Individ og tildækning

Af Sørine Gotfredsen 117

Det kan undre, at nogen opfatter diskussionen om burka og niqab som værende for ubetydelig til at fylde så meget. Sagen er, at den er uhyre central. Udover det kritisable ved de skjulte ansigter, kvindeundertrykkelse og parallelsamfund er debatten med til at synliggøre vigtige træk i vor tid. For mens visse muslimske kvinder med deres tildækning lægger synlig afstand til danske normer, har de til gengæld taget vores kompromisløse individualisme til sig. Efter at et politisk flertal for et forbud mod maskering i fredags faldt på plads, blev en række tørklædeklædte muslimske kvinder bedt om at give deres holdning til kende. Og deres primære budskab var, at de vil have ret til at gå klædt, som de vil, hvilket de også fandt, at deres trossøstre med hang til burka og niqab skal have. For i Danmark må individet gøre, hvad det har lyst til. Dette udgør essensen af den samfundsmæssige trosbekendelse, som man gang på gang hører muslimer fremsige, og det tragiske er, at vi selv har lært dem den. For den er fremvokset i et samfund, hvor historien og kristendommen gennem årtier er blevet talt ned, mens begrebet ”værdier” er blevet reduceret til luftig tale om frihed, forskellighed og individualitet.

Et resultat er, at en del muslimer hovedsageligt kender dansk kultur som en ydre fernis, og mange forstår for eksempel næppe, hvad en kommunalpolitiker fra Venstre forleden mente, da han sagde, at man naturligvis klæder sig i respekt for det land, man bor i. For hvordan kan man i alvor respektere et land, hvis man er blevet vant til at hævde individets rettighed snarere end at forholde sig til historie og tradition? Kvinderne, der udtalte sig forleden, taler flydende dansk og bliver sikkert udmærket uddannet, men deres ord afslører, at hævdelsen af retten til at gøre, hvad de vil, overskygger en dybere agtelse for virkeligheden, de bor i. Denne holdning er ulyksalig for sand integration. Endsige muligheden for assimilation. Når Danmark ikke i tilstrækkelig grad ses som et sted, man er forpligtet på at forstå og ære, bliver samfundet nemt til en faktor, der modsiger min ret til at være, som jeg vil. Dette sindelag præger tilsyneladende en hel del muslimer, men det præger vel at mærke også mange etniske danskere. For mange er i dag opdraget i den samme sky af selviagttagende værdirelativisme.

I et sådant udflydende rum opstår før eller siden punktet, hvor den liberale ideologi presses, hvilket vi nu ser i Venstre. Liberalisten kan stå lidt rådvild tilbage overfor det individ, der – tilmed med rødder i en fremmed kultur – mest vil sig selv. Under de vilkår må definitionen på den eksisterende kernekultur fastsættes fra oven for ikke at forvitre, idet vi – som en fornuftig Venstre-profil forleden udtrykte det – må ”holde sammen på riget.” Den tildækkede kvinde vidner om nødvendigheden af denne konservative besindelse. Hun repræsenterer ikke blot en lovreligiøs praksis og et kvindesyn, der modsiger dansk kultur, hun åbenbarer også en konsekvens af tidens insisteren på at udleve sig selv som individ. Begge dele er i fri udfoldelse ødelæggende for landet, og mens ærkeliberalisten forholder sig passiv, tilsiger det mere konservative gemyt, at der skal trækkes en grænse. Forbuddet mod burka og niqab bliver næppe det sidste indgreb af sin slags, som vi vil opleve i en tid, hvor normerne udvandes, mens den enkelte står på sin ret. For vi skal værne om den kultur, som vi gennem en lang historie er nået frem til. Og af og til må man gøre det ved lov.

117 kommentarer RSS

 1. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Der står ikke ét ord om burkaer i koranen; der står blot, at kvinder skal klæde sig anstændigt.

  Der står heller ikke e´t ord om kvindelig omskæring i koranen, og sådan er det hele vejen igennem.

  De såkaldte fundamentalister er ikke bogstavtro koranfortolkere, på samme måde som de kristne fundamentalister, der gjorde oprør mod den katolske kirke, var bogstavtro Bibelfortolkere.

  De islamistiske “fundamentalister” er ofte analfabeter, der end ikke er i stand til, at læse koranen.

  De bruger som regel obskure hadither til, at forsvare ekstremt undertrykkende, religiøse traditioner, som der ikke er dækning for i koranen, og som er langt ældre, end islam.

  Kvindelig omskæring er f.eks. en skik, der er mindst 7000 år gammel, og den nævnes ikke engang i koranen.

 2. Af l.. s..ørensen

  -

  Præster skal ikke have lov til at gå i præstekjole mere. Derudover er der noget pædofilt om mandlige præster i kjoler og alterdrengene?

  For det andet er det en sikkerhedsrisiko. Kan begå bankrøveri som sådan, og giver tiltro til de ansatte at åbne bankboksen mv.? Og det selvom de altid har været pengegriske og behagesyge overfor eliten. Såvel som manglet humanisme overfor ateister og folk i andre sekter, som sciien.tology mv. Det er problemet med jer religiøse. Hader alle ikke i jeres egen primitive stamme.

 3. Af j. haNS en.

  -

  At den sorte reaktionære præst Sørine Godfredsen går ind for undertrykkelse af kvinders ret til selv at vælge deres påklædning, det kan vel næppe undre nogen.
  Ingen lejlighed til at besværliggøre tilværelsen for muslimer må undlades.

 4. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan hele diskussionen om muslimsk uniformering i form af – burka, niqab, tørklæde, osv – vel koges ned til . . . . er de brugbare på det danske arbejdsmarked? Det meget korte generelle svar er – NEJ! Af mange forskellige årsager, der intet har med religion at gøre. Det samme er i øvrigt gældende for andre, der evt stiller op i en ku klux klan forklædning. Vågn dog op for pokker fra det der religiøse tågesnak!

 5. Af j.. HAns EN.

  -

  AF JAN PETERS EN – 9. OKTOBER 2017 18:07
  “I øvrigt kan hele diskussionen om muslimsk uniformering i form af – burka, niqab, tørklæde, osv – vel koges ned til . . . . er de brugbare på det danske arbejdsmarked?”

  Det er op til arbejdsgiveren at afgøre.
  Og loven er ret simpel.
  Står man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, så er kasserne lukket.

 6. Af Jan Petersen

  -

  Så hvis kasserne er lukket, er der vel ikke andet end almen kriminalitet tilbage, hvis man stadig vil have til dagen og vejen?

 7. Af j.. HaNse N

  -

  AF JAN PETERSE N – 9. OKTOBER 2017 18:45
  “Så hvis kasserne er lukket, er der vel ikke andet end almen kriminalitet tilbage, hvis man stadig vil have til dagen og vejen?”

  Måske.
  Hvis manden ikke har arbejde.
  Hvor klarer etniske danskere sig i den slags situationer?
  Det ved Jan Peterse n meget bedre end undertegnede.
  Men mennesker som begår kriminalitet. Kommer de ikke lejlighedsvis i fængsel?

 8. Af j.. HaNse N

  -

  AF JAN PETERSE N – 9. OKTOBER 2017 18:45
  “Så hvis kasserne er lukket, er der vel ikke andet end almen kriminalitet tilbage, hvis man stadig vil have til dagen og vejen?”

  Måske.
  Hvis manden ikke har arbejde.
  Hvordan klarer etniske danskere sig i den slags situationer?
  Det ved Jan Peterse n meget bedre end undertegnede.
  Men mennesker som begår kriminalitet. Kommer de ikke lejlighedsvis i fængsel?

 9. Af Niels pedersen

  -

  Hvorfor blokeres seriøse indlæg på mange blogs??? Hvorfor skriver j. hansen hundredvis af perfide indlæg mod blogholderne, mod andre bloggere og mod danskerne i bred almindelighed? Hvad er meningen med hans talløse beskyldninger og anklager? Hvorfor er argumenter som regel helt fraværende? Hvorfor gør regeringen og medierne et stort nummer ud af at 500 indvandrere ikke kommer ind, mens 3000-5000 andre i al stilhed lukkes ind ad bagdøren? Hvad med de storforbrydere der udvises, men alligevel kan blive og fortsætte på fuld forsørgelse? Hvad med de mange migranter som siver ind over grænserne, uden at blive registreret?

 10. Af j.. hANs EN

  -

  God fornøjelse med forbudet.
  At lefle for vælgernes indre svinehund giver visse komplikationer.

  http://politiken.dk/udland/art6151709/Forbud-mod-burka-og-niqab-rammer-en-haj-en-hest-og-en-kold-cyklist

 11. Af mister pedersen

  -

  Hvorfor lukkes der af for nærmest alle seriøse og saglige indlæg??

