Uvidenhed eller bevidst manipulation?

Af Sørine Gotfredsen 122

Den tidligere SF`er og allestedsnærværende debattør Özlem Cekic har bidraget til en undervisningsbog til brug i landets skoler, der skal skabe forståelse mellem religioner og kulturer. Özlem Cekic har skrevet en lille novelle, der tematiserer omskæring af drenge, hvor hun sammenligner omskæring med den kristne dåb, og det var i første omgang hovedsageligt lægeverdenen, der begyndte at skælde ud. Nogen opfatter omskæring som sundhedsskadeligt og mener dermed logisk nok, at sammenligningen med dåben er meningsløs, eftersom det er meget svært at lide overlast ved tre håndfulde vand på hovedet. Jeg mener ikke, at argumenterne for at forbyde omskæring af drenge er stærke nok i forhold til den gennemgribende konsekvens et forbud vil have for jøder og muslimer i Danmark. Men jeg mener til gengæld, at det i en situation som denne er afgørende vigtigt at klargøre den dybe forskel mellem omskæring indenfor de to lovreligioner, jødedom og islam, og den kristne dåb. Sammenstillingen i Özlem Cekic` fjollede novelle vidner om enten meget lille viden eller en direkte negativ intention.

Det kristne dåbsritual adskiller sig grundlæggende fra omskæring ved at være et rent åndsanliggende. Her skal mennesket ikke lægge hverken krop eller præstation til, for nok består dåben både af Ordet og elementet, som det hedder – altså vandet – men dåben udgør det ”åndsbad”, der ophæver forestillingen om gudsforholdet som noget, der er grundfæstet i et synligt fysisk kendetegn. Fordi det er Gud, der handler i dåben, behøver mennesket ikke gøre andet end at lade sig føre frem til den, og Grundtvig beskriver det klart i sin dåbssalme Sov sødt, barnlille: ”Gudsfingrene grande slog kors for din pande, Guds enbårne røst slog kors for dit bryst.” I dåben træder Gud hen til mennesket og tilbyder det sit løfte om nåde både her i livet og i evigheden herefter, og hvis mennesket ikke vil vide af ham, kan det vende sig bort. Den enkeltes frihed står uantastet tilbage, hvilket ikke mindst er vigtigt at fremhæve overfor forældre, der tøver med at vælge dåben til på deres barns vegne. Barnet mister aldrig sit frie valg, for det kristne gudsforhold findes kun i det indre, og ingen kan tvinges til at tro. Med omskæring, derimod, har man et fysisk kendetegn for livet, som man ikke selv har valgt.

Religion er i disse år næsten dagligt til debat, og der opstår mange forsimplinger og også bevidste fordrejninger. Özlem Cekic` sammenligning mellem omskæring og kristen dåb fremstår så manipulerende, at man kun kan ærgre sig over, at nogen i dialogens hellige navn sætter ikke kyndige, men til gengæld tilsyneladende ret kristendomsfjendske, mennesker til at skrive lærebøger. Dette er en del af vilkåret i en tid, hvor alle taler om det religiøse, og hvor mange er så forhippede på dialog og udvanding af forskelle, at det kan resultere i, at vi giver en vital del af vort eget ståsted bort. Jeg ved ikke, om Özlem Cekic har udformet sin novelle sådan her på grund af uvidenhed om den kristne dåb, eller om hun har gjort det for bevidst at vildlede, men hvis man endelig skal sige noget positivt om det, kan det konstateres, at der igen er opstået en anledning til at klargøre den store grundlæggende forskel på kristendom og islam. Og hver gang håber man, at endnu et lille stykke vigtig erkendelse sætter sig fast.

122 kommentarer RSS

 1. Af Lisbeth sørensen

  -

  L..emchen påstår at j.ødisk spædbarnsto.rtur er bedre end mus.limsk teenager t.ortur. Pja.t.

  Ihvertfald fik muslim.ske børn nogen gode år før tort.uren og skamferingen?

  Skal forbydes for begge. Alle relig.iøse skal følge danske love og børneskikke. Selv Niels J.uul Han.sens halv mu.slimske børn. Er de omskåret Niels?

 2. Af j.. hanSe n

  -

  Å nej.
  Skal vi nu igennem alt det i endnu en blog.

 3. Af j.. haNse n

  -

  Å nej.
  Skal vi nu igennem alt det religions vrøvl i endnu en blog.

 4. Af Jan Johansen

  -

  Der kan meget vel være tale om en god portion uvidenhed og ihvertfald en meget bevidst manipulation, når talen falder på provokatøren, Øzlem Cekic. Hun skyr ingen midler, når hun har konstrueret et for hende vigtigt anliggende. I den aktuelle sag vedr. den barbariske behandling af små sagesløse babydrenge, kan man undre sig over, hvordan det er lykkedes for hende at fravriste et millionbeløb fra Udenrigsministeriet (Danida) til udgivelsen af omtalte børnebog, men jeg tror nu nok, at hun har forregnet sig. Meget få skoleledere og skolebestyrelser vil næppe acceptere, at bogen overhovedet bliver taget i brug over for så små børn, som ellers skulle være målgruppen, og mange børn vil i det hele taget væmmes ved at blive konfronteret med en så grusom massakre mod spædbørn!

 5. Af Martin Paludan-Müller

  -

  Kunne man ikke forestille sig en offentligt støttet lærebog med titlen ‘Ayse skal giftes med en vantro’? Det ville da være sand ‘brobygning’.

 6. Af niels peter lemche

  -

  Kære Sørine, egentlig gider jeg ikke, når der sædvanlige trolde allerede er ved at overtage din blog.

  Men, der er lige et par forhold, der må med. For det første oprindelsen til omskærelsen af spædbørn. I den verden, hvor skikken kom til, handlede det om at omskære drenge på vej ind i pubertetetn. Du kan se det på ægyptiske gravmalerier. Alle var i øvrigt omskårne, undtagen babylonerne og assyrerne. Selv filistrene var det (modsat hvad der står i Det Gamle Testamente). Grækerne var det imidlertid ikke, så omskærelsen blev simpelthen et symbol eller et bevis på, at man tilhørte gudsfolket. Samtidigt lagde man den så også en ti år tidligere end i andre dele af Mellemøsten, hvor skikken praktiseredes.

  Vi holder os jo nok til Paulus i stridssamtalen herom med Peter. Og i virkeligheden burde i hvert fald reformjødedommen kunne finde på og acceptere en omtydning af omskærelsen. Når vi i nadveren kan spise Jesu legeme og drikke hans blod, og det bliver i symbolsk form (uden at glemme nadverstridighederne), så kunne man sagtens omskære i symbolsk form uden at snitte i nogen, som en indvielsesrite af en type, der også findes andre steder.

 7. Af Jorn D.

  -

  NPL’s fremragende forslag ang. at “omskære symbolsk”, er geni-talt genialt !
  for
  hvorfor gemme symbolet/beviset i bukserne på, at man tilhører gudsfolket

  nemmere og mindre anstødeligt med en kalot !

  ironi.mus

 8. Af Palle Huld

  -

  Gammelnok trollen Lemcke gider ikke mere!

  Men alle vi andre, gider ærlig talt heller ikke påduttes flere eventyrfortællinger, hvad enten de hidrører fra Kristendommen eller Islam.

  Religiøs omskæring er og bliver en kriminel handling, som ikke skal diskuteres eller debatteres – det skal bare være forbudt,. og straffes behørigt som alle andre voldshandlinger.

 9. Af Gert Hansen

  -

  ‘Religiøs omskæring er og bliver en kriminel handling, som ikke skal diskuteres eller debatteres – det skal bare være forbudt,. og straffes behørigt som alle andre voldshandlinger.’

  Helt korrekt. Det er strafbart at skære i andre mennesker. Bortset fra når man undskylder det med religion.

  Det er helt absurd, i et samfund der ellers vil betragte sig som civiliseret.

 10. Af Jorn D.

  -

  Er der ikke lige en familie, der blev idømt fængselsstraf og udvist for
  at
  have omskåret en mand imod hans vilje, fordi de syntes de skulle

  mærkeligt, at det i Danmark er straffrit
  at
  lemlæste et uskyldigt forsvarsløst barn

  ironi.mus

 11. Af j... hanSe n

  -

  AF PALLE HULD – 13. JANUAR 2018 16:01
  “Religiøs omskæring er og bliver en kriminel handling, som ikke skal diskuteres eller debatteres – det skal bare være forbudt,. og straffes behørigt som alle andre voldshandlinger.”

  Omskæring af drenge ville være blevet forbudt for længe siden i Danmark, hvis det kun var muslimer som gjorde det.
  Men jøderne gør det også.
  Derfor tør ingen af de feje uslinge som sidder i folketinget forbyde det.

