En læretid for de liberale

Af Sørine Gotfredsen 86

Man kan sagtens begræde, at vi konstant i disse år må forholde os til kultursammenstød, uro og danske normer under pres. Men det fører også noget godt med sig, idet vi får lejlighed til at gentænke nogle af de begreber, som vi måske længe har forsømt at forholde os til. På ny må vi overveje, hvad vi forstår ved frihed, samhørighed – og også diskrimination. Det er i disse dage især det berygtede burkaforbud, der skaber diskussion, hvilket ikke blot skyldes den vigtige tilkendegivelse af, at massiv tildækning ikke harmonerer med dansk sædvane. Sagen illustrerer også, hvordan det meget liberale samfundssyn forudsætter, at der hersker et grundlæggende fælles menneskesyn. Det er svært konsekvent at argumentere for personlig frihed og mod burkaforbud, når nogle personers opførsel helt modsiger den bestående orden, og visse liberale politikere synes for tiden lidt forvirrede. Også de er jo formet af en epoke, hvor man er blevet underforsynet med indsigt i betydningen af kultur og religion, hvormed man kan få svært ved at navigere. Først og fremmest fordi vilkårene i kraft af den muslimske indvandring har ændret sig så meget.

Det moderne danske frihedssyn er stærkt præget af en slags kulturløs individtænkning og drømmen om en mere nivelleret og overnational verdensorden efter Murens fald. I dag er meget anderledes, for spørgsmål om folkelig identitet og kulturelle forskelle vender tilbage, og det skal også de liberale prøve at håndtere. Forleden offentliggjorde de to ministre fra Liberal Alliance, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Ole Birk Olesen en kronik, hvori de beskrev de velkendte tragiske paralleltilstande, som jo af mere konservativt tænkende sjæle i årtier har været forudsagt. Nu har også disse to ministre opdaget dem, og i forsøget på at finde et passende ståsted meddelte de her, at man er villig til at tage ”kontroversielle midler i brug”. Nøjagtig hvilke stod ikke helt klart, men interessant er det, at de to ministre i kronikken nærmer sig tanken om at diskriminere, idet de skriver, at parallelområderne skal reguleres, mens det øvrige land skal gå fri. De skrappe tiltag ”hverken kan eller skal gælde for alle”, står der skrevet, og vi oplever, hvordan nye problemstillinger i samfundet kan få ellers kasserede tankegange til at vende tilbage.

Det har nemlig længe for de fleste været umuligt at forbinde tanken om diskrimination og forskelsbehandling med noget brugbart. Da vi her i landet i 1983 indførte den udlændingelov, der gav enhver ret til at få en asylsag prøvet i Danmark, udtalte den liberale Bjørn Elmquist: ”Vi kan nu sige, at vi i hvert fald herhjemme i vort eget hus gør, hvad vi kan for ikke at diskriminere på national basis.” Hvormed det jo indikeres, at retten til at bo i Danmark principielt set ikke i særlig grad bør tilfalde danskere. Landet er for alle interesserede, og man aner udfoldelsen af anti-diskrimination som definitiv ideologi. Diskrimination kan bestemt være af det onde, det ved vi, men i dag kender vi også følgerne, når kampen mod den drives for vidt. Måske kan vi ligefrem langsomt genvinde en del af troen på, at man i en nation både må hævde bestemte normer ved lov og i særlige tilfælde forskelsbehandle for at værne om den virkelighed, man vil bevare. Denne tid udgør en læreperiode for os alle, og man må håbe, at også de mest liberale stemmer forstår at gribe chancen. Det er nu, at visse ting skal tænkes igennem én gang til.

86 kommentarer RSS

 1. Af niels peter lemche

  -

  Elmquist var da også et forvirret hoved, fordi hans udtalelse rummer en perfekt selvmodsigelse. Når alle har ret til at bo i Danmark, hvorfor skal man da overhovedet prøve nogens sag om ret dertil?

  De to liberale ministre stod vist ikke forrest, dengang Vorherre delte forstand ud. De udtaler sig jo nærmest som antiliberale. Komisk og sørgeligt.

  Men det korte af det lange er, at fremmedhadet er en snigende sygdom, som nedbryder alt det, man kunne forbinde med dansk kultur og livssyn.

 2. Af j.. hanSe n

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 14. FEBRUAR 2018 10:04
  “Men det korte af det lange er, at fremmedhadet er en snigende sygdom, som nedbryder alt det, man kunne forbinde med dansk kultur og livssyn.”

  Ja.
  Også en nu afdød prins mærkede danskernes foragt og had til alt som kom udefra.

 3. Af jan ulrik friis

  -

  Sørines indlæg lidt som at stikke sig selv med en gaffel i låret, og eftertanke yderlig eftertanke, funderinger hvor dejligt livet var inden denne gaffel i låret, igen igen nye gafler i låret, nye eftertanke nye funderinger, hvor dejligt livet var engang, selvforagt og skyldfølelse over at være dansk, rent sindsforvirring og selvdestruktion, i konfrontation oppe imod den regulære ondskab: islam!

  Alle vores problemer vil forsvinde som dug for solen når de fremmede islamister, alt islam relateret fra Mellemøsten og Afrika igen forlader Danmark, da kan Danmark igen ånde frit komme konstruktivt videre i lykke i overflod, uden islamisk vold – terror – anarki, i virkeligheden haster det at fjerne islamisterne fra dansk jord, dette er nemlig en systematisk etnisk udrensning udryddelsen af det danske folk ingen tvivel om det, som vi også tydeligt ser det ske i Sverige og Tyskland i selvdestruktion en systematisk voldelige etniske udrensning af folket, hverken Sverige eller Tyskland bliver nogensinde til lande igen, vi danske også vidne til den islamiske magtovertagelse af Danmark, udryddelsen af det danske folk!

  Naturligvist skal vi danske ikke sidde i skyldfølelse og skamfulde vores elendighed i dyb eftertanke og selvforagt over at være danske, ærlige og pligtopfyldende på dansk jord, at der var engang hvor Danmark verdens lykkeligste land verdens lykkeligste folk, engang hvor Danmark var ensbetydende med den totale fred der herskede overalt i hele kongeriget Danmark, som nu systematiskt men sikkert time for time nedbrydes af islamisterne efter salami metoden, islamisterne og godhedsindustrien spiller vi danske ud imod hinanden, dette er den islamisk magtovertagelse af Danmark!

  Vi skal naturligvist rydde op i svineriet alt islamisk udplyndring af Danmark skal øjeblikkeligt ophører, indavl og lykkeriddere denne forsamling af islamiske banditter der nu hærger vores land, skal naturligvist dag 1 kastes ud af Danmark, pengekassen lukkes forsvarligt i for islam for islamisterne alt islam relateret virksomhed, moskeerne fjernes, problemet islam er lokaliseret, når islamisterne forsvinder forlader dansk jord, forsvinder alle vores problemer sammen med islam denne ondskabens ideologie!

  Danmarks problem er lokaliseret, problemet hedder islam, udanskt og dødsensfarligt for det danske folk, hørte aldrig og hører ikke hjemme på dansk jord, da islam ensbetydende med en etnisk udrensning af det danske folk, regeringspartiernes lange passivitet nu skyld i at Danmark er kommet ud i nedtælling imod døden i jihad, og med islamiske nabolande som Sverige og Tyskland og M erkel ved roret, går det nu hurtigt imod undergang!

 4. Af Glenn Madsen

  -

  “man … må … værne om den virkelighed, man vil bevare”. Det er genialt set!
  På et tidspunkt må man sige nej til indvandringen eller også, må man gå til grunde.

 5. Af liz sørensen

  -

  “. Sagen illustrerer også, hvordan det meget liberale samfundssyn forudsætter, at der hersker et grundlæggende fælles menneskesyn”

  Sørine har ret. Det store Danske ateistiske grundsyn må og skal beskyttes til sidste bloddråbe.

  Fx kunne man forbyde religiøse partier, politikere deres adgang til Dansk statsborgerskab.

  “Det er svært konsekvent at argumentere for personlig frihed og mod burkaforbud, når nogle personers opførsel helt modsiger den bestående orden,”

  Den bestående danske ateistiske orden, skal beskyttes Ja. Man burde forbyde religiøs indoktrinering i kirker, tv og aviser.

  Tak for at Sørine ikke gad skrive om ph.? Hav er vel en konkurrent i underholdningsbranchen?

 6. Af liz sørensen

  -

  “. Sagen illustrerer også, hvordan det meget liberale samfundssyn forudsætter, at der hersker et grundlæggende fælles menneskesyn”

  Sørine har ret. Det store Danske ateistiske grundsyn må og skal beskyttes til sidste blo.ddråb.e.

  Fx kunne man forb.yde religi.øse partier, politikere deres adgang til Dansk statsborgerskab.

  “Det er svært konsekvent at argumentere for personlig frihed og mod bu.rkaforbud, når nogle personers opf..ørsel helt modsiger den bestå..ende orden,”

  Den bestående danske ate..istiske orden, skal beskyttes Ja. Man burde forbyde reli..giøs indok..trinering i kirker, tv og aviser.

  Tak for at Søri..ne ikke gad skrive om ph.? Hav er vel en konkurrent i under.holdningsbranchen?

 7. Af liz sørensen

  -

  Alt for mange indvandrer er ankommet nu. 500.000 på 30 år. De fleste religiøse fanatikere fra mellemøsten-afrika og Østeuropa. 6000 fanatiske katolikker fra Polen blot sidste år. Jød..erne er dog den værste gruppe?
  se Lemche.n mv..

  Vi skal stemme om indvandring. Så vi kan få lukket ned.

  de blå frie indvandring kan ikke fortsætte. udlændinge-isl.andske mv. må ud af uddannelsrssystemet-jobmarkedet også..

 8. Af Rosa Haralds.. Kristiansens.

  -

  L i z jeg har ikke tid. Jeg har travlt. Du få finde en anden at lege med. Hvad med din gemal?

 9. Af Jesper Lund

  -

  Man værner ikke den virkelighed, man vil bevare, hvis man laver begrænsninger af denne virkelighed. Man ødelægger i stedet for denne virkelighed. Vi har hidtil kunne gå klædt, som man vil. En maskeringslov vil begrænse denne frihed. Den vil berøre os alle. Det er ude af proportioner med at loven er tiltænkt et par hundrede kvinder med burka eller niqab.

 10. Af Niels Larsen

  -

  Det vil absolut være et sundhedstegn, hvis vi begynder at diskriminere mellem muslimer/afrikanere og alle andre.

  Især når det kommer til indvandring og opholdstilladelser. Førstnævnte bør nægtes begge dele, de øvrige skal have rimeligt let adgang.

 11. Af liz sørensen

  -

  . Er burka forbud vil gavne jødiske og muslimske kvinder, endda et par kristne i Laufundamentalistiske hjem.. Derfor skal det forbydes. Såvel som alt religiøs indoktrinering før år 18.

  Frk. H.arald,

  De er evighedsstudent i DK, med SU mv. fra den yderste højrefløj.. Retur til hjemlandet med dig og ligesindet.

 12. Af liz sørensen

  -

  NBL påpeger højrøjens hykleri mht indvandring. De er ok mht til at overbefolke-løndumpe landet med religiøse fanatikere fra Østeuropa.. Men ikke andre såsom Hr. R.osa?

 13. Af bent jensen

  -

  Danskerne må af mange grunde frygte fremtiden. For hverken de radikale, liberale, konservative, socialisterne, venstrebønderne eller de røde alternative ønsker at tage ved lære af nogetsomhelst. Verdens historie kender de næppe, for de fremturer med dumheder og planer som allerede mange gange har ført til katastrofale tilstande med fattigdom, tyranni, gangstervælde, sygdom, krig og massedød. Det skruppelløse vanvid og diktatur der hærgede Europa 1914-18 og 1935-45 synes på vej tilbage. Demokratiet er udhulet, ytringsfriheden er på retur, og kernefamilien og alle kulturelle og etiske værdier hetzes og mistænkeliggøres. I skolerne hjernevaskes, fordummes og ensrettes eleverne, og i stigende omfang sætter STATEN sig på børnene. Skatterne, gebyrerne, bøderne, afgifterne og priserne er i verdensrekordhøjde, men den offentlige velfærd til danskerne bliver bare ringere og ringere. Og mængden af kriminalitet, hospitalsskandaler, sociale ulykker og nye sygdomme er også i rekordhøjde.

  I Sverige er det svenske folk blevet forrådt af sine egne “humanistiske” ministre og feminiserede politikere, og barbariske og grufulde tilstande er under opbygning. Se den korte, urias og snaphanen. ( samt merkels migrant crisis) Samme udvikling er i gang herhjemme.

 14. Af b jensen

  -

  Noget som også er farligt for vores demokrati, velfærd og fremtid, er at der ikke er eet eneste sted hvor debatten er fri og samtidig fornuftigt redigeret. (så debatsabotører og tosser ikke oversvømmer og kvæler debatterne) Både den korte a vis, 24nyt.dk, 180gr, urias og snaphanen mv. tvinger folk til at tilmelde sig den berygtede fjæs-book, hvis de vil deltage. Det er dårligt for folkestyret, fordi mange embedsfolk, eksperter, borgere og whisle-blowers så er forhindret i at deltage. Når den demokratiske debat afspores, manipuleres eller blokeres, kan demokratiet hurtigt forsvinde. Til yderst alvorlig skade for 99% af befolkningen.

 15. Af Jesper Lund

  -

  Skal diskrimination nu indgå i fremtidig dansk lovgivning? Jeg kommer til at tænke på Nazitysklands jødelove.

  Det fand´me uhyggeligt du´. https://www.youtube.com/watch?v=g-tMlZ6wMnc.

 16. Af Jesper Lund

  -

  Eller endnu bedre
  Det fand´me uhyggeligt du. https://www.youtube.com/watch?v=LOpmxkWO2_0

 17. Af b jensen

  -

  Er jes p er lund islamist, radikal kommunist eller lignende? Hans evne til at vende alt på hovedet er fremtrædende. Ligesom l is be th og j han sen fatter han tilsyneladende ikke ret meget, når det drejer sig om de problemer og trusler der er ved at lægge op til en dyster fremtid for vi danskere.

 18. Af Flemming Lau

  -

  Der er ting der er for vigtige til at være liberale, B Harder. Men han var ikke mere stålsat end at han nægtede at kritisere Islam, for han ville ikke leve under politibeskyttelse. Det lader man så Støjberg om, samtidig med at liberale Røn Hornbæk, stikker hende i “ryggen” med udtalelsen om hvis Støjberg bliver formand for Venstre, så ville hun melde sig ud af samme, uagtet at det har der aldrig været tale om!

  Det er som et dejavu fra den kolde krig, hvor venstrefløjen svigtede Danmark med deres fodnote politik! Det beskæmmende er nu at også de liberale svigter landet med deres apati. De holder sig lysår fra at reformere flygtninge konventionerne. Når man betænker med hvilken lethed man liberaliserede fra ’52 versionen til ’67 er det åbenlyst at det ikke går ligeså let med at stramme. Men derfor kunne man jo godt droppe udlændinge loven fra ’83 og dens krav om familie sammenføring og spontan flygtninge på demokratisk vis!

 19. Af lis...... s...ørensen

  -

  3 iiindlæææg i fiiiflleriet? Kun de religiøseto….sser kommer igennem, som JS-preben. m.fl.

 20. Af lis...... s...ørensen

  -

  3 iiindlæ..ææg i fiiifl..leriet? Kun de reli..giøseto….sser kommer igennem, som JS-pr..eb…en. m.fl.

 21. Af lis...... s...ørensen

  -

  js er vist .jø.d.e pre.b.en…ult…rahøjre, ligesom dig blot med kristen fortegn. Kendetegner altid humani..ster med religionsk..ritk som na…zister mv. .

 22. Af lis...... s...ørensen

  -

  JL…Vist noget er sammenlignlig med na..zismen er det netop de højreradikale kristne og jød…erne som i Is.rael af i dag. , såvel som fundam..entalistiske isla..mister. Sidste gruppe støtter op om P..ædofili,. Første om dogmatisme og indoktrinering af småbørn i religion, og midter gruppen om ince..st..Er fuldt ud lovligt i isr…ael mellem far og datter stadigvæk.

 23. Af lis...... s...ørensen

  -

  Lau,

  Tvinges hustruen din der hjemme også til at gå med tørklæde for dydens skyld?

  Pre.ben..Hvorfor er du kommet ud af då.rekisten i dag? at du kendetegner dig selv tilhørende gruppen af embedsmænd og eksperter, er dagens gr..in.

 24. Af b jen

  -

  Indlæg med kritik af velfærdsstaten kom ikke på?

 25. Af niels peter lemche

  -

  Kære Sørine, du kan ikke være tjent med, at dine blogs næsten øjeblikkeligt forvandles til skrældespande. Mit råd: Ryd op!

 26. Af Henrik S

  -

  Det er så tydeligt at Liberal Alliance er opstået på et fundament af Radikale Venstre.
  En flok fanatiske husmænd , der kan deres ideologi , men så heller ikke meget mere.
  Når en flok invaderende mennesker , der helt ubegrundet har fået lov til at bosætte sig i Danmark , som med al magt forsøger at afskaffe vores liberale demokrati og vores frie kultur , så skal de da have lov til det , og med alle midler .
  Det manglede da bare , de skal da have samme frihed som os andre!
  Selvom det betyder vores egen udslettelse – det er bare ærgerligt!
  Frihed til alle , fremfor alt.
  Selv til djævelen , hvis man er en rigtig liberal.

