Det grusomme rettighedsvæsen

Af Sørine Gotfredsen 74

Der var ikke meget nyt i budskabet, da tre kvinder forleden præsenterede den politiske bevægelse Feministisk Initiativ. De talte om de strukturelt betingede forhold, der gør, at vi ikke i deres øjne har ligestilling i Danmark, og de sad i tv-studiet og udstrålede det lidt på forhånd krænkede med afsæt i den rettighedstænkning, der præger Vesten så dybt i dag. Skønt der altså ikke var meget nyt, gjorde deres optræden alligevel indtryk, idet den understregede, hvor dyb modsætningen kan være mellem begreberne rettighed og taknemmelighed. Det er påfaldende, at tre kvinder i et privilegeret land som dette fyldt med velstand og muligheder kan opbygge en så vred og utilfreds identitet. Det er en ærlig sag at mene, at noget kunne være endnu bedre, men deres fremtoning var forstemmende, fordi den illustrerede, hvordan indædt rettighedsdyrkelse ikke blot er trættende og til tider absurd i sin stræben efter trods biologiske kønsforskelle at skabe enshed. Den rummer også noget farligt.

Filosoffen Simone Weil præsenterer i den lille bog Det som er helligt nogle tanker om rettighed. Hun understreger, at dette blot at kræve sin ret ikke alene er ukristeligt – det kan også skade vores sameksistens. Hun skriver: ”Ord som ´jeg har ret til` rummer en latent Krigstilstand og vækker en krigerisk Aand (…) Brugen af dette Ord har medført, at det som burde have været et Skrig der udgik fra det dybeste i et Menneske, er blevet en bitter, krævende Raaben op, uden Renhed og uden Virkning.” Skriget fra det dybeste må komme, når man krænkes ægte, men i nutidens rettighedsideologi er det krænkede skrig blevet lige så naturligt som at trække vejret. Det er en bitter form for vejrtrækning, der former personligheder som de omtalte feminister, for hvis man dagligt ånder gennem ordene – jeg har ret til – kan både taknemmelighedsfølelse, glæde og generøsitet skubbes i baggrunden. Netop derfor kan Simone Weil understrege, at den automatiske rettighedstænkning modsiger kristendom. I kristen forstand er taknemmeligheden for alt, hvad man har fået, helt central, alt imens tanken om at stå på sin ret altid skal ses i lyset af budskabet om at kunne træde til side for en anden.

Rettighedstænkningens dystre perspektiver udfoldede sig også forleden, da jeg debatterede med en Martin Luther-kritiker, der vil påvise, hvor meget Luther undertrykte mennesket frem for at sætte det frit. En af hans pointer var denne aften, at selv kærligheden for Luther er forbundet med pligt – heller ikke hér er mennesket altså frit. Bortset fra at dette ikke er Luthers opfindelse, men udgør selve pointen i kristendommen – er det ildevarslende, at dyrkelsen af individets selvbestemmelse faktisk kan medføre en forkastelse af næstekærlighed som en bunden opgave. Vi ser konturerne af en rettighedstænkning, der i sin yderste konsekvens vil sikre mennesket retten til ikke at elske sin næste, og det er dét, Simone Weil forstår. Det grusomme nihilistiske perspektiv findes i ateismen såvel som i tidens rettighedssyge, og mens det nok ikke er dét, de stræbsomme feminister har i tankerne, er det ikke desto mindre den latente rettigheds-krigstilstand, de er døtre af. Derfor virker de så vrede, og derfor bliver de næppe nogensinde tilfredse. Endsige rigtigt taknemmelige.

74 kommentarer RSS

 1. Af Gert Hansen

  -

  ‘Det grusomme nihilistiske perspektiv findes i ateismen..’

  Må vi lige være her!

  Hvor mange bombemordere har ateister leveret? Hvor megen terror begås/er begået i ateismens navn?

  NUL!

  Problemet er, at alle disse galninge, næsten uden undtagelse, begår deres forbrydelser i religionens navn.

  Bortset fra det er ateister generelt mere intelligente end religiøse.

  Så kom ikke her…

 2. Af John Niss Hansen

  -

  Disse hønsehovedfeminister, vækker ikke mere respekt end papegøjen der vil have endnu en kiks.

 3. Af poul andersen

  -

  At ateister skulle være mere intelligente end andre, er vist en påstand opfundet af ateister og radikale. Iøvrigt hjælper det ikke at være intelligent, hvis man er uden moral, uden fornuft og med hovedet fyldt med vanvittige/sindssyge/blodtørstige/ondskabsfulde og morderiske idéer og lyster. Iøvrigt har ateister ofte hjulpet kommunister, fascister, na zister eller gale terrorister/bombemordere på vej. Læs verdenshistorien.

 4. Af poul andersen

  -

  Hvis vi analyserer hvad feministerne, kvindesagskvinderne, ligestillingsfanatikerne, ligeretsforkæmperne, rødstrømperne og mandehaderne har udrettet de sidste 40 år, kan man nok kun komme til det resultat, at de har skadet mere end de har gavnet. De har været meget egoistiske og kortsynede i deres tilgang til tingene, de har støttet en pladderhumanistisk og halv- / helkommunistisk udvikling, de har undergavet familieværdierne, demokratiet, velfærden og folkesundheden osv.

 5. Af Niels Juul Hansen

  -

  Ja, venstresnoede feminister på den ene side, der taler om rettigheder, og hellige debattører som Sørine Gotfredsen og Kathrine Lilleør på den anden, der taler om pligter.

  Det er til at få lange n….. af.

 6. Af Maria Due

  -

  Åh, jeg er så træt af disse opmærksomhedssøgende kvinder, der har mistet evnen til at se ud over næsetippen. Noget af det værste, jeg har set, er dagens kronik i JP, hvor en højtuddannet ung kvinde med kommunikation som speciale skriver om – ja hvad er det egentlig hun skriver om i sine mange gumpetunge, overbroderede sætninger, som jeg tvang mig til at læse? Noget om at være en perfekt 12-tals kvinde med højtflyvende karriereplaner og om at gå ned med stress, når man møder virkeligheden og bliver fyret fra sit første job. Vist nok pga. samme dårlige kommunikation, som kronikken demonstrerer til overmål, samt en gryende erkendelse af blot at være et almindeligt menneske. Det er ligefrem befriende, skal vi vist nok forstå, og nu har hun brugt 1½ år på det og opremser i svulstige vendinger sine følelser og fornemmelser.

  Er der dog ingen, der kan fortælle disse kvinder, at de er fløjtende neurotiske i deres optræden, udspændte som de er mellem storhedsvanvid og klynkende mindreværdskomplekser.

 7. Af Gert Hansen

  -

  Og så har religiøse ofte ingen selvironi eller sans for humor.

 8. Af Flemming Lau

  -

  Man siger at ateismen er gudløs, men er den ikke bare et skalkeskjul for at vende ryggen til Gud og hans generende standarder…? Dermed har man mulighed for egoistisk at dyrke og spejle sig i egen spids kompetance, også kaldet afgudsdyrkelse. Marx ville gerne have haft Darwin med på den kommunistiske vogn, men han afslog. Det ville ellers have været dejligt, at kunne erklære “Gud er død, mennesket er blot et dyr og nogle dyr er altså mere lige end andre dyr!”

  Engang i fremtiden vil en stemme lyde til afgudsdyrkerne “Hvad har i, som i ikke har fået givet…? Hvorfor roser i jer så, som om det ikke er blevet jer givet…?” Høns lægger æg, æg lægger ikke høns! Lidt mere ydmyghed og taknemlig ville være prisværdigt!

 9. Af poul andersen

  -

  Feministerne er besynderlige, for de lever uden logik og uden erkendelse af virkeligheden. De foretrækker fantasier, tankebobler og dagdrømme. Hele deres kvindesag er baseret på vrangforestillinger, radikale myter, pladderhumanisme og frit opfundne påstande. Sandheden er at det er familierne og især mændene der har fået os fra jordhulerne og frem til den moderne verden. Det er mændene der har bygget og skabt husene, jernbanerne, broerne, tunnellerne, vaskemaskinerne, bilerne, flyene, fjernsynet, computerne, tekstilindustrien, lægevidenskaben, katedralerne, symfonierne, astronomien, komfurerne, cyklerne osv., osv. Og nu vil de rabiate feminister snylte på det. Og på vejen mod “ligeret og bla-bla-bla” har de så ødelagt alt hvad de kunne for familierne, mændene, børnene og de almindelige/normale kvinder. Feministernes ideologi og aktiviteter er en trussel mod alt med velfærd, sikkerhed og civilisation. Bare se hvad der sker i Sverige.

 10. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg kan anbefale at læse Freuds “Kulturens Byrde” – og her den byrde, der pålægges mennesket med kærlighedskravet: “Du skal elske din næste som dig selv”

  Dette er i sig selv en umulighed at udrette, så det anbefales at læse s. 87 – menneskets konstitution overses nemlig ganske ‘upsykologisk’, som bla skriver det, såvel som budet er:

  “den stærkeste tilbagevisning af den menneskelige aggression og et udmærket eksempel på Kultur-Over-Jeg’ets upsykologiske fremgangsmåde.”

  Læs selv resten .. det er ikke uvæsentligt heller for en præst at forstå. og dermed få list psykologisk kundskab.

  De relgiøse får så med dette bud: “den narcissistiske tilfredsstillelse, at man tør anse sig selv for bedre, end de andre. Den etik, der støtter sig til religionen, lader her sine løfter om en bedre hinsidig tilværelse gribe ind.” mm

  Hvad angår pligt, så har der igennem tiderne været så megen påduttet pligt og tvang, så det kan være svært at skelne for andre, om en persons oprigtighed. Så glimrende, at de tkommer frem, at det netop er ikke kun Luthers men selve krisendommens kerne, det kræver den pligt til ligefrem at elske sin næste som sig selv. Det er umuligt, hvor næsten ofte opfører sig dårligt eller direkte ondskabsfuldt! Det ville være rendyrket masochisme og er med til at fremkalde de mange sygdomme, neuroser, vi mennesker kan komme til at lide af og under.

  De 3 unge kvinder så jeg ganske vist også, så da den ene nævnte Ritt Bjerregaard, så stod jeg af. Ikke fordi RB ikke har holdt til en del – men.. men ..Ja, hver ny generation vil komme med sådant.

  Så – hvis der ikke er en vis fornyelse, så er det kun værdifuldt for dem selv som en samling af kvinder, der beja’er hinanden i en el anden ulykke .. så nyt, nyt, nyt. Ellers hod det inden for jeres forening. Andre gider ikke det samme, det samme og det samme – som fx i forh til invandringens kvinder og mænd, nogle af dem.

 11. Af Gert Hansen

  -

  I contend that we are both atheists. I just believe in one fewer god than you do. When you understand why you dismiss all the other poissbile gods, you will understand why I dismiss yours.

  Stephen Henry Roberts

 12. Af poul andersen

  -

  Når hverken partierne, medierne, vælgerne eller folkekirken gør noget særligt for at forhindre den danske kulturs undergang, hvordan skal den da kunne undgås? Det er vel endda størstedelen af partierne osv. som arbejder på at udslette det Danmark vi kender, så der kan blive plads til et multi-etnisk og islamiseret samfund = helvedes forgård.

 13. Af Gert Hansen

  -

  Flemming Lau:

  ‘Man siger at ateismen er gudløs, men er den ikke bare et skalkeskjul for at vende ryggen til Gud og hans generende standarder…? ‘

  Nej!

 14. Af Flemming Lau

  -

  Det er mageløst at Freud nu også skal drages ind i debatten som et andet orakel.
  Var det ikke ham der fik indopereret abe-tekstikler, i sin grænseløshed..?

  Fordommene om at kristne føler sig end andre, er jo helt på månen. Hva skal de så med Kristus og hans forsonnings død, på korset…? Kristne jokker i spinaten dagligt, ved at gøre for lidt, for meget eller helt har undladt at gøre noget, overhovedet!

  Kristendommen er ikke et politisk parti, hvor man kan sikre sig “et gutmensch alibi,” ved det blotte medlemskab.

 15. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF GERT HANSEN – 17. SEPTEMBER 2017 14:52:

  Du vrøvler grænseløst!

  Hver var det, der startede 1. og 2. verdenskrige. Var det ikke ateismens faderland Tyskland?

  Skriv ikke bare for at skrive…, tænk dig om inden du ytrer dig løst.

 16. Af Steffen Richter Nielsen

  -

  De ateistiske religiøse bevægelser Kommunismen og Nazismen myrdede i det 20. århundrede sammenlagt over 100 milioner mennesker.

 17. Af Steffen Richter Nielsen

  -

  De ateistiske religiøse bevægelser Kommunismen og Nazismen myrdede i det 20. århundrede sammenlagt over 100 milioner mennesker.
  Ikke engang Islam kan komme i nærheden af det.

 18. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Lau
  “Fordommene om at kristne føler sig end andre, er jo helt på månen”
  Skriver du, men er det ikke fordømmende/ se ned på, at skrive om Freud som du gør???
  ( du mangler (bedre) i teksten)

  “Var det ikke ham der fik indopereret abe-tekstikler, i sin grænseløshed..?”

  Ps. beklager at støvring lukkede debatten….
  Som sagt du springer fra dansk politi’s jagt på jøder og kommunister til befolkningstal i 20erne s til SS20 missiler karl marx o.s.v.
  Prøv denne gang at holde fokus..
  MVH
  B. Mortensen

 19. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Sørine alt er relativt. Således kan de kvinder du omtaler have ret, selv om de bor i et meget ligestillet land. Deres problemer er sikkert meget små i forhold til problemer hos fattige kvinder i Afrika. Vi bor dog ikke i Afrika, derfor er alt relativt.

 20. Af Jesper Lund Lund

  -

  Sørines indlæg får mig til føle glæde ved at være ateist. Det gør livet meget lettere, da jeg slipper for at være underlagt diverse religiøse fortolkninger. Jeg er fri!

 21. Af Jesper Lund Lund

  -

  Hvis tilstrækkelig mange stemmer på Feministisk Initiativ, må de åbenbart have en plads i dansk politik.

