Morten Østergaard i templet

Af Sørine Gotfredsen 99

Ingen kan benægte, at Dansk Folkeparti ofte løber med opmærksomheden. Senest er det sket på grund af debatten om den manglende integration af somaliske kvinder, der fik Dansk Folkeparti til på et facebookopslag at opfordre folk til at vurdere, om disse kvinder hovedsageligt udgør en byrde eller en berigelse for samfundet. Det er et ret utiltalende initiativ, der risikerer at skabe for megen selvbekræftende harme, men samtidig er det interessant at sætte partiets kommunikationsform i forhold til en anden politikers stræben efter at forholde sig til de voksende parallelle tilstande. Dansk Folkepartis seneste udspil er som sagt ikke videre smagfuldt, men har ikke desto mindre medført, at dansk talende somaliske kvinder i uvant grad har blandet sig i samtalen. Nye stemmer er blevet vakt til live.

Noget lignende sker næppe efter det seneste tiltag fra Morten Østergaard. Gennem besøg i udvalgte ghettoområder prøver den radikale leder at lære virkeligheden at kende og indrykker samtidig helsidesannoncer i aviserne. Den seneste rummer et par indrømmelser angående bandepakke og mængden af tosprogede børn i institutionerne, men det hele serveres i en lage af Østergaards selvpræsentation som en sjældent oprigtig sjæl. Mens Christiansborg i øvrigt forbindes med symboldebat og ”frikadelle-cirkulærer”. Vi møder her en mand, der vælger taktik fra og ægte engagement til, en from blandt syndere, med andre ord, ja, nærmest en karakter i stil med farisæeren i templet i Lukasevangeliet, der står helt fremme ved alteret og siger: ”Gud, jeg takker dig for, at jeg ikke er som andre mennesker…” Farisæeren ved, at han er retfærdig, og i en lignende atmosfære kan Østergaard skrive: ”Normalt råber politikere ikke højt om, at de er blevet klogere. Men det gør jeg. I Vollsmose og Gellerup har jeg lært, at vi har brug for nye måder at løse vores problemer på, som skaber stabilitet fremfor kaos. Fordi plan efter plan fra politikerne er designet til valgkamp fremfor virkelighed. Jeg har brugt min tid bedre i ærlige og direkte samtaler…”

Moralen er klar. Mens de andre politikere er drevet af magtbegær, er Morten Østergaard drevet af medmenneskelighed, men mon ikke en del kan se, at han er klemt. Han er nødt til at erkende skadelige mekanismer i parallelsamfundene, men vil ikke miste sin vante selvopfattelse og må derfor fortsat mistænkeliggøre andres motiver. For årtier siden grundlagde kloge mennesker en så eksistentielt vigtig debat angående kulturmøde og indvandring, at adskillige politikere i dag lige fra Dansk Folkeparti og dybt ind i Socialdemokratiet har forstået, at for eksempel holdningen til svinekød – og dermed bevidstheden om ikke at underlægge sig muslimsk lovtænkning – er helt central. Med formuleringer som ”frikadellecirkulære” og ”gris på gaflen” kæmper Morten Østergaard for at bevare en ironisk friskhed, der dog mest afslører, at han stadig ikke forstår de grundlæggende aspekter ved kulturmødet. Midt i det nye forsøg på bevægelse dyrker Østergaard et selvbillede, der antyder, hvor vigtigt det er for ham at bevare en følelse af moralsk overlegenhed, og skal man på en skala for smagløs selviscenesættelse sammenligne Dansk Folkeparti facebookspørgsmål med Morten Østergaards jagt på et nyt ståsted, falder målingen ikke ud til sidstnævntes fordel. Fra sin plads helt fremme i templet ved den radikale leder, at de andre politikere mangler renhed i hjertet. Men ikke ham. For han er ikke som dem.

99 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Hvis naive Østergaard skal opleve virkeligheden i ghettoen, så skal han for det første bo der i meget længere tid end de par dage, han afsatte til sit reklamestunt. Og han skal vel at mærke ikke have en hale af journalister, fotografer og politifolk omkring sig.

  Med andre ord: han har intet brugbart fået ud af sit stunt.

  Mht. de somaliske kvinder (og mænd): de er udelukkende en uønsket og uønskværdig byrde for danskerne – og de bør sendes hjem ASAP!

 2. Af Niels Juul Hansen

  -

  Anbefaler at man ser/genser Jonatan Spang i Tæt på Sandheden fra igår.
  Jonatan Spang er rigtig god – og det tætteste vi kommer Stephen Colbert på vores allesammens DR.

  Han hudfletter alle, der der laver spin – både DF og Radikale.

 3. Af Jan Johansen

  -

  Morten Østergaards medieflip var i den grad “designet til valgkamp fremfor virkelighed”. Tænk at manden kan optræde så naivt. Hvis han virkelig vil tages alvorligt, og det bliver meget svært, så skal han bosætte sig permanent i en ghetto. Det vil muligvis kaste et par stemmer af sig blandt nogle få naboer og genboer i den valgte ghetto, men nogen større respekt i den øvrige befolkning ville han næppe opnå. Dertil er han for håbløs. Han fatter ganske enkelt ikke, hvor meget skade han og de øvrige radikale folketingsmedlemmer allerede har forvoldt mod den danske befolkning. Det er rystende!

 4. Af Jesper Lund

  -

  De fleste politikere er “farisæere” i den forstand at de er overbeviste om at netop deres politik og holdninger er de rigtige.

  At Sørine sammenligner Martin Henriksens facebookopslag med Morten Østergaards ophold i udvalgte ghettoområder fortæller mere om Sørine end om Morten Østergaard. Er hun virkelig præst i den danske folkekirke?

 5. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Sørine har fuldstændigt ret. Den lempelige borgerlige indvandrerpolitik fra R og DF har totalt fejlet.

  De glemmer at se helheden i indvandrerdebatten, som er at fx. den islandske nasserdronning, Hr. Harald, også koster når de stjæler Dansk SU, uddannelse og job ,og ingen Danskere tager den anden vej. På læge-tandlæge studiet er 30% nordiske statsborgere, og bliver mangel på alle i Danmark i fremtiden. De er derudover lange, og ekstrem dyre uddannelser.

 6. Af niels peter lemche

  -

  JESPER LUND, du kommer jo ikke i kirken, så hvor ved du det fra?

  Hvis ghettoerne regulerede sig selv, og klarede tingene internt og lod resten i fred, hvad galt er der så med dem? Vi kan sætte alle i ghettoer. Hvad med veganerne? Hører de ikke også hjemme i sådanne … og de spiser ikke svinekød! Men kan blive os alle til byrde, fordi de i længden ødelægger den for mennesker naturlige fødeindtagelse og må supplere med alskens medikamenter, og hvad så når de bliver gamle?

 7. Af Li.sbeth Sø.ren.sen

  -

  Derudover når sørine fortæller at den lempelige borgerlige indvandringspolitik siden 80érne har kostet dyrt, betyder det naturligvis at kun i rød blok får man en anstændig og stram indvandringspolitik.

  De borgerlige er kun interesseret i løn og velfærdsdumpere af danskerne. De er landsforr..rædere hele bundtet.

  Under VKO mere end fordoblet de indvandrerantallet over lo år, end det røde antal under Nyrup.

  Den nuværende har ny indvandrerrekord, med over 25o.ooo fremmede , som den is.landske nasserdr.ooning. arbejdssøgende ankommet siden de kom til. Inklusive flygtninge.

 8. Af Li.sbeth Sø.ren.sen

  -

  2 indllllæææg i fiifleriet ,, Til grin , kun de fremmede som israelitlemchen og , islandharald kommer til . Os Danskere er frataget ytringsfrihed i vores eget land…

 9. Af Li.sbeth Sø.ren.sen

  -

  2 indllllæææg i fiifle,,riet ,, Til grin , kun de fremm,,ede som israe,litlemch,en og , is,landhara,ld kommer til . Os Danskere er frataget ytrin,gs,frihe,,,d i vores eget land…B er fasc.ternes tidende.
  ,

 10. Af Li.sbeth Sø.ren.sen

  -

  2 indllllæææg i fiifle,,riet ,, Til grin , kun de fremm,,ede som israe,litlemch,en og , is,landhara,ld kommer til . Os Danskere er frataget ytrin,gs,frihe,,,d i vores eget land…B er fasc.ternes tidende.

