Muslimens afvisning af tillid

Af Sørine Gotfredsen 139

Det er uheldigt, at spørgsmålet om tildækning af kvinder hovedsageligt hører sommeren til. Det begynder at ligne en tradition, at vi pludselig midt i ferien diskuterer forbud mod burka og niqab, hvilket som regel får nogen til at mene, at den slags er så uvæsentligt, at det mest får plads, når der ikke er vigtigere ting på spil. Intet kunne være mere forkert. Debatten om tildækkede kvinder er vital, og skønt mange ikke orker emnet længere, må vi fortsat analysere det. I Danmark konfronteres man oftere og oftere med muslimske tildækkede kvinder, og pudsigt nok faldt burka-debatten denne gang sammen med en diskussion om den generelle høflighedstilstand herhjemme. Den har det ikke for godt, hvilket mange sikkert dagligt bemærker, og det har flere forklaringer. En overdreven og nivellerende dyrkelse af lighed og uhøjtidelighed, arven fra 1968 og en afvikling af den pligtbårne opmærksomhed overfor det andet menneske. Denne har det nemlig med at smuldre i en befolkning, når kristendommens etiske fordring forvitrer.

I sit inderste handler høflighed om at tilkendegive, at jeg vil gøre noget for dig, fordi enhver, jeg møder, er mit ansvar. Denne mentalitet er afgørende for den fælles tillidsfølelse, hvis værdi her beskrives af den tyske teolog, Dietrich Bonhoeffer: ”Tillid vil altid være en af de største, mest sjældne og lykkebringende gaver i menneskeligt samliv.” Tillid udspringer af troen på, at den anden interesserer sig for mig, og derfor er det bekymrende, når danskerne generelt går mere passive forbi hinanden i mangel på vilje til at se op. Og helt umuligt er det selvsagt, hvis vi i bogstavelig forstand ikke kan se hinanden i ansigtet og øjnene. Således udgør den tildækkede kvinde billedet på et menneske, der bidrager til at nedbryde samhørighed, og vi bør efterhånden forstå, at der er basal forskel på, hvordan den kristne og muslimen er placeret i verden. Mens den kristne skal være åbent til stede for enhver, adskiller den troende muslim sig bevidst fra det fælles, og tildækningen udtrykker både mangel på simpel høflighed og en opløsning af den dybe tillid, som vi er så afhængige af. I en kristen kultur har mennesket pligt til at opfatte enhver som sin opgave. Med den muslimske tildækning modsiges netop det livssyn, fordi den skaber afstand.

Derfor er der afgørende ting på spil angående både tørklædet og de mere bastante klædedragter, og for få begriber det. Der er endnu ikke enighed om at forbyde burka og niqab, og endnu værre er det, at der heller ikke er enighed om at kritisere tørklædet. Det kan selvsagt ikke forbydes på gader og stræder, men det skal atter understreges, at det repræsenterer mangel på respekt for kulturen, man bor i. Derfor har vores undervisningsminister Merete Riisager fat i det rigtige, når hun nu efterlyser islamkritik i folkeskolen, for her bør muslimske piger lære, at visse af de skikke, de bærer med sig, ingen mening giver i dansk kultur. Den slags skal erkendes, mens man er barn. Ellers vil vi i stigende grad opleve, hvordan nogen bevidst afviser dette lands fællesskab, hvori den gensidige tillid så længe har eksisteret. Vi iagttager udviklingen hver eneste dag, og forstår man dybden af den, forstår man også, at den skal diskuteres hele året. Ikke kun om sommeren.

139 kommentarer RSS

 1. Af Erik Skifter

  -

  Kære Sørine.
  Mange tak for dette blogindlæg. Befriende at læse og indholdet af det du skriver har været velkendt de seneste 30-40 år. Men ingen tør – eller har turdet at beskrive dette væsentlige emne, nemlig tilliden. Det er tilliden vort samfund bygger på. Uden tillid hinanden imellem, vil sammenhængskraften i vort samfund smuldre.

  Den muslimske tro og ideologi bygger ikke på tillid. Dette begreb findes ikke i islam. Men alt det modsatte af tillid findes i rigelig mængder i islam – og det er det som er hovedproblemet i den muslimske kultur.
  Alt andet end det som ligger ud over den klan og den familie hvori den enkelte muslim eksisterer, bliver mødt med mistillid. Fordi det foreskriver islam i dens ord og tekster i koranen og i hele den muslimske kultur.
  Dette er velkendt og har været det i over 1.400 år. Man har ganske enkelt ikke taget stilling til dette problem som den muslimske kultur medbringer, nemlig den grundlæggende mistillid til alle andre og specielt til dem som ikke er rettroende i den islamiske tro. Vores ansvarlige politikere gennem de seneste 30-40 år har ikke taget stilling til problemet, nemlig at vores samfund bygger på tillid og at de mange indrejsende muslimer grundlæggende har en dyb mistillid til alle for dem som er fremmede.

  Der vil givet blive flere muslimske borgere i Danmark i de kommende år. Alt tilsiger denne udvikling. Vi vil således se, at mistilliden vokse og dermed også nedbrydningen af vores sammenhængskraft.
  Hvem vil og kan stoppe denne udvikling ?

 2. Af P. Aagaard

  -

  Senest med en fremragende spiller på det danske kvindelandshold som sit mål bruger Sørine Gotfredsen en stor del af sin skatteyderfinansierede tilværelse på at optræde som professionel hadprædikant.

  Når hun forventer tillid fra andre er det som en bankrøveren, der forventer, at nøglen til boksen ligger under måtten.

 3. Af Tove Hansen

  -

  Det muslimske tørklæde, og klædedragten, symboliserer det samme som Ku Klux Klan, eller hagekors kostumer!
  Blot værre, fordi disse klædedragter også symboliserer en lang række andre, for Danmark, fuldstændig uacceptable ting!
  Det er selvsagt helt urimeligt at dette “udsagn” tillades i Danmark! Et udsagn om at modarbejde Danmark, danske værdier, og danskerne, (de vantro) etc!

  Islam er direkte sammenlignelig med Nazismen! Islam er en Statsform og en Ideologi under dække af at være en religion! Muslimer kan tro, hvad de vil,- privat! Styreformens værdier, påbud, love og regler hører ikke hjemme i Danmark, hvilket poienteres i Grundloven (religionsfrihed, så længe det ikke forstyrrer den offentlige orden)!

  Ligeledes er det helt urimeligt, at danskerne skal tvinges til, at gå rundt i en skov af disse, for os, afskyelige symboler, sågar tvinges til, indirekte, at acceptere Islam, hvis den tørklædebærende er en ansat!

  Muslimer skal tvinges til at vælge side! Som det er nu støttes rabiate muslimer, mens mere dansksindede muslimer svigtes!
  Muslimer VIL være muslimer. De hører til i et muslimsk land!

 4. Af jens petersen

  -

  Vi danskere er på vej til at miste alt, fordi vi længe har haft alt for stor tillid til partier og politikere. Kliker og grupper der har svigtet og forrådt os år efter år. Danske vælgere har generelt en dårlig hukommelse, og de er alt for naive mht. hvad tv-stationerne mv. fortæller. Det meste er jo halve og kvarte sandheder eller direkte løgn.

  Vi har det også med at tro at hvis en politiker ser nydelig ud og er veltalende, så er vedkommende også ordentlig, klog og fornuftig. Men tag pe r nilli skipper, so fie car sten ni el sen fra det rødradikale overdrev. De mener begge at burka og niqab er helt OK, og at indvandringen er “berigende”. Men enhver med en IQ over 90 kan da regne ud at den invasion og besættelse der er igang, med Chrborgflertallets og regeringens accept, nemt kan ende i en katastrofe værre end 1864 og 1940-45 tilsammen.

 5. Af Abir Hansen

  -

  Tørklædet er et kvindeundertrykkende symbol, som muslimske piger faktisk ikke ønsker. Ingen tør sige det, på grund af familiens og lokalsamfundets repressalier. Jeg er en 23 årig gammel kvinde under uddannelse. Jeg går med et tørklæde på min uddannelsesplads, fordi nogle af mine fættre også går der. Mine fættre rapporterer til mine forældre om min gøren og laden på studiet. For to år siden blev min søster student. Hun fortalte vores forældre ikke, at hun var færdig som student. Hvis hun havde gjort det, havde hun ikke fået lov til at være med på vognturen og moret sig med de andre.

 6. Af Hvorfor er c en su ren så massiv?

  -

  Hvorfor er filt ret så aktivt at det kvæler selv seriøse og ret korte indlæg?

 7. Af Hvorfor er c en su ren så massiv?

  -

  Hvorfor er f ilt ret så aktivt at det kv æ ler selv seriøse og ret korte indlæg?

 8. Af Hvorfor er c en su ren så massiv?

  -

  Hvis man bare een gang har kritiseret V og K eller hvis man på anden måde har været politisk ukorrekt, bliver man åbenbart sortlistet. Selvom man er enig med sø ri ne, skjules ens indlæg på udemokratisk vis.

 9. Af Hvorfor er c en su ren massiv?

  -

  Derimod er radikale typer og debatsabotører (li s be th mfl.) velkomne på næsten alle blogs.

 10. Af Lillian Andersen

  -

  Hvorfor er Danmarks skiftende regeringer så bange for at støde muslimer.Har muslimerne fået magten ? er vi blevet til små bange mus.!
  Danmark har gennem rigtig mange år haft kristne,jøder,katolikker,hinduer og folk fra aser troen og vi har levet i fred og respekt for hinanden.Så kom muslimerne . og så blev der strid og ballade, bande,opgør magtbestemmelser og forbud mod næsten alt som engang var dansk og dejligt. Er det for sent at slå bremserne i er det for sent for os at få ro og orden igen. Jeg vil gerne have at vi skal kunne samles og at vi alle må tro hvad vi vil men Danmark er nu engang sat sammen som det er og vi henter ingen hertil , de som kommer må og skal kunne leve med os og ikke imod os. ellers må de ud..
  Se selv på hvornår vi fik et samfund som ikke bygger på dansk kultur. Dansk kultur i Danmark og arabisk kultur i deres egne lande. Man må bo og leve der hvor man passer ind og med dem som vi sympatiserer med. Hvem har vi af modige folk-, hvor finder man en modig regering ,et modigt politi og nogle modige dommere som ikke er underlagt dem som ødelægger os. politiet er nærmest venner med de kriminelle og dommerne løslader dem og regeringen laver en lov der beskytter dem. Lad os nu sætte benene fast i jorden ,og få bragt ro og orden inden det er for sent. Lad mig lige tilføje,- at der findes mange muslimer som bare ønsker at leve i fred med os uden de store krav.og de skal være så hjertelig velkomne.Men det er vore regler der gælder,deres tro må de have i privaten. Muslimsk ramadan fest på riget og så at vi skal fjerne alle kors på sygehusene, det hører altså ikke sammen. og at vi næsten er tvunget til at indtage kød som er velsignet af en muslimsk imam skulle man heller ikke være nødsaget til.Ville en muslim spise kød som en jødisk præst have læst over. Spørger bare lige.Hvad er ret og rimeligt.Vi lægger os helt ned på ryggen og overgiver os.