 22. Af Arne Nielsen

  -

  Arh, som ateist er jeg nu ikke villig til at skrive under på det, som sørine Gotfredsen fremfører herom. ” Det grusomme nihilistiske perspektiv findes i ateismen…” – jeg føler mig ikke som nihilist, hverken politisk eler værdimæssigt. Jeg tror ikke, at Sørine Gotfredsen har forstået, hvor uproblematisk, det er at gå over til ateismen. Det kræver bare, at man slår en streg over den magiske virkelighedsfortåelse. Ikke sådan at forstå, at man udraderer det magiske fra den menneskelige tilværelse, for det magiske er en psykologisk realitet, ligesom alt andet af enhver art, som kan beskæftige den menneskelige psyke. Imidlertid er der nogle indsigter, som mennesket møjsommeligt har erhvervet sig, og som det kun er muligt at vedligeholde under anvendelse af al den logik og abstrakt tænkning, som mennesket er i stand til at mobilisere, og det er den moderne virkelighedsopfattelse. Rent psykologisk adskiller denne sig ikke fra alle mulige andre indsigter, man kan have – blot på det ene punkt: At den har realitet – adskiller den sig. Vi mennesker har bragt det vidt gennem at forestille os alt muligt, også kontrafaktiske ting, og ateismens mål er ikke at sætte den menneskelige fantasi i bur, men at give vore forestillinger et sundt grundlag. At man så når til den erkendelse, at der ikke er nogen naturlov, der kan belære os om etik og moral, må vi så tage med. Disse to begreber har deres udspring i den menneskelige psyke, og jeg kan rapportere, at de for mig, som ateist, giver ligeså megen mening som for Sørine Gotfredsen som kristen. Men jeg behøver ingen guddom at hælde mit hovede til. Blot kan jeg konstatere, at min opfattelse af etik og moral finder genklang hos tilstrækkeligt mange mennesker, til, at jeg firnder det meningsfuldt at lægge den til grund.

 23. Af Egon Enevoldse n

  -

  Man mangler nogle points som udgangspunkt, når man er halv gås og halv kvinde.

 24. Af J HAnSen

  -

  AF GERT HANS EN – 17. SEPTEMBER 2017 17:14

  nazi Gert (nazigert kan godt lide øgenavne), jeg bemærkede dit forsøg på racistisk intimidering på Støvrings blog.
  Støvring fjernede indægget.
  naziGert.
  Mener du virkelig at syge øgenavne og racistisk intimidering er god debatskik?

 25. Af Flemming Lau

  -

  Islam har over en 1400 årig periode 270 mio ofre, på samvittigheden. Kristne 60 mio, Hinduer 80 mio, Buddister 10 mio og afrikanske animister 120 mio. Det er 200 000 ofre hver eneste år. Og det er lidt skræmmende at de totalitære trillinger Islam, nazisme kommunisme har fundet sammen i et forsøg på at knægte den frie demokratiske verden. Med verdens modernes High tek og begæret til at ekspedere dem, man er uenige med, kan det det 21′ ende århundrede blive det blodigste ever! Simpelthen fordi mennesket er blevet hæmnings og grænseløs i sine lidenskaber. Hvad skal hindre det…?

 26. Af Jesper Lund Lund

  -

  Er de nationalkonservatives krav om at Danmark skal forblive et kristent og homogent land ikke udtryk for rettighedstænkning og derfor et “ukristent” krav?

 27. Af J hANSen

  -

  AF FLEMMING LAU – 17. SEPTEMBER 2017 19:07

  Siden 1898 har USA myrdet ca. 100 millioner mennesker i Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten.
  Frankrig, England og Belgien nogenlunde det samme.
  Men det er nok forbigået Flemming Laus opmærksomhed.
  Ingen kan overskue det hele.
  Ude af øje. Ude af sind.

 28. Af P Christensen

  -

  Megen religion er som bekendt blot ofte politisk ideologi
  hvor man har placeret chef-ideologen udenfor rækkevidde af kritik.
  Dvs givet pågældende overjordisk status.
  Det gælder både guder og historiens “store” demagoger.

 29. Af Gert Hansen

  -

  Steffen Richter Nielsen:

  Både kommunisme under Stalin og Mao og Nazi regimet under Hitler var quasi religiøse bevægelser, der ikke tålte nogen som helst opposition eller konkurrence. Helt ligesom de tre monoteistiske religioner. ‘Du må ikke have andre guder end mig’. Ikke sandt?

  Det har intet med ateisme at gøre, men er helt på linie med religiøst diktatur.

 30. Af J. HAnsEN

  -

  AF GERT HANS EN – 17. SEPTEMBER 2017 19:33

  naziGerts (naziGert kan godt lide øgenavne og racistisk intimidering)religion er nazismen.

 31. Af Flemling Lau

  -

  B. Mortensen.
  Ja jeg blev selv lidt overrasket, da jeg havde sendt min sammenfatning om kommunismens lede ved at være afhængig af vesten som støttepædagog, mod fætter Adolf. Nu var vi ligeså godt igang.

  Mit modsvar til Freud som orakel, er den kendsgerning, at han havde ikke Jesu ånd til at ransage og vejlede sig selv, hvorfor jeg mildest talt anser hans teser som yderst tvivlsomme. Der er kun en der kender en person bedre end personen selv og dennes nærmeste, det er Kristus! Han er faktisk den ypperligste i universet. Længere er den ikke.

 32. Af J HANsen

  -

  AF FLEMLING LAU – 17. SEPTEMBER 2017 19:47

  Sandheden er såmænd bare, at du er historieløs.
  Og fortrænger alt det som ikke passer ind i dit nationalkonservative univers.
  Du slynger om dig med vanvittige påstande.
  Og når du ser at ingen æder det.
  Så kommer der en ny omgang ligeså løsagtige påstande.
  Sådan fortsætter det på alle blogs.
  Og er alle muligheder udtømte.
  Så kalder man bare alle andre for kommunister og lignende.

 33. Af Jan Petersen

  -

  Kommentarfeltet har godt nok bevæget sig rimelig langt bort fra emnet – Feministisk Initiativ . . . . !

 34. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Sandheden er vist bare at vi to er fundamentalt uenige på det politiske plan.
  Jeg er nationalkonservativ og det er du ikke.
  Jeg får udslet ved totalitære bevægelser, og hvad får du…?
  Når det kommer til stykket, kan man ikke diskutere smag, vel!

  “Spørg ikke for hvem klokkerne ringer, de ringer for dig og mig!” Hemingway.

 35. Af Søren Jensen , Kaldred

  -

  Sørine Gotfredsen: “Jeg burde have fået nogle børn”

  Præst, forfatter og debattør Sørine Gotfredsen har aldrig været i tvivl om, at hun IKKE skulle have børn. Nu er hun 58, og det er gået op for hende, at det muligvis har en pris at have valgt børn fra.

  Sørine Gotfredsen har altid sat friheden højt. At hverdagen ikke var fyldt med logistisk, og at planerne kunne laves om fra det ene øjeblik til det andet. Sørine har altid kun været sig selv. Der har været mænd, men aldrig nogen, hvor børn var et relevant emne. Og selvom hun som præst har døbt omkring 500 af dem, har hun aldrig selv tidligere længtes efter at blive mor. Men.

  – For nogle år siden ville jeg have forsvoret, at jeg nogensinde skulle fortryde. Men nu kan jeg mærke, at jeg muligvis kommer til det, fortæller Sørine Gotfredsen i denne uges FEMINA.

