De nye omvendte skylder os noget

Af Sørine Gotfredsen 123

For cirka tyve år siden overværede jeg en debat i de gamle teologiske lokaler i København mellem historiker Uffe Østergaard og Søren Krarup. Stemningen blev anspændt, da Østergaard beskrev nationalstaten som en kunstig konstruktion uden dybere berettigelse, hvilket fik Krarup til at understrege, at netop den holdning er med til at bringe landet i ulykke. Krarup slap bedst fra diskussionen, idet hans livssyn syntes langt tættere på virkeligheden end Østergaards drømme om en grænseløs fremtid, og meget er siden ændret. I dag argumenterer Uffe Østergaard for, at nationalstaten bør forsvare sig med vagter og pigtråd, alt imens de mennesker, der kommer hertil, skal lære at tænke som os. Østergaard og andre – ikke mindst ledende socialdemokrater – har på dramatisk vis skiftet standpunkt, og et spørgsmål melder sig. Skal et menneske blot anerkendes for viljen til at indrømme sine fejl, eller skal han også holdes fast på, at han med sit mangeårige virke bærer en del af ansvaret for nuværende problemer? Er det nok at omvende sig?

Begrebet omvendelse har stærke religiøse overtoner og forbindes især med missionsk og pietistisk kristendom, hvor sindelag og følelsesliv er i centrum. Mennesket skal erkende sandheden, lægge sit liv fromt til rette og blive frelst. Dette er den klassiske udlægning af omvendelse, men ser man bevægelsen i et sekulært lys, er der jo ingen Gud til at slette alt det, der gik forud. Alle de ord, man har sagt og skrevet, har haft betydning, og de, der længe har argumenteret for åbne grænser og multikulturel velsignelse, har næret den ideologi, der fik status af gode menneskers sandhed. Når disse mennesker nu offentligt omvender sig, kan man ikke undgå at overveje, om de skylder noget? Om de ikke i det mindste skylder at forklare deres bevægelse frem mod det nye syn på nation og indvandring, eftersom netop denne selvransagende tankeproces udgør ét af de største lærestykker i vor tid.

Nu skal man jo passe på med det selvretfærdige, og enhver deltager i debatten erindrer sikkert selv at have formuleret ord, der ikke gavnede nogen. Men der er i denne omvendelsens tid noget basalt på spil, som fremstod den aften, da Søren Krarup i mine øjne havde ret, mens Uffe Østergaard tog fejl. De to skændtes i virkeligheden om begreberne pligt og forankring. For Krarup er vi sat i en skabt virkelighed, hvilket forpligter enhver på det konkrete, der findes lige udenfor døren. Østergaard, derimod, dyrkede den aften idéen om, at mennesket langt hen ad vejen definerer virkeligheden selv, og værdikampen er nært knyttet til dette møde mellem troen på det skabte og troen på menneskets egen magt. Men betyder det så, at folk som Mette Frederiksen og Dan Jørgensen nu taler ud fra en tro på det skabte? Næppe. Men de er slået ind på den vej, der i høj grad blev banet af mennesker med en overbevisning om, at vi som skabt af Gud er forpligtet på det givne og nære. Tidens omvendelse er ikke i sig selv religiøs, men den har tråde til erkendelsen af, at mennesket må forsage sine utopier og tage den skabte virkelighed alvorligt. De nye omvendte har nu til opgave fra hjertet at forklare, hvorfor de har skiftet mening, for vi har brug for at vide, hvad der egentlig foregår derinde. Så meget skylder de vist at fortælle.

123 kommentarer RSS

 1. Af j haNS e n

  -

  De nye omvendte skylder os noget
  Skriver Sørine Godfredsen.

  Næ.
  For de omvendte er det oftest bare et levebrød. Det har deres første standpunkt sansynligvis også været.
  Når de ender som populister og demagoger.
  Hvis du skal halse efter dem, så får du travlt.
  Undertegnede har egentlig mere respekt for en fra den yderste højrefløj som aldrig har skiftet standpunkt.

 2. Af palle jensen

  -

  Nu snakkes der om assimilation, som om det er en mulighed. Igen prøver man at putte blår i øjnene på danskerne. Invasionen vil helt sikkert ende nsom en rædsel og katastrofe nfor millioner af danskere. Pladderhumanisterne og de radikale verdensfrelsere er enten korrupte eller hjerneløse. Se den korte og snap ha nen mv.

 3. Af palle jensen

  -

  Nu snakkes der om assimilation, som om det er en mulighed. Igen prøver man at putte blår i øjnene på danskerne. Invasionen vil helt sikkert ende som en rædsel og katastrofe for millioner af danskere. Pladderhumanisterne og de radikale verdensfrelsere er enten korrupte eller hjerneløse. Se den korte og snap ha nen mv.

 4. Af Flemming Lau

  -

  S. Gotfredsen.
  I en kristen kontekst, er der ikke noget der giver større jubel i Himlen end en angrende synder. Dem der er gået ad smertens vej en gang til omvendelsen, glemmer det aldrig! Jeg er for så vidt enig i at de “omvendte” skylder en forklaring, men som J.H. siger, så får vi travlt med at halse efter disse altid hampskiftsberedte opportunister og ærlig talt, hvem gider det…?

 5. Af palle jensen

  -

  Bemærk hvordan medierne lefler for EU, VK og merkel, og læg mærke til at mange har travlt med at skjule og fortie de enome omkostninger som masseindvandringen påfører vi danskere. Både i penge, tabt velfærd, smadret infrastruktur samt ødelagte skæbner. Danmark er blevet løgnens land, ondskabens rige og tårernes dal.

 6. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Flemming Lau

  “I en kristen kontekst, er der ikke noget der giver større jubel i Himlen end en angrende synder.”

  Det er da godt at høre, at Vorherre sidder oppe i Himlen og jubler over alle os syndere, der ikke har et problem med at erkende vores menneskelige fejl og prøver at forbedre os.

  Hvor er i dog heldige, alle I hellige, der altid har ret, selv om I tilsyneladende ikke vækker den samme jubel i Himlen.

 7. Af Niels Larsen

  -

  Er det den slags assimilation, som et muslimsk svin i dag i Frankrig udsatte 2 uskyldige kvinder for, som der tales om?

  For det er det nærmeste på assimilation vi kommer mht. muslimerne.

  Herhjermme forsøgte et par af svinene for et par dage siden at assimilere et par civilklædte betjente.

  Hvornår går sandheden op for vore naive politikere: at islam er vor dødsfjende.

 8. Af Niels Larsen

  -

  Er det den slags assimilation, som et muslimsk svin i dag i Frankrig udsatte 2 uskyldige kvinder for, som der tales om?

  For det er det nærmeste på assimilation vi kommer mht. muslimerne.

  Herhjermme forsøgte et par af svinene for et par dage siden at assimilere et par civilklædte betjente.

  Hvornår går sandheden op for vore naive politikere: at islam er vor dødsfjende.

 9. Af Flemming Lau

  -

  “Sandheden” er vist gået op for de fleste, men derfra…! Jeg har flere bekendte der først lagde forsvars våbne, da nogle af deres sagesløse kære, personligt blev ramt. Jeg sammenligner det gerne med ketchup effekten. Og så begynder det at blive farligt! Vi kender alle omvendte rygere, uhaw uhaw. Hold fødder og hjerte varmt, men hovedet koldt for det bliver ikke en Walk Over!

 10. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Larsen

  Jeg tror, at du forveksler assimilere med assassinere 🙂

  Assassinere er i øvrigt afledt af assassinerne, en muslimsk sekt, hvis leder var opfinderen af terror, hvis det ikke var Muhammed selv med hans overfald på karavaner og nedslagtning af kristne og jøder.

  Nu er deres efterkommere så kommet til Danmark. Terrorsikring med betonklodser og soldater i gaden er blevet vores nye virkelighed. Jeg håber, at de multikulturelle skammer sig.

 11. Af Allan Hansen

  -

  Muhammeds KRIG!

  Det er helt forrykt, at kalde islam for en slags “religion,, –
  det blev aldrig til noget!
  Islam er en KRIG – det begyndte med KRIG, og der
  har været KRIG lige siden!

  Historie time med Dr. Bill Warner (45 min)
  noget af det bedste jeg længe har set!!

  https://youtu.be/NxLa-5gy9pY

  Send den gerne videre til andre historiker og islamforsker.
  Mvh. Allan Hansen

 12. Af Jan Petersen

  -

  ” Skal et menneske blot anerkendes for viljen til at indrømme sine fejl, eller skal han også holdes fast på, at han med sit mangeårige virke bærer en del af ansvaret for nuværende problemer? Er det nok at omvende sig?”

  Medlemmer af Folketinget er vel de eneste danskere, der har har en Grundlovssikret ret på synsforladelse for diverse iscenesat svindel, løgn og ren bedrageri – iflg Grundlovens § 56 – “Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.”

  Eller på almen let forstårlig dansk – dem, der ødelægger Danmark, kan aldrig drages til ansvar for deres handlinger, på anden måde end at de ikke genvælges. Der er – efter min mening – koblet et alt for ringe personlig ansvar op på funktionen, lovgiver!

 13. Af Maria Due

  -

  Jeg har ikke lyst til at være meddommer ved en standret, når “sagsøgte” ikke har en chance for at gøre skaden god igen. Hvordan de overhovedet så kort tid efter Anden Verdenskrig kunne falde for en ideologi, der kynisk manipulerer med masserne og ønsker at skabe et nyt imperium, skal vi til dybdepsykologien for at finde forklaringer på. Har de børn, vil børnene og deres efterkommere komme til at betale for “arvesynden”, og det samme vil vi andres børn. Der var altid noget far-søn opgør over det hele.

