Længsel efter modige biskopper

Af Sørine Gotfredsen 98

Jeg har i månedsvis frygtet det værste angående DRs nye serie ”Herrens Veje”. Vi kender alt for godt den karikerede fremstilling af præster og kirkeliv præget af uvidenhed og fordomme, men Adam Prices fortælling om præstefamilien Krogh ligner faktisk en tv-serie, der kan bidrage til indsigt. I hver fald har den med sit første afsnit fremført tankevækkende pointer, og allerede her fra begyndelsen kommenterer serien et friskt eksempel fra den virkelige verden angående den store rådvildhed i en tid fyldt med spørgsmål om religion og dette at tro. Og vel at mærke en rådvildhed, der også findes blandt dem, der rangerer højt i kirkens eget system. Sagen om de manglende muhammedtegninger på en ny udstilling om blasfemi på Skovgaard Museet i Viborg har ikke blot drevet integrationsminister Inger Støjberg til at offentliggøre en muhammedtegning på Facebook. Hvilket synes ganske passende. Den har også åbenbaret en temmelig pinlig tilstand i biskoppelige kredse.

Henrik Stubkjær, der er biskop i Viborg Stift, ser nemlig ingen grund til at studse over, at en udstilling om blasfemi ikke tør udstille muhammedtegningerne, mens kristendommen på vanlig vis trækkes gennem lidt af hvert. Tilmed her en kunstners egen urin. Stubkjær, der selv lægger navn til åbningen af udstillingen, præsterede forleden i TV 2 Nyhederne en fuldendt omgang tågesnak for at undgå at forholde sig til den dybt kritisable religiøse forskelsbehandling. Stubkjær gentog blot, at det er sundt for os danskere at blive provokeret, skønt vi må siges at være vant til det, og med sin enorme inkonsekvens repræsenterer han en forstemmende kirkelig forskræmthed, som første afsnit af ”Herrens Veje” så elegant demonstrerer. Det sker i scenen, hvor Johannes Krogh lider skibbrud i bispevalget, fordi han fastslår, at islam står i modsætning til kristendom, hvorpå folk vælger ham fra og foretrækker den glatte og dialogdyrkende modkandidat. Det udgør et uhyre realistisk scenarie, der viser, hvordan dette land er præget af biskopper, der vælger pænhed fremfor konsekvens, eftersom den, der i sit kristne mæle er klar og principiel, ganske enkelt ikke bliver valgt. Henrik Stubkjærs følgagtige knæfald for muslimske følelser viser, hvordan højt placerede kirkelige personer kan vige tilbage for at tage troen på kristendommen alvorligt, alt imens man i stedet – som her – accepterer, at der skabes et særligt rum for islam.

”Herrens Veje” har således virkelig fat i noget. Johannes Krogh kunne aldrig blive biskop i folkekirken, for det bliver i stedet den, der undviger de store afgørende spørgsmål og måske endda stiltiende går med til, at islam tildeles særstatus. Naturligvis kan vi leve med, at en kunstner udlever sin besynderlige trang til at nedsænke en Kristusfigur i sin egen urin, for vi ønsker en tilstand, hvor en kunstner har ret til at gøre, hvad han vil. Hvor aparte det end måtte være. Men vi kan ikke leve med, at islam ikke på samme måde kan udsættes for provokerende konfrontation, og det er i samme åndedrag meget svært at leve med, at der findes biskopper i folkekirken, der end ikke kan se problemet. Eller ikke har modet til at se det. Det er imidlertid i denne følsomme tid den slags, der bliver valgt til embedet, og det er samtidig i denne tid, at vi har så hårdt brug for noget andet. Modige biskopper.

98 kommentarer RSS

 1. Af J Ha nsen

  -

  Henrik Stubkjær, der er biskop i Viborg Stift, ser nemlig ingen grund til at studse over, at en udstilling om blasfemi ikke tør udstille muhammedtegningerne.
  Skriver Sørine Godfredsen.

  Vises der billeder af hitlers og Jyllands Postens forhånelse, nedgørelse og stigmatisering af jøder før Anden Verdenskrig?

  Det er godt, at folkekirken er andet end sorte reaktionære præster som Sørine Godfredsen, Lilleør og Krarup familien.

 2. Af J HAnSe N

  -

  Henrik Stubkjær, der er biskop i Viborg Stift, ser nemlig ingen grund til at studse over, at en udstilling om blasfemi ikke tør udstille muhammedtegningerne.
  Skriver Sørine Godfredsen.

  Vises der billeder af hitlers og Jyllands Postens forhånelse, nedgørelse og stigmatisering af jøder før Anden Verdenskrig?

  Er der nogen særlig grund til at forhåne, spotte og ydmyge muslimer så længe Danmark deltager med en stor iver i USA`s massedrab på muslimer.

  Det er godt, at folkekirken er andet end sorte reaktionære præster som Sørine Godfredsen, Lilleør og Krarup familien.

 3. Af J hANse N

  -

  Før Anden Verdenskrig forhånede, spottede og latterliggjorde JP jøder.
  Og forsvarede hitlers jødeforfølgelser.
  I 2001 da Fogh og Pia Kjærsgaard lagde deres sorte klamme hånd over Danmark blev det så muslimernes tur til hån, spot og latterliggørelse.
  JP ansatte en lang række muslimfjentlige højreekstremistiske bloggere til at stå for det beskidte arbejde….
  F.eks. Sennels, Morten Uhrskov, Støvring, Jalving og hvad den slags nu måtte hedde.
  I 2003 løj Fogh Danmark ind i den forbryderiske krig i Iraq.
  Carsten Juste og JP valgte, at håne, spotte og latterliggøre muslimerne med de infantile og barnlige tegninger, da Danmarks myrderier i Iraq var på sit højeste.
  Så er man squ ikke for klog.

  Carsten Juste beklager sig over, at situationen eskalerede. Og at nogle rejste rundt og fremviste tegningerne.
  Det er nu hans egen fejl.
  Hvis tegninger ikke skulle have være vist uden for sognet, men blev bragt i al fortrolighed, så skulle JP sandelig have gjort opmærksom på det, før tegningerne blev bragt i JP.
  Ingen ønsker jo at løbe med sladder.

  Åsagen til krisen kan sammenfattes til JP`s infantile hetz imod muslimer siden 2001.
  Foghs forbryderiske krig i Iraq. Som JP bakkede hundrede procent op om.
  Leflende og ukritisk overfor Fogh.
  Og muhamed tegningerne som skulle spotte, forhåne og latterliggøre muslimer.

 4. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Før Anden Verdenskrig forhånede, spottede og latterliggjorde JP jøder.
  Og forsvarede hitlers jødeforfølgelser.”

  Hvis du vil bekæmpe vore dages antisemitisme, så retter du kanonen i den forkerte retning, Hansen…

  For en norsk undersøgelse, der blev offentliggjort for et par måneder siden, viste, at det ikke længere er den yderste højrefløj, der begår flest racistiske forbrydelser mod jøder i EU:

  Nu står venstreradikale antisemitter bag flere racistiske overgreb mod jøder, end højreradikale antisemitter gør, men det er ikke overaskende de radikale islamister, som de venstreradikale “antiracister” konsekvent støtter, der begår flest racistiske forbrydelser mod jøder.

 5. Af Britta Felsager

  -

  Godt skuldret Sørine, som min salig far ville have formuleret sig. Du siger altid tingene, som de rent faktisk er. Det er beundringsværdigt.
  Mange kan ikke lide det, men det er du heldigvis ligeglad med!!!

 6. Af P Christensen

  -

  Til orientering for de tungnemme er her lige en autoriseret stue-ren sondring mellem
  1.”forhånelse, nedgørelse og stigmatisering” og
  2. “berettiget kritik af dybt kritisable forhold”.

  A. Enhver kritik af den invasive totalitære lovreligion islam er altid punkt 1.
  B. Enhver (selv)kritik af kongeriget Danmark er altid punkt 2.

 7. Af J Hansen

  -

  Nå.
  Så begynder den pædofile nazist kim 0 med injurier.
  Det kan det perverse pædofile svin jo sagtens.
  Køteren skriver jo under falsk navn.
  På Day Poulsen blog indsatte naziKim sine syge fantasier om børnesex.
  Det vides, at naziKim er det uønskede afkom efter en tysk nazisoldat og en havneluder.

