Menneskets forvirrede veje

Af Sørine Gotfredsen 124

Der skal holdes godt øje med DRs serie ”Herrens Veje”. Det skyldes, at man altid skal være årvågen angående DRs omgang med kristendom, men også at vi står midt i fejringen af Reformationen. Tirsdag den 31. oktober er det 500 år siden, at Martin Luther offentliggjorde de 95 teser, der indledte opgøret med pavekirken, og med den megen debat om Luther, protestantisme og Danmark i dag udsættes vi for intens inspiration angående fundamentet, vi står på. Det er godt, for vi har brug for at se os selv i lyset af andet end velfærd og rettigheder, men mødet mellem luthersk tænkning og DR-tænkning afslører også, at meget kan mistes. Det lærer vi ikke mindst gennem den ene søn i ”Herrens Veje”, Christian, der på dette punkt i forløbet har modtaget en slags buddhistisk åbenbaring og er godt i gang med at befri sin sjæl for Facebook, faderbinding og anden forurening. Hans bestræbelse har noget temmelig parodisk over sig, men det er bestemt muligt, at den er seriøst ment, for den harmonerer smukt med tidens norm. Nemlig forestillingen om at mennesket kan nå langt gennem den selvorkestrerede renselse.

Dermed repræsenterer Christian en stor modsigelse af det lutherske menneskesyn. Dette fortæller os, at det er risikabelt at søge efter renhed og harmoni indeni, for sætter man sig i vandkanten og mediterer indædt, kan man rode sig ud i selvoptagethed på et højere niveau og gro fast i enten evig bekymring eller frelst hykleri. Intet af det vil gavne hverken andre eller én selv. Mennesket er ifølge Luther først og fremmest skabt til at tjene sit medmenneske, og da vi ikke i hans øjne ved egen kraft råder over det gode, gør vi klogt i at række udefter fremfor at se indad i jagten på mildhed og fred. Ikke desto mindre bliver vi i den moderne tro på individualitet og psykologisk selvanalyse nemt skubbet ind i vort eget klaustrofobiske selskab, hvor det bliver til en bunden opgave at tilvejebringe blivende styrke. Når dette ofte ikke rigtig vil lykkes, kan man måske drives i armene på buddhismen eller forsøge at gennemføre et maratonløb eller dyrke andre tidstypiske kraftanstrengelser, der skal skabe en fungerende personlighed. Jeg-projektet kan snart vise sig at være endeløst.

Set i det lys er det interessant at opleve tidens tv-drama. Provstegården i ”Herrens Veje” er fyldt med forvirrede personer, der er desperat optaget af at finde sig selv, og husk også hvordan stort set alle i ”Arvingerne” befandt sig i kronisk krise i hver sit underlige lukkede rum. Fortællingerne er præget af en næsten hysterisk jagt efter ro og retning, mens man uophørligt ser figurerne drikke og tage piller og skændes og falde bevidstløse om, uden at de formår blot at leve et eneste roligt øjeblik. Den buddhistisk genfødte Christian ligner lige nu parodien på en løsning, og spørgsmålet er, om folkene bag serien selv ved, hvor stor afstand de lægger til det lutherske menneskesyn, ifølge hvilket livsstyrken stammer fra Skaberen og ikke vor egen selviagttagende konstruktion. En del klogere bliver vi, når vi ved, om Christians spirituelle selvransagelse er ironisk eller bogstaveligt ment som den kloge vej frem. Det første vil være originalt. Det andet vil her midt i 500-års-jubilæet være et tegn på, hvor meget luthersk visdom, der efterhånden er gået tabt.

124 kommentarer RSS

 1. Af Flemming Lau

  -

  Der er ingen grund til desperation, når man lærer at vandre med Jesu Ånd, på dydens smalle vej. Nogle lærer det hurtigt! For os tungnemme tager det lidt længere tid og andre lærer det aldrig. Men alle får tilbuddet!

 2. Af ib andersen

  -

  Ja, der bør holdes skarpt øje med DR (og TV2), og tvangslicensen bør ophæves, så næsten 5000 millioner kroner kan overføres til det smuldrende sundhedsvæsen, plus folkepensionisterne og de hjemløse. Yderligere kan der nemt hentes 10.000 millioner ved at regeringen dropper nogle af sine landsskadelige og unyttige projekter. DR fylder os med rød og radikal propaganda, og det er til skade for de fleste danskere.

 3. Af Jimmy Rasmussen

  -

  Rigtig godt skrevet Sørine.
  Godt du tør kæmpe for de kristne værdier.

 4. Af ib andersen

  -

  Rettelse: De 95% af licenskronerne bør fratages DR, og disse 95% bør bruges på sundhed og social velfærd.

 5. Af ib andersen

  -

  Hvis det står til DR, skal Danmark invaderes, besættes og islamiseres. Al kriminalitet skal bagatelliseres. Alle kommunistiske og radikale mærkesager skal fremmes mest muligt. Befolkningen skal fordummes, fordrives og udskiftes. Om de danske familier splittes og ødelægges, om tusinder af danskere, børn som voksne, gøres til tabere, bekymrer ikke DR. Om titusinder af patienter og pårørende påføres frygtelige lidelser og massevis af unødvendige dødsfald, interesserer nok heller ikke DR. Og regeringen/borgen skal da endelig kritiseres så nænsomt, at befolkningen ikke opdager HVOR uduelig og folkefjendsk den er.

 6. Af Jesper Lund

  -

  Et af kristendommens vigtigste bud lyder: “Du skal elske din næste som dig selv.”. Et beslægtet ordsprog lyder: “Man skal elske sig selv før man kan elske andre”.

  At lære at elske sig selv kræver en vis selvfokusering, dvs. fysisk og mental plejning af sig selv.

  Først når man har en indre harmoni, kan man være noget for andre.

 7. Af Kim Ol sen

  -

  Vi naz ister blev forrådt i 1945.
  Derfor tabte vi krigen.
  Men nu stormer vi frem igen.
  Vi vil have vores rettigheder tilbage.
  Hvorfor skal vi rejse til pathaya for at få vores ret til drenge?
  Hvorfor ikke i Danmark?

 8. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “Menneskets forvirrede veje” – så er diverse Berlingske blogs kommentarspor vel et prima eksempel herpå. Bortset fra det, her er Luthers 95 teser – hvis nogen her har lyst til at læse dem. Så kan debatten vel køre videre derfra:

  https://da.wikipedia.org/wiki/Luthers_95_teser

 9. Af Flemming Lau

  -

  Iøvrigt lyder det dobbelte kærlighedsbud “Elsk Herren din Gud og din næste som dig selv!” Andet er citat fusk!

 10. Af Jesper Lund

  -

  “Mennesket er ifølge Luther først og fremmest skabt til at tjene sit medmenneske”

  Hvem mener Sørine er et menneskes medmenneske? Mener Sørine at et medmenneske er det samme som en næste? Hvis det er tilfældet, må det være en lille kreds, som vi mennesker skal tjene, da Sørine i overensstemmelse med den tidehvervske opfattelse tidligere har givet udtryk for at en næste kun er dem, som vi møder på vores vej.

  Eller er vores medmennesker ifølge Luther trods alt hele Jordens befolkning.

 11. Af J H eller L S , een eller to stupide net-trolde

  -

  19.03 er under falsk navn, og teksten er skrevet af j han sen eller l is be th s. (måske er det samme person?) (der måske er stofmisbruger eller senildement?)

 12. Af Jen s Han sen

  -

  Teksten er skrevet af mig.

 13. Af P Christensen

  -

  Hvis Luther var født i vor tid,
  havde han utvivlsomt fået at vide af de venstreradikale,
  at han ikke havde ytringspligt.
  Ikke mindst hvis han havde kastet sig over et åbenbart reformeringsprojekt som islam.

 14. Af Jesper Lund

  -

  Flemming Lau
  Du skriver selv, at det er et DOBBELT kærlighedsbud. Jeg har så tilladt mig kun at fokusere på det jordiske del af budet, da jeg som ateist ikke interesserer mig for den guddommelige del..

 15. Af Allan Hansen

  -

  Anaflabternes verden

  USA har 16 millioner analfabeter ,,,,,,,,,
  Jo da, de har alle gået i Amerikansk skole, og taget
  eksamen – uden at kunne læse og skrive!
  Jo da, det går skide godt i Vesten – vi bliver
  dummere og dummere – der ud af,,,,,,,,

 16. Af Kim Ol sen

  -

  “AF JEN S HAN SEN – 30. OKTOBER 2017 19:29
  Teksten er skrevet af mig.”

  Nej.
  Den er skrevet af mig.
  Hvm ellers.
  Jeg er stolt af at være nazis t.

 17. Af bent mathiesen

  -

  Hvorfor vil ateisten lund ikke hjælpe dem der er få meter væk? Hvorfor skal de absolut være fra Afrika eller muslimske lande?

 18. Af Helge Nørager

  -

  Når et menneske modtager fratrædelses godtgørelser flere gange uden at stoppe, er det rimeligt at tænke over om det menneske har mistet det moralske kompas.
  Når bestyrelsen i det selvskab som har udbetalt millioner til en medarbejder for at stoppe uden at vedkommende stopper består af 15 bogmestre og 3 viceborgmestre og så lige 3 andre.
  Er der noget fundamentalt galt med de folkevalgte lederes moralske kompas også.
  Det er et tag selv bord for de få, og jeg personligt håber at de vil få konsekvenser ved næste valg.
  Med ved godt at de samme ansvarlige vil blive genvalgt og det lovlige tyveri ved højlys dag fortsætte.
  Men skandalen er ikke kun lederens egen mangel på anstændighed, det er at ledelsen består af 15 folkevalgte bogmestre og 3 viceborgmester.
  Og det ville måske være passende at sætte fokus på størrelsen af de vederlag der udbetales for deres store arbejde med at sikre ældre ledere et par ekstra millioner i jobs som ikke er lovpligtigt opslået som ledige.
  Var der nogen som sagde korruption.
  Luther mig her og der, hans tanker om hvad som er dit og mit og fællesskabet er helt sikkert ikke opfattet korrekt af bestyrelsen i det affaldsselskab.
  De kunne godt trænge til lidt søndags skole og undervisning i hvad som er dit og mit og samfundets.