 12. Af Jorn D.

  -

  Hvorfor interesserer Özlem Cekic sig mon, så meget for omskæring
  måske
  en numerologisk vibrations udregner beregner et navns korrekte vibration

  hvad kan resultatet blive af Öz-lem Ce-kic

  ironi.mus

 13. Af Torben Jørgensen

  -

  Da jeg for et par år siden besøgte Synagogen i Krystalgade, talte jeg med Rabbi’en derinde. Høflig og ganske fornuftig ung mand. Da vi kom til at tale omskæring (ifb. med nogle lægers kampagne mod omskæring) argumenterede jeg for, at man kun bør foretage indgrebet, ved en medicinsk begrundelse. Han sagde at omskæringsmodstanderne havde en dogmatisk tilgang til spørgsmålet.
  Jeg sagde så at den jødiske omskærelse vel også er et dogme? Svaret lød, at den jødisk-religiøse begrundelse er den rigtige og rent legemligt endda, er meget mere kvalificeret end en lægefaglig begrundelse!
  Ét er, at man argumenterer for sine religiøse dogmer. Mere foruroligende er det, at trods lægevidenskabens fremskridt og væld af fornuftsargumenter (at det fx. er en art lemlæstelse, der kun gav mening af renhedsgrunde for årtusinder siden), så ansås det for fuldstændig irrelevant.

 14. Af Jorn D.

  -

  Özlem Cekic “støder kuglerne” i forsøget på, at ødelægge Danmark
  og
  bliver kun standset af en kuglestøder
  og
  jeg mener, at kunne huske, at have set Özlem Cekic nærmest “prale af”
  at
  hun var den i familien, der arbejdede
  samt
  at resten af familien havde en psykiatrisk diagnose eller på almindelig bistandshjælp
  men
  de er jo kun økonomisk belastende, som så mange andre i Danmark
  hvorimod
  Özlem Cekic – næ “hende har vi sku ikke været heldige med” !

  ironi.mus

 15. Af Mehmet Sami Gür

  -

  DU FATTER IKKE EN BRIK SØRINE GOTFREDSEN!

  Det er dig, Sørine Gotfredsen, der hverken har modtaget eller forstået budskabet fra Özlem Cekic!

  For os muslimer er det ligeså irrationelt, mærkeligt og absurd at døbe nyfødte babyer og sende børnene til konfirmation.

  Men det er jo kristne traditioner og derfor respekterer vi (muslimer) det. Så, det er et spørgsmål om ‘gensidig’ forståelse og respekt af hinandens tro, religion, traditioner og værdier. Selvfølgelig gælder det for de forstandige mennesker, som er istand til at leve op til evnen til at forstå og respektere anderledeshed og forskellighed. Dvs. empati og retten til at være anderledes og forskellig fra majoriteten. Og hvad det vil sige at være muslim i et kultur-kristent og ateistisk-materialistisk samfund som Danmark.

  Åbenbart evner du, Sørine Gotfredsen, ikke færdigheder som f.eks. at forstå, respektere og vise empati for andre end sig selv.

  Omskæring er Profetens (f.v.m.h.) sunna (sædvane) og det samme som at aftjene sin værnepligt. For os muslimer er Profeten (f.v.m.h.) det bedste eksempel, den bedste rollemodel og idol.

  Omskæring er sundt og hindrer smitsomme sygdomme både overfor manden og ægtefællen. Det er praktisk og videnskabeligt bevist af eksperterne i USA. I USA opfordres borgerne direkte til omskæring. Og i Danmark er der også en del etniske mandlige danskere, som er blevet omskåret og stadigvæk omskæres.

  Så, prøv i det mindste at forstå og respekter venligst andres valg af traditioner og bland ikke jeres næser i andres private og personlige kønsdele, tak. Lad dem være i fred og ro!

  Og lad være med at beskylde andre med ‘uvidenhed’ og ‘manipulation’. For det er dig, der åbenbart ikke ved og forsøger forgæves at manipulere med, hvad der står i bibelen:

  Og Gud sagde til Abraham (…): Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde: Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og dette skal være tegn på pagten mellem mig og jer. (1. Mos. 17, 9-10)

  Nu siger du garanteret det, at det er ‘det gamle testamente’ og ikke ‘det nye testamente’. Det er sådan set ligegyldigt, for det vigtigste er, at det hele står samlet i én bog – i én bibel!
  Ligesom muslimerne tror og stoler med sjæl og hjerte på en hver enkelt side, punktum og komma i Koranen.
  Abraham (f.v.m.h.) er stamtræet til både jøder, kristne og muslimerne. Husk det.

 16. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Og Sørine Gotfredsen!

  Hvis Danmark havde været et ægte kristent samfund, så ville vi ikke engang diskutere og overrumple Özlem Cekic og hendes vigtige budskab.

  Men findes der overhovedet et ægte kristent land i verden? Eller findes den ægte bibel og kristendom egentlig…?
  Bibelen er fyldt med fejl, modsætninger og fordrejninger. Det siger historie og teologi eksperterne.

 17. Af j.. haNse n

  -

  AF MEHMET SAMI GÜR – 13. JANUAR 2018 17:28

  Ro på.
  Så længe at der er jøder i Danmark, så bliver omskæring ikke forbudt.
  Men faktisk enig med SG for en sjælden gangs skyld.
  Men man absolut skal døbes, og det bestemmer man jo ikke rigtigt selv i den alder.
  Så trods alt hellere lidt vand smidt i hovedet, end der bliver skåret i en.
  Og vandpjaskeriet kan man jo glemme, når man bliver myndig og melder sig ud af folkekirken.

 18. Af Lasse Enevoldsen

  -

  Folk kan vælge at gøre med deres egen krop hvad de vil når de er myndige. Så enkelt er det.

  Er overgreb mod andre, især mindreårige ikke allerede strengt forbudt i ALLE retsstater? Hvordan kan omskæring være tilladt i nogen retsstat, det er jo selvfølgelig en kriminel handling.

  Børn der bliver omskåret har ikke selv valgt det. Og skaden kan ikke genoprettes. Voksne mennesker kan omskære sin egen diller hvis de synes der skal skæres i nogen.

 19. Af Henrik Thor Christensen

  -

  Hør her Gylle-Mehmet, din Koran er en voldsforherligende beskrivelse af en pædofil massemorders forskruede ideer og enhver der siger at de ” tror og stoler med sjæl og hjerte på en hver enkelt side, punktum og komma i Koranen.” er af samme beskidte svinagtige æt…

 20. Af Rikke Nielsen

  -

  Uden at det på nogle måder skal opfattes som respektløst overfor nogle af de monoteistiske religioner, der dyrker den samme gud, så handler denne diskussion om retten til at forulempe et menneske, der ikke kan give sit samtykke.

  Og denne ret skal selvfølgelig ikke være tilstede i et frit samfund som vores, hvor vores demokratiske lovgivning bør være hævet over alt.

 21. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF HENRIK THOR CHRISTENSEN – 13. JANUAR 2018 17:46:

  Jeg finder mig ikke i groft person angreb fra hverken denne person eller andre, som vover at finde på at skrive lignende svar og kommentarer.

  Jeg beder Sørine Gotfredsen og berlingske om straks at slette denne persons unødvendige og uværdige svar og kommentar, tak.

  Jeg går personligt ind for saglig, god, respekterende og passende tone til diskussion og kommentering af alle indlæg og ideer.
  Jo mere man er uenig, jo mere skal man respektere og være påpasselig og varsom med tonen og stemningen.

 22. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF HENRIK THOR CHRISTENSEN – 13. JANUAR 2018 17:46:

  Jeg finder mig ikke i groft person angreb fra hverken denne person eller andre, som vover at finde på at skrive lignende svar og kommentarer.

  Jeg beder venligst Sørine Gotfredsen og berlingske om straks at slette denne persons unødvendige og uværdige svar og kommentar, tak.

  Jeg går personligt ind for saglig, god, respekterende og passende tone til diskussion og kommentering af alle indlæg og ideer.
  Jo mere man er uenig, jo mere skal man respektere og være påpasselig og varsom med tonen og stemningen.

 23. Af Jorn D.

  -

  Özlem er slem til at bagatellisere eller overdrive
  for
  at fremme sin agenda, med sin tit afslørede bevidst fake news manipulation
  forresten
  er agenda vist ental af agendum
  men
  det ville vist være rigtigt, trods Özlem’ske bagatelliserende bortforklaringer
  i
  det mindste, at de genindførte det
  af
  NPL påpegede oprindelige tidspunkt for omskæring
  og
  selvfølgelig ikke vente til efter 40 års ørkenvandring
  der
  forinden ville være “sand i såret”
  men
  med forlov – Lad den korte lov lyde:
  “Når drengen er gammel nok til at vælge fra
  kan han selv vælge den korte udgave til” !
  og
  “when boys become 13 years old, they become accountable for their actions
  and become a bar mitzvah”

  vil de naturligvis lynhurtigt få indført en NPL’s “symbolsk omskæring”

  ironi.mus

 24. Af Gert Hansen

  -

  ‘Whenever morality is based on theology, whereever the right is made dependent on divine authority, the most immoral, unjust, infamous things can be justified and established.’

  Ludwig Feuerbach

 25. Af Gert Hansen

  -

  Til S.M. Gür og andre troende:

  ‘I contend that we are both atheists. I just believe in one fewer god than you do. When you understand why you dismiss all other possible gods, you will understand why I dismiss yours’.

  Stephen Henry Roberts

 26. Af Niels Larsen

  -

  Er der noget, der ikke skal respekteres på mindste måde, hr. Gür, så er det din svinske, islamiske ideologi.

 27. Af Lasse Enevoldsen

  -

  @Mehmet Sami Gür Enig i at Henrik Thor Christensen går over stregen og bliver personlig. Og hans “kommentar” indeholder ingen bidrag til debatten, andet end et forsøg på at genere og krænke. Burde være fikset af bloggens moderator.

 28. Af j.. hanSe n

  -

  AF NIELS LARS EN – 13. JANUAR 2018 18:35
  “Er der noget, der ikke skal respekteres på mindste måde, hr. Gür, så er det din svinske, islamiske ideologi.”

  Noget der slet ikke kan respekteres, det er personer som er dømt for grov kriminalitet.
  Men aldrig blevet klogere.

 29. Af Jorn D.

  -

  Når THOR’s hammer falder, så Mehmet Sami Gür på Profeten fornærmet kalder
  og
  beder Sørine Gotfredsen fjerne for ham uforståeligt fornærmende udtalelser
  der
  ikke kan tåle, at måle sig med Gür’s egne tidligere udtalelser
  ja
  måske ang. THOR’s torden, var det måske forkert af ham, at skrive det
  men
  måske bortset fra ordet “Gylle”, der ikke behøver at komme fra svin, men fra okser/køer
  er
  det vist ikke forkert noget som helst af det han ellers skriver

  undgå venligst, at blive muslimsk “tøsefornærmet”
  og
  i stedet venligst argumenter for / imod resten af THOR’s indlæg , hvis muligt !

  ironi.mus

 30. Af j.. haNse n

  -

  Til Gert Hanse n og ligesindede.

  “The Nazis understand everything except humour.”
  – Mary Berg, The Diary of Mary Berg: Growing up in the Warsaw Ghetto

 31. Af j.. hanSe n

  -

  AF JORN D. – 13. JANUAR 2018 19:02
  “i stedet venligst argumenter for / imod resten af THOR’s indlæg , hvis muligt !”

  Man skal ikke argumentere imod infantile personangreb.
  Og man skal ikke spilde sin tid på at forsvare sig overfor køtere.

 32. Af Niels Poulsen

  -

  Mehmet Sami Gür

  “For os muslimer er det ligeså irrationelt, mærkeligt og absurd at døbe nyfødte babyer og sende børnene til konfirmation.”

  Tilsyneladende ikke for Özlem Cekic, som sin børnebog sidestiller det muslimske omskæringsritual med den kristne dåb. Det er det samme, siger hun. Det viser, at du ikke kan tillade dig at tale på muslimernes vegne. Dertil er du for yderligtgående.

  Noget andet er, at Özlem Cekic tager fejl, som Gotfredsen udmærket gør rede for. Den kristne dåb er en blid kalden. Den muslimske omskæring er en afstumpet guds grusomme mærkning af sine følgere, som var de kvæg.

  “For os muslimer er Profeten (…) det bedste eksempel, den bedste rollemodel og idol.”

  Han ville være dømt for overfald på handelskaravaner, udrensning af jødiske og kristne mindretal og flerkoneri og pædofili, hvis han levede i dag. Find dog en bedre rollemodel.

  “Og Gud sagde til Abraham …”

  Læs Jesus’ bjergprædiken og Paulus’ breve. Det er et befriende opgør med Moseloven. Kærligheden til Gud og næsten bliver det vigtigste.

  Jeg forstår i øvrigt ikke, at man som ortodoks muslim ønsker at leve i et europæisk land, når hele ens tankesæt er imod det omgivende samfund. Og måske ender du og dine med at blive hjemløse i verden, for der er liberaliseringer af den islamiske kultur på vej i Saudi Arabien. Der er man altså ved at erkende, at man må tilpasse sig moderniteten og den omgivende. En humanistisk reformation af islam ville være gave både for verdensfreden og de undertrykte kvinder og børn.

 33. Af Allan Jensen

  -

  Hvem fanden har brug for i moderne atomtid at skære forhuden af drengebørns tissemænd?
  Midt i perversionernes #metoo galskab og kvindernes hekseparade ala kill a man or two, skal vi nu også belemres med den ide, at visse urgamle omskæringsdogmer, når det gælder manden, har kulturel særstatus.
  Dette sagt og sågar skrevet af en tidligere SF- politiker på et sjældent set alternativt intelligensniveau.
  Hvad fanden er der så galt med omskæring af kvinder, om jeg må spørge?
  Det skal vi nok holde en pause med at diskutere. Der er jo forskel på kønnene, ikke?
  Det ved de dog ikke noget om i Sverige. Ha,ha!!

 34. Af Flemming Lau

  -

  “Biblen er fyldt med fejl, modsætninger og fordrejninger” Et meget typisk udsagn fra den svinske rettroende muhammedaner!

  Hvorfor er han her…?

  Fordi han Nationalpartiets (læs Kalifatets) fremmeste fortaler.

  Men der kommer en dag…!

 35. Af j.. hanSe n

  -

  “Men der kommer en dag…!”

  Ja. Det læser man.

  https://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE10198061/pet-truslen-fra-hoejreekstremistisk-terror-er-stigende/

 36. Af Gert Hansen

  -

  Ciotat: ‘Man skal ikke argumentere imod infantile personangreb.’

  https://en.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_Hitlerum

 37. Af Flemming Lau

  -

  “Don’t mention North Korea!”

 38. Af M Jørgensen

  -

  “Hvem fanden har brug for i en moderne atomtid at skære forhuden af drengebørns tissemænd”
  Søg svaret hos Freud –

 39. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS POULSEN – 13. JANUAR 2018 19:27:

  Dine fiktive, uvidende, fordoms- og hadefulde påstande om Profeten (f.v.m.h.) er usande og verdens største løgn uden pålidelig kilde henvisning. Ellers ville Profeten (f.v.m.h.) ikke have så mange tilhængere idag efter mere end 1400 år.

  Jeg bestræber ikke på at tale på ‘nogens’ vejne, men det gør du åbenbart ved at bakke op om Sørine Gotfredsen og mange andre.

  Det er sjovt, når du nævner Saudiarabien og sammenligner/sammensætter korrupte saudiske kronprins med modernisering, liberalisering og en humanistisk reformation af Islam.

  Hvad er moderat Islam? Eller hvad er moderat muslim? En tom kultur-muslim uden vidende om Islam og uden praktiserende af religionen og troen…? Nej tak du!

  Hvor meget repræsenterer saudierne Islam? En ‘britisk’ opfindelse/version af den såkaldte wahhabisme kult, som intet har med Islam at gøre. Det er den saudiske version af Islam. En barbarisk en af slagsen.

  Og er saudierne egnet til begreber som demokrati, menneskerettigheder, modernisering, liberalisering, reformation osv.?
  Ellers tak du!

  Har Islam egentlig behov for modernisering, liberalisering og reformation?
  Eller er det blot mennesket/menneskeheden trods sin intellekt og bevidsthed, der hele tiden fejler og bliver ved med at fejlfortolke Islam?

  Islam er forenelig med en hvilken som helst tid og går stærkt ind for videnskaben og har ej behov for en reformation.

 40. Af niels peter lemche

  -

  Tja, når Sørine går igang med fejekosten, bliver der ikke mere end en fem-seks indlæg tilbage på denne blog.

  Men niveauet og tilsvingen af andres religioner er af en sådan karakter, at det man har gang i i Tyskland med retslige opfølgelser af den slags indlæg egentlig virker fornuftigt.

 41. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS POULSEN – 13. JANUAR 2018 19:27:

  Og Gud sagde til Abraham (…): Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde: Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og dette skal være tegn på pagten mellem mig og jer. (1. Mos. 17, 9-10)

  Ovennævnte står altså i bibelen, og så længe det står i bibelen, så er det altså obligatorisk for kristne med omskæring. Hvis kristne ikke accepterer ovennævnte passage i bibelen, så er det faktisk det samme som at nægte og modsige bibelen og sin egen tro og religion.

  Ovennævnte eksempel er en paradoks og en af de mange stridende modsætninger i selve bibelen og dermed den kristne tro. Det er det I ikke agter at fatte og indrømme. 2 plus 2 er 4. Så enkelt er det.