  Men er Søren Krarup og Uffe Østergaard egentlig så kraftige modpoler, som der her lægges op til? Den ene tog fejl, men de brændte begge for noget og mente at vide, hvad der er sandheden. Hvad med alle os, der hverken er troende eller tænker i kyniske intellektuelle baner men ligesom bare ikke tæller i det skitserede opgør?

  “De nye omvendte har nu til opgave fra hjertet at forklare, hvorfor de har skiftet mening, for vi har brug for at vide, hvad der egentlig foregår derinde. Så meget skylder de vist at fortælle”

  Ved vi det ikke allerede? De tog fejl. Må jeg endnu en gang foreslå, at et eller flere teatre sætter Henrik Ibsens “Brand” på plakaten.

 14. Af HR. J. hAnSE n

  -

  Nu skal man jo passe på med det selvretfærdige, og enhver deltager i debatten erindrer sikkert selv at have formuleret ord, der ikke gavnede nogen.
  Skriver Sørine Godfred sen

  Ja.
  Ord skal være velvalgte.
  Som Sørine Go dfredsens sympati for brei vik.

  https://www.b.dk/kronikker/lad-os-bruge-anders-breivik-rigtigt

 15. Af Anders KIrkegaard Jakobsen

  -

  “at vi som skabt af Gud er forpligtet på det givne og nære”

  Nej Sørine. Kristendommen er universel. Tror du virkelig, at Gud har bilaterale aftale med mennesker og nationer.
  At kristendommen ikke er en universel samlende faktor, der forpligter det kristne menneske på tværs af grænser og nationer?
  Din national-konservative dagsorden forblinder dit syn på kristendommen.
  Din politiske holdning styrer dine formuleringer i forhold til kristendommen.
  Tænk på lignelsen om den barmhjertige samaritaner.
  Kristendommen springer nationalstaten, det partikulære tilhørsforhold, og er selvfølgelig universel.
  Det er lige netop i mødet med næsten, den totalt fremmede, hvor kristendommen står sin prøve.
  Ikke i et selvtilstrækkeligt øjeblik hvor præsten står på prædikestolen og siger, “at vi som skabt af Gud er forpligtet på det givne og nære” og VORES kristendom er den rigtige.
  De andre kan gå ad helvede til:
  Vi de frelste har DANMARK, DRONNINGEN og vores VELFÆRDSSTAT.
  AMEN.

 16. Af Flemming Lau

  -

  Niels Poulsen.
  Jeg tror faktisk at vi skal helt tilbage til Abrahams første søn Ismail. 1 mos 16:11 “og han skal blive et vildæsel, hvis hånd er mod alle, og alles hånd mod ham, og han skal ligge i strid med alle sine frænder!”

  Ibn Hassan Sabbat var ismaelsk missionær deri 1092 oprettede det berygtede morders samfund Hassasins(feda’i—- fedayeen) og byggede Ørnereden Alamut. Det kan godt at mongolerne fik hass på den i 1256 men lever videre den dag i dag!

 17. Af Maria Due

  -

  Anders KIrkegaard Jakobsen – 1. oktober 2017 18:28

  Mit indlæg ligger i filteret, og handler lidt træt om at være helt uden for nummer i det tidehvervske opgør med Østergaard. Det universelle har jeg for længst opgivet, det skete i Poul Nyrup Rasmussens regeringstid, hvor jeg forgæves forsøgte mig med et læserbrev. Alle disse versioner af Henrik Ibsens “Brand” er dømt til at lide skibsbrud.

 18. Af Flemming Lau

  -

  J.H.
  Det er en god ide at læse hendes bog ” Fri os fra det onde!” En fin lille bog om ondskabens glidebane og faren ved at åbne for det dæmoniske, eller snarere om ikke at være i beredskab til at kunne modstå dæmoniske attack. Der finder man redegørelsen om Brevik og andres grænseløse ondskab.

 19. Af Henrik S

  -

  Selvfølgelig bør de ansvarlige for dette mareridt stilles til ansvar for deres utrolige dumhed og uanstændighed.
  Omdanne Danmark fra et fredeligt paradis til et utrygt og livsfarligt samfund , blot for en utopisk drøm om et tænkt idealsamfund , hvor alverdens kulturer kan blandes.
  Dumheden er ubegribelig . Man skulle ikke tro at tænkende væsener kan føde sådanne tåbelige tanker.
  Her står en j.Hansen , en M.Jelved og alle de radikale øverst på listen.
  Håber så inderligt at de vil blive straffet for deres utrolige arrogance og foragt for dette , før så velfungerende samfund!
  Glistrup var et af ofrene for disse onde og selvgode mennesker.
  De bør straffes mindst på samme måde for deres uendelige dumhed.
  Til spot og advarsel.Uden nogen barmhjertighed som de ikke selv har vist , at de besidder.

 20. Af Erik L arse n

  -

  Uden speciel stor begavelse kan folk med erfaring nok se hvem der bestemt i dag har måttet ændre en anelse af deres meninger efter de nu kan se hvad de har været skyld i. Men omvendt er der stadig mange politikere (særlig fra den radikale venstre side i tinget) der stadig ikke har rykket sig “en tomme”. Jeg behøver ikke at nævne navne, —- alle der er bare 50 år eller derover ved præcis hvilke personer der er skyld i at vores lille land i dag aldrig, aldrig bliver det samme igen.
  Jeg mener (som mange andre), at de burde retsforfølges for det de har sørget for at vore børn og børnebørn nu må leve med af frygtelige problemer, mangler, svigt, sygepleje og meget, meget mere. KUN fordi at politikerne slet, slet ikke har kunnet gennemskue og styre den “illegale” indvandring , der er sket. En indvandring der har forringet alle danskeres liv helt, helt utroligt meget.

 21. Af Niels Peter Lemche

  -

  Sørine, jeg var der også den aften i Teologisk Forening, og jeg husker kun Krarup for hans totale historieløshed, som hang sammen med, at han ikke havde en idé om, hvordan nationalstaterne opstod, men opererede med et Danmark, der havde været uforanderlig lige siden, Gud skabte jorden. Uffe er blevet gammel, for han ved jo godt bedre, men må erkende, at problemerne er ved at vokse ham og mange andre over hovedet.

  Nationalstaterne opstod i slutningen af det 18. årh., da fyrstestaterne krakelerede specielt under og efter den franske revolution, og folket nu skulle bære riget. Det er en lang historie, for lang til et blogindlæg; men det specielle for Danmark af alle lande i Europa er, at fyrstestaten bestod, men samtidig indtog begrebet om folket, dvs. den nye definition på, hvad et land er. Det gør Danmark til noget unikt, med en utrolig selvhævdelse af det nationale. Ikke engang englænderne har det, for deres kongehus er tysk, ligesom det svenske er fransk.

  Når indvandringsdebatten er så markant forskellig i Danmark fra den i f.eks. Sverige og England, har det ikke så lidt at gøre med denne særstilling. Kongerige i 1000 år, som det hedder sig. Tog en tysk kollega med på Frederiksborgmuseet for år tilbage. Bagefter sagde han, at nu forstod han, hvorfor Lemche ikke mener, at det gamle Israel var en nation, thi for en dansker er der kun én nation, Danmark.

 22. Af Niels Peter Lemche

  -

  FLEMMING LAU , men så har du også hørt om dengang, hvor korsridderne fra Jerusalem sendte en delegation op til den blinde sheikh, der lede assassinerne (det betyder egentlig hash-gnaskerne) fra sin borg i Libanon. Sheiken tog ridderne med op i det højeste tårn på sin borg med et bar drabanter. Deroppe sagde han til den ene af dem: Hop, og han hoppede … klask … og så til den næste: Hop, og han hoppede. Så forstod de gode riddere, hvad de var oppe imod. Noget at tænke på i dag med problemerne med jihadisterne. De er fuldstændig ligeglade med deres eget liv og derfor fuldstændig hensynsløse.

 23. Af Anni Larsen

  -

  Vild sætning, den der: “Kristendommen springer nationalstaten”

  Der mangler ligesom et forholdsord, ikke? Mon det skal være den aggressive udgave med “på”? Kristendommen springer på nationalstaten… Grr, til angreb!!
  Eller er det “med” – “springer med”, så følges de nærmest ad i fred og fordragelighed.
  Det kunne også være “i”, men det synes i strid med debattørens øvrige ytringer.. Og helt galt bliver det da med “af” – så er nationalstaten nærmest en forudsætning for kristendommen. Uha da.
  Hvor bliver jeg skuffet, hvis det bare er en ordinær stavefejl.

  Sørines indlæg er spændende læsning, og ja – de skylder os noget, de nyligt omvendte. Undskyldninger skal man nok ikke afvente med tilbageholdt åndedræt, men en forklaring turde tjene som et absolut minimum. Hvad skyldes omvendelsen, hvordan har de det selv med den og for manges vedkommende, hvordan har de det med at have deltaget i fortielse af sandheden og udskamning af de formastelige, der kommenterede Kejserens manglende tekstiler?

 24. Af Ib Kyv

  -

  “Omvendt” – i forhold til hvad?

  Betyder det, at folk, der ikke er omvendte, vender forkert?

  Er det i så fald ikke kun antipodiale folkeslag, der kan påstås, at være “omvendte” – eller er det for bagvendt udtrykt?

  Desuden roterer kloden jo.

  Betyder det, at vi skiftes til, at være “omvendte”, hver tolvte time?

 25. Af Maria Due

  -

  Lemche, du og Østergaard er jævnaldrende, og han kan sagtens tale for sig selv og har allerede gjort det.

  Indlæg i filteret.

 26. Af Jesper Lund Lund

  -

  “at vi som skabt af Gud er forpligtet på det givne og nære”

  Dette udsagn er jo i direkte modstrid med missionsbefalingen “Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”. Kristendommen er universel.

