DR og det onde

Af Sørine Gotfredsen 141

Diskussionen om DR vil også komme til at fylde meget i 2018. Ikke mindst den evige debat om rød slagside fik i det forgangne år nyt brændstof gennem især ”Historien om Danmark” og den republikansk sindede radiojulekalender, der i sidste øjeblik blev pillet af plakaten. Det er vigtigt at være opmærksom på ensidig politisk propaganda i DR, men lige så vigtigt er det at holde øje med andre problematiske kræfter, der på forskellig vis kan komme til orde. Man kan nemlig få en fornemmelse af, at DR får gradvist sværere ved at definere sin egen nedre grænse, idet normerne i det store mediehus synes at vakle. Som de gør i samfundet i øvrigt. Den moralske målestok kan blive mere og mere uklar, al imens en vis ondskabsfuldhed udfoldes, og af og til synker DR så dybt, at man bliver en lille smule chokeret. Et groft eksempel oplevede man forleden i satireprogrammet ”Tæt på sandheden”, der sendes på DR 2, og hvor der i dette afsnit blev gjort grin med Naser Khader med udgangspunkt i hans konflikt med imam Sherin Khankan.

Imidlertid var det ikke selve sagen, der primært optog vært Jonatan Spang og hans redaktion. Det var i stedet Naser Khaders udseende, og indslaget udviklede sig til en utroligt perfid og personlig nedgørelse, der helt svarer til, hvad man oplever i rendestenen på nettet eller i skolegårdens nådesløse anarki. Jonatan Spang fremstår som en ret begavet fyr, men her drattede han hele vejen ned i den mudrede undergrund, hvor hverken respekt for medmennesket eller erkendelse af manglende viden om den sag, man latterliggør, sætter grænser. Der er frit fald til laveste bundniveau, og når DR udsender den slags, udgør det som sagt billedet på en generel mentalitet i tiden, hvor basale grundprincipper i omgangen med hinanden synes at forvitre. Vi diskuterer dagligt, om vi mon bliver mere hårde, mere kyniske og mere opsatte på at pille andre ned, og en del af svaret er utvivlsomt ja. Værnet mod ondskabsfuldhed bliver svagere, for i en verden, hvor ironien og den hurtige og ansvarsløse kommunikation har ædt sig ind på dele af den etiske bevidsthed, rykkes grænsen for, hvad man kan tillade sig. Netop derfor er ironiens kraft så farlig. Den kan udvikle sig til at stå i ledtog med det onde.

Da jeg i efteråret udgav bogen Fri os fra det onde, blev jeg af mange bedt om at komme med eksempler på, hvordan det onde udfoldes. Det er nemt at henvise til grusomme despoter, hævnfølelse og egen utrættelige selviskhed fra dag til dag. Men man kan også henvise til det, der på mere usynlig vis kan ske i forhold til hvilke ord, vi bruger, hvad der grines af, og hvor hensynsløst et andet menneske må udstilles. Det onde fremtræder ikke blot som noget håndgribeligt dramatisk, men også som en voksende ringeagt for andre og en forestilling om, at man blot kan benytte vores dyrebare sprog til verbal nedslagtning. Det onde er på spil, hver gang vi blot lader os falde nedad, og mens mange utvivlsomt vil betegne sig selv som overvejende anstændige mennesker, udlever man måske aspekter af det onde uden selv at være klar over det. Også i DR. Og midt i en i forvejen trængt tid for hele Danmarks tv-kanal må man opfordre til endnu et par overvejelser. Hvor dybt kan et menneske synke? Og hvor megen ondskabsfuldhed skal man vise i fjernsynet?

141 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  For ikke at tale om Broen…
  Her måtte man tilsyneladende klippe et udpenslet voldsorgie (mod Støjberg vel) ud af frygt for orgasmeskrigene fra midaldrende kulturradikale kvinder skulle skabe kaos søndag aften i de finere brokvarterer.
  Ikke at det hjalp synderligt på diskursen i serien – same same.

 2. Af b jen

  -

  Det kan blive meget alvorligt og farligt for alle danskere, at demokratiet er ved at være et skin-demokrati, at ytringsfriheden indskrænkes mere og mere, at DR radio og tv året rundt fylder befolkningen med halve og kvarte sandheder. Sverige demonstrerer hvor galt det kan gå når borgerne manipuleres og fordummes. Se “Sverige er fortabt”/snaphanen/den korte avis.

 3. Af Gert Hansen

  -

  Man må forstå, at DR tjener som en propaganda sender for den herskede klasse (dvs DJØFere og deres medløbere), og har gjort det i 40-50 år. Helt på samme måde som det kommunistiske parti havde propaganda sendere i Sovjetunionen i sin tid. Bare på en lidt anden måde, men princippet er det samme.

  Tag DR’s nyhedsudsendelser, hvor offentligt ansatte (en del af klassen) har åben mikrofon til at indoktrinere befolkningen (seerne rettere) om hvor elendige arbejds- og lønforhold de (klassen) har, og som indirekte skal retfærdiggøre verdens højeste skattetryk. Personale fra sektorer såsom hospitals- og sundhedsvæsenet, fængselsvæsenet o.s.v., får med mellemrum og skiftende propagandatid i DRs nyhdsudsendelser, så de kan tale for højere bevillinger og bedre arbejdsforhold (flere ansatte), som selvfølgelig vil betyde endnu højere skattetryk, men det nævnes selvfølgelig aldrig.

  Hvornår har man set ansatte som speditører, bankfolk, shippingfolk, diverse håndværkere, m.m.fl. fra den private sektor få den samme taletid? Selvom de har lige så god grund til at beklage sig over løn- og arbejdsforhold. Det sker ikke. De har ikke interesse for den herskende klasse, da de ikke indgår heri.

  DR2 har også et program der hedder ‘JERSILD om Trump’, hvis eneste formål er, at trække den amerikanske præsident gennem sølet, ved at grave angiveligt usmagelige episoder om Trump op, som den styrende ‘elite’ i DR ikke bryder sig om politisk. (Dette er ikke et forsvar for Trump, men et angreb på DR).

  TV2’s nyhedsudsendelser kører i øvrigt efter samme skabelon.

 4. Af j.. haNse n

  -

  Den yderste højrefløj har i årevis næret våde drømme om, at DR skal nedlægges.
  DR er det eneste nogenlunde uafhængige og kritiske medie i Danmark.
  Det piner højrefløjen og dets klakører forfærdeligt.
  Alle andre medier end DR er kontrolleret af højrefløjen.
  Højrefløjens medier er alle ukritiske, krybende over de borgerlige partier og indeholder udelukkende petitstof.
  Sådan bør DR også være.
  Synes Sørine.

 5. Af Niels Juul Hansen

  -

  DR og det onde?

  Sammenlignet med Fox News’ og Donald Trumps fake news og ondskabsfuldheder, så rager DR op som et moralsk fyrtårn.

 6. Af niels peter lemche

  -

  Sørine, du ved godt, hvem der må lyve. Hvem er nemlig den store frister? Besøg Leipzig og hils på ham. Han stårforan nedgangen til Auerbachs kælder og er i fuld gang med at friste Faust.

  Det onde er løgnens fader. Manøvren i øjeblikket er at fylde os med så megen løgn, at vi ikke længere kan skelne mellem, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og det i enhver henseende. Når vi fyldes til dagligt med fake-news, er det det onde, der er på færde.

  Det umiddelbare krav til DR er at holde sig til sandheden (OK, jeg deler ikke nødvendigvis det vulgære sandhedsbegreb, men alligevel). Institutionen må hele tiden arbejde på, at komme med verificerede oplysninger og sky disse forbandene fake-news, der som deres væsentligste formål er at forvandle samfundet til et, hvor ingen tror på nogen eller noget, dvs. tilintetgøre selve det, der er rygraden i et samfund som det danske.

  Der må simpelthen være en garanti for, at når man ser på DRs programmer eller lytter til dem, så fortælles der altid noget, man kan have tillid til uanset, om man er enig eller uenig.

  Men det er klart, at der er nogle, som har andre interesser. Det er jo en del af den løbende cyberkrig.

 7. Af Henrik Pedersen

  -

  DET GODE

  er, at vi selv bestemmer, om vi vil følge svineriet.

  Alle elektroniske medier har en afbryderknap,
  og der er plads til aviser i skraldespanden.

  Det underlige er, at mediesvinene ikke er klare over,
  at deres gylle siger mere om deres egne lave tilbøjeligheder
  end deres ofres!

 8. Af ni petersen

  -

  Af debatbøller, dansker- og jødehadere som li s be th, j han sen, ju ul og lignende agenter for indvandrings- og godhedsindustrien skal man nok ikke forvente andet end vildledning og kvarte/falske sandheder.

 9. Af Larsen Hans

  -

  Jeg synes DR viser sine onde hensigter, når stationen så ofte giver plads til SG, enten i Deadline eller Søndagsfrokosten. Godtfredsen har altid et eller andet hun skælder ud over, og vi er stadig mange, der husker hendes nedsættende kommentarer om Nadia Nadim i Kristeligt Dagblad.
  Nu er Nadia blevet hædret som forbillede og som årets dansker. Sidstnævnte titel blev hun tildelt af Berlingskes læsere. Det viser hvor langt uden for skiven Sørine rammer, og en kommentator, der lever i sin egen lukkede verden.