 12. Af Jan Petersen

  -

  “Men mennesker som begår kriminalitet. Kommer de ikke lejlighedsvis i fængsel?”
  Muligvis bliver de oven i købet udvist, men så pendler man da bare. En EB.dk artikel:

  “Levakovic’er pendler frem og tilbage til Danmark: – Det er helt uacceptabelt
  Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vil indgå aftaler med Danmarks nabolande for at holde Levakovic-klanen væk”
  http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/levakovicer-pendler-frem-og-tilbage-til-danmark-det-er-helt-uacceptabelt/6861667

 13. Af Jan Petersen

  -

  Jeg ved ikke, hvad andre føler. Men personlig føler jeg mig krænket og dybt til grin over at betale skattekroner til det iscenesatte perverterede “menneskerettigheds” show!

 14. Af KRISTIAN MIKKELSEN

  -

  Var det ikke ligesom lidt lettere, hvis muslimske kvinder, der som hovedregel er offentligt forsørget, mødte frem til deres fattighjælp ved kommunekassen eller endnu bedre ved regionskassen, uden burka o.a. narreværk og i begge tilfælde blev betjent af mænd?

  Vi kunne spare en enkelt eskadrille fly.

 15. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Formålet, med et direkte forbud mod, at gå med burka, eller niqab, må være, at hjælpe de kvinder, der bliver tvunget til, at gå med burka eller niqab, men som er for underkuede til at protestere, og de findes.

  Nogle kvinder er så underkuede, at de har internaliseret de ekstremt kvindeundertrykkende normer, og kræver, at andre kvinder også følger dem.

  Det er ofte kvinder, der er “tørklædepoliti” i de muslimske lande, hvor kvinder er tvunget til, at gå med tørklæde, når de bevæger sig rundt i det offentlige rum.

  Det er absurd, at så mange angiveligt progressive danskere forsvarer denne dybt bonerte og ekstremt kvindeundertrykkende skik, som muslimske feminister kæmper for at slippe af med.

 16. Af j. HaNs EN.

  -

  AF JAN PETERSEN – 9. OKTOBER 2017 19:18
  “Jeg ved ikke, hvad andre føler. Men personlig føler jeg mig krænket og dybt til grin over at betale skattekroner til det iscenesatte perverterede “menneskerettigheds” show!”

  Du har tidligere skrevet, at du selv er på overførsels indkomst?
  Jeg er lønmodtager og betaler en del i skat.
  Men jeg beklager mig ikke.

 17. Af Jan Petersen

  -

  Ja, jeg er folkepensionist – i øvrigt folkepension kraftig beskåret pga tidligere arbejdsmarkedspension. Men bloggens omtalte uniformerede muslimske kvinder kommer aldrig i nærheden af en arbejdsmarkedspension. Af den simple årsag, at de fleste aldrig får et job. Og det pisser mig rimelig meget af. Til gengæld opnår de fuld folkepension for ikke at yde noget. Og det pisser mig endnu mere af!

 18. Af Jesper Lund Lund

  -

  Den kommende maskeringslov vil påvirke os alle på den måde, at vi skal sørge for, at vi er identificerbare med vores ansigt før vi bevæger os ud i det offentlige rum. Vi borgere har selvfølgelig krav på at myndighederne udarbejder lister over hovedbeklædninger, som er altid tilladte, tilladte i særlige situationer hhv. altid forbudte. Det har myndighederne gjort i Østrig.

 19. Af Mehmet Sami Gür

  -

  MED FORBUD VIL ISLAM VOKSE

  Jeg går ikke ind for hverken burka eller niqab.

  Men burka og niqab forbud vil give en modsat effekt og folk vil begynde at gå med burka og niqab som protest og modsvar overfor magtens elite.

  Folk vil i massevis konvertere til Islam, fordi det giver i underbevidstheden et budskab til menneskeheden om, at Islam og muslimer er konstant og uretfærdigt under angreb, pres, stigmatisering, undertrykkelse og forfølgelse.
  Det har jeg lært af min gode psykologi lærer.

  Tænk på Islams hurtige opvækst i den vestlige verden blandt vesterlændinge efter 11-09-2001 angrebet. For alle troede og satsede på, at det modsatte skulle ske, ikke sandt?

  Forbud er ikke vejen frem.

  Til det citerer Koranen således:

  “De ønsker at slukke Guds lys med deres mund, men Gud vil af hele sin vilje fuldkommengøre sit lys, selvom de vantro hader det.”
  (Koranen 9/32)

 20. Af Jan Petersen

  -

  Før muslimers indmarch i Danmark havde vi vel kun eet fælles beklædnings klenodie for religiøs tant og fjas – nemlig Julemanden. Alle var med på, at det bare var et eventyr henvendt til børn og andre barnlige sjæle. Nu er pludselig burka og anden form for ku klux klan beklædning oppe i debatten – som et eller andet “seriøst”. Personlig betragter jeg både Julemanden, Anders And og Fedtmule som langt mere interessante tegneseriefigurer end muslimske “hættemåger”!

 21. Af Finn Larsen

  -

  Bloggeren er sådan set bare godt gammeldags faglig misundelig på de muslimske imaner over den magt og indflydelse de har på deres menighed. Den slags har kristne præster ikker haft i mange hundrede år og det ægrer hende.
  Forståeligt nok.

 22. Af Jan Johansen

  -

  “Naturligvis klæder man sig i respekt for det land, man bor i”. Så enkelt er det, og det må vi forholde os til, når vi besøger andre lande, eller vi vælger mere permanent at bosætte os i et fremmed land.

 23. Af Jan Petersen

  -

  Siden i øvrigt hvornår – er danske menigM/K’er pludselig blevet religiøse – bortset fra almen løgn overfor børn mht Julemanden? Det er direkte patetisk at følge religiøse shit debatter!

 24. Af J Nielsen

  -

  “Det er absurd, at så mange angiveligt progressive danskere forsvarer denne dybt bonerte og ekstremt kvindeundertrykkende skik, som muslimske feminister kæmper for at slippe af med.”

  Det er ikke mindre absurd at nogen kan få sig selv til at skrive sådan en gang nonsens. Henvis venligst til ét eneste tilfælde, hvor en person af den påståede observans – eller for den sags skyld en hvilken som helst anden observans inden for det normale politiske spektrum – giver en positiv karakteristik af denne skik.

  Når man forsvarer noget er det fordi man mener det er værd at bevare. Nævn én person, som anfører bevarelse af skikken som begrundelse for ikke at gå ind for forbud. Der kan være andre begrundelser, men påstanden ovenfor er at man simpelthen ønsker at forsvare og dermed bevare skikken, og giver udtryk derfor.

  Jeg har ikke set det. Hvem er det? Én person der påstår at burka er en god ting, og med hvilken begrundelse.

  Ét eksempel. Bare ét. Af de mange.

 25. Af Else Marie Arevad

  -

  Meget skarpsindig analyse af Sørine Gotfredsen, tak for den!

 26. Af I. Hansen

  -

  Bemærk hvor ofte vores frihedsværdier, religionsfrihed og kulturværdier mm tages i brug af muslimer – for derved at udnytte ordlyden til retfærdiggørelse af særhensyn som repræsenterer den netop modsatte værdi.
  Dvs at vores værdier, kultur mm implicit undergraves, når vi lader os manipulere.
  Ja der står meget i grundloven, men man glemmer dels Hensigten med ordlyden og dels samtiden den er skrevet i.

  Nej vi skal ikke have de det dækkende dragter.
  Jeg kører jævntligt gennem Nørrebro og jeg ser ALTID flere af disse, så jeg tror ikke på de estimerede par hu drede på landsplan.

  Jeg har også flere gange delt bus med dem.
  Jeg har oplevet at jeg var 100% sikker på at det var en mand under dragten(fuld burka).
  Det vurderede jeg på kropsbygn og bevægelserne og u-vantheden med at manurere i den.
  Jeg valgte at så af af sikkerhedsmæssig årsag.

  Ud over absurditeten i at usynliggørelse af identitet, ligger en kæmpe utryghed i, at enhver eftersøgt, illegal, kriminel, terrorist mf., blot kan iføre sig dragten – og vupti er man ikke bare usynlig…..der er heller ingen der må kigge under den……ikke engang zonetjek gælder….man er garanterer fri pas…..smart, ikke ? 🙂
  Det er UTROLIGT utrygt !!

  Væk med religiøse klædninger generelt – i skoler og på uddannelser, på off. Arbejdspladser (neutral fremtoning tak).

  Vi skal ikke trues med frygt for mod-mode…..det er der såmænd alligevel , ligesom nogle piger/.kvinder forhandler sig til friheder ved at tage tørklæde på…..nix …..I må tage kampen selv, lige som kvinder i hundrede af år selv har gjort i Danmark/ vesten……og det i en tid uden skyggen af økonomisk sikkerhedsnet.

  Det er ikke religionsfrihed – det uderstøttes ikke engang i koranen – det er kultur..

 27. Af Jan Petersen

  -

  Ku klux klan dragter, burkaer og andet ragelse har ikke noget med frihed at gøre – det er udtryk for det stik modsatte!

