Menneskesindet kan visne

Af Sørine Gotfredsen 107

Visse nyheder får én til at bekymres lidt, skønt de egentlig er positive. Forleden hørte vi, at man har indset det gavnlige ved, at landets kommende læger læser skønlitteratur, så de bedre kan forstå andres følelsesliv. Det lyder som en morale fra en fremtidsroman, hvor det videnskabeligt hjernevaskede væsen skal genfinde sin tabte menneskelighed, og mens man glædes over besindelsen, foruroliges man samtidig. Nemlig ved tanken om hvor mange af os der i øvrigt går rundt med nedsat indlevelsesevne, fordi man underkender betydningen af kunst og litteratur og måske mest læser krimier og ser ”Den store bagedyst”. Det materialistiske og eksistentielt dovne menneskesyn, der åbenbart trives i sundhedsvæsenet, trives generelt i vor tid, og ikke blot kan det føre til ufølsomhed overfor syge og svage. Det minder os også om, hvor meget man præges af det, man beskæftiger sig med, og det man i livet læser og oplever. Eller ikke læser og oplever.

Der kan nemlig være en høj pris at betale ved at lade sig opsluge af en naturvidenskabelig og rationel tankegang. Dette har Charles Darwin beskrevet på følgende vis: ”Min ånd synes at være blevet et maskineri, der kværner almengyldige love ud af store ophobninger af kendsgerninger. Men hvorfor det har bevirket svind i den del af hjernen, der er forudsætningen for de højere interesser, kan jeg ikke begribe.” Darwin beskriver, hvordan han gradvist mistede evnen til at læse poesi, da noget i mennesket kan visne ved eksistentiel underernæring og gøre det svært at forstå den del af tilværelsen, der ikke kan forklares med almengyldige love. Den må i stedet begribes gennem sansen for ånd, liv og død. Jeg hævder ikke, at tro på Gud her er en forudsætning, men lad os alligevel overveje, om de mange veluddannede yngre storbymænd, der i disse år forlader folkekirken, mon udgør et slags moderne billede på Darwins indre armod. Altså, på det målrettede og rationelt tænkende individ, der kan savne sans for højere interesser og måske – som lægerne – miste evne til at sætte sig i den andens sted. For den, der sjældent læser romaner, går i teatret, til koncerter eller i kirke, risikerer at opbygge immunitet overfor dybere tanker om eksistensen. Jeg siger det bare.

Af samme grund var det nedslående at se, hvordan ”Historien om Danmark” på DR repræsenterede et overvejende materialistisk livssyn. Fokus lå på politiske og økonomiske strukturer, og mens disse er indlysende vigtige, bemærkede man, at folk som Grundtvig, H.C. Andersen og Søren Kierkegaard blev spist af med en enkelt sætning. Især de to førstnævnte har i nyere tid gennemsyret dansk kultur med eventyr, undervisningstanker, højskoler og fællessang i en endeløs strøm af konfirmationer, bryllupper og morgensamlinger. En stor mængde af vor fælles visdom udgår fra kunst og religiøs inspiration, og det er påfaldende, at det fylder så lidt i en danmarksfortælling anno 2017. At læger nu sættes til at læse romaner, så de ikke visner indeni, afslører en vis forståelse for sammenhængen mellem kunst og medmenneskelighed, og den bør brede sig til DR, universitetet, folkeskolen og bevidstheden i enhver, da vi tilsyneladende altid forfra igen skal lære det vigtigste. At mennesket er ånd, og at vi hver eneste dag lever i fare for at glemme det.

107 kommentarer RSS

 1. Af j. hAnse n

  -

  Forleden hørte vi, at man har indset det gavnlige ved, at landets kommende læger læser skønlitteratur.
  Skriver Sørine Godfredsen.

  Har kommende læger aldrig læst skønlitteratur?
  Det var lige godt pokkers.

  SG skriver også:
  “Der kan nemlig være en høj pris at betale ved at lade sig opsluge af en naturvidenskabelig og rationel tankegang.”

  Ja. Den pris har præsten jo tydeligvis ikke betalt.

 2. Af niels peter lemche

  -

  Kære Sørine (og undskyld til dig og Kathrine, at jeg kom til at forbytte navnene forleden i et svar til Kathrine), så er der meget rigtigt i dine betragtninger, og vi må hellere have det på plads før det sædvanlige hylekor af selvbestaltede ateister begynder deres mudderkastning.

  Men det er ikke noget nyt, selv om det bliver mere og mere udtalt. For en halvtreds år siden fortælles det, at formanden for finansudvalget var ved at få et apoplektisk tilfælde, da han hørte, at nogle af hans bevillinger gik til historiestudier. Han var vist konservativ. Rindalismen efter lagerforvalteren er en anden illustration. Det er i høj grad i sin ekstreme og højtråbende form et dansk fænomen, måske et eksempel på den danske sjæl, den danske kultur, som så mange på den højre fløj påberåber sig: Hvis det ikke kan gøres op i penge, er det intet værd. Det har været et meget bevidst forsøg på at ødelægge universiteterne — højborgene for dansk kultur og for samtalen mellem alle del af videnskaberne, som faktisk stadig eksisterer. Fra tanke til faktura, som det “Sanderske” universitet stod for. Jo pengene er måske i virkeligheden det absolutte centrum i dansk kultur.

  Men så er det heller ikke værre. Det har aldrig været sådan, at masserne og finkulturen, det intellektuelle åndsliv, har gået godt i spænd. Man kan allerede i oldtiden finde betragtninger over det faktum, at almindelige mennesker foretrak en mestergladiator frem for selv de fineste poeter i Maecenas’ omkreds. Forskellen er, at denne kulturelle elite i en højtråbende dansk bevidsthed ikke bare er blevet overset, men lagt for had i en grad, man ikke finder mange andre steder i den vestlige verden. Demokratiet, dette højtbesungne spøgelse, er blevet til demokratur, hvor alt er godt, hvis det får flest “likes”.

  Så derouten for åndslivet, som du er inde på, vil kun fortsætte. Men så må åndsarbejderne jo finde andre fora, hvor de kan mødes. Det er Fahrenheit 451 om igen

  At man inden for tekniske fag i særdeleshed finder derouten repræsenteret er ikke mærkeligt. Uden ånd er en læge jo ikke mere end en højtspecialiseret håndværker — undtagen i sin selvbevidsthed.

 3. Af j. ha Nsen

  -

  Charlataner som forsøger at sælge gammel overtro til de svage i ånden.
  Dem bør man vare sig imod.
  Mange præster tror da heller ikke selv på de gamle skrøner som de udbreder.
  Mange af dem læste jo til præst, fordi det er en uddannelse som enhver kan gennemføre.
  I modsætning til læge, dyrlæge eller ingeniør.

 4. Af Kåre Fog

  -

  Her er Sørine Gotfredsen, som ellers har mange fornuftige meninger, gået galt i byen. For det første ryster det mig, at en præst sætter det at læse romaner, på linje med at gå i kirke. Det er som om hun mener, at skønlitteratur fremmer en form for humanistisk indstilling, som i sit væsen er det samme som en religiøs indstilling. Så humanisme og kristendom er næsten et fedt ??? Er tanken, at begge dele gør mennesket til et godt menneske, hvorimod naturvidenskabeligt tænkende mennesker er kolde mennesker, der har mistet evnen til at føle med andre?
  I så fald er jeg ganske uenig. Og jeg mener at humanistisk dannelse og religiøs dannelse er to meget forskellige ting.
  Jeg er anturvidenskabeligt uddannet, og tænker naturvidenskabeligt. At påstå at jeg, med den baggrund, er dårligt i stand til at forstå andres følelsesliv og sætte mig i andre sted, er en direkte fornærmelse mod mig, som egentlig kræver en undskyldning fra Sørine Gotfredsens side.
  Jeg har en god ven, der er skønlitterær forfatter. Han mener at jeg vil have godt af at læse skønlitteratur. Så han forsøger at låne mig romaner med hjem, i håb om at jeg vil læse dem. Jeg forsøger pligtskyldigst; men sådanne romaner siger mig intet.
  Jeg har det lidt ligesom min far, der elskede at læse beretninger om sande kriminalsager- det der optog ham, var kampen mellem det gode og det onde. Men – det var umuligt at få ham til at læse krimier, for krimier er opdigtede og siger derfor kun noget om hvad forfatteren tænker, ikke om virkeligheden. Det samme her – skønlitteratur siger ikke noget om hvordan verden faktisk er. Den siger kun noget om, hvordan forfatteren ser verden, og hvis jeg ser verden på en anden måde end forfatteren gør, så vil jeg stærkt have mig frabedt at få påduttet, at jeg af den grund er et dårligt menneske.
  Det som Sørine Gotfredsen argumenterer for, er dybest set, at vi alle skal tænke lige som de fleste kvinder tænker. Men verden ville gå neden om og hjem, hvis vi alle kun tænkte som kvinder gør. Verden har hårdt brug for, at der også er nogen der tænker, sådan som de fleste mænd gør.
  Jeg vil hævde, at jeg i høj grad er i stand til at se mange ting fra andre menneskers synsvinkel. Jeg er ofte god til intuitivt at fornemme andre menneskers tankegang – især hvis disse andre mennesker er mænd. Derimod har jeg tit meget svært ved at sætte mig ind i kvinders tankegang – den er så anderledes, at den for mig ofte er fundamentalt uforståelig. Ikke nok så mange romaner, som jeg tvinges til at læse mod min vilje, vil få mig til at forstå den. Ikke nok så mange belæringer fra velmenende kvinder vil får mig til at forstå den. Det eneste, der kan lære mig at blive bedre til at forstå hvad der rører sig i kvinder, er at lytte til andre mænds erfaringer om de ting.
  Sørine Gotfredsen – jeg og mange andre mænd kan i det store og hele ikke lide at læse romaner; at proppe romaner ned i halsen på os er at udøve tvang mod vores medfødte natur. Det ville svare til, at vi andre tvang dig og andre kvinder til at læse bøger om termodynamik og opbygning af elektriske kredsløb. Vi er i vore interesser skabt forskelligt, og det er godt at det er sådan.
  Og lad så i øvrigt være at fremstille Darwin som et menneske, der har taget åndeligt skade af at studere naturvidenskab.

 5. Af jørgen jensen

  -

  Danmark er på mange punkter inde i en stor krise, en meget uhyggelig udvikling er begyndt. Desværre lader det til at hverken partierne eller medierne tager det alvorligt, at det Danmark vi kender, snart kan gå til grunde. Man kan ikke få lov til at debattere hvad der er ved at ske med samfundet, for en kvælning af ytringsfriheden er igang, Og det næste bliver vel en kvælning af demokratiet. De svenske og franske tilstande rykker tættere og tættere på, i takt med at alt med fornuft, moral og fremsynet tænkning er ved at visne væk. Se “Sverige er fortabt” og “Begår Frankrig selvmord”.

 6. Af niels peter lemche

  -

  KÅRE FOG, du er egentlig en meget god illustration af det, som Sørine tænker på.

  Du starter straks med at skille teologien ud fra humanismen. Det har ikke været tilfældet siden begyndelsen af renæssancen. Humanismen opstod på de europæiske universiteter og de tidlige humanister var teologer eller beskæftigede sig med teologiske emner. Den berømteste af dem alle, Erasmus af Rotterdoms kendteste arbejde er hans udgivelse af det græske Nye Testamente. Så du er fuldstændig galt i byen, men måske inspireret af den åndløse danske kulturradikalisme?

  Så operere du med begrebet virkelighed som om, det var et fastslået størrelse. Jeg ved ikke engang, om du kan citere Aristoteles som et vidnesbyrd herom, men fra renæssancen blev det Platon, der dominerede, og hos Plation er virkeligheden ikke noget, som vi mennesker i vort jordiske liv kan gribe (tænk på hulebilledet i Statens femte bog). Den primitive forestilling, at det du ser, er det, du ser, burde herefter være skrinlagt. Så ved at urgere den opfattelse, taler du til gunst for et materielt verdensbillede uden ånd. Postmodernismen er i den sammenhæng bare en tilbagevenden til Platon og til den gamle forestilling om, at alt ting måles ud fra mennesket.