 11. Af jan Mølgaard

  -

  Det er ikke forkert at spørge, om somaliske kvinder (generelt) er en byrde eller en berigelse. De producerer børn, selv om de ikke er selvforsørgende eller har udsigt til at blive det. På den måde slipper de også for aktivering, for de er konstant på barsel.

  Om Morten Østergaard er der kun at sige, at han ikke er værd at bruge tid på. Lad de radikale, SF, EL og Alternativet leve i deres lille, fiktive verden. Lad dem bygge deres mure højere og tykkere, efterhånden som realiteterne trænger sig på. Jeg tror faktisk, der kommer en dag, hvor disse mure styrter sammen.

 12. Af Ulla Nielsen

  -

  Er Østergaard naiv – eller en kynisk politiker, som ved, at hvis man skal skifte standpunkt, skal man have noget at begrunde det med, så man ikke taber ansigt?

 13. Af Kristian MIKKELSEN

  -

  Først kom Dansk Folkeparti,så kom den øvrige blå bloks partier. Så kom Socialdemokratiet og vel også SF i halen herpå – og nu De Radikale. Så mangler vi kun Enhedslisten og Alternativet før alle politiske partier har indset, at integration af flygtninge m.m. fra eksotiske fortrinsvis muslimske lande tilsyneladende er enten nyttesløst eller håbløst.

 14. Af j.. hAnsen

  -

  Morten Østergaard er en usædvanlig politiker.
  Han må være meget naiv.
  Han tror åbenbart at man bør tale til vælgernes intellekt og bedre jeg.
  Det er tåbeligt.
  Kun ved at lefle for vælgernes indre svinehund flytter man stemmer.

 15. Af N. Jensen

  -

  Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvad der er galt med tilflytterne fra mellemøsten.

  Alle andre tilflyttere forstår, at i Danmark taler vi Dansk, og ikke Arabisk, Urdu eller Kinesisk.

  Og hvis man ønsker at beherske det Danske sprog, begynder det i børnehaven, eller i de små klasser i folkeskolen..

  Det er en forudsætning for at kunne tilegne sig lærdom, skrive en jobansøgning, kommunikere med de indfødte, etc.

  For nærværende forlader en stor del af tilflytternes børn folkeskolen som ‘funktionelle analfabeter’, der hverken behersker Dansk eller deres modersmål.

  Modersmålundervisning er en syg joke, der spænder ben for børnenes muligheder for at begå sig i det Danske samfund

  For min skyld må tilflytterne selv om, om de vil spise svinekød eller ej.

  Men når vi er komme så langt ud, at man på Hvidovre Hospital ikke kan få en ærlig frikadelle, har vi altså bøjet os for langt for Islam !

 16. Af bo jensen

  -

  Ja, DF får en del opmærksomhed, men i de sidste ti år har DF nærmest intet udrettet. Bortset fra det mener wil ly søvn dal at “politikere og journalister er igang med en dødedans med kurs mod helvede”. Man fylder befolkningen med vildledende ord, og det har skabt en tidsånd præget af fordummelse og en slags massepsykose. Iflg. diverse iagttagere er Vesteuropa og EU nu præget af opløsning, korruption og dårlig regeringsførelse, og på vej mod undergang. Se den korte og snaphanen.

 17. Af bo jensen

  -

  Ja, DF får en del opmærksomhed, men i de sidste ti år har DF nærmest intet udrettet. Bortset fra det mener wil ly søvn dal at “politikere og journalister er igang med en dødedans med kurs mod helvede”. Man fylder befolkningen med vildledende ord, og det har skabt en tidsånd præget af fordummelse og en slags massepsykose.

 18. Af Flemming Lau

  -

  Hvis man spørger muslimerne, så er det altså resten af Danmark der bor i ghettoer…!

 19. Af Martin Jørgensen

  -

  Morten Østergård fra det Radikale Venstre parti,er blevet klogere og har ændret syn på integrationens ” lyksaligheder”.
  Og det er endda kommet så vidt at han ligefrem kan udpege et par negative sider ved integrationsindsatsen.
  Så er det at man trækker på smilebåndet og ryster på hovedet.
  For jeg tror ikke at han med denne ” bodsgang” -selv kan indse hvilken komisk figur han udgør som repræsentant og formand for det mest elitære og bedrevidende parti i Danmark.
  Et parti der aldrig har forspildt en chance om at belære andre om fejl og mangler, når de har formastet sig til at have en anden mening end den som er angivet i det radikale parti program.

 20. Af Henrik S

  -

  Sørine , nu har vi lige siden Jelved trådte frem , hørt at AL indvandring fra de varme lande var en berigende – især fra de radikale.
  Så kan det da ikke være smagløst , så endelig at spørge befolkningen om disse muslimer kvinder fra Somalien er en berigelse for Danmark og en berigelse for den kultur vi foretrækker.
  Efter i talrige år at have affundet os med vold , voldtægter og kriminalitet især fra den somaliske gruppe.
  Og så har journalister tilmed fundet en forarget somalisk sygeplejerske fra Nordjylland frem, for at udtrykke denne forargelse – og så så frække at kalder hende en sindig nordjyde – med tørklæde og hele shariaen i bagagen!!!!
  Manipulation og løgn halvdelen af det vi udsættes for , også fra hykleren Morten Østergård.
  Han er ikke blevet omvendt , han tilpasser sig blot lidt for ikke at miste flere stemmer.
  Han og de andre radikale arbejder fortsat målrettet imod at afskaffe “Gud , konge og fædrelandet”- som de altid har gjort!
  Og så vil han gerne fremstå som den mest gode af de gode for at samle flere (overvejende kvindelige) tilhængere.
  Er det ikke lige præcis den taktik den faldne engel bruger for at indynde sig og samle tilhængere.

 21. Af oRla guude

  -

  Der er kun en udvej.
  hitler og goebbles viste vejen indtil forræderiet i 1945.
  Historie forfalskerne har fordrejet historien.
  Men vi nazister vil vinde.
  Fordi vi har sandheden på vores side.

 22. Af niels peter lemche

  -

  Henrik S. Det her, du skriver er da helt galt: “nu har vi lige siden Jelved trådte frem , hørt at AL indvandring fra de varme lande var en berigende – især fra de radikale”.

  Du må da mene til sidst: “for de radikale”.

 23. Af Ib Kyv

  -

  Det er hverken mere eller mindre “smagfuldt”, at forvente, at somaliske kvinder forsørger sig selv, end at andre borgere i dette land gør det.

  Selv da arbejdsløsheden var allerlavest i 2007-8 var over 95 procent af somaliske kvinder arbejdsløse, selvom der var masser af ledige stillinger, som de kunne bestride, selvom de ikke taler dansk.

 24. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Hvad så med ‘dovne’ Robert?

  Det er nemt at sige til folk, at de skal ud og finde et arbejde.
  Men er det så nemt at finde et arbejde, hvis cv’et ikke ser for godt ud?

  Regeringen har planer om at dobbeltstraffe folk i ghetto områderne.
  Sikke et signalværdi og sikke en forskelsbehandling den danske regering er igang med at give!

  Der skal åbenbart være en klasse A og en klasse B i vores samfund. At vi begynder at diskriminere over alle grænser på denne måde, det ligner slet ikke noget, hvor jeg kan genkende vores demokrati eller anstændighed.
  Jeg er meget forundret over, at man vil indføre forskellige straffe alt efter, hvor ens forældre har råd til at bo. Jeg kan slet ikke se, at det kan lade sig gøre i et retssamfund.