 28. Af Vivi Skaalum

  -

  MEHMET SAMI GÜR – jeg forstår faktisk ikke, hvad du skriver.

  Tildækningen af de muslimske kvinder, har jo intet med religion at gøre.

  Og der er mio af muslimske kvinder ude i verden, der ikke tildækker sig, for tildækningen er jo islamisternes værk.
  Da ayatollah Khomeini kom til magten i Iran – ødelagde han livet for Irans frie kvinder, men disse kvinders døtre og pige-børnebørn kæmper idag mod tildækningen, alt det de kan…

  Så ethvert frit og fornuftigt menneske kan selvfølgelig ikke accepterer tildækning af kvinder. Der jo er helt grotesk.

  Men gudskelov ser det ud til, at vi har nogle få gode politikere i Europa, der har fået øjne op for den galskab,
  så også de muslimsk kvinder kan blive frie og indgå i samfundene på lige fod med de europæiske landenes demokratiske befolkninger.

  Ønsker nogen så ikke den frihed, så står det jo enhver frit – at forlade Europa.

 29. Af Vivi Skaalum

  -

  MEHMET SAMI GÜR – jeg forstår faktisk ikke, hvad du skriver.

  Tildækningen af de muslimske kvinder, har jo intet med religion at gøre.

  Og der går mio af muslimske kvinder rundt ude i verden, der ikke tildækker sig, for tildækningen er jo islamisternes værk.
  Da ayatollah Khomeini kom til magten i Iran – ødelagde han livet for Irans frie kvinder, men disse kvinders døtre og pige-børnebørn kæmper idag mod tildækningen, alt det de kan…

  Så ethvert frit og fornuftigt menneske kan selvfølgelig ikke accepterer tildækning af kvinder. Der jo er helt grotesk.

  Men gudskelov ser det ud til, at vi har nogle få gode politikere i Europa, der har fået øjne op for den galskab,
  så også de muslimsk kvinder kan blive frie og indgå i samfundene på lige fod med de europæiske landenes demokratiske befolkninger.

  Ønsker nogen så ikke den frihed, så står det jo enhver frit – at forlade Europa.

 30. Af Vivi Skaalum

  -

  Jeg undskylder dobbelt indlæg, men min computer sagde, “b.dk var for lang tid om at reagere”, så indlægget kunne ikke postes, da jeg trykkede send første gang… Så jeg prøvede selvfølgelig at trykke igen, hvor det så lykkedes.

 31. Af Jan Petersen

  -

  Der er vel i øvrigt generelt ingen dansker, der forstår muslimsk kvinde undertrykkelse. Jeg har flere gange oplevet en ung muslimsk hætteklædt pige – ved kassen – i mit lokale supermarked, og der er bare lukket total af for “social kontakt” på enhver måde. Det er som at handle med en robot! Egentlig har har mest ondt at det stakkels pigebarn, der er bragt i den akavede situation, hvor hun ikke kan opføre sig normalt menneskeligt!

 32. Af Kristoffer Hansen

  -

  Syntes at et niqab påbud til alle muslimske mænd må være på sin plads. Med voldtægt og stening til dem, som viser sit grimme terroristfjæs selvfølgelig.

 33. Af j.. haNs En.

  -

  AF JESPER LUND LUND – 9. OKTOBER 2017 20:02

  God fornøjelse med forbudet.
  At lefle for vælgernes indre svinehund giver visse komplikationer.

  http://politiken.dk/udland/art6151709/Forbud-mod-burka-og-niqab-rammer-en-haj-en-hest-og-en-kold-cyklist

 34. Af Arne Hornborg

  -

  Burkaforbud.
  I mindst 10 år har Folketinget diskuteret om der skal være forbud mod burka.
  NU ser det endelig ud til at forbuddet kommer.
  Det er ikke en dag for tidligt.
  Røsterne er mange, for eller imod?
  Burkaen er kvindeundertrykkende, er et af de mange argumenter.
  Er det ikke et indgreb i den personlige frihed hvis mennesker (kvinder) ikke må gå klædt som de SELV ønsker?
  SELV? Mon dog?
  Mit argument FOR et forbud er af den ganske enkle simple årsag:
  For mig er burkaen og lignende et RELIØST symbol. Et udtryk for og en støtte til Islam.
  Men for mig signalerer det meget mere.
  Islam er ikke alene en religion, den er en uhyggelig LOV-religion.
  Intet sekulært eller demokratisk samfund står over Islam, står over Koranen.
  Koranen er muslimernes Grundlov.
  Det muslimske tro tillader ikke andre religioner.
  Burkaen udtrykker, for mig, at muslimerne ønsker, som det så tydeligt er sket, et parallelsamfund.
  At indføre sharia lovgivningen overalt i den vestlige verden.
  Islam udtrykker, klart og tydeligt, at de VANTRO skal bekæmpes overalt.
  Islamister der påstår de er flygtninge, flygtet fra islamiske stater her til Danmark eller andre europæiske lande, hvorefter de lever efter de islamiske normer og levevis.
  Ikke alene at de selv lever efter de formørkede samfundsforhold, de forventer, ligefrem forlanger at, blandt andre danskerne selv lever efter muslimske regler.
  Eksemplerne er mange. Deres indførelse af parallelsamfund er det stærkeste bevis på at undergrave, underminerer de danske samfundsværdier, det danske demokrati.
  Alt sammen under beskyttelse af den religionsfrihed vi har i det danske samfund, en religionsfrihed som bliver afskaffet hvis Islam får magt som de har agt.
  Det samme med VORT demokrati. Det ønsker de afskaffet til fordel for sharialovgivningen.
  Det gør de under beskyttelse af netop dét demokrati de vil til livs.
  Nogle af de muslimske friskoler afholder sig heller ikke fra indoktrineringer.
  Det samme med flere moskeer der, beviseligt, modarbejder det danske demokrati, de danske, frie værdier.
  Det er sket flere gange at terrorister, mænd, klædt i burka har begået terrorhandlinger.
  Ingen midler er dem fremmede for at nå deres mål.
  Derfor BØR burka og andre maskeringer, tilsløringer forbydes.
  Allerede nu, inden forbuddet er ratificeret, er de frelste, ikke mindst mikrofonholderne inden for blandt andet DRTV i gang med at sætte spørgsmålstegn ved burka forbuddet.
  ,,Hvad NU hvis jeg bliver forkølet og tager at tørklæde om halsen og munden’’?
  ,,Kan MAN også risikere?’’
  ,,Hvordan skal forbuddet håndhæves’’?
  Og lignende tåbeligheder.
  Det er vist ikke SÅ svært af skelne.
  ,,De lande vi altid sammenligner os med’’ er en ofte udtalt sætning.
  Brug det, lær af det.
  Jeg læste i min avis forleden at i Østrig, der har forbud mod burka, havde en politibetjent givet en burkaklædt kvinde en bøde på det der svarer til 1500 danske kroner. Ikke alene havde den burkaklædte fået bøden, politibetjenten havde forlangt at kvinden tog burkaen af.
  Det er naturligvis sådan det skal gøres.
  Muslimerne skal ikke ,,købe sig’’ retten til at gå med burka. Bøden gør det ikke alene.
  Hvis en mandlig betjent her i Danmark er ude for det samme, og hvis den burkaklædte nægter, må hun med på stationen hvor en kvindelig betjent eller anden kvindelig medarbejder foretager det fornødne.
  Muslimerne skal, for en gangs skyld, forstå at det er ramme alvor, at DANSK lovgivning skal overholdes.
  Jeg husker tydeligt fra min ungdom, efter 2. Verdenskrigs afslutning, de mange undrende spørgsmål:
  ,,Hvordan kunne det ske?’’.
  Forhåbentlig kommer Danmark ikke i dén situation igen.
  Forhåbentlig bliver det stoppet, inden det er for sent.
  TØR vi ikke slås for Danmark, Danmarks frihed, dansk demokrati?
  Hvis ikke, så har de mange modstandsfolk der ligger begravet i Ryvangen kæmpet forgæves.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker, forfatter.

 35. Af j.. HAns en.

  -

  AF ARNE HORNBORG – 10. OKTOBER 2017 05:20

  Hornborgs argumenter blev også fremført før og under Anden Verdenskrig.
  Det kostede ca. 6 millioner jøder livet.
  Højrefløjen har intet lært af historien.

 36. Af Jesper Lund Lund

  -

  J. Hansen
  Jeg er imod den kommende maskeringslov. Du forstår ikke ironi.

 37. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jeg har sendt et svar til G ü r. Det var langt.
  Det enten forsvandt, eller gik i filteret. Sørine ville du venligst sæt det ind på bloggen, hvis det er der.

