Den dybeste kløft mellem os

Af Sørine Gotfredsen 69

På kulturmødet på Mors forleden deltog jeg i en debat om begrebet elite og den kløft mellem forskellige grupper, der ofte tales om. Vi prøver at forstå tidens splittelse og politiske modreaktioner, og her på Mors stod det klart, at vi langt fra taler om det samme. Mens DRs repræsentant i panelet mente, at der ingen reelle kløfter findes i dette homogene land, talte en filmmand om en snarlig ungdomsrevolution i stil med 1968, og meget var kaos. Sagen er, at der ikke er enighed om, hvem hverken eliten eller folket er, for vi har i høj grad mistet et fælles udgangspunkt at begribe mennesket ud fra. Dette oplever man ikke mindst som præst, idet man erfarer, hvordan danskerne får sværere og sværere ved at være i det samme rum. I kirken aner vi, at et mentalt sammenstød måske er i færd med at skille os ad, og lad os her definere to grupper, der symboliserer den mentale kløft. Den ene består af dem, der er fortrolige med at gå i kirke og den anden af dem, der ikke er. Tilsammen udgør de billedet på noget større.

Nutidens dåbsselskaber illustrerer tilstanden. Mange danskerne får stadig deres børn døbt, og det er dybt glædeligt, når forældre ønsker at give en åndelig forankring videre til deres børn. Samtidig oplever man imidlertid, hvordan netop dåben, der ofte samler mange, der ikke ellers kommer i kirken, åbenbarer kløften mellem os. Den lærer os, at de, der forstår essensen af at gå i kirke, ofte generelt udviser mere ydmyghed overfor deres omgivelser, end dem for hvem kirken er fremmed. Det lyder en smule karikeret, men tro mig. Det er sandt. Kirkegang og dannelse hører sammen, og ved en gudstjeneste med mange dåbsgæster sker det tit, at fællesskabet simpelthen knækker midt over, idet halvdelen mangler evnen til overhovedet at lade sig tiltale. Det er svært ikke at se denne splittelse som symbol på noget alment, for en ting er, at det mere og mere står klart, hvordan kirkegang kan forme en ædel karakter, og jeg tør godt hævde, at jeg ofte i mødet med en person kan fastslå, om vedkommende er vant til at gå i kirke eller ej. Noget andet er, at ligesom en menighed i kirken kan knække midt over, kan en befolkning også.

I tidens diskussion om sammenhængskraft og polarisering skal vi derfor huske, hvor meget der står og falder med vores syn på menneskets placering i verden. Når man står i et debatpanel og oplever, hvordan der tales i alle retninger, fordi vi ikke længere er enige om, hvad et menneske inderst inde står i forhold til, aner man konturerne af en splittelse, der stikker meget dybere end forholdet mellem elite og folk. Det suveræne individ har løsrevet sig fra det skabte og fælles, hvilket på sin egen måde på Mors blev understreget, da en kvinde i panelet, som jeg skal skåne for offentliggørelse, helt afsporede samtalen ved konsekvent at argumentere ud fra sit eget følelsesliv. Hun magtede ikke seriøst at fokusere på noget udenfor sig selv, og mit umiddelbare gæt er, at hun ikke er fast kirkegænger. Den dybeste kløft mellem os i dag er af åndelig karakter. Den står mellem galoperende individualisme og besindelse på hellig forankring og fællesskab, og i kirkens rum er kløften på visse dage larmende synlig. Noget tyder på, at den også er i færd med at blive det i samfundet udenom.

69 kommentarer RSS

 1. Af J Ha nsen

  -

  Dette oplever man ikke mindst som præst, idet man erfarer, hvordan danskerne får sværere og sværere ved at være i det samme rum.
  Skriver Sørine Godfredsen.

  Det må være svært at være i samme kirke som reaktionære, islamfobiske og afstumpede præster.

 2. Af Thomas Jensen

  -

  Citat Sørine Gotfredsen: “Den dybeste kløft mellem os i dag er af åndelig karakter. Den står mellem galoperende individualisme og besindelse på hellig forankring og fællesskab”

  Det er netop denne arrogance, der får mig til at føle mig så fremmedgjort i den danske folkekirke i dag. Du kan ikke have et samfund og et fællesskab uden Sørines kristne tro. Kogt helt ind til benet, så er du ikke et godt menneske, med mindre du tror på Sørines gud. Men opgiv ikke håbet. Heldigvis skal Sørine nok komme og forsøge at redde dig.

  Med citatet ovenfor kunne det umiddelbart virke, som om Sørine gør sig til talsmand for det synspunkt, at en troende muslim (der jo er besindet på hellig forankring) er “bedre” end en ateist. Jeg er dog overbevist om, at Sørine mener at forankringen skal være i forhold til Sørines gud og Sørines tro for at være “hellig”. For eksempel havde Sørine STORE problemer med at man inviterede en (kvindelig) imam til at tale i Århus Domkirke. Derimod var det ikke helt så slemt at lade en ateist gøre det samme.

  Jeg tror på, at man sagtens kan være ateist, muslim, buddhist, asetro eller uafklaret og stadigt være et godt menneske. Jeg tror på, at en god gerning for et andet menneske betyder mere end en tur i kirke. Jeg tror på, at hvis du gør skidt, skal du forsøge at rette fejlen i stedet for at krybe i kirke og bede om tilgivelse.

  Jeg tror IKKE på, at Sørines gud og Sørines kirke har krav på vores opmærksomhed, for at vi kan være “dannede” og “gode” mennesker.

  Det virker på mig som om, at Sørines gud og Sørines tro gør mere godt for Sørine selv end for resten af menneskeheden.

  Og det er faktisk et glimrende udtryk for den “galoperende individualisme” som Sørine forsøger at blæse til kamp imod.