 10. Af Niels Poulsen

  -

  Måske er det, fordi jeg et naivt menneske, men jeg har altid haft svært ved at anerkende ondskaben som en selvstændig magt i universet*. Og derfor plejer jeg at undskylde mennesker, der som Jonatan Spang opfører sig ondt. Måske er de påvirkede, så de ikke ved, hvad de gør, som Jesus sagde på korset?

  Jeg synes, at der i alles interesse burde indføres narkotests på alle ansatte i DR. Det hele virker så outreret, både teksterne og fremførelsen.

  Ligesom dopingkontrollen i cykelsporten burde alle ansatte og tilknyttede manuskriptforfattere til enhver tid kunne testes i deres hjem.

  Det er for øvrigt godt, at der snart skal skæres dybt i den røde, amoralske institution, som er en anakronisme i det moderne mediebillede.

  *Kristendommen er en monoteistisk religion. Det onde (Satan om man vil) må således være underlagt Gud, hvilket kan være svært at acceptere, når Gud er algod. På den anden side er det synd, at den katolske kirke ønsker at opløse denne eksistensielle gåde ved at omformulere bønnen: “Vorfader … led os ikke ind i fristelse.” Det ondes problem (teodice-problemet), som er grundlæggende for alle, som tror og har levet, fjernes dermed med et pennestrøj af en pave, som ikke virker videre begavet.

 11. Af frank mathiesen

  -

  Det er uomtvisteligt at DR tv er ekstremt venstresnoet og diverse politikere har antydet nedskæringer i budgettet i større eller mindre skala…
  Uanset hvor meget/lidt der skæres i budgetterne vil det stadig være den samme type mennesker der styrer nyhedsstrøm og tilhørende vinkling af historierne.
  Så alene nedskæringer løser ingenting..
  Der må andre og mere effektive midler i brug..
  Den eneste effektive løsning er at der f.eks. dagligt i DR2 sendes en nyhedsudsendelse af 1-2 timers varighed, og hvor nyhedsstrømmen og dermed vinklingerene styres af et kollegium af deltagere fra diverse blogs som f.eks. DenKorteAvis, Uriasposten, Snaphanen, 180 grader, Newspeek o.lign.
  Dette ville indebære at den Danske befolkning ikke kun får nyheder og vinkling fra den venstre side af salen men også fra den højre side, og dermed et balanceret billede af hvad der foregår i denne verden.
  En sådan løsning ville også indebære at DR.journalisterne sandsynligvis ville tænke sig om en ekstra gang inden de bliver for ekstreme i deres vinkling når de ved at den alternative nyhedsudsendelse vil kunne kommentere deres udgydelser.
  Et sådant projekt må nødvendigvis være ekstremt vigtigt for Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige i den forstand at en højredrejning af nyhederne og dermed frembringelsen af det totale højre/venstre billede sandsynligvis vil tilføre 5-8% flere stemmer til et givet folketingsvalg, og dermed forrykke vægten i folketinget.
  God fornøjelse med projektet.

 12. Af debatten manipuleres

  -

  Igen en fil terblo kering.

 13. Af Finn Larsen

  -

  Nej Sørine viste i den grad sit sande jeg dengang hun forsøgte at forklare at folk som Breivik var noget vi måtte regne med når vi ikke ville føje de nationale kræfter.
  SG er altid interessant at læse. Hvor ellers kan man læse hvad en præst i middelalderen ville mene. Det er bare god underholdning.

 14. Af Thomas Jensen

  -

  Citat Sørine Gotfredsen: “….. og den republikansk sindede radiojulekalender, der i sidste øjeblik blev pillet af plakaten”

  Det er jo forfærdeligt, som DR har udført selvcensur på deres hellige ytringsfrihed i denne forbindelse – og udelukkende af frygt for reaktionerne fra dem, der bliver forargede. Det har DR selv erkendt og dokumenteret i diverse mails!

  Hvis det højrenational Danmark på nogen måde skal bevare sin troværdighed vedrørende kampen for ytringsfrihed, så må de se at komme på banen. DR bliver simpelthen nødt til at bringe denne julekalender hvert år i den næste generations tid. Alt andet er udtryk for en foragtelig selvcensur (ifølge højrenational logik, altså).

  Alternativet til at det højrenationale Danmark kommer på barrikaderne er, at de er dobbeltmoralske og i virkeligheden kun vil sikre ytringer, der tjener deres eget formål.

  Jeg venter!

 15. Af B. Mortensen

  -

  Fru GOTFREDSEN
  Man skulle tro, at du refererer fra både Hr. Jalvigs og Hr Uhrskov blog, hvad angår sprog og holdninger/ meninger..
  At DR skulle være en rød kanal er en nyhed for mig og det ville hjælpe lidt hvis man kunne få nogle eksembel på denne påstand?
  De såkaldt rødelejesvende var en kæmpe nitter/ flop og man fik endda 2 år til at lave programmet hvis jeg husker korrekt…

 16. Af M. Christiansen

  -

  DR er et parallel samfund. Statsministeren mener, at man kan modvirke disse samfund ved nedrivning af bygninger. Her tager han fejl som med så meget andet.
  Det er ikke bygningerne, som der er noget galt med, der er personerne i bygningerne, hvilket i højeste grad er tilfældet med DR.
  Se dog at få drænet den sump og få kylet det hele på den kulturradikale mødding.

 17. Af Niels Poulsen

  -

  Thomas Jensen

  I kan finansiere jeres røde propaganda selv. Makværket blev i øvrigt uden nogen publikumsinteresse sat op på et københavnsk teater. Men det var jo også for skatteydernes penge.

  Den bedste måde at gøre jer røde tavse på, er at fjerne de offentlige midler. I ejer ingen selv. Det er derfor, at den røde presse heldigvis er forsvundet, og at I nu ser DR som jeres sidste bastion.

  Jeg håber, at V og DF snart skærer dybt i dette overfødighedshorn og tagselvbord for centrum-venstre.

 18. Af B. Mortensen

  -

  Fru Gotfredsen
  Undskyld jeg spørger, men hvordan tolker du den barmhjertelig samaritaner’s handling???
  Var han også ifølge din holdning, en venstreorienteret person siden han hjalp uden at se på hverken hudfarve eller religion??

 19. Af Rap And

  -

  Men vi er stadig nogle, der kan erindre Sørine Gotfredsens mediekommentar i Kristeligt Dagblad, hvor hun langede lige kraftigt nok ud efter danske komikere i almindelighed og Andreas Bo i særdeleshed.

 20. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “DR og det onde” – vel ikke just nogen nyhed. Så længe jeg kan huske tilbage (årgang 1950) har DR (De Røde) ret konsekvent bragt nyheder med kraftig slagside til fordel for venstre af midten i dansk politik. Vel ikke direkte fake news – men nærmere politisk bias news. Heldigvis er det ofte med så kraftig slagside, at propagandaen nærmest virker selvlysende og grinagtig. Jeg bruger kun DR overskrifter som springbræt til at søge videre på nettet og finde en lidt mere politisk afbalanceret artikel om et eller andet – DR bragt emne . . . . !

 21. Af M. Christiansen

  -

  @ B. Mortensen og Rapanden.
  Emnet er DR.
  Det er selvfølge en udfordring for mindre begavede at holde sig til emnet,
  Hvad den barmhjertige samaritaner og en fjerde rangs komiker har med emnet at gøre, står i det totale uvisse.
  Hvis I ikke kan finde ud af det, så få en voksen til at hjælpe.

 22. Af Helge Nørager

  -

  NPL kl 11.09, slaget er tabt når AFR ustraffet kan lyve fra demokratiets fornemmeste talerstol, folketingets, også DK går i krig.

  Men fint indlæg.

 23. Af Niels Poulsen

  -

  B. Mortensen

  “Var han (den barmhjertige samaritaner) også ifølge din holdning, en venstreorienteret person siden han hjalp uden at se på hverken hudfarve eller religion?”

  Nej, for han brugte sine EGNE penge til godgørenheden.

  Men præsten og levitten, som går forbi i lignelsen, kan godt sammenlignes med nutidens venstreorienterede: De er mere optaget af deres politiske ideologi og abstrakte idealer end at gøre det gode i deres hverdag. Det er desværre min erfaring.

 24. Af Tomas Andersen

  -

  Nu har de indre dæmoner virkelig fået overtaget ypperstepræstinden Sørine’s hjerne. DR er ondskaben. The Devil wears DR.

 25. Af Peter MeylingM

  -

  Det er vrøvl og ensidigt propaganda at tale om “røde lejesvende”.
  DF har med deres propagandaminister i årevis blandet sig i programmerne.
  De giver pokker i ytringsfrihed og demokrati.

 26. Af Gert Hansen

  -

  Niels Juul Hansen:

  ‘Sammenlignet med Fox News’ og Donald Trumps fake news og ondskabsfuldheder, så rager DR op som et moralsk fyrtårn.’

  Det ville jeg nu ikke sige – det med ‘moralsk fyrtårn’. Uden at ville forsvare hverken Trump eller Fox News.

  Men man må se i øjnene, at DR meget ofte ikke er neutral, og i alt fald ikke i deres såkaldte ‘Nyheder’. Selvfølgelig har de en politisk slagside, der hælder til den side hvor lederes og journalister på DR befinder sig. Og det ved man fra undersøgelser er venstrefløjen og de Radikale. Man vælger – og fravælger – specielle nyheder, og dem man vælger at bringe får ofte en redigering, der passer ind i det overordnede politiske landskab man ønsker at frembringe. Sådan er det også på Fox News. Forskellen er blot, at FOX News befinder sig på højrefløjen og at DR tvangsinddriver licensmidler hvis man har en radio eller et TV, uanset om vedkommende benytter DR’s udsendelser eller ej, og man bliver derved tvunget til til at støtte og medfinanciere noget man ikke sympatiserer med. Det smager at totalitærisme, og det er der tydeligvis nogen der sympatiserer og slipper afsted med.