  Det har ikke noget specifikt med skønlitteratur at gøre. Litteratur er bare en metafor for den trang, vi (mange af os) har til at se længere end til det, vi ser. Det er interessant at de store fysikere som Niels Bohr udmærket vidste det. Materialismen er ikke deres ledestjerne, men trangen efter sandheden. Det er i andet og tredje geled, at materialismen har sine muligheder.

  Så måske skulle du sætte dig ned med en roman en dag. Jeg kunne foreslå dig lidt af Dostojevski, f.eks. “Forbrydelse og Straf” /Raskolnikov).

 7. Af jørgen jensen

  -

  En stor mørklægning af den VISNEPOLITIK som danskerne er udsat for, har sørget for at de fleste danskere ikke forstår hvad der er ved at ske med deres land, dem selv og deres børn. Men prøv at tænke over/undersøge hvordan der er blevet smadret løs på vores økonomi, kultur, infrastruktur, FAMILIELIV, postvæsen, forsvar, retssikkerhed, SUNDHEDSVÆSEN, folkeskole, folkekirke, privatliv og ældreforsorg osv. Og kriminaliteten er MANGEDOBLET. (se den korte av is) På hospitalerne er nedskæringer og andet skyld i et hav af unødvendige tragedier og dødsfald. Og skilsmisse-systemet gør fædre retsløse og børn både faderløse og retsløse. Der indført grov diskrimination af danskerne mht. boliger, jobs, pensioner og særlige ydelser.

 8. Af l.... søørennsen

  -

  “Har kommende læger aldrig læst skønlitteratur?
  Det var lige godt pokkers.”

  skribienten mente vist Præster her? Ihvertfald har præster kun læst skønhedslitteratur, modsat normale ude i samfundet. De bruger den ene samme sorte skønlitterære bog som opslagsværk, til alt børnepasning, banklån, kvindehad forståelse. Satan skrev det værk.

 9. Af Gunnar Elsing

  -

  Tom J. har selvfølgelig ret i, at det må være Fanden, der har skabt integrationsindustriens projektcirkus, der koster milliarder, men som stort set kun skaffer arbejde til de vellønnede akademikere, der er ansat i integrationscirkusset.

  Men de danske muslimer har virkeligt brug for Sherri Cancans kursus i en moderat udgave af sharia, så de kan lære, at det ikke kun er kvinden, men begge køn, der skal have pisk, hvis de er deres hjertes udkårne utro.

  Seksuelt anarki fører kun ulykke med sig – bare spørg Frk. Cancans forhenværende elsker, Hr. Khader.

 10. Af l.... søøre..nnsen

  -

  “Har kommende læger aldrig læst skønlitteratur?
  Det var lige godt pokkers.”

  skribienten mente vist Præster her? Ihvertfald har præster kun læst skønhedslitteratur, modsat normale ude i samfundet. De bruger den ene samme sorte skønlitterære bog som opslagsværk, til alt børnepasning, banklån, kvindehad forståelse. Sa..tan skrev det værk.

 11. Af jørgen jensen

  -

  Det som danskerne har mest brug for at læse i denne tid, er nok bøger om hvordan korrupt og totalitær politik (kommunisme, na zis me, islamisme og radikal “humanisme”) har påført menneskeheden utrolige rædsler og myrderier. Læs antony beevor om 1. og 2. verdenskrig, Læs om sovjet-unionen. (stalin/lenin) Se hvad verdenshistorien fortæller om angrebet på Europa/Wien i 1683 osv.

 12. Af jørgen jensen

  -

  De to fjender af Danmark, danskerne, jøderne, jyderne og de kristne, li s be th og j. ha n sen, er som sædvanlig ved at forvandle debatten til en mødding af ubegavede, perfide, ateistiske, nihilistiske og forskruede/løgnagtige indlæg.

 13. Af Ib Kyv

  -

  O Tempora, o Mores.

  Ikke nok med, at de åbenbart ansætter ludere i Greve Svømmehal; de smider også nogle raske drenge ud af svømmehallen, blot fordi de tillader sig, at benævne disse ansattes erhverv!

  “I hvert fald opførte gruppen på syv-otte drenge sig så dårligt, at personalet bad dem om at forlade stedet. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi kaldte de bl.a. personalet for »ludere«.
  Drengene nægtede dog at forlade svømmehallen, og politiet blev derfor tilkaldt. Det lykkedes dog blot politiet at finde fire drenge i alderen 10 til 14 år.”

  Er sexarbejderne i Greve Svømmehal ikke ved at blive lidt for tyndhudede?

 14. Af j haNse n

  -

  Så er psykopaten og nazisten “jensen” på banen med sit syge svineri.
  Bur ham inde 24/7.

 15. Af jørgen jensen

  -

  Danskerne har al mulig grund til at frygte fremtiden, for regeringen svigter dem igen og igen. Dens politik er kortsynet, asocial, udemokratisk og umenneskelig. Alle dens udspil og “reformer” truer de normale og almindelige danskeres velfærd, sundhed og sikkerhed mv. Fordrivelse, udskiftning, undertrykkelse, diktatur, gangstervælde og massevis af social elendighed, sygdom og uretfærdighed er hvad der venter forude.

 16. Af j jen

  -

  Må regeringen ikke kritiseres? Indlæg “forsvandt”.

 17. Af Bo Sandrum

  -

  “Satan skrev det værk”

  Du tænker vel på Koranen, som angiveligt er inspireret af en “ånd”, som man traditionelt set anser for at være Ærkeenglen, Gabriel, men som rigtigt nok lige så godt kunne være inspireret af Satan.

  For det er jo i princippet muligt, at Iblis/Satan har inspireret hele det blodtørstige manifest, og står bag koranens “løfte” om en Dommedagskrig, hvor alle “vantro” bliver udslettet.

  Men traditionelt, så siger muslimer, at Satan kun stod bag de såkaldte Sataniske Vers.

  Tidligere var det ganske ukontroversielt for muslimer, at omtale disse, sataniske vers, men det var som bekendt Salman Rushdies omtale af disse vers, der udløste den første Muhammed-krise.

 18. Af j. jen

  -

  Hvorfor har gud stjåldet mine indlæg? Er bevis på hans ikke eksistens. For hvis han eksisteret ville han lade mig ære ham i debatten, og fjernet alle ateisternes indlæg.

 19. Af A. L S

  -

  ” Det lyder som en morale fra en fremtidsroman, hvor det videnskabeligt hjernev..askede væs.en skal ge.nfinde sin tabte men.neskelighed, “#

  Fantastisk..Nu et vidende og kul.turelt menneske fak.e ne.ws og har tabt sin menn.eskelighed, skriver S. selvom det er langt mere human.istisk end det troende væsen i sine gernin.ger i det offen.tlige rum altid.

  Endnu et bevis på hvor meget troe..nde lyv.er?

  ” Darwin beskriver, hvordan han gradvist mistede evnen til at læse poesi, da noget i mennesket kan visne ved eksistentiel underernæring og gøre det svært at forstå den del af tilværelsen, der ikke kan forklares med almengyldige love. ”

  Ha ha ha…Det hele kan forklares. Darwin var blot et offer af sin tid. Dengang kunne man ikke blive en fellow in the royal society mv. mm. man troet på gu.d og kong.e. Det ville simpelthen have været umuligt for ham at have et arbejde, få udgivelser eller noget som helst andet. På denne oplysningst.idens indførelse, begyndte mennesket at sætte spørgsmåltegn til alt. Darwin var tvunge.t til at forgive at være re.igiøs. Vi ved slet ikke om Darwin virkelig var religi.øs, eller blot et o..ffer for sin tids do.gmatiske fa.scisti.ske præst.er og kirk.er. ……….

 20. Af Arne Nielsen

  -

  Jeg vil til enhver tid udfordre Kåre Fog på fundamental forståelse af naturvidenskabelig viden. Jeg tør vædde på, at han aldrig har formået at identificere fundamentale begrænsninger i den viden, der rent faktisk foreligger, og hvis løsninger ville indebære et aldeles utrivielt paradigmeskift overalt i naturvidenskaberne. Hvad Sørine Gotfredsens betænkeligheder angår, gør de sig gældende på den måde, at jeg, inden jeg gik i gang med naturvidenskabelige studier, faktisk havde både en interesse og et talent og en viden indenfor billedkunst, som i forbindelse med studierne gik tabt, da min måde at studere på var meget gennemgribende og indgribende. Men der er en måde at gå til det naturvidenskabelige på, som minder ganske meget om det, Sørine Gotfredsen efterlyser. Det forhold, at jeg er vant til overordentligt vanskelige tekster, gør det meget let for mig at tilegne mig skønlitterære tekster, men jeg må nok indrømme, at sådanne tekster, der kan appellere til den naturvidenkabelige dannede, står først i køen. Men dertil er at føje, at jeg af forskellige grunde har fundet mig selv meget interesseret i psykologiske teorier, idet disse har sat mig i stand til, på meget bedre vis, at forstå mig selv og de mennesker, som jeg er omgivet af, og jeg har tit følt anledning til at begræde folks sørgelige mangel på viden om og interesse i dette emnefelt. Jeg mener, at det er en stor fejl at gå ud fra, at det naturvidenskabelige står i modsætning til det psykologiske – i begge tilfælde er der tale om modeller for noget eksisterende, som bidrager os med redskaber til at forstå ting. Og hvis modellerne har den særlige udformning, at de fremstår som værdifri, synes jeg, at man derigennem har opnået en vigtig pointe med vidtrækkende konsekvenser, som ikke er sådan lige til at overskue. Selvfølgeligt er alt begrænset af, at vi kan ikke vide alt, og det gør vi sikkert heller ikke, men man kan kigge på de forestillinger, vi gør os, og konstatere, om der er “musik” i dem. Og er der i dem en god forklaringskraft, er der nok tale om, at vi har fat i noget. I historien har der været eksempler på radikalt fejlagtige teorier, som voldte betydelige vanskeligheder at få manet i jorden, og en gang imellem dukker der i dag ting op, hvor vi efterfølgende måtte konstatere, at der ikke var det i dem, som nogle troede. Men vi bliver stadigt bedre til at udgrunde tingene. Jeg havde for nylig en samtale med en psykologiprofessor, hvor jeg fremførte, at jeg syntes, at man i dag undervurderede Sigmund Freud – ikke at han skulle gøres til den store guru som før i tiden, men anerkendes for, at han gjorde visse vigtige iagttagelser, som kan gøre os nytte i dag. Og han gav mig ret.

 21. Af A. L S

  -

  Satan står bag alle religiøse tekster. De tre broderreligioner, islam,jødedommen og kristendommen er de 3 værste i verden. Den bedste er Buddhismen. Denne praktisere modsat de andre 3, humanisme.

  Satan har skrevet alle værkerne o de 3 abrahamske religioner. Han ynder at sidde og se på hvorledes de bekæmper hinanden med deres indbyrdes tossetro. Og hvorledes han stod bag det hele, og hvor dumme mennesker er, når de bare kan forlade troen og blive venner allesammen.

 22. Af Ib Kyv

  -

  Fortvivl ikke, Jensen.

  Skaberen forhindrer dig blot i, at kaste perler for svin, når han lader en ugudelig slettenisse slette dine indlæg: De åndløse har simpelthen ikke gjort sig fortjent til, at dele din dybe visdom.

  Gud lader de åndløses tåbelige indlæg blive stående, så de ufrivilligt kan afsløre deres dårskab for alverden, mens han gemmer dine udødelige guldkorn i hjertet.

  Dine klager bliver hørt!

 23. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Peter Lemche

  “…det sædvanlige hylekor af selvbestaltede ateister begynder deres mudderkastning”.

  (selvbestaltet= som har tiltaget sig en magt, en opgave el.lign. på eget initiativ og uden at det er godkendt af andre).

  Jeg har altid været ateist (eller rettere, jeg er aldrig blevet troende), og jeg mener ikke, at diskvalificerer mig i en diskussion om litteratur. At du og Sørine Gotfredsen vælger at blande religion ind i denne diskussion om litteratur er jeres sag.