 27. Af Casper Pedersen

  -

  Er det ikke en meget Kierkegaard diskussion, altså definitionen af mennesket?

  Men man skal jo ikke lade det stå tilbage at vi her snakker om Politikkere (med stort P), og som vi alle ved så er politikker jo ikke altid at stole på, som vores EU kommisær (Margrethe Vestager) sagde da hun blev spurgt om det var i orden at politikere lyver; ja, da det er bedre at sig en usandhed end at indrømme at man ikke ved noget (jeg er lidt fri med citatet).

  Hvis man tage det med ind i en religiøs debat, så vil det sikkert gå de fleste kristne i mod at der er nogen der siger sådan noget, men at en politikker slipper godt fra det, viser at vi nok at taget nye idoler til os….

 28. Af Flemming Lau

  -

  Anders Kirkegaard Jakobsen.
  Jeg hører altså ikke nogen selvtilstrækkelighed i indlægget.
  Og når talen går på den barmhjertige samaritan, så slutter lignelsen med spørgsmålet; “Hvem er den overfaldnenes næste? Svaret er naturligvis den hjælpsomme samritan! Gå du ud og gør ligeså!

  Røverne er ikke ofrets næste, men hans fjender. “Elsk dine fjender!” Og hold fred sålænge det står til dig siger Jesus. Det betyder ikke at man bare skal ligge sig ned når man bliver overfaldet. Og hvis begge dine næste ryger i konflikt?

 29. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er debatten om indvandring til Danmark vel blot præget af, at store dele af befolkningen stiller sig rimelig uforstående overfor indvandring af monokulturen Islam med religiøs- og lovmæssig fodfæste i Koranen. Hvordan forestiller nogen sig en monokultur blandet ind i andre multikulturer?

 30. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Der er heldigvis kommet en ny generation af historikere, som ikke abonnerer på den marxistiske fremstilling af nation og national bevidsthed som moderne fænomener, f.eks. middelalderhistorikeren Adam Wagner, som i sin “Danskhed i middelalderen” nærlæser Saxos “Danskernes bedrifter” for at indkredse dennes nationsbegreb.

  Husk nu, at der ikke findes absolutte sandheder inden for historieskrivningen. Hver generation skaber sin egen nye fortælling.

  Jeg tror, at et tegn på, at man er blevet gammel, er, at man holder stædigt fast i det, der var “sandheder”, da man var ung, mens man er toltalt afvisende over for de nye ideer og anskuelser, som bryder frem i ens samtid og vil dominere fremtiden. I den forstand er Uffe Østergaard ikke en gammel, men en ung mand. Ja, for mig er der noget dybt kristent ved hans omvendelse.

  “Den, der overvinder sig selv, er større end den, der indtager en stad.”

 31. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Jeg troede faktisk at Alamut lå i Syrien, men faldt over et billede af de gamle ruiner, med en lokalitet i Persiens syd vestlige hjørne, ikke langt fra Mosul i Irak.

  Vedrørende Danmarks overgang fra helstat til nationalstat, så skete det vist ved fredsforhandlingerne i 1851 hvor Danmark reelt kun fik rådighed over Nordslesvig. Tåbeligt at politikerne i 1863 så fremturerede med Eider standpunktet, vore dages Kieler kanal. De var tyskere i det meste af Slesvig Holsten.

 32. Af Søren Jens Rasmussen

  -

  Kære Sørine,

  mange tak for dit virke og indsats for Det Danske Samfund og Den Danske nationalstat.

  Jeg gad vide om du prædiker om Gud (med stort G) eller om alle de andre guder som mennesket stadigvæk bærer i dets sociale arv.

  Jeg ved ikke hvad Jesus sagde om ‘de omvendte’ – jeg ved faktisk ikke ret meget om hvad han sagde.

  Jesus blev udvalgt som den nye ‘messias’ af ‘De Tre Vise mænd fra Østerland’ – og han blev sendt på en opdragelsesrejse (via Silkevejen) til Kasmir og Indien (den tids Indiske Kongedømmer) – og han vendte tilbage til Kasmir som en profet kendt som Issa i Indien og iblandt deres Buddistiske samfund.

  Det Gamle Testamente synes at have lånt væsentlige begreber fra Sumerernes skabelsesberetning – herunder at Adam og Eva aktuelt var et generisk eksperiment.

  Det mest overbevisende ved Sumerernes lertavler (med billeder og tekst), er deres afbildninger af vores Solsystem – specielt fordi der er en ekstra planet (afbildet og forklaret ca. 6000 år før vores tidsregning – planeten forlod vores Solsystem formentlig mange millioner år tilbage.

  Den Sumeriske kultur ‘ toppede’ cirka 2000 år før Jesus 😉

 33. Af Maria Due

  -

  “Husk nu, at der ikke findes absolutte sandheder inden for historieskrivningen.”

  Jo, det gør der da. Det er ikke sådan at alting sejler. Der finder en revidering sted og kommer nyt til, noget vægtes anderledes end før, men noget andet står da fast. Jan Petersens hovedløse vrøvl om, at vi er et multinationalt samfund, der er ved at blive invaderet af en monokultur, hvad den så end består af, den tyrkisk-nigerianske monokultur?, er bare led i sabotagen. Han er ekspert i at gøre debatten dum. Her på siden handler det om den krarupske version af Tidehverv og dens hjemmelavede historieopfattelse vs. de østergaardske Karl Marx og EU-karriere inspirede, men der har hele tiden været andre.. Nogle af Krarup udtalelser udelukkede fx os, der ikke er troende, fra at være danskere, og det var en hel lettelse at få at vide.

 34. Af Jan Petersen

  -

  Maria Due, har du måske selv et bedre udtryk for lovbogen Koranen end – monokultur? – alle andre kulturer betragtes som vantro! Det er vel rimelig mono?

 35. Af P Aagaard

  -

  Intet er mere afskyeligt og ukristeligt end disse selvforherligende såkaldt kristne, som med Biblen i hånd og på skatteydernes regning prædiker fremmedhad. Sørine Gotfredsen er en skændsel for sin tro, for Folkekirken og for Berlingske.

 36. Af Jan Petersen

  -

  Hvad i øvrigt med de importerede selvforherligende muslimer med i Koranen i hånden – betalt af danske skatteydere – der prædiker alle andre for . . . VANTRO !

 37. Af Arvid Holm

  -

  Filosoffen fra Königsberg, Immanuel Kant, har efter sigende i høj grad præget moderne tænkning med sit kategoriske imperativ: “Dine beslutninger og handlinger bør kunne tjene som grundlag for universel lovgivning.”
  Sammenholdes imperativet med den moderne overbevisning, at mennesket i sin natur er godt, kan man lovgive med store ricisi, blot hensigten er god.
  Konsekvenserne behøver man ikke at kende på forhånd, for gode mennesker vil naturligvis gøre det gode.
  Måske vil de mennesker, der har bragt den vestlige civilisation i knæ med deres risikable eksperimenter, i det mindste komme til den erkendelse, at deres opfattelse af mennesker og godhed ikke er universel, så universel lovgivning bliver meningsløs.
  Deraf følger, at dine beslutninger og handlinger ikke kan være grundlag for universel lovgivning, og de bør føre til de ønskede konsekvenser, selvom mennesker ikke er gode..
  Da fremtiden principielt er skjult, så enhver fysisk mulig konsekvens har en sandsynlighed, der er større end nul, bør man derfor tage små reversible skridt på sin vej ind i fremtiden.

 38. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Vi ved jo godt hvilke politikere der er skyld i uhæmmet muslimsk indvandring i Danmark!

  Disse politikere kan ifølge loven ikke straffes for deres politiske handlinger, eller stå sted!

  Men, vi kan vise dem vores foragt ved, at undlade at stemme på dem, og deres partier ved valg, og vi kan fryse dem ud af den offentlig debat ved, at ikke give dem taletid i offentlige medier som eksempel vis DR. TV2, samt aviserne!
  Yderligere kan man som mig, skrive om hvilke foragtlige personer de er, og påminde dem om hvilken skade de har påført deres land, og dette lands borgere!
  Mvh.

 39. Af J Ha nsEN

  -

  Det skal være trygt og tillidsskabende at gå i kirke. Men den tillid er en præst fra Tømmerup ved Kalundborg tiltalt for have udnyttet til at have sex med syv børn og unge i alderen 12-17 år.
  En af de forurettede drenge lå angiveligt og sov i præstens seng, da det seksuelle overgreb stod på.
  Læser man i Politiken.

  Ja. Disse sorte skinhellige præster bør man vogte sig for.

 40. Af J Nielsen

  -

  “Maria Due, har du måske selv et bedre udtryk for lovbogen Koranen end – monokultur? – alle andre kulturer betragtes som vantro! Det er vel rimelig mono?”

  Der er shia og sunni. Det er allerede to kulturer. Kristenheden har kataholics og protestanter. Samme udspring, men ikke (helt) samme kultur.

  Der er, hører jeg i min øresnegl, også noget der heddde sufi inden for islam. En tredje kultur.

  Rent bortset fra at der er forskel på pakistanere, somaliere og uigurer. På amerikanere, ugandere og russere. Religion er ikke alt, selvom nogen, heriblandt blogholder, ser verden gennem dette støvede filter.

