Mette Frederiksens skridt ind i alvor

Af Sørine Gotfredsen 81

Ofte når folk bliver spurgt, om de er optimister, svarer de, at det er de skam af princip. Der er en frisk form for livsduelighed forbundet med at være den, der ikke frygter det dunkle og ukendte, men blot favner den vide verden og insisterer på at tro på det gode. Vi ser i udpræget grad mentaliteten aktiveret hos Alternativet, og dette parti er på næsten perfektioneret vis bærer af tidsånd. Af samme grund tvivler man stærkt på dets holdbarhed. Men der findes også en anden bevægelse. Nemlig, den mere personligt forankrede, og landets mulige næste statsminister, Mette Frederiksen, har måske taget et skridt i retning af den. I et interview i forbindelse med sin 40-års fødselsdag fortalte hun, at tiden som justitsminister gav hende et indblik i menneskets sorte sider, der på et dybere plan har præget hende. Hun siger: ”Jeg har altid været sådan en ukuelig optimist, og jeg har haft et let sind. Det har faktisk ændret sig. Ikke, at det er blevet mørkt. Men det er blevet mere alvorligt.”

Man må glæde sig over, at en magtfuld politiker har vundet nuancer til sit livssyn, men et primært lærestykke angående Mette Frederiksen er, at bevægelsen sker så sent. Det er tankevækkende, at hun skulle helt ind i Justitsministeriet og blive bekendt med de mest afstumpede kriminelle og parallelsamfundenes ødelæggende virkning, før hun forstår, hvor mange farlige kræfter mennesket også rummer. Og at det har seriøse konsekvenser, når vi er for længe om at begribe det. Når Mette Frederiksen har været så sent på den, har det at gøre med, at hun er barn af en epoke, der har hyldet doktrinen om, at den, der tror på det gode menneske, overvejende selv er god. Den vestlige dyrkelse af fremskridt, fornuft og afskaffelse af kristne begreber som syndighed og ondskab har banet vej for en noget forskruet status til optimismen og det lette sind, der jo er så nært forbundet med uansvarlighed. Og når man må fastholde årvågenheden overfor vores skyggesider er det blandt andet for at minde om det farlige ved, at Mette Frederiksen og andre magtfulde ikke tager tilstrækkeligt højde for dem. Store dele af den ukloge indvandrerpolitik, der har formet nutidens Danmark, har været præget af en tro på, at mennesket som udgangspunkt er et generøst væsen, der ønsker at bidrage til fællesskabet. De seneste årtier har vist, at man med sit lette sind og sin principielle optimisme kan bane vej for en del ulykker.

Mette Frederiksen synes så småt i færd med at forstå det. At det ikke er uskyldigt at lade sig lede af det lette sind, hvilket også hendes omslag i synet på indvandring og islam antyder. Det er stadig et åbent spørgsmål, om hendes erkendelse stikker dybt nok, men hvis den gør, kan hun være med til at påvirke vores måde at tale og tænke på og betone vores pligt fremfor blot vores rettighed, idet hun indser, at mennesket har det med at stræbe mod ”mere end det nødvendige”, som Per Stig Møller i Magt og afmagt fortæller, at allerede Aristoteles såmænd forstod. End ikke velstand kan afskaffe selvisk stræben eller omforme vores natur, og før eller siden skal også tidens førende socialdemokrat indse det. Mette Frederiksen kan blive statsminister en dag, og det er afgørende, at hun tager skridtet ind i alvoren. Det er på høje tid.

81 kommentarer RSS

 1. Af m jensen

  -

  I 1910 var Europa præget af stor optimisme og en stærk tro på fremskridt. Men i 1914 brød det ragnarok løs, der påførte 50-80 millioner familier elendighed og sorg, rædsel og død. I 1930-35 vendte optimismen tilbage, men i 1939 udbrød 2. verdenskrig, som ramte over 100 millioner familier hårdt. En krig startet af na zi ster som havde lovet arbejde, brød , velfærd og fred. Under civilisationens overflade ligger barbariet og vanviddet på lur, og vi er nu atter på vej ind i en åndsformørket tidsalder. Og om lidt er denne debat sikkert afsporet af diverse ondskabsfulde net-trolde og -djævle.

 2. Af m jensen

  -

  I disse dage er Nordkorea og USA tæt på krig. Dilemmaet er at hvis USA bomber Nordkorea tilbage til stenalderen, kan det for hele verden få katastrofale konsekvenser der er svære at forudse. Men hvis USA ikke foretager sig noget drastisk, risikeres det at Nordkorea sælger atomvåben til en lang række lande, og terrorbevægelser vil så få langt nemmere ved at få fat i atombomber.

 3. Af m j

  -

  Nå, man må ikke følge op på et indlæg: Lange indlæg blokeres, og bindlæg nr. 2 og 3 blokeres. Debatten er en total parodi.

 4. Af Flemming Lau

  -

  Ja og når mennesket holder pause fra sine ulykker, så tager naturen over med fx influenza epidemien der i 1918 dræbte 50 mio. Også er der den permanente malaria fare der har ligeledes har kostet 50 mio. Men mennesket udgør også en permanent fare for det uønskede ufødte barn, ved aborten! Den har i skrivende stund 360 mio på samvittigheden på verdensplan. Nårh nej det hedder jo vi mennesker!

