Den indre lukkethed

Af Sørine Gotfredsen 65

Den seneste tids diskussion om de hjemløse romaer er god at blive klog af. Enhver kan nok se det problematiske i, at disse mennesker sover i gaderne, bruger kirkepladser som toilet og i nogle tilfælde bedriver kriminalitet, og fordømmelsen er klar. Samtidig mener nogen, at der i dette rige humane land bør være mere hjerterum, og sagen indrammer det, der længe har været et centralt tema. Nemlig forholdet mellem åbne grænser og næstekærlighed. Altså, vores etiske ansvar i en tid, hvor mængden af fremmede skæbner er uoverskuelig stor og meget tæt på, og vi erfarer mere og mere, hvordan udviklingen i Europa påvirker vores syn på begrebet barmhjertighed. Ikke mindst siden 2015, hvor flygtninge vandrede op ad motorvejen, og man anede konturerne af kaos, har samtalen om vore sindelag taget til. Romaerne sætter det hele på spidsen ved simpelthen at slå sig ned på gaden og være helt tæt på som dem, man vel er forpligtet på at hjælpe. De er fattige og udgør en historisk set forfulgt gruppe, og i en kirke på Vesterbro tager man konsekvensen og lader dem opholde sig i kirkerummet, idet man understreger, at næstekærligheden også gælder dem. Ja, selvfølgelig gør den det, men det hele er ikke så simpelt.

Vi må nemlig sande, at evnen til at rumme andre svækkes, når grænser opløses, selv om man jo engang troede, at det ville virke omvendt. Udviklingen med stor indvandring og fri bevægelighed i EU præger vore sind, så sproget bliver hårdere, og tolerancen skrumper. Den åbne verden slider på os, idet det nu er et vilkår, at bestemte grupper påvirker samfundet i en grad, som mange aldrig har bedt om. Mange har aldrig ønsket, at tildækkede kvinder skulle blive en norm her i landet, eller at Valby gradvist skal udvikle sig til en muslimsk forstad. Mange har aldrig ønsket den udvikling, og stemningen bliver gradvist derefter. For nylig udtalte en pakistansk læge i Politiken, at han efter mange år i Danmark, så sig nødsaget til at flytte, fordi han ikke længere følte sig velkommen. Det er sandt, at synet på mennesker med anden etnisk baggrund har ændret sig, men det er også indlysende hvorfor. Der er kommet alt for mange af dem, hvilket nærer en følelse af sårbarhed. Kald det irrationelt, ja, kald det hvad som helst. Det er først og fremmest menneskeligt at reagere ved at lukke mentalt ned, når verden maser sig for meget på. Så når en muslimsk mand forlader landet, fordi stemingen er skiftet, skal man ikke bebrejde befolkningen. Man skal bebrejde de politikere, der systematisk har opløst den følelse af samhørighed og tillid til faste grænser, der netop kan få os til at forblive generøse i synet på andre.

Der er blevet grundlagt et etisk dilemma i den kristne vestlige verden. Vi ved stadig godt, hvad næstekærlighed og tolerance er, men det hele er under pres, og senest har sagen om romaerne åbenbaret det mentale vildrede. Vores samvittighed fortæller os, at enhver skal mødes med barmhjertighed, men verden flyder, og vi konfronteres i disse år med konsekvenserne af drømmen om den forbrødrede menneskehed og de åbne grænser. Vi begynder at forstå, at den kan føre til en ny indre lukkethed, for når landegrænser opløses, begynder den enkelte i stedet at bygge en grænse rundt om sig selv. Et eller andet sted skal den jo eksistere.

65 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Hvad skal vi med menneskerettigheder, som beskytter forbryderen mod retfærdigheden og fornuften?

 2. Af J. Hanse n

  -

  Naturligvis skal vi hjælpe mennesker i nød.
  Især de flygtninge og indvandrere som skyldes vores forbryderiske krige i de muslimske lande.

  Når det er sagt.
  Så var det også vanvittigt at korrupte og fascistoide lande fra Østeuropa blev indlemmet i EU alt for hurtigt.
  Lande som Polen, Ungarn, Rumænien og Bulgarien.
  Men mange vestlige politikere så en karriere mulighed ved denne forhastede politik.

 3. Af Flemming Lau

  -

  Da EF begyndte at omkonstruere til EU efter ’89 og fik juraen på plads i ’92 var der lidt stille de næste 8 år. I starten af det nye årtusinde syntes udfordringerne at stå i kø. Terror, social dumpning, røverkapitalismens hærgen og migrant, flygtninge strømme med barnebrude normer mm.

  Den almindelige borger kunne bare lægge ryg til intimideringer, hjemmerøverier, fyringer, pipfuglekurser på jobcenteret og anden chikane, efterlønsforringelser og new public management samt den endelige massakre på skat. Her på det sidste har de oplevet en statsministers insisteren på åbne grænser, for FN’s generalsekretær har jo sagt at ingen europæiske nationer må kontrollere deres grænser og det sanktioneres af EU. I øjeblikket besøges vi så af rumæniere fra bla byen Margineau. I Danmark “tjener” de om dagen, hvad de får i støtte om måneden i hjemlandet, 300 kr.

  Danmark er på mange måder et eftertragtet land, og hvis nogen vil gæste vort land, må vi som minimum kunne forvente at de oprørere sig ordentligt. Det kan vi jo spørge vore egne hjemløse om de gør….!? Vi skal tage ansvar lyder det fra nær og fjern! Jeg forventer det samme den anden vej! Hvor hylen er den rumænske stat, hvor er EU, og hvad angår 3 verdens lande der ikke ville modtage egne borgere, uden en klækkelig mønt, hvor FN..? Arabiske Golfstater der ikke vil hjælpe syriere fordi de er ikke er rige og lidt anderledes end fx kuwaitere! Madness!!!