 41. Af Arne Nielsen

  -

  Hvis det skal give mening at afæske nyligt omvendte, sådan som Sørine Gotfredsen formulerer det, en påtagen sig skyld, må Sørine Gotfredsen i dette stykke hælde sit hovede til det meningsfulde i, at mennesket har magt over tingene. I modsætning hertil står troen på det skabte, som hun formulerer det, og de, som tidligere forfægtede forkerte anskuelser, men som nu er omvendte, er jo skabte, og derved uden skyld. Jeg kan ikke rigtigt få mening i Sørine Gotfredsens udsagn her. Enten har mennesket en fri vilje, eller også har det det ikke. Sørine Gotfredsen må her bestemme sig. Efter min opfattelse giver det ikke megen mening at lamentere så meget over, at folk tidligere har næret tåbelige og urealistiske opfattelser af, hvordan verden hænger sammen, og Sørine Gotfredsen og jeg er da enige om, at tåbelighederne har været mange, men vi må jo videre i teksten. Det hele er der kun udsigt til at det bliver værre – enorme menneskemasser står til at invadere vore lande, med alskens uciviliseret adfærd i bagagen, og opgaven består i at vi værger for os på den mest effektive måde. Der er stadigt en del mennesker, som ikke vil se dette forhold i øjnene, men de bliver gradvist færre, hvilket er godt.

 42. Af J Nielsen

  -

  “Kristendommen er universel.”

  Kristendommen gør krav på at være universel. Den er ikke mere universel end andre trosretninger, der gør krav på at være universelle.

  Netop dette krav om universalitet gør religion til en blodig affære. Det har redet menneskeheden som en mare i det sidste par tusinde år.

 43. Af Henning Svendsen

  -

  Lader os alle bede:!-nej lad os alle bruge Breivik rigtig !-han blev skabt af typer som Østergård. Også de islamiske terrorister er skabt af typer som Østergård.
  Men hvem har skabt Østergård ?så ligesom Breivik er Øster vel uden skyld -det er Staten der står bag alle ulykker og det skyldes vores demokrati hvor de enfoldige altid er i overtal ! Nationalstaten er i opløsning og til salg for en slikbutik
  At Østergård har :overvundet:sig selv ,det kan vi ikke bruge til ret meget!-det er jo ikke ham der indtager en Stat -hvor Ellemand og Løkke vogter porten.
  Mon ikke vi snart skal vende blikket mod Tyrkiet og få en Statsmand der får samling på fårene.

 44. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS POULSEN, der er ingen tvivl om, at Saxo i tråd med, hvad der var gældende blandt datidens stormænd — han arbejdede jo for Absalon — opererede med det “nationale”. Det gjaldt måske også hans læsere, der just ikke tilhørte det almindelige folk. Hvor mange læste Saxo, og hvad skete der med han “historie”? Til det første: Værket var ikke skrevet på dansk, men på latin. Det begrænser læserskaren noget, selv blandt adelen. Den udgave, der er til rådighed af Saxos latinske tekst, er fra 1517, og skriftet blev oversat til dansk i 1575. Kun nogle få blade er blevet bevaret ved et tilfælde af et håndskrift med hans tekst. Formålet med skriftet: At styrke kongemagten efter turbulensen frem til Valdemar den Stores magtovertagelse. Her kan du have delvis ret i, at man fra kongemagtens side har spillet på det “nationale” kort.

  “Nation” i den moderne betydning af ordet handler det nu ikke om. Men hvis der blandt nutidens historikere er en tilbøjelig til at promovere det nationale, tror du så ikke, at det har ikke så lidt at gøre med angsten for, at nationen opsluges i det fælles Europa? Det var det, jeg sigtede til med henvisningen til, at det nationale i Danmark er koblet sammen med monarkiet på en måde, der ikke findes andetsteds (måske i Japan). Tyskerne fatter f.eks. ikke en døjt af det.

  Og så endelig: Det her har intet med marxisme og marxistiske historikere at gøre.

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg gik så lige ind og læste interviewet med Uffe Østergaard i Kristelig dagblad den 30. april 2016, hvor han udtaler sig om sine ændrede holdninger, og det er noget ganske andet han siger end det, han bliver refereret for i blogdiskussionerne.

  Om nationalstaternes opståen har han følgende: “Men man skal huske, at nationalstaten som sådan er en historisk konstruktion, der er forholdsvis ny, og at nationalismen både har en positiv og en negativ side – at den er som et janushoved. For på den ene side er den fantastisk til at skabe sammenhængskraft, men på den anden side opererer den altid med en opdeling af et os og dem.”

  Hans egentlige ærinde er ikke, at nationalstaterne opstod i tidernes morgen, men at nationalismen er blevet forstærket inden i EU. Han havde troet, at det var gået anderledes. Den fejl begik jeg også selv, og jeg har diskuteret det indgående med Uffe i min egen Aarhustid. EU har ikke ført til det fælles Europa, men til en forstærkning af nationalbevidstheden, bevidstheden om at være forskellig. Det hele minder lidt om Grækenlands historie inden makedonierne tog kontrol med alle de græske småstater, som aldrig kunne enes. Spring EU i luften, og der er en ny Philip ovre østpå, der vil opfatte det som en invitation til at tage det hele, bid for bid eller i store lunser.

 46. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Maria Due.
  Vidste du, at whisky kan drikkes på 3 forskellige måder?

  Med vand,- uden vand,- og som vand!

  Skål.
  Mvh.

 47. Af Niels Peter Lemche

  -

  SØREN JENS RASMUSSEN, sjov blanding af viden og vanvid. Sumererne toppede ikke omkring 2000 f.Kr., men det var de sidste krampetrækninger under Ur III dynastiet. De toppede, for bruge dette begreb, adskillige århundreder inden.

  Hvad der skete 4000 f.Kr., ved vi nærmest intet om, fordi skriften ikke er så gammel. De første spæde tegn på skrift er vist fra omkring 3300 f.Kr. Og den med Adam og Eva, ja, hvor har du den fra? Du kan tage Enuma Elish, hvor mennesket skabes af ler, i hvilket man blander blodet fra en guddom, der var på den forkerte side i gudeslaget, og blev ofret. Lighederne er der, men din fortolkning er selvopfundet.

  Det samme gælder din opfattelse af de vis mænd og Jesu besøg i Indien. Jeg er helt klar over, at det har du ikke selv fundet på. Det bliver de ikke mere rigtig af.

 48. Af Niels Peter Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, du tager fejl. Den kan kun drikkes uden vand! Alt andet er barbari.

 49. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Det har i høj grad noget med marxisme at gøre: den materialistiske historieskrivning, som lægger vægt på magtkampen mellem samfundsklasser, men ikke har blik for at mennesket er et åndeligt væsen, som har tanker, drømme, værdier og behov for fællesskaber og mening. At det også er en drivkraft, er den materialistiske historieskrivning blind over for.

  Så den tydning af historien, som du ligesom mange andre i din generation abonnerer på, er desværre marxistisk. I fortsættelse af den marxistiske tradition står så Benedict Anderson, som er ophavsmanden til teorien om, at nationen er en social konstruktion. Den vildfarelse abonnerer Uffe Østergaard så desværre stadigvæk på, kan jeg se.

  Jeg har ikke læst Wagners bog, men ud fra interviews fremgår det, at han analyserer Saxo, hvor han skriver ubevidst og dermed afslører sin samtids ubevidst vedtagne værdier. Saxo skriver “vi” og “os”. Han taler om folket. Han skriver, at folket er utilfredse med, at kongen indfører udenlandske skikke ved hoffet. Der er altså allerede på dette tidspunkt en form for national bevidsthed hos danskerne.

  Naturligvis er der det. For mig er det indlysende. Nationen og den nationale identitet blev ikke til over en nat, Der var tale om en lang og naturlig proces, en evolution. Ligesom hestevognen er forgængeren til bilen, så var der både i vikingetid og middelalder en tidlig udgave af nutidens danske nationalstat. En før-politisk nationalfølelse. Et “vi”. Et “os”. En bevidsthed om at være anderledes end andre, de fremmede, som med deres fremmede skikke er en trussel mod vores kultur og sammenhold.

 50. Af erik jensen

  -

  En gruppe af ateister, kommunister, islamister og radikale skriver massevis af indlæg til disse debatter. De er alle negativt eller fjendtligt indstillede overfor demokratiet, danskheden og nationalstaten. Der er også et par europater med i gruppen.

 51. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE – 1. OKTOBER 2017 20:27

  Vort kongehus er også udenlandsk. Grundstammen er tysk, spædet op med fransk klovn, kinesisk økonom og australsk forretningskvinde.

  Bortset fra dronningen er det vist kun den australske forretningskvinde, som er værd at holde på. Vi må så håbe, at hun kan få gemalen til at blive voksen og ansvarlig i tide.

  Desuden har danerne vist anset sig selv for at udgøre en nation siden Arilds tid i højere grad end at opfatte landet som fyrstens rige. Problemerne med hertugdømmerne opstod ikke som trold af en æske i 1848, men var al langt ældre dato.

  Og en hel del tyder på, at danerne (og de øvrige nationalstaters befolkninger) langtfra er parate til at opgive nationalstaten til fordel for uhyret styret fra Bruxelles. Og kun tåber kunne have troet på, at det ville gå anderledes. De europæiske befolkninger har uendelig lidt fællesforståelse, hvis vi går i dybden.

  NIELS PETER LEMCHE – 2. OKTOBER 2017 08:55

  Absolut enig!

 52. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS POULSEN, hvem er “folket” hos Saxo? Bonden ude på landet, i hans tid mere end 90% af befolkningen, eller borgerne i kongens stad, der var da han skrev ikke ret mange der, eller adelen, dem, der gennem rigsforsamlinger bandt kongemagten?

  Jeg er bange for, at din historieopfattelse er meget idealistisk. Der er intet galt med materialistisk historieforskning; men den står naturligvis ikke alene. Til gengældkan megen idealistisk historieskrivning forekomme temmelig enfoldig og metodeløs.