 5. Af Arne Jensen

  -

  Når Sørine Gotfredsen skriver uklog indvandrings politik, forstår jeg ikke hvad hun mener.
  Vi har haft stop for indvandring fra ikke vestlige lande siden 1974, hvor Anker Jørgensen
  satte en stopper for indvandring af arbejdskraft fra ikke vestlige lande.
  Denne eller dette stop gælder stadig. Mig bekendt er dette stoppet aldrig ophævet.
  Og det er kendetegnende for alle debatter, at man blander flygtninge – migration sammen.
  Vi har i over 40 år ikke haft fri indvandring til Danmark.
  At der har været et kæmpe stort antal af familie sammen føring, er en helt anden side
  af debatten, som hidrører en anden debat som omhandler menneskerettigheder,
  flygtninge konventioner og andre konventioner, ingen nævnt ingen glemt.
  Siden 2001 har der siddet 8 justitsministre på denne post, og jeg vil mene, at af disse
  har Mette Frederiksen brugt denne post mindst populistisk, værst har været søren Pind og Lene Espersen. Så Sørine Gotfredsen forlanger en særlig “kvalificeret” personlighed af Mette Frederiksen. Det som forlanges af Mette Frederiksen forlanges ikke af andre toppolitiker.

 6. Af m j

  -

  At opdele teksterne i små bidder dur ikke, og nytter ikke. Tante Bs filter er indstillet til at kvæle ytringsfriheden. Men li s be th og j ha n sen må gerne brede sig.

 7. Af m j

  -

  Indlæg om Nord korea, den begyndende borger kr ig i Sverige, den ulmende storkrise i Dan mark, den sære behandling af patienter i Åbenrå-Haderslev, den smuldrende velfærd mv…….. er åbenbart uønskede.

 8. Af Flemming Lau

  -

  Anker gjorde hvad han kunne, for at stoppe indvandringen, men med den forræderiske 4 bande og senere Nyrup og Fogh gik de 5730 tyrkiske gæstearbejdere i 1974 til idag at tælle ca 60 000. Mette Frederiksen vil gerne medbringe antallet, men får hun lov..?

 9. Af m j

  -

  EU, R, S og SF samt DR og DI mfl. har i årevis været de ivrigste og mest drivende kræfter bag “berigelsen” af DK. Se den korte, 24nyt.dk, 180g og snaph

 10. Af Jesper Lund

  -

  Jeg må ifølge Sørine været lade mig lede af det lette sind, da jeg går ind for at Danmark overholder de forpligtelser, som flygtningekonventioner og andre internationale konventioner i tilknytning hertil kræver af Danmark.

  Er det for at jeg skal opfatte mig selv som god? Måske. Men det vigtigste for mig er at verden ikke oplever en lignende situation, som da jøderne flygtede fra Nazityskland. Mange blev afvist af flere lande med den konsekvens, at de blev sendt tilbage til udryddelse. Danmark afviste også jøder. Det har Anders Fogh Rasmussen ligefrem undskyldt for på vegne af Danmark.

  At hjælpe flygtninge er at yde medmenneskelig omsorg.

 11. Af j. haNse n

  -

  Mette Frederiksen, fortalte ,at tiden som justitsminister gav hende et indblik i menneskets sorte sider, der på et dybere plan har præget hende.
  Skriver Sørine Godfredsen.

  Ja. Det har de fleste bemærket.
  Mette Frederiksen står idag for en politik som er lige så populistisk, sort og menneskefjendsk som DF, Støjberg og hvad de ellers hedder på den yderste højefløj.

 12. Af m j

  -

  Så er hyklere som lund osv. igen på banen. Pga. masse ind vand ringen er Europas jøder atter udsat for omfattende trusler og overgreb/overfald. Noget som mer kel og eu har medvirket til. Læs “Sverige er fortabt”.

 13. Af Jan Johansen

  -

  Det er sandelig på tide, at Mette Frederiksen har læst skriften på væggen og er blevet mere alvorlig, for er der noget, vi har brug for i dagens Danmark, så er det ved Gud et menneske, der er i stand til at tage de udfordringer, vi står over for nu og ikke mindst fremadrettet, alvorligt. Spørgsmålet er bare, om hun er opgaven voksen som evt. aftager efter næste folketingsvalg. Jeg tror det næppe. Tænk blot på hendes forgænger i Socialdemokratiet. Hun var jo blot en halvdårlig stand-up-komiker, der ihvertfald ikke havde klaret den uden Macrons nuværende kæledække i EU.

 14. Af m j

  -

  Papir-aviserne har i det sidste års tid skrevet meget om de mere og mere uhyggelige forhold i sundhedsvæsnet. Der burde gives mulighed her for at debattere de enorme besparelser og forringelser der er sket på hospitalsområdet. Forringelser der er til fare for ALLE danskere.

 15. Af Jan Johansen

  -

  Rettelse: Kæledægge

 16. Af Niels Larsen

  -

  Det er efterhånden kun utopisterne i R, Å, SF og Ehl, som ikke kan se vanviddet i at lade mennesker fra Afrika og muslimske lande komme hertil.

 17. Af j. haNS en

  -

  AF NIELS LARSE N – 2. DECEMBER 2017 13:51

  Og slynglerne i V, K, DF, LA og S som er med til at starte de krige som skaber flygtningeproblemerne.