 8. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  De fleste, voldelige antisemitter er ikke længere højreradikale, J. Hansen…

  En norsk undersøgelse, der blev offentliggjort for et par måneder siden, viste, at det ikke længere er den yderste højrefløj, der begår flest racistiske forbrydelser mod jøder i EU:

  Nu står venstreradikale antisemitter bag flere racistiske overgreb mod jøder, end højreradikale antisemitter gør, men det er ikke overaskende de radikale islamister, som de venstreradikale “antiracister” konsekvent støtter, der begår flest racistiske forbrydelser mod jøder.

 9. Af Svend Jensen

  -

  Roms biskop er da modig.
  Han medgiver at islam er ‘fredens og kærlighedens’ religion, hvis man altså forstår den ‘rigtigt’. Han medgiver også, at jihadist terror intet har med ‘ægte’ islam at gøre. Det må betyde, at Roms biskop også er blevet ekspert på den politisk korrekte fortolkning af islam. Måske han også skal udnævnes til stormufti af Rom?

 10. Af Debatterne er man i pu le ret hu m bug.

  -

  C en su ren er nu massiv/stærkt man ipule rende på flertallet af blogdebatterne.

 11. Af J L

  -

  Muhammedtegningerne er udstillet. På internettet. Alle jordens mennesker, som har adgang til internettet, kan med en simpel søgning få vist muhammedtegningerne. Den er vel ultimative offentliggørelse, de tegninger kan få.

  Jeg kan udmærket forstå at et kunstmuseum ikke vil vise tegningerne, når konsekvensen kan være efterfølgende dødstrusler. De fleste normalbegavede har fattet, at tegningerne er blevet gjort til et af muslimernes hadeobjekter. Det behøver vi ikke flere beviser på.

  /Jesper Lund

 12. Af Debatterne er man i pu le ret hu m bug.

  -

  Også her man i pu leres debatten helt vildt.

 13. Af Debatterne er man i pu le ret hu m bug.

  -

  F il t re t favoriserer radigale løg ne og underlødige indlæg, og frasorterer sandhed og kvalitet.

 14. Af Jan Petersen

  -

  Kirkens magthavere vælger vel den samme midtsøgende sødsuppe helt analog til politiske magthavere. Hvorfor risikere spot og spe i medierne som tak for lidt ærlig stillingtagen? Og muligvis miste mulighed for et fedt job, god løn og pension!

 15. Af Flemming Lau

  -

  Vi har ikke brug for kujonagtig kunst og kulturformidling. Enten udstilles alle blasfemiske værker, eller ingen. Ondskaben sejrer hvor “godheden” er apatisk.

 16. Af Maria Due

  -

  Hvis Henrik Stubkjær kan åbne munden uden at sige noget, der provokerer mange, har jeg ikke hørt eller læst det. Det er med ham som i sin tid med Kjeld Holm, at de har travlt med alt mulig andet end det, man går ud fra, at de først og fremmest er ansat til. Eller burde være ansat til.

  Der var i sin tid stor undren, da Holm blev biskop, og han skuffede aldrig bysladderen og de dunkle manøvrer og pengemænd bag AGF, der havde brug for at få moralsk støtte til deres gøren og laden. Måtte der en dag udkomme en bog om dette og gerne med en af de helsides annoncer for AGF på forsiden, hvor biskop Holm lykkeligt smilende optræder som fotomodel. Jeg skrev en gang et brev til ham, det var mindst på ti sider plus bilag men blev aldrig sendt, fordi jeg ikke havde tiltro til, at det ville blive behandlet i samme ånd, som det var skrevet. Måske tog jeg fejl, eller måske blev jeg blot lidt mere voksen og mindre tillidsfuld, men faktum er, at jeg ikke ville have tøvet med at henvende mig til hans forgængere og har grund til at tro, at de ville have sat pris på det.

  Stubkjær kvalificerede sig ved at have været ansat i en halv snes år som generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, der må siges at sejle under falsk flag, da denne organisation ikke har noget med Folkekirken at gøre. Den blev i Stubkjærs tid stærkt politisk, og de administrative udgifter steg enormt. Hvorfor vælger man en politisk og dårlig forretningsmand til biskop?

  Det sker, at jeg læser Information, ikke ukritisk men heller ikke uden respekt. (Mine forældre holdt bladet i mange år som en slags hyldest til Børge Outze). En af de gange jeg tyede til Information, var da jeg prøvede at finde ud af, hvad det var, der fratog sognepræsten Lene Matthies lysten til at bruge sin uddannelse og i stedet blive sosu-assistent. Det er en grum historie om en benhård københavnsk biskops maniske brevskriveri og mangel på konduite og lederskab. Og ikke mindst sidder man tilbage med en usikker fornemmelse af at have læst om en typisk hekseforfølgelse uden heks men med et offer og flere udgaver af Loke.

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jamen, jeg synes da, at vi da straks skal tage hele molevitten af mellemøstlige forhånelser mm af jøder og kristne. for så er vil vi jo være ganske dækket ind i forh til vor egen hjemlige, nye pisserende med en Jesus dumpet ned i en kunstners urin.

  Dette kunstværk vil jo ganske enkelt blegne ved siden af en sådan repræsentation af nedrigheder og diverse svinske perversioner.

  Det ville være ligefrem være ligestilling i det religiøses navn.

  Så – svesken på disken. Frem med islams og andres svinske tilbøjeligheder i forh til forhånelse og latterliggørelse mv.

 18. Af Jan Petersen

  -

  Det kniber formentlig lidt med den frimodige kunstneriske frihed, hvis kunstneren viser profeten Muhammed dybbet ned i kunstnerens pis. Sæt nu en døds Fatwa blev sendt i nakken på klaphatten.

 19. Af J HanSe n

  -

  Drevet integrationsminister Inger Støjberg til at offentliggøre en muhammedtegning på Facebook.
  Skriver Sørine Godfredsen.

  Undertegnede troede, at Støjberg gik rundt med en tegning som er inspireret af der Stürmers antisemitiske jødekarikaturer.

 20. Af Jan Petersen

  -

  Google i øvrigt f.eks – how Islam portray Jews. Hvis man er for doven til at læse lange tekster, så nøjes med at kigge billeder. Der i øvrigt ofte siger mere end tusind ord.

 21. Af Poul Tranberg

  -

  Kære kommentatorer. Emnet her er vel de danske biskoppers rolle i tegningen af Folkekirkens nuværende operative, religiøse aktiviteter, baseret på autoriserede tekster, “operationsplaner” (gudstjenesteordning m.v.) og fastsatte doktriner, som de som et samlet kollegium med mellemrum skal justere for at imødekomme kristendommens stadige udvikling.
  Men biskopperne er i dag statens religiøse top-tjenestemænd, som i lighed med de fleste andre top-embedsmænd er blevet indfanget af centraladministrationens glatte korrekthed, regneark og DJØF-isering. Biskoppernes indflydelse med deres faglige ekspertise er blevet stækket på samme måde, som Forsvarschefen er blevet en underordnet medarbejder i det politiske Forsvarsministerium.
  Hvad betyder det? Generelt betyder det, at vi skal ophøre med at forvente, at landets biskopper kan være aktive fornyere for Folkekirken. De skal jo blot få forretningen til at køre. Er det et problem? Nej, kun, hvis vi ikke erkender tingenes tilstand. For Martin Luther var jo IKKE biskop. Standpunkter af værdi og nye krav til kristendommens udvikling skal ikke forventes at komme fra biskopperne som institution. De kommer fra individer – måske i form af teologen Sørine Gotfredsen – men der er jo flere stemmer. Kristendommen kender ingen grænser.
  I den forbindelse er ISLAM som religion en død sild. ISLAM skal bekæmpes som en politisk bevægelse, som i over 1400 år konstant har forsøgt at erobre hele verden.
  Venligst.

 22. Af Jan Petersen

  -

  “I den forbindelse er ISLAM som religion en død sild”

  Så har man hørt det med. Hvorfor i himlens navn præger religionen Islam så enhver debat? Hvis hele “lortet” bare er en død sild!