 53. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Larsen, det er det, der menes med “konstruktion”. Hver gang, man påberåber sig “det danske folk” spørger jeg, og hvem er så det? for det er ikke så enkelt. Glücksborgerne er en sidelinje til oldenburgerne, der regerede landet fra Kristian I til Frederik VII. Var de danske, vel ikke så meget mere end andre af adelsfamilierne i datiden, men de blev valgt dertil af deres ligemænd, den danske adel, og ikke af “det danske folk”, hvis opgave var at råbe hurrah!

  Uden den del af den materialistiske historieskrivning, der handler om, at der var flere klasser, der spillede forskellige roller i middelalderen, bliver historieskrivningen let metodeløs og tilfældig.

  Længe før 1968 lærte vi i skolen om de tre klasser i pyramiden, adel – borgere – bønder, dertil kom så gejstligheden, hvor i hvert fald den øverste del tilhørte adelen.

  Det var jo ikke bare en fiks idé, Frederik VI fik, da han i 1834 oprettede stænderforsamlingerne.

  Og mht. fremmede og kongefamilien, så er det som bekendt en illusion at tale om et “dansk” monarki, for især dronningerne er gennem tiden blevet hentet i udlandet. Valdemar d. Stores dronning hed Rikissa. Hun var fra Polen, Valdemar Sejrs hed Dagmar, og hun var fra Bøhmen, i dag Tjekkiet. Hans anden hustru, Berengerd var fra Portugal. Og så fremdeles.

  Og husk, at her i vesten, når vi skal vælge mellem historien og legenden, smider vi historien væk og holder fast i legenden.

  PS: Skal det være whisky eller whiskey?

 54. Af P Christensen

  -

  Enhver har jo lov at blive klogere.
  For de radikales vedkommende kan det jo også kun gå den ene vej.

  Der er bare trist, at de undervejs har fået lov at bidrage så væsentligt til at køre landet helt i sænk.

 55. Af Niels Larsen

  -

  Det skal naturligvis være Bourbon!

 56. Af kristian hansen

  -

  NPL, (le mc he) er en typisk radikal der kender en masse fine ord, men som ikke forstår virkeligheden. NPL er mest med for at betvivle alt hvad ikke-radikale fremfører om politiske svigt og velfærdsstatens frie fald. Så er der en blog ovenover ang. journalisters troværdighed. En blog hvor mange indlæg blokeres. Det højner jo ikke troværdigheden.

 57. Af kristian hansen

  -

  Ja, lad os endelig spilde tiden på snik-snak om whisky. Det vil passe fint i NPLs kram. Radikale ønsker altid at bortlede opmærksomheden fra de voksende TRUSLER mod danskerne. De radikale bliver aldrig klogere, for de er fakta-resistente og lever i utopiske fantasi-bobler.

 58. Af kristian hansen

  -

  Titusindvis af tragedier og dødsfald i Sverige, Danmark og Norge skyldes EUs, Borgens og godhedsindustriens kortsynede politik. Det anfægter ikke de radikale og deres medløbere. At risikoen for velfærdskollaps, gangstervælde og meget store terroraktioner og blodbade hele tiden vokser, bekymrer ikke korrupte eller verdensfjerne teoretikere.

 59. Af M Jørgensen

  -

  Her har Sørinne taget missionærkasketen på, og mener at (de nye) omvendte skylder os noget.
  Det er åbenbart ikke nok at disse( hedninge) har erkendt at de tog fejl, nej de skal helt ned på knæ og bekende deres syndere.
  Først herefter kan de modtage velsignelsen, der lukker porten op til Sørinnes og ligesindedes himmerige.

 60. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Hver gang, man påberåber sig “det danske folk” spørger jeg, og hvem er så det?”

  Dét spørgsmål har Grundtvig et godt svar på:

  “Til et Folk de alle hører,
  Som sig regne selv dertil,
  Har for Modersmaalet Øre,
  Har for Fædrelandet Ild;
  Resten selv som Dragedukker
  Sig fra Folket udelukker,
  Lyse selv sig ud af Æt”

  Du gør en gang imellem et nummer ud af, at du foragter danskere med “sen”-efternavne, som du mener, at der er for mange af i debatterne, selvom den slags efternavne er urdanske.

  Du VIL altså ikke være en del af det danske folk – du er tilsyneladende mere tysksindet, end dansksindet.

 61. Af Benedikte Hüss

  -

  I det globale verdenssamfund er vi ikke andet end køns- og nationsløse ejere, forbrugere og producenter.

  Hvad vi selv måtte mene, at have af “identitet”, “historie”, “køn”, eller nedarvet “kultur”, er blot en illusion.

  Fiat Lux er den eneste realitet – alt andet er illusioner.

 62. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt under emnet muslimsk kulturberigelse, stødte jeg lige på denne overskrift på en 180grader.dk artikel:

  I Danmark betegnes usømmelig omgang med lig for nekrofili – uanset årsag. I øvrigt er sex med et lig vel også simpel voldtægt. Fri mig for muslimsk kulturberigelse, please.

 63. Af Niels Peter Lemche

  -

  KRISTIAN HANSEN, en ting kan jeg garentere: Jeg har aldrig været radikal og bliver det aldrig. Jeg sagde undertiden i mit kompagni i de gode gamle koldkrigsdage, at jeg foretrak kommunister, for her kunne man bare kommandere skyd; men med de radikale med deres snart ja, snart nej, så ville man jo blive helt rundtosset, før man gav lov til at trykke på aftrækkeren.

  Men du lyder med din grammofonplade, der kører rundt og rundt i samme rille, som bare endnu en af dem der ude til højre, der ikke er i stand til at diskutere et emne med andre end dig selv.

  Hvem er du egentlig?

 64. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN, ja, der er Grundtvig på forkant med jer på højrefløjen: En muslim kan åbenbart også være dansker, hvis han føler sig dansk, har lært at tale dansk og har kæmpet for Damark (har du?). Men det er en gammel definition på etnicitet, der tidligst findes hos J´Herodot: Fælles blod, fælles sprog, fælles kultur. Den er nu forlængst skudt i seng i moderne socialantropologi, der kort sagt siger, at du er den, du mener at være, og den, som andre antager dig for at være. Falder det sammen , at du mener, at du er dansk, og andre mener, at du er dansk, ja, så er du nok dansker.

  Men opfylder du alle kriterierne? Har du nogensinde været i uniform med chance for at skulle stride for landet? Eller er du bare en af disse skrivebordskrigere, som der er så mange af?

  Det med “-sen’erne” er en reaktion mod de mange, der ikke tør afsløre, hvem de er og derfor bruger disse pseudonymnavne på -sen. Lisbet Sørensen f.eks. og J.H., der vist engang kaldte sig Jens Hansen. Jeg har på fornemmelsen, at de begge er palæstinensere.

 65. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt forsvandt overskriften på mystisk vis, håber den kommer her

  Muslimsk professor udsteder fatwa: En mand må gerne have samleje med sin døde kone” – Det er tilladt inden for islam og er at betragte som “et afskedssamleje”.

 66. Af Niels Peter Lemche

  -

  BENEDIKTE HÜSS, har du ikke opdaget, at din identitet i den grad er blevet en salgsvare? handler du på internettet, opdager du hurtigt, at dine interesser er blevet registreret, og at tilbud, der ligner noget, du har bestilt eller overvejet at bestille, kommer væltende ind i din mailpostkasse.

  Så du ville kunne sige, at firmaer som Amazon og de forskellige booking firmaer med deres utallige tilbud bestemt regner dig som et individ.

  Jeg er bange for, at din påstand ikke holder. Det er nærmest lige omvendt, i hvert fald for dem, der vil sælge dig noget.

 67. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – har du ikke opdaget, at din identitet i den grad er blevet en salgsvare? – følgende EB.dk artikel

  Røde Kors i shitstorm efter 900.000 sms’er: ‘Hvad fanden bilder I jer ind?’
  https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/roede-kors-i-shitstorm-efter-900000-smser-hvad-fanden-bilder-i-jer-ind/6850597

 68. Af Maria Due

  -

  Valdemars den Stores dronning var Sofia af Minsk.Det undrer mig virkelig, at teologen Lemche insisterer på at bruge historien som magtmiddel, for han kommer altid galt af sted.

  Det tragikomiske i denne omvendelseshistorie er, at den fortsætter som før. Jens-Peter Bonde var i går i Deadline og fortalte, at han og Uffe Østergaard har skrevet en bog med gennemarbejdede forslag til at løse Europas flygtningekrise vha. gedigne EU-pengegaver til østeuropæiske kommuner imod at disse modtager berigelsen fra Afrika og Mellemøsten. Hvor får de det dog fra? Vor fyrede blogger Anne Lise Marstrand Jørgensen deltog også og mente pludselig, at nationale følelser er noget helt naturligt, som man allerede kendte til i antikken. Hun har ligeledes skrevet en bog, der skal sælges. Den handler om sorg, og vi kan næsten ikke vente.

 69. Af viggo jensen

  -

  Nå, så NPL er ikke radikal, men bare europat. Men er det ikke næsten det samme? Ihvertfald er NPL ikke på Danmarks og danskernes side. NPL er jo EU-fan. Og måske også løkke-fan, siden han påstår at være ikke-radikal. Er det sandt eller hykleri?

 70. Af Niels Peter Lemche

  -

  VIGGO JENSEN, på nær en enkelt gang har jeg stemt på sosserne helle livet. Den ene undtagelse var de konservative for næste tredive år siden. jeg har været for ofte i USA til at ville stemme på et liberalt parti.

  Men jeg er europæer, og dansker. Har været vant til at rejse i Europa, siden jeg var fem år gammel. Læser stort set alle vesteuropæiske sprog, bortset fra gælisk og den familie. Har litteratur fra hele Europa i mit bibliotek. Lytter gerne til europæisk musik. Så hvad vil du mere?