 18. Af Jesper Lund

  -

  Jan Johansen
  Jeg tvivler på at Mette Frederiksen vil Danmark ud af det internationale samfund. Det samfund tager hun sikkert alvorligt.

 19. Af adriano viterbo

  -

  SG skriver at “Alternativister” er de fødte optimister.
  IMHO, er alle andre partier, som opføre sig som festen aldrig vil ende, bare at vi får mere “vækst”

 20. Af Lisbeth SSørensen

  -

  “afstumpet kriminelle paralelsamfund”

  MF er en imminent menneskekender af disse. Hun forstår fint hvorledes folk ikke er mere værd end andre da hun er fra Aalborg.
  Såvel som at de borgerlige pengekrimenelle paralel samfund , må under statens kontrol.
  Så fake News din påstand Sørine. Især Strandvejen kriminalitet vil hun hurtig få styr på.

 21. Af e thomsen

  -

  Er der bare 50 læsere tilbage som gider læse ber lin g skes såkaldte debatter? De er jo grundigt afsporede pga. syg redigering og debatsabotage, foretaget af li s be th, j han sen, lund og lignende. Oveni er der vrøvlehovederne og de radigale landsby to s ser.

 22. Af Lisbeth sørensen

  -

  E. Thomsen er dårekistepre.ben i endnu et nyt navn. Ca. lo i denne blog bare, hvor han har skrevet utallige tosseindlæg som sædvanligt. Hvorfor har institutionen åbnet dårekisten her i weekenden, er det pga. af jul og manglende ansatte til at hose den ned?

 23. Af e thomsen

  -

  Har met te f eller andre politikere vilje og evne til at redde Danmark fra undergang? Man må tvivle. Nu vil staten stjæle de sidste rester af folks privatliv, via diskrete/hemmelige tyverier af folks DNA. (eb)…… Borgmestre protesterer imod at regeringen med den ene hånd flytter jobs til provinsen, og med den anden hånd nedlægger jobs. (jp)…… Postvæsnet, skattevæsnet, forsvaret, politiet og meget mere ligger i ruiner. Kriminaliteten er eksploderet. (se den korte, 180g, 24nyt.dk, snapha)

 24. Af e thomsen

  -

  Har met te f eller andre politikere vilje og evne til at redde Danmark fra undergang? Man må tvivle. Nu vil staten stjæle de sidste rester af folks privatliv, via diskrete/hemmelige tyverier af folks DNA. (eb)…… Borgmestre protesterer imod at regeringen med den ene hånd flytter jobs til provinsen, og med den anden hånd nedlægger jobs. (jp)

 25. Af Jan Johansen

  -

  Jesper Lund, 14:46.

  Det er sikkert klogt, Jesper Lund. Vi kan nok ikke klare en exit fra det internationale samfund. Dertil er vi for lille et land, men der er så meget andet i dagens Danmark, der kræver enormt meget af en kommende statsminister. Det skal i hvert fald være en voksen person, der virkelig forstår at tage eksisterende og kommende problemer helt alvorligt.

 26. Af Lisbeth sørensen

  -

  ” Når Mette Frederiksen har været så sent på den, har det at gøre med, at hun er barn af en epoke, der har hyldet doktrinen om, at den, der tror på det gode menneske, overvejende selv er god. Den vestlige dyrkelse af fremskridt, fornuft og afskaffelse af kristne begreber som syndighed og ondskab har banet vej for en noget forskruet status til optimismen ”

  De onde religiøse som pre.ben ovenover, der nægtes omgang med sine børn og skriver i et såkaldt fadernetværk her i B i 3o forskellige navne..(Alle ham selv forresten, 🙂 ), viser da tydeligt at en religiøs stamme som hans, hader alle ateister og alle andre religiøse i andre grupperinger. Ser det som en trussel imod deres tro, og de ønsker at diktere til folket deres tosserier mht. nissen i skyen..I er alle en stor samfundstrussel.

  Deres syndige opførelse-ondskab, alle religiøse her, har gjort at ateister i dag er de eneste husrene i landet.. De skal totalt isoleres. I fremtiden skal man være ateist som 90% af de etniske Danskere er, for at opnå statsborgerskab i Danmark. Jøder og muslimer der beskærer i deres drenge-pigers underliv, må sættes i fængsel og smides ud af landet. Som fx. chefredaktøren krasnik i Weekendavisen..Han må hjem til Israel hvor han hører hjemme, sammen med pundik osv.

 27. Af Lisbeth sørensen

  -

  ” Store dele af den ukloge indvandrerpolitik, der har formet nutidens Danmark, har været præget af en tro på, at mennesket som udgangspunkt er et generøst væsen, der ønsker at bidrage til fællesskabet”

  Løsningen er ikke at følge den prebenske ondskab og syndighed..Børn skal have det godt , som mennesker i danmark. Den kristne tanke om at mennesket er ondt, skal straffes, og hvis kvinde brændes, må smides ud og erstattes af noget bedre..Ateismen er den åbenbare løsning til problemet.

  De ugenerøse, nærige religiøse, er ikke typer man ønsker at tilbringe jul sammen med fx. ? Gaverne er små, maden smager af ingenting, tankerne er manglende, humoren totalt ikke eksisterende, og absolut ingen humanisme for sine medmennesker.