 27. Af orLa.. GuudE..

  -

  “AF ROSA HARALDS.. KRISTIANSENS. – 14. FEBRUAR 2018 12:13
  L i z jeg har ikke tid. Jeg har travlt. Du få finde en anden at lege med. Hvad med din gemal?”

  Fint hvis gedeHarald ikke har tid til at genere andre.

 28. Af Flemming Lau

  -

  Ja, i denne tid har vi virkeligt brug for en soptunna, der stor nok! Det ku’ være at man skulle investere i renovations branchen, de kommende år!

 29. Af b. jenS en..

  -

  Jeg har lov til at genere kommunisterne.
  Jeg er kun ude af cellen nogle få timer.
  De glemmer nøglerne.

 30. Af Jens Han sen

  -

  Sandheden er ilde hørt.
  Derfor kaster nynaz interne og den kulsorte højrefløj sig over Lis.
  Som de glubske, blodtørstige og kvindefjendske hyæner de er.
  I skulle skamme jer!
  Lis. Du har min støtte hele vejen,
  Du skriver nemlig sandheden.

 31. Af Jan Petersen

  -

  Jeg fatter ikke, at Sørine vil lægge navn til det blog kommentarspor . . . . !

 32. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Bjørn Elmquist står med sine senest udtalelser for nogle dage siden på tv faktisk for det livssyn i forhold til indvandringen og dermed islam:

  At vi, Danmark og danskerne, skal fungere som indvandrerbureau for arabsiek/mellemøstlige lande, så vi kan udradere os selv. Og – at vi intet har at skulle have sagt, vi skal bare stå til rådighed og holde kæft.

  Jeg håber ikke, at han har det fra sin mor, der var medlem af Venstre.

 33. Af Rosa. Haralds Kristiansen

  -

  Orla Guude du må nøjes med at lege med dig selv og dine kammerater kameldriverne, L S, J. H og ham, der går ad Silkevejen. Jeg gider ikke deltage i jeres infame kommunikation. Min tid skal ikke ødsles på idioti. Må gu(u)d(e) være med jer alle også den nye Kim L S.

 34. Af Jesper Lund

  -

  Danmark har indvandrerstop. De eneste, der kommer til Danmark er flygtninge og så dem, som kommer pga. familiesammenføringer. Og EU-borgere. Der er ikke tale om at alle i verden har ret til at bosætte sig i Danmark.

  Hvad Bjørn Elmquist sagde i 1983 og siger i dag er i den forbindelse ligegyldigt.

 35. Af Flemming Lau

  -

  Ja det var ikke svært at være uenige med typer som, Budtz, Estrup eller Elmquist!

 36. Af Lis s ørensen

  -

  Hr. Rosa/Fru Harald,

  De fleste ved udmærkede godt at gededriveren fra island ,har nasset hele sit liv i det Danske uddannelsessystem, og stadigvæk gør det. Hun har ingen døtre, har tilkendegivet at skrive i falsk navn . mv. ..Hun er ikke arkitekt. eksistere ingen Rosa Harald Kristiansen i Danmark-i arkitekturen..Hun er dog filmager, og i den islandske film “mænd og får”, fortæller han om sin kærlighed..

  “Jeg fatter ikke, at Sørine vil lægge navn til det blog kommentarspor . . . . !”

  JP savner vist nogen konspirationsterorier i dem? Er ellers mange om religionens sandhed..Se fx. lemchens bidrag? Men ja, du må selv skrive dem om at ingen fly fløj ind i tårnene ..Ingen andre gider, eller tror på det!
  🙂 🙂 🙂

 37. Af Lis s ørensen

  -

  “Danmark har indvandrerstop. De eneste, der kommer til Danmark er flygtninge og så dem, som kommer pga. familiesammenføringer. Og EU-borgere. Der er ikke tale om at alle i verden har ret til at bosætte sig i Danmark. ”

  Dette er direkte løgn.

  Det er nemt for EU borgere, asiater mv. at blive Danske statsborgere. Alt det tager er at finde en Dansker at gifte sig med et par år, eller blive boende i landet ca. 5 år og arbejde her mener jeg det er?

  I dag er loven således at kun dem der forsørger sig selv, eller bliver forsørget kan opnå således..Altså rige mennesker der gifter sig med en brud i udlandet, kan få denne hertil uden problemer, men ikke en fattig. Den siddende regering har lige lempet reglerne for de rige, som sejer og hans afrikanske kone, men ikke andre.

  Du er så skamløs uvidende..Selvom du udmærket godt ved alt dette. Altså manipulere blot i debatten, Nok for den Is.raelske stat ligesom lemchen, der mødes med folk i efteretningen derover? Nok også fri.murer ligesom ham? J.øde uden tvivl?

  Derudover er der ankommet over 25o.ooo fremmede til Danmark de sidste 2 et halvt år i DK som arbejdssøgende, studerende mv. Alle frasortere de etniske Danskere..Interessant hvorledes j..øder har en interesse i at ødelægge den Danske interesse altid dog, og dermed imod den fremtidige Danske integration, helhed, samfund, lave kriminaliet, lighed mv. ? Bliver aldrig brug for disse..

  DER MÅ HELT LAVES OM PÅ REGLER FOR ADGANG TIL STATSBORGERSKABET. VI MÅ UDMELDE OS AF DE INTERNATIONALE KONVENTIONER. OG SOM S FORESLÅR , BYGGE FLYTNINGELEJRE I NÆROMRÅDERNE. OG DERUDOVER IKKE TILLADE DANSKERE AT BRINGE SEXSLAVER ØKONOMISKEIMMIGRANTER FRA ASIEN MV TIL LANDET. OG ISÆR STOPPE ALT RELIGIØS INDVANDRING TIL ATEISTISKE DANMARK…INTET ØDELÆGGER MERE END RELIGIØSE INDVANDRER, AF DEN DANSKE SAMFUNDSMODEL..

 38. Af liiiise s ørensen

  -

  “Danmark har indvandrerstop. De eneste, der kommer til Danmark er flygtninge og så dem, som kommer pga. familiesammenføringer. Og EU-borgere. Der er ikke tale om at alle i verden har ret til at bosætte sig i Danmark. ”

  Fiiiilteriet er umuligt….svar i fiiifleriet, det første endda læseligt…..

 39. Af Jorn D.

  -

  Hvad lider de liberale mest – politisk liberalisme eller økonomisk liberalisme
  da
  markedets frihed, som bekendt begrænser individets frihed
  og
  mange danskere bestyrkes i, at de fleste dyrt betalte fremmede ikke er “en krone værd”
  og
  det naturligvis måske lige undtaget H.K.H. Prins Henrik

  Han hvile i fred – for de utroligt små mennesker i revy- og medieverdenen
  der
  får Golum til, at fremstå som en flink mand
  ja
  netop en som H.K.H. Prins Henrik viste jo os danskerne
  at
  der var gode varme mennesker i blandt de udefra kommende
  og
  hellere give 100 mio. til en Konge familie, der gavner anseelse og omsætning i udlandet
  end
  100 mia. til utaknemmelige u-integrerbare familier
  der
  fylder op på hospitaler og i Kriminal statistikker
  og
  fylder op og forårsager lange posthuskøer, når de sender penge hjem hver måned
  og
  det er bare for meget
  for
  måske “Faktorernes orden er ligegyldig”
  men
  pengestrømmenes veje er ikke ligegyldig

  en liberal lider trods alt en turist mere end en gratist

  ironi.mus

 40. Af Moses neverpartedwater

  -

  ytringsfriheden er til grin i denne sorte sprøjte…

  1oo millioner irronimus…Ja, du er kongen af løgn og ironi…For nummeret er 2 milliarder ca.

 41. Af Ole Frank

  -

  Så rider en af heksene fra berlingske igen en af sine kæpheste – læs: koste.
  Den “virkelighed” hun og hendes klakører så gerne vil bevare, er ikke noget, der hører oplyste mennesker til kun mørkemænd. En alternativ virekelighedsopfattelse bestående af uniformering og tankekontrol til skabelse af en forestilling, der aldrig har haft forbindelse til virkeligheden – meget lig det 3. rige; en slags 1 1/2. rige i dansk udgave.