 27. Af jørgen hansen

  -

  Vi får sandsynligvis samme uhyggelige og rædselsfulde tilstande som Sverige om kort tid. Læs “Sverige er fortabt” og snap hanen. Feminister, kommunister, pladderhumanister og hykleriske/korrupte borgerlige er ved at føre hele Europa ud over kanten.

 28. Af j... hanSe n...

  -

  Sørine Godfredsen kan skeldne imellem ondt og godt.
  DR er den skinbarlige ondskab.
  Breivik har SG sympati for.
  Men sådan er vi jo så forskellige.

  https://www.b.dk/kronikker/lad-os-bruge-anders-breivik-rigtigt

 29. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Jonatan Spang fremstår som en ret begavet fyr…”

  Nej, dét er jo netop dét, han ikke gør, og det er også derfor, at der ikke er den store grund til at hidse sig op over ham.

  Han er blevet kendt vha. sin teenage-tåbelige “pattehumor”; det er hans claim to fame.

  Han er blevet en smule mindre stupid med alderen, men han har altid fremstået som en ret ubegavet klovn. Morsom, med sin onkelagtige julefrokosthumor – men halvdum.

  Han fatter tydeligvis ikke selv, at han overfalder en indvandrer, der allerede ligger ned. En indvandrer, der er tvunget til, at leve med konstant overvågning, fordi han bliver truet af højeradikale, islamistiske terrorister.

  Tilgiv ham, thi han véd ikke bedre – som det fjols han jo er…

 30. Af Eigil Erik sen

  -

  AF GERT HANS EN – 8. JANUAR 2018 10:55

  I henhold til Gert Hans en skal kun Fox News og Der Sturmer være tilladt.
  Alt til venstre for dette er kommunisme.

 31. Af kim olsen

  -

  “det er vigtigt at være opmærksom på ensidig politisk propaganda i DR, men lige ”

  Fake News! DR er blevet en borgerlig bonderede af venstre-DF meninger siden 01! FX kunne man i går i DR høre bonden Elleman jr. angribe Ozlem på sin bondske V måde?

  Totalt overtaget af de blå lejesvende DR nu. Især debatten på DR2. Der skal ryddes op i DR, og friheden til fri journalisme skal retur efter blå blok har indført fascisme i landet, og manglende journalistisk integritet og frihed. Tilbageskridtne siden 01 for DK og DR har været massive. Samfundet er gået i dvale og statusquo. Faktisk retur til 18oo tallet så godt som nu.

 32. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Khader bliver truet på livet af højreradikale islamister, fordi han forsvarer demokrati og menneskerettigheder, og er imod, at alle love skal underordnes sharia, som de højreradikale islamister mener, at de skal.

  De højreradikale islamister er ikke “kun” imod demokrati, og “nøjes” Ikke med at bekæmpe helt centrale menneskerettigheder med terror mod kunstnere, forfattere og journalister; de er også morderiske antisemitter.

  De højreradikale islamister kunne med andre ord lige så godt være nazister.

  De er imod demokrati og menneskerettigheder, som nazisterne var, og myrder jøder, blot fordi de er jøder – ligesom nazisterne gjorde.

  Dét fatter fjolset, Jonathan Spang, ganske enkelt ikke. Den problemstilling er simpelthen over Spangs patte-humor-niveau; han nøjes med at sparke til folk, der allerde ligger ned…

 33. Af Thomas Nielsen

  -

  @ B. Mortensen
  For det første hjalp den barmhjertige Samaritan helt personligt den nødstedte. Det står jo enhver frit for: Hvor mange flygtninge har du boende?
  Og for det andet melder historien vist ikke noget om, at den nødstedte skulle have brugt 50.000 kroner på en menneskesmugler og have rejst over talrige landegrænser for til sidst at smide sig i grøften og spille bevidstløs, vel?
  Godhed er godt. Naivitet er dumt.

 34. Af Jan Sørensen

  -

  DR er, som det beskrives, i sin grundtone kommunistisk.
  På hele sendefladen.
  Og derfor skal DR afskaffes!
  Eller erstattes af en borgerlig station, der afspejler vi almindelige borgeres standpunkt.
  I stedet for div. modbydelige kommunisters!

 35. Af Brian Rasmussen

  -

  Er mange mange år siden jeg har tændt for flow tv.

  Så jeg er sparret for det i skriver om.

  Så i stedet for at sidde her og hyle, så luk for skidtet.

 36. Af j.. hanSe n...

  -

  AF JAN SØRENS EN – 8. JANUAR 2018 14:10
  “Eller erstattes af en borgerlig station, der afspejler vi almindelige borgeres standpunkt.”

  Dig og dine ligesindede må leve med, at kun 98 procent af de danske medier er højreorienterede. Medier som vi alle er med til at finansere over skatten. Hvad enten vi kan lide det eller ej.
  De sidste 3 procent, DR, er uhængig, kritisk og midtersøgende.
  Og nu løser problemet sig vel.
  DR bliver finanseret over skatten.

 37. Af j.. hanSe n...

  -

  AF JAN SØRENS EN – 8. JANUAR 2018 14:10
  “Eller erstattes af en borgerlig station, der afspejler vi almindelige borgeres standpunkt.”

  Dig og dine ligesindede må leve med, at kun 98 procent af de danske medier er højreorienterede. Medier som vi alle er med til at finansere over skatten. Hvad enten vi kan lide det eller ej.
  De sidste 2 procent, DR, er uhængig, kritisk og midtersøgende.
  Og nu løser problemet sig vel.
  DR bliver finanseret over skatten.

 38. Af Bo Christensen

  -

  Det faktum at de venstreorienterede overhovedet ikke synes DR har slagside og at de højreorienterede er enige om der er rød slagside….fortæller vel meget godt at der ER rød slagside.

  De røde er tilfredse….hvorfor mon?

 39. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Spang er åbenbart ikke det eneste, primitive fjols, der sparker til den modige, dødstruede demokrat, Naser Khader.

  Andre er langt værre, end Spang er – han er trods alt ikke en åbenlys antisemit, som den franske komiker, Dieudonné, er.

  Nu har den venstreradikale pøbel – dét segment, der tidligere kaldte sig for “De anstændige” – samt den islamistiske pøbel hånet og latterliggjort Khader, fordi hans tidligere kone er død.

  Så er det slut for dén del af “venstrefløjen” med, at give den i rollen som moralske overdommere.

 40. Af Kristoffer Hansen

  -

  Brænd satans bøssepik terrorist lorte på vores nye forbrændingsanlæg. For menneskerettighed, karma, og kærlighed. Fri os fra satans bøssepik kultur.

 41. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Nielsen
  “for det første hjalp den barmhjertige Samaritan helt personligt den nødstedte. Det står jo enhver frit for: Hvor mange flygtninge har du boende?”

  Jeg har faktisk 2 flygtninge boende og en tidligere hjemløs. Hvad med dig?

 42. Af Hans l

  -

  Sørine Godtfredsen deltager gerne i højrefløjens DR-bashing – på papiret.Men hvis hun vil tages rigtig alvorligt, så bør hun meddele DR og Berlingske læsere, at hun for fremtiden vil boykotte DR og ikke mere deltage i deres udsendelser.
  Det gør hun dog næppe. Vi vil fortsat kunne høre at hun kommer forpuster fra en gudstjeneste for at deltage i “Søndagsfrokosten:” Hykleri og dobbeltmoral.

 43. Af M Jørgensen

  -

  “Netop derfor er ironiens kraft så farlig. Den kan udvikle sig til at stå i ledtog med det onde.” Kan Sørinne citeres for her på bloggen.
  Herre jemini- At udlændinge har svært ved at fatte den danske form for ironi, kan forklares- men at Præsten fra Valby ser røde spøgelser allevegne i DR er stærkt bekymrende

 44. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Poulsen
  “Nej, for han brugte sine EGNE penge til godgørenheden.”
  Jammen jeg er da mere til venstrefløjen og betaler da selv med mine egne penge…
  Både gennem skat og privat.. Hvad med dig?
  Jeg modtager ingen fond eller fra andre, kun mig selv og egen tegnebog…

 45. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Hvad er det dog for nogle kommentarer, der er på denne side.

  Sørine. Ryd op på din blog.

  Fej bort.

  Lad ikke ondskaben komme ind af bagdøren.

  Og Lemche. Hvad er det vulgære sandhedsbegreb?
  Du har da om nogen været fortaler for relativisme i forhold til et sandhedsbegreb her på disse blog-indlæg.
  Som jeg husker det, har du gentagne gange skrevet, at hvad vi anser for sandhed i dag kan i morgen være falsk.

  En anden ting.
  Sørines indlæg er godt skrevet. Med nogle eftertænksomme pointer.
  Ondskaben udgår fra menneskets hjerte.
  Ondskaben er ikke noget i sig selv.
  Ondskab er den måde vi omtaler og behandler andre mennesker på.

  Ondskab er, når vi hævder os os bryster os som bedre end næsten.
  Den anden. Ens medmennesker.
  Der må og skal behandles som suværene mål i sig selv.
  Lige meget hvem de er, og hvorfra de kommer.