 28. Af Arne Nielsen

  -

  Jeg kunne selv have skrevet Sørine Gotfredsens artikel. Og det er frisk af hende, at debatten ikke er lukket, trods alt det skrammel, der jo også fyger ind. Selv oplever jeg ikke problemer med at sende et indlæg afsted, men det forhold, at det varer lidt, før et indlæg kommer på, synes af volde flere vanskeligheder, og må nok betragtes som upsykologisk. Egentligt forstår jeg ikke, hvorfor avisen har dette blogformat, når nu der er andre og bedre formater andre steder i avisen, hvor man både kan anbefale og kommentere. Disse blogindlæg står jo og stritter ud i den tomme luft, og appellerer ikke til dialog. Og så er der jo det der med, at når redaktionen er gået hjem, så kommer indlægget på den næste dag blandt en masse andre, og således har ringe chancer for at blive læst.

 29. Af e thomsen

  -

  L is be th er en rødsort socialistisk løgner. Han kender intet til andre bloggere, hvorom han frejdigt påstår alt muligt. Han forvrænger alt hvad de skriver, og han hader danskere, jøder og ikke-kommunister mv. Iøvrigt opererer han selv under mange navne, også andre bloggeres.

 30. Af Lisbeth sørensen

  -

  “. At det ikke er uskyldigt at lade sig lede af det lette sind, hvilket også hendes omslag i synet på indvandring og islam antyder. Det er stadig et åbent spørgsmål, om hendes erkendelse stikker dybt nok, ”

  Prebenske e.thomsener , Med deres mørke og hadefulde sind, kommer ikke til at føre Danmark fornuftigt ind i fremtiden..Deres religiøse kvindehad mv. er ikke brugbart i et moderne samfund. se. fx. Fanny og alexander. En ægte forståelse af kristelig julekærlighed til sin næste.

  Derudover er det løgn at Borgerlige har en stram indvandringspolitik over rød..Her er Fakta..

  Schluter startede det hele, da han stolt proklameret verdens mest lempelige indvandrerlov til at løndumpe Danskerne.

  Under VKO indførte de mere end dobbelt så mange indvander og flygtninge end lo året før under Nyrup..

  Den nuværende har alle tiders rekord. Over 2oo.ooo fremmede ankom ifølge DST i de første 2 år de sad ved magten. Aldrig er så mange ankommet til landet som under deres seneste tid. Hverken af muslimer eller nogen anden.

  Mette Frederiksen får naturligvis styr på den lempelige borgerlige indvandringspolitik hurtigt. Og ændret den til en strammere version. Muligvis kan hun få DF ,med på ideen, men tvivler da de jo nægter under VKO mv. De er kendt som et indvandrervenligt løndumper parti, købt af liberalisterne til at vildlede de svagtbegavede prebener derude.

 31. Af li.s...be...th s...ør..en.sen

  -

  Så blev filte.ret sat på. Kun toss.e.pre.ben i då.re.kisten har fri ytringsfrihed derefter. Den kulsorte børnemishandler, der ikke må se sine børn og kone, og støtter fascisme.n og at patienterne skal overtage psykia.triske hospitaler, burde ikke få udgang fra dårek.isten udover hans fødselsdag.

  Langt stk i fifle.riet af uanst.ændighed?

 32. Af E Thomsen

  -

  Når man er indlagt, så holder de hele tiden øje med os.
  Og vores brug af internet.
  Derfor er vi nødt til at skrive i mange navne.
  Skriver vi til børn så spærres vi. Skriver vi til konen som gemmer sig for os. Så kommer politiet med nyt tilhold.. Mine og prebens menneskerettigheder overtrædes hele tiden.
  Kun muslimer, lusepustere, feminister og radigale kommunister kommer til orde her på bloggene.
  Vi andre udelukkes.

 33. Af Lis..beth s.ørensen

  -

  Langt sagligt indlæg i fifleriet, send af 8 omgange..Det første er læseligt?

  Uforståeligt hvorledes kun idoten pre.ben. har fri ytringsfrihed i avisen her?

 34. Af Lis..beth s.ørensen

  -

  Langt sagligt indl æg i fifleriet, send af 8 omgange..Det første er læseligt?

  Uforståeligt hvorledes kun id oten pr e.be n. har fri ytringsfr ihed i avisen her?

 35. Af Lis..beth s.ørensen

  -

  Vi forsøger at skrive et nyt, og håber det imminente i filteret . som muligvis er nobel materiale, kommer på, på et tidspunkt..

  “End ikke velstand kan afskaffe selvisk stræben eller omforme vores natur, og før eller siden skal også tidens førende socialdemokrat indse det. Mette Frederiksen kan blive statsminister en dag, og det er afgørende, at hun tager skridtet ind i alvoren. Det er på høje tid.”

  Den borgerlige beundring selvisk stræben, egoisme læner sig direkte op af religion. Som blev opfundet af selvsamme for at tjene lidt håndører, via en ydmyg, intettænkende pre.bensk befolkning. Som ikke stillet spørgsmål til noget, gjorde som blev sagt af provsten og ikke kritiseret de adelige og magthaverne. Sørine er ansat til at fuldføre dette projekt i avisen her. ..Men glem det sørine. danskerne går aldrig retur til religion. Du må forsøge at omvende nogen af muslimerne uden for moskeerne..Eneste fremtidsklientel du kan få.