 42. Af Rosa Haralds Kristiansens

  -

  L S ø r e n s e n er et glimrende eksempel på et menneske, som har shoppet SU på arkitektstudiet, tandlægestudiet, lægestudiet, Filmskolen og jura. Hvad kom der ud af det? En blogtroll og en botstyrer. Al L S’s ulykke er selvfølgelig andres skyld. Det er ikke vedkommendes egen manglende indsats, der er skylden. Det er selvfølgelig alle de andres skyld, at vedkommende ikke har et arbejde og især er det islændinge, der holder personen fra at få et arbejde. Stakkels menneske. Jeg kan skaffe dig et arbejde på en trawler i Island, du siger bare til! Det er godt betalt. Du kunne også blive en del af de russiske Fancy Bear. Mon ikke det bare er dovenskab+ L S lider af Hun er en af dem Danmark aldrig burde have lukket ind på uddannelserne, eller ind i Danmark. Hvad har vedkommende kostet samfundet? En formue og hun taler stadigvæk ikke dansk. Af de mennesker jeg har arbejdet med i mit frivillige arbejde er det mennesker fra Palæstina, Libanon og Somalia, som har mindst kontakt til arbejdsmarkedet. Jeg fik hverken SU, eller SU lån L S. Jeg arbejdede mig igennem studierne. Jeg er skam arkitekt maa Lille L i s og har været partner i et firma med 400 ansatte i mange år. Jeg skriver under dele af mit navn. Efter at have skrevet under mit rigtige navn, begyndte chikanen af mig og mine børn. Det er der nogle, der synes er sjovt. Det synes mine børn derimod ikke.

 43. Af liz sør....

  -

  “Jeg skriver under dele af mit navn. Efter at have skrevet under mit rigtige navn, begyndte chikanen af mig og mine børn. ”

  Hr. Rosa/Fru Harald …Hen…

  Du er paronoid..Du har selv fortalt i utallige indlæg herinde, at jeg holder i en sort bil uden for dit hus, og spionere på dig? 🙂 For det første er du falsk , og ved ikke hvor du bor. For det andet kunne jeg ikke være mere ligeglad med dig, udover at jeg ønsker dig hjem til dine får.

  Er naturligvis et vidensbyrd om at falske profiler har frit spild i B, sålænge de tilhøre denne selvsamme sorte fløj..Evighedsstudenten der lever af at na..sse på Danmark, går frit igennem, fordi borgerligheden ønsker det, mens lokale borgere ikke gør, fordi de ikke støtter sprøjtens uetiske agenda..

  Er på tide at satse på etniske Danskere først og fremmest, Og udlæninge sidst som hr. R.osa-Fru Hara.ld…Men ingen vilje dertil.

  Grunden er såre simpelt..De er billigere i drift. Islæ..ninge ud af Danmark tak..Hele bundtet nu. Jeg er træt af hvorledes de har overtaget Danske pladser på filmskolen, tandlæge. læge studierne mv. på Danskernes bekostning, og derefter tager hjem med gratis Su og uddannelse..vi er til grin for egne penge i Danmark..

  PS langt ind…læg i fiifleriet, send af 15 omgange…Det første er læseligt? Kommer aldrig på…

 44. Af Lars Petersen

  -

  @ SØRINE GOTFREDSEN. (1-2)

  JEG HAR NOGET BASIS VÆSENTLIGT JEG GERNE VIL GØRE DIG EFFEKTIVT OPMÆRKSOM PÅ..

  Helt generelt, er det et GIGA problem, at i evigt system-indsmurte personer, har en sygeligt
  ødelæggende trang til kun at invitere jer selv, og/eller andre ind i det off. talerør som i totalt
  har bemægtiget til vitterlig voldsom skade for markedets underlagte, samt nationens helhed

  DIN INVITATION I DR-2 DEADLINE I GÅR AFTES:
  Således var du (( IGEN )) inviteret ind i DR-2 Deadline i aftes; af en anden system-afhængig…
  denne gang via N. Krause.. (idioten som kun kender til overdimensioneret tvangs-indtægt),
  hvortil der i sædvanens notoriske tro, var hentet 2 yderligere system-klienter ind foruden dig,
  hvormed fire system-klienter i alt, (versus 0 markeds-underlagte), talte om Jacob E. Schmidt.

  DERFOR NU TIL DENNE JACOB ENGEL-SCHMIDT:

  1. I en stribe OECD stater, er her en karenstid på typisk 4 år, før en person fra det bevilligende
  miljø må tiltræde X skatte-afhængige inst, idet bevilligende derved opnår en åbenlys forrang.

  2. Endelig gav du udtryk for at denne Jacob var en dygtig politiker, hvortil jeg må spørge dig…
  sig mig engang… hvor fanden ved du det fra ?… da selv et barn kan melde sig ind i en politisk
  forening, hvis grundlæggende politik blot går ud på at kanalisere (andres) midler hen til eget
  vælgerklientel (for genvalgs-stimuli), mens den grundlæggende politik er forhåndsafgjort låst

 45. Af Lars Petersen

  -

  @ SØRINE GOTFREDSEN. (2-2)

  3. Her er NUL KOMMA NUL NUL CV adgangskrav, bl.a. i kraft af et lamt komisk forsimplet
  “folkestyre”, hvortil disse har kanaliseret al magt til kommuner, regioner, EU, embedsværket,
  hvortil resten består i, at man pakker sig voldsomt ind i skatte-overkøbte pressefolk all over..

  4. Endvidere skal med, at blot 3 – 4 konservative mandater, håndtere samtlige 26 stående
  udvalg, hvilket svare til 0,1538 mandat pr. udvalg i snit, mens Jacob var en del af en gruppe,
  hvis fylde udgør 850% flere personer til nøjagtig samme 26 udvalg (alt inkl.), hvilket nævnes,
  blot for at gi´ et lille view ind i nemhedens, og dovenskabens undertrykte simple sandhed.

  5. At denne ”dygtige politiker” ifølge dig, ligeså har agiteret for at DK alene skulle fungere
  i kraft af det videns-baserede, for senere at måtte erkende at man havde taget 100% fejl,
  skønt den idiotisk selvforklarende matematiske logik herved, er blot endnu et søm i kisten

  Men bare rolig.. jeg er ikke et sek. I tvivl om, at han nok skal få fedtet sig ind på en ny
  skattebetalt post, eller X erhvervsstøttet et eller andet, den ligger rent 100% helt fast.

 46. Af N. Jensen

  -

  Da jeg er bandlyst på Stefanis blog (hvem sagde ytringsfrihed ?) prøver jeg lige her:

  Kunne vi dog ikke blive enige om ikke at bruge flosklen ‘hvil i fred’ ?

  Det er en oversættelse af det meget anvendte amerikanske udtryk ‘rest in peace’.

  Hvilket forudsætter, at der er en eller form for liv efter døden, hvilket ca 90 % af alle Danskere ikke tror., ej heller troede Den Kongelige Højhed, prins Henrik på dette.

  Samt at der efter døden foregår en kamp mellem engle og dæmoner, om afdødes ’sjæl’.

  Det er jo skrupskørt, for nu at sige det ligeud.

 47. Af Henrik S

  -

  Jesper Lund
  Tror du virkelig der er nogen der hopper på dine løgne?
  Hvad vil du opnå med disse løgne?
  Danmark er jo allerede en socialist stat , hvad vil du mere?
  Er det et fremtidigt kalifat du arbejder for?
  Det skal nok komme .Om ikke 100 så om 200 år.
  Danskerne har en ideologi der helt klart er underkastende og selvdestruktiv.

 48. Af j.. hanSen

  -

  AF ROSA. HARALDS KRIS TIANSEN – 14. FEBRUAR 2018 20:30

  “harald”
  Undlad venligst at blande undertegnede ind i dit syge, paranoide og fordrukne nonsens.
  Jeg gider ikke røre dig med en ildtang.
  Din syge interesse for undertegnede er ikke gengældt.
  Og alle dine gentagne løgnhistorier om hvad du går og foretager dig, dem finder jeg frastødende og ynkværdige.

 49. Af Rosa Haralds. Kristiansen

  -

  L i s b e t h
  Alle på bloggen ved, at du skriver under mange navne og at du er en falsk person.
  Jeg læste lige dine kommentarer om prins Henrik på en anden blog. Et menneske som skriver tekster som dine, har har alvorligt brug for hjælp. Må du have en god dag. Jeg har travlt.