  Men spændende, som min person er blevet interessant.

 71. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nå nu begynder filtret at lege med, så jeg trækker mig tilbage.

 72. Af viggo jensen

  -

  Politikernes flertal er så kyniske og så ligeglade med det danske folks videre skæbne, at alle almindelige danskere, ca. fem millioner, er på vej ned i en bundløs afgrund. Vold og mord i gaderne, hjemmerøverier og grove overfald på kvinder, velfærdsforringelser og sociale tragedier er blevet noget al mindeligt og hverdagsagtigt. Postvæsnet, forsvaret, folkeskolen, politiet, skattevæsnet, hospitalerne, skadestuerne, ambulancerne, retsvæsnet, den sociale velfærd, familietraditionerne og meget mere er blevet kørt over med en damptromle af overgreb, besparelser, lukninger og grove FORRINGELSER.

 73. Af Rikke Nielsen

  -

  Mette Frederiksen og Dan Jørgensen taler ud fra ønsket om at nappe nogle af de stemmer, der tidligere stemte DF. Og ud over det, er der ingen omvendelse i tiden, andet end de de allerede frelste forsøger at italesætte.

 74. Af Rikke Nielsen

  -

  Mette Frederiksen og Dan Jørgensen taler ud fra ønsket om at nappe nogle af de stemmer, der tidligere stemte DF. Og ud over det, er der ingen omvendelse i tiden, andet end det de allerede frelste forsøger at italesætte.

 75. Af viggo jensen

  -

  Tvangsdigitalisering har ført til drastiske angreb på privatlivet og på patienters liv og sikkerhed. Nu dør folk på stribe mens de er på venteliste. Lægemangel og overbureaukratisering plus IT-SKANDALER og nedlagte sengeafdelinger osv. har sendt tusindvis af patienter i døden. Styrelsen for patientsikkerhed er en parodi og en narresut. Dårlige vilkår har fået hundredvis af danske læger til at flytte væk fra Danmark. Istedet er antallet af SKRÆK-LÆGER mangedoblet. Intet samarbejde med de pårørende betyder dødsfald i massevis i psykiatriske hospitaler.

 76. Af viggo jensen

  -

  Tvangsdigitaliseringen som hel le t-s regeringen stod for, har ført til tusindvis af identitets-tyverier….. og til at hackere og udenlandske mafia-foretagender har fået fat i vores cpr-numre, sygejournaler, pas-numre og kørekortdata osv. Og politikernes blinde og tåbelige tillid til IT har fået dem til at spilde milliarder på IT-systemer der måtte skrottes. Og den nyeste SKANDALE, “sundhedsplatformen” spilder lægernes tid og energi, og mange lidelser og dødsfald skyldes denne idiotiske tvangs-regulering af hospitalsarbejdet mv.

 77. Af viggo jensen

  -

  De sidste ti års regeringer har smadret kvaliteten i store dele af rets-, velfærds- og sundheds-systemerne. Vi er røget fra at være 2. eller 3. bedst i hele verden på de tre områder. Nu er vi sunket til en femtende eller tyvende plads. Retssystemet håner forbrydernes ofre, antallet af fattige og hjemløse danskere er vokset over 100% på bare tre år (siden 2014), og antallet af fejlbehandlede eller slet ikke-behandlede kræftramte, hjertesyge og psykisk syge stiger og stiger.

 78. Af viggo jensen

  -

  Udstyr der kan sikre kræftpatienter en mere effektiv og samtidig mere skånsom behandling er nu på vej til Danmark. Med 27 års FORSINKELSE!!! Og kun eet sæt udstyr, selvom der er brug for mindst fire-fem sæt.

 79. Af viggo jensen

  -

  Angiveligt skyldes de næsten 30 års forsinkelse pengemangel. Men hvis partierne undlod at bruge 500 milliarder kr. om året (45% af statsbudgettet) på stribevis af vidtløftige, fjollede og landsskadelige projekter, ville der ikke være mangel på penge til velfærd og sundhed. Og både patienter og pårørende kunne have været skånet for mange rædselsfulde oplevelser.

 80. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt enerverende med de fake navn der skriver samme ævl. Ændring af navn ændrer ikke indhold på den en-rillede plade.

 81. Af Lisbeth sørensen

  -

  “krarup har altid ret”!

  Så Sørine..Nu har du vist taget af altervinen igen? Er ellers seriøs når spørgsmålet ikke har religiøs karakter.

  Massivt massemord fra en borgerlig troende uden tvivl, eller NRA medlem er hvad vi er vidne til i USA…De fleste psykopatiskemassemordere er så godt som altid altright borgerlige hvide. Tankevækkende? Har sagt det før, borgerlige i Danmark må under PET overvågning. De udgør en større trussel end islamister, som PET da også har udtalt.

  påpåeger samtidigt at truslen er borgerlig alt right- og islamist, og at der ingen er fra venstrefløjen..Altså borgerlige-islamister er samme slags. Det så vi også med breivik, som sørine så vidt jeg erindre, støttet stærkt op om?

  Lemche nok også, han var jo frimurer også, udover borgerlig? Og de skal som bekendt støtte hinanden de to?

 82. Af Lisbeth sørensen

  -

  “En mand må gerne have samleje med sin døde kone” – Det er tilladt inden for islam og er at betragte som “et afskedssamleje”.”

  Jan skal følge Dansk skik. Og skal ikke opføre sig her som han gør i Pattaya..

  “Hver gang, man påberåber sig “det danske folk” spørger jeg, og hvem er så det? ” NPL.

  Det er ihverfald ikke dig..Immigreret jo som jøde fra Rusland, eller var det Tyskland?

 83. Af Arild Ejsing

  -

  Hvis de politisk korrekte havde vidst, hvad de nu begynder at indse, havde de vel haft samme indstilling til den uhyggelige gambling med vort land, som vi , der kendte den islamiske sandhed, havde. De må have vidst, at de ikke vidste noget om rækkevidden af deres beslutningers følger, derfor skylder de os at forklare, hvorfor de ikke stoppede op og undersøgte lødigheden af vore påstande, inden de fortsatte med at ødelægge det fællesskab, der i tusind år har været specielt dansk.
  For os har det været som råbende i stormen at advare mod strandbad i uvejr og alligevel se folk drukne i hobetal sammen med dem, der måtte helt ned til vandkanten for at advare.

 84. Af KIm r.. OlSe n

  -

  Hvem er jeg idag?
  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de røde.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Er jeg Jen sen, Guude, Lis beth, Harald.
  Jeg skriver falske indlæg i alle navnene. det har jeg lov til.
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne. Når jeg indsætter mine syge racistiske og perverse indlæg.
  Mine drenge er væk.
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???

 85. Af Henning Svendsen

  -

  En stat opstår når flere slutter sig sammen og bygger et plankeværk og derfor er det ligegyldig om de har kommunefarvet eller det er sort–deres fælles fjende er alle dem der forsøger at trænge ind uden at banke på-ja sådan opstår en nationalstat og se bare hvad der foregår under de spanske himmelstrøg,at få foden under eget bord det ligger i vores Gener. så Nationalstaten er en million år gammel opfindelse
  Og nu vare det vel ikke længe før vi ser en Befalhavende Proffessor trampe rundt med Dansk Jægerforbund på slæb og lege Politi

 86. Af viggo jensen

  -

  Ja n pe te r sen er klog og skarp på nogle pu nkter, men forbløffende stupid på andre punkter. Og han skulle da være den sidste til at snakke om ævl og een-rillede grammofonplader. I betragtning af hans evindelige snak om fake news og om at USA selv angreb de to tårne i New York.

 87. Af viggo jensen

  -

  Bortset fra det, så se den korte, 24nyt.dk, 180gra og snaphanen samt BT ang. den terror
  og vold der breder sig i Danmark, Sverige og hele Vesteuropa. Se også you tube: mer kels migrant crisis.

 88. Af BENt JEnSe n

  -

  Stem på danskernes parti.
  nazis terne er blevet for vattede.
  Vi skal have etnisk udrensning i danskernes land.
  Læs snapsehanen og den korteste.

 89. Af viggo jensen

  -

  Kl. 17.50 og 18.18 er antagelig falske indlæg sat på af en flittig og velkendt debat-trold.

 90. Af Maria Due

  -

  Snart vil der være had overalt, og hvorfor i alverden skal der nu igen soldater til Afghanistan, det nytter jo ingenting. Lad dem da for h…… løbe rundt og slå hinanden ihjel, hvis de ikke kan finde ud af andet.

  Indlæg i filter

 91. Af lisbeth sørensen

  -

  ” da Søren Krarup i mine øjne havde ret, mens Uffe Østergaard tog fejl. De to skændtes i virkeligheden om begreberne pligt og forankring. For Krarup er vi sat i en skabt virkelighed, hvilket forpligter enhver på det konkrete, der findes lige udenfor døren. Østergaard, derimod, dyrkede den aften idéen om, at mennesket langt hen ad vejen definerer virkeligheden selv, og værdikampen er nært knyttet til dette møde mellem troen på det skabte og troen på menneskets egen magt. Men betyder det så, at folk som Mette Frederiksen og Dan Jørgensen nu taler ud fra en tro på det skabte?”

  Vi skaber vores egen virkelighed. Men naturligvis skaber vi den mod alle odds imod top 1% ageren i det kapitalistiske samfund ,der er løbet amok i magtejerskab af landet med 40% ejerskab af alle Danske værdier.

  Selvsamme 1% der sidder på 90% af alle politiske partier, og ønsker flere og flere indvandrere, løndumpere og velfærdsforringere da dette gavner dem mest. Derfor blå blok altid støtter op om det projekt.