  Socialdemokrater har derudover altid forstået kapitalismen og hvorledes de får noget ud af den. Det er forskellen mellem socialister og socialdemokrater. Første er villig til at dele og tror på et oprigtigt bedre samfund, anden gruppe tilhører sydlige borgerlige. Som har forstået at for at få lidt af flæsket, må de få folket med på sin side.

 36. Af Lis..beth s.ørensen

  -

  Har nu to længere indlæg i fifleriet , kan de komme på? Utroligt hvorledes kun to.sse.preb.en kan ytre sig.

 37. Af Lis..beth s.ørensen

  -

  Har nu to læn..gere in..læg i fif.leriet , kan de komme på? Utroligt hvorledes kun to.s..se.p.reb.en kan ytre sig.

 38. Af Susanne Østersø

  -

  Det er altid interessant at læse Sørine Godtfredsen. Hun forekommer mig at være et særdeles tænksomt og klogt menneske, som det altid er en fornøjelse at følge.

  Men til Berlingske:
  Er det ikke muligt at gøre et eller andet, således at de personer, som tydeligt under diverse, mere eller mindre let gennemskuelige navne forpester enhver seriøs debat, kan – om ikke udelukkes, så dog – ja, et eller andet!?
  De har efterhånden hærget alt for længe, og det gør, at kommentarsporet til de forskellige blogs fremstår som noget nær en parodi! Debatten afspores og ødelægges.
  På forhånd stor tak.

 39. Af liffebeth søøørensen

  -

  “End ikke velst.and kan afskaffe selvis.k str…æben eller omform.e vores natur, og før eller siden skal også tidens føren.de social..demokrat indse det. Me..tt..e Fred..eriksen kan blive stat.sm..inister en dag, og det er af.gørende, at hun tager skridtet ind i al..voren. Det er på høje tid.”

  Den borg..er.lige beundring selvi.sk str.æ.ben, e.go.is.me læner sig direkte op af r..eli.gi.on. Som blev o..pfundet af selvsamme for at tjene lidt h.åndører, via en yd.myg, intett.ænk.ende pr.e.ben.sk bef.olkning. Som ikke stillet spø..rgsmål til noget, gjorde som blev sagt af pro..vste.n og ikke kri.tise..ret de ad..elige og ma.gtha.verne. S…ørine er ansat til at fuldf.øre dette projekt i a.visen her. ..Men glem det søri.ne. dansk.erne går aldrig retur til reli.gion. Du må forsøge at omv.ende nogen af mu.sli.me.rne uden for moske.erne..Eneste fremti.dsk.lientel du kan få.

  Social.demo.krater har derudover altid forstået kapita..lismen og hvorledes de får noget ud af den. Det er forskellen mellem so.cialister og soc.ialde.mokrater. Første er vi..llig til at dele og tror på et opri.gtigt bedre sam.fund, anden gru.ppe tilhører sydlige borg.erlige. Som har forstået at for at få lidt af flæ.s.ket, må de få folket med på sin side. …

 40. Af liffebeth søøørensen

  -

  2 lange kommentarer i fifleriet..giver op…Kan de komme på?

 41. Af liffebeth søøørensen

  -

  2 lan…ge komm…entarer i fifle…riet..gi.ver op…Kan de kom.me på?

 42. Af liffebeth søøørensen

  -

  Se nu at få fjernet susanne østersø B. Åbenbart er det k.im Ro.sa. Ols.en i endnu et navn..genkendt ved aldrig at skrive angående emnet, interessere sig for det, men kun ønsker som preb.en at frasortere andres ytri.ngs.frih.ed.

  Står i blog reglerne at kommentarer skal være emnerelvante..Hvorfor tillades Susannes? Og ikke mine emne relevante? Fordi de gør ondt på den blå-sorte sjæl.

 43. Af Maria Due

  -

  AF SUSANNE ØSTERSØ – 2. DECEMBER 2017 17:14

  Og hvilke navne skriver Susanne Østers ellers i?
  Ret genemskueligt.

 44. Af Kim Orla Guude olSEN

  -

  AF SUSANNE ØSTERSØ – 2. DECEMBER 2017 17:14

  Helt enig med Østers ø.
  Indlægget kunne være skrevet af mig.

 45. Af liiiiiiiiiiiiiiiis.beth sssssssssssørensen

  -

  Forresten har jeg to indlæg i filteret…Et med info om den massive indvandring under blå ledelse over rød historisk?

  ..Som alle jo godt ved eksistere men avisen nægter at bringe altid.

 46. Af e t

  -

  L is be th og lignende typer er kun med for at forvandle debatterne til skraldespande fyldt med løgn, pladder, pjat og skøre beskyldninger. Hvorfor slet ter man de værste og tåbeligste indlæg? Man blokerer og sletter jo utallige seriøse indlæg.

 47. Af e t

  -

  L is be th og lignende typer er kun med for at forvandle debatterne til skraldespande fyldt med løgn, pladder, pjat og skøre beskyldninger. Hvorfor slet ter man IKKE de værste og tåbeligste indlæg? Man blokerer og sletter jo utallige seriøse indlæg!!!

 48. Af M Jørgensen

  -

  “Et primært lærestykke er at det først sker så sent”
  Mette Frederiksen er lige fyldt 40 år- hun blev valgt ind i folketinget som 24 årig i 2001.
  Det vil sige at der før hun blev en del af en regering skulle gå 10 år med skiftende borgerlige justitsministre- som ikke formåede at ændre en tøddel på flygtninge og integrationspolemikken.
  Hvorfor tog disse skiftende justitsministre ikke det skridt ind i alvoren? Som Sørinne kalder det-
  Det burde da have været en smal sag, det parlamentariske grundlag in mente.