 19. Af s th

  -

  Er det ikke det meste af den politiske “elite”´/folketinget der har mistet det moralske kompas, ligesom visse dele af erhvervslivet og medieverdenen? Hvorfor bliver vælgerne ved med at stemme på partier der har snydt dem i mange år?

 20. Af Lisbeth sørensen

  -

  ” Det skyldes, at man altid skal være årvågen angående DRs omgang med kristendom,”

  Ja, gud bevares at der kom kristendomskritik med, eller blot generelt saglighed om emnet? Fy, nej da..

 21. Af Lisbeth sørensen

  -

  Naturligvis synd hvis DR var ledet af landsby religiøsetosser som Lau, pre.ben- NU ib. plus et par andre nye navne?

  Ville jo betyde enden på oprigtige nyheder og kun fake news..

 22. Af Lisbeth sørensen

  -

  Naturligvis synd hvis DR var ledet af landsby religiøsetosser som L.a.u, pre.b.en- NU i…b. plus et par andre nye na.vne?

  Ville jo betyde enden på oprigtige nyheder og kun fak.e ne..ws..

 23. Af Lisbeth sørensen

  -

  Naturligvis synd hvis DR var ledet af lan.dsby reli.giøseto.sser som L.a.u, p….re.b.en- NU i…b. plus et par andre nye na.vne?

  Ville jo betyde enden på opri.gtige ny..heder og kun fak.e ne..ws..

 24. Af Lisbeth sørensen

  -

  Naturli.gvis sy..nd hvis D..R var led..et af lan.dsby reli.giøs.eto.ss..er som L.a…….u, p….re.b.e……n- NU i…b. plus et p.ar andr.e n.ye na.vne?

  Ville jo betyde enden på opri.gtige ny..heder og kun fak.e ne..ws..

 25. Af L.isbeth sør.en.sen

  -

  Naturli.gvis sy..nd hvis D..R var led..et af lan.dsby reli.giøs.eto.ss..er som L.a…….u, p….re.b.e……n- NU i…b. plus et p.ar andr.e n.ye na.vne?

  V.ille jo betyde en.den på opri.gtige ny..heder og kun fak.e ne..ws..

 26. Af L.isbeth sør.en.sen

  -

  Buddhismen er naturligvis langt bedre end kristendommen..Langt mere anstændigt, humanistisk, altruistisk, elskelig..

  Over historien har den gjort mere gavn end kristendommen, islam, Hinduismen lagt sammen..Faktisk fem gange mere..

  Dalai Lama er altid vidunderlig at følge…

  Kristendommen og islam har kun ført ondskab med sig over tid.

 27. Af L.isbeth sør.en.sen

  -

  Bud…dhismen er naturligvis langt bedre end kris..tendommen..Langt mere anstændigt, humanistisk, altruistisk, elskelig..

  Over historien har den gjort mere gavn end krist.endommen, isl.am, Hinduismen lagt sammen..Faktisk fem gange mere..

  Dalai Lama er altid vidunderlig at følge…

  Kristendommen og islam har kun ført o..ndskab med sig over tid.

 28. Af Allan Hansen

  -

  Et stjerneskud er født!

  Man kunne også fremhæve, menneskets forvirrede om-veje.

  NEJ, livet opstod ikke på vores planet – men kom til os
  ude fra rummet!
  Skabelsesberetningen (6 dage), er så pinlig og latterlig, at man burde skrotte
  denne tåbelige myte!!

  Ny rumforskning – hvad er energi – og hvor kommer den fra?
  Forstil dig to stjerner i kredsløb.
  Til trækning kraften øges og hastighede stiger – for til sidst, at smelte samme
  i en kæmpe eksplosion/fusion – tonsvis af energier, bliver udløst, og en ny
  stjerne er født – sådan opstod vores univers!
  Vi kommer fra stjerne, og til stjerne vil vi blive – Armen

  https://youtu.be/jsGR6QDX7xY

 29. Af AAse PET ersEN

  -

  Hvor er denne Kim Olse n, hvis det ellers er hans rigtige navn, en ækel person.
  Han praler åbenlyst med, at han misbruger børn.
  På nogle blogs sviner han kvinder til.
  Modbydeligt.

 30. Af Flemming Lau

  -

  J.L.
  Beklager at måtte sige det, men du har altså misforstået det dobbelte kærligheds bud
  Det lader sig ikke gøre at skille budet alene af den grund at hele loven, de 10 bud hviler på det. Et lovbrud og du er dumpet. Bare det første bud, ” Du må ikke dyrke afguder!” Eller det ottende bud “Du må ikke lyve!”

  Loven på buddene har et formål, nemlig at vi af et ærligt hjerte skal erkende at vi mennesker er dumpet i kærlighed! Kærligheden kommer et sted fra, og det er ikke fra os selv. På samme måde gælder det vort afkom. Mennesket laver ikke, skaber ikke børn, vi avler del på det som er os oprindeligt givet. Alt andet er mundvejr og lånte fjer!

 31. Af Jesper Lindenskov Andersen

  -

  Sørine Gotfresen’s diktatoriske faderskikkelse’s udtalelse om at være næstekærlig:

  “Jeg, Martin Luther, dræbte alle bønderne under oprøret, for jeg beordrede, at de skulle slås ihjel; alt deres blod er på min skulder. Men jeg henviser til vores Herre Gud, der havde befalet mig at sige det.”
  Martin Luther om oprørske bønder i 1533

 32. Af Flemming Lau

  -

  L. S.
  Ja Buddismen er rigtig rar ved de muslimske rohingyaer i Burma!

 33. Af Flemming Lau

  -

  Hverken kærlighed eller børn er noget mennesket har skabt. Kærligheden er os givet, hvis vi tager imod den og børn er ligeledes blot avl på noget der er os givet. At påstå andet er mundvejr og lånte fjer!

 34. Af Allan Hansen

  -

  @ Lau
  Nu vrøvler du !!!

  Burma har i mere end 1000 år måtte kæmpe hårdt
  for, at holde ondskaben (islam) ude af Burma!
  Burma har altid frabedt sig Jihad,koran,sharialov (apartheid) slaveri
  og børne voldtægt NEJ TAK!

  En Buddhist ville aldrig drømme om, at konverter til islam
  – så heler døden.
  Disse muslimer kommer fra Bangladesh, som har smidt dem ud
  fordi de er fattige analfabeter med mange børn!
  Hvad gør man så? jo man sparker bare døren ind
  hos naboen og tømmer køleskabet, det er et gammelt islamisk
  tricks
  https://youtu.be/UMlZIYdYPew

 35. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos Martin Luther, et interessant læsbart indlæg på Fyens.dk:

  “Fortiede sandheder om Luther”
  https://www.fyens.dk/debat/Fortiede-sandheder-om-Luther/artikel/3194738

 36. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Sørine Gotfredsen

  “Der skal holdes godt øje med DRs serie ”Herrens Veje”.”

  Slap nu helt af, Sørine. Ingen grund til paranoia.

  Det er såmænd bare et stykke tv-underholdningsdrama udarbejdet af en ateist og en kristen. Og lad dog være med at blande Luthers 500-jubilæum ind den diskussion.

  Få dansker kender ret meget til Luther – og endnu færre til hans – var det 59 sætninger i Wittenberg? Det interesserer dem simpelthen ikke. Religion spiller ikke en væsentlig rolle for det store flertal i den vestlige verden.

  Både den jødiske, kristne og muslimske religion har udspillet deres roller. Det har de socialistiske og nazistiske/fascistiske “religioner” også.

  De er alle overtaget af de liberale markedskræfter, som har været den eneste “religion”, der har kunnet løse problemerne med krige, sult og sygdomme. Disse markedskræfter er accepteret af både centrumvenstre- og centrumhøjrepartier. Ekstremistiske kommunister eller højreekstremistiske nationalister kommer ikke til at spille nogen rolle fremover. Ej heller religiøse kristne, muslimer eller jøder. De har hverken den nødvendige viden eller magt til at have en indflydelse.

  Folk frygter islamistiske terrorister, selv om der statistisk set er meget større chancer for at de begår selvmord eller bliver slået ihjel af deres kone eller kæreste.

  Fanatiske imamer kommer aldrig til at bestemme noget som helst i den vestlige, liberale verden.

  Danmarks Radio er ikke ved at ukristeliggøre danskerne.

  Det kan danskerne godt selv klare.

 37. Af Henning Svendsen

  -

  Det er jo helt gak at læse 20:36 !-først troede jeg det var en bemærkning fra Proffessoren i er begge to hjernevasket og kommer med jeres udenad lærte remser som ikke har hold i virkeligheden
  At havne i armene på Buddhismen så er man i gode hænder nu skal man bare fatte den Filosofi der ligger bag
  Det gjorde Jesus og videbragte den til Jøderne men de kunne ikke fatte hvad han sagde og rystede på hovet ligesom 20:36
  Måske skulle Lau lægge frikadellerne til side og indlede en fyre dages sulte strejke så vil han nok få klaret hjernen og ikke længere være på hold med De bedrevidende :Humanister:som nu har mistet deres Dronning og skal til at kåre en ny overjordisk sjæl og hvem ved måske det bliver vores lille Regnedreng Jesper!-han må være et godt bud.

 38. Af j. Ha Nsen

  -

  Det andet vil her midt i 500-års-jubilæet være et tegn på, hvor meget luthersk visdom, der efterhånden er gået tabt.
  Skriver Sørine Godfredsen

  Det går den rigtige vej.
  Luther var en tyran som bør glemmes hurtigst muligt.

 39. Af Helge Nørager

  -

  Absolut læseværdig kronik.

  Og et bevis på at selv en djævel kan blive en engel blot tiderne skifter og et politisk behov opnås ved mennesker som glemmer helheden for at fremme deres krav til andres adfærd.

 40. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “Menneskets forvirrede veje” (bagtil) – jeg gider ikke lige tjekke efter i Luthers 95 teser, men mon han havde den her med . . . . en artikel på EB.dk:

  “Eksperter advarer: Derfor skal du ikke bruge toiletpapir
  Er du helt rent i numsen, når du har brugt toiletpapir – det sættes der nu spørgsmålstegn ved, og her kan du se andre metoder til at holde numsen ren”
  http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/eksperter-advarer-derfor-skal-du-ikke-bruge-toiletpapir/6890885

  NB: Selv efter ihærdig rengøring bagtil – er hovedet muligvis stadig fyldt med religiøs lort!

