Hvor meget vil du ofre?

Af Sørine Gotfredsen 121

Hvis man spørger sig selv, hvor meget man er rede til at ofre for sit land, strander tanken hurtigt i en vis magelighed. Man kan jo foreløbig konstatere, at det ikke lige nu i dette land er brændende nødvendigt at sætte livet på spil. I filmen Hvidstengruppen viser en central scene, hvordan familien Fiil skal afgøre, om man vil fortsætte modstandskampen, efter at nazisterne har indført dødsstraf. Familien fortsætter som bekendt, og enhver må overveje, om man selv havde gjort det samme. De fleste af os får aldrig svaret på det spørgsmål, men der findes mindre definitive måder at anskue det på. For man kan ofre en del af sin frihed, hvilket nogen jo faktisk gør i dag, som denne avis for tiden beretter om gennem interviews med de udsatte. Det er dem, der udtrykker holdninger eller indtager positioner, der provokerer radikale muslimer og andre ekstreme typer, og de betaler en høj pris. Pia Kjærsgaard, Naser Khader, Inger Støjberg, Kurt Westergaard, Flemming Rose og Lars Hedegaard er blandt dem, der lever under konstant beskyttelse, og man skal utvivlsomt have prøvet det, før man forstår, hvor indgribende det er.

Det handler om forholdet mellem individet og det større, og for mange i denne brændende jeg-epoke kan det være svært at forstå tanken bag dette at ofre sig. Jo mere man anskuer verden i lyset af sin egen dominerende identitet, desto mere kan man komme i tvivl om, at en anden for alvor kan se udover sig selv. Således kommer man nemt til at mistænke den kæmpende for hovedsageligt at være optaget af egen person, og man husker, hvordan Kurt Westergaard blev beskyldt for blot at have tegnet sin ikoniske muhammedtegning for at blive bemærket. Primitiviteten i en sådan automattænkning viser, hvor vigtigt det er, at tidens udsatte islamkritikere og politikere beskriver, hvad det koster at deltage. For i en tid fyldt med værdikamp og personlige antipartier i begge lejre skal vi værne om en basal respekt for viljen til at opgive en del af sin frihed. Nok ved man aldrig, hvad der egentlig driver et andet menneske – ja, ofte ved man knap til fulde, hvad der driver én selv – men hvis vi mister troen på evnen til at sætte sig selv til side, stivner vi i overdreven ødelæggende mistro.

Derfor er besættelsestiden så vital at erindre, og når man læser afskedsbreve fra de unge frihedskæmpere, falder to ting i øjnene. Deres ydmyge selvopfattelse og deres bevidsthed om Gud. Kim Malthe-Bruun skriver i april 1945: ”Jeg er kun en lille ting, og min person vil meget snart være glemt, men den idé, det liv, den inspiration, som fyldte mig, vil leve videre.” Og Ejner Ole Mosolff afslutter sit brev med ordene: ”Jeg tror, vi møder hinanden efter Døden, og i den Tro går jeg i Døden med Fred i Hjertet.” Nu kan man jo ikke blot sammenligne frihedskæmperne dengang med islamkritikere i dag, men brevene rummer et livssyn, som vi kan miste berøring med. At være en lille ting, der forsøger at bevare noget større, og lad os aldrig glemme, at vi jo ikke mistænker frihedskæmperne for mest at ville sig selv. Vi tror på dem, og spørgsmålet er, om vi også kan tro i dag. Eller om jeg-tænkning og åndelig smalkost har gjort det svært overhovedet at forbinde individet med ydmyghed. Man kan begynde med sig selv. Hvor meget vil man selv ofre?

121 kommentarer RSS

 1. Af niels peter lemche

  -

  Sørine,

  Du skal sikkert ikke være så meget i tvivl. Modsat det såkaldt kulturelle Danmark har mange “på gulvet” vist en overordentlig vilje til at sætte fællesskabet, landet foran det personlige velfærd. Hvor mange danskere har nu været udsendt på internationale missioner både forsvarsmæssigt og med opgaver som det civile beredskab varetager herhjemme? Det er mange. Adskillige hundredetusinde. Og det er interessant, at det krævede mange års ihærdig journalistisk påvirkning, før man var ved at vende folk i almindelighed mod den indsats. Og egentlig består den almindelige tilslutning til vore soldater i krig vel stadigvæk.

  I de glade NATO-dage for 1989, som er på vej tilbage, slowly slowly, meldte folk sig i stort tal til hjemmeværnet (jeg selv med). I fredstid selvfølgelig lidt af et spejderkorps og ikke særlig forpligtende; men i kontrakten stod alt det grimme, at det her i krigstilfælde kunne koste en livet, og der ingen mulighed var længere for at sige sig fri. I min tid i Aarhus “vidste” vi, at 24 timer efter et russisk gennembrud i Holsten, ville vi have russiske kampvognsenheder på vej gennem vort område — det var ikke polske reservister som på Sjælland. Enhver kunne gøre op med sig selv, hvor stor muligheden var for at overleve.

  Men der var dengang 87.000 medlemmer af værnet.

  Krigen er nok nu mest historie, og næste generation, der vokser op nu vil sikkert have samme syn på den som min på 1864. Jeg gad vide, hvor stort et indtryk, at brevene fra frihedskæmperne egentlig gør i dag, for der er ingen tilbage længere til at fortælle herom. Frihedsmuseet er stadig ikke genopbygget, selv om der er fine planer herfor. Lysene i vinduet den 4. maj er forlængst slukkede. “Kongernes konge” — den version med bønnen for hæren (anno 1848) er ikke en del af salmebogen, selv om jeg vil have den sunget til min begravelse. Men alligevel er jeg ikke bange for “almindelige” menneskers tilslutning til landet og dets forsvar.

 2. Af Lis..... sørensen

  -

  Son vi så i anden verdenskrig, foretræk de blå at være på nazisternes side dengang, som også i dag med støtte til Trump.

  De nævnte højreradikale DK fa.scister , er kun interesseret i PET, gratis chauffør og bil fra staten. De er ingen helte men blåkujoner. Støtter fx alle Trump? Alt sikkerhed om dem skal fjernes. De må sejle i egen sø, som jøde.rne.

  Vi støtter jo heller ikke palæstinensere i Isr.ael fra jød.efascisterne der?

 3. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Hvad er det fælles kendetegn for:

  Pia Kjærsgaard, Naser Khader, Inger Støjberg, Kurt Westergaard, Flemming Rose og Lars Hedegaard?

  ‘Ofrer’ eller ‘fedter’ de for nogen / noget?

  De overskred og stadig insisterer på at overskride den grænse, der går mellem kærlig satire / kritik og bevidst forhånelse.

  På den måde ofrer de sig selv latterligt for at konkurrere med hinanden om, hvem der er bedst, hurtigst og stærkest til at forhåne troen og religionen i håb om at opnå et eller andet personligt (materielt-verdsligt) mål ved at fedte for ‘eliten’ og vælgerne.

 4. Af Lis..... sørensen

  -

  De nævne politikere, er populister, synagoger og fascister. Har kun sagt hvad de har for mammon , magt, gratis PET bil og chauffør. Især Hedegaard som selv iscenesætte sit overfald. Jøden gik derefter på Fox fake News, og frasagde Danmark. Han er jo som jøde ikke Dansker, men israeler?

 5. Af Lis..... sørensen

  -

  De borgerlige tøsedrenge her, kan ikke sammenlignes med de socialistiske-kommunistiske frihedshelte fra anden verdenskrig. Det er som at sammenligne kartofler med æbler.

  Man må adskille skidt fra kanel..

 6. Af Lis..... sørensen

  -

  Hvis der var krig, ville de borgerlige nævnte her være de sidste man ville kæmpe med. Fødte kujoner hele bundtet. Ville stå50 km bag kampens hede og agere “nationalist”.

 7. Af Lis..... sørensen

  -

  De nævne politikere har også en ting tilfælles. Alle er troende. Ligesom Mehmet og modsat Danskerne. Altså de er ikke ægtedanskere.

  Viser at religion er ondt, forårsager krige og had.