 4. Af bent andersen

  -

  Det som pladderhumanisterne, kommunisterne, feministerne, de korrupte og EU-toppen, med mer kel i spidsen, bevæger Europa henimod, er vor civilisations undergang. EU har ligefrem stillet kæmpefærger til rådighed for afrkanere og arabere som ønsker at slå sig ned i Europa. 5000/10.000 kan sejles over ad gangen. Millioner af kulturfremmede er allerede ankommet, og i England, Frankrig, Tyskland, Belgien og Sverige er mængden af indbrud, røverier, overfald, vold og mord mv. eksploderet. EU-politikken undergraver nationalstaterne og deres kultur, sikkerhed, velfærd og sundhed osv. EU er ved at forvandle Europa til en pærevælling af blandede og stridende folkegrupper, og de almindelige europæere presses, udnyttes og diskrimineres/tyranniseres/undertrykkes mere og mere. Derfor har Europa kurs mod en gigantisk katastrofe eller ligefrem borgerkrig.

 5. Af bent andersen

  -

  Hvorfor kom mit indlæg ikke på?

 6. Af bent andersen

  -

  Endnu mere debat sv indel?

 7. Af bent andersen

  -

  Er debatterne ikke andet end hum bug? C en su ren er mas siv og fjo get? Hvorfor?

 8. Af Henrik Thor Christensen

  -

  Når medmenneskelighed skal foregå udelukkende på Romaernes betingelser, dvs. som ren NAS, ingen krav om modydelser, ingen betingelser om anstændig adfærd, ingen krav om noget som helst – så glem det!!

 9. Af Niels Larsen

  -

  J. HANSE N

  Vi har absolut intet ansvar for andre verdensdeles flygtninge. Og vi burde absolut ikke modtage dem.

 10. Af Egon Jensen

  -

  Snæversyn og nærighed, især overfor “de fremmede”, er ikke noget nyt i Danmark. Efter første verdenskrig var det russiske jøder, der var uønskede, i 1930erne blev tyske jøder afvist ved grænsen og sendt tilbage til den sikre død og få år senere blev flere tusinde tyske flygtningebørn sultet ihjel her i landet.

  Nu er der en bevægelse for at gøre Danmark “romafrit” – helt enestående i den vestlige verden!

  . Og man bør ikke undre sig over, at den slags militante antiziganisme bliver velsignet af teologer som Sørine Gothfredsen. Argumenter er der ikke, fordi kristlig næstekærlighed, ja hele det kristlige menneskesyn strider egentlig mod en forfølgelse af en hel folkegruppe. Og hvor svært kan det egentlig være at opstille en mobil toilet ved en kirke?!

  Hvis vi åbner grænser og de fremmede kommer i landet, så vil dette føre til indre lukkedhed., Siger Søringe Gothfredsen. En helt uhørt og utrolig “argumentation”. Nej – det er netop omvendt: Fordi personer som Søringe Gothfredsen allerede er lukket ind med deres hjerter af sten mod enhver tanke om simpel medmenneskelighed, vil de også lukke grænser. Så kan man lige så godt lukke landet og dets økonomi.

 11. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS LARS EN – 11. JUNI 2017 19:14

  Danmark har være med til at skabe et enormt flygtningeproblem fra de muslimske lande.
  Danmark kan passende tage imod ca. en million af disse flygtninge.

 12. Af J. Hanse n

  -

  Under Anden Verdenskrig blev Romaerne forfulgt og sendt i udryddelseslejre.
  Som jøderne.
  Nogle danskere lærer intet af historien.
  Før Anden Verdenskrig. Frem til 1943. Da var det jøderne som danskerne forhånte, forfulgte og stigmatiserede.
  I dag er det så muslimer og romaer.

 13. Af P Christensen

  -

  Den såkaldte fri bevægelighed i EU er ensrettet. Og udgøres af problemer.
  Sigøjnere fra Rumænien kan fri rejse til Danmark og rapse og svine,
  men Danmark må ikke sende dem retur til Rumænien,
  thi deres fængsler er ikke stuerene.
  Men Rumænien var åbenbart godt nok til at komme med i EU….

  Luk EU før det lukker os.
  EU er et forceret elitært prestigeprojekt.

 14. Af Thomas Larsen

  -

  Lidt misvisende overskrift. Burde der ikke stå ” næstekærlighed gælder kun for den jeg kan lide” og især ikke for romaer

 15. Af Krister Meyersahm

  -

  Nu er det heldigvis således, at vi på et juridisk uangribeligt grundlag, kan udvise alle fremmede statsborgere, der er en trussel mod …..den offentlige tryghed, sikkerhed, orden, sundhed og sædelighed. Endvidere for at beskytte andres rettigheder og friheder.

  Lovgrundlaget er; lov nr. 39 1992-04-L.285 som også er en del af Menneskerettighedskonventionen. Der er således legale grænser for hvad vi behøver at finde os i.

 16. Af John Jensen

  -

  J. Hansen
  Det er godt nok et meget tyndslidt argument at flytninge/indvandrer strømmen skulle skyldes vores “forbryderisk krige i de muslimske lande”.
  Faktum er jo at de muslimske lande selv på værste vis forstår at føre krig både i egne lande (Syrien) og mod hinanden (Yemen her på det sidste). Ja, vi har bombet IS i Syrien for at give yazidierne mulighed for at undslippe den visse død. Det håber jeg at du synes var OK (?). Vi er uden skyld i dette – du må kigge i Ruslands retning.

  Hovedparten af flytninge og indvandrere kommer nu fra de Afrikanske lande, og mig bekendt har vi ikke noget med deres krige og overbefolkning at gøre.

  Og Romaer: de har ikke gjort meget for at forbedre deres image! Gang på gange overfalder og narrer de vores absolut svageste:; de ældre og de hjemløse. De bringer intet godt til landet.

