Velmenende arrogance

Af Sørine Gotfredsen 105

Forleden hørte jeg et foredrag af samfundsdebattør Kaper Støvring om ideologien fra 1968 og opgøret med begrebet autoritet. Undervejs foretog Støvring en analyse af filmen Døde poeters klub fra 1990, der handler om den idealistiske lærer Mr. Keating, der på en kostskole sætter en flok drenge fri fra tør teori og klassisk autoritet og bringer dem i kontakt med deres indre poetiske kraft. Hvormed de kan gribe dagen og få ekstraordinære liv. Støvrings pointe er, at disse drenge imidlertid ikke sættes så fri, som det synes, for autoriteten skifter blot karakter, og mens lærerne mister magt, tager de stærke elever over. Personligt blev jeg som mange andre dengang beruset af filmens smukke Carpe Diem-drøm om at udleve den unikke udgave af sig selv, og det er jo i vid udstrækning dette 68-menneskesyn med sin romantiske jeg-ideologi, der har præget vores nyere tænkning. Lige fra uddannelsessystem til ”X-Factor”. Det taler på forførende vis til vores længsel efter ikke blot at være almindelige, men det rummer også et problematisk potentiale. Og måske er vi på vej til at indse det.

Med DRs nye dramaserie ”Liberty” aner man således tegn på besindelse. Serien, der foregår i Tanzania i 1980`erne og følger en Danida-udsendt familie, lægger an til at beskrive nogle af de skavanker, der følger når det idealistiske vestlige menneske som en anden Mr. Keating vil forløse andre til et smukkere liv. Niels Knudsen fremstår i serien som ildsjælen, der vil frisætte de afrikanske bønder, men som har svært ved at forestille sig, at ikke alle ønsker at bevæge sig i netop den retning. Den faste overbevisning om godt og sandt forsyner Niels med en ubehagelig blindhed overfor menneskers forskellighed, og hans gode vilje rummer en ensrettende kraft, idet man sagtens kan være velmenende og arrogant på samme tid. Niels ligner et barn af 1968, der tror på, at den enkelte vil blomstre, hvis blot han befries fra det, der holder ham fast, og hans forsøg på revolution drives af troen på, at alle mennesker har kræfter og evner til at leve netop det liv, han anbefaler. Man skal bare opdage det.

Dette menneskesyn er også i centrum angående vore kvaler med forholdet mellem vestlig og muslimsk kultur. Længe har man troet – som statsministeren sagde forleden i forbindelse med det nye ghettoudspil – at meget ville gå af sig selv, blot enhver blev sat fri til at udnytte de mange danske muligheder. I dag ved vi, at det ikke er så nemt, og vi bør huske, at den romantiske ideologi fra Døde poeters klub trods sin kærlighed til mennesket har en bagside. Tænk på filmens afsluttende scene. I den træder drengene én for én op på skrivepulten for at hylde deres nu fyrede åndelige befrier – Mr. Keating – mens violinerne spiller, og man forsvarsløst rives med. Kasper Støvring minder dog om, at det ikke er sikkert, at de alle rejser sig, fordi de er blevet sat fri som stærke individer. Måske rejser nogen af dem sig, fordi de blot følger de drenge, der nu udgør den nye autoritet. Nogle har styrke nok til at realisere sig selv, når rammerne opløses og alt er muligt. Andre har ikke og bliver tidens tabere, for mennesket er ikke blot stærkt og unikt. Det er også almindeligt og svagt, og her 50 år efter 1968 lærer virkeligheden os det på ny.

105 kommentarer RSS

 1. Af liz sørensen

  -

  DRs nye satsning er direkte kopieret fra den 80er serie de lavet. klip for klo. Noget forbandet intetsigende kort lavet af mennesker der ikke kender og forstår Afrika, men kun det mørkeste fascistborgerlige Danmark.

  At Sørine offentligt siger at hun går til møder med fasciststøvringen der nægter alle kritikere ordet, burde hun virkelig skamme sig over. Manden er det mørkeste Danmark har at tilbyde, ligesom Lemchen, Harald, janp og koen..

 2. Af liz sørensen

  -

  Mht døde poeters klub, og den forældet borgerlige straffekoloni-genopdragelse ideer i børneopdragelse, skal Danmark ikke tilbage til 1700 tallet. I de borgerlige ghettoer og deres religiøse miljøer hvor børn mishandles, må der sættes stærkt ind med obs, om børns rettigheder, og hvad gavner dem og samfundet.

  Borgerlige som krasnikken der lemlæstet sine børn, og støtter børnetortur og inc.est, må der især sættes ind overfor. Såvel som frimurerfamilier, muslimske hjem mv.

  Der må sættes røde brigader ind overfor borgerlige familier, så deres børn beskyttes.

 3. Af liz sørensen

  -

  Mht Det er ikke et tilfælde at det er de religiøse og fundamentalistiske hjem der har de mest forkvaklet børneopdragelse ideerne.

  Se fx Bergmans film Fanny og Alexander om børnetortur i præstefamilier? Så hellere døde poeters klub, der udvider den menneskelige inklusion.

 4. Af Jens Han sen

  -

  Enig søde Liz!

 5. Af Ulf Timmermann

  -

  Støvring, en dramaserie, medier, et sluttet univers helt ude i cyberspace. Fr. Sørine, du er selv cyberspace. 🙂

 6. Af S.D. Poulsen

  -

  Magtens tomrum vil altid blive udfyldt. Og nogle vil tage magten, medens andre vil underlægge sig magten. Når vi forener to civilisationer – den vestlige og islamiske –
  med hver deres værdisæt under den samme magtideologi – demokratiet – og deraf følgende frihedstanker og idealer, så må det ende i en konflikt! Og her må gamle Søren Aaby Kierkegaard gerne træde ind på scenen med sit råd om det, at hjælpe andre, her i let udgave: Hvis vi vil forandre et menneske, må vi befinde os der, hvor mennesket er. Vi må forstå det menneske, som vi ønsker at hjælpe/ændre. Og indtil videre ser det ud til, at vi bare har tromlet frem med vores vestlige værdier med en klar idé om, at de er globalt gældende, og at enhver da må kunne indse, at disse værdier bringer os alle ind i lykkeland! Et land fyldt med stress, angst, depression og ensomhed. Med et fællesskab i opløsning på grund af manglende fælles værdier, og hvor politikerleden hersker, fordi al deres kontrol – og straffiksering indtil videre ikke har skabt andet end kløfter og konflikter i befolkningen. Er det, dét vi er ved at indse?

 7. Af arne jensen

  -

  Når rødsorte tankesæt dominerer medierne, skolerne og partierne, ender det med tåbelig, kortsynet og landsskadelig lovgivning. Afrikahjælpen har skadet mere end den har gavnet. Og man har droppet at varetage det danske folks interesser.

  I Sverige ses det særlig tydeligt, hvad kommunisme, feminisme og pladderhumanisme fører til. Nemlig vold og død og ødelæggelse af demokratiet, velfærden, friheden og trygheden. Se “Sverige er fortabt” og snaphanen.

 8. Af Jesper Bjørk

  -

  Kun døde fisk flyder med strømmen.

 9. Af Debatterne manipuleres helt vildt

  -

  L sø ren sen er der altid plads til. Redigeringen er sind s syg. Dansk sinde de og saglige bloggere sort listes.

 10. Af uden ytringsfrihed intet demokrati

  -

  Belgiske avis håner læserne og bloggerne med sin defekte server, med sin luskede filter-ce n sur, med sine blok erende blog holdere, med sine ækle holdninger til ytringsfrihed.

 11. Af kIm oLsen

  -

  “AF JEN S HAN SEN – 5. MARTS 2018 10:12
  Enig søde Liz!”

  Dette indlæg er ikke skrevet af mig.
  Jeg deltager ikke i debbatten.
  Rent tilfældigt at jeg åbnede denne blog.

  MVH pædoKim.

 12. Af k andersen

  -

  Der kan være en glidende overgang fra demokrati til diktatur og ty ranni. Det er hvad der er sket i landet få km fra Kbhvn. Med løg ne og sala mi metoder er det sv en ske folk kørt ud på det sidespor hvor endestationen er under gang og ende løse ræds ler. Kom mu ni ster/fa s ci ster, fe mi ni ster og plad der huma ni ster afskaffer alt med civilisation og velfærd.

 13. Af k andersen

  -

  Også i Da n mark er politikerne og medierne ved at køre borgerne ud på et sidespor. Men det må der ikke gives dybdeborende konkrete eksempler på her. Højst tre-fire linjer ad gangen tillades når re ge ringen/systemet krit i se res.

 14. Af Maria Due

  -

  Kønt er det ikke, men det er vel også velmenende arrogance, at Sørine Gotfredsens oplæg får så hård en modtagelse.

  Vi er enige om, at samfundet så vidt muligt skal give alle de samme muligheder, men ofte vil det mislykkes, fordi vi netop er forskellige i vort udgangspunkt og derfor ikke magter eller ønsker det samme. Nogle ønsker forandringer, mens andre brænder for det modsatte. Forbløffende mange er villige til at følge den leder, der lover dem guld og grønne skove, selv når det er imod al fornuft. Der er masser af mennesker, der blot følger strømmen og som lemminge er blinde for afgrunden. Andre, der higer efter at bygge nye imperier.

  Mon ikke det var et spørgsmål om alder og erfaringer, hvad man syntes om filmen. Jeg brød mig ikke meget om den, selv om alt med frihed plejer at interessere mig meget. Støvring har så fuldstændig ret, den handler ikke om en frigørelse men om at flytte autoritet, og sådan det var det også i 1968, hvor man løb halvåbne døre ind og i rus over medgangen fik smidt alt for meget ud. Hvordan man kunne være marxist på så sent et tidspunkt, har jeg aldrig forstået. Det var for længst tydeligt for enhver, der turde se, at “solen i øst” var langt på vej mod solnedgang og både økonomisk og åndelig fallit.

 15. Af j.. haNSE n

  -

  AF MARIA DUE – 5. MARTS 2018 12:53
  “sådan det var det også i 1968, hvor man løb halvåbne døre ind og i rus over medgangen fik smidt alt for meget ud. Hvordan man kunne være marxist på så sent et tidspunkt, har jeg aldrig forstået.”

  Imellem 1949 og 1970 mydede USA ca 12 millioner mennsker i Korea, Indonesien og Vietnam.
  Det stod klart for alle tænkende mennesker, at USA var en forbrydernation som fortsatte, hvor hitler slap.
  Det fik mange mennesker til at lede efter alternativer.

 16. Af Gert Hansen

  -

  ‘Velmenene arrogance’.

  Det er ikke et 68-er fænomén. Det skyldes de to mono-teistiske religioner, kristendom og islams, arrogance, og dermed ubændige tilbøjlighed til at ville missionere blandt de indfødte. Det har fundet sted i mange århundreder nu, og er nu i Europa for kristendoms vedkommende overtaget af en sekulær ateistisk filosofi, der mindst i lige så høj grad skal missioneres blandt de ‘indfødte’.

  Det viser sig imidlertid, at de ‘indfødte’ nok vil have de vestlige teknologiske og industrieller frembringelser, men ikke gerne vil påduttes de quasi-religiøse vestlige tanker. Det bedste eksempel i vore dage, er muslimers afvisning af dem, der ligger til grund for islamisters terror mod Vesten. I det hele taget afvises al ikke-islamisk tankegods på samme måde. Samme afvisning ses blandt hinduer og buddhister, om end ikke på samme voldelige måde.

  Det overses ofte af afviserne, at vestlige frembringelser gøres og betinges i det åndelige klima der afvises. (Bortset fra hos islamistiske fundamentalister, der vil helt tilbage og leve som på profetens tid). Det er således ret komplekst. (Det skal tilføjes, at der i dette er tale om generaliseringer, og at undtagelser derfor selvfølgelig findes).

 17. Af Maria Due

  -

  “Det fik mange mennesker til at lede efter alternativer.”

  Og det var de ikke ret gode til.

  12 mio? At du er large med tal, ved vi, men alligevel! Amerikanernes kommunistforskrækkelse i de år svarer nogenlunde til den politiske korrekthed, der har hærget Europa i de seneste årtier. De troede på teorien om dominoeffekten, men det skulle de aldrig have gjort.

 18. Af Henrik S

  -

  68 bølgen , Danida , Afrika ,Enhedslisten mm er alle afarter af kommunistisk romantik.
  Vi ved , hvilke ledere det har født:
  Stalin , Mao , .Pol-pot mmfl
  Samt skabt det ene rædsels herredømme efter det andet!
  Alt sammen under påskud om at hjælpe de svage , har det ene rædselsfulde mennesker efter det andet taget magten og som oftest endt i ren fanatisme og udnyttelse.
  Manglende respekt for menneskers forskellighed kendetegner alle socialister.

 19. Af Jesper Lund

  -

  Frisætning af danske kvinder startede i 1915, da kvinder fik tildelt stemmeret til Folketing og Landsting. Denne frisætning er da i høj grad lykkedes selvom nogle kvinder mener, at der et stykke vej endnu. “Forløsning til et smukkere liv” skete så for danske kvinder allerede i 1915. Ca. 50 år før 68-generationen.

  Nu ønsker nuværende regering at “ghettokvinderne” også skal frisættes fra mandens autoritet, så man opnår ligestilling mellem kønnene også i ghettoer.

 20. Af Henrik Juhl

  -

  Kære Sørine Gotfredsen

  Jeg har fulgt dine indspark i værdidebatten meget længe – læser alt hvad du skriver, og må endnu engang konstatere, at du er vores allervigtigste danske talerør.
  Du forener nemlig en nøgtern vurdering af vores praktiske og geopolitiske status med det urkristne budskab.
  Det er ikke mange forundt at være så klog og indsigtfuld på en så kærlig måde.
  Bliv ved!

  Med venig hilsen
  Henrik Juhl

 21. Af j.. haNSEN

  -

  AF HENRIK S – 5. MARTS 2018 13:35

  Højrefløjens idoler er Musolini, hitler, nogle forbryderiske USA præsidenter og nogle diktatorer i Latinamerika.
  Mennesker som myrder eller myrdede i kapitalismens navn.
  De mest rædselsfulde personer som Verden har set.
  Hvis man ikke hører til på den yderste højrefløj naturligvis.

  “Fascism is capitalism plus murder.”
  – Upton Sinclair

 22. Af Jesper Lund

  -

  “Måske rejser nogen af dem sig, fordi de blot følger de drenge, der nu udgør den nye autoritet. Nogle har styrke nok til at realisere sig selv, når rammerne opløses og alt er muligt. Andre har ikke og bliver tidens tabere, for mennesket er ikke blot stærkt og unikt. ”
  Det påstås her, at dem, som ikke har styrke til at realisere sig selv, fortsat vil følge en autoritet, men bliver tabere. Men hvorfor skulle de blive tabere, fordi de nu følger en ny autoritet, men ikke hvis de vedblev at følge den gamle autoritet? Bliver man taber, hvis man vælger at følge en anden autoritet?

 23. Af j Ens. h..

  -

  AF HENRIK S – 5. MARTS 2018 13:35

  Kapitalismen. Vi ved hvilke ledere som det har født.
  Musolini, hitler, nogle forbryderiske USA præsidenter og nogle diktatorer i Latinamerika.
  De mest rædselsfulde personer som Verden har set.
  Hvis man ikke hører til på den yderste højrefløj naturligvis.

  “Fascism is capitalism plus murder.”
  – Upton Sinclair

 24. Af Hr. Jen s Hans en

  -

  Hvad så med kommunismen. Vil nogle spørge.
  Kommunismen når ikke kapitalismen til sokkeholderne.
  Hvad angår massemord på uskyldige.
  Højrefløjen overdriver som altid kommunismens myrderier.
  De har aldrig tilgivet, at kommunismen befriede Europa efter 2. Verdenskrig.
  Under alle omstændigheder var kommunismens ofre nødvendige for at de mange kunne få en lysere, mere humanistisk og fremgangsrig tilværelse.

 25. Af svend jensen

  -

  Nu fornærmer Sørine igen det kongelige danske socialdemokrati.
  Definition på velmenende arrogance:
  Mennesker skal aldeles ikke sættes fri – de skal sætte sig i en rundkreds og fællessynge arbejdersange sammen med en migrant, som de husker at kramme og klappe på hovedet.

 26. Af jan ulrik friis

  -

  Om forestille sig filmen ” Døde poeters klub”, og dumper en håndfuld islamister ned i klassen, nej vel, den er dødsfødt, islamisterne vil straks gå i offerrollen, hver dag igen opfinde den dybe tallerken, vold og kriminalitet tager overhånd, ligesom de danske skoler af idag bombes tilbage til middelalderen!

  Hvor filmen vækkede død poesi til live igen, er Danmark ved at blive en død klub,
  danskerne nedprioritet, statsmagten hylder og forfordeler “berigelsen” den onde menneskefjendske islamiske middelalderlige dødemandskult, og fornægter sit eget det danske folk!

  Selvfølgelig skal vi fornægte ondskaben alt islamisk og islamisk vold og anarki på dansk jord, smække pengekassen i for islam, vi skal tage hånd om de svageste danske, de kreative de skæve eksistenser, ligesom de højt begavede velfungerende danske, at Danmark igen kommer op i gear, vi var engang verdens allerbedste, at vi får vores liv vores tryghed vores Danmark tilbage igen.

 27. Af Henrik S

  -

  Jens Hansen
  som sædvanlig vrøvler du løs fra din sydfynske bondegård.
  Både Mussolini og Hitler startede som socialister før de blev diktatorer ,og som mange af verdens andre diktatorer der udnyttede masserne.
  Begge påstod fanatisk at de hjalp folket .

 28. Af r. vangkilde

  -

  FRISÆTNINGS KULTUREN I 68, – blev et naturligt opgør, hvor det konservative synspunkter var kørt fast, og den nye ungdom af kreative igangsætter skulle afprøve nye temaer og samfunds holdninger, men ikke uden omkostninger ,som skulle betales af fællesskabet i form af øget skatter og afgifter. ELLER har demokratiet mistet sit fodfæste , hvor nye politiske holdninger
  mere er blevet en konkurrence imellem de feminine og maskuline kulturelle værdier, eller de bløde følsomme værdier i konkurrence på disciplin og autoritet.

 29. Af jan Mølgaard

  -

  DRs såkaldte dramaserier er komplet ligegyldige. Det er ikke engang ulejligheden værd at kalde dem makværker.

  I fjernsynets barndom, inden 68, var der noget, der hed TV-teatret. Det var kvalitet for alle licenspengene, som i dag bruges til høje lønninger, X-faktor, bageprogrammer og alt muligt andet skidt og møg foruden propaganda i nyhedsudsendelserne. Desværre overlever DR nok et stykke tid på grund af inkompetente politikere fra hele spekteret.

 30. Af Ulf Timmermann

  -

  En pærevælling af danske mytologier i form af hovedimport fra U.S.A. Det er altid det samme.

 31. Af kIM OLseN

  -

  “AF HR. JEN S HANS EN – 5. MARTS 2018 15:07”

  Det er ikke mig som har indsat dette indlæg.
  Jeg indsætter ikke indlæg i andres navne.
  Det gør nazister ikke.
  Jeg deltager slet ikke i debatten.
  Det er rent tilfældigt at jeg lige er inde at kigge.

 32. Af ole hansen

  -

  Nogle private burde starte debatsider uden fjæs-book tvang og renset for debatsabotører og tosser. Debatterne hos belgiske avis er så manipulerede, at de er spild af tid.

 33. Af kIM olSEN

  -

  Og hvad så med nazismen. Vil nogle spørge.
  Nazismen når ikke socialismen til sokkeholderne.
  Hvad angår massemord på uskyldige.
  Venstrefløjen overdriver som altid nazismenss myrderier.
  Vi nazister blev forrådt i 1945..
  Under alle omstændigheder var jødernes og romaernes udryddelse nødvendige for at vi nazister kunne få en lysere, mere humanistisk og fremgangsrig tilværelse.

 34. Af Niels Juul Hansen

  -

  Jeg har svært ved at koblingen mellem en film om en privilligeret overklassekostskole i USA og et ludfattigt og udnyttet østafrikansk land. Jeg kan ikke ikke rigtigt se en overforkælet Donald Trumpbølle pludselig springe op en stol og råbe: “carpe diem”.

  Men amerikanerne elsker den slags film

  Jeg ser en masse korruption og udnyttelse i Afrika – også med bistandsmidler, men jeg betragter ikke Niels som arrogant, fordi han forsøger at introducere den danske, solidariske andelstanke.

  Det tog Danmark århundrede at få et oplyst bondesamfund.

  At tro at vi kan ændre forholdene i Afrika på et par årtier er ikke arrogant, men yderst naivt.

 35. Af v nielsen

  -

  Så er hash-vragene og støjsenderne i gang igen, med løgne, falske indlæg og tåbelige postulater. Kim ol sen er vist en af L sø ren sens fantasifigurer. Eller er det j han sen der er på spil? Begge er dansker ha dere og jø de ha dere og de lider begge af paranoia.

 36. Af v nielSen

  -

  Jeg er på udgang og på vej hen over markerne.
  De nåede ikke at stikke en gps i lommen på mig.

 37. Af c jensen

  -

  Arrogance er sjældent velmenende, men ofte kynisk og højrøvet. I det blå-gule land har rødfascisternes og de falske borgerliges arrogance og dumhed/vanvid ført landet ud i katastrofale og dødbringende tilstande. Det er ved at være det samme hos os. Se den korte og snaphanen.

 38. Af j.. hAnsen

  -

  AF HENRIK S – 5. MARTS 2018 15:34
  “Både Mussolini og Hitler startede som socialister”

  Muligt.
  Men de endte som højreløjens idoler.
  Jeres slags har jo altid krøbet for stærke ledere Henrik S.
  Hvordan går det på hospitalet, hvor du arbejder?
  Vasker du fortsat bækkener og napotter?

 39. Af j.. h ANSen.

  -

  AF HENRIK S – 5. MARTS 2018 15:34
  “Både Mussolini. og Hitler. startede som socialister”

  Muligt.
  Men de endte på din side Henrik S.
  Jeres slags på højrefløjen har jo altid krøbet for stærke ledere Henrik S.
  Hvordan går det på hospitalet, hvor du arbejder?
  Vasker du fortsat bækkener og natpotter?

 40. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan Sørine lære en del af Kasper Støvring med hensyn til at køre en blogs kommentarspor fri for diverse navne fakes, net trolls og andet ragelse !

 41. Af j.. haNsen

  -

  Indlæggene 5. MARTS 2018 10:12 og 5. MARTS 2018 15:07 er ikke skrevet af mig.
  Tydeligvis af Kim Olsen.
  Som jeg har haft hængende over mig i nogle år.
  En svinsk og uhæderlig person som gemmer sig i et sort hul et eller andet sted.
  På Støvrings blog er der styr på ham.

 42. Af Henrik S

  -

  Jens Hansen
  I modsætning til en kommunist som du , er jeg ikke for fin til at vaske bækkener eller natpotter , hvis der er brug for det.
  Det er forskellen på os højreorienterede og jer pissefornemme venstreradikale , der ikke vil løfte en finger for jeres medmennesker med mindre I får det godt betalt 🙂

 43. Af Lizb sør øøørensen

  -

  “En svinsk og uhæderlig person som gemmer sig i et sort hul et eller andet sted.
  På Støvrings blog er der styr på ham.”

  “Hvordan går det på hospitalet, hvor du arbejder?
  Vasker du fortsat bækkener og natpotter?”

  Sådan Jensemand!

 44. Af J Nielsen

  -

  “Den faste overbevisning om godt og sandt forsyner Niels med en ubehagelig blindhed overfor menneskers forskellighed, og hans gode vilje rummer en ensrettende kraft, idet man sagtens kan være velmenende og arrogant på samme tid. ”

  Jeg kan komme på mindst én religion, som den beskrivelse passer perfekt på.

 45. Af j. haNse n

  -

  AF NIELS JUUL HANS EN – 5. MARTS 2018 16:13

  I Afrika er vesten problemet. Ikke løsningen. Ligesom i Mellemøsten.
  De tidligere kolonimagter i Afrika, især Frankrig, udnytter fortsat landene i Afrika groft.
  Og holder korrupte ledere ved magten.

 46. Af j. hANsen

  -

  Did you know many African countries continue to pay colonial tax to France since their independence till today!
  Their TOP politicians alone benefits from this actions, while the masses are suffering. Up to 80% of their budgets is feeding the French coffers…
  Thus these rating agencies were created by those countries who enforced colonialism to protect themselves, the very same as the banks are doing now with the credit institutions ..for credit worthiness…

  Rumour has it that Pravin Ghordan and some ministers was axed because on his return from abroad,he wanted the President to sign the acknowledgment of debt and the continuation of the payment of colonial debt. The colonial debt included the stripping of South Africa minerals and mining as well as the large portion of the South African annual income…President Zuma refused to sign it…
  It’s time for the awakening…

  Mawuna Remarque Koutonin journal:
  When Sékou Touré of Guinea decided in 1958 to get out of french colonial empire, and opted for the country independence, the french colonial elite in Paris got so furious, and in a historic act of fury the french administration in Guinea destroyed everything in the country which represented what they called the benefits from french colonization.

  Three thousand French left the country, taking all their property and destroying anything that which could not be moved: schools, nurseries, public administration buildings were crumbled; cars, books, medicine, research institute instruments, tractors were crushed and sabotaged; horses, cows in the farms were killed, and food in warehouses were burned or poisoned.

  The purpose of this outrageous act was to send a clear message to all other colonies that the consequences for rejecting France would be very high.

  Slowly fear spread trough the african elite, and none after the Guinea events ever found the courage to follow the example of Sékou Touré, whose slogan was “We prefer freedom in poverty to opulence in slavery.”

  Sylvanus Olympio, the first president of the Republic of Togo, a tiny country in west Africa, found a middle ground solution with the French.
  He didn’t want his country to continue to be a french dominion, therefore he refused to sign the colonisation continuation pact De Gaule proposed, but agree to pay an annual debt to France for the so called benefits Togo got from french colonization.

  It was the only conditions for the French not to destroy the country before leaving. However, the amount estimated by France was so big that the reimbursement of the so called “colonial debt” was close to 40% of the country budget in 1963.

  The financial situation of the newly independent Togo was very unstable, so in order to get out the situation, Olympio decided to get out the french colonial money FCFA (the franc for french african colonies), and issue the country own currency.

  On January 13, 1963, three days after he started printing his country own currency, a squad of illiterate soldiers backed by France killed the first elected president of newly independent Africa. Olympio was killed by an ex French Foreign Legionnaire army sergeant called Etienne Gnassingbe who supposedly received a bounty of $612 from the local French embassy for the hit man job.

  Olympio’s dream was to build an independent and self-sufficient and self-reliant country. But the French didn’t like the idea.

  On June 30, 1962, Modiba Keita , the first president of the Republic of Mali, decided to withdraw from the french colonial currency FCFA which was imposed on 12 newly independent African countries. For the Malian president, who was leaning more to a socialist economy, it was clear that colonisation continuation pact with France was a trap, a burden for the country development.

  On November 19, 1968, like, Olympio, Keita will be the victim of a coup carried out by another ex French Foreign legionnaire, the Lieutenant Moussa Traoré.

  In fact during that turbulent period of African fighting to liberate themselves from European colonization, France would repeatedly use many ex Foreign legionnaires to carry out coups against elected presidents:

  – On January 1st, 1966, Jean-Bédel Bokassa, an ex french foreign legionnaire, carried a coup against David Dacko, the first President of the Central African Republic.
  – On January 3, 1966, Maurice Yaméogo, the first President of the Republic of Upper Volta, now called Burkina Faso, was victim of a coup carried by Aboubacar Sangoulé Lamizana, an ex French legionnaire who fought with french troops in Indonesia and Algeria against these countries independence.
  – on 26 October 1972, Mathieu Kérékou who was a security guard to President Hubert Maga, the first President of the Republic of Benin, carried a coup against the president, after he attended French military schools from 1968 to 1970.
  In fact, during the last 50 years, a total of 67 coups happened in 26 countries in Africa, 16 of those countries are french ex-colonies, which means 61% of the coups happened in Francophone Africa.

  Number of Coups in Africa by country

  Ex French colonies Other African countries
  Country Number of coup Country number of coup
  Togo 1
  Egypte 1
  Tunisia 1
  Libye 1
  Cote d’Ivoire 1
  Equatorial Guinea 1
  Madagascar 1
  Guinea Bissau 2
  Rwanda 1
  Liberia 2
  Algeria 2
  Nigeria 3
  Congo – RDC 2
  Ethiopia 3
  Mali 2
  Ouganda 4
  Guinea Conakry 2
  Soudan 5
  SUB-TOTAL 1 13
  Congo 3
  Tchad 3
  Burundi 4
  Central Africa 4
  Niger 4
  Mauritania 4
  Burkina Faso 5
  Comores 5
  SUB-TOTAL 2 32
  TOTAL (1 + 2) 45 TOTAL 22
  As these numbers demonstrate, France is quite desperate but active to keep a strong hold on his colonies what ever the cost, no matter what.

  In March 2008, former French President Jacques Chirac said:

  “Without Africa, France will slide down into the rank of a third [world] power”

  Chirac’s predecessor François Mitterand already prophesied in 1957 that:

  “Without Africa, France will have no history in the 21st century”

  At this very moment I’m writing this article, 14 african countries are obliged by France, trough a colonial pact, to put 85% of their foreign reserve into France central bank under French minister of Finance control. Until now, 2014, Togo and about 13 other african countries still have to pay colonial debt to France. African leaders who refuse are killed or victim of coup. Those who obey are supported and rewarded by France with lavish lifestyle while their people endure extreme poverty, and desperation.

  It’s such an evil system even denounced by the European Union, but France is not ready to move from that colonial system which puts about 500 billions dollars from Africa to its treasury year in year out.

  We often accuse African leaders of corruption and serving western nations interests instead, but there is a clear explanation for that behavior. They behave so because they are afraid the be killed or victim of a coup. They want a powerful nation to back them in case of aggression or trouble. But, contrary to a friendly nation protection, the western protection is often offered in exchange of these leaders renouncing to serve their own people or nations’ interests.

  African leaders would work in the interest of their people if they were not constantly stalked and bullied by colonial countries.

  In 1958, scared about the consequence of choosing independence from France, Leopold Sédar Senghordeclared: “The choice of the Senegalese people is independence; they want it to take place only in friendship with France, not in dispute.”

  From then on France accepted only an “independence on paper” for his colonies, but signed binding “Cooperation Accords”, detailing the nature of their relations with France, in particular ties to France colonial currency (the Franc), France educational system, military and commercial preferences.

  Below are the 11 main components of the Colonisation continuation pact since 1950s:

  #1. Colonial Debt for the benefits of France colonization

  The newly “independent” countries should pay for the infrastructure built by France in the country during colonization.

  I still have to find out the complete details about the amounts, the evaluation of the colonial benefits and the terms of payment imposed on the african countries, but we are working on that (help us with info).

  #2. Automatic confiscation of national reserves

  The African countries should deposit their national monetary reserves into France Central bank.

  France has been holding the national reserves of fourteen african countries since 1961: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo-Brazzaville, Equatorial Guinea and Gabon.

  “The monetary policy governing such a diverse aggregation of countries is uncomplicated because it is, in fact, operated by the French Treasury, without reference to the central fiscal authorities of any of the WAEMU or the CEMAC. Under the terms of the agreement which set up these banks and the CFA the Central Bank of each African country is obliged to keep at least 65% of its foreign exchange reserves in an “operations account” held at the French Treasury, as well as another 20% to cover financial liabilities.

  The CFA central banks also impose a cap on credit extended to each member country equivalent to 20% of that country’s public revenue in the preceding year. Even though the BEAC and the BCEAO have an overdraft facility with the French Treasury, the drawdowns on those overdraft facilities are subject to the consent of the French Treasury. The final say is that of the French Treasury which has invested the foreign reserves of the African countries in its own name on the Paris Bourse.

  In short, more than 80% of the foreign reserves of these African countries are deposited in the “operations accounts” controlled by the French Treasury. The two CFA banks are African in name, but have no monetary policies of their own. The countries themselves do not know, nor are they told, how much of the pool of foreign reserves held by the French Treasury belongs to them as a group or individually.

  The earnings of the investment of these funds in the French Treasury pool are supposed to be added to the pool but no accounting is given to either the banks or the countries of the details of any such changes. The limited group of high officials in the French Treasury who have knowledge of the amounts in the “operations accounts”, where these funds are invested; whether there is a profit on these investments; are prohibited from disclosing any of this information to the CFA banks or the central banks of the African states .” Wrote Dr. Gary K. Busch

  It’s now estimated that France is holding close to 500 billions African countries money in its treasury, and would do anything to fight anyone who want to shed a light on this dark side of the old empire.

  The African countries don’t have access to that money.

  France allows them to access only 15% of the money in any given year. If they need more than that, they have to borrow the extra money from their own 65% from the French Treasury at commercial rates.

  To make things more tragic, France impose a cap on the amount of money the countries could borrow from the reserve. The cap is fixed at 20% of their public revenue in the preceding year. If the countries need to borrow more than 20% of their own money, France has a veto.

  Former French President Jacques Chirac recently spoke about the African nations money in France banks. In a video speaking about the french exploitation scheme. He is speaking in French, but here is a short excerpt transcript: “We have to be honest, and acknowledge that a big part of the money in our banks come precisely from the exploitation of the African continent.”

 47. Af j haNsen

  -

  AF HENRIK S

  nazister som dig bidrager ikke med noget.

 48. Af j.. haNSe n

  -

  AF LIZB SØR ØØØRENSEN – 5. MARTS 2018 18:50

  Den lille breivik fan Kim Olsen fortsætter med at skrive i andres navne.
  Sådan agerer kujoner.

 49. Af Lizd Sør øøørensen

  -

  Ja. utroligt at Belgiske fifleri ikke kan bortsortere ham imens vi andre ikke ha ytringsfrihed.

 50. Af Kristoffer Hansen

  -

  Tysker ludderen Kasper Støvring er med til at halal slagte ytringsfriheden hver dag. Og skøder på menneskerettighederne som en anden ny-nazist, der går nok ikke længe før han konvertere til terrorist-siden.

 51. Af Flemming Lau

  -

  Autoritet?
  Jeg tror, at vi skal være meget tilfredse med vore læger, her i landet. Se på Viborg Hospital hvor alle samarbejder og ikke hænger sig så meget i faggrænser. Hvor de før opererede 3 patienter, får de nu 5 igennem på samme tid. Ind og udkørsel af patienter, afspritning af lejer og andre praktiske ting. Det er dansk når det er bedst.

  Og hvis vi ser på Afrika, specielt Zimbabwe, så tigger og beder man nu de 4000 hvide farmere om at komme tilbage. Et franskbrød kostede næsten 100 Mia Mugabe dollars. Frankrig har vist været alle pengene værd, så mange konflikter deres fremmedlegionærere har løst. Kina er derimod ved at vælge en diktator på livstid. Han er ikke så tolerant, og har forbudt bøgerne Peter Plys, Kammerat Napoleon og 1984. Men nu har man altså udpeget ham som autoritet, good luck, med det!

 52. Af j. haNse n

  -

  AF FLEMMING LAU – 5. MARTS 2018 21:22
  “Frankrig har vist været alle pengene værd, så mange konflikter deres fremmedlegionærere har løst.”

  Ja. Nogle af som f.eks. menneskeæderen Bokassa indsatte Frankrig som diktatorer.

 53. Af j. haNse n

  -

  AF FLEMMING LAU – 5. MARTS 2018 21:22
  “Frankrig har vist været alle pengene værd, så mange konflikter deres fremmedlegionærere har løst.”

  Ja. Nogle af dem som f.eks. menneskeæderen Bokassa indsatte Frankrig som diktatorer.

 54. Af Henrik Pedersen

  -

  Rigtig mange tak for din blog, Sørine.