  Jeg synes, at det er mærkeligt, at en der pusher hash i Mjølnerparken skal have en dobbelt så lang straf som en, der gør det i et villakvarter på Frederiksberg.

  Det er ren og skær diskrimination og politik, når det er værst!

  Hvad så med folk som ‘dovne’ Robert? Hvad skal der ske med etniske danske borgere af denne type af slagsen?

 25. Af Ib Kyv

  -

  De muslimske indvandrere koster os andre 33 milliarder kroner – om året!

  Derfor er det ganske enkelt nødvendigt, at diskutere dette problem.

  Det er udtryk for småborgerlig ansvarforflygtigelse, at forsøge at gøre dette spørgsmål, til et “smagsspørgsmål”, eller et spørgsmål om “tonen” i debatten, for det er et reelt, og meget stort problem, at disse kvinders erhvervsfrekvens er så lav, som den er; det koster som sagt samfundet 33 milliarder om året.

  Derfor skal problemet selvfølgelig diskuteres, alt andet er decideret uansvarligt.

  Det er på ingen måde “usmageligt”; det er ganske enkelt nødvendigt.

  Problemet skyldes, at ísær de muslimske welfare-mothers har en langt lavere erhvervsfrekvens, end andre borgere i dette land har, og dét gælder især muslimske kvinder fra nogle få områder – heriblandt Somalia.

 26. Af Ib Kyv

  -

  “Hvad så med folk som ‘dovne’ Robert”

  Dét problem bliver der skam allerede taget fat om. Desuden er der forholdsvist få etniske danskere, som er kronisk arbejdsløse; og det gælder både mænd og kvinder.

  Men de muslimske welfaremothers – samt en del, muslimske wellfarefathers – kalkulerer tilsyneladende med, at de skal leve af overførselsindkomster hele livet, for deres arbejdsløshed faldt stort set ikke, da der var stor efterspørgsel efter deres arbejdskraft, i årene op til finanskrisen i 2008.

  Derfor er det selvfølgelig fuldstændigt nødvendigt, at der bliver gjort noget fra samfundets side ved problemet – alt andet ville være usmageligt/uanstændigt/uretfærdigt (vælg selv det ønskede ord)…

 27. Af Henrik S

  -

  Mehmet gur
  Du har ikke forstået ret meget – vel!
  Hvorfor tror du Robert blev kaldt “dovne Robert”?
  Fordi vi alle mente han var for doven!
  Præcis som dine somaliske trosfæller , der rigtigt hygger sig i deres klub og bare inkasserer og inkasserer og inkasserer , vores andres penge!
  Men selvfølgelig er det åh så vanskeligt for de stakkels somalier , så selvfølgelig skal de hjælpes – med er spark i røven , så skal de nok komme igang , men så inhumane er vi danskere ikke .
  Indtil kassen er tom.!

  Niels Peter Lemche , – rigtigt både : for og hørt fra.

 28. Af Jorn D.

  -

  Fra sin plads helt fremme i templet er Morten Ø. stemplet
  som
  en naiv del af de selvretfærdige synagogale radikale
  ja
  de synagogale radikale syntes, at leve for, at ødelægge Danmark
  og
  støttes kun af de der syntes, at leve for, at ødelægge Danmark

  lad de der ønsker multi kulti koster kassen kaos, selv betale kassen

  lad dem betale 30% mere i skat og sæt skatten ned for os andre
  ja
  flygtninge og indvandrer debatten flagrer i vinden
  som
  vindmølle debatten – mange vil have dem – men ikke for tæt på
  og
  ligeså de synagogale radikale, der skifter mening, som vinden blæser
  ja
  de regnes for ualvorlige vindbøjtler og vendekåber ja rene tåber
  men
  Morten Østergård den lille sølle synagogale radikale vindbøjtel
  er
  dog den største vindbøjtel af dem alle.

  ironi.mus

 29. Af j.. haNsen

  -

  AF IB KYV – 26. FEBRUAR 2018 17:40
  “Problemet skyldes, at ísær de muslimske welfare-mothers har en langt lavere erhvervsfrekvens, end andre borgere i dette land har, og dét gælder især muslimske kvinder fra nogle få områder – heriblandt Somalia.”

  Hvad er problemet egentligt?
  Om det er muslimer eller etniske danskere.
  For at få støtte så skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
  Gør man ikke det, så skal der i henhold til lovgivningen lukkes for hjælp.
  Den diskussion har der været om arbejdssky etniske danskere i Danmark længe før der rigtigt kom muslimer til landet.
  De første muslimer kom i øvrigt til Danmark for at påtage sig det arbejde, som ingen danskere gad tage.
  Idag er det ofte østeuropæere som udfører det arbejde, som danskerne ikke gider at lave.

 30. Af Martin Jørgensen

  -

  Der er blevet spildt alt for mange år på partipolitisk småfnidder når det har handlet om integration.
  Alle har haft travlt med at posionere sig og pege fingre ad hinanden , og i tiden der er gået har forskellige halvhjertet forsøg vist med tydelighed at der skal andre tiltag til hvis integrationsopgaven skal lykkes.
  Derfor kan jeg kun bifalde at der tegner sig et bredt funderet flertal i befolkningen som bakker op om det helt nødvendige i de strammere regler.
  Og skulle vi efterladede de radikale på perronen , når toget kører derud, så er det fordi de aldrig fik indløst billet i tide.

 31. Af Ib Kyv

  -

  Hvad har din slet skjulte antisemitisme med dette spørgsmål at gøre, Jorn?

  Danske jøder har den samme erhvervsfrekvens, som etniske danskere har, og desuden er Østergaard pæredansk på godt og ondt, og dét er Det Radikale Venstre også.

  Det er muslimske welfaremothers fra nogle få områder – især “Palæstina” og Somalia, der udgør dette alvorlige og voksende problem, som allerede nu koster landet 33 milliarder kroner om året.

  Muslimske kvinder fra f.eks. eks-jugoslavien har en langt højere erhvervsfrekvens, end disse kronisk arbejdsløse, muslimske kvinder – næsten på linie med etnisk danske kvinder.

 32. Af lisbeth sørensen

  -

  “Først kom Dansk Folkeparti,så kom den øvrige blå bloks partier. Så kom Socialdemokratiet og vel også SF i halen herpå – og nu De Radikale. Så mangler vi kun Enhedslisten og Alternativet før alle politiske partier har indset, ”

  Dette er totalt fakenews og løgn og bedrag!

  DF har aldrig støttet op om en stram indvandringspolitik, som viser deres magt under de blå regeringer de har støttet, som alle haft nye indvandrerrekorder, ALLE! Og med DF´s støtte. . Det er et populistisk løgnerparti, opfundet af resten af blå blok for at vinde stemmer på fakenews kun.

  Formentlig kan kun et nyt socialistisk parti med en stram indvandringspolitik over hele linien rydde op her..Ø har dog landets strammeste allerede, da de kun støtter flygtninge, men ikke generel indvandrerløndumpning og velfærdsforringelser via EU borgere som blå blok, men støtter op om Danske lønforhold.

 33. Af lisbeth sørensen

  -

  “Han tror åbenbart at man bør tale til vælgernes intellekt og bedre jeg.
  Det er tåbeligt.
  Kun ved at lefle for vælgernes indre svinehund flytter man stemmer.”

  De radikale er landets største løgnerparti, sammen med DF. De er begge populister fulde af løgn.

  R elsker indvandrer, da løn og velfærdsdumper. Det er et borgerligt parti, som intet har at gøre i Rød blok. De kommer altid med “humanistiske” bidrag af løgn! Et rent svindler parti, som på det område kun kan sammenlignes med LA, Venstre, DF. K er derimod ærlig mht. deres dagsorden. Og set derfra, det mest stuerene parti i blå blok. Heller en ærlig hattedame, tophat mand, end en falsk.