 8. Af FinnSom vi så under besættelsen, Kommunisterne var forenet med Hit Bjerrehave

  -

  Som vi så under besættelsens første år Kommunisterne var forenet med Hitlertyskland, og de Konservative startede frihedskampen, og Danskerne var på Tysklands side indtil de allierede gik i land i Italien, som Børge Outze skrev, aldrig har et folk over nat skiftet så hurtigt side.
  Jeg personligt har været 7 år soldat, samt betalt skat i 55 år, samt aldrig været arbejdsløs.
  Jeg har endda været så flittig at min folkepension er beskåret, og dem som aldrig har været flittige får fuld folkepension, og hvem snyder hvem ?
  Nak & Æd. Finn Vig

 9. Af lis..... sørensen

  -

  Bjerrehave og ligesindet blå , marcheret rundt i nazi uniform til krigens sidste dage.

  Børge Outzes værker viser at DNSAP bestod kun af folk fra borgerlige partier. Ligesom nynazister i dag.

  Outze viste også hvorledes mange af de blå landsforrædere, siden blev samfundsspidser, borgerlige politikere, dommere, soldater mv.

 10. Af jan henrik wegener

  -

  I Danmark virker det som om mange har været for optaget af netop den nationale historie under den tyske besættelse 1940-45.

 11. Af Janus Mcmanus

  -

  Forherligelse af kommunisterne som modstandsfolk – skråt op!

  Under 2, Verdenskrig holdt de sig i ro efter ordre fra Moskva – kommunistiske lyddukker – indtil angrebspagten mellem Sovjet og Nazityskland blev brudt ved Hitlers angreb på Sovjet i juni 1941.

  Først fra 1942 kom kommunisterne med i modstandskampen – og de måtte affinde sig med, at skifte navn fra KOPA til BOPA (fra “kommunistiske partisaner” til “borgerlige partisaner), fordi nu lød ordren fra Moskva: Modstand mod tyskerne – men ingen våben eller støtte derfra!

  Og englændernes betingelse for at levere de nødvendige våben/sprængstoffer var navneskiftet! Våben er mærkværdigvis temmelig vigtige i en (væbnet) kamp!
  I hele krigens forløb var det ikke kommunisterne, der var talrigst repræsenteret i modstandskampen – og deres engagement gjaldt ikke Danmark som sådan, men Danmark som en del af hele det store kommunistiske paradis!

  Jeg har også selv aftjent min værnepligt under den efterfølgende “kolde krig” og været tilknyttet forsvaret som reserveofficer med rådighedspligt – i alt en 10-års periode. Og det var netop med henblik på at forhindre scenariet: Danmark som en kommunistisk lydstat under Sovjet!!

  Og som Finn Bjerrehave fremfører det, ja, så er det jo ikke gennem den beskårne folkepension, man mærker påskønnelse for at have været villig til aktivt at uddanne sig til en evt. konfrontation med fremmede aggressorer – heller ikke ved, at man har givet afkald på adskillige ting i tidens løb, men har opsparet til lidt egenpension!!!!!

  Konklusion: Det var sgu` nok kommunisterne, der alligevel vandt! Det er ikke Danmark eller dig selv, du skal ofre tiden på!
  Kun det store socialistiske/kommunistiske tag selv bord, Hvor snablen i så mange offentlige kasser som muligt vel er målet!

 12. Af j.. hans eN...

  -

  Hvis man spørger sig selv, hvor meget man er rede til at ofre for sit land, strander tanken hurtigt i en vis magelighed.
  Skriver SG.

  Den slags giver ingen mening længere.
  I dag hvor kyniske, løgnagtige og skruppelløse politikere sender småt begavede og enfoldige unge mænd ud i helt unødvendige krige imod lande som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark.
  I et underdanigt forsøg på at være USA til velbehag.

 13. Af Glenn Madsen

  -

  Modstandsfolkene i vore dage, dvs. dem der er villige til at risikere liv og lemmer, er de mennesker, der, omgivet af et langt om længe effektivt politikorps, og uden om en flok hylende voldelige fasistiske antifasister, demonstrerer for frihed og vor kultur og civilations beståen!

 14. Af j.. ha Nsen.

  -

  Pia Kjærsgaard, Naser Khader, Inger Støjberg, Kurt Westergaard, Flemming Rose og Lars Hedegaard er blandt dem, der lever under konstant beskyttelse
  Skriver SG.

  Ja, en sørgelig situation.
  Naturligvis skal ingen leve under politibeskyttelse, bare fordi at de er hadefulde og ansvarsløse demagoger, populister og hadprædikanter.

 15. Af Ole Jensen

  -

  Vi lever nu i et land hvor EU og den politiske “elite” er ligeglad med den danske befolkning og den enkelte danskers liv og velfærd. Man sender masser af milliarder af kroner ud af landet, man bruger årligt hundredvis af milliarder på indvandring og korrupte, vanvittige og utopiske projekter, men der “er ikke råd til” at behandle syge, voldsramte, trafikofre, hjemløse og gamle danskere ordentligt. Og de mere og mere skandaløse forhold i sundhedsvæsnet koster liv hver dag. Når ministre taler om effektivisering, reformer og forbedringer, handler det om nedskæringer og forringelser. Postvæsnet, forsvaret, nærpolitiet og meget mere er skåret ned til sokkeholderne. Snart får vi “svenske” tilstande. Den dårlige moral i toppen, partierne og medierne breder sig, og snart vil ingen kunne tale fædrelandets og civilisationens sag, uden at blive hånet og hetzet. Sådan gik det i Sverige, som nu er en galeanstalt og et rødt rædselskabinet hvor vold, kriminalitet, sygdom, mord og død ligger på lur overalt. Læs om Malmø osv.

 16. Af j. hanS en

  -

  Pia Kjærsgaard, Naser Khader, Inger Støjberg, Kurt Westergaard, Flemming Rose og Lars Hedegaard er blandt dem, der lever under konstant beskyttelse
  Skriver SG.

  Naturligvis skal Pia Kjærsgaard ikke chikaneres bare fordi hun har rettens ord for, at hun ofte udtaler sig racistisk.
  At Støjberg er en patologisk løgnhals som sender flygtninge hjem til forfølgelse og død, det skal hun naturligvis ikke forfølges for.
  Ej heller skal kvinde trueren Khader forfølges.

 17. Af jan ulrik friis

  -

  “Nu kan man jo ikke blot sammenligne frihedskæmperne dengang med islamkritikere i dag…”

  Det kan man faktiskt, ja det er præsist det man kan, kendte personligt flere disse frihedskæmpere fra dengang, naturligvist rigtige mænd af en helt anden støbning, men de onde år er nu tilbage, fjenden står i landet, elendigheden den onde ideologie er kommet ned over os, de danske militære styrker lokaliseret langt fra Danmark på Østfronten, dem ser vi aldrig mere til, vores frihedskamp er nu vigtigere end nogensinde, sig ikke at frihedskæmperne fra dengang fra de onde år alle har levet forgæves?

  I pladderhumanisme i landsforrædderi forærer vores folkvalgte nu Danmark bort til den fremmede den onde islamiske ideologie, det danske folk er blevet voldsomt nedprioriteret til den laveste kaste i vores eget land, vi danske står nu til at miste alt i dette ondt islamisk multi-kulti helvede, der er derfor igen om noget brug for rigtige danske mænd!

  Med Ejner Ole Mosolff ord har vi danske intet tilbage at frygte? “….. vi møder hinanden efter Døden……….”

  Gud bevare Danmark.

 18. Af Finn Bjerrehave

  -

  Lis Sørensen, du er måske det mest u-behagelige menneske der har kommenteret et indlæg fra Finn vig, og aldrig har en person været så historieløs.
  Nak & Æd tosser. Finn Vig

 19. Af j. hans En

  -

  Hvor meget vil du ofre?
  Skriver SG.
  Under Anden Verdenskrig ville danskerne intet ofre.
  Hele højrefløjen samarbejdede med nazisterne. Og berigede sig.

  Kun nogle få frihedskæmpere satte livet på spil.
  Søfolkede var dem som stod for den største indsats.
  Næsten to tusinde af dem døde under krigen.
  Deres indsats blev aldrig påskønnet.

 20. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “I Danmark virker det som om mange har været for optaget af netop den nationale historie under den tyske besættelse 1940-45.”

  Jeg læste for et par år siden, at analyser af unges Google-søgninger viste, at mange af dem betvivler, at holocaust overhovedet fandt sted – sådan var det bestemt ikke, da jeg var folkeskoleelev i halvfjerdserne.

