Landegrænsens renæssance

Af Sørine Gotfredsen 140

I betragtning af hvor ofte det siges, at politikerne blot driver symbolpolitik, skal det understreges, når tiltagene får konkret effekt. Grænsekontrollen, der blev indført i januar 2016 i kølvandet på den store emigrantstrøm, har fået mange sarkastiske og hårde ord med på vejen og er blevet omtalt som en ren populistisk manøvre. Nu ved vi imidlertid, at den foreløbig har ført til afvisning af næsten 5500 udlændinge uden et anerkendt ærinde i landet og 265 sigtelser for menneskesmugling. Hvilket må siges at være værd at tage med. Måske kan kendsgerningerne rokke lidt ved nogle af de stivnede reaktioner, der længe har præget samtalen, og som jeg selv atter forleden oplevede ved en middag, hvor talen faldt netop på grænsekontrollen. Da jeg omtalte den som et naturligt princip i et land, kiggede flere af de øvrige gæster på mig, som havde jeg argumenteret for dødsstraf. Hævdelsen af landegrænsers betydning forbindes stadig i visse kredse med en anden og mindre oplyst tid, som vi bør bevæge os helt væk fra.

Politikens Peter Wivel berørte forleden dette. Med henvisning til to udenlandske forfatteres analyse af tidens identitetsdebat skrev han, at nationen er et ”kunstprodukt”. Dette rummer selvfølgelig en vis pointe, idet den blandt andet opretholdes af institutioner, som vi selv har skabt, men samtidig genopdager vi i disse år, at nationalstaten for mange føles som alt andet end kunstig. Wivel skriver om den flydende identitet, hvor intet længere er selvfølgeligt, og hævder, at ”de fleste vil meget have sig frabedt at få deres identitet dikteret.” Her dyrkes en klassisk moderne forestilling om det autonome individ, der tilbagelægger tidligere idéer om menneskenaturen og blot nyder at definere sig selv. Men møder denne tanke ikke en del modsigelse? Er den nationale besindelse i Vesten ikke netop tegn på, at mange faktisk ønsker at være defineret af noget mere end blot sig selv? Når Wivel frembærer det synspunkt, at ”den aggressive identitet finder udtryk i symbolpolitik på laveste plan,” må man spørge, om ikke en del af det, han ser som aggressivitet, også kan forstås som en længsel efter en dybere fælles identitet, hvor man ikke nærer trang til at bekæmpe nogen. Men først og fremmest vil leve i fred og orden.

Drømmen om den flydende identitet lægger ikke blot et stort pres på hver enkelt, der forventes at kunne sætte alle de afgørende ord på sig selv. Den forsømmer også at anerkende menneskets basale frygt for simpelthen at gå til i grænseløst kaos, og hvis man ikke selv mærker denne frygt, bør man stadig have øje for, at den eksisterer. Når landegrænsen for tiden oplever en renæssance, må det ses som billedet på noget større. For mens det for nogen er udtryk for aggressiv hævdelse af identitet, repræsenterer det for andre kærlighed til og respekt for den nødvendige ramme til sikring af mest mulig tryghed på jorden. Og inde i én selv. Skældsordet ”symbolpolitik” bruges ikke blot om det, som man finder populistisk og uden reel effekt. Det udspringer tilsyneladende også af en dyb modvilje, når man står overfor et syn på mennesket og kulturen og religionen, som man mener hører en anden tid til. Men måske skal man anvende ordet med lidt mere omhu. I hvert fald kan vi konstatere, at grænsekontrollen har en effekt og blandt andet bekæmper menneskehandel. Den omstændighed skal vist med, når vi diskuterer det flydende og det menneskelige i vor fremskredne tid.

140 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Det siges, at vi har demokrati her til lands.

  Hvordan kan det så være, at politikere er så store modstandere af de tiltag, som befolkningsflertallet ønsker?

  Såsom fuldt stop for muslimers og afrikaneres tilstrømning, bevogtede grænser og mindre EU?

 2. Af karsten jensen

  -

  Vores landegrænser bevogtes kun effektivt enkelte steder. Og migranterne kommer nu til Danmark fra både Tyskland, Sverige og Norge. Oveni kommer familiesammenføringer. Udvisningerne af kriminelle fungerer ikke. Indvandringen og islamiseringen er slet ikke stoppet. EU og regeringen snakker, men kører i tomgang. Og vi danskeres velfærd og sikkerhed undergraves mere og mere.

 3. Af Jesper Lund

  -

  Den nordiske pasunion, som sikrede at statsborgere i de nordiske lande kan rejse frit over grænserne i Norden uden at medbringe pas og bosætte sig i hele Norden uden at søge om opholdstilladelse og som i 1958 blev udvidet med en ophævelse af paskontrollen ved de fællesnordiske grænser, har været med at styrke samhørigheden mellem de nordiske lande.

  Schengen-aftalen skulle på samme måde styrke samhørigheden mellem de lande, som er med dette samarbejde.

 4. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND

  Danskerne, svenskerne og nordmændene var temmelig ens indstillet kulturelt og levemæssigt i 1950’erne. Det er vi ikke længere for svenskernes vedkommende – og vi bliver det aldrig med flertallet af EU-landenes borgere.

  Derforbør paskontrollerne genindføres i fuldt omfang – ikke mindst pga. den omfattende, muslimske 5. kolonne i EU-området.

 5. Af Jan Petersen

  -

  Det gjorde Schengen aftalen mig bekendt også – lige indtil den blev saboteret af tidligere DDR kommunist . . . . nuværende tyske kansler Angela Merkel – til også at gælde illegale grænseoverløbere fra Mellemøsten og Afrika !

 6. Af Henrik Pedersen

  -

  Det haver så nyligen regnet,
  det har stormet og pisket i vor lund.
  Frø af ugræs er føget over hegnet,
  åg på nakke og lås for vor mund.

  (Ottosen 1890)

 7. Af k jensen

  -

  Efterhånden er der ingen grænser for det politiske og ideologiske vanvid i Danmark og Europa. Tidsånden er rødradikal/rødfascistisk og skabt af skolerne og medierne som foretrækker fordummede, vildførte og historieløse elever, læsere og seere. En slags kollektiv dødsdrift er resultatet. De gamle partier er håbløse og totalt uduelige.

 8. Af Jesper Lund

  -

  Danmark, Sverige, Norge, Frankrig og Tyskland har forlænget grænsekontrollen til maj i år. Så længe de store EU-lande Frankrig og Tyskland forlænger deres grænsekontrol, kan Danmark også gøre det. Når Frankrig og Tyskland stopper deres grænsekontrol, må Danmark også stoppe. EU vil ikke tillade Danmark, Sverige og Norge at fortsætte med grænsekontrol, når Frankrig og Tyskland stopper deres.

 9. Af svend jensen

  -

  Globalisterne og de grænseløse er blåøjede idealister. Almindelige mennesker har absolut ikke brug for én verdensomspændende monokultur; de har hver deres modersmål og kultur.
  Kun muslimer og erhvervsledere synes at have grænseløse behov, ud fra hver deres forudsætninger.
  Derfor er det måske ikke helt tilfældigt, at kampen for islams globale kalifat falder sammen med erhvervslivets tilsyneladende umætteligt behov for outsourcing og international rekruttering.
  De nationale grænser er således under dobbelt pres – Indefra og ud for virksomhedernes vedkommende – Udefra og ind for muslimske migranters vedkommende.
  Begge grupper betragter åbenbart den fredelige harmoniske nationalstat som lovligt bytte; at flå og flænse i til dækning af egne behov.
  Her har kristendommen en værdig opgave at tage på sig – hvis den vil overleve i en verden under angreb af ussel mammon og teokrati.

 10. Af karsten jensen

  -

  Som det er blevet formuleret af villy søvn dal: partierne og medierne er inde i en dødedans med kurs mod helvede. Men vælgerne fortsætter med at støtte radikale og skabsradikale partier, hvorfor vi kommer tættere og tættere på svenske, katastrofale, skøre og dødbringende tilstande.

 11. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt meget enig i indlæg AF SVEND JENSEN – 21. MARTS 2018 13:53. Hvad de fleste formentlig endnu ikke har opdaget – er, at globalisme og multikultur egentlig blot er en rebranding af . . . . kommunistiske internationale. Derfor den kraftige outsourcing af vestlige arbejdspladser til det kommunistiske diktatur Kina!

 12. Af K Jensen

  -

  I Sverige er en art folke mor d i gang. Kommunister, feminister og pladderhumanister har i årevis hetzet mod mændene, familierne, nationalstaten og “racisterne”. De røde arbejder nu på at islamisere Sverige, selvom det bliver til frygtelig skade for millioner af svenskere. Tusinder er allerede ofre for overfald, hjemmerøverier, brande og mord.

 13. Af Helge Nørager

  -

  Grænser er da gode nok.
  Dog skal vi passe på når vi i vores grænseløse gloriepudseri og selvfedme skal frelse andre mennesker, ved at overskride deres lands grænser om uden grænser bombe alt som har værdi.
  For så er det at grænsen for sund fornuft er overskredet.
  At tro at skabe en krig løser problemer er nok det bedste eksempel på grænseløs dumhed.
  Så jo flere grænser, og gerne nogle som politikkere er juridisk ansvarlige for.
  Og meget gerne en grænse som forhindre at vi angriber andre lande militært og dræber løs.

 14. Af k jen

  -

  Hertil kommer at den svenske regering tvinger borgerne til at aflevere boliger, penge, velfærd, infrastruktur, sundhed, borgerrettigheder, jobs og meget mere til indvandrerne fra Afrika og Mellemøsten. Læs snaphanen, uriasposten, den korte, 180gra, 24nyt.dk og se national geographic om terror og you tube ang. mer kels migrant crisis. Se “why red women destroy families, nations and civilizations”.