  DF gør også. Men forgiver at være anderledes. Deres tilhør i blå blok i 3o år, beviser partiets løgnerhistorie. Aldrig er så mange indvandrerankommet som mens de har støttet blå blok. Fakta.

 34. Af Flemming Lau

  -

  Ghettoerne består af både danskere og muslimer, ingen diskrimination der.
  Til gengæld kunne kommunerne begynde at kræve uddannelse eller arbejdstagning for de rettroende muslimer der stort set er fredet for at undgå episoder! Alt imens kunne det være hjælpsomt hvis landspolitikerne ville gøre deres til at få reformeret de internationale konventioner.

  På den anden side, hvorfor spilde mere energi, på et segment der alligevel, snart skal tilbage til deres hjemlande…?

 35. Af Ib Kyv

  -

  “Hvad er problemet egentligt?
  Om det er muslimer eller etniske danskere.”

  Problemet er antallet.

  Hvis vi ikke løser dette problem, der allerede nu koster os 33 milliarder kroner om året, så er vi enten nødt til, at afskaffe de sidste rester af velfærdssamfundet, eller stoppe totalt for muslimske indvandring.

  For der er forholdsvist få etniske danskere, der er kronisk arbejdsløse, hvilket ikke får bunden til at gå ud af statskassen.

  Men det er desværre et faktum, at de muslimske migranter og flygtninge, samt deres efterkommere, langt oftere lever af overførselsindkomster, end andre borgere i dette land gør – selv, når der er rigeligt med arbejde at få.

  Det er både uretfærdigt, og – hvad vigtigere er – umuligt, at finansiere i længden.

 36. Af lisbeth sørensen

  -

  “Han tror åbenbart at man bør tale til vælgernes intellekt og bedre jeg.
  Det er tåb…eligt.
  Kun ved at lef.le for vælgernes indre sv.in.ehund flytter man stemmer.”

  De radikal.e er landets største løgn.erparti, sammen med DF. De er begge pop.ulister fulde af lø.gn.

  R elsker indvandrer, da løn og velfærdsdumper. Det er et borg.erligt parti, som intet har at gøre i Rød blok. De kommer altid med “humanistiske” bidrag af lø.gn! Et rent svind.ler parti, som på det område kun kan sammenlignes med LA, Venstre, DF. K er derimod ærlig mht. deres dagsorden. Og set derfra, det mest stuerene parti i blå blok. Heller en ærlig ha.ttedame, top.hat mand, end en falsk.

  DF gør også. Men forgiver at være anderledes. Deres tilhør i blå blok i 3o år, beviser partiets løg.nerhistorie. Aldrig er så mange indvandrerankommet som mens de har støttet blå blok. Fakta.

 37. Af Ib Kyv

  -

  Hvis det var kridhvide, kristne husmødre, der var migreret fra USA til Danmark, for at leve et liv som welfaremothers, finansieret af landets indfødte beboere – og som derfor kostede os andre 33 milliarder kroner om året – så ville det muligvis være lidt lettere for venstreorienterede hattedamer m/k, at forstå, at de mange, kronisk arbejdsløse indvandrere er et problem, der skal og bør løses.

 38. Af Gert Hansen

  -

  ‘Hvad så med folk som ‘dovne’ Robert?’ – spørger S.M. Gür.

  Som sædvanlig prøver Gür at afspore debatten, når den har noget med indvandrere, specielt muslimske, at gøre.

  Det her handler ikke om ‘Dovne Robert’ men om Østergaard og hans ’stunt’.

 39. Af svend jensen

  -

  Morten Østergårds eneste formål med sit liv synes at være dette: Danmark skal fyldes op med muslimer, hvad enten danskerne ønsker det eller ej.
  Fordi således er Morten Østergård vilje – og en besserwizzer tager sjældent notits af noget så inferiørt som virkeligheden eller andres argumenter.

 40. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hvis jeg har forstået Papes lovforslag rigtigt, så bliver det “kun” mere strafbart at begå kriminalitet i en ghetto – straffen bliver ikke hårdere, blot fordi en forbryder bor i en ghetto, hvis han ikke begår kriminalitet i ghettoen.

  Lovforslaget er altså til fordel, for de lovlydige beboere i ghettoerne, og stort set kun til ulempe for de narkobander, der prøver at overtage voldsmonopolet i ghettoerne fra politiet, hvilket alle – herunder Gür – burde være tilfredse med.

 41. Af Karsten S

  -

  Morten Ghettoblaster Østergård får min fulde og uforbeholdne respekt, måske endda min stemme ved næste valg, hvis han tager en kippa på , tager en jødisk homoseksuel iført kippa i hånden og spadserer gennem Tingbjerg en fredag aften, uden tv og sikkerhedsfolk. Ikke før, men så har han godt nok også fortjent den. Hvis han altså overlever.

 42. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Henrik S. Det her, du skriver er da helt galt: “nu har vi lige siden Jelved trådte frem , hørt at AL indvandring fra de varme lande var en berigende – især fra de radikale”.
  Du må da mene til sidst: “for de radikale”.”

  Ingen tvivl om at jø………disk indvandring fra mellemøsten, også har kostet os dyrt over tid ja. Såvel som frimurermagten i Danmark af i dag?

  “Jeg synes, at det er mærkeligt, at en der pusher hash i Mjølnerparken skal have en dobbelt så lang straf som en, der gør det i et villakvarter på Frederiksberg.

  Det er ren og skær diskrimination og politik, når det er værst!”

  Det er naturligvis nødvendig med et oprigtigt straffesystem uden frimurerlogen i systemet.

  Personligt støtter jeg op om dødsstraf for de værste pengekriminelle borgerlige? Kun det kan rette op på uretfærdigheden. Men muslimer som dig, begår dog flest af de alvorlige og voldelige forbrydelser i Danmark?
  Jeg har selv rejst meget i muslimske lande, Der er så godt som ingen kriminalitet der, da straffene er meget hårde, inklusive død. Men koranen siger at “stjæle fra en ikke islamist er ikke det samme som at stjæle fra en muslim”…Det er da et stort problem, denne utålige muslimske tro?

  Derudover er der heller ikke i muslimske lande nogen stor straf mod pengekriminalitet, som også der forvolder den største armod af alle, og leder til alle andre former for kriminalitet? De fleste af magthaverne der er totalt korrupte og pengekriminelle? Vist alle faktisk? De mener at lidt almisser er nok for folket? Ligesom de mest kristenfundamentalistiske i Danmark?

  På tide med dødstraf i Danmark, mod borgerlige pengekriminelle. Kun det vil rette op på noget.

 43. Af li......s. s...øre..nsen

  -

  testing 67….

 44. Af badehotelet døde med remformationen

  -

  Testing 88…

 45. Af badehotelet døde med remformationen

  -

  Testi….ng 88…

 46. Af badehotelet døde med remformationen

  -

  fiiiiiflllleriet er tillll griiiiiiin…

 47. Af Jesper Lund

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen
  Hvis regeringen mener, at dobbelt straf i ghettoer dæmper kriminaliteten i disse områder, hvorfor foreslår den så ikke at fordoble straffen i hele samfundet?

  Niels Peter Lemche
  Jeg forstår ikke din kommentar til mig. I Sørines “CV” øverst til højre står der, at hun er ansat som sognepræst ved Jesuskirken i Valby.

 48. Af kIm olSEn

  -

  Helt enig med Orla Guude og Knud Henningsen.

  Goebbles var en hædersperson som fortalte sandheden.
  I modsætning til løgnhalsene på venstrefløjen.
  I kommer begge to med til Thailand.

 49. Af j.. haNse n

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 26. FEBRUAR 2018 17:22

  Så ser man igen at åndemaneren, charlatanen og holocaust benægteren Lemc he blander undertegnede ind i hans nonsens.
  Denne religiøse fantast har ingen pli.