  Fx. set ved at VKO mere end fordoblet indvandrerantallet over lo år, end lo året før?

  Og at den nuværende liberalistkloakregering har indført over 2oo.ooo fremmede arbejdssøgende til DK siden de kom til, og endnu en ny rekord.

  Mette Frederiksen og Østergaard er sådan set også borgerlige..Blot af en lidt mere moderat karrakter..Man skal over til Ø før man finder politikere der virkelig bekymrer sig for -99%, og ser den virkelighed der vil gavne flest Danskere..

  Hvis Ø gik ind for den strammeste indvandringspolitik, vil det uden tvivl hurtig blive landets største politiske parti.

  “Af viggo jensen – 2. oktober 2017 18:23
  Kl. 17.50 og 18.18 er antagelig falske indlæg sat på af en flittig og velkendt debat-trold.”

  Så viggo Bent..Nu må du ikke åbenbare at du er begge..Det er imod debatreglerne.

 92. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos et par tårne, google 9/11 hoax (bedrag) og bliv bare en anelse mere vidende.

 93. Af bEnT jeNS en

  -

  Er Viggo jen sen konvertit?

 94. Af L. s.ørensen

  -

  ” da S…øren Kra…rup i mine øjne havde ret, mens Uff..e Øste.rgaard tog fejl. De to skæ..ndtes i virkeligheden om begreberne pligt og forankring. For Krarup er vi sat i en skabt virkelighed, hvilket forpligter enhver på det konkrete, der findes lige udenfor døren. Øs..tergaard, derimod, dyrkede den aften idéen om, at mennesket langt hen ad vejen definerer virkeligheden selv, og væ.rdikampen er nært knyttet til dette møde mellem troe.n på det skabte og troen på menneskets egen magt. Men betyder det så, at folk som Me.tte Frede…riksen og D..an Jø.rgensen nu taler ud fra en tro på det skabte?”

  Vi skaber vores egen virkelighed. Men naturligvis skaber vi den mod alle odds imod top 1% ageren i det kapitalis..tiske samfund ,der er løbet am.ok i ma.gtejerskab af landet med 40% ejerskab af alle Danske værdier.

  Selvsamme 1% der sidder på 90% af alle politiske partier, og ønsker flere og flere in..dvandrere, lø…ndumpere og ve..lfærdsforringere da dette gavner dem mest. Derfor bl..åblok altid støtter op om det projekt.

  Fx. set ved at V.K.O mere end fordob.let indv.andrerantallet over lo år, end lo året før?

  Og at den nuværende lib.eralistklo.akreg.ering har indført over 2oo.ooo fremmede arbejdssøgende til DK siden de kom til, og endnu en ny rekord. …..

  Me.tte Fred.eriksen og Øst..ergaard er sådan set også bor.gerlige..Blot af en lidt mere moderat karrakter..Man skal over til Ø før man finder politikere der virkelig bekymrer sig for -99%, og ser den virkelighed der vil gavne flest Danskere..

  Hvis Ø gik ind for den stramme.ste indvan.dringspolitik, vil det uden tvivl hurtig blive landets største politiske parti.

  “Af vi..ggo jens..en – 2. oktober 2017 18:23
  Kl. 17.50 og 18.18 er antagelig fals..ke indlæ.g sat på af en flittig og velkendt debat-tro.ld.”

  Så vi..ggo Be.nt..Nu må du ikke åbenbare at du er begge..Det er imod deb.atreglerne. En enkelt personlighed om dagen tak, så kan man holde styr på det..

 95. Af JeNs HaNseN

  -

  Hvad hedder de piller, som din skræklæge giver dig, viggo jensen ?

  Det må virkeligt være noget codylt lort med smæk i, så tummelumsk, som du er.

  Så jeg ville være dig taknemmelig, hvis du vil oplyse mig navnet på pillerne, for dem MÅ jeg prøve!

  På forhånd tak.

 96. Af L. s.ørensen

  -

  ” da S…øren Kra…rup i mine øjne havd e re t, mens Uff..e Øste.rgaard to g f ejl. De to skæ..ndtes i virkelighe den om begre berne pl igt og forank ring. For Krarup er vi sat i en sk abt virke lighed, hvilket forpl igter enh ver på det ko nkrete, der findes lige udenfor døren. Øs..tergaard, deri mod, dyrke de den aften idéen om, at men nesket langt hen ad vejen definerer virkeligheden selv, og væ.rdikampe n er nært kny ttet til dette møde mellem troe.n på det ska bte og tro en på mennes kets egen ma gt. Men betyder det så, at folk som Me.tte Frede…riksen og D..an Jø.rgensen nu taler ud fra en tr o på det ska bte?”

  Svaret ligger i fifleriet til disse dybe spørgsmål..

 97. Af L. s.ørensen

  -

  ” da S…øren K..ra…rup i mine øjne havd e re t, mens U.ff..e Øste.rgaard to g f ejl. De to skæ..ndtes i virkelig.he den om begre berne pl igt og fora.nk ring. For Krar…up er vi sat i en sk abt virke lighed, hvilket forpl igter enh ver på det ko nkrete, der fin.des lige ud..enfor d.øren. Øs..tergaard, deri mod, dyrke de den aft.en idé..en om, at men nesket langt hen ad vejen defi..nerer virk..eligheden selv, og væ.rdika..mpe n er nært kny ttet til dette mød..e mellem troe.n på det ska bte og tro en på menn.es kets egen ma gt. Men bet..yder det så, at fol.k som Me.tte Fr..de…riksen og D..an Jø.rgens.en nu taler ud fra en tr o på det ska bte?”

  Svaret ligger i fifl..eriet til disse dyb.e spørgs..mål???..

 98. Af L....uyyt s.ørense.....b

  -

  ” da S…øren K..ra…rup i mine øjne havd e re t, mens U.ff..e Øste.rgaard to g f ejl. De to skæ..ndtes i virkelig.he den om begre berne pl igt og fora.nk ring. For Krar…up er vi sat i en sk abt virke lighed, hvilket forpl igter enh ver på det ko nkrete, der fin.des lige ud..enfor d.øren. Øs..tergaard, deri mod, dyrke de den aft.en idé..en om, at men nesket langt hen ad vejen defi..nerer virk..eligheden selv, og væ.rdika..mpe n er nært kny ttet til dette mød..e mellem troe.n på det ska bte og tro en på menn.es kets egen ma gt. Men bet..yder det så, at fol.k som Me.tte Fr..de…riksen og D..an Jø.rgens.en nu taler ud fra en tr o på det ska bte?”

  Svaret ligger i fifl..eriet til disse dyb.e spørgs..mål???……

 99. Af L....uyyt s.ørense.....b

  -

  ” da S…øren Kra…rup i mine øjne havd e re t, mens Uff..e Øste.rgaard to g f ejl. De to skæ..ndtes i virkelighe den om begre berne pl igt og forank ring. For Krarup er vi sat i en sk abt virke lighed, hvilket forpl igter enh ver på det ko nkrete, der findes lige udenfor døren. Øs..tergaard, deri mod, dyrke de den aften idéen om, at men nesket langt hen ad vejen definerer virkeligheden selv, og væ.rdikampe n er nært kny ttet til dette møde mellem troe.n på det ska bte og tro en på mennes kets egen ma gt. Men betyder det så, at folk som Me.tte Frede…rik..sen og D..an Jø.rgensen nu taler ud fra en tr o på det ska b.te?”

  Vi skab..er vores eg..en vi.rkelighed. Men naturligvis skaber vi den mod alle od.s imod top 1% agere.n i det kap italis..tiske samfun.d ,der er løbet am.ok i ma.gtejerskab af land.et med 40% ejer skab af al.le Dan ske væ r.dier.

  Selvsamme 1% der sidd.er på 90% af alle pol.iti ske parti er , og ønsker flere og flere in..dvan drere, lø…ndumpere og ve..lfærdsfo.rringere da dette gavner dem mest. Derfor bl..åblo k altid støtter op om det pro..jekt.

  Fx. set ved at V.K.O mere end fordob.let indv.andreranta llet over lo år, end lo året før?

  Og at den nuværende lib.eralistklo.akreg.ering har indført over 2oo.ooo fremmede arbejdssøgende til DK siden de kom til, og endnu en ny rekord. …..

  Me.tte Fred.eriksen og Øst..ergaard er sådan set også bor.gerlige..Blot af en lidt mere moderat karrakter..Man skal over til Ø før man finder politi..kere der virkelig bekymrer sig for -9 9%, og ser den virkelighed der vil gav..ne flest Dans.kere..

  Hvis Ø gik ind for den stramme.ste indvan.dringspo litik, vil det uden tvivl hurtig blive landets største politiske parti??.

  “Af vi..ggo je ns..en – 2. oktober 2017 18:23
  Kl. 17.50 og 18.18 er antag elig fals..ke in.dlæ.g sat på af en fli tig og velk endt deb.at-tr.o.ld.”

  Så vi..ggo Be.nt..Nu må du ikke åb enbare at du er be gge..Det er i mod deb.atreglern e. En enkelt per.sonl..ighed om dagen tak, så kan man holde styr på det……

 100. Af L....uyyt s.ørense.....b

  -

  Ok…Lykkedes endelig med 13 nye mærkelige punktum og mellemrum.. 🙂

  Du kan altid slette det, og sætte det første læselige på Sørine..

 101. Af Jan Petersen

  -

  Kære Sørine, høvl da for pokker alle de fakes ud – please.

 102. Af L.,,, .sør,,ens,en,,

  -

  Søri.ne, sæt nu Patt..aya beb.oeren J.an for D.øren? Umen.eskeligt hvorledes du tillader ham at udstille sine ps..ykiske sva.gheder i debatten? Uh.uma..nisti.sk. Giv ham en stol, en fredeligt springvand foran en in.stitut.ion, og med 3 dagli.ge målt.ider.