 15. Af Finn Bjerrehave

  -

  Min solide påstand, DF er i Russisk Troldtjeneste, derfor modstand mod alt Europæisk samarbejde, hvilket kun gavner Rusland.
  Grænsekontrol på 6 ud af 27 overgange, og ikke et øje er tørt, og Politiets statistik fortæller sit tydelige sprog, ca 40% større fangster med den gamle baglandspatrulje end nu, og igen hvem ødelægger Danmark DF.
  Hvis DF ville Danmark noget godt, sagde de stop for DR,s 20 % besparelse, og forstår DR er Danmarks kronjuvel, skraber 6,5 milliarder årligt ind i licenspenge, og får selv tildelt 3,1 milliard, så find lige et argument mod DR samt licensopkrævning, andet end det er synligt og dobbel indkrævning til statskassen.
  Hvis DF ville noget positivt for Danmark samt Europa, skal de melde sig ind i den forening som samarbejder og dermed skaber fremskridt, og ikke som nu kun dræner kassen og underholder Danmark med korrupte DF politikere.
  Stop for Russisk gas . Finn Vig

 16. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det formentlig kun gået op for ganske få, at globalisme egentlig bare er en rebranding af kommunistiske internationale. Det er bestemt ikke tilfældigt, at Vestens arbejdspladser outsources til verdens nuværende overlevende største kommunistiske diktatur – Kina!

 17. Af Flemming Lau

  -

  Mange Bisper og præster har desværre aldrig modtaget den levende personlige tro på at Jesus er Kristus, kommen i kødet, er af Gud! Den lille spirende tro de evt havde, da de startede på præstestudiet, blev ofte taget fra dem. De brænder mere for freden i verden, end for Evangeliet! Men Jesus kom ikke for at bringe fred men sværd, Åndens sværd! De brænder mere for Erasmus end for Luther, men Grundloven forudsætter Luther!

  Men fortvivl ikke, for den nye generation af præster er rodfæstet i evangeliet, så det klodser. Der kommer et opgør i gejstlige kredse, og det kommer ikke til at gå stille af!

 18. Af k jen

  -

  F inn bje rr e vig. Forstår ikke dine forvirrede eller demente skriverier. Hvis du er
  begejstret tilhænger af DR og EU, viser det at du ikke forstår ret meget af det hele. Er du en hjernevasket rødradikal robot? Ved du forresten at indvandrerne nu koster os snesevis af milliarder pr. år. Over 100 mia.

 19. Af Jan Johansen

  -

  Schengenaftalen har tydeligvis spillet fallit, idet de ydre grænser gennem flere år har vist sig at være hullede som flere store ladeporte. Derved har vi som en konsekvens oplevet en fuldstændig fri bevægelighed – ikke bare medlemslandene imellem – men tillige en totalt ukontrolleret invandring af mennesker med en helt anden kulturbaggrund end vores. Det har afstedkommet meget store problemer flere steder i Europa, hvorfor selv tilhængere af den tidligere højt besungne kulturberigelse fra trdieverdenslande nu har fået nok. Her i Danmark hører vi nu også stærkt kritiske røster fra socialdemokrater og radikale politikere, men de har vist ikke helt fattet, at det nu er bydende nødvendigt at værne om vores nationale grænser. Den fejlslagne integration rundt omkring i vores land er et klart signal om, at vi skal ha’ strammet op nu. Altså må vi ha’ genindført en meget sikker national grænsekontrol – og det gælder også i resten af Europa!

 20. Af k jen

  -

  Man har nu smadret store dele af vores infrastruktur. Over 500 skoler er lukket, plus at postvæsnet, lokalpoliti, brandvæsner, turistkontorer, motorkontorer, kaserner, biblioteker, regimenter, kirker, hospitaler, skadestuer, posthuse, busruter, vaccine-produktion og meget mere er nedlagt eller skåret ned til sokkeholderne. Borgens politik er så stupid, asocial og danskerfjendsk at det skriger til himlen.

 21. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt apropos fake news, også så det vil noget – “Her i Danmark hører vi nu også stærkt kritiske røster fra socialdemokrater og radikale politikere” . . . . !

 22. Af Jesper Lund

  -

  Repræsenterer Sørine Gotfredsen virkelig kristne værdier, når hun så snævert fokuserer på national dansk selvtilstrækkelighed og selvoptagethed? Jeg tvivler.

  Jeg finder så trøst hos Danmission, som jeg finder absolut mere i overensstemmelse med min egen kristne barnelærdom. Danmissions mission er: 1) At styrke kirkens forkyndelse så evangeliet høres og mennesker rodfæstes i kristen tro. 2) At tjene medmennesket og samfundet så alle kan leve et værdigt liv i fred og i et retfærdigt samfund. Grundlaget for disse to opgaver finder Danmission i det dobbelte kærlighedsbud hvorfor arbejdet altid relaterer både til Gud og mennesker.

  Da jeg nu er ateist, lægger jeg selvfølgelig kun vægt på den sidste af Danmissions opgaver, men respekterer Danmissions kristne udgangspunkt. Jeg påskønner den menneskelige dimension af deres arbejde.

  Danmission arbejder globalt på at forbedre forholdene for verdens befolkning. Deres arbejde er ikke snævert afgrænset til lille Danmark.

 23. Af M Jørgensen

  -

  Det er skræmmende læsning man kan opleve her på bloggen .Alt er under afvikling og ingen fatter hvor det skal ende , et grænseløs helvede er vel det der kommer nærmest.
  Og vores nationale samlingssteder de brune værtshuse og cafe fodkold erstattes i disse år af cafeer til ammende mødre og vegetarspisesteder for de frelste som har set lyset.
  Jeg bliver sindsyg, grænsen er nået.
  Det eneste jeg ønsker mig er en enkelt fra kassen og en smøg ,og på vej hjem til flimmerkassen , to ristede med rå løg.

 24. Af Jan Johansen

  -

  OK, Jan Petersen. Du har ganske ret. Det er vist så som så med “de stærkt kritiske røster”, men såvel Mette Frederiksen som Morten Østergaard har da ytret sig om de tiltagende problemer som en konsekvens af den fejlslagne indvandring og integration. Nu er det ikke længere ligegyldigt med antallet af indvandrere og vel heller ikke, hvor de kommer fra.

 25. Af Jesper Lund

  -

  Finn Bjerrehave
  Du har i din påstand at DF er i “Russisk Troldtjeneste”. Marie Krarup forsvarede jo ihærdigt Iben Thranholm, da Iben Thranholms hjernedøde artikel om EU i Russia Insider kom med på EU’s task force East Stratcoms liste over russisk disinformation. Marie Krarup vil have East Stratcom lukket, så EU ikke længere kan bekæmpe russisk disinformation.

 26. Af k jensen

  -

  Der er trøst på vej til m jø r gen sen. Iflg. DR2, TV2 og la rs u lykke går det fantastisk godt for tiden, og danskerne har det bare utrolig godt. Taler man mon også på de arbejdsløses, de fraskiltes, de faderløse børns, de hjemløses, folkepensionisternes, patienternes, pårørendes, gamles, ensommes og voldsofres vegne? Eller ignorerer man bare at utallige danskere mistrives?

 27. Af Jesper Lund

  -

  Finn Bjerrehave
  Du har ret i din påstand at DF er i “Russisk Troldtjeneste”…

 28. Af Glenn Madsen

  -

  @ SØRINE GODFREDSEN.
  “Wivel skriver om den flydende identitet”, hvor henne? kan du ikke komme med en præcis henvisning.
  ———————————————-
  Ellers:
  Man kunne ønske at Peter Wivel, en af de sidste venstreorienterede af den rigtige gamle garde, ville belære de forskellige indvandrergrupper om den flydende identitet, her er vist noget væsentligt de ikke har forstået.

 29. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er politisk svindel, humbug, løgn og bedrag helt legitimt ifølge Grundloven – paragraf 56:

  Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

  PS: Hvem tror på “stærkt kritiske røster fra socialdemokrater og radikale politikere” denne gang?

 30. Af Janik Martensen

  -

  Måske Sørine lige vil berige os med information om hvor de afviste udlændinge så befinder sig nu?

  Og hvis de blev afvist ved grænsen, ville de da forhåbentlig også være blevet nægtet asyl – eller hvad?

  Den her historie holder vist ikke helt vand. Hvad ærindet så er, må Sørine selv komme ud med.

 31. Af Ib Kyv

  -

  Danmark til Ejderen!

 32. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt tvivler jeg stærkt på, om nogen skribent på Politiken har den fjerneste relation til virkeligheden!

 33. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Den grænseløse 68-generation fortsætter sin hærgen, der opløser alle traditionelle fællesskaber og kun efterlader kaos – indtil andre sætter en grænse.

  En landegrænse er den kollektive ækvivalent til, at have lås på sin hoveddør.

  Jeg går ud fra, at Peter Wivel (& Co.) ikke mener, at alle og enhver har lige så meget ret til, at opholde sig i hans lejlighed, som han selv har, og at han selv har ret til, at bestemme, hvem han lukker ind.

 34. Af M Jørgensen

  -

  PS Ja hvem skal vi dog efterhånden tro på Hr Jan Petersen ? Manden i de sponsorerede underbukser påtrykt VLAK med 30 % opbakning som du skriver på Stefanis blog i dag kl.14.40 .
  Manden der lovede straksopbremsning , hvorefter flygtningene frejdigt og uhindret vandrede ind over vores grænser.
  At tilstrømningen er aftaget skyldes andre omstændigheder, selv om han gerne tager æren for dette

  Iøvrigt vil jeg gerne give Finn Bjerrevig en anerkendelse af hans måde at beskrive tingene på . Humor og en lidt skæv pen er der altid brug, ellers bliver det hele for gråt og kedeligt.

 35. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Berlingske bragte i går en artikel, der advarede om, at en omfattende, videnskabelig undersøgelse angiveligt skulle dokumentere, at det øger dødeligheden for alle, at drikke mere, end tre glas mælk om dagen.

  Men det er ikke rigtigt!

  Journalisten kan åbenbart ikke læse indenad, eller har måske bare haft et behov for at stramme undersøgelsens konklusion, for at gøre historien bedre, end den er!