 50. Af Rosa Haralds Kristiansen.

  -

  Alle skal have samme rettigheder i Danmark, andet er et brud på vores love. Derfor kan vi og bør stille de samme krav til vores nydanskere, som vi gør overfor etniske danskere. Hvorfor skal ikke vestlige indvandrerkvinder/mænd være bedre stillet, end tilsvarende danskere i forhold til arbejdsmarkedet. 9 ud af 10 kvinder, der siges ikke at kunne arbejde i Odense og omegn fejler ikke noget. 8 ud af 10 i Århus. Jeg kender ikke tallet fra KBH. Ikke vestlige indvandrere skal ud at arbejde og deres børn skal i børnehave. Samfundet har ikke råd til at forsørge disse fuldfriske mennesker, hvis børn ikke lærer dansk og derfor lander disse børn ofte som forældrene på bunden af det danske samfund. Især skal ikke vestlige indvandrere i arbejde, især dem der er langt fra arbejdsmarkedet, så som palæstinensere, libanesere, somaliere og syrere. Vi skal ikke spørge. De SKAL ud at bidrage med deres kompetencer, som etniske danskere SKAL. Det kræver ingen særlige kompetencer at gøre rent på et plejehjem, børnehave, skole, ordne skidt på gader, slå græs, havearbejde, arbejde i gartnerier og i landbruget og meget andet. Så lærer de også sproget. Det er hurtigt lært. Omkring 80% af somaliske, libanesiske og palæstinænske familier er uden arbejde. De har været her længe. Jeg kender en familie fra disse lande, der er fuldfriske, de gider bare ikke bidrage og faren arbejder sort. De har to lejligheder og lejer den ene ud. De ejer en splinterny stor og flot bil. Alt på bistand. Kommunen betaler. De rejser til hjemlandet i flere måneder om året. De har været her i 30 år. Her er både mand og kone uden arbejde. 6 børn, som de ganske enkelt ikke har passet. Nogle er voksne nu og på bistand, 1 arbejder af en familie på 8. Ivi får op mod 6-7 børn, som de i 50% af tilfældene ikke kan forsørge. Groft regnet er ca. 50% af ikke vestlige indvandrere og afkommere uden arbejde. Mange børn går selvfølgelig i skole, får de få flere børnene danskere. Derfor øges antallet af ivi hurtigt som G u r hoverer med.
  Løsningen med at fjerne burkaen fra gadebilledet er, at vi fratager disse personer bistand. De nægter at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Ligeledes skal der ikke være nogen undskyldning for ikke at arbejde med svindekød, eller spiritus. De vidste godt, at de kom til et “kristent” land med en anden kultur. Kvinder i burka mm. kan ikke få arbejde, de nægter dermed faktisk at arbejde. Her må deres mand så forsørge dem. Tørklædet bør også forbydes i de offentlige institutioner. Jeg har haft min gang på hospitaler grundet min svigermor. De kvinder, der bærer tørklæde er faktisk mindre venlige overfor os fra vesten, end deres kønssøstre fra samme kulturer, der ikke bærer tørklæde. Der er en mærkbar forskel. Disse beklædningsgenstande hører ikke hjemme i vores kultur og især ikke i det offentlige, således som de bliver brugt. Jeg kender mange indvandrere grundet frivilligt arbejde. En stor del af de unge kvinder ønsker ikke at gå med tørklæde, men de bliver tvunget. Jeg kender en ung studerende, som går med tørklæde på skolen, fordi hendes fætter går der også. Sammen med mig, hvor hun har arbejdet, har hun ikke gået med tørklæde, fordi hun ønsker det ikke. Hun er også blevet slået som barn og ung, derfor flygtede hun hjemmefra i en periode. Dette burde jeg have meldt. Jeg gjorde det ikke, fordi hun bad mig ikke at gøre det. Når dette er sagt er der også ca. 50%, der bidrager solidarisk til vores samfund og det skal vi respektere og være glade for, men der er en stor overrepræsentation af ikke vestlige kvinder, som ikke bidrager til samfundet. To ISIS krigere, som stammer fra Tyrkiet er nu dømt. Nogle af dem støttede Danmark, fordi de var på en offentlig forsørgelse. Flere er på vej i retssystemet.

 51. Af b jen

  -

  Er det anti-demokrater og forrykte folk som styrer redigeringen? Hvorfor favoriseres debattrolde og debatsabotører, mens seriøse bloggere blokeres igen og igen. Hvorfor blev kritikken af velfærdsstaten ikke bragt? Hvorfor lader s ø ri ne infame indlæg stå, mens saglig kritik af “systemet” skjules. (skjult siden ca. kl. 16 igår)

 52. Af Debatterne manipuleres uafbrudt

  -

  HVORFOR POKKER REDIGERES DISSE BLOG-DEBATTER SÅ PERVERST SOM TILFÆLDET ER? HVAD ER BERLIN G SKE EGENTLIG FOR EN AVIS? HVORFOR MÅ VELFÆRDSSTATEN IKKE KRITISERES? ER FORDUMMELSE AF DANSKERNE JOURNALISTERNES MÅL?

 53. Af redigeringen er en skændsel

  -

  Tante B og sø r i ne pisser på demokratiet og ytringsfriheden, og spilder bloggernes og læsernes tid.

 54. Af De er ved at afskaffe folkestyret

  -

  Selvfølgelig tillader politikeren pind ingen debat. Og mange journalister er også modstandere af demokrati og folkelig ytringsfrihed. Derfor ender Danmark som Sverige, hvor titusinder af svenskere er ofre for vanvid, ondskab og elendighed.

 55. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  HVAD ER DET EGENTLIG BERLINGSKE BETAALER SØRINE GOTFREDSEN FOR???

  NÅR DER IKKE HOLDES ØJE MED DEBATTEN OG DENS TROLDE IGENNEM ÅÅÅR NU, SÅVEL SOM EN DEL HAR GJORT OPMÆRKSOM PÅ DETTE FORHOLD???

  DET ER UTILSTEDELIGT OVERFOR AVISEN OG DENS DELTAGERE PÅ BLOGGE – VI BURDE BOYKOTTE SØRINES G’S BLOG FREMOVER – OG SÅ LADE TROLDENE FÅ DEM FOR SIG SELV???

  MERE ER DE IKKE VÆRD – DVS ABSOLUT I N T E T.

  Der gives hende lov til at ‘gnave ben’ diverse steder i medierne. Det er utåleligt, da hun er ligeglad med alm mennesker og så tillige er folkekirkeprøst!!! ???

  Jeg spørger bare???

  Hvad er meningen Tom Jensen og Anne Sophie Hermansen med at fortsætte dette gedemarked???

 56. Af jan ulrik friis

  -

  Ved en fejltagelse, det erkender jeg, ja det erkender jeg, ved en fejltagelse kom jeg sent igår aftes ind på den tyske såkaldte løgnepresse, der sad det helt samme panel som altid disse sidste års gengangere, løgnepressen og godhedsindustriens lakajer forsamlingen af afdankede politikere, det var helt de samme lyssky typer de der tidligere lovpriste og hyldede M erkel hendes indvandringspolitik, ligesom det gik op for tyskerne i foråret 1945 at der er squ da var noget galt her, i de sidste timer hvor H itler måtte sætte ind den 9 og den 12 Armee i forsvaret rundt Berlin, uvidende at disse styrker allerede var blevet nedkæmpet!

  Igår aftes på den tyske løgnepressen sad disse medløbere, M erkels tidligere så trofaste lakajer, igår var det gået op for disse landsforræddere at der er squ da noget galt her, nu gad de ikke længere M erkel, og jeg forstod deres harme, ja jeg forstod deres harme, endnu 4 år under M erkel, som at se døden i øjnene, åbenlyst erkendte gårsdagens tyske panel hvad de aldrig tidligere havde erkendt: “at M erkel tog fejl, hendes indvandringspolitik var en fejltagelse, en uoprettelig skade på Tyskland!”

  Endnu 4 år under M erkel en sådan død kan man end ikke ønske sin værste fjende, at tyskerne nu tilsyneladende er ved at vågne op, men desværre alt alt for sent, løbet er kørt for Tysklands vedkommende, endnu 4 år under M erkel og uhæmmet islamisk indvandringspolitik det holder hverken Tyskland eller det øvrige Vesteuropa til!!!

 57. Af r. vangkilde

  -

  KULTURSAMMENSTØD, – ELLER når den social politiske identitet handler om religion.
  Nationalstaten er i åben konkurrence på forskelligheden, friheden til religion, beskæftigelse, familien og den personlige handlefrihed ELLER, når grænserne for samfundssyn bestemmes af størrelsen på skatter- og afgifter. Integration som gratis forsørgelse er tiltrækkende for mange mennesker og især fra fattige lande.

 58. Af Fru. L Sørensen

  -

  Borgerligheden ser kun kultursammenstød, og her mener de kristendommen imod islam generelt. Problemet er at alt indvandring koster, også østeuropærisk og islandsk mv. De mangler at se helheden af problemet..

  Fru Harald,

  Dit hysterparanoia er sådant set morsomt nok, men syntes nu at du skulle tage det op med ham i den hvide kirtel. Problemet med islandske er at de tager danske jobs, su og uddannelse, præcis som dig. Og altså er en samfundsbyrde for Danskerne, da få tager den anden vej. Såvel som dine mange børn i Danmark, udgør en samfundsomkostning. Du burde tage hjem?

 59. Af Fru. L Sørensen

  -

  Borgerli…gheden ser kun kultursammenstød, og her mener de krist.endommen imod is..lam generelt. Problemet er at alt indvandring koster, også østeuropærisk og island..sk mv. De mangler at se helheden af problemet..

  Fru Ha..rald,

  Dit hy.sterparano.ia er sådant set morsomt nok, men syntes nu at du skulle tage det op med ham i den hvide kirt.el. Problemet med islan.dske er at de tager danske jo.bs, s.u og udd.annelse, præcis som dig. Og altså er en samfun.dsbyrde for Danskerne, da få tager den anden vej. Såvel som dine mange børn i Danmark, udgør en samfundsom.kostning. Du burde tage hjem?

 60. Af ib olsen

  -

  UL RIK FRI IS har ret i mange ting, men gid han ville læse korrektur på sine indlæg inden de sendes afsted. De vrimler jo med sjuskefejl. Derimod har fru sø ren sen og j han sen ikke andet at tilbyde end islamisering, vrøvl, løgn og falske beskyldninger.
  I dagens jp beskrives DK som en socialiststat med nysprog og udspekulerede velfærdsbedrag. I andre aviser kan læses artikler om de politiske, juridiske og bureaukratiske svi ne streger som hagler ned over danskerne, svenskerne og tyskerne.

 61. Af ib olsen

  -

  Hvorfor har man så pissetravlt med at blokere for saglig debat? Dybdeborende kritik af “systemet” er ikke tilladt. Slet ikke hos pind og mi kk el and er son mfl. Er DK allerede en rødfascistisk bananstat? hvor en danskers liv intet betyder for partipamperne og medierne. Lærerne, politiet, forsvaret, de arbejdsløse, de hjemløse, voldsofrene, folkepensionisterne, de studerende, patienterne, de pårørende, de gamle og de mange faderløse skilsmissebørn har det tilfælles, at de BEHANDLES USSELT af politikerne.

 62. Af b jen..

  -

  Helt enig med In Olse n og F1.
  Det er en skændsel at vores indlæg ikke kommer på. Uanset hvilke navne vi skriver i.
  Og vi har ikke meget tid. Vi er kun ude af cellen nogle timer hver dag. Og nogle gange siger vagterne ar de har forlagt nøglerne, så vi kommer slet ikke ud. Sådan behandles psykisk syge.
  Men det må vi ikke skrive om.

 63. Af ib olsen

  -

  Er DK allerede en rødfascistisk bananstat? hvor en danskers liv intet betyder for partipamperne og medierne. Lærerne, politiet, forsvaret, de arbejdsløse, de hjemløse, voldsofrene, folkepensionisterne, de studerende, patienterne, de pårørende, de gamle og de mange faderløse skilsmissebørn har det tilfælles, at de BEHANDLES USSELT af politikerne.

 64. Af Ib olsen

  -

  DEN ÅBENLYSE PSY K O PAT L IS BET H HAR SKREVET EN TEKST KL. 14.53 SOM ENHVER KAN SE ER ET FALSUM.

 65. Af Kristian Harald Rosamund

  -

  Læs også i Islands største avis Morgunbladid om den hæmningsløse debatkultur der hersker i Danmark.
  Hvor uskyldige hænges ud med beskyldninger om at sove med får og være samfundsnassere. De skyldige skal straks pågribes og sættes i gabestok opstillet ved Berlingske hus i Pilestræde hvor de vil få at mærke folkets foragt.k

 66. Af b jeN.

  -

  AF IB OLS EN – 15. FEBRUAR 2018 15:01
  “DEN ÅBENLYSE PSY K O PAT L IS BET H HAR SKREVET EN TEKST KL. 14.53 SOM ENHVER KAN SE ER ET FALSUM.”

  Det ved Pib Ol sen intet om. Jeg skrev indlægget imens han sad på potten.

 67. Af L. Peithersnn

  -

  @ SØRINE GOTFREDSEN.

  Helt generelt, er det et GIGA problem, at i evigt system-indsmurte personer, har en sygeligt
  ødelæggende trang til at invitere jer selv, og/eller andre hvis indtægt, helt, eller delvist beror
  på tvangens manifest, hvorpå den samme system-inhabile dagsorden er konstant gældende

  DIN INVITATION I DR-2 DEADLINE I GÅR AFTES:
  Således var du atter inviteret i DR-2 Deadline; sammen med to øvrige system netto-nydere,
  hvorpå dette system-inhabile klientel, (ind foran alle andre), talte om Jakob Engel-Schmidt.

  DERFOR LIDT HEROM:
  1. I en stribe OECD stater, er her en karenstid på typisk 4 år, før en person fra det bevilligende
  miljø må tiltræde X skatte-afhængige inst, da den bevilligende, ikke må kanalisere midler ud
  til X skatte-afhængige inst, for dernæst at installere sig i selv samme, da bevilligende part, ell.
  dennes nærmeste, indlysende kan kapitalisere på skatte aktivitetens åbenlyse afhængighed.

  2. I det konkrete tilfælde, er her tale om, at denne Jakob, fik foræret samme stilling tilmed 2X,
  hvortil det skal anføres, at han i 1´ste omgang, overtog jobbet fra folke-amatøren A. Vang (S),
  da man overgik til ny tragikomisk overflods-demoraliserende titel som børne-unge-direktør.

  3. Endelig gav du udtryk for at denne Jacob var en dygtig politiker, skønt selv et barn mestre
  at melde sig ind i en politisk forening, hvis grundlæggende politik blot består i at kanalisere
  (andres) midler hen til eget fundende vælgerklientel, for maksimal stimuli af sit eget genvalg.

  Endvidere, har denne Jakob, (såvel øvrige folke-amatører), været underlagt blot skyggen af
  et CV adgangskrav, samt krav om en gennembearbejdet samfundsstrategisk forretningsplan,
  og hvis samme skal forstås sammen med, at man har kanaliseret ansvaret væk, og over til
  kommunal virksomhed, regioner hvad sundhedsansvaret angår, embedsværk, samt EU,
  hvorpå her reelt intet er tilbage, anden end manipulations strategier 24-7-365.. åh gud dog.

  5. Endelig skal med, at blot 3 – 4 konservative folkemandater, håndtere samtlige 26 stående
  udvalg, hvilket svare til 0,1538 mandat pr. udvalg i snit, mens Jakob var en del af en gruppe,
  hvis fylde udgør 850% flere personer til nøjagtig samme 26 udvalg, med 1,4 mio kr. i gage.

 68. Af Ib olseN

  -

  I Danmark behandles vi psykist syge værre end hvis vi var rødfefinistisk eller radigalt afskum.
  Vores indlæg kommer aldrig på.

 69. Af Rosa Haralds. Kristiansen

  -

  L i s b e t h
  For ganske kort siden skrev du, at jeg ikke var arkitekt samt, at jeg ikke havde nogle børn. Nu skriver du, at jeg og min danske mand har mange børn og, at vi burde rejse til Island. Jeg har fået to børn med min danske mand. Er din digitale robot gået amok igen.

  L S du var slet ikke på bloggen under LS navnet, da, der holdt en bil udenfor min bolig og mine børn blev truet. Hvordan kan du huske det? Ikke smart at sige L S. Så må du også skrive under et utal af navne L i s b e t h. Det ved vi i øvrigt godt. Du har stor fantasi hvad navne angår. Du går måske også i rocokkopostkjoler? Så kender du Teddy og Martinez.

  Hvis du vil smide alle islændinge ud af Danmark, må du gå ind i politik og få det ordnet i Folketinget. Det nytter meget lidt at brokke sig her, akkurat lige så lidt som jeg ved, at en stor del af indvandrere fra Somalia, Libanon og Palestina mm., ikke vil flokkes i arbejde i Danmark, selv om jeg mener, at de burde arbejde, vel at mærke hvis de ikke er syge. Jeg har hverken modtaget SU eller SU lån. Jeg mener ikke, at andre nordiske statsborgere, andre EU borgere og indvandrere generelt bør modtage SU. Når jeg så tænker videre. Er det fornuftigt, at unge mennesker, der er født i Danmark, dog ikke statsborgere ikke kan modtage SU? Nej det ville koste Danmark for meget, ikke at uddannede disse unge. Samfundet ville blive tilsvarende fattigt, fordi de nok bliver i DK og har så ikke råd til at lade sig uddanne, uden SU. Så sagen er ikke helt enkel. Jeg håber, at du ikke er politiker, for så er der ikke meget håb for Danmark. Jeg håber sandelig ikke, at du går på universitetet, så står det skidt til med Danmarks fremtid. Hvis du er ansat på bladet eller er troll/bot, så må du kunne få udlevet din indre svinehund.

 70. Af L. Peithersnn

  -

  @ Sørine.
  GLEMTE POINTENS AFSLUTNING.. SÅ HER ER DEN…

  Pointen er derfor, at det er en gang primitiv forfejlet udenomssnak at tale for eller imod, mht.
  om denne Jakob skulle være afskediget fra Niels Brock eller ej, da han først antaget, end ikke
  skulle have været i bare nærheden af dette skatte-skabte job, (inkl. den tidl. Direktør: A. Vang),
  idet man modsat de fleste andre OECD stater, reelt har sprunget hele otte års karenstid over..