 3. Af elisabeth Lindhardt

  -

  Sådan har det altid været, Sørine. Det virker som om, du tror vi som befolkning en gang i fortiden har haft samme udgangspunkt, samme værdisæt, ingen splittelse. Men det er et fatamorgana, du der beskriver. Vi har altid haft splittelser, de har måske flyttet sig til andre områder, men at vi er opdelt i forskellige klasser, i forskellige landsdele, forskellige uddannelser og jobs og forskellige religiøse/antireligiøse overbevisninger, det er altså ikke nyt.

 4. Af Jan Johansen

  -

  Slap nu lige lidt af, Sørine. Jeg ser og mærker nu ingen kløft imellem os, og jeg kommer nu iblandt mennesker af alle slags – også kirkegængere. Vi har det hyggeligt og afslappet i forskellige sammenhænge. Om vinteren er jeg engageret i forskellige former for gymnastik 3 gange om ugen og lidt golf, når vejret tillader det. Om sommeren bliver det til noget mere golf og en ugentlig cykeltur i en cykelklub. Fælles for disse tiltag er et herligt og engageret socialt fællesskab, som jeg og sikkert mange andre også sætter stor pris på efter de forskellige aktiviteter. Ja, det er ligefrem sådan, at vi ofte minder hinanden om, hvor stor betydning denne del af samværet har for os. Vi trives med det og mærker på ingen måde “en dyb kløft imellem os”, men vi blander os heller ikke ret meget i, hvad vi iøvrigt går og laver i vores fritid.

 5. Af Arne Nielsen

  -

  En ting, som vi efter min opfattelse burde kunne blive enige om – men som jeg egentligt tror, at en del ikke vil købe – er det, at rammen for nærværende emne er psykologi. Og mit spørgsmål til Sørine Gotfredsen vil så være: Hvorfor ikke lade denne ramme være det egentlige, i stedet for at insistere på en bestemt opfattelse? Hvorfor denne idéologiske strambuks? Hvorfor ikke den frie tanke, som uhæmmet af idéologisk gods kan orientere sig i verden på egen hånd? Der er ikke nogen gud, som holder øje med os, og der er ingen himmel – eller Helvede – når vi er døde. De, som har kendt os, vil af og til tænke på os, men når de også er døde, er mindet om os endegyldigt forsvundet. Kun times det ganske få at blive husket over længere tidsrum, og i så fald er det da deres præstationer, der huskes. Psykologisk gør sig det gældende, at ganske bestemte forudsætninger skal være til stede, for at det overhovedet er muligt at holde sammen på et religiøst verdensbillede, og piller man lidt i det, vil det hurtigt ses, at det består af papmaché og simili. Der ligger i menneskelivet langt større dybder bag det hele end det grotesk latterlige, indbildske, helt amatøragige og platte verdensbillede, troens verden præsenterer for os. Det har kun det fortrin, at det er folkeligt og letfatteligt – alle kan være med. Men sådan er virkeligheden ikke indrettet. Måske 10% af den kan man undervise efter på de højere læreanstalter – resten er så indviklet, at det kun er for de skarpeste hjerner at give sig i kast med. Virkeligheder er ikke, og har aldrig været, folkelig. Hvis man tager Prædikerens Bog i biblen, ser man her en grotesk, selvhøjtidelig og aldeles fantasiløs og uvidende – og ikke mindst uengageret – person, som mener sig berettiget til at belære andre om hvrdan det hele er “jag efter vind” og “der er intet nyt under solen”. Dette er i kvintessensen biblens amatørisme og insisteren på, at viden kun er manglende interesse værdig. Er det det verdensbillede, Sørine Gotfredsen vil viderekolportere? Der ligge dybder i moderne psykologi, som synes Sørine Gotfredsen ganske ukendte, og som, hvis hun kendte dem, formentligt ville have konsekvenser for hendes verdensanskuelse, som i den grad lider af manglende rummelighed.

 6. Af Troels Vestergaard

  -

  Selvom den Gud Sørine tror på virkelig skulle eksistere, hvilket aldrig er sandsynliggjort, ville jeg ikke tilbede den. Det gamle testamente er det mest afskyelige skrift der nogensinde er forfattet. Hvis man overholdt dets love og foreskrifter, ville man være kriminel i alle verdens lande.
  Venligst
  Troels Vestergaard

 7. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et glimrende Sørine blogindlæg. Jeg er da ikke i tvivl om, at netop præster har en fantastisk god platform til at betragte og vurdere væsentlige emner som f.eks sammenhængskraft, polarisering, homogenitet, osv. Rejser en præst en løftet pegefinger, er det bestemt noget, jeg læser og bider mærke i.

 8. Af Jørgen Petersen

  -

  Hvor er det rigtigt, det du skriver Sørine.
  Din stemme i debatten er guld værd.
  Jeg beundrer dit mod.
  Du bliver angrebet af mange, men fortsæt.
  Du kan ikke undværes i vores tid med forvirrede mennesker.

 9. Af Jan Mølgaard

  -

  Vi må erkende, at en meget stor del af de danskere, som er vokset op efter 1968, hvor normerne begyndte at smuldre, savner et ægte forhold til deres land, deres folk og deres kultur. De adskiller sig for så vidt ikke fra herboende muslimer, der udelukkende betragter Danmark som et servicecenter. Folk melder sig ind i folkekirken for at kunne nyde et kirkebryllup med alt hvad dertil hører – for så at skilles året efter. Folkeskolen, gymnasiet, universiteterne, og DR har medvirket afgørende til opløsningen, som forstærkes eksponentielt af den omfattende indvandring af muslimer og etableringen af deres forbryderiske lære. Jeg tror ikke, Danmark eksisterer om 50 år. Kun et folkeligt oprør kan redde vort gamle land. Men hvordan, når folket, som du påpeger, er ved at knække over?