 50. Af Henrik S

  -

  Peter Nedergaards i ‘groft sagt’
  Har et super forslag:
  For at få betalt de 36 milliarder ikke-vestlig indvandring koster samfundet , skal alle der går ind for denne indvandring betale 30.000 ekstra i skat om året .
  Det må give stor tilfredsstillelse i begge lejre.
  Jesper Lund , j.hansen , Niels Juul hansen mfl vil rigtigt få mulighed for at vise deres ‘godhed’ og vi andre kan få lidt kompensation for dette ødelæggende vanvid.

 51. Af J Nielsen

  -

  “ Gennem besøg i udvalgte ghettoområder prøver den radikale leder at lære virkeligheden at kende og indrykker samtidig helsidesannoncer i aviserne.”

  Nej, han gør ikke. Han prøver ikke at lære noget at kende.

  Han prøver at skaffe sig og sit parti et alibi for at ændre politik. Det er formålet med disse “ud-af-kontoret” oplevelser.

 52. Af Jesper Lund

  -

  J Nielsen
  Jeg må give dig ret. Isoleret set er det da positivt at en politiker tager på “studieophold” ud i den virkelighed, som politikeren er med til at bestemme politikker for. Men Morten Østergårds “studieophold” virker utroværdige. Det virker som om han på forhånd havde besluttet sig for, hvilket udbytte, han ville få af opholdene.

 53. Af Kent Andersen

  -

  Sørine Gotfredsen burde tage konsekvensen af sin brug af ordet “kultur” som definerende for landet “Danmark”: Morten Østergaard, undertegnede og mange andre i landet tilhører ganske enkelt ikke samme kultur. Det vi finder vigtigt i livet er ganske enkelt det stik modsatte af, hvad Sørine Gotfredsen finder vigtigt ved livet. Målsætningen for Danmark er den stik modsatte. Sørine Gotfredsen betragter oftest ordet “forskellighed” som et negativt ord, der er bekymrende, og skal bekæmpes. Det gør jeg ikke. Sørine Gotfredsen betragter “udvikling” og “fremskridt” som enten bekymrende eller også bare ligegyldigt ord for Danmarks fremtid. Jeg betragter det som alpha-omega. Sørine Gotfredsen betragter den teknologiske muliggørelse af “internationalisering” som værende bekymrende (for “nærhed” eller hvad hun ville sige). Jeg ser det som en kæmpe mulighed. Jeg ser det også som en kæmpe mulighed, at man kan bruge store mængder af data konstruktivt (eksempelvis via google).

  Kort sagt er Sørine Gotfredsen og undertegnede kulturelt og personligt fra 2 forskellige planeter. Der findes folk i Tyrkiet jeg har mere tilfælles med end Sørine Gotfredsen. Hver gang jeg hører Sørine Gotfredsens udtale sig om Danmark hører jeg et slag imod mit land. Det faktum, at Sørine Gotfredsens og dem hun er enig med har fået så meget magt i Danmark gør, at jeg efterhånden må konkludere, at mit land snart er blevet stjålet fra mig. Det lyder hårdt. Det er det også. Jeg er rystet.

 54. Af Knud Henningsen

  -

  @KENT ANDERSEN – 27. FEBRUAR 2018 09:44
  “Der findes folk i Tyrkiet jeg har mere tilfælles med end Sørine Gotfredsen.”

  Alle rigtige danskere ønsker Kent Andersen god emigration til Tyrkiet. Af K.A.’s beskrivelser tilhører han ikke den danske kulturkreds.
  Formodentlig er han en ung uerfaren idealist, der stadigvæk ser alle andre mennesker på planeten som sin nære kære familie. Livet vil lære ham, at der også findes millioner af ‘gode’ personer, der hader og afskyr ham uden anden årsag end hans forskellighed fra dem; også i den globale verden.
  Ingmar Bergman, den svenske filminstruktør, sagde i TV at han først blev voksen som 58-årig. Hvornår mon K.A. og Morten Østergård bliver voksne?

 55. Af r. vangkilde

  -

  BERIGELSEN OG BYRDEN ER GRATIS VELFÆRD, naturligvis tabte DF sutten i egen sukker politik,
  eller taler man virkelig religiøs dansk i Templet, når Morten Østergaard er i tvivl om personlig
  berigelse, også er legalt i DFs neutral religiøse politik.

 56. Af Kent Andersen

  -

  Knud Henningsen: Du har din definition af, hvad “rigtige danskere” er for folk, og hvad “modenhed” betyder. Jeg har min. Kort sagt 2 forskellige kulturer. Ifølge Sørine Gotfredsen (hvis hun tør tage konsekvensen af hendes måde at argumentere på), så hører vi hjemme i 2 forskellige lande. Fremfor at disse 2 befolkningsgrupper går i krig om det geografiske område Danmark, så kunne man måske dele Danmark i 2. Sørine Gotfredsen og sine kunne måske tage Jylland (såvidt jeg forstår er storbyer problematiske), men det er ikke et ultimativt krav.

  MIT gæt er, at du aldrig har haft nogensomhelst personlig kontakt med folk fra andre lande. Alligevel mener, at du kan sidde hjem på sofaen og kloge dig på, hvordan det ville være. Du har sikkert været på nogle turistture, taget billeder og købt postkort, og måske spurgt nogle lokale om vej. Måske du har siddet på et hotel i New York efter at have set på nogle turistattraktioner, og drukket et glas rødvin med de andre efterlønnere, hvor i har diskuteret, hvad amerikanere er for nogle mennesker. Du mener nok også , atdu kan sige hvad “danskere” er for nogen – til trods for, at dette rent logisk ikke giver nogen mening uden at forholde sig til, hvordan danskere skulle adskille sig fra andre vesteuropæere.

 57. Af Knud Henningsen

  -

  @KENT ANDERSEN – 27. FEBRUAR 2018 10:42
  “Fremfor at disse 2 befolkningsgrupper går i krig om det geografiske område Danmark, så kunne man måske dele Danmark i 2.”

  Hvorfor i al verden skulle danskerne afgive territorium til danskfjendtlige folkevandrere? De indtrængende muslimske folkeslag i Danmark kommer her uopfordret, får husly og spiser nådsensbrød.
  Den taknemmelighed danskerne med fuld ret kunne forvente, fremtræder mestendels som hykleriske forstillelser og ublu krav om underkastelse under sharia-loven.
  Skal Dansk kultur overleve den islamiske invasion, skal de fjendligt indstillede unge nedkæmpes og udvises. Heldigvis har politikerne fået øjnene op for de islamiske erobringsplaner.
  Kun K.A. og de andre ‘godtænkende’ har frakoblet virkeligheden; så må andre jo forsøge at redde dem fra dem selv.

 58. Af Kent Andersen

  -

  Knud Henningsen: Hvad jeg skrev ovenfor har ikke noget med flygtninge/indvandrere at gøre. Måske flygtninge/indvandrere også kunne deles i 2.

 59. Af robert nielsen

  -

  Er disse blogs stadig af nævneværdig betydning for meningsdannelsen? Med den sære redigering og massive ce n sur der foregår kan der ikke være mange fornuftige læsere og bloggere tilbage.

 60. Af Finn Larsen

  -

  Kun rigtige syndere er guds børn for en middelalderpræst. Mennesker der ikke synder er inbildte og gør sig selv til gud. Den slags mennesker har kirken ingen magt over og de bør lyses i band.
  Sørines blogs er altid spændende som en crepy roman fra svundne tider. Giv os et kapitel mere.

 61. Af Niels Larsen

  -

  N. JENSEN – 26. FEBRUAR 2018 15:02: “Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvad der er galt med tilflytterne fra mellemøsten.”

  Det kan siges med meget få ord: islam, arabisk kultur og mentalitet, afrikansk kultur og mentalitet.

  Islam står for alt, hvad vestlige værdier IKKE er.

  Arabisk kultur udspringer af islam og er dermed en negativ værdi i europæisk sammenhæng. Arabisk og afrikansk mentalitet går ud på at lave så lidt som overhovedet muligt og få mest muligt ud af det.