 49. Af E T

  -

  Alle mine syge personangreb skyldes medicin. Og Preben J. har smuglet juleakavit ind. Til 68 kr. i Aldi. Om lidt låses dørene her på afdeling på hospitalet syd for Haderslev. Så er der lukket for internettet. Så vores seriøse indlæg ikke kommer på. Vi er tilbage i morgen. Når vagterne finder nøglerne og måske lukker os ud. Vi bliver løsladt til jul. Så kommer vi til at marchere i timevis over frosne sneklædte marker ud til busstoppestedet. Hvor vores pårørende har ventet i dagevis i sne og kulde. Uden mad og akvavit. Mange af dem er døde i ventetiden. Ingen fjerner ligene.

 50. Af E T

  -

  Alle har læst om den mishandling som forgår af patienterne her på hospitalet syd for Haderslev i Sønderjylland nord for Tyskland. I Sydøstjylland.
  Vi er mange som har gjort opmærksom på det i årevis. Læs Snapshanen, Urinasposten og Vores Korte.

 51. Af E T

  -

  Nu venter vi bare på at om lidt er denne debat sikkert afsporet af diverse ondskabsfulde net-trolde og -djævle. Som ikke forholder sig til debattens emne. Jeg behøver vist ikke at nævne navne.
  Lusepustere, feministiske rødkålshoveder, radigale fantaster og kommunister får lov til at ødelægge alle debatter.

 52. Af Maria Due

  -

  Ad, MARIA DUE – 2. DECEMBER 2017 17:32

  Dette er ikke skrevet af mig, og hvis den anvendte e-mail adressen er den samne som min, vil jeg gerne vide det, Den e-mailadresse, jeg anvender, er altid den samme og fungerer.

  Det er helt uacceptabelt med alle de falske posteringer på Berlingskes blogs fra “Edens lys” og andre umodne idi oter, og det virker sært, at de kan lykkes med at poste her, når jeg har været nødt til at opgive med at få mine indlæg anerkendt, Det sidste, forgæves forsøg på dette sted, var da jeg skrev, at tv-serien “Herrens Veje” handler om familieforhold , hvilket var helt oplagt, da Adam Price havde fremhævet, hvordan det præger en at være ud af en slægt, der i 300 har været skuespillere. Hans Hauge har været inde på det samme. Jeg kommer ikke til at skrive flere indlæg, og alt hvad der bliver postet i mit navn for eftertiden vil ikke være skrevet af mig men af nogle arbejdssky individer, der føler sig for fine til at tage det arbejde, de kan få. Jeg er meget træt af at være med til at understø’tte den slags snyltere, der ikke er et hak bedre end de snyltere, de har så travlt med at rakke ned på.

 53. Af Søren Rasmussen

  -

  Det er måske meget at forlange at Mette Frederiksen, der er opdraget i en materiel kultur iblandt gode socialdemokrater i Nordjylland, har erkendt/kan erkende menneskets åndelige dimension og dualistiske natur.

  Det lyse sind, optimismen, troen på fremtiden og på sine medmennesker er jo alle menneskelige egenskaber/dyder, der ikke nødvendigvis er knyttet til kristendommen (eller en hvilken som helst anden tro).

  Måske Mette Frederiksen blot har gennemgået en erkendelsesproces som justitsminister, der forhåbentligvis ikke har gjort hende kynisk og beregnende 😉

 54. Af e t

  -

  Tosser som mig skal have ret til at oversvømme berlingske i nonsens om psykiatriske hospitaler og svenske feminister..

  Tosser skal have førsteret til at ytre sig i Danmark. Alt saglig kritik imod borgerligheden skal fjernes. Kun tosser skal have ytringsfrihed. Dårkisterne skal dog være af højere standard på de psykiatriske hospitaler.. Lige så gode som de dyreste kister som man ser i kirkerne ved de afdøde..Lækkert materiale overalt, stereo og diverse dyre drikkevarer..Biblen skal også kunne ses digitalt der.

  Læs “hvorfor mor dræbte far” , og hvorfor “far skulle sove sammen med os” for videre forståelse om den svenske feministiske terror som hærger Danmark nu. Danske kvinder skal heller ikke kunne forlade landet frit uden mandens tilladelse.

 55. Af e t

  -

  Husk også at læse “fra snøvsen”…Det lokale fagblad her.. Hæ, hæ hæ..Lidt lige som rødes “kolonihave blad”…Hæ hæ hæ..

 56. Af S Sørensen

  -

  Hvilke besparelser. Bevillingerne til sundhedsvæsenet er kun steget.

 57. Af liiiiii søøøøøøøøøøøøø

  -

  “End ikke velstand kan afskaffe selvisk stræben eller omforme vores natur, og før eller siden skal også tidens førende socialdemokrat indse det. Mette Frederiksen kan blive statsminister en dag, og det er afgørende, at hun tager skridtet ind i alvoren. Det er på høje tid.”