 23. Af J L

  -

  Poul Tranberg
  Folkekirken bør adskilles fra staten, så vi kan få en fuldgyldig sekulær stat. Den lutherske kirke i Danmark får på den måde ansvaret for sine egen udvikling og interne kampe.

  / Ateisten Jesper Lund

 24. Af J haNSEn

  -

  AF J HANS EN – 27. SEPTEMBER 2017 13:16

  Så er Kim R. Olse n på banen med indlæg i andres navne.
  Hvis han ønsker at skrive sandheden om sig selv, hvorfor gør han det så ikke i sit eget navn.

 25. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt ifølge en artikel på EB.dk:
  “Kristian Jensen: Udenrigsministeriet har Muhammed-plan klar
  Venstres næstformand støtter Støjberg, der har delt kontroversiel tegning af profeten Muhammed på Facebook”
  Artiklen slutter med følgende udtalelse:
  “Det er godt for integrationen, at vi står ved vores værdier.”

  Så spørger jeg bare – gu’ved, hvad det for en form for muslimsk integration i Danmark – udenrigsministeren kan se? – som ingen andre kan se! Fatamorgana or what?

 26. Af Jan Petersen

  -

  Google i øvrigt lidt om, hvordan Koranen definerer ateister og andre vantro, og bliv bare en anelse mere vidende. Koranen er ikke noget fiktivt reality show. Det er ramme alvor.

 27. Af Maria Due

  -

  Kære Poul Tranberg

  Du skriver: “Emnet her er vel de danske biskoppers rolle i tegningen af Folkekirkens nuværende operative, religiøse aktiviteter, baseret på autoriserede tekster”

  Ja. Siden jeg skrev ovenfor, har jeg set det første afsnit af “Herrens Veje”, hvor ragnarok efter 29 minutter rammer den passionerede Johannes, der drister sig til at henvise til kirkens bekendelsesskrifter, hvor der omtales både tro og vantro. Forfærdelsen er larmende, da han kalder muslimer for vantro, for det ord har muslimer på en eller anden mystisk måde fået hævd på at smæde os andre med. Den anden bispekandidat lader da også synlig rystet over, at kirkens grundlag overhovedet bringes på bane som relevant, og hun lader ikke forsamlingen i tvivl om, at hun finder bekendelsesskrifternes omtale af islam for upassende.

  Derefter taber Johannes fatningen og får bragt modpartens kvindekøn ind i billedet, og hans kone tager sig til hovedet, for værre kan det ikke blive. Ved forarget at tage afstand fra bl.a. sit præsteløfte, opnår modparten at blive biskop og forsøger senere at købe sig aflad ved at tilbyde Johannes’ søn et embede, som han sandsynligvis ikke er kvalificeret/moden til. Dette er næsten det værste set gennem mine verdslige briller. Sønnen fristes med en ordenligt luns, og faderen ydmyges på den måde endnu en gang. Far og søn er sat op mod hinanden, og det er helt bibelsk.

  Her er det så, at vi kan google præsteløftet og fx Den Augsburgske Bekendelse. Man kan modernisere ordvalget og udtryksmåden, men man kan da ikke autorisere gejstligheden til kanonisering af andre guder eller som minimum pålægge den at være indifferent eller konsensussøgende ift. andre religioner? Det vil jo være galimatias og religiøst selvmord.

  Hvad man end når frem til, skal man i hvert fald ikke regne med, at muslimer kan overtales til at gå på kompromis om, at alt er et fedt. De har troen, men hvad har Folkekirken, hvis den end ikke ved vedkende sig sit eget officielle ståsted? Det spørgsmål fortjener Adam Price ros for at smide i hovedet på os.

 28. Af Jan Petersen

  -

  Diverse religiøse fantasier er ikke mere og andet end – iscenesatte politiske pyramidespil til at styre en ofte uregerlig almue. Kodeord er som altid – følg pengene, det leder direkte til magthaverne . . . med eller uden foldede hænder – eller fjæs vs røv vendt mod Mekka eller Rom.

 29. Af Thomas Jensen

  -

  Citat Sørine Gotfredsen: “Henrik Stubkjær, der er biskop i Viborg Stift, ser nemlig ingen grund til at studse over, at en udstilling om blasfemi ikke tør udstille muhammedtegningerne”

  Det er ganske finurligt, at enhver der vælger ikke at udstille Muhammed tegningerne automatisk gør det fordi han/hun ikke “tør”. Sørine tildeler rask væk folk holdninger for at de kan passe ind i hendes egne stereotyper, og for at hun efterfølgende kan præsentere hendes egne fordomme som politiske holdninger.

  Citat Sørine Gotfredsen: “Stubkjær, der selv lægger navn til åbningen af udstillingen, præsterede forleden i TV 2 Nyhederne en fuldendt omgang tågesnak for at undgå at forholde sig til den dybt kritisable religiøse forskelsbehandling.”

  Det er ganske interessant, at Sørine Gotfredsen her gør sig til talskvinde for, at forskelsbehandling af kristendommen i Danmark er “dybt kritisabel”. Det må jeg jo forstå som om, at folkekirkens særstatus bør ophæves, og at protestantismen fremover må stå lige med alle andre religioner her til lands. Det er helt klart et nyt synspunkt fra Sørine, og helt ærligt ikke et jeg havde forventet at høre. Eller også er det blot en gang dobbeltmoral, hvor forskelsbehandling er godt, når det er til Sørines fordel, og skidt når det går den anden vej.

  Citat Sørine Gotfredsen: “Naturligvis kan vi leve med, at en kunstner udlever sin besynderlige trang til at nedsænke en Kristusfigur i sin egen urin, for vi ønsker en tilstand, hvor en kunstner har ret til at gøre, hvad han vil.”

  Men på den anden side kan vi ikke leve med, at en udstilling vælger ikke at bringe nogle bestemte tegninger! Præcist hvorfor vi kan leve med den ene og ikke med det andet, må stå hen i det uvisse.

 30. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så vis lige et “kunstværk” hvor kunstneren dybber en simpel tegning af profeten Muhammed i sit eget pis. En eller flere dødstrusler er garanteret!

 31. Af Maria Due

  -

  Det er mange dage siden, at et sådant “kunstværk” ramte nettet og blev omtalt her på Berlingske. Hvad Kurt Westergaards tegning angår, var der mindst to næsten identiske, der over flere år blev offentliggjort i danske medier.

 32. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Inger Støjberg gjorde det med ‘vilje’

  Inger Støjberg som ‘tjener’ af ondskabens herre og ikke som en folkevalgt minister af Danmark, har desværre fået besked på at dele/vise de omstridte karikatur tegninger med vilje i håb om at fremprovokere og opildne en (global) konflikt mellem etniske og kulturelle grupper ikke kun i Danmark, men globalt set på verdensplan.

  Inger Støjberg kan ikke bare strege det hele over og være fri ved bare at sige, at hun gjorde det som et civilt menneske i ytringsfrihedens navn.
  Ingen vil købe det dumdristige, naive og idiotiske svar. Folk er ikke længere dumme og ved udmærket godt, hvornår eliten misbruger den såkaldte ‘ytringsfrihed’ som en (dårlig) undskyldning.

  I virkeligheden var det de onde kræfters plan om at fuldføre missionen med ‘civilisationernes sammenstød’ ved at gøre brug af de omstridte karikatur tegninger tilbage i 2005. Men planen fejlede, indtil nu…
  Nogle forsøger igen med en gentagelse via Inger Støjberg.
  Lars Løkke Rasmussen bør træde i karakter som det ansvarlige overhoved (statsminister), inden det hele gå ude af kontrol og dermed over styr.

  Husk på Uffe Ellemann-Jensens ord:

  “Danmarks image er blevet skadet – lad være med at spille på folks frygt”.

  “Grænsekontrol og smykkelov har skadet Danmarks image. Det kan få store konsekvenser, og derfor er politikerne nødt til at holde op med at bruge »frygten« som værktøj, siger den tidligere udenrigsminister”.

  Er det ikke den gode og professionelle erfaring, der har givet sin mening til kende?