  Den – og flere andre – undersøgelse viser KUN, at det gennemsnitligt set er farligt for KVINDER, at drikke mere, end tre glas mælk om dagen – og det gælder især ældre kvinder, der altså ikke bør drikke mere mælk, for at forebygge knogleskørhed.

  Undersøgelsen viser med andre ord ikke, at mænds dødelighed stiger, hvis de drikker mere end tre glas mælk om dagen.

 36. Af Jan Petersen

  -

  Peter Wivel (& Co.) er formentlig de sidste – og eneste – der kunne finde på at gå fra en ulåst dør – uden samtidig at aktivere et utal af alarmer. I USA optræder samme mærkværdige fænomen. Celebraties, der er modstander af våben til private, men selv er omgivet af bevæbnede bodyguards. Moral – eller bare dobbeltmoral!

 37. Af Niels Larsen

  -

  Hvem kan dog drikke 3 glas mælk om dagen?

  Jeg har ikke rørt mælk i 30 år.

 38. Af Jesper Lund

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen

  Skal Danmark melde sig ud af Schengen-samarbejdet og herved fremover give afkald på at rejse frit ind i området, der udgøres af Belgien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig?

 39. Af J L

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen

  Skal Danmark melde sig ud af Schengen-samarbejdet og herved fremover give afkald på at rejse frit ind i området, der udgøres af Belgien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig?

  /Jesper Lund

 40. Af Jesper Lund Jesper Lund

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen

  Skal Danmark melde sig ud af Schengen-samarbejdet og herved fremover give afkald på at rejse frit ind i området, der udgøres af de resterende Schengen-lande.

 41. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “PS Ja hvem skal vi dog efterhånden tro på Hr Jan Petersen ? ” Faktisk et yderst relevant spørgsmål at stille. Thi, hvor ofte lyver vi ikke overfor os selv – og andre? Så , hvem skal vi egentlig stole på?

 42. Af Henrik S

  -

  Rigtigt Sørine !
  Grænser er til for at skelne mellem dem og os !
  Ikke ironi !
  Der er forskel på mennesker og deres kultur , deres opfattelse af hvad er rigtigt og forkert.
  Og det er vel rimeligt at mene noget forskelligt !!!!!!
  Men det mener ideologer selvfølgeligt ikke .
  Skråt op med ideologer!
  Kæmp for og værn om vores opfattelse af hvad vi mener er ret og rimelig , men lad andre også gøre detsamme – hjemme hos dem selv!
  Skråt op EU !!!!
  Selv om verden er blevet mindre , er vi stadig forskellige folk !!!

 43. Af Jesper Lund Lund

  -

  Filtret!

 44. Af søren jakobsen

  -

  Naturligvis skal en hoveddør være låst og under kontrol – alt andet er tåbeligt.

 45. Af j.. haNsen

  -

  I betragtning af hvor ofte det siges, at politikerne blot driver symbolpolitik.
  Skriver Sørine.

  Naturligvis er det symbolpolitik at lade betjente stå og kigge ud i luften ved grænsen.
  Det har ingen effect.
  Ud over at politiet ikke har tid til at passe deres arbejde andre steder.

 46. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  2 år, 5000 personer der ikke er kommet ind i DK. Besparelse 2×440 000 000 kr.
  Lad os antage vægtere 30 årsværk a 300 000 kr. Det er 9 mio kr Pa.18 mio for 2 år.
  Det er vist mere end blot symbolsk værdi.

 47. Af Per Torbensen

  -

  Fint med bevogtede landegrænser,,5500 afviste og 265 sigtelser for menneske smugling er da en begyndelse til noget større,fortsæt endelig og gerne med mere personale.
  At Søren røg af pinden i 2015 som minister moralsk set og ikke i tide handlede og forhindrede mindst 25000 velfærds emigranter,plus gange 3 med familiesammenføring ,lig med 75000 ganget med 250.000 pro anno fremover lige til solen brænder ud.
  Sørine den gode præst i Valby fortsæt ,Vi er mange tilfredse med Deres budskaber i kirken trods alt-især Deres sætning med altid at tage det personlige ansvar som menneske.

 48. Af Nanna l...

  -

  Mht. den løse borgerlige indvandrepolitik. Naturligvis er den til grin.

  Mere end 2oo.ooo fremmede er ankommet siden regeringen tiltrådte. og er ny alletiders rekord.

  Mere behøves ikke siges…

  MM. overfor de DF stemmende der ingenting forstår?

  PS. Indlæææg. mafiosi… “Og så kan man på det seneste erfare, at vi sælger en del af vores Nordsøgas til Polen, i stedet for at bruge den selv !

  I stedet pi…sker vi befolkningen med den svi.ns.k dyre vindmøllestrøm !”

  Kaldes forresten klog økonomi. Sælg natur resourcerne til udlandet til høj pris, få penge hjem til statskassen, og sælg den billige vedvarende energy dyrt.
  Således skaber man en stort samfund, med bedre væ..rdifordeling. Den kloge Dan.ske mo.del, kaldes det i udlandet.

  Derudover kan du købe en luftvarmere for lo-15.000 kr. og opvarme et hus på 1oo kvadratmeter for 3.ooo kroner årligt i el. Hvis du køber lidt sol celler og sætter på taget, så godt som g.ratis. Jeg har gjort det..
  De klo.gere narre de min.dre klo.ge..

  .

 49. Af Nanna l...

  -

  “Over 500 skoler er lukket, plus at postvæsnet, lokalpoliti, brandvæsner, turistkontorer, motorkontorer, kaserner, biblioteker, regimenter, kirker, hospitaler, skadestuer, posthuse, busruter, vaccine-produktion og meget mere er nedlagt ”

  Først lære at slikke på et frimærke, Derefter at skrive et brev og afsende det.

  .

 50. Af Nanna l...

  -

  “KVINDER, at drikke mere, end tre glas mælk om dagen – og det gælder især ældre kvinder, der altså ikke bør drikke mere mælk, for at forebygge knogleskørhed.

  Undersøgelsen viser med andre ord ikke, at mænds dødelighed stiger, hvis de drikker mere end tre glas mælk om dagen.”

  MHt. Mælk er der genetiske variationer. Fx, kan sydeuropæere ikke tåle meget mælk, som ej indvandrer derfra til vores breddegrader, og fra andre. Eller meget lidt. De flest ægte vikinger kan sagtens tåle mælkeprodukter. Ligesom Masaier er de udviklet over årtusinder til at kunne modtage dette i større mængder overfor andre folkeslag.

  .

 51. Af Nanna l...

  -

  “Nu ved vi imidlertid, at den foreløbig har ført til afvisning af næsten 5500 udlændinge uden et anerkendt ærinde i landet og 265 sigtelser for menneskesmugling. Hvilket må siges at være værd at tage med.”

  Hvad er værd at tage med, er at den siddende regering har indført over 2oo.ooo fremmede arbejdssøgende siden de kom til for 2 et halvt år siden. Og altså dermed har ny indvandrerekord. Såvel som asylsøgende rekord.

  At kalde det for en succeshistorie er godt nok en gang historieforvaskning.

  .

 52. Af Peter Hansen

  -

  Sørine Gotfredsen tak for din fortsatte kamp. Der ER STORT HÅB. Du skal bare lede..
  Berlinske og KBH kommunisterne , har INGEN anelse … af hvad der foregår blandt ungdommen i Europa, det er nærmest …hvem læser MSM ? hvem ser DR.tv ?

  I er UDE af kontakt med virkeligheden ! , INTET i Berlinske om “Speaker’s Corner ” … INTET…..
  I vil slette videre, men vi vokser videre.
  duck duck : ( Google (stop med bruge Google))
  Tommy Robinson
  Speaker’s Corner
  https://www.youtube.com/watch?v=Z5ZDMcUT9o8

 53. Af Nanna l...

  -

  “Drømmen om den flydende identitet lægger ikke blot et stort pres på hver enkelt, der forventes at kunne sætte alle de afgørende ord på sig selv. Den forsømmer også at anerkende menneskets basale frygt for simpelthen at gå til i grænseløst kaos, og hvis man ikke selv mærker denne frygt, bør man stadig have øje for, at den eksisterer. Når landegrænsen for tiden oplever en renæssance, må det ses som billedet på noget større. ”

  Ingen tvivl om at den åbne grænse indført under schluter , og vidreført under VKO, og nu taget til ekstremer under Vlak, har kostet i Danskernes interesse mht. den frie indvandring. Dog ikke iblandt disse partier, andet end mht. populisme og løgne om få successkritier på området her.

  Borgerlige partier har altid først og fremmest interesseret sig for billig arbejdskraft og flere billige indvandre. Dette viser den Danske historie på området også tydeligt og uomtvisteligt.

  Aldrig er flere kommet end under DF´s støtte til blå regeringer. Og tankevækkende? Pånær for DFére….

  Drejer sig dog ikke om tankeløst kaos, udover andet end at der kun så meget kage at dele..Og fremtidens økonomi betyder kun færre job, mere højtuddannet jobs. Derfor skal der lukkes ned for indvandringen i en generation nu.

  Lad Danskerne stemme om helheden her, hvorfra, hvor mange. Ikke noget vi kan overlade til købte borgerlige industrielle regeringer at bestemme. ..

  .

  .

 54. Af Nanna l...

  -

  “Berlinske og KBH kommunisterne , har INGEN anelse ”

  Ja, når man ser B som kommunister, er vejen vist brolagt resten af vejen, direkte til fakenews. Viser magten FB har over de svage sjæle, der ikke forstår at skille skidt fra kanel, og deraf hvor meget magt fx. Cambridge Analytics har over sådanne svage sjæle uden ide. Er nok ca. 25% af befolkningen. Tilfældigvis den del der skifter underbukser som årstiderne skifter, og altsammen uden ide om sammenhænge af nogen slags. Og altid bestemmer regeringens farve i DK.

  To..sserne og de uvidende leder altid til sidst i DK. Det kommer vi ikke uden om. Hvorfor ikke blot overlade folketingsvalgene til disse, og spar resten af udgifterne?

