Fornuften dræber Luther

Af Sørine Gotfredsen 73

Det overrasker ikke, at dette år 2017, hvor vi fejrer 500-året for Reformationen, byder på angreb på Martin Luther. I 1517 indledte munken i Wittenberg den store bevægelse ved at offentliggøre 95 kritiske teser angående kirkens udvikling. Herfra voksede Reformationen, og Luther er central i dansk kirkeliv og naturligvis uundgåeligt pensum for enhver teolog. Luther var dog også en barsk og kompromisløs mand, der indbyder til kritik, og det har han fået af professor Frederik Stjernfelt, der med bogen Syv myter om Martin Luther vil demontere Luthers status, som han finder ganske malplaceret. Stjernfelts bog består af kendt, ja, nærmest fortærsket stof, men man fornemmer alligevel professorens fryd ved atter at forarges over Luthers jødesyn, brutale tendenser og vilde svovltale. Personligt kender jeg ingen teologer, der ikke er bekendt med disse skyggesider, og problemet er altså ikke, at Luther kritikløst ophøjes. Problemet er, at man så nemt fristes til at bruge ham efter eget behov.

Dette gælder også Stjernfelt, hvis aversion mod kristendom pibler frem mellem linjerne, og at han kan ophidse åndsfæller, fik man forleden bekræftet i denne avis. Søren Kassebeer leverede den 25. marts en anmeldelse i form af et absurd undergivent medløb båret af en tilsyneladende begrænset viden angående både Luther og teologers syn på ham. En sådan anmeldelse er under niveau for en begavet avis, og mens pladsen her er for trang til at komme ud i hjørnerne, vil vi se på et begreb, der ligger til grund for megen forargelse. Nemlig, fornuften. Stjernfelt fremhæver Luthers tanke om, at jo svagere fornuften er, desto større er evnen til at modtage troen, hvilket selvsagt får oplysningsdisciple til at se rødt. Sagen er, at Luther kritiserer fornuften, fordi han frygter, at menneskets hovmodige selvovervurdering vil blokere for gudstro og næstekærlighed. Alt er for ham tro eller ikke tro, Guds værk eller det ondes værk, og den store reformatoriske pointe er, at menneskets bestræbelse ikke skal behage Gud, den skal derimod komme det andet menneske til gode. Luthers teologi henviser os til den konkrete verden, hvor troen bliver et medmenneskeligt anliggende sat i forhold til vores dømmekraft. I modtagelsen af troen er fornuften en barriere. I hverdagens virke er den sammen med samvittigheden levende.

Dette er vitalt i forståelsen af Luthers blivende betydning. Han ønsker at frisætte os fra det fangenskab, der får os til at tro, at vi skal præstere os til vores egen frelse – et fangenskab, der jo hele tiden opstår i nye skikkelser. I stedet skal vi bidrage til hinandens bedste. Ingen påstår, at denne tænkning afholdt Luther fra at være voldsomt kompromisløs i sin kamp, men i vor tids fornuftsstyrede regime har mange svært ved overhovedet at begribe troens betydning. Og dermed også Luthers. Vi har med den tidligere pave, Josef Ratzingers, ord udviklet ”en kultur af den fuldstændige selvberoende fornuft”, og de fordømmende Luther-skriverier, vi for tiden oplever, viser, hvordan man med fornuften som afgud kan dræbe dyrebare nuancer. Kritikken af Martin Luther hører til i dette jubilæumsår, men når den udfoldes med afsæt i foragt for tro og kristendom, opnår man mest af alt at promovere sit eget ståsted. Og gør det nogen klogere?

73 kommentarer RSS

 1. Af J. Hanse n

  -

  Stjernfelts vurderinger er uden tvivl mere lødige og sandfærdige end dem, som vi får fra sorte reaktionære præster.

 2. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Sørine, repræsenterer han egentlig ikke bare den traditionelle kulturradikalisme, som har hærget siden Brandes’ tid? Dvs., er hans kritik egentlig ikke bare den sædvanlige kulturradikalistiske religionskritik?

 3. Af Maria Due

  -

  Det er den samme metode, som anvendes overalt i indvandringsdebatten, hvor man hiver datiden ud af sin sammenhæng og moraliserer efter nutidens forhold, normer, viden og politiske korrekthed. Eller man bomber nutiden tilbage til fortiden og forventer, at nutidens mennesker vil reagere som fortidens. Derefter er der frit spil.

  “Vi har med den tidligere pave, Josef Ratzingers, ord udviklet ”en kultur af den fuldstændige selvberoende fornuft”, og de fordømmende Luther-skriverier, vi for tiden oplever, viser, hvordan man med fornuften som afgud kan dræbe dyrebare nuancer. Kritikken af Martin Luther hører til i dette jubilæumsår, men når den udfoldes med afsæt i foragt for tro og kristendom, opnår man mest af alt at promovere sit eget ståsted. Og gør det nogen klogere?”

  Nej, det gør ingen klogere, men at læse Stjernfeldt vil ofte sige, at man ender i et underligt goldt landskab, hvorfra der ikke så meget som antydes en vej endsige mulig sti bort. Det er der ikke grund til at misunde ham. Han er ikke en stjerne på filosofiens himmel, hvor der i det hele taget ikke er trængsel i disse år.

 4. Af Jesper Lund

  -

  Martin Luther levede for 500 år siden. Præcist fra 1483 til 1546. Det må være på tide at vi i dag overvejer om vi overhovedet kan bruge hans tanker i dagens Danmark.

  Reformationen skete i Danmark i 1536. Fra begyndelsen af 1600-tallet blev Danmark en kolonimagt. Var reformationen årsagen til at Danmark blev en kolonimagt?

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Lund, lidt billigt ikke, din antagelse af sammenhængen mellem reformation og kolonisme. Var Spanien blevet reformeret? Man kan ikke sige, at Spanien og Portugal holdt sig tilbage fra at skabe kolonier. Mon ikke der er andre årsager?

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og så endelig: Luther led jo den skæbne at blive kirkefader for de næste generationer af lutheranere. Gad vide, hvad Hr. Martin havde sagt til det? Men Jesper Lunds spørgsmål, om vi overhovedet kan bruge hans tanker idag, er relevant, for det tvinger den moderne teolog til at skelne mellem det, der er bundet i Luthers samtid,. og det, der har værdi også idag. Men sådan er det jo med alle store tænkere. Noget er stadig relevant, noget til at le af, og så er det ligegyldigt, om det er Luther, Platon eller Kant.

  En anden grund til fortsat at beskæftige sig med Luther er den brug af ham, man ikke mindst ser i de luthersk missionske kredse. Her benyttes han også som kirkefader og talsmand for tanker, som aldrig var hans. For mere end tredive år siden havde jeg et seminar over fundamentalisme på Aarhus Universitet. En af de “sorte” fra Menighedsfakultetet ville skrive opgave om Luthers skriftsyn, idet han troede, at så var han på den sikre side. To uger efter sit assignment kom han ind til mig og sagde temmelig rystet: Jamen Luther er jo ikke fundamentalist! Men at gøre ham til kirkefader er ikke luthersk. Som den store engelske teolog, James Barr, skrev om en amerikansk kollega: Han har fire kirkefædre: Paulus, Augustin, Luther og Karl Barth i opadstigende rækkefølge.