 33. Af Jan Petersen

  -

  Kunstnerisk “frihed” – sur røv. Så længe en eller anden klaphat pisser på nogle, der er totalt uvidende og ligeglad, kan enhver vel kalde sig “kunstner”. En mere korrekt betegnelse er vel – en klovn på offentlig støtte!

 34. Af R. Harald Kristiansen

  -

  I Weekendavisen 15. september er der en artikel om Mostafa Chendid, tidligere imam i Islamisk Trossamfund. Den er interessant at læse.
  Artiklen er skevet af Leny Malacinski og overkriften er, ” Jeg elsker det her land”.
  I Weekendavisen 22-28. september 2017 er der en anden artikel om Mohamed Selfati (tidligere sekretær i Islamisk Samfund) af samme forfatter. Artiklens navn er ” Jeg vil ikke lukke munden.
  Den sidstnævnte fortæller, at intern kritik blev ikke accepteret i Islamisk Samfund. Også en interessant læsning. Begge mænd har ændret holdning til Muhammedtegningerne. Bare et tip, hvis det interesserer nogen.

 35. Af Niels Larsen

  -

  “Modig” og “biskop” i samme sætning?

  Blasfemi. Vore biskopper er en flok foragtelige vatpikke M/K.

  Følgagtige og eftergivende overfor islam – og totalt svigtende deres opgave, som er at bekæmpe netop en vranglære som islam og fremme kristendommen.

 36. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er henvisning til Weekenden avisen total irrelevant, med mindre man har abonnement på stadset. Og, hvem har det!

 37. Af vagn pedersen

  -

  Begynder at lytte til præster når de fortæller at Jesus blev født ved sommertide. Det siges at der var et halvt år mellem Johannes Døberen, Maria`s fætter. Johannes blev fremført ved forårstide dengang cirka 3 måneder gammel, hvor gammel mon Jesus så var
  Kirken har hele tiden talt om uægte børn, hvad var Jesus da, da forældrene var trolovede, det nævner man aldrig i kirken, bortset fra der ikke findes uægte børn
  Nå, det var en anden snak om kirkens historier

 38. Af Jan Petersen

  -

  Alle religioner er pure fake shit. Det er i øvrigt det meste af historie skrivning også.

 39. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Bibliotekerne Jan. Hvis du melder dig ind på biblioteket, kan du få adgang til et utal af artikler, også digitalt. Ring til et bibliotek i næheden af dig og spørg. Det er udmærket med Google, men der findes også andre læsbare tekster. Mvh R

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Lund, du ved udmærket, at adskillelsen af kirke og stat kræver en grundlovsændring. Så før vi får den diskussion igang, sker der ingen ting.

  Og til Sørine: Så er det da godt, at vi har præster, der tør sige fra. Men pas på denne herliggørelse af biskopperne. De er jo i en luthersk kirke bare overopsynsmænd. Pas hele tiden på, at vi ikke får en bispekirke, som der er mere en stærke tendenser til Sverige, hvor de har noget så uluthersk som en ærkebiskop. Hvad er det for noget hedenskab!

 41. Af Niels Juul Hansen

  -

  @JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN

  Meget kan man kritisere fanatiske, fundamentalistiske muslimer, men at kalde dem venstreorienterede er helt forkert. De er i bund og grund ærkereaktionære, der ønsker at bevare gamle traditioner. På det punkt minder de mere om reaktionære, vestlige højreekstremister.

 42. Af Niels Juul Hansen

  -

  Der er næsten ingen medlemmer af folkekirken, der kan give et svar på, hvad Helligånden er.

  Måske Sørine Gotfredsen skulle bruge lidt mere tid på at forklare hvad kristendommen går ud på, end at fortælle, hvad den ikke er.

  Jeg tror ikke på, at det er muslimerne, der er i gang med at ukristeliggøre danskerne.

  Det klarer den danske folkekirke selv.

 43. Af Kim R Ols en

  -

  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de røde.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Er jeg Jen sen, Guude, Lis beth, Harald.
  Jeg skriver falske indlæg i alle navnene. det har jeg lov til.
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne. Når jeg indsætter mine syge racistiske og perverse indlæg.
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???

 44. Af J hAnSe n

  -

  AF JAKOB SCHMIDT-RASMUSS EN – 27. SEPTEMBER 2017 13:11
  “For en norsk undersøgelse, der blev offentliggjort for et par måneder siden, viste, at det ikke længere er den yderste højrefløj, der begår flest racistiske forbrydelser mod jøder i EU:”

  Naturligvis ikke.
  Jøderne i israel optræder idag værre end nazisterne gjorde under Anden Verdenskrig.
  Hvorfor skulle den yderste højrefløj have noget imod jødiske nazister og zionister?

 45. Af Niels Larsen

  -

  J HANSE N: “Jøderne i israel optræder idag værre end nazisterne gjorde under Anden Verdenskrig.”

  Gør dig nu ikke til en større tosse end du reelt er. Det rækker såmænd.

 46. Af J L

  -

  Niels Peter Lemche

  Jeg er godt klar over at adskillelsen af kirke og stat i Danmark kræver en grundlovsændring. Men mit forslag er trods alt ikke utopi. I Sverige skete det i år 2000 og i Norge er der sket en delvis adskillelse i år.

  Hvis kirke og stat er adskilt, har Sørine bedre muligheder for at få “modige” biskopper ansat i kirken.

  /Jesper Lund

 47. Af J Ha NSen

  -

  AF NIELS LARS EN – 28. SEPTEMBER 2017 06:55

  Har Niels Larse n problemer med zionisterne og nazister ne som leder israel?
  det har han ingen dom for.

 48. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Lund,

  Mit indlæg var ikke imod dit forslag. Jeg har længe givet udtryk for, at der gerne måtte en målrettet diskussion igang om en kommende ny grundlov. Den gamle er jo snart 70 år gammel, så det er nok på tide.

  Og hvis der er flertal i befolkningen for adskillelsen, skal den naturligvis finde sted. Det samme gælder jo også kongehuset og den debat herom, der findes i beskedne dele af det politiske liv. Det bliver noget med at kaste alle bolde op i luften på én gang.

 49. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Lund,

  Mit indlæg var ikke imod dit forslag. Jeg har længe givet udtryk for, at der gerne måtte en målrettet diskussion igang om en kommende ny grundlov. Den gamle er jo snart 70 år gammel, så det er nok på tide.

  Og hvis der er flertal i befolkningen for adskillelsen, skal den naturligvis finde sted. Det samme gælder jo også kongehuset og den debat herom, der findes i beskedne dele af det politiske liv. Det bliver noget med at kaste alle bolde op i luften på én gang.

 50. Af J L

  -

  Niels Peter Lemche
  Den danske samfund følger heller ikke Luthers lære. Efter enevældens afskaffelse har der ikke været en øvrighed, som kunne opfattes som en, der var indsat af Gud. Folkekirken er kun en underlig rest af Luthers lære. Frit svævende.

  I Sverige lapper man lidt ved den manglende gudsindsatte øvrighed ved at indføre en ærkebiskop, hvorved kirken kommer til at ligne den katolske.

  Det samme ville sikkert også ske i Danmark efter en adskillelse af stat og kirke.

  /Jesper Lund

 51. Af Gert Hansen

  -

  Spørgsmålet er hvordan man får sharia indkorporeret i en ny dansk Grundlov? Et voksende antal danskere ønsker det. Det bliver ikke nemt med såkaldte demokratiske frihedsrettigheder, men dem ønsker et voksende antal også afskaffet. Der bliver en periode der kræver juridiske krumspring.

 52. Af rasmus hansen

  -

  Næsten samtlige blogdebatter er gennem-manipulerede, eller der blokeres 100% for kommentarer. Vores folkestyre og den demokratiske debat er under afskaffelse. Det næste bliver at nationalstaten, rets- og velfærdsstaten også afskaffes, og afløses af EU-fjernstyring.

 53. Af rasmus hansen

  -

  J es per lund s religion er troen på ingenting. Troen på at alt er kommet af ingenting. Den religion er lund stolt af.

 54. Af rasmus hansen

  -

  Ateisme – nihilisme – kommunisme – feminisme – fas cisme – organiseret van vid og ondskab – flere sider af samme sag.