  Og hvilke tankesæt er imod det omgivende samfund? At jeg er uenig med dig og de andre herinde i debat panelet? At jeg praktiserer Islams fem søjler? Er det forbudt at praktisere sin tro og religion i Danmark? Så længe jeg ikke generer andre end mig selv, så går jeg ud fra, at det er iorden for alle i samfundet. Og jeg troede, at vi havde religionsfrihed her i landet? Har den danske regering også indskrænket denne basale, menneskelige og universielle ret? Hvornår er dette skandaløse lovforslag godkendt…? Har jeg misset noget i nyhederne…? Haha…:-)

 42. Af j.. hanSen

  -

  AF MEHMET SAMI GÜR – 13. JANUAR 2018 20:50

  MEHMET SAMI GÜR.
  Bortset fra et par enkelte så er der vist ingen her som er særligt religiøse.
  Så religiøse argumenter for omskæring er der ingen forståelse for.
  Og igen.
  Det er udelukkende på grund af et misforstået hensyn til jøderne, at omskæring ikke bliver forbudt i Danmark.
  Desværre.

 43. Af Niels Poulsen

  -

  Mehmet Sami Gür

  Du tager afstand fra wahhabismen og den saudiske kongeslægt.

  Vil det så sige, at du er imod stening af kvinder?

  Hvis det er tilfældet, så er der håb i mørket trods dine mange angreb på kristendommen og det moderne danske sekulariserede samfund.

 44. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 13. JANUAR 2018 20:28:

  Hr. Lemche

  Du har simpelthen ret, men Sørine Gotfredsen er ikke ligeså god til at tjekke sin egen debat-blog side.

  Visse folk herinde i berlingske debat siderne har simpelthen akut behov for en genindlæring og genopdragelse ift. attitude, ageren, tone, retorik, opførsel og gensidig respekt.
  Det er blevet virkelig svært og vanskeligt at debattere, diskutere og kommentere emner på en ordentlig måde.
  Og jeg er faktisk bedøvende ligeglad med, om det har noget med min identitet og rødder at gøre. Jeg har lov til at ytre mine meninger, så længe jeg ikke overtræder moderatorens regler og så længe jeg ikke angriber andre personligt.
  Jeg mener selv, at jeg er varsom og påpasselig med det.

 45. Af niels peter lemche

  -

  MEHMET SAMI GÜR, ja, men der er ikke meget at gøre ved det gang af trolde, der hærger på Berlingske blog.

  Men det er på tide, at det, der står i grundloven om at tilsmudse andre pga. deres religion, faktisk udstrækkes til nettets blogs. Lad folketinget stramme op, og du skal se troldene visne bort, ligesom caries i en tandpastareklame.

  Og så til sagen: Læg mærke til, at troldene egentlig ikke har opdaget, at omskærelsen er jøder og muslimer fælles om. Forskellen er alderen, hvori det sker. Derfor kommer disse debatter til at stå som en gevaldig gang antisemitisme, overtrukket med et skin af omsorg for jødiske babyer.

 46. Af Niels Poulsen

  -

  Mehmet Sami Gür

  “Ovennævnte står altså i bibelen, og så længe det står i bibelen, så er det altså obligatorisk for kristne med omskæring.”

  Det er faktuelt forkert. Du kan ikke have gået i en dansk skole med den ringe viden, du har om kristendommen, Det Nye Testamente, Jesu opgør med farisæere og skriftkloge, Paulus’ teologi og de kristne sakramenter.

 47. Af Flemming Lau

  -

  Ismael har ingen anden velsignelse fra Gud end at han giver ham et talrigt afkom. 12 stamme høvdinge skal han avle. 17:20

  Alle blev omskåret i Abrahams Hus

  Gud siger nej til at Ismael kunne vandre for hans åsyn.1 mos 17:18
  Ismael kunne ikke arve da han var en bastard. 1 mos 21:1o
  Og kun efter Isak skal Abrahams afkom nævnes. 1 mos 21: 12

  Igen usand på usandhed fra muhammedaneren.

 48. Af Ulla Nielsen

  -

  Som Mehmet Sami Gur fremfører det i denne tråd er det endda slet ikke i overensstemmelse med islam at lade små drenge omskære. Han henviser til at den muslimske begrundelse er, at Profeten lod sig omskære, næppe noget han insisterrde på som lille,men som en voksen mands beslutning. Muslimer ser profeten Muhammed som et forbillede til efterfølgelse, og hvis man allerede snupper den lille drengs forhud, afskærer man ham fra som voksen at følge Profetens eksempel.

 49. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Der står intet i Grundloven om, at man ikke må ytre religionskritik. Indtil for nylig havde vi straffelovens blasfemiparagraf, men den er blevet afskaffet, vel netop for at sikre muligheden for ytringsfriheden og religionskritik. I øvrigt er der bred konsensus i Danmark om at forholde sig kritisk til den undertrykkende kultur, som islam udsætter muslimerne for, Jeg tror, at det er vores lutherske arv. Han befriede os for det katolske åg. Så skal der ikke komme et nyt sort regime med undertrykkende religiøse dogmer i det 21. århundrede. De skal i hvert fald modsiges og have kamp til stregen – og det med luthersk styrke.

 50. Af Niels Larsen

  -

  MEHMET SAMI GÜR

  Din såkaldte profet var

  – bagtaler
  – løgner
  – ægteskabsbryder
  – pædofil
  – landevejsrøver
  – bigamist
  – snigmorder
  – konspirator med henblik på mord
  – massemorder
  – voldtægtsmand
  – løftebryder.

  Med en hel del mere.

  De fleste af ovenstående punkter ville i nutiden medføre straf spændende fra heftestraf til livsvarigt fængsel.

  Alt i alt en særdeles nedrig og ussel personage, som man kun kan have foragt for.

 51. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS POULSEN – 13. JANUAR 2018 21:24:

  Står GT og NT ikke samlet i én bog, dvs. i én bibel, altså i den ’sorte’ bibel bog?

  Så skal I fjerne GT fra den ’sorte’ bibel bog, ellers kan du/I ikke komme afsted med fortsat at nægte omskæring og meget andet i bibelen.

  I Koranen accepterer, respekterer og godkender vi muslimer alt fra side 1 til den sidste side og det sidste punktum. Og det er faktisk det, der er det rigtige at gøre.

  Andet er blasfemisk, dobbeltmoralsk, hyklerisk, paradoksalt, modsætningsfyldt, selvmodsigende og kættersk.

  Derfor er bibelen fyldt med fejl, modsætninger og menneskelige fordrejninger.

 52. Af Flemming Lau

  -

  Man kan i mangt og meget stille spørgsmål til vor tids ypperste præsters demokratiske sindelag! De har en aversion mod det nationale og en forkærlighed for multi kulti. Og de vil gå langt for at lade en dynamisk jura, gøre det nødvendige for at lukke munden på de formastelige, på bedste formynderiske vis.

  Det er desværre bare for sent, katten er ude af sækken og dagligt dukker nye kendsgerninger op og de kan bare se magtesløst til. De udvikler sig ofte til forskellige versioner af “Komiske Ali!”

 53. Af Jorn D.

  -

  Ulla Nielsen drilske debatindlæg er til 6 store “ikke-jøde stjerner”
  og
  Mehmet Sami Gür har kun Gammel T. argumenter; men ingen modargumenter til debatten
  og
  Niels Peter Lemche opgiver tilsyneladende sine ellers lovende løsningsforslag
  og
  trækker igen troll kortet og foreslår igen, som enhver synagogal radikal censur og retsforfølgelse

  ironi.mus

 54. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS LARSEN – 13. JANUAR 2018 21:55:

  Jeg beder venligst igen og endnu engang Sørine Gotfredsen og berlingske om straks at fjerne / slette dette afskyelige væsens unødvendige, uværdige, ulidelige og yderst nedladende kommentar til mig.

 55. Af Jan Johansen

  -

  At sammenligne omskæring af små sagesløse drenge med en almindelig dåbshandling er og bliver en absurd foreteelse. Omskæringen er ikke bare en bizar handling. Det er en grusom lemlæstelse af et lille barn, der må gennemgå forfærdelige lidelser i flere dage efter. Det hører en svunden tid til. Dåbshandlingen, som den praktiseres i vores del af verden er en smuk og fredfyldt tradition, hvor det nydøbte barn ikke udsættes for noget der tilnærmelsesvis nærmer sig en barbarisk handling. Det er i fuld overenstemmelse med det, vi forstår ved en civiliseret handling.

 56. Af Niels Larsen

  -

  Gur

  Sandhedener svær at kapere, hva’?

  Ikke desto mindre er det tilladt at fremføre den her i landet.

  Og det var sandheden om din såkaldte profet, som jeg fremførte.

  Lev med det – eller tag hjem til dit lorteland.

 57. Af keld andersen

  -

  Sørine kohoved er tydelig vis ligeså tosset en religiøs fanatiker som de muslimske tosser. Fy for satan hvor er det dog klamt.

 58. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan al det sniksnak om religiøs børnemishandling i Danmark vel koges ned til – det afhænger af køn. Snitte forhuden af drengebørn er OK, men snitte klitoris af pigebørn straffes med op til 6 års fængsel. En noget mærkværdig form for demokratisk retssamfund, der er kønsbestemt !

  Straffeloven § 245 a.” Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år”

 59. Af Niels Poulsen

  -

  Mehmet Sami Gür

  “Så skal I fjerne GT fra den ’sorte’ bibel bog, ellers kan du/I ikke komme afsted med fortsat at nægte omskæring og meget andet i bibelen.”