 17. Af j nielsen

  -

  Romaer er ikke flygtninge. Dette samfund har ingen pligt, hverken juridisk eller moralsk, til at hjælpe lykkeriddere.

 18. Af Orla Guude

  -

  “Danmark kan passende tage imod ca. en million af disse flygtninge.”
  – Bræger idioten som ikke bor i Danmark…

 19. Af Flemmimg Lau

  -

  En nydelig EU rapport, er kommet frem til at Danmarks areal og jordens kvalitet, muliggør at landet kan rumme 37,6 millioner individder! Med Tysklands 10x større areal, kan vi med vor sydlige nabo rumme mere end 376 millioner flygtninge og imigranter. Hermed kan FN se fremtiden trygt i møde for der findes kun 90 mio flygtninge og indtil videre kun 80 mio migranter! Og husk nu at det er vores egen skyld. Og det vil det være de næste 1000 år, især hvis det realiseres!

 20. Af G. Sørensen

  -

  Det er indvandrerne selv, der har ødelagt deres muligheder her i landet. Overfald på gaden, manglende respekt for lov og ret her i landet og manglende acceptabel opførsel overfor politi, brandvæsen og andre myndigheder.

  Skal man være næstekærlig over for sin gamle mor, der fredeligt er på indkøb og bliver frastjålet smykker og penge eller skal man spilde sine følelser på romaer fra fjerne lande. Ja, selv i sin egen forhave er “mor” ikke i sikkerhed for røvere.

  Er det vigtigt at “søstre” og “døtre” og “sønner” kan færdes i sikkerhed. Ikke udsættes for overfald, voldtægt eller terror.

  Det er måske ligegyldigt at danskerne ikke kan føle tryghed her. Vi regnes måske ikke for mennesker, der behøver næstekærlighed?

 21. Af Niels Juul Hansen

  -

  G. SØRENSEN

  “Det er indvandrerne selv, der har ødelagt deres muligheder her i landet. Overfald på gaden, manglende respekt for lov og ret her i landet og manglende acceptabel opførsel overfor politi, brandvæsen og andre myndigheder.”

  Helt enig.

  De idioter, der optræder som nævnt ovenfor, har overhovedet ingen krav på respekt. Det kan vi vist alle være enige om – især de uskyldige indvandrere, som bliver taget til indtægt på denne idiotiske opførsel.

  Jeg går ud fra, at du ikke har problemer med det meget store flertal af indvandrere og flygtninger, som opfører sig ordentligt.

 22. Af Peter Hansen

  -

  Dem der synes at romaerne SELVFØLGELIG skal have lov til at være “her”, kunne jo passende invitere nogen af dem indenfor …hos dem selv. Udover husly så kan disse personligheder sikkert også sagtens bespise dem og give dem lidt lommepenge. Morten Østergaard, Johanne S.
  Nielsen, Pernille Skipper, Uffe, Zenia, Sofie, Rasmus – og hvad de ellers hedder – kan jo passede gå forrest.

 23. Af Arvid Holm

  -

  Mange af vore normer såsom budet om menneskekærlighed er blevet til i en anden tid, hvor samfundet blev styret af kirken og kronen i fællesskab: Giv kejseren, hvad kejserens er – og giv Gud, hvad Guds er – i den rækkefølge.
  Kronen påbød under truslen om straf, at folk skulle optræde som lydige undersåtter.
  Kirken bød, at folk skulle optræde fredeligt – de skulle elske deres næste.
  I tilfælde af aggressioner fra utilpassede individers side, greb kronen ind med mindst den nødvendige hårdhed.
  Det var kongens byrde – han kunne ikke altid elske sin næste.
  I vore dage har vi folkestyre.
  En gang hvert fjerde år spiller vi kongens rolle i valglokalet.
  Vi bidrager til lovgivning med den nødvendige hårdhed.
  Resten af tiden bør vi optræde som i den gamle tid.
  Vi bør først og fremmest være vore egne lydige undersåtter og derudover elske vor næste indenfor de rammer, som vi selv har sat med lovene.
  Men som vore egne lydige undersåtter bærer vi nu også kongens byrde – vi kan ikke altid følge kirkens gamle bud og elske vor næste.

 24. Af J. Hanse n

  -

  AF ORLA GUUDE – 11. JUNI 2017 21:18

  Så er psykopaten Kim Rosa Olse n på banen.
  Dog ikke med perverse indlæg om børnesex denne gang.

 25. Af Tom Erne

  -

  Vel egentligt meget simpelt. Jo flere man forventes at forholde sig medmenneskeligt til, jo svaerere bliver det, for jo mere umulig bliver opgaven, Og naar tilstraekkeligt mange af dem man skal vaere medmenneskelig overfor, samtidigt viser tilboejelighed til, at udnytte selv samme udstrakte haand, saa bliver det noedvendigvis noget anstraengt det hele.
  Man kan mene alt muligt “rigtigt”, men faktum er bare den, at et bredt flertal af danskerne ikke magter det mere. Foeler ikke at medmenneskeligheden bliver paaskoennet, og foeler sig udnyttet og bedraget i processen.
  Det er muligvis ikke et udtryk for maksimal medmenneskelighed, men det er ret basalt menneskeligt.

 26. Af J. Hanse n

  -

  https://www.folkedrab.dk/artikler/folkedrabet-paa-romaer-mellem-glemsel-og-anerkendelse

  Det må være dette som Sørine Godfrdsen mener med lukkethed.

 27. Af Brian Jørgensen

  -

  Er du her endnu J Hassan

  Står dig frit at forlade landet til hver en tid* tror de fleste her er immune overfor dit vrøvl efterhånden

 28. Af J. Hanse n

  -

  AF BRIAN JØRGEN SEN – 12. JUNI 2017 05:39

  Nå.
  Så er naziKim Olse n på banen i endnu et navn.