  .

  .

 55. Af Peter Hansen

  -

  Håber Søreine du når at læse inden de KBH. maxister sletter.

  Folk vender sig til den kristne tro , overalt !
  Dyk ned I FOLKEDYBET, Ikke hvad en RUC der en xxxx , eller en KBH. marxist der skriver om følelser.
  – Det er FOLKEDYBET ! – Det er der det starter.
  Ja det var også hårdt for mig , at se denne stream
  Du skal Youtube alle vids speakers corner inden
  https://www.youtube.com/watch?v=dMkBvazCIL0
  EU = game over
  https://www.youtube.com/watch?v=7DZHp9waT6s

 56. Af Peter Hansen

  -

  LÆS Berlinske og KBH kommunisterne –

  I har INGEN anelse , hvad der foregår i folkedybet..

  Og kære Nanna .. gå ind på facebook og snak videre.

  Folkedybet ER vågnet.

  Hvis du vil debattere ?

  NU KOMMER VI ! . overalt i EUROPA
  FÆDRELANDSKÆRLIGHED

 57. Af Peter Hansen

  -

  Som ventet .. MAXISTERNE . sletter –
  Her er the FREE SPEACH
  https://www.youtube.com/watch?v=40sDCVKmALg

 58. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Kære lille svagt begavede Sørine Gotfredsen!

  En grænsekontrol er hamrende ligegyldig og kun spild af penge!
  De terrorister, der er – de ER HER allerede!

  Dem der er farlige er dem SF/Enhedslisten har i deres stald af stormtropper. Den måde man får disse narkohandlende udyr til at makke ret og dø er ved at tage SF/Enhedslistens kyrofæer til at angive dem – så de andre skadedyr kan få det indtryk tror, at de samarbejder med politiet.
  Hvem kan for alvor have noget imod at en Villy Søvndal bliver tævet ihjel af en hellig kriger? At den små spruthysteriske Johanne bliver smadret af en af hendes narkohandlere?

  Du ignorerer i Din stupide meeeeeening, hvordan man rent faktisk kommer kriminalitet til livs. Det man skal undgå er at rimelig sagesløse bliver fanget i krydsilden! Forhåbentlig kommer en række skolelærere af dage på en ubehagelig måde: Så er vi fri for de nazistiske torturbødler.
  Det er altså sådan man omgås den slags!
  Lad være med at fortælle politiet, hvordan de skal passe deres arbejde: Det er Du HELLER ikke kvalificeret til! Du har end ikke en opfattelse af, hvad Du belærer den undrende offentlighed om.
  Du HAR IKKE NOGEN MENING!

  Mht. til dødsstraf! Ja, det kunne være en idé; men hvem skulle henrette alle de modbydelige skolelærere og hælde resterne i affaldsforbrændingen?

  Den måde, man gør med banksvin: Det er at indkalde til et møde med politiet og/eller bestyrelsen. Erfaringsmæssigt hænger banksvinene sig i sommerhuset – indtil der er nogen, der gider skære dem ned.
  Andre forstyrrer jernbanens trafikafvikling ved at smide sig foran toget.
  De får som regel en advarsel først fra deres kriminelle kunder, som de også snyder så vandet driver.
  Tror Du virkelig, at det er et tilfælde at både Peter Skaarup og Thomas Borgen “falder med cyklen”? De aner da ikke, hvordan man tænder for sådan en dims!
  Det er kundekontakter, der sker i en åbenhjertelig og kammeratlig tone.
  Selvfølgelig skal banksvin aflives smertefuldt. Det opnås lettest ved at sørge for, at de gør det selv!

 59. Af Peter Hansen

  -

  Tak Sørine – endelig jeg kan linke kærlighed . –

  nu linker jeg en maler fra UK der . ja se
  https://www.youtube.com/watch?v=7DZHp9waT6s

 60. Af Kristoffer Hansen

  -

  Genindfør dødsstraffen lige nu. Ikke kun for karmaens skyld, men mest for menneskers skyld. Henret narkohandlere i røven af hinanden i lortehullet ZULU.DK

 61. Af Kristoffer Hansen

  -

  USA er ved at følge trop med Filippinerne. Og Danmark plejer at følge USA. Håber på at vi får genindført dødsstraffen, gerne i dag, men senest i år.

 62. Af Kristoffer Hansen

  -

  Grænsekontrol selvfølgelig. Dødsstraf selvfølgelig. Medmenneskelighed over alt.

 63. Af S.D. Poulsen

  -

  En del mennesker er uden historiske og filosofiske kundskaber, hvilket bevirker, at tanker og overvejelser om forholdet mellem individet og magthaveren, mellem nationalstaten og andre nationalstater forekommer at være uden betydning. Demokratiet og menneskerettighederne sættes som en global grundforudsætning. Tro er en privatsag uden tilknytning til de bærende værdier i et retssamfund. Alle er ens og lige, og har de samme rettigheder overalt i verden. Og den fornødne økonomi til at klare udfordringerne med klares ved indførelse af planøkonomi, hvor alle bliver lige fattige. Med det syn på vores fælles verden, så er grænsekontrol naturligvis helt uden mening.

 64. Af r. vangkilde

  -

  DANSKERE ELLER SVIN ! 70 km grænsehegn imod “SVINEPEST” fra syd, – DF kan få sine sine hede drømme opfyldt, NATURLIGVIS er mennesker ikke vores største politiske problem men, at Danmark og danskerne bør indhegnes “er ganske vidst”.

 65. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND

  Ja. Vi bør forlade Schengen-samarbejdet.

  Det er en forudsætning for at kunne indføre asylstop – og det skal gøres!

 66. Af M Jørgensen

  -

  Vangkilde ja jeg læste også historien om hegnet, måtte lige checke datoen og der stod ikke første april.

 67. Af Niels Larsen

  -

  Man vil nu bygge et 1,5 meter højt hegn langs landegrænsen mod Tyskland.

  1,5 m?

  Det er da ikke højt nok til at holde alle svinene ude…

 68. Af Ulla Nielsen

  -

  Wivels synspunkt er først og fremmest overfladisk. Nationalisme kan så være kunstigt frembragt, men det har gennem tiderne givet næring til handlinger som er alt andet end symbolpolitik.
  Tænk på den tyske nationalist Von Schauffenberg, der som officer i Hitlers krig var kommet frem til, at denne krig ville føre til yderligere usigelige lidelser for hans nation, og så som en løsningsmulighed at øve attentat mod Hitler. En unægtelig aggressiv handling mod en oprindeligt demokratisk leder af hans nation, men symbolsk var den langtfra.
  Og mere nationalistisk kan man næsten ikke forestille sig en handling. Von Schauffenberg vidste udmærket, at handlingen kunne koste ham livet, hvad den gjorde. Det var virkelig “Deutschland über alles”/”Tyskland frem for alt”, frem for hensynet til eget liv, familien, med henblik på at gøre noget forventet godt for ens nation.
  Nationalisme er også ganske u-aggressiv flagen med Dannebrog ved fodboldkampe osv. osv.
  Fri os for dumsmarte, pseudo-intellektuelle meninger.

 69. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Fallit erklæring af Sørine Gotfredsen.

 70. Af Thomas Nielsen

  -

  Spørgsmål til alle modstandere af grænsekontrol: Låser du ikke din hovedør når du går hjemmefra? Lukker du Jehovas Vidner ind når de ringer på? Hvor mange hjemløse har du haft boende de seneste 6 måneder?
  Hvis du svarer: Jo, Nej og Ingen – tja, så er du jo bare en fed hykler. Og i modsat fald så: Respekt herfra til én der lever sine holdninger.

 71. Af j.. haNsen

  -

  Danmark har tusindevis af kilometre af grænse til havet.
  Hvem passer dog på os ud til havet?
  Både englænderne, tyskerne og yankeerne plejer jo at komme ind den vej ved invasioner og lignende.
  Kan vi være sikre på at uvedkommende ikke kommer til Danmark ad den vej?
  Men der måske ingen stemmer i at beskytte Danmarks havgrænser.
  Kan der ikke lefles lidt for vælgernes indre svinehund ved at indkøbe nogle flere patruljeskibe til at beskytte Danmarks havgrænser.
  Der skal nok indkøbes et par tusinde.
  Så ryger skattelettelserne til de velhavende nok.
  Satans.
  Men på den anden side, så kan man jo sidde ved et vindue og beundre de sikert flotte skibe, når de sejler forbi udenfor.
  Og sove trygt om natten.

 72. Af Kent Andersen

  -

  Meget sigende, at Sørine Gotfredsen fokuserer på, hvor mange folk der kommer til landet UDEN et anerkendt ærinde. Skulle der komme 10000 færre til landet MED et anerkendt ærinde er hun ligeglad med. Jeg ville også “stivne ved en middag”, men tanken ville være: “Så er en bonder.. ankommet til bordet”.

  Teknologien har gjort, at man kan komme til London på en halv dag. Man kan med god mening være venner med en tysker. Man kan dagligt tale med en udenlandsk ven over computeren. Jeg kan aftale at bruge efterårsferien med en ven i Italien. Man kan dele erfaringer som ikke er langt fra hinanden. Man har en vis forskellighed, men kan sagtens have flere ligheder end man har med mange danskere.

  Alt sammen noget, der har ændret betydningen af ordet “grænse”. Det drejer sig ikke bare længere om, hvor man kan køre over med sin bil. Det er ikke længere sort/hvidt som Sørine Gotfredsen synes at ville fortælle os. Alt sammen en udvikling, der er gået lige henover hovedet på Sørine Gotfredsen.

  Grænsekontrollen er bare ligegyldig. Det er den underliggende bonder..sfilosofi der er problemet. Folk der prøver at bruge potentielt store muligheder bekæmpes. Sørine Gotfredsen er velkommen til at blive hjemme i Danmark, lade være med at tale med udenlandske gæster og turister, smide computeren og telefonen i skraldespanden. Må vi andre ikke venligst få lov?