  Jeg er dybt forundret over dit angreb på Bibelen. Det er jo hele kristendommen og den kristne kirke og teologi, du angriber.

  Men lad mig forsøge at give dig et svar, så godt jeg kan:

  Der er love i Det Gamle Testamente, som KUN gælder for jøder: F.eks. omskæring og ofring.

  Er det svært at forstå?

  Jesus taler ikke om omskæring, men om dåb.

  Jesus forholder sig imidlertid til De Ti Bud. Derfor gælder de også for de kristne. Men Jesus fortolker dem så radikalt, at de synes umulige at overholde. Mennesket bliver dermed helt afhængig af Guds kærlighed og tilgivelse.

  Det Gamle Testamente hører med i Bibelen, fordi dets løfter om Kristi komme opfyldes af Jesus.

  De to bøger kaster således lys på hinanden og hører sammen.

  Er det svært at forstå?

  Jeg noterer mig i øvrigt, at du ikke har taget afstand fra stening af kvinder.

 60. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “Er det svært at forstå?”. Jeg har unægtelig svært ved at forstå ovennævnte “Straffeloven § 245 a”. Men muligvis skal man være total religiøs forskruet i hovedet for at forstå, hvorfor der gælder forskellige retsregler – alt efter køn !

 61. Af Frans Josef Meyer

  -

  Hvorfor laver Sørine bevidst manipulation?

  Den kristne dåb og drenge omskæring, er en ganske valid sidestilling.

  De er begge irreversible.
  Begge sker med vilje når børnene er spæde.
  Man kan ikke ophæve sin kristne dåb.

  I Folkekirken gendøber man heller ikke, hvis fx en udmeldt, men tidligere døbt, vil melde sig ind igen (sker jævnligt).
  Den kristne dåb er en gang for altid.

  Den protestantiske sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed om den kristne dåb på kristendom .dk – 27. juni 2013:

  “Den kristne dåb har to sider:
  For det første er den en pagt med Gud, hvor han er pagtens ophavsmand og garant. For det andet indlemmer dåben i den kristne kirke. Hvad det andet aspekt angår, kan man ifølge sagens natur ophæve den side af dåben.

  Hvad det første angår, kan man ringeagte dåben lige så tosset, man vil, men at ophæve den ligger uden for et menneskes muligheder. Ingen kan tvinge Gud til at gøre noget, han ikke vil: “Sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke” (Rom. 11,28).”

  https://www.kristendom.dk/sp%C3%B8rg-om-kristendom/kan-man-oph%C3%A6ve-sin-d%C3%A5b

 62. Af Jorn D.

  -

  Frans Josef Meyer fremhæver, at “Ingen kan tvinge Gud til at gøre noget, han ikke vil”:
  “Sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke” (Rom. 11,28).”
  samt
  “Den kristne dåb og drenge omskæring, er en ganske valid sidestilling”
  fordi
  “dåb og omskæring begge er irreversible”
  men
  det er vist en ren Rasmus Montanus
  ja
  måske “hænger” Gud på enhver kristen uanset hvad og ingen kan tvinge ham til andet
  men
  den kristne dåb og drenge omskæring udføres af mennesker ikke af Gud
  og
  den kristne dåb er vand ved siden af en lemlæstende drenge omskæring

  ironi.mus

 63. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS POULSEN – 13. JANUAR 2018 23:22:

  “De to bøger kaster således lys på hinanden og hører sammen.”

  Her er der snarere tale om modsigelse / modsætning mellem begge testamenter. Det ene siger man skal og det andet siger man ikke behøver / skal. Man bliver hurtigt i tvivl og forvirret. Og de fire evangelier i NT er heller ikke ens og her er der også modsigelser / modsætninger mellem evangelierne. Når man læser en hellig-Guddommelig bog, så skal der altså være harmoni, Guddommelig evidens, poesi og tillidsgivende sammenhængskraft og klare beviser uden den mindste tvivl og mistænksomhed.

  “Det Gamle Testamente hører med i Bibelen, fordi dets løfter om Kristi komme opfyldes af Jesus.”

  Ifølge kristen tro og historie har jøderne forfulgt (bl.a. Paulus som før hed Saulus) Jesus og igen ifølge kristen tro har jøderne korsfæstet Jesus!
  Så, hvordan hænger det sammen med, at GT’s løfter om Jesus komme opfyldes af Jesus selv?

  Jøderne venter kun på en slægtning som frelser fra kong Davids slægt. Andet accepter jøderne ikke. Jøderne accepterer ikke Jesus som frelser og Messias. Og jøderne nægter NT og for jøderne er det forkert at kalde deres hellige bog for GT.

  Hvordan kan det så være, at når jøder og kristne afviser og nægter hinanden så meget, men alligevel findes både GT og NT i den kristne bibel bog?

  Hvad hvis jeg siger, at både GT og NT i bibelen giver besked om Profeten Muhammeds (f.v.m.h.) komme. Profeten Muhammed (f.v.m.h.) optræder faktisk flere steder i bibelen…

 64. Af Janus McManus

  -

  Mehmet Sami Gür – i Danmark har vi religionsfrihed, og vi har også ytringsfrihed – og du bruger jo rask væk begge dele!. I hvilket muslimsk land kan du finde de samme rettigheder – lad os høre!
  For mig (os), der er af den formening , at AL religion kun er bevaret, gammel overtro, er du et fremragende eksempel på, at udøvere af religion er fanatiske, overtroiske individer!
  Det er jo hårrejsende at læse: “I Koranen accepterer, respekterer og godkender vi muslimer alt fra side 1 til sidste side og sidste punktum”.
  Danmark er generelt et rummeligt land m.h.t. menneskers syn på religion- også andres – fordi vi gennem et par århundreder har frigjort os fra religionens spændetrøje om ALT i samfundet. Danmark er et sekulært samfund, hvor de verdslige love på ALLE områder skal stå over indoktrineret religiøs overtro – herunder omskæring af spæde drengebørn.
  Folk i dette land skal kunne og turde tænke selv. “Det er faktisk det, der er det rigtige at gøre” – her i samfundet!
  Igen spørgsmålet: I hvilket muslimsk land har du de samme rettigheder og muligheder(?) – men medfører repressalier af mere eller mindre dødelig art?

 65. Af Lis.beth søørensen

  -

  Noget ssørgeligt hvorledes b tillader de to fremmede anti-semitter lemvejen og gir ytringsfrihed?

  JP fjernet nok pga hans lave debatniveau.? B burde følge op her?

  Utroligt at B den tillader hans og gurs opmuntring til børnetortur via omskæring? Især lemchens med spædbarnstortur?

 66. Af Lis.beth søørensen

  -

  Noget ssørgeligt hvorledes Når vi snarest får forbudt spædbørn-børnetortur er meget vundet..

  Alle religiøse skal have deres vinger klippet i Danmark. Vi er et ateistisk land.

  Ingen reli.giøse skal have adgang til Dansk statsborgerskab i fremtiden. Så er indvandrerproblemet løst.

 67. Af Lis.beth søørensen

  -

  “Omskæring af drenge ville være blevet forbudt for længe siden i Danmark, hvis det kun var muslimer som gjorde det.”

  Naturligvis!

  Jødernes magt er massiv i DK. De ejer vores medier, og arbejder der i 10.000% af overdrivelse. Er kun 6000 af dem? De burde højst have 3 journalist uddannet-medieansatte? Garanter det Per lov.

 68. Af Lis.beth søørensen

  -

  “Omskæring Din såkaldte profet var

  – bagtaler
  – løgner
  – ægteskabsbryder
  – pædofil
  – landevejsrøver
  – bigamist
  – snigmorder
  – konspirator med henblik på mord
  – massemorder
  – voldtægtsmand
  – løftebryder.

  Korrekt sådan set..

  Jesus var en populist. Som vores df’ere.. Mener ingenting de siger. En mester i fiktion. H..itler var kristent. B.reivik også og endda fri.mure som Lemc.he.n.

 69. Af Lis.beth søørensen

  -

  “men kan ikke annullere sin dåb”.

  Men kan heller ikke få sit fedtet hår tilbage efter at have vasket det. Ihvertfald i samme tilstand.

  Dansker tager dåben blot for pengenes skyld, eller forældre tvang som spæd. 90% af os er ateister. Ihvertfald burde man gøre dåben som myndig og 18 årig også..

 70. Af j.. haNse n

  -

  AF JANUS MCMANUS – 14. JANUAR 2018 03:11
  “Mehmet Sami Gür – i Danmark har vi religionsfrihed, og vi har også ytringsfrihed – og du bruger jo rask væk begge dele!.”

  Mehmet Sami Gür er dansker.
  Er Mcanus dansker?

 71. Af j.. hanse N

  -

  AF FRANS JOSEF MEYER – 14. JANUAR 2018 00:27
  “Man kan ikke ophæve sin kristne dåb.”