  Man skal så også lige huske på, at tidehverv nok deler den amerikanske teologs syn på “kirkefædrene”.

 7. Af J. Hans en

  -

  AF JESPER LUN D – 4. APRIL 2017 08:12
  “Reformationen skete i Danmark i 1536. Fra begyndelsen af 1600-tallet blev Danmark en kolonimagt. Var reformationen årsagen til at Danmark blev en kolonimagt?”

  Svært at sige.
  Men det strafferetslige system i Danmark blev tilsyneladende langt strengere efter reformationen.

 8. Af Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche
  Det var for at provokere. Vi fejrer 500-året for Reformationen, som vi tillægger stor betydning for den danske samfundsudvikling og opfatter som en del af vores kulturarv. Men når det drejer sig om Danmark som kolonimagt, specielt Danmarks slavetid. Uha da da, så var Danmark noget helt andet på det tidspunkt. Noget, som slet ikke hører med til vores kulturarv. Hykleri.

 9. Af Kim Sørensen

  -

  Jeg har ikke læst Stjernfelts bog. Så jeg må tage Gotfredsens (er det i øvrigt ikke det mest fantastiske navn til en teolog?) ord for gode varer og i så fald lyder det bestemt som om Stjernfelt rammer ved siden af målet. Men er det trods alt ikke at foretrække, hvis Luthers minde skal gøres ordentligt ære? Om ikke andet til at afbalancere den romantisering af Luther, der har været med til at give mange generationer europæere et forenklet eller direkte misvisende indtryk af mandens rolle i kristendommen og hele den vestlige verdens historie/udvikling?
  De fleste mennesker ser vel Luther som en småskør hyggeonkel, der gjorde op med katolicismens forstokkethed ved at knalde sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. Men det er jo bare en myte og tilmed en der stikker for dybt til at kunne rettes op, hvis bare man husker at bemærke, at han nok slet ikke slog teserne op på kirkedøren alligevel. I den myte er der nemlig ikke meget plads til hans arbejde med oversættelse af Bibelen og brug af Gutenbergs trykpresse, som havde en enorm betydning for den brede befolknings læsefærdigheder og derfor også deres mulighed for at træde ind i den samfunds-debat og -udvikling, der pludseligt var åbnet op for. Der er heller ikke plads til at tale om hans rolle i det ryk væk fra kausalismen, der blev startet med Bjergprædikenen.
  Så hvorfor ikke byde Stjernfelts bog velkommen? Han rammer muligvis forbi målet på flere punkter. Men “myten Luther” er vel hverken i teologernes, de troendes eller vi andres interesse?

 10. Af Jesper Lund

  -

  J. Hansen
  Den første heksebrænding i Danmark fandt sted i Stege i 1540. Kun 4 år efter at reformationen skete i Danmark.

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Lund, enig!

  og til J.Hansen, måske, men én ting kom til at ramme os hårdere efter reformationen: Den enkeltes syndsbevidsthed. Katolikkerne har den geniale opfindelse, der hedder at gå til skrifte og få præstens tilgivelse.

  Derfor er afslutningen på “Godfather” (romanen) så utrolig morsom: “Den gamle fru Corleone plejede at gå til kirken hver fredag for at bede for sin mands evige sjæl. Nu går den gamle fru Corleone sammen med den unge fru Corleone hver fredag til kirken for at bede for deres mænds udødelige sjæle!” Altså mandag til torsdag plaffer du dine ofre ned. Fredag går du til præsten og får syndsforladelse. Weekenden holder du fri — især søndag, Herrens dag — og mandag er du frisk til en ny omgang. Det er da smart fundet på.

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kim Sørensen, det vides ikke, om det er en myte eller ej. Det var vist praksis i datiden, at sådanne teser blev slået op på kirkedørene overalt i Wittenberg. Men datoen er korrekt, da teserne den dag sendtes til Albrecht von Brandenburg, ærkebiskoppen i Magdeburg og Mainz.

  Det er vist også en kendsgerning, at teserne inden midten af november samme år var i viidt omløb pga. bruges af trykpressen. Myten er god nok, som myte, men heller ikke mere.

 13. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Sørine, et par små indlæg i dit filter.

 14. Af Torben Madsen

  -

  Meget fin kommentar fra Sørine Gotfredsen til Frederik Stjernfeldts Luther-syn.
  Det er også godt at få placeret Luthers syn på fornuften i hans sammenhæng i stedet for i vores sammenhæng.
  Man kommer til at tænke den gamle poet og hedning Sophus Claussens sætning: “Fornuften trænger ikke ned i de Brønde, hvorfra Overbevisningen stiger op.” Men fornuften er selvfølgelig
  uomgængelig for samfund, fællesskab og sprog.

 15. Af Niels Poulsen

  -

  “Hjertet har sine grunde, som fornuften ikke kender.”

  Jeg synes, at Pascal tit minder om Luther. Han har ikke Luthers grove sprog, men en oprigtig fortvivlelse over et tavst univers, som aldrig svarer på ens eksistentielle spørgsmål. Kristendommen forklarer overbevisende menneskets splittede væsen som en mellemting mellem engel og abe. Pascal oplevede som et andet plaget menneske, Bibelens Job, at se Gud. Ikke teologernes Gud, men Abraham, Isak og Jacobs Gud. Han havde et bevægende notat om åbenbaringen syet ind i sit tøj. Til sidst fik han altså svar.

  Slaveriet toppede i oplysningstiden, fornuftens tidsalder. Det var romantikkens præster, deriblandt Grundtvig, som kæmpede for slaveriets ophævelse. Alle mennesker er født lige, for de er ifølge Bibelen skabt i Guds billede.

  Jeg vil ikke fordømme Frederik Stjernfelt, som andre gør i tråden, for han er en klog mand, som kæmper kompromiløst for ytringsfriheden. På den måde minder han om Luther, kompromisløsheden gælder blot en anden sag, og hjertet er hos det på nogen måder tvivlsomme kontinentale oplysningsprojekt. Men man kan godt være klog og tage fejl – endda på en begavet måde.

 16. Af Maria Due

  -

  “Slaveriet toppede i oplysningstiden, fornuftens tidsalder. Det var romantikkens præster, deriblandt Grundtvig, som kæmpede for slaveriets ophævelse.”

  Altid denne primitive generalisering, der i Niels Poulsens optik beviser, at liberalisme er ond. Ikke desto mindre var det netop i oplysningstiden og blandt de mest liberale, at modviljen mod slaveriet voksede frem og også blev praktiseret. Der er der mange eksempler på, og det er helt naturligt, fordi det er indbygget i den liberale tænkemåde. Dette ville Poulsen vide, hvis hen havde viden om det, som hen i årevis har lagt for had.