 38. Af Arne Hornborg

  -

  Hr. J. Hansen
  Deres besynderlige sammenligning med de store tragedier jøderne var udsatte for før og under 2. Verdenskrig og ,,fupasylanternes og bekvemmelighedesflygtningenes” besættelse af Europa er uden realistisk indhold.
  De to ting tåler ingen sammenligning.
  De burde i stedet sammenligne nutidens besættelse med tidligere.
  Dér er nok flere lighedspunkter.
  Jeg føler mig overbevist om at højrefløjen, endelig langt om længe HAR lært af historien.
  Arne Hornborg

 39. Af Erik Skifter

  -

  Et forbud mod burka er endnu en af de mange lappeløsninger, som regeringen og DF er fremkommet med. Afhjælper det de voldsomme problemer der er skabt ud af den mislykkede integration af muslimske borgere ?. Nej er svaret. Det får så lidt betydning, at det ikke kan registreres.
  Man undgår at gøre det åbenbare nødvendige, nemlig at begrænse antallet af muslimske borgere. Det er nemlig antallet af muslimske borgere der er problemet for et hvert frit og demokratisk samfund.
  Så beslut dog for hel…. det nødvendige, nemlig at stoppe for al indvandring fra muslimske mellemøstlige og nordafrikanske lande. Al familiesammenføring fra samme lande. Det er enkelt og lige tid og det eneste som virker. Der er intet som forhindre Jer i at gøre det. Det er Jeres land og det er Jer som bestemmer over det. Det er Jer som skal sikre, at Jeres land overlever med den kultur og de normer som vi kender og lever efter.
  Kom så i gang med de nødvendige handllinger.

 40. Af bent hansen

  -

  Chrborg spiller hasard og russisk roulette med det danske folks liv og fremtid. Og der er fem patroner i revolverens seks kamre. Alt i Danmark er ved at være i en sørgelig forfatning, lige fra sundhedsvæsnet og den sociale velfærd til familieværdierne, postvæsnet, forsvaret, politiet, trafiknettet og retsvæsnet osv. Store dele af infrastruktuen er smadret eller solgt for en slik til Saudi-arabien og USA osv.

 41. Af bent hansen

  -

  Frygtelige og grusomme tilstande er ikke fremtid, men nutid. Hundredvis af danskere har allerede mistet livet som en direkte følge af de radikales, SFs og VKs politik. På hospitaler er tusinder omkommet (unødvendigt!) som følge af voldsomme nedskæringer og forringelser. Rødradikales politik har bragt skilsmissetallet op på 75% (fra 1-2%). Og kriminaliteten er MANGEDOBLET.

 42. Af b hansenm

  -

  Fi fungerer oftest fjollet og emsigt, og serveren altid utrolig langsomt. Hvorfor?

 43. Af l. .s...sen

  -

  Borgerlige tror på flere indvandrer.. Det er den venlige blok mht. indvandrer..

  Under VKO mere end fordoblet de antallet over lo år, end lo året før under Nyrup..

  Schluterregeringen åbnet sluserne op for løn og velfærdsforringere..

  Under lavKO er der nu kommet over 2oo.ooo nye fremmede jobsøgende på 2 år og lidt blot. Plus de herboende allerede..

  Nu ønsker borgerlige blok og industrien 7o.ooo nye fremmede igen..
  https://www.business.dk/oekonomi/vismaendene-fremtidens-vaekst-afhaenger-af-stor-tilgang-af-indvandrere

  Deres eneste tanke er industriel vækst til gavn for eliten i top 1% kun. Ingen ideer om interesse for Danskere, Danskhed..Kun penge og uhæmmet vækst baseret på fremmede interessare dem.

  Hornberg..

  Deres ukritiske opbakning til forbryder og apartheid staten Israel, og dermed støtte til genocide af kvinder og børn i Gaza , opbakning til mellemøstlige krige mv. , siger alt nødvendigt.

  Israelske firmaer sælger blandt andet klyngevåben overalt i verden, selvom de er ulovlige. Som man kan læse i B..Men forbryderregeringen der nægter at stoppe det.

  Vi skal have en international boycut mod israel nu.

 44. Af l. .s...sen

  -

  Borgerlige tror på flere indvandrer.. Det er den venlige blok mht. indvandrer..

  Under VKO mere end fordoblet de antallet over lo år, end lo året før under Nyrup..

  Schluterregeringen åbnet sluserne op for løn og velfærdsforringere..

  Under lavKO er der nu kommet over 2oo.ooo nye fremmede jobsøgende på 2 år og lidt blot. Plus de herboende allerede..

  Nu ønsker borgerlige blok og industrien 7o.ooo nye fremmede igen..
  h.ttps://www.business.dk/oekonomi/vismaendene-fremtidens-vaekst-afhaenger-af-stor-tilgang-af-indvandrere

  Deres eneste tanke er industriel vækst til gavn for eliten i top 1% kun. Ingen ideer om interesse for Danskere, Danskhed..Kun penge og uhæmmet vækst baseret på fremmede interessare dem.

  Hor.nberg..

  Deres u.kritiske opbakning til forb.ryder og apar.theid stat.en Isra.el, og dermed støtte til gen..ocide af kvinder og børn i G.aza , opbakning til mellemø.stlige kr.ige mv. , siger alt nødvendigt.

  Is..raelske firmaer sælger blandt andet kly.ngevåb..en overalt i verden, selvom de er ulovl..ige. Som man kan læse i B..Men forbr..yderregeringen der nægter at stoppe det.

  Vi skal have en international bo.ycut mod isr.ael nu.

 45. Af l. .s...sen

  -

  Nyt i fifleriet, og to fra i går også, udover det postet..

 46. Af l. .s...sen

  -

  Nyt i fifl.,,eriet, og to fra i går også, udover det postet..

 47. Af John Rasmussen

  -

  Ævl…

 48. Af Allan Hansen

  -

  @ MSG

  Hvilken koran taler du om?
  https://youtu.be/-x1JsyFrpKg

 49. Af Allan Hansen

  -

  Lidt kendsgerninger om de mange
  forskellige koraner:

  https://youtu.be/RoCwCA93Mng

 50. Af Allan Hansen

  -

  Islam er løgn fra A til Z , slet og ret!
  Det er mig en gåde, at der stadig findes folk,der tror
  på alle islams løgne og bedrag!
  https://youtu.be/780TCApBITU

 51. Af Rasmus Læmke

  -

  Når muslimske kvinder bliver over 45 år gamle, er det en borgerpligt for dem at tildække deres ansigter. For ikke at gøre mændende forskrækkede og få dem til at løbe skrigende bort.

 52. Af krister meyersahm

  -

  Vær nu ærlig – det er jo overhovedet ikke “maskeringen”, tørklæde, burka, niqab, m.v. der er anledningen til manges bekymring for muslimske kvinders frihed fra undertrykkelse fra deres mænds side og hvad man ellers hoster op med af argumenter der kan legitimere et lovindgreb. Det er slet ikke er det ydre der generer men det, der er under klædedragten. Man tåler ganske enkelt ikke muslimer – de skal kende deres plads og rette ind efter samfundsnormen og smide “teltet” som mange kalder deres klædedragt. Så sig det dog lige ud og deklarer tydeligt at Grundlovens og Konventionens garantier om trosfrihed – ikke gælder muslimer.

 53. Af Allan Hansen

  -

  Ex muslim og forfatter Dr. Wafa Sultan
  Mahun var SINDSYG!!! slet og ret en galning!
  https://youtu.be/VL3cIqqik5U?list=PLcxzpHL-KWmzoz4BVJWyq9WbD4XSF4PhU

 54. Af Flemming Lau

  -

  Ja med rettroendes vulgær sminke in mente, var det måske bedre at lade dem fortsætte med at skjule ansigtet bag en sæk. De skræmmer jo folk, med deres bizarre tilbøjeligheder. Men det er jo et valg mellem pest og kolera. På den anden side så vil mere Islam øge den danske og Europæiske mobilisering og det er godt, rigtigt godt!

 55. Af j.. HaNSE n.

  -

  AF ARNE HORNBORG – 10. OKTOBER 2017 07:32

  Højrefløjen har ikke ændret sig en tøddel fra årene imellem 1933-1943. Og til idag.
  1933 til 1943 var det jøderne som højrefløjen forhånede, spottede og forfulgte.
  I dag er så muslimerne.
  Den yderste højrefløj ændrer sig aldig.
  Højrefløjens talerør Jyllands Posten var hitlers talerør i Danmark før Anden Verdenskrig.
  Fra 2001 har muslimerne stået for skud.

 56. Af j.. HANSE N.

  -

  Den yderste højrefløj har muslimer på hjernen.
  Før Anden Verdenskrig var det jøder, som højrefløjen havde på hjernen.

 57. Af b jensen

  -

  J ha n sen har nogle utrolig negative og fjendtlige holdninger til Danmark, danskheden og danskerne selv, og hans lager af anklager og beskyldninger synes uudtømmeligt. Vi danskere beskyldes for millioner af mord i Irak og Afghanistan, mens j hass an aldrig har kritiseret islamisternes mordkampagner mod kristne med eet eneste ord.

 58. Af ViGGo jen sEn.

  -

  B Je nsen er nazis t.
  Vi var sammen i danskernes parti.

 59. Af b jensen

  -

  Sandheden er jo at de radikale (jelved, zenia, østergaard, vestager osv.) samt LA og Alternativet og andre medløbere gerne OFRER Danmark og danskerne, hvis bare den komme igennem med deres skøre og utopiske projekt om at lille Danmark skal redde hele verden.

 60. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Nu er det liberale ikke et tag-selvbord, hvor alt er lige gyldigt og dermed ligegyldgt i forhold heller til beklædning og signaler i øvrigt. Derfor trak Venstre i stop-snoren, hvor en enia Stampe kan få det til, at Danmark i sig selv er blevet til et niqab-land.

  Det er rent sludder, fordi vi vil forbyde niqab og burka og ikke have det inden for dørene. De må finde på et mindre ’støjende’ symbol at gå med, hvis de ikke kan undvære skiltning på en tro. Et kors om halsen og en kalot er dog noget mindre ’støjende’. Og – iøvrigt skal andre ikke nødvendigvis blandes ind i dette, når man bevæger sig i samfundet.

  Men – der er i Sørine Gotfredsens artikel her et udsagn, hvor det ligefrem også er en forkert ting med vores frihed til i øvrigt at gå klædt, som vi vil – kjole, nederdel, lange bukser, støvler korte el lange, alm sko eller med høj hæl, hårfarve og frisure.

  Så hendes budskab er faktisk kun som det islamiske, ensrettethed og ikke individuelle tegn på det enkelte menneske.

  Det er stærkt forstemmende, da vi heller ikke render rundt i folkedragter mere, hvor der dog ville være egns forskelligheder; men en nonnedragt ville sikkert klæde de mange i gråt og hvidt bare ansigtet er frit! Eller hur?

  Det er ikke i orden at forsvare vores kultur på den måde, hvor det indirekte sige, at vi er for individuelle! Det er der mange i rigeligt mange slægter, der har kæmpet for!

  Så – Sørine Gotfredsen kan så lige bruge det liberale islæt i den danske kultur til at nedgøre en frihed (under ansvar) hun heller ikke har forstået.

 61. Af b jensen

  -

  Sandheden er jo at de radikale (jelved, zenia, østergaard, vestager osv.) samt LA og Alternativet og andre medløbere gerne OFRER Danmark og danskerne, hvis bare de kan komme igennem med deres skøre og utopiske projekt om at lille Danmark skal redde hele verden. At det vil ende i KAOS, TERROR, økonomisk ruin, massedød/folkemord og Danmarks udslettelse, IGNORERES…

 62. Af b jensen

  -

  Sandheden er jo at de radikale gerne OFRER Danmark og danskerne, hvis bare de kan komme igennem med deres skøre projekt om at lille Danmark skal redde hele verden. At det vil ende i KAOS, TERROR, økonomisk ruin, massedød/folkemord og Danmarks udslettelse, IGNORERES…

 63. Af b jensen

  -

  J h an sen slynger om sig med falske beskyldninger. Jeg er ABSOLUT ikke tilhænger af nogen form for udemokratisk/folkefjendsk eller totalitær politik.

 64. Af hr. j. HANS en.

  -

  AF B JEN SE N – 10. OKTOBER 2017 13:33

  naziJen sen kan godt lide at bruge racistiske øgenavne.
  Sådan er det jo med hans slags.

 65. Af Maria Due

  -

  Sørine Gotfredsen:

  “som en fornuftig Venstre-profil forleden udtrykte det – må ”holde sammen på riget.”

  Ja. det må vi, men fra de nationalkonservative og især Trykkefrihedsselskabet har angrebene på liberale i mange år været så intense og uretfærdige, at det ligner en endeløs hadkampagne, og det er i høj grad skadeligt for sammenhængskraften og andres syn på dem. Det er sygt at placere så meget had på landsmænd, som man i mangt og meget er enige med. Der ligger også en stærkt ubehagelig magtbrynde bag.

  Muslimerne er langt “dygtigere” til at holde sammen på deres blodige “gudsrige”. Burka og niqab er jo bl.a. en af deres metoder.

  Hvad med i stedet at fokusere på, hvordan muslimske kvinder trækker danske journalister og politikere rundt ved næsen? Forleden var det Clement Kærsgaard, der med små infame midler, oldgamle kvindetrick, blev helt til grin og lykkedes med at trække stakkels Søren Espersen med sig . Fy f… hvor var det ækelt at overvære, at al intelligens blev smidt ud med kloakvandet, mens muslimsk selvoptagethed og selvros for 117. gang fik lov til at blomstre og reflekteres i billigt flitterstads. Fy for f ….

 66. Af Maria Due

  -

  Så er det galt med endnu et indlæg i filteret-

 67. Af Flemming Lau

  -

  Hvor er dog underholdende at høre på rest gruppen af forhærdede kommunister give den som beskyttere af “Vor tids jøder” de rettroende og strubesnits beredte muslimer. De er aldrig kommet sig efter Murens fald og nu skal der hævnes! Kommunisterne gik sammen med Nazisterne om at kvæle Polen i 1939. Nu går de så sammen med verdens 2 største tildækkede religio-ideologi, Islam, hvis anti-semitisme er peppet op med Mein kampf. Endelig, eendeliiigt er de totalitære trillinger samlet i en masse bevægelse!

  Det er i hvertfald hvad de troede under den Islamiske revolution i Iran i 1979. Hvor de iranske kommunister idag…? De er borte, helt borte. Men det er selvfølgeligt meget belejligt, glemt idag. Det er Murens fald ikke!

 68. Af j.. hANSe n

  -

  AF FLEMMING LAU – 10. OKTOBER 2017 15:29
  #Hvor er dog underholdende at høre på rest gruppen af forhærdede kommunister give den som beskyttere”

  At høre på gruppen af forhærdede nazister give den som beskyttere af samfundet er ikke underholdende. Deres tankegods er det samme som nazisterne før Anden Verdeskrig. Dengang var det jøderne som stod for skud. Idag er det muslimerne.

 69. Af Allan Hansen

  -

  Son of Hamas “Allah er en gangster,,!
  https://youtu.be/Vl641IFO10g

 70. Af Flemming Lau

  -

  Jeg troede faktisk at Johnny Hansen var gået på “Pension” Men han er kun i ental. Derimod er Enhedslisten ved at være oppe på 8%. Nu er de heldigvis ikke så totalitære, som de har været. Idag må man da beholde sin tandbørste. Om det så også gælder el tandbørsten skal jeg lade være usagt.

  Vi må bare konstatere at når kommunisterne iklæder sig deres mentale brunskjorter med skrårem, så ender det altid galt. Det har vesten tilgivet for nu!. Anderledes forholder det sig når man med tvedelt tunge vil fremstå som det jødiske folks ven og beskytter.. For er der noget kommunister er så er det anti-semitter. Guruen Marx kunne ikke dy sig. Og hans kumpaner i Rusland vidste nok hvem de skulle bruge som syndebuk efter de selv havde myrdet Zaren i 1871. Specielt i Ukraine fik den nye Zar nok at se til, for at dæmpe prognomerne, men har man vist glemt.

 71. Af l sørensen

  -

  “Når muslimske kvinder bliver over 45 år gamle, er det en borgerpligt for dem at tildække deres ansigter. For ikke at gøre mændende forskrækkede og få dem til at løbe skrigende bort.”

  DF og nyeborgerlige vælgere burde altid gå med telt! Skjuler både ansigtet og fedmen effektivt, og beskytter befolkningen mod de onde øjne der..

 72. Af l sørensen

  -

  “Når mus.limske kvinder bliver over 45 år gamle, er det en borger.pligt for dem at til.dække deres ansigter. For ikke at gøre mændende forskrækkede og få dem til at løbe skrig.ende bort.”

  DF og nyeborgerlige vælgere burde altid gå med telt! Skjuler både ansigtet og fedmen effektivt, og beskytter befolkningen mod de on.d.e øjne der..

 73. Af J.... Hanse n

  -

  AF J HA NSEN – 24. JULI 2017 17:29

  Nå.
  Så begynder den pædofile nazist kim 0 med injurier.
  Det kan det perverse pædofile svin jo sagtens.
  Køteren skriver jo under falsk navn.
  På Day Poulsen blog indsatte naziKim sine syge fantasier om børnesex.
  Det vides, at naziKim er det uønskede afkom efter en tysk nazisoldat og en havneluder.

 74. Af er ik larsen

  -

  Du virker som om du intet forstår af hvad der sker i VORES danmark.

 75. Af erik larsen

  -

  En dag vil der ske ting, der gør at nogle politikere forhåbentlig bliver stillet for retten!
  Hvor ER unge danskere dog dumme, at de finder sig i at migranter – ikke flygtninge – overtager alt hvad de som danskere ellers havde muiigheder for.
  VÅGN DOG OP UNGE MENNESKER (HVIS i er danskere) og forsvar vores land , fremfor at sidde som curlingforældre og drikke cafelatte m.m.

 76. Af C fr

  -

  Rot ter på danske plejehjem, hjemløse der må fryse i gaderne, patienter der omkommer på stribe som følge af “spareøvelser”, farlige voldsforbrydere der løslades hurtigt, så de kan fortsætte deres hærgen, udviste mordere mv. som bliver alligevel, og modtager kontanthjælp, huslejehjælp, gratis lægehjælp, gratis kørekort, pension og diverse ekstra ydelser. Er j han s en se nil eller psyk o pat?

 77. Af R. H a r a l d K r i s t i a n s e n

  -

  Berlingske blogs er ved at forvandle sig til en underlødigt kamp mellem
  “m u s l i m e r”, der hader Danmark og “højreorienterede”, der hader i s l a m og mener, at muslimer er ved at overtage Danmark. Så er der enkelte sjæle, der mener noget andet.

  Det gør det ikke bedre, at de personer, der evt. er muslimer eller forsvarer muslimer, gør deres trosfæller en gigantisk bjørnetjeneste og skader deres sag mere end det gavner. Det står dem selvfølgelig frit for at udtrykke deres foragt for Nordboer og Vesterlændinge. Det står også de højreorienterede frit for at foragte muslimer. Vi har lov til at ytre os. Det der sker er desværre, at der graves dybe grøfter. Vi har brug for at samle nationen og ikke splitter den.

  Berlingske giver ydermere plads til en aldeles ubegavet personchikane, som utallige gange er injurierende.

  Jeg har igennem et år samlet på udtryk og indlæg, som er så grove, at man ikke kan forstå, at et blad som Berlingske lægger spalteplads til.

 78. Af C fr

  -

  E rik la rs en har ret i at danskerne flest er meget tungnemme. Det er vel derfor flertallet bliver ved med at stemme på partier der har snydt dem i årevis. Li s be th/ L sø ren sen er også en net-trold.

 79. Af M. D. Nielsen

  -

  “Jeg har igennem et år samlet på udtryk og indlæg, som er så grove, at man ikke kan forstå, at et blad som Berlingske lægger spalteplads til.”

  Trusler, trusler, trusler! Kan I muslimer da aldrig andet. En af mine venner har også samlet dine under flere af dine falske profiler. Ingen har været mere modbydelige og intrigerende, end du har.

 80. Af j.. haNS EN

  -

  “AF J…. HANSE N – 10. OKTOBER 2017 16:46”

  Så er psykopaten Kim Olse n på banen med et indlæg i mit navn.
  Hvorfor skriver han ikke bare sandheden om sig selv i sit eget navn.

 81. Af C fr

  -

  Den radikale rosa forstår ikke at en blodig konflikt i længden er uundgåelig, uanset hvor pænt der tales til de krævende, utaknemmelige, agressive og voldelige migranter.

 82. Af M Jørgensen

  -

  Det nye salgsnummer fra Løkke og co, er at nu skal det være slut med at man rotter sig sammen i parallelsamfund.
  Jeg ser da frem til at der bliver sat handling bag ordene- så også Gentofte og lignende velhaver kommuner tager deres del af byrden.
  Men sædvanen tro var han ikke særlig konkret da han kom med sit budskab- så mon ikke det hele endnu engang ender i det bare ingenting.

 83. Af finn vestergaard

  -

  Samtlige partier optræder kynisk, korrupt og forræderisk overfor vi danskere. De forærer vores land, byer, kvinder, velfærd, penge, sundhed, jobs, pensioner, arvesølv/infrastruktur og børnenes fremtid væk til horder af migranter. De udleverer os til sygdom og kriminelle. Og de diskriminerer os, så vi nu er 3. og 5. rangs borgere i vores eget land.

 84. Af finn vestergaard

  -

  Partierne optræder skandaløst, korrupt og forræderisk overfor vi danskere. De forærer vores land, byer, kvinder, velfærd, penge, sundhed, jobs, pensioner, arvesølv og børnenes fremtid væk til horder af migranter. De udleverer os til kriminelle og nye sygdomme. Og de diskriminerer os, …

 85. Af kim OlSE n

  -

  Hvem er jeg idag?
  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de røde.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Er jeg Jen sen, Guude, Lis beth, Harald.
  Jeg skriver falske indlæg i alle navnene. det har jeg lov til.
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne. Når jeg indsætter mine syge racistiske og perverse indlæg.
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???

 86. Af Rikke Nielsen

  -

  “…blev en række tørklædeklædte muslimske kvinder bedt om at give deres holdning til kende. Og deres primære budskab var, at de vil have ret til at gå klædt, som de vil…”

  Sympatiske og demokratiske holdninger de muslimske kvinder her udtrykker.

 87. Af L sørensen

  -

  Der er vist ikke tvivl om at Hr.Rosa og Fru.kim er en og samme, nej…

  Forbud mod navneforviring i B tak..Kun et navn pr. blogger, og ikke 4o daglige som prebe.n, som i dag bla. hedder Bent,Erik, c.fr, Finn,b.jensen,John. R, plus det løse, og det blot i denne blog..

  Indskrev også sig selv som Kong. Christian d. 3, på institutionen..

 88. Af L sørensen

  -

  Der er vist ikke tvivl om at Hr.R.osa og Fru.k.im er en og samme, nej…

  Forbud mod navneforviring i B tak..Kun et navn pr. blogger, og ikke 4o daglige som prebe.n, som i dag bla. hedder B..ent,Er..ik, c.fr, Fin.n,b.je..ns.en,Jo.hn. R, plus det løse, og det blot i denne blog..

  Indskrev også sig selv som Ko.ng. Christ.ian d. 3, på instituti.onen..

 89. Af R. H a r a l d K r i s t i a n s e n

  -

  Som jeg har forklaret her på bloggen, er jeg nok mere nordiske end nogen af jer og hverken radikal eller muslim. Jeg har sågar været KFUM og K spejder. Danskerne er meget blandet folk, blandet af daner, hollændere, ungare, polakker, tyskere, hollændere, nordmænd, svenskere, færinge, grønlændere, islændinge, spanier, englændere, amerikanere, afrikanere, div. asiater og folk fra muslimske lande og vi kan fortsætte. Det er det, der er sjovt ved diskussionen om at være dansk. Utallige danskere synes ikke det er fint med sen navne og tager i stor stil tyske navne. I Island var det finere at ændre sit navn fra son til sen. Thorvaldsen, Finsen etc. Sådan er det så meget.

 90. Af R. H a r a l d K r i s t i a n s e n

  -

  M. D. N i l s e n
  Jeg skriver kun i et navn, som du kan læse herover og jeg truer ikke nogen. Jeg vil bruge jeres kommentarer til et grafisk værk.

 91. Af kim oLSE n

  -

  AF FINN VESTERGAARD – 10. OKTOBER 2017 17:47

  Helt enig.
  Danmark har ikke været det samme siden forræderiet imod rigtige danskere i 1945.
  Vi kæmpede imod de kommunistiske asiatiske horder.
  Men blev snydt for sejren.
  Nu er vi i samme situation igen. Endda meget værre. De står i landet denne gang Det slap vi for i 1940-1945.
  Vi er mange gode danske mænd på disse blogs. Maj, Orla Guude, mange Jensener og mange andre som udtrykker sig på samme måde.
  Daniel Carls en har svigtet os. Men en ny fører for os skal nok dukke op.

 92. Af R. H a r a l d K r i s t i a n s e n

  -

  L S hvor mange hundrede navne har du brugt, for at komme ind på bloggene.

 93. Af Jesper Lund Lund

  -

  Vivi Skaalum

  “Ønsker nogen så ikke den frihed, så står det jo enhver frit – at forlade Europa”

  Du afslører her dit hykleri. Du giver udtryk for at en burkalov vil hjælpe undertrykte kvinder, der bærer denne beklædning. Men i bund og grund er du fuldstændig ligeglad med disse kvinder. For hvis ikke de tager beklædningen af, så kan bare forlade Europa. Og deres mand!

 94. Af kIM Ol SEN

  -

  AF FINN VESTERGAA RD – 10. OKTOBER 2017 17:47

  Helt enig.
  Danmark har ikke været det samme siden forræderiet imod rigtige danskere i 1945.
  Vi kæmpede imod de kommunisti ske asiatiske horder.
  Men blev snydt for sejren.
  Nu er vi i samme situation igen. Endda meget værre. De står i landet denne gang Det slap vi for i 1940-1945.
  Daniel Carls en har svigtet os. Men en ny fører for os skal nok dukke op.

 95. Af Orla Guude e

  -

  Helt enig med Ol sen, Vestergaard og jensenener.
  Danmarks skæbne står på spil.
  Som i 1941. Og da var der ingen fjender i landet.
  Det er der nu. Vi må stå sammen. og smide dem ud.Tilbage til muslimistan.
  Og de stjæler vores arbejde. Uanset om vi vil have det eller ej.