  – Altså… jeg er begyndt at overveje, at jeg synes, der er et element af pligt forbundet med det, siger hun.

  Siger du, at man SKAL have børn?

  – Ja, simpelthen. Hvis man kan. Så man er med til at føre slægten videre. Så man ser det som en del af sin opgave i livet at give livet videre og ikke kun selv nyde det, men også være med til at sørge for, at ANDRE kan komme til at nyde det. Meningen med livet er vel egentlig at skabe liv. Det er en elementær opgave at give gaven videre.

  ”Jeg skulle have et barn for at blive voksen”, siger komikeren Christian Fuhlendorff

  Så du er nærmest i konflikt med din egen tro?

  – Ja, det er jeg. Det var ikke gået op for mig i sin klarhed før, men efter det frygtelige angreb i København i februar sidste år, sagde både Dronning Margrethe og Helle Thorning-Schmidt, at vi skulle stå sammen om de danske værdier og føre dem videre. Så tænkte jeg: ÉN af måderne, man kan bringe de danske værdier videre på, er helt banalt og konkret ved at få nogle børn, som man opdrager efter det, man synes er vigtigt. Og så tænkte jeg også: ÆV, sådan kunne jeg have bragt værdierne videre – ved at få tre børn og opdrage dem i min ånd. Jeg har svigtet en opgave, som ligger ligefor, for jeg er skabt til at føde børn, og jeg har ikke gjort det, siger Sørine Gotfredsen.
  Sørine Gotfredsen: Sent moden

  En af grundene, til at børnene ikke kom, var, at hun var længe om at blive moden, som hun selv siger.

  – I vores tid kan man være barn nærmest hele livet, fordi man ikke bliver afkrævet et ansvar, og fordi man kan vælge alting selv. Så vælger man som Peter Pan og siger: Jeg skal stadig være barn og have det sjovt og gøre, hvad jeg vil.

  – Jeg fortryder, at jeg har været for længe om at blive moden. Jeg har spildt nogle år på at være for dum. Altså på at være for tankeløs og for selvoptaget på den barnlige måde. Det ÆRGRER mig, at jeg blev så sent moden. Det har altså en pris at lege Peter Pan i så mange år, fordi man en dag risikerer at se tilbage og indse, at nogle af de år har været spildte. Det er nu engang en naturlig del af menneskets sjælelige og fysiske udvikling, at man prøver at stifte familie og får det dér enorme selvblik spredt ud på noget andet end sig selv, siger Sørine Gotfredsen.

  Skuespilleren Mikkel Boe Følsgaard er blevet et 10 % gladere menneske, efter han har fået børn
  Ingen mand

  Sørine Gotfredsen har ikke nogen mand. Faktisk har hun aldrig boet sammen med en. Det har hun heller aldrig længtes efter. De har været der, mændene. Men det har været ”sådan lidt i luksusudgaven.”

  – Det er alle de gode ting, man kan foretage sig sammen, og så slipper man for at skændes om det dér køleskab, og man er ikke forpligtet på sure ting. Det er en gratis luksuriøs tilstand, hvor man kun laver det sjove, og så ses man ikke, før man skal lave noget sjovt igen. Det kan selvfølgelig godt blive lidt overfladisk, men hvis man har kendt hinanden længe, kommer man tæt på hinanden, og der er lige nøjagtig den balance, hvor man får tryghed og selskab og et sexliv for den sags skyld – men hvor man ikke behøver at tilpasse sig eller skære noget væk for den andens skyld. Der er ikke så mange kompromiser, det indebærer kun plusting. Selvfølgelig har jeg da tænkt på, om det i længden er nok, men det vil vise sig.

  Mange andre i din situation ville fastholde, at de havde taget det rigtige valg i ikke at ville have børn?

  – Ja, men jeg tror ikke altid, det er sandt. En oplagt teori er da, at hvis man siger: Jeg har valgt ikke at få børn, så kan der være nogle sorger forbundet med det. Måske har ingen ØNSKET at få børn med én. Måske er der en sørgelig virkelighed inde bagved. Så er det smartere at sige, at ”det er noget, jeg har valgt”, så virker man lidt stærkere og selvstændig og ovenpå. I vores tid er der i høj grad noget attraktivt forbundet med at være en, der kan styre sit liv selv. Det ligger i hele individtænkningen, at vi former vores egen tilværelse. Hvis virkeligheden så er, at man ikke formede den, men at man aldrig fik det, man drømte om, fordi ingen gad ha’ én, eller man ikke mødte den rigtige mand, eller hvad ved jeg, så er det noget mere smart at sige det andet. Jeg er helt overbevist om, at det er en del af det, siger Sørine Gotfredsen.

  ”Jeg havde aldrig troet, jeg ville møde en, jeg kunne elske så højt”, siger sangeren Stine Bramsen

  Ville du ønske at der var en mand, der havde ønsket at få børn med dig?

  Ja, det ville jeg. For så ville jeg med meget større overbevisning kunne sige, hvad jeg egentlig har valgt. Nu sidder jeg lidt i en gråzone, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad der er hvad. Jeg ved, jeg aldrig har længtes efter det. Men det kan jo være, fordi jeg aldrig har mødt en, der har længtes sammen med mig. Nogle gange skal man måske være to til at længes og opdage, at der er noget at længes efter. Så jeg er ked af, at jeg aldrig har mødt en mand, som har åbnet det rum for mig. For så kunne mange ting have været anderledes. Og så vil nogen måske sige: Jamen, du har ikke gjort nok selv. Og det er også rigtigt. For så meget har jeg ikke ønsket det, at jeg har gjort noget for det, siger Sørine Gotfredsen.

  Sørine Gotfredsen, 58 år, sognepræst, forfatter og debattør

 36. Af FLOMMING LAU

  -

  STÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ RET !
  hvis nogle er frisk på at skide mig i ansigtet, så giver jeg en pilsner…mvh flomming

 37. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er den håndfuld voksne-mobbere på denne og andre Berlingske blogs – uden tvivl – stærke modstandere af børne-mobning. Hvordan det ulogiske sammenfald så end kan forklares . . . .

 38. Af Morten Kristiansen

  -

  Findes der ikke et sted hvor man kan debattere denne slags emner uden at det havner på det sædvanlige bodeganiveau? Barnagtige øgenavne og tal hevet ud af den blå luft? Det er jo ikke argumenter.
  Hvor går man hen hvis man gerne vil være foruden den nederste kvartil?