 17. Af Kim Sørensen

  -

  Niels Peter Lemche

  Pointen er at det egentlig er underordnet. Slog han teserne op på kirkedøren? Stak han højre eller venstre ben i bukserne først? Who cares?
  Det interessante er hans teologiske indflydelse, formidlingsarbejdet og alt det der “kedelige”, der, i hvert fald i min skoletid, har stået i skyggen af en ligegyldig mytedannelse og en lige så ligegyldig diskussion om myterne. Og i den forbindelse synes jeg – med forbehold for jeg ikke har læst skidtet, men kun Gotfredsens kritik og et par anmeldelser – Stjernfelt gør en del gavn med sin bog. Man kan være enig eller uenig med Stjernfelt i den konkrete kritik. Men han bidrager umiddelbart til at bringe diskussionen ind på sporet af det essentielle og det synes jeg bestemt er en god ting.

 18. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kim Sørensen, det har du fuldstændig ret i. Det falder også i hak med, at det interessante idag — bortset fra kirkehistorikernes interesse i den historiske side af sagen — at se på, hvad han betyder nu.

  Det Teologiske Fakultet kører i foråret en forelæsningsrække for almenheden, der netop handler om dette, hvis jeg har forstået det ret.

 19. Af Niels Poulsen

  -

  “Ikke desto mindre var det netop i oplysningstiden og blandt de mest liberale, at modviljen mod slaveriet voksede frem …”

  Ja, ikke mindst George Washington, som holdt slaver, og hvis gebis efter sigende bl.a. bestod af deres tænder. Haps sagde det …

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Poulsen,

  Ja, fra Virginia, der endnu, da borgerkrigen startede, valgte the Confederation. Ting tager tid. Du kunne også have nævnt Thomas Jefferson, der skrev Uafhængigjedserklæringen og blev USAs tredje præsident. Han var også fra Virginia, og fik vist en masse børn med sin samleverske, Sally Hemings, der var halvt afroamerikaner.

  Men man skal så lige tage med, at én ting er, hvad intellektuelle sagde og mente i oplysningstiden, noget andet hvad almindelige mennesker i den nyrige klasse under industrialiseringen mente og troede på. De sidste har nok i høj grad haft samme opfattelse, som deres forfædre vedrørende slaveriet. Pengene kom først, og de havde heller ikke noget imod at behandle industriarbejderne som nærmest slaver.

 21. Af den hvide pimpernel

  -

  Vi foreslå at man også offentliggør 95 kritiske teser ang. velfærdsstatens og hospitalsvæsnets senere udvikling. Måske slår 95 kritikpunkter ikke en gang til, for sundhedsvæsnet er ikke i fremgang, men i rivende tilbagegang, især hvad behandlingen af psykisk syge angår. De mest syge er underkastet et sandt rædselsregime, og det samme er de pårørende. Se hos ASH blog om hygge mv.

 22. Af Maria Due

  -

  Niels Poulsen.

  Martha og George Washington frigav i deres testamente deres slaver, som i datiden repræsenterede en stor værdi. Han forsøgte at balancere mellem datidens to mest fremtrædende politiske bevægelser.

  Thomas Jefferson var i samtiden berygtet for slaveforholdene på Monticello, og det er først i eftertiden, at hans image blev det, som venstrefløjen dyrker i dag. Det skete, efter at en amerikaner havde fået den idé at styrke amerikanernes nationale selvfølelse ved at udgive nogle pixi-lignende bøger, hvor forskellige mænd blev udnævnt til helte. For en nation må have helte. Tidligere var Jeffersons slaveforhold blevet hængt kraftigt ud i aviserne, og han lod sine slaver gå i arv til datteren.

  Min yndling blandt the founding fathers er som altid Alexander Hamilton, der så vidt vides aldrig havde slaver, selv om han hurtigt fik en stor husholdning og var opvokset på St. Croix, hvor slaver var en naturlig del af tjenestefolkene. Hamilton var i høj grad et barn af oplysningstiden. Og inden du får ham udnævnt til en iskold beregnende liberal kapitalist, skynder jeg mig at skrive, at han var modig, hotheaded, energisk, en womanizer af Guds nåde, var forgudet af sin kone, kunne skrive så englene sang, var så intelligent at selv Talleyrand i ham mente at have fundet sin lige, men at han var helt anderledes moralsk og ærekær end sin franske bekendt, og at han endte med at udkæmpe en unødvendig duel, som var en af datidens former for selvmord. Natten før lå han med sine børn under et træ i haven og så op på stjernerne. Der indgik ikke slaver i det skiftebo.

 23. Af Niels Poulsen

  -

  Det mest selvplageriske opgør med slavehandlen, jeg kender, er Joseph Conrads “Lord Jim” og “Mørkets hjerte”, baseret på selvoplevede hændelser som de er.

  Han var netop ikke en repræsentant for oplysningen (som eksempelvis Stjernfelt er det) men kulturpessimist og civilisationskritiker. Og jeg tror, at det er fra den slags mennesketyper, at de egentlige fremskridt i verden sker, hvis der overhovedet findes fremskridt.

  Tænk, hvis vi alle kunne få et skud Conrad-serum. Så havde vi ikke begyndt de seneste års krige, så havde vi ikke forsøgt at udbrede vores tvivlsomme liberale ideologi og abstrakte humanisme til verdens andre kulturer.

  Jeg tror ikke på liberale overmenneske, som Alexander Hamilton tilsyneladende var, men at vi, som Pascal udlægger det, er splittede væsner, midt mellem abe og engel, og fulde af brister, som Conrad beskriver det. Det liberale glansbillede har brug for det konservative korrektiv.

 24. Af Niels Poulsen

  -

  “Lord Jim” handler for øvrigt ikke om slavehandel, men om et lignede menneskeligt brist.

 25. Af Birger Nielsen

  -

  “Luther kritiserer fornuften, fordi han frygter, at menneskets hovmodige selvovervurdering vil blokere for gudstro og næstekærlighed”.

  Ja Luther har givetvis været en spændende person, som i allerhøjeste grad har præget Europas og kristendommens historie. Man den naive gudstro har dog præget hans virke.

  Ovennævnte sætning siger alt om problematikken.
  Fornuftig omtanke, nysgerrighed, viden og skepsis overfor paver, præster og profeter skal altså være noget negativt i forhold til at tro på guder, engle, legender og mysterier.
  Her må en stakkels ikketroende lades tilbage.

 26. Af Maria Due

  -

  Niels Poulsen.