  Med hensyn til mudderkastning, så mener jeg, at der under mottoet “Gott sei mit uns” og andre tilsvarende udtalelser (Luthers om jøder) er begået værre ting af forskellige religioner gennem tiderne end mudderkastning.

  Jeg mener, at litteratur er utroligt vigtig, ikke bare for læger, men for alle.

  Dickens bøger fortæller mere om social nød end de mest detaljerede, ministerielle rapporter.

  Dostojevski og Gogol fortæller mere om den menneskelige sjæl end diverse fagbøger.

  “Intet nyt fra vestfronten” , “De nøgne og de døde” eller “Hvis dette er et menneske” viser bedre end nogen historiebøger alt om krigens gru.

  Fordelen ved litteratur er, at det er muligt at fordybe sig totalt. Især i disse zappetider.

 24. Af A. L S

  -

  Sat.an står bag alle religiøse tekster. De tre broderreligioner, isl.am,jø..dedommen og kristen.dommen er de 3 v.ærste i verden. Den bedste er Bud..dhismen. Denne praktisere modsat de andre 3, humanisme.

  Sata..n har skrevet alle værkerne o de 3 abrah.amske religioner. Han ynder at sidde og se på hvorledes de bekæmper hinanden med deres indbyrdes tos.setro. Og hvorledes han stod bag det hele, og hvor dumme mennesker er, når de bare kan forlade troen og blive venner allesammen.

 25. Af A. L S

  -

  ” Det lyder som en morale fra en fremtidsroman, hvor det videnskabeligt hjernevaskede væsen skal genfinde sin tabte menneskelighed, og mens man glædes over besindelsen, foruroliges man samtidig. Nemlig ved tanken om hvor mange af os der i øvrigt går rundt med nedsat indlevelsesevne, fordi man underkender betydningen af kunst og litteratur og måske mest læser krimier og ser ”Den store bagedyst”. Det materialistiske og eksistentielt dovne menneskesyn, der åbenbart trives i sundhedsvæsenet, trives generelt i vor tid, og ikke blot kan det føre til ufølsomhed overfor syge og svage”

  Fake news, at folk der ikke læse som Pre.ben, andet end de uhyggelige bøger. “mor skal dø” og “far sagde mor skulle dø” og ikke at forglemme “svenske feminister er ondskaben inkagneret og dræber nu loo.ooo om dagen i Sverige”, så er skønlitteratur absolut væsentligste vej til humanismen, anstændigheden og det frie og oplyste menneske, der repræsentere alle.

  Her burde man se på at fjerne alle troende offentlige ansatte som en start. De interessere sig kun for sin egen stamme, og ikke ateistiske-andre troende patienter.
  Tænk på hvor forfærdelig det ville være som patient at have pre.ben som læge? Udover at dårekistebeboere naturligvis ikke skal have adgang til skarpe operationsknive mv.

  Den bedste læge jeg har haft, var ved en indlæggelse 5 dage indgang. Eneste gang jeg har været på hospitalet eller i det hele taget syg. En yderst humanistisk belæst herre,. Vi diskutteret ivrigt Dostoyevsky som var igang med en læsning af . Nu vi snakker om pre.ben var det tilfældigvis “idioten” her. Og en af mine absolutte favouritter af ham, og var en genlæsning. Naturligvis var han også ateist, og rød, og derfor en ypperlig, ypperlig læge overfor de sorte derinde.

  Sat.an står bag alle religiøse tekster. De tre broderreligioner, isl.am,jø..dedommen og kristen.dommen er de 3 v.ærste i verden. Den bedste er Bud..dhismen. Denne praktisere modsat de andre 3, humanisme.

  Sata..n har skrevet alle værkerne o de 3 abrah.amske religioner. Han ynder at sidde og se på hvorledes de bekæmper hinanden med deres indbyrdes tos.setro. Og hvorledes han stod bag det hele, og hvor dumme mennesker er, når de bare kan forlade troen og blive venner allesammen.

 26. Af j. jeN..

  -

  Min far var rattenfuehrer i SS.

 27. Af Anders Ledholm

  -

  Du ved åbenbart ikke heller ikke noget om buddhisme, som du har det samme, naive forhold til, som de fleste andre danskere.

  Mange tibetanske buddhister tilbeder angiveligt en “ond ånd”, som lamaen også selv tilbad som ung, og det udløser blodige, teologiske stridigheder internt blandt de tibetanske buddhister.

  Uddrag fra “For visse buddhister er Dalai Lama en undertrykker” af
  Lasse Skou Andersen, Information 11.02.15:

  “En gruppe buddhister, der tilbeder en guddom ved navn Dorje Shugden. Og som ligger i bitter strid med Dalai Lama, der anser Shugden for at være en ond ånd ved navn Dolgyal, kongedæmonen.”

  “Historien bag den ophedede konflikt mellem shugdenitterne og Dalai Lama er årtier lang. I 1975 gør Dalai Lama, der indtil da selv har tilbedt guddommen, pludselig op med sin hidtidige praksis. Efter »lange og grundige undersøgelser« er han nået frem til, at Shugden, der ofte afbildes som en krigerfigur ridende på en sneløve gennem et hav af blod, i virkeligheden er en ond ånd ved navn Dolgyal…”

  “I 1997 findes tre medlemmer af Dalai Lamas inderkreds myrdet i et soveværelse få hundrede meter fra den religiøse leders egen residens i Dharamsala. De tre munke er blevet stukket med knive 15 til 20 gange, og væggene i det lille kammer er sjasket til i blod, rapporterer internationale medier på det tidspunkt.

  Kort forinden har det tibetanske eksilparlament vedtaget en udtalelse, hvori det »på det kraftigste opfordrer alle tibetanere til at implementere« Dalai Lamas råd om at stoppe tilbedelsen af Dorje Shugden.

  Indisk politi mistænker ekstremistiske shugdenitter for at stå bag mordene.”

 28. Af niels peter lemche

  -

  J.Jen, morsomt, at man kan være så totalt uvidende. Der var ikke noget, der hed “Rattenführer” i SS. Det hed “Rottenführer”, og betydningen er noget ganske andet. Men nogle har måske rotter på loftet?

  Og den der med, hvad Gud ville have gjort, lavede Lukian allerede en satire over i det 2. årh. eft.Kr. Den findes på dansk, så læs den. Og den går kort sagt ud på, at selv Zeus må indrømme, at han ikke kan ramme rigtigt hver gang.

  A. L S: Hvis du taler om Dostojevskijs “Idioten”, så er det vist snarere end Kristusfigur.. Resten af dit indlæg er tom snak om noget, du ikke har megen forstand på. Og så er du i øvrigt et meget godt eksempel på, at det vi/du ser ikke er det du/vi ser.

 29. Af Finn Bjerrehave Bjerrehave

  -

  Menneskesindet kan visne,ok, men Gud som findes i os alle gør vi aldrig svigtes, og kærligheden til de kære er det gode trygge liv, og jeg har Guldbryllup på lørdag.
  Kærligheden vinder. Finn Vig

 30. Af niels peter lemche

  -

  FINN BJERREHAVE BJERREHAVE, stor tillykke fra en, der selv havde det for 18 måneder siden!

 31. Af f. l s...

  -

  “Indisk politi mistænker ekstremistiske shugdenitter for at stå bag mordene.”

  Kina er velkendte for at dræbe den fantastiske Dala Lama´s inderkreds når de kan, og har mulighed derfor. De har prøvet mange gange på Dalai lama selv. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/tibet/9261729/Dalai-Lama-reveals-warning-of-Chinese-plot-to-kill-him.html

  “A. L S: Hvis du taler om Dostojevskijs “Idioten””

  Undertegnede er naturligvis flydende på Engelske, modsat kvaksalveren her.der kun læser bøger på Dansk og ikke hans bondetysk, eller blot Dansk bondejysk.
  Det Danske sprog er alt for lille. På Engelsk har de virkelig mestreoversættere. Uanset hvilke oversættelser vi taler om. DK har yderst få habile oversættere. Alt for lille et land. For lidt talent. Læser kun bøger på Engelsk og Spansk.

  Den eminente Dostoyevsky var naturligvis en ateist ligesom undertegnede. Og ligesom alle andre store skønliterære forfatter så godt som. Han startede ud som troende, og i Rusland ala den gang, som fx. ses hso Darwin også, kunne man ikke blive udgivet, respekteret hvis man var en ateist officielt!
  I kompleksisteten af hans værker, ses det store ateistiske menneske.

  Kun religiøse kvaksalvere som dig lemchen, repræsentere det forkvaklet, løgnerbidrag til verdenshistorien, fakta og humanisme. Frimurer der burde bag lås og slå alle.

  Atheism: It seeks to replace in itself the moral power of religion, in order to appease the spiritual thirst of parched humanity and save it; not by Christ, but by force.

  Fyodor Dostoevsky

  I’ve long stopped worrying about who invented whom – God man or man God.

  Fyodor Dostoevsky

  Beyond the grave they will find nothing but death. But we shall keep the secret, and for their happiness we shall allure them with the reward of heaven and eternity.

  Fyodor Dostoevsky

  We are born dead, and we are becoming more and more contented with our condition. We are acquiring the taste for it.

  Fyodor Dostoevsky

  ” Guldbryllup på lørdag”

  Og gud hvor er vi dog ligeglade. Stakkels fruentimmer. Kun lemchen interesserre sig for sådant noget borgerligtpjat.

 32. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Vi er nu engang også legeme foruden ånd. Blot ikke for alle de ‘gamle’ filosoffer som fx Platon – derfor begrebet platonisk. Det er kristendommen vist heller ikke fri den dag i dag! En del livsfornægtelse.

 33. Af f. l s...

  -

  Derudover Oberrottenführerlemche, velkommen tilbage til B, efter at JP har udelukket dig fra sine blogs, pga. af din svinske debatkultur..

  B har jo ikke sådanne anstændighedsgrubler. Hvad får i ellers tiden til at gå med i logen, her i die Weihnachtszeit, som min siger i dit hjemland?

 34. Af j. jenSE n

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 11. DECEMBER 2017 12:55
  “J.Jen, morsomt, at man kan være så totalt uvidende.”

  Det ved min far vist bedre, end du gør.
  Han fortalte, at rattenfuerer svarer til at være admiral.
  Men du har har måske selv været rattenfuerer?

 35. Af N.P L

  -

  Tak Berlingske for ytringsfriheden. Jyllandsposten har fjernet den nu, da den sagde den var for beskidt. Men i, i passer på os. .Tak..

  Mvh. Oberrottenfuhrerlemchen..

 36. Af Kåre Fog

  -

  SVAR TIL NIELS PETER LEMCHE
  Jeg er uenig i alt hvad du skriver – alt – og så jeg synes jeg i øvrigt, du skal lade være med at tale så nedladende om mig.

  For det først: Det er netop vigtigt for mig at skelne mellem humanisme og religiøs holdning – det er i mine øjne to meget forskellige ting. En diskussion besværliggøres dog af, at der er så mange forskellige opfattelser af, hvad humanisme er. I renæssancen i Norditalien var det nærmest synonymt med studiet af klassiske græske og latinske værker, omtrent det vi i dag kalder humaniora. Men humanisme betegner også mange andre ting. Der er en moderne humanistisk bevægelse, hvor humanisme nærmest er et andet ord for ateisme. Og så er der alle mulige holdninger om, at humanisme er en bevægelse for at man skal opføre sig humant.
  Så er der det med virkeligheden. Jeg er lodret uenig med dig. Som sagt – min far elskede at læse om virkelige kriminalsager – med fotos af gerningsstedet, beskrivelse af beviser, og referat af domshandlingen. Det kan med rimelighed kaldes virkelighed. En kriminalroman er dermed på ingen måde virkelighed. Den er, ifølge sagens natur, opdigtet.
  Postmodernisme er i mine øjne stort set løgn. Postmodernismen rummer diverse påstande om relativisme, om at der ikke findes en objektiv virkelighed, om at videnskabsmænds resultater ikke er bedre end primitive samfunds myter, og meget andet. Man kunne tage postmodernismen alvorligt, hvis der var evidens for nogle af dens påstande. Men der er meget lidt evidens – stort set ingen evidens. Jeg har faktisk gennemlæst en række af de klassiske værker, der danner grundstammen eller grundlaget for postmodernismen, og det mest påfaldende ved de værker er, at der er en masse løse postulater, men ingen evidens.
  Og så er der Dostojevskij . Hvis romanlitteraturen var en kanal til dybere indsigt i menneskets væsen, så skulle Dostojevskij være et meget indsigtsfuldt menneske. Men Dostoejvskij skrev en række månedshæfter, kaldet Skribentens Dagbog; her gav han udtryk for antisemitiske holdninger, for modstand mod frigørelse af undertrykte, modstand mod at forbedre fattige folks vilkår, opbakning til tsar-dømmet og den ortodokse kirke, og opmuntring til krig. Skulle man virkelig blive et godt humanistisk menneske af at læse Dostojevskij, hvis Dostovjevskij ikke selv var et godt humanistisk menneske?
  Det er tit at jeg er uenig med nogen. Men det er sjældent at jeg er 100,0 % uenig, sådan som jeg er i dette tilfælde,.