 41. Af j. Ha Nsen

  -

  Menneskets forvirrede veje
  Skriver Sørine Godfredsen.

  Hvis mennesker ikke er forvirrede.
  Så skal de nok blive det, hvis de falder i hænderne på religiøse fanatikere som Sørine Godfredsen.
  Det er tydeligt, at SG har djævelen lige i hælene.
  Snappende efter haserne.

 42. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  S. Gotfredsen

  I dag er det Reformationsdag.
  Du har formået at skrive et totalt intetsigende indlæg om Luther og dansk TVunderholdning.
  De intellektuelle gaver du åbenlyst besidder, dit talent for at beherske og skrive på det danske sprog, går fuldstændigt tabt.
  Hvad tænker du på?
  Så giv os dog et ordentligt indlæg om Luther og Reformationen.
  Hvad er Luthersk visdom?
  Skriv, forklar, brug de gaver du har fået, til at skrive så vi er enige, rygende uenige, ligeglade eller begejstrede.
  Det indlæg, du har skrevet, er ikke Luther værdigt.
  Kom med et nyt.

 43. Af jens jørgensen

  -

  Selvom man er yderst løgnagtig, skingrende skør, dum som et bræt eller korrupt som bare pokker, kan man sende kommentarer ind til disse blogs. I ubegrænsede mængder. Det fremgår klart af stribevis af underlødige tekster/indlæg. Fra især li s be th og j han sen.

 44. Af Niels Juul Hansen

  -

  I fortsættelse af mit ovenstående indlæg, har jeg følgende tilføjelse:

  I ‘gamle dage’ troede alle, at krig, sult og sygdomme (pest etc.) var Guds straf – og folk fandt trøst i religioner. Derfor var kirkernes verdens magtcentre.

  Senere troede de totalitære kommunistiske, fascistiske og nazistiske regimer, at de var løsningen på alverdens problemer.

  I dag ved vi, at det først var med videnskab og frie markedskræfter, at vi fik løst de tidligere uløselige problemer.

  EU har sikret fred i Europa, markedskræfterne har (næsten) løst verdens sultproblemer – og videnskaben har elimineret de værste sygdomme.

  Ikke Gud.

 45. Af bent jensen

  -

  Luther var en person som havde ret på nogle punkter, og som tog fejl på andre punkter. Hans holdninger til bønder og fattige var usympatiske, og hans sociale forståelse kunne ligge på et lille sted.

 46. Af Niels Poulsen

  -

  “… markedskræfterne har (næsten) løst verdens sultproblemer – og videnskaben har elimineret de værste sygdomme. Ikke Gud.”

  H.C. Andersen: “Gud giver os nødderne, men Han knækker dem ikke for os.”

 47. Af bent jensen

  -

  Ateisten eller konvertitten Juul tager fejl, når han tror at EU har sikret freden, når han tror at sultproblemerne er løst og de store sygdomstrusler afskaffet.

 48. Af bent jensen

  -

  Ju uls viden om verden er vist ret overfladisk. Inden han vil belære andre, burde han sætte sig bedre ind i tingene. Iøvrigt er det mærkeligt som grundige indlæg over fem linjer oftest blokeres, forsinkes eller slettes. (på de fleste blogs)

 49. Af bent jensen

  -

  Indlæg med lidt nærmere forklaring på bl.a. pladderhumanismens totale fallit mht. Afrika er stadig ikke kommet på.

 50. Af Niels Poulsen

  -

  Nutidens kritik af Luther er latterlig.

  At hans oprør ikke var et socialt oprør imod verdslige autoriteter, kan man ikke klandre ham. Mener folk, at han skulle han have kæmpet for moderne folkestyre og parlamentarisme, på renæssancens tid som han levede i?

  At kritisere Luther for, at han talte fyrstens eller kongens sag, svarer til at kritisere Jesus for at sige: “Giv kejseren, hvad kejserens er …”, og at kritisere Jesus for heller ikke at være en social oprører, men i stedet for at tale om det for materialistiske mennesker diffuse Gudsrige.

  Er det netop ikke det fine ved kristendommen, at den ikke er politisk, at den ikke vil indrette en (ideel og retfærdig) gudsstat på jorden? Havde Jesus og Luther ikke netop begået den samme fejl, som Muhammed gjorde, hvis de som han havde udvidet deres religion til også at være en politisk ideologi, som sigter på at etablere et teokrati? Er det netop ikke både Jesus’ og Luthers genistreg, at de adskiller det jordiske og himmelske rige?

  Så det, de historieløse kritiserer Luther for, er faktisk det fine ved ham: at vi fik et jordisk rum at leve i, som ikke er dikteret af kirkens repræsentanter. Jeg personligt glædes over dette sekulære rum, og over at jeg slipper for at være politisk indigneret, som venstrefløjen og ateisterne er det 24-7.

 51. Af Hvorfor favoriseres ævl og platheder

  -

  Er j an p også lidt skør og afstumpet? Vi kan godt undvære ham når han indsender platte og latrinære indlæg, eller med korte mellemrum ævler løs om fake news og om at de to tårne ikke blev ødelagte af islamister.

 52. Af Niels Juul Hansen

  -

  AF BENT JENSEN – 31. OKTOBER 2017 12:15
  “Ateisten eller konvertitten Juul tager fejl, når han tror at EU har sikret freden, når han tror at sultproblemerne er løst og de store sygdomstrusler afskaffet”.

  Jeg har aldrig nogensinde konverteret til ‘ateismen’. Der er bare ingen, der har kunnet overbevise mig om, at der eksisterer en almægtig Gud – og at man løste krige, sult og sygdomme ved at sende bønner og offergaver til denne Gud.

  Og til Niels Poulsen, som skriver: “H.C. Andersen: “Gud giver os nødderne, men Han knækker dem ikke for os”, kan jeg da kun sige, at hvis der virkelig er en Gud, så er det da godt, at han ikke længere overlader det til kirken, og de magthavere, som kirken har støttet, at løse disse problemer, men til hårdt arbejdende videnskabsmænd og forskere.

 53. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Allan Hansen

  “Juul du bør læse lidt historie!”.

  Jeg har altid været interesseret i danmarkshistorien og verdenshistorien, og jeg læser mange historiebøger.

  Det foretrækker jeg til enhver tid, fremfor at læse Den Korte Avis.

 54. Af Lisbeth sørensen

  -

  Lau…

  Din religion har langt flere dødsofre på samvittigheden end islam, jødedommen , buddhismen lagt sammen..

  Din nyopfundne opbakning til muslimer er utrolig sjovt at bevidne..En nyfødt islamist..Vi ved udmærkede godt at alle religiøse stammere hader andre religiøse stammer, pånær netop Buddhismen som praktisere “loving and kindness” mod alle skæbninger..Insekter såsom Lau, såvel som mennesker.

 55. Af Lisbeth sørensen

  -

  Nåh, Så er der endnu en der har åbnet Pre.bens dårekis.te i dag, og solen skinner endda ikke, og det er ikke jUli?

  Der er godt nok mange gode anstændige, ateistiske mennesker ansat i “sygehusvæsnet” i Danmark? De burde have en flidspræmie allesammen…

  Luthers sorte hjerte endte med at lede til 2oo års krige i Europa der dræbte et utal af antal af ukendte millioner..Men nok ca. 3o% af befolkningen.

  Indlægget påpeger vel blot, at kristne som La.u og S. ørine , Li.lleør , Pre.ben er villige til at gøre dette endnu engang? Og derfor må deres magt indskærpes…Fx. vi at fratage religiøse stemmeretten i Danmark? Nedlægge statskirken og indføre brugerbetaling mv.

 56. Af Lisbeth sørensen

  -

  Nåh, Så er der endnu en der har åbnet Pre.bens dårekis.te i dag, og solen skinner endda ikke, og det er ikke jUli?

  Der er godt nok mange gode anstændige, ateis..tiske mennesker ansat i “sygeh..usvæsnet” i Danmark? De burde have en flidspræmie allesammen…

  Luth.ers sort.e hjerte endte med at lede til 2oo års krige i Europa der d…ræbte et utal af antal af ukendte millioner..Men nok ca. 3o% af befolkningen.

  Indlægget påpeger vel blot, at kris.tne som La.u og S. ør.ine , Li.lle.ør , P..re.be.n er villige til at gøre dette endnu engang? Og derfor må deres magt indskærpes…Fx. vi at fratage religi.øse stemme.retten i Danmark? Nedlæ.gge sta.tskirken og indføre brugerbetaling mv.

 57. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  Om noget så var Luther en genial salgs- og markedsføringsstrateg.

  Han vidste nøjagtig, hvordan han skulle sælge reformationstanken til fyrsterne.

  Han fortalte dem, at de ville overtage den katolske kirkes umådelige rigdomme, hvis han bare kunne få lov til at bestemme over befolkningens sjæle, og hvis noget menneske var i tvivl om, hvem der sad på flæsket, så skulle han, Luther, nok give dem klar besked. De ville nådesløst blive nedslagtet.

  Samtidig satte han fokus på et religiøst mindretal, jøderne, der skulle forfølges. Det ville give ro på hans religiøse bagsæde.

 58. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Nå. Så er Lisbeth Sorensen stået op.
  Slut med debatten.
  Alle anstændige mennesker holder sig væk.

 59. Af Niels Poulsen

  -

  “… så er det da godt, at han ikke længere overlader det til kirken, og de magthavere, som kirken har støttet, at løse disse problemer, men til hårdt arbejdende videnskabsmænd og forskere.”

  Og det er godt, at Kirken grundlagde de første universiteter, skoler og hospitaler til disse hårdt arbejdende videnskabsmænd og forskere, som i det mindste må have taget den protestantiske (calvinistiske) arbejdsmoral til sig.

  Og det er godt, at munkene hjalp bønderne med at få mere ud af deres afgrøder, fremstillede lægemidler af urter og forbedrede ølbrygning og spiritusfremstilling (orv, hvor frækt). Hvis deres klostre altså ikke blev overfaldet af vikinger.