 39. Af poul boie pedersen

  -

  I al den tid kvinder har kæmpet for mere lige rettigheder har man fra bornerte borgerlige kredse hørt, at det er hysteriske kællinger, at der er forskel på mænd og kvinder, at kvinder på grund af deres køn ikke kan dit og dat.
  Hvis Sørine havde levet før 1915, hvor kvinder ikke havde stemmeret, og havde fået ret som agt, ville man formentligt stadig se, at det med stemmeretten havde lange udsigter, fordi det knægter næstekærligheden at være utilfreds.
  Sagen er jo, at skal man flytte noget, er det ikke nok at gå midt på vejen. Tingene skal da siges så pointen er til at forstå, hvis man skal ændre kurs på olietankeren, og så nytter det altså ikke noget at sidde at hækle i sit jomfrubur.
  For mig at se er den vigtige pointe, at kvinder i almindeligt omdømme er mennesker, før de er kvinder, og at de muligheder de har mere er resultat af deres egne valg. Generaliserer man kvinders egenskaber, og sætter man fordomme op om, hvad de kan, ser man nemlig helt bort fra, at forskellen på hvad mænd og kvinder måtte formå er en skide gennemsnitsbetragtning, en middelværdi i en normalfordeling. Skulle nogen f.eks. mene, at mænd kan løbe hurtigere end kvinder, må det således for dem komme som en bombe, at kvinder, der deltager i olympiske discipliner i løb, formentlig kan løbe fra 99,99% af alle mænd.
  Derfor er det en rimelig kamp at bekæmpe fordomme om, hvad kvinder kan og ikke kan, og i stedet lede efter veje, der giver også kvinder mulighed for at udleve deres talent i et valg fri for andre hensyn og kun begrænset af individuelle evner.
  Helt det samme kunne man faktisk og sige om muslimer, og helt den samme sang fra Sørine kunne jeg mistænke, at skulle lytte til om denne befolkningsgruppe.
  Det er blevet meget moderne i dansk politik at udskamme grupper, og helt overlade vurderinger af individer til deres gruppetilhørsforhold.
  Det er en uskik og helt frigjort fra ideen om næstekærlighed, demokratisk menneskesyn og rummelighed, det er faktisk den indre kerne i fascismen, og det er i virkeligheden et langt mere interessant emne, end hvordan nogle kvinder søger at opnå større frihed til at vælge eget liv.

 40. Af B. Thøgersen

  -

  Der er ingen principiel forskel på religion og ideologi. Begges tilhængere er troende, og da de føler sig bedre end alle andre, fordi de har den “rette tro”, har de også alle rettigheder på deres side, herunder retten til at straffe / bestjæle / myrde de vantro, hvilket de så også i historiens løb har gjort i rigt mål. Det gælder alle de tre “åbenbarede” mellemøstlige religioner, af hvilke de to er aflæggere af moderreligionen judaismen. Denne er grundlæggende fascistisk. “Guds udvalgte folk” og “den overlegne race” er to alen ud af et dårligt stykke, og aflæggerne er i historisk perspektiv ikke et hak bedre.

  Hvis nogle skulle tro, at liberalismen er bedre end de indlysende morderiske ideologier, socialismen og fascismen (i den rækkefølge regnet efter antal ofre), må de tro om igen. Den tøjlesløse liberalisme / kapitalisme myrdede millioner af mennesker; ganske vist langsommere, men til gengæld mere pinefuldt end de to andre. Det er først inden for de seneste år, at liberalismens skampletter, slumkvartererne, i København næsten er blevet saneret bort.

  De, der mener, at ateister er klogere end religiøse, må tro om igen. Nogle af dem er måske ikke klare over, hvad ordet betyder, og mener derfor noget andet end det, de udsiger. En ateist er nemlig en person, som fuldt og fast tror (bemærk venligst ordet!), at der ikke findes nogen gud. Guds eksistens eller ikke-eksistens unddrager sig imidlertid bevisførelse. Så de to holdninger er lige idiotiske. Den eneste fornuftbårne holdning er agnostikerens. En agnostiker er en person, som er klar over dette og derfor ikke tror på noget som helst; en person, som forholder sig skeptisk til alt, som over for videnskabelige resultater har den holdning, at disse, hver gang det mislykkes at modbevise dem, bliver en anelse mere troværdige.

  Det er i den flok man finder de mest intelligente mennesker.

  Hvis man som troende på en eller anden religion eller ideologi ville gøre sig den ulejlighed at læne sig tilbage i sin lænestol, lukke øjnene og tænke intenst over, hvad det er for skrøner, man skal tro på for at være en del af disse klubber, burde man indse, at religion og ideologi kun er for idioter.

  For så vidt angår fr. Sørine Gotfredsens evige præken om de kristne værdier, må jeg skuffe hende. Omsorg og empati og samarbejdsvilje er almenmenneskelige egenskaber. Hvis det ikke var tilfældet, ville menneskeheden være uddød for længe siden. Hvis den basale overlevelsestrang (læs egoisme) ikke var blevet tøjlet af disse egenskaber, ville de fleste dyrearter være blevet udryddet for længe siden. Det er nemlig ikke alene mennesker, der har disse egenskaber. Det har dyr også i varierende grad.

 41. Af Niels Poulsen

  -

  Luther taler om mennesket, der er indkroget i sig selv. Man er vendt ind mod sig selv, ikke ud mod omverdenen. Rettighedstænkningen virker som en moderne version af dette for Luther negative begreb.

  Luther skelner ifølge teologen Jakob Wolf mellem tvang og nødvendighed. Næstekærlighed skal ikke forstås som tvang. Når man er fyldt med tro, gør man det gode som en overskudshandling uden at ville det. Det er ikke, fordi man selv er god, for kun Gud er god. Men hans kærlighed strømmer gennem en. Den venstre hånd ved ikke, hvad den højre gør. Der er en oplevelse af, at man bliver ført, som en dukke bliver ført af dukkeføreren. Man er lutter selvforglemmelse.

  Set i det lys virker det moderne rettighedstænkende og i for stærk grad individualiserede menneske som en øde, ufrugtbar ø blandt andre øde, ufrugtbare øer. Det er en blindgyde for civilisationen, og vi bør styrke oplysningen om de af vores forfædre overleverede værdier, så vores kultur og samfund bliver mere harmonisk og sammenhængende.

 42. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Flemming Lau – 17.9. – 17:35

  Du melder dig åbenbart ind i koret med perverse og dermed svinske ytringer om andre- her om Freud, selv om du melder ud, at du har forstået, at kærlighedsbudet ikke er til at overholde, hvad Freud også melder ud om, at det gør folk modløse. Det er sagt med mennesket og ikke imod dette.

  Men – der er altså psykologiske årsager som forklaring på, hvorfor De 10 Bud heller ikke er til at overholde for mennesket. Men – generelt sagt, så er stærkt etiske mennesker også indlemmet i en sådan ‘kritik’, dette at føle sig bedre en andre..

  Desuden er det vanskeligt at udsige noget psykologisk overhovedet, hvor ikke mange vil kunne føle sig ramt. Så – velkommen til fortsat uvidenhed om mennesket.

  Der var, da jeg var de 14-15 år en venlig præst, der var kommet til familien, selv ikke skilt eller alkoholfri eller fri for andre damer end min moster, der forsøgte at bilde mig ind, at det var ikke godt at blive vred. Sikke en idiot rent ud sagt – men alkoholen har vel hjulpet ham. Han var tillige så (påtaget) hellig, at han bildte sig selv og verden omkring ham ind, at han af religiøse kvababbelser ikke kunne lade sig skille. Og – så rendte han tillige med endnu andre kvinder. En virkelig stud – stakkels min moster og vi andre siden, da hun døde. Puha – en sjuft af rang. Heldigvis var jeg da 18 år og kunne afvise denne frustrerede mand.

  Men – vi kunne måske blive klogere disse overinstanser, som nogle hylder – andre ikke vil bruge tid på. Andre igen er tvunget ind i og ikke kan frasige et eneste ord.