  Årsagen hertil skyldes indlysende, at man benytter sig af, at Danmark end ikke har bare noget
  som ligner kontrol af den systemiske nepotisme-korruption, hvorpå det er gængs standard,
  at folke-amatøren ses installeret i X skatte-skabte, hvad enten vi taler DR, eller andre inst. 🙁

  Her ligger den egentlige bagvedliggende årsag til at Jakob, og andre, kan installere sig i div.
  skatte-skabte enheder, uden dette for lysår siden er blevet hamret ned, med deraf krav om
  fuld tilbagebetaling i link til uretmæssig kapitalisering via tvangens kraft, via andres pukkel.

 71. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Søren Pind besværer sig over, at medierne angiveligt “mishandlede” prinsen, som han skriver, ved at citere ham loyalt, når han krævede, at blive “ligestillet” med sin kone, Dronning Margrethe, ved at blive udnævnt til konge af Danmark.

  Pind mere end antyder, at prinsens krav, om at blive “ligestillet” med sin kone, Dronningen, var et resultat af hans påståede senilitet, og han mener, at medierne burde have givet prinsen mundkurv på, når han krævede at blive konge.

  Men i så fald har prins Henrik været senil siden 1996, for i ´96 udgav han selvbiografien, “Skæbne forpligter”, hvor han første gang besværede sig over, at han var nummer tre i det royale hierarki.

  Han fremsatte kravet, om at blive konge, med stadigt stigende styrke, og endte med at blive en trussel mod Kongehusets eksistens, da han f.eks. nægtede, at blive begravet ved siden af Margrethe.

  Kravet, om at blive udnævnt til konge, var formelt set urimeligt, for prinsen har hele tiden været klar over, at det (angiveligt) juridisk set var umuligt at udnævne ham til konge.

  Men det mente han alligevel var urimeligt – for han mente, at en ægtemand aldrig burde være underordnet sin kone.

  Derfor spillede prinsen klovn – for at vinde mediernes og folkets hjerte, så der kom et folkekrav om, at udnævne ham til konge af Danmark, som overtrumfede de formelle spilleregler, der forhindrede ham i, at blive konge.

  Men hans klovneri, og hans krav om at blive konge af Danmark, gav bagslag; hoffet udlagde klovneriet og kravet, som et resultat af hans påståede senilitet – som han i så fald har lidt af siden 1996…
  .
  Prinsens sydlandske mandschauvenisme er efterhånden en sjældenhed i Danmark, og hans krav om, at blive udnævnt til konge, var formelt set umuligt, hvilket han vidste fra starten – men ingen af delene var ikke et bevis på, at han var senil.

 72. Af Rikke Nielsen

  -

  “Det er svært konsekvent at argumentere for personlig frihed og mod burkaforbud,…”

  Jeg synes faktisk, det er nemt: En statssanktioneret lov, der tvangsafklæder kvinder er undertrykkelse!

  Nøgleordet er “statssanktioneret”

 73. Af Flemming Lau

  -

  Nogle amerikanske slaver følte sig nøgne da deres lænker og kæder blev taget af dem efter borgerkrigen. Racismen var så strukturel og gennemsyrende i de sortes bevidsthed at mange der ikke havde smagt pisken, ikke følte sig så undertrykt som de retteligt burde.

  Er der nogen der kan forestille sig mænd der går ned ad strøget med deres koner i snor og hundehalsbånd, uden at det fik konsekvenser. Næppe! Ansigtsslør er udansk!

 74. Af Niels O

  -

  For NYE BORGERLIGE må det være endnu sværere. De prøver både at være dybt nationalistiske, men liberale samtidig. Oh! The Irony!

 75. Af liz sørensen

  -

  “faderløse skilsmissebørn ”
  P.reben.

  Naturligvis må du ikke se dine børn og kone? hustruvold som børnevold er ulovligt i Danmark. De må beskyttes fra dig.

  Hysterharald,

  Du er lystløgner og kgl hofleverandør nas.ser i Danmark. Du har ingen mænd, ingen børn og er ikke arkitekt. Som du erindre måtte jeg smide dig ud af studiet? 🙂

  Som evighedsstudent har vi betalt umådelige summer til dig og ligesindet fremmede. Og har dermed ikke fået satset på vores egne borgere. Når du har nas.set dit færdig med din tredje uddannelse i DK, tager du hjem igen..

  Drejer sig om alle islændinge. At du tager det personligt kan vi ikke bruge til noget.
  Du må tage hjem…

 76. Af Suk a dik todai

  -

  Jeg har skidt i mine bukser og lagt en ordenlig dej!
  Skal jeg bare lade som ingenting ?
  Lige nu sidder jeg til møde hos de nye borgerlige og ingen siger noget?

 77. Af J Nielsen

  -

  “ Da vi her i landet i 1983 indførte den udlændingelov, der gav enhver ret til at få en asylsag prøvet i Danmark, udtalte den liberale Bjørn Elmquist: ”Vi kan nu sige, at vi i hvert fald herhjemme i vort eget hus gør, hvad vi kan for ikke at diskriminere på national basis.” Hvormed det jo indikeres, at retten til at bo i Danmark principielt set ikke i særlig grad bør tilfalde danskere.”

  Nej, det indikerer det ikke. Jeg ved ikke hvad Elmquist ellers har sagt og skrevet, men ovenstående indikerer ene og alene, at vi ikke inden for retsvæsenet gør forskel på folk på grundlag af nationalitet.

  Heller ikke inden for asylvæsenet, hvor holdningen Elmquist giver udtryk er, at alle ansøgere har samme ret til at få sin sag behandlet. Hvad udfaldet skal være, siges der ikke noget om.

  “Frihed for Loke såvel som for Thor.” Det er det rodfæstede danske princip, som Elmquist henviser til. Særlove, det lader vi andre om.

  Der er folk der har travlt med at smide Grundtvig på møddingen. Det kan man da godt, men så bør man stikke piben ind i enhver diskussion der handler om at holde danske værdier i hævd.

 78. Af j nielsen

  -

  ” (…) på den tyske løgnepressen sad disse medløbere, M erkels tidligere så trofaste lakajer, igår var det gået op for disse landsforræddere (…) ”

  Og så videre, og så videre.

  Her gik man og troede at doktoren var schon lange tod, og så bliver denne blog, af alle, et hjemsted for reinkarnation. Ordvalget er som at høre manden selv, og hvis det er tilsigtet så tillykke med den veludførte imitation. Moritz Bleibtreu, vig pladsen, her kommer din efterfølger.

 79. Af r. vangkilde

  -

  ASKEN, – blev symbol på vores liberale læretid, når danskeren HENRIK var større end Danmark,
  og den personlige frihed tilhørte familie og slægt ELLER, når det nationale fællesskab ikke er
  det vigtigste i vores liv, men en fælles identitet.

 80. Af Rosa Haralds.Kristiansen

  -

  L i s
  Din lille trollbot.
  Det er korrekt hos dig, jeg har ingen mænd, men jeg er arkitekt og har i mange år været partner i et firma. Jeg har også undervist på en lang videregående uddannelse i mange år. Jeg har én mand og to børn og trollen er en LGBT person. Det har du selv fortalt flere gange. Oprindelig er du muslim, men at være LGBT person lader sig ikke gøre inden for islam. Din tidligere tro er meget lukket for udskejelser. Jeg har skam læst Koranen. Brugte 1.5 år på det for at kunne sammenligne de to trosretninger, kristendom og islam, i min sparsomme fritid. Vi har ju Lemche, der har brugt hele sit liv på kristendommen og blogforfatteren Sørine, som er teolog og præst. Jeg kiggede også på taoismen, som jeg finder interessant. Jeg ville sætte mig ind i islam for at forstå, hvorfor muslimer lukker sig ind i så snævert et samfund. Koranen er jeres vejledning til alt i livet. Den efterlader ingen frihed, så vidt jeg kan se. Der er ingen abstraktion i værket, bare klare livsregler og bud. Derfor accepterer din tro dig ikke. Du må ju nødvendigvis blive ateist. Det er som hos Vehovas Vidner. Det er svært. Her er Bibelen så tilpas kompleks et værk, at vi i dag tillader os at fortolke den. Det har selvfølgelig ikke altid været sådan. Bibelen er både flere fortællinger og bud og regler. Tilgivelsen findes i Bibelen, men ikke i islam. Muligvis hos de kloge muslimer? Asatroen har heller ikke tilgivelsen, men øje for øje og tand for tand princippet. Asatroen slægter islam mere på end kristendommen. Så har I hadiderne, de mundtlige regler og det er her menneskerne bliver holdt fast af imamerne.
  Pheitersnn.
  Det er nemlig tilgivelsen, som får Sørine til at tage den unge venstremand Jacob i forsvar, tror jeg. Jeg ved det selvfølgelig ikke helt. Jeg er enig med hende. Ingen laver ingen fejl i livet. Når vi ser på Søren Gade, så løj han som minister, Løkke har en del økonomisager, Ulla Tørnæs havde noget med et landbrug i Østeuropa, Esben L. Larsen begunstigede kvotekongerne og tvang videnskabsmænd ved Århus Universitet til formindske faren for forurening, Troels Lund Poulsen var i uføre og fik et dyrt ur af en araber, Holst fik en farlig masse penge og dyrkede neopotisme og vi kan blive ved. Så hvem kaster den første sten. Det gør Gade.