  Kunne man måske ovenikøbet overveje, at forbedre trafikmulighederne til Hamborg, fra Danmark, så man kan være bedre forbundet med resten af Europa, og så det ikke tager ligeså lang tid at rejse fra Århus til Hamborg som at gå mellem Nyborg og Odense? (6-8 timer!!!)

 73. Af Jesper Lund

  -

  Thomas Nielsen
  Beder du din nabo om udefra at låse dig ud af din hoveddør, når du skal hjemmefra? Det må jo være naboen (Læs: Tyskland), som bestemmer om du må komme ud

 74. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND

  Nej. Det må være Tyskland, som bestemmer, hvem det lukker IND!

 75. Af Glenn Madsen

  -

  @ SØRINE GODFREDSEN.
  Hallo! er der nogen hjemme?

 76. Af Margrethe Jensen

  -

  Gade vidst hvor mange menneskesmuglere og kriminelle
  , der er kommet over grænsen, efter vi tilsluttede os Schengenaftalen og indtil vi indførte grænsekontrol (stikprøver)?

 77. Af Jesper Lund

  -

  Niels Larsen
  For at blive i sammenligningen af en hoveddør med en grænsekontrol. Så må du blive i din bolig, hvis ingen udefra vil åbne din hoveddør.

 78. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det er da rigtigt, at det er vi mennesker, der har sat disse landegrænser – eller er blevet tunget til det; men vi har oprettet samfund, hvor sprog og kultur er forskellig trods ligheder.

  Men – Sørine Gotfredsen har for mig at se været i selskab med nogle møg-forkælede mennesker, der ikke tænker særlig langt – men på egen bekvemmelighed her og nu.

  Henrik Wivel er muligvis en af sådanne – eller har han en ben i mere end én lejr?

  Sådan il det være med også indvandring til alle tider, før som nu – et ben i mere end en lejr – og dermed en udviskning af identitet for andre end dem selv, der ikke er indvandret eller har forstået, hvor de nu – måske først efter en del generationer – hvor de bor og gerne vil høre hjemme.

  De udsætter ikke et land og en befolkning i den grad i egne interesser på en forkert måde, der er underminerende for et land og dets folk.

  Det handler om respekt og indsig og ikke om ommøblering i/af et nyt land, man er kommet til – eller om neddrosling af det unikke for et land.

  Derfor kan vi godt komme hinanden ved og respektere, at nogle mennesker før eller nu er indvandret; men ikke acceptere en ommøblering eller nedrakning, så flyt endelig permanent eller rejs tilbage, hvorend det så er.

 79. Af jørgen jensen

  -

  De kulturfremmede udgør nu en sjettedel af Danmarks befolkning. De koster mindst en sjettedel af statsbudgettet, altså mindst 200 milliarder pr. år. Hvorfor samfundet hærges af nedskæringer og forringelser. Det officielle tal, 36 mia er helt til grin. Ligesom vi danskere er til grin, og på vej mod undergang. Men regeringens ministre og borgens politikere synes at være ligeglade.

 80. Af jørgen jensen

  -

  En ideologi der er forældet og er en slags kollektiv sindssyge, og som i over 50 lande kun har ført til tyranni, gangstervælde og elendighed, præger borgens politik. Vælgerne må vælge alle røde, radikale og fascistiske partier fra, hvis de vil undgå at Titanic-Danmark synker til bunds.

 81. Af jørgen jensen

  -

  DK er nu et samfund hvor arbejdsløse, boligsøgende, syge og gamle, samt mange andre grupper, svigtes og tyranniseres. I sundhedsvæsnet indtræffer tusindvis af unødvendige dødsfald efter en række “reformer”. Styrelsen for patient-sikkerhed sylter massevis af klager, ligesom sundhedsstyrelsen 2005-2015.

 82. Af per nielsen

  -

  Hvorfor er der ingen partier som går ind for en skrap ind- og udrejsekontrol? Hvorfor er alle partierne så ligeglade med folkepensionisterne, at mange af dem må hutle sig igennem pga. den forringede folkepension. Hvorfor er alle partierne passive overfor at mange hjemløse unge fryser i gaderne? Hvorfor er postvæsnet og dele af sundhedsvæsnet kollapset?

 83. Af M. Christiansen

  -

  Fint med et 70 km. langt hegn ved grænsen, men højden skal op i nærheden af 3 meter og det skal forsynes med pigtråd og 2.000 volt.
  Så skal de mest “utilpassede af mellemøstlig oprindelse” , alle lalleglade venligboere, Unioter og andre landsskadelige elementer gelejdes om den anden side og hokus – pokus: Danmark kan reducere bestanden af sydfra kommende ulve, vildsvin og svin i form af illegale emigranter og samtidig få placeret en stor del af landsforræderne udenfor hegnet.

 84. Af p nielsen

  -

  Politikerne blamerer igen sig selv. Da det danske folk skulle beskyttes, gad man ikke rejse et hegn. Men da svinene skulle beskyttes mod afrikansk pest, blev politikerne lynhurtigt enige om at bevilge et 70 km langt hegn.

 85. Af p nielsen

  -

  Politikerne blamerer igen sig selv. Da det danske folk skulle beskyttes, gad man ikke rejse et hegn. Men da svinene skulle beskyttes mod afrikansk pest, blev politikerne lynhurtigt enige om at bevilge et 70 km langt hegn. Når hegnet kun gøres 1.5 meter højt, kan migranterne nemt hoppe over. Så indstrømningen fortsætter uhindret.

 86. Af jørgen jensen

  -

  Der har været en masse højaktuelle og meget oplysende artikler i Berlin gske papiravis de senere dage. Men hos blog-debatterne blokeres alle lange, kritiske og dybdeborende indlæg. Hvorfor??

 87. Af jørgen jensen

  -

  De oplysende artikler handlede bl.a. om hvordan store dele af vores velfærd og infrastruktur afskaffes via besparelser og “effektiviseringer”. Om hvordan tvangsdigitaliseringen har gjort sundhedsvæsnet, privatlivet, familielivet og mere til enormt sårbart overfor hackerangreb mv. Om at kriminaliteten er mangedoblet. Om at både fysiske og psykiske patienter svigtes, med unødig lidelse og død tilfølge.

 88. Af Kristoffer Hansen

  -

  Økonomiske, moralske, etiske, og lokums kantens grænser er for længst løbet over. Offentlige ydelser bør først kunne modtages efter fem år med fuldtids job. Dødsstraffen bør genindføres hurtigst muligt. Møgsvin som er “ren lort” bør chippes, og hjemsendes til den dødsstraf som de allerede er løbet fra. statsfængsler bør omdannes til offentlige toiletter. Og sidst men ikke mindst bør alle indse hvorfor vi er hvor vi er lige nu. Fordi lortehullet ZULU.DK stinker af lort som aldrig før.
  Stand up til grænsen, hvis du tør! Eller ikke allerede er afhængig af narko og den lort som følger, i stedet for blot se den sejle og sejre… FØJ FOR SATAN!!

 89. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – Landegrænsens renæssance – så virker den danske landegrænse aldeles perfekt i f.eks Københavns Lufthavn i Kastrup. Flyrejsende indenfor Schengen kan frit rejse ind- og af Danmark. Flyrejsende udenfor Schengen (f.eks lande i Mellemøsten og Afrika) skal have pas og visum for overhovedet at sætte sig i et flysæde – med destination Danmark. Det er da en glimrende regel, der selvsagt bør gælde alle grænseovergange til Danmark.

 90. Af jørgen jensen

  -

  Hvad det sidste angår, kan mange , der har været i berøring med Åbenrå-Haderslev supersygehus, tale med om at det kan være et mareridt uden lige at være patient eller pårørende i det hospitals-system. Pga. utrolig slendrian, fejlmedicineringer, nul samarbejde med pårørende, skøre regler samt dårlig arbejdsmoral hos en tredjedel af personalet.

 91. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg gad vide, om der i år vil være kvindelige studenter med såkaldt studenterhue på med arabisk emblem i stedet for det danske, fordi de selv og/eller deres familie stammer fra et arabisk land ? Det er ganske enkelt ikke i orden. Ikke for noget land at få avet om på forholdene på endog en så selvforherligende måde, der intet siger andet end om den unge kvinde og hendes dømmekraft.

  Hvem er det, der sætter skel på den måde ? De vil endelig ikke være en del af vores eller os – ellers ikke en sådan demonstration.

  Jeg forstår ikke, at de, der producerer huen, er gået med til det!!!???

  En studentereksamen er en dansk eksamen – intet andet så: “take it og leave it”.!Den er og bliver aldrig arabisk eller andet end netop dansk. Den er grundet i Danmark og ikke andre steder.

  Kald tingene, hvad de er – og lav ikke om på sådant i noget forhold. Det ville være både indsigtsfuldt og ikke mindst respektfuldt.

  Og – igen: jeg fatter ikke producenten!!!

 92. Af Jan Petersen

  -

  AF BIRGIT HVIID LAJER – 22. MARTS 2018 15:25, i øvrigt info der er gået mit skarpe blik forbi. Hvem er kilden?

 93. Af mik nissen

  -

  S verige er nu omdannet til en BIG-MOTHER STAT, hvor feminister, feminiserede mænd, kommunister, ligestillingsfanatikere og pladderhumanister bestemmer. Uafbrudt konspirerer, hetzer og lovgiver man mod mændene. Og året rundt skubbes svenske familier, kvinder og børn ud i afmagt, retsløshed og social ulykke. Læs snaphanen. Sve rige er nu et rødbrunt rædselskabinet for almindelige borgere. Læs om Malmø osv.

 94. Af Jan Johansen

  -

  Hjææælp!

  EU har aldrig kunnet beskytte de ydre grænser, og der er stadig ingen tegn på, at det bliver anderledes for nærværende. Derfor er det bydende nødvendigt, at medlemslandene fortsat insisterer på at opretholde den nødvendige grænsekontrol omkring egne lande. Ingen lande skal fortsat finde sig i den ansvarsløshed fra EU’s side, der kun har haft alvorlige konsekvenser til følge for de fleste medlemslande. Det er slet og ret en skandale udover alle grænser!!!