  Nej.
  Dokumentationen forsvinder aldrig.
  Men vandpjaskeriet efterlader ikke de hylende babyer med fysiske men.
  Og vandpjaskeriet er ufarligt. I modsætning til omskæring.
  Ikke mange børn i Danmark er druknet i forbindelse med dåben.

 72. Af j.. hanse N

  -

  AF FRANS JOSEF MEYER – 14. JANUAR 2018 00:27
  “Man kan ikke ophæve sin kristne dåb.”

  Nej.
  Dokumentationen forsvinder aldrig.
  Men vandpjaskeriet efterlader ikke de hylende babyer med fysiske men.
  Og vandpjaskeriet er ufarligt. I modsætning til omskæring.
  Ikke mange børn i Danmark er druknet i forbindelse med dåben.
  Og som sagt. Når man bliver myndig, så kan man rive dåbsattesten i stykker.

 73. Af Kristoffer Hansen

  -

  Islam er en terrorist organisation. Slet menneskerettighederne så vi kan slippe af med satans terrorist profet bøsselorte. Brænd satans terrorist svin og supekte slappik junkie tysker luddere i røven af hinanden på Rådhuspladsen på live reality-tv. Fri os fra satans lort.

 74. Af niels peter lemche

  -

  MEHMET SAMI GÜR, Poulsen har faktisk ret. Du skal læse Apostlenes Gerninger kapitel 15, vedrørende apostelmødet i Jerusalem, hvor sagen blev afgjort: Ikke jøder skal ikke omskæres for at blive kristne. Men i det hele taget må du forstå forholdet mellem Det Gamle og Det Nye Testamente: GT er forberedelse, NT er opfyldelse. Loven er derfor foreløbig, men annulleres i Kristi åbenbaring.

 75. Af Kristoffer Hansen

  -

  Slet menneskerettighederne (terroristers rettigheder). Så hellige islamister ikke slår deres egne ihjel, for at sprede deres bøssepik kultur og terrorist organisation. Føj for satan.

 76. Af Torben Riis

  -

  Sørine skriver: Jeg mener ikke, at argumenterne for at forbyde omskæring af drenge er stærke nok i forhold til den gennemgribende konsekvens et forbud vil have for jøder og muslimer i Danmark.

  I min optik det rene nonsens, som Eramus Montanus kunne være ophavsmand til.

 77. Af j.. hanse N

  -

  AF TORBEN RIIS – 14. JANUAR 2018 08:45
  “I min optik det rene nonsens, som Eramus Montanus kunne være ophavsmand til.”

  Nej. Det er ikke nonsens. Det er logik.
  Sørine Godfredsen balancerer på en kvivsæg.
  Hun hader og afskyer muslimer. Og vil dem alt ondt.
  Hvorimod hun lefler for jøderne. Som højrefløjen jo gør.
  Hun tør ikke skrive noget som er kritisk overfor jøder.

 78. Af Janus Mcmanus

  -

  Kan man virkelig på en nogenlunde oplyst baggrund vedvarende fremføre citater fra diverse “hellige skrifter” som bevis på det ene eller andet?
  NPL, du har i lighed med NP ret i, at GT er med sine “spådomme” forberedelsen til kristendommen, mens NT er en beskrivelse af fuldbyrdelsen!
  Men såvel det Gamle som det nye Testamente og Koranen er skrevet for mere end et årtusinde siden, og tilblivelsen skyldes vidt forskellige skribenter, der i deres affattelse bygger på afskrifter tilsat mundtlige overleveringer – indsamlet og viderebragt med diverse forvanskninger – også gennem århundreder.
  Fragmentarisk kan visse dele måske holde til en kildekritisk gennemgang, men overordnet set er det jo det rene nonsens objektivt at tillægge disse skrifter nogen reel samlet sandhedsværdi!

 79. Af Gert Hansen

  -

  Det er dog en helt vanvittig tanke, at religion skal friholdes for kritik.

  Det ville være den direkte vej til en autoritær stat og diktatur, som det ses i alle OIC’s 57 medlemslande, der aldrig har haft noget der ligner demokrati med tilhørende frihedsrettigheder. Om end nogle af dem lejlighedsvis har afholdt såkaldte valg, senere afløst af militærdiktaturer, men stadig uden frihedsrettigheder. Helt utroligt at nogen i dagens Danmark kan være fortaler for noget sådant, men det er desværre tilfældet.

 80. Af j.. hans EN.

  -

  AF GERT HANS EN – 14. JANUAR 2018 09:31
  “Helt utroligt at nogen i dagens Danmark kan være fortaler for noget sådant, men det er desværre tilfældet.”

  Danmark er en tæt alleret med den værste slyngelstat i Mellemøsten (bortset fra israel) Saudi Arabien.

 81. Af niels peter lemche

  -

  JANUS MCMANUS, det er klart, at i sig selv har de ingen “guddommelig” sandhedsværdi. Her vil vi aldrig blive uenige; men der, hvor du tager fejl, er menneskers forhold til disse skrifter. For mange mennesker har de sandhedsværdi — undertiden ligefrem den ultimative sandhedsværdi — fordi de pågældende tror på dem, f.eks. som Guds egne ord. Det kan godt være, at der skal psykologer ind her for at forklare det; men det er et faktum, at mennesket ikke er mere rationelt end, at det ofte lader sig lede af den irrationelle, førrationelle måde at tænke på. I opposition til dette vil mange med rette hævde, at der er mere i denne verden end rationalitet. Det er jo ikke vores hjerne, der styrer alt, f.eks. ikke seksualiteten.

 82. Af Glenn Madsen

  -

  “fordi de pågældende tror på dem, f.eks. som Guds egne ord”, ja det er rigtigt.
  Man henviser til en højere magt.
  I dag ville intet samfund tillade alvorlige lemlæstelser af børn, unge, voksne i en eller anden religions navn. Altså må man mene, at det at få skåret forhuden af ikke er alvorligt nok. Det er logik for (selv hedengangne) burhøns.

 83. Af Bo Christensen

  -

  Jeg spekulerer på om man må fastholde sin dreng og omskære ham indtil han er 18 år uanset han skriger og vrider sig og ikke vil være med til det. Er der en aldersgrænse for hvor gammel han må være, eller er det kun et spørgsmål om at være nok til at holde ham?

 84. Af Janus Mcmanus

  -

  NPL – uomtvisteligt kan rationalitet diskuteres på linje med og ses i sammenhæng med religiøsitet – og der kan ikke gives endegyldige facitlister for hverken det ene eller det andet.
  Og ingen kan vel sige sig fri for at have handlet irrationelt i visse sammenhænge, hvis man tør være ærlig over for sig selv!
  Det – jeg måske lidt firkantet egentlig prøver at sige – er: “Jeg anerkender din ret til at sige, hvad du mener og tror – men jeg er dybt uenig med dig – og dine “argumenter” kan jeg ud fra MINE præmisser på ingen måde godtage”. (En lettere omskrivning af et citat fra oplysningstiden, hvis oprindelse (ophavsmand) mennesker i det pedantiske hjørne såmænd også kan debattere til hudløshed!)

 85. Af j. hans En

  -

  AF BO CHRISTENSE N – 14. JANUAR 2018 10:42

  Man må formode, at det er et spørgsmål om at være nok til at holde knægten.
  Det er nok derfor, at jøderne udfører mishandlingen lige efter fødslen.
  Ligesom når flæskebønderne kastrerer nyfødte grise.

 86. Af Gert Hansen

  -

  N.P. Lemche:

  ‘For mange mennesker har de sandhedsværdi — undertiden ligefrem den ultimative sandhedsværdi — fordi de pågældende tror på dem, f.eks. som Guds egne ord.’

  Det er sandt nok. Men noget bliver ikke nødvendigvis sandt, fordi nogen tror på det. At noget er ’sandt’ for nogen, gør det ikke til en rationel sandhed.

  At nogen ‘tror’ det, giver de fleste andre gevaldige problemer i disse år, og vil gøre det i mange år fremover. ‘Religion poisens everything’.

 87. Af Flemming Lau

  -

  Blåstempling af omskæring.

  -Sundhedsstyrelsen kalder den for et ubetydeligt og ufarligt indgreb.
  -Danida under udenrigsministeriet med et årligt budget på 16 mia, støtter Øzlems
  bog.
  -Politiken skriver at Øzlems bog er et scoop for skolebørn, 5 hjerter!

  Tilgengæld siger læge foreningen at det er uetisk og farligt!
  Hvor er egentligt det rationelle i at de kalder det uetisk, al den stund at lægerne flår og flænser ufødte børn i stumper og stykker, 40 gange dagligt, året rundt…?

  Er det det man forstår med at si myggen fra og sluge Kamelen…?

 88. Af b jensen

  -

  Danskerne er jo nemme at manipulere, efter at de i årevis er blevet hjernevasket med løgne- og velfærdspropaganda, plus at de er blevet gjort historieløse. De rødradikales kamp mod kundskaber og viden har virkelig båret frugt. Cekics bog manipulerer.