 46. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “… ironiens kraft så farlig. Den kan udvikle sig til at stå i ledtog med det onde”…

  Ironi er en venlig, men kritisk form for humor – i modsætning til f.eks. sarkasme og sardonisk humor, der er i familie med ironi, men som er maliciøse former for humor.

  Ironi er ét af de bedste midler mod falske autoriteter, netop fordi det er en ikkevoldelige, venligt drillende og fredelig måde, at demaskere disse falske autoriteter på. Det er jo netop derfor, at islamistiske fundamentalister – og andre, falske autoriteter – ikke bryder sig om den form for humor.

  Viggo Hørup, der var med til at stifte Politiken, beskrev formålet med ironisk kritik af falske autoriteter ret præcist:

  “Naar al Haan og Spot fordrives af Sproget, hvilket Middel bliver da tilbage mod Dumheden, og naar man binder Munden paa Foragten, hvormed tænker man da at ave Lumpenheden og den tykpandede Ondskab?“

 47. Af m olsen

  -

  Kri stoffer h’s forrykte kommentarer er der plads til. Men kritiske, saglige og højaktuelle indlæg om hvordan kyniske pol.itikere systematisk undergraver vi danskeres økonomi, velfærd, sundhed, frihed, infrastruktur samt familieliv, privatliv, kultur, demokrati, tryghed og sikkerhed……. er der ikke plads til. De opsluges af f il tre t.

 48. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Ironi er ét af de bedste midler mod falske autoriteter, netop fordi det er en ikkevoldelig, venligt drillende og fredelig måde, at demaskere disse falske autoriteter på. Det er jo netop derfor, at islamistiske fundamentalister – og andre, falske autoriteter – ikke bryder sig om den form for humor.”

 49. Af Flemming Lau

  -

  Der er såmænd ikke den store forskel på DR og TV 2. DR’s røde slagside er ideologisk betinget. TV 2’s røde slagside er kulturliberalistisk,( læs Opportunistisk). Fælles for dem, er at de massivt forholder befolkningen væsentlige nyheder, som det så er op til net medierne at varetage. Når “Elefanten” i rummet er blevet så stor at intet figenblad formår at dække den, sammenfatter man udviklingen fx i Europa med et enkelt program, hvor årsagerne til EU’s deroute perifert bliver berørt uden en egentlig konklusion. (Dansen om den varme grød). Det skulle jo nødigt hedde sig!

  Imens gør man hvad kan for at dæmonisere tone angivne politikkere for alt mellem himmel og jord. Til et sådant formål har så bla ansat et satirisk tæskehold, hvorved alibiet så skulle være i orden. Der er intet nyt under solen. De borgerlige har altid været hæmmet af ” dannelse og anstændighed “at deres eneste modsvar til en aggressiv og hardcore venstrefløj, har været “i er bare naive!” Men de er meget mere end blot det. De undergraver nationalstaten og hadet til dem der vil bevare den, bliver bare kaldt det “gode had!”

  For der er jo intet galt i at kalde de landsmænd man er uenige med, for svin og ligende, hvis man bare kan legitimere det med henvisning til “Det gode had!” Senest har Støjberg i Berlingske, berettet hvad hun er udsat for i bybilledet, ikke mindst fra “hættemågerrnes” side. Forstemmende!

 50. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen.

  Ironi er intet andet end selvbekræftende reflektion.
  Ofte forstår andre end en selv ikke ens egen letkøbte ironi.
  Ironi er en måde at omgå samtalen på.
  At hævde sig og distancere sig fra den man taler med.

  Og til de indvidede der lytter med, kan man vende sig om og rynke på næsen og sige: “Se hvor dum han er, ham jeg taler til. Han forstår ikke min ironi”.

  Den litterære ironi er en kunstart, det er meget svært at beherske, og kan sådan set kun funktionere i en stringent litterær kontekst.

  Eller hvis man har tilhørere, der ler af den anden, der er offer for ens ironi.

 51. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “De borgerlige har altid været hæmmet af ” dannelse og anstændighed “at deres eneste modsvar til en aggressiv og hardcore venstrefløj, har været “i er bare naive!” Men de er meget mere end blot det. De undergraver nationalstaten og hadet til dem der vil bevare den, bliver bare kaldt det “gode had!” ”

  Det er desværre ikke kun venstrefløjen, der ligger fredelige og ansvarlige nationalister for had.

  Alle vidste, indtil for et par år siden, at det er et historisk faktum, at demokratiske nationalstater aldrig går i krig mod hinanden.

  Men nu påstår demagoger fra omtrent alle, politiske fløje, at nationalstaten er selve årsagen til krig, på trods af, at det ganske enkelt er et faktum, at der historisk set stort set ikke kan findes eksempler på, at demokratisk orienterede nationalstater er gået i krig mod hinanden.

 52. Af niels peter lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, fortolkningen af noget, en begivenhed, et fænomen, en genstand er afhængig af øjnene, der ser, som man siger. Ellers ville forskning jo være så nem, for så ville alle videnskabsmænd være enige. Det sker aldrig.

  OK, det er en gammel diskussion, som kom op igen med postmodernismen, der jo vendte sig mod modernismens sandhedsbegreb, at der kun er én sandhed. Det der adskiller postmodernismen fra post-post-modernismen, er at postmodernisterne ligesom gamle Platon, den åndelige stamfader til retningen, mener, at der faktisk faktisk findes noget, som vi kunne kalde sandheden, men vi har kun sandheder, dvs. de mange fortolkninger af sandheden. Post-post-modernismen benægter, at der overhovedet er noget.

  Det er nok en noget grov måde at fremstille det på, men når man har oplevet studenter med den sidstnævnte holdning, så er der jo noget at tage afstand fra.

  Men som du husker, så sagde Pilatus, der garanteret var stoiker som alle uddannede romere på den tid: “Hvad er sandhed?”

 53. Af Kim. Olse n

  -

  Så er lirekassemanden Hassans dresserede abe (Søren eller Lisbeth Sørensen) desværre i gang med indlæg i mit navn endnu en gang. Endnu en blog skal åbenbart ødelægges.

 54. Af niels peter lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN , og så det med ondskaben, som kommer indefra. Det er som med den gamle diskussion om gudsriget, om det er inden i jer eller uden for jer. Det er egentlig ikke så vigtigt, hvilket sindbillede du vælger. Du siger jo ikke, at ondskaben ikke findes. Snakken om djævelen kan opfattes som den metafor, der anvendes for at forklare, at ondskaben findes.

 55. Af H Nielsen

  -

  Hvis man i ramme alvor kan beskrive DR, som et nogenlunde uafhængigt medie, er man da at betegne, som værende totalt faktaresistent. Dr’s røde propagandamaskine burde have været nedlagt for længe siden. Den koster jo alt for mange penge, ift hvad den leverer. Når DR så endelig leverer noget, man ikke har set før, er det med en politisk slagside, af hidtil usete dimensioner.
  DR har overhovedet ingen berettigelse i 2018. Det som skulle være folkets oplysningsorgan, er blevet til en overbelastet hæveautomat, for en flok forvirrede møgkællinger på direktørgangen.

 56. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Alle vidste, indtil for et par år siden, at det er et historisk faktum, at demokratiske nationalstater aldrig går i krig mod hinanden.”

  Det er derfor, at løsningen på krigstruslen fra semi-diktaturet, Rusland, netop IKKE er , at ophæve de europæiske natioalstater, og erstatte folkestyret i de europæiske nationalstater med et overnationalt, tysk domineret kommisær-teknokrati.

  Putin kan kun forblive ved magten, sålænge han kan bilde russerne ind, at Rusland er truet af sine nabolande, der jo har angrebet Rusland adskillige gamge før.

  Derfor er det mildest talt kontraproduktivt, at vore politikere tror, at oprustning er svaret på truslen fra Rusland, for dermed bekræfter de jo netop Putins påstand om, at vi er en militær trussel mod Rusland, hvilket skaber en vognbogrsmentalitet i Rusland, der gør det umuligt at kritisere Putins diktatur.

 57. Af niels peter lemche

  -

  JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN, ren manipulation. Hvor kommer det “nationale” ind i ligningen? Havde du skrevet “demokratiske stater”, var den næsten gået hjem. Det nationale er uvedkommende, og jeg er bange for, at ser du på Englands og Frankrigs historie i de sidste to hundrede år, falder din påstand … for slet ikke at tale om USAs historie.

 58. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos DR (Den Røde propaganda maskine) – et par citater fra èn, der var en sand mester på området . . . .gæt selv hvem:

  “Not every item of news should be published. Rather must those who control news policies endeavor to make every item of news serve a certain purpose.”

  “Propaganda works best when those who are being manipulated
  are confident they are acting on their own free will.”

  “There will come a day, when all the lies will collapse under their own weight, and truth will again triumph.”

 59. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Niels Peter Lemche.
  Hvis der ikke fandes et tilstæbt sandhedsbegreb (Aristolteles), så ville vi slet ikke kunne tale sammen.
  Er det ikke det, man kalder intersubjektivitet?
  At vi har forskellige sandheder, der mødes indenfor et plausibelt forum, der danner et tilstræbt sandhedskriterie.

  Her er vi vel enige.

  Der må da også være nogle præmisser, der gør, at man kan tale sammen om et bestemt emne uden at tale fuldstændigt forbi hinanden.

  Hvis man for eksempel vil påvise, at Det Gamle Testamente har en vis alder, så henviser man vel også til forskelleige præmisser, der understøtter ens påstand.