 95. Af Thomas Borgsmidt

  -

  AAAaaaa så fik jeg presset den dej ud, Den sad på tværs i tarmen og har sat sine spor i mine underrør. Nu er verden igen blevet et sted hvor man kan nyde hverdagen og sparke nedad.
  Nu vil jeg slå konen så hun kan lære det og nyde min dej ligger i tønden frem for den pludselig havner i buksen når jeg går i netto for at handle.

 96. Af Flemming Lau

  -

  Birgit Hviid Lajer.
  Alle stud.huer har en Dannebrogs kokade, hvor der så kan være et emblem med hammer og segl, den islamiske halvmåne, Davidsstjernen, kors etc. Gad vide hvad Seifert ville sige til en forespørgsel om swastika emblemer eller for den sags skyld kvinfos knyrnæve…? Vi er jo i de grænseløse tider….!

 97. Af peter poulsen

  -

  Kom nu ind i virkeligheden. Hvis man kører over Øresundsbron, står der på den svenske side et antal politibetjente. De vil se legitimation . For et par år siden kunne man klare det med et dansk kørekort, nu skal du vises pas. Hvad blev der lige af de åbne grænser?
  Denne kontrol har stået på de seneste 3- 4 år. Det samme har været tilfældet mellem Italien og Frankrig i Provence. Det er trættende med den kritik og uvidenhed der eksisterer omkring dansk grænsekontrol sat op mod udlandets. Hvor åbent forestiller i jer der er med adgang til Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Østrig.
  Peter Poulsen
  Bogensevej 57
  Næstved

 98. Af Jan Petersen

  -

  AF PETER POULSEN – 22. MARTS 2018 17:42, den virkelige virkelighed er normalt ikke noget, Berlingske blogs kommentarspor tomhjerner beskæftiger sig med. Men tak for info !

 99. Af Jesper Lund

  -

  Jan Johansen
  EU er EU-Medlemslandene, så det er disse medlemslande, som bestemmer, hvor godt EU’s ydre grænse skal være sikret. Lige nu svigtes desværre de EU-lande med ydre grænser, hvorfra flygtninge og migranter kommer til Europa, af de øvrige EU-lande.

  EU’s Schengen-samarbejde sikrer EU-borgere fri bevægelighed inden for grænserne. Men samarbejdet tillader også medlemslande at indføre midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser, hvis der foreligger “en alvorlig trussel mod den offentlige orden”.

  Det er trods alt kun 6 Schengen-lande, der har forlænget deres interne grænsekontroller frem til maj i år. Det er Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Østrig og Frankrig. I overensstemmelse med Schengen-reglerne.

 100. Af Gert H

  -

  Der er kun sporadisk grænsekontrol i Danmark. Sørine bør tage en tur helt over til Jylland, for at se, hvor latterligt det er.

 101. Af Jesper Lund

  -

  Peter Poulsen
  Jeg forstiller mig fri adgang fra et andet Schengen-land til Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet. Ingen af disse lande har bedt om en forlængelse af en eventuel grænsekontrol. Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Østrig og Frankrig har forlænget deres grænsekontrol til maj i år.

 102. Af Will Sampson

  -

  Er det her der kan aflægges prøve på en rolle i det kommende teaterstykke
  ” Gøgereden” ?
  Jeg ser mig selv i rollen som Høvding, hvis jeg altså kommer i betragtning .

 103. Af Flemming Lau

  -

  265 menneskesmuglere, 5500 illegale immigranter på 2 år. Sparet 2x 440 000 000 kr

 104. Af Jan Petersen

  -

  Nævn mig i øvrigt blot et selvstændigt land i verden, der er uden en national landegrænse, paskontrol og lignende !

 105. Af Jorn D.

  -

  Det er vist på tide, at sætte grænser
  og
  forhindrer sygdomme og rovdyr kommer ind i Danmark
  ja
  det er da sympatisk, at vi på den måde beskytter Danmarks dyr
  men
  hvad med den almindelige danske befolkning, de er fuldkommen ubeskyttede
  og
  her hjælper intet hegn – i følge sangen “Ukrudtet fyger over hegnet”
  og
  når og hvis de ankommer til Danmark

  har de tilsyneladende forskellige erhvervsfrekvens osv.
  ja
  nogle negre samler flasker
  og
  de fleste arabere osv. arbejder alene med og for sig selv og sine – for vore penge
  og
  de synagogale “Vi er ikke spejdere, men ærlige folk” folket bruger deres færdigheder
  i
  erhverv, hvor sandheden tilsyneladende ikke er så nødvendig
  som
  f.eks. medie branchen og jurist og advokat branchen og indenfor det offentlige
  og
  bor udenfor Ghettoerne i andre Ghettoer indenfor murene
  og
  den almindelige danske hårdarbejdende skatteyder med ærligt arbejde betaler gildet
  men
  der må snart også være en grænse – for galskaben og utryghedsskabende stereotyper
  og
  vi har her ikke omtalt udgifter og gener grundet terrorfrygt, sygdom, vold og kriminalitet osv.

  ironi.mus

 106. Af lis.beth sørensen

  -

  Så er borgschmidt igen ude at bede andre om at henrette navngivne røde politikere. dog ikke så direkte som sidste år hvor han kom med et foreslag til andre hvorledes dissse skulle myrdes. Naturligvis vil buksemarius Borgshit aldrig selv gøre noget. Som andre kujoner-fascister beder han diverse lavtbegavet DFere at gøre det beskidte arbejde for venstrebonden her..

 107. Af lis.beth sørensen

  -

  Peter Hansen, lavtbegavet DFere som dig, høre ikke til blandt voksne mennesker, Du høre til på FB mens os andre med mere begavelse er på Twitter.

  Mht. en mur ved grænsen, skal landsforrædere som Niels B , Thailandjan, pædoko og borghshit, og frimurerlemchen naturligvis over på den anden tyske side hvor de kommer fra.

 108. Af lis.beth sørensen

  -

  P..eter Ha.nsen, lav.tbegavet D..Fere som dig, høre ikke til blandt voks.ne mennesker, Du høre til på FB mens os andre med mere begav.else er på Twitter.

  Mht. en mur ved grænsen, skal landsf.orræ..dere som Niel.s B , Tha.ilandjan, pæ.dok.o og bo.rghs.hit, og frim.urerle.mche.n naturligvis over på den anden ty.ske side hvor de kommer fra.

 109. Af lis.beth sørensen

  -

  “Danmark har tusindevis af kilometre af grænse til havet.
  Hvem passer dog på os ud til havet?”

  Hvorfor skal virkeligheden nu blandes ind i denne debat? Nu more de lavtbegavet borgerlige fra den yderste højrefløj sig lige så meget? Med en kystlinie på 13 km. er det naturligvis umuligt at sikre Danmark. Hvis der blev bygget en mur, vil de blot grave under den, flyve over den, eller sejle-svømme ind.

  Det eneste der vil virke her er nye stramme indvandringsregler, som nægtet alle nyankome at søge asyl i Danmark, at sende dem hjem, mv. Såvel som at stoppe alle de islandske-nordiske indvandre i vores uddannelsessystem. Ikke give dem tilladelse til arbejde. Alt for mange er nu ankommet, Og Danmark har ikke plads til flere. Derfor skal grænserne nu lukkes. Dette kan passende gøres efter en folkeafstemning herom.

 110. Af lis.beth sørensen

  -

  “Folk vender sig til den kristne tro , overalt !”

  Der er vittigheder, også er der virkelige sjove vittigheder som denne. Kristendommen er død i Danmark. De eneste der konventere fra ateismen er tilflyttet muslimer for at få opholdstilladelse, da de mener dette gavner dem, hvilket det uden tvivl også gør.

  I udlandet vokser kristendommen især i fattigste latin-amerika , afrika og Asien, pga.. af rige Amerikanske missionære. Disse giver dem bla. amerikansk betalt uddannelse, sportsfaciliteter mv. De køber dem. Især evangelikerne her..De er de værste, Religiøse stammer som seventh day adventist. etc. De konventere blot for pengenes skyld. Jeg har set det over hele verden.

 111. Af Flemming Lau

  -

  Kristendommen har det adeles udemærket i DK. Den styrkes dag for dag efter mange års dvale. Det er iøvrigt pudsigt at der blandt de 1000 ateister og 1300 humanister kun er 4 der har valgt at blive begravet på uindviede kirkegårde siden 2013…!

 112. Af Jesper Lund

  -

  Det bliver spændende, hvad der sker, når Danmarks, Sveriges, Norges, Tysklands, Østrigs og Frankrigs tilladelse til midlertidig grænsekontrol udløber i maj måned. Det kan være at de store EU-lande Tyskland og Frankrig får gennemtruffet mere permanente grænsekontroller.

 113. Af J Nielsen

  -

  “Den nordiske pasunion, som sikrede at statsborgere i de nordiske lande kan rejse frit over grænserne i Norden uden at medbringe pas og bosætte sig i hele Norden uden at søge om opholdstilladelse og som i 1958 blev udvidet med en ophævelse af paskontrollen ved de fællesnordiske grænser, har været med at styrke samhørigheden mellem de nordiske lande.”

  Hele ideen med kontrol og pas hører til i en krigstilstand.

  H C Andersen rejste ikke med pas. Thorvaldsen rejste ikke med pas. Naverne rejste ikke med pas.

  Men efter 1914 blev pas og grænsekontrol almindeligt i Europa, og det blev det af to grunde. Man ville ikke have at spioner rejste ind i landet. Og man ville forhindre egne borgere i at rejse ud af landet, og derved unddrage sig militærtjeneste.

  De ca. 50 år, fra 1. Verdenskrigs udbrud til efter 2. Verdenskrigs ophør, med pas og kontrol i Norden var en undtagelsestilstand. Fri rejse på tværs af grænser er det normale i fredstid.