 55. Af rasmus hansen

  -

  Ja rl co r du a påstår at ytringsfriheden er absolut her i DK. Men forhånds cen su rerer alt. Ikke een linje kommer hvis den ikke er “korrekt”.

 56. Af poul kensho linstow

  -

  helt enig, britta!!

 57. Af rasmus hansen

  -

  Ja rl co r du a påstår at ytringsfriheden er absolut her i DK. Men forhånds cen su rerer alt. Ikke een linje kommer på hvis den ikke er “korrekt” efter cor du as mening.

 58. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Noget andet er:

  Hvorfor skal Muhamed-tegningen være obligatorisk, fordi man laver en udstilling om blasfemi .. og jeg ved faktisk ikke, hvorfor sådan kunst er interessant, selv om megen kunst er ’syg’, hvor den tror sig genial – og nogen kan uddrage eller lære noget af det?

  Muhamed-tegningen er morsom og sjov, fordi den (for mig) viser en muhamedaner (kunstneren har muligvis tænkt på selveste Muhamed) med en bombe i kasketten, undskyld i ‘turbanen’, som han som en krigerisk herre, som vi har lært om han, og hvor han gerne tyraniserede og dræbte enhver modstander – – modsat Jesus, der lod sig korsfæste , og hvor vi lærte, at vi bare skulle vende den anden kind til. Så kunne de jo se, om de så ville være bekendt at slå én gang til.

  Det er der visse, der hellere end gerne vil, og som ingen smalle steder har for at dominere og dræbe andre mennesker.

  Derfor kan vi ikke bruge kristendommen til så meget i den sammehæng, fordi det er ikke kristent at vise vrede!

  Men – vi er blevet klogere efter års naivitet, hvor vi også ser, at bomben i ‘turbanen’ jo vil ramme personen selv, Altså illustrerer den (for mig) også selvmordsbomberen, der for nogle med islam som baggrund, ligger implicit i den religion.

  Altså de når at dræbe, før de selv bliver dræbt for nærmest egen hån, hvor en Jesus ikke når andet end selv at blive dræbt – men for andres hænder så at sige.

  Jeg var til et foredrag for nogle dage siden, og hvor talen også kom på situationen med indvandringen, hvor en fornuftig dame foreslog: vad med at bruge humor?

  Jeg er blot bange for og med Muhamed-tegningen i tankerne, at det ikke bekommer islams nutidige herskere. De har helt andre dagsordener og forstår heller ikke humor. Det er ganske enkelt ikke deres ærinde.

  Det er ikke en opfordring- men blot en tanke:

  At hvis vi alle for en, ligesom det med det franske flag, hvor en del tilkendegav at være på hold med det franske satireblad for vel et par år siden, hvis vi alle som én gjorde noget lignende med Muhamed-tegningen, så kunne det være sjovt at se, om de dog ikke forstod satiren og humoren ?

  Men – da svært at skulle se sig selv udstillet og afsløret med denne hellige købmand og religionskriger som voldsmand og selvmorder ?

  Men – jeg vil indrømme, at jeg ikke som fru Støjberg ville kunne holde ud at se Muhamed-tegningen hver eneste gang, jeg skulle anvnde min mobil – og det er nok langt færre gange end fru Støjberg. Men alligevel – ville ikke blive mindet lige om ham, da han er mig ligegyldig.

  En anden strategi kunne være helt at lukke ned for alt om Muhamed .. så ville disse mennesker sikkert føle sig ganske overset i deres så strålende narcissisme .. men fri for dem i udlandet og i medierne.

  Ja, fri os fra det onde: den ondskab vi udsættes for, hvor de samme kræfter gerne pøser penge til de fra deres lande udvandrede – forfulgte vel, hvor det ikke nærmest kunne anses for imperialisme, da fx tyrkere i Europa ligefrem har stemmeret til tyrkiske valg!?

  Hvorfor er de her så, når de stemmer for Erdogan, som tillige er vild med disse og deres stemmer!?

  Der er noget galt, og vi skal se til at hjælpe folk, der faktisk også gerne vil, med at komme tilbage.

  Og – hvorfor skal samme Erdogan kunne skræmme livet af mennesker med borgerskab hos os, fordi de udtaler sig om fravalg af den slags autoritære systemer.
  Hvad kommer det ham ved, hvad vi mener om ham og hans magtbegærlighed, så han ligefrem kan true enkelt-borgere her i landet, fordi de tilfældigvis har islam som baggrund og ikke nødvendigvis er tyrkere osv.

  Den slags skal vi ikke kyse af, og jeg finder, at skilles stat og kirke i Danmark, så har ‘de’ vundet, de kræfter, der ikke vil os det vel.

  Fri os for den slags – og ligedan for det onde, der sigtes mod os. Tiltænkes os.

  Bevar mig dog vel! Vi er nødt til at gennemskue hvert skridt, vi tager, analysere det længere frem osv. !

 59. Af ole hansen

  -

  DK er nu rekordernes land hvad angår kriminalitet, skilsmisser, skræk-læger, hospital s skan daler, velfærdssvigt og mange andre ulykker. Og konstant sælges der ud af danskernes indfødsret, privatliv, frihed og tryghed. Og det meste af arvesølvet er også sat til salg.

 60. Af ole hansen

  -

  Det regime der udgår fra Borgen fører Danmark mod undergang. Læs BT, eb, den korte, 180gr, 24nyt.dk og snap hanen. Og EU er på vej med endnu flere totalitære tiltag.

 61. Af Maria Due

  -

  Biskoppen i Ribe Elof Westergaard er begejstret for “Herrens Veje” og har udtalt til pressen, at den kamp, der finder sted ifm. bispevalget, er meget realistisk. Og her troede jeg, at serien bevæger sig tæt på karikaturen for at sætte gang i dramaet, mens realiteten er, at man allerede befinder sig i det karikerede!

  At holde fast i den nuværende grundlov er efter min mening bedre end at spille russisk roulette med kongehuset og Folkekirken. I forvejen ligner kronprinsens klamren sig til korrupte OIC en tikkende bombe under monarkiet, hvor dronningens klogskab og popularitet er modvægten men ikke vil være det i al evighed.

  Så længe ideologien om Europas forenede stater ikke er aflivet, skal vi ikke hjælpe til ved at afskaffe eller svække monarkiet og Folkekirken. Blandt andet risikerer vi at smide værdifulde dele af det sociale sikkerhedsnet over bord, hvis vi undervurderer kirkens rolle i det, den kalder sjælesorg. Den fejl har vi allerede begået en gang, da vi med reformationen afskaffede klostrene, der stod for sygeplejen og tog sig af forældreløse børn og gamle m.m. Den kålhøgne ateisme undervurderer kirkens rolle som halmstrå for mennesker i stor nød og tvivl, for det er ikke alt, der kan ordnes med en udbetaling fra kommunen, og indenfor kirken har man en ekspertise, som ikke bør undervurderes.

  Hvad hedenskab angår, er det efter min mening det, der demonstreres af modkandidaten og hendes politisk korrekte stemmekvæg, da vores fiktive serieprovst og -sognepræst ikke får bispeembedet, fordi han tager sit bekendelsesgrundlag og sit præsteløfte alvorlig. Han straffes for at være hæderlig, og hvordan det føles, kan mange tale med om, for den slags sparker folk i “mørke huller”.

 62. Af Finn Bjerrehave

  -

  Islam præger hele vores debat, måske fordi vi er demokrater og ikke rigtige kristne, nemlig Muslimerne forlod vores gud år 614 og da vores 1ste bud lyder: Du må ikke have andre guder, er disse Muslimer i krig mod vores gud, og hele deres liv og hverdag siden, har afspejlet krigen, nemlig ingen udvikling og hvis ikke olie døde af sult.
  De ti bud. Finn Vig

 63. Af Svend Jensen

  -

  Danmark trænger til en ny biskop ‘Absalon’.
  Som bekendt udmærkede han sig mest ved personligt at gå felten i kampen mod datidens hedninge ‘Venderne’, som beboede øen Rygen og omegn.
  Vendernes religion var primitiv og monoteistisk. De havde kun én gud, Svantevit, og denne blodtørstige gud krævede hele tiden blodofre fra kristne.
  Venderne brugte deres tid og energi på at udplyndre Danmark direkte og voldeligt. Der var jo ikke på det tidspunkt administrative omveje, hvor de kunne berige sig på danskernes bekostning. De ankom også uinviteret og blev i landet som parasitter indtil de blev forjaget med magt af den resolutte biskop Absalon og hans raske unge mænd.
  Danskerne savner biskop Absalon hårdt lige nu.