 29. Af J. Hans en

  -

  AF BRIAN JØRGEN SEN – 12. JUNI 2017 05:39

  Og “de fleste” skriver han.
  Gad vide på hvis vegne han udtaler sig.
  Det er nok hans noget specielle netværk på internettet.
  Det overvåger politiet uden tvivl.

 30. Af M Jørgensen

  -

  Den indre lukkethed? Nej det rette ord må være indebrændt ,det bliver man når man er uden mulighed for at ændre på problemer som bliver pålagt en udefra.
  Jeg håber virkelig at regeringen kan mande sig op til at tage diskussionen op i EU omkring forholdene ved Schengen aftalen og den frie bevægelighed .
  Der må være andre lande der også plages af disse tilrejsende, så mon ikke der kan vindes gehør for at kigge på Schengenaftale og de utilsigtede ulemper den har ført med sig i sin nuværende form.

 31. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  “For nylig udtalte en pakistansk læge i Politiken, at han efter mange år i Danmark, så sig nødsaget til at flytte, fordi han ikke længere følte sig velkommen.”

  Hvis den dansk-pakistanske læge er træt af etniske danskeres attitude overfor ham, så mangler der i dén grad læger i ghettoerne – især i de ghettoer, hvor indvandrerne har jaget de etniske danskere væk; dér vil han ikke støde på særligt mange etniske danskere.

  Formanden for Ambulancepersonalet i Sverige, Henrik Johansson, krævede for nylig, at hans medlemmer bliver bedre beskyttet, når de skal servicere ghettoerne. Han blev spurgt, om redderne skulle udstyres ligesom uropolitiet, og han svarede, at han nærmere tænkte på militær udrustning.

  Det er da forståeligt, hvis den dansk-pakistanske læge ikke vil servicere en befolkningsgruppe, der rutinemæssigt kaster sten efter ambulancepersonalet, og hvor der er stor risiko for, at sundhedspersonalet bliver overfaldet og udsat for vold.

  Men mon ikke det – også – var en halvgod undskyldning for, at flytte til et andet land, hvor skattetrykket er lavere?

 32. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Det er faktisk ret underligt, at der er så lidt opmærksomhed på det voksende problem med, at ambulancepersonale, SOSU-assistenter, læger og brandbiler bliver overfaldet, når de skal hjælpe syge og nødstedte, der bor i ghettoer, hvor muslimske gadebander opfatter enhver uniformeret, samfundsmæssig autoritet, som en udfordring af deres selvbestaltede voldsmonopol – selv, når der er tale om læger og SOSU-assistenter, der blot vil hjælpe ældre og syge.

  Er det muslimske gadebander, der lever af narkokriminalitet, der skal bestemme, om ældre, syge og nødstedte, der bor i ghettoer, skal have hjælp?

  Dét får de lov til i praksis, så længe politikerne og oponionsdannerne ignorerer problemet af angst for, at blive beskyldt for racisme…

 33. Af J Støvring

  -

  Jeg vil sige tak til Sørine Gotfredsen for endnu et modigt og begavet indlæg.

  Jeg håber at du fortsætter med dine indlæg.

  Ligeledes vil jeg sige tak til politikere som Marcus Knuth for ligeledes at have mod, indsigt og begavelse nok til at komme med relevante indspark .

  Trods det at I ofte bliver angrebet på uvidende, ufaktuel og nedladende vis fortsætter I.

  Tak!

 34. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Dét får de lov til i praksis, så længe politikerne og opinionsdannerne ignorerer problemet af angst for, at blive beskyldt for racisme…”

  Opinionsdannerne bor også i etniske ghettoer.

  Men det er ghettoer, hvor der er langt mellem de fattige, muslimske indvandrere, og derfor kan de nemt bilde sig selv og hinanden ind, at de eneste problemer, der findes i de rigtige ghettoer er integrationsproblemer, som angiveligt kun skyldes den etnisk danske underklasses påståede racisme.

  Men det er jo mildest talt ikke rigtigt, og det er et utroligt groft svigt overfor de danskere, der bor i de ghettoer, hvor ambulancereddere, læger, SOSU-assistenter og brandmænd bliver overfaldet af kriminelle indvandrere/efterkommere, der opfatter enhver uniform – selv en lægekittel – som en udfordring af deres selvbestaltede voldsmonmopol.

 35. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “Ligeledes vil jeg sige tak til politikere som Marcus Knuth for ligeledes at have mod, indsigt og begavelse nok til at komme med relevante indspark” .

  Han overtager formodentlig fra Inger Støjberg, hvis hun bliver fyret for sin vildledning af folketinget. Vildledning af folketinget har aldrig været en af hans mærkesager. Ligesom Støjberg foretrækker han at tale om barnebrude fremfor lov og ret.

 36. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Faktisk taget på kornet – og vi kan ikke være årsag til den sociale og mentale habitus i det land, romaerne kommer fra. Det er det eller de pågældende landes opgave og har været det også siden WWII.

  At lande som Irak, hvor vi har været med i en krig (jeg var imod) heller ikke har en vis habitus ejheller mentalt de forskellige religiøse grupper imellem, det er heller ikke vores fejl omend der nok for hastigt blev fjernet noget fra det gamle styre, der kunne være brugt udmærket.

  Vi har haft det i Europa mellem katolikker og protestanter og har det stadigvæk i Irland, såvel som Balkan også er et sted, hvor det kan gå løs igen blandt etniske grupper, så vi behøver ikke at få flere indvandrere i det hele taget – og vi er nødt til ikke at få mere af Mellemøstens konfliktområder og dermed mennesker herop for at kunne deltage.

 37. Af bent andersenb

  -

  Nå, efter nogen tid kom mit indlæg kl. 18.51 så alligevel med. Læs det og se hvad det er Tyskland, mer kel og EU gør ved Europa. Bortset fra det er det uhyggeligt som av isen fører sig frem. Sidst med totalt stop for kommentarer under “værdikampen” .

