som koster mere end det dobbelte i Danmark. Og så er der rigtig god plads. Banderne fra Malmö ser vi aldrig. De er nemlig bange for de store skove, skrækslagne, tænk hvis en djin tog dem! Så det ville være en fin idé, hvis flere flyttede over Øresund, og det ville forstærke, hvad der allerede er igang, nemlig at Skånelandene mere og mere hælder mod København. Der er nemlig mere end én grund til, at der stadig er alle mulige grænsekontroller. På den måde forsøger Stockholm at sætte en kæp i hjulet på udviklingen hernede.

 164. Af Maria Due

  -

  Lemche. Stockholm er noget helt andet, det fandt vi hurtigt ud af, da vi boede på Lidingö, Alene måden DN og de andre store blade deroppe omtalte Skånelandene på og de uenigheder, der faktisk jævnligt var til diskussion, og hvor vi altid holdt med dem nede sydpå. Selv om Lidingö var et skønt sted at bo, var der noget, jeg savne i haven. Der var så at sige ingen småfugle og da slet ikke sangfugle. Kun nogle få grå spurve og en skade nu og da. Danmark har et meget rigt fugleliv. Jeg er nabo til en grævling men ser den sjældent.

 165. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Nå-men Så siger vi det ! –Velopdragne børn er nuttede ! –Men ikke-opdragede børn er hæslige ! .-De bliver også teenagere –OG terrorisérer alt omkring sig ! Så er de ikke nuttede mere ! –Især ikke når de flytter indi forældre-købs-lejlighederne –Og gør livet hæsligt med deres hæmningsløse druk-fester for de øvrige beboérere i ejendommene ! –Når vi så véd, at de selvsamme beboérere skal betale for S.U. gratisterne ! –Så kan “kærligheden ” ! ligge på et meget lille sted ” ! –I virkeligheden er det jo ikke børnenes skyld, at folk uden børn –ikke kan udstå dem –og bare ønsker AT : De drak sig ihjel ! så hurtigt som muligt –og de kan få fred til, at sove i weekenderne –og derimellem –Inden det trælse slid med, at tjene penge til curlingernes forældre og curlingerne selv ! –DERFOR vil visse danskere i den kommende tid flytte til Schweiz ! –OG derfor vil flere og flere foretrække ferier “på hoteller uden børn –ferier uden andres børn o.s.v. ” –Det er der slet-ikke nogen tvivl om ! –Hvis de ikke skulle betale for andres fornøjelser (kaldet børn) –Så ville det se helt anderledes ud ! –I Fremtiden bliver det slut på skatterabat på “forældrekøb” –Det bliver også slut på gratis udd. med S.U.–Børnecheck –kan de se i vejviserne efter O.S.V. –o.s.v ! –Man skal ikke mere kunne forlange, at andre skal betale for børn ! De ikke selv har producérede ! allors !

 166. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! Justitsministeren (konservativ ) Skriver idag : Hvad er det for et samfund Danmark udvikler sig til ? –Jeg har aldrig kendt mage ! –Det har vi heller ikke !–Send regningerne til dem, der har ladet stå til –og har avlet U-dyr istedet-for “hensynsfulde mennesker” ! –Alle de enlige mødrer skulle vel ikke være skyld i, at der er så mange “u-du” –Børn/Unge på De statslige anstalter ! –Regningerne sender de bare til skatteborgerne, der er lodret imod “overbefolkning ” –Der vil ikke ske lands-indsamlinger –ligesom til Afrika ´s tåbelige folk, der bare avler løs ! –Sådan kommer det ikke til, at ske i DK. –Forældrene får regnngerne for fremtiden ! Hvis det står til Justitsministeren !

 167. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Kære Niels Lemche ! –Det tager da en evighed, at sende de bøger fra SAXO –Mark Twain ! –Som jeg bestilte ! Hvorfor mon det ?

 168. Af Niels Lemche

  -

  Teddy, har du læst noget om det danske postvæsen, eller retter postnord på det sidste!