 37. Af N.P. L.

  -

  Dostoejvskij skrev en række månedshæfter, kaldet Skribentens Dagbog; her gav han udtryk for antisemitiske holdninger, for modstand mod frigørelse af undertrykte, modstand mod at forbedre fattige folks vilkår, opbakning til tsar-dømmet og den ortodokse kirke, og opmuntring til krig. Skulle man virkelig blive et godt humanistisk menneske af at læse Dostojevskij, hvis Dostovjevskij ikke selv var et godt humanistisk menneske?

  Under Dostoyevsky tids, var jøderne pengeudlånere og yderst rige. De havet totalt overtaget økonomien. Derfor er det på sin plads at være kritisk imod jøderne. Dostoyevsky var dog et humanistisk væsen imod kristendommen, når man altså forstår at læse. Tsar dømmet var uden tvivl bedre end det nuværende system i Rusland.

  Så det gode humanistiske væsen Dostoyevsky, har ret i sin jødekritk.

 38. Af Birger Nielsen

  -

  Den kloge prof. Lemche skriver:
  “…før det sædvanlige hylekor af selvbestaltede ateister begynder deres mudderkastning.”

  Jeg har tidligere læst en del af Lemches indlæg, men dog aldrig oplevet denne veluddannede mand som værende religiøs. Lemche har måske fået en pludselig åbenbaring. Set lyset.
  Hvorfor denne ringeagt overfor os ikketroende stakler, som desværre aldrig har mødt hverken guder eller engle ?
  Hvad er en “selvbestaltet” ateist for en størrelse, hr. Lemche ?
  Men venlig hilsen og god jul.

 39. Af niels peter lemche

  -

  Birger Nielsen, man behøver ikke at være religiøs i den banale udgave for at tro på, at der en mening med tilværelsen. I det øjeblik, du mener, at der er det, anerkender du også forestillingen om et højere væsen. Det er så ikke noget problem, at forestillingen herom kan optræde i mange former, hvoraf den kristne myte jo kun er én.

  En selvbestaltet ateist er en, der simpelthen bare vil rakke ned på de religiøse og kalde dem med navne, som religiøse fjollehoveder og hvad ved jeg. Det er dem, der hyler højst op. Velovervejede ateister er religionskritiske, men er villige til at diskutere. De selvbestaktede er aldeles ukyndige og har ganske tydeligt ikke meget indhold i deres angreb på religiøse, fordi de ikke ved, hvad de taler om. Det ved folk som dig vist godt, så der findes der en meningsfuld dialog.

  Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at den sædvanlige trold publicerer indlæg i mit navn, for hvem skulle N.P.L. ellers være? Jeg skriver i øvrigt aldrig N.P.L., men når jeg skal være kortfattet NPL. Så ved trolden det til en anden gang.

 40. Af j. ha Nsen

  -

  Der kan nemlig være en høj pris at betale ved at lade sig opsluge af en naturvidenskabelig og rationel tankegang.
  Skriver SG.

  Sjovt.
  Undertegnede har to tekniske uddannelser.
  Men har alligevel fundet tid til at læse skønlitteratur.
  Men sorte præster kanåbenbart ikke overskue så meget.
  Eller også ønsker de ikke en rationel tankegang involveret. Det kan forstyrre de dystre tanker.

  https://www.b.dk/kronikker/lad-os-bruge-anders-breivik-rigtigt

 41. Af j. ha Nsen

  -

  Der kan nemlig være en høj pris at betale ved at lade sig opsluge af en naturvidenskabelig og rationel tankegang.
  Skriver SG.

  Sjovt.
  Undertegnede har to tekniske uddannelser.
  Men har alligevel fundet tid til at læse skønlitteratur.
  Men sorte præster kan åbenbart ikke overskue så meget.
  Eller også ønsker de ikke en rationel tankegang involveret. Det kan forstyrre de dystre tanker.

  https://www.b.dk/kronikker/lad-os-bruge-anders-breivik-rigtigt

 42. Af Kim Olsen

  -

  AF J. HA NSEN – 11. DECEMBER 2017 16:59

  Sindet kan i sandhed visne… Hassan!

 43. Af j. hans En

  -

  AF KIM OLSE N – 11. DECEMBER 2017 17:02
  “Sindet kan i sandhed visne”

  Det er vel derfor, at pædoKim Ol sen i alle blogs sviner kvinder til. Og indsætter sine fantasier om børnesex.
  Og racistisk intimidering med øgenavne.

 44. Af Birger Nielsen

  -

  Lemche
  Meningen med tilværelsen. “The Meaning of Life” som Monty Phyton engang lavede en film om.
  Det er sandeligt et spørgsmål. Det må der være mange meninger og ideer om, uden at det behøver at dreje sig om et højere væsen, hvad det så end måtte være.
  Jeg har i mit snart 68-årige liv læst om og arbejdet med især historie, men også med stor interesse for fysik og astronomi. Har aldrig fundet behov for at opsøge et “højere væsen”. Det rækker min intelligens desværre ikke til.
  Mht. til guder og mysterier, så er vi ovre i noget, der minder om diverse konspirationsteorier, mener jeg.

 45. Af kIm OlSen

  -

  Hvis nogen i fremtiden henviser til mine fantasier om børnesex på diverse blogs.
  Så indgives der politianmeldelser. Nok er nok.
  Jeg nægter jo alt.

 46. Af niels peter lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, ja, det er det, jeg mener med en meningsfuld dialog. Men det har meget at gøre med, hvad man er tilfreds med. Men betragt de mange religioner som udtryk for, hvordan mennesker gennem tiden har forsøgt at besvare det spørgsmål, som der i virkeligheden ingen svar findes på, og som du givetvis vil finde overflødige eller meningsløse med en betydelig ret, eftersom man ikke kan besvare dem.

  Men selvfølgelig skal man også passe på med som udgangspunkt at antage, at mennesket er et rationelt væsen. Det må du med dine historieinteresser da være den første til at indrømme. Vores rationalitet er vist kun en lille del af os, så tager det irrationelle over.

  Så, nej, det må jeg bekende: Religiøs i den banale forstand er jeg ikke. Jeg er teolog. Den første teolog i kristendommens historie var den vantro Thomas. Han ville ikke nøjes med at få det fortalt. Han ville have beviser, selv se det.

 47. Af Birger Nielsen

  -

  Tak for svaret, Lemche. Det fornuftige, det rationelle og relevante. Vi er stort set enige.

 48. Af Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche
  Der er ingen mening med tilværelsen andet end at leve det liv; som er det eneste, vi med sikkerhed ved, vi har. Indenfor dette liv kan vi skabe os nogle meninger om hvordan dette liv skal leves. Det er min ateistiske holdning.

 49. Af Jesper Lund

  -

  Niels Peter Lemche
  Er du selv en velovervejet ateist?

 50. Af Henning Svendsen

  -

  Shugden blev tilbedt af Lamaen ? ja og vi andre har tilbedt Fantomet og Tarzan-men vi vokser hver eneste dag og vælger selv om vi vil videre eller være Idioten-det er evolutionens barske vilkår som gælder for alt liv og hvis Darwin Virkelig vil opklare nogle af livets gåder så er tiden for kort til børn og bleer og den ånd han tror han har mistet -den har bare fået en fornuftig tilværelse og smidt Tivoli og bagedyst ud med badevandet

 51. Af Niels Juul Hansen

  -

  Apropos denne diskussion om religion, så gad jeg godt vide, hvor mange procent af folkekirkens medlemmer, der kan forklare, hvad Helligånden er – uden først at slå op i en ordbog.

 52. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Kåre Fog
  Det lyder som din opfattelse af kvinder er noget stereotyp. Masser af kvinder interesserer sig for videnskab og teknik. Masser af kvinder interesserer sig for dokumentarer både i bogform og film. Masser af både mænd og kvinder interesserer sig for skønlitteratur, krimier, teater og kunst. Det er dog dokumenteret, at mænd over 50 ofte interesserer sig mere for dokumentarer end for skønlitteratur. De kommer i dokumentaralderen så at sige, dette er en del af det at blive gammel.

  Min gamle bedstemor, som var politiker og landmandskone skrev digte hele sit liv. Hun læste alt hvad hun fik fat i af litteratur, historiske beskrivelser og kunne de islandske sagaer udenad. Da hun blev rigtig gammel og min bedstefar var død, læste hun kærlighedsromaner og digte. Hun levede i en afsides dal i Island. Hun læste højt for min bedstefar hver aften. Det kunne være romaner, levnedsbeskrivelser eller historiske værker. Jeg havde det held at tilbringe mange ferier hos dem alene, som barn. Der var ingen, som beskæftigede mig. Jeg måtte selv finde på, derfor læste jeg alt hvad de havde af voksenlitteratur, de islandske sagaer, de nordiske ridderhistorier, digte og alle klassikerne.
  Således er det ikke kun akademikerer, som læser litteratur og eller fakta. Jeg kender mange ingeniører, som måske kunne trænge til lidt bredere horisont, en deres uddannelse byder på. Den bedste ventilationsingeniør jeg har arbejdet sammen med var en ældre kvinde. De mest fantastiske rejser foregår nogen gange i ens eget sind, derfor kan man være både human og empatisk uden at være kulturel. Det er dog alligevel spædende at læse og opleve noget andre har skabt og menneskeligt berigende..

 53. Af Flemming Lau

  -

  Set i lyset af livets korthed og evighedens længde, bør man måske prøve at “opdage” evangeliet inden ens personlige exit. Det kunne jo være at man fik indsigt i banale og nære ting som tillid, loyalitet, barnekåret og taknemligheden under Faderens opretholdende hånd. Når alt kommer til alt, så er alt hvad vi har, jo noget vi har fået givet. Det pudsige er så at taknemligheden ofte er omvendt proportional, så de “formuende” menneskebørn sjældent påskønner hvad de har fået i dåbsgave, imodsætning til de mindre “formuende! Denne omstændighed minder gamle “senile” Kaj der ivrigt vandrer hjemmevant rundt i den lokale brugsforening, uden iøvrigt at kunne huske, hvad han skulle købe.

 54. Af niels peter lemche

  -

  JESPER LUND, nej, det er jeg ikke. Jeg er teolog. Læs den om Thomas en gang til. Stor Smiley!

  ROSA HARALD KRISTIANSEN. ja, han har i hvert fald aldrig hørt om Marie ´Curie. Datteren, Irène Joliot-Curie, var ikke meget ringere, hvis overhovedet. Både mor og datter fik Nobelprisen. Og hvad med kvindelige læger, der er vist en del helt oppe på øverste niveau. Så bare nogle ubegavede mandschauvenistiske bemærkninger.

  Og jeg kan kun sige efter mere end fyrre år som universitetslærer: Pigerne er på ingen måde dummere end hannerne, ikke på nogen måde.