 10. Af Maria Due

  -

  For en gangs skyld er jeg helt uenig med Sørine Gotfredsen. Dannelse handler dybest set om hensyntagen til andre og vilje til at udvise den og lytte, og en sådan optræden hænger ikke sammen med kirkegang, skønt den muligvis er udbredt blandt kirkegængere. Man træffer bestemt også på det modsatte, fx er sladder og intriger ikke noget ukendt fænomen i menighedsråd, og på Aarhusegnen har man haft flere mangeårige fejder af en art, som ingen udenforstående fatter substansen af, hvis der da er nogen. Blandt andet noget med, at præsten for at illustrere, hvad hun mente, slog rå æg ud på kirkegulvet, som kirketjeneren så forventedes at gøre rent. Præsten blev støtte af biskoppen, kirketjeneren sagde op og så fremdeles, år ind og ud med gensidig infantil bekæmpelse hinsides al dannelse. Jeg meldte mig i sin tid ud af Folkekirken pga. noget, der lignede hekseforfølgelse med menighedsrådet som arnested og udfarende dommere. Det gik ud over en person, som ingen af dem kendte, og som de havde vilde fantasier om.

 11. Af Jan Mølgaard

  -

  Du tager udgangspunkt i en debat, hvor deltagerne talte i hver sin retning. Jeg husker tydeligt de offentlige debatter om samfundsforhold tilbage i begyndelsen af 1960erne, og dengang var alle (bortset fra DKP) enige om, at Danmark skulle bestå. Det var en præmis, man slet ikke berørte. I dag hedder fremtiden EU, globalisering og multikultur. Nationalstaten er død og borte i den herskende klasses verden, og når menige mennesker også betragter alle nationale goder som en selvfølge, er det svært at se, hvordan Danmark skal bestå. Det voksende antal muslimer vil før eller siden tømme de offentlige kasser – men er det nok til, at folk vågner op?

 12. Af Gert Hansen

  -

  Sørine Gotfredsen fremstiller det som om kristenheden har et godt tag i en betragtelig del af de etniske danskere. S.G. må som præst vide, hvor få af dem der er kirkegængere om søndagen, så jeg undrer mig noget over hendes fremstilling.

  Og så hører vi det sædvanlige religiøse vås om at ‘kirkegang og dannelse hører sammen’, så hvis man ikke går i kirke, har man ingen dannelse. Ærlig talt – jeg er stået af, overfor denne kirkelige arrogance. At S.G. ønsker at bekende sig til at tro på noget hvis eksistens hun ikke kan bevise, er selvsagt hendes sag.

  Det er rystende at se hvorledes også visse yngre europæere demonstrativt skilter med deres kristendom, hvilket måske er en reaktion på den indvandrede ummas demonstrative religiøsitet. Det er nærmere på det her område, i kombination med den portmoderne vestlige samfundsorientering, der tegner sig en farlig national splittelse, der allerede er alt for tydelig. Om etniske danskere går i kirke eller ej, er også i den forbindelse ligegyldig.

 13. Af h olsen

  -

  Pga. af et forældet valgsystem og diverse manipulation er eliten blevet fortrængt af pøbelen. Vi har nu et politisk segment, en nomenklatura, et regime som er fuldstændig utroværdigt. Løftebrud, tomme løfter, valgflæsk og løgn og hykleri i lange baner er blevet det normale. Resultatet er et koldt, dekadent og perverteret samfund i hastig opløsning. Se BT og Berl. ang. sundhedsvæsnet, se den korte ang. kriminaliteten, se 180gr, 24nyt.dk og snaphanen ang. den invasion og blodige/gigantiske katastrofe der er i gang, og som hver dag sender elendighed eller død ind i endnu flere/nye hundreder af danske hjem.

 14. Af h olsen

  -

  Er der forhåndscensur?

 15. Af h olsen

  -

  Er der forhåndscensur? Indlæg om pøbelvælde er i f ilt ret.

 16. Af h olsen

  -

  Tro els V vrøvler. Der findes da langt værre skrifter og budskaber, feks. dem fra IS-bevægelsen.

 17. Af Annemette Pedersen

  -

  Ok, hvis man, som Sørine, gætter på, at dem der ikke opfører sig ordentligt, ikke er medlem af folkekirken : “mit umiddelbare gæt er, at hun ikke er fast kirkegænger”, så kan man jo sagtens få ret i sin formodning om, at “at det mere og mere står klart, hvordan kirkegang kan forme en ædel karakter” samt “Kirkegang og dannelse hører sammen”. Magen til sludder. Vi er mange, der kan opføre os ordentligt, uden at vi er faste, eller for den sags skyld løse, kirkegængere.

 18. Af Jan Petersen

  -

  Jeg er selv årgang 1950 og har oplevet det såkaldte “1968 ungdomsoprøret”. Det var et styret, vinklet, manipuleret politisk venstreorienteret bias show – helt analog til vor dages ditto politisk korrekt show. 1968 kommunistiske slæng havde ikke meget folkelig opbakning. Men det betyder ikke noget, når statens fjerde magt – massemedierne – er styret af journalister med 80% bias til venstre for midten!

 19. Af J. Hans en

  -

  AF ANNEMETTE PEDERS EN – 3. SEPTEMBER 2017 16:59
  “mit umiddelbare gæt er, at hun ikke er fast kirkegænger”

  Jeg tror faktisk, at Sørine Godfredsen ofte går i kirke.
  Hun er jo trods alt præst.
  Og har derfor et ærinde i kirken.
  Men hun er nok ret ensom i kirken.