 38. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  @Niels Juul Hansen

  Religiøst retfærdiggjort misbrug af mindreårige, muslimske piger kan blive et reelt problem, hvis vi ikke tager problemet alvorligt – og det gør du ikke!

  Dermed svigter du primært muslimske piger, for det er som bekendt muslimer, der anser Muhammed for at være “det perfekte menneske”, selvom han ifølge anerkendte hadither, der har retskraft i mange muslimske lande, tvang en niårig pige til, at gifte sig med ham, og efterfølgende voldtog hende systematisk.

  Sagen handler om seksuelt misbrug af især muslimske småpiger, og ikke om juridiske spidsfindigheder, for hvis man vil reducere sagen til et spørgsmål, om juridiske spidsfindigheder, så forsvarer man jo i praksis pædofile mænds “ret” til barnebrude…

 39. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS JUUL HANS EN – 12. JUNI 2017 08:47
  @Kasper Støvring

  Jeg tror faktisk ikke, at Kaspar Støvring deltager i denne debat.
  Ikke tænk så meget på ham Niels Juul.

 40. Af bent andersenb

  -

  Til mi kk el an der son fra “VÆRDIKAMPEN” vil jeg spørge: Hvorfor skal vi stadig have tillid til “systemet” og visse røde medier, når de sidste 30 års erfaringer går ud på at vi bliver vildledt og taget ved rø ven det meste af tiden?? Vildledende journalistik har haft mange følgevirkninger, og nogle af dem har medført talrige tragedier og kostet mange liv på en lang række områder. Danmark er gået fra at være et temmelig sundt og trygt land til at være en slags bananstat hvor kortsynet politik og et mylder af skandaler og dødssyge “reformer” sender elendighed, ulykke, sygdom, nød og død ind i stadig flere danske hjem. Og hvorfor har man på udemokratisk vis blokeret for kommentarer?

 41. Af bent andersenb

  -

  Til hr. an der son fra “VÆRDIKAMPEN” vil jeg spørge: Hvorfor skal vi stadig have tillid til “systemet” og visse røde medier, når de sidste 30 års erfaringer går ud på at vi bliver vildledt og taget ved rø ven det meste af tiden?? Vildledende journalistik har haft mange følgevirkninger, og nogle af dem har medført talrige tragedier og kostet mange liv på en lang række områder……..

 42. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jakob S. Rasmussen

  “Religiøst retfærdiggjort misbrug af mindreårige, muslimske piger kan blive et reelt problem, hvis vi ikke tager problemet alvorligt – og det gør du ikke!”.

  Jeg tager det i allerhøjeste grad alvorligt – hvad i alverden bilder du dig egentlig ind at påstå det modsatte?

  Men skæg for sig og snot for sig.

  Vi skal gøre alt for at forhindre, at unge piger bliver tvunget ind i ægteskaber, og det skal gøres gennem lovgivningen – ikke ved at lave ’særlove’ og ‘pressemeddelelser’ – og slet ikke ved at lyve overfor og vildlede vores demokratisk folkevalgte.

  Synes du, at det er helt OK at ministre lyver og vildleder?

  Det gør jeg ikke.

 43. Af Niels Juul Hansen

  -

  @J. Hansen

  Det er ikke sådan, når man kun ser efternavnet – og emnet.

  Beklager selvfølgelig overfor Kasper Støvring.

 44. Af bent andersenb

  -

  PS: Aviserne og bøgerne gør trods alt meget for at oplyse om hvordan ødelæggelsen af Danmark skrider fremad, trods al den hetz og vildledning som pladderhumanisterne stiller op med. Forstår man at frasortere ævlet om de overlykkelige danskere, den pragtfulde velfærdsstat, det retfærdige retssystem, indvandringens nødvendighed og herlighed osv., kan man hente en masse nyttige informationer om hvor vi danskere er på vej hen. Nemlig ind i en fremtid præget af tilstande som i Sverige, Mexico, Libanon, Venezuela og Guatemala. (Se “verdens 50 mest voldelige byer)

 45. Af bent andersenb

  -

  PS: På mi kk el an der son s blog kan man nu ikke debattere nogetsomhelst om sundhedsvæsnet, selvom bloggens oplæg handler om netop det. Men at tilstandene i dele af sundhedsvæsnet nu er skandaløse og frygtelige, er der ingen tvivl om. FOA har i store annoncer anslået antallet af unødvendige dødsfald til omkring 3000 pr. år. Og andre mener at det kan være mange flere. For hospitalsvæsnet mv. er på hælene. Pga. nedskæringer, lukninger, sjusk og slendrian, IT-skandaler og moralsk deroute. Tusinder af patienter og pårørende er blevet påført store tab og grufulde lidelser. Helt unødvendigt og meningsløst.

  Det er i vore allesammens interesse at sundhedssystemet fungerer ordentligt, for vi kan alle blive ramt af sygdom, ulykke eller vold. Derfor bør vi ikke acceptere at dele af sundhedssystemet mv. svigter igen og igen.

 46. Af Gert Hansen

  -

  Citat: ‘ For nylig udtalte en pakistansk læge i Politiken, at han efter mange år i Danmark, så sig nødsaget til at flytte, fordi han ikke længere følte sig velkommen. ‘

  Hvorfor tager han ikke tilbage til Pakistan? Her er 97% muslimer. Der er omend endnu færre læger per indbygger i Pakistan end i Danmark, så han ville da gøre en menneskekærlig og etisk rigtig handling ved at tage tilbage.

  Samtidig undrer man sig over, at en historie i Politiken, en historie der helt er i overensstemmelse med Politikens subjektive indstilling i en sag som denne, om en mand der kan påstå hvad han vil, skal bruges som eksempel i den politiske debat.

  Når pakistaneren er utilfreds med forholdene i et land der har nærmest modsatte livsindstillinger end dér hvor han kommer fra, er det da helt naturligt at han fortrækker. God rejse.

 47. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Jeg synes faktisk, at du ikke tager problemet alvorligt nok – jeg er med andre ord ikke ude på, at fornærme dig, Niels Juul Hansen.

  For, hvis man reducerer dette spørgsmål, til et spørgsmål om juridiske spidsfindigheder, så risikerer vi meget nemt at stå i en situation, hvor den seksuelle lavalder i praksis næsten er afskaffet, fordi ægteskaber mellem voksne mænd og mindreårige piger, nu skal vurderes individuelt.

  Hvis det er ulovligt at skille en voksen mand fra hans barnebrud, hvis hun ikke tør protestere over overgrebet, eller er for umoden eller for uintelligent til at forstå, hvad der foregår, så er den seksuelle lavalder afskaffet i praksis.

  Hvad skulle så forhindre danske mænd i, at tage til udlandet for, at gifte sig med en barnebrud, hvis det kræver en individuel vurdering, at skille en voksen mand fra hans barnebrud?

 48. Af J. Ha nsen

  -

  Sagen hvad angår Støjbergs lovbrud er helt klar.
  En minister skal overholde lovene.
  Er hun uenig i loven.
  Så må hun arbejde for at få dem lavet om.
  Ikke overtræde den.
  I øvrigt så er Støjberg fuldstændig ligeglad med de såkaldte barnebrude.
  Hun har jo ingen skrupler, når børn generelt sendes hjem til forfølgelse, tortur og død.
  Men hun så endnu en chance for at ydmyge og nedværdige nogle forsvarsløse mennesker.
  En sådan chance lader Støjberg ikke gå fra sig.
  Og samtidig kunne hun lefle for højrefløjens indre svinehund.
  Og score nogle billige points.

 49. Af J Støvring

  -

  Til de herrer Hansen;

  måske det er et problem at I generelt ikke forholder Jer særligt præcist til ret meget (Heller ikke J’er eller K’ er) men fortolker efter mere eller fattig evne.

  .

 50. Af J Hanse n

  -

  AF J STØVRING – 12. JUNI 2017 12:23

  De har måske ændret lidt på navnet for at slippe igennem censuren?

 51. Af bo nielsen

  -

  Vi kan ikke længere have tillid til hverken regeringen, Chrborg eller systemet. Regeringen har solgt vi danskeres beskyttelse mod smitsomme sygdomme til Saudi-arabien, for 1% af værdien. (seruminstituttet og vaccinefabrikken mv.) Meget andet af arvesølvet og folkets fælles ejendom og kulturværdier har man solgt ud af. Men det store flertal fatter ingenting. Bare man ikke sælger alt på een gang, så pyt med at man fjerner alle vores værdier, rettigheder og fremtidsmuligheder lidt efter lidt. Det er flertallets passive holdning. Det kan ikke undgå at ende rivende galt.

 52. Af P Christensen

  -

  Ja, de såkaldte røde er jo efter Støjsenderen igen og hendes angivelige lovbrud.
  Men samme røde kræver retten til at lave lovbrud, når der ulovligt skal huses
  afviste asylansøgere.
  Og hvor mange af dem, der mon lever under jorden af sort arbejde ?

  Lov er åbenbart noget der skal overholdes efter forgodt befindende.

 53. Af bo nielsen

  -

  Det er helt til grin at man på en debatblog om folkesundhed ikke kan få lov til at debattere netop sundhed og sygdom. Oplægget hos “Værdikampen” fremstår derfor ikke som andet end propaganda for medicinal-industrien. En industri der er omtalt i en ret ny bog “om skadelig eller dødbringende medicin” og andre grimme ting i sundhedssystemet, hvor patienternes interesser kan blive tilsidesat til fordel for korrupte og lyssky interesser.

  Iøvrigt er det ulogisk og mærkværdigt at “humanisterne” har travlt med at frelse andre lande og fjerne folkeslag, samtidig med at de ikke viger tilbage for at ødelægge og tilintetgøre deres eget land og deres egne landsmænd og -kvinder. Det tyder på hykleri og korruption eller politisk skizofreni.

 54. Af bo nielsen

  -

  At der pga. politiske indgreb og andet er opstået helt groteske og umenneskelige tilstande i både velfærds- og sundheds- systemerne fremgår af den ene avisartikel efter den anden. “Svigt ud over alle grænser i det danske sundhedsvæsen”, “Kræftpatienter svigtes”, “Patienter udskrives alt for hurtigt”, “Livsfarligt syge nægtes indlæggelse”, “Stafylokok-infektioner pga. manglende rengøring”, “IT-system satte hospital i stå”, “Mand mistede ben pga. fejlbehandling – nægtes erstatning”, “Mordet på psykiatrien” , “Moderne dansk psykiatri: velkommen til stenalderen”, “Menneskehandel i psykiatrien?”, “Hundredvis af sengepladser er afskaffet”, “130 km frem og tilbage til hospitalet”, “Forblødte i ambulancen”, “Hjerte- og nyresyge samt voldsofre omkommer pga. nedskæringer/lukninger”. “Pårørende ignoreres, patienter sjofles, personale overbebyrdes”. FOA: “tusindvis af patienter dør pga. nedskæringer”…. osv.

 55. Af bo nielsen

  -

  Ja, på hosptalsområdet er der visse steder nu så vanvittige tilstande at det overgår enhver fantasi. Men også på den sociale velfærds område bliver flere og flere danskere sendt ud i kulden og mørket. Politikerne skylder efterhånden os alle sammen en forklaring på hvorfor befolkningen konstant bombarderes med forringelser og spareøvelser osv.