  Ellers vil påstanden: Mosesbøgerne er stort set skrevet og færdigredigeret før eller under det babyloniske fangeskab, være en påstand der har ligeså stor gyldighed som Mosesbøgerne er skrevet og færdigredigeret efter det babylonske fangenskab.

  Hvis det babylonske fangenskab da ikke også kun er en litterær konstruktion.
  Men lad os sige før eller efter det 6. århundrede før kristus.

 60. Af Svend Jensen

  -

  DR er totalt kammet over i kontranational revolution.
  De venstreekstremistiske populister i DR kan ikke afholde sig fra at svine dansk nationalisme, medens tysk nationalisme fuldstændig ignoreres eller fremstilles som berettiget. Dette fænomen er observeret i flere af DR’s produktioner.
  Er DR blevet en afdeling af Tysklands propagandaministerium, eller fedter man bare generelt for Lars Løkkes Rasmussens førerhund Angela Merkel?

 61. Af simon poulsen

  -

  DR er et udemærket fortagene, men at påstå at
  det ikke er favet af deres jounalisterne er helt til grin.
  Var det 70% af jounalisterne som var venstreorinteret?
  (er for øvrigt selv venstreorinteret)
  Da det kom frem at 40-50% af politiet i Paris stemte
  på Le Pen stod div jounalisterne i DR jo i kø for
  at beklage at det var sådan. Det var næmelig et tegn på at
  politiet i Paris var onde ved de mørkhudet og indvandrene.
  Mvh
  SP

 62. Af Niels Juul Hansen

  -

  På Sørine Gotfredsens, hvor både JyllandsPostens og Berlingskes ansatte journalister bliver anklaget for at være røde propagandister, så virker en kritik af DR nærmest komisk.

  Tænk at få sit verdensopfattelse fra Fox News, Uriasposten og 180 grader.

 63. Af j... hAnSe n..

  -

  AF SIMON POULSEN – 8. JANUAR 2018 16:18
  “Var det 70% af jounalisterne som var venstreorinteret?”

  Nok ikke dem som ender i partierne V, K eller LA.
  Mærkeligt at ingen af de åbenbart utallige “venstreorienterede” journalister i DR ender i EL eller SF.

 64. Af niels peter lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, mine indlæg blokeres lige nu. Du får et svar, når der er hul igennem.

 65. Af Per Torbensen

  -

  Kære Sørine Vores Præst i bryggerens smukke kirke ved Valby bakkens fod.

  Forstår ikke Din kritik af DR som venstre drejet.

  Ser Vi på programfladen ,består den af cirka 80 procent amerikanske -engelske film og reportager ,boligprogrammer og livstidsprogrammer er bonderøven venstredrejet ??.

  Prøv med en lommeregner og tæl samtlige minutter på alle DR s kanaler på blot en dag og sammenlig det med faktuel venstredrejet i minutter ,Du kan gå rolig i seng DR formidler mindst
  80 procent samfunds bevarende udsendelser .

  Hverken Ole Bornedals 1864 forager undertegnet eller serien Danmarks historie,den sidste manglede mange historiske temaer enig ,men skulle alle begivenheder med blev det nok mindst 1001 timers sendetid.

  Vi er under en abnorm amerikansk og engelsk påvirkning,hvor er alle de franske,spanske,italienske eller bare europæiske film og udsendelser,hvis man er heldig klokken 0200 om natten.

  M.v.h.Per Torbensen.

 66. Af Mik Neslo

  -

  Igen falske indlæg i Kim Olsens navn.
  Det er tydeligt, at den sædvanlige ordblinde klovn står bag!

 67. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Niels Peter Lemche.

  Det er måske heller ikke så vigtigt.

  Jeg syndes, Sørine har skrevet et rigtigt godt indlæg.
  Hun skriver ikke om djævlen, men om handlinger og ytringer der udgår fra mennesket, som kan opfattes som onde.

  Her giver jeg hende ret.
  Udover handliger kan sprogbrug være ondt.
  Og min defination af ondskaben er den samme.
  Naturen er etisk indifferent.
  Det er fra mennesket ondskaben udgår.

  Og ondskaben opstår, når det enkelte menneske føler sig bedre end andre.
  Når grupper af mennekser føler sig bedre end andre grupper af mennesker.

  Da Hannah Arendt skrev om Eichmann-processen, gjorde hun jo spørgsmålet om det onde til noget, der ikke er absolut.
  Men at ondskab kan være en dagligdag blandt en gruppe af mennesker, hvor det man anser som ondt, pludselig er det man anser for godt.
  Handlinger der udføres trivielt indenfor en bestemt kultur, som vi i dag indser som onde, kan udføres med en banal selvfølgelighed af mennesker, der bliver en del af en kultur, hvor respekten for det enkelte individ ikke længere har gyldighed.

  På grund af en overordnet ideologi.
  På grund af en totalitær ideologi der dikterer:
  “Vi er bedre end de andre.
  For at overleve må vi udryde de andre.
  Vi skal alle være ens.
  Dem der er anderledes skal dø”.

 68. Af niels peter lemche

  -

  ANDERS KIRKEGAARD JAKOBSEN, men husk lige, at i sådanne kulturer er nogle mere lige end andre!

 69. Af Flemming Lau

  -

  B. Mortensen.
  Jeg går udfra at du som “Landlord” har regler for husorden. Jeg går også udfra at du håndhæver dem med konduite.

  Så henviser du til den barmhjertige samaritaner, og spørger Sørine om denne i hendes optik også er venstreorienteret…? Vi ved hvordan jøder og samaritanere havde det med hinanden. Derfor bruger Jesus velvalgt, samaritaneren i sin lignelse om næste-kærlighed.

  Mit spørgsmål til dig er: På en skala fra 1-10 hvor sikker er du på at en rettroende kvindelig muslim i valget mellem at følge profetens lov eller næstekærligheden, vælger at yde livreddende førstehjælp på en vantro mand, der er livløs…?

 70. Af M Jørgensen

  -

  Der er så mange myter der går på DR og journalisternes politiske agenda.
  Det hele startede vel med Erhard Jacobsen og hans aktive lyttere og seere engang i 70’erne dengang kunne det med rimelighed forsvares at der var en vis venstreorientering på sendefladerne, men der var også en hel del satire og ironi i det der blev sendt dengang.
  Især husker jeg prototypen på middelklassedanskeren personificeret af Buster Larsen og hans afsluttende bemærkning råbt med fråde om munden – Lorteland Magda!
  Men at påstå at DR i dag er venstreorienteret den køber jeg ikke.

 71. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en overskrift fra DR.dk/nyheder – “80 procent af danske journalister stemmer på R, S, SF og Ø”. Men DR har formentlig nappet de 20%, der ikke stemmer R, S, SF og Ø . . . . griner højt !

 72. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Flemming Lau.

  Er du den, der spørger: “hvem er min næste”.

  Har du allerdede dømt den “kvindelige muslim”?

  Hvor svag er din tro?

  Hvordan kan du læse det Ny Testamente og intet forstå?

 73. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en lignende overskrift fra Information.dk:
  “Ni ud af 10 journalist-studerende er røde”

  I øvrigt en overskrift fra Journalisten.dk:
  “Hver tredje danske journalist ville stemme radikalt”

  Desværre er det ikke muligt at henvise direkte til link på denne blog. Men Google selv ovennævnte og find andre interessante informationer på nettet.

 74. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Lau
  Jeg skal beklage, men mit svar til dig ligger i filtret!
  Men det minder meget om det samme som Hr. Kirkegaard Jakobsen spørger om!
  Jeg skal beklage og kan kun håbe på, at det kommer/ dukker op senere.

 75. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det rimelig tumpet at sende indlæg i “filter”, når man bare kan publicere dem her . . . . !

 76. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Petersen
  “I øvrigt er det rimelig tumpet at sende indlæg i “filter”, når man bare kan publicere dem her . . . . !”
  ha ha 🙂 det har du ret i …

 77. Af simon poulsen

  -

  Hr j… hanse n..
  Prøv at goggle
  “80 procent af danske journalister stemmer på R, S, SF og Ø”
  Så for du syn for sagen.
  Mvh
  SP

 78. Af j.. hanSe n..

  -

  AF SIMON POULSE N – 8. JANUAR 2018 19:30
  “80 procent af danske journalister stemmer på R, S, SF og Ø”

  Hvornår er S og R blevet venstreorienterede?
  R er et borgerligt parti. S et centrum parti.
  Og det som jeg nævnte, det var, at mange DR journalister ender i V, K eller LA.
  Ingen ender i SF eller EL.

 79. Af Lars Petersen

  -

  @ SØRINE GOTFREDSEN.

  DU DELTAGER SELV I ONDSKABEN, NÅR DU (IND FORAN ANDRE), MENER NOGET I MEDIERNE.

  1. Journalisten, (som er hårdt system købt, via de centralt placerede folke-amatører), bestiller
  således heller ikke andet, end at invitere sig selv, og/eller andre system netto-nydere ind til
  at ”mene noget”, hvorpå borgernes dagsorden, ikke kan komme til, for derpå at forandre X.

  2. DET SÅ HER DU KOMMER IND, da du og andre voldtunge system-modtagende nydere,
  perverteret dræbende, simpelthen snakker ”inhabilt uden om jer selv”, idet man benytter sig
  af mikrofonerne til at undgå at skulle stå til direkte regnskab, via de direkte konfrontationer.