  Nej, jeg køber ikke nutidens historieløse nedgørelse af kirke og kristendom.

  Det er underligt, at når Newton kunne anerkende, at han stod på skuldrene af giganter, så kan nutidens scientister og positivister det ikke. Men okay, samtidsabsolutisterne må alle have fået det hvide snit og har skåret båndet til fortiden og dens fremragende mennesker, bedrifter og tanker over.

 60. Af j nielsen

  -

  Meget tyder på at Berl. ikke ønsker oplysende debatter. Debatsabotører, støjsendere og tumper som l is be th får lov til at dominere, mens massevis af seriøse indlæg blokeres.

 61. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  “Og det er godt, at Kirken grundlagde de første universiteter, skoler og hospitaler til disse hårdt arbejdende videnskabsmænd og forskere…”

  Et godt forsvar for den katolske kirke – selv om videnskabsmændene risikerede deres liv, hvis de insisterede på forskningsresultater, der ikke passede ind i Kirkens verdensopfattelse.

  “Og det er godt, at munkene hjalp bønderne med at få mere ud af deres afgrøder, fremstillede lægemidler af urter og forbedrede ølbrygning og spiritusfremstilling (orv, hvor frækt). Hvis deres klostre altså ikke blev overfaldet af vikinger.”

  Dette fik lutheranere hurtigt sat en stopper for i Danmark. Den katolske kirke havde i det mindste fattighjælp. Lutheranere herhjemme fik derimod travlt med heksejagt (i dag dog kun i overført betydning).

 62. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Juul Hansen 13.33

  Eller måske var han pragmatiker? …

  Den måske mere idealistiske Jan Hus lykkedes jo ikke med sin reformation. Han endte med at blive brændt som kætter, hvilket Luther også let kunne være blevet, hvis ikke fyrsten, Frederik 3. den Vise, havde beskyttet ham.

  Gad vide, om de mange af venstrefløjens og de kulturradikale Luther-hadere (som knap nok kender forskel på den katolske kirke og den lutherske) også hader Jan Hus?

 63. Af Troels Fenger

  -

  “Christian” er ikke en virkelig præst.

  Det er en fiktiv præst, der optræder i en tv-serie, der er skrevet af Adam Price, der “…ikke betegne sig selv som kristen, selvom han ligesom mange andre danskere både er døbt og gift i en kirke, samt medlem af folkekirken”

  Hvad med i stedet at diskutere virkelighedens præster i stedet- f.eks. præsten i Tømmerup, der gennem adskillige år begik seksuelle overgreb på børn af begge køn?

  Det ville være dybt naivt, at tro, at præsten i Tømmerup er den eneste præst i Folkekirken, der misbruger sit præsteembede på denne måde, så der er brug for en principiel diskussion om denne sag:

  Er Folkekirken blevet lige så depraveret, som Romer-kirken var blevet i årene før Reformationen?

 64. Af Troels Fenger

  -

  Newton var, ligesom Tycho Brahe, en overgangsfigur mellem alkymi og moderne naturvidenskab.

  Det var i øvrigt en dybt troende, katolsk præst – Chardin de Theilhardt hed han vidst – der regnede sig frem til Big Bang-teorien, der i princippet giver plads til en skabende gud.

  Hvis en religiøs verdensbeskrivelse er sand, så er det naivt at forstille sig, at en sand, religiøs filosofi skulle være enklere at forstå, end f.eks. kvantefysikken, for den sande, religiøse filosofi må jo omfatte alle andre “sandheder” – også kvantefysikken, eftersom at religionerne gør krav på at være filosofiernes “overfilosofi”; den fundamentale sandhed om virkelighedens indretning.

  Sandheden om virkelighedens fundamentale indretning er givet vis ekstremt indviklet, og de religiøse fortællinger, som udgør religionernes verdensforståelse, er blot primitive myter, der ikke besvarer intelligente menneskers dybeste spørgsmål.

  Der er med andre ord ingen, der kan tage patent poå sandheden; vi leder stadig, og det gør de (forhåbentlig) også om tusind år, selvom dogmatikerne hele tiden forsøger, at spærre tanken inde i deres mytologiske idé-fængsler, som de påstår er den endelige sandhed.

 65. Af Allan Hansen

  -

  Alt hvad vi ved om verden har vi lært af naturen, eller
  læst i en bog – måske flere bøger, men det er naturen der
  er det væsenlige,( det er altid naturen der stiller betingelserne),
  det vil sige naturvidenskab: Fysik, kemi, biologi
  og matetematik – alt andet er metafysisk og teologisk abesnak og
  åndelig kvaksalveri. Det handler ikke er om verden – det handler om
  hvad vi tror eller mener om verden.

  Tycho Brahe (1546-1601), var faktisk én af de mænd, der ændrede den
  videnskablige og metodisk forskning – og EFTERFORSKNING.
  Brahe kaldte det “fejlfinding,(hvad vi i dag kalder kritisk tænkning),
  det var vel og mærket hans egen forskning han tænkte på.
  Tycho Brahe havde afsløret flere fejl i de tidlige astrologiske optegnelser, det
  gjorde ham opmærksom på ” fejlfinding,,var vigtig for den vidskabelige udvikling.
  Altså: at finde fejl og svagheder i egne notater og afhandlinger i et forsøg på, at underbygge eller omformulere dem: se det er videnskab – og godt set af Tycho.
  Og det var længe før den skoteske filosof David Hume bragte empirisme
  på formel. Iøvrigt brugte både Einstein og Niels Bohr samme fremgangsmåde.

  Kort om DNA: Nej DNA er ikke et lotto spil!
  ( mennesket betsår af milliarder af celler hjerneceller, maveceller, nerveceller etc.
  – men en celle kan aldrig være
  racistisk!

  Overordnet operer man dem tre overondet DNA profiler.

  1) den Afro-afrikanske DNA.
  2) den asiatiske DNA.
  Og den såkaldte europæiske DNA.

  ( man skal dog ikke overse Eskilmore og Amazonas indianer,som har
  et helt andet DNA.

  Altså: Dit DNA afsløre, om du er mand, kvinde, sort eller hvid.
  Det afsløre også din blodtype, hvor du er født og hvor de forældre
  kommer fra. Den afsløre desværre også din IQ.

  Men hvad mener vi med IQ? – det kan blive en svær nød, at
  knække!
  Der findes ikke noget videnskabeligt belæg for, at påstå
  at en Professor fra Harvard er bedre begavet ind en Indianer
  fra Amazona – Nuvel: Indianieren har måske ikke internet
  – men Professoren ville ikke kunne overleve ude junglen
  fordi han ikke kender til naturens (betingelser) dér.
  Det er med med andre ord omgivelserne og de ydre rammer (naturen),
  der sætter betingelserne!

  Det har man vidst siden oldtiden: Platon og Buddha.

 66. Af Allan Hansen

  -

  Newton og Einstein var begge natur filosoffer idet de begge filosofrede over hvordan “naturen,, hang sammen!
  Med andre ord, det “universal,, som Buddha, Platon,
  Einstein og Darwin taler om er ikke nogen ideologi
  – men noget, der er større end vi kan forstå ( noget der rækker
  ud over vores horisont). Man kunne sige ” du kan plukke et blad
  fra et træ – og vende det op eller ned – og dog er det blot to sider
  af det samme blad!).

  “Det, der er uforståeligt” sagde Einstein,”er, at verden er forstålig” hvilket er et bevis på, at mysteriet ikke er fremmed for den ægte videnskabelige ånd.

  Den kosmiske religion.

  I det kosmiske monosekund er mennesket kun et lille og ubetydelige dyr.

  ”Det evigt ubegribelig ved verden er dens begribelighed” skrev Einstein i 1936. En undren over, at sådanne fjolser som os kan begribe det store under og tumle verden i sin helhed. Men det er ikke en traditionel religiøsitet, der handler om person-guder, som blander sig i menneskets liv og har vilje og vilkårlighed. ”Hvad, jeg ser i naturen, er en storslået struktur, som vi kun kan erkende ufuldstændigt, men som må fylde enhver tænkende person med en følelse af ydmyghed. Dette er en ægte religiøs følelse, der ikke har noget at gøre med mysticisme” skrev Einstein i sine seneste år.
  På samme tid skrev han: ”Jeg tror ikke på en personlig gud, og jeg har aldrig benægtet dette, men heller ikke udtrykt det klart. Hvis noget i mig kan kaldes religiøst, så er det en ubegrænset beundring for verdens struktur, som videnskaben kan afdække den” Allerede 1919 havde han erklæret, at han troede på en gud, der viser sig i altings harmoni, men ikke en gud, der beskæftiger sig med menneskers skæbner og handlinger.
  Det var Einsteins opfattelse, at ”det menneske, der fuldt ud er overbevist om årsagslovens og universalled gyldighed, ikke et øjeblik kan lege med tanken om et væsen, der blander sig i begivenhedernes gang. …

  Han har ikke brug for frygtens religion.
  Dette religionsbegreb er en meget vigtig idehistorisk størrelse, som Einstein er den smukkeste repræsentant for: den kosmiske religion. Den insisterer på den ene side på, at der ikke er en person-gud, en skaber, der sidder og trækker i snorene. Men på den anden side insisterer den lige så stærkt på, at der er en form for orden og harmoni, som vi udforsker gennem videnskaben – og at videnskaben ville blive helt meningsløs, hvis vi ikke troede på, at der fandtes en sådan harmoni. Denne beskrivelse passer temmelig godt på samtidens billede af Einstein: jøden, der ikke troede på den ortodokse jødedom, men heller ikke var kristen, men alligevel var dybt religiøs i sin måde at omgås videnskaben på. Hvis jeg ikke var blevet fysiker, var jeg blevet musiker (underforstået komponist), skrev Einstein. Allerede som syvårig var Albert Einstein er fremragende violinist. Det musiske, det kreative og det dybttænkende menneske synes at være nært beslægtede), som eksempler kan nævnes den tyske filosof F. Nietzsche, som spillede klaver og Arthur Schopenhauer, der spillede tværfløjte, og som stort set levede hele sit liv ved at undervise i musik. Der findes utallige eksempler på denne dobbelte sindighed? Men hvor stammer denne kreativitet fra? Hvad er det, der gør mennesket til et kreativt dyr? Alle kulturer har frembragt én eller anden form for kunst – fra 3.500 års gamle pyramider i Ægypten via 30.000 års gamle hulemalerier i Sydspanien til Flemming Vincents udsmykning af Mozarts plads i 2008.