 81. Af Erik Skifter

  -

  Kære Sørine

  Den hoppede helt af for dig forleden aften i Deadline på DR2 i debatten omkring Jakob Engel-Schmidt. Hvordan kan du dog mene det du sagde i denne debat. Jeg syntes ellers at du besidder en høj grad af fornuft, men bare ikke i denne sag om Jakob Engel- Schmidts fyring fra dels folketinget og dels hans chefstilling på Niels Broch.
  Vi har en lovgivende, en dømmende og en udøvende magt. Man kan ikke have kriminelle siddende i disse 3. magtkamre. Vi kan ikke have en dommer til at dømme, som selv lige er taget for at køre i bil i beruset tilstand – læs under indtagelse af euforiserende stoffer. Vi kan ikke haven en politimand til at efterforske kriminalitet, hvis han lige forinden er blevet dømt for spirituskørsel eller indtagelse af euforiserende stoffer. Vi kan selvfølgelig heller ikke have at en politiker skal lave lovene samtidig med han selv har overtrådet dem på groveste vis, ved at have kørt narkoberuset i bil. Selvfølgelig ikke, hvilket alle fornuftige og ordentlige mennesker vil mene. Sådan er det i dag, hvis en lovgivende politiker i folketinget, hvis en dommer og hvis en politimand overtræder loven på så grov vis som Jakob Engel-Schmidt i dette tilfælde har gjort, ja så fyres pågældende omgående fra sit job og hverv. Sådan har det været praksis i årtier – og sådan skal det vedblive.
  Jakob Engel-Schmidt blev taget af politiet i juli måned 2017. Søgte straks derefter orlov fra folketinget, da han kendte til resultatet af sin kriminelle handling. Han søgte og fik jobbet som vicedirektør på Niels Broch, uden han oplyste sin chef om sin verserende sag hos politiet. Kujonagtigt og virkeligt dumt. Da hans chef i medierne kunne læse, at hans betroede og nærmeste medarbejder var blevet dømt i retten for kørsel i narkobevirket tilstand, ja så kunne han jo intet andet end at fyre ham omgående og bortvise ham. På Niels Broch har man nogle leveregler og værdier på skolen, hvor man ikke må indtage narko bla.

  Jakob Engel-Schmidt er et fjols og har begået en kriminel handling, som han må tage ansvaret for. Hvordan kan du, Sørine, dog tage denne person i forsvar og mene, at han er blevet uretfærdigt behandlet.. Jeg forstår dig slet ikke i denne sag. Du har begået et klar forbier i denne sag.
  Med lov skal vi land bygge. En lovgiver kan ikke have begået en så alvorlig handling og samtidig kunne være siddende i den lovgivende forsamling.

 82. Af Runa Haralds. Kristuansen

  -

  L i s b e t h
  Blive I aldrig rætte af at chikanere blogdeltagerne?
  Det må da være enerverende i længden. Jeg er gift med en dansk mand, har to børn og jeg har været partner i et arkitektfirma i mange år og har ligeledes undervist på en lang videregående uddannelse i mange år. For to år siden læste jeg Koranen for at sammenligne den med kristendommen og taoisme, som jeg også synes er interessant. Koranen er et sæt leveregler og bud. Hadidene er de mundtlige overleveringer Det er dem imamene holder jer fast på. Du er en tidligere troende muslim, eller nærmere født af muslimske forældre. Fordi du er en
  L G B T person, det har du selv fortalt flere gange, måtte du nødvendigvis blive ateist. Islam ligner mere asatroen (Hávamál) end kristendommen i sit væsen, her er tilgivelsen ikke til stede, men øje for øje og tand for tand. Koranen levner ikke meget til fantasien, den er et sæt leveregler og bud, fra vugge til gav. Bibelen består af flere fortællinger og bud. Den er mere abstrakt og mere kompliceret, derfor byder den på flere fortolkninger end Koranen.
  Pheitersnn
  Det er nemlig tilgivelsen, der får Sørine til at kigge på Jacobs narkokørsel med lidt mildere øjne end Søren Gade kunne. Hvis jeg har forstået hende ret.
  Hvem kan smide den første sten. Er det Gade med sine løgne som minister, er det Løkke med sine økonomisager, er det Holst med sin nepotisme og økonomiske morads, er det Ulla Tørnæs med sit landbrugsrod i Østeuropa, er det Troels L. Poulsen med sit rod og en dyr urgave fra Saudi-Arabien, er det Lunde Larsen med de favoriserede kvotekonger og tusler om at fjerne forskningspenge fra forskere i Århus, hvis de nu ikke skrev, hvad der var bedst for landbruget, er det Eva Kjær Hansen med landbruget, ja hvem kaster den første sten? Ingen laver ingen fejl. Alle førnævnte optalte venstrefolk har lavet noget, enten ulovligt eller dybt umoralsk. Gade, Poulsen, Holst og E.K. Hansen måtte gå, fordi det med sandheden er lidt svært for dem. Sådan set alle de andre også, de havde bare flere politiske liv.

 83. Af Rosa Haralds.. Kristiansens

  -

  L S
  Du må i behandling for i s l æ n d i n g e f o b i.

 84. Af Carl-Erik. Pedersen.

  -

  Personligt ønsker jeg ikke personer der bekender sig til “Islam”, som gäster, eller besøgende i mit hjem, da jeg ikke acceptere deres religion, eller kultur, og derfor ikke føler, at have noget gemenskab med disse personer!

  Ergo, når jeg ikke ønsker noget sammenkvem med muslimer i mit hjem, ønsker jeg selvfølgeligt heller ikke muslimer i mit land! Jeg ser dem som et skadeligt, samfundsforstyrrende element i nationalstaten Danmark!

  Lige så lidt som, at invitere personer, der vil forandre, eller ødelægge mit hjem (bolig) indenfor, bör man selvfølgeligt heller ikke give dem ophold i sit land!

  Dette burde være logik for perlehøns!!!

  Jeg har gennem et langt liv lärt, at erkende livets realiteter, hvilket blandt andet er: At skjorten sidder nærmest, på kroppen, på ham som bærer den, hvilket vil sige, at först tager man hånd om sin familie, derefter om sine medborgere, og land!

  Det er det rene rablende idioti, at kaste formuer ud af vinduet for, at hjælpe fremmede, og derved skade dig selv, din familie, dine medborgere, og dit land!

  Jeg tror faktisk at tiøren er faldet på plads, vedrørende muslimsk indvandring/asyl, hos majoriteten af Danmarks befolkning!
  Mvh.

 85. Af Rap And

  -

  Skulle der virkelig være noget at tude over, så må det være, at det sorte præstefællesskab forsøger at bilde befolkningen ind, at man som en begrundelse for en mørk nationalisme skal tage udgangspunkt i kristendommen, når de gældende frihedsværdier skal genovervejes. At holde det meningsløse burkafobi op foran sig for at fastholde en illusionen om, at det kun er visse forvirrede liberale politikere, der tilslutter sig den kulturløs kreds, der ønsker sig en overnationale verdensorden, giver vist kun en mening for de frelste.

 86. Af jan ulrik friis

  -

  j nielsen 01:11

  ” (…) på den tyske løgnepressen sad disse medløbere, M erkels tidligere så trofaste lakajer, igår var det gået op for disse landsforræddere (…) ”

  Og så videre, og så videre…………………..Ordvalget er som at høre manden selv,…………”

  j N ielsen, vel en af disse sammesvorne som i 40′ ernes Danmark, der betragter sit eget det danske folk som spielverderber, for et fremtidens Danmark underlagt det islamiske Stortyskland fyldt af den regulære ondskabsfulde islamiske vold og terror i koncentrat!

  Er det j N ielsen bevidst at der lægge onde planer imod det danske folk ? Onde planer imod nationalstaten Danmark!

  Vi er gået alt alt for langt i “berigelsen” nu ødelægges vores fornemme urgamle danske kultur, vores Danmark forvandlet i en stor islamisk no go zone, borgerkrigen ikke langt borte, de danske styrker har forlængst trukket sig tilbage i sikkerhed i lebensraum på Østfronten, vi må forvente en ensidig regulær nedslagtning af det danske folk, de danske militærer styrker ser vi aldrig mere til! !!

  j N ielsen jeg har den gode I b O lsens ord for at: “UL RIK FRI IS har ret i mange ting”, altså til j N ielsens egen orientering, mod bedre vidende, imod alle odds, klarer jeg også dennegang frisag!

Kommentarer er lukket.