 64. Af Kim R. Olse n

  -

  Jeg holder meget af katolske præster. De er modige. Og beskytter den minioritet som jeg tilhører imod intolerance. De holder hånden over os.

 65. Af Martin Jørgensen

  -

  -Det sociale sikkerhedsnet og kirkens rolle heri”
  Mariakirken og Mariatjenesten i Kbhn er et eksempel på at man her ,tager det kristne budskab om næstekærlighed alvorligt.
  Mange af samfundets tabere/udstødte og skæve eksistenser kan her finde et frirum. Hvor de kan møde frivillige, der gerne lægger øre til , og efter bedste evne prøver at hjælpe til, når hverdagens problemer, kan føles uoverskuelige.
  Og det er der i sandhed hårdt brug for i tider- hvor solidariteten skrumper og egoismen vokser.
  Set i dette perspektiv, er en længsel efter modige biskopper, kun en bagatel.

 66. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Finn Bjerrehave – 11:46

  Du tager vist fejl, de havde ikke hverken den jødiske eller kristne gud, som vistnok må siges at være den samme; men de så, at det måske var smart at have en religion, hvorfor de opfandt en efter de allerede eksisterende monoteistiske: So ein ding, müssen wir auch haben, må devisen have lydt.

  Og – så var det åbenbart nødvendigt for nogle af disse mennesker med Mohamed i spidsen at forsøge at bekæmpe og ligefrem udslette mennesker fra de allerede eksisterende monoteistiske religioner, nemlig jødedom og kristendom. Og – det er troligt forsøgt fortsat til stadighed.

  Religion på det ‘niveau’ gør i hv f med sikkerhed folk kugle-skøre og dermed farlige med deres fanatisme.

  Vi kan jo dårligt fremstille Muhamed med en blomst i håret, da dette er tildækket – og ha formentlig kun bryder sig om blomsterknopper, altså en af kvindekønnet, der ikke er sprunget ud endnu som voksen.

 67. Af Niels Larsen

  -

  Finn Bjerrehave siger jo præcis, hvad islam indebærer med sit “Muslimerne forlod vores gud år 614 og da vores 1ste bud lyder: Du må ikke have andre guder, er disse Muslimer i krig mod vores gud”.

  Det burde vore biskopper og præster tage til efterretning og handle i overensstemmelse med – og bekæmpe det muslimske kætteri.

  Sagt af en ateist, som dermed også er en bandbulle værd. 🙂

  Jeg er i øvrigt af den mening, at Lutheranismen stadig skal være en del af Grundlovens påbud. Dog nok af en anden årsag end så mange andres argumenter: så længe Lutheranismen er statsreligionen er islam underlagt denne. Derfor bør Grundloven ikke ændres på det punkt før vi atter har fået muslimerne smidt ud af landet – eller har fået tæmmet og civiliseret dem.

  Skulle jeg tilbede en gudetro, så blev det Asetroen; dér er “guderne” dog trods alt saftige, stærke og menneskelige. 🙂

 68. Af Flemming Lau

  -

  Romersk katolske områders spæde start fra ca 325 af Byzans(nuv Tyrkiet), Syrien, Libanon, Palæstina, Ægypten(kopterne), Libyen, Tunis, Algeriet, Marokko.

  Muhammed starter i Mekka i 609 af og har 150 proselytter. I 622 forlægger han til Medina og laver den religio politiske hybrid Islam som i 632 ad ved “profetens” død tæller 100 000 krigere.

  I år 711 ad er de ovennævnte lande erobret med sværdet, Byzans undtaget! Og erobringen af Spanien startes og holdes besat de næste 781 år til 1492 hvor Columbus sendes mod vest.

 69. Af Jan Petersen

  -

  @ R. HARALD KRISTIANSEN – 27. SEPTEMBER 2017 22:11, jeg læser Weekendavisen, som er en glimrende avis. Jeg holder den blot ikke selv, men arver den fra en søster der giver den videre til en anden søster, der giver den videre til mig. Ægte avis genbrug. Men det ærgrer mig lidt, at jeg ikke kan henvise til links fra Weekendavisen. Som sagt der er mange gode artikler.

 70. Af P Christensen

  -

  Vi andre længes kun nogle få år tilbage,
  da alt ikke handlede om en udefrakommende formørket lovreligion.

  Det er forunderligt at vi det seneste hundrede år i DK har været truet på eksistensen
  af 3 totalitære politiske ideologier: nazismen, kommunismen og islamismen.

  Og den sidstnævnte har vi helt uforståeligt ladet vore mange landsskadelige politikere
  invitere indenfor på livsvarig understøttelse.
  Prisen er (i flere henseender) betalt af de stadigt mere plagede danske skatteydere.

 71. Af J hANse n

  -

  AF P CHRISTENS EN – 28. SEPTEMBER 2017 15:36
  “Det er forunderligt at vi det seneste hundrede år i DK har været truet på eksistensen
  af 3 totalitære politiske ideologier: nazismen, kommunismen og islamismen.”

  Danmark har aldrig været truet af kommunismen og islamismen.
  nazismen samarbejdede Danmarkfint med indtil 1943.
  Den største trussel imod Danmark er den højreekstremistiske fløj.
  Og følgerne af Danmarks forbrydelser i de muslimske lande. Flygtningestrømme og terror.

 72. Af Jan Petersen

  -

  @ J HANSE N – 28. SEPTEMBER 2017 15:42, kan du ikke sparke lidt til stiften på den der højreekstremistiske grammofonplade. Eller har pladen kun én rille . . .

 73. Af J HANSEN

  -

  AF JAN PETERS EN – 28. SEPTEMBER 2017 15:54
  “J HANSE N – 28. SEPTEMBER 2017 15:42, kan du ikke sparke lidt til stiften på den der højreekstremistiske grammofonplade. Eller har pladen kun én rille ”

  Den eneste rille som kører på disse blogs er muslim frygt og muslim bashing.
  Men har Jan Peters en forladt den højreekstremistiske grammofonplade?
  Så er der kun ni tilbage på disse blogs.
  Som kører døgnet rundt.

 74. Af Maria Due

  -

  Som man kan læse mange steder, var Muhammeds religiøse udgangspunkt oldgammel polyteistisk arabisk religion, men det må der helst ikke tales om, det erfarede Salman Rushdie ved udgivelsen af “De Sataniske Vers”. At det også kan knibe med ytringsfriheden på dette sted, har jeg erfaret flere gange i de seneste dage hos bloggere fra begge sider af det politiske spektrum.

  Derfor fik Gert Hansen og Niels Peter Lemche ikke de svar, jeg gerne ville have givet dem ifm. omtalen af Konstantinopels erobring i 1453, der var en af de helt store katastrofer i europæisk historie og skabte angst og uro i et omfang, som man åbenbart ikke vil vide af i dag. Det er ellers ikke svært at få øje på sporene, der burde skræmme mere, end de gør. Her kommer et supplement til mine beklagelser over, at den tidligere pave, Joseph Ratzingers tale ved hans gamle lærestol i Regensburg blev isnet til tavshed i den vestlige verden, da han var modig nok til at give sig i kast med dette emne.

  Talen er fortsat hyper aktuel, ligesom den byzantinske kejser Manuel II Palaiologos’ ord, som blev citeret i talen, der havde titlen “Glaube, Vernunft und Universität — Erinnerungen und Reflexionen”. Skulle der være nogen, der har lyst til at dykke ned i materien og blive klogere på dens indhold og den virak, den skabte blandt muslimer, findes der en netartikel som kan googles med ordene Regensburg lecture. Det skal tilføjes, at allerede i Manuel II’s regeringstid, måtte han som kejser over kristendommens den gang absolutte højborg Konstantinopel fra 1424 betale tribut til den osmanniske sultan og cirka et kvart århundrede senere blev byen osmannisk, hvorefter især Italien blev udsat for raid efter raid af muslimer, der ankom via havet.