  Ps. Nu havde Newton og Einstein ingen viden, om buddhisme men det er den filosofi, som de begge taler om – buddhisme er ikke nogen religion i Vestlig forstand men et natur-filosofisk metafysisk “system”. Kun naturen taler sandt!

 67. Af Britta Felsager

  -

  Det hedder i Bibelen: “Du skal elske din næste som dig selv”. Ikke at man skal lære at elske sig selv, for det gør man jo allerede og altid. Den indædte trang til at overleve for enhver pris viser dette. Jesus opfordrer os således til at kæmpe ligeså indædt for vores næste. Det er nok de færreste, der gør det.

 68. Af Flemming Lau

  -

  Henning Svendsen.
  “Jesus fattede Buddismen…!” Den skal du længere ind i storbyen med. Esajas profeternes Jesus i år 700, mindst 100 år før Budda så dagens lys Jesus var i Gosen som spæd, ellers slog han sine folder i Nazareth, indtil Gud sagde ” go!” Og hvad angår dit råd om faste, så vil jeg kvittere med at anbefale dig at turde sætte tænderne i livet. Højreb fx, med krøllfedt, masser af krølfedt suppleret med oceaner af bearnaise. Hvem gider at sidde på en badering, bare fordi ens sædeknogler er ved at skære igennem skind og stol. Det er slet ikke Buddas ideal, hvis man tager hans korpus i betragtning. Det er sygt, og alt for uhyggeligt, at sulte sig for langt tid af gangen!

 69. Af Flemming Lau

  -

  Niels Juul Hansen 00:08
  Ærlig talt, så ser det skidt ud for Ateistisk og Humanisisk trossamfund med at afKristne de 4.3 mio medlemmer af folkekirken. 1000 medlemmer på 15 år er ca 66 om året. Groft regnet vil det tage 65 000 år før ateistisk trossamfund er oppe på samme antal som folkekirken er i dag. På den anden side så er tålmod jo en dyd, såh..

 70. Af Flemming Lau

  -

  Anders Kirkegaard Jakobsen 09:49
  Visdom…?
  Hvad med “Det som var svagt for verden, har Gud udvalgt for at lade det stærke blive til skamme, og det som var uanseligt i verden og foragtet, ja det som intet var, har Gud udvalgt for at gøre det til intet som var noget, for at intet menneske skal rose sig overfor Gud!” På den visdom siger Jesus; “Følg mig!”

  Luthers visdom på sit dødsleje; “Vi er alle nåde tiggere, der er sikkert og vist!”

 71. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen 21:39
  Jeg prøver lige igen. Jeg forsøgte bare at tage lidt strøm på LS. Jeg har tidligere beskrevet rohingyaernes hærgen under krigen til idag i Arakan provinsen. Muslimerne har aldrig forstået at de er deres egen værste fjende!

  Betyder det så at de 2 mio kristne karenere i Burma ikke har problemer…? Nej ! Betyder det at den 1.5 mio kristne del af Sri Lanka ikke har problemer…? Nej !
  Buddhister kan altså også blive arrige, hvilket vi har set i Thailand!

 72. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen
  Jeg vil anbefale dig at se DR’s serie Pest over Europa i 6 afsnit. Den handler om pestens hærgen i Europa i 400 år fra år 1347.

  Den viser at folk gradvist stolede mindre og mindre på kirken, da kirken ikke kunne forklare pestens hærgen og kirkens folk døde også af pest.

  Mon ikke pesten er hovedårsagen til styrkelsen af det sekulære rum i de europæiske lande, inklusiv de katolske lande? Tænk på den italienske renæssance med bl.a. Galileo Galilei.

 73. Af Allan Hansen

  -

  @ Lau, er blind og kan derfor ikke forstå
  naturen!
  Allerede Spinoza bemærker, at Moses umuligt kan have skrevet de fem Moses bøger og Freud bemærker, at der må have været mere end én Moses idet det historiske forløb ikke hænger sammen.
  Lad mig bemærke Thomas Evangeliet, som først blev fundet i 1953 (65 år siden) og sener oversat af Søren Giversen.
  Her hedder det sig ” der er ingen “gud,, og derfor kan jeg ikke være guds søn, der er intet helvede og bønner hjælper ikke
  – lige bort set fra præste – forretningen. “præster søger ikke gud men embede,, Citat: Søren Kierkegaard.
  ( det er først for nyligt, at det er gået op for den danske befolkning, at Søren Kierkegaard var ateist, ak ja.

  Ingen har som professor og teolog Johannes Sløk sat den kristne myte på plads:
  1). Da gud fortalte en historie.
  2). Da mennesket tog magten.
  3). Det absurde teater og Jesus forkyndelse.
  4). Den kristne forkyndelse.
  5. 80 år med gud.
  6). Moralen der blev væk.
  7). Opdagelsen af Mennesket.
  8). Hvad i alverden er verden?
  9). Der religiøse sprog.
  10). Herre giv mig mere vantro! (mere fornuft)
  Jeg har læst alle Sløks bøger og står i stor gæld til ham – det er Sløk, som har lært mig kritisk tænkning. Tak til Sløk!

 74. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Flemming Lau.
  Hvad skal jeg sige?
  Det er to meget smukke citater, du her citerer.
  Hvis det for dig som kristen er visdom, kan jeg da kun have respekt for det.
  Men…Er du ikke også lidt skuffet over Gotfredsens indlæg.
  På 500-året for starten på Reformationen.

 75. Af Jesper Lund

  -

  Britta Felsager
  Dem, som har begået selvmord, elskede de sig selv?

 76. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  “Mon ikke pesten er hovedårsagen til styrkelsen af det sekulære rum i de europæiske lande, inklusiv de katolske lande?”

  Dét tvivler jeg stærkt på.

  Pesten var nærmere en medvirkende årsag til den kristne genvækkelse, som Reformationen jo var, for pestepidemierne medførte meget stor mangel på arbejdskraft.

  Dén pestepidemi, der kaldes for Den sorte Død, var skyld i, at mellem en tredjedel og to tredjedele af Europas befolkning døde.

  Desuden blev pesten spredt meget effektivt i de mange offentlige badehuse, hvor der forekom “hor” af enhver slags, før pestepidemierne satte en stopper for udskejelserne.

  Manglen på arbejdskraft medførte, at det blev vigtigt, at seksualiteten blev fokuseret på reproduktion, hvilket gjorde det nødvendigt, at folk i al almindelighed blev mere “dydige” i bibelsk forstand, så de fødte flere børn, og opfostrede dem ordentligt.

 77. Af Ib Kyv

  -

  J. Hansen skriver: “De har slagtet og brændt millioner og atter millioner af kvinder og børn ihjel.
  Og så klynker de over lidt skriverier hvor deres seksuelle perversioner bliver bevist.”

  Jeg går ud fra, at du tænker på de ultra-højreradikale islamofascister, der hævder, at deres gud giver dem ret til at voldtage småpiger, med henvisning til, at deres “profet” tvang en niårig pige til, at gifte sig med ham, hvorefter han begyndte at voldtage hende systematisk.

  Disse højreradikale fascister “nøjes” ikke med, at helliggøre systematisk voldtægt af børn – de er også antisemitter og antidemokrater, ligesom nazisterne var.

 78. Af kIm oLse n

  -

  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de røde.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Er jeg Han sen, Guude, Lis beth, Harald.
  Jeg skriver falske indlæg i alle navnene. det har jeg lov til.
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne. Når jeg indsætter mine syge racistiske og perverse indlæg.
  Og mine små drenge er væk.
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???

 79. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Kære “du har byttet om på pillerne”….

  Gad vide hvem du egentlig tror, at du narrer med din meningsløse spam?

  Det må være meget få, der ikke er i stand til, at skelne indlæg fra den virkelige Kim Olsen, og indlæg fra narhoveder, som f.eks. dig, der udgiver sig for, at være Kim Olsen.

  Jeg går ud fra, at formålet er, at ødelægge en samfundsdebat, som du/I ikke er istand til at bidrage til på ordentlig vis, i et håb om, at Berlingske fjerner den nemme adgang til, at deltage i blogdebatterne, fordi du/I ikke mener, at almindelige mennesker bør have ret, til at deltage i debatten.

  Det er simplethen usselt.

 80. Af J Nielsen

  -

  “Manglen på arbejdskraft medførte, at det blev vigtigt, at seksualiteten blev fokuseret på reproduktion, hvilket gjorde det nødvendigt, at folk i al almindelighed blev mere “dydige” i bibelsk forstand, så de fødte flere børn, og opfostrede dem ordentligt.”

  Jo mere dydig, desto flere børn. “Gå bort, og lav en sønnike mere.”

 81. Af oRla Guude

  -

  AF JAKOB S. RASMUSSE N – 31. OKTOBER 2017 19:02

  Du mener ikke, at det er usselt, at Kim Olse n ødelægger alle debatter med syge indlæg i sit eget og andres navne? Bl.a. mit.
  Det er måske helt i orden?

 82. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Nå. Så er Lisbeth Sorensen stået op.
  Slut med debatten.
  Alle anstændige mennesker holder sig væk.”

  Religiøse som Anders kirkegaard er religiøs, og derfor ikke et anstændigt menneske, men en hykler..Så den holder ikke vand..

  Mht. hyklerkoret af jer religiøse her i debatten…Så er de eneste husrene,, anstændige altid ateisterne..Mangler blot lemche nu her,,,(Han er lige blevet smidt ud af JP blogs, for et utiladeligt sprog, og bannet for altid..Så er nok mobset og holder en pause..Vi har ellers brug for et godt grin i vintermørket fra endnu en religiøs der ønsker at åbne sluserne for flere indvandrer, asylansøger , israelitter og hvad ved jeg..!)

  I berlingske kan man i dag læse en artikel om den lempelige flygtninge-indvandrerpolitik af den borgerlige regering. Viser stolt at alsyansøger lynhurtig får asyl i DK..Dette vanvid må stoppe..Der skal lukkes totalt ned i 25 år nu..Danmark kan ikke tage flere af disse..De begår for meget kriminalitet, er alle religiøse i ateistiske Danmark, bliver ingen job for dem i fremtidens Danmark. De passer ikke ind i Dansk kultur..

 83. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  “Jo mere dydig, desto flere børn.”

  Sådan var det i praksis, men Jesus hævdede jo oprindeligt, at det bedste var ikke, at blive gift, og at holde sig helt fra sex, og fuldt ud hellige sig Gud, for han troede jo, at Dommedag var lige om hjørnet.

  På en måde kan man sige, at kristendommen ikke skabt til denne verden.

 84. Af Jesper Lund

  -

  Jakob S. Rasmussen
  Mit konklusion af at se serien Pest over Europa vedr. sekulærisering, var at pesten er hovedårsagen til styrkelsen af det sekulære rum i de europæiske lande, inklusiv de katolske lande. Hvis ikke hovedårsagen, så stærkt medvirkende årsag.

  Pesten havde også ramt europæiske lande, som ikke blev protestantiske.

 85. Af Lisbeth sørensen

  -

  “eg vil anbefale dig at se DR’s serie Pest over Europa i 6 afsnit”

  Den religiøse pest, inkludere muslimer, jøder og kristne…Såvel som medlemmer af Jehovas vidner, Scientology -din charlatan religion Rasmussen…Din er faktisk den værste af dem alle sammen..Forfølger frafaldne medlemmer..Indoktrinere folk, gør dem bange,. Organisationen er en ren pengemaskine..Koster millioner af kroner af opnå høj viden der..Den skal smides ud af Danmark. Hovedkvateret med det samme.

  “Jeg går ud fra, at formålet er, at ødelægge en samfundsdebat, som du/I ikke er istand til at bidrage til på ordentlig vis, i et håb om, at Berlingske fjerner den nemme adgang til, at deltage i blogdebatterne, fordi du/I ikke mener, at almindelige mennesker bør have ret, til at deltage i debatten.

  Det er simplethen usselt.”

  Enig for en gang skyld…K.im R.osa O.lsen må straks fjernes…Og nok også mor Harald Rosa?

 86. Af Lisbeth sørensen

  -

  “eg vil anbefale dig at se DR’s serie P…est over Europa i 6 afsnit”

  Den religiø.se pe.st, inkludere musli.mer, jø.der og kris..tne…Såvel som medlemmer af Je.hovas vidn.er, Scie..ntology -din char.atan religion Ra.smussen…Din er faktisk den værste af dem alle sammen..Forfølger frafaldne medlemmer..Indoktrinere folk, gør dem bange,. Organisationen er en ren pengemaskine..Koster millioner af kroner af opnå høj viden der..Den skal smides ud af Danmark. Hovedkvateret med det samme.

  “Jeg går ud fra, at formålet er, at ødelægge en samfundsdebat, som du/I ikke er istand til at bidrage til på ordentlig vis, i et håb om, at Berlingske fjerner den nemme adgang til, at deltage i blogdebatterne, fordi du/I ikke mener, at almindelige mennesker bør have ret, til at deltage i debatten.

  Det er simplethen usselt.”

  Enig for en gang skyld…K.im R.osa O.lsen må straks fjernes…Og nok også m.or Ha..rald Ros.a?

 87. Af Lisbeth sørensen

  -

  “If you want to change the world, pick up your pen and write.”
  ― Martin Luther

  Men husk ikke at skrive imod religionen…Så skal du brændes på bålet..

  “Everything that is done in this world is done by hope.”
  ― Martin Luther

  Religiøse gør alt ud fra håb…Ingen saglighed…Ingen samfundsfornyelse fra dem..Det hele er retur til stenalderen i jer forældet her..

  “You have as much laughter as you have faith.”
  ― Martin Luther

  Religion er til grin…

  “Be a sinner and sin boldly, but believe and rejoice in Christ even more boldly.”
  ― Martin Luther

  Hor, hor, misbrug, misbrug..Jeres Gud acceptere jer alligevel..Intet at frygte..

 88. Af J L

  -

  Jakob S. Rasmussen
  Mit konklusion af at se serien Pest over Europa vedr. sekulærisering, var at pesten er hovedårsagen til styrkelsen af det sekulære rum i de europæiske lande, inklusiv de katolske lande. Hvis ikke hovedårsagen, så stærkt medvirkende årsag.

  Pesten havde også ramt europæiske lande, som ikke blev protestantiske.

  /Jesper Lund

 89. Af Britta Felsager

  -

  Jesper Lund! Ja, jeg tror, at selv de, der begår selvmord, elsker sig selv men ikke livet i denne verden, som godt nok også kan være en hård tørn. Nogle klarer det bare ikke.
  Noget helt andet er, at det er temmelig ærgerligt, at Sørine ikke så meget som lige scanner kommentarerne, så alt det spam kan fjernes. Det er jo bloggerens arbejde – ikke Berlingskes.
  Men hun har åbenbart ikke lyst eller tid til det. Jeg kan sagtens forstå det, men irriterende er det med blandt andet hende Lisbeth.

 90. Af Flemming Lau

  -

  Anders Kirkegaard Jakobsen.
  Jeg vil ikke sige at jeg er skuffet. Jeg ved hun har taget tilløb gennem flere af hendes indlæg i årets løb. Og jeg kan forestille mig at mange hendes prædikener har været omkring Luther som person og hans tjeneste. Jeg selv ville være godt rundtosset efter sådan et år, hvor jeg også lige skulle udgive en bog. Jeg tror at faktisk at hun er fanget lidt af at der så mange der tåger forvirret rundt, og ikke gør status vedrørende dit liv.

  Man kan spørge hvad Luther selv havde ønsket på dagen…? Svaret er nok: Ingenting…!
  Han ønskede jo slet ikke at give navn til en ny kirkelig retning. Og jeg tror faktisk at både ham og Grundtvig ville have vendt sig i deres grave, hvis de vidste hvad eftertiden har tillagt den og har forsøgt at spænde dem for af vogne.

  Niels Poulsen angiver klart og entydigt skellet mellem Kejserens og Guds regimente som ikke kan gentages nok.

  Personligt ville jeg entydigt sætte hans Ånds bårende mod i centrum, I disse flabede tider og på 500 års afstand er det let bare at trække på skuldrene. Men på den tid hvor kætterbålene knitrede, var det en ganske anden alvorlig sag at stå og sige sin mening. Havde han ikke været så fyldt med Helligånden, været så rasende over Kirkens forrædderi mod Jesu korsoffer, havde han holdt sin mund. Martyrmod, kirkens udsæd er desværre ikke noget der regnes idag…Perpetuamod. Jeg undres ofte over den manglende interesse for det armenske folkemord. Der ellers nok af materiale om emnet. Hvis der er noget der mangler idag, så er det, det!

 91. Af kIm olSe n

  -

  Jeg fik lukket for debatten i BT med syge og falske indlæg.
  Det skal nok lykkes i Berlingske også, hvis jeg ikke kan få kommunisterne og kvinderne væk på andre måder.
  Tak for opbakningen Jacob.

 92. Af Jesper Lund

  -

  Bretta Felsager
  Det burde måske lyde: “Vær din næste nær, som du er dig selv nær”

 93. Af Lisbeth sørensen

  -

  Lille Britta Felsager er naturligvis en af de religiøse tos.ser vi har i landet…Et lille mindretal der som hende ønsker religiøs indoktrinering af folket, og at alt religions kritik fjernes med det samme…

  Du er en ussel anti-demokrat…Kun foragt for din slags..

  Her må vi sige at kristendommen trods alt ikke er den værste, når man sammenligner med Islam, Jehovas vidner, Scientology, Jødedommen og hvad de nu ellers hedder..Men dette kun fordi selv de få tilbageværende troende, følger luther som gjorde lucifer i dag, i det store og hele. 🙂

  Såvidt jeg kan forstå agitere lIlleør for en ren populistisk kirke, der blot drejer sig om at få skovlet penge hjem..Mens Sørine er mere seriøs troende, kristenfundamentalist om man vil…Om ikke andet , er dette vel trods alt mere seriøst? Men naturligvis også truende over for det videre progressive samfund og majoritet i 90% som er Danmark?

  De religiøse har alt for meget politisk magt i Danmark. Selvom der kun er lo% af jer..

  Den siddende regering har nu beskrevet sig selv som en “kristen regering”, hvor “kristendommen er regeringsgrundlaget”…Dette er første gang i nyere Dansk historie..

  Og de er en lillebette majoritet?

  Mon det borgerlige menneske bliver klogere i morgen? Tvivler…Alle mållinger har vist at de har lavere IQ set som helhed, end rød blok..

 94. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Jesper Lund! Ja, jeg tror, at selv de, der begår selvmord, elsker sig selv men ikke livet i denne verden, som godt nok også kan være en hård tørn. ”

  Vi skal have indført assisteret selvmord i Danmark…For alle…Uanset grund..Alt for mange begår selvmord på en forfærdelig måde, som koster omkringstående uskyldige meget…

  Vi skal ikke lytte til religiøse nonsens herom..

  Assisteret selvmord er en menneskerettighed for alle…Over en vis alder-sygdom vil jeg sige..Naturligvis ikke for de 13 årige borgerlige drenge med et knust hjerte fra en rød pige..De må have hjælp, forståelse i første omgang..

 95. Af Flemming Lau

  -

  Jakob Smidt Rasmussen 19:13
  Kristus tror ikke noget som helst, han ved. Du forveksler Kristus med Paulus og Paulus er ikke Guds Søn. Det er en ommer!