  Freud selv døde før WW2, men havde oplevet WW1 og kommunismen – og var så på den måde heldig ikke siden at skulle få at vide, at hans 3 søstre var døde i Hitlers ‘arbejdslejre’! Selv var han heldig at komme til England. Han afviste ikke sin jødiske herkomst – men religion i det hele taget, hvorfor han frabad sig et større bryllup; men dog blev viet i en synagoge, da han giftede sig med en rabbiners datter – men frabad sig mange gæster.

  ——
  Ang. Hitler læste jeg nylig en artikel på nettet, at det faktisk var med kristendommen i baghånden, at han førte WW2.!! Aldrig egentlig stødt på dette – undtagen dette: “Kinder, Kirche und Küche”., så da interessant, at det skulle have været hans væsentligste grund til at kriges ???

 43. Af Helge Nørager

  -

  Det var den tyske udgave af KKK.

  I Danmark var det heldigvis Kul og Koks Kompagniet som i 1930 og 40’erne, var den Danske udgave af KKK.
  De udgav under krigen også rationeringsmærker, hvilket er guf for nogle filatelister som samler på Danske særmærker.

  Og Is og Ild filosofien med kæmper der havde p.rret sig med mennesket og skabt de der overme.nesker, var Hit.ers og SS’s religion.
  Det 4 rige hentyder til den fjerde tids alder, de mente at vi var i den 3,
  De var rablende skøre og nogle af dem troede vi boede på indersiden af en kugle skal, deraf de store radar eksperimenter på Rügen, hvilket spild af penge under en krig, heldigvis,
  Men deres brug af kristendommen og katolske kirke var sørme ikke fordi de troede på den gud, det var af pragmatiske årsager.
  Men de havde en religion, hvilket mange ikke rigtig vedkender sig, det er næsten for besværligt at forholde sig til.
  Og jeg synes de var skingrende rablende skøre med deres is og ild og kæmper der havde avlet overmennesker.
  Men ganske morsomme på en sær trist måde.
  Og der er skrevet bøger om dette emne.

 44. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  B. Thøgersen – 22:53 – 17.9.2017

  Ja, ideologi/ismer kan være af det onde, når folk trynes tll at skulle have den samme mening som fx inden for både religion og politik.

  Og ligedan med videnskaber, så er ægte videnskabelighed at forholde sig ikke-absolutistisk, da der jo stadig kan komme ny viden, hvad der også gør, selv om en del kan ses at ligge rimeligt fast,

  Niels Poulsen – 23:53 – 17.9. 2017

  Jeg forstår godt, hvad du siger og mener, og det passer for dig; men tag lige og læse Pontoppidan, når han beskriver fra det gamle samfund, som du hylder .. her de kvababbelser folk har /havde netop p gr a religionens indvirkning, hvor nogle tillige blev fanatiske – eller begik selvmord af skyld og skam for noget naturligt, her det seksuelle og den naturlige forelskelse.

  Nu findes der mange religioner eller religiøst filosofiske retninger, som folk hæder deres hovede til . Det var jeg også klar over, da jeg var 15 år og var blevet konfirmeret, hvor jeg opsøgte vores præst, fordi jeg fandt ham behagelig; men det var ligesom stemningen ikke blev den samme, da jeg forsøgte at udtrykke mig i så henseende, så ..

  Men – ethvert samfund har brug for en institution i forh til også dette, at vi fødes, når puberteten, danner par og gifter os og dør. Så – vanskeligt at erstatte kirken, som også tildels er vores kultur Selv opfatter jeg kirken som et forsamlingshus – og lader resten ligge, synger gerne med på enkelte af smukke salmer – de få gange, jeg nu kommer dér. Opfører mig ordentligt så at sige og vil ikke fornærme heller ved deltagelse i en konfirmation. Det er den enkeltes eget valg. Men for mange år siden frasagde jeg mig at være fadder. Ville ikke stå og sige, at jeg ville sørge for en opdragelse i en konkret tro. Så alvorligt skelner jeg også.

  Og – måske skulle vi da hellere fejre vores unge mennesker i deres pubertet med, at de er sunde og raske, hvor pigerne menstruerer og drengene får deres første erfaringer med det seksuelle i forh til at få sædafgang. Jeg tror ikke engang, at det nævnes hverken officielt eller privat og hyldes.

  Seksualiteten er stadig et tabu, når vi ofte og måske oftes lader de unge i stikken uden info, hvor de så lettere efterligner porno’en – hvor den er mest pervers. De får ikke den umiddelbare retning i forh til deres egne følelser og grænser.

  —— Jeg er hermed gået for i dag. Mvh BHL

 45. Af Lars Løkke Lortesen

  -

  ehhh..nogen som har nogle underbukser…brugte…betaler med kreditkort, mvh Lars

 46. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Flemming Lau.

  Du skriver: “Kristendommen er ikke et politisk parti, hvor man kan sikre sig “et gutmensch alibi,” ved det blotte medlemskab”.

  Måske ikke. Men det er kun troen, og alene troen, der udvirker frelsen.
  Det er den garanti, vi har fået gennem Guds Nåde.
  Gennem troen på Kristi Korsdød.

  Ingen mennesker kan bedømme andre mennesker tro. Absolut ingen.
  Heller ikke du.

  »Hvilket er det første af alle bud?« Jesus svarede: “Det første bud er: Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Dernæst kommer: Du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse”.

  Din næste, Flemming, er også din muslimske nabo, din kommunistiske nabo.
  Alle har vi forskellige holdninger og meninger.
  Men sammenhængskraften i et samfund som det danske er respekt for andre med en anden mening.

  Nu er jeg selv ateist, og jeg skelner mellem religion og ideologi.
  Skelner man ikke opløses begreber og formuleringer.
  Vi er ikke alle ens. Der kan være forskel, markante forskelle, på holdninger og meninger.
  Sprogbevidsthed og begrebsforståelse er vigtige faktorer, for at vi kan forstå hinanden

  Der er bloggere på Berlinske, der med deres nationalkonservative ideologi skaber splid og splittelse i den danske befolkning.
  Mennesker der opbygger had.
  Mennesker der ikke ønsker at bygge bro. Række hånden ud til forsoning efter en heftig diskussion.

  En vigtig ting ved et af fælles europæiske værdier præget samfund som det danske er, at selvom vi er vildt uenige, kan vi stadigvæk omgås civiliseret efter en diskussion.
  Mødes med hinanden som naboer. Mødes til festlige lejligheder og så videre.
  Uden at vi hader hinanden.

 47. Af r. vangkilde

  -

  RETTIGHEDSVÆSENET ER GÅET AMOK, – vores lighedsomkostninger til velfærdsvæsenet er et
  skatte monster, som omfordeler værdierne af personlige ejendom til et demokratisk fallit.
  Politisk rød ideologi er et koncept eller handelsvare, hvor de danske omkostninger er større end indtægterne, som har bundet fanget befolkningen i en garanti beskæftigelse, men også en
  garanti til dem uden beskæftigelse, og uden hensyn til den global konkurrence.

 48. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  R. (Vrang)-Kilde.

  Aldrig har rigdom, penge, forbrugsgoder og fritidstilbud været så stort som i dag.

  Selv når du har betalt skat, har du så mange penge i købekraft tilbage, som stort set ingen mennesker gennem Danmarks-historien har haft.

  Selv de fattigste er rige, sammenlignet med hvad fattigdom var førhen.

  Hvad er din pointe?