  Der er ikke så meget nyt under solen. Hvor meget var det nu, at Angela Merkel lovede Erdogan i tribut for at bremse flygtningestrømmen, som han truede Europa med? Modsat europæerne er muslimer gennemgående tro mod deres historie og metoder.

 75. Af Maria Due

  -

  Indlæg i filteret.

 76. Af J L

  -

  Martin Jørgensen
  Den medmenneskelige omsorg, der kirken yder nu, kan vel også ske efter at kirke og stat er adskilt.

  /Jesper Lund

 77. Af Maria Due

  -

  “Den medmenneskelige omsorg, der kirken yder nu, kan vel også ske efter at kirke og stat er adskilt.”

  Tror du. Jeg er ikke medlem af Folkekirken, men selv om jeg ikke kan blive fri, har jeg ikke noget imod at betale til den nuværende ordning, fordi jeg ved, at den er god for mange mennesker og ikke mindst de mest udsatte.

  Hvis kirke og stat går hver sin vej, vurderer jeg, at kirken kommer til at mangle store indtægter. Jeg vil i så fald ikke betale en krone til det magtsøgende politiske bispestyre, som af og til skitseres af nogle af de mest emsige, og jeg tror, at det vil være en ganske almindelig reaktion. Så længe jeg husker, har der i kirkelige kredse hersket den myte, at danskerne aldrig vil kunne finde på at skille sig af med Folkekirken, men man skal være meget naiv for at tro, at det ikke kan ske, og at dette vil kunne få meget alvorlige konsekvenser.

  Der er også noget andet, som jeg synes skal med. Kirken forestår de ritualer, som de fleste af os har gjort brug af og deltaget i, og det gør den med stor imødekommenhed og dygtighed. Denne ekspertise bør der hæges om, for det er et meget væsentligt kulturtræk og noget, de fleste af os føler os beriget af og har brug for. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad det kan udvikle sig til, hvis det hele ændres til et privat foretagende fx et aktieselskab. Heldigvis synes der fra politisk hold at være sans for, at kirkerne ikke skal være en del af “aktieselskabets” egenkapital. Kirkerne tilhører os alle, og de udgør også set med udenlandske ekspertøjne en fantastisk kulturskat. Selv den aller mindste lille kirke i det mest afsides sogn er ofte et kunstnerisk skatkammer, og hvis man ikke tror på det, skulle man selv prøve at se efter.

  Endelig er jeg enig med Niels Larsen i, at den nuværende ordning er en fordel ifm. indvandringen.

 78. Af elisabeth Lindhardt

  -

  For at få “Herrens veje” til at passe ind i SG’s forskkruede, højreradikale dagsorden, fastslår SG helt frejdigt, at grunden til at Johannes Krogh tabte bispevalget var, at han talte kritisk om Islam. Hun vælger således at se bort fra, at han også omtalte sin modkandidats køn og desuden kaldte hendes argumentation for “kvindagtig”, hvorefter kameraet vendte mod Kroghs kone, der opgivende så ned i gulvet ved den kønsdiskriminerende bemærkning fra hendes mand. Mon ikke det var derfor, han tabte valget, SG, i seriens selvforståelse. Det er forstemmende, at SG i sin evindelige stræben efter at fastholde Muhammedtegningerne på sin politiske dagsorden, erklærer sin uforbeholdne støtte til en minister, en integrationsminister ovenikøbet, der stadig tror hun er medlem af VU og ikke har forstået, at hun som minister i en regering for HELE befolkningen skal afholde sig fra den slags syge propaganda.

 79. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er jeg meget enig i, at gamle danske kirker selvfølgelig er en kulturskat, der er værd at bevare. Det var i øvrigt Berlinmuren også, men det stads rev man ned. Hvorfor bevare noget kulturhistorie – når man samtidig forvansker nyere historie . . . ved simpelthen at eliminere den!

 80. Af Jan Petersen

  -

  Hvor meget andet kulturhistorie er der mon i øvrigt fjernet fra landkortet? Eller rettere – hvor meget har historieskrivning og andre overleveringer mon med den reelle historieskrivning at gøre?

 81. Af J L

  -

  Hvilke kvalifikationer har en præst, der skulle gøre vedkommende særlig egnet til at yde medmenneskelig omsorg? Jeg kunne nævne navne på flere præster, der må skjule deres medmenneskelige kvalifikationer meget godt. Hvis de altså har de kvalifikationer.

  /Jesper Lund

 82. Af Flemming Lau

  -

  Hvis der er nogen der er forskruet, er det vist dem der står for en kunst og kulturformidling som i mangel på noget at forarges over, i vores frie samfund, vælger en gammel ufarlig traver som det at spotte, hånd og latterliggøre Kristus på 1000 måder.

  Hvad er pointen?

  Blasfemi paragraffen er afskaffet!

  Kunst skal bevæge og et infantilt statement som at sige “prut” bevæger ikke en dyt.
  Der er ellers nok af blasfemisk stof at vælge mellem, hvor der virkeligt ville være noget på spil. Men måske er det for meget at forlange af fantasiløse hedninger…!

 83. Af Flemming Lau

  -

  En præsts primære funktion er at forkynde Evangeliet rent og purt, forvalte sakramenterne og så iøvrigt lægge et øre til som sjælesorg og give et trøstende ord.

  Medmenneskelig omsorg er primært menighedens opgave!

 84. Af Maria Due

  -

  “ved den kønsdiskriminerende bemærkning fra hendes mand. Mon ikke det var derfor, han tabte valget, SG, i seriens selvforståelse.”

  Nu forholder det sig jo sådan, at vi har biskoppen i Ribes ord for, at kampen om bispevalget var meget realistisk skildret, og dem er jeg tilbøjelig til at tage for gode varer. Ergo er det den overgearede kønsdebat og fornægtelse af præsteløftet og kirkens bekendelsesskrifter, der kan afgøre et bispevalg. At dette skulle være acceptabelt i visse kirkelige kredse vidner om, at man ligger under for en klæbrig populisme hinsides almindelig hæderlighed og sund fornuft, og det skulle da også være ganske vist, at præsterne er begejstrede for, at emnet tages op. Så hvad er der at kritisere?
  .
  Hvad Inger Støjberg angår, tror jeg, at eftertiden vil forstå, at hun bar et umådelig tyngende ansvar. Jeg tror også, at eftertiden vil vide, at hysteriet omkring tegningerne var kunstigt frembragt, og da jeg selv har set flere forgængere til den tegning. Inger Støjberg har på sine tablet eller pc, ved jeg, at disse tegninger blev bragt uden kritiske reaktioner i det hele taget. Dette er ikke et forsvar for Inger Støjbergs valg af “skrivebord”, mit er af en ganske anden art, men det er efterhånden så latterligt, at nogen ryger med på det stunt. Muhammedtegningerne har for længst udviklet sig til at være triggere i stedet for illustrationer. Adam Holm finder også lejlighed til at lufte sin sexisme, og herregud hvor er det uinteressant og ligegyldigt, men noget skal han jo ernære sig ved.

 85. Af J L

  -

  Flemming Lau
  Er at lægge et øre til som sjælesorg og give et trøstende ord ikke at yde medmenneskelig omsorg?

  /Jesper Lund

 86. Af Jan Petersen

  -

  Det største problem for almen normale danskere er vel, at de har samme forhold til øjet i høje Gud, som de har til Julemanden. Det er bare uendelig svært at diskutere børneeventyr seriøst. Er julemandens base egentlig Grønland, eller har hans rensdyr slæde egentlig base i Mekka eller Jerusalem . . .

 87. Af J L

  -

  Maria Due
  Det er besynderligt at du åbenbart ikke synes at det er latterligt at Inger Støjberg laver et stunt på facebook ud af sit valg af “skrivebord”. Kun at det er latterligt at reagere på hendes stunt.

  Du kunne rejse til Tyrkiet og forklare den tyrkiske hackergruppe, der har angrebet Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, hvor latterlige de er:

  /Jesper Lund

 88. Af Flemming Lau

  -

  JL.
  Det kaldes sjælesorg.