 96. Af Allan Hansen

  -

  Saudi Arabien

  Da Mahund blev født (årstal ukendt), var der ingen “muslimer,,
  i Saudi Arabien!
  Da Mahund døde(årstal&dødsårsag ukendt),var der ikke flere jøder og kristne
  tilbage i Saudi Arabien!
  Han tog deres hjem, og deres land!
  Derefter voldtog han deres kvinder og børn og solgte dem som slaver!
  Hvis man kalder det for en slags “hellig mand?
  Så er der tale om en svær psykose – som bør behandles!
  (se ovenfor)

 97. Af Jesper Lund Lund

  -

  Før Danmark indfører en maskeringslov burde man se på erfaringer fra Frankrig. Her gider politiet ikke mere anholde kvinder i burka eller niqab. De hævder at de har mere vigtige opgaver end at anholde fredelige møder, der henter deres børn.
  I Østrig er en cyklist med halstørklæde ved ansigtet for ikke at fryse, blevet stoppet af politiet. Politiet bad cyklisten om at tage halstørklædet af, da de ikke mente det var koldt nok til at have halstørklæde ved ansigtet.

  Vi må undgå den samme farce i Danmark.

 98. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos overskriften – Individ og tildækning – en ret sigende artikel på EB.dk

  “Hård tone på Nørrebro: Mand hældte øl ud over niqab-kvinde med 5 børn
  Hun går tildækket for at være nærmere Gud, og hun vil hellere i fængsel end smide sin niqab. 27-årig dansk-palæstinenser fortæller om sit liv.”

  Lidt tekst fra artiklen – – “Jeg ved, hvor hårdt det er med folk, der råber efter en.

  Sådan siger en anonym dansk/palæstinensk 27-årig kvinde til Format i et interview om at bære niqab i et Danmark, hvor politikerne – og et ganske stort flertal af borgerne – mener at den slags beklædning skal forbydes.
  Kvinden – som har 5 børn og går i 10.klasse på en skole med maskeringsforbud – tager de fleste af timerne on-line.”

  Et meget simpelt spørgsmål – hvorfor i himlens navn går vedkommende overhovedet i 10. klasse on-line, når “spøgelset” ALDRIG vil få et job på det danske arbejdsmarked? Det har ikke noget med hverken religions- eller anden frihed at gøre. Det er helt enkelt en grov udnyttelse af vort demokrati! Læs hele artiklen her:

  http://ekstrabladet.dk/nationen/haard-tone-paa-noerrebro-mand-haeldte-oel-ud-over-niqab-kvinde-med-5-boern/6863481

 99. Af Flemming Lau

  -

  Nå! Vi kom fra Murens fald, og at der er folk der ikke kan slette de traumatiske billeder af ruinerne fra hukommelsen. De kaldes populært kamikaze piloterne. De har det som selvmorderne, de vil gerne have nogen med i faldet. Vel! det bliver bare ikke med mig og mine.

  Det kan undre at man for at bevise sin internationale horisont, føler sig kaldet til at kaste vrag på sit fædreland og dets værdier. Jeg mener at advokadering for formummede mennesker, svarer til at se igennem fingrene med jøder i KZ tøj i fremtidens Danmark hvis kommunister og islamister fik magt som de har agt.

  For de 3 totalitære ismer har jøden altid været fremragende som syndebuk. Marx var benhård anti-semit. Og hans kumpaner i Rusland brugte jøderne som syndebuk,, efter de selv havde myrdet Zaren i 1871. Den nye Zar fik dog stoppet de værste jøde pogromer i ukraine hvor kommunistiske agitatorer havde oppisket til jødehad. Det er desværre deres mest yndede disciplin, altid at give jøder, kritikkere eller samfundet skuulden. Men for den der elsker evindelige gentagelser, Okker gogger Gummi klokker, må det være som at komme i himlen at blive totalitær. Bare vi andre må blive fri.

 100. Af l sørensenn

  -

  Fru Harald,

  Du har tilkendegivet at skrive i falsk navn her i debatten. Dette er imod debatreglerne.. Som du ved måtte jeg dumpe dig på arkitektskolen da du simpelthen var for doven, og kun ønsket at tegne får..

  Naturligvis kan man være dansker. Og kulturen her er unik, ateistisk, oplyst modsat Island.
  Derudover lukkes der ned for islandske her pga af masserafnassere i i det danske su-uddannelse og velfærdssystem. Tusindvis af jer. Dansker før fremmede fra Island tak.

 101. Af M. D. Nielsen

  -

  R. H A R A L D K R I S T I A N S E N – 10. OKTOBER 2017 18:37

  Kender man de sociale koder, ser man straks, at dine profiler er falske.

 102. Af li....s s.øren.sen

  -

  “Marx var anti-semit ”
  Lau

  Marx var jøde. Og det er ikke unormalt at jøder er anti-semitter nej..I israel er de fleste jøder anti-semitter mod palæstinensere fx.

  Marx er dog en undtagelse..Og eksisteret før Israel blev til, og så det gode, retfærdige i alle. Om han ville have været anti-semit i dag, ligesom mange jøder? Tvivler. Der er nogen få der, der ikke er anti-semitter. ER overbevist om at Marx ville tilhøre disse.

 103. Af li....s s.øren.sen

  -

  “Jeg skriver k.un i et na.n, som du kan læ.se herover og jeg tr.u..er ikke nogen. Jeg vil bru.ge jeres kom..me.ntarer til et gr.afisk v…ærk.”

  Svar.. FR.u. ha.ra.,,ld har tilkendeg..ivet at skrive i fa.lsk na.vn her i de.ba.tten..imod deb..atre.glerne ellers.Hvorl.edes vil en så un.derbega..vet f.år.epa.sse.r være istand til at omdanne vores store tanker til et grafi.sk værk, og hvorledes skal dette foregå? Alt du tegner, ligner jo et f.år? eller lidt ihvertfald-med god fant.asi-tale.ntløs som du er..

 104. Af Flemming Lau

  -

  L.S.
  Ville Marx have været anti-semit idag? Måske ikke!
  Ville Marx have været Stalinist? Næppe!
  Ville Luther have være anti-Semit idag? Næppe!
  Ville Adolf Stoecker og w Marr? Klart ja fordi de opfandt begrebet i 1878 & 1879!
  Ville Ulrikke Meinhof ? Klart ja!
  Ville Jules Guesde ? Klart ja! “Socialisme er anti-semittisme!” Sagde han i 2017!

  Tyrkeren Taylan Can blev af tysk domstol dømt for anti-semittisme. Hans dække med anti-zionisme blev hældt ned ad brættet.

 105. Af R. Harald Kristiansen

  -

  M (aria). D (ue) Nielsen
  Skriver du kun med ét navn? Nej det gør du ikke. Det kan vi se her. Kender du selv de sociale koder? Jeg lader det stå ubesvaret.
  Jeg skriver under ét navn og arbejder med det jeg siger. Ja Maria Due det er svært at finde ud af, om folk skriver i mange navne. Jeg gør ikke. Og jeg maler og laver grafik ved siden af mit arkitekt/designvirke. Hertil skal jeg bruge blogsvarene. Jeg føler mig i øvrigt ikke bedre, (som du har skrevet før), end danske designere. Jeg er vokset op i dansk arkitektur og designtradition og føler mig som en del af Danmark, men også Island og Finland. Og jeg har undervist i mange år.

  Jeg vil så fortsætte med min tidligere kommentar om ordet skuld og nornen Skuld. Skuld kan både betyde gæld og at stå i gæld til nogen med noget. Ordet skylda (pligt) på islandsk, som er i familie med ordet skuld, betyder pligt og denne betydning af ordet er relateret til verbet at skulle, i gamle dage at skulde på dansk. Bare for at udvide diskussionen. Ordet findes også i tysk.

  Du virker meget lidt dansk, mere norsk. Du har boet i Norge siger du.
  Nordmænd er efter min opfattelse smålige, selvglade, opblæste og moralske.
  Islændinge kan generel ikke lide nordmænd, selv om vi til dels har samme gener. Nordmænd har aldrig stået os bi med noget og fordrevet os fra fiskeri i Smugan. Da silden forsvandt i 60erne på grund af norsk og islandsk overfiskeri, så totalfredede Island silden i mange år. Nordmænd blev bare ved med at fiske. Nordmænd er en grådig nation. Norge vil både eje Nordpolen og Sydpolen. Jeg har arbejdet med nordmænd og et af mine familiemedlemmer har været norsk gift. Det var ikke lykken.

 106. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Maria er du også L S? Ja hvem ved. Jeg gør ikke. Hvor blev Teddybjørnen af? Pist firsvundet, da L S kom på bloggen. Tegnhelvedet fortsatte dog.
  Ja L S dine tekster kommer til at stå på en af mine grafiske arbejder.