 56. Af P Christensen

  -

  “Politikerne skylder efterhånden os alle sammen en forklaring på hvorfor befolkningen konstant bombarderes med forringelser og spareøvelser” skriver en læser.

  Svaret er naturligvis, at vi er midt i et økonomisk opsving….

  Det ville i de gode, gamle dage have betydet færre udgifter til forsørgelse
  og flere indtægter fra beskatning.
  Men idag har uduelige og landsskadelige politikere over en bred kam kørt hele butikken i havnen.
  Skat opkræver ingenting og vi er overrendt af social dumping udefra, der arbejder sort,
  men som kan få fra kasse 1.

  Nedtællingen til opløsning af velfærdsstaten Danmark er forlængst begyndt.

 57. Af Søren Jens Rasmussen

  -

  Måske en dag Jesus vil vandre på Vores Jord og igen sprede budskabet om kærlighed til sit medmenneske.

  I mellemtiden kan mindre gøre det – det er ikke så svært at lære hinanden at kende og forstå hinanden.

  Vores/denne præste-skribent og mine kommentarer til hendes indlæg udtrykker jo nærmest dette…

 58. Af gerd thomsen

  -

  Enten handler dine indlæg om dine fantasifigurer, eller også handler de om dit had imod mennesker du ikke mener er ligeså meget værd som dig. Det er sgu hul i hovedet Sørine. Fuldstændig blæst.

 59. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jakob Schmidt-Rasmussen

  “Hvad skulle så forhindre danske mænd i, at tage til udlandet for, at gifte sig med en barnebrud, hvis det kræver en individuel vurdering, at skille en voksen mand fra hans barnebrud?”.

  Jeg har jo allerede skrevet, at vi skal gøre alt for at forhindre, at unge piger bliver tvunget ind i ægteskaber, og at det skal gøres gennem lovgivningen.

  Inger Støjberg er enig i, at der kræves individuel vurdering – og at det var en fejltagelse, at det ikke blev gjort helt klart.

  Min anke er, at hun har vildledt og løjet om sagen. Det må en minister ikke., og det er det sagen drejer sig om. Alt andet er udenomsnak.

 60. Af poul boie pedersen

  -

  “begynder den enkelte i stedet at bygge en grænse rundt om sig selv. Et eller andet sted skal den jo eksistere.”
  Er dette ikke en noget farlig galej for en præst? I princippet var der jo ingen betingelser, da den barmhjertige samaritan hjalp et nødstedt menneske.
  Og for præsten må den næste da også være næsten. Sagen er vel, at der ikke er et øje, der på objektivt grundlag kan definere, hvornår “nødvendighedens grænse” er nået, og at tydeligheden i den grænse drukner i talebobler dels fra DF’s ukritiske afvisning af alt og alle, hvis man i mindste måde oplever forstyrrelse af kaffeslabberasen omkring kakkelbordet i havestuen, og dels over til en noget luftig opfattelse af, at alle bare er velkomne.
  Vi oplever i tiden en noget forstørret og trist iver efter at bortforklare vores almindelige medmenneskelige forpligtelser med søforklaringer, fordi alle de andre nok forlanger det.
  Således er flygtninge over én kam nu blevet omdefineret til bekvemmelighedsflygtninge, terrorister og muslimister, selv om vi udmærket ved, at flygter man fra Aleppo, flygter man fra død og ødelæggelse, trusler om tortur, mord og voldtægt, en nedlagt infrastruktur, hvor selvfølgeligheder som mad og vand, udbetalt løn og al orden er fraværende og hvor ens hus hver dag er truet af Assads tøndebombardementer, Vi sidder så i vores vellevned og forklarer, at det nok er bekvemmelighedsflygtninge og terrorister alle sammen.
  Sagen er, at vi bliver nødt til at sanse det enorme humanitære problem, som de krige vi selv deltager i, for at forsvare en verdensorden, som stiller os noget gunstigt, forårsager, og at vi faktisk må yde lidt mere end ingenting, for at hjælpe. Og når det er sagt skal vi selvfølgelig ikke hale så mange op i redningsbåden, at den synker. Men der er dæleme også langt til vi når dette punkt.
  Sandheden er, at vi opfører os som en lille forkælet flok, der ikke kan få øje på det tragiske i, at den lille pige med svovlstikkerne brænder sit sidste aktiv af, inden hun går under.
  Kun ved at håndtere medmenneskeligheden i en ordentlig balance med nødvendigheden, kan vi være os selv bekendt, og der synes desværre stadig at være et stykke vej til denne tilstand indfinder sig, når man i stedet for kvalificerede løsninger blot med lagkage fejrer at nu forhindrede vi nogle af disse krævende nasserøve at komme ind i EU’s velsignede paradis,
  Løsningen kræver samordnet international handling, samtidig med at men sætter sine egne motiver under lup og stopper med at bashe personer, der faktisk indenfor rammerne af deres individuelle muligheder yder hjælp til næsten, hvor de kan.

 61. Af J. Hans en

  -

  AF POUL BOIE PEDERS EN – 13. JUNI 2017 00:26

  Helt enig.
  Fogh og Pia Kjærsgaard er lykkedes med deres project.
  Allerede i 2001 indså Fogh og Pia Kjærsgaard, at en lang række kriterier skulle være opfyldt for at gøre Damark til en permanent krigsførende nation.
  Befolkningen skulle gøres afstumpet, forrået, intolerant, ensrettet, halv eller hel rascistisk og fordummet.
  Dette er lykkes til fuldkommenhed.
  Og medierne kender deres plads.
  Sleske og underdanige og ukritiske blev de under Fogh.
  Og er det fortsat.
  Danmark har nu været i permanent krig siden 2001.
  Danmark har deltaget i ufattelige forbrydelser. Hvor millioner er blevet dræbt. Mange flere millioner er blevet flygtninge.
  En lang række lande er bombet tilbage til stenalderen. Og er idag failed states.
  Ingen i Danmark har nogensinde udtrykt nogen form for beklagelse eller empati for vores ofre.
  Dette kan kun skyldes, at det lykkedes for Fogh og kumpaner, at få os til at betragte muslimer som undermennesker.
  Hvis liv intet er værd.
  Alle bestræbelser i Danmark går ud på at løbe for ansvaret for vores handlinger.
  Undgå at de af vores ofre som overlever vores bombardementer når til Danmark.
  Og hvis de gør.
  Så gøre deres tilværelse så ulidelig, nedværdigen og utålelig som muligt.
  Så andre skræmmes fra at flygte hertil.
  Sådan opfører en gennemført slyngelstat sig.