  Medmenneskelig omsorg er igen, er af mere lav praktisk art, varme, mad og drikke, et bad, et trygt sted at sove, udlægning af præstens trøst i relation til skriften. Kontakt til boligselskaber, socialrådgivere og evt.. sundheds platforme.

 89. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det så er det tilsyneladende Støjberg ministerium, der er total til grin. Tilsyneladende kan enhver 15-årig IT nørd med lidt spam jorde det ministerium hjemmeside. Patetisk. Sløset omgang med helt elementær IT sikkerhed.

 90. Af Maria Due

  -

  Selvfølgelig er det latterligt at reagere på det stunt og give Inger Støjberg den publicity, men det kan hackerne åbenbart ikke forstå.

  At sætte en “støjsender” til at udmatte ministeriernes hjemmesider i 25 timer kan enhver skoledreng finde ud af, og at det ikke blev forhindret, er blot et af talrige beviser på, hvor elendigt det står til med it-sikkerheden her i landet. Jeg kan slet ikke forstå, at man offentliggør det, det plejer de private virksomheder ikke at gøre. Under Muhammedkrisen blev flere tusinde hjemmesider lagt ned på lignende måde, og nu har man haft mere end ti år til at tage højde for det.

 91. Af Jan Petersen

  -

  Der er sgu ingen, der behøver våben for at overtage Danmark. En håndfuld 15-årige IT nørder kan klare det problem. Spam den offentlige infrastruktur og det problem er løst.

 92. Af l sørensen

  -

  Fjern alle de forpestet præster fra Dansk jord?..De har intet med Dansk kultur at gøre i dag? Hvofor skal religiøse ikke betale for at ytre sig i medierne for promovation, som andre borgere?

  Lilleør er dog den værste i hykleri, mens Sørine er nær stueren og med saglige pointer her og der? Kender endda ordet kritik i ny og næ?

  Her på dagen hvor vi er vidne til en skam verden over,hvor den Danske alt right højreradikale hadminister for indvandring endnu engang ønsker krig mod Danmark flager med muhammadtegninger, er det værd at erindre at Danmark er et ateistisk land, befolket af ateistister..Hvornår går dette op for jer troende?

  Danmark er verdens ateistiske højborg..Vi er en nation at ikke troende, der hader tro, troende og jeres hykleri dagligt..

  Lær det, og tilpas jer Dansk kultur..Ellers søg mod syd..I er ihvertfaldfald ikke velkommen i Danmark..

 93. Af l sørensen

  -

  Den neoliberale Støjsender med sin provikation om muhammadtegninger, betyder vil i det store og hele blot at den siddende regering er lig den tyske naziregering?

  Jeg ser personligt få forskelle mellem fadbamseregeringen, og naziregeringen?…Nogen der kender nogen?

  Samme hjernedød tilgang, til at ønske at genoprette muhammedkrisen -som er Støjbjergets agenda-igen….Hitler forsøgte det samme under anden verdenskrig, da han opmuntret til had mod jøder…

  Danmark har et endnu større problem Den mindrebegavet borgerlige befolkning og nu regering, der ikke evner at lære fra fortidens fejltagelser, men ønsker at gøre deres fejltrin over igen , igen, igen.. Disse borgerlige evner ikke at lede landet..Evner ikke at tænke en tanke for landet, endvidere repræsentere det nogensinde.

  Borgerligheden er .og har altid været en pest i Danmark..Og målet har altid været at køre Danskeren ned, for elitens i top 1%..Længere bliver den historie aldrig.

 94. Af Niels Peter Lemche

  -

  FINN BJERREHAVE, men som min gamle professor i kirfkehistorie, Torben Christensen, sagde, så opfattede mange orientalere Islam som den sande kristendom. De fattede ikke en døjt af alt det der græske sjov med treenigheden og tonaturlæren (sand Gud og sand menneske). Nu kom der en, der sagde Gud er én, og hverden delt eller født osv., det var lige i øjet. Islam er så uendelig nem; kristendommen så uendelig vanskelig.

 95. Af Niels Peter Lemche

  -

  MARIA DUE, som en kollega sagde til mig forleden: Det store mirakel er ikke det, man normalt tror, men at flertallet af befolkningen stadig betaler kirkeskat. Det gør du som ikke-medlem ikke.

  Derudover yder staten et tilskud, men det er en meget gammel aftale, der har med at gøre, at kirkegodserne tilfaldt staten, som derefter forpligtede sig på at afholde en del udgifter for kirken. Løsriver du kirken og tager tilskuddet bort, så har du brudt aftalen, og egentlig skulle kirken så kræve sit gods tilbage. Desuden betales der jo for temmelig meget andet end præsternes lønninger. Landsbykirkerne er f.eks. den væsentligste kulturarv, vi har fra fortiden.

 96. Af J L

  -

  Niels Peter Lemche
  Jeg har intet imod at bidrage via skatten til vedligeholdelse af den kulturarv, som en del af de danske kirker udgør. Bidrag via skatten til vedligeholdelse af denne kulturarv kunne stadig ske efter en adskillelse af kirke og stat.

  /Jesper Lund

 97. Af J L

  -

  Niels Peter Lemche
  Hvilken instans repræsenterer folkekirken og ville kunne kræve kirkegodserne tilbage, hvis stat og kirke adskilles?

  /Jesper Lund

 98. Af Maria Due

  -

  Niels Peter Lemche: “Derudover yder staten et tilskud, men det er en meget gammel aftale, der har med at gøre, at kirkegodserne tilfaldt staten, som derefter forpligtede sig på at afholde en del udgifter for kirken. Løsriver du kirken og tager tilskuddet bort, så har du brudt aftalen, og egentlig skulle kirken så kræve sit gods tilbage. ”

  Nej, det er en grov forenkling, som jeg ikke køber. De enevældige konger brugte ofte kirkegodset og kirketiender som gaver, belønninger og afdrag på gæld, dvs. handlede med disse værdier, hvorefter de kunne handles videre som anden privat ejendom. En meget stor del af kirkegodset blev udlagt til de store rytterdistrikter, der oprettedes i anden halvdel af 1600-tallet aht. landets forsvar og cirka 100 år senere solgtes til bønderne som privat ejendom. Dette var en del af de store landboreformer, og hvad de enevældige konger tjente på det blev forbrugt eller mistedes ved enevældens ophør.

  Hovedparten af middelalderens kirkegods er således for længst blevet transformeret til privat ejendom, som ingen kan gøre krav på i dag. Kirkerne og præstegårdene er fortsat statsejendom og sikkert også lidt mere hist og pist. Staten vil formodentlig ifm. med en løsrivelse af kirken fra staten kunne sælge præstegårdene. Hvis kirken løsrives fra staten, er den ikke mere en folkekirke og vil sikkert ikke kunne gøre krav på statsejendom endsige få råd til vedligeholdelsen.

  Der vil heller ikke blive råd til at ansætte så mange præster som i dag, så når nogle biskopper ivrer for grundlæggende forandringer af kirkernes forhold, kan det meget vel betyde, at de i sidste ende tager brødet ud af munden på mange præster. De kan ikke alle blive højskolelærere, og det er sikkert ikke fristende at konkurrere med Moses Hansen som lægprædikanter på markeder og blokvogne.

  De magtglade af biskopperne synes at tage deres privilegerede forhold som en selvfølge, men det er de ikke. Mange af os har sikkert stukket hovedet ind i landsbykirker i udlandet, men jeg er aldrig truffet på så mange veltrimmede kirker som i Danmark og vel at mærke med mange eksempler på helt moderne kunst. Det særdeles veltrimmede er reglen og ikke undtagelsen eller aht. turismen men resultatet af lutter kærlighed og en stram statslig styring af vedligeholdelsen, og hvad man må og ikke må. Indtil for få år siden var kirkerne sjældent aflåst, og man kan stadig låne nøglen. Det var med en vis bitterhed, at jeg for nogle år siden oplevede, at i det stenrige Norge skulle jeg betale for at komme ind i den kirke, hvor mit barn blev døbt, og den slags oplever man mange steder. Men jeg har heldigvis aldrig set det i Danmark. Vel sagtens fordi vi alle bidrager til driften og som sådant ganske generøst.

Kommentarer er lukket.