 55. Af Kåre Fog

  -

  SVAR TIL ROSA HARALD KRISTIANSEN:
  Ja, korrekt, min opfattelse af kvinder er noget stereotyp. Med streg under NOGET. Jeg er tilhænger af en slags 80-20 regel der går ud på, at ca. 80 % af alle kvinder har typisk kvindelige interesser, mens 20 % har interesser mere i retning af mænds. Og ca. 80 % af alle mænd har typisk mandlige interesser, mens 20 % har interesser mere i retning af kvinders.
  Blandt disse 20 % af mændene er f.eks. dem, der kan holde ud at følges med deres kone for at tage ind og se en opera. Mange kvinder er begejstret for opera. De beretter med julelys i øjnene om de stærke følelser, der kommer til udtryk dér. Operaen får dem bare til at mærke disse følelser så stærkt og intenst, at det giver dem en helt fantastisk oplevelse, og de føler vel nærmest at sjælen bliver renset. Så de taler begejstret om, at vi andre også bør se opera og få den samme oplevelse – så vil vi blive bedre mennesker, der er mere opmærksomme på følelser.
  Jeg siger nej tak!!
  Opera er ikke noget for mig. Jeg har prøvet, og jeg gør det ikke igen frivilligt. Det vækker ingen som helst følelser i mig, ud over kedsomhed eller afstandtagen. Den modtagefrekvens, operaelskerne har, den har jeg bare ikke. Jeg modtager kun på visse andre frekvenser, hvor operaelskerne til gengæld ikke opfanger noget. Konklusion: vi er forskellige.
  Tilsvarende med skønlitteratur. Det siger mig bare ikke ret meget. Jeg modtager bare ikke på den frekvens. Tving mig til at læse 20 romaner, og jeg modtager stadig ikke på den frekvens. Jeg bliver IKKE et bedre menneske af at læse romaner. Jeg bliver IKKE bedre til at forstå andres følelser.
  De der mener at man bliver et bedre menneske af at læse skønlitteratur, hører til de 20 % af mændene og de 80 % af kvinderne. Vi andre – den anden halvdel af menneskeheden – får bare ikke noget ud af det.
  Men giv mig en videnskabelig afhandling, udført af dygtige psykologer, om menneskers følelser, med kildehenvisninger og statistiske tests og signifikansniveauer. Dét er noget. hvis afhandlingen er tilstrækkelig god, så kan dén sige mig noget om andre mennesker, og gøre mig klogere.
  Den store fejl er at tro, at det der er godt for person A, også er godt for person B. Nej, vi er forskellige.
  Og ja, kvinder er også forskellige. Jeg kendte også engang en kvinde, der har arbejdet som flymekaniker (hun var forresten netop ikke typisk kvindelig). Så ja, de findes. Og jeg tror i øvrigt ikke, hun interesserede sig for opera. Igen, det der er individuelle forskelle, også mellem kvinde A og kvinde B.

 56. Af Liisbeth søørensen

  -

  “Af Jesper Lund – 11. december 2017 18:49

  Niels Peter Lemche
  Er du selv en velovervejet ateist?”

  Lemche har tilkendegivet at være kristen før. Jeg mener han er en konverteret jøde dog. Han er dog frimurer, og deres ledelse der er ofte jødisk, men kristne accepteres også. Som han før har forklaret er den Danske kriminelle loge, mestendel kristen og jødisk.

  Lemche er et jødisk navn. Også sagt at han er indvandrer fra tyskland, vist før da Ruski hvor der boede så mange før i sin tid. Men ægteDansker er og bliver han aldrig. Elsker denne diskusion. Som han siger er alle Danskere bønder, og ingen er rigtige Danskere..Blink, blink..

  Han er troende ja, lund. Og hvorledes en troende kan undervise seriøst i religion på Danske uddannelser, må guderne vide. Så er alt seriøsitet jo gået fløjten?!

 57. Af niels peter lemche

  -

  KÅRE FOG, Var det Amelia Earhart, du mødte? Eller måske Hanna Reitsch?

  Du er ret patetisk at læse. Men godt, at du dog har nogle fornuftige interesser. Jeg for min del får heller ikke læst mange romaner nu om dagen. Der er for megen faglitteratur, der skal arbejdes med; men det er mit fag. Opera til gengæld, men helst Wagner.

 58. Af Liisbeth søørensen

  -

  “. Som han før har forklaret er den Danske kriminelle loge, mestendel kristen og jødisk. ”

  Man skal være troende, for at komme ind i logen som lemche.. Og tro på et højere væsen i denne forbryderorganisation, der skal ulovliggøres i Danmark. Det går mestendel i arv. Hans far var også frimurer..Som en hurtig googling viser. 🙂 (Leaket medlemsliste, ellers ikke officielt! 🙂 )

 59. Af Liisbeth søørensen

  -

  “Af samme grund var det nedslående at se, hvordan ”Historien om Danmark” på DR repræsenterede et overvejende materialistisk livssyn. Fokus lå på politiske og økonomiske strukturer, og mens disse er indlysende vigtige, bemærkede man, at folk som Grundtvig, H.C. Andersen og Søren Kierkegaard blev spist af med en enkelt sætning”

  Grunden her er åbenbart. Filosofi er noget der sætter sig i sjælen når sandt, og bliver dermed en åbenbart del af det Danske menneske, som ikke behøves nævnes for meget i DR´s eminente Danmarks krønike.
  Derfor er det naturligivs nødvendigt at koncentere sig om det væsentligste, De Danske ateistiske dyder, som før de blå regeringer i 2001, har gjort DK så stort. Og bla. ledet til verdens anden lykkeligste land, efter Norge har overtaget førstepladsen. Vi kommer kun til at ramle længere ned af listen, med de seneste skattelettelser til de rigeste fra den siddende regering.

  Hvad med et indlæg om dette, du ved, interesse for de fattige? Din sorte bog, hvis du går den rigtig godt igennem, må da have nævnt det i forbifarten, om ikke andet for at vinde stemmer? Ved godt at det aldrig er religionens interesse. Kun at holde folket medgørligt, intet vidende.

  Men sørine har vist aldrig skrevet et indlæg om velfærdsforringesler mod de fattigste?

 60. Af niels peter lemche

  -

  LIISBETH SØØRENSEN, du er så fuld af løgn, at man ikke tror, at det kan være sandt. Min far som frimurer… én ting kan jeg forsikre dig: Det var han ikke.

  Men du bliver ved og ved med at udsprede dine løgne om andre.

  I øvrigt er medlemlisten ikke hemmelig.

 61. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt amatør vejledning til debat på blog kommentarspor:
  Jeg afpisser mit territorie . . .
  du afpisser dit territorie . . .
  så strinter vi lidt på hinanden . . .
  hold da fest – hvor vi bare hygger – NOT 🙁

 62. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Til Jesper lund og Niels Peter Lemche.

  “Der er ingen mening med tilværelsen andet end at leve det liv; som er det eneste, vi med sikkerhed ved, vi har. Indenfor dette liv kan vi skabe os nogle meninger om hvordan dette liv skal leves. Det er min ateistiske holdning.”

  Jesper Lund. Det er meget smukt formuleret.

  Debatten her drejer sig jo om, hvad ånd er.

  Du har “ånd”.

  Begrebet ånd kan kun defineres inde for en bestemt sproglig kontekst (som Jung blandt andet har defineret det).
  Når Sørine skriver : “Mennesket ER ånd”, skriver hun begrebet ånd ind i en kristen kontekst.
  Humanistiske ateistiske mennesker ville skrive: “Mennesket HAR ånd”.
  Og selvfølgelig er der forskel på humanisme og kristendom.
  En gren inden for kristendommen er humanistisk, den kristendom som Lemche åbenbart definerer sin tro ud fra.
  Måske kan teologi i dag ikke udskille sig fra en humanistisk tradition, men humanismen kan så sandelig udskille sig væk fra en kristen/teologisk tradition. Selvfølgelig kan den det.

  Kristne kan være lige så “åndsløse” som ateister. Være stivnet i en åndsløs verden af selvtilstrækkelighed, hvor det man kalder finkultur, romaner, historisk tradition, teater, opera og poesi ingen betydning har.
  At “kristne” skulle have større indlevelsesevne i forhold til poetisk tilgang til tilværelsen og en højere grad af empati overfor medmennesker, er selvfølgelig det rene gang sludder og vrøvl.

  Lemche. Hvad er det for et skrift af Lukian, du hentyder til? Der er næsten 70 skrifter tilegnet Lukian. For dig er det måske åbenlyst, men undskyld at jeg er så dum og uvidende, at jeg spørger.

 63. Af Liisbethh søørensen

  -

  “Af samme grund var det nedslående at se, hvordan ”Historien om Danmark” på DR repræsenterede et overvejende mat..erialistisk livssyn. Fok.us lå på politis.ke og økono.miske strukturer, og mens disse er indlysende vigtige, bemærkede man, at folk som Gru.ndtvig, H.C. An..dersen og Sø.ren Kier.k.egaard blev spist af med en enkelt sætning”

  Grunden her er åbenbart. Filosofi er noget der sætter sig i sjælen når sandt, og bliver dermed en åbenbart del af det Danske menneske, som ikke behøves nævnes for meget i DR´s eminente Danmarks krønike.
  Derfor er det naturligivs nødvendigt at koncentere sig om det væsentligste, De Danske ateistiske dyder, som før de blå regeringer i 2001, har gjort DK så stort. Og bla. ledet til verdens anden lykkeligste land,efter Norge har overtaget førstepladsen fornyligt. . Vi kommer kun til at ramle længere ned af listen, med de seneste skattelettelser til de rigeste fra den siddende regering.

  Hvad med et indlæg om dette, du ved, interesse for de fat.tige? Din so.rte bog, hvis du går den rigtig godt igennem, må da have nævnt det i forbifarten, om ikke andet for at vinde stemmer?

  Ved godt at det aldrig er religionens interesse. Kun at holde folket medgørligt, intet vidende. Fattige er altid deres mindste interesse, såvel som de svageste. Fortæller ikke så lidt om hvem der opfandt dem?
  Men sørine har vist aldrig skrevet et ind læg om vel..færdsforringesler mod de fatt.igste? Eller vist interesse herom udover i yderste diskrete respektfulde borgerlige vendninger for top 1%? Altså yderst sparsomt?

 64. Af Liisbethh søørensen

  -

  NPL,

  “LIISBETH SØØRENSEN, du er så fuld af løgn, at man ikke tror, at det kan være sandt.”

  Mht. at du er en konverteret jøde til kristendommen? Du har endnu aldrig besvaret spørgsmålet. Så umuligt at vide.

  Mht. frimurerlogen..

  Som du erindre fandt jeg ud af at du var Frimurer, efter dine mange forsvar for sekten her, og fandt en leaket liste. Listen har jeg kopieret på externe hardiske, sky osv da jeg mener den er vigtig. Kan godt lede efter den, man tager nok dage før jeg gider. . Mener navnet var “Ivar Lemche” eller noget lignene?, og du accepteret at han var et medlem af familien? Troet din far. Måske blot en onkel?

  Lyder ret så Russisk dog, syntes jeg?Listen ligger vist stadig på nettet. Har dog mange gode kopier. En vigtig liste som Dansker altid at besidde. Har flere af dem faktisk. 🙂

 65. Af Liisbethh søørensen

  -

  Forresten også en Peder Søren Lemche fra gentofte var frimurer Lemche?. , Du siger jo du er opvokset der? Hvor mange frimurer i familien? Og hvorledes fik i jeres etniske lydende Danske fornavne? For at “passe ind”? LOL..

  Som du selv har sagt “tyske immigranter”…HA.

 66. Af liisebeth ssørensen

  -

  fiiifleriet er godt nok hård. vi forsøger igen. Ny server, hjælper det?

  “Du har dermed selv bekræftet det stiltiende med dit fortsatte medlemskab.”

  Er skam udmeldt. Så snart jeg returneret til DK fra udlandet efter jeg forlod som 18 år..Og tog et par årtier. Hvilket betyder jeg intet betalte i mellemtiden.

  “Man kan sagtens blive konfirmeret uden gaver.”

  Så skal man godt nok være en stor tåbe..Ikke noget for mig! Håber heller ikke der stadig er for mange dumme teenager derude. Tilbyd dog blot den ateistiske mandag med fest og penge for barnet, forældre? Såvel som oplysning om at selvom 75% går til konfirmandundervisning, er det hele ævl. Jeg modtog god uddannelse i sidstnævnte. Men blev ikke tilbudt festen og gaverne. LOL..

  “Jeg synes integritet er værd at stræbe efter. Ikke at vide hvorfor man tror er ganske enkelt meget tyndt. At sige at man tror for gavernes skyld er tyndt. At sige de andre tror på den forkerte måde er ligeledes tyndt.”

  Intet tyndt via at man skal være en idiot for overhovedet at tro!. Der er millioner af livsformer derude. For nyligt blev liv fundet på Mars. Kun starten.
  Tro er en stammeting. Og de hader alle, alle andre religiøse stammesamfund, såvel som ateister. De står bag tilbageskridtet. Løgn og bedraget. Såvel som alle krige nu, næsten.

  “Lisbeth, dine kommunistiske tendenser kan du for min skyld beholde for dig selv. Jeg opfatter ateisme som en form for tro, en tro på at der ikke findes nogen gud, hvilket i mine øjne betyder en tro på at der ikke findes noget at tro på.”

  Kommunisme er så godt som død nu. Socialisme derimod er fremtiden. Kommunismen muligvis om loo år når mennesket er mere udviklet og væk fra kristendommen i sin totalitet, gratis vedvarende energy, robotter mv. . I mellemtiden er socialismen et happy medium. Undertegnede er skam en demokratisk socialist.

  Ateisten og socialisten George Orwell, som beskrev det borgerlige fascistiske helvede i 1984, snakker om ikke større forskel mellem rig og fattig på en til lo..I dag har top 1% ca. 60% af alle værdier i verden. -90% ca. 20%.

  Hvad med et indlæg om dette sørine?….

 67. Af Kåre Fog

  -

  Her er en video af en britisk kvinde, Helena Cronin, der er naturvidenskabeligt interesseret og har skrevet bøger om bl.a. evolutionslæren i relation til mennesker. Hun baserer sig på den angiveligt åndløse Darwin.
  Jeg så tilfædligt videoen i dag, og bringer den som et eksempel.
  Har hun noget at sige om menneskers relation til hinanden? Ja, bestemt. Hun siger at vi må ikke ignorere hvad naturvidenskaben siger om os mennesker.
  Her fortæller hun f.eks. om, at mænd og kvinder – i gennemsnit, vel at mærke – har forskellige interesser. Det har de fra fødslen af. Forskellen er medfødt. Hun nævner kun to små indikationer på at det er sådan; men hvis hun havde haft mere tid, havde hun kunnet præsentere masser af forskning som bekræfter det yderligere.
  En af de største forskelle er, at kvinder (i gennemsnit) interesserer sig mest for relationer til andre mennesker, mens mænd (i gennemsnit) interesserer sig mest for ting. Hun viser os f.eks., at i England er 89 % af alle sygeplejersker kvinder, og 82 % af alle psykoterapeuter kvinder. Og på den anden side er kun 6 % af alle ingeniører kvinder. Det er en oplagt konsekvens af, at kvinder og mænd fra fødslen af har forskellige interesser.
  Men nu er der nogen feminister, der hævder, at forskellen skyldes en form for ghettoisering, hvor mænd presser kvinder over i de fag, der er mindre prestigefyldte. De feminister, der siger sådan noget, taler typisk ud fra et humanistisk eller postmodernistisk grundsynspunkt. Og ud fra det synpunkt når de den konklusion, at der er nogen, der er ONDE MENNESKER. De onde mænd ghettoiserer kvinderne og holder dem væk fra de prestigefyldte, vellønnede fag.
  Hvad skete der lige her? Der skete det, at nogen, fra et humanistisk-postmodernistisk udgangspunkt, bragte ondskab ind i billedet.
  Her kan Helena Cronin, ud fra det såkaldt “åndløse” darwinistiske udgangspunkt, fortælle at – nej, der er ikke tale om ondskab. Der er ingen onde hensigter her. Der er tale om medfødte forskelle, som får de to køn til, helt frivilligt, at vælge forskellige karrierer, så længe de har deres frihed til at vælge helt efter interesser.
  Så faktisk er det den anti-darwinistiske fløj, der gør tingene værre her – de skaber nemlig en forestilling om ondskab, hvor der ellers ingen ondskab var.
  Helena Cronins synsvinkel kan selvfølgelig ikke siges at sige alt om sagen. Der er også relevante ting at sige ud fra et mere humanistisk udgangsunkt. Men hun er relevant på den måde, at hvis man ignorerer hendes naturvidenskab, så fejlfortolker man hvad der foregår. Uden hendes darwinistiske tilgang, så vil man gå i gang med at bekæmpe den indbildte ondskab ved at indføre nye uretfærdigheder, så som diskrimination imod mænd, og procedurer der kan føre til at mindre kvalificerede kvinder ansættes frem for mere kvalificerede mænd, på visse felter.
  Hvad jeg vil illustrere med dette, er det opblæste, åndelige hovmod der præger en del personer i den humanistiske eller postmodernistiske lejr. Der er personer dér som pudser deres ego af ved at hævde, at DE står for det gode, mens naturvidenskabsfolk, og da allermest darwinister, er onde mennesker, som på grund af deres ondskab mest muligt skal holdes væk fra det gode selskab og have så lidt indflydelse på verden som muligt.
  Ingen har patent på at være de gode. Ingen har lov at hævde, at vi er de gode, mens vores modpart repræsenterer de onde. Der er brug for alle synsvinkler, også f.eks. den darwinistiske, for jo bedre vi forstår verden, jo bedre bliver vi i stand til at træffe de bedst mulige beslutninger.
  Så fri mig fra det åndelige hovmod, og tal pænt om Darwin.

  youtube.com/watch?v=ZQfBb95uQVM

 68. Af Jan Petersen

  -

  Kåre Fog, i øvrigt en hjælpende venlig hånd herfra. Hvis meningen er, at man skal hitte enter direkte på viste Youtube – så skal link se sådan her ud 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=ZQfBb95uQVM

 69. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Kåre Fog
  Der er ingen tvivl om, at der er forskel på kvinder og mænd, ikke så meget i ånden, men interesserne kan være forskellige. Men en ting glemmer du og det er samfundets indflydelse på os alle og især børn. Jeg har en lang videregåede uddannelse, som den første i både min mors og min fars familie. Det mener jeg at skyldes min gamle førnævnte bedsteforældres bøger og videbegærlighed, min mors økonomiuddannelse (senere blev hun historiker), mors umættelige og almene interesse for verden/litteratur og min farmors og min fars kunstneriske åre.
  Havde jeg ikke fået dette indput, var jeg måske
  blevet en flittig arbejder på en fiskefabrik, eller noget anden, evt. håndværker, som min far. Han var en dygtig håndværker, der bl.andet restaurerede gamle bygninger. I min familie var min mor den bedst uddannede, men ikke nødvendigvis den klogeste. Min mors forældre mente, at uddannelse var vigtig. Min fars familie syntes det var ligegyldigt med en uddannelse. Forskellig motivation giver forskelig opdragelse.
  Nu til samfundet og hvordan det har indflydelse på os alle. Jeg havde engang en kvindelig lærer. Hun havde to børn, en dreng og en pige. Hun kørte børnene i skole og børnehave hver dag. Hun er et af det fineste mennesker, som jeg har mødt. En gang diskuterede vi kønsroller og jeg hævdede ungt, at det måtte være forældrenes, (især morens) ansvar at løfte døtrene, således at mænd og kvinder kom på lige niveau lønmæssigt og beskæftigelsesmæssigt. Så fortalte hun mig denne anekdote. En dag siger hendes dreng. “Mor, kvinder kan ikke køre bil”. Hun spørger drengen, hvordan kan det være, at du mener det? Jeg har set det i fjernsynet svarer han. Så spørger hun drengen, kører jeg dig ikke i børnehave hver dag? Hvortil drengen svarer, “du er min mor og det er noget helt andet”. Der er ingen tvivl om, at underholdningsindustrien(tåbelig amerikanske serier), reklameindustrien og forbrugersamfundets stereotype syn på de to køn har en gigantisk indflydelse på vores valg og interesser. Kåre med dine udtalelser er du faktisk med til at vedligeholde dette gammeldags syn på hvad kvinder, kontra mænd interesserer sig for. Kvinder fik valgret i 1915, dengang var yngleplejen/husholdning kvindens rolle. Der vil ske ændringer stille og roligt.
  Det der dræber ånden i samfundet er DJØFERI, ikke manglende tro, eller for megen tro. DJØFERI dræber også visioner. DJØFERI og at have orden i økonomier er to forskellige ting og skal ikke forveksles.

 70. Af Rosa Harald Kristensen

  -

  Kåre Fog
  Jeg vil så yderligere tilføje en forklaring på hvorfor jeg tror, at kvinder vælger omsorgsfag. Apropo Helena Cronin, så er hendes forskning ikke nogen eksakt videnskab. Jeg kender hendes forskning. Hendes forskning bygger på statistik. I det øjeblik fakta og vikelighed ænder sig, vil grundlaget for hendes forskning også ændre sig. Her arbejder evolutionen også. Jeg kan i øvrigt slet ikke forstå, at du ikke synes at sygeplejerskers fag er et videnskabeligt fag?

  Så til det faktum, at kvinder vælger omsorgsfag. Kvinder føder børn. Det gør mænd ikke. Kvinder føder børnene og kvinder står den dag i dag for størstedelen af de huslige pligter. De fleste danske kvinder har et arbejde, nogle på deltid. Det er meget banalt, der er 24 timer i døgnet og kvinder arbejder mere end mænd, med arbejde + huslige pligter. Kvinder vælger automatisk uddannelser, der vil gøre dem i stand til at få børn uden at de arbejder sig ihjel. Derfor er der så mange kvinder i det offentlige. Jeg valgte ikke et omsorgsfag, men et mandefag. Det har også givet mig meget lange arbejdsdage, men også en god løn. Efter at have været en partner i et stort firma og efter at have undervist mange unge mennesker i mange år har jeg et rimeligt overblik over, hvordan kvinder og mænd fungerer på en uddannelsesinstitution. Forskellig indsigt og forskellig opfattelse af tingene med diskussionen derom beriger os kun. Forskellighed og divergerende meninger skaber nye ideer og beriger vores samfund. Vi kan kun konstatere at humanoira og videnskab beriger hinanden. Status kvo og holden fast i alt gammelt giver ikke nye ideer. Det er ofte det “dumme spørgsmål”, der skaber nytænkning, eller ligefrem fejl. Det er fint og vigtig at udarbejde statistikker, ingen tvivl. Et menneske, der sidder med numsen på en kogeplade med fødderne i iskoldt vand, har måske en gennemsnitlig kropstemperatur. Vedkommende bliver stadigvæk brændt på numsen. Således kan statistik også misbruges.

 71. Af niels peter lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, det er hans gudesamtaler, blandt hans satirer. Mere nøjagtig kan jeg ikke være idag. Det er over 50 år siden, jeg læste dem. Men historien er, at en morgen på Olympen står Zeus og ser bekymret ned på jorden. En af de andre guder spørger ham om, hvad der i vejen. “Kan du se de to filosoffer dernede? Den ene hævder, at vi ikke eksisterer, den anden, at vi gør det! Han, som siger, at vi ikke er her, han er ved at vinde diskussionen.” Lidt efter bliver det for meget for Zeus, og han sender sin tordenkile ned og rammer … ham, som støtter gudernes eksistens, Zeus forlader scenen med “Man kan jo ikke ramme rigtig hver gang!”.

  LIISBETHH SØØRENSEN, Ivar Lemche tilhørte en anden gren af familien, som vi ikke havde mange forbindelser med. Peter Søfren Lemche, var min oldefar. Han døde i 1901. Han er i øvrigt forfatter til “Ole Lukøje”.

  Bare rolig, der er ingen der vil have dig som medlem af nogetsomhelst.

  ROSA HARALD KRISTIANSEN , tag det roligt. Der bliver om få år kun få DJØF’er tilbage, for det, de laver, kan computerne snart lave bedre og hurtigere.