  Sammenkædningen med pragtfulde ”De døde poeters klub” havde jeg ikke lige set.

  Jeg får helt lyst til at se et par afsnit af ”Liberty”, som øjensynligt udstiller den danske stats skatteyderbetalte conquistadorer.

  Din eftertænksomme blog er værdsat af undertegnede.

 55. Af Flemming Lau

  -

  J.Hansen.
  Bokassa var ikke fremmedlegionær. Den eneste ikke franske fremmedlegionær, af officersgrad var Prins Aage.

 56. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret!

 57. Af DizzymissLizzy Sørensen

  -

  J. Hansen blev kåret til den kedeligste mand på alle blogs af et bredt panel fra Information, Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten, BT, Ekstra Bladet og Kristeligt Dagblad. Tillykke Hansen. Alle er gode til noget og kan drive det til noget, uden at følge andre end sig selv. Husk filmen De Døde Poeters Klub. Fortsæt med at gå dine egne veje og gentag altid for os den om Foghs og Pias klamme hånd. Jeg har det med dine tekster som jeg havde det med Coca Cola reklamen “I’d Like to Teach the World to Sing in (Perfect Harmony)”, da jeg var en bette pige. Nus fra Lizzy

 58. Af liz s.ør.ensen

  -

  indlæg i fiiifleiet. ?

 59. Af liz s.ør.ensen

  -

  in…dlæg i fiii..leiet. ?

 60. Af liz s.ør.ensen

  -

  in…dlæg i fiii..leiet. ? utallige af åben.bare fals.ke indlæg i mit na.vn, har kun skrevet de første 3.

 61. Af liz s.ør.ensen

  -

  Pre.ben i då.re.kisten har skrevet i 15 navne her allerede..har nævnt dem alle for en gang skyld i fiifle.riet, i flere udgaver… Glemte vist et par. Også mange falske in.dl.æg i mit navn?

  “Og hvis vi ser på Afrika, specielt Zimbabwe, så tigger og beder man nu de 4000 hvide farmere om at komme tilbage.”

  Lau det er de færeste sorte i Afrika der ønsker det hvide dikta.tur retur der. Faktisk ingen. Har aldrig kendt nogen der ønsket det retur.
  Fakenews. Du er en kristenfundamentalistracist.

  Debatten som altid ødelagt af pædokim , konspirationsjan.. og dårekistepreben…Læste lige alle kommentarere igennem, ingen værd at relatere til udover denne. . ingen.

 62. Af Kristoffer Hansen

  -

  Genindfør dødsstraffen lige nu. Så vi kan komme narkohandlende voldtægtsmænd fra terrorist/ny-nazist sekten Islam til livs. Inklusiv fransk-algeriske forretningsmænd som Rachid Nekkaz der støtter nazi-møgsvinenes invasion økonomisk. Brænd lort i dag for menneskers og karmaens skyld. Genindfør dødsstraffen lige nu før klokken 0700, rigtig god dag…

 63. Af j.. haNse n

  -

  AF DIZZYMISSLIZZY SØRENS EN – 5. MARTS 2018 22:45

  pædoKim Olsen skriver i forskellige navne.
  Man forstår godt, at den pædofile nazist ikke skriver i sit ildelugtende navn.

 64. Af j. haNse n

  -

  AF FLEMMING LAU – 5. MARTS 2018 21:37

  Sæt dig ind i tingene.
  Læs mit indlæg om Frankrigs ødelæggelse af deres tidligere kolonier.
  En ødelæggelse og udnyttelse som fortsætter uhæmmet.
  Og der har været mange udenlandske officerer i Fremmedlegionen.
  I øvrigt så er Frankrigs fremfærd i Afrika hovedårsagen til de problemer, som Frankrig har.

 65. Af R.H.. Kristiansen

  -

  S.D. Poulsen eller skal vi kalde ham M e h m et h
  S a m i G u r? Sjovt hvor hurtigt muslimer bliver integrerede og ligefrem assimilerede i den danske kultur, når de vil skjule hvor de kommer fra. Her bruger de lystigt danske navne.

  Hvad vil “Poulsen” fortælle med sit indlæg? At islam er bedre end demokratiet? Demokratiet med de snærende bånd, efter hans mening. “Poulsen” burde læse den franske filosof Foucaults nye og 4. bog og et fornyligt fundet interview med ham fra 70erne. Der vil du finde trøst, hvis du kan acceptere at han var fascineret af spiritualiteten i, især Irans shiamuslimske samfund og tidlig kristendom. Han døde for 34-35 år siden, uden at have oplevet, hvordan islams spiritualitet blev til magtens religion. Han var fascineret af islam og især tidlig kristendom og den spiritualitet han mente, at der lå i tanken om denne underkastelse til fællesskabet hvor individet er underordnet. Seksuliteten lå ham også på sinde. Personligt tiltaler underkastelse mig ikke. For jer, der ikke kender digteren Abu Nivas (ca.757-814) fulgte den første måned shawwal efter Ramadanen i festligt leje med mad og vin. Ja med vin. Han skrev drikkeviser, som unge muslimske mænd kan i dag. Ordet alkohol er fra arabisk og alkoholiske drikke er opfundet af arabere. Ser man det. Et tæt familiemedlem, der arbejder i Mellemøsten fortæller han om, hvordan de rige arabere tager ud i ørkenen og drikker sig fra sans og samling. Han er selv afholdsmand. Det er de religiøse imamer, der slår på de syndende med krav om, at de troende holder sig fra alkoholiske drikke, billedkunst, digtning og erotik. Magt går ud på at holde mennesket nede for egen vindings skyld. Stærkt religiøse mennesker holde sig selv nede i askesen. Mennesket er af grundlag magtsygt, derfor skal de magtsyge holdes nede, ikke i ånden, men magtsygen skal holdes nede.

 66. Af Jesper Lund

  -

  Sørine og Kasper Støvring stiller det meget firkantet op. Ifølge dem er modsætningen til en autoritet, en total frisætning. I gennem tiderne har opgøret med en autoritet ikke nødvendigvis været helt at fjerne en autoritet fra et område, men at erstatte den med en anden, som man synes udøver autoriteten på bedre måde.

  Tænk på børnene på børnehjemmet Godhavn, som af børnehjemmets “autoritet” blev udsat for vold, vanrøgt og medicinske eksperimenter. I dag har et børnehjem stadig stab af medarbejdere, der udgør en autoritet for hjemmets børn, men som forhåbentlig udøver denne autoritet på en empatisk måde.

 67. Af Helge Nørager

  -

  Flemming han var en rigtig prins, men ikke den eneste officer i fremmed legionen som ikke var fransk.
  Men rigtigt at det er sjældent set.
  .”https://en.wikipedia.org/wiki/Zhu_Binhou”
  Ellers kig her
  “https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Officers_of_the_French_Foreign_Legion”

  Og med til historien hører, at legionen grinede højlydt da den Danske stat, ville flytte levemanden hjem til Danevang for få år siden.
  For man flytter ikke en helt fra legionen til andre steder end en anden kirkegård, som også er legionens.
  Det er sket med andre i tidens løb.
  Men hjem til Danevang glem det, han er måske Dansk prins, men i Frankrig er, han først og fremmest en helt i legionen.
  Æret være med hans minde.