 11. Af Ivo Santos

  -

  Beklædningsgenstande som dækker hele ansigtet bør naturligvis være forbudt netop fordi at vi i Danmark har et generelt maske forbud.

  Iøvrigt!, hvis jeg iklæder mig en motorcykel dragt, og en motorcykel hjelm med et mørkt visir ,og går ind i en bank, så kan jeg risikere at jeg ender i fængslet, men!, hvis jeg iklæder mig en muslimsk klædedragt som dækker hele hovedet, ja!, så sker der sikkert ikke noget, og det er til trods for at både en motorcykel hjelm med mørkt visir og muslimsk klædedragt grundlæggende har samme effekt, og det er da også derfor jeg mener at man bør forbyde de beklædningsgenstande som dækker hele ansigtet.

 12. Af Orla Guude

  -

  Alle genstande med formål at tildække kvinder, er i virkeligheden den islamiske udgave af hundehalsbånd.

 13. Af J Jensen

  -

  At påstå at ungdomsoprøret i 1968 er skylden for at blandt andet præsterne mistede deres respektfulde position i lokalsamfundet er vist at tage munden for fuld, og at påstå at det tilmed er årsagen til den svigtende solidaritet med andre mennesker er vist en omskrivning af historien, når man ved at den udtalte egoisme er fremkommet med de liberale tvangstanker om at enhver er sin egen lykkes smed, og fanden bare kan tage de sidste. At samle opbakning om sin position ved at påpege nogle andres tøjvalg er simpelhen for billigt, og her slår man jo til lyd for ret markant tvangspåklædning og ikke ret meget tillid til individets ret.

 14. Af Lisbeth sørensen

  -

  Borgerlige har altid delt forargelses, klædning, norm skikkelse med religiøse muslimer..Konservative dyder..The telegraf har tildømt Danmark titlen som “verdens mest skamløse samfund”…Denne ære er kun opnået pga. af rødemedborgere, og tiltrods af jer borgerlige der har drukket os helt ned i sølet her…

  Hvorfor har pre.ben fra d.årekisten fri ytringsfrihed i alle blogs? Her skriver han i navnet “hvorfor er”..Det er synd for landets folk, at pga. af det dårlige sommervejr har kisten ikke været åbnet i år, og frisk luft ladt ind..Og det viser sig tydeligt her i bloggen..

 15. Af Lisbeth sørensen

  -

  Borge-rlige har altid delt forar-gelses, klædning, norm skikkelse med religiøse muslimer..Konservative dyder..The telegraf har tildømt Danmark titlen som “verdens mest skamløse samfund”…Denne ære er kun opnået pga. af rødemedborgere, og tiltrods af jer borger-lige der har fået os helt ned i s-ølet her…

  Hvorfor har pre.be-n fra d.årekisten fri ytring-sfrihed i alle blog-s? Her skriver han i navnet “hvorfor er”..Det er synd for landets folk, at pga. af det dårlige sommervejr har kis-ten ikke været åbnet i år, og frisk luft ladt ind..Og det viser sig tydeligt her i bloggen..

 16. Af peter kocsis

  -

  Grunden til SG ikke selv går med burka må være ,at hun ,selv som en narcissist ,aldrig har set sig selv i et spejl.

 17. Af peter kocsis

  -

  Grunden til SG ikke selv går med burka må være ,at hun, selv som en narcissist, aldrig har set sig selv i et spejl.

 18. Af J Ha nsen

  -

  Det er uheldigt, at spørgsmålet om tildækning af kvinder hovedsageligt hører sommeren til.
  Skriver Sørine Godfredsen.

  Det mest uheldige er, at at de borgerlige aviser har ansat et utal af reaktionære populister og demagoger som bloggere.
  Som kører med deres muslimbashing året rundt.

 19. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Måske har mange af de tildækkede kvinder ikke noget reelt valg, for som bekendt er der forholdvist flere muslimske kvinder, der bliver udsat for vold fra deres mænds side, og som derfor søge beskyttelse på kvindecentre.

  Muslimske kvinder, der arbejder, kommer som regel i kontakt med andre mænd, end deres mand, og det vækker åbenbart ofte mistanke om utroskab, hvilket jo ikke er helt urimeligt, da utroskab jo desværre er ret udbredt i Danmark.

  De tildækkede muslimske kvinder, der møder andre mænd på arbejdet, forsøger sandsynligvis at signalere overfor deres kolleger og især overfor deres ægtemænd, at de er ærbare og ikke har nogle intentioner om, at være deres ægtemand utro, for at undgå problemer, vold og i sidste ende, skilsmisse.

  De tildækkede kvinder signalerer tydeligt, at de ikke vil opfattes som sexobjekter – og dét burde du have forståelse for – af deres kolleger og chefer, og beskytter sig dermed og samtidigt sig selv mod, at blive udsat for vold, fra en jaloux og mistænksom ægtemand.

  I øvrigt er fuldstændig tildækning ikke et religiøst krav, for der står kun i koranen, at muslimske kvinder skal være ærbart klædt.

 20. Af Niels Larsen

  -

  Intet i denne verden er mere ødelæggende end islam og den tilhørende kultur.

  Islam er en dødskult, hvor det højeste, man kan opnå er at dø for afgudens sag.

  Islam er en forbrydelse mod menneskeheden, hvilket det indbyggede had og krav om drab på alle ikke-muslimer tydeligt viser.

  Islam bør ganske enkelt forbydes i alle civiliserede lande – og al omgang med muslimer bør på det kraftigste frarådes i egen sikkerheds interesse; man ved ikke om muslimen, man står overfor er terrorist eller kriminel på anden vis, men sandsynligheden er rimeligt stor.

  Og så skal den nuværende folkevandring af muslimer mod Europa naturligvis vendes til en tvungen udrejse af muslimer fra Europa.

 21. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Mange nonneordener afviser også verden, blot på en mere radikal måde – de er både tildækkede og gemmer sig i klostre, der ofte ligger fjernt fra vrimlen.

  Bør man bebrejde dem dét?

  Nej, selvfølgelig ikke.

  Det absolut eneste problem, der kan være, ved muslimske kvinders tildækning, er spørgsmålet om tvang:

  Er det deres eget frie valg at gå med tørklæde, eller går de kun med tørklæde fordi der er en muligvis uudtalt trussel om vold, hvis de ikke går tildækket?

  Man har lov til, at gå klædt som man vil i Danmark; men man har ikke lov til, at tvinge andre til at tildække sig totalt, og dermed til en vis grad tvinge dem til social isolation og til unødvendig fremmedgørelse fra mange andre borgere i Danmark.

 22. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Jeg var spændt på at læse SG’s indlæg, efter at hun så eftertrykkeligt dummede sig i Deadline om kvindefodbold, at hun nu bliver karikeret meget morsomt af en dansk skuespiller på de sociale medier. Men jeg synes ikke, hun dummer sig så meget her, bortset fra, at hun altid skal have presset sit had til 68’erne og sin kristendom ind i et hvilket som helst emne. Trættende, unødvendigt agitatorisk og dumt.
  Ellers er jeg enig – lad os ligesom i Frankrig få indført et forbud mod religiøse, politiske og andre værdimæssige symboler i det offentlige rum. Skal det også gælde læger? Jeg er senest blevet behandlet af en ung hijab klædt uddannelseslæge og den afstand, hun markerer med sin klædedragt, til mig som patient er mærkbar. Hvis hun var dygtig, ville jeg måske ikke reagere på den lidet tillidsvækkende fremtoning, men det er der ikke noget der tyder på hun er. Jeg tror løsningen må blive et generelt forbud i alle offetlige stillinger.

 23. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “… lad os ligesom i Frankrig få indført et forbud mod religiøse, politiske og andre værdimæssige symboler i det offentlige rum.”

  Aldrig!

  Det er et urimeligt censurkrav af den enkeltes personlige beklædning, der er mere indgrivbende i den enkeltes frihed, end de fundamentalistiske islamisters krav om censur af blasfemi.

  Religiøse har selvfølgelig lov til, at være her, og vise andre, at de er religiøse. Religiøsitet burde simpelthen ikke være et problem i sig selv, og man skal kun gribe ind, når det skaber reelle problemer.

  Det er tvangen, der er problemet i forbindelse med muslimske kvinders tildækning, og derfor gør det kun problemet værre, hvis man besvarer tørklæde-tvangen med en endnu mere omfattende, statsligt understøttet tvang til IKKE, at gå med tørklæde.

 24. Af Kristoffer Hansen

  -

  Det kan være at vi kan slippe for stanken af blasfemisk bøsselort, hvis muslimske mænd blev tvunget ved lov til at bære niqab. Fri os fra muhammeds tynde mave!

 25. Af Hans Hansen

  -

  Islam er uden tvivl og som det selv tydeligt gennem tiden har vist hver dag, det mørkeste og ondeste der findes, islam og alt dets latterlige løgn og undertrykkelse burde forbydes i hele eu.
  Trump har fat i noget om at forbyde dem at være i landet, præcis som Glistrup i 70′ erne, men hvem lytter, lige så få som de gjorde dengang og det hele kommer til at gå gruelig galt, som sædvanlig inden nogen fatter en skid, i det her latterlige land, styret af børn uden erfaring i livet.

  Det skal nye boller på suppen venner, hvis vi skal redde bare lidt af vores gamle dk…

  De ødelægger stykke og roligt hver dag luft mere af vores lande, mens de venter på avle maskinen derhjemme spytter en lille ny muslim ud, indtil de endelig en dag bli’r i flertal og kan overtage endnu mere…se bare på London, en muslimsk borgmester i selve England, det totalt til grin.

  Islam er verdens ondskab og skal på alle måder bekæmpes af os, der byggede vores lande i blod sved og tårer

 26. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Danmark var det land, der frigav billedpornoen først, og er et af de lande, hvor flest ægtepar bliver skilt, meget ofte på grund af utroskab.

  Utroskab er et reelt samfundsproblem, som Godtfredsen og hendes kolleger burde tage langt mere alvorligt – hvis de vil tages alvorligt.

  Tildækning af kvinder er et primitivt forsøg på, at forebygge utroskab.

  Det er ikke sært, hvis især dårligt uddannede muslimer tror, at de er kommet til Sodoma, eller Gomorra, og at alle danske mænd blot venter på muligheden for, at have sex med deres kone, og at de derfor vil beskytte deres ægteskab ved at tildække deres dyrebare kvinde, som de for intet i verden vil miste.

  Dét burde en kristen præst faktisk have større forståelse for.

 27. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er ikke tørklædet i sig selv, der er problemet, men tvangen.

  Ubegrundet, statslig tvang er på mange måder værre, end ubegrundet, selvbestaltet tvang, for statslig tvang rammer alle, hvor den selvbestaltede tvang rammer langt færre.

  Kravet om, at forbyde tørklæder i det offentlige rum, vil desuden sandsynligvis kun få den effekt i praksis, at det bliver nærmest umuligt at bekæmpe tørklædetvang.

  For så vil langt flere – også ikkemuslimer sandsynligvis begynde at gå med tørklæde i protest, blot for at demonstrere, at vi ikke lever i et totalitært samfund, hvor myndighederne kan og må bestemme den enekeltes beklædning.

 28. Af R. Harald Kristiansen

  -

  I et vestligt land, som Danmark bør ingen have lov til at bære tørklæde, eller andre religiøse symboler på offentlige institutioner. Offentlige institutioner tager vare på alle mulige mennesker, med alle mulige religioner, derfor skal tørklædet fjernes på offentlige institutioner. Vi bør ikke reklamere for bestemte religioner, ligegyldigt hvilken.

 29. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Eftersom, at der ikke står ét ord i koranen om tørklæder, så er det simpelthen objektivt set forkert, at betegne tørklædet som et religiøst symbol; det er et kulturelt symbol, ligesom kvindelig omskæring, der heller ikke er nævnt i koranen – hverken direkte, eller indirekte.

  Et forbud mod tørklædet vil indirekte anerkende er et religiøst symbol, som fundamentalistiske, muslimske kvinder bør bære, for det er jo et led i kampen mod fundamentalismen.

  Men der står jo kun i koranen, at muslimske kvinder skal klæde sig ærbart; der står ikke ét ord om tørklæder, og eftersom det er de mest fundamentalistiske muslimer, der bærer tørklæde, så burde dét argument overbnevise dem før, eller senere.

  Tørklædet gør ingen skade, hvis det ikke er blevet påtvunget, og derfor er det komplet urimeligt, hvis staten får lov til, at forhindre en bestemt gruppe kvinder i, at gå klædt, som de vil.

  Bekæmp tørklædetvangen, og lad alle gå klædt, som de vil.

 30. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Trist, at Sørine Gotfredsen ikke selv kan se hendes dobbelte standard eller ditto moral, hvor vi er flere, der ganske mister både appetit og respekt for hende, når hun ikke kan finde ud af at slette indlæg efter Berlingskes egne debatregler, ganske ligesom debatredaktøren ikke selv kan det. Trods gentagne anmodninger og opfordringer herom fra flere seriøse blogdeltagere, der bare svines til og forladet for andet.

 31. Af krister meyersahm

  -

  Jeg er ingen burka-fan. Heller ikke fan af ring i næsen, tatoveringer, mænd med hestehale eller skæg der ender i en fletning, rygmærker og mange andre iøjnefaldende underligheder. Jeg tror mig vide, at andre oplever det på samme måde men det kæfter vi ikke så ofte op om – ukvemsordene er forbeholdt bærere af burka, niqab og tørklæde. Hvorfor det? Forklaringen kan være, at det i virkeligheden slet ikke er det ydre der generer men det, der er under klædedragten. Man tåler ganske enkelt ikke muslimer – de skal kende deres plads og rette ind efter samfundsnormen og – smide “teltet” som mange kalder deres klædedragt.

  Nu undrer jeg mig noget og undskylder for min ringe begavelse når jeg spørger? Bliver man, sådan helt automatisk, omvendt til kristendommen, ateismen eller noget andet hvis man smider burkaen, niqaben eller tørklædet?

 32. Af Ulla Nielsen

  -

  Ved de aktuelle fodbolduroligheder er nogle mandlige fodboldtilskuere fået domme for overtrædelse af maskeringsforbuddet. Hvornår bliver det en sag for Ligestillingsnævnet, at mænd naturligvis må have samme ret til at dække deres ansigt som kvinder?

 33. Af P Christensen

  -

  Muslimske mænds tvangsmæssige indpakning af deres mange koner i tekstilfængsler har intet med religionsfrihed at gøre. Det samme gælder alle de mange andre forbrydelser, som man er lykkedes med at få hældt inde under begrebet religionsfrihed, herunder rituelle henrettelser.

  Desværre er verden fyldt med enfoldige og nyttige idioter.

  Især venstrefløjen har lavet en moralsk bundvending, og understøtter nu direkte
  totalitær adfærd, hvis “moralkodeks” er langt værre end hvad venstrefløjen engang selv
  gik på barrikaderne imod. Blot fordi venstrefløjen er bange for at skulle kritisere folk
  med en anden “religion” – ikke mindst islam.

 34. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Krister Meiersheim
  Hvis tørklædet ikke har en religiøs betydning, kan man sagtens bede de ansatte/studerende og andre om, at aflevere tørklædet, næseringen, dække tattovetingerne til og efterlade andet religiøst i omklædningsskabet.

 35. Af Niels Larsen

  -

  JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN: “Danmark var det land, der frigav billedpornoen først, og er et af de lande, hvor flest ægtepar bliver skilt, meget ofte på grund af utroskab.”

  INGEN ejer en anden person. Hvert menneske er udstyret med en fri vilje og bør ikke begrænses af noget så simpelt som en lap papir.

 36. Af Gert Hansen

  -

  Hvor er ateister og agnostikere i SG’s spil? Ingen steder.

  Det er vel langt de fleste af etniske danskere der tilhører een af de to fløje, og et mindretal der tilhører kristendom og islam..

  Problemet er snarere islams problem med at acceptere den moderne vestlige kultur, eller rettere dens såkaldte værdier langt mere end dens moderne tekniske frembringelser, om end mange muslimer går i den fejlagtige tro, at kristendom betyder meget i det vestlige samfund. De forstår heller ikke, at ‘værdierne’ indirekte spiller en stor rolle i de tekniske frembringelser de nyder godt af.

  At judeo-kristendom, sammen med hellenistisk og romersk kultur, spiller en stor rolle i nutidens ‘vestlige værdier’ er en anden sag. Islam har derfor et identitets problem imellem islam og Vestens moderne værdier, som islam ikke kan overvinde uden en ‘reformation’. Denne synes absolut ikke at være lige forestående, og islamiske fundamentalister, om ikke alle muslimer?, oplever derfor et uoverstigeligt skisma mod Vesten. Denne islamiske antagonisme findes også mod alle andre samfund, men det er nu engang Vesten der (berettiget) fremstår som den største modstander.

  Det er svært at se en løsning på disse problemer, hvorfor ‘udfordringerne’ vil fortsætte så langt øjet rækker.

 37. Af Grethe Larsen Hobro

  -

  Du burde stoppe med at sprede had Sørine. Du er jo ikke bedre end de imamer som spreder had. Det er ukristent. Vores tro er jo kærlighed. Jeg syntes desværre at du ikke er dit embede, i vor danske folkekirke værdigt. Kan du ikke tale med din gud. Han tilgiver jo. Bed om mere næstekærlighed. Sørine. Det er en bøn til dig. Det er ikke godt det her.

 38. Af Flemming Lau

  -

  Peter Kocsis 10:30. Problemer med maven..?

 39. Af J Ha nsen

  -

  AF ULLA NIELSEN – 7. AUGUST 2017 12:50
  “Ved de aktuelle fodbolduroligheder er nogle mandlige fodboldtilskuere fået domme for overtrædelse af maskeringsforbuddet. Hvornår bliver det en sag for Ligestillingsnævnet, at mænd naturligvis må have samme ret til at dække deres ansigt som kvinder?”

  Deltager muslimske kvinder ofte i fodbolduroligheder?
  Eller tilsvarende ulovligheder.
  Tildækker muslimske kvinder ansigterne for at begå uovligheder?

 40. Af Arvid Holm

  -

  I de europæiske lande fravælger de selvbestemmende kvinder ofte at få børn, fordi belastningen hærger deres kroppe og hæmmer deres karriere og personlige frihed.
  Hver kvinde skal i gennemsnit have 2,11 barn for at opretholde befolkningstallet.
  Men i Europa ligger alle lande lavere end det.
  Nedgangen i befolkningstal er en væsentlig begrundelse for indvandring, for man forudsætter, at Europa behøver mere arbejdskraft fremover.
  Da de tilrejsendes religiøse ledere korrekt opfatter befolkningsudskiftningen som en konsekvens af kvinders selvbestemmelsesret i den vestlige kultur, har de gode argumenter for at lade være med at kopiere kvindens status de vestlige lande.
  De ønsker ikke, at deres egen civilisation/religion også skal uddø?
  Yderligere sidder de tilrejsende i første parket, hvor man tydeligt ser, hvor svært det er for de europæiske lande at træffe barske beslutninger, selv når det er i rimeligt/nødvendigt forsvar af egne interesser.
  Måske vender Erdogan/Tyrkiet nu ryggen til Europa, fordi Merkel bad ham om at standse folkevandringen fra Mellemøsten og Nordafrika, da hun er så hæmmet af selvdestruktiv ideologi, at hun ikke kan selv.
  Det er forbavsende, at man ikke indser, at den vestlige civilisation skal trimmes til at kunne løse enhver situation, hvis den skal vinde større udbredelse eller bare overleve.

 41. Af tove hansen

  -

  Det muslimske tørklæde, og klædedragten, symboliserer det samme som Ku Klux Klan, eller hagekors kostumer!
  Blot værre, fordi disse klædedragter også symboliserer en lang række andre, for Danmark, fuldstændig uacceptable ting!
  Det er selvsagt helt urimeligt at dette “udsagn” tillades i Danmark! Et udsagn om at modarbejde Danmark, danske værdier, og danskerne, (de vantro)!
  Islam er direkte sammenlignelig med Nazismen! Islam er en Statsform og en Ideologi under dække af at være en religion! Muslimer kan tro, hvad de vil,- privat! Styreformens værdier, påbud, love og regler hører ikke hjemme i Danmark, hvilket poienteres i Grundloven (religionsfrihed, så længe det ikke forstyrrer den offentlige orden)!
  Ligeledes er det helt urimeligt, at danskerne skal tvinges til, at gå rundt i en skov af disse, for os, afskyelige symboler, sågar tvinges til, indirekte, at acceptere Islam, hvis den tørklædebærende er en ansat!
  Muslimer skal tvinges til at vælge side! Som det er nu støttes rabiate muslimer, mens mere dansksindede muslimer svigtes!
  Muslimer VIL være muslimer. De hører til i et muslimsk land!

 42. Af Peter Neerup Buhl

  -

  Muhamedanere må gå klædt, som de vil. Hjemme i Muhamedanien. Tvinger man dem i vores klæder, er de dog ligefuldt muhamedanere indeni. Se blot billeder af Mohamed Atta eller bin Laden i Sverige, moderne look. Samme forhold gælder kvinderne, som næppe er så undertrykte, mange danskere ynder at tro, men paradoksalt nok åbenlyst har bukserne på i forhold til de muhamedanske mænd! Så det er såmænd udmærket, at vi tydeligt kan se, hvem der er hvem, så længe de er her i landet – hvilket selvsagt er på lånt tid, trods alle besværgelser om det modsatte.

 43. Af Gert Hansen

  -

  Det muslimske tørklæde er ikke blot et religiøst signal, men også i høj grad et kulturelt signal til omverdenen om, at vi (muslimer) kulturelt tilhører en gruppe, de frelste – modsat jeres, de vantro. Altså en form for ‘apartheid’. Noget islam som religion ikke er ene om, om end muslimer er dem der nu fører sig frem i Europa, hvilket tydeligvis giver visse ‘udfordringer’ for de europæiske samfund.

  Det står jo i deres hellige bog, at de er noget særligt og noget ophøjet, i forhold til dem der ikke er medlemmer af ummaen. Noget de andre to monoteistiske religioner også er inde på, uden at jødedom dog har ambitioner om at omvende resten af verdens folk, som kristendom ligesom islam vil, men i hvilket k.dom heldigvis er blevet stækket. En eventuel stækning af islam, ser ud til at have lange udsigter.

  Det er således ikke kun kristne der står over for ‘udfordringer’, men i høj grad også flertallet af ateister og agnostikere. At S.G. ikke taler deres sag er forståligt, om end pointen i artiklen derfor halter en del.

 44. Af Rene Sørensen

  -

  Jeg tror ikke, det er tørklædet mange danskere har et problem med, men i virkeligheden er det personen/muslimen vi ikke bryder os om, og det er der af mange forskellige årsager til.

  Jeg har nået den erkendelse, at jeg aldrig kommer til at forlige mig og acceptere et større antal muslimer i Danmark.

 45. Af lisbeth sørensen

  -

  Borgerlige kristne hører også til i et borgerligt kristent land. Ikke i ateistiske Danmark.

 46. Af lisbeth sørensen

  -

  Religiøs indoktrinering før det 18 år forbydes. Ingen nye statsborgere når religiøs. Jøder sættes i fængsel hvis de beskærer drengebørn som krasnikken Mv.

 47. Af lisbeth sørensen

  -

  Religiøs indoktrinering før det 18 år forbydes. Ingen nye statsborgere når religiøs. Jø..der sættes i fæn..gsel hvis de bes..kærer drengeb..ørn som kra.snikken Mv.

 48. Af Hans Hansen

  -

  Præcis, nemlig og det er det millioner rundt om i eu der også har.
  Det er ganske enkelt ikke det mindste godt/ positivt at sige om muslimer og islam, lige meget hvor velmenende og humane vi nu end er hver især, har spurgt masser af andre om de kan finde bare en ting der er positivt om dem, bare en..men næ de står alle og mumler og når til der erkendelse at det kan de ikke….for der ER nemlig ingen.

  Det er verdens sorte pest og vi inviter det indenfor uden at fatte en skid af det hele, i kristendommens og humanismens navn som vi har lært fra små, men fordi man er humanistisk behøver man jo ikke være dum

  Danmark er kun en skygge af dig selv nu,i forhold til inden de kom, ja hele eu er, og stadig er det umuligt for de fleste af se det hele for sig om 10/20/30 år??

  Øh bø, hvad kan man sige, muslimer er vist ikke de eneste der er underbegavede.

  Kære alle etniske danskere, jeres udgangs punkt var godt nok, humant, næste kærligt osv. Men nogle kan og VIL ikke ændres, så tag nu og indre det, muslimer vil kun Den mørke side af alting, det ok, men sku ikke i vores land

  Findes der godt og lys, findes det modsatte også før balancen kan være tilstede, folk må selv ændre deres lande indefra, som alle gennem tiderne har gjort, ikke bare nasse og ødelægge som nu.

  Befri vores land, for deres pest,føj

 49. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Du tager fuldstændig fejl Sørine Gotfredsen. Bare for 50 år siden gik etniske danske kvinder med tørklædet på hovedet. Er det mon også udtryk for mangel på respekt? Og hvad har du at sige til kristne nonner? Vær en lille smule retfærdig og oprigtig. Du udtrykker dig om Islam og muslimer ud fra uvidenhed, had og fordom. Du har ingen respekt og tolerance for forskellighed og anderledes troende.

 50. Af Hans Nielsen

  -

  Udgangspunktet for de radikale og indvandringsindustrien mv. var næppe humant og næstekærligt, men bare korrupt, kortsynet og fladpandet. Bjerge af bavl og løgn om “berigelse” er hvad man har serveret for os, og dem der var skeptiske blev hetzet med at de var racister og na zi ster. Dem der er ved at ødelægge vores land ved at støtte importen af stoffer, våben, sygdomme og utaknemmelige/agressive migranter, er mest en samling hyklere. Og mange politikere har blod på hænderne.

 51. Af Hans Nielsen

  -

  En journalist spurgte engang To ny Bla ir: “Premierminister, har du blod på hænderne?”
  Det samme spørgsmål bør stilles til de danske og svenske ministre og politikere der med nedskæringer og lukninger har medvirket til at smadre store dele af sundhedsvæsnet, velfærden og infrastrukturen….. for at skaffe penge til indvandringen. En landsskadelig og folkefjendsk politik der vil ende i kaos, gangstervælde og borgerkrig. Se den korte, 180gr og snaphanen.

 52. Af Hans Nielsen

  -

  En journalist spurgte engang To ny Bla ir: “Premierminister, har du blod på hænderne?”
  Samme spørgsmål bør stilles til de danske og svenske ministre der med nedskæringer og lukninger har medvirket til at smadre store dele af sundhedsvæsnet, velfærden og infrastrukturen….. for at skaffe penge til indvandringen. En folkefjendsk politik der vil ende i kaos, gang ster vælde og borger kr ig. Se den korte, 180gr og snap hanen.

 53. Af Hans Nielsen

  -

  En journalist spurgte engang to ny bla ir: “Premierminister, har du blod på hænderne?”
  Samme spørgsmål bør stilles til de danske og svenske ministre der med nedskæringer og lukninger har medvirket til at smadre store dele af sundhedsvæsnet, velfærden og infrastrukturen….. for at skaffe penge til indvandringen. En folkefjendsk politik der vil ende i gang ster vælde og borger kr ig. Se den korte, 180gr og snap hanen.

 54. Af Hans Nielsen

  -

  Hvis vi ser på hvad det forringede sundhedsvæsen og den halverede velfærd har påført det danske og svenske folk af unødvendige lidelser og dødsfald, kan man også spørge: Er der ikke ministre og politikere som står i blod og tårer til op over knæene?

 55. Af Flemming Lau

  -

  “Bare for 50 år siden gik etniske danske kvinder med tørklædet på hovedet.”

  Hold op hvor enerverende ! Tørklædet blev taget af indenfor, og var ikke et totalitært symbol.

 56. Af Gert Hansen

  -

  M.S. Gúr:

  Jeg kan mageligt huske 50 år tilbage og endda 60. Det var bestemt ikke almindeligt, at danske kvinder gik med tørklæde. Enten taler du om noget du ingen anelse har om, eller også er du med vilje direkte usandfærdig.

  Jeg har bemærket bl.a. i Ægypten og Malaysia hvordan kvinder dér i de sidste 40 år idag går med tørklæde, hvad ikke var almindeligt dengang. Idag ser man, også i Danmark, hvordan tørklæderne griber om sig, med den stigende islamisering. Det går m.a.o. den modsatte vej af det du prøver at informere.

  Endelig så lad være med at bringe katolske nonner ind i billedet – Danmark har ikke været katolsk i århundreder, og endelig er der stor forskel på at være katolsk nonne og så ung muslimsk pige/kvinde med tørklæde i Danmark idag. Jeg vil overhovedet ikke forsvare katolske nonners idiosynkratiske måde at klæde sig på, men det er nu engang ikke dem der optræder særlig meget i bybilledet.

  Du klynger dig tydeligvis til noget du ikke ved noget om, eller fordi det passer ind i dit apologetiske kram. Formentlig begge dele.

 57. Af Hans Nielsen

  -

  Newspeek er muligvis stoppet? Men ellers er der den korte, uriasposten, 180gr og snaphanen, samt you tube. (merkels migrant crisis) Hvis man leder kan man få et væld af oplysninger om den vold og terror der nu spreder sig i mange skandinaviske byer. Derimod er der ikke meget om politikernes undergravning af familielivet, privatlivet, folkesundheden og den personlige frihed, økonomi og sikkerhed. Noget som foreløbig har ødelagt lige så mange familier og borgere som vold og terror. (altså foreløbig)

 58. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Niels Larsen, jeg er helt enig i, at ingen ejer hinanden.

  Men når kommende ægtefæller lover hinanden troskab, så er det jo heller ikke udtryk for, at man etablerer en gensidig ejendomsret.

  Gifte mennesker er selvfølgelig ikke hinandens slaver, eller ejendom.

  De er frie mennesker, der frivilligt har lovet hinanden troskab, da de giftede sig, hvis de giftede sig i en kirke.

  Man lover jo hinanden, at være hinanden tro, primært af følelsesmæssige grunde.

  For det gør simpelthen ondt helt ind i sjælen på mange, og smadrer deres selvfølelse og tro på kærligheden, og livet, når deres partner har sex med en anden.

  Og så er der jo den sociale – og økonomiske – side af sagen:

  Skilsmissebørn bliver langt oftere sociale tabere, end børn, der vokser op hos samlevende forældre, gør -hvilket koster samfundet eksorbitante summer.

  Men jeg er selvfølgelig ikke imod skilsmisser, hvis det ikke kan være andet – f.eks., hvis den ene ægtefælle ikke længere kan udholde at være sammen med den anden, på grund af vrede over den andens utroskab.

 59. Af J Ha nsen

  -

  AF GERT HANSE N – 7. AUGUST 2017 17:17
  “Jeg kan mageligt huske 50 år tilbage og endda 60. Det var bestemt ikke almindeligt, at danske kvinder gik med tørklæde.”

  Det var ganske almindeligt ude på landet.
  De fleste kvinder gjorde det.
  Ikke af religiøse grunde.
  Men for at holde håret rent.
  Ikke alle havde mulighed for at vaske hår hver aften dengang.

 60. Af Svend Jensen

  -

  Katolikker er kun lidt bedre end muslimer. Jeg blev for få år siden, som turist, nægtet adgang til Peterskirken i Rom, fordi mine bukser kun gik til knæet. De fromme katolikker i kirken ville få kvababbelser, hvis de anskuede mine bare knæ. Heldigvis kunne man købe et par lange sorte anstændige pantalones af plast udenfor indgangen af andre turister for 5 Euro.
  Kvinder måtte ikke komme ind i kirken med bart hovede, bare arme og bare ben.
  Den slags forekommer altså i sexforskrækkede samfund.
  De helt tildækkende muslimske kvindedragter er dog en afskyelighed, som det burde være strafbart at slæbe rundt på. Hvis muslimske mænd bliver liderlige ved at se på muslimske kvinders hår, bliver nogle muslimske kvinder måske liderlige af at se på mænds skæg.
  Derfor bør muslimske mænd også tvinges til at bære en niqab, burka eller hvad skidtet nu hedder, i det offentlige rum.

 61. Af P Christensen

  -

  “Bare for 50 år siden gik etniske danske kvinder med tørklædet på hovedet” skriver
  en – formentlig – muslimsk læser.

  Goddaw mand økseskaft.
  Til oplysning for de uoplyste var det kvindernes egen beslutning.
  Dengang var de fleste kvinder hjemmegående og tørklæderne kom på for at
  skåne deres hår under arbejdet. Forfængelighed, you know ?

  Når muslimske kvinder bærer tørklæder og pakkes ind, sker det som en del
  af den sociale og seksuelle kontrol, der udøves af deres alfahanner.

  Jeg har flere gange oplevet hvor latterligt middelalderligt og kvindeforagtende sådanne alfahanner er. På danske strande kan man utroligt nok i vore dage i godt vejr lejlighedsvis finde muslimske par, hvor manden render rundt i små badehylere og lufter sin bademåtte for omverdenen, mens kvinden er pakket ind i sort fra top til tå.

 62. Af j nielsen

  -

  “Katolikker er kun lidt bedre end muslimer.”

  Jamen er katolikker ikke dybest set sådan en slags muslimer..

 63. Af Gert Hansen

  -

  J Ha nsen:

  Hvad har det med emnet at gøre?

 64. Af Lisbeth sørensen

  -

  “. I en kristen kultur har mennesket pligt til at opfatte enhver som sin opgave. Med den muslimske tildækning modsiges netop det livssyn, fordi den skaber afstand.”

  Kristendommen er over tid den religion der har slået flest uskyldige mennesker ihjel!
  Fra stening af kvinder, brænd af dem på bål, generelt tortur af biskopper af mestendels kvinder også, såvel som verdens krige..

  Der er sgu da ingen der med sine fulde fem køber noget af det ævl?

  Når det kommer til indførelsen af indvandrer er det også de blå, tit kristne der leder her…Lad os lige opsumere indvandrerpolitikken i Danmark engang til for alle de tungnemme borgerlige herinde..

  1. Schluter startede hele indvandrerbølgen..Han ønsket verdens mest lempelige indvandrerpolitik der rigtig kunne løndumpe og velfærds erodere livet for Danskerne..

  2. Under vKO mere end fordoblet de indvandrinen til DK over lo år, end lo året før under Nyrup..Selv muslimsk..

  3. Under LavKO er der nu ankommet 2oo.ooo nyregistreret arbejdssøgende siden de kom til for par år siden ifølge DST. Ca. 4o.ooo af dem er asylansøger som med familiesammenførelser bliver til over loo.ooo statsborgere over tid..

  Under den radikale ledelse med S i 90érne og nullerne, kom der langt , langt færre indvandrer til landet..Det er fakta..Hvem ved hvor mange færre ikke uden nogensom helst radikal indflydelse..Altså må vi konstatere at de Radikale selv også evner en strammere indvandringspolitik end blå partier.

 65. Af Lisbeth sørensen

  -

  “. I en kristen kultur har mennesket pligt til at opfatte enhver som sin opgave. Med den muslimske tildækning modsiges netop det livssyn, fordi den skaber afstand.”

  Kristendommen er over tid den religion der har slået flest uskyldige mennesker ihjel!
  Fra sten-ing af kvinder, bræ-nd af dem på bå-l, generelt tor–tur af biskopper af mestendels kvinder også, såvel som de fleste af verdens kri-ge..

  Der er s-gu da ingen der med sine fulde fem køber noget af det æ–vl?

  Når det kommer til indførelsen af ind-vandrer er det også de blå, tit kristne der leder her…Lad os lige opsumere indvandrerpolitikken i Danmark engang til for alle de tung-ne-mme borg-erlige herinde..

  1. Schl-uter startede hele indva-ndrerbølgen..Han ønsket verdens mest lempelige indv-andrerpolitik der rigtig kunne løn-dumpe og ve-lfærds erodere livet for Danskerne..

  2. Under v-KO mere end fordoblet de indva-ndringen til DK over lo år, end lo året før under Ny-rup..Selv musl-imsk..

  3. Under L-avKO er der nu ankommet 2oo.ooo nyregistreret arbejdssøgende siden de kom til for par år siden ifølge DST. Ca. 4o.ooo af dem er asylansøger som med familiesammenførelser bliver til over loo.ooo statsborgere over tid..

  Under den ra-dikale ledelse med S i 90érne og nullerne, kom der langt , langt færre in-dvandrer til landet..Det er fakta..Hvem ved hvor mange færre ikke uden nogensom helst rad-ikal indflydelse..Altså må vi konstatere at de Rad-ikale selv også evner en stram-mere ind-vandringspolitik end blå partier.

  Altså, i har altid landets mest lempelige indvandrerpolitik i jeres iver for at velfærdsforringe Danmark, få billig arbejdskraft til eliten mv.

  Indslusningsløn hvor indvandrer arbejder til halv løn af en Dansker, og altså altid får jobbet istedet for en Dansker, er allerede indført af den borgerlige elite nu..

 66. Af J Ha nsen

  -

  AF GERT HANSE N – 7. AUGUST 2017 18:11
  “J Ha nsen:
  Hvad har det med emnet at gøre?”

  Det må du vel selv bedst vide.
  Det er dig som har bragt emnet på bane.
  Er du opvokset i et slum kvarter i København?
  Siden du intet kender til forholdene ude på landet for halvtreds år siden.

 67. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Hold op hvor enerverende ! Tørklædet blev taget af indenfor, og var ikke et totalitært symbol.”

  kristenfundamentalistisketosser som Lau, ved ikke at muslimskekvinder tager tørklædet af indenfor blandt deres slægtninge. Sådan noget lærer man når man besøger muslimske hjem, rejser ud og ser og oplever verden mv. Og viser blot hvor lidt en normal kristenfundamentalister som sørine eller lau ved om muslimskefamilier? Altså ingenting så godt som..

  Min Mor gik med tørklæde så sent som i slut 70érne. Og var slet ikke unormalt da heller. Især brugt af Nordjyske kvinder mener jeg, da venssysel var fyldt med tørklædebærende kvinder helt der optil…

  Stem i bare borgerligt næste gang også, hvis i ønsker flere muslimske-indvandrer af all slags-borgere og arbejdstagere..De har altid været bloggen for dem, med lempeligste indvandrerpolitik af alle.

 68. Af Gert Hansen

  -

  J Ha nsen:

  Mig bekendt går muslimske kvinder i dagens Danmark ikke på markarbejde.

  Hvor jeg måtte være opvokset vedkommer ikke dig, og er helt irrelevant.

 69. Af J Ha nsen

  -

  AF GERT HANSE N – 7. AUGUST 2017 18:28
  “Mig bekendt går muslimske kvinder i dagens Danmark ikke på markarbejde.”

  Sikkert ikke i større omfang.
  Men det går de i Mellemøsten.
  Hvor en stor del af markarbejdet fortsat er manuelt.

 70. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Mig bekendt går muslimske kvinder i dagens Danmark ikke på markarbejde.”

  påpeger i dybde hvor uvidende den højrefløj er, og historieløs?

  Tørklædet blev brugt af mange Danskere helt op til 80érne , Og her og der ses stadig nogle. Har intet med markarbejde at gøre, ej religion for de fleste..Min mor var aldrig religiøs, og beskæftiget sig ikke med markarbejde efter det 10 år hvor hun blev “sat i huset” i en borgerlig forbryderfamilie der misbrugte hende, af nød af hendes forældre som havet 14 andre børn. 🙂

  Gert er nok ca. 3o år, opvokset i en uvidende lav kulturel DF familie,totalt historieløs om Danske forhold? Mit bud er i en DF-V kommune som Tønder eller Brønderslev?

 71. Af Hans n

  -

  L is beth er dygtig til at spolere enhver debat. Han er fra enhedslisten og muslimsk parti på een gang.

 72. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Hmmm….. nu er regi-teater en af samtidens uhyrligheder; men… men… men…

  Kan man forestille sig Rosina i Figaro’s Bryllup tumle rundt som en gammeldags Nilfisk støvsuger?

  Jeg spørger bare!

 73. Af lisbeth sørensen

  -

  Interessant hvorledes så godt som kun højr-eradikalena-zist-er får en kommentar igennem over hos Støv–ring..Ikke at As-h er meget bedre.. 🙂

  Viser tydeligt at når man lader bloggerne selv få lov at bestemme hvem der får lov at ytre sig, har man ikke en debat længere, men en pseudodebat hvor kun jasigere og mennesker der nejer i smigre får ytringsfrihed. Jeg fik en kommentar på i Stø-vrings sidste blog via at smigre ham..
  Siger alt nødvendigt?

 74. Af Lisbeth sørensen

  -

  Hans N er pre.benf1-34..Hed lige før Gert?…Hvorfor skifter du navn ved hver eneste kommentar du skriver?

  Påpeger nødvendigheden af at dårekister landet over åbnes om sommeren, så lidt frisk luft kommer ind, såvel som at de skylles ned af hygieniske årsager når der er sol og tørremuligheder tilstede?

 75. Af Gert Hansen

  -

  New York Times havde sidste år denne udmærkede artikel, skrevet af en algiersk journalist ved navn Kamel Daoud, og den hedder oversat til engelsk ‘The Sexual Misery of the Arab World’.

  Kamel Daoud er ikke den eneste der er inde på noget tilsvarende, og det er almindelig kendt at religioner og kulturer præget deraf, har voldsomme problemer med det sexuelle. (Bare tænk på, at Jesus blev født af en jomfru. Nogle mener i øvrigt, at ‘jomfru’ er en dårlig græsk oversættelse, og retteligt burde have været ‘en ung kvinde’, hvilket som bekendt ikke nødvendigvis er det samme).

  Her er artiklen: https://www.nytimes.com/2016/02/14/opinion/sunday/the-sexual-misery-of-the-arab-world.html?_r=0

 76. Af J Han se n

  -

  Nå.
  Så begynder den pædofile nazist kim 0 med injurier.
  Det kan det perverse pædofile svin jo sagtens.
  Køteren skriver jo under falsk navn.
  På Day Poulsen blog indsatte naziKim sine syge fantasier om børnesex.
  Det vides, at naziKim er det uønskede afkom efter en tysk nazisoldat og en havneluder.

 77. Af Gert Hansen

  -

  Nå, så er denne blog også saborteret og ødelagt.

 78. Af Jerry Samuels

  -

  L. i s. b e. t h, du lyder som du burde sætte låget på din dårekiste lidt på klem.

 79. Af J Ha nsen

  -

  “AF J HAN SE N – 7. AUGUST 2017 19:23”

  Så er Kim R. Olsen på banen med de sædvanlige syge indlæg i andres navne.

 80. Af Kim R. Ols en

  -

  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de røde.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Er jeg Han sen, Guude, Lis beth, Harald.
  Jeg skriver falske indlæg i alle navnene. det har jeg lov til.
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne. Når jeg indsætter mine syge racistiske og perverse indlæg.
  Og mine små drenge er væk.
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???

 81. Af Lisbeth sørensen

  -

  “I løbet af de seneste dage har omtrent en milliard mennesker på sociale medier delt et billede eller kort videoklip af Sørine Gotfredsen, der i DR 2s Deadline 2. august hævdede, at fodbold passer bedre til mænd end kvinder, fordi det er tættere på krig.” Den frafaldne.

  Skriver den frafaldne røde…Tvivler at hver 6 menneske af jordens befolkning har delt Sørines indlæg, men borgerlige frafaldne før røde har det med at overdrive. Det forlanger deres arbejdsgiver vel, en total useriøs tilgang til det hele?

  Derudover påpeger det at kvinder for at overleve, har måtte adoptere den aggressive mandlige fremgangsmåde nu i alt..Fra sport til samfundet. George Orwell skrev alt nødvendigt herom i hans eminente “the sporting spirit” som kan googles og læses gratis der.

  De overbetalte sportsfolk der intet bidrager med til samfundet, men blot msibruger fattiges lønningseddel burde forbydes deres job hvis jeg bestemte. Organiseret professionelt sport bidrager kun med krig, som George Orwell har beskrevet så eminent.

  Så nu skriver pæ-dops-ykokim0 under navnet Je-rry..Hvad bliver næste mon, der fra anstalten?

 82. Af .lis.b.e..th s

  -

  “I løbet af de seneste dage har omtrent en milliard mennesker på sociale medier delt et billede eller kort videoklip af Søri-ne Got-fre-dsen, der i DR 2s Deadline 2. august hævdede, at fodbold passer bedre til mænd end kvinder, fordi det er tættere på kr-ig.” Den fraf-aldne.

  Skriver den fraf-aldne røde…Tvivler at hver 6 menneske af jordens befolkning har delt Sø-rines indlæg, men borger-lige frafa-ldne før røde har det med at ove-rdrive. Det forlan-ger deres arbejdsgi-ver vel, en total use-riøs tilgang til det hele?

  Resten af indlægget i fifl.eriet..

 83. Af .lis.b.e..th s

  -

  “I løbet af de seneste dage har omtrent en milliard menne-sker på sociale m-edier delt et bill-ede eller kort video–klip af Søri-ne Got-fre-dsen, der i D—R 2s Deadl-ine 2. august hævdede, at fodbol-d passer bedre til mænd end kvinder, fordi det er tættere på kr-ig.” Den fraf-aldne.

  Skriver den fraf-aldne r-øde…Tvivler at hver 6 menneske af jordens befolkning har delt Sø-rines indl–æg, men borger-lige frafa-ldne før rø-de har det med at ove-rdrive. Det forlan-ger deres arb-ejdsgi-ver vel, en total use-riøs tilgang til det hele?

  Reste-n af indl-æ–gget i fifl.eriet..

 84. Af .lis.b.e..th s

  -

  “I løbet af de seneste dage har omtrent en milliard menne-sker på sociale m-edier delt et bill-ede eller kort video–klip af Søri-ne Got-fre-dsen, der i D—R 2s Deadl-ine 2. august hævdede, at fodbol-d passer bedre til mænd end kvinder, fordi det er tættere på kr-ig.” Den fraf-aldne.

  Tvivler at hver 6 menneske af jordens befolkning har delt Sø-rines indl–æg, men borger-lige frafa-ldne før rø-de har det med at ove-rdrive. Det forlan-ger deres arb-ejdsgi-ver vel, en total use-riøs tilgang til det hele?

  resten i fifl.e.rie.t………..??????????????????????????????????

 85. Af j nielsen

  -

  “New York Times havde sidste år denne udmærkede artikel, skrevet af en algiersk journalist ved navn Kamel Daoud, og den hedder oversat til engelsk ‘The Sexual Misery of the Arab World’.

  Kamel Daoud er ikke den eneste der er inde på noget tilsvarende, og det er almindelig kendt at religioner og kulturer præget deraf, har voldsomme problemer med det sexuelle. ”

  Ikke mindst dele af den kristne religion og kultur, hvor sex=synd. Syndefaldsmyten og profetens (den kristne) manglende kærlighedsliv har været befordrende for en forkrampet og/eller manglende seksualitet. Det sidste udtrykt ved cølibatet, med de konsekvenser vi kender. Skandalerne står nærmest i kø.

 86. Af j nielsen

  -

  “Jeg kan mageligt huske 50 år tilbage og endda 60. Det var bestemt ikke almindeligt, at danske kvinder gik med tørklæde. Enten taler du om noget du ingen anelse har om, eller også er du med vilje direkte usandfærdig.”

  Er der nogen der har set fru dyrehandler Clausens hår? Eller Emmas?

 87. Af erik jesken

  -

  På alle måder et grimt menneske. Tale, udseende, udstråling, – alt er grimt og utiltalende.

 88. Af j nielsen

  -

  “Det står jo i deres hellige bog, at de er noget særligt og noget ophøjet, i forhold til dem der ikke er medlemmer af ummaen. Noget de andre to monoteistiske religioner også er inde på, uden at jødedom dog har ambitioner om at omvende resten af verdens folk, som kristendom ligesom islam vil, men i hvilket k.dom heldigvis er blevet stækket.”

  Stækket? Ikke før kristendommen havde overtaget fire ud af verdens seks beboelige kontinenter, og gjort indhug i de to resterende. Så er det jo let at stille sig fredelig an.

  Der er temmelig mange lighedspunkter mellem kristendom og islam. Begge religioner er monoteistiske. Begge gør krav på at være universelle, dvs. de påberåber sig gyldighed også for ikke-troende. Begge har de en profet, med en mytologi bygget op omkring detaljeret levnedsbeskrivelse. De har samme geografiske oprindelse. De har begge et yderst problematisk forhold til den tredje monoteistiske religion, jødedommen. De har begge en opdeling i to store fraktioner, hhv. protestant/katolsk og shia/shiit, og begge trossamfund har oplevet interne krige på grund af denne opdeling. Begge religioner søger at udvide deres territorium, og udbrede deres budskab med vold. Og begge religioner har en udtalt ringeagt for medlemmer af den anden religion – med det ene holdepunkt, at de bekender sig til den anden religion.

  Kristendommen ikke mindst, som det ses af debatsporet.

 89. Af Flemming Lau

  -

  “Er der nogen der har set fru dyrehandler Clausens hår? Eller Emmas?”

  Ja da! Fru Clausen havde bla ikke tørklædet på i sengen og da Emma gik i byen og købte hele Christianhavns huset mindes jeg heller ikke noget tørklæde. Men bortset fra det, er der vel forskel på et gult armbind med 3 sorte prikker og et rødt hvidt armbind med et sort Swarstika i centrum….?

 90. Af j nielsen

  -

  “Ja da! Fru Clausen havde bla ikke tørklædet på i sengen og da Emma gik i byen og købte hele Christianhavns huset mindes jeg heller ikke noget tørklæde.”

  Hun havde det sgu nok heller ikke på da hun lå med brækket ben i hospitalssengen og spiste lader. Men normalen var, tror jeg vi kan blive enige om: Tørklæde.

  Det er så dansk folkekomedie, men det er trods alt ikke greven ud af luften. 1970’erne.

  Men det gik over med den generation. Først kom lilla ble, og så kom – ingenting.

  “Men bortset fra det, er der vel forskel på et gult armbind med 3 sorte prikker og et rødt hvidt armbind med et sort Swarstika i centrum….?”

  Swastika.

  Det er bagvendt argumentation. Der er ikke noget nazisymbol over hverken det ene eller det andet tørklæde, medmindre nogen partout vil have at der skal være det. Det er udelukkende et valg hos den forudindtagede betragter, der ikke bryder sig om visse af sine medmennesker, og som søger en begrundelse der ikke stiller ham/hende selv i et alt for dårligt lys i egne øjne. Hudfarve kan ikke rigtigt bruges for tiden, så man må søge andre veje. På denne måde kan man næsten gøre sig selv til frihedskæmper fra besættelsestiden med tilbagevirkende kraft, Men også kun næsten.

 91. Af j nielsen

  -

  “Ja da! Fru Clausen havde bla ikke tørklædet på i sengen og da Emma gik i byen og købte hele Christianhavns huset mindes jeg heller ikke noget tørklæde.”

  Mange tak. Hun havde det sgu nok heller ikke på da hun lå med brækket ben i hospitalssengen og spiste lader. Men normalen var, tror jeg vi kan blive enige om: Tørklæde.

  Det er så dansk folkekomedie, men det er trods alt ikke greven ud af luften. 1970’erne, og ingen studsede over det.

  Men det gik over med den generation. Først kom lilla ble, og så kom – ingenting.

 92. Af Just Justesen

  -

  Tak til Sørine Gotfredsen, der med sine kommentarer er med til at bidrage til debatten om det at være menneske i en verden, som til tider synes under opbrud!
  Sørine Gotfredsen er jo også sognepræst og forestår i Jesuskirken højmesser, som er værd at deltage i! Gode prædikener, som givet meget stof til eftertanke og refleksion! Og i tilgift har Jesuskirken en af landets mest fremragende organister!

 93. Af Kim R. Ols en

  -

  Landet oversvømmes af islamistiske forbrydere og samfundsnassere.
  Godt hjulpet af kommonister og bistandsklienter.
  Der bliver intet tilbage til vi hæderlige rigtige danskere.
  Og ingen partier taler vi rigtige danskeres sag.
  Nazisterne er blevet for blødsødne.
  Daniel og danskernes parti er lukket.
  Hvilket parti vil nu forfægte vi rigtige danskeres sag?

 94. Af r. vangkilde

  -

  MUSLIMER OG FODBOLD, – hvorfor er muslimer dårlige til fodbold ELLER, når fællesskabet i sport og den personlige frihed er en udfordring i påklædning, også “SELVTILLIDEN” bliver
  undertrygt mere hos kvinder. Når sporten er en bedre fællesnævner i demokrati for muslimer.

 95. Af Henrik Larsen

  -

  Et godt og nødvendigt indlæg, hvilket bekræftes af mange kommenterende, der kun ønsker at sløre (kunne ikke lade være) problemet eller helt ignorere det, ved at rette lyset mod noget andet, oftest helt irrelevant, også kaldet whataboutism:

  Således vil en nonnes beklædning for det første ikke være at sammenligne med niqab eller burka, da nonnens ansigt er frit, og hvis de niqab eller burka klædte kvinders situation skal sammenlignes med nonnens, er det godt nok et stort, muslimsk kloster?, der ligger et eller andet sted i nordvest.
  Ja, og så stod mange kvinder for 30-40 år siden med tørklæde, som husmødre, landmandskvinder og fiskehandlere af praktiske grunde, men jeg tror ikke, at de blev anset for specielt troende med den påklædning, og de blev bestemt heller ikke anset for dårlige kristne, hvis de afstod fra samme.
  Og nej, jeg har også læst mig til, at forskellige former for muslimske klædedragter ikke er beskrevet i koranen, men der findes jo også traditioner som beskrevet i den kære profets gøren og laden (også kaldet hadith´en), som er lige så påbudte for den “gode muslim”.
  Endelig kan det jo undre, at alskens muslimske organisationer (bl.a. i Frankrig) har argumenteret for, at man indskrænker retten til fri udøvelse af religion og opvigler unødvendigt had (fra muslimsk side) ved forbud mod religiøs tildækning af ansigtet i offentligt rum, når der ifølge nogle herinde er tale om et helt frivilligt klædningsstykke, der slet intet med koranen eller andre af islams påbud at gøre?
  Når ovenikøbet en sådan påstand kommer fra en person med tyrkisk efternavn, må man spørge sig selv, om det er imod bedre vidende?

  Endelig popper en “debat-stopper” påstand op, gang på gang, i disse fora, nemlig at kritik af islam er lig med “had” – hvorfor? Kunne det ikke være, at SG ønsker at få stoppet udbredelsen af den de facto udmelding af det danske samfunds hidtil tillidsskabende og gensidigt forpligtende struktur, som burka, niqab og tørklæde symboliserer, for netop at undgå altødelæggende had?

 96. Af Kristoffer Hansen

  -

  FRI… os fra blasfemisk narkohandler bøssesvins-kultur. At genindfører dødsstraffen er ikke racistisk. Sæt i gang!

 97. Af Kristoffer Hansen

  -

  Dødsstraf.nu tak!

 98. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Tørklædet/sjalet er blevet brugt af nordiske kvinder som værn mod vejr og vind. Disse beklædningsgenstande er blevet viklet omkring halsen og om hovedet. Tørklædet er også blevet brugt til at værne om frisuren, undgår lugt ved madlavning, til pynt og for at dække kurlere, som kvinder gik med.

  Tidliger dækkede kvinder håret i kirken, mens mændene tog hat og hue af.

  Muslimsk tørklæder er “dydens” tørklæde. En kvinde er ikke nødvendigvis dydig, blot fordi hun bærer et tørklæde. Meninge med tørklædet i Danmark i dag er: Jeg er anderledes, jeg er mere from og jeg distancerer mig. Tørklædet er blevet en reklamesøjle for en trosretning. I et sekulært samfund som vores skal tørklæder, kors, næseringe, kalotter, turbaner, tattoveringer mm., dvs. symboler, ikke være synlige hos offentlige ansatte. En kvinde med et muslimsk tørklæde kan selvfølgelig både være skøge og rejekælling, ligesom en kvinde uden kan være det.
  Fjern alle religiøst betingede beklædningsgenstande hos offentlig ansatte og skoleelever. De kan gå med det andre steder. Befolkningen behøver ikke at kende en muslim hvorend de går. Vær et menneske, ikke et tørklæde. Stor del af unge muslimske kvinder tvinges til at gå med tørklæde.

 99. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Meningen med tørklædet i Danmark… skulle der stå.

 100. Af jørgen holm

  -

  Har Chrborg ikke allerede indført dødsstraffen ad bagdøren? Mange danskere har jo allerede fået dødsstraf for at være uheldige. Uheldige på den måde at de blev ramt af sygdom, overfald, skilsmisse eller ulykke. Noget de kunne være sluppet godt fra hvis Chrborg ikke havde haft så pissetravlt med at FORRINGE og NEDSKÆRE sundhedsvæsnet og velfærden……. for at skaffe penge til forkælelse af afrikanske og arabiske migranter samt indvandringsindustriens pampere. Mange læger har fortalt om at de mange nedskæringer og IT-skandaler koster liv. Og sociarbejdere fortæller om ussel behandling af arbejdsløse, hjemløse, gamle, børn og unge. Politikerne har blod på hænderne op til albuerne.

 101. Af jørgen holm

  -

  Har Chrborg ikke allerede indført dødsstraffen ad bagdøren? Mange danskere har jo allerede fået dødsstraf for at være uheldige. Uheldige på den måde at de blev ramt af sygdom, overfald, skilsmisse eller ulykke. Noget de kunne være sluppet godt fra hvis Chrborg ikke havde haft så pissetravlt med at FORRINGE og NEDSKÆRE sundhedsvæsnet og velfærden……. for at skaffe penge til forkælelse af afrikanske og arabiske migranter samt indvandringsindustriens pampere.

 102. Af Helge Olsen

  -

  Hovedtørklæder generer ikke. Niqab og burka generer på linie med andre formummede (skælme)!

 103. Af jørgen holm

  -

  BØDELANDET DANMARK

  På hundredvis af måder er tilværelsen for de 5 millioner almindelige danskere blevet forringet siden 1968. F.eks. er familieværdierne blevet lagt i grus. Mændene er nu kun på tålt ophold i deres eget hjem, og tusinder af børn er gjort faderløse eller helt forældreløse. Og utallige danskere er ofre for mangedoblet kriminalitet og nye arter af sygdomme. Og se hvordan bøder og gebyrer hagler ned over borgerne. Før i tiden kunne man købe en billet i toget, og konduktørerne var venlige. Nu koster den mindste fejl en skyhøj bøde. Også P-bøderne er alt for høje. Mange bødeudstedere/firmaer er emsige og skamløst grådige. Og en lille gæld mangedobles lynhurtigt pga. ublu gebyrer. Og kommuner kræver 250 kr. pr. brev. Og politikerne snorksover som sædvanlig.

 104. Af jørgen holm

  -

  BØDELANDET DANMARK

  Se hvordan bøder og gebyrer hagler ned over borgerne. Før i tiden kunne man købe en billet i toget, og konduktørerne var venlige. Nu koster den mindste fejl en skyhøj bøde. Også P-bøderne er alt for høje. Mange bødeudstedere/firmaer er emsige og skamløst grådige. Og en lille gæld mangedobles lynhurtigt pga. ublu gebyrer. Og kommuner kræver 250 kr. pr. brev. Og politikerne snorksover som sædvanlig.

 105. Af jørgen holm

  -

  Se hvordan bøder og gebyrer hagler ned over borgerne. Før i tiden kunne man købe en billet i toget, og konduktørerne var venlige. Nu koster den mindste fejl en skyhøj bøde. Også P-bøderne er alt for høje. Mange bødeudstedere/firmaer er emsige og skamløst grådige. Og en lille gæld mangedobles lynhurtigt pga. ublu gebyrer. Og kommuner kræver 250 kr. pr. brev. Og politikerne snorksover som sædvanlig.

 106. Af jørgen holm

  -

  PS: Fort kort tid siden erklærede mi kk el and er son at han gik ind for ytringsfrihed og demokratisk debat. Men nu agerer han som radikale a. mar strand og lignende. Al debat er aflyst, og kun egne meninger og propaganda er tilbage. Hvor er det dog ynkeligt og småligt.

 107. Af Svend Jensen

  -

  @R. HARALD KRISTIANSEN – 8. AUGUST 2017 09:08
  “Tørklædet/sjalet er blevet brugt af nordiske kvinder som værn mod vejr og vind. Disse beklædningsgenstande er blevet viklet omkring halsen og om hovedet.”

  I middelalderen var en ‘hættestrud’ en ganske almindelig påklædning for begge køn. Det var en rummelig nissehue med en lang spids, der kunne vikles omkring halsen som et halstørklæde. Som regel var hætten fastgjort til en kappe eller kjortel i nakken, meget lig dem man ser på unge mennesker i dag. Nogle af dem bruger hætten for at undgå synet af denne vor hæslige verdens beboere?

  I lande med ørkener er villatelt med hætte sikkert en udmærket beklædning, ligesom på øen Anholt og i Råbjerg Mile i Danmark. Måske skulle alle muslimske kvinder i dette land flytte til de nævnte lokaliteter; hvor de rigtig kan føle sig hjemme og langt fra de vantro.

 108. Af Ib Kyv

  -

  Det er på høje tide, at vi forbyder mænd, at gå med slips i det offentlige rum – for deres egen skyld, forstås.

  For der er mange undertrykte kontoriusser, der lider under, at deres chefer tvinger dem til, at binde dette uklædelige silkereb, om halsen på sig selv.

  Et totalforbud mod slips er det eneste, der kan forhindre, at de tvinges til, at lægge løkken om egen hals!

  Hvor længe skal de lide?

 109. Af Ib Kyv

  -

  De færreste véd, hvad det vil sige, at “få silkesnoren”, men det véd de onde, skabsislamistiske chefer, der tvinger de stakkels kontormus til, at binde en silkesnor om halsen på sig selv -hver dag!

  Efter en skik ved den osmanniske sultant hof kunne man “få silkesnoren”: Hvis sultanen ønskede, at en af hans underordnede skulle begå selvmord, fik denne tilsendt en silkesnor til at kvæle sig selv med.

  Det er på tide, at vi tvinger cheferne til, at forbyde dette uhyrlige, islamistiske barbari;

  Forbyd slips overalt – befri kontormusene!

 110. Af Jonna Mygind Svendsen

  -

  Tving alle offentligt og privat ansatte til, at gå med slør – både mænd og kvinder, og især ved julefrokoster!

  Det er den eneste måde, man kan forhindre, at de ansatte opfører sig som forhorede aber, der svigter kone/mand og børn, for et hurtigt knald med en stangvissen kollega, når de har fået en smule alkohol under vesten!

  Man siger, at The missing link ikke er fundet endnu, men det kan kun være fordi, forskerne ikke har overvejet om bæstet har overlevet i Danmark.

  Det er kun et spørgsmål om tid, før hele Danmark får The Darwin Award – red sig, som man kan.

 111. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Sørine

  “Det er uheldigt, at spørgsmålet om tildækning af kvinder hovedsageligt hører sommeren til.”

  Det er så heller ikke korrekt.

  Dansk Folkeparti, du og de mange andre antimuslimske bloggere på berlinske kører jeres hetz imod muslimer hele året rundt – 24/7. Det er heldigvis ikke en religionskrig som i andre dele af verden, men lidt har tilsyneladende også ret. Herhjemme er det mere symbolpolitik, som påklædning og parabolantenner.

  Siden I går så meget op i kristne værdier, skulle i måske lytte til Jonna Mygind Svendsen ovenfor og forsøge at gøre en indsats med hensyn den gamle danske juletradition – sexchikane. Det er ikke muslimer, der ukristeliggør danskere. Det klarer vi udmærket selv.

  Din formulering – “muslimens afvisning af tillid” – får en til at tænke på tidligere tider.

  Tider hvor hvid, kristen overherredømme talte om “jødens gridskhed” eller “de indfødtes manglende kulturforståelse”.

  En kristen selvforståelse, der blev brugt til at forsvare folkedrab, udplyndring og undertrykkelse af andre folk. En kristen selvforståelse som i dag især kan ses i Trumps USA og blandt de ekstremistiske nationalister i Europa.

 112. Af Jen s Han ssen

  -

  Landet oversvømmes af danske forbrydere og samfundsnassere.
  Godt hjulpet af borgerlige og bistandsklienter.
  Der bliver intet tilbage til vi hæderlige rigtige danskere.
  Og ingen partier taler vi rigtige kommunisters sag.
  Socialisterne er blevet for blødsødne.
  Kommunistisk Arbejderparti og SAP er lukket.
  Hvilket parti vil nu forfægte vi rigtige betonkommunisters sag?

 113. Af kim

  -

  Uden tvivl bliver den billigste og mest effektive løsning i indvandrerdebatten, at samfundet indkøber 1 dårekiste pr. Højreradikal som mig selv?!. Og derefter smide nøglen væk? Os breivikertyper udgør ifølge pet en stor trussel. Og jeg er efterretningsagent og ved også dette personligt via mit arbejde der. Såvel som i mit job som postbud hvor jeg også møder mange af min slags..

 114. Af kim

  -

  Uden tvivl bliver den billigste og mest effektive løsning i indva.ndrerdebatten, at samfundet indkøber 1 dår..ekiste pr. H..øjreradik.al som mig selv?!. Og derefter smide nøglen væk? Os bre..ivikertyper udgør ifølge p et en stor trussel. Og jeg er efterretningsag.ent og ved også dette personligt via mit arbejde der. Såvel som i mit job som postb..ud hvor jeg også møder mange af min slags..

 115. Af Li ss beth Ss øren ssen

  -

  Undskuld min dårlig dansk.

 116. Af J Ha nsen

  -

  “AF JEN S HAN SSEN – 8. AUGUST 2017 12:38”

  Så er nazisten Kim R. Olsen på banen med indlæg i andres navne igen.

 117. Af Kim R. Olse n

  -

  Jeg kan ikke lade være med at skrive i andres navne. Kommunisterne ejer ikke deres navne.
  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de røde.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Er jeg Han sen, Guude, Lis beth, Harald.
  Jeg skriver falske indlæg i alle navnene. det har jeg lov til.
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne. Når jeg indsætter mine syge racistiske og perverse indlæg.
  Og mine små drenge er væk. Hvor er de?
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???

 118. Af Johnny Klaksvig

  -

  Kong Henrik er sgu’ snart den eneste normale i dette land….

 119. Af Flemming Lau

  -

  “Det er udelukkende et valg hos den forudindtagede betragter, der ikke bryder sig om visse af sine medmennesker, og som søger en begrundelse der ikke stiller ham/hende selv i et alt for dårligt lys i egne øjne. ”

  Stråmand for viderekommende! Hvis ikke sløret var et totalitært symbol, var der jo ingen problemer, men det er det, og det skaber skel, forhindre gensidig tillid og det er ikke særligt integrations fremmende. Sløret er i øvrigt befalet i sura 24:31 fra isse til og med bryst.

  Det er egentligt paradoksalt at de der havde så travlt med at få hevet de løftede pegefingre ned i den “sorte skole” nu bifalder skelsættende symboler, i ” Rene og Urene” Tawheed fingerens forbandelse af kristendommen og overfladisk fromhed som fuldskæg og slør. I 1989 betalte Iran styret 200 franc i slørpenge for 3 måneder adgangen. Så noget må sløret betyde politisk. Derudover kan det koste livet at røre sløret, og hvad betyder det så, hvis der skal ydes førstehjælp..? Og omvendt, kan vi “vantro og urene” forvente næstekærlig førstehjælp fra en hijap klædt kvinde…?

 120. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret!

 121. Af R. Harald Kristiansen

  -

  K i m er du nu blevet L i s Be.t h og L S blevet Kim.
  Kunne det være Henrik, der er L i s b e t h? Eller er det K i m, der er Henrik. Vi er alle forvirrede og
  Ibber Kyv er bange for silkesnoren. Vi kunne anbefale ham tørklædet. På den anden side, tørklædet kan bruges som silkesnoren. Hvad gør vi? Der er en skæg forretning på Nørrebrogade lige overfor Assistenskirkegården. IB her har de et væld af tørklæder for dig. Her er tørklæder i alle regnbuens farver. Jeg kan anbefale stedet. Overmama sidder med tørklæde midt i butikken. Sønnerne ekspederer og en overordentlig sød ung kvinde uden tørklæde tager imod pengene. Her belemrer man ikke kunderne med overflødige kvitteringer for køb. Husk at tage kontanter med. De tager ikke kort.

 122. Af j nielsen

  -

  “Muslimens afvisning af tillid”

  Jo, men …. hvilken muslim?

 123. Af M Jørgensen

  -

  Og så er der lige det med præsten i fuld ornat, sort præstekjole og hvid præstekrave- meningen med at præsten er iklædt dette, er at minimere og skjule den personlige fremtoning . Men hvorfor ? Er vi ikke alle lige for Gud ?
  Nåh ! Det er en anden diskussion vi må tage en anden dag.Men der er godt nok meget man som almindelig dødelig , går rundt og undrer sig over.

 124. Af Ki m R. Olsen

  -

  Harald.
  Jeg forstår forvirringen. Jeg er på bloggen for første (og sidste) gang i dag.
  Resten er såmænd bare de sædvanlige idioter, som morer sig.

 125. Af Ki m R. Olse n

  -

  Og dog.
  Marstrand er blevet fyret som blogger.
  Tak Berlingske!

 126. Af Kim R. Ol sen

  -

  AF KI M R. OLS EN – 8. AUGUST 2017 15:43
  “Jeg forstår forvirringen. Jeg er på bloggen for første (og sidste) gang i dag.”

  Og dog.
  Bortset fra de indlæg jeg indsatte i andres navne i går.
  Og når Berlingske lukker for kommentarer på Marstrands blog, så jeg ikke kan svine hende til, så må hun jo fyres.
  Jeg fik også ASH til at stoppe som blogger i lang tid. Fordi jeg svinede hende til.
  Så kan kvinderne lære det.

 127. Af J Hassan

  -

  Og dog.
  Bortset fra de indlæg jeg indsatte i andres navne i går.
  Og når Berlingske lukker for kommentarer på Marstrands blog, så jeg ikke kan sleske for hende til, så må hun jo fyres.
  Jeg fik også ASH til at stoppe som blogger i lang tid. Fordi jeg svinede hende til.
  Så kan kvinderne lære det.
  Mvh
  Hassan

 128. Af J Ha nsen

  -

  “AF J HASSAN – 8. AUGUST 2017 16:18”

  Nå.
  naziKim fortsætter med indlæg i andres navne.
  Han indsætter ellers rigeligt svineri i sit eget navn.

 129. Af J. Ha nsen

  -

  Med nedenstående indlæg fik Kim R. Olsen ASH til at standse som blogger i en periode.
  Nu fryder nazisten sig så over, at han også fik tilsvinet Marstrand så meget, at hun ikke længere skriver indlæg.

  “AF KIM R. OLSEN – 28. JANUAR 2014 21:07
  Tak! Tak fordi vi slipper for dig din lede manipulerende so!”

  Fra Anne Sophia Hermansens blog:
  “Tak for kampen”
  http://annesophia.blogs.berlingske.dk/2014/01/28/tak-for-kampen/comment-page-1/#comments

 130. Af Hvorfor redigeres der så mærkeligt?

  -

  25-30 skøre, ligegyldige eller falske indlæg i træk, siden kl. 10 i dag. Debatsabotørerne og sinkerne morer sig, fornuftige folk græmmes.

 131. Af kurtis brrahmsen Aggerhold

  -

  Hun har roterende fis i kasktten hende sørine. Det nærmer sig ekstremisme. Hendes blog bruges til at sprede had imod muslimer. Det er jo sygeligt. præsten er ikke bedre end de tossede imamer. Religion er ulækkert. ALT religion!

 132. Af kurtis brrahmsen Aggerhold

  -

  Hun har jo roterende fis i kasketten hende sørine. Det nærmer sig ekstremisme. Hendes blog bruges til at sprede had imod muslimer. Det er jo sygeligt. præsten er ikke bedre end de tossede imamer. Religion er ulækkert. ALT religion!

 133. Af J. Ha nsen

  -

  Apropos AnneLise Marstrand-Jørgensen og Berlingske kan man forsøge sig med en forklaring:

  Alt for mange læsere har givetvis klaget til ledelsen over, at hun ikke delte deres holdninger, og derfor ønskede de at opsige deres abonnement. Den trussel kan ingen bladledelse holde til.
  Det gik så nogenlunde, dengang læserne kunne komme af med deres galde i kommentarfeltet, men af indlysende grunde ønskede AnneLise Marstrand-Jørgensen ikke de daglige og voldelige verbale overfald, der indbefattede forslag om at smide hende ud fra en helikopter i stor højde.
  Alternativt måtte de harmfulde læsere skrive direkte til ledelsen, og med den truende avisdød tåler man ikke mange opsigelser.

  Nogenlunde det samme gjorde sig efter min opfattelse gældende, da David Trads forsvandt fra JP. Men her gik det ikke offentligt så drastisk til, for man kunne stille og roligt flytte ham over til den bladhus-sektion, der hedder Politiken.

  Desværre lever vi ikke længere i Børge Outzes dage. Når en læser skrev til ham og sagde Information op, svarede han: “Vi vil slet ikke have Dem som abonnent.”

 134. Af Orla Guude

  -

  Drik dejlig hvid mælk – det er sundt og godt.
  Hold jer fra chokolademælk – det er ulækkert og usundt.

 135. Af Bodil Sorgenfrey

  -

  Tillid ved økonomer er en af hovednøglerne til velstand. Her en lille daglig irritation over ufrivillig møde med tørklædet.

  Når jeg skal låne bøger på CBS konfronteres jeg med en en tørklæde-klædt ung kvinde. For mig er det skrigende absurd. Jeg kender ikke personen bag tørklædet, men tørklædet signalere alt det modsatte af hvad et forskningsbibliotek bør stå for. Som bekendt forbød Atatürk netop tørklæder på tyrkiske universiteter, så tanken om at gøre det sammen i Danmark er vel ikke fjern?

  Kan tolerance for intolerance ikke føre til at tolerancen taber til intolerancen?

 136. Af Morgan Pryds

  -

  Prøv at slå ad homenem op.

 137. Af kutis B. A. er en troll og sinke

  -

  Kurtis B. Aggerhold er antagelig dels en debatsabotør eller radikal/muslimsk agent, der kun er ude på at chikanere. Samtidig er han sikkert en uvidende og hjernevasket nar, der ikke kan argumentere, det rækker evnerne ikke til. Men udslynge skældsord og beskyldninger kan han dog klare. Det kræver jo bare en tre-fire brikker.

 138. Af kutis B. A. er en troll og sinke

  -

  Kurtis B. Aggerhold er antagelig en debatsabotør eller radikal/muslimsk agent, der kun er ude på at chikanere. Samtidig er han sikkert en uvidende og hjernevasket nar, der ikke kan argumentere, det rækker evnerne ikke til. Men udslynge skældsord og beskyldninger kan han dog klare. Det kræver jo bare en tre-fire brikker.

 139. Af Kim R Ols en

  -

  AF J. HA NSEN – 9. AUGUST 2017 05:12

  Du har fuldstændigt ret Hassan.
  Jeg truede med at opsige mit abonnement på Berlingske, og så blev hun fyret.
  Skarp analyse fra din side 🙂

Kommentarer er lukket.