  KONKLUSION:
  A. Da det er de samme som sætter dagsordenen, og invitere hinanden ind i de skattekøbte,
  og således officielle fora, forhindres befolkningen i groft sagt alt, hvormed diverse system
  -sygdomme, (som bl.a. slår folk ihjel, degraderer deres livskvalitet mv.,) derved ikke kan
  omsættes til “DIREKTE DEMOKRATISK KONFRONTATION” for længe ventet forandring,
  hvormed din, såvel andre sataner, omvendt kan nyde godt af systemets gakkede horribilis.

  B. At journalisten end ikke er valgt, eller evalueret, endsige på review, samt titlen “journalist”,
  ej heller er beskyttet, hvorpå her blot er den systemiske inhabilitet tilbage, er jo så fuldtonet
  gennemsyreret primitivt perverst, at ord savnes, og kan da også kun fortsætte nogle få år,
  førend den verbale vrede here and there, erstattes af det fysisk betonede, indtil er helt væk.

  Summa summarum.. når du ytre dig her, der, og alle vegne, sammen med de samme døssyge
  system-inhabile idioter, er du fuldstændig ubetinget med at til at hindre løsningerne, skønt
  du (helvedes selvbedragerisk), formentlig går rundt i den tro, at du bidrager positivt.. åh gud.

 80. Af M Jørgensen

  -

  Iøvrigt et produkt af DR -tidligere Venstre socialist og journalist Karen Jespersen i dag indehaver og redaktør på den stærkt højre orienterede avis ” Den korte”
  Iøvrigt sammen med sin mand den tidligere Venstre socialist Ralf Pittelkow – men der jo så meget der kan forklares -eller hvad ?
  PS jeg vil undlade at grine højt-

 81. Af simon poulsen

  -

  Hr j.. hanse n
  Men du ved jo godt at S og R på mange måder står for venstrefløjs værdigpolitiske politik.
  I hvertfald når vi taler om Indvandring/flygtning og veldfærds politik.
  Selvom S er blevet rimelig stram i betræket når vi taler om Indvandring/flygtning
  (desvære)
  Mvh
  SP

 82. Af l.... ..sen..

  -

  Indlæg i fiiiiifleriet?

 83. Af l.... ..sen..

  -

  In..dlæg i fiii…iifleriet?

 84. Af liffeeebeth soooerensen

  -

  Mht. religio..n og dets on..de…Indlææææg i fiiiiiifleriet.

 85. Af Niels Poulsen

  -

  M. Jørgensen

  Jeg forstår da godt, at der er mange journalister, som springer ud som borgerlige efter opholdet på den røde galeanstalt DR. Af skade bliver man klog.

 86. Af liffeeebeth soooerensen

  -

  ” Væ.rnet mod on.dsk..absfuldhed bliver svag..ere, for i en verden, hvor iro..nien og den hurtige og ansvar.sløse kom.munikation har æ..dt sig ind på dele af den etiske bevidsthed, rykkes grænsen for, hvad man kan tillade sig. Netop derfor er iro.nie.ns kr.aft så farl..ig. Den kan udvi.kle sig til at stå i led..tog med det o…nde.”

  Kris.ten vrø.vl.erier…Det er netop i iro.nien at man kan kalde en spa.de for en spa.de uden at gå for langt, og komme videre i samfundsdeba.tten. Påpeger dog igen at Krist.ne og andre religi.øse er dø.dbide.re uden hu..mour. Derudover har sa…rka.sme og iro.ni en dybere samf.undsviden.skabelig funkt.ion, via hum.our, at menn.eskeliggøre det tit um…ennesk.elige. Såsom krist.en..dom.men, borg..erligheden og dens statu.s quo konser..vati.sme. …. Her fejler den muligvis da den er alt for pæn, men da B jo har sat fil..tre imod hvilke ord der burde bruges imod relig.ioner, er der jo ikke andet at gøre?

  Gu.d er en mo.dby.delig lu.msk og o.nd rot..te… Nu ved i det..Hvis han altså eksis.teret, hvilke han ikke gør. Han er o.nd.skaba.ben selv. Hans rigtige nummer er 6.6….6.

  Det er godt at lic.ensen nu er fje.rnet. Ikke med konse.rvativ-libe.ralistisk god vilje naturligvis. Men godt at se at de ingen ting får gennemført i det nye år heller.

  De har dog fået fuldført meget. Sk..attelettelser for top 1%, virksomhedsejerne, altsammen im.od det Dan.ske folk i -99%. Socialis.men er det eneste der kan ændre på den dagsorden. Og pe…ngene sp.aret på krim.inalitet, su.ndhed, muligheder, via et mere økonomisk lig samfund, ville langt opveje omkostningerne.

  Vi lever nu i et bor.gerligt fasc.istiskdik.tatur under den siddende b.lå regering. Og har gjort det siden 2011. Den sidste virkelig anst.ændige Danske regering var Ank.er Jørgens.en´s..Og når man analysere hele den Danske politiske historie, vel den eneste gang i vores historie at der har været en god regering, der dengang i 70érne?

  Hvornår var det lige at den sidste r..øde fa.gforening.smand blev statsmini.ster?…………

 87. Af Flemming Lau

  -

  Anders Kirkegaard Jakobsen.

  Nej!
  Kender du begrebet Haram?
  9.
  Hvem dømmer nu…?

 88. Af liffeeebeth soooerensen

  -

  Ondskab er meget nemt at forstå. Den består af de religiøse kirkegaard, Lemchen, Lau, lillleøren, sørinen mv. Såvel som de religiøse islamistiske indvandrer…

  Kun ateistiske ‘Danskere er anstændige mennesker i DK i dag.

 89. Af liffeeebeth soooerensen

  -

  O..ndskab er meget nemt at forstå. Den består af de religi.øse kirkeg.aard, Le.m.chen, La.u, lilll.eøren, sørine..n mv. Såvel som de relig.iøse is.lamistiske indvan.drer…

  Kun at..eistiske ‘Danskere er anstændige mennesker i DK i dag.

  Kun vi er ægtedanskere.

 90. Af liffeeebeth soooerensen

  -

  ” Væ.rnet mod on.dsk..absfuldhed bliver svag..ere, for i en verden, hvor iro..nien og den hurtige og ansvar.sløse kom.munikation har æ..dt sig ind på dele af den etiske bevidsthed, rykkes grænsen for, hvad man kan tillade sig. Netop derfor er iro.nie.ns kr.aft så farl..ig. Den kan udvi.kle sig til at stå i led..tog med det o…nde.”

  Kris.ten vrø.vl.erier…Det er netop i iro.nien at man kan kalde en spa.de for en spa.de uden at gå for langt, og komme videre i samfundsdeba.tten. Påpeger dog igen at Krist.ne og andre religi.øse er dø.dbi..de.re uden hu..mour. Deru.dover har sa…rka.sme og iro.ni en dybere samf.undsviden.skabelig funkt.ion, via hum.our, at menn.eskeliggøre det tit um…ennesk.elige. Såso..m krist.en..dom.men, borg..erligheden og dens statu.s quo ko..nser..vati.sme. …. Her fejler den muligvis da den er alt for pæn, men da B jo har sat fil..tr.e imod hvilke o.rd der burde bruges im.od rel.ig.ioner, er der jo ikke andet at gøre?

 91. Af Jan Petersen

  -

  Få i øvrigt lidt styr på den der ” LIFFEEEBETH SOOOERENSEN” psykopat og kommentarspor spammer – please ! Noget af en pain in the ass 🙁

 92. Af liffeeebeth soooerensen

  -

  Det er godt at lic.ensen nu er fje.rnet. Ikke med ko.nse.rvativ-libe.ralistisk god vilje naturligvis. Men godt at se at de ingen ting får gen.nemført i det nye år heller.

  De har dog fået fuldført meget. Sk..attelett.elser for top 1%, virksom..heds.eje.rne, altsammen im.od det Dan.ske folk i -99%. Soc.ialis.men er det eneste der kan ændre på den dagsor.den. Og pe…ngene sp.aret på kri.m.ina.litet, su.ndhed, mulighed.er, via et mere økon.omisk li.g samf.und, ville langt op.veje omkostningerne.

  Vi lever nu i et bor.gerligt fasc.istiskd.ik.tatur under den siddende b.lå regering. Og har gjort det siden 2011. Den sidste virkelig anst.ændige Danske regering var Ank.er Jør.gens.en´s..Og når man analysere hele den Danske politiske historie, vel den eneste gang i vores historie at der har været en god regering, der dengang i 70érne?

  Hvornår var det lige at den sidste r..øde fa.gforening.smand blev st.atsmini.ster?…………

 93. Af liffeeebeth soooerensen

  -

  Kære sørine,

  Fjern venligst den pædofile jan fra Pattaya tak. Du ønsker vel ikke bloggen overtaget af hans børnehad?

 94. Af liffeeebeth soooerensen

  -

  Er to pædo.file i Berlingske..den ene er K.O. Den anden er ja.n med hans evindelige konspirationsteorier om at ingen fly fløj ind i tårnene i USA, såvel som aldrig evener at relatere til til emnet. Ren trold.

 95. Af Mik Neslo

  -

  Tag dog og forsvind din lille ordblinde nar!