 20. Af J. Hans en

  -

  AF ANNEMETTE PEDERS EN – 3. SEPTEMBER 2017 16:59
  “mit umiddelbare gæt er, at hun ikke er fast kirkegænger”

  Jeg tror faktisk, at Sørine Godfredse n ofte går i kirke.
  Hun er jo trods alt præst.
  Og har derfor et ærinde i kirken.
  Men hun er nok ret ensom i kirken.

 21. Af S østergaard

  -

  Berlin gske bringer tit gode og oplysende artikler. Men hvorfor skader avisen sit ry og sin troværdighed med sin bizarre/ vanvittige redigering af blogdebatterne?

 22. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det så har Sørine nok valgt et par ord / udtryk, der virker provokerende på “jantelovs-danskere”. Et par andre ord / udtryk, der dækker det samme, ville nok være gledet lettere ned.

 23. Af S østergaard

  -

  Berlin gske bringer tit gode og oplysende artikler af høj kvalitet. Men hvorfor skader avisen sit ry og sin troværdighed med sin bizarre, useriøse og vanvittige redigering af blogdebatterne? Af fri debat og ytringsfrihed er jo næsten intet tilbage.

 24. Af Martin Jørgensen

  -

  Apropos at være født i 50’erne og have oplevet 68 oprøret , og nej det var ikke det politiske ståsted der fyldte mest- men et ønske om at sprænge de småborgelige rammer for at opleve en ( måske) illusorisk følelelse af frihed.
  Selv borgerskabets pæne forstadsfruer sang med på “All we need is love”

 25. Af S østergaard

  -

  Den bundløse kløft der er opstået mellem Chrborg og folket, må man åbenbart ikke oplyse om.

 26. Af Maria Due

  -

  “et ønske om at sprænge de småborgelige rammer for at opleve en ( måske) illusorisk følelelse af frihed. Selv borgerskabets pæne forstadsfruer sang med på “All we need is love”.”
  Du kan have ret i, at småborgere ønskede at sprænge småborgerlige rammer, men hvorfor så indføre en ny småborgerlighed, hvor alle inklusive de ægte arbejdere trak på skuldrene af dem og undervurderede den magt, de fik sat sig på og derunder det kulturtab de igangsatte efter marxistisk opskrift ved at gå efter alt, der havde med børn, uddannelse og medier at gøre? Fx DR, der i mange år har dyrket det småborgerlige og lavkulturelle til lede og korruption. Det velbjergede borgerskab og overklassen var fløjtende ligeglade med studenteroprøret og passede som sædvanlig sin dont. Jeg har et indlæg i filteret.

 27. Af Rap And

  -

  “Det lyder en smule karikeret, men tro mig. Det er sandt. Kirkegang og dannelse hører sammen”
  det er nu ikke noget man får fornemmelse af, når man betænker hvorledes det sorte præstefællesskab i årevis har slået til lyd for snæversynet.

 28. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det – er det mig en gåde, hvordan for- og efternavn “rap and” kan smutte gennem noget WordPress blog filter. Det hæver ikke just seriøsiteten!

 29. Af Inge Suhr

  -

  Så godt skrevet Sørine, bliv ved, din stemme er så vigtig i denne tid tid. Tag dig ikke af alle de skrækkelige kommentarer, vi er heldigvis mange der støtter dig.

 30. Af Maria Due

  -

  Det er da ellers fuldstændig logisk. Filteret er dumt som en dør og frasorterer heller ikke andre fuglenavne. Om man hedder rap, lin, bob eller sus er det også ligeglad med. Bam Bi og Robin H. ood går sikkert også fint igennem.

 31. Af J. Ha nsen

  -

  AF JAN PETERS EN – 3. SEPTEMBER 2017 18:07

  Hvorfor skulle navne som Rap And og Due ikke kunne gå igennem filtret?
  De overholder jo debat reglerne.

 32. Af Erik Larsen

  -

  Du har så fuldstændig ret igen kære Sørine, og du og vi der stadig er kristne og danske bliver hele tiden kaldt for de værste ting, selvom vi er mennesker der ikke ønsker andet end et land i fred og venlighed m.m.
  Jan Mølgård har helt, helt i ret i det som jeg altid har set og oplevet — at efter 1968 gik Danmark i stykker og vi fik egoister, selvfede, kulturradikale, venstresnoede og absolut ikke mere Danmark tilbage igen! Vi fik politikere som hed Jel ved, We iss, Hel veg, og mange flere, der ØNSKEDE at Danmark skulle ændres og mellemøstlige, afrikanere, palæstinsere, pakistanere m.m skulle bliver “fornyelsen” i vores land. Vi var en del der sagde at DET var forkert – ingen hørte på os og 68’erne fik børn , der vel i dag næsten er langt værre endda. De følger slet ikke med i hvad der sker og de er blevet endnu mere “ateister” og udanske – præcis som du skriver oplevelserne i kirken ved dåb m.m. er i dag.
  Jeg tror desværre er løbet er kørt – med de mange udanske partier vi har i dag, men jeg respekterer dig, Lilleør m.fl. der vil og kan forsøge at kæmpe på trods af hvad I bliver kaldt for. (og bare se de første indlæg der kom på din artikel!! De sædvanlige, der kun vil os det rigtig skidt). Igen stakkels vore børnebørn.

 33. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så burde J. Hansen heller ikke smutte igennem. Her er de generelle regler.

  RETNINGSLINJER

  Berlingske ønsker at sikre, at debatten på b.dk føres i en ordentlig tone, som gør det inspirerende og udfordrende for alle at bidrage og deltage. Vi efterlyser gerne klare, skarpe, holdningsmæssige stærke indlæg med stor bredde og mangfoldighed og kritisk blik på sagen. Men vi accepterer ikke indlæg, som er åbenlyst injurierende, racistiske, personligt nedgørende. Sådanne indlæg vil fremover blive slettet. Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.

  Vi opfordrer samtidig alle debattører til at gøre redaktionen opmærksom på indlæg, som ikke overholder disse retningslinjer.

  Redaktionen

 34. Af paw jensen

  -

  OP I RØVEN MED DIN FORPULEDE RELIGION! RELIGION ER FOR IDIOTER!!!! SELVFØLGELIG FINDES DER INGEN GUD DIN RABIATE FREAK !!!!!!!!!!!!!!

 35. Af Troels Vestergaard

  -

  @ H Olsen
  Nævn en udtalelse fra IS, hvis grusomhed Bibelen ikke kan matche.

 36. Af Erik Larsen

  -

  Og Jan Mølgård, – ja, jeg tror heller ikke at Danmark eksisterer om 50 år og slet ikke år 2100. Løbet er kørt, kun DANSKERE født i 40-50’erne har set og oplevet og forstår, hvor skrækkeligt samfundet har ændret sig fra at være et rart og fredeligt land til et utrygt sted samtidig med at borgernes penge ikke går til deres egen sikkerhed, børn, sygehuse, forsvar/politi, ældrepleje m.m. – men til personer der intet, intet ønsker at bidrage med til vores samfund. Men kun ønsker ydelser, betaling og meget, meget mere.

 37. Af Kurt Nielsen

  -

  Hej Erik larsen. Du er en gammel nisse, der synger remsen “alting var bedre i gamle dage….”…det var virkelig også super at hvert anden barn døde i barsels-sengen og at børn arbejde fra de var 8 år…og virkelig fedt at foll måttte gå fra hus og hjem hvis de blev arbejdsløse…super fedt samfund du mindes…”alting var bedre i gamle dage” tral la la la laaaaa…..

 38. Af P Christensen

  -

  Sammenhængskraften i DK er jo forlængst gået fløjten.
  Og vi skal jo grundlæggende skamme over at være
  danske og vor historie, thi det er reaktionært og nationalistisk.

  Så vi skal trygt fortsat lade vore rødradikale fascister
  holde ladeportene pivåbne for andre kulturers
  fremadstormende reaktionære nationalisme.
  Thi den kommer ofte i form af en gammel totalitær lovreligon.
  og er derfor helt stueren for venstrefløjen.

 39. Af Henrik Larsen

  -

  @Erik Larsen:

  Aaarh, jeg tror nu også, at vi der blev født i 60´erne kan savne tidligere tider, aka være hovedrystende over, hvilke prioriteter, der sættes i dag, åbenbart helt uden skelen til gjorte erfaringer.

  Desværre er der rigtig mange egohumanistiske “whataboutere”, der som middel til ikke at tage stilling – eller til at fejre deres selvoplevede horisont og fremtidsorienterethed – sådan all inclusive fordømmer reference til tidligere tider som tilbageståenhed eller netop (hvad det jo ikke er) en påstået ikke-stillingtagen til problemet.

  Den argumentatoriske pegefinger her er som sådan bare cirkulær og eklatant ikke-bidragende, eksempelvis forestiller man sig bare, at folk igen-og-igen skyller-barnet-ud-med-badevandet, som det jo som økonomisk-social visdom gælder om IKKE at gøre, og når barnet så ER skyllet ud, så stiller de selvsamme “skyllere” sig op og tysser befolkningen, docerende at vi nu må fokusere på, hvordan vi finder barnet igen (ny besætning eller standarder ved badekarret er ikke tema), hvormed gerningskvinden vupti igen er blevet ansvarlig og kan fastholde sin ansvarsløse hold-kæft position, til egen begejstring.

  Som sådan er denne diskurs en daglig skamstøtte over relevansen af Sørines artikel.

 40. Af OLE LARSEN, SERGEANT VED DANMARKS FORSVAR

  -

  bla bla bla, i er kraftedeme en omgang skvattede mænd at høre på…Mage til svansede grædekoner. MAND JER DOG OP I TØSEDRENGE !

 41. Af Jan Mølgaard

  -

  Materielt har vi aldrig haft det bedre, men tidsånden kan ikke blive meget fattigere, hvilket din og andres stupide kommentarer bekræfter.

 42. Af Flemming Lau

  -

  “det var virkelig også super at hvert anden barn døde i barsels-sengen”

  Forkert! Børnene dødeligheden var 1 ud af 10 i år 1900. Kartoflens stivelse gav bedre ernæring og det øgede befolkningen fra ,1.4 mio i 1850 til 2.4 mio 50 år senere! Sammen med bevidstheden om risikoen for barselsfeber, blev fødsels lægernes hånd hygiejne også forbedret. Børnetallet blev ved med at stige indtil legaliseret fosterdrab i 1973. Tallet var helt oppe på 30 000 ud af 60 000 af en årgang. Det er hver anden og det er i nyere tid!

 43. Af Lars Petersen

  -

  @ SØRINE GOTFREDSEN. (1-2)

  LØSNINGEN ER ET FARVEL TIL TVANGS-INTEGRERINGEN, TIL FORDEL FOR ØGET SEGREGERING

  Personligt venter jeg med ivrig længsel efter at kunne frasorterer tvangens standardiserede
  sygdom fra mine lommer, hvad enten vi taler: Indvandring, folke-amatører som stjæler med
  arme og ben til pressens ansatte, (for derved at kunne berige sig selv, uden reel modstand),
  og ellers over til fortiet lobby-korruption, selv-aftalte skatte-gager, for håbløse funktioner mv

  Dvs. hvad enten vi taler Trump og hans vælgere, (som jeg 100% forstår), så er befolkningerne
  blevet alt for forskellige, hvorfor man kommer til at forlade tvangens-integrering, til fordel for
  en friere segregering, sådan at div. grupperinger kan danne shareing uden andre tvinges heri

  KUN OPTIMERET DEMOKRATISK SOFTWARE, VIA I 5 BASIS NIVEAUER VIL VIRKE, OG KOMMER..

  Lad mig starte med mig selv.. Jeg vil fx. ej betale en eneste daddel til islams efterladenskaber,
  såvel ulandsbistandens niveau, som igen skal kunne køres ned til international snit niveau,
  ligesom jeg for egne penge, skal kunne udleve min veloplyste mening vedr. verdens største
  problem; nemlig “knep-affald” fra de varme lande, hvilket vil sige, at jeg skal kunne stille det
  simple krav, at her kræves 1-barns politik indført, (mens de som er uenige, blot betaler selv)

 44. Af Lars Petersen

  -

  @ SØRINE GOTFREDSEN. (2-2)

  Igen er pointen.. at den komisk forsimplede mono linje, skal erstattes af en flerstrenget linje,
  idet tiden, og teknologierne har muliggjort det optimerede demokrati, hvorfor det da også
  kun er henholdsvis system-korrumperede, (som score på tvangens setup), mindre begavede,
  samt gamle feminiserede røvhuller, som taler uden om, mens andre vil rense sygen helt væk.

  EFTER OPGØRET OPSTÅR FØLGENDE:
  Nemlig DIY Policie, & Journalisme, sådan at forstå, at medier og politik, smelter sammen i-et,
  idet “borgerne” fastsætter dagsordenerne, uden at de enige, versus uenige, behøver at skulle
  trækkes med hinanden, ud fra en mono-demokratisk one size fits all model, men derimod en
  ”befriende dynamisk demokratisk model”, hvor diverse grupperinger endelig kan dele sig op.

  Hvad angår Islam, som pt. ligner opgørets start-trigger, så vii ovennævnte ad omveje, vise sig
  at udgøre løsningsmodellen, da de som vil afkræve islam klokkeklart ulovlig, ikke behøver at
  underlægge sig andres meninger, da man kan afmontere tvangens bekostninger demokratisk,
  hvormed lorten overføres til rette ejermænd og kvinder, hvorfor det er slut med at kunne
  dividere egen svulstige dumhed over på andre, hvilket derfor vil ende ud i effektiv rå løsning.

  Samme gælder DR. Lobby-korruption, partivirksomhed, med selv-berigende lorte amatører,
  komisk oprettede skatte-lønninger og funktioner, og så fremdeles.. dog kommer man ikke
  en døjt videre, for de spærrende mikrofon-forkyndere er sendt ud, så befolkningen omsider
  kan overtage samfundets emner, og konfrontationerne med system-tyvene, og al det andet..

 45. Af lise hansen

  -

  Skønt indlæg, Sørine og tak for dine observationer om vores adfærd! Jeg er selv meget ude i “samfundet” og har de seneste 12-15 år lagt mærke til en meget stor forandring i vores lille land.
  Vi bor i en lille købstad på Vestfyn (har også boet på Sjælland og Lolland og Falster), og vi kan tydeligt se og høre, hvordan der er forskel i børnenes og de unges adfærd. Det er extremt slemt på Sjælland (dog ikke så meget på Lolland og Falster). Ja, og det er kun godt, at man har gode forbilleder i sin opførsel og adfærd i forskellige situationer. Og i en kirke kræves der helt naturligt stilhed og respekt for rummet og hinanden. Her er ofte stor kunst og utrolig arkitektur og ord til eftertanke (eller opdragelse?) Det har de, som er under 40år meget svært ved. De mangler ganske enkelt opdragelse, og det gør deres børn oftest også. Og ja, hvor skal de dog også have lært det? Selv i en biograf er der mange, som ikke kender til HENSYNET til andre. Ja, netop HENSYNET til andre. Og Sørine har lagt mærke til og hørt den manglende åndsnærværelse, som er blevet så gennemsyret i vores samfund. Takket være 60-generationen, ja og den forfladigelse i sproget og adfærden, som misbruget af de “sociale medier” har påduttet os alle. Det er kun de kloge, som kan gennemskue denne elendige påvirkning. Rusen for folket!!! Men det er knap så slemt her på Vestfyn!!! Børnene lystrer og taler pænt til hinanden; siger farveller til buschaufføren; ser glade ud; og bussen som henter gymnasieeleverne er fyldt med nærværende unge, som TALER sammen og er interesserede i hinanden. Og de kan også opføre sig ordentligt i kirken uden at stå op på bænkene. De lytter!!! Så kære med-skribenter!: vores adfærd afhænger altså også af, hvor vi bor.

 46. Af r. vangkilde

  -

  ELLER ! – er åndeligheden en mobiltelefon, hvor individets fællesskab er et elektronisk samvær,
  der er et konkurrence fællesskab til GUD og DEMOKRATI, hvor kommunikation er det nære
  personlige netværk, og på samme tid global i billed og sprog.

 47. Af Maria Due

  -

  R. VANGKILDE – 4. SEPTEMBER 2017 01:07

  Jeg ser det for mig, du ligger på dødslejet med sidste model af telefonen i hånden, top kvalitet og de sidste nye apps, alle vennerne er med dig i hele verden og følger spændt med på deres telefoner og linker til andre venner, så at de ikke går glip af eventen. Du er på, som aldrig før, aktiverer appen, der viser det alter, det tempel eller den moske, du ønsker og med den ypperstepræst eller -inde du ønsker, katolsk, protestantisk, mormon, muslim, du vælger selv og hopper frem og tilbage for ikke at gå glip af noget. Vennerne tænder lys og sender dig på forhånd deres mindeord på facebook og twitter. De spiller “Imagine” og alle vugger i takt over hele jorden.

 48. Af Maria Due

  -

  R. VANGKILDE – 4. SEPTEMBER 2017 01:07

  Jeg ser det for mig, du ligger på dødslejet med sidste model af telefonen i hånden, top kvalitet og de sidste nye apps, alle vennerne er med dig i hele verden og følger spændt med på deres telefoner og linker til andre venner, så at de ikke går glip af eventen. Du er på, som aldrig før, aktiverer appen, der viser det alter, det tempel eller den moske, du ønsker og med den ypperstepræst eller -inde du ønsker, katolsk, protestantisk, mormon, muslim, du vælger selv og hopper frem og tilbage for ikke at gå glip af noget. Vennerne tænder lys og sender dig på forhånd deres mindeord på facebook og twitter. De spiller “Imagine”, og alle vugger i takt over hele jorden.

 49. Af Arvid Holm

  -

  I meget gamle dage, før demokratiet, kunne kirken fordre lydighed overfor statsmagten og uselviskhed mellem folk indbyrdes: Giv kejseren, hvad kejserens er, og giv Gud, hvad Guds er.
  For befolkningen havde ingen politisk magt.
  Statsmagten, kejseren, skulle derimod gøre det rigtige eller i det mindste det nødvendige, uanset om det var uselvisk eller selvisk.
  Det var kejserens byrde, at han ikke kunne være god hele tiden.
  Men med demokratiet fik folk politisk magt.
  Så er ingen principper ufravigelige en gang hvert fjerde år, når man som en lille kejser står i stemmeboksen.
  Folk har svært ved at administrere den vekslende rolle mellem god og ond og hersker og undersåt.
  Især er det svært at skulle gøre “det rigtige” uden støtte fra de principper, der føles trygge til daglig.
  Mange mennesker nægter at forlade den trygge rolle som undersåt.
  De vil ikke bære kejserens byrde i demokratiet.
  I stemmeboksen og i debatten afviser de i strid med al sund fornuft, at selviskhed kan være nødvendigt, selvom de til daglig er lige så selviske som alle andre.

 50. Af Arne Nielsen

  -

  Det er lidt ærgerligt, at hvis man skriver et lidt kontroversielt indlæg, som man ovenikøbet har gjort sig umage med, at det først kommer på dagen efter. Så har ingen mulighed for at kommentere det, før det er forsvundet ganske i vrimlen af indlæg. Men tak i øvrigt for, at det overhovedet kom på.

 51. Af jan clausen

  -

  Det er trist at konstatere at ytringsfriheden ikke respekteres på de allerfleste blogs. Man ønsker åbenbart ikke demokratisk og kritisk/oplysende debat. Det er kortsynet, for hvis alt med velfærd, sundhed og kultur smuldrer væk, kan det ramme enhver. Enhver kan jo nårsomhelst blive ramt af kræft, ulykke eller overfald.

 52. Af Niels Peter Lemche

  -

  Lau,

  Du har naturligvis ret. De præcise tal synes at være

  1800: 145
  1850: 127
  1910: 105

  Google “Børnedødelighed i Europa 1800-1910.”

  Der er intet, der kan ødelægge en god påstand så meget som facts!

 53. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – kløft mellem os – en absolut læsbar JP.dk blog om en af de selvskabte kløfter:

  “De pæne forholder sig til islam, som de forholder sig til porno
  Når de ser porno og onanerer, så rydder de historikken, ligesom når det kommer til islam, hvor de også rydder al viden om islam, fra egen bevidsthed, fordi den viden ikke behager dem.”

  http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/jalehtavakoli/ECE9840328/de-paene-forholder-sig-til-islam-som-de-forholder-sig-til-porno/

 54. Af Jan Johansen

  -

  Problemet med Sørines forestillinger om en splittelse vi mennesker imellem er nok, at nogle erklærede kristne selv bilder sig ind, at de er noget særligt. De tror selv på, at de er en evt. Guds folk, præcist på samme måde, som man kan opleve det i USA i mere outrerede religiøse kredse. På samme måde ser vi tilhængere af islam føre sig frem på bekostning af mere afslappede mennesker, der blot ønsker et liv i fred og fordragelighed og altså ikke ønsker sig denne overreligiøse konfrotation. M.a.o. er det i virkeligheden de religiøst oppustede afvigere, der lægger an til en mulig splittelse og således danner grobund til “en dyb kløft imellem os og dem”. Vi mærker den ikke selv i vores hverdag, men vi aner konturerne af en farlig tendens, som meget vel kan blive til en forbandelse på sigt. Det burde du, Sørine, tage mere alvorligt fremfor dit forsøg på at fremhæve kirkegængere som nogle helt særlige mennesker!

 55. Af Jan Johansen

  -

  Rettelse: Konfrontation

 56. Af Lars Petersen

  -

  @ Jan Peterse_n.

  Det blogindlæg du henviser til, kan være nok så rigtig, (eller stik modsatte), men er ligegyldigt,
  da du som borger, kun kan erklærer enig, eller uenig i X, hvortil det X du mener noget om, igen
  dividende-opløses, i kraft af de som mener noget modsatrettet, og stagnationen er atter i hus.

  Det handler derfor om, at borgerne, “demokratisk, optimeret, konkret”, (via datalogien), skal
  kunne vride sig fri af hinandens hver-sin-vej: “selviske forsvarspositioner, moralbegreber mv.),
  til fordel for dynamiske tilpasninger, mens kun absolutte basis fastholdes i fælles-tvangen..