  Permanent grænsekontrol hører hjemme i en tilstand af permanent krig. Og det stemmer vist meget godt overens med det syn tilhængere af permanent grænsekontrol, eller simpelthen indhegning eller tilmuring af hvert enkelt land, har på verden. Krig, krig og atter krig. Der er altid en fjende, virkelig eller indbildt.

 114. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  AS DURKHEIM STATES, “THE TOTALITY OF BELIEFS AND SENTIMENTS COMMON TO AVERAGE CITIZENS OF THE SAME SOCIETY FORMS A DETERMINATE SYSTEM WHICH HAS ITS OWN LIFE; ONE MAY CALL IT THE COLLECTIVE OR COMMON CONSCIENCE.” … “IT IS, IN EFFECT, INDEPENDENT OF THE PARTICULAR CONDITIONS IN WHICH INDIVIDUALS ARE PLACED; THEY PASS ON AND IT REMAINS.” (PAGE 79-80 THE DIVISION OF LABOR IN SOCIETY.)

  Dette er basalt det sociologiske approach, som deles af både konservative og socialister, men ikke af liberale, hvorfor sidstnævnte heller ikke metodologisk magter at forklare befolkningernes oprør imod den liberal elite verden over. Eller så men blot forstå, hvorfor den almene danske befolkning ser en håndhævelse af nationalstatens grænser, som en del af den fælles danske bevidsthed. Også atteister opvokset i det danske samfund er uundgåeligt bærere af samfundets fælles bevidsthed, hvoraf kristne værdier jo er en væsentlig del, så ganske naturligt at atteister og humanister søger begravelsesritualer, som til forveksling ligner folkekirkens, fordi disse ritualer afspejler fælleskabets tro og følelser, som atteister og humanister nødvendigvis også deler, hvis de er tro imod sig selv..

 115. Af Ole Frank

  -

  SG mener, at regeringen klandres for at føre symbolpolitik. Ja bestemt og med rette. Nu vil regeringen angiveligt i sin bundløse visdom indføre grænsehegn mod svinepest for at holde vildsvinene ude. Man kan dog se, at dette ellers intelligente dyr allerede har sine åndelige rødder i det danske i form af bloggens klakører her.

  Vi skal tage imod ´dem, vi kan, der kommer over grænsen. Fri fra den studentikose lommenationalisme og dens postulat om “folkesjæl”, “konsensus” og “basalt socialt “approach””, “at-teister” og andre u(r)danske begreber.

 116. Af Jimmi Jensen

  -

  Rassismus ist eine Gesinnung oder Ideologie, nach der Menschen aufgrund weniger äußerlicher Merkmale – die eine gemeinsame Abstammung vermuten lassen – als sogenannte „Rasse“ kategorisiert und beurteilt werden. Die zur Abgrenzung herangezogenen Merkmale wie Hautfarbe, Körpergröße oder Sprache – aber auch kulturelle Merkmale wie Kleidung oder Bräuche – werden in der biologistischen Bedeutung als grundsätzlicher und bestimmender Faktor menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften gedeutet und nach Wertigkeit eingeteilt. Dabei betrachten Rassisten alle Menschen, die ihren eigenen Merkmalen möglichst ähnlich sind, grundsätzlich als höherwertig, während alle anderen (oftmals abgestuft) als geringerwertig diskriminiert werden. Mit solchen Rassentheorien, die angeblich wissenschaftlich untermauert sind, wurden und werden diverse Handlungen gerechtfertigt, die den heute angewandten allgemeinen Menschenrechten widersprechen.

  Der Begriff Rassismus entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der kritischen Auseinandersetzung mit auf Rassentheorien basierenden politischen Konzepten. In anthropologischen Theorien über den Zusammenhang von Kultur und rassischer Beschaffenheit wurde der Begriff der Rasse mit dem ethnologisch-soziologischen Begriff „Volk“ vermengt, z. B. von der „völkischen Bewegung“ in Deutschland und Österreich.

 117. Af j.. haNse n

  -

  Regeringen vil bygge et hegn for at holde vildsvin ude.
  Er dette ikke lidt counter produktivt?
  Regeringen fodrer jo hele tiden vælgernes indre svinehund.
  Hvilken forskel skulle et par vildsvin dog gøre?
  Svin er svin.

  Som Kaj Munk skrev om bønderne og Venstre politikerne:

  Du siger, dit Fædreland findes der,
  hvor Prisen for Flæsk er fin.
  Forstaar sig! Hvad er vel mere værd
  paa Jorden end Flæsk for Svin?

  Og vildsvin er vel også svin.

 118. Af Jesper Lund

  -

  Jørn Strand Nielsen
  Jeg er glad for at være dansker. At have et tilhørsforhold til et lille nordisk folk. Jeg ville holde alle mine ferier i Danmark, hvis min kærester ikke modsatte sig det.

  Men min danske-følelse bliver ikke stærkere af at Danmark indfører grænsekontrol. Tværimod. Det irriterer mig at nogle mener at Danmark kun vil blive ved med at bestå, hvis der indføres permanent grænsekontrol. Danmark skal i stedet for være aktiv deltagende i fredens projekt, EU.

  Som østdansker har jeg sat pris på den nordiske pasunion, så jeg allerede som barn sammen med forældre og bedsteforældre frit kunne sejle til Malmø og Landskrona for foretage juleindkøb. Den frie adgang til Sverige, har da aldrig fjernet bevistheden om at Sverige er et andet land.

 119. Af Jesper Lund

  -

  min kærester->min kæreste. Jeg er ikke mormon-.)

 120. Af Jesper Lund

  -

  Jørn Strand Nielsen
  Du nævner kristne værdier som var de nationale. De kristne værdier er da globale. De opstod i hvert fald i Mellemøsten.

 121. Af Helge Nørager

  -

  Forslag til nation genrejsning af stolthed og plads i rekordbøger, samt afskaffelse af arbejdsløshed.
  Tvangsudskriv alle syge og ledige til at rejse en 20 meter høj murstensmur, langs alle danske kyststrækninger.
  Den vil nok blive mange tusinder af kilometer lang og sikkert kunne ses fra rummet.
  Mursten kan vi selv lave også.
  Dette vil virkeligt bevise at vi tager det alvorligt med truslen om en invasion fra Rusland.
  Samt kunne sikre den nationale stolthed.

 122. Af henrik poulsen

  -

  Næsten alle de seriøse bloggere har forlængst stoppet deltagelse i disse debatter pga. den sære redigering, hvor grundigt oplysende indlæg konstant blokeres. Tilbage er så de tos ser, sin ker og 5. kolonne agenter der favoriseres, og som derfor dominerer/ødelægger debatterne. Til skade for demokrati og velfærd mv.

 123. Af h p...

  -

  I løbet af de sidste 10-15 år er Danmark sunket fra at være en første rangs nation til at være en tredje rangs. Betragt vejvæsnets, postvæsnets, velfærdens, retssikkerhedens, demokratiets, forsvarets, familieværdiernes, infrastrukturens og sundhedsvæsnets deroute. De politiske partier og medierne har svigtet os, og vælgerne har svigtet sig selv? Er åndelig formørkelse, kollektiv sindssyge og moralsk forfald årsagen?

 124. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND

  Lige så længe EU-landene ikke kan finde ud af at sætte en flåde af kanonbåde til at patruljere i Middelhavet med pligt til at skyde flygtningebådene i sænk, hvis de nægter at vende om – så længe skal vi opretholde en endnu strengere grænsekontrol end vi har i øjeblikket.

  Vi skal IKKE længere affinde os med at folkevandringen fortsætter! Afrikanerne er selv skyld i deres situation. De kan lade være med at overbefolke kontinentet!

 125. Af j.. hans En

  -

  Dette svar til Hr. Helge Nørager nåede ikke at blive indsat på den meget unge Stefanis blog, inden han lukkede for indlæg.

  Ja. Qatar er også en god mulighed.
  De har store resourcer af gas.
  Og landet er forsvarsløst.
  Og landet har få venner. Hverken de arabiske lande eller USA er tilfredse med landet.
  De tillader sig bl.a. frækt at have en relativ fri og uafhængig TV kanal.
  Så et overfald på Qatar er en oplagt mulighed.
  Oman har ikke de store natur resourcer. Men ligger strategisk.
  Hvis løgnefabrikkerne får fremprovokeret en krig imod Iran.

  Er der i øvrigt andre end undertegnede som bliver foruroliget, når højrefløjens klakører kræver, at vi står last og brast om et eller andet, som vores politikere selv har fremprovokeret.
  Det minder om besættelsen, hvor samarbejds politikerne og kongen på den hvide hest krævede, at befolkningen stod last og brast med dem om samarbejdspolitikken.
  Hvilket 99 procent af befolkningen så gjorde.

 126. Af hr.j.. hanS eN.

  -

  AF NIELS LAR SEN – 23. MARTS 2018 10:12
  “Lige så længe EU-landene ikke kan finde ud af at sætte en flåde af kanonbåde til at patruljere i Middelhavet med pligt til at skyde flygtningebådene i sænk, hvis de nægter at vende om”

  Burde vi ikke patruljere i vores egne farvande først?
  Inden vi kræver, at andre gør det.
  Men ro på Niels Lars en.
  Jeg har læst i en engelsk avis, at europæiske statsledere febrilsk leder efter en ny Ghadaffi. Som de kan indsætte i Libyen.
  I øvrigt de samme statsledere som ødelagde Libyen og myrdede Ghadaffi.

 127. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jan Petersen – 22.3. – 15:37

  Kilden er mig selv. Jeg sad en dag i Læderstræde udenfor en restaurant – og overfor mig stod på et tidspunkt 3 glade uge kvinder, der alle 3 havde studenterhuer på – og hende, jeg mest lagde mærke til, havde en smuk hvid kjole på, og jeg mener, at de 2 af disse kvinder havde et arabisk emblem i deres huer. Den ene var hende med den smukke, hvide kjole.

  De var styrtende glade, og det virkede som om de talte om deres overståede eksaminer. Det under jeg dem – men hvorfor markere en anden kultur, selv om man som indvandrer el fra en ditto familie kan være glad for en sådan præstation.