 96. Af Jan Johansen

  -

  Vi skylder Martin Luther en stor tak, fordi han holdt fast og fik os viklet ud af de snærende religiøse bånd, som var gældende under Pavedømmet for nu 500 år siden. Da havde katolicismen med dens lovreligion et godt tag i store dele af befolkningen i det meste af det, vi i dag betragter som Europa, og det blev til en givtig forretning for denne bevægelse. Havde man trådt lidt ved siden af, kunne man købe sig aflad og dermed sikre sig imod de værst tænkelige ulykker her og nu eller siden, dvs. ved dommens dag. Ja, det var jo fantastisk, men det var jo et stort bluffnummer. Det gennemskuede Martin Luther og sikkert også andre, men det var vel først og fremmest Martin Luther, der havde mod til at tale den katolske tro og praksis midt imod. Dermed fik vi gradvis en noget mere moderat udgave i form af protestantismen, som var knap så overgearet som katolicismen, men op igennem de næste flere hundrede år var der stadig grupperinger af mennesker, som var mere eller mindre forvirrede omkring det at tro. Dem findes der stadig nogle af, omend de bliver færre og færre, og hvor er det befriende. Flere og flere mennesker i eksempelvis Danmark får et mere og mere afslappet forhold til det at tro og er dermed slet ikke så forvirrede som provsten og hans sønner i DR’s serie: “Herrens Veje” og heldigvis for det, for det var da ikke til at holde ud, hvis man skulle leve i et sådant familieforhold. Næh, med sund fornuft bliver livet nu nemmere!

 97. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Og de er en lillebette majoritet?”…

  Kristne-troende er naturligvis en lillebette minoritet..Men det ved i jo alle godt i forvejen?!

  Og indregner slet ikke muslimske indvandrer her naturligvis…Snakker om Danskere…Mener ikke at jøder, muslimer og andre immigreret troende som har fået Dansk pas kan indberegnes som Danskere.. De få lo% lokal etniske troende, må vi nødtvungent tage ind som statsborgere, indtil religion en gang for alle bliver forbudt..

  Det er vist de færreste Danskere der kendte blot 1970érne Danmark, før masseindvandring indført af blå blok under schluter, rekorden under VKO, og den nye rekord under LavKO regeringen, der mener at samfundet er bedre, mere sikker nu?

  På tide at DK får en stram indvandringspolitik…

  Ingen blok ønsker det i virkeligheden. De er alle købt af industrien nu, imod Danske interesser..

  Hvad med en folkeafstemning om indvandring, og i alle dens nuancer, hvorfra, hvor mange, hvem, religion mv. ?

  Så kan vi også få nedlagt denne indvandrerdiskussion engang for alle. Som har manipuleret Dansk politik falskt i 30 år nu..

  Giv folket denne afstemning..Så må vi følge flertallet…Som nok ender med at bliver undergrunden på den ene eller anden måde, mht. ønsket om flere udenlandske..Enten camoufleret via humanisme, eller normal borgerlig løndumper-velfærdsdumpende interesser..

  PS: LUk ned for islands-skandianavisk immigration især på uddannelserne…De er fyldte med dem..Ingen Danskere tager den anden vej..Får gratis uddannelse, SU mv.

  Lær at tælle, Hr. og Fru Danmark!

 98. Af Flemming Lau

  -

  Jakob Smidt Rasmussen. 19:13
  Gider du lige angive skriftstederne for dine postulater…?
  Kristus troede ikke en dyt han vidste!!! Og det gør han iøvrigt den dag idag!

 99. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Lisbeth Sørensen

  Jeg har spurgt før, men har stadig ikke fået noget svar.

  Hvor vil du sætte dit kryds for at opnå ovenstående? Selv de mest yderlige partier som EL og DF ville smide dig ud på røv og albuer – og jeg tvivler på, at du kunne opnå de nødvendige underskrifter til at opstille dit eget parti.

  Du sviner alle til, der ikke deler dine ret ‘alternative’ holdninger.

 100. Af Jacob Fiil

  -

  Hvad havde Sløk været uden Bultmann? Og Kierkegaard var ateist? Din pseudointellektualisme kan du stikke et vist sted hen!

 101. Af j. hAnSE n

  -

  ”Som fisk i hav og fugl i luft
  ej lader spor tilbage,
  så kan vi og ej med vor fornuft
  vi Herrens vej opdage”

  Ja. Herrens veje er uransagelige.
  Ikke noget at sige til at de troende og enfoldige bliver forvirrede.

 102. Af J Nielsen

  -

  “Kristus tror ikke noget som helst, han ved.”

  I så fald tog han fejl. Det kan ske for enhver.

  I øvrigt er verbaltiderne forkerte. Ord-voodoo.

 103. Af J Nielsen

  -

  “Hvor vil du sætte dit kryds for at opnå ovenstående? Selv de mest yderlige partier som EL og DF ville smide dig ud på røv og albuer – og jeg tvivler på, at du kunne opnå de nødvendige underskrifter til at opstille dit eget parti.”

  Kryds ved DKP-m/l RskSF: Danmarks kommunistiske Parti – marxist/leninister, Revolutionær samlings kadre, Socialistisk Fraktion. Slogan: “skyd svinene straks uden forhandling”. Det er også partiprogrammet.

 104. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Jesus har aldrig selv skrevet noget, så vi kender ham kun gennem Det Nye Testamente.
  Her fremstilles det klart, at Jesus ved, hvad hans gerning her på jorden var.
  For kristne er Jesus jo stadigvæk i live (???), så det er da berettiget at Flemming Lau omtaler Kristus i nutidsform.
  Desuden forveksler Jakob S. Rasmussen helt klart Jesus og Paulus.
  Hans påstand om at pesten bremsede op for en sekulariseringsproces er også grebet ud i den blå luft.
  I perioden kort efter pestens hærgen opstod blandt andet den italienske renæssance humanisme.
  Indenfor skønlitteratur kan Boccaccio’s “Dekameron” (1353) fremhæves, der blandt andet kan læses som et eksempel på tiltagende sekularisering.

 105. Af Henning Svendsen

  -

  Undertegnede har ikke set fjernsyn i 10 år det er en fordummende beskæftigelse på samme måde som læsning af skønlitteratur
  Og det er jo ikke Buddhismen som har skabt denne Kristian !-det er derimod Kristian der forsøger at skabe Buddismen og den samme forvirring ser vi i alle disse produktioner hvor en lille inderkreds sidder og overdænger hinanden med filmkroner fra en bundløs pengetank hos DR
  Buddismen er langt ældre end Pyramiderne og kan med god ret betegnes som den første kristendom !-man manglede bare at sætte navn på.. Og følger du bud Nr 2 så overholder du alle budene ?ja du må gerne både lyve og bedrage hvis det
  er i en god sags tjeneste
  Og denne filosofi finder vi også hos Islam og derfor kan vi også tillade os at tvivle på Khader og de andre, for kommer de til magten så kan virkeligheden godt blive til en rutsjetur tilbage til Luthers verden.

 106. Af Niels Poulsen

  -

  Henning Svendsen

  “Buddismen er langt ældre end Pyramiderne …”

  Siddhartha Gautama, buddhismens grundlægger, født 450 f.Kr.

  Den store pyramide i Gaza: 2550 f.Kr.

  Påvirkningen mellem Asien og Vesten (og Mellemøsten) går begge veje. Den kulturelle udveksling skyldes Alexander den Store og hans felttog i Asien. Inderne blev påvirket af græsk billedhuggerkunst. Vestens filosofi blev påvirket af den asketiske indiske filosofi. Den evangeliske Jesus er ligesom den sene jødedom påvirket af græsk filosofi, som tilflød det mellemøstlige område i den hellenistiske periode under Alexander. Så ja, der er en forbindelse, men ikke så naivt, som HS gør det til.

 107. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Niels Poulsen.

  Du skriver: “Den evangeliske Jesus er ligesom den sene jødedom påvirket af græsk filosofi”.
  Hvem, hvad, hvor???
  Kan vi få nogle eksempler på det.
  Hvor i al verden er der i de fire synoptiske evangelier (de fire første skrifter i Det Nye Testamente) tegn på græsk filosofisk påvirkning?

 108. Af Lisbeth sørensen

  -

  NJH

  Ved ikke hvor mange gange jeg har besvaret dig..Du må være tungnem fra alderens tyngde? Eller måske er du i sommerhuset på bornholm, og alle dine mange indførte halvmuslimske børn-børnebørn larmer for meget?

  Har mange gange påpeget nødvendigheden af et nyt politisk socialistisk parti ved siden af Enhedshedslisten, med en total indvandrerstramning som politik..Indtil da må man stemme på Enhedslisten hvor man får noget løndumper poltik via at de er imod østeuropærisk løndumping mv. modsat alle de andre poltiske partier… , men dog ikke flygtninge..Men får at så at sige landets eneste halv stramme indvandrerpolitik..

  “Slogan: “skyd svinene straks uden forhandling”.
  Af J Nielsen – 1. november 2017 08:10

  Er slet ikke uimodtagelige for tanken her nej, imod de sorteste på den yderste højrefløj som j.nielsen.. 🙂

 109. Af Lisbeth sørensen

  -

  Poulsen…Sidste pyramider blev bygget omkring år nul…og 450 år før kristus var der altså stadig pyramide bygninger rejst i Egypten..

  Viden ved du?

  Nå, lad nu jer to religiøse tosser få lov at fortsætte med at ævle om religion…God fornøjelse..

 110. Af Lisbeth sørensen

  -

  Poulsen…Sidste pyramider blev bygget omkring år nul…og 450 år før kristus var der altså stadig pyramide bygninger rejst i Egypten..

  Viden ved du?

  Nå, lad nu jer to religiøse to..sse.r få lov at fortsætte med at æ..vle om religion…God fornøjelse..

 111. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  “Hans påstand om at pesten bremsede op for en sekulariseringsproces er også grebet ud i den blå luft.
  I perioden kort efter pestens hærgen opstod blandt andet den italienske renæssance humanisme.
  Indenfor skønlitteratur kan Boccaccio’s “Dekameron” (1353) fremhæves, der blandt andet kan læses som et eksempel på tiltagende sekularisering.”

  Folk reagerede ikke ens på pesten.

  Nogle mistede troen på en gud, og horede ubekymret videre, mens andre opfattede pesten, som straffen for et ukristent levnede, på samme måde, som mange nutidige, religiøse fundamentalister også anser AIDS, som guds straf for ukristeligt levnede.

  Den katolske kirke var ikke troværdig, når der skulle gøres op med det “syndefulde” liv, for allerede omkring årtusindeskiftet havde “skøger” fra Theodylacti-familien i realiteten magten i den katolske kirke; Den katolske kirke var med andre ord også gennemsyret af ukirsteligt hor og hykleri.