  Den borgerlige beundring selvisk stræben, egoisme læner sig direkte op af religion. Som blev opfundet af selvsamme for at tjene lidt håndører, via en ydmyg, intettænkende pre.bensk befolkning. Som ikke stillet spørgsmål til noget, gjorde som blev sagt af provsten og ikke kritiseret de adelige og magthaverne. Sørine er ansat til at fuldføre dette projekt i avisen her. ..Men glem det sørine. danskerne går aldrig retur til religion. Du må forsøge at omvende nogen af muslimerne uden for moskeerne..Eneste fremtidsklientel du kan få.

  Socialdemokrater har derudover altid forstået kapitalismen og hvorledes de får noget ud af den. Det er forskellen mellem socialister og socialdemokrater. Første er villig til at dele og tror på et oprigtigt bedre samfund, anden gruppe tilhører sydlige borgerlige. Som har forstået at for at få lidt af flæsket, må de få folket med på sin side.

 58. Af liiiiii søøøøøøøøøøøøø

  -

  Nyt indlæg i fifleriet igen..Kun tosser får lov at ytre sig i andres navne mv.

 59. Af liiiiii søøøøøøøøøøøøø

  -

  Har to lange og saglige der forresten sørine?

 60. Af liiiiii søøøøøøøøøøøøø

  -

  Har to lan..ge og sagl..ige der forrest..en søri…ne?

 61. Af liiiiii søøøøøøøøøøøøø

  -

  “Af S Sørensen – 2. december 2017 20:26
  Hvilke besparelser. Bevillingerne til sundhedsvæsenet er kun steget.”

  Vrøvl…Sundhedsvæsnet under den borgerlige regering er kun faldet i standard. De ønsker at alt privatiseres, ligesom i USA. Kun røde kan redde sundheden, og sundshedssystemet af Danmark som stadigvæk trods alt er verdens rollemodel, selvom standarden falder daglig under den nuværende regering.

 62. Af Steen Raaschou

  -

  Det er meget sandt, Sørine. Du har sikkert læst – f.eks. hos Jalving – om den svenske optimisme. “Tingene kan kun blive bedre”. Par det med idealisme. Helt logisk har svenskerne forrettet uoprettelige skader på deres land, som er tre gange større end danske politikere nogensinde har gjort på Danmark. Dybe, varige skader. Vi der har elsket og kendt landet i mange årtier, er grædefærdige, masser af svenskere rasende.

 63. Af Yvad larsson

  -

  “Af S… Sø..rens.en – 2. december 2017 20:26
  Hvilke bespa.relser. Bevillingerne til sundhedsvæsenet er kun steget.”

  Fak.e n.ews. De er faldet under den borger…lige re..gering.

 64. Af Yvad larsson

  -

  “Af S… Sø..rens.en – 2. december 2017 20:26
  Hvilke bespa.relser. Bev..illing..erne til sun..dhed..svæsenet er kun steget.”

  Fak.e n.ews. De er falde..t under den b.orger…lige re..gering.

 65. Af Yvad larsson

  -

  “Af S… Sø..rens.en – 2. december 2017 20:26
  Hvilke bespa.relser. Bev..illing..erne til sun..dhed..svæsenet er kun steget.”

  kun fak. e news som dette ovenover kommer igennem det blå fascistfilter..Sagligheden lades ude..som altid.

 66. Af Yvad larsson

  -

  “Af S… Sø..rens.en – 2. december 2017 20:26
  Hvilke bespa.relser. Bev..illing..erne til sun..dhed..svæsenet er kun steget.”

  kun fak. e news som dette ovenover kommer igennem det b…l..å fa..scist.filter..Saglig..heden lades ude..som altid.

 67. Af Jesper Lund

  -

  Hvorfor skriver Sørine Gotfredsen ikke bare at hun godt kan lide Mette Frederiksens tilnærmelser til Dansk Folkepartis indvandrepolitik fordi hun ikke kan fordrage indvandrer, især de muslimske? I stedet for al det vrøvl om “at være god”.

 68. Af Jesper Lund

  -

  eller vrøvl om at være alvorlig.

 69. Af Bjørn Christensen

  -

  “Hvorfor skriver Sørine Gotfredsen ikke bare at hun godt kan lide Mette Frederiksens tilnærmelser til Dansk Folkepartis indvandrepolitik fordi hun ikke kan fordrage indvandrer, især de muslimske? I stedet for al det vrøvl om “at være god”.”

  Et godt spørgsmål..

  Men tvivler at socialdemokratiets indvandrerpolitik drejer sig om muslimske indvandrer, men blot generel borgerlige løndumping politik imod Danskere. Ligesom gør DF´s og resten af blå bloks. Så er er absolut ingen politisk magt i DK der reelt ønsker at stramme op her. Det hele er manipulering af folket. Intet parti støtte det reelt ! Som de sidste 4o år af Dansk historie har vist. . Vi Danskere er til grin, Intet vi mener har nogen betydning. Lever vi i et demokrati?

 70. Af Jesper Lund

  -

  Susanne Østersø
  Det er påfaldende at vi altid synes at de mennesker, som vi er enig med, er kloge og tænksomme.
  Jeg er uenig med SG. Jeg synes det er noget mega vrøvl, det hun skriver.

 71. Af Jesper Lund

  -

  Bjørn Christensen
  Folket har de politikere, som folket fortjener. Hvis du er utilfreds med det politiske styre, så gør selv din indflydelse gældende indenfor dette styre.