  Afrikansk kultur… tjah…

 62. Af Knud Henningsen

  -

  @KENT ANDERSEN – 27. FEBRUAR 2018 11:29
  “Knud Henningsen: Hvad jeg skrev ovenfor har ikke noget med flygtninge/indvandrere at gøre. Måske flygtninge/indvandrere også kunne deles i 2.”

  Det ville være inhumant at save flygtninge/indvadere i to dele. For at være medmenneskelige er det bedre at sende hver af hjem i ét stykke – ellers skriger typer som K.A. “islamofobi”.

  Naturligvis er det for akkomodere det tilvandrede herrefolk, at K.A. vil dele Danmark i en civiliseret del og en socialbistandsdel. At behage islams supremacister er jo K.A.’s og Morten Østergårds livsgrundlag. Men hvordan vil bistandsdelen overleve uden betalerne fra den civiliserede del.

 63. Af jørgen hansen

  -

  På samtlige blogs manipuleres der helt vildt. Borgerne skal helst forblive uoplyste om at partierne og medierne er i fuld gang med at ødelægge det danske folks velfærd, sundhed, livsglæde, frihed og sikkerhed. Fremtiden bliver et mareridt fyldt med rædsler. Se den korte og snaphanen.

 64. Af y. lArsen..

  -

  AF KNUD HENN INGSEN – 27. FEBRUAR 2018 13:03

  goebbles beundreren Kim O lsen fylder alle blogs med de sædvanlige ynkelige løgnhistorier.
  I forskellige navne.

 65. Af jørgen hansen

  -

  Regeringen har nu planer om 40-50 udspil/tiltag/reformer som alle er til skade for de allerfleste danskere. Den samlede kynisme, dumhed og uduelighed er frygtindgydende. Både lønmodtagere, patienter, pårørende, husejere, forældre, bilister, arbejdsløse, boligsøgende og mange andre er under angreb. Læs aviserne om uhyggelige planer om totalitær plyndring, overvågning, kontrol, tvangsordninger, nedskæringer osv. Se BT, eb, jp, den korte og poli tiken de sidste 10 dage.

 66. Af y.. LaRsen..

  -

  AF KNUD HENN INGSEN – 27. FEBRUAR 2018 13:03

  Knud Henning sen er personen Kim OlsE n som ofte indsætter indlæg om børnesex.

 67. Af j... hanSe n

  -

  Det må man nok sige.
  Man indsatte dette uskyldige indlæg på Mikkel Andersons blog.
  Så blev der lukket for kommentarer.

  “For Sahan er om noget eksemplet på, at danske medier står klar til at dække de positive historier, også om somaliske indvandrere.
  Skriver Mikkel Anderson.

  Så siger vi det.
  Men hvad ved Mikkel om det?
  I Berlingske har man ansat et kobbel bloggere som ikke bestiller andet end at forhåne, latterliggøre, tilsvine og stigmatisere muslimer.
  Men det er er da fint, hvis det er anderledes udenfor sprøjterne JP og Berlingske.”

 68. Af jan hansen

  -

  Der er nu idéer om DNA registrering af samtlige danskere, plus løbende
  offentliggørelse af sygejournaler og de mest personfølsomme og private oplysninger, med utallige identitetstyverier, hjemmerøverier og afpresninger tilfølge. Se pol i tiken søndag. Der pønses også på at afskaffe mønter og sedler. Samt danskernes indfødsret og MR. Borgens politik er totalitær og fascistisk.

 69. Af jan hansen

  -

  De 179 politikeres flertal udleverer stadig flere danskere til død og elendighed. Via forrykt og menneskefjendsk sundhedspolitik, kriminalpolitik og asocial familie- og boligpolitik osv. Den røde feminisme/pladderhumanisme og politiske “korrekthed” er nu en kæmpetrussel mod Danmarks fred og fremtid.

 70. Af niels petersen

  -

  Hvorfor ansætter belgiske avis blogholdere der blokerer for al debat? (mi kk el a) Og hvorfor bliver sagligt oplysende indlæg altid skjult??

 71. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt som vanlig en Sørine blog uden en kæft tjek på kloak kommentarspor. Ret uinteressant gylle !

 72. Af jim johnston

  -

  Jødeforfølgelse. Særlove. Propaganda. Im getting tired here morons…educate your poor souls loosers.

 73. Af Lars Petersen

  -

  @ SØRINE GOTFREDSEN.

  DANSK FOLKEPARTI:
  Hvad Dansk Folkeparti mener, er ikke pointen, da man i utallige år, har udgjort støttegrundlag
  for både den tidl., såvel den nuværende: IKKE-eksisterende udlændingepolitik, ligesom det er
  samme parti, som står bag den største udvikling af hele integrations-industrien, under “VKO”.

  MORTEN ØSTERGAARD:
  Her er din analyse tæt på korrekt.. men jeg tror du glemmer den omstændighed, at han skal
  kommunikere til egne vælgeres morale idé-forståelse, samtidig med, at han er tvunget til
  at flytte partiet, for at minimere afstanden vedr. indvandringen til de øvrige regeringspartier.

  DE KLOGE FOR ÅRTIER SIDEN:
  Du henviser til, at årsagen til mange partier i dag, så at sige har opdaget Islams ødelæggende
  krav mv. (mine ord), grundet kloge menneskers tidl. pointe herom, hvilket dog (kan) have sin
  delvise rigtighed, men ej heller mere end det, da DK er en af de største islam-importører målt
  pr. indbygger, såvel islam-kostprisen, (målt pr. individ), udgør sin helt egen verdensrekord, tak.

  Endelig glemmer du også de teknologiske masse kommunikationer, som konstant udstiller
  pressens ansatte, og disse dagsorden, (målt i snit), versus enorme andele af befolkningen,
  såvel nye små medie er kommet til, (Den korte avis / Newspeek / 24nyt), som igen breder
  det fortiede ud, hvormed man fra centralt hold, tvinges til at efterkomme den konstante
  lind af nye perversioner, udløst af Islams vidunderlige efterladenskaber. (det er sandheden).

 74. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Hvis regeringen mener, at dobbelt straf i ghettoer dæmper kriminaliteten i disse områder, hvorfor foreslår den så ikke at fordoble straffen i hele samfundet? ”

  Det har du tilsyneladende misforstået.

  For straffen bliver jo ikke højere for forbryderere, der bor i en ghetto.

  Straffen bliver kun højere for forbrydere, der begår forbrydelser i ghettoen, uanset omn de bor i ghettoen, eller ej.

  Loven beskytter altså beboerne i ghettoerne mod de kriminelle, der forsøger at tage magten i området, ved hjælp af vold og trusler mod beoere og myndighedspersoner.

  Straforhøjelsen for kriminalitet, der blive begået i en ghetto, skal stoppe narkobander, der bilder sig ind, at de har ret til at bestemme over området – feks., hvem der må besøge ghettoen – og som stener politibiler, ambulancer og brandbiler, der skal ind i ghettoen, for at hjælpe nødstedte beboere.

 75. Af Lars Petersen

  -

  * morale idé-forståelse = moralske idé-forståelse.
  * at efterkomme den konstante lind af nye perversioner = “imødekomme” den konstante.
  (gider ikke køre korrektur på mig selv herinde, da man ikke ved om det kommer på eller ej).

 76. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Wake up, jim johnston. Du tror åbenbart, at du lever i trediverne, men du har alligevel ikke helt tjek på, hvem, der er nutidens jødeforfølgere.

  Det er primært vore “stakkels, forfulgte” islamister, der forfølger og myrder jøder, og som iøvrigt også imod demokrati; de vil have en Fører – som de kalder for en kalif.

  Desuden bekæmper de centrale menneskerettigheder, som f.eks. ytringsfriheden – med terror mod kunstnere og civilister.

  Faktisk bliver langt de fleste antisemitiske overgreb nu begået af islamister, og venstreradikale begår flere antisemitiske overgreb, end højreradikale antisemitter gør i flere europæiske lande.