 96. Af Jan Petersen

  -

  OK, det var det blog kommentarspor jordet af en enkelt psykopat, visse politisk korrekte tror, man kan “inkludere” i debatten. Personlig tror jeg, den form for “inklusion” er ret umulig. Men blot min besked mening 🙁

 97. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Danmarks Radio er stadigvæk en udmærket institution. Faren er, at politikerne blander sig mere i inholdet end godt er og institutionen mister sin uafhængighed. DFere, der ikke ofte er kulturbærende menneser, vil bestemme over hvad vi skal se i TV. Uafhængiheden er vigtig. Der er selvfølgelig altid ting, der kunne blive bedre. Jeg er enig med Sørine, at ydmygelser aldrig kan være vejen frem. Dog er jeg ikke enig med Sørine om institutionen som sådan. Jeg ser især DR1, DR2 og DR K. TV2 ser jeg næsten aldrig, undtagen nyheder somme tider. Nu har jeg ikke set det omtalte program med Jonatan Spang. Jeg har til gengæld set et standupprogram, hvor JS beskriver sit tidligere forhold til Johanne Schmidt Nielsen fra Enhedslisten. Her blev, der heller ikke lagt en finger imellem. Jeg har også set et program med den meget beundrede finansmand Asger Aamund og de arbejdsløse. Jeg tror aldrig jeg har set så underlødigt program i DR. Aldrig har jeg set et menneske nedgøre andre mennesker i den grad. Efter det program har jeg helt og aldeles mistet respekten for den mand. Et menneske, der var helt nede økonomisk, holdt op af bankerne, viste disse arbejdsløse en dyb foragt. Rød er han i hvert fald ikke. Så lidt til højre og lidt til venstre er der vel. Hele nyhedsformidlingen er røget over på den blå side. De røde lejesvende er erstattet af blå lejesvende. Sådan går pendulet højre, venstre, venstre højre og så videre.

 98. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Rettelse
  ikke ofte kulturbærende mennesker

 99. Af liffeeebeth soooerensen

  -

  JP mener at seksuellle msibrugere kan inkluderes i debatten, såvel som trolde der for Russerne-muslimerne m.fl. siger at ingen fly fløj ind i tårnene

  Tåber frygter B aldrig. MM. bevæbnet, og det er Jan forhåbentlig ikke? Vi ved han ikke er psykologisk og vidensmæssigt, men?

 100. Af liffeeebeth soooerensen

  -

  “Af simon poulsen – 8. januar 2018 16:18
  DR er et udemærket fortagene, men at påstå at
  det ikke er favet af deres jounalisterne er helt til grin.”

  Naturligvis tilhører DR folket og repræsentere -99% imod top 1% som ejer 50% af Danske værdier?

  Ellers ville det jo ikke være Dansk repræsentativt?

  Journalister er noget klogere end folket som helhed, selvom de er overbetalt ekstremt når man sammenligner med folk der arbejder i supermarkeder mv. En 30% procent lønnedgang er nok på sin plads, nu den er statsbetalt?

  Læger skal 50% ned i løn.

  Togfører skal 4o% ned i løn.

  De fattigste der virkelig arbejder modsatte disse skal op i løn med 80%..

  Hvorfor skriver PsyKO nu sit navn baglæns? Jo, men forstår godt interessen, når alt lægges sammen. Ingen ønsker at blive relateret til det navn i Danmark mere.

  Jan og KO er de to mest modbydelige og intetsigende i B. Deres kvindehad står frem for alt.

 101. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kære Sørine – hvorfor promoverer du en psykopat a la det her – ” liffeeebeth soooerensen” ? 🙁

 102. Af Jan Petersen

  -

  Kære Sørine – undskyld udtrykket – MEN din blogs kommentarspor har udviklet sig til en ren kloak – takket være en enkelt psykopat ” liffeeebeth soooerensen”. Er det virkelig så svært for Berlingske WordPress Blogs at tolke navne? Jeg priser mig lykkelig for aldrig at eksperimentere med abonnement på Berlingske. Gu’ ved, hvad Berlingske ville få ud af mit navn og konto nummer? 🙁 🙁 🙁

 103. Af Lisbe..th søøørensen

  -

  Sørine…

  Noget sørgeligt hvorledes din blog har udviklet sig til en kvindehadende per excellence? Det Kan du da som kvinde ikke være stolt og tilfreds over? Selv som troende? OK, måske tager jeg fejl, og det er en del af jobbet…Men..

 104. Af Lisbe..th søøørensen

  -

  Før du får en ren blog må du fjerne Jan og KO Sørine…Ingen af de to evner at komme med emnerelevante indlæg som står i B reglerne? Nogensinde?

  Ej end religionskritik evner disse? 🙂

 105. Af B Nikolajsen

  -

  Du har så evigt ret, Rosa Harald Kristensen, i din karakteristik af DR, men det fatter bonderøvene her på blokken jo ikke, Deres IQ giver dem ikke mulighed for at fatte, at DR faktisk er overordentlig alsidig, og netop almindeligvis tilstræber at være så objektiv, som det nu er menneskeligt mulig.

  Det fatter Sørine Godtfredsen imidlertid udmærket, for hun er i modsætning til bonderøvene ikke ubegavet. – Hun er blot i den prekære situation, at for at få lov til at skrive sine indlæg (som hun muligvis også får betaling for til at supplere sin beskedne på præsteløn på vel omkring en ½ million årligt) her på b.dk skal hun også istemme Berlingskes skingre skrigeri om, at DR er en venstreorienteret inkompetent, ekstravagant og uvederhæftig statsinstitution, der bør beskæres så meget som muligt og helst helt nedlægges. – Ellers må SG se sig om efter et andet medie, der vil offentliggøre hende skriblerier.

 106. Af j.. haNse n...

  -

  Før jul pålagde DR sig selv selvcensur.
  Hvad angår en julekalender.
  Så skulle den yderste højrefløj på denne blog vel være glade og tilfredse.
  Men nogle kværulanter kan bare blive ved.
  Utak er verdens løn.

 107. Af niels peter lemche

  -

  så lukker denne blok nok om et par timer, når Sørine har opdaget, at trolden har overtaget den.

 108. Af j.. hanSe n..

  -

  AF KIM. OLSE N – 8. JANUAR 2018 15:50

  Så er nazisten pædoKim på banen med racistiske indlæg.

 109. Af Mik Neslo

  -

  Lirekassemanden Hassan og hans lille dresserede ordblinde abe kan godt pakke sammen. Der er ingen racistiske indlæg fra min side.
  I er til grin!

 110. Af j.. hanSen..

  -

  AF MIK NESLO – 9. JANUAR 2018 07:40

  Hvorfor skriver nazisten pædoKim Olsen sit navn omvendt?
  Skammer han sig over alt det svineri som han har indsat i navnet “Kim Olse n”?
  Det forstår man godt.
  Ærgerligt at ham og et par andre nazister skal ødelægge alle blogs.

 111. Af j.. hanSen..

  -

  AF MIK NESLO – 9. JANUAR 2018 07:40

  Hvorfor skriver nazisten pædoKim Olsen sit navn omvendt?
  Skammer han sig over alt det svineri, som han har indsat i navnet “Kim Olse n”?
  Det forstår man godt.
  Ærgerligt at ham og et par andre nazister skal ødelægge alle blogs.

 112. Af jørn mortensen

  -

  Gert Hansen har ret i de ting han fremkommer med i sit indlæg. I Danmark tilstræber vi en offentlig konsensus hvor alle synspunkter kan repræsenteres. Objektivitet kalder vi det, men i realiteten er det blot propaganda for den ønskede konsensus. Redigering betyder alt og kan umærkeligt dreje objektiviteten i den ønskede retning så konsensus fastholdes. Det er absolut ikke ligegyldigt i hvilke sammenhænge man præsenterer objektive fakta.
  At Spang tør arbejde med laveste fællesnævner skyldes jo kun at de ofre han sviner til i forvejen er blevet vingeskudt i offentligheden. Behændigt og ufarligt og med til at vise DR`s “alsidighed”. I hedengangne Sovjetunionen hed en af de førende aviser Pravda, hvilket kan oversættes til Sandheden. Kremlologer kunne så sidde og tolke på de “sandheder” avisen fremlagde. Avisen udkommer for øvrigt stadig.

 113. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Der findes aviser som Information, som er en ganske god avis. Weekendavisen er også en god avis. Den er oplysende og kulturbærende. Den er af grundlag højreorienteret. Politiken har altid svævet omkring de radikale, er dog blevet bedre med den nye redaktør. Berlingske var bedre under Lisbeth Knudsen. Jyllandsposten er Venstres organ og har et godt finanstillæg og det har Berlingske også. Den, der kun læser den information, som han/hun i forvejen er enig i, bliver ikke informeret sagligt og billedet bliver meget ensfarvet. Selvfølgelig kan vi være uenige, men vi bør gøre os umage for ikke at blive indskrænkede. Der findes ingen enegyldig sandhed, som så mange har sagt før, sandheden må vi selv søge.
  Den eneste måde, at blive oplyst på, er at holde sig oplyst af alle tilgængelige aviser og indformerende midler, højre som venstre. Her ligger DR et eller andet sted midt imellem og prøver at holde sig så tæt på virkeligheden som muligt. Der er dog to ting, som er vigtige at huske, det er nydhedstjenestere Ritzau og Reuters og flere. Hvem styrer dem? Så vi nu heller ikke glemmer de aller største og styrende aktører Google, Facebook, Twitter og Microsoft. Hvem styrer dem?

 114. Af Mik Neslo

  -

  Hassan
  Det er en intellektuel udfordring til din dresserede abe. Så skal han skrive indlæg i forskellige navne når han forsøger at intimidere mig ud af debatten.
  Jeg her ikke tid til dig. Find en anden hvis du har behov for opmærksomhed.