  Den katolske kirke opfyldte ikke sin rolle som et “åndeligt bolværk” mod ukristeligt hor, og alle de problemer, dét medfører -herunder sygdomsepidemier.

  Selv grove syndere kunne, ifølge den katolske kirke, slippe for at blive straffet i efterlivet, hvis de betalte afladspenge til kirken; kirken tjente meget store summer på at vsælge tilgivelse til syndere.

  Men dét stoppede jo ikke pesten, så måske var gud alligevel ikke blevet formildet af afladspengene…

  Efter Reformationen fik lutheranerne et personligt gudsforhold, og derefter var de selv fuldt ud ansvarlige for deres forhold til gud, og for deres synder.

 112. Af Jan Johansen

  -

  At tænke sig …

  Kunne det tænke sig, at alle religioner er menneskeskabte? Det er da eksempelvis ejendommeligt med alle de religioner, der er dukket op igennem tiderne. Ja, man taler ligefrem om, hvilke religioner der er ældst, og hvilke der er yngst. Med de forskelligartede livsvilkår vores forfædre har levet under, er det da højst tænkeligt, at der ligefrem er opstået et eller flere behov for beskyttelse af en tænkt alfaderlig skikkelse med en guddommelig magt. Tænk også på de store herskere gennem tiderne og senere høvdinge, konger og kejsere m.fl.. Ingen af dem blev taget helt alvorligt uden, at de var blevet ophøjet af en overordnet faderskikkelse. Næh, fantasien har aldrig fejlet noget blandt mennesker, og der er ingen grænser for, hvad man tidligt og silde har fantaseret sig til med det fromme håb, at den påståede åbenbaring kunne godkendes som den absolutte sandhed. Tag f. eks. Beretningen om Jesus, der genopstod fra de døde. Ham hørte vi ikke meget til efterfølgende. Kunne det ikke tænkes, at nogle den gang kunne have haft en interesse i at fjerne ham fra graven? Det var jo ikke på den tid ukendt med gravrøverier. Og så alle disse nedskrevne beretninger. Hvem skrev dem og med hvilke formål. Den har da ikke fået for lidt både her og der og alle vegne. Det er som om, at man har haft gevaldig travlt med at overgå hinanden i et forsøg på at fremstå mest sandfærdig, og mange af disse beretninger er jo igennem tiderne og ikke mindst frem til i dag i den grad blevet misbrugt og ofte med et forudbestemt formål.

 113. Af j. ha NSEN

  -

  AF FLEMMING LAU – 31. OKTOBER 2017 23:43
  “Kristus troede ikke en dyt han vidste!!! Og det gør han iøvrigt den dag idag!”

  Hvad ved kristus idag?
  Er han stadigvæk iblandt os?
  Det må være en ældre herre.

 114. Af Jesper Lund

  -

  Jakob S. Rasmussen
  Hvorfra har du din viden om pestens hærgen i Europa? Den stemmer ikke overens med den viden, som formidles i DR’s serie Pest over Europa.

  For eksempel var pesten ikke en kønssygdom, men smittede med en rasende fart blot ved at være nær en syg. Det erfarede de ikke-lægelige sundhedsmyndigheder f.eks. i Venedig, hvorfor de oprettede karantæneøer til tilrejsende søfarer.

 115. Af M Jørgensen

  -

  Menneskets forvirrede veje ?
  Egentligt ikke så forvirrende, hvis man har sig for øje at alle veje fører til ROM ( at der er flere måder at nå det samme mål på )

 116. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  “Hvad ved Kristus idag?”

  Alt det som han har været vidende om, siden verdens grundlæggelse og alt hvad der vil ske indtil verdens ende! Tror du at det er et tilfælde, eller blot menneskets begrænsning, der har blokeret for at man aldrig har fundet andre beboede planeter…?

  Når han kender antallet af hvert individs hovedhår, har jeg en stærk fornemmelse af at han ved mere om os personligt, end vi egentlig bryder os om. På den anden side må han så også vide, hvad vi hver enkelt har behov for. Det er rart at vide, ikke!

  Men det ved du jo nok allerede, og hvis ikke, så repeter Joh 8.58 og Efes 1.4 hvis du gider at slippe denne verdens logik for et par minutter.

 117. Af Flemming Lau

  -

  Jan Johansen.
  Det at fjerne Jesu legeme fra graven, der blev bevogtet af romerske soldater, ville svare til at man forsøgte at fjerne Osamas legeme fra gruppen af Naval Seals team six.

 118. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg har ikke set TV-serien, Sørine Gotfredsen nævner – gider ikke bruge min tid på det, såvel som på Luther. Tak skal han sikker have for at have fået befolkniner ud af katolisisme; men jeg har også i denne tid set skrevet:Glem Luther (på grund af hans uhyrlige tale nogen steder) – fejr Reformationen. Ikke andet.

  Sørine Gotfredsen er fundamentalist, så det basker- og vi skal alle bare resignere overfor vores skæbne og holde blikket opad, såvel som hun intet har til overs for folk, der ønsker at få det bedre. Altså er søgende på anden vis.

  Hun udtaler sig om flere ting, hun intet kendskab har til og går ind for blot at kritisere alt andet helt ukritisk i forhold til sin egen tro, som hun lever også lever af.

  Hun respekterer ikke folk, der fx er buddhister .. men alle mennesker vokser altså ikke op under samme paraply, her kristendommen, den lutherske, og ses altså som ringere mennesker. Vi har altså ikke lov til ifølge hende at skifte enten religiøs retning eller slet ingen at have i den gudelige forstand.

  Det er fanatisme og ikke imødekommenhed overfor andre mennesker.

  Og – hvad er det så lige, at Luther har beriget os med ved at sige ? Det får vi heller ikke noget at vide om. Alt kritiseres bare ud fra en eneste tanke: Gud.

  Det er noget indsnævret – og hvad hun så selv har fået ud af den form for tro. Det får vi heller ikke noget at vide om,. Så .. ja vi er altså nogle mennesker på dene jord, der ikke køber samme idé og andre igen kender slet ikke til den. Så – hvad vil hun sige/gøre ved det mon?

  Kierkegaard var ikke ateist – det troede jeg også en overgang; men han fordømte præsterne, fordi de ikke levede i fattigdom som en Jesus – men var til fals for guld og mammon og elegane klæder og magt.i samfundet med kirken som instansen.

  Det er fint nok at vi har en kultur – men den kan sandelig godt trænge til noget af en omgang i vridemaskinen! Så vi kan bliv klogere og gøre det endnu bedre – ikke dette tilbagestående af et levn, som mange gør op med, fordi det er tyrannisk og énsidigt, angstskabende og dermed for en del hul i hovedet, fordi vi mennesker har altså både følelser og gode hensigter i forvejen, værdier! Det er ikke noget kristendommen ha ropfundet – kun forsøgt iscenesat og lign.

 119. Af P Christensen

  -

  Sådan som Danmark er blevet ødelagt af venstreradikale
  det seneste halve århundrede kan vi snarere højtideligholde
  “Deformationen”.

 120. Af Henning Svendsen

  -

  Poulsen tager helt fejl!-at elske sin Nærbo det har man gjort lang tid før Jesus -ja det ligger i vores gener at skaffe venner og støtter og således kan vi selv få hjælp når der er behov Det ervi kristendom i al sin enkelthed der opfylder bud Nr2 og dermed alle de andre
  For Jesus gjaldt det om at komme gennem tilværelsen med så få skrammer som mulig!-vi må ikke sanke Gods og guld eller gå helt amok i livets glæder og den samme filosofi finder vi hos Buddismen -det er dog noget som strider mod vores natur,så man må tage sig selv i kravetøjet og søge den nødvendige karakterstyrke gennem meditation—-og fra den ene dag til den anden opstod Buddhismen ?nej den fik sat navn på en kæmpe bevægelse der grundede over tilværelsen og med en hjælpe tjeneste der uddelte mad til dem er ikke kunne klare sig selv og denne bespisning af fattige foregik også i Jødernes tempel så her ser vi bud Nr 2opfyldt forskellige steder i verden

 121. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Jeg ved selvfølgelig udmærket, at pest ikke er en kønssygdom, men pest smitter også i forbindelse med intimt samkvem, og det er et faktum, at smitten spredtes meget effektivt i de offentlige badestuer, hvor høj og lav mødtes, og nogle gange havde intimt samkvem.

  Det er også et faktum, at den katolske kirke havde et hyklerisk forhold til udenomsægteskabelig sex, som blev anset for at være en grov synd, men som man kunne købe aflad for.

  Paver og biskopper f.eks. købte sex af prostituerede nonner, og hykleriet kulminerede med, at Theophylacti-familien (i stedet for “Theodylacti”) fik meget stor indflydelse på, hvem, der sad på magten i den katolske kirke i den korte periode op til årtusindeskiftet, som danske historikere kalder for Den Mørke Middelalder.

  Kort uddrag fra Wikipedias artikel om “Saeculum Obsurum”:

  “Marozia (Theophylacti) became the concubine of Pope Sergius III when she was 15 and later took other lovers and husbands.[5] She ensured that her son John was seated as Pope John XI according to Antapodosis sive Res per Europam gestae (958–62), by Liutprand of Cremona (c. 920–72)”

  Det er ikke underligt, at almindelige mennesker mistede tilliden til de katolske hyklere, der i grove tilfælde brugte afladspengene til, at købe sex af nonner, og selv ville klare deres forhold til gud, og til deres egne, “syndige” gerninger.

 122. Af Birger Nielsen

  -

  Ingen tvivl om, at Luther er en interessant historisk person med en stor indflydelse på kristendommens udvikling. Men derfra så til at gøre ham nærmest til en demokratiets fader, er nok at spænde buen for meget. Luther er blot en blandt historiens mange religiøse talerør, der beholdt deres naive barnetro. Han vidste vel ikke bedre.
  Og den søde, venlige og fundamentalistike hr. Lau skriver stadig om sin kære Jesus, som var det den rene skinbarlige virkelighed, fuldstændig som en fanatisk muslimsk imam. Almindelig kildekritik og skepticisme er som en by i Rusland.
  Heldigvis viser undersøgelser dog, at færre og færre danskere tror på guder, engle og mysterier.

Kommentarer er lukket.