  Hvis du vil bekæmpe “vore dages nazister” er det med andre ord de radikale islamister, du skal rette kanonen imod.

  (Rettelse: “For straffen bliver jo ikke højere for forbrydere, der bor i en ghetto.” )

 77. Af o. guuDE..

  -

  AF JAKOB SCHMIDT-RASMUS SEN – 27. FEBRUAR 2018 18:10

  Dem som man bør frygte mest er yderliggående nazister og zionister som JSR.
  Nogle perverterede svin som nyder, når israelerne myrder børn og kvinder.
  Myrd flere børn og kvinder skriger JSR til de jødiske mordere.

 78. Af Flemming Lau

  -

  Anti-semittismen er tilbage i Europa. Europa har inviteret jødernes værste fjender og nu kan der registreres alvorlige konsekvenser.

  I Sverige står muslimer for 51% af overgrebene, venstreradikale 25% og højreradikale 5%. Rød front!

  https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/joeder-oplever-isaer-antisemitisme-fra-muslimer

 79. Af flemmIng laU

  -

  Da min kone og mig var vagter i de tyske udryddelseslejre var jøderne, romaerne og socialisterne vores foretrukne ofre.
  Sådan er der i dag.
  I dag stiller vi vores kunnen til rådighed for Bibi.
  Giv os en kampvogn. Bibi, så pløjer vi igennem araber ungerne.

 80. Af Flemming Lau

  -

  “Flemming Lau” fulde stodder, oprør dig ordentligt!

 81. Af flEmming lau

  -

  Flemming Lau

  Lad være med at skrive i mit navn.
  Muslim lover.
  Rengøringen i Europa som blev forrådt i 1945 skal færdiggøres.
  Fordrukne kommunist.

 82. Af lis.beth sørensen

  -

  Det var dog noget forfærdeligt jødeævleri fra har og Lau?

  Israel er sammen med us verdens største terrornation. I sidste Gaza krig dræbte den israelske terrororgnisation (store næse organisationen)15.000 civile palæstinensiske semitter? Det er et rent anti-semitisme land.

  Det er højreradikale som Lau og JSR der står bag 90% af terror i usa. Nok ca. 75% her?

 83. Af erik hals

  -

  Er i så dumme at i tror at flygtninge og “farlige” fremmede er grunden til jeres problemer?

  Ser i ikke at jeres politikere benytter propaganda; udpeger en fjende, altimens de nedlægger velfærds-staten? De benytter flygtninge til at fjerne fokus. I fatter ikke en brik, men er som lemminger, der i samlet flok råber at “fjenden” skal udryddes…..jeres politikere har jer i deres hule hånd…om lidt er jeres velfærds-stat væk, og hvor var i til at forsvare den? Ja i så i den politikerne pegede, og nærede jeres had med endnu flere stramninger osv…..velfærds-statens udryddelse er DER i skal kigge venner. Forsvinde velfærds-staten, så er danmark ikke danamrk mere. Hele vores samfunds identitet ligger i den velfærds-stat, og dét ved politikerne, derfor vender de truslen imod flygtningene. “De! truer vores land skal i tænke.

 84. Af lis.beth sørensen

  -

  Henrik S i det store og hele er det kun din sorte blok der støtter op om fri indvandring.

  Industrien og top 1% politiske magt i partierne svare til 75% af de blå partier du stemmer på. De ønsker alle indvandrer til at velfærdsforringe DK.

  Naturligvis må der lukkes ned for alt religiøs indvandring. DK er 90% ateistisk. muslimerne, Lau, har, Lem.che.n udgør en absolut dansk minoritet, selvom de er højlydte i debatten med deres propaganda..Rene trolde der ikke repræsentere den Danske majoritet. Støt Mette!

 85. Af Jorn D.

  -

  Ib Kyv, hvorfor yppe kiv og trække antisemitisme kortet – en old “Fake News”
  når
  de synagogale radikale’s bagland ikke er semiter
  for
  den rigtige semitiske race er Dolichokefale – udgået fra Arabien
  dvs. “Beduin” typen – stolt profil !
  hvorimod
  de såkaldte “sprog-mæssigt” semiter overvejende Brachykefale
  er udgået fra Hethitterne som Armenerne med stor næse !
  for
  Jøderne er udgået fra samme race som Armenierne og det oltidsfolk, der syntes
  at være disses stamfædre, nemlig Hethitterne; den på afbildningerne bevarede
  Hethitiske type frembyder iøjenfaldende lighedspunkter både med den jødiske
  og armenske !
  men
  for at “helbrede” Europa for antisemitisme, importerer Europas jødiske partier,
  efter anbefaling af jødiske organisationer i USA, de største “antisemiter”,
  nemlig muslimer til Europa ?

  er de muslimske semiter så selvhadene antisemiter ?
  men
  min ynglingsaversion de synagogale radikale venstre, opstod “long time ago”
  da
  jeg studerede til ingeniør var de radikale modstandere af, at højere
  læreanstalter og industrien samarbejdede – de kunne jo fremstille “våben” ?
  De radikale var imod Nato, EU og hjemmeværnet og skoleelever behøvede
  ikke at lære noget !
  Senere var voksenuddannelse og servicesamfund temaet (“serviceslaver”) !
  Nu går RV så voldsomt ind for EU og Nato, at man må være bekymret for
  hvad der nu er “inde i” EU og Nato !
  og
  nu vil de synagogale radikale stadig åbne grundloven !
  og
  lukke Kongehuset, Folkekirken og Hjemmeværnet
  da
  de også dengang forsøgte at nedlægge hjemmeværnet, forsøgte jeg, at
  finde ud af RV’s oprindelse og nærmest uforklarlige handlinger !
  at
  de radikale vil nedlægge hjemmeværnet kan måske forklares udfra
  partiets oprindelse og baggrund – partiet blev dannet 1905, samtidigt
  med dannelsen af den Zionistiske bevægelse, for at varetage
  det jødiske borgerskabs interesser – de gik sammen med “indeklemte”
  husmænd fra venstre; heraf navnet det radikale Venstre.
  at
  de radikale vil nedlægge hjemmeværnet skyldes måske forfædrenes
  40 års ørkenvandring “Vi er ikke spejdere men ærlige folk” løj de ,
  indtil de efter 40 år fandt et sted med “svage soldater” !
  men
  man skal vist spejde længe efter ÆRLIGE folk i det radikale venstre !
  og
  samme erhvervsfrekvens, som etniske danskere er kun nok, hvis det er ÆRLIGT arbejde
  og
  ang. “Østergaard pæredansk på godt og ondt, og dét er Det Radikale Venstre også”

  er det vist mest ondt, når de synagogale radikale venstre stadig
  vil
  åbne grundloven og lukke Kongehuset, Folkekirken og Hjemmeværnet

  de synagogale radikale syntes, at leve for, at ødelægge Danmark

  ironi.mus

 86. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Dem som man bør frygte mest er yderliggående nazister og zionister som JSR.”

  Jeg kan kun grine af, at du frygter mig, for jeg er omtrent lige så farlig, som lunken sødmælk…

  Desuden er der en fejl, ved din løgnagtige “argumentation”, og det er, at jeg rent faktisk hverken er nazist, eller zionist.

  Din indestængte vrede, som du er ude af stand til at argumentere for, skyldes givetvis, at du bilder dig ind, at du er en slags anti-nazist, selvom du støtter vor tids farligste antisemitter – de radikale islamister,, der myrder jøder -, og som i øvrigt også er imod demokrati, OG bekæmper menneskerettighederne med terror -ligesom nazisterne gjorde…

  Det må selvfølgelig være et pinefuldt dilemma, for en erklæret antinazist og antiracist (hvilket du givetvis er), at han støtter antidemokratiske og stærkt racistiske islamister, der myrder jøder, blot fordi de er jøder – udover, at de myrder kunstenere og tilfældige civlister, for at presse os til, at indskrænke centrale menneskerettigheder.