  Mon ikke, der er flere antidemokratiske antisemitter i Danmark nu, end der var under den nazistiske besættelse?

  Syngoger, jødiske skoler og jødiske institutioner må leve under politibeskyttelse, på grund af den vedvarende terrortrussel fra herboende, muslimske antisemitter.

  I Malmø har de muslimske antisemitter stort set fordrevet byens jøder.

 21. Af Niels Juul Hansen

  -

  @ FINNSOM VI SÅ UNDER BESÆTTELSEN, KOMMUNISTERNE VAR FORENET MED HIT BJERREHAVE

  “… og de Konservative startede frihedskampen..”.

  Hvis det var tilfældet – at de Konservative var de toneangivende i modstandskampen – hvorfor var det så kommunisterne, der blev ulovligt interneret under besættelsen, mens de Konservative var en del af samarbejdspolitikken? Kunne det være deres forkærlighed for ridestøvler og skråremme?

  Ovennævnte er ikke en undskyldning for danske kommunisters tilbageholdenhed i begyndelsen af 2. verdenkrig p.g.a. af Hitlers og Stalins pagt.

 22. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Hele højrefløjen samarbejdede med nazisterne. ”

  Det var dengang.

  Nu er det som bekendt de småborgerlige kystbanesocialister på den yderste venstrefløj, der beskytter vor tids antidemokratiske antisemitter, der myrder jøder, J. Hansen.

 23. Af Niels Juul Hansen

  -

  @ JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN

  Det er fuldstændig uacceptabelt at jøder bliver overfaldet og har behov for politibeskyttelse, både herhjemme og andre steder i Europa.

  De har været forfulgt i Europa i mange hundrede år, og antisemitismen grimme, racistiske ansigt dukker desværre stadig op især i ultrakonservative kredse (neonazisterne og ‘white surpremacy’).

  Oven i det bliver de udsat for overfald af antizionistiske, muslimske arabere, der gør dem til ’syndebukke’ ‘ i forbindelse med konflikten mellem Israel og Palæstina.

  Lad os håbe, at Trumps udspil m.h.t. Jerusalem ikke forværrer situationen. Den er slem nok som den er.

 24. Af Lis.... sørensen

  -

  jødernes beskyttelse skal naturligvis fjernes.
  De er rige og har råd til at betale for det selv.

  Samme med glæder, Pia mv. De må flytte sammen i et kollektiv og splejse til beskyttelse.

  Det bedste ville være hvis jøderne tog til Palæstina som Netanyahu har forslået dem. Alt for dyre og tabsgivende at have i dk. Især koster de danskerne på deres manipuleringer for Israel i medierne. De arbejder i stor flok der. Især i B og Politiken. Ofte chefredaktør som krasnikken der støtter spædbarnstortur.

 25. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Jeg er parat til at ofre en del tid på, at lære børn og unge, om den vigtigste lektie fra Anden Verdenskrig; de nazistiske udryddelseslejre – for dét har de åbenbart brug for.

  Uddrag fra “Flere børn og unge tvivler på holocaust” af Morten Mikkelsen, KD 23. januar 2010:

  ” Vi hører stadig oftere fra lærere, at de har haft oplevelser med elever, som anfægtede, at holocaust overhovedet har fundet sted, eller udfordrede lærerne på, om omfanget af folkedrabet var så stort, som der står i skole- bøgerne, siger Tine Brøndum”

  “For eksempel havde jeg en elev i 7. klasse, som fortalte, at hun havde fundet ud af, at Anne Frank slet ikke havde eksisteret, siger hun.”…

 26. Af Lis.... sørensen

  -

  I dag eksistere anti-semitisme kun blandt højrefløjen .Såsom jsr-lemchen. Især sigtet på palæstinensere og andre semitter i Mellemøsten.

 27. Af Lis.... sørensen

  -

  jøder har ofte påtaget sig ofrerollen for medlidenhed. Samtidig med at de var pengeudlånere, krigsforbrydere . Samme med højrefløjen? Derfor de to grupper kommer så godt ud af det sammen.

  At ofre noget for sine medmennesker er tit en by i Rusland for disse. Forsøg fx at få penge ud af disse to grupper til hjemløse til mad? Helt umuligt næsten.

 28. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  De fundamentalistiske islamister, der er imod demokrati, og som er glødende antisemitter tilhører selvfølgelig per definition den alleryderste højrefløj.

  Det største højreradikale parti i Tyskland er, ifølge det tyske Forfatningsværn, De Grå Ulve, der både er stærkt tyrkisk-nationalistisk og islamistisk.

  De Grå Ulve i Tyrkiet er med i det tyrkiske Stay Behind-netværk, og er blevet anvendt af den dybe stat i Tyrkiet til, at tæve og myrde venstreorienterede tyrkere og kurdere.

  Det var iøvrigt et medlem af De Grå Ulve i Tyrkiet, der skød pave Johannes Paul II.

 29. Af Lis.... sørensen

  -

  Det er vigtigt at lære børn og unge om Israels krigsforbrydelser, og deres udryddelseslejren i Gaza og vest bank såvel som måden de spiller offerrollen på i pressen mv..

 30. Af B. Mortensen

  -

  At sammenligne de omtalte personer ( Pia Kjærsgaard, Naser Khader, Inger Støjberg, Kurt Westergaard, Flemming Rose og Lars Hedegaard ) med modstandskampens ofre i Danmark under besættelsen, finder jeg direkte usmagelig….

  Som tiderne skifter…
  Krigen havde ikke været slut i mange måneder før man beskyldte de tidligere modstands folk for, at være mordere p.g.a. stikker…. Eller være 5 kolonne for den røde hær.
  De der blev officerer i hæren blev frosset ud.
  o.s.v.

 31. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Hvilke udryddelseslejre?

  De israelske jøder har aldrig oprettet udryddelseslejre. Det er en grov overdrivelse, der kun har til formål, at dæmonisere de israelske jøder.

  De eneste, der har haft planer om, at oprette en udryddelseslejr i området, var nazisterne, der lovede deres nære allierede, Stormuftien af Jerusalem, at de ville bygge udryddelseslejre ved Hebron, til de jøder, der havde boet i området i umindelige tider.

  Når dét er konstateret, så må det også siges, at de libanesiske falangisters massakre i de palæstinensiske flygtningelejre, Sabra og Shatila, selvfølgelig er en uhyrlig skandale, som Israel har skylden for.

  Formålet med massakrene var, at stoppe den terror, der udgik fra disse, palæstinensiske flygtningelejre, ikke blot at udrydde palæstinensere, men der er stadigt tale om en meget grov forbrydelse.

 32. Af Jesper Lund

  -

  Jeg synes, at SG håner danske frihedskæmpere, der kæmpede mod den tyske besættelsesmagt, at sammenligne dem de nævnte personer, som idag pga. deres ytringer og holdninger nu må leve under konstant politibeskyttelse.

  Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt at personer pga. deres ytringer og holdninger nu må leve under konstant politibeskyttelse, men det gør dem ikke til “frihedskæmpere”. De kæmper f.eks. ikke min kamp.

  At Kurt Westergaard må leve under konstant politibeskyttelse pga. en uskyldig vittighedstegning, er fuldstændig grotesk.

 33. Af Jesper Lund

  -

  …sammenligne dem de nævnte personer…->…sammenligne dem med de nævnte personer…

 34. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Ytringsfriheden var, og er, under stærkt pres – og derfor var karikaturtegningerne også en frihedskamp.

  Ytringsfriheden er den vigtigste menneskerettighed, for hvis man ikke har ret til, at ytre sig frit, så kan man jo heller ikke afsløre krænkelser af nogle af de andre menneskerettigheder.

  Det undrer mig desværre ikke, at de østtyske ungkommunisters tidligere “Sekretær for agitation og propaganda”, Angela Merkel, har så svært ved at forstå værdien af ytringsfrihed.

  For agitation og propaganda er jo statslig ensvejskommunikation, fra kommisærerne til borgerne, der bare har at makke ret og klappe i, især, hvis de er uenige i ledelsens uansvarlige dispositioner.

 35. Af Jesper Lund

  -

  Vil nationalkonservative nu også forsøge at kapre begrebet frihedskamp på samme måde, som har forsøgt at kapre begrebet danskhed?