 89. Af niels peter lemche

  -

  Sørine et eller to indlæg i filtret

 90. Af Jorn D.

  -

  Ups, der kom jeg vist til at fornærme debatternes mange Erasmus Montanus’er
  ved
  i disse E-sport tider, at glemme at studenten Rasmus Berg kaldte sig Erasmus Montanus
  men
  spøg til side, tilbage til Özlem Cekic med hendes forkerte påstande og Fake News
  nemlig
  Özlem Cekic’s afholdelse af Eid-fester på Christiansborg
  der
  er 2 forskellige:
  Eid ul-Fitr, der markerer afslutningen på fastemåneden Ramadan
  og
  Eid ul-Adha, der markerer afslutningen på pilgrimsrejserne til Mekka.
  Eid ul-Ahda fejres 70 dage efter Ramadan.
  men
  fælles er
  Til Eid-fest samles familie og venner, hvor der foræres gaver eller penge til de små børn.
  men
  jeg ved ikke hvilke, der blev fejret med slik til børnene
  men
  det var igen igen forfordeling af muslimer og den muslimske tro
  ja
  hvornår har vort utroligt dygtige Hjemme Værnet fået lov til at fejre sommerfest
  eller julefest med spidstegt gris på Christiansborg ?
  og
  har Özlem Cekic egentligt betalt leje af festlokalerne på Christiansborg ?

  ironi.mus

 91. Af adriano viterbo

  -

  Hvis en ekspert manipulatør som SG er selv i tvivl om OC, så peger pilen IMHO mere om uvidenhed.

 92. Af Birgit Hviid ajer

  -

  Den ‘gennemgribende konsekvens’, som Sørine G ser for jødom og islam ser jeg i et andet perspektiv:

  Den frihed til disse endnu ikke omskårne drengebørn, så de får et helt andet liv.

  Tænk lige det antal, vi i forvejen må have af omskårne mænd – og de vi fortsat kan få i Danmark.

  Det er dét, der ikke duer.

  Jeg kan til en vis grad se Òzlem Zekic’s dialogkaffe og nu denne bog mere som en øget religiøsitet i samfundet – fremfor, at lade det være en privat sag for den enkelte, såvel som hverken piger og drenge i den alder, der er tale om har brug for at tale om et sådant emne. Enkelte vill have det – de kan spørge direkte eller deres lærer og/eller forældre.

  Det kunne måske indgå i de størrre klasser i elevernes seksualundervisning, hvis der stadig er en sådan for dem.

  ÔZ propaganderer for islam og vil ligestille omskæring med en dåb. Og – forsøger dermed at sige: Det er ikke så slemt, det er helt normalt.

  Lad det blive ganske unormalt i Danmark, både for jødedomog islam. >Lad dem blive beriget dem en indsigt, der gør dem bevidst om dette overgreb med lemlæstelse til følge.

  Det er grænsende til nærmest lægn, i bedste fald uvidenhed selv om det er et ritual ved et barns første levetid, og manipulerende, hvor vi vil have mindre religion i offentligheden og overlade det til den enkelte.

 93. Af orLa guuDE

  -

  Hvad er bedst?
  Omskårne drenge eller ej?
  Jeg vælger at betragte det det hele set bagfra.

 94. Af Jan Petersen

  -

  Personlig er jeg bare vildt forundret over, at noget af det – iscenesatte religiøse fake junk – stadig kan bruges overfor rimelig oplyste mennesker anno 2018 . . . !

 95. Af j.. haNse n.

  -

  AF JAN PETERS EN – 14. JANUAR 2018 18:01
  “Personlig er jeg bare vildt forundret over, at noget af det – iscenesatte religiøse fake junk – stadig kan bruges overfor rimelig oplyste mennesker anno 2018”

  Statsministeren fandt det opportunt at nævne efter sidste valg, at Danmark er et kristent land.
  Og hviler på et kristent grundlag.
  Hvad pokker dette så har med et demokratisk valg at gøre.
  Det var naturligvis udelukkende for at tækkes landsbytosserne i DF.
  Der er åbenbart alligevel stemmer i at lefle for de religiøse.
  Mener statsministeren.

 96. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos religiøs fake junk – som en tidligere skrev ovenfor . . . . “Og Gud sagde til Abraham …” Sjovt nok har ham der Gud “øjet i det høje” kun “talt” med ganske få – og mystisk nok for et par tusinde år siden. I dag – anno 2018 – er der ellers rig mulighed for Gud til at tale med alle. En “skide” email konto – og Gud kan skrive med på selv Berlingske blogs !

  Min personlige mening – Gud er fake junk – helt på linje med Julemanden . . . !

 97. Af Mik Neslo

  -

  “Der er åbenbart alligevel stemmer i at lefle for de religiøse.
  Mener statsministeren.”

  Er det ikke mageløst! Nu er lirekassemanden Hassan blevet talsmand for Statsministeren. Han ved simpelthen hvad Løkke mener, og stiller gerne sine talenter og store viden til rådighed, når statsministerens tanker skal ud til offentligheden 🙂

  Sådan må det føles, at få en krammer af en lommetyv – eller en lirekassemand.

 98. Af Mik Neslo

  -

  Men Hassan.
  Er der mon ikke en analytisk og intelligent kommentar fra din dresserede abe?

 99. Af MIK NESLO

  -

  Pædofili skal være lovligt. Alt skal ses i mørket bagfra! HÆ, HÆ.

  Børn over 7 år er uinteressant. Derfor støtter jeg op om åbne grænser for udledsaget flygtningedrenge.

 100. Af MIK NESLO

  -

  Pæd…ofili skal være lovligt. Alt skal ses i mørk.et bagfra! HÆ, HÆ.

  Børn over 7 år er uinteressant. Derfor støtter jeg op om åbne grænser for udleds.aget flygtningedren.ge.

 101. Af Jan Petersen

  -

  Det er mig noget af en gåde med den børne/voksen-mobning. Får man virkelig et kick ud af det gylle? 🙁

 102. Af Mik Neslo

  -

  DR var han jo! Den ordblinde dresserede halvabe….

 103. Af MIK NESLO

  -

  Axel Eriksen….Er på vej hjem forresten…Sygepleskeuniformen, eller Poltimand i aften? Hvad foretrækker du?

 104. Af MIK NESLO

  -

  “DR var han jo”

  DR er ikke en person, men en statslig ejet tv organisation. Hæ, Hæ, Hæ. Undskyld! Min sagsbehandler har lige ringet og fortalt det. Og hun plejer jo at have ret?

 105. Af J Nielsen

  -

  “Folk kan vælge at gøre med deres egen krop hvad de vil når de er myndige. Så enkelt er det.”

  Jaså. Et par vaccinationsprogrammer er hermed lige blevet aflyst.

 106. Af MIK NESLO

  -

  “Af orLa guuDE – 14. januar 2018 17:06
  Hvad er bedst?
  Omskårne drenge eller ej?
  Jeg vælger at betragte det det hele set bagfra.”

  Enig..Eneste vision der har mening. Hæ, Hæ.

 107. Af J Nielsen

  -

  ““Hvem fanden har brug for i en moderne atomtid at skære forhuden af drengebørns tissemænd”
  Søg svaret hos Freud –”

  Eller hos Trump. Når nu der henvises til atomtid.

  Så længe der findes en topmoderne, vestlig stat, hvor det er reglen snarere end undtagelsen blandt den mandlige del af befolkningen at være omskåret – så længe falder alle disse påstande om religiøst barbari til jorden som en sten.

  Hvis det er barbari, så er det barbari uanset om det er religiøst begrundet eller ej. Men sjovt nok er det kun mennesker man i forvejen har et problem med, der står for skud.

  Så man puster sig op i foregiven forargelse. Hult klinger det, når målet for forargelsen er nøje udvalgt på forhånd, og man i bund og grund er græsk-katolsk overfor disse menneskers ve og vel. Når man foregiver medfølelse for en befolkningsgruppe, som man i andre sammenhænge betegner som knap nok menneskelige.

  Hvor er kritikken af amerikanerne? Den hvide, kristne praksis? Pludselig bliver der stille. Det kommer ikke os ved. Vi snakker kun om hvad der sker her i landet. De kan gøre som det passer dem,. Skal ikke høre noget fra os.

  Gud fader i pæretræet en gang dobbeltmoral.

 108. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt har Danmark – formentlig (reelt) – ikke så meget indflydelse på, hvad der sker i USA. Men vi har vel – trods medlemsskab af EU – stadig lidt indflydelse på, hvad der sker i Danmark. Som f.eks Straffeloven § 245 a.” Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år”

  MEN, hvorfor gælder den paragraf KUN for kvinder? Det er sgu da et meget godt spørgsmål – efter min mening !

 109. Af J Nielsen

  -

  “Den kristne dåb og drenge omskæring, er en ganske valid sidestilling.”

  Bortset fra at dåben er for alle uanset køn og alder. Og bortset fra at dåben altid er en religiøs handling, mens omskæring af drenge ikke behøver at være det. Og bortset fra at dåben ikke efterlader sig synlige spor. Man kan besvare spørgsmålet “er du døbt?” med “det ved jeg ikke”.

  For her er lighedspunktet: begge dele kan finde sted uden subjektets vidende eller samtykke.

 110. Af J Nielsen

  -

  “MEN, hvorfor gælder den paragraf KUN for kvinder? Det er sgu da et meget godt spørgsmål – efter min mening !”

  Hvis ikke det var fordi det spørgsmål forlængst er besvaret i en af de øvrige b.blogs . Så bliver det pludselig til et meget dumt spørgsmål.

 111. Af Jan Petersen

  -

  OK jeg læser ikke alt, så hvad var svaret?

 112. Af j.. haNs en

  -

  AF MIK NESLO – 14. JANUAR 2018 20:23

  Så er den pædofile nazist Kim Olse n på banen med de sædvanlige racistiske indlæg.
  Man forstår godt at krybet staver sit ildelugtende navn bagfra.

 113. Af Niels peter lemche

  -

  Gür lige en sidste inden Sørine (forhåbentlig) lukker for blokken, der har udviklet sig til en ren svinesti — som sædvanlig.

  I vil gerne anerkende både Det Gamle og Det Nye Testamente som foreløbige åbenbaringer. Jøderne har det ikke — teologisk — særlig godt med den kristne åbenbaring (og jeres). De hare jo åbenbaringen til Moses og ønsker ikke flere. Det accepteres af de kristne, der dog har den endelige åbenbaring, siger de, i Jesus Kristus; men de har ikke brug for Muhammads åbenbaringer. I anerkender de jødiske og kristne åbenbaringer, men har den endelige selv, siger I. Derfor vil I ikke have noget med mormoner at gøre, som hævder, at de har deres åbenbaring via Joseph Smith. Mormonernes åbenbaring ville jo reducere jeres til en foreløbig åbenbaring.

  Jeg læste fornylig, at i frimurerlogen på Philipinerne lå der på alteret syv forskellige hellige skrifter, inklusive Biblia Hebraica, Det Nye Testamente og Koranen. Så alle var velkomne, såvel jøder som muslimer og kristne, hinduer og buddhister og mange andre. Der kunne være brug for steder, hvor fornuftige mennesker fra de forskellige religioner kunne mødes og koncentrere sig om det, de alle er fælles om.

  De store problem er radikaliseringen af mennesker fra alle tre religioner, der gør, at man helst ser på de andre gennem sigtekornet på sit gevær.

 114. Af Henning Svendsen

  -

  Man skal godt nok være syg oven i hovedet ,når man sidestiller de to forskellige indgreb mod børn og selveste Gud har da også Fritaget piger for denne handling som jo bare er et blodbad uden mening eftersom kvinden i forvejen er i snor.
  Men Sørine har da ret !-Evolutionen begynder at løbe baglæns og hun bør som den første melde sig ud af en folkekirke der skubber på. Af alle kræfter.

 115. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Peter Lemche

  “Der kunne være brug for steder, hvor fornuftige mennesker fra de forskellige religioner kunne mødes og koncentrere sig om det, de alle er fælles om.”

  Den slags universalisme må klart afvises, da det vil være en falsk forsoning og vil føre til en udvanding af den enkelte religion.

  Tilværelsen er en kamp mellem forskellige anskuelser (kulturer), og så længe kampen føres med ord og argumenter, er der ikke noget problem.

  Debatten virker som en ventil. At folk får lov at give udtryk for deres ståsted og afstandstagen fra det, som forekommer dem forkert, dæmper gemytterne og forhindrer, at de går over til håndgribeligheder.

  Forsøget på at forsone fører derimod til et statisk samfund. Tænk, hvis Luther havde tænkt som du: “Nu må jeg søge forsoning med Romerkirken. Paven og jeg må se at koncentrere os om det, vi kan blive fælles om.”

  Nej, tilværelsen er en kamp mellem livsanskuelser, og kampens udfald fører som regel til velfærdsforøgelser. Falsk forsoning og forbrødring fører derimod til stilstand og en latent utilfredshed.

 116. Af niels peter lemche

  -

  NIELS POULSEN, jeg skrev jo ikke forenes i den samme religion, men mødes, selv om de tilhører forskellige religioner. Det sker i øvrigt hele tiden; men skrigeaberne fra de forskellige religioner overdøver i disse år ethvert forsøg på en saglig diskussion, for, se, der er vi enige!

  Sjovt nok i den spændende oplysningstid eksisterede der en alternativ religion, en slags religio duplex, som Jan Assmann kalder den, som lå hen over den almindelige religion. Man kan kalde det de lærdes og intellektuelles religion, men også religionen for det øverste lag i samfundet, inspireret af hermetismen. Den katolske kirke blev først klar over det og kæmpede med bål og brand imod den, f.eks. ved at futte Giodano Bruno af på bålet — ret stærkt argument!

  Ingemanns “Den store mester kommer” er et klart vidnesbyrd om indholdet heraf.

 117. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Nicolaus Cusanus forsøgte en forsoning mellem kristendom og islam ved at forestille sig en “religio in varietate rituum”. Man forsøgte at genoplive hans tanker ved terrorangrebet 11.09.2001. Det mislykkedes naturligvis, for tankegangen forstår ikke, hvad kultur og religion betyder for mennesker. Det er ikke en intellektuel øvelse. Det er den livgivende kilde, som giver mennesker mening og identitet. Et kompromis mellem religioner vil derfor være som at æde deres sjæl.

  I øvrigt var deismen oplysningstidens religion. Den mislykkedes også, og spiller ingen rolle i dagens kulturkamp.

  Den eneste blandt enclyklopædisterne, jeg sætter højt, er Rousseau, som efter et livs søgen endte med at genbekræfte sin protestantiske kristendom. Hans berømte ord er oplysende i denne debat:

  “Mennesket er født frit, men overalt er det dog i lænker.”

  Det gælder i høj grad islam, i mindre grad jødedom. Kristendommen, som erstatter lovene og forbudene med kærlighedsbudskabet, er derimod frisættende.

 118. Af hans andersen

  -

  Helt kriminelt at nogle embedsmænd i DANIDA har gtvet skatteyderpenge til propaganda for børnemishandling.
  At en kastreret muslimsk kvinde kun har had tilovers for resten af menneskeheden er forståeligt, men hvorfor hjælpe hende med at udbrede had ?

 119. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Peter Lemche

  Hvad mener du med at fremhæve ‘Den store mester kommer’ ?

 120. Af niels peter lemche

  -

  BIRGIT HVIID LAJER, som jeg læser den, er salmen båret af hermetiske forestillinger, som også indbefatter alkymi eller alkemi, som det nok burde hedde. Alkymien er misforstået som en praksis blandt gale mennesker, der vil lave guld, Det er en del af den, men den handler i høj grad om at skille de ædle fra slaggerne, og heri indgår også den menneskelige natur, som i salmen renses. Det er jo lidt gammeldags og ikke berørt af senere tiders psykologi, så lad det gælde som idealer.

 121. Af niels peter lemche

  -

  NIELS POULSEN, givetvis har du ret i synspunktet vedrørende religion og kultur (religionen er nu i høj grad en afgørende del af kulturen), men det behøver ikke at forhindre, at man snakker sammen. Men det er lettere for lærde og vidende mennesker at snakke sammen også om ting, de er uenige i, end for andre, som mangler overblikket og derfor holder ubetinget fast ved det, de opfatter som f.eks. den sande eller rigtige religion.

  Det var så meget lettere for romerne, fordi med deres polyteisme var der altid plads til endnu en guddom, bare tilhængerne anerkendte kejserens guddommelighed — det var kristendommens problem indtil Konstantin den Store.

 122. Af Jan Johansen

  -

  Der er noget galt i Danmark. Øzlem Cekic maler helt ad helvede til. Nu vil hun med sin nye børnenovelle forsøge at bilde de mindste skoleelever i Danmark ind, at bortskæring af en del af drenges legemsdel er helt naturlig. Det svarer iflg. hende til det, der forgår, når vores spædbørn bliver døbt i en dansk folkekirke, hvor præsten hælder lidt vand hen over deres hoveder. Ja tænk, det mener hun åbenbart, men hvad værre er, nu rabler det også for Danida (Udenrigsministeriets organisation for udviklingssamarbejde). Her maler de også helt ukritisk helt ad helvede til. De har foræret Øzlem Cekic henved en hel million kroner til hendes vilde påstand om det ufarlige i at bortskære helt raske legemsdele af små babydrenge. De mange penge skal altså, som skrevet, bruges til udgivelse af den nævnte børnenovelle. Forargeligt? Ja, det er mere end det. Det er forkasteligt, det er pinligt, det er skandaløst, det er helt barokt, det er vanvittigt, det er forargeligt, det er børnemishandling, det er en grusom handling, det er rystende. Er hun rablende gal, denne Øzlem Cekic? Og hvad med Danida? Jeg troede, Danida tog sig af udviklingshjælp til trdieverdenslande!

Kommentarer er lukket.