 169. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Ja ! det kan du tro ! –Lemche –Vi sidder og griner på “Plantu/Le Monde.fr” !–Egentlig skulle vi græde –Så magen til juks, som man i det hele taget laver i det offentlige er aldrig set nogensinde i hele Europa ! –AT: tvangsdigitalisére hele den danske befolkning –går ikke alene udover “de gamle, der er bange for computeren (helt forståéligt) –Men, det går også udover hele det danske erhvervsliv ! –Når Asger Aamund skriver, at det er nogle inkompetente kolbøtter, der sidder i den danske regering –eller, hvad man kan kalde dem ! –Så er det noget, der går verden rundt ! –Ufatteligt, at de vil være bekendt, at behandle skatteborgerne (som de lever af) ! –Det vil aldrig ske i Frankrig ! –Skønt korruption er der også her ! –Francois Fillon ! ER jo afsløret af “Le Canard Enchainé “. fr. –Det kan du også se af satiretegningerne ! –Nu mangler der bare AT: Afsløre “Erdogan´s svindel ” –Vent og se ! –Godt, at vi er gode venner med Amerikanerne ! –Trump kommer og hjælper os-allesammen ! –Han kan ikke udstå muslimer !

 170. Af Niels Lemche

  -

  Teddy, Erdogan: Jeg har vist sagt flere gange, at tyrkerne kan lide ham ikke mindst fordi han efter tyrkiske standarter ikke er korrupt — efter tyrkiske standarter.

  Det med computere og de gamle er måske lidt af en myte. Faktisk har det vist sig, at de ældre — sådanne nogle som os — er rigtig gode til det, ikke mindst fordi det for mange er den måde, vi kommunikerer ´med omverden. Ældre mennesker kan beholde kontakten til børnene uanset, hvor de har slået sig ned (om børnene synes at det er lige så morsomt, det ved jeg ikke).. Jeg har flere gange talt om min dansk-amerikanske morbroder–ham på Omaha–der tog til USA i 1923. Første gang, han var hjemme igen, var i 1945, da han og nogle venner ‘lånte’ en flylejlighed i Tyskland, da de nu alligevel var herovre, og tog op og besøgte familien, men ikke moderen, der forlængst var død. Til gengæld kunne min IT-begavede søn allerede for tyve år siden hjælpe en halvfems år gammel borger i Helsingør med at etablere internetforbindelser til dennes eneste levende slægtning, en søn i Hongkong. Tidligere havde et brev taget uger undervejs. Nu kunne han få kontakt til sønnen hverdag. Nej, du må ikke undervurdere de gamle. Der er lige så mange analfabeter mellem de unge, dem, der ikke giiider.

 171. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos “Erdogan” ! –Så er han symbol på noget af det værste indenfor ” Det hæslige fænomen, der kaldes islamister ” –Godt, at han –og hans tilhængere aldrig bliver en del af Europa ! (det piner ham jo meget ) Så midt i hans storheds-vanvid ! –Lider han også af mindreværdskomplexer !–Kurderne (de så kønne folk) Var kristne –Er vel stadigvæk – Men de måtte lide noget så grusomt under “Sadam Hussein” ! –Sådan er de F…… muslimer ! –Og dem skal vi ikke have nogen af i Europa ! –Hvad angår “de gamle og tvangs-digitaliseringen ” –Så finder de kloge måder, at “kun, at bruge computeren til praktiske ting ” –Og ikke til noget, der stjæler tid fra “en lykkelig alderdom ” –De er bleve noget så kloge med alderen !–Snart dukker der spændende “senior-rejser –spændende bo-fællesskaber –interessante venner (og det er ikke de unge S.U.- gratister o.s.v. ! De gamle er nemlig ikke fattiglus som i gamle dage (heldigvis) –MEN de bruger nu al den frihed –de får som pensionister ! –Til, at forske i f.eks. vores indtil videre fantastiske natur –og det dyreliv–som endnu ikke er udryddet af menneskeheden !–Altså de såkaldte unge kan rende dem noget så grusomt !

 172. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  P.s. –Hvad angår Maria Due ! –Så håber jeg, at hun-selv har betalt for hendes egne –børn – og børnebørn !–Det vil vi-andre ikke gøre i fremtiden !–Jeg er faktisk ikke børnehader ! Det er forældrene –og de enlige mødre som vi ikke kan lide ! Fordi de er totalt skruppel-løse med hensyn til, at få alle os-andre til, at betale for deres “diagnose-fornøjelser ! ” –Og så glæder vi os til, at smage Ingers kage ! –Hun gjorde klogt i, a fravælge børn ! –Således , at hun nu har tid til, at være en god repræsentant for vores snarlige frie Danmark !–(børn er en klods om benene for kvinder, der vil gøre karriére ) –Det véd alle, men ingen tør sige det !

 173. Af Niels Lemche

  -

  Teddy, du mener Irma Grese II!

 174. Af Niels Lemche

  -

  Teddy, du mener Irma Grese II!

 175. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Asyl-lejre i Afrika ” ! –En glimrende id´e Inger fik dér !—Et godt råd ! –Sørg for, at alle de unge/gamle mænd bliver kastrerede ! –Således, at de ikke formérer sig ! –Så har du gjort verden en stor tjeneste ! –OG Inger, hvis der er mere kage, vil vi meget gerne have et stykke !

 176. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –Vi bliver ærligt talt i dårligt humør af, at sidde og se på det-her ! –Så vi siger “salut et bon courage ” –Vi er skredet ! allors

 177. Af Maria Due

  -

  Ja, jeg har betalt skolepenge for min søn og er endnu ikke nået til børnebørnene. Jeg sidder heller ikke i bil og hus til op over ørerne, for jeg betaler altid mine biler kontant og beholder dem i mange år. Desuden har den danske stat stadig et stort overskud på min person og har altid haft det, og jeg er rasende over Skats rod og min restskat for slet ikke at tale om de mange samfundsnassere i alle kulører. Hellere en vaks og flittig polak end en dorsk velfærdsdansker, der lurer socialrådgiveren og lægen. Jeg er fuld af forståelse for, at den polske ambassadør for et stykke tid siden udtalte, at vi skal tale ordentligt om polakkerne. Det burde ikke være nødvendigt at importere al den arbejdskraft, der er 700.000 i arbejdsduelig alder, der forsørges af os andre, og de fleste er ikke muslimer.

 178. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! Jamen så er vi næsten enige ! –Jeg undre min over, hvad hele denne redelighed måtte ende med ! AT : Det åbenbart er nødvendigt, at skrive hadefuldt til hinanden–fordi der ikke er salg i “kultur – stil og klasse” –Hvem har skylden ? –Vi kan ikke blive ved med, at sige, at det hele er politikernes skyld ! –Og dog ! Socialdemokraterne bærer det meste af “æren” For, at Danmark bliver forandret u-igenkaldeligt ! , Hvis ikke muslimerne rejser frivilligt –og tager deres kultur med ud af Danmark igen ! –Vi vil have vores land tilbage ! Uden, at det skulle være nødvendigt, at være “underdanige” Overfor en fremmed type folk –og deres modbydelige religion ! –Islam hører ikke til i Europa ! –Vi spiser svinekød –og vi holder hunde som kæledyr –Vi elsker friheden –og vi foragter vold !–Det er urimeligt ! –OG derfor skal muslimerne forlade Europa, hvis de da ikke forlader Islam ! –Så ser sagen helt anderledes ud ! Og så kan de frafaldne muslimer få lov til, at nyde de samme privilegiér som vi andre har haft ! Ellers ikke !–Islam og deres arbejds-løse tilhængere koster danskerne 18 milliarder kroner om året !–Dem kan vi sagtens bruge til, at forsøde danskernes liv/alderdom –Og gøre skolebørnenes dagligdag langt med lærere/Mk ! Der er langt bedre udd., end dem, de må finde sig i -i øjeblikket (de er altfor dårlige –og alt-for røde ) De skader skolebørnenes muligheder for, at få et interessant liv ! Så de føler AT: De skal være ansat i den offentlige kuvøse, hvor alt er sikkert incl. den evige check ind på kontoen i de næste 37 år ! Endnu værre er det, at det, at være “tjenestemænd/MK ” ! Giver den ultimative sikkerhed for et død-kedeligt liv på andres bekostning ! –Læs Troels Kløvedahl risikofyldte liv –Men med den optimale livskvalitet ! –Det kan jo godt være, at de ikke allesammen bliver 100 år ! –Men de har haft et spændende liv ! –Ikke sandt ?

 179. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  RET. : Jeg mente AT: Skolebørnenes dag skal være helt anderledes interessant ! –De arme unger er taget som gisler for “kræmmer-kulturens spare-øvelser ” !–I Frankrig betaler forældrene skolepenge (det dækker ikke alle udgifterne ) Men, det giver børnene en mulighed for, at få den franske kultur helt ind i sjælen ! –Og så er “professorene” langt bedre udd. end de danske—Alle de danske børn, der er fulgt med forældrene til Frankrig –og begynder i skolen med det samme ! –De får unikke muligheder ! –De internationale skoler er også en mulighed ! –DERFOR er det en gru, at konstatére, AT: Alt det gøgl med S.U. og 3 uddannelser på skatteborgernes regning ! ER kun en fordel for gymnasielærene/MK ! –Det gavner ikke børnene –Det er GAS ! –AT alle skal gå i gymnasiet –Som har resultéret i AT: DK. har verdens dårligste akademikere og verdens dårligste håndværkere, der koster 1000 kroner i timen –for nul kvalitet ! –Det er også politikernes skyld ! –Så hellere være en god håndværker end en dårlig akademiker ” Dem kan man fodre svin med incl. muslimerne ” !

 180. Af Niels Lemche

  -

  Maria Due og Teddy, det bliver heller ikke bedre af, at industrien i den grad er ved at mangle kvalificeret arbejdskraft (artikel herom i dag i Berlingeren). Den officielle arbejdsløshed er nede på under fem procent. Der er ingen pool at tage af. Der er simpelthen ikke brug for mennesker, der ikke gider flytte sig, uddanne sig eller bare tage et job, hvor man skal møde om morgenen og arbejde til hen på eftermiddagen.

  Stadig som min sergeant Fritz, som blev arbejdsløs i begyndelsen af 1980erne, da det var værst. Det var han i 24 timer, for som han sagde, jeg havde da ikke tid til at være arbejdsløs. Han havde nogle store næver og kunne tage fra. Herlig fyr.

  Så på det punkt kunne jeg forestille mig, at vi er enige: Ingen sødsuppebarmhjertighed over for de dovne.

 181. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Nu, hvor vi alligevel sidder her Lemche ( Vi har snestorm udenfor) –Så så vi lige AT: Lars Seier skrev Om Ingers lagkage AT : Det er sku ikke iorden !—Han ville sikkert den aften Inger var i biografen, hvor hun blev generet af en flok indvandredrenge ! Lars Seier Ville garantéret have taget de bøller i kraverne –og have slæbt dem ud af biografen –og gået ind og set filmen færdig ! –Sådan noget kan spinkle Inger Støjberg ikke gøre (selvom hun er skrap )–Så derfor har hun aldrig glemt den aften i biografen !–Så Lars Seier skal ikke sige “AT det er sku ikke iorden med lagkagen ” –Det synes vi ! –Og håber, at Inger “får skovlen under de islamister” –Der koster danskerne 18 milliarder kroner om året ” –Så de får kolde fødder –og rejser tilbage, hvor Moskéerne kalder til bøn 5 gange om dagen ! –Gad vide, hvad de skulle leve af dér ! Hvor bistandshjælpen ikke flyder i stride strømme ind på deres konti ?

 182. Af Maria Due

  -

  I betragtning af hvad ikke mindst politikere udsættes for, kan vi lige så godt belave os på, at fremtidens beslutningstagere bliver af et andet stof, end de fleste tidligere var. Og hvis er så skylden? Jeg finder også kagen plump, men jeg ville heller ikke have magtet det, som Inger Støjberg er nødt til at tåle for at beklæde sit job. Churchill blev forresten ofte udskældt og latterliggjort i mellemkrigsårene.

  Og så er det det med Lemches Fritz, som jeg er fuld af sympati for. Jeg har selv forladt gode jobs for at følge mine to mænd, når de fik nye stillinger i andre landsdele eller lande, og jeg har også i en lang periode levet i et weekendægteskab, hvor min mand boede i et andet land og brugte en forfærdelig masse penge på at flyve hjem til os om fredagen. Det var faktisk en ret god tid for os derhjemme, hvor alt det kedelige blev nået, så at weekenden blev holdt helt fri og fejret, men det var ikke særlig spændende for min mand, der opbyggede et enormt toldfrit spritlager, som holdt i mange år.

  Jeg husker en aften i en stor villa i Vedbæk, da min første mand og jeg var ret grønne og inviteret til middag hos hans chef, Jeg beundrede et maleri, som fruen havde arvet efter sin far, som var jubeldoktor i Lund med særlig forstand på den slags. Pludselig begyndte husherren at tale om, at han ikke fik noget med sig, da han roede fra Bornholm til Sverige og lidt senere om, at man måtte jo være der, hvor brødet var. Den sætning har jeg ofte tænkt på, selv om jeg på denne usædvanlige måde blev gjort opmærksom på, at jeg var gæst i et jødisk hjem, hvor der var blevet arbejdet for velstanden. Det var en gang en almindelig talemåde, og selv om det var første gang, at min mand og jeg hørte den, og var vi opdraget efter det samme princip, Jeg har i øvrigt aldrig været medlem af en arbejdsløshedskasse,. og det var indtil for slet ikke så mange år siden ganske almindeligt i de arbejdsmiljøer, hvor vi holdt til. Jeg har faktisk ikke noget til overs for dem, der år ud og ind melder sig arbejdsløse, når der er arbejde at få andre steder i landet.

 183. Af Jens. K Christiansen

  -

  Due
  Hvilken socialrådgivere? Der findes ikke socialrådgivere på et socialkontor. Det blev stoppet i slut firserne. Det hedder ydelsesservice i dag.
  Det hedder en socialformidler eller en sagsbehandler og de arbejder ikke efter samme princip som en socialrådgivere.
  De 700.000 gider jeg ikke engang kommenterer….

 184. Af Maria Due

  -

  “Jens K. Kristiansen”, der er ingen, der har bedt dig kommentere de 700.000, men det ville immervæk lette byrden for skatteyderne, hvis de, der kan klare sig selv, gør det. Det er især en uanstændig luksus at kræve af os andre, at vi skal underholde herboende danskere og udlændinge, hvis de er i stand til at arbejde men ikke vil flytte sig efter arbejdspladserne.Fx flytte teltpælene til “den rådne banan” og dermed kræver, at banan-beboerne skal være med til at betale for, at de kan blive boende i hovedstaden.

  Jeg ved godt, at HK’ere har overtaget meget ekspeditionsarbejde, men der er immervæk en halv snes tusinde socialrådgivere, og de er ikke ansat i det private erhvervsliv men som offentlige sagsbehandlere.