  Hvis det lykkes, er begrebet frihedskamp ødelagt ligesom danskhed.

 36. Af hr..j. h..

  -

  AF JESP ER LUND – 22. JANUAR 2018 13:30
  “Jeg synes, at SG håner danske frihedskæmpere, der kæmpede mod den tyske besættelsesmagt, at sammenligne dem de nævnte personer, som idag pga. deres ytringer og holdninger nu må leve under konstant politibeskyttelse.”

  De populistiske hadprædikanter som agerer bloggere i Berlingske er helt uden virklighedsfornemmelse-
  De har som oftest begge fødder solidt plantet højt oppe i den blå luft.
  Som Pundik anfører, så kan den danske højrefløj kun hade en befolkningsgruppe af gangen.
  Indtil 1943 var jøderne målet for højrefløjens had.
  Siden 2001 har det været muslimernes tur.

 37. Af j... ha NSen..

  -

  AF JESPER LU ND – 22. JANUAR 2018 13:30

  De populistiske hadprædikanter som florerer som bloggere i Berlingske er helt uden virklighedsfornemmelse-
  De har som oftest begge fødder solidt plantet højt oppe i den blå luft.
  Som Pundik anfører, så kan den danske højrefløj kun hade en befolkningsgruppe af gangen.
  Indtil 1943 var jøderne målet for højrefløjens had.
  Siden 2001 har det været muslimernes tur.

 38. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Hvis du vil “generobre” begrebet frihedskamp, så kunne du – og andre venstreorienterede, jo begynde, at forsvare de helt nødvendige frihedsrettigheder, når de bliver truet af af antidemokratiske, højreradikale terrorister…

  Men heldigvis så er der stadig en del modige, demokratisk anlagte venstreorienterede, der forsvarer ytringsfriheden, selvom mange andre venstreorieerede ikke forstår hvor vigtig ytringsfriheden er -også for dem.

  Men det var jo også kun et mindretal på venstrefløjen, der tog fuldstændigt afstand, fra de kommunistiske diktaturer i Østeuropa – f.eks. Østtyskland, hvor Merkel indledte sin politiske karrirere, som Sekretær for agitation og propaganda i det østtyske kommunistpartis ungdomsafdeling…

  Frihedkampen mod nazismen var skam en national frihedskamp – formålet var, at befri Danmark, fra den tyske besættelsesmagt.

  Det er ironisk, at det tidligere lykkedes for kommunisterne at fremstå, som om de alle var modtandsfolk under Anden Verdenskrig, for kommunisternes lykkeland, Rusland, var allieret med Nazi-Tyskland i starten af krigen, og de kæmpede heller ikke for Danmarks frihed, men for, at vi blev underlagt et andet diktatur – det sovjetiske.

 39. Af ole jensen

  -

  EU og diverse andre foretagender er nu i gang med at betegne enhver form for kritik af politikere og partier som “fake news”, racisme og statsfjendtlig virksomhed. Danmark er dog stadig lidt bagefter Sverige, som på få år er blevet forvandlet til en feministisk, pladderhumanistisk og rødfascistisk galeanstalt. De skinhellige “humanisters” endlösung er ikke langt væk. Den vil bestå i at Sverige islamiseres og svenskerne fordrives eller udryddes.

 40. Af Kristoffer Hansen

  -

  Hvad med almindelige borgere som ikke er over privilegerede med sikkerhedsvagter. Vi bliver bare ladt i stikken af landets landsforrædere. Jeg går ind for at genindføre dødsstraffen hurtigst muligt. Er 100% terrorist racist. Og har ikke ville støtte møgsvinene i årtier. Men alt er total ligegyldigt het i ZULU.DK

 41. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Det er stadig jøderne, der er må for den yderste højrefløjs angreb – den islamistiske højrefløjs angreb.

  De islamofascister, der myrder jøder, og som bekæmper helt basale menneskerettigheder med terror, udgør den yderste højrefløj i Danmark. Buksemarius er så at sige udskiftet med Bukseali, men jødehadet er det samme, og nu støtter store dele af venstrefløjen de højreradikale antisemitter mod enhver kritik.

 42. Af Kristoffer Hansen

  -

  Send alle nynazisterne (muslimer) hjem. Hjem til deres dødsstraffe og evige hellige Islam krig. Terrorister er og bliver aldrig danskere. FØJ FOR SATAN!

 43. Af Kristoffer Hansen

  -

  Islamister gør os til racister. Hvis vi vil have henrettet terrorister her i lortehullet.

 44. Af Kristoffer Hansen

  -

  Det er da også en SUPER RACIST der har fundet på ordet islamofob. Jeg er terroristofob, og kan ikke holde stanken ud meget mere. Genindfør dødsstraffen lige nu.

 45. Af Kristoffer Hansen

  -

  Muslimer har lært af alle Hitlers fejl. Og de suspekte slappik tysker luddere elsker blasfemien. Danmark er allerede et dybt lortehul…

 46. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Det er muligt, at du er en højreradikal racist, Kristoffer Hansen – det ved du bedst selv.

  Men dét er jeg mildest talt ikke!

  Islamister er også racister, hvis de hader jøder, og de er højreradikale, fordi er imod demokrati og menneskerettigheder, som de også bekæmper med terror.

  Det er faktisk islamisternes antisemitisme, der er det værste ved dem. Derefter kommer deres kamp mod basale menneskerettigheder, samt deres foragt for demokratiet.

  Anders Behring Breivik forslog rent faktisk en midlertidig alliance, mellem sine egne tilhængere, og de islamistiske fundamentalister, i sit manifest.

 47. Af J.anus MCM.anus

  -

  Helt enig med Kristoffer.

 48. Af Niels Juul Hansen

  -

  @JAKOB SCHMIDT RASMUSSEN

  ” nu støtter store dele af venstrefløjen de højreradikale antisemitter mod enhver kritik.”

  Hvilke partier på venstrefløjen herhjemme støtter højreradikale nationalister og racister (Jean-Marie Le pen og ‘white surpremacists’ og neonazister i USA ?

  Jeg kender ingen partier, der støtter den vold, der bliver begået imod jøder af muslimer herhjemme.

  At den danske regering med et stort flertal af folketinget bag sig – sammen med alle andre vestlige lande (minus Trump) fordømmer de overtrædelser af menneskerettigheder, Israel begår, har intet med antisemitisme at gøre. Der er også mange jøder i Israel, der mener at Israels politik er yderst kritisabel.

 49. Af Flemming Lau

  -

  Det tjener Sørine Gotfredsen til ære at hun fremhæver de af vores politikere og meningsdannere der lever under politibeskyttelse, især når ikke ret mange gør det. Man skal gøre sig helt klart at ytringsfriheden er under et enormt press fra den universelle røde Eurokommunismes side af. Stasi Merkel har etableret East Stratcom. Hun har fået skabt det juridiske grundlag, så medier kan dømmes 500 000 mio i bøde, ved “Islamofobiske og racistiske” udtalelser. Og britterne går foran med forvirringen og har erklæret Hatespeech for Hatecrime i stedet for at skille skæg og snot for sig. Hvis en pige i London melder en pakistansk muslim for voldtægt, bliver hun selv dømt, ikke for hatespeech men hatecrime, selv om hun blot siger sandheden. EU har barslet med yderligere restriktioner for at give Europas befolkninger den globale mundkurv på. I stedet for at stå vagt om ytringsfriheden, og botanisere den, straffes man, fordi “replacement” forsøget skal lykkedes for enhver pris. Det første der altid ryger i krigen mod nationalstaternes befolkninger er ytrings-friheden og det er et sikkert tegn på fascisme. Havde man egentligt regnet med andet med Stazi Merkel ved roret…? Vi burde have lært lektien..!

 50. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE – 22. JANUAR 2018 08:48

  Jeg er langt hen ad vejen enig med dig.

  JANUS MCMANUS – 22. JANUAR 2018 10:42

  Bortset fra Churchill-klubben bestående af kathedralskoledrenge fra Aalborg var kommunisterne de første til at gå aktivt til modstand.

  Vi blå kom haltende bagefter, må vi med skam erkende.

  At kommunisterne havde håbet på et andet udfald af slutfasen i maj ’45 er givet.