 115. Af r. vangkilde

  -

  DR AF DET ONDE, – i gamle dage var Danmarks Radio neutral upolitisk og af PR seriøs, ELLER
  folkeformidler der tog opgaven alvorlig, men i dag er det blevet en fagpolitisk udrugnings
  central fra laveste fællesskab i abstrakt billedlig kvalitet. ELLER burde billedsproget fremføres
  og formidles af skuespiller, og ikke af de alt dominerende journalister i jobbet af propaganda.

 116. Af niels peter lemche

  -

  R. VANGKILDE, Det er notorisk forkert: Spørg Erhard Jakobsen — OK, han er her ikke mere; men så er der nok andre, der kan huske hans tale om “røde lejesvende”. Det er snart 50 år siden.

 117. Af j... hans En

  -

  AF MIK NESLO – 9. JANUAR 2018 07:58

  Ingen har tid til pædoKim Olsen.
  Og hans paranoide nonsens.
  Desværre afgør man jo ikke selv, om man har racisten og nazisten hængende over sig.

 118. Af Rap And

  -

  M. christiansen 8. Januar kl 13.00
  Lidt som når blogskriveren udtrykker beklagelse over, at en komiker taler ringeagtende om en politiker, så henviste jeg til at hendes egen form for at udtrykke ringeagt om en anden komiker. Ligesom når du udtrykker dig nedsættende om mig, hvilket tyder meget på, at det er dig selv der ikke forstå nogenting

 119. Af Rap And

  -

  M. christiansen 8. Januar kl 13.00
  Lidt som når blogskriveren udtrykker beklagelse over, at en komiker taler ringeagtende om en politiker, så henviste jeg til at hendes egen form for at udtrykke ringeagt om en anden komiker. Ligesom når du udtrykker dig nedsættende om mig, hvilket tyder meget på, at det er dig selv der ikke forstået noget.

 120. Af r. vangkilde

  -

  LEMCHE,- netop i 68″ var starten på den røde linje, “vi har sejret ad helved til” , hvor man
  sammenblander faggrupperne med den politiske linje “politik og arbejde”. Og samme er i øvrigt gældende på sygehus og skole området, hvor kvalitet måles med laveste fællesnævner
  og højeste skatter.

 121. Af Aksel Eriksen

  -

  Er der ingen der kan få lirekassemanden smidt ud af avisen han er jo retarderet.

 122. Af Finn Larsen

  -

  Problemet med politik i dag er de spørgsmål som rejser sig i samfundet er blevet for komplicerede og varetages heldigvis af EU og teknokrater. Så må vores stakkels folkevalgte nøjes med at lovgive om flygtninges smykker og unge menneskers udgang om aftenen.

 123. Af j.. haNse n...

  -

  Så er den kreative revisor Axel Eriksen tilbage.
  Han er ofte indisponibel.
  “Arbejdsskader” benævner man det vist i de kredse.

 124. Af rob hans

  -

  DR er godheds- , indvandringsindustriens og de radikales propagandasender. Det er derfor at ju ul, j han sen og li s be th er så begejstrede for DR. Man burde tage 3 milliarder fra DR og overføre dem til sundhedsvæsnet og ældreforsorgen. Hvor danskere dør på stribe pga. “reformer” og forringelser. Blogdebatterne er blevet en del af fordummelses-systemet.

 125. Af hans jør

  -

  20.44 og 20.46 afslører at debatbøllen l is be th s indlæg er skrevet på forhånd af en slags robotskriver. Rendyrket debatsabotage.

 126. Af j.. haNse n..

  -

  Snart skal licensen betales over skatten.
  Så må højrefløjen på disse blogs vel være tilfredse. De er jo på overførselsindkomst og betaler kun nogle håndører i skat.
  I forvejen betaler man til mange ting over skatten. Som man kunne synes er overflødigt.
  Hvorfor skal man betale til det overflødige kongehus?
  Til kultur hvis man som DF segmentet ikke interesserer sig for kultur.
  Hvorfor skal man betale mediestøtte til løgnagtige borgerlige aviser. Højrefløjen bliver bare dummere af at læse disse sprøjter.
  Hvorfor skal man betale til sundhedsvæsenet i perioder, hvor man ikke er syg.
  Hvorfor skal man betale til offentlig transport, når man ikke bruger det?
  Der er mange gode grunde til, at raske højreekstremister kan være utilfredse.

 127. Af Louis P

  -

  Proletarier aller länder vereinicht euch. Mød op under de røde faner, det er nu slaget og kampen skal stå.
  Vi vil besejre de blå hundehoveder og hængerøve og deres parlamentariske hæmorider som de har måtte leve med, selv om det klør og svider ad helvedet til.
  Ingen nåde , så kan de lære det.
  Med kammeratlig hilsen Louis .

  Bemærk**
  Sejren vil blive markeret ved en landsdækkende marathonkoncert, der i 24 timer kan høres og ses på DR . Samtidig hermed gives der skattefrihed i et år ,til alle med indkomster under 400.000 d.kr årligt.

 128. Af Louis P

  -

  Hej igen kammerater.
  Jeg glemte at tilføje at alle landets kirker bliver pålagt at ringe sejsbudskabet ud så klinger fra sogn til sogn.
  Det bliver en smuk dag når morgenrøden kaster sin varme glød over os alle.

 129. Af Louis P

  -

  Hej igen kammerater.
  Jeg glemte at tilføje at alle landets kirker bliver pålagt at ringe sejsbudskabet ud så det klinger fra sogn til sogn.
  Det bliver en smuk dag når morgenrøden kaster sin varme glød over os alle.

 130. Af Flemming Lau

  -

  Du glemte at sige Rød Front!

 131. Af Gunnar Réh

  -

  Dét, Danmark har brug for, er selvfølgelig ikke hverken en rød regering, eller en blå regering,
  men en SVR-regering – med Margrethe Vestager som skatteminister.

  Så skal der nok blive rettet op på skuden.

 132. Af Niels Larsen

  -

  Louis P(io)

  Du er 124 år for sent på den. Du døde i 1894 i Chicago. Og socialismen er på vej til samme skæbne. 🙂

 133. Af Niels Larsen

  -

  GUNNAR RÉH

  Du har en underlig – og ret ubehagelig – form for humor. 🙁

  For det må da være en (malplaceret) vittighed, at du anbefaler en radigal som minister.

 134. Af Mik Neslo

  -

  Fjern venligst det falske indlæg 7.58 af Mik Neslo. Det er ikke skrevet af undertegnede.

  Axel Eriksen, jeg kan godt komme over i aften hvis jeg må? Sygeplejeskeuniformen eller den fra frømandskorpset? Hvad foretrækker du?

  Socialismen skal sejre over det ganske land. Man skal se og høre et rødt flag smælde på hvert et gadehjørne. v- revisor der snyder med penge, skal henrettes på offentlige pladser..Til borgerlig skræk og advarsel.

  Socialismen vil snarest tag over igen. Og DR skal lede som den anstændige røde taleorgan for folket. De sorte derinde skal fjernes fra deres jobs,såvel som i aviserne. Såsom Støvringen og Anderssson og andre sorte uden ytringsfrihed til folket.

 135. Af Mik Neslo

  -

  ” hans jør ”

  Så hedder preb.en Hans…Og ønsker nu 3 milliarder overført fra DR til dårekistproduktion.. Dårekister kan bygges af genbrugsmaterialer fra lokale lossepladser. Ikke nødvendigt med indkøb her.

  “med Margrethe Vestager som skatteminister.”

  Det hele sejle i blåkorruption når Margrethe har roret. Så nej, aldrig.

 136. Af Mik Neslo

  -

  ” hans jør ”

  Så hedder p.reb.en Ha.ns…Og ønsker nu 3 milliarder overført fra DR til dårekistproduktion.. Då..rekister kan bygges af genbrugsmaterialer fra lokale lossepladser. Ikke nødvendigt med indkøb her.

  “med Margrethe Vestager som skatteminister.”

  Det hele sejle i blåkorruption når Margrethe har roret. Så nej, aldrig.

 137. Af Ki m Ols em

  -

  Hvor er det rart at se, at Lilleør har fjernet tossernes indlæg inden hun lukkede bloggen for mere venstrefløjs-svineri!

 138. Af Mik Neslo

  -

  ” ha..ns jør ”

  Så hedder p.reb.en Ha.ns…Og ønsker nu 3 milliarder overført fra DR til dårekistproduktion.. Då..rekister kan bygges af genbrugsmaterialer fra lokale lo.ssepladser. Ikke nødvendigt med indkøb her.

  “med Margrethe Vestager som skatteminister.”

  Det hele sejle i blåkorr.uption når Margrethe har roret. Så nej, aldrig.

 139. Af KI M OLS EM

  -

  FJERN VENLIGST DET FALSKE INDLÆG KL. 19.47, TAK.

  DR skal ud af borgerlige klør og magt. Den skal have totalt frihed til at gøre som den vil, og skal ikke kunne styres af de mørke sorte magter i industrien, som de borgerlige aviser forsøger at argumentere for.

 140. Af orLa guuDe

  -

  “AF KI M OLS EM – 9. JANUAR 2018 19:47
  Hvor er det rart at se, at Lilleør har fjernet tossernes indlæg inden hun lukkede bloggen for mere venstrefløjs-svineri!”

  Helt enig med Kim.
  Lilleør har styr på sin blog. Kun nazister har adgang.

Kommentarer er lukket.