 72. Af jørn mortensen

  -

  Jeg vil bare lige sige tak til Sørine for nogle helt relevante og tankevækkende kommentarer.
  Og så må jeg sige at kommentarsporet afslører, at vi her i landet åbenbart har en helt unik elite med en omnipotent viden, der kan sætte enhver skakmat, hvis man da ikke lige tager et par kig på, hvad der egentlig formuleres i en em af egen storhed,

 73. Af Kåre Fog

  -

  TIL ROSA HARALD KRISTENSEN
  Det du skriver, er for det meste rigtigt nok. Det kan jo godt være sandt, samtidig med at det jeg skriver, også er sandt.
  Jeg vil dog anholde en ting. Du skriver; ” I det øjeblik fakta og vikelighed ænder sig, vil grundlaget for hendes forskning også ændre sig. ” Dér tager du jo nok fejl. Du tager fejl, hvis det viser sig, at der er nogle grundlæggende forskelle mellem kønnene, som bliver ved med at være der, uanset alle samfundsmæssige omskiftninger. Og det ser det jo ud til. Der er gjort store bestræbelser for at få flere piger i skolen til at interessere sig for matematisk-tekniske fag. Der gøres alt hvad der kan gøres for at fortælle kvinder, at de kan det samme som mænd. Men netop i samfund som det danske, hvor alle kan vælge uddannelse helt frit efter interesser, netop i sådanne samfund er der en påfaldende tendens til at langt de fleste sygeplejersker er kvinder, og langt de fleste ingeniører er mænd.
  Kvinderne stormer ind på universiteterne og udgør nu betydeligt over 50 % af de studerende. Men ser man på hvor stor overlapning der er mellem mænds studievalg og kvinders studievalg, så er overlapningen ca. den samme som den altid har været. Når der kommer mange ekstra kvindelige studerende, hvor søger de så hen? Til humaniora først og fremmest. Selv om der i forvejen er et enormt overskud af kvinder på humaniora.
  Forskellene i interesser består. Og det er da ikke så mærkeligt, da der netop eksisterer en hel del forskning der viser, at forskellene for en stor del er medfødte, og at de skabes ved hormonpåvirkninger af hjernen.
  Bortset fra det, så kan jeg heller ikke lide DJØFisering.
  Og bortset fra det, så var det ikke meningen med mit indlæg at komme ud i en længere diskussion af arv og miljø m.h.t. kønsforskelle. Meningen var at sige, at der er ikke én side der repræsenterer det gode, og en anden side, der repræsenterer det onde. I mit eksempel var det den part, der står på den humanistisk/postmodernistiske side, der indfører en ny form for ondskab i diskussionen, mens den darwinistisk baserede tilgang indicerer en fredelig fortolkning.
  Et eksempel mere: Ud fra en teologisk synsvinkel kan man fordømme homoseksualitet ( der er adskillige skriftsteder, ikke kun i Det gamle Testamente, der umisforståeligt fordømmer homoseksualitet). Men ud fra en biologisk synsvinkel når man frem til, at homoseksualitet for en stor del er arveligt betinget, og i hvert fald oftest er fastlagt inden barnet bliver fem år gammelt. Folk kan altså ikke “gøre for” at de er homoseksuelle – de er skabt sådan. Og derfor giver det ingen mening at påføre dem skyld eller at ville “helbrede” dem (noget andet er, at det er svært – men ikke umuligt – at forklare evolutionært at homoseksualitet kan opstå).
  Så igen – vi har brug for alle synsvinkler. Der er ikke nogen synsvinkel, der er mere ond end de andre. Det onde ligger i at tro, at ens egen synsvinkel er den eneste gode, og at de andre synsvinkler er onde.

 74. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Hvis man ikke ønsker at deltage i diskussioner kan man altid have en vis fornøjelsen af at nedgøre dem, der deltager. Således kan den tavse kritiker se ned på de deltagende og føle sig godt tilpas i sin egen storhed, for hans tavshed afslører ikke noget om hans vid. Hav en god dag Jørn Mortensen, arbejdet kalder.

 75. Af niels peter lemche

  -

  JØRN MORTENSEN, Nu lagde Sørine op til en diskussion, der går lidt videre end den normale slap-stick komedie, der udspinder sig i disse blogs. Derfor ser du også, at flere af de sædvanlige trolde holder sig på afstand. Giv os da en chance til blot en enkelt gang at kunne glæde os over en diskussion, der stræber lidt højere end den sædvanlige muddelpøl, disse blogs oftest ender i.

 76. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Egentligt synes jeg, at Sørines indlæg er godt skrevet, velfunderet og har en tankevækkende pointe: At der kan være en sammenhæng mellem kunst og medmenneskelighed.
  Men det er også en problematisk pointe.
  Hvad med dem der ser TV og til nød læser lægeromanen eller en billig krimi engang imellem og ikke er så “finkulturelle”?
  Har de mindre empati overfor deres medmennesker?

  Så er der den underliggende tone i Sørines indlæg: Er religiøse mennesker mere “åndeligt” berigede end religiøst indifferente mennesker?

  Er for eksempel Jesper Lund og jeg selv åndsfattige mennesker, der ikke forstår poesi eller musik med samme åndsfylde som religiøse mennesker?

  Og så er der det spændende spørgsmål: Hvad er ånd?

 77. Af j. ha Nsen

  -

  Menneskesindet kan visne
  Skriver Sørine Godfredsen.

  Heri har hun ret..
  Danskernes menneskesind er for de flestes vedkommende visnet.
  Det begyndte i 2001. Da Fogh og Pia Kjærsgaard lagde deres sorte skumle skygge over Danmark.
  I tolererant, venligt, fredeligt, oplyst og gæstfrit folkefærd udviklede sig til det modsatte.
  Danskerne er idag blevet intolerante, hadefulde, ensrettede, krigsliderlige, fremmedfjentlige og amoralske.
  Vor tids profeter er hadprædikanter, demagoger, populister og racister. Fra højrefløjen.
  Mange af dem præster.
  De prædiker had. ikke kærlighed.
  De færreste tør sig fra overfor vanviddet. Og give udtryk for selvstændige holninger.
  Alle dukker sig.
  Nogle få græmmes og væmmes dog uden tvivl i det skjulte.
  Snart går vi imod lysere tider. Dagtimerne bliver længere.
  Men mentalt har tusmørket lagt sig over den danske folkesjæl.

 78. Af j. hans En

  -

  Menneskesindet kan visne
  Skriver Sørine Godfredsen.

  Heri har hun ret..
  Danskernes menneskesind er for de flestes vedkommende visnet.
  Det begyndte i 2001. Da Fogh og Pia Kjærsgaard lagde deres sorte skumle skygge over Danmark.
  Et tolererant, venligt, fredeligt, oplyst og gæstfrit folkefærd udviklede sig til det modsatte.
  Danskerne er idag blevet intolerante, hadefulde, ensrettede, krigsliderlige, fremmedfjentlige og amoralske.
  Vor tids profeter er hadprædikanter, demagoger, populister og racister. Fra højrefløjen.
  Mange af dem præster.
  De prædiker had. Ikke kærlighed.
  De færreste tør sige fra overfor vanviddet. Og give udtryk for selvstændige holdninger.
  Alle dukker sig.
  Nogle få græmmes og væmmes dog uden tvivl i det skjulte.
  Snart går vi imod lysere tider. Dagtimerne bliver længere.
  Men mentalt har tusmørket lagt sig over den danske folkesjæl.

 79. Af niels peter lemche½

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, dagens 10.000-kroners spørgsmål. Det vil være dumt at forsøge at forsvare en simplistisk betragtning. Jeg har ingen, men kunne sige — måske — ånden er det, der er, hvad det så end er. Der er en menneskelig ånd, en humanistisk ånd, en kristen/jødisk/muslimsk ånd osv. osv.

  Men er ånden andet end det, hver enkelte anser den for at være?

  Og så er der lige ånden i flasken!

 80. Af Flemming Lau

  -

  Den rette Ånd er den der i det stille hvisker til dig: “Hvad har du som du ikke har fået givet…? Hvorfor roser du dig så som om det ikke er blevet dig givet…?”

  Ånden i glasset, er i modsætning hertil okkult, og vil ikke mennesket noget godt!

 81. Af B. Mortensen

  -

  “Nemlig ved tanken om hvor mange af os der i øvrigt går rundt med nedsat indlevelsesevne, fordi man underkender betydningen af kunst og litteratur og måske mest læser krimier og ser ”Den store bagedyst”.

  Hvis der er en sammenhæng mellem kunst og medmenneskelighed må en person som Herman Gøring været en ven af menneskeheden…..
  Det er nok mere indoktrinering som er problemet?

 82. Af Jesper Lund

  -

  Jeg har forsøgt at skanne Sørines indlæg igennem for brug af begrebet ‘ånd’ eller sundt menneskesind. Jeg er støt på at ånd i indlægget dækker over empati, tro på Gud, forståelse af poesi og anden kunst, forståelse for den del af tilværelsen, der ikke kan forklares med almengyldige love og dybe tanker om eksistensen.

  Jeg vil her forholde mig til betydningen empati, som jo er den evne, som skønlitteraturkurser for kommende læger ønsker at fremme.

  Det er selvfølgelig behageligt af være sammen med empatiske mennesker, De kan også opleves åndfulde. Men hvorfor er nogle mennesker empatiske medens andre er virker uempatiske. Er det medfødt og/eller tillært? Kan evnen tillæres?

  Jeg så et indslag i TV Øst Jylland om skønlitteraturkurser for kommende læger. Det fremgik, at de bøger, som kursusdeltagerne har som pensum, har en læge som hovedrolle eller væsentlig birolle. Dvs. bøgerne bliver brugt som casestory, som bl.a. skal få kursusdeltagerne til at reflektere over hvordan de selv opføre sig i en lignende situation. Det er måske forkert at opfatte disse kurser som et forsøg på hæve deltagerne op højere intellektuel plan som at vise sammenhængen mellem kunst og medmenneskelighed og at forhindre dem i at visne indeni.

 83. Af M Jørgensen

  -

  “Ånden er det , det er, hvad det så end er ”
  Netop det kan ikke forklares eller materialiseres , det er der bare.
  I dag er jeg glad og har overskud, i morgen hvem ved ?

 84. Af j. ha Nsen

  -

  AF B. MORTENSEN – 12. DECEMBER 2017 18:00
  “Hvis der er en sammenhæng mellem kunst og medmenneskelighed må en person som Herman Gøring været en ven af menneskeheden”

  Sådan ser den yderste højrefløj på det.

 85. Af Liisbeth søørensen

  -

  “Ivar Lemche tilhørte en anden gren af familien, som vi ikke havde mange forbindelser med. Peter Søfren Lemche, var min oldefar. Han døde i 1901.”

  Har aldrig hørt om denne søfren, dog en Peter Søren Lemche, som var frimurer, kan det være muligt at vi taler om den samme? Begge var frimurer…Og fortæller blot sandheden om hvorledes frimureret går i arv. I skal forbydes at arbejde i offentlige stillinger, såvel som private, som overhovedet at eksistere. Det eneste fornuftige Hitleriet gjorde, var at forbyde jer. I var for meget konkurrence til dem. Vi kan ikke have ansatte som dig På kbh. uni der er tvunget til at hjælpe andre frimurer, og dermed deres børn..Dette må og skal ulovliggøres. Vi ved jo udmærket godt at du har givet højere karraktere til disse forbryders børn?

 86. Af Liisbeth søørensen

  -

  “I.var Le..mche tilhørte en anden gren af familien, som vi ikke havde mange forbindelser med. Pe..ter Søfren Le.m.che, var min oldefar. Han døde i 1901.”

  Har aldrig hørt om denne søfren, dog en Pet.er Sø.ren Le..mche, som var frim.urer, kan det være muligt at vi taler om den samme? Begge var fri.murer…Og fortæller blot sandheden om hvorledes frimur..eret går i arv. I skal forbydes at arbejde i offentlige stillinger, såvel som private, som overhovedet at eksistere. Det eneste fornuftige Hit..leriet gjorde, var at forbyde jer. I var for meget konkurrence til dem. Vi kan ikke have ansatte som dig På kbh. uni der er tvunget til at hjælpe andre fri.murer, og dermed deres børn..Dette må og skal ulovl.iggøres. Vi ved jo udmærket godt at du har givet højere karraktere til disse forbryd.ers børn?