  Kan vi ikke slå et slag for at faget Historie igen kommer i forreste række i folkeskolen – og som et “persefag”? Eller er det forbudt i globaliseringens uhellige navn? 🙁

  Ikke mindst perioderne 1650-1700 (muslimernes hærgen på Balkan) og 1914-1989 (prøjsernes og russernes hærgen) er væsentlige.

 51. Af Flemming Lau

  -

  Der skal ikke botanisere men revitaliseres!

 52. Af j.. ha Nsen

  -

  Højreekstremisterne, nazisterne og ultranationalisterne her på bloggen vejrer morgenluft.
  De har fundet nye fjendebilleder.
  Tidligere var det jøderne.
  Nu er det så muslimerne som højreekstremisterne ser som deres mål.
  Højrefløjens nazister og buksemariusser løfter i flok på disse blogs.
  Skulder ved skulder kan de jo ikke stå.
  Men de store gemytlige maver kan disse højreekstremister presse sammen.

 53. Af j.. ha NSEn..

  -

  AF NIELS LARS EN – 22. JANUAR 2018 15:38
  “Vi blå kom haltende bagefter, må vi med skam erkende.”

  Højrefløjen kom først på banen i 1943, da Sovjet havde afgjort krigen ved Stalingrad.
  Da fik højrefløjen kolde fødder.

 54. Af Flemming Lau

  -

  Historie.
  Churchill gruppen ’40-’42. Ringen og Dansk samling fra ’41. Sidstnævnte udførte sabotage. Kopa senere BOPA ’42 og Holger Danske sabotage i løbet ’43. Hjælpe indsatsen for jøder på flugt fra 40 000 fra den jævne danske befolkning. Hjælp til nedskudte allierede flyvere, landets præstegårde. Tab 9 april 1940 16, og 20 sårede.
  Krigssejlere ca 2000. KZ lejre modstandsfolk 240, politifolk 80, jøder 43, grænsevagter 41, kommunister 22.

 55. Af lyDia. kYst

  -

  AF JANUS MCMANUS – 22. JANUAR 2018 10:42

  J anus MCM anus.
  Er personen med kunstner navnet Janus MCManus anal fikseret?
  På drenge.
  Ingen i Danmark hedder Janus MCManus.
  I Patthaya måske.

 56. Af j.. haNs en

  -

  Igen.
  Højrefløjen tilgiver aldrig, at Sovjet befriede Europa fra nazityskland.
  I Europa har vi stort set haft fred siden Anden Verdenskrig.
  Især takket være EU.
  Men nu mener højrefløjen så, at tiden er inde til at prøve igen. Som 1933-1945.
  Nationalismen og fascismen er igen på vej frem.
  Denne gang vejrer de dog ikke mod syd.
  Takket være Merkel.

 57. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jo længere tid, der går med en fortsat utilpasset mellemøstlig indvandring, jo hårdere er en stat nødt til at gribe ind overfor disse ofte unge menneskers misforståede macho-virke, som de har fra deres familiers hjemlande.

  Det hører ingen steder hjemme på vore breddegrader.

  Og skal mennesker, der ytrer sig have 24/7 beskyttelse, så skal vedkommende familier sendes ud af landet, prompte. Kommer det fra diverse islamiske udlande, så skal staten gribe hårdt ind overfor sådant.

 58. Af Rikke Nielsen

  -

  “At være en lille ting, der forsøger at bevare noget større, og lad os aldrig glemme, at vi jo ikke mistænker frihedskæmperne for mest at ville sig selv.”

  Der er ikke meget ydmyghed over de personager, du forsøger at ophøje til frihedskæmpere i nyere tid.

 59. Af j.. haNs En.

  -

  AF RIKKE NIEL SEN – 22. JANUAR 2018 17:02

  Enig.
  En Støjberg som er en patologisk løgnhals som fylder folketinget med løgn den ene gang efter den anden.
  Folketingets formand har rettens ord for, at hun er racist.
  Khader truer kvinder med, at han vil offentliggøre private billeder af kvinder.

  Det er nogle kønne “frihedskæmpere”, som Sørine Godfredsen skriver om.
  Hun besudler faktisk mindet om frihedskæmperne og søfolkene fra Anden Verdenskrig.

 60. Af Lis... Sørensen

  -

  Vi ser at nynazisten bjerrehave er fremme igen?

  Naturligvis bruger Israel udryddelseslejren. under sidste Gaza krig lemlæstet og dræbte jøderne 15.000 civile kvinder og børn der. Såvel som ødelagde alt infrastruktur. Hospitaler ødelagde disse fascister målrettet. Endte med 30.000 ca flere døde pga. manglende hospitaler, mad mv. fx protein mangel da israefascisterne også forbød dem at fiske ud for eget land.

 61. Af Kristoffer Hansen

  -

  Nazislam terror racisme er skyld i fejlslagen integration fra resten af verden. FRI os fra terrorist organisation Islam. Terrorister bliver aldrig danskere. Det ender kun med at Lortehullet bliver drone-bombet af landkortet. Gør noget!

 62. Af Lis... Sørensen

  -

  Der skal lukkes ned for religiøse indvandrer til Danmark.

  Især jødisk tilflytning skal stoppe, da den er det mest omkostningstunge i kriminalitet. Medie manipulering, beskyttelse, penge kriminalitet , frimurer og spædbarnstortur.

  Danmark skal være et ateisk land, bygget på flertallets dyder her. Også Scientology skal forbydes, som Jehovas vidner.

 63. Af Jesper Lund

  -

  Jakob Schmidt Rasmussen

  “…, at forsvare de helt nødvendige frihedsrettigheder, når de bliver truet af af antidemokratiske, højreradikale terrorister…”

  Lige nu er frihedsrettigheden at gå klædt, som man vil, truet af den nuværende regering+DF ved deres varslede lov om et generelt maskeringsforbud. Denne lov er også et angreb på ytringsfrihed, da klæder også er en måde at ytre sig på.

  Denne lov er jeg imod. Mon alle Sørines “frihedkæmpere” er imod denne lov? Pia Kjærsgaard, Naser Khader og Inger Støjberg er det i hvert fald ikke.

 64. Af Flemming Lau

  -

  Det er ren komik at høre” børn” af den ateistiske kommunisme, fremsætte div uverderhæftige antisemittiske, antidemokratiske og antinationale ytringer. Her oser af svovl! Har man mons tro haft besøg af Chavez’ …?

 65. Af j.. hanS en

  -

  Svovl?
  Savner han lugten i nazisternes udryddelseslejre?
  Det gør de tidligere fanger ikke.

 66. Af J Hansen

  -

  Lau med flere kan åbenbart ikke tåle velargumenterede, historisk korrekte og balancerede indlæg som dem jeg og Søre nse n beriger bloggene med.
  Vi er de eneste der giver lidt modvægt.
  Til dem der hylder Danmarks myrderier af millioner og atter millioner af ubevæbnede kvinder og børn.
  Danmark er skyld i den internationale flygtningekrise.
  Indse det nu i satans fascister!

 67. Af j.. haNse n

  -

  “AF J HANS EN – 22. JANUAR 2018 19:16”

  Så er nazisten pædoKim Olse n på banen med indlæg i mit navn.
  En ynkelig lille køter.

 68. Af Aksel Eriksen

  -

  Kan ingen stoppe den debile litekasse det er tydeligvis et beruset kvindemenneske sansynligvis en lebbe fra Enhedslisten eller SF

 69. Af Orla Guude

  -

  Enig med den statsautoriserede ukritiske revisor Aksel Eriksen.

 70. Af Niels Larsen

  -

  J.. HANS EN – 22. JANUAR 2018 16:53

  Fik du ikke læst http://historienet.dk/teknik/vaaben/vaaben-under-2-verdenskrig/hvor-meget-krigsmateriel-fik-sovjetunionen

 71. Af j.. haNs en

  -

  AF NIELS LARSE N – 22. JANUAR 2018 20:25

  Jo tak. Det har jeg også læst. Ligesom meget andet.
  Det var en billig måde, at yde lidt hjælp til Sovjet.
  Efter forræderiet i Munchen.
  Storbritanien og Frankrig håbede jo på, at Sovjet og Tyskland ville forbløde i en krig imod hinanden.
  Derfor kom invasionen i Normandiet da heller ikke, før Sovjet havde nedkæmpet nazityskland.
  Under invasionen i Frankrig opholdte kun ca. fem til ti procent af de tyske styrker sig på Vestfronten.
  Havde der været flere, så ville invasionen aldrig være lykkes.