  Og for gud almægtig, fratag hans pas Danmark, så han ikke rejser til Tha.il.and og misbr..uger bø.rnene og piger..ne der, og fortsætter med at bringe asia.tiske bør.nebr..ude til Danmark?

 103. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så gad jeg godt være i Thailand – eller andre sydlige himmelstrøg – som alternativ til dansk efterår 🙂

 104. Af l sørensen

  -

  Godt forsøg Jan. Ingen køber den. Og vi er flere der ved bedre.. 🙂

  På besøg hos forældrene i DK?

 105. Af Jan Petersen

  -

  Gu’ ved i øvrigt, hvor Sørine befinder sig? Hun er tilsyneladende -2 timer ift dansk tid!

 106. Af Jan Petersen

  -

  Tjekkede lige for sjov verdensuret. Hvis jeg skrev fra Thailand, ville det nu være kl 3 om natten. Tror jeg ville sove på det tidspunkt.

 107. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er det lidt uklogt at agere kvinde, når man skriver som en meget lidt “karl smart” 🙁

 108. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt som alternativ til politisk korrekt vinklet manipuleret stats propaganda news shit fra statens fjerde magt – mainstream medier, så læs lidt om den virkelige multikulturelle virkelighed på f.eks Den Korte Avis. Her den seneste udgave:

  https://denkorteavis.dk/

 109. Af Lisbeth s

  -

  “Af Jan Petersen – 2. oktober 2017 20:00
  Tjekkede lige for sjov verdensuret. Hvis jeg skrev fra Thailand, ville det nu være kl 3 om natten. Tror jeg ville sove på det tidspunkt.”

  Jan skriver altid kl. 3 om natten, så nej..Endnu et godt forsøg.

  så DF udkantsdanmark påstår du nu? Hvornår flytted du retur fra pattaya?I

  Iøvrigt er børnemisbrugerens had mod kvinder, måske noget han burde tage op med hans psykiater? Har vel opgivet?

 110. Af Jan Petersen

  -

  Psykopater har ikke min helt store interesse. Men jeg ville da ønske, at Berlingske havde en debat-moderator, der kunne fjerne de værste navne fakes, net trolls og debat sabotører fra diverse kommentarspor.

 111. Af Kristoffer Hansen

  -

  På P3 er du hvad du høre, og Zulu.dk har jo altid lært vores ungdom at det hele er lige meget. De to organisationer er en flok suspekte slappik junkier, som kun bør dømmes som de terroristsvin de er. Og henrettes på Rådhuspladsen i røven af de satans nazIslamistsvin som de har ført frem i årevis. Genindfør dødsstraffen i dag. Stop Ny nazisterne lige nu.

 112. Af KIM.. oLsE n..

  -

  “AF JE NS HANS EN – 2. OKTOBER 2017 18:59”

  Har jeg skrevet dette indlæg?
  Tak for pillerne viggo.

 113. Af KIM.. oLSe n..

  -

  Undskyld mine mange syge indlæg.
  I så mange navne.
  Jeg har ikke været mig selv siden danskernes parti blev nedlagt.
  Og der ikke er noget nyt på den yderste højrefløj.
  nazisterne er for blødsødne.
  Tak for pillerne viggo og bent.

 114. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Enhver der ændrer evt. radikalt standpunkt må da gerne forklare – men et vigtigste på da være at efterleve.

  Forpligtet – joh, et kan en Krarup da gerne mene, fordi det passer til hans gemyt. Var han eller andre født i en ganske anden kultur med islamistisk tankegang, så kunne det være, at piben fik en anden lyd, og at man derfor slet ikke kunne føle sig forpligtet.

  Det er den frihed vi har med vort demokrati: Til at tænke selv og om muligt ændre til det bedre. Intet samfund kan siges at være færdigt fra hverken din eller min fødsel.

  Men – de fleste af os vil gerne værne om landet og de bestræbelser, der er gjort for at gøre det bedre end vore forfædre måtte opleve en del af tidligere magt og vælde DK. Mere frihed – ellers ville vi sidde stramt i et totalitært system.

  Uffe Østergaard vil foreløbig – hørt på Deadline via Niels Peter Bonde, der var inviteret i forb. med en ny bog af de to – blot sende indvandere til de østligt ligede lande i EU. Det skal nok hjælpe stort på disse strømme!

  Tidl blogger Annelise Marstrand var også inviteret i anledning af en ny bog, hvor hun meddeler, t nationalisme er i orden – det handler blot om, hvad vi lægger i denne nationale følelse. Tjah .. nok bare det samme fra hendes side som på de blogge, hun fik ‘udgivet’ på Berlingske, med el uden mulighed for kommentarer.

 115. Af Niels Larsen

  -

  Jeg forstår heller ikke, hvorfor vi skal sende flere soldater til Afghanistan.

  Hvorfor skal vi forhindre muslimer i at myrde andre muslimer – og spilde både tid og penge på processen?

 116. Af Hr. J.. hA NSen.

  -

  AF NIELS LARSE N – 3. OKTOBER 2017 07:50
  “Jeg forstår heller ikke, hvorfor vi skal sende flere soldater til Afghanistan.”

  Undertegnede forstår ikke, hvorfor Danmark startede med at deltage i krige imod lande som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark.
  Det gør de så nu.
  Eftersom krigene har skabt flygtningestrømme og terror.
  Vores politikere har meget at stå til regnskab for.

 117. Af Birger Nielsen

  -

  Apropos den megen snak om hvornår nationslisme opstod, så må romerne vel være blandt de første og største på det område. Latinerne udbredte deres sprog, regeringsform, gudeverden og overlegne livsform først på den italiske halvø, senere videre til Sicilia (insula est), de latiniserede ibererne, gallerne, helvetiere, store dele af Balkan, Nordafrika etc. Det kneb mere med at få latiniseret grækerne (af respekt for den græske kultur), germanerne og jøderne.
  Et stort og imponerende rige, som dog også opløstes sluttelig med Konstanopels fald i 1453 efter mere end 2000 år.
  Romerne var vel nationalister.

 118. Af Britta Felsager

  -

  Min nu afdøde far var officer i hæren, og da jeg som ung i 70erne ret flabet spurgte ham om, hvorfor vi i Danmark i grunden har soldater, kaserner og officerer, svarede han, at det har vi, fordi vi skal kunne forsvare os selv.
  Jeg er ret taknemmelig for, at han ikke nåede at opleve det, som er sket siden Fogh fik os ind i Irak-krigen, og der som bekendt ikke var noget at komme efter.
  Min far var et fredselskende og diplomatisk menneske, og at det parti, han altid havde stemt på, blev skyld i den misere, vi har været i siden Fogh, ville nok have taget livet af ham. Men Fogh fortryder intet!! Og hvad nytter det, at bekende sine for Danmark katastrofale politiske fejl. Det kan jo ikke gøres om, og de ødelæggende konsekvenser ikke annuleres. Syndsbekendelse og anger er selvfølgelig tiltalende, men Danmark er ødelagt.

 119. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, “Latinerne”, hvem er det? Sjov terminologi, og så glemte du lige det gamle: Graecia capta ferum victorem cepit.

  I længden, og det må du indrømme, så vandt græsk over latin i Østrom.

 120. Af Niels Poulsen

  -

  Birger Nielsen

  Du misforstår begreberne. Romerne var imperialister. Romerriget var et imperium.

  Nogen påstår, at Romerrigets succes (dets lange levetid) skyldes, at de ikke påtvang de underlagte folkeslag den romerske kultur. De nøjedes med at opkræve skatter. Hvad nogen måske ikke ved, er, at romerne, som var udstationeret i provinserne ikke måtte gifte sig og få børn med den lokale befolkning.

  Nationalstaten er på mange måder et defenssivt begreb. Folkeslagets udbredelse er identisk med landegrænserne. Enhver overskridelse af dem … dvs. underlæggelse af territorium, beboet af et andet folkeslag, er imperial.

  Derfor forstår jeg ikke, at nationalisme og nationalstat opfattes så negativt af mange mennesker.

  Jeg opfatter de tre radikale politiske ideologier i det tyvende århundrede som imperiale …

 121. Af KIM R... OLs En

  -

  BRITTA FELSAGER

  Din far var et fjols. Han må have været radikal eller kommunist. En af de fordækte.
  Fogh gjorde det helt rigtige da han angreb Iraq.
  Iraq havde alle typer masseødelæggelses våben. Og blev ledet af en ond diktator.
  Han ventede bare på en chance for at angribe Danmark. Et øjebliks uopmærksomhed om natten. Og bomberne var faldet som byger over Danmark.
  Millioner af muslimer ville have væltet ind i Danmark. Takket være Fogh undgik vi den skæbne.

 122. Af Birger Nielsen

  -

  Latinerne var de, som boede i Latium og talte latin, bl.a. de første romere.
  Når man bygger imperier og påfører andre sine egne nationele værdier, er man vel også en form for nationalist.

 123. Af Henning Svendsen

  -

  Sovjet kaldte Amerika for Imperialister, men Amerika har da en National melodi som vi hører hver dag over Kortbølge og kong Davis rige udviste alle tegn på en Nationalstat som har det kendetegn at ingen udefra skal blande sig i landets indre styrelse gør de det alligevel -så er landet ikke længere en Nationalstat
  Her i landet har vi også vores Nationale Radio og TV og her vil man gerne bevare denne status men kun for sig selv i TV byen -vi andre skal bare underkaste os de overnationale myndigheder som altså også er er nationalister endda de største?

Kommentarer er lukket.