  Men du skyder budbringeren, ved at beskylde mig for alt muligt, der absolut intet har med virkeligheden at gøre.

  Dit pinefulde dilemma – som er årsagen til din misplacerede vrede mod mig – ville ophøre, hvis du erkendte, hvad de radikale islamister står for – antisemtisme og terror mod kunstnere og civilister, som våben mod centrale menneskerettigheder – og derfor lod være med at sympatisere med dem…

 87. Af Jesper Lund

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen
  Jeg mener, at hvis regeringen holdning er, at dobbelt straf for visse former for kriminalitet begået i ghettoer dæmper kriminaliteten i disse områder, så burde den foreslå at fordoble straffen i hele samfundet.

  Det har også noget med retsfølelsen at gøre. Hvis du overfaldet uden for en strafzone, så oplever du, at overfaldsmanden kun får den halve af strafzone-straffen.

 88. Af l.isb.eth sø.rensen

  -

  JSR er naturligvis en troende scientologist. Dette er det værste man kan være..Og beviser på hans støtte til zionismen og jødelmagten kommer han uafbrudt med.

  Den er faktisk så massiv at ca. 75% af vestens aviser ejes af disse? Og de sidder på meget af dansk journalist, mest som chefer der bestemmer materialeudvælgsen.

 89. Af Jacob s Rasmuss en

  -

  AF JAKOB SCHMIDT-RASM USSEN – 27. FEBRUAR 2018 19:43

  Og naturligvis går jeg ind for mord på palæstinestiske kvinder og børn.
  Det gør vi alle.
  Dræb skidtet.

 90. Af Kristoffer Hansen

  -

  En spade er en spade, og en skovl en skovl. Ligesom en lort er en lort, og en landsforræder en landsforræder. Man siger vel heller ikke at en terrorist er en superhelt? Endnu… Eller det gør man tydeligvis på Nazi-broen og i andre lortehuller. Hvilket vender mit fokus tilbage begyndelsen, hvor en spade er en spade, og en skovl en skovl osv. osv.
  Se for helvede da også at få genindført dødsstraffen lige nu på minuttet…

 91. Af Kristoffer Hansen

  -

  Ingen særregler. Dødsstraffen skal gælde lige for alle narkohandlere, dø i ludderen som sked dig ud.

 92. Af kalle Krarmhugs Jannikhøj

  -

  hej kristoffer. elsker din måde at tale på- “dø i ludderen der sked dig ud” er epic. Dejligt med lidt mandfolke tale fremfor de fimsede kællinge-mænd vi spises af med generelt. Fortsæt !
  GRAB THEM BY THE PUSSY !

 93. Af Jan Johansen

  -

  Efter kun to meget korte besøg ude i virkeligheden skifter Morten Østergaard angiveligt politik. Han er blevet omvendt, melder han glædesstrålende ud og vil således ikke længere praktisere radikal politik. Det skulle være ganske vist men tænk lige på, hvor megen skade han og hans hidtidige trosfæller i Det Radikale Venstre har forvoldt det danske samfund med den årelange forfejlede udlændinge- og integrationspolitik. Det er mildest talt rystende! Nu kan vi så håbe på, at andre politikere som eks. Sofie Carsten Nielsen og Zenia Stampe også meget snart kommer afsted på en genoprettelsesrejse til det virkelige liv uden for Christiansborg, men 2 – 3 døgn rækker nok ikke. Her skal sikkert mere til, og kunne de så bane vejen for at få andre politikere sendt afsted, ville meget sikkert kunne ændres. Eksempelvis kunne Mette Frederiksen og Nicolaj Wammen nok trænge til et ordentligt boost. De afslører jo ganske tydeligt, at det kniber gevaldigt med realitetssansen i deres nyeste publikation, Fair forandring 2. Er det ikke bare et forkølet valgoplæg, som ikke har en gang på jorden og slet ikke i Nordafrika!?!

 94. Af Jesper Lund

  -

  Jan Johansen
  Du beskylder Det Radikale Venstre for at være ansvarlig for den hidtidige udlændinge- og integrationspolitik. Men hvor meget indflydelse har dette parti haft på den førte politik?
  Jeg har tidligere undersøgt om tilstrømningen af flygtninge for årene siden 1980 for et år afhang af farven af den siddende regering. Jeg kunne ikke finde en sammenhæng, således at kom færre flygtninge til Danmark i de år, hvor den siddende var blå. Tilstrømmingen afhang af voldsomme begivenheder ude i verden, ikke af farven af den siddende regering.

 95. Af Niels Peter Lemch e

  -

  Høhø.
  Hvor er I dumme.
  Det er mig som skriver i navnene Lemch e, Kim Ol sen, harald, henningsen og meget mere.
  Det gættede i ikke.
  Hohø.

 96. Af Bo Lindskov Eriksen

  -

  Kender i det at man skal skide? Jeg skal skide skal jeg og man går i gang med kampen. Man kæmper og kæmper til sveden kommer frem og endelig presses den ud..Til den store skræk ser man at den er mindre end en hasselnød og man undre sig over hvordan den kan føles så kæmpe stor mens man kæmper med at få den ud.
  Er jeg den eneste med det problem?

 97. Af Niels Peter leMche.

  -

  AF BO LINDSKOV ERIKS EN – 28. FEBRUAR 2018 09:10

  Kim Ols en kan helt sikkert hjælpe dig også.

 98. Af Finn Bjerrehave

  -

  Tænk hvis de Radikale genopfandt værktøjet til integration i Danmark, nemlig sproget inden for 1 år, ikke økonomisk til byrde, samt kriminelle udvises straks, og vupti Danmark blev ghettofri samt et positivt land igen.
  Ikke i nogens tid. Finn Vig

 99. Af Jan Johansen

  -

  Jesper Lund, 8:47

  I mit ovenstående indlæg, afsendt kl. O7:35, beskylder jeg ikke “Det Radikale Venstre for at være ansvarlig for den hidtidige udlændinge- og integrationspolitik”. Det, jeg skriver, er derimod følgende:
  “Tænk lige på hvor megen skade han (Morten Østergaard) og hans hidtidige trosfæller i Det Radikale Venstre har forvoldt det danske samfund med den årelange forfejlede udlændinge- og integrationspolitik”, og det står jeg helt klart ved – og Morten Østergaard med. Han fortæller selv efter sit medieflip i Vollsmose og Gjellerup, at han nu er nået til den erkendelse, at det ikke er helt ligegyldigt med antallet af flygtninge og indvandrere til landet, altså Danmark. Denne udtalelse står i skærende kontrast til den holdning han og Det Radikale Venstre har lagt for dagen i årtier og ikke mindst i samarbejdet med skiftende socialdemokratiske regeringer under henholdsvis Poul Nyrup Rasmussen og Helle Thorning Schmidt. Da havde Det Radikale Venstre overordentlig stor indflydelse på den førte politik og således et meget stort medansvar for den fejlslagne udlændinge- og integrationspolitik. Det Radikale Venstre kunne ikke få nok. Vi kunne sagtens tage flere og flere flygtninge og indvandrere og det uanset, hvor de var kommet fra, og hvordan de var kommet til landet. Fuldstændig vanvittigt og fuldstændigt naivt – men i god tråd med Det Radikale Venstres urealistiske tilgang til ganske almindelige danskeres tilværelse. De mente også og mener vel stadigvæk, at problemet med den fortsatte tilførsel af uintegrerbare flygtninge og indvandrere skal løses i EU-regi. Ja, god morgen, siger jeg bare. Det har de sagt i årevis, og der sker ikke en døjt. De ydre grænser er stadig et åbent landskab, og de nationale grænser skal helst stå pivåbne, så vi kan få beriget vores tilværelse multikulturelt. Jo, hr. Jesper Lund, Det Radikale Venstre har et meget stort medansvar for de enorme problemer, der er fulgt i kølvandet på den noget lallegode tilførsel af alt for mange svært integrerbare flygtninge og indvandrere.

Kommentarer er lukket.