 49. Af Maria Due

  -

  “En vigtig ting ved et af fælles europæiske værdier præget samfund som det danske er, at selvom vi er vildt uenige, kan vi stadigvæk omgås civiliseret efter en diskussion.
  Mødes med hinanden som naboer. Mødes til festlige lejligheder og så videre.
  Uden at vi hader hinanden.”

  Ja, og nogle af os kan endda drille hinanden og være lige gode venner af den grund. Men det forudsætter, at vi hviler så meget i os selv, at vi ikke føler, at nogen taber ansigt af den grund. Der skal, om jeg så må sige, være et slæk at give og tage af. Et overskud, der markerer, at den anden er god nok. Dette var også udgangspunktet, da den danske stat tog imod de mange indvandrere og få reelle flygtninge, og det fungerede udmærket ift. nogle af de fremmedkulturelle,men som alle kan konstatere helt elendigt ift. andre. I sidst nævnte, tilfælde kan vi ikke komme udenom, at det er religion/kultur, der er det afgørende og får nogle til at løbe samme vej, hvad enten de har lyst til det eller ej. Uffe Østergaard udtalte forleden, at hvis vi ikke får disse indvandrere gjort til lutheranere, hænger vi på den. Dertil er kun at sige, at det gør vi allerede, for de mener at den islamiske kultur rangerer over vores og er ikke til sinds at blive lutheranere eller lutheransk prægede.

  Men for at vende tilbage til emnet, så vil der fortsætte med at dukke forskruede feminister med blåt hår og angstneuroser op, så længe nogen finder dem interessante nok til at fylde op på “sendefladen”. Om de kommer “på” er journalisternes valg, og for journalister er det afgørende i disse år, om der er en “pang” effekt. Før i tiden skulle folk have præsteret et eller andet for at blive opfattet som interessante i Deadline og slige steder, men nu skal de bare være tilstrækkeligt hæmningsløse og højtråbende. DR er blevet et slaraffenland for rapkæftede noksagter og afvigere af mange slags. Det er det sensationelle, der dyrkes.

 50. Af Maria Due

  -

  “Selv de fattigste er rige, sammenlignet med hvad fattigdom var førhen.”

  Ja, men hvor mange er taknemmelige`?

  indlæg i filteret.

 51. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Lau
  “Fordommene om at kristne føler sig end andre, er jo helt på månen”
  Skriver du, men er det ikke fordømmende/ se ned på, at skrive om Freud som du gør???
  ( du mangler (bedre) i teksten)

  “Var det ikke ham der fik indopereret abe-tekstikler, i sin grænseløshed..?”

  Du svarede ikke på mit spørgsmål…
  Er det ikke fordømmende hvad du skriver om Freud??

 52. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Ved en undersøgelse om religion har været til skade, eller gavn, for menneskeheden, er der en majoritet på 69 %, der mener, at religion har været til skade for menneskeheden!

  Desværre er jeg også kommet til denne konklusion!
  Mvh.

 53. Af Per jensen

  -

  Debatniveauet på mange af tante Bs blogs er meget lavt. Den logiske følge af den tudetossede måde filtret fungerer på. Til skade for demokratiet og tante Bs troværdighed.

 54. Af Troels Lundby

  -

  Tænk, at der er nogle ugudelige feminister, der påstår, at kvinder “har ret til”, at blive præster og “tage ordet i forsamlingen”, selvom Biblen forbyder det på det strengeste…

 55. Af jørgen jensen

  -

  Sovjetunionens kommunister fik kristendommen afskaffet med hårde midler. Derefter var der fri bane for statslig terror, udplyndring og massemord. 20-40 millioner blev myrdet, og 100-150 millioner fik deres liv forpestet eller helt ødelagt. De røde ateister var langt, langt værre end de kristne. De røde var barbarer, mens den russiske kirke stod for ordentlighed og civilisation.

 56. Af Birger Nielsen

  -

  De evindelige stupide udsagn om, at ateister skulle være nihilister, kommunister, fascister og andet ondsindet godtfolk, dukker fra tid til anden op på disse blogs.

  Er det ikke korrekt, at alle børn er født uden tro ?
  Er det ikke korrekt, at religion er noget, som bliver påtvunget naive sjæle ?
  ER det ikke korrekt, at alle disse oldtidsreligioner er opstået for mange mange år siden, hvor videnniveauet var minimalt, og hvor folk søgte simple forklaringer på livets spørgsmål ?
  Er det ikke korrekt, at det var religøse magtmennesker, som gav simple svar.
  Er det ikke korrekt, at alle religioner bygger på gamle legender, mysterier, overtro og vrøvl ?
  ER det ikke utroligt, at stadig i 2017 findes der så mange mennesker, som stadig er troende?

  Hvorfor skal almindelige mennesker, som ikke tror på guder, engle, profeter, spøgelset og fanden og hans pumpestok, stadig udskældes som suspekte.

 57. Af Gert Hansen

  -

  Birger Nielsen:

  Ovenfor.

  Helt korrekt.

 58. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Birger Nielsen

  En ny undersøgelse, som netop er blevet publiceret af tidskriftet Nature, viser, at de fleste mennesker tror, at ateister er mere amoralske end teister, så det er ikke Berlingskes læsere, der er specielt mistænksomme.

  Det pudsige er, at undersøgelsen også viser, at ateister også selv anser andre ateister for, at være moralsk suspekte.

  Uddrag fra “Atheists more likely to be seen as immoral, finds report” af Maya Oppenheim, Independent 8. august 2017:

  ““Entrenched moral suspicion of atheists suggests religion’s powerful influence on moral judgements persists, even among non-believers in secular societies,” said the authors.

  “These results [of the study] show that across the world, religious belief is intuitively viewed as a necessary safeguard against the temptations of grossly immoral conduct, and atheists are broadly perceived as potentially morally depraved and dangerous”.

  The study found people ultimately viewed god as holding the power to be a moral buffer to deter immoral actions.”

 59. Af Flemming Lau

  -

  Feministisk initiativ er atter en bitter svensk eksport artikel. Nårh nej! vi må jo ikke dømme.

  Dagens Danmark er et slaraffenland, adelen for 500 år siden, ville have misundt os.
  Og vi har tid, masser af tid til at dyrke guruer og koryfæer, herunder fx Rousseau og Freud. De har endog dannet skole, visse steder. Ups! Nu dømte jeg igen.
  Pædagogen Rousseau anbragte sine 5 børn på hjem for hittebørn, med enorm dødelighed! Freud var besat, men ikke af Jesus, den største psykolog ever! Og han lod sig aldrig finde af ham. Det viser bare at ikke eksakte naturvidenskaber har sin begrænsning.. Uups! Der gjorde jeg det igen.

  Kristne, har ofte ladet sig finde, ikke af forfængelighed, men af simpel nød. Jesu ånd er en fremragende, mental og fysisk krykke, til at bevare livsmodet med. Kristendommen har de sidste 100 år været igennem et veritabelt hedensk syrebad, men den ulmer stadig. Man kan spille bold mod den eller lade være. Helligånden er forskellig til vinden ved at den ikke lader sig holdes ude af lukkede døre. Uuups igenl

  Engang var vi fælles om livet. synden, skylden og døden, vore uenigheder til trods.

 60. Af Birger Nielsen

  -

  Jakob Schmidt R.