  Kig selv efter i år, når studenterne springer ud – måske skal man ind til byen, altså her tænkt som København.

  @Flemming Lau – 22.3. – 17:14

  Jeg kiggede lige efter på nettet, og der findes mange slags – selv sorte huer; MEN én går igen og er den mest solgte .. og den er den kendte igennem mange tider også før vor tid, såvel som den er lavet på samme måde.

  Jeg kunne tænke mig at ringe Seifert op for at spørge – om de bare har givet efter for en efterspørgsel, læs: salg=yderligere fortjeneste!? Der kunne jo være mange andre ønsker – jeg ville vælge en blomst som udtryk .. osv. Ak ja.

  Her er jeg ganske konservativ, hvis ændringen ikke giver en mening i forh til selve eksamen, den danske studentereksamen og ikke alt muligt andet … som Per Stig Møller engang har udtrykt det, så er vi alle konservative, fordi der er trods alt ting vi ikke ønsker at ændre på – men gerne, hvis noget er bedre. Forståe som: Alt gammelt skal og bør ikke kasseres! 🙂

  Der er ting, menere jeg, som vi bør værne om og holde i hævd, bla studenterhuen.

 128. Af Jesper Lund

  -

  Niels Larsen
  Er du ikke modstander af EU? Hvorfor mener så, at EU-landene skal løse problemet med flygtninge-/migrantstrømmen til Europa? Du vil jo have EU opløst, så der intet fællesskab vil være til at løse problemet med denne folkestrøm.

 129. Af Glenn Madsen

  -

  “Rape victim, 13, reveals her social worker LAUGHED when she found out she was being sold to Asian men for sex – while staff at her care home responded by putting her on the Pill”
  fra http://www.dailymail.co.uk.
  Keep out the Asian boars! keep out the pigs! England is full of shit.

 130. Af h p...

  -

  Hvor er der dog mange kommentarer som tydeligt stammer fra uvidende og underbegavede bloggere. Eller fra 5. kolonne agenterne for islamisering via de kor rupte godheds- og indvandringsindustrier.

 131. Af Glenn Madsen

  -

  HENRIK POULSEN – 23. MARTS 2018 09:17
  Prøv at se indlægget: JØRN STRAND NIELSEN – 22. MARTS 2018 23:28, det er da et seriøst indlæg.
  Hvad mig selv angår, hvad er der egentlig at debattere? Hvis befolkningerne ikke snart vågner op, går det hele af helvede til.

 132. Af Niels Larsen

  -

  JESPER LUND

  Jo. Jeg er modstander af EU.

  Men nu er vi nu engang underlagt det åg, så derfor må EU jo opfylde sine forpligtelser i form af en effektiv beskyttelse af de ydre grænser.

  Og da EU ikke gør en kæft i den retning, så må vi selv forsvare vores grænse.

 133. Af Jorn D.

  -

  Lis.Beth Sørensen lad nu venligst den almindelige kristne dansker være i fred
  men
  Lis.Beth Sørensen har da ret når hun (?) anfører:
  “Så er borgschmidt igen ude at bede andre om at henrette …”
  for
  “Soros sammensvorne” nemlig den allestedværende TB og NPL duo
  der
  alene går efter, at kalde personer nazi navne og foreslår fæle henrettelsesmetoder
  sidst
  var foreslaget hængning af kloge og kønne Marie Krarup:
  T. Borgschmidt citat:
  Nazi-Marie vil erfare, som så ofte før: En forræder har man brug for én gang. Derefter
  bliver hun sparket ud over en bro – med et reb så langt, at hovedet bliver revet af
  inden hun kommer i skruen på den nærmeste spritrute.
  Hun kan bare se, hvordan Putin behandler forrædere. citat slut
  og
  fremkommer med de sædvanlige “Vi/de har noget på dem/ham” udtalelser
  der
  indikerer tilhørsforholdet til “Vi er ikke spejdere, men ærlige folk” folket
  ja
  det er utroligt at Berlingske finder sig i duoen’s uhyrligheder
  hvor
  de dukker op som troll i æske i enhver debat – “Where Are Ü Now” ?
  som
  var de betalt af George Soros, der donerede sin Open Society Foundations mere
  end 100 milliarder for, at sikre åbne grænser for muslimsk indvandring
  for
  at sikre islamisering af det kristne Europa
  desuden
  er det anti kristen EU og menneskerettigheds domstole dominans, der er problemet
  samt
  de mere end 200 EU parlamentarikere, som sympatiserer med ovennævnte O.S.F.
  og
  det får EU og medier til at virke som et Fawlty Towers
  where
  You are only Okay if You “Don’t Mention the Word” !

  hvem er det nu lige, der er de dårlige mennesker ?

  ironi.mus

 134. Af Jan Petersen

  -

  AF BIRGIT HVIID LAJER – 23. MARTS 2018 10:31, OK – dit indlæg lød blot som noget, du havde læst som en nyhed på et eller andet nyhedsmedie. Her i øvrigt lidt om forskel på farver og emblemer på studenterhuer.

  https://festli.dk/blog/studenterhue-farver/

 135. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Jesper, i den kollektive, danske bevidsthed forbindes “grænse” med grænsen nede i Slesvig, ligesom det jo er sydfra, at vi hidtil har oplevet en ukontrolleret indvandring. Folkehøjskolesangen, om ugræs som fyger, har jo oplagt intet at gøre med Øresund, og vi betegner jo faktisk også Slesvig som “grænselandet”.. Men om en 10 til 20 år vil vi også igen have behov en fast grænse til Sverige, når migrationen medfører store, interne konflikter i Sverige, og indvandrere igen må søge sydover. Hvad angår kristendommens udspring i Mellemøsten, så er den kollektive, danske bevidsthed kun unik i betydningen: Kombinationen af bestemte komponenter, men nogle af disse komponenter indgår naturligvis også i andre samfunds kollektive bevidsthed, og vi har naturligvis mange komponenter til fælles med de skandinaviske lande. Den fælles bevidsthed er også under stadig udvikling som følge af påvirkning udefra, men som en supertanker, skifter den kun retning over meget lang tid.

 136. Af j.. hans En

  -

  AF JØRN STRAND NIE LSEN – 23. MARTS 2018 11:29
  “men som en supertanker, skifter den kun retning over meget lang tid.”

  Vrøvl.
  Roret på en supertanker kan dreje fra 35 grader i den ene side til 35 grader i den ande side. På ca. et minut.
  Ligesom alle andre skibe.
  Det er kun et spørgsmål om dimensioneringen af styremaskinen og roret.
  Hold dig til flæske produktion Jørn Strand Nie lsen.

 137. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kapelbrud hele ugen, så derfor lidt til fskl. her

  JESPER LUND: Norge kan jo nok bestemme uden EUs godkendelse.

  HENRIK PEDERSEN: Ja, der haver så nyligen regnet …. men ikke pga fravær af nationale grænser. Vi kan sagtens sturyrke nationalismen overalt i Europa og lave hårde grænser igen, men hvad vil det føre til: At vi efter bedste evne kan genoptage vore stammekrige. EU blev lavet for at undgå mere af den slags. De to store krige i det 20. årh. må da være npk. Men nej, nu skal vi til at føre nationalfølelserne væk fra fodboldbanerne og over i “virkelighedens” verden. EU stampede mod brodden, forsøgte at lave en europæisk virkelighed uden nationalismens svøbe. Det ser for tiden ud til, at det var forgæves.

  NANNA L… prøv at sæt dig lidt ind i EL-markedet på skandinavisk plan. Det er ikke så tosset endda. Når det blæser yder vindmøllerne enormt til det fællesskandinaviske el-net, når det ikke blæser kører den norske og svenske vandkraft for fuld kraft. Dú kan faktisk finde disse oplysninger frit og følge udviklingen i elprisen time for time. Min kon har megen more hermed, og det på trods, at vi i 8 år kæmpede en kamp mod møller i vort område. Der endte med at komme 18 op, og nu skal de sagt susende mig bestille noget!

  R. VANGKILDE: Du siger da én forståelig ting: Ja, danskerne skal indhegnes, så resten af verden kan slippe for dem. Det er faktisk det, flere her har så travlt med at propagandere for.

  LIS.BETH SØRENSEN: Du sagde faktisk noget rigtig om kristendommens uddbrfedelse især i Sydamerika. De er dog kristne dernede i forvejen; men det er den fundamentalistiske, lutherskmissionske udgave af kristendommen, der vinder frem. Det er noget anderledes i Kina, hvor amerikanerne ikke har nogen indflydelse; men hvor kristendommen er inde i en opgangsperiode.

  J NIELSEN: Fuldstændig enig.

 138. Af h p...

  -

  Tilstrømningen/invasionen fortsætter. Indvandrerne opdeles i forskellige grupper. Hvis indstrømningen af een af grupperne mindskes en smule, udråber regeringen og tv-stationerne det som om indvandringen er faldet generelt. Man fortier så at antallet af familiesammenføringer er steget kraftigt. Og at der nu kommer mange flere ind via Sverige, Norge og England mv. (se den korte og niels høiby ang. storhed og fald)

 139. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Jesper, den “kollektive bevidsthed” indgik som en væsentlig del af den italienske fascismes politisk-filosofiske grundlag, som formuleret af Gentile, hvorfor approache’t ofte senere er nedgjort uden egentlig reel teoretisk kritik som værende fascistoidt, og derfor “af det onde”. Men approache’t udspringer – som fascismen – af den konservative og socialistiske, politiske filosofi siden midten af 1800-tallet, og bør derfor naturligvis vurderes som blot et sociologisk teoribidrag uafhængigt , om også fascisterne anvendte det. .Approache’t er dog blot blev anvendt med brug af begrebet “kollektiv kultur” i stedet for “kollektiv bevidsthed”, og som sådan nu en væsentlig del af organisationsteorien. Men også anvendt på samfundsniveau, hvor også danske forskere har deltaget i de gentagne, komparative undersøgelser af udvalgte europæiske landes, kollektive kultur. Danmark indgår også, og vores kultