Den tomme undskyldning

Af Sørine Gotfredsen 77

Diskussionen om den store officielle undskyldning dukker jævnligt op, og i denne uge har opmærksomheden været samlet om Danmarks forhold til de vestindiske øer og den brutale behandling af befolkningen. Det er nu 100 år siden, at øerne blev solgt til USA, og statsminister Lars Løkke Rasmussen skulle i anledning af sit besøg finde de rette ord at sige. Han beklagede dybt, men undlod samtidig at sige undskyld, og det gjorde han ret i. Dette skyldes grundlæggende, at en undskyldning er forbundet med en følelse af personlig anger, og hvis den skal bevare sin seriøse fylde, skal den være et anliggende for den enkelte. Når man undskylder noget, påtager man sig et ansvar og involverer hele sit fejlbarlige væsen, hvormed undskyldningen jo også rummer håb om tilgivelse. Disse store begreber risikerer at blive udhulet, hvis man kan levere undskyldninger i distanceret forstand, som det jo ville have været, hvis Lars Løkke Rasmussen havde undskyldt for handlinger begået af den danske stat så langt tilbage i tiden.

I stedet har Lars Løkke Rasmussen kaldt den danske opførsel for ”utilgivelig”, hvilket fik en ekspert i historien om de vestindiske øer til at spørge, om man kan undskylde for det utilgivelige? Det er et interessant spørgsmål, der i sidste ende har religiøse dimensioner, idet kristendommen lærer os, at den eneste, der kan tilgive det utilgivelige, er Gud. Netop dette perspektiv understreger, hvor overfladisk vores omgang med begrebet undskyldning kan blive. Det kan gøres til et spørgsmål om letkøbt moral, og apropos netop denne bør det bemærkes, at det ikke mindst er De Radikale, der i disse dage har opfordret til undskyldning overfor de vestindiske øer. De Radikale har jo en egen skyldshistorie at bære på. Socialdemokrat Mattias Tesfaye har netop udgivet en bog, der handler om Socialdemokratiets udlændingepolitik gennem 50 år. ”Velkommen Mustafa” bekræfter i detaljer, hvordan en stor del af årsagen til, at Socialdemokratiet – da man omsider op gennem 90`erne i Nyrup-regeringen begyndte at indse indvandrerkatastrofens omfang – havde så svært ved at afbøde skaderne var, at De Radikale afviste stramninger. Dybt plantet i verdensfjern høj moral lod man udviklingen løbe løbsk, og De Radikale bærer et stort ansvar for vor tids parallelsamfund og voksende muslimske proletariat. Hvis partiets syn på undskyldning skal efterleves, kunne der passende falde én angående dette.

Men sådan foregår det ikke, og derfor beder vi ikke om den. Historien kan ikke ændres, og en undskyldning i dag kan ikke dække for den mentalitet, der engang var. Man kan erkende fejl (hvilket De Radikale vist stadig mangler), og man kan tage ved lære af historiens gang, der viser os, at ingen menneskelig indsigt er endegyldig. Men man kan ikke lade moralsk tænkning flyde tilbage i tiden som en slags rensende væske, der skal få det hele til at se pænere ud. På den måde risikerer vi at devaluere sproget og sansen for den ægte selvransagelse, og hvis begrebet undskyldning gøres til et taktisk politisk middel, som vi i dag ser det i så mange større og mindre sager, bliver den gradvist reduceret til selvfremstilling. En undskyldning er forbundet med den enkeltes samvittighed og et inderligt håb om at blive taget til nåde. Derfor hører den til på det konkrete menneskelige plan. Vi er i forvejen i den massive daglige talestrøm omgivet så rigeligt af tomme og udvendige erkendelser. Undskyldningen må ikke blive endnu en.

77 kommentarer RSS

 1. Af Hul igennem?

  -

  _De radikale har for længst overskredet deres indbyggede forældelse (dead hen walking)
  Men ligesom genfærdet tåger de stadig rundt som ektoplasma.

 2. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Sørine har ret ” –Det hele er de radikale´s skyld ! –incl. socialdemokraterne ! –Danmarks ulykkelige situation –kan kun ændres : Ved, at de skyldige : Zenia Stampe –Marianne Jelved–Østergaard o.s.v ! –Bliver udelukket efter valget –“Liberal Alliance ´s frafaldne –Radikale ! ” –smykker sig med lånte fjer –OG har fået et par rigmænd til, at hoppe på limpinden !–Det blev Danmarks situation ikke kønnere af desv. –Ghetto-araberne´s forvoksede drenge ! –Er de virkelige vindere i velfærds-lotteriet ! –De har fået “alt-hvad-samfundet kan trække ” –Af- særbehandling i skolesystemet –på børnehave-området OG, Hvad angår : 24syv mands-opdækning ! –Det har givet masser af jobs til “socialpædagogerne ” –Der ikke ligefrem er et plus på –vækst-bundlinjen !—Vi længes efter “valg” ! –OG så håber vi AT: Erhvervs-livets bosser tager sig sammen –og bliver et par år i Folketinget ! -.Til de får rettet op på “Det ulykkelige Danmark ” !

 3. Af Helge Nørager

  -

  I lyset Løgnen om Saddam og WMD, råbt og skreget ud fra landets fornemmeste talerstol.
  Og der deraf afledte menneskelige katastrofer, blegner enhver radikal indsats.

  Det mest destruktive som er sket for Danmark er AFR og hans krige.

  Og som ægte selvforherligende psykopater valgte det Liberale Venstre, straks at nedlægge Irak kommission, da de som mindretals regering fik mulighed.
  Faktisk var det en af de allerførste regerings beslutninger, udført imedens de stadig sad i biler på vej væk fra Amalienborg.
  Det hastede med at få fake news, gjort til sandhed,
  For sandheden er ægte, og fake news som at Saddam har WMD er sandhed og verden er skøn, AFR en helt og alle problemer løses med lavere topskat.
  Og i øvrigt er alt de fremmedes skyld.

  Så kom ikke her og snak om de radikale, det en afledningsmanøvre.
  Og den virker ikke.

 4. Af Hul igennem?

  -

  -Nåh der var en der blev stødt på ektoplasmaet? Næppe på astrallegemet.
  Ja Lib Venstre har heller ikke gjort det for godt; bare se på GrådigCarl, han har heller inget astrallegeme.

  Det der gælder er at de har overskredet deres indbyggede forældelse-
  Og det kan man også se på de mange waanabe 3 og 4 generations sugere ved guldkalven. Bare parasitter.

 5. Af r. vangkilde

  -

  Hvem skal undskylde hvad! – var de vestindiske øer ikke underlagt kongens besiddelser, og
  samme Tranquebar eller de nordiske øer, ELLER er vi stadig de brutale vikinger der dyrker slave
  kulturen, at udnytte andre til egen fordel, ELLER er slaveriet overgået til skat, hvor det er blevet
  odiøst, at tjene penge til egen selvforsørgelse.

 6. Af Jorn D.

  -

  Socialdemokrat Mattias Tesfaye’s bog, der handler om Socialdemokratiets udlændingepolitik gennem 50 år. ”Velkommen Mustafa” bekræfter rigtig nok
  at
  de synagogale radikale syntes, at leve for, at ødelægge Danmark
  og
  Socialdemokrater syntes, at leve af, at ødelægge Danmark
  men
  hvorfor vil netop Marianne Jelved fra det synagogale radikale venstre have
  at
  Danmark siger undskyld for slaveriet
  ja
  Undskyld mig, er der her ikke nogen, der bliver brugt som nyttige idioter
  i
  forsøget på, at fremprovokere en undskyldning og herefter en erstatningssag
  for
  for et par år siden kom det frem, at israelske pensionister ønskede
  at
  benytte Jomfruøerne som ferieparadis

  man ønskede financiering af tiltrængt renovering af øerne betalt af Danmark
  og
  de har jo smart, men på forunderlig vis skrevet sig selv ud af historien
  om
  hvem der dengang tjente penge på slavehandelen og byggede store palæer
  og
  det var vist en jødisk købmand, der “fremviste” den første neger i København
  og
  over tid fået overført hele skylden til den hvide mand
  og
  prøver nu smart på, ved at fremdyrke en dansk bondeanger, undskyldning og erstatning
  at
  fremprovokere og udnytte dansk bondeanger
  som
  de udnytter tyskernes bondeanger til islamisering af Europa
  men
  hvem er det nu lige, der som de gode købmænd de er, altid tjente på andres ulykke
  ligefra
  pantelånerne på Nørrebrogade, der med kort indløsningsfrist blev rige
  til
  banker, der lånte adlen penge, og “købte” sig derigennem stillinger og indflydelse
  og
  endte som “usynlige” baggårdsvekselerer eller “kunstsamlere” og bankdynastier
  for
  som grundlæggeren af Levi udtalte:
  ”der er intet, der fremmer omsætning og fortjeneste, som krig og uroligheder”

  selvom det er lykkedes dem grundet de styrer medierne, at skrive sig ud
  af historien om slavehandel og give den kristne hvide mand skylden

  er spørgsmålet jo: “var de der var gode købmænd nu så gode endda” ?
  eller
  ville en undskyldning være på sin plads, fra de synagogale radikale
  ang.
  fortidens slavehandel og nutidens muslim-import !

  ironi.mus

 7. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Den tomme undskyldning ” ! –Ny viden : Det er de anbragte unge, der sidder og sviner folk til på nettet ! –Så véd vi det !

 8. Af R. Harald Kristiansen

  -

  I så fald skulle man undskylde for dårlig behandling af tidligere kolonier, så som:
  1. De Vestindiske øer. De er i øvrigt til salg. De kunne købes igen. Her kunne man dyrke afgrøder, som vi ikke selv kan dyrke her i landet og kompensere for tidligere dårlig behandling.
  2. Grønland, der både vil forsørges og selv tjene penge, et land hvor neopotismen hersker og hvor misbrug af børn aldrig ser ud til at holde op. Samme økonomiske styring som i Island.
  3. Færøerne. De 18 øer, der har fået boret tunneller alle steder, hvor der er en ko på en gård. De vil både have bloktilskud og være selvstændige. Dette ørige styres på samme måde som Island.
  4. Norge, der er gået i selvforherligelsens selvsving på grund af oliepengene. Nordmændene vil både eje Arktis og Antarktis. De er falde i grådighedens brønd. Jeg kender de griske nordmænd. Hvis nu nordmændene mister deres penge i en verdenskrise, vil de så leve af deres egen selvgodhed, eller hvad?
  5. Island, som nu bestyres af korrupte financefolk og kvotekonger al la Espen Lundes. En nation, der består for størstedelen af retskaffne myreflittige folk, som lader en lille financeelite skumme fløden. De er så vandt til, at øvrigheden snyder. Samme gælder alle de andre nationer. Den sidste skandalehistorie fra Island handler om en mand , O kan vi kalde ham, som har snydt sine landsmænd for det, der svarer til 650.000.000, -, danske kroner, hvis ikke mere. Penge sendt i skattely ved salg af en islandsk bank i samarbejde med en tysk bank. En mand, der fik Elton John fløjet til Island for at spille til sin egen 50 års fødselsdag. Nu er hans financesvindel forældet, fordi dette skete for 15 år side. En altingsmand kommenterede sagen således. Disse financefolk udviser en ufattelig grådighed. Selv er/var han del af et byråd, sidder/sad i bygningsforvaltningen, her har han fået endnu en byggeopgave til sit firma og nu er vedkommende også altingsmand. Vi kunne nævne mange andre. Etisk og moralsk blindhed kunne man kalde dette. Dobbeltmoral er dobbelt så god. Halleluja.

  Det vi kan læse ud af denne historie er, at kolonisatorer er med til at skabe en usund tankegang i kolonierne, med efterfølgende katostrofal styring af landene til følge. Landene lærer så at sige korruption af kolonisatoren, ikke fordi det er kolonisatorens skyld som sådan, efterfølgende, men traditionen skaber en vis tankegang, som er svær at vænne sig af med, en slags dårlig opdragelse. Dette vil aldrig ændre sig. Vi kender også disse forhold i vores eget Danmark.
  Eksemplerne lyser i Afrika bl. andet for tiden.

  Mange vil sige, at Grønland, Færøerne, Norge og Island er og var rigsfællesskaber og ikke kolonier. Ak nej de fungerede som kolonier. Fattige folk i Danmark levede iøvrigt i samme ynk, som resten af rigsfællesskabet. De var underlagt kongen og adelen.

  Nej det er for meget at sige undskyld for. Mange i Danmark var fæstebønder. Skal deres afkom sige undskyld. Det var kongen, der regerede over Danmark dengang? Det er herfra undskyldningen skal komme, hvis der skal undskyldes.

 9. Af Mehmet Sami Gür

  -

  NETOP! Det er en tom undskyldning! Og det kan vi ikke bruge til noget som helst!

  Vesten har tyranniseret og stadigvæk idag tyranniserer med koloni lignende træk i hele verden. Den vestlige moderne kolonisering ser vi nu om dage i Mellemøsten. Derfor lever vesten sin sidste dage.

  Det er ikke bare nok at sige undskyld! Der skal mere til i form af politisk og økonomisk erstatning og gødtgørelse.

 10. Af den hvide pimpernel

  -

  På frihedssocialisternes blog om sexisme kan man nu læse om UHYGGELIGE OG SKANDALØSE FORHOLD PÅ HOSPITALERNE. Hvor patienter og pårørende ofte pines og plages uden grund og helt unødvendigt.

 11. Af den hvide pimpernel

  -

  Kort indlæg i fi l tre t ???

 12. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos De Radikale og dette minoritet partis altødelæggende indflydelse på dansk politik, denne læseværdige artikel:

  “Nu kræver De Radikale, at vi siger undskyld for slaveriet på De Vestindiske Øer – men hvornår vil partiet sige undskyld til den danske befolkning? ”

  http://denkorteavis.dk/2017/244964/

 13. Af Gert Hansen

  -

  Jeg kan ikke forestille mig, at der idag er en eneste sort på de Vestindiske Øer, der frivilligt ville tage tilbage og leve resten af livet i Vestafrika, hvorfra forfædrene kom.

  Dette berettiger næppe til en undskyldning.

  Man skal vist være Radikal for at kunne se, hvorfor man nu skulle give sig til at undskylde, hvad ens forfædre foretog sig for hundredevis af år siden.

  Hvis de Radikale skylder nogen en undskyldning, er det til det danske folk, for partiets hovedløse og naive indvandrerpolitik i anden halvdel af sidste århundrede.

 14. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Aldrig vaeret et mere forvroevlet indlaeg i b..

  Kan kun komme fra en troende eller borgerlig. De evner ikke medmenneskelighed og undskyldninger. Rene egoister.

 15. Af lars Busk

  -

  MEHMET SAMI GÜR

  Så ser vi med fortrøstning frem til at Tyrkiet undskylder for folkemordet på armenierne, rædselsregimet på Balkan og de tyrkiske svinerier i Grækenland.
  Slaveriet i almindelighed, og Tyrkiets adfærd under 1 verdenskrig og i Mellemøsten generelt.

  Du kunne gå foran med en personlig undskyldning.

 16. Af Allan Hansen

  -

  Kirsten Valeur har skrevet
  en fremragende bog om
  slavehandlerne fra Mekka
  ” Slaveriet indefor islam 2013.

  Nu er Kirsten Valeur aktuel
  igen, denne gang med en oversættelse
  af det “tilslørede folkemord Maj 2015.
  Den mest brutale og blodige historie
  denne verden nogensinde har set.

  http://www.ellekar.dk/Bog_24.html

  Jihadisternes slavehandel blev første
  gang dokumenteret i Darfur i år 652, og
  blev i de følgende århundreder udbygget
  på det afrikanske kontinent til en velorganiseret
  og omfattende slavehandel med millioner af
  ofre til følge. Slaverne efterlod sig kun få
  efterkommere.
  Da jihadisterne fik fodfæste i Indien fra år 712, og
  i de følgende århundrede førte massive angreb og
  massemord, plyndringstogter og tilfangetagelse
  af hundrede tusinder af kvinder og børn.
  Over en million af kristne Vesterlændinge
  (europæere og amerikaner) blev ofre for
  jihadisterne slavehandel.
  Jihadisetrnes slavehandel strakte sig fra Kina til Island og
  fra Indien til Afrika. Slaveriet foregår stadig i
  Afrika med henvisning til Boko Haram etc
  Jihadisternes slavehandel tager sit
  udgangspunkt med slavehandleren og
  røverhøvding terror manual og anses
  som en “hellig,, ret og pligt.

  Kilde: Slaveriet indefor islam.
  Af Kirsten Valeur 2013

  Se også: Race and slavery in the Middel East
  by Bernard Lewis (findes ikke på dansk).
  Slavery, terrorism and islam.15 Dec 2010
  by Peter Hammond (findes ikke på dansk)
  White Gold by Giles Milton (findes ikke på dansk)
  og Islamic Jihad – A legacy of forced Conversion, Imperialisme and Slavery by Mohammad A. Khan. (findes ikke på dansk)

 17. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er der formentlig en plan med at grave lidt i fortiden, og få nutiden til at eksplodere i iscenesat had mellem diverse – etniske, religiøse og kulturelle grupperinger. Et godt gammelt afprøvet magthaver trick – del og hersk !

 18. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Allan hansen foretsaetter med hans evindelige citeringer skrevet om information vi alle kender i forvejen. Christ en sovepude.

  Gaaaaaab.

 19. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Allan hans en foretsaetter med hans evindelige citeringer skrevet om information vi alle kender i forvejen. Christ en sovepude…

  Gaaaaaab.

 20. Af Svend Jensen

  -

  De radikale har aldrig villet acceptere, at samfundskagen bliver mindre, når befolkningen forøges kraftigt med mennesker, der ikke har en kinamands chance for at kunne fungere i vores samfund på vores præmisser.
  Hvor der hjerterum, er der plads – lige indtil kassen er tom – derefter bides hestene, når krybben er tom. Når altruismen går ind, går hjernen ud.

 21. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Norden har ændret sig meget de sidste 100-300 år, til trods for at vi kæmper med nogle af finanselitens grove finansielle svig. Her er der demokrati og vi kan næsten sige hvad vi vil.

  Derimod kan man i dag sammenligne Mellemøsten og flere af de arabiske lande med Europas tidligere tiders kongedømmer. Det er det jeg snakker om Gür.

  Hvis du Mehmet Sami Gür boede i Tyrkiet og skrev det modsatte af det du gør, var du nok fængslet nu. Så sæt pris på dit liv i Danmark. Du jamrer synes jeg. Mange indvandrere jamer og trækker racistkortet i et væk. Racistkortet kan blive meget slidt, hvis det bliver brugt for flittigt. Det er altid svært at være indvandrer, men man får to sprog og kulturer gratis.

  Jeg har familie i et arabisk land og det forekommer mig interessant, hvor meget Vesten bliver foragtet og dog kopieret i et væk. Rige arabere foragter Vesten, men kopierer alt vestligt. Interessant.

  I dag har mange stater både øjne og ører alle vegne. Således bliver alt det vi skriver registreret på godt og ondt.

  Du må føle dig dårligt behandlet i Danmark, som du skriver. Jeg, derimod føler mig godt behandlet. Jeg har arbejdet i Danmark i over 30 år. Jeg fik lov til at studere her gratis, dog uden SU.

  I øjeblikket er jeg i kontakt med mange indvandrere og jeg kan konstatere, at des mere de modtager i offentlige ydelser, des mere utilfredse er disse indvandrere med hele deres liv, selvom de bliver båret igennem af arbejdende danskere og andre arbejdende indvandrere. Gür du bor i Danmark, ikke i Tyrkiet. Hvis du ikke har arbejde, så skaf dig et. Des hurtigere indvandrere skaffer sig et arbejde, des større selvværd får de og de bliver del af det land de har emigreret til. Det er så pokkers enkelt. Ingen fornuftige mennesker i Danmark beder dig om at blive dansker inde i sjælen, det er der kun hjemmefødningene fra DF og deslige, der tror at det kan lade sig gøre. Sindelagskontrol virke ikke. I USA er der stadigvæk danskere, der taler dansk efter flere generationer.

  Det er ignorant og tåbeligt ikke at vide noget om det danske samfund/kultur og ikke tale dansk. Så har man ingen fremtid her, hverken menneskeligt, økonomisk, eller uddannelsesmæssigt. Amen.

 22. Af R. Harald Kristiansen

  -

  I mine kommentarer 11.55 i dag skulle der have stået finansfolk og finanssvindel. Finans staves selvfølgelig med s. Skærmblindhed.

 23. Af georg christensen

  -

  Tomme ord bygget på magtbegærlige hensigts erklæringer ,er ikke og bliver ikke andet som “tomme ORD”, hvis handlingen ikke følger med.

  Derfor vil mit udsagn være: Lad os få eller købe dem tilbage, så “DE” , kan få muligheden for i en kort periode selv at vælge , hvor de ønsker at høre hjemme, eller måske bare at forblive selvstændige. .En problemstilling , som kun LIVET derude har muligheden for at tage stilling til.

  NB: Jeg ville ønske, at Danmark købte dem tilbage, for derefter at give DEM uden betingelser tilbage, til deres “egne”. LIVET derude, ikke som det var ,men som det i nutiden er i stand til i udviklingsprocessen vidunderlige jagt på “gyldne kroner og andre værdiløse opreklamerede illusions beskrivelser”. Danmark har pligt til at hjælpe DEM, til deres frihed eller styret af fortidens “katolske onde onder” styret af Zionisterne, de evig beklagende ved deres klagemur. ..

 24. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Sørine ” ! Vågn op ! –Du sidder gudhjælpemig –og sletter mine texter –Som jeg bruger tid på gratis !–Det kan du ikke tillade dig ! –De kriminelle anbragte unge, der koster os milliarder af kroner ! –Burde afrettes af “præster” ! –Så ville de præster da gøre lidt gavn for alle de penge de hæver i det offentlige ! Så er det sagt !

 25. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF LARS BUSK – 1. APRIL 2017 13:00

  HVORFOR SIGE UNDSKYLD TIL FIKTION OG VERDENS STØRSTE LØGN? VI FRYGTER OG FORTRYDER INTET OG VI ER STOLTE AF VORES STORSLÅEDE OG ALTOMFAVNENDE HISTORIE

  Stadigvæk i dag er der ikke håndgribelige beviser nok til det såkaldte armenske folkedrab.
  Det er ikke politikerne, men historikerne, der skal afgøre det.
  Vestens historie er fyldt med blodige folkedrab og massakre, og derfor søger vesten et muslimsk partnerskab til massedrabene uagtet om det er sande eller ej! Og forståeligt nok vil hverken tyrkerne eller andre muslimer være med til at acceptere folkedrab og massakre baseret på fiktive og løgne udlæg og udsagn af historien. Tyrkerne og muslimerne vil aldrig nogensinde acceptere og godkende disse, for det er ikke sket i historien!

  LØGNEN ER SPOTTET!

  Armenierne og det armenske diaspora har i årevis påstået og stadig håbløst påstår, at 1,5 millioner armeniere blev ofre for et såkaldt folkedrab. Men fakta er, at der levede slet ikke så mange armeniere i Tyrkiets anatolske slette dengang under 1. verdenskrig! I alt døde der højst 40.000 armeniere – ikke af tyrkere! Men af andre årsager som flugt, krig, sult osv.

  Kilde på engelsk: http://factcheckarmenia.com/home/en

  DID THE ARMENIAN CASUALTIES AMOUNT TO 1.5 MILLION?

  Immediately following the war, Armenians claimed that as many as 600,000 had been killed. Later, they adjusted the number to 800,000. Now, their number lies at 1.5 million. The 1918 edition of Encyclopedia Britannica said that 600,000 Armenians had been killed; in its 1968 edition, this was raised to 1.5 million.

  However, going by historical and verified statistics, it remains factually incorrect to claim 1.5 million Armenians died during the events of 1915, as sourced by documentation citing the less than 1.5 million Armenians that lived in the Anatolian region.

  Historians and scholars suggest anywhere from 600.000 to 1.5 million Armenians lost their lives from 1912-1922—numbers that vary according to the source reporting. Historical statistics, therefore, are critical in addressing the casualties incurred surrounding the events of this period.

  The number of Armenians relocated remains a contested statistic. Armenian committee members reference war and government records, as well as church statistics. However, the total number they cite often exceeds the total Armenian population that lived in the areas before the relocation mandate was enacted. While the majority of the resettlement process “continued in a regular manner,” casualties did occur as a result of war circumstances. It is estimated that 40,000 Armenians lost their lives during this relocation.

  – 500 people died while in transport between Erzurum and Erzincan

  – 2000 in Meskene , between Urfa and Aleppo

  – 2000 were massacred in attacks launched by bandits or nomadic Arabs on the outskirts of Mardin

  – 5000 were killed in attacks on convoys passing through Dersim

  – 25,000-30,000 died due to disease, including typhoid and dysentery

  – Many other Armenians are believed to have fled to either Russia or to Western countries, including the Unites States.

  In addition, 50,000 Armenian soldiers serving in the Ottoman Army joined the Russian forces and 50,000 Armenian soldiers fled to America for training to fight against the Turkish Army.

 26. Af Allan Hansen

  -

  @ Lisbeth

  Hvorfor skriver du ALDRIG noget?
  Hvorfor skriver du ikke på dansk?
  Er hjemme i Saudi-.Arabien?

  Tyskertøs,,,,,,

 27. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Igen et svar til Lars Busk:

  Hele vesten burde takke tyrkerne for deres hjælp og støtte til vesten istedet for inhumane behandlinger af tyrkiske ministre og propaganda krig overfor Tyrkiet og tyrkerne.

  De tyrkiske osmannere har hjulpet de fleste europæere og europæiske lande i krise tiderne:

  – Den osmanniske prægtige sultan, Süleyman the magnificant (legislatoren) har i 1526 hjulpet Frankrig overfor den spanske aggression og besættelse i det 16. århundredets Europa.
  – De tyrkiske osmannere har hjulpet Sverige imod russerne under den svenske-russiske krig og har desuden reddet og huset den svenske konge Karl d. 12 i fem (5) år fra 1709-14.
  – De tyrkiske osmannere har hjulpet og reddet England (1845), Sverige (1876) og Irland (1847)for hungersnød.
  – De tyrkiske osmannere har igen hjulpet England (1947), Frankrig (1856), Holland (1917) og Tyskland (1891-Saale floden) efter voldsomme oversvømmelser.
  – De tyrkiske osmannere har også hjulpet Italien (1886-89) efter et voldsomt vulkanudbrud og er jordskælv til følge.

  Og m.m.

 28. Af Gert Hansen

  -

  Mehmet Sami Gür:

  Du har altid travlt med at nedgøre Vesten, og fremhæve Tyrkiets fortræffeligheder.

  I den netop udkomne Human Development Report rangerer Tyrkiet helt nede som nummer 71!

  Hvorledes vil du ‘forklare’ denne elendige placering, der overhovedet ikke stemmer med dine fremstillinger?

  I øvrigt består top 10 af vestlige demokratier, bortset fra en enkelt plads. Hvordan stemmer dette med din idelige nedrakning af Vesten, dets styreform og ‘way of life’?

 29. Af Allan Hansen

  -

  @ Mehmet.

  Det er det den sædvanlige tyrker gylle
  fra dig – den klassiske arabiske løgnehistorie !!!
  Muhammedanerne kan man aldrig stole på!!
  De tilbeder et blodtørstig svin, og alle islams løgne.

  KLOVN!

 30. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Endnu et svar til Lars Busk:

  Hele vesten burde takke tyrkerne for deres hjælp og støtte til vesten istedet for inhumane behandlinger af tyrkiske ministre og propaganda krig overfor Tyrkiet og tyrkerne.

  De tyrkiske osmannere har hjulpet de fleste europæere og europæiske lande i krise tiderne:

  – Den osmanniske prægtige sultan, Süleyman the magnificant (legislatoren) har i 1526 hjulpet Frankrig overfor den spanske aggression og besættelse i det 16. århundredets Europa.
  – De tyrkiske osmannere har hjulpet Sverige imod russerne under den svenske-russiske krig og har desuden reddet og huset den svenske konge Karl d. 12 i fem (5) år fra 1709-14.
  – De tyrkiske osmannere har hjulpet og reddet England (1845), Sverige (1876) og Irland (1847)for hungersnød.
  – De tyrkiske osmannere har igen hjulpet England (1947), Frankrig (1856), Holland (1917) og Tyskland (1891-Saale floden) efter voldsomme oversvømmelser.
  – De tyrkiske osmannere har også hjulpet Italien (1886-89) efter et voldsomt vulkanudbrud og et jordskælv til følge.

  Og m.m.

  Svar til Gert Hansen:

  Human Development Report er et vestligt institut og agerer desværre ikke neutralt og objektivt.

 31. Af Mehmet Sami Gür

  -

  S.G. Et indlæg i filteret.

 32. Af Flemming Lau

  -

  Der er ikke noget der slår benægtelsen af det Armenske folkedrab og Holocaust. Det der her i Danmark tangere denne benægtelse, skal man over til alkoholikeren der Kværner en kasse øl, eller 2 flasker snaps om dagen for at finde. Vores bedste forældres generation støttede Missionæren Karen Jeppe under det armenske folkedrab under 1 verdenskrig. Og hvis man søger lidt efter ungtyrkernes bestialitet, på nettet varer det ikke længe før man får de mest uhyrlige billeder, smidt i synet. Uhyrligheder hvor IS dårligt kan være med. Det er jo ikke for intet at Churchill sagde at der gik en lige fra det armenske folkedrab til Holocaust. Der er 16 000 statsborgere af tyrkisk herkomst i DK. Der ca 60 000 bosiddende i DK. Der er faldet 86 000 domfældelser frem til 2015 i DK. “Taknemmeligheden” er tydelig……..Vi regnes ikke….!

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Karen_Jeppe

 33. Af Jorn D.

  -

  Det burde vel egentligt være forbudt, at kalde sig Muhame-daner
  Ja
  Det burde vel egentlig berettige til en “kold tyrker” på Grønland

  Ironi.mus

 34. Af Niels Peter Lemche

  -

  Lau, der er ikke så meget at gøre ved Gürs alternative facts. Jeg har ofte sagt også til tyrkiske venner, at det jo ikke burde være et problem idag. En stor undskyldning ville række, og så en henvisning til, at det jo ikke var det moderne Tyrkiet, der stod bag, men Det Osmanniske Rige. Hvor svært kan det være? Men denne manglende erkendelse af fortiden er nok den vigtigste årsag til, at Tyrkiet ikke er blevet inviteret ind i varmen i EU, for armenierne skal nok se til, at massakrerne ikke bliver glemt, og de betyder meget mere, end vi normalt tænker på, ikke mindst i Frankrig. Jeg er ked af det på Gürs vegne. Vi kan se, at det moderne Tyskland nok bærer på fortidens skyld og holocaust; men det har ikke forhindret dem i dag 70 år efter krigen at igen at være den uden sammenligning dominerende nation i Europa. Russerne er jo egentlig også sluppet meget godt fra Stalins myrderier. Krutchev gik forrest, da han åbenbarede Stalins grusomheder og tog afstand for dem.

  Man må ikke lade fortiden dominere nutiden. De døde må begrave deres døde. Men netop den tyrkiske politik i dette spørgsmål har bevirket, at fortiden aldrig er blevet stedt til hvile.

 35. Af Allan Hansen

  -

  https://youtu.be/efwOwlNGk4w

 36. Af Allan Hansen

  -

  https://youtu.be/gE-XI6blXB0

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  Allan Hansen, “Lisbeth” er jo, hvad du også godt ved, en mand: “Søren” og mange andre alias’er. Han har intet med Saudiarabien at gøre. Jeg opfatter ham som en frustreret palæstinenser. Egentlig kan jeg godt få lidt ondt af ham, for han har intet andet end sit had til os at leve videre på.

 38. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 1. APRIL 2017 18:32

  En undskyldning ville være begyndelsen på en økonomisk erstatning og senere hen en territoriel og geo-politisk indrømmelse. Vi kender vesten godt! Og hvad skal vi indrømme? Noget vi ikke har gjort?! Stop hykleriet.

  Hr. Niels,

  det kan godt være du har en licens til historien, men det er ikke ensbetydende med, at vi er dumme. Så nævner du lige pludselig tyskernes undskyldning! Hvad fik tyskerne ud af det? Intet.

  De (tyskerne) kan ikke bestemme over deres eget land og kan ikke engang stifte en stor hær på grund af undskyldningen. Sig sandheden, hr. Lemche. Der er 179 amerikanske baser på tysk jord! Hvor tysk er dette land, altså Tyskland. Men det snakker man ikke om, ikke sandt?

 39. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Ja, alternative, fake og selected news, kært barn har mange navne. Og bundlinien rammer os alle lige nakken, for tilliden er at afgørende i relationen mellem mennesker. Som ung var jeg svært indigneret over japanernes manglende selverkendelse og undskyldning. Den stolte Bushido ridder tankegang. Tyskerne viste vejen, men er de ved at gå til i skyldkomplex. Og det har jo bredt sig ud over hele vesten. Hvorfor kan vi mennesker ikke vælge den gyldne mellemvej. Det er nemt at sige at det synden, men selvom det er sandt, har jeg svært ved at se hvordan menneskeheden kommer videre. Verdens diktatur stater er ved revitalisere sig selv. FN giver ser blot til, og vi er en stor undskyldning for os selv.

 40. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen.
  Nu fik du mig til at kigge igen. Uhyrlige billeder. Jeg kan godt forstå at Karen Jeppe skulle bruge 2 år i Danmark, for at komme sig efter krigen.

 41. Af Niels o

  -

  http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/officielle-undskyldninger-1945/


  En officiel undskyldning er en udtalelse givet af en kollektiv enhed (som for eksempel en regering eller en stat), hvor den tager ansvar for og undskylder en kritisabel handling eller politik, der som regel ligger tilbage i tid.

  Officielle undskyldningers funktion

  Når en institution undskylder offentligt, vedstår og den fejltrin begået i dens navn, erkender sin fejlbarlighed og forpligter sig på en mere etisk korrekt handlemåde i fremtiden. Dette er i sig selv en vigtig funktion, men derudover kan en officiel undskyldning være med til at give ofrene moralsk genoprejsning for den mangel på anerkendelse af deres menneskeværdighed, som overgrebene var udtryk for. En central funktion for undskyldningsretorik i det offentlige liv er derfor at anerkende de krænkedes lidelser som uretfærdige, og dermed legitimiteten i ofrenes sorg og vrede over den behandling de har været udsat for.

  ….”

 42. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Undskyldning ” ! Socialdemokraternes formand kommer her til aften ! –Med en uforbeholden undskyldning for alle de muslimske indvandrere som de har indsluset i Danmark ! –Og har givet dem “dansk statsborgerskab ” ! –Den undskyldning er ikke meget værd NU, hvor Danmark er blevet omtrent 100% islamiseret ! –De muslimer er blevet forgyldt i alle ender og kanter ! –Medens danskerne må leve usselt –og ende med, at dø på et plejehjem, sikkert af sult ! –Fordi maden, der bliver serveret er U-lækkerheden selv ! –De gamle får ikke lov til, at komme i bad –De må heller ikke komme på toilettet, Men skal ydmyges med “en voksen-ble” –Der kun bliver fornyet hver tredie dag ! Ynkeligt er det for de gamle danskere, der grundlagde “velfærds staten for ” Hele den islamiske befolkning ! Føj– Det er til, at skamme sig over ! –Om politikerne siger Undskyld ! –Nix-Nej ! –De konstatérer blot, at det var en fejl med alle de muslimer !

 43. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Mehmet Sami Gür er et fælls navn for flere personer. Sproget varierer fra – til + og “VI” bor i Danmark, men lever i Tyrkiet. Nu er der snart valg i Tyrkiet, derfor har “Gür” travlt. Der er svindel og neopotisme i alle lande og alle ved, at magt korrumperer. Des længere et menneske sidder ved magten, des mere korrumperet bliver dette menneske, uanset religion, eller land.
  Lad os nu se, om tyrkerne får den samme præsident til 2029.

 44. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Mehmet Sami Gür er et fælls navn for flere personer. Sproget varierer fra – til + og “VI” bor i Danmark, men lever i Tyrkiet. Nu er der snart valg i Tyrkiet, derfor har “Gür” travlt. Der er svindel og neopotisme i alle lande og alle ved, at magt korrumperer. Des længere et menneske sidder ved magten, des mere korrumperet bliver dette menneske, uanset religion, eller land.
  Lad os nu se, om tyrkerne får den samme præsident til 2029. A

 45. Af Jan Petersen

  -

  Der er selvsagt en dybere psykologisk mening med at påføre nutiden skyldkomplekser fra fortiden, de ingen andel har i. En rimelig valid forklaring – at fjerne fokus fra dagsaktuelle problemer. Om afledningsmanøvren sker i form af alternative- selected- vinklet- redigeret- eller direkte fake news, er utrolig svært at gennemskue. I så henseende er det vel 1. april stort set hele året for mainstream media !

 46. Af P Christensen

  -

  Naturligvis skal nulevende, der ikke har ansvar for slaveriet,
  ikke give undskyldninger til nulevende, der ikke har været slaver.

  I stedet burde danskerne have undskyldninger fra danske politikere for seneste årtiers megen landskadelige politik, der især hvad angår EU og negativ ladet indvandring har gjort os til verdens dyreste discountland, og et klart mere indskrænket land med mindre selvbestemmelse.

  I øvrigt forefindes globalt stadig slaveri, som man bør kaste sig over at bekæmpe.
  Eksempelvis dels i form af underbetalt arbejdskraft, dels i form af kvindens rolle i islam.

 47. Af Allan Hansen

  -

  Om en god undskyldning!

  Nuvel, der findes gode og dårlige undskyldninger
  – de sidste dækker, som regel over en løgn,,,,,,
  Men grundlæggende, bør man altid have overskud
  til, at give en undskyldning – når det ellers er på sin plads.

  FX: hvis man stempler folk for forbrydelser, de aldrig
  har begået, eller citerer folk for noget de aldrig har sagt
  – den slags er uhæderligt, og bør erkendes!!!
  Mht. slavehandlen, verden så helt anderledes ud for
  100 år siden – det skal dog ikke være en “dårlig,, undskyldning
  for en tragisk skandale!

  P.S: det var dog Europæerne og Amerikanerne, der
  fik sat en stopper for disse forbrydelser.
  Man anslår, at Europæerne deltog i denne slavehandel
  i 300 år med et samlet omfang på ca 3. millioner slaver købt af
  de arabiske slavehandler, der har kontroleret slavemarket
  i mere en 1000 år – man regner med, at der stadig, er omkring
  20. millioner slaver i den islamiske verden – desværre!

  Det, er i sig selv også en slags undskyldning
  – eller erkendelse – om man vil ?

 48. Af Henrik S

  -

  Lars Løkke bruger ordet utilgiveligt.
  På den måde stempler han danskere fra en hel anden tid som bevidst onde mennesker.
  En tid hvor slaveri var en fast del i alle lande og ikke blev opfattet som ondt af den herskende klasse.
  Derfor endnu en tåbelighed fra Lars Løkke.
  Endnu mere tåbeligt at danske skatteborgere skal betale for disse slavers efterkommeres uddannelse i Danmark , hvorefter de kan rejse hjem til det rige USA.
  Vi er jo så ufatteligt rige i Danmark , med et årligt underskud på 17 milliarder om året mange år fremover ifølge vores finansminister.
  Hvis danskere ikke , for de mange år siden , havde købt slaver i Afrika , havde disse slaver formentlig slet ikke have haft nogle efterkommere.
  Slet ikke hvis de var solgt til arabere.
  Deres egne solgte dem som slaver .
  Egentlig burde de være taknemmelige for at de blev købt af danskere.
  Men lad det nu ligge og lad os invitere alle englændere m.m.flere til Danmark og lad dem få gratis uddannelse pga vikingernes ugerninger for 1000 år siden- med fri kost og logi.
  Det kunne bare mangle.
  Med det er nok noget andet , da det ikke er sorte , det drejer sig om.
  Det er jo ekstra synd for de sorte.

 49. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er dansk medvirken til global slavehandel vel langt fra et overstået kapitel? Slavehandel er blot rebranded til asyl-flygtninge. Slavehandlere optræder nu blot som menneskesmuglere med gods aftagere på forskellige slavemarkeder i EU. Der sørger for endelig overdragelse af varen til staten. Alt sammen mod klækkelig betaling.

  I statens varetægt distribueres godset videre til en sværm af virksomheder under betegnelsen – godhedsindustrien. Det er alle gode mennesker, der arbejder ud fra devisen – egen lykkes smed – rimelig god løn og pension. Alle involverede i slavehandelen knokler som besatte. De eneste, der ikke laver noget, er slaverne. De bliver ansat på evig offentlig forsørgelse.

  At slaver ansættes på evig offentlig forsørgelse forklarer udvalgte eksperter så – som et absolut plus på dansk BNP og konkurrenceevne med udlandet. Med udlandet menes muligvis det land slaverne kom fra, og hvor de egentlig burde arbejde og konkurrere mod feks Danmark.

  Der var ligesom lidt logik i tidligere slavehandel – gratis arbejdskraft. Den logik synes unægtelig at være forsvundet i moderne slavehandel, hvor slaverne bare skal fede den af på det offentlige-skatteydernes regning.

 50. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Helge Nørager

  Helt enig i dit indlæg.

  At give et parti med så lille opbakning ved folketingsvalgene som Radikale ansvaret for alverdens ulykker er latterligt.

  Det var ikke Radikale men VKO, der stemte for dansk deltagelse baseret på en kæmpeløgn i den katastrofale irakinvasion. Resultatet af denne beslutning ser vi stadig i Irak og Syrien.

  Radikale fik stor indflydelse på den økonomiske politik i Thorningregeringen. Der var også et kæmpe oprydningsarbejde efter Fogh og Løkke. Mig bekendt blev der indført stramninger m.h.t. flygtninge og indvandrere af Thornings regering.

  Jeg har aldrig stemt på Radikale, men jeg tror, at hadet til partiet skyldes, at de er 180 grader uenige med blå stue og Socialdemokratiet, når det drejer sig om flygtninge og indvandrere.

  Prøv at lægge stemmerne fra blå stue og socialdemokraterne sammen og fortæl, hvor stor indflydelse Radikales mandater har på vores indvandrerpolitik.

 51. Af den hvide pimpernel

  -

  En artikel i Børsen i dag lørdag fortæller om at de offentlige hospitaler ofte behandler deres “kunder” – patienterne og de pårørende – så ringe, frækt og uforskammet – at hvis der var tale om private hospitaler, ville de hurtigt blive lukket. Private hospitaler er nemlig nødt til at behandle kunderne ordentligt. For kunderne bliver væk, hvis et privat hospital bliver berygtet for dårlig behandling.

 52. Af den hvide pimpernel

  -

  Også Berlin gske skriver om usle forhold i dele af sundhedssystemet. “Menneskehandel i psykiatrien” hedder artiklen. Det er fint at sandheden begynder at komme frem. For bare et par år siden dækkede mange aviser over hvad der foregik af svineri, brutalitet, svigt og uhyrligheder overfor patienter og pårørende. (private psykiske sygehuse burde oprettes)

 53. Af den hvide pimpernel

  -

  Vedrørende skandaløs behandling af patienter og pårørende – se også frihedssocialisternes blog om sexisme.

 54. Af Gert Hansen

  -

  Mehmet Sami Gür:

  Jeg savner svar fra dig til mine spørgsmål igår kl. 17.01?

 55. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gür, du har vist aldrig rigtig været i Tyskland. Jeg selv kørte igennem landet i 1956 for første gang med mine forældre. Har siden været der utallige gange, taler sproget, var professor i Hamburg en kort stund.

  I 1956 var Tyskland en gigantisk Umleitung. Ikke en eneste motovejsbro stod op. Krigsskaderne i de store byer var helt øjensynlige. Specielt husker jeg Hannover, hvor i centrum de tomme murskaller stod op i flere etager på begge sider. Året efter var det meste væk. Tyskernes Wirtschaftswunder var i fuld sving, i høj grad hjulpet af Marshallhjælpen. Jeg kan love dig for, at Bundesrepublikken kom igang igen med amerikansk velvilje, som også resten af Vesteuropa. Peter Sellers lavede en film i 1960erne, “Musen der brølte”, om et lille land i Alperne, der var gået fallit og ville finde ud af, hvad der var galt: Der nævntes de to hurtigst voksende økonomier i perioden, den tyske og den japanske. Hvad havde de to lande tilfælles? Jo, de havde erklæret krig mod USA og derefter overgivet sig, hvorefter hjælpen væltede ind.

  Men du har ret i, at tyskerne meget nødigt ser værnemagten genopstå. De er vaccinerede. Det tog 139 år, fra Jena i 1806 til Berlin i 1945. Men hvis den dumme nationalisme, som så mange her også giver udtryk for, får overhånd, kan det jo ændre sig til det værre igen.

 56. Af Niels Peter Lemche Lemche

  -

  Sørine, når du er færdig med kirkekaffen, gider du så frigive en svar til Gür i dit filter? Please!

 57. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Svar til Gert Hansen:

  Human Development Report er et vestligt institut og agerer desværre ikke neutralt og objektivt.

  Hvis du spørger mig, så ligger Tyrkiet i top 10:

  – Tyrkiet giver husly, hjælp og støtte til flere end 3,5 millioner flygtninge.
  – Alle etniske, religiøse og kulturelle minoriteter har friheden til at anvende eget sprog, institut og egen skole, kanal, kirke og synagoge, inkl. tilkald til bøn med kirkeklokker osv.

  I Danmark og i resten af Europa må moskeerne ikke tilkalde til bøn! I Danmark har inkompetente og korrupte politikere lovliggjort smykkeloven! Fra nu af må små flygtningebørn heller ikke få adgang til dansk jord! Hvor demokratisk er det? Hvad har det med menneskerettigheder at gøre?

  – Der er mere demokrati, menneskerettigheder, pressefrihed og m.m. i Tyrkiet end der er i vesten. Den nye forfatning, som tyrkerne skal stemme om d. 16. april, skal give mere demokrati, menneskerettigheder og pressefrihed end man omvendt går og tror herhjemme og andre steder i vesten. Tyrkiet fornyer sig og reformerer sig. Det skal vesten også overveje, men det kan man bare ikke, fordi de højreekstremistiske kræfter har vind i sejlene!

  Det er det vesten er bange for. Vesten er bange for, at Tyrkiet bliver bedre og overhaler vesten i demokrati, menneskerettigheder, pressefrihed, velstand, velfærd, videnskab og m.v. Derfor forsøger vesten at vise et monster billede af Erdogan, Tyrkiet og tyrkerne.
  Men vi tyrkere og muslimer ved godt, hvem i virkeligheden er englen og dæmonen og hvad er sandt og usandt. De vestlige korrupte medier, intellektuelle og politikere forsøger ihærdigt at eksportere atl vestligt problem til Islam, muslimer, tyrkere og Erdogans Tyrkiet, men hjælper det? Gu gør det ej!

  Erdogan er der stadig og han er langt stærkere end nogensinde før. Han vil få mindst 65% af stemmerne til den nye forfatning, fordi Tyskland, Holland, Østrig, Belgien, Schweiz og ja – Danmark har dummet sig ved at blokere for tyrkiske ministres besøg og desværre ved at sende politiets aggression overfor herboende tyrkere. Det var netop det Erdogan ønskede sig.

  Så, alt er politisk drevet i vesten, også Human Development Report. Selv landene til Eurovision Song Contest (europæisk melodi grandprix) træffer politiske, ideologiske, sproglige, religiøse og kulturelle beslutninger, når de giver points til hinanden, ikke sandt?

 58. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Svar til Gert Hansen:

  Human Development Report er et vestligt institut og agerer desværre ikke neutralt og objektivt.

  Hvis du spørger mig, så ligger Tyrkiet i top 10:

  – Tyrkiet giver husly, hjælp og støtte til flere end 3,5 millioner flygtninge.
  – Alle etniske, religiøse og kulturelle minoriteter har friheden til at anvende eget sprog, institut og egen skole, kanal, kirke og synagoge, inkl. tilkald til bøn med kirkeklokker osv.

  I Danmark og i resten af Europa må moskeerne ikke tilkalde til bøn! I Danmark har inkompetente og korrupte politikere lovliggjort smykkeloven! Fra nu af må små flygtningebørn heller ikke få adgang til dansk jord! Hvor demokratisk er det? Hvad har det med menneskerettigheder at gøre? Hvorfor er disse umenneskelige oplysninger ikke medtaget i overvejelserne på Human Development Report! Jamen kan du ikke se hykleriet, kynismen og partiskheden?

  – Der er mere demokrati, menneskerettigheder, pressefrihed og m.m. i Tyrkiet end der er i vesten. Den nye forfatning, som tyrkerne skal stemme om d. 16. april, skal give mere demokrati, menneskerettigheder og pressefrihed end man omvendt går og tror herhjemme og andre steder i vesten. Tyrkiet fornyer sig og reformerer sig. Det skal vesten også overveje, men det kan man bare ikke, fordi de højreekstremistiske kræfter har vind i sejlene i vesten!

  Det er det vesten er bange for. Vesten er bange for, at Tyrkiet bliver bedre og overhaler vesten i demokrati, menneskerettigheder, pressefrihed, velstand, velfærd, videnskab og m.v. Derfor forsøger vesten at vise et monster billede af Erdogan, Tyrkiet og tyrkerne.
  Men vi tyrkere og muslimer ved godt, hvem i virkeligheden er englen og dæmonen og hvad er sandt og usandt. De vestlige korrupte medier, intellektuelle og politikere forsøger ihærdigt at eksportere alt vestligt problem til Islam, muslimer, tyrkere og Erdogans Tyrkiet, men hjælper det? Gu gør det ej!

  Fat det nu!

  Erdogan er der stadigvæk og han er langt stærkere end nogensinde før. Han vil få mindst 65% af stemmerne til den nye forfatning, fordi Tyskland, Holland, Østrig, Belgien, Schweiz og ja – Danmark har dummet sig ved at blokere for tyrkiske ministres besøg og desværre ved at sende politiets aggressive styrker overfor herboende tyrkere. Det var netop det Erdogan ønskede sig. Og I gik med på hans fælde!

  Så, alt er politisk drevet i vesten, også Human Development Report. Selv landene til Eurovision Song Contest (europæisk melodi grandprix) træffer politiske, ideologiske, sproglige, religiøse og kulturelle beslutninger, når de giver points til hinanden, ikke sandt?

  Og journalister i Tyrkiet blev ikke fængslet, fordi de har ytret sig, men fordi der er klare og seriøse beviser for deres samarbejde med terroristerne! Journalister er ikke hævet over loven, igås?

 59. Af Birger Nielsen

  -

  Det er utroligt, at en dansk-tyrker som Mehmet Gyr i den grad hylder en reaktionær og religiøs enehersker som Erdogan, der undertrykker et stort mindretal af formentlig veluddannede og mindre religiøse landsmænd. Har Gyr ikke haft glæde af vestlig velfærd, frihed og demokrati.
  Trist for Tyrkiet.

 60. Af Allan Hansen

  -

  @ Fladfisk
  Jeg tror sgu du har ret – for engangs skyld
  KL 18:39 – for så dumme kvinder findes
  der sgu ikke!

 61. Af Niels Peter Lemche

  -

  ALLAN HANSEN, nej vel?

 62. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Det interessante ved de kristne og andre troende, er hvorledes de ikke evner at undskylde for deres forbrydelser.

  Er vel roden til religionens indbygget ondskab? At de kan pege paa et littaert vaerk skrevet af magthaver litteratur skrivere og sige at kun han bedoemmer skyld?

  Deri ligger den manglende humanisme og uanstaendighed i jer troende.

 63. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Mht. Pjattet om borgerliges “stramme indvandringspolitik” er soerine historieloes. Har vel laest om den i sin eneste laeste sorte bog?

  Man kommer ikke uden om at B sammen med bt, JP og WA er ledende i fakenews i DK.

  Dagligt overstroemmer i mediet med loegn og bedrag om blaa bloks stramme indvandringspolitik mens roed blok ltid leder her.

  Fx startede det hele under bla schluter.

  Fx. Mere end fordoblet vko indvandrerantallet over 10 aar, end under nyrups 10 aar.

  Fx mere end fordoblet fadbamse regeringen med df i spidsen, antallet af flygtninge?

  Fx. Har vi modtaget 200.000 ialt indvandrer de sidste 2 aar alene?

  Bliver spaendende at foelge om S-DF regeringen der snarest kommer efter danmrkshistoriens mest upopulaere regering, endelig faar ryddet op i den lempelige borgerlige indvandrerpolitik?

 64. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Njh

  Roede hader radikle for deres borgerlige elitere pengepolitik. Blaa for deres flygtningepolitik.

  Som beskrevet ovenover har de blaa altid loendumperpolitik her for oeje historisk.

  Ps islandsk indvandring koster ogsaa. Og de er heller ikke mere danske end fx tysk-schweizeren lemche i dag. Isaer paa stjaaldne danske uddannelser er de dyre i drift for os aegtedanskere.

 65. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Njh

  Roede hader radikle for deres borgerlige elitere pengepolitik. Blaa for deres flygtningepolitik…

  Som beskrevet ovenover har de blaa altid loendumperpolitik her for oeje historisk.

  Ps islandsk indvandring koster ogsaa. Og de er heller ikke mere danske end fx tysk-schweizeren lemche i dag. Isaer paa stjaaldne danske uddannelser er de dyre i drift for os aegtedanskere.

 66. Af Lene H Madsen

  -

  Det begyndte i Afghanistan med de onde røde børnespisene Russer…
  Måske skulle vi give russerne en kæmpe undskyldning for alt det vesten støttede i Afghanistan..Måske skulle vi give Irakkerne en kæmpe undskyldning for invasionen og den store kamp mod masse ødelæggelses våben.
  Russerne var inviteret af den daværende regering for at hjælpe til for at skabe et sekulariseret samfund i bjergområderne hvor ingen kunne læse og skrive. Deres forståelse af verden lignede den man havde under Alexsander den store og vi kaldte dem for frihedskæmper (mudjihadjin)
  Vi fremstillede dem som helte, husk Rambo og selv James Bond udførte reklame for deres trang til frihed og kamp mod de onde russer…..
  Så har vi ikke talt om Irak…
  Ris til egen røv kan man vel sige resultatet blev. Vi ( nato,usa.) satte en idiot på toppen af kransekagen og til gengæld tømte vestlige firmaer deres undergrund for værdier…
  Så støttede vi drukkenbolten Jeltsin der tømte statskassen og satte Putin på tronen der så til gengæld holdt ham ude af fængsel…..
  Jo vesten har selv skabt det meste af den uorden og uro vi nu ser og bekæmper ude i verden…

 67. Af Jesper Lund Lund

  -

  De ny voksne Gudhavnsdrenge ønsker en undskyldning fra det officielle Danmark for den frygtelige behandling, de blev udsat for på børnehjemmet Godhavn. Jeg vil hermed opfordrer Sørine Gotfredsen til at fundere over hvorfor de så inderligt ønsker denne undskyldning. Kunne det være at de med denne undskyldning fik en anerkendelse af de var blevet udsat for en frygtelige behandling?

 68. Af Jesper Lund Lund

  -

  De ny voksne->De nu voksne

 69. Af J Nielsen

  -

  Gudhavnsdrenge->Godhavnsdrenge

 70. Af J Nielsen

  -

  “Lars Løkke bruger ordet utilgiveligt.”

  Det gør han, ja, og jeg tror det er det bedste ordvalg jeg har hørt fra den mand. Det har jeg respekt for.

  Enhver undskyldning ville være malplaceret. Det kan simpelthen ikke være dybtfølt, med tanke på den forløbne tid. Det ville virke billigt. En nem måde at lukke sagen på.

  Ved at kalde det utilgiveligt giver han den anden part mulighed for at ophøje sig selv ved alligevel at tilgive. Og det er en stor gave.

 71. Af J Hanse n

  -

  Har SG også indført censur?

 72. Af J. Hanse n

  -

  Nå.
  Det har hun ikke.
  Der må være et ord i mit indlæg som står på censur listen i Berlingske.
  Eller måske er indlægget for langt.

 73. Af J. Hanse n

  -

  Nå.
  Det har hun ikke.
  Der må være et ord i mit indlæg som står på cens ur listen i Berlingske.
  Eller måske er indlægget for langt.

 74. Af Jesper Lund Lund

  -

  J Nielsen
  Så det officielle Danmark skal fortælle de nu voksne Godhavnsdrenge, at de ikke vil få en undskyldning, da det ville være for billigt? Og det på trods af de inderligt ønsker en sådan undskyldning.

  Det officielle Danmark har givet undskyldninger. Anders Fogh gjorde det i Mindelundenden 4. maj 2005.Han undskyldte bl.a. for, at danske myndigheder i 1930’erne udviste jødiske flygtninge til forfølgelse og død i Tyskland.

 75. Af Hul igennem?

  -

  -Aldrig sige undskyld for sandheden. Husk det altid.

 76. Af lisbeth soerensen

  -

  Censuren er massiv nu ja jh.

  Lader kun til at taaber og ikke danskere som teddy og tyskerlemche nu faar lov at deltage i debatten.
  Harmloese taaber naturligvis vis meninger ingen frygter.

  Os andre faar enkelte kommentarer igennem paa nye servere. Men stoevring ash , holm, tj, uffe j m.fl har lukket ned for alt ytringsfrihed.

  Rene borgerlige anti-demokrater hele buntet og plutokrater.

 77. Af lisbeth soerensen

  -

  90 mod 85 mandater har “blaa blok” nu!

  Naturligvis ikke indbergnet df saa er vi oppe paa hvad 110?

  Nye tider kommer snarest. Hvis de faar indfoert en stram indvandringspolitik modsat de blaa, har vi derefter roed ledelse i en generation.

Kommentarer er lukket.