 185. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Hadet ” ! Vi vil ikke forsømme Sørine ! –Så vi “kaster lige Astrid Krag –kontra Thyra Frank ” –Ind på debatten ! –Krag har pludselig fået “bondeanger ” (hun er også fra Jylland ) –Hun skriver pludselig noget pænt om Thyra Frank ! –Hun skal passe gevaldigt på i fremtiden, med, hvad hun siger ! Nemlig efter valget bliver social-demokratiet reducéret væsentligt ! –Det er først nu –efter valget i Ungarn AT: Det er gået op for folk, at hele den ! Islamiske masse-import af mennesker i Danmark ! Skyldes social-demokraternes forkærlighed for islamister ! –De blev formelig tilbudt génerøse pensioner til hele banden ! –(det var der stemmer i for socialdemokraterne ) –Så tænkt som gjort ! Socialdemokratiske borgmestre forgudede ligefrem hele Gellerup Parkens béboerere incl. deres elskede Grimhøj-Moské ” –Det giver bagslag nu ! –Så I social-demokratister ! I kan roligt være bekymrede for jeres fejlslagne beslutninger ! –Så er det sagt –noget så dybt og inderligt !

 186. Af Hans Larsen

  -

  Så hold da kæft! Skøre kvindemenneske.

 187. Af Maria Due

  -

  Indlæg i filteret.

 188. Af Niels Lemche

  -

  TEDDY, du har i hvert fald på et punkt, den med sosserne og indvandrerne. Det udslettede dem næsten i Holland. Mette Frederiksen har forstået det. Hun kan ikke redde partiet ved direkte at konfrontere DF. Hun kan heller ikke redde det ved at dele kane med det. Ergo må hun finde en modus vivendi, der ikke støder hendes vælgere bort, så de stadig ser hende som et alternativ til Løkke og Co.

  Denne blog er ude af syne om kort tid, så vi fortsætter nok på en anden.

 189. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! Lemche ! –Jeg synes ikke, at det vil være “et stort savn ” ! –Hvis Social-demokratiet blev helt slettet fra lystavlen ! –Det er nye tider ! –Og heldigvis er den nyeste ungdom med på AT: Sociallister i det hele taget –bliver Danmarks undergang ! –De røde har udspillet deres rolle ! –I- og med, at det er deres skyld, at Danmarks oprindelige befolkning –står helt til, at blive udskiftet med muslimer ! –Så rigtig godt, at vi er rejst til Frankrig –Schweiz og Sverige ! –Jeg véd nu ikke rigtig med Sverige ? –Lemche ! –Jeg tror de klarer den dér hos dig –Sverige er jo et kæmpe-land med meget smuk natur –Og deres “ødegårde” Synes jeg er fantastiske ! –Det kan altså lade sig gøre, at undgå næsten alle “islam-ulykkerne” –Hvis man bor tilstrækkeligt langt væk fra f.eks. Malmø ! –Ingen kan “hytte sig i lille Danmark ” –Det lille land, hvor vikingerne er efterhånden i mindretal ! –Det hele er social-demokratiets skyld ! –OG bevar os vel, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister –ikke sandt ?

 190. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Hadet ” ! –SIG os lige ER det rockere –man har ansat i “Post Danmark ” — som chefer og direktører ? –Løn stigninger på flere millioner kroner oveni –den i forvejen alt-for-høje til folk, der i forvejen bliver pakket ind i vat ! –Rigtig at, der er kvikke journalister, der kan afsløre den enorme korruption i det offentlige overdrev !

 191. Af N O Nielsen

  -

  Lemcke tager fejl det var ikke på grund af indvandrere at det gik galt for sos’erne i Holland – det var fordi de indgik i en regeringskoalition med de liberale og var med til at gennemføre økonomiske indgreb der var imod hvad de havde lovet.
  Havde det været på baggrund af indvandrerne havde Wilders nok opnået en større fremgang end den han fik.
  Det var trods alt med 29 mandater de gik tilbage , så hvis Wilders skulle have fået dem var hans parti blevet det største i Holland .
  Så læren til de danske socialdemokrater må være, pas på hvem i omgåes i det politiske spil.

Kommentarer er lukket.