 87. Af Li.isb.eth sø.ør.ens...en

  -

  Nyt i fiiifleriet til lemchenriiet? Frimur.er har stor beskyttelse i denne avis..Ingen nyhed. Leemchenriiiet lader til alle medlemmer af være medlem af forbryderorganisationenfrimurerorden?

 88. Af Lisbeeeth Sorensen

  -

  Jeg går altid i svømmehal på weekender, selvom jeg ikke kan svømme.
  Da er der nemlig fyldt med småbørnrumper af både han og hunkøn.

  Køn interessere mig ikke. Kun småbørnsrumpen.

  Kærlig hilsen
  Jeres
  Luis

 89. Af l........ sør.......

  -

  laaangt iindlææg i fiifleriet? Latterligt.

  19,26 naturligvis af den pædofilekimolsen. Eneste børnemisbruger herinde, udover Pre.ben. Og muligvis Jan.

 90. Af niels peter lemche

  -

  Sørine, tid enten at rydder op i trolderierne eller lukke debatten!

 91. Af Flemming Lau

  -

  Sørine Gotfredsen, Darwin var ikke “visnet” mere, end at han gav det Brittiske Missions Forbund livslang donation til det gode virke for Palao indianerne i Ildlandet, spidsen af Sydafrika.

 92. Af Jan Petersen

  -

  Meget apropos til bloggens overskrift – “Menneskesindet kan visne” – viser en del af navnlig de sidste kommentarer . . . at det faktisk er korrekt. Men når noget visner, smider man det normalt ud – og erstatter med nyt. Så frem med kosten, kære Sørine 🙂

 93. Af Flemming Lau

  -

  Drillenissen er på spil igen! Korrektion “spidsen af Syd Amerika!”

 94. Af Aksel Eriksen

  -

  Jeg kan kun give Jan og Lemche ret .få Sørensen og sengekammeraten verfet ud i sneen her kan de møje sig uden at genere os andre

 95. Af L....hisbeth sørtensen

  -

  “Af niels peter le..mche – 12. december 2017 20:15
  Sørine, tid enten at rydder op i trolderierne eller lukke debatten!”

  Sørine burde naturligvis fjerne diverse indlæg af lemchenriet, og sætte mit saglige på her. Din interesse for at lukke debatten, når den ikke går som du ønsker, har vi nu set i mange år. Som troende du er, vil Sørine dog nok snarest vise dig nådighed. Du forlanger det, og får det naturligvis..I kristendommen leder manden over kvinden..Også i debatten..Som i alle religioner..

  Et par spørgsmål der? ingen interesse i at besvare som sædvanligt.

  Frimurerånden er en tru.ssel mod alle i demokratiet..Derfor skal i forbydes. Jeg kan ikke acceptere en organisation der er tvunget til at hjælpe andre medlemmer i samfundet som er fri.mur..er, om det så er på kbh uni, i dommersystemet, politi, militæret , skolerne mv.

  Også et langt indlæææg i fffiflerriet om dette?

 96. Af J Nielsen

  -

  “Jeg bliver IKKE et bedre menneske af at læse romaner.”

  Efter min opfattelse er hele denne nytte-tankegang malplaceret.

 97. Af Jesper Lund

  -

  Jeg har sat mig mere ind i anvendelsen af fiktion i uddannelsen af læger. Lægeuddannelsen skal stadig have det hidtidige høje videnskabelige og rationelle niveau. For at være i stand til at helbrede mennesker.

  Men da læger i høj grad er i dialog med det enkelte menneske, og da den behandling, som lægen yder, griber ind i det enkelte menneskes liv, kræver det at lægen kan sætte sig ind i patientens situation samt være i stand til at tage stilling til etiske dilemmaer. Disse færdigheder har lægeuddannelsen åbenbart hidtil ikke uddannet kommende læger i. Det vil nu råde bod på ved at lægeuddannelsen suppleres med kurser i medmenneskelige aspekter som indlevelse og håndtering af etiske dilemmer. Disse kurser anvender så relevant fiktion som metode.

  Et etisk dilemma for en læge kan f.eks. være hvornår behandlingen af en uhelbredelig kræftpatient skal indstilles. Det dilemma findes der intet videnskabeligt svar på.

 98. Af Jesper Lund

  -

  J. Nielsen
  Anvendelsen af fiktion i uddannelsen af læger er ud fra en nytte-tankegang. Ikke for at gøre læger til bedre mennesker, men til bedre læger.

 99. Af J Nielsen

  -

  “(…) tid enten at rydder op i trolderierne eller lukke debatten!”

  Jeg kan anbefaler scroll-funktionen.

 100. Af Jesper Lund

  -

  Jeg har vænnet mig til at ignorere trolderierne.

 101. Af J Nielsen

  -

  “Det er selvfølgelig behageligt af være sammen med empatiske mennesker, De kan også opleves åndfulde. Men hvorfor er nogle mennesker empatiske medens andre er virker uempatiske. Er det medfødt og/eller tillært? Kan evnen tillæres?”

  Nej, men man kan træne sig op til at simulere empati.

  Hvorfor bekymre sig om problemet, når det er symptomerne der generer? Prøv simulationsmetoden!

  (Anbefales af 8 ud af 10 læger)

 102. Af L....hisbeth sørtensen

  -

  indlæææg om empati i fiifleriet og til Lau?

 103. Af J Nielsen

  -

  “Anvendelsen af fiktion i uddannelsen af læger er ud fra en nytte-tankegang. Ikke for at gøre læger til bedre mennesker, men til bedre læger.”

  Det er ikke helt let at sætte fingeren på det, men er der ikke noget ravruskende galt med den tankegang. En gammel Sebastian-sang dukker op:

  Måske ku vi
  Må ske ku vi
  Finde noget at bruge hinanden til
  (…)

  Andre mennesker er til for at bruges. Kvalmende allerede dengang. Det her snerper derhenad. Litteratur er til for at bruges.

  Måske, men så snart man har den indstilling er gåsen slagtet. Tilbage er kun en manual. En brugervejledning. Et kadaver.

 104. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Kåre Fog
  Du har ret i, at kvinder vælger i mindre grad fag som f.eks. ingeniørstudiet, matematik og fysik. Jeg kender personligt en ung kvinde, der går på DTU på en af de tunge linier. Sidste år oplevede hun en ubehagelig modstand fra en af de mandlige lærere, som chikanerer hende personligt. Han gjode sig rent ud sagt umage for at skræmme hende ud af studiet, det oplevede hun og hendes medstuderende. Jeg har selv, som lærer på et studie, oplevet denne type frustrerede lærere, hvis frustration skyldes, at de ikke har opnået det de ville, i deres eget fag. Der er desværre en del af dem og de kommer sådan set i begge køn, dog flest herrer. Denne unge kvinde er en dygtig billedkunstner og dygtig til at tænke ud af boksen. Hun kunne evt. blive en af de dygtige/kreative ingemiører, som der mangler i Danmark, hvis ikke hun ikke bliver chikaneret ude af faget af midaldrende stivnet mandlig ingeniører. Mennesker, der kan tænke kreativt og ud af boksen er en mangelvare. Konforme undervisere kan ganske enkelt være med til at jage dygtige kvinder ud de videnskabelige studier. Der hersker en særlig tone på DTU, den er dog blevet bedre. Professorer og tidligere professorer så som Hans Bonde og Willerslevbrødrene, der i tide utide nedgør 12 talspiger, er med til at skæmme unge kvinder væk fra disse fag. Disse herrers egomentale ubalance og hormonforstyrrede udtalelser er med til danne et billede af alle 12 talspiger, som stæbende tanke og ideløse duller. Jeg har selv en herhjemme med et snit tæt på 12, som interesserer sig for hjerneforskning. Hvad hun vælger skal jeg ikke bestemme. Jeg har fulgt hende igennem matematikkens verden, fra en gammel sursød lærer, der mente, at matematik ikke var noget for hende, fordi hun var eminent dygtig til at skrive og forme tekster, til en yngre mandlig matematiklærer i gymnasiet, som vakte hendes interesse for faget, hvor hendes gennemsnit endte tæt på 12. En gammel uinspirerende mandlige matematiklærer gjorde, at hun ikke turde vælge superscience, da hun startede i gymnasiet, som nu gør, at hun evt. skal følge op med ekstra matematik. Dårlige lærere i folkeskolen kan ende med at koste samfundet mange penge. Nu må vi se hvad hun vælger. En ung mandlig hormonforstyrret biologilærer fra Jylland dræbte hendes interesse for biologi. Efter at have afleveret en opgave i biologi ringede en af hendes mandlige venner aften før afleveringen og spurge, om han måtte låne hendes opgave for at skrive den af. Det gjorde han så og fik 12, hun fik 10, selv om det var den samme løsning. Da min datter spurgte, hvordan det kunne være, at samme løsninger gav forskellige karakterer, svarede læreren, du har godt af at få 10, du er alt for stræbsom. Hun burde bare have bidt fra sig, men ville ikke bringe drengen i fedtefadet. Det skal piger lære, i stedet for at blive fornærmede. Selvfølgelig kender vi alle sammen dræberlærerne. Her mangler der ånd, nu når vi er ved ånden. Des færre testesteroner de mandlige matematiklærere/fysiklærere besidder, des flere piger interesser sig for science. Lad kvinderne undervise i matematik, men det hele bider sig selvfølgelig i halen. Kvinder kan sagtens blive dygtige matematikere, jeg kender personligt en professor i matematik, som jeg har det fra. I særdeleshed er kinesiske kvinder dygtige til matematik.

 105. Af niels peter lemche

  -

  ROSA HARALD KRISTIANSEN, det er fint nok med disse personlige enkelteksempler: men hvad siger det statistiske materiale? Der synes f.eks. ikke at være nogen mangel på kvindelige studenter på medicin, men hvad er tallene. De samme gælder de øvrige naturvidenskabelige fag på universitetsniveau. På stort set alle de bløde fag, humaniora m.v., er der enten et lige antal kvinder, eller de er i overtal. Hvorfor det? Det er ikke uvæsentligt for diskussionen her, specielt når man taler om nu lægernes litterære interesser. Men er det så nødvendigt at fokusere på det? Mit indtryk er, at det er højtbegavede mennesker med alsidige interesser. De er ikke tekniske zombier. Og når man i øjeblikket lige øst for Lund er igang med gigantiske byggerier til internationale naturvidenskabelige projekter, så hvorfor det? Fordi de mennesker, som skal arbejde der, kræver mere end moderne laboratorier. De kræver også, at der er mulighed for adspredelser, som for dem altså ikke er at sparke til en bold (Niels Bohr spillede dog på fodboldlandsholdet i 1900) eller at sidde foran tossekassen. Malmø og København tilbyder det, som de ønsker. Naturen leverer Skåne selv.

 106. Af Henrik S

  -

  Bureau’kraterne indenfor sygehusvæsenet har i årevis kæmpet for at omdanne lægerne til robotter.
  Begrebet lægekunst , som betyder , at lægerne kan tage individuelle hensyn , er forsvundet for længst.
  Nu om stunder skal alle patienter anbringes i bokse og behandles derefter.
  Og lægerne straffes hvis de ikke følger “retningslinierne” forfattet af robotter.
  Hele systemet arbejder hektisk på at omdanne , især sygehusene, til samlebånds fabrikker hvor alle “robotterne” sidder fokuseret foran hver sin computer.
  At læse skønlitteratur lyder absurd , når det allerbedste ville være at kun sekretærer betjener computere og alt andet personale betjener patienterne og dermed optimerer den menneskelige kontakt som i “gamle dage”.

 107. Af niels peter lemche

  -

  HENRIK S, dit indlæg er til god hjælp, fordi vi nu kan begynde at grave os ind til, hvad der er det virkelige problem, eller hvor det ligger gemt. Hospitalerne er jo ikke blevet fabrikker, lige så lidt som skoler og højere læreanstalter er blevet det, fordi de selv har ønsket det; men fordi det politiske system har krævet det med ét hensyn for øje: At spare på udgifterne (og inden for sundhedsvæsnet er der måske ikke så meget at sige til det). Så lader politikerne deres rakkerknægte — DJØF-erne — udføre arbejdet.

  Så det kommer til at handle om prioritering. Skal der ændringer til, kommer det til at koste.

Kommentarer er lukket.