 57. Af Jan Petersen

  -

  @ LARS PETERSEN – 4. SEPTEMBER 2017 14:26

  Idéen med dit indlæg er formentlig reelt og ærligt ment. Men jeg har unægtelig lidt svært ved at tyde dine skriblerier!

 58. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Siden Arrilds dage, hvornår det så var, præsterede jorden 300 mio mennesker. Lige indtil 1600 tallet. År 1900 var vi 1.6 mia og idag 2017, 7 Mia. Hvad er det egentligt vi er vidne til, og selv en del af..?
  Kulturoptimismens teknologi, infrastruktur, fødevarer hygiejne og vacciner er en del af svaret. Men hvor står vi om 100 år?

  Jo mere “udvikling” og mulighed for uafhængighed på ethvert plan, skaber friktion og konflikter. Den proces mennesket gennemgår de næste 100 år, med alle de kløfter der går på kryds og tværs, får til tider en til sukke. Der er noget i anmarch, men hvad…?

 59. Af Lars Petersen

  -

  Jan Petersen. (her en atom-pædagogiseret version).

  1. Du henviser til en andens blogindlæg; altså dennes meninger, som du er enig i. (korrekt ?).

  2. På det grundlag henviste jeg til, at denne mening, (din, såvel den andens), er ligegyldig, idet
  her netop blot er tale meninger, som ej kan udmøntes i konkretiseret demokratisk substans,
  da andres modsatrettede meninger, så at sige: ophæver, udvander, dividere mening A med B.

  3. Derfra udførte jeg en nærmest simpel komisk overgang til løsningen, i form af et optimeret
  demokratisk setup, (via datalogien), sådan at forstå, at hvis du vil A, andre vil B, såvel C, D, og E,
  og her gruppestørrelse nok bag hvert menings-bogstav så at sige.. OG.. at disse bogstaver ikke
  kollidere med det vi kender som den absolutte “basis velfærd”, så kan teknologierne samle
  disse pt. virkningsløse masse-meninger sammen, for effektfulde demokratiske forandringer..

  Nu håber jeg den fes ind denne gang, da det ikke kan atom-pædagogiseres meget dybere ud.

 60. Af Lars Petersen

  -

  1. blot er tale meninger = blot er tale “om” meninger
  2. og her gruppestørrelse nok = og her “er” gruppestørrelse nok
  (undskylder de manglende ord, da al sammenhæng nu er tabt 🙂

 61. Af Rikke Nielsen

  -

  Lise Hansen, hvor heldigt for dig, at du bor lige dér, hvor børnene lyster.

  En ordet “at lystre” ikke et ord, man bruger om sin hund?

 62. Af Jan Petersen

  -

  Ævlet er feset ind – og hurtig ud igen!

 63. Af Lars Petersen

  -

  Kære Jan Petersen.. mange tak for at bekræfte baby-logikken omsider fandt vej ind til dig
  næste gang kan vi evt. afsætte 9T tid, til at finde ud af, hvori forskellen fra ver. 1 til 2 bestod 🙂

 64. Af Jan Petersen

  -

  @ LARS PETERSEN – 4. SEPTEMBER 2017 17:10

  Ikke et ondt ord om dine skriblerier, men nok lidt for “langhåret” til mig !

 65. Af Lars Petersen

  -

  en sidste kommentar herfra… (besvarelse, er 100% unødvendig)
  1. Har nu intet imod “kvalificeret” ondt blod, vendt mod mine skriverier. (blot til oplysning)
  2. Ordne herfra: “afsætte 9T for at finde forskellen på ver 1 til 2”, var ment som en spøg kære.
  3. Langhåret.. måske.. men (burde) ellers være almen forstandig demokratisk A.B.C. dannelse.

 66. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jan Petersen

  Berlingske opfordrer til at skrive, hvis reglerne ikke overholdes – altså deres helt egne; men de er fortsat ligeglade som visse blogejere, så skråt op med al tale om dannelse derfra!

  Papir er jo taknemmeligt!

 67. Af Bjørn Sørensen

  -

  Socialismen, som har besat store dele af befolkningen, er endimensional og indskrænket fordi den alene betragter samfundet ud fra en økonomisk synsvinkel hvis højeste mål er lighed, som reelt er imod naturens orden, så derfor udviklede de socialistiske samfund sig til tvangssamfund resulterende i magtmisbrug og elendighed.
  At storbyerne er blevet hjemsted for galoperende individualisme og åndelig formørkelse ser vi ved valgene som overalt stemmer rødt.

  Socialisternes had til den åndelige dimension er en konsekvens af deres tunnelsyn.
  De fatter det simpelt hen ikke. I deres tarvelighed lader de sig nøje med falske profeters drømmerier om det ideale samfund, og alle deres forsøg er mislykkedes, og de værste tilfælde er endt i tyranniet.

 68. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Bjørn Sørensen – 110:24

  Grøftegraveri sørger visse danskere selv for – de hader i udstrakt grad alt andet end sig selv og tillægger gerne de mange andre deres egen værste drømmerier!

  Og – Sørine Gotfredsen lader gerne lortet stå. (Undskyld mit sprogbrug – men det er, hvad vi ofte kan blive præsenteret for om os selv af de mere ensporede. Dem uden nuancer i livet, der mener sig berettiget til at være ligefrem overdommere på diverse blogge).

 69. Af Jan Petersen

  -

  @ BIRGIT HVIID LAJER – 4. SEPTEMBER 2017 20:32

  Jeg er meget enig i, hvad du skriver. Bortset fra det ser det umiddelbart ud til, at de tre Berlingske blogs (åbne for kommentarer) faktisk er i stand til at holde de værste navne fakes, net trolls og debat sabotører stangen. Det er da en glædelig nyhed 🙂

Kommentarer er lukket.