 72. Af Jesper Lund

  -

  Omformulering

  Hvorfor skriver Sørine Gotfredsen ikke bare at hun godt kan lide Mette Frederiksens tilnærmelser til Dansk Folkepartis indvandrepolitik fordi SG ikke kan fordrage indvandrer, især de muslimske? I stedet for al det vrøvl om at være god eller være alvorlig.

  SG har det med at hæve sine kontante negative holdninger til flygtninge op på et vrøvlende plan med iblanding af lidt kristendom, f.eks. at næstekærligheden ikke indbefatter flygtninge.

 73. Af Bjørn Christensen

  -

  “Folket har de politikere, som folket fortjener. ”

  Nej, folket får kun et vis antal af partier at stemme på, er ikke istand til at samle sig om et anstændigt parti. Vildledne får i top 1% bestemmer hvilke partier vi kan stemme på. Med lidt plads til Enhedslisten, som deres aviser derefter nedrakker dagligt.

  Reelt har DK kun et plutokrati. Ikke et demokrati! Vi er ikke bedre end USA i vores styreform. Flygtninge af i dag er reelt indvandrer som andre. Danmark kan ikke tage imod flere. Vi har taget alt for mange allerede. De ødelægger Danmark og vores ateistiske model..Og ja sørine burde udmelde dette klart og ikke af omveje.

 74. Af j. haNS en

  -

  Man må formode, at Sørine Godfredsen skamroser Mette Frederiksen, fordi S og Mette Frederiksen har overtaget DF`s sorte politik.
  Mette Frederiksen ved at vejen til vælgernes hjerter går igennem deres indre svinehund.

 75. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Lettere vrøvl igen fra Sørine G om kristnes patent på, at vi mennesker kan være syndige osv.

  Vi skal endelig ikke have lov til at være let om hjertet – men eveigt sorg- og syndstungede og kun tage os af de alvorligere problemer.

  Naturligvis vil det for enhver være en større el mindre øjenåbner at besøge fængsler! Selv i Danmark.

  Aristoteles taler om en balance – det er den vi ofte overlever på – og det må snart gerne gå op for visse præster at både kærligheden, også til næsten, mmm ikke er opfundet af kristendommen Aristoteles var født før nogen Jesus og dermed en kristendom. Ligedan har det til alle tider været kendt, at mennesker fejler og gør ondt mod andre, så .. kristendommen er en gang instutionaliseret viden om mennesker – dog stærkt begrænset! Gammeldags og fastholdende og derfor også til skade i visse henseender.

 76. Af kai juhl

  -

  Li…sbet..h Sør..ens….en
  Hvorfor deler du dine ord så åndsvagt og forkert. Få dog dine skolepenge tilbage. Det gælder også idioten Hans…sen

 77. Af j. ha NSen

  -

  AF KAI JUHL – 3. DECEMBER 2017 11:57

  Så er en af de sædvanlige køtere og kujoner på banen som ikke tør skrive i eget navn. Nu i navnet Kai Juhl.

 78. Af Flemming Lau

  -

  Birgit Hviid Lajer.
  Life is a box og chokolade, you never know, what you got! Forrest Gump.

  Jeg forstår ikke helt kritikken! For ca 3450 år siden fik mennesket De 10 Bud! Det var 1000 år før Budda og de græske filosoffer. Da ingen kunne leve op til dem, tog Jesus herned på jorden og betalte menneskehedens gæld.

  For ikke for at blive for selvfed er det måske sund fornuft i citatet 2 kor 6.10 ” Bedrøvede dog altid glade!” Bitter Sweet.

  Endelig bør vi mennesker på jord, huske på at vi ikke er kommet hjem endnu.

 79. Af poul boie pedersen

  -

  Hele dette indlæg er egentligt let at koncentrere i ganske få ord.
  Sørine er ikke enig med Mette, og går Mettes udvikling ikke ind i Sørines dystopiske formørkethed og forstår, at kristendommen er eneste seriøse værn mod verdens forfald, så bliver hun aldrig voksen.
  Spurgte nogen efter argumenter for alt dette negativistiske ordflommeri og nedtalen af den gode vilje til fordel for en ansvarsforflygtigende eskapisme i troens frakkeskøder? Det samme gør jeg.

 80. Af Flemming Lau

  -

  Det kunne jo være at Mette Frederiksen midt i det kyniske politiske spil, har opdaget at kultur optimisterne har drevet skibet alt for tæt på afgrunden, og at de 78 årlige Mia der ofres på den 3 verdens indvandre, med rette bedre kunne anvendes på vore sygehuse og ældrepleje etc…Når det kommer til stykket, skylder hun ikke en modkultur fem flade øre og slet ikke de kriminelle!

 81. Af Niels Juul Hansen

  -

  Det mest sørgelige ved Sørine Gotfredsens blogs er, at de næsten uden undtagelser drejer sig om at fortælle, hvorfor det hun altid har ment, nu er blevet bevist som den endegyldige sandhed.

  Der er ingen tvivl om, at Mette Frederiksen og med hende også Socialdemokratiet har rykket sig nærmere Dansk Folkeparti. Det har de alene gjort af rent politiske, taktiske grunde – og det er aldrig et kønt syn, selv om det lykkedes at tilbageerobre DF-stemmer.

  Sørine Gotfredsen er hoppet i med begge ben i forbindelse med Mette Frederiksens spin.

  Det tror jeg ikke, at de mest garvede DF-politikere er.

Kommentarer er lukket.