  Billederne skal hedde Foreviget vrøv og tanker i tiden 1-1000. Vær stolt af at blive foreviget. Den næste serie kommer til at hedde
  Burka eller badeforbud i bikini. 1-1000.

 107. Af l.... sørensen

  -

  Af Flemming Lau – 10. oktober 2017 23:06

  L.S.
  Ville Marx have været anti-semit idag? Måske ikke!

  Spørgsmålet er idiotisk Lau, da det betyder at han som jøde er imod andre jøder..

  Dog ville han have været ekstremt kritisk mod religion, fornuftig, klog og saglig som han var. I dag er der kun et par på højrefløjen der er anti-semitter og mange millioner semitiske jøder og palæstinensere..

 108. Af l.... sørensen

  -

  Hr.Rosa..

  Som du ved måtte jeg dumpe dig på arkitektskolen, da du kun tegnet “får” i timerne..De var endda så talentløse disse tegninger, at flere mente at de kunne være torsk eller fladfisk, men selv det skulle der meget god forestillingsevne til. Det var essentielt blot nogen mørke intetsigende klatter..

  Mht. nassende nordmænd-Islæninge i det Danske Su-uddannelsessystem…Er der nok ca. ligemange. Og det selvom Norge har mange gange større end befolkning. Begge grupper forstår at nasse på danmark..

 109. Af l.... sørensen

  -

  Hr.R.o..sa..

  Er vist selvsamme som kimrosa? KO som han normalt kaldes i B..

  Som du ved måtte jeg dumpe dig på arkitektskolen, da du kun tegnet “få.r” i timerne..De var endda så tale.ntløse disse tegninger, at flere mente at de kunne være tor.sk eller flad.fisk, men selv det skulle der meget god forestillingsevne til. Det var essentielt blot nogen mørke intetsigende kl.atter..

  Mht. na.sse.nde nordm.ænd-Isl.æninge i det Danske S.u-uddan.nelsessystem…Er der nok ca. ligemange. Og det selvom Norge har mange gange større end befolkning. Begge grupper forstår at na..sse på danmark..

 110. Af l.... sørensen

  -

  Hr.R.o..sa..

  Er vist selvsamme som ki.mro.sa? K.O som h.an normalt kaldes i B..

  Som du ved måtte jeg dum.pe dig på arkitek.tskolen, da du kun teg.net “få.r” i timerne..De var endda så tale.ntløse disse tegninger, at flere mente at de kunne være tor.sk eller flad.fisk, men selv det skulle der meget god forestillingsevne til. Det var essentielt blot nogen mørke intetsigende kl.atter..

  Mht. na.sse.nde nordm.ænd-Isl.æninge i det Danske S.u-uddan.nelsessystem…Er der nok ca. ligemange. Og det selvom Norge har mange gange større end befolkning. Begge grupper forstår at na..sse på danmark..

 111. Af Allan Hansen

  -

  Islams slaver!
  https://youtu.be/AJUKjmjDSbc

 112. Af Flemming Lau

  -

  L.S. 11:23.
  Spørgsmålet er altså ikke mere idiotisk, end at den sidste jøde i Iran, næsten dagligt sidder og forbander jøder og Israel. Jeg formoder at han er en tidligere rabbiner, der er smadder sur over, at resten af menigheden er skredet!

 113. Af Allan Hansen

  -

  Læs på dansk klik på det danske flag – og så fremdeles

  https://www.gatestoneinstitute.org/11144/palestinian-normalization-hamas

 114. Af M Jørgensen

  -

  Fordum var der fred på gaden-
  Vægteren havde gået sin runde og klokken var slagen ni.
  MASKERADE MASKERADE
  Nu er freden forbi-

 115. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen.

  Prøv lige at tjekke den palæstinensiske delegations mimik da Son of Hamas åbner munden mod dem i FN…!

  ’Søn af Hamas’ afslører PLOs løgne om Israel i FN
  6. oktober, 40, 2017 Bodil Lanting Slider Udland
  FacebookTwitterE-mail
  Mosab Hassan Yousef (til højre i billedet) afslørede den palæstinensiske ledelses overgreb og løgne i FN den 25. september.
  FNs høring om menneskerettigheder i Palæstina den 25. september tog en uventet drejning, da Mosab Hassan Yousef fik ordet.

  Det gik lige så godt med kritikken af Israel fra PLOs, Qatars, Nordkoreas, Pakistans, Venezuelas og Irans repræsentanter. Men så kom en talsmand fra United Nations Watch, som fik tilhørerne til at vende sig og rulle med øjnene.

  – De begår etnisk udrensning, stjæler, ødelægger folks huse, fælder træer, gennemfører apartheid, kolonisering og statsterrorisme, lød det fra forskellige modstandere af Israel.
  Men da en ny delegeret fik ordet, blev de palæstinensiske ledere hudflettet.

  Insider kritiserer hykleriet
  – Mit navn er Mosab Hassan Yousef, jeg voksede op i Ramallah som medlem af Hamas, indledte manden fra United Nations Watch.

  – Jeg taler her til The Palestinian Authority (PA), som påstår, at de er den eneste lovmæssige repræsentant for det palæstinensiske folk.

  Hvor kommer jeres legitimitet fra? Det palæstinensiske folk har ikke valgt jer, og de har ikke udpeget jer til at repræsentere dem. I har udpeget jer selv, fastslog Mosab Hassan Yousef.

  En kvinde i den palæstinensiske delegation ruller med øjnene og ser ud, som om hun hyperventilerer, mens mændene chokerede vender sig i stolene. De kan tydeligvis ikke tro deres egne ører, da de hører Mosab Hassan Yousefs tale i FN.
  Fotos fra YouTube.
  – I står ikke til ansvar overfor det palæstinensiske folk. Det viser jeres egen totale krænkelse af deres menneskerettigheder. Palæstinensiske borgere og deres udvikling er det sidste, I bekymrer jer om, sagde Mosab Hassan Yousef, mens den ene efter den anden af Israels modstandere så dybt chokerede på hinanden og vendte sig om i stolene.

  Mosab Hassan Yousef fortsatte med at sige, at PA og dets sikkerhedsstyrker selv kidnapper og torturerer palæstinensere og dermed er hovedansvarlige for palæstinensernes lidelser.
  – I kidnapper palæstinensiske studerende fra deres universiteter og torturere dem i jeres fængsler. I torturerer jeres politiske modstandere. Det palæstinensiske folks lidelser er resultatet af jeres selviske politiske interesser. I er den største fjende af det palæstinensiske folk!

  – Hvis Israel ikke fandtes, ville I ikke have nogen at anklage. Tag ansvaret for jeres egne handlinger, sagde Yousef og tilføjede, at PA vildleder folket og det internationale samfund, opildner til konflikt, overtræder menneskerettighederne og misbruger sin magt, bl.a. ved gennem talerne i FN at påstå, at Israel er skyld i de problemer, som PA selv har skabt.

  United Nations Watch arbejder bl.a. for at imødegå anti-israelske fordomme i FN

 116. Af R. Harald Kristiansens

  -

  Burka og niqab, som noget, der hører muslimske lande til, ikke Norden. Traditioner i muslimske lande kræver, at kvinder går med burka/niqab, hvis de vil ud blandt andre. Kvinder har ingen rettigheder i mange af disse lande. De færdes som skygger uden identitet.

  Spørgsmålet er, om det vil gavne disse kvinder med forbud. Forbud er en del af deres dagligdag, uagtet om det er deres mænd, der forbyder dem at gå ud uden, eller om det er deres egne forestillinger om et kvindeliv, som muslim, der får dem til at ville bruge burka/niqab. Skal vi belaste dem med endnu et forbud. Det ville muligvis gøre mere gavn, at det bliver undersøgt, hvorfor kvinder går med burka/niqab i Danmark, end at forbyde disse beklædningsgenstande. Politiet vil aldrig arrestere en kvinde i burka/niqab, loven er valggas. At terrorister ville gøre brug af en burka, eller motorcykelhjelm det kan vi nok ikke forhindre.
  Når vi så når til arbejdslivet, kan disse kvinder ikke leve op til det at kunne stå til rådighed på arbejdsmarkedet. Her må manden efter min mening så forsørge denne kvinde selv, uden tilskud fra staten og kommuner. Vi kan ikke have, at mennesker nægter at leve efter de regler alle andre i landet lever efter. Spørgsmålet er, om økonomien kunne have indflydelse på, at kvinden kaster burkaen/niqaben.

  Tak for teksterne L S. De nye, den med gederne/fårene kommer med på mine grafiske værker. Nu har jeg fået et fint legat for mine tegninger, så bekymr dig ikke om grafikken. Dine formidable vrøvletekster bliver foreviget, i Foreviget vrøvl og tanket i tiden. 1-1000.

 117. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Burka og niqab er noget, der hører muslimske lande til, ikke Norden. Skulle der stå.

Kommentarer er lukket.