  Ja pudsig undersøgelse.
  Mon ikke også der blandt mange religiøse findes rigelig med hykleri og dobbeltmoral ?
  Ingen nævnt – ingen glemt.
  Tænk på begreberne SYND og syndsforladelse.

 61. Af J hANsen

  -

  AF FLEMMING LAU – 17. SEPTEMBER 2017 20:37
  “Sandheden er vist bare at vi to er fundamentalt uenige på det politiske plan.”

  Sikkert.
  Men det er ikke det, som det drejer som om.
  Uanset hvilken fløj man tilhører, så kan man jo godt holde sig til sandheden.
  Jeg kunne ikke drømme om at benægte de forbrydelser der er begået i kommunismens navn.
  Men du snakker fuldstændigt uden om Vestens forbrydelser.

 62. Af Maria Due

  -

  J. Hansen:”Jeg kunne ikke drømme om at benægte de forbrydelser der er begået i kommunismens navn.
  Men du snakker fuldstændigt uden om Vestens forbrydelser.”

  Hvordan har du det så med muslimers endeløse forbrydelser mod muslimer?

 63. Af J Ha nsen

  -

  AF MARIA DUE – 18. SEPTEMBER 2017 15:40

  Hvordan har du det med de kristnes forbrydelser over hele verden?

 64. Af Flemming Lau

  -

  AKS.
  “Ingen mennesker kan bedømme andre menneskers tro!”

  En kristen SKAL besidde den dømmekraft, der sætter den pågældende i stand til at bedømme om dennes næste er af Antikrists ånd eller af Jesu ånd. 1 Joh 4.2!

  Og nej det betyder ikke at man partout skal slå hånden af sin næste. Så kunne man jo ikke beskæftige sig med andet i disse for vort land så svære tider. Jesus advarer jo netop om det forkerte skel.

 65. Af j hANSen

  -

  Til almindelig orientering.
  Undertegnede opholder sig for øjeblikket i Sønderjylland.
  Og kan berette at grænseovervågningen er et kæmpe bluff.
  Danskerne er blevet snydt og bedraget. Igen..
  Undertegnede er nogle gange kørt over de to grænse overgange ved Tønder.
  Og har ikke set skyggen af en tolder, politimand, fed hjemmeværnsmand, politimand, politihund eller nogle psykiske vrag fra danmarks besættelsestropper i de muslimske lande.
  Og det er der heller ingen i Tønder som har set.
  Alle de ovennævnte forsvarere af Danmarks uskyld befinder sig åbenbart i Kruså.
  Vil alle som vil invadere Danmark passere `Kruså.
  Hvorfor er alle styrkerne placeret iKruså. Og ingen andre grænseovergange.

 66. Af Steen Piper

  -

  Sørine Gotfredsen er en stor og central teolog. Hendes understregning af, hvorledes den humanistiske individualisme – og ateisme undergraver enhver mulighed for samfund og, det skriver hun ikke, baner vejen for en ny urban fascisme bør være obligatorisk læsning …

 67. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt tak for information 18. SEPTEMBER 2017 17:35. Formentlig ikke et emne der dækkes af DR, TV2 eller andre MSM fake news outlets. Altid OK med alternative rapporter fra den virkelige virkelighed!

 68. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Steen Piper – 18. sept. – 18:03

  Uanset storhed, så taler Sørine Godtfredsen om sig selv og sit evangelium, dvs lykken ved ensretning af mennesker.

  Der er mange ‘evangelier’ og retninger i verden, ikke én kan ikke dække alle menneskers behov, fordi vi netop er forskellige. Derfor har vi også forskellige politiske partier, forskellige foreninger til fritiden osv.

 69. Af jan ulrik friis

  -

  Vi kommer ikke videre inden islamisterne er kastet helt ud af Danmark, det ved vi nu, vi er på vej imod et middelalderligt tyrraniskt islamisk mandesamfund af systematisk undertrykkelse vold, død og terror.

  Islamisterne forfordeles allerede, det danske folk nedprioriteret, hvad danske kvinder også må se i øjnene, nedprioriteret, vi danske står nu til at miste alle vores rettigheder, kvinders rettigheder forsvinder nu efter salami metoden, derfor lidt morsomt de feminister der hylder multi-kulti og samtidigt kræver rettigheder, de to ting kan aldrig forenes.

  I multi-kulti får danske kvinder ingen rettigheder, retten til et liv er heller ingen selvfølge, snarere en længsel efter død, danske kvinder står nu til at miste alle deres rettigheder.

  Alt bliver godt igen når islamisterne kastes ud af Danmark, ingen tvivel om det, dog den danske mand har været alt for god, det hævner sig, holdt hånden under kvinden løfte hende så højt imod himmelen at feministerne nu i egen dårskab fået magt at ødelægge Danmark, næste gang om vi danske får endnu en chance, hvad intet tyder på, gælder det at kvinder for fremtiden skal holdes i kort snor, behandles med hård hånd, her gælder det kæft- trit og retning!

 70. Af Arvid Holm

  -

  Menneskerettigheder er kun betinget af biologi.
  Tilhører man arten “menneske”, har man rettighederne.
  Der er ingen betingelser.
  Folk kan “dumpe ned” fra himlen eller fra Mellemøsten eller Nordafrika – de har alligevel rettighederne.
  Også de af dem, der stjæler, voldtager eller myrder, har rettighederne.
  Menneskets rettigheder er følgelig af helt grundliggende værdi for individet.
  Mange vogter derfor deres rettigheder som det pure guld.
  Hvis man ikke er gået i stilling bag krænkelsens barrikade, risikerer man at blive udskreget som krænker af dem, der lurer bag barrikaden.
  De sidder og holder udkik efter krænkere, som de kan føle sig krænket af, så rettighederne aktiveres.
  Kvinderne, som Sørine Gotfredsen skriver om, risikerer f.eks at blive stemplet som kolonist-yngel og slavehandler-yngel, der som sådanne stadig har racismen i blodet, hvis de ikke selv går i offensiven som ofre.

 71. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos fablen menneskerettigheder, der i dag er kørt så langt ud i hegnet, at de mest af alt fremstår som ren gødning for fremmedhad – her overskriften på en EB.dk artikel:

  “Flygtning har tre koner og 16 børn: Nu får han tre boliger til 10,7 mio
  Tusindvis af svenskere er overraskede over, at en flygtning fra Syrien, har fået tre boliger i en af Stockholms finere kvarterer til sin familie, der tæller tre koner og 16 børn.”

  En svensk mand – eller dansk ditto – med tre koner vil øjeblikkelig blive anklaget for polygami, der selvsagt er ulovligt i et ordnet retssamfund. Hvorfor denne dobbelt standard overfor flygtninge?

  I øvrigt kan ovennævnte “menneskerettighed” accepteres i Sverige, kan samme galskab selvsagt også praktiseres i Danmark. Det er samme sæt menneskerettigheder begge lande bygger på!

 72. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg er bange for, at der i Sørine Gotfredsens verden/verdensbillde kun er en ret – og det er at rette ind uden slinger i valsen.

 73. Af Flemming Lau

  -

  Det er iøvrigt pudsigt at mange af pyskelogernes klienter, ofte selv er pyskeloger. Vi har da psykiatrikere i Danmark, så vidt jeg ved.

Kommentarer er lukket.