 68. Af Helge Nørager

  -

  Og det er sandt eller ej. ?
  En rar perser, som jeg kendte via arbejde fortalte.
  Tag aldrig den første slurk af en alkoholisk drik, da det vil lede dig i fordærv, fortæller profeten.
  Nu er perser temmelig praktiske folk, som opfandt god vin 3000 før kristi.
  Så efter profeten kom, kan man gøre følgende..
  Hæld altid den første slurk, af en nyåbnet flaske vin ud på jorden.
  Så burde resten jo kunne drikkes uden at komme i fordærv. 🙂

 69. Af Niels Juul Hansen

  -

  @R.H. Kristiansen

  “Stærkt religiøse mennesker holder sig selv nede i askesen.”

  Amerikanerne er sammenlignet med europæere stærkt religiøse, MEN hvor ser du askesen?

 70. Af Finn Bjerrehave

  -

  Velmenende arrogance, starter måske endda i 1848, hvor Danmark fik Demokrati og i Slesvig mente de vi fik Pøbelvælde,( Hertugdømmerne ville kun regeres af den Danske Konge) og selv om F5. havde underskrevet Slesvig Holsten aldrig deles må, fik vi krigen i 1848, hvor vi vandt Slesvig, og senere fik F7 som stod overfor det Tyske krav om Slesvig, lovning fra den Svenske konge på 12.000 soldater, som desværre ikke kom og vi fik bank i 1864, netop fordi vi brød aftalen om Hertugdømmerne ikke måtte deles, og Sverige snød Danmark.
  Historie fra Danmarks nationalmuseum.
  Nak og Æd. Finn vig

 71. Af jørgen christensen

  -

  Hørte mai mercado i radioen. Hun er en frådende rødstrømpe forklædt som konservativ. Hun ønsker stalinistisk masseovervågning og mistænkeliggørelse af alle forældre. En smalsporet totalitær fanatiker og kynisk hykler. Der er ligeglad med borgernes privatliv og retssikkerhed.

 72. Af jørgen christensen

  -

  Hørte minister m ai mer cado i radioen. Hun er en hysterisk rødstrømpe forklædt som konservativ. Hun ønsker stalinistisk masseovervågning og mistænkeliggørelse af alle familier. En smalsporet totalitær fanatiker og kynisk hyk ler. Der er ligeglad med borgernes privatliv og retssikkerhed.

 73. Af ib thomsen

  -

  Utroligt så meget som støjsendere, debatsabotører, agenter, senile og tosser får lov til at fylde på belgiske tidendes blog-debatter. Der kunne have været et stort aktiv for avisen og befolkningen, men som efterhånden næsten ingen læsere har

 74. Af Allan Hansen

  -

  Mustafa er analfabet og arbejdsløs, men han har
  tre koner og 21 børn!
  Nu vil han have asyl i Århus – det kan man da godt forstå.

 75. Af ib th

  -

  Det er trist og for mange bliver det skæbnesvangert, at så megen kritik af “systemet” skjules. Man undergraver, udhuler, misbruger, misrøgter og smadrer løs på velfærden, postvæsnet, sundhedsvæsnet, forsvaret, lokalpolitiet, brandvæsnet, familielivet, privatlivet, retssikkerheden, DR, DSB og den private økonomi. EUs og Borgens politik er fascistisk og altødelæggende.

 76. Af ib th

  -

  Det er trist og for mange bliver det skæbnesvangert, at så megen kritik af “systemet” skjules. Man undergraver, udhuler, misbruger, misrøgter og smadrer løs på velfærden, postvæsnet, sundhedsvæsnet, forsvaret, lokalpolitiet, brandvæsnet, familielivet, privatlivet, retssikkerheden, DR, DSB og den private økonomi. EUs og Borgens politik er altødelæggende.

 77. Af ib th

  -

  Det er dumt og skadeligt at valgloven tillader at umodne, uvidende og historieløse skoledrenge og skolepiger på 22-24 år kan blive lovgivere og ministre. Mindstealderen burde være 30 år. Man kan også blive minister uden at være valgt. Vi vælgere behandles som stemmekvæg og malkekvæg.

 78. Af ib th

  -

  Husk også at både DF, V, K, S, SF, “Alternativet”, EL og AL har svigtet deres ansvar overfor vi danskere. Partierne lover og lover, men deres politik er en skændsel.

 79. Af ib th

  -

  Se dog hvordan partierne/de 179 sjofler millioner af danskere. Vi er nu 2. klasses borgere i vores eget land. Lønmodtagere, skatteydere, børnefamilier, arbejdsløse, hjemløse, lejere, husejere, boligsøgende og bilister udnyttes og sjofles. Det samme gælder voldsofre, patienter og pårørende. Og folkepensionister fattiggøres.

 80. Af m. christiaNsen

  -

  Enig med Kim Olsen.
  Vi nazister blev forrådt i 1945.
  Humanismen og fremskridtet tabte.
  Kommunisterne bebrejder os at nogle få jøder døde.
  Det er stærkt overdrevet. Kommunisterne var langt værre end os. De dræbte millioner af tyskere.
  Snart skal vi til Pattaya. Her er man tolerante.
  Vi er blandt ligesindede.

 81. Af Ibrahim TH.

  -

  Jeg kan altså ikke gøre for at den velmenende arrogance har taget magten fra mig, derfor skriver jeg så mange indlæg under IB TH.
  I virkeligheden er jeg påvirkningsagent og tror på det Radikale Venstre, læg hertil at jeg også har fis i bøtten, så er tingene ligesom sat i relief.

 82. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – Velmenende arrogance
  AF SØRINE GOTFREDSEN 5. MARTS 2018 08:15 – så er hendes mødding af et blogkommentarspor anbefalet af én enkelt stakkel. Det forstår man sgu godt – vor herre bevares for en gang ragelse !

 83. Af Flemming Lau

  -

  Helge Nørager.
  Tak for linket. General Rollet ikon for de franske officerer, Prins Aage for de udenlandske officerer og Zimmermann for de menige i legionen. Men jeg har dog fundet en enkelt James Wadell, som via gode forbindelser også var officer i legionen. Selvom Bokassa var en god soldat blev han aldrig officer i legionen, og da han senere som diktator i CAR, blev taget i at gnave af sin nabos underarm, så var var det slut med lille Bokassa.

 84. Af orLa guuDe

  -

  Bloggen ødelægges af tre pædofile i Thailand.
  M. Christiansen, Kim Olsen og Jan Petersen.

 85. Af jens vestergaard

  -

  Det er mærkeligt at disse blogs redigeres helt anderledes end papiravisens debatter. Hvorfor frasorterer man ikke falske/fjollede/løgnagtige og komplet underlødige indlæg?

 86. Af J... Han ssen

  -

  Hvis jeg er uenig med nogen, er jeg i min gode ret til at beskylde dem for at være pædof ile og nazist er. Jeg er nemlig venstreorienteret og dermed pr. definition et godt menneske.

 87. Af w he

  -

  Hvorfor re di geres der så fjol let på alle blogdebatterne?

 88. Af Flemming Lau

  -

  Så iøvrigt tal fra Tass! 12 mullioner milliarder blev slået ihjel af amerikanerne i Korea Vietnam og Indonesien over 21 år….? Som om at det var noget? det klarede Lenins lukkede Sovjet samfund på 3 år. Og arven er tilsyneladende gået videre til FSB, hvor vi idag kan læse at de fortsætter med deres morderiske stil med mordforsøg med gift mod dem de ikke kan lide. Når deres ven i Nordkorea kan slippe afsted med det, tror Putin også at han kan!