 62. Af M Jørgensen

  -

  Jeg bor i det man kan kalde et ganske almindeligt boligkvarter med villa og lejlighedsbyggeri og som regel er her meget stille og roligt.
  Her forleden kom en ældre dame her fra kvarteret kørende i sin el- drevne kørestol da en bil pludselig standser op foran hende og ud springer et par mænd der omringer kørestolen, imens den ene forvirrer hende med spørgsmål, prøver den anden at fjerne den halskæde hun har på.
  Røveriet mislykkedes da hun råber op og gør modstand , hvorefter de vælger at tage flugten.
  Signalementet tyder på at der var tale om typer med et østeuropæisk udseende- at man som borger tager afstand fra dette og ønsker det stoppet- har intet absolut intet med racisme og fremmedhad at gøre.

 63. Af Den indre lukkethed

  -

  […] Vi kan ikke rumme alverden, og der er dybest set ikke noget at sige til, at befolkningen udmattes af kravene om at skulle rumme og acceptere kulturfremmed adfærd, der belaster vores samfund. Næsten er den, der er ved siden af os – og det er romaerne jo kommet, hvorfor de som udgangspunkt er omfattet af vores kulturelle påbud om at drage omsorg for dem. Derfor skal politikerne bebrejdes, at det er kommet så vidt, for vi kan ikke i længden tåle den belastning, de har påført os, og så skaber vi selv indre grænser som erstatning for de manglende grænser omkring vores land, skriver Gotfredsen, hvis indlæg kan læses her: […]

 64. Af Flemming Lau

  -

  Det juristeri som neglicerer lovens ånd, er talte. Om 20 år vil man kunne se tilbage på obskure tolkninger som Gammeltofts udlændingelov, Espersens inkorporationslov og den globale flygtninge konventionen at 1967. Eftertiden vil undre sig over med hvilken tålmodighed, nutidens borgere fandt sig i at deres folkevalgte politikere lod sig handlingslamme af juridiske smagsdommere! Love og konventioner vil blive lavet om så det flugter med befolkningens sunde fornuft. Som det første røg blasfemi loven og heldigvis for det!

  Vi behøver ikke den type dommere der kan frikende 3 voldtægtsforbrydere fordi de ikke vidste at pigen havde insulin chok og ikke kunne værge for sig, eller for den sags skyld de 3 der ikke vidste at pigen var under 14 år. Lovens ånd er moralsk og sund fornuft, og den brød gerningsmændene, subkultur eller ej!

 65. Af lisbeth sørensen

  -

  “. Det er først og fremmest menneskeligt at reagere ved at lukke mentalt ned, når verden maser sig for meget på. Så når en muslimsk mand forlader landet, fordi stemingen er skiftet, skal man ikke bebrejde befolkningen. Man skal bebrejde de politikere, der systematisk har opløst den følelse af samhørighed og tillid til faste grænser, der netop kan få os til at forblive generøse i synet på andre.”

  Man må gerne opmuntre udlændninge til at forlade landet, især af religiøst karakter..Dette kunne være den lokale muslim i kiosken, jødeejeren, frimuren på kbh uni, den islandske lærer på kbh uni mv. Drejer sig ikke om racisme man at der simpelthen er kommet alt for mange udlændninge hertil nu,og at sammenhængskraften er gået fløjten for os ægtedanskere..

  Problemerne vil vokse og vokse mm. regeringen får styr på indvandringen. Dette ene spørgsmål har bestemt alle regeringer i snart 3o år nu, og ud fra falske præmisser. For at få klarhed over hvor Danskerne står, foreslår jeg en folkeafstemning om indvandring..Med mange spørgsmål..Hvorfra, hvor mange, regler om asyl og hjemsendelse, Kan vi sende jøder hjem, nu hvor der er fred i israel , til syrien mv. Vi skal så afgjort nu glemme alt om konventionerne og udmelde os af dem. MM. denne folkeafstemning har en majoritet af Danskere der ikke ønsker dette. Den skal ikke blot være vejlendende for landets politikere denne folkeafstemning, men skal følges. Så kan vi afslutte denne indvandrerdebat engang for alle..

  Man glemmer at det er borgerlige regeringer der har indført dem alle sammen så godt som..

  1. schluter startede med at åbne op..

  2. VKO mere end fordoblet antallet af indvandrer , inklusiv muslimer over lo år, end under Nyrups lo år..Læs fx uhrskovs analyser her.

  3. den nuværende regering har indført 2oo.ooo indvandrer på 2 år , ifølge de sidste statistikker fra dST..Naturligvis tager mange hjem igen men..de ca. 80.ooo syrier med familiesammenførelser, tager dog aldrig hjem..Lovene giver os ikke ret til at hjemsende dem efter nogle års tid, børnefødsler her mv. Alt dette skal have lavet om på.

  DF har levet højt på den store løgn, om blå bloks stramme indvandrerpolitik i generationer. Det modsatte af hvad de har sagt, er sket mht. indvandringen. Også mht. eU..DF er det hemmelige ja parti her, og har faktisk stemt for flere eU forslag end noget andet borgerligt-rødt parti.

Kommentarer er lukket.