  Du vender som sædvanlig mine ord til noget negativt, skinhellig som du vælger at fremstå. Alexander Hamilton var netop ikke et overmenneske, og i modsætning til din romanfigur Lord Jim vidste han så udmærket, at han ikke var født under en lykkestjerne. Som barn sov han på gulvet hos sin enlige mor, der forsøgte at klare dagen og vejen, efter at børnenes far havde absenteret sig. Denne fattigdom og dette svigt arbejdede Hamilton lige fra drengeårene hårdt for at råde bod på, og det kom mange andre til gode, at han var så lynende godt begavet. Men den slags har altid en høj pris, for meget dygtige mennesker skaber stor misundelse.

  På Hamiltons tid var det en talemåde, at når man blev 50, havde man valget imellem at blive religiøs eller begå selvmord, underforstået at i den alder havde man oplevet så meget råddenskab og/eller var blevet så angst, at det enten var ubærligt eller måtte dulmes af troen på en bedre verden. Hamilton blev ikke religiøs og døde alt for ung. Luther valgte derimod at blive religiøs på en ny måde. Begge kom til at betyde meget godt for andre mennesker.

 27. Af Maria Due

  -

  Niels Poulsen.

  Du vender som sædvanlig mine ord til noget negativt, skinhellig som du vælger at fremstå. Alexander Hamilton var netop ikke et overmenneske, og i modsætning til din romanfigur Lord Jim vidste han så udmærket, at han ikke var født under en lykkestjerne. Som barn sov han på gulvet hos sin enlige mor, der forsøgte at klare dagen og vejen, efter at børnenes far havde absenteret sig. Denne fattigdom og dette svigt arbejdede Hamilton lige fra drengeårene hårdt for at råde bod på, og det kom mange andre til gode, at han var så lynende godt begavet. Men den slags har altid en høj pris, for meget dygtige mennesker skaber stor misundelse. Jefferson var så jaloux på Hamilton, at han skrev et smædebrev med falske oplysninger til Washington. Det er et af historiens berømte sammenstød.

  På Hamiltons tid var det en talemåde, at når man blev 50, havde man valget imellem at blive religiøs eller begå selvmord, underforstået at i den alder havde man oplevet så meget råddenskab og/eller var blevet så angst, at det enten var ubærligt eller måtte dulmes af troen på en bedre verden. Hamilton blev ikke religiøs og døde alt for ung. Luther valgte derimod at blive religiøs på en ny måde. Begge kom til at betyde meget godt for andre mennesker.

 28. Af Palle Huld

  -

  Kirken og andre religioner har alle dage været leveringsdygtige i horder af prædikanter og magthavere, som ikke sådan for alvor har bidraget til at befolkningen får mad på bordet.

  Men det overrasker nok heller ikke en nutidig præst, som alene er styret af fornuft og god moral..

 29. Af P Christensen

  -

  Jeg ser frem til et godt bud på Stjernfeldts næste bog:
  “50 myter om Muhammed”
  Med billleder…….

 30. Af Mehmet Sami Gür

  -

  MARTIN LUTHER BLEV GODT HJULPET OG STØTTET AF DEN OSMANNISKE SULTAN SÜLEYMAN DEN PRÆGTIGE (LEGISLATOREN) TIL FORMÅL AT FÅ RAM PÅ PAVEN OG KATOLITISMENS SUPERMAGT, DEN TYSK-ROMERSKE RIGE! SÅ, HVIS PROTESTANISMEN EKSISTERER IDAG, SÅ ER DET PÅ GRUND AF DE TYRKISKE OSMANNERE.

  Kilde:
  http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic129475.files/luther.pdf

 31. Af Lisbeth Soerensen

  -

  LU.THERS kritik mod joe.der og katolok.ker var noedvendigt. Men dk biskop.pers vom.me blev ikke mere magre efter ham?

  Luther selv et bevis herpaa? Fe.d som en toende mens folket sultet omkring ham mens de fodr.et ham?

  Ps indlaeg i filte.ret luci…..sorry stoe.vring?

  Reli.gion er altid pengekapitalisme. Mo.eget blev opfundet for at pacificere folket for magthaverne. Kun taaber er tro.ende. Dk som et af verdens mindst tro.ende har derfor en af verdens klogeste befolkninger….

 32. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nå, “Lisbeth”, når du kalder dig Lisbeth, bruger du forkert tastatur. Når du kalder dig “Lis” kan du godt finde det danske frem.

  Jep, Luther som ældre ligner en rigtig “tysker”, bredbuget. En rigtig tysk familiefar. Godt opfodret af den frafaldne nonne, Katharina von Borra, hans hustru.

  I øvrigt tror jeg ikke, at folk var så fattige omkring ham. Det var et meget rigt landbrugsområde.

 33. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gür, morson these; men det jeg mest for ud af den, er, at den osmanniske trussel tog kræfter væk, der kunne være brugt til at bekæmpe protestantismen. Om sultanen virkelig vidste det, eller om det var en bieffekt, ja, der er artiklen svagere.

 34. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Der er censur hos visse debattører herinde på Berlingske, inkl. Uffe Ellemann-Jensen, Kasper Støvring og Tom Jensen! Og I skal snakke om demokrati og ytringsfrihed! ja ja ja og bla bla bla…

 35. Af lis.be.th s.øren.sen

  -

  Dine konspirations teorier om tastatur kan vi ikke bruge til noget..Ny software på mobilen og det Danske tastatur vil ikke komme på endnu. Da jeg ikke har adgang til at kommentere hjemmefra mere, da alle indlæg derfra ikke kommer på må vi bruge de kommunikationsmuligheder bibliotekerne tilbyde nu en gang imellem..Snarest i udlandet og daglige nye servere uafbrudt og skal derefter kunne besvare tyskerlemche ,formentlig endda på dansk tastatur.

  Derudover at dine hadefulde indlæg mod Gur udansk og jødisk..Skam dig.

  Indfør nu den økonomiske boykot mod forbryderstaten Israel Danmark?

  PS indlæg i filteret Støvring igen.. 🙂

  Hvorfor i alverden bliver tyskerle.mche ved med at tale om Danskere og Danmark som om han er en del af vores kultur? du er ikke Dansker som undertegnede din kva.ksalver.

  Manden er jød.e og af Tysk-schweizisk oprindelse-før mellemøstlig-siger han selv..

  protestantiske kulturer støvring, har det kun bedre end andre verdensdele, fordi vi er mindre troende end de er..Der er en lige linie mellem hvor troende en befolkning, og hvor fornuftig og udvidet et samfund, økonomisk som socialt, er..

  Også et indlæg i filteret om dette?

 36. Af lis.be.th s.øren.sen

  -

  Indlæg til tyskerlemche i filteret? Svineri hvorledes denne mand der ikke er Dansker får ytringsfrihed, mens os ‘danskere ikke får det.

 37. Af Lone Mahmoud

  -

  Ægte spiritualitet handler ikke om, at tro på andre.

  Man skal tro på sig selv, for at kunne bruge troen aktivt, og tro handler ikke om, at tro på en frelser, uanset om det er Buddha, Moses, Jesus, Muhammed, eller andre.

  Tro er et aktivt skabende princip i sig selv.

  Tro kan skabe og destruere, uden fysiske handlinger – alene ved troen.

  Det lyder som magi – og det er, hvad det er, for de uindviede!

  Sådan er dét. Tro det, eller lad være.

 38. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg var desværre meget upræcis, hvad angår Pascal og Conrad.

  Pascal bruger ikke ordet “abe”, men “dyr”. “Mennesket er hverken engel eller dyr, det menneske som vil agere som engel, agerer som dyr.” Det er dette hovmod, som den liberale ideologi og abstrakte humanisme overtræder.

  Conrads romaner og noveller er ikke en kritik af det klassiske slaveri, som man så det i USA. Det er en anden tid. Hans kritik gælder den europæiske kolonialisme og dens udbytning af Afrika, i Mørkets hjerte belgiernes afstumpede regime i Congo. Så vidt jeg ved, var de sorte ikke slaver på dette tidspunkt, men nogle taler om forbrydelser begået mod menneskeheden større end nazisternes.

  For min skyld må man godt have Alexander Hamilton som en helt for den liberale ideologi. Hvis jeg havde noget imod ham, ville jeg bedrage mig selv.

  Men jeg kan ikke se, at de liberale spiller den afgørende rolle i afroamerikanernes befrielseshistorie. Længe efter slaveriets ophævelse var de andenrangsborgere i den amerikanske nation.

  Jeg mener, at det var kristendommen, som udvirkede deres befrielse og ikke den liberale ideologi.

  De fandt styrke i Bibelen. Bomuldsarbejderne identificerede sig med det jødiske folk under fangenskabet i Egypten og Jesu passion i deres smukke og bevægende spirituals. Den fremmeste borgerrettighedsforkæmper er opkaldt efter Martin Luther, de nordeuropæiske trossamfunds kirkefader og skolerne, som har løftet afroamerikanerne ind i USAs højeste embede (Obama) er skabt efter Grundtvigs forbillede. Almuen i Danmark og afroamerikanerne har fælles sag.

  Det er også tvivlsomt, om Luther blev “religiøs på en ny måde”. Han førte snarere kirken tilbage til evangeliet og Paulus’ oprindelige lære efter den katolske vildfarelse. I den forstand er Luther kulturkonservativ.

  Det er ikke de liberales utopier, som styrer og ændrer verden mod det bedre, men de kulturkonservatives genbekræftelse af de oprindelige værdier.

 39. Af Henrik Schelbeck

  -

  “… men i vor tids fornuftsstyrede regime har mange svært ved overhovedet at begribe troens betydning.”

  Det kaldes fremskridt, og heldigvis for det!

  Valget af ordet “regime” forekommer i øvrigt tendensiøst, men det er måske også meningen.

 40. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Det indlæg som Uffe Ellemann-Jensen (Kreml i fransk valgkamp) havde blokeret. Jeg beklager S.G.:

  KREML OG ANKARA VIL HAVE INDFLYDELSE I DET NYE USA OG EUROPA!

  EU er snart færdig, ihvertfald efter Le Pen bliver Frankrigs nye præsident. Ironisk nok mødtes de europæiske ledere med katolikkernes leder, paven, i Rom! Nok for at forsøge at hindre EU’s sammenbrud som den sidste udvej. Men hjælper det at søge hjælp hos paven i en ellers så polariseret og delte Europa set med ideologiske, religiøse, etniske, sproglige og nationale briller? Det er ihvertfald indviklet, vanskeligt og nemmere sagt end gjort.

  Europæiske (dybe) stater forsøger at opildne folks nationale følelser og tilhørsforhold med hårde og voldelige indvendinger, som minder meget om fascistiske og nazistiske metoder. Hvorfor? Simpelthen fordi det er det eneste tilbage, som europæerne kan gøre brug af til formål at bevare Europas enhed. Men hjælper det? Næppe!

  Med denne indstilling gør Europa sin uundgåelige skæbne klar noget før end antaget til den dødssyge mands kiste. Slet ikke med højreekstremistiske zombier!

  Og stærke og visionære ledere som Putin og Erdogan kan se denne realitet i øjnene, og vil derfor se mulighederne ved det nye Europa og USA. Der er vel ikke nogen grund til at nævne hvilke muligheder de to ledere hver især går efter. Det ved hr. Uffe Ellemann-Jensen og hr. Niels Peter Lemche godt. Især er Rothschild vred over den Putin russiske – Le Pen franske alliance og derfor er det ikke svært at overskue, hvem der angreb undergrundsbanen i Sankt Petersborg. Verden lever desværre lige nu den samme tid som tiden lige før 2. verdenskrig. Og hele vesten står faktisk i randen af interne og borgerkrigslignende konflikter og stridigheder.

  Syriens Idlib blev desværre gasset af den dysfunktionelle FN’s permanente fem medlemmer!

 41. Af bent j

  -

  En del ateister, kommunister og radikale “humanister” finder behag i at nedgøre kristendommen. De mener at fordi de tror på at alting er kommet af ingenting, er de meget klogere og bedre end dem som tror at en overmenneskelig intelligens og kraft har bestemt naturlovene og styret udviklingen. Men mens kristendommen førte frem mod frihed, familieværdier og civilisation, har kommunisme og radikal/tåbelig/korrupt opportunisme aldrig ført til andet end elendighed for befolkningerne. Se den korte, snapha og merkels migrant krise.

 42. Af bent j

  -

  PS: I takt med at Danmark gøres til et mere og mere kommunistisk og udemokratisk samfund, bliver flere og flere danskere skubbet og presset ud afmagt og fortvivlelse. Skilsmissetallet er skyhøjt nu, kriminaliteten er eksploderet, og behandlingen af arbejdsløse, fraskilte, hjemløse, voldsofre og sygdomsramte plus pårørende er ofte så ussel og forfærdelig, at man tror det er løgn. Se den hvide pimpernels indlæg på frihedssocialisternes blog om sexisme kl. 1.38, for tre dage siden, se den korte og snapha.

 43. Af Flemming Lau

  -

  Det var den tidl slavekaptajnn John Newton(Amazing Grace) der sammen med den velhavende kristne Wilberforce der var hovedkræfterne bag slavestoppet.

  “Den bedste vej til personlig og samfundsmæssigt fremskridt, er frihedens vej, og kun syndernes forladelse ved Jesu blod, sætter mennesket virkeligt fri.”

 44. Af Søren Jens Rasmussen

  -

  Fornuften dræber Jesus Christus – og den umiddelbare kærlighed til næsten.

  Ikke Martin Luther eller andre kristne diciple, som Johan Sebastian Bach eller andre ligesindede Tyskere, der tog Kristendommen alvorligt.

  Det blev måske rodfæstet på Vores Planet i San Fransisco i 1945, at Mennesket har den største værdi iblandt os mennesker til evige tider.

  Jeg har besøgt den beskedne villa, hvor UN’s første Charter blev formuleret, og hvor også Danmark var repræsenteret ved en ambassadør, som den daværende Danske regering ikke formelt ville kendes ved.

  Danskerne er nogle ’sjove’ vikinger, der ikke helt kan finde deres nationale identitet!

  Vi er ikke fumlegængere – men vi fumler lidt rundt….

 45. Af Erik Bærentzen

  -

  Der er en der mener at Gud har skabt naturlovene mm. Men ifølge kristendom skulle der kunne forekomme mirakler, der strider mod naturlovene. Det strider jo mod logikkens love, men det er ligegyldigt for de religiøse som opfinder deres egne ” sandheder” ( alternative fakta) alt efter hvordan det nu bedst passer i deres kram. Al denne snak om opfattelse og fortolkning af detaljer i religiøse skrifter og udtalelser tjener kun et formål: at fjerne opmærksomheden fra det faktum at al religion er svindel, fup, humbug , menneskeskabt fantasi og bedrag. Religion er opfundet af magtsyge despoter med det formål er at manipulere, undertrykke, kontrollere og udbytte en naiv og overtroisk underklasse. Ved at opbygge et system af synds- og skyldsbevidsthed man påtvang underklassen kunne man få den til at agere til sin egen fordel. Se hvordan gejstligheden og adelen i et djævelsk komplot har formået at leve et komfortabelt liv i luksus, mens almuen under elendige forhold trællede fra morgen til aften. “Næstekærlighed” indebar hovedsageligt at almuen afleverede en stor del af deres arbejdes frugt til magthaverne, under påskud af at de undertrykte nok fik deres belønning i himlen og at de endte i helvede hvis de ikke makkede ret. Se religionskrigende, der kostede millioner af døde, og 60.000 hekse brændt levende i den reformerte del af Europa, hvor var det næstekærligt. Se på nutidens krige hvor 90 % hovedsageligt skyldes religiøse modsætninger. Hvis de kristne er så næstekærlige, hvorfor uddanner de sig så ikke til læger og sygeplejerskernog tager til de fattige lande og redder de millioner af syge der findes der? Der er meget langt mellem idealister som Moder Theresa og Abbe Pierre som realiserer kravet om næstekærlighed. Kravet er naturligvis også kun til stede i et forsøg på at legalisere syStemet. Så er det nemmere at hygge sig i sit fredelige, komfortable pastorat. Religion har altid været fremskridtets modstander, man var og er angst for at miste magt hvis folk bliver klogere, bliver mere oplyste, forstår mere af at hvad det i virkeligheden er der får verden til at fungere. Samfundets velfærdsfremskridt er sket i takt med sekulariseringen. Bønner er latterlig, virkningsløs spild af tid, de eneste bønner der virker er kaffebønner. Konfirmation, et anakronistis levn fra fortiden, er den ultimative uværdige manipulation, langt de fleste konfirmander tror ikke på Gud, alligevel siger de ja, hvilket umoralsk uhyrligt hykleri, tænk at forlede børn til at lyve og bedrage for ussel materiel vindings skyld. Men det har det religiøse system ingen skrupler med, de tjener jo på det. Min egen konfirmation betragter jeg som et groft krænkende overgreb, børn på 14 kan ikke tage kvalificeret stilling til så komplicerede sager, vent til de er myndige, men så ville der jo nok ikke være så mange at konfirmere. Og minikonfirmander er rent børnelokkeri. Der er sikkert nogen der ikke magter livet og døden uden at have en fiktiv fantasifigur at støtte sig til. Trist for dem når de kommer ud på den anden side og opdager at der ingenting er

 46. Af Maria Due

  -

  Niels Poulsen, jeg har en travl tid foran mig og skal rejse langt. Hvad jeg egentlig mente at gøre opmærksom på, var det sædvanlige om, at jeg aldrig kommer til at anerkende den grove opdeling mellem konservativsme og liberalisme, som du og dine debatvenner holder stejlt på, og hvori religion indgår. Hamilton havde, set med vore dages øjne, også konservative træk, og selv om han ikke ville vide af den engelske konge, var han fx ikke helt afvisende overfor at indføre monarki i USA; hvilket i dag forekommer helt skørt men dengang blev seriøst diskuteret, fordi man ikke havde haft republikker siden antikken og frygtede, at de ikke kunne eksistere i nyere tid. Han var også enig med Burke på visse punkter, ligesom Burke havde hjertet hos den amerikanske revolution men tog afstand fra den franske. Dine venner hos “Nomos” har flere af Hamiltons tekster liggende, og hvis du følger linket, vil du se, at han mente, at statsmænd bør lade de nationale hensyn være deres vigtigste ledestjerne i moralske anliggender. Der findes også en tekst, der vidner om, at han modsat vore dages “humanister” tog højde for menneskets natur og mørkere sider, og at dele af hans argumentation kan bruges i EU-diskussionen. Hamiltons mor var i øvrigt af huguenotfamilie, og han blev efter hendes død som teenager oplært i et tysk handelshus på St. Croix, hvor han lærte meget, som senere kom USA til gode. Ikke alene om penge men om ordholdenhed og ordentlighed i bred forstand. Da din største religiøse fejring står for døren, vil jeg ønske dig God påske.

  http://www.nomos-dk.dk/konservative/hamilton2.html

 47. Af J Nielsen

  -

  “Jeg mener, at det var kristendommen, som udvirkede deres befrielse og ikke den liberale ideologi.”

  Det ligger dybt i den kristne kultur at iscenesætte sig selv og sine som de gode.

 48. Af Flemming Lau

  -

  Erik Bærentzen, det er godt at høre at du er ved godt helbred, og formentlig har været det hele dit liv. Så er der andre kæmper dagligt for at holde snuden ovenvande, og for hvem Jesus Kristus er den gode krykke. Det er uvæsentligt ikke at få svar fra Gud, når det går godt, men det er modsat altafgørende at få svar på sin bøn, når det går skidt. Sådan er menneskers virkelighed så forskellig.

 49. Af J Nielsen

  -

  “Min egen konfirmation betragter jeg som et groft krænkende overgreb, børn på 14 kan ikke tage kvalificeret stilling til så komplicerede sager (…)”

  Fjorten år? Det kan man udmærket. Det er ikke ret indviklet: findes det , eller findes det ikke.

  For at blive religiøs skal man i langt de fleste tilfælde falde i gryden som barn. Det skal indpodes inden man kan tænke selv, hvilket de mest udbredte religioner udmærket er klar over og agerer efter. Religion er derved i meget høj grad arveligt.

  Spørgsmålet er ikke om man kan tage stilling, men om man har modet til at stå ved sin overbevisning, hvilket i visse tilfælde indebærer at gå imod forældrene. Hvis man er blevet knægtet i 14-års alderen kan det holde langt op i voksenalderen. Ja, hele livet ud.

 50. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det er jo rimeligt demokratisk, at der er både for og imod. Også i troens spørgsmål, når den ikke er lige smagfuld at acceptere for alle. Men vi er nu engang nødsaget til at bruge hovedet, hvor nogle så påberåber sig en fornuft taget i ed.

  Det er som om Sørine Gotfredsen i forhold til troen som også Luther, må vi forstå, vil fraende mennesket al fornuft. Det er ellers den, der ofte henvises til i mange sammenhænge og ligefrem kan ses som en slags krav, at vi bruger fornuften. Men med paven nævnt og hans ord, så er denne i vejen for at kunne komme til tro.

  Sørine vil sikkert kunne finde mennesker, der vil kunne sige: Min fornuft siger mig, at troen er …. fx det eneste rigtige el lign.

  Sørine vil endda måske selv anvende sin fornuft som værende taget i ed i et sådant valg.

  Fornuften – en udskældt størrelse, en omdiskuteret størrelse – men i sidste ende:

  Hvis fornuft skal og kan vi så regne med – den er jo ofte ligefrem forskellig fra menneske til menneske. (Har ikke læst Stjernfelts kronik og når det hellerikke)

 51. Af Niels Peter Lemche

  -

  J NIELSEN og andre: Egentlig er religion i vor tid i vores del af verden vel bare opfattelsen, at der er mening med tingene, at livet ikke er meningsløst. Mener man det, er der et fælles grundlag. Så kan man krydre med de fortællinger, han synes bedst om. Og der er ret mange, der synes, at Det Nye Testamentes fortælling om Jesus fra Nazareth er den bedste, smukkeste fortælling; men så er der andre, der foretrækker Moses på bjerget (puha, sikke en tur for gammel mand. Jeg var selv deroppe i min ungdom); men sådan er der så meget. Hvis man ikke mener, at der er nogen mening med tilværelsen — og bevares, det er et postulat — men tror på, at man er en tilfældighed, skabt af en tilfældighed, og alt omkring en er en tilfældighed, så er det jo også i orden — i vore dage og i vort samfund.

  But it is not a big deal!

 52. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS POULSEN, du kunne også have anført sydamerikansk befrielsesteologi, som jo faktisk er et godt eksempel på, at man i vore dage benytter de bibelske fortællinger og specielt exodus-fortællingen fra 2. Mosebog, som et vidnesbyrd om Guds hjælp til de undertvungne.

  Det er et af kristendommens ældste og vigtigste budskaber, at den holder med de undertvungne og de fattige. Kirkens institutioner har i alt for mange tilfælde forsøgt at underspille det eller direkte undertrykke det; men se nu Pave Frantz I, han forstår det, men er jo også sydamerikaner. Han har givetvis læst disse befrielsesteologer.

 53. Af Kim Olsen

  -

  “AF LONE MAHMOUD – 4. APRIL 2017 19:32
  Ægte spiritualitet handler ikke om, at tro på andre.

  Man skal tro på sig selv, for at kunne bruge troen aktivt, og tro handler ikke om, at tro på en frelser, uanset om det er Buddha, Moses, Jesus, Muhammed, eller andre..”

  Man bliver ikke spirituel af at kravle ind i sin navle og ud af røvhullet og kalde det en rejse!

 54. Af bent j

  -

  Ateister baner vej for kommunister, feminister og pladderhumanister. Det er måske ikke med vilje, men sådan virker ateismen. Den moderne kristendom er ikke blodtørstig, så hvorfor har nogele ateister så travlt med at rakke ned på den? Hvorfor kritiserer de samme ateister sjældent islamismen, selvom den er en mere aktuel og langt større trussel mod os alle? Bare se den katastrofale og blodige udvikling i Sverige. Se Snapha.

 55. Af Niels Peter Lemche

  -

  BENT J , det er faktisk noget vrøvl, du skriver. Men du kunne have skrevet: “Ateisme kan bane vej for” osv.

  Moderne kristendom ikke blodtørstig. Jamen, kristendommen er ikke blodtørstig som religiøs lære. Det er, hvad mennesker gør den til, der gør den blodtørstig. Det er vanskeligt at se de blodtørstige i evangeliernes fortællinger og i Paulus’ breve; men ikke så vanskeligt at se det i Johannes Åbenbaringen.

  Så sagt med andre ord: Det er mennesker, der er blodtørstige, og så kan de være religiøse eller ateister.

 56. Af Niels Peter Lemche

  -

  BENT J , det er faktisk noget vrøvl, du skriver. Men du kunne have skrevet: “Ateisme kan bane vej for” osv.

  Moderne kristendom ikke blodtørstig. Jamen, kristendommen er ikke blodtørstig som religiøs lære. Det er, hvad mennesker gør den til, der gør den blodtørstig. Det er vanskeligt at se de blodtørstige i evangeliernes fortællinger og i Paulus’ breve; men ikke så vanskeligt at se det i Johannes Åbenbaringen.

  Så sagt med andre ord: Det er mennesker, der er blodtørstige, og så kan de være religiøse eller ateister.

 57. Af J. Hans en

  -

  Til almindelig orientering.
  Så har den bedste blogger i Berlingske, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, indsat endnu et fantastisk, velskrevet og intelligent indlæg.
  Alle skal hermed opfordres til at læse det.
  I kan kun blive klogere.
  Takket være nogle galninge fra den yderste højrefløj, så er der desværre lukket for velvalgte kommentarer.
  Så man kan desværre ikke udtrykke sin sympati og enighed med indlægget.

 58. Af Kim Olsen

  -

  Hvad er det så du lige har gjort?

 59. Af J. Hans en

  -

  AF JESPER LUN D – 4. APRIL 2017 08:43

  Som en forfatter engang skrev.
  Efter reformationen mistede dommerne og domstolene i Danmark deres humoristiske sans.
  Mennesker som tidligere fik lempelige domme blev nu udsat for grusomme pinelser.
  I flåden blev officerer idømt grusomme straffe som arkebusering i ryggen eller landsforvisning til Norge.

 60. Af P Christensen

  -

  “Ateister baner vej for kommunister, feminister og pladderhumanister.”
  skriver Bent J – formentlig alias Preben F1 Jensen.

  Mig bekendt har pladderhumanister, dvs. det seneste halve århundredes vestlige venstrefløj
  samt disses dukkefører, Radikale Venstre, da udelukkende keret sig om at tage så mange religiøse tosser som muligt til Vesten.

  Ateister undgår helst folk, der ikke kan tænke selv..

 61. Af propagandister er på spil her

  -

  Er lis be th – j ha n s en – le mc he konvertitter eller agenter for ind vand rings industrien?

 62. Af J Nielsen

  -

  “Egentlig er religion i vor tid i vores del af verden vel bare opfattelsen, at der er mening med tingene, at livet ikke er meningsløst. Mener man det, er der et fælles grundlag. Så kan man krydre med de fortællinger, han synes bedst om. (…)

  But it is not a big deal!”

  Der er så lige det problem med visse religioner, at de gør krav på universalitet. Her sætter hensynsløsheden overfor anderledes tænkende ind.

  Denne tendens til at tilrane sig kompetence på andres vegne gennemsyrer stort set hver eneste af Gotfredsen blogs. Samt et par stykker andre. Det er ikke personligt begrænset. Det er regler man ønsker og påstår gælder for alle, hvadenten de vil det eller ej.

 63. Af Fornuften dræber Luther

  -

  […] Hans ærinde synes mere at være at trække gamle og fortærskede sandheder af stald om Luthers uforsonlige personlighed – frem for at koncentrere sig om, hvad Luther rent faktisk sagde om tro og kristendom. Dette bunder i følge Gotfredsen i en uklædelig og i denne sammenhæng noget malplaceret foragtfor kristendommen, der synes at være Stjernfelts egentlige drivkraft. Når kritik af Luther udfoldes med afsæt i foragt for tro og kristendom, opnår man mest at alt at promovere sit eget ståsted, og det gør ingen klogere, skriver Gotfredsen, hvis indlæg kan læses her: […]

 64. Af Lisbeth Soerensen

  -

  Fascister som den frafaldne, steno, tj. Uffe , lyhne, libak og ash censurere alt kritik i b nu.

  Kun de moerkeste blaa kaeldermennesker der stoetter deres agenda faar lov at ytre sig nu.

 65. Af Niels Peter Lemche

  -

  J NIELSEN, jo, men det du skriver, går også disse religioner redundante i en nutidig diskussion.

  Jeg vil gerne holde mig til den kristne fortælling, fordi den beretter noget værdifuldt, og kærlighed og omsorg for andre mennesker. Er der noget den lutherske kristendom i hvert fald ikke står for, så er det denne fokusering på en selv. Gode gerninger gør intet godt menneske, men et godt menneske gør gode gerninger. Men i det øjeblik alt handler om ens egen personlige frelse (hvad det så end vil sige), så er alt tabt. Derfor er lutherdommen egentlig en så god udgave af kristendommen i sit socialiserende budskab. Det gik ret tabt i dele af den moderne kristendom med dens nærmest sygelige interesse i den personlige frelse. Hvad jeg egentlig søger at finde frem til kan vist bedst forstås i lyset af det afrikanske ubuntu-begreb.: Noget med at du ikke er noget i dig selv, men du er noget i din sammenhæng med andre.

 66. Af Hans Jensen

  -

  “Det gik ret tabt i dele af den moderne kristendom med dens nærmest sygelige interesse i den personlige frelse.”

  Det har altid handlet om angst for døden og trøst i form af at love et bedre liv derefter. Ikke særligt moderne, hvis du spørger mig, og yderst forståeligt.

  “Hvad jeg egentlig søger at finde frem til kan vist bedst forstås i lyset af det afrikanske ubuntu-begreb.: Noget med at du ikke er noget i dig selv, men du er noget i din sammenhæng med andre”

  Dine kommentarer handler så at sige alle om, at du mener, at du er og ved mere end andre, dog behersker du dig på teologernes blogge. Du mener selv, at du har begået noget at være stolt over og spørger andre, hvad de til sammenligning har gjort for deres land, underforstået at de ikke er i din sværvægtsklasse. Det til trods for at få eller ingen tidligere havde hørt om dig, men alle i arbejde siden 70’erne har været med til at finansiere dine verdensfjerne sysler. Ubuntu-begrebet er ikke så dybt, som det kan forekomme ved et overfladisk blik. Men det er ideelt for socialister, selskabspapegøjer, jantelovsdyrkere og alle, der bidrager eller burde gøre det i et arbejdsfællesskab og ikke bryder sig om de ensomme talenter, der måske først forstås og værdsættes på et sent tidspunkt eller blot ikke passer ind . Således bliver ubuntu-begrebet også til en forklaring på manglende udvikling

 67. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Niels Peter Lemche ! –Du er altt-for flink ! –Det handler om, at overleve NU ! –Derfor skal samtlige islamiske kvinder indfanges og steriliseres ! –Det samme skal deres langskæggede uvaskede mænd ! –Uf ! –Vi får mere og mere kvalme ! –“indvandredrengene er vor tids pestilens ! –Vi har ikke ønsket dem i vores lande ! –HVEM har så ???

 68. Af Niels Peter Lemche

  -

  Teddy, nej det skal de ikke. Himmlers entourage under krigen forerslog, at alle engelske mænd skulle steriliseres. Kvinderne placeres på SS-bordeller, så der kunne avles gode ariske børn.

  Men igen, det er så besværligt at sterilisere kvinder. Men mænd, det er en hel anden sag.

  Ikke at jeg går ind for nogen af forslagene.

 69. Af Lisbeth Soerensen

  -

  N.jensen..

  Du hr saa evig ret. Religioes kvaksalveri skal foregaa hjemme og forbydes staatskroner. 100% egenbetaling tak.

  Ogsaa forbydes religioes indvandring af alle slags og religioes indoktrinering foer d. 18 aar for etniske danskere. Udenlandske troende som lemche returneres til deres originale hjemlande.

 70. Af Niels Peter Lemche

  -

  Teddy, du kan bare se, hvad der kommer ud af det: “Søren Sørensen” blev til “Lisbeth Sørensen”. Han blev åbenbart pissesur!

 71. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! Lemche –Over halvdelen, der er skrevet i mit navn “Teddy bjørn plys ” (hvilket er mit kunstnernavn ) ER Skrevet af de såkaldte kriminelle, der sidder det meste af natten –og roder rundt i mine “copywrigt ” texter ! –De forbryder sig imod min ophavsret ! –Og jeg vil tro, at politiet har et godt øje til dem ! –De venter bare med, at slå til –indtil det rette øjeblik ! –De får forhåbentlig en kæmpe-bøde ! –Som de kan betale af på de næste 20 år ! –Fordi det er jo folk, der lever af det offentlige ! Derom er der ingen tvivl !–Jeg vil tro, at den såkaldte R. Harald Kristiansen alias ! Har brugt oceaner af tid på, at undersøge i kirkebøger –og Kraks –For at finde alle de oplysninger frem ! –Så det er nok nogen, som jeg kender sporatisk ! Hvorfor skulle de ellers være så interesseret i min person ! –Sådan er der jo så meget véd du –ikke sandt ?

 72. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! Kastrering/sterilisering ! –Af muslimer ! –Hvis der ikke bliver gjort noget drastigst for, at stoppe den masse-formering af muslimer ! –Så er hele Europas oprindelige befolkning udslettet om meget få år !–DERFOR skal de alle sendes tilbage til Mellemøsten ! –Og forsørge sig-selv ! –De egner sig ikke til “at være pakket ind i dansk velfærd –som Inger Støjberg skriver ” !

 73. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –Muslimer ! –Meld jer ud af Islam ! –Ellers bliver I sparket ud af Danmark !!!!

Kommentarer er lukket.