 72. Af Flemming Lau

  -

  De kan altså være “charmerende” de kære kommunister, når det stikker den. Men at der kun er 2 der siges at stå op imod de nationalkonservative her hos” tanten,” er måske lige at være lidt for selvhævdende på bekostning af andre. Det er ikke pænt!
  Meget nonsens er væltet ud her på bloggen. Lige fra at Folketingets formand er dømt for at være Racist, til at de vestlige allierede ved invasionen på D-dagen kun bandt 5-10% af de tyske styrker. Det morsomt al den stund at tyskerne havde 105 div mod vest og 184 div mod øst. Men endnu engang, godt forsøgt!

 73. Af Janus Mcmanus

  -

  Kommunisterne her – charmerende? Sn..d….. – med deres evindelige forfalskninger!!

 74. Af j.. haNs en

  -

  AF J.ANUS MCM.ANUS – 22. JANUAR 2018 22:09

  De eneste som indtil videre har indsat forfalskninger.
  Det er nazisten Kim Olse n.
  Ham og J anus MCM anus skal nok til Thailand sammen.
  De er jo ligesom lidt uadskildige.

 75. Af Kristoffer Hansen

  -

  Genindfør dødsstraffen lige nu. Der skal ryddes op i lortehullet ZULU.DK som styres af Nazi-islamister og deres suspekte slappik tysker luddere. FRI os fra satans bøssepik kultur og terrorist organisationen Islam.

 76. Af Helge Nørager

  -

  Det er mit gæt at oftere og oftere, stort set i takt med at de som levede dengang og deltog forsvinder.
  Vil nutiden misbruge deres indsats i diverse mere eller mindre heldige sammenhænge.

  For hvem er Tysken i dag ?.
  Islam ?.
  ‘Er dem som i dag begår vold, i slemme tilfælde som sydpå mordbrande, eller bare afbrændinger af moskere, nu helte for de kæmper i mod dem som er Tysken i dag. ?

  Sjældent har jeg læst en så modbydelig kobling mellem dem som gav alt i kampen mod Tysken, også den voksende politiske kamp mod Islam.
  Dette indlæg af præsten, kan jo af svage sjæle læses som en opfordring til at starte en voldelig kamp den dag i dag.
  Og det er jo tydeligt at hun vil betragte disse gerninger som heltedåde.
  Føj jeg brækker mig.
  Over den historie løshed der spreder sig, samt at flere og flere opfører sig som “De sidste dages helte”.
  Men den henvisning fatter skribent nok ikke,

 77. Af niels peter lemche

  -

  Helge Nørager, er det Sørines indlæg, du svarer på, eller er det dine egne fobier, du taler med? Er det Sørines hensigter med sit indlæg, du imødegår, eller er det din læsning af Sørines indlæg, der inspirerer dig til at skrive dit ikke særlig kloge indlæg? Eller er det bare din almindelige antiklerikalisme, der er inspiration for dit ikke særlig relevante, men snarere hadfyldte indlæg frem??

 78. Af j.. haNs en

  -

  AF HELGE NØRAGER – 23. JANUAR 2018 07:28

  Enig.
  Sørine Godfredsen besudler mindet over de søfolk og frihedskæmpere som mistede livet under Anden Verdenskrig.
  I kampen imod nazityskland.
  Efter at Anden Verdenskrig var afgjort ved Stalingrad kom der også enkelte borgerlige modstandere af nazismen på banen.

 79. Af Henning Svendsen

  -

  De ville mest sig selv :-og det er da fuldstændig rigtig-med en seksløber i hånden rendte de rundt og spillede Gud og det er sørgelig at vi ikke kan finde nogen der rager lidt højere op
  Og hhvem vil i dag ofre deres liv for et Danmark hvor halvdelen af landet er solgt til Stanglakris Og den anden halvdel er idioter
  Så frihedskæmperne i dag er også bare kræmmersjæle der mest vil sig selv og DF går i spidsen

 80. Af M Jørgensen

  -

  En Lærke lettede- sangen om frihedsfølelse og eftertænksomhed.
  Eftertænksomheden kommer i 3 vers-

  Vi mindes stille de tapre døde
  Hvis navne lever i Danmarks navn
  Og takken søger til dem , der segned’,
  Og dem der sidder tungt med savn.
  Gud trøste dem, der har lidt og stridt
  Til det blev forår og Danmark frit.
  Ja, Danmark frit.

  Det var i 1945 efter befrielsen.
  At lave en kobling med det der skete dengang , og så den situation idag hvor der er personer der må leve under beskyttelse på grund af deres holdninger.
  Er vel nok at stramme den lige lovligt meget.

 81. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  I Danmark bør alle kunne færdes uden at frygte for deres liv og lemmer. Alle de nævnte personer og mange andre, der må leve under politibeskyttelse. Jeg ser dog ingen af de nævnte personer som frihedskæmpere. Naser Khader har dristet sig til at kritisere trosfæller og er måske den eneste, der har turdet gå op imod dem, der er rabiate. Nogle af vores muslimske indbyggere må lære, at mennesker der kritiserer dem ikke skal tages af dage, men kritiseres verbalt og kritiseres med rammende humor. Mange af dem er ikke vokset op med demokratisk sindelag. Det må de så lære, hvis de vil være her.

  Kender I det nye parti JFK21, eller retter sagt Jorden Frihed Kundskab. Stifteren af partiet hedder Mads Palsvig og er ca. 52 år. Han siges at være uddannet jurist og finansøkonom. Han har handlet for mange store aktører i udlandet i 20 år, men blev lige pludselig fyret i 2012 og er person non grata i finansverdenen efterfølgende. Det vides ikke hvorfor. JFK mener at “halvdelen af befolkningen lider af kognitiv dissonans eller med andre ord Stockholmssyndromet”.

  Stifteren har forklaret, at de er mere til højre end Liberal Alliance. Dog kan nogle af deres forslag ligge til venstre for Enhedslisten. De bryder sig ikke om indvandrere, især ikke mænd fra Afrika og Mellemøsten, de bryder sig heller ikke om logebrødre og jøder. Stifteren beundrer Gaddafi og bryder sig ikke om G.Soros. De rubrificerer diverse kendte personer, som pædofile, landsforæddere, krigsforbrydere, kleptokrater, danske politikere som logeaffald og meget meget andet. Partiet bryder sig ikke om pengekriminelle, jøder, afrikanere, logebrødre og meget andet. Stifteren har i øvrigt foreslået en finanspolitik for Island, har jeg læs på nettet. Det er som om jeg har hørt dette før på bloggen. Når en person ikke har boet i sit hjemland i en stor del af livet bliver sproget også til dels amputeret. Gå ikke ind på hjemmesiderne og LinkedIn med mindre I har en god virsbeskyttelse og brandvæg. Der kommer advarsler.

 82. Af Kim Olse n

  -

  Til lirekassemanden Hassan.
  Jeg deltager ikke aktivt på Berlingskes blogge, så lad venligst være med at inddrage mig, når du føler der er behov for lidt ekstra provokationer.
  Hold dig til dialogen med dig selv og din dresserede abe.

 83. Af j.. haNS en

  -

  AF KIM OLSE N – 23. JANUAR 2018 11:05

  Så er den nazist pædoKim Ols en på banen med racistiske indlæg.
  Han er nok i Pathaya sammen med J anus MCM anus.
  Foruroligende at Kim 0 hele tiden tænker på den slags. Så meget at det indgår i hans navne.

 84. Af lis.... sørensen

  -

  JH,

  Ja, pædoKIM og PædoAxel har travlt med at opildne til fri pæd.ofili, og skrive i andres navne.

 85. Af lis.... sørensen

  -

  JH,

  Mc-anus er naturligvis samme person som psyKO, ja.

  Ko skriver kun i Aviserne, når nogen tilfældigvis kritisere børneporno-børnemisbrug. Emnet diskuteret interessere ham aldirg. Kun børnemisbrug, og dens frigivelse. Han har i mange år kæmpet i landet, for at landets bøsser kan samle udledsaget flygtningedrenge op ved grænsen og udvælge dem der. Som han siger, jeg betaler 3o% af min kontanthjælp i skat, og er min rettighed. Har også nævnt at han stemmer på DF pga. af samme.