 89. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt ødelægges denne blogs kommentarspor og andre blogs kommentarspor af et par notoriske net psykopater, der helt konsekvent bruger fake navne. F.eks navnet Orla Guude findes ikke. Men bevares Berlingske fake news graver sin egen grav. Så vidt jeg husker, fyrede Berlingske lige 93 medarbejdere. Det er blot en spæd start på at lægge sig selv i graven. Ingen tager notits af det fake shit længere !

 90. Af j. hanSen

  -

  AF FLEMMING LAU – 6. MARTS 2018 16:43

  Franskmændene indsatte kanibalen Bokassa som tyran og diktator i CAR.
  Men de var nødt til at indsætte en anden diktator, fordi Bokassa serverede kødboller lavet af menneskekød til en fransk præsident.
  Godt at Lau har læst lidt på lektien.

 91. Af j.. haNse n

  -

  AF J… HAN SSEN – 6. MARTS 2018 16:57

  Nå. Så er den pædofile nazist Kim Olsen på banen med indlæg i andres navne.
  Tror Kim Olsen, at det kun er venstreorienterede som ikke kan lide pædofile.

 92. Af j.. haNsen

  -

  AF FLEMMING LAU – 6. MARTS 2018 17:01

  Eller de Sydkoreanske gentlemen.
  Lau har nok aldrig læst om Unit 684. Og gruppens efterfølgere.
  USA`s redskaber i deres beskidte krige i Korea. Nord som Syd.

  Ikke rigtigt noget som passer ind i Lau godtroende højrereligiøse univers.
  Bedre ikke at vide noget om den slags.

 93. Af Ulf Timmermann

  -

  Maria Due,

  du virkede lidt nonchelant over for Jens Hansen’s tal for ofrene for Amerika’s krige på et kontinent uden for dets eget (historisk nyerobrede), på de her 12 mio. i nævnte tidsperiode. Men, hvad er så dit tal? Minder mig om de her Holocaust-benægtere, der altid benægter tallet på de 6 mio. Har aldrig fået mig taget sammen til at spørge en af dem, “okay, hvad er så Jeres tal?”. Altså, hvad er dit tal?

 94. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos Thailand, Pattaya og nærliggende Jomtien – så besøgte jeg en god ven der i sidste uge. Et område fyldt med mega dyre million villaer. Selv Strandvejen nord for København ligner “villaer” rene kolonihavehuse i sammenligning !

 95. Af Flemming Lau

  -

  J.Hansen.
  Bokassa var hverken menneskeæder eller officer i fremmedlegionen, da han blev diktator, vel?
  Fra ’68 havde Sydkorea sit modsvar i unit 684 til NordKoreas unit 124.

  Men du finder ikke et sydkoreansk svar på dødslejren camp 16 i Nordkorea.

  Jeg er iøvrigt lige blevet færdig med bogen “Target Patton” af Robert K. Wilcox. FDR var så begejstret for Stalin, at han kaldte ham ” Uncle Joe” og det Sovjetiske NKVD havde sin næsten sin daglige gang hos OSS “Big Bill Donovan!” Selv Eisenhower lod sig forblænde. For pokker det var tæt på at det frie og befriede vest Europa havde mistet det hele hvis FDR havde overlevet.

 96. Af Jan Petersen

  -

  Kim ols en,

  Kender et sted i Patt aya nu , hvor børnene alle er under 5 år, og 20 kr. i timen. Send mig en mail i organisationen vores for adgang til info.

 97. Af Kim Olse n

  -

  Takker jan. Men er bekendt med stedet. Børnene er endnu billigere sidst på månedet og uden for Strandvejens industriferien.

 98. Af Kristoffer Hansen

  -

  Hvis man ligesom Kasper Støvring og andre suspekte slappik tysker luddere, har valgt muslimernes/ny-nazisternes side. Er man på den stærke side i nutidens Lortehuller, hvor regeringer tilgodeser racisterne som fortsat vælter ind over alle grænser og frit rykker alle grænser efter behov og behag. Der er brug for at indførere/genindføre dødsstraffen over alt verden over. Fuck racisme, henret lortemennesker i alle farver og former. Men først og fremmest slut med ny-nazist sekten/terrorist-organisationen Islam.

 99. Af svend jensen

  -

  @FINN BJERREHAVE – 6. MARTS 2018 12:03
  “og vi fik bank i 1864, netop fordi vi brød aftalen om Hertugdømmerne ikke måtte deles”.

  Denne aftale var presset ned over Danmark af stormagtsinteresser, som på den tid endnu var styret af autokrater og adel. Afgørende var den holstenske adel, som besad store landområder i Slesvig og for dem naturligt, ønskede tysk nationalisme og kultur udbredt til Slesvig. At samme adels lensherre var den danske konge, betød intet.
  Man kan faktisk sige, at den holstenske adels “velmenende arrogance” førte til et enormt tysk
  pres på den danske befolkning i Slesvig. Historien viser, at tyskerne altid forsøger at kolonisere deres nabolande og den tendens fortsætter nu i EU regi – se bare på Løkke Rasmusssens ydmyge underkastende holdning til frau Merkel!

 100. Af j.. haNsen

  -

  Krigen i 1864 drejede sig hovedsageligt om en ting.
  Tyskland ønskede, at have adgang fra Østersøen til Nordsøen.
  Igennem Kielerkanalen.
  Havde Danmark ikke lidt af storhedsvanvid, som idag, så var grænsen kommet til at gå nogle kilometer nord for Kielerkanalen.

 101. Af svend jensen

  -

  @J.. HANSEN – 7. MARTS 2018 06:48
  Krigen i 1864 drejede sig kun om én ting.
  Landet Tyskland eksisterede ikke i 1864, men den prøjsiske kansler Bismarck ønskede alle tyske lande samlet i ét Tyskland med Preusssens konge som fælles kejser.
  Slesvig blev det omdrejningspunkt for tysk enhed, som Bismarck udnyttede. Det stakkels påstået ‘tyske’ Slesvig skulle reddes med “velmenende arrogance” fra de onde dumme danskere
  En udvidet Kielerkanal havde intet med sagen at gøre. At Danmark ønskede et over 1000 år gammelt dansk Slesvig integreret i Danmark, har ikke meget med storhedsvanvid at gøre.

 102. Af j nielsen

  -

  “Historien viser, at tyskerne altid forsøger at kolonisere deres nabolande og den tendens fortsætter nu i EU regi ”

  Sikke noget vrøvl.

 103. Af M Jørgensen

  -

  Mallebrok er død i krigen fili ong gong gong og tingelinge ling
  Mallebrok er død i krigen i attenfiretres, i attenfiretres i attenfiretres.
  Mallebrok er død i krigen i attenfiretres.

  Han blev til graven båren
  Fili ong gong og tingelinge ling
  Han blev til graven båren
  Af fire hædersmænd

  Den ene bar hans sabel
  Den anden hans gevær

  Den tredje bar hans skjorte
  Den fjerde ingenting

  Men da de kom til graven
  Så var der ingen hul

  Og præsten holdt en tale
  Men sagde ingenting.

  Nu ligger han i graven
  Og tygger på et strå,
  Og når det så bliver gammelt
  Så tager han sig et nyt.

Kommentarer er lukket.