 86. Af lis.... sørensen

  -

  JH,

  Mc-anus-KO, har bla. skrevet at den seksuselle lavalder skal ned på 6 måneder i alder?

 87. Af j.. ha Nsen

  -

  AF LIS…. SØRENSEN – 23. JANUAR 2018 13:17
  “Mc-anus er naturligvis samme person som psyKO, ja.”

  Naturligvis.
  Og uhyggeligt at han fletter anus og lignende i i hans falske navne.
  Manden er en gennemført psykopat.

 88. Af Janus Mcmanus

  -

  Så har den barnlige vulgaritet igen vundet på en blog. Bliv dog voksne!

 89. Af W. Mortensen

  -

  Kurt Westergaard
  Var det ikke ham der efterlod sit barnebarn og selv flygtede ind i sit panikrum…
  Så vidt jeg husker var de personer der angreb Hedegaard og Westergaard psykisk syge og havde søgt lægehjælp, men fik den ikke.
  Personen der angreb synagogen havde også søgt lægehjælp, han gik forgæves og resultatet blev et dødsfald.

 90. Af Kristoffer Hansen

  -

  Muslimer er terrorister og skyld i fejlslagen integration fra resten af verden. Muslimerne er de eneste som hverken kan eller vil leve i et multikulturelt samfund. Hjælp danskere, udlændinge, og integrationen, genindfør dødsstraffen i fædre landet. Og gør menneskerettighederne til menneskerettigheder. Ikke KUN Islam terroristers rettigheder. Gør noget!

 91. Af jan ulrik friis

  -

  Harald har ret at det er helt uakseptabelt at danske må leve under politibeskyttelse, allright for nogle få dage indtil problemet er lokaliseret og elimineret, problemet er for længst lokaliseret: horder af islamiske røverbander fra Afrika og Mellemøsten det islamiske folk der fra start i brud med konventionen opholder sig ulovligt i Danmark, mere fornuft i at fra dag 1 kaste islamisterne den onde ideologie ud af landet, og det kan ikke gå hurtigt nok!

  L økke lovede i sin nytårstale 2010 at se på problemet, resultatet af L økkes passivitet ser vi nu, islamisterne er ansvarlige for over 99% den den vold og terror der nu hærger landet, og samtlige dødstrusler!

  “Berigelsen” godhedsindustriens islamiske vandvidsprojekt og guldkalv, regulær udplyndring af landet, vil kræve samlige danske skal under politibeskyttelse hvad er umuligt og vil bringe Danmark det danske folke til tiggerstaven, enderesultat og billigste løsning bliver at vi alle skal dø!

  Regeringen går den helt forkerte vej, har nedprioriterer det danske folk, lagt os danske ud som kanonføde for islamisk jihad, regeringen ved flerkonerri og indavl gjort islamisterne til Herrerfolket på dansk jord, med de udvidede de fordelagtige rettigheder!

  Vi danske må nu leve i angst i frygt for vores eget og vores kæres liv, dette er helt uakseptabelt på dansk jord, dette er ikke islamistan men det rene vanvid at islamisterne overhovedet opholder sig i Danmark, “berigelsesprojektet” = sindssyge i ordert fulde forstand, når dagen at islamisterne forsvinder, forsvinder nemlig alle vores problemer sammen med islam, så “kære” islamister “kære” godhedsindustri forlad venligst Danmark promte, og kom aldrig, kom aldrig nogensinder tilbage hertil Danmark igen, tak!!!

 92. Af j.. hans En

  -

  AF JANUS MCMANUS – 23. JANUAR 2018 15:00

  Kim Olse n/J anus MC anus kunne jo stoppe med de racistiske indlæg.
  Og han kunne stoppe med at skrive i andres navne.

 93. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  For alle andre, end Uffe Elleman, er det oplagt at sammenligne Cataloniens situation, med dén situation, som Estland, Letland og Litauen var i, før de lande fik selvstændighed.

  Men der er en (dårlig) forklaring på Uffes dobbeltstandarder.

  Uddrag fra “Gu er jeg da spansk” af Kurt Simonsen, EB 6. jun. 2007:

  ” Det var en rystet, men alligevel fattet Uffe Ellemann-Jensen, Ekstra Bladet i går fangede over mobiltelefonen, mens han stod og fiskede i et skotsk vandløb.

  – Er du klar over, at du har levet på en livsløgn, Uffe? Du nedstammer slet ikke fra en spansk lejesoldat.

  – Gu’ nedstammer jeg fra en spansk lejesoldat. Jeg ved oven i købet hvem. Det er frygteligt naivt af Koldinghus og de der slægtsforskere at tro på kirkebøgerne.

  – Hvorfor?

  – Fordi de danske piger da ikke fortalte sandheden, hvis de havde været sammen med en spansk soldat.

  – Var det da pinligt for dem?

  – Ja, for så var de jo sat uden for samfundet og det gode selskab. Derfor kan du ikke stole på kirkebøgerne. Pigerne opgav bare en anden som far. At tro på, at de spanske soldater holdt sig fra pigerne, er udtryk for dansk naivitet, når den er værst, fastslår den tidligere udenrigsminister. “

 94. Af Kim Olsen

  -

  Hassan
  Så lad mig gøre det helt klart, så selv en halvhjerne som dig kan forstå det:
  Du skal ikke inddrage mig i debatter jeg ikke deltager i.
  Du skal ikke fabrikere mærkelige indlæg i eget navn og senere påstå, at jeg har skrevet dem.
  Kort sagt: Lad være med at inddrage mig i dit paranoide svineri her på bloggen!!

 95. Af j. hanSe n

  -

  AF KIM OLS EN – 23. JANUAR 2018 16:03

  Nazisten pædoKim Olse n fortsætter med de syge, racistiske og løgnagtige indlæg.
  Man forstår godt, at løgnhalsen ikke er meget for at skrive i sit eget stinkende navn.

 96. Af Janus Mcmanus

  -

  J.. Hansen – du som har det så svært med kendsgerninger, men foretrækker postulater, insinuationer og bevidste løgne, kan du påvise et eneste indlæg signeret mig, der kan betegnes som racistisk – så gør det – ellers hold kæft nu!

 97. Af M Jørgensen

  -

  Kan man nu stole på når de fynske piger siger , natten er min egen.

  JSR -ja gad vide hvor mange der render rundt i den tro , at de har helt styr på deres slægtsforhold- når nu kirkebøgerne ikke er til at stole på.
  Men jeg har nu altid troet at Uffe var at sammenligne med en rumænsk hønsetyv, og så viser det sig at være resultatet af en spansk k***etyv der har været på rov i den danske hønsegård .

 98. Af Lis.beth søørensen

  -

  “Naturligvis.
  Og uhyggeligt at han fletter anus og lignende i i hans falske navne.
  Manden er en gennemført psykopat.”

  Han skriver jo som han tænker? Manden er meget syg!

  “Så vidt jeg husker var de personer der angreb Hedegaard og Westergaard psykisk syge og havde søgt lægehjælp, men fik den ikke.”

  Hedegaard var j.øde gik på fox tv direkte for max indflydelse derefter- (en kendt fake news tv kanal, ejet af j.øder). Totalt iscenesat det hele her. Man undre sig om hvor meget hedegaard betalt skuespilleren? Westergaard, ej heller. Gerningsmanden var blot ekstrem.istisk isl..amist. Beviser blot at religion er onds.kaben selv. Må være opfundet af en vis Hr. S.atan?

 99. Af Lis.beth søørensen

  -

  “Naturligvis.
  Og uhyggeligt at han fletter an..us og lignende i i hans fals.ke na.vne.
  Manden er en gennemført ps.ykopat.”

  Han skriver jo som han tænker? Manden er meget sy.g!

  “Så vidt jeg husker var de personer der angreb Hede.gaard og Westerg.aard psy.kisk sy..ge og havde søgt læg.ehjælp, men fik den ikke.”

  Hed.egaard var j.ø.de gik på fo.x tv direkte for max indflydelse derefter- (en kendt fa.ke ne.ws tv kanal, ejet af j.ød.er). Totalt iscene.sat det hele her. Man undre sig om hvor meget hede.gaard betalte skuespilleren? Wester.gaard, ej heller. Gernings.manden var blot ekstrem.istisk isl..amist. Beviser blot at religi.on er on.ds.kaben selv. Må være opfundet af en vis Hr. S.at.an?

 100. Af Lis.beth søørensen

  -

  “Men jeg har nu altid troet at Uf.fe var at sammenligne med en rumæn.sk hø.nsetyv, og så viser det sig at være resultatet af en sp.ansk k***etyv der har været på r.ov i den danske h.ønsegård ”

  U..ffe blev ikke lands.kendt pga. af sin frie ytrin..gsfri..hed nej..Tværti.mod. Alt går via den jø..di.ske-Amer.ikanske ambass.ade først , før godken.delse der.

 101. Af Flemming Lau

  -

  Basil Hassan der var sigtet for drabsforsøg på Hedegaard, blev heldigvis dræbt i 2017 mens han kæmpede med IS. Han vil ikke blive savnet!

 102. Af Lis.beth søørensen

  -

  U..ffe blev ikke lands.kendt pga. af sin frie ytrin..gsfri..hed nej..Tværti.mod. Alt går via den jø..di.ske-Amer.ikanske ambass.ade først , før godken.delse der.

  Dejligt at finde ud af manden blot er halvdansker højst. .. Har altid vidst dette. Europa før Danmark, , altid.

 103. Af Lis.beth søørensen

  -

  “Basil Hassan der var sigtet for drabsforsøg på Hedegaard, blev heldigvis dræbt i 2017 mens han kæmpede med IS. Han vil ikke blive savnet!”

  Vrøvlerier..Hedegaard iscenesatte det hele. Ingen beviser. Hvis hedegaard forlod Dk, VIL HAN IKKE BLIVE SAVNET.

 104. Af Lis.beth søørensen

  -

  “Så lad mig gøre det helt klart, så selv en halvhjerne som dig kan forstå det:”

  De færreste ønsker at have en kendt pæ.dofil som KO over sig. Uhu.msk. Men, man gør hvad man kan for at redde sin medmennesker som en god rød? utroligt at Berlingske lader ham boltre sig her. Han må på et hjem for syge….

 105. Af Lis.beth søørensen

  -

  “Derfor er besættelsestiden så vital at erindre, og når man læser afskedsbreve fra de unge frihedskæmpere, falder to ting i øjnene. Deres ydmyge selvopfattelse og deres bevidsthed om Gud”

  Absolut de færreste frihedskæmpere var troende..Absolut en minoritet. Og først i krigens sidste år generelt.

  Kommunisterne-socialisterne da. -90% af modstandsbevægelsen-, var ikke religiøse.

  Du ser da ikke fx. Lau som en modstandsmand?

 106. Af Flemming Lau

  -

  Vrøvl! Politiet sigtede ikke Basil Hassan, fordi de gravede spejderhagl ud af karmen!
  For det andet er det OK at være stolt af den kommunistiske modstandskamp, men behøver man at kaste vrag på modstanden fra Dansk Samling der dog var tidligere på færde før de røde og som bla talte Flemming Juncker, Rottbøll, Flemming B Muus, Ole Lippmann Kaj Munk med flere. Og jeg tror at mange nedskudte allierede flyvere var landets præstegårde dybt taknemmelige for deres husly og hjælp til videre flugt!

 107. Af lissbeth sørrensen

  -

  Test 45…

 108. Af li????????????? s???????????

  -

  testing 67…..

 109. Af li????????????? s???????????

  -

  Testing 84

 110. Af li????????????? s???????????

  -

  Test…ing 84

 111. Af li????????????? s???????????

  -

  “At væ..re en li..lle ti.ng, der for.s.øger at be.vare noget stø..rre, og lad os aldr.ig glem..me, at vi jo ikke mist.ænk..er frih..ed.skæm..perne for me..st at vill.e sig se..lv. Vi tr..or på dem, og spø..rgsm..ålet er, om vi og..så kan tr..o i da.g. Eller om jeg-tæn.knin.g og ån..d.elig sma.lkost har gjort det svæ.rt over..hovedet at forbin..de indi.videt med yd.m..yg..hed.”

  AT yd.my.gh..ed skulle være en spe.cial kri.s…te..n d..yd, er vist en om..m.er..

  De fle.ste k..ris.tne jeg har m.ø.dt, som and.re tr.o..en.de sta..m.mer, lid..e..r så abs.olut ikke af yd.m.yg.hed. Tvært..imod er de som. L..a.u, o.verb.evist om deres ov.erl.ege.nhed over for andre troe..nd.e mennes..ker, og is..ær at..ei.ster. De li..der af en mod..b..ydli.g ophøj.ethe.d over deres n.æst.e. Som kan læs.es fx. i la.u´s ko.mm.entarer, og l.em.c.h.ens?…

  La.der kun til at ægt.edan.skeat..eister er virkeli.g hum..an..isti..ske, dow.n to e.arth, og anst.ænd..ige?

 112. Af li????????????? s???????????

  -

  “. Og jeg tror at mange nedskudte allierede flyvere var landets præstegårde dybt taknemmelige for deres husly og hjælp til videre flugt!”

  Din “tro” her, såvel som vilde fantasi, er fornøjelig over alle grænser. Udover hvis der nogensinde var nogen allieret flyvere der landet i DK, ville præstegården-set som en fjende af nazisterne da, selvom hitler var katolik- være deres sidste sted at søge ly.

  Har du overhovedet en real news historie om at dette skete, blot en enkelt gang? Du ser for mange film Lau.

 113. Af li????????????? s???????????

  -

  Er dog ikke umuligt at diverse nødstedte nazister, nedskudt af kommunisterne, søgte ly på præstegårde landet over da. Men var vel højest et par fly de lykkedes med at få nedskudt?

  🙂 🙂 🙂

 114. Af Flemming Lau

  -

  Vrøvl igen! Adolf var Arianer og ikke kristen!

 115. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Af Flemming Lau – 23. januar 2018 22:38
  Vrøvl igen! Adolf var Arianer og ikke kristen!”

  🙂 🙂 🙂

  Så afgjort kristen og en katolik.

  Så hvor ligger beviset om alle de nedskudte flyvere der søgte ly i præstegårde, Hr. Buksemarius troende? De vidste udmærket godt at de ville blive udleveret til Tysken.

  Ha ha ha,,,,,ha ha ha……ha ha ha..ha ha..

  Spørg bare Le.mchen…Han er tysker påstår han, såvel som jød.e og frim..urer. Ville han have søgt ly i præstegården under anden verdenskrig?Naturligvis. Der var der trygt og hjælp at hente.

 116. Af kIm oLse n

  -

  Når bagenden er god er alting godt.
  Som MC.anus og mig siger her i Pathaya.
  Her er der ingen kommunister.
  Kun gode danske fascister på værtshusene. Her føler vi os hjemme.
  Giv os vores rettigheder tilbage i Danmark. Hvorfor skal vi rejse til Thailand.

 117. Af Niels Ulstrup

  -

  Vi er godt trætte af Hassan og sine tale dukker:kunne Sørine ikke lufte ud og få skidesprælleren stænget inde på en lukket afdeling

 118. Af oRla guuDe

  -

  AF NIELS ULSTRUP – 24. JANUAR 2018 06:11

  Så er den nazisten pædoKim Olse n/Lemche igen på banen.
  Kan SG dog ikke udelukke racisten.

 119. Af Lisbeth Søøøøøøørensen

  -

  Nej, hvor jeg m.orer mig – si.den ved niti…den i går aftes har jeg fået næ.sten 20 svin..ske indlæg her på blog…gen. De fas.cist..iske, pæd..ofile bor..ger.dyr skal bib..ringes så megen sk..ade som mu..ligt ved min fabe..lag.tige sub….li.me ski,,ve,,kunst,,,

 120. Af J anus MCanus

  -

  AF LISBETH SØØØØØØØRENSEN – 24. JANUAR 2018 07:30

  Morsomt skrevet af Kim Olse n.
  Han gør tykt grin med kommunisterne fra enhedslisten når han skriver i deres navne.

 121. Af Janus Mcmanus

  -

  Indlæg kl. 07.37 skrevet af J anus MCanus ikke skrevet af mig.

  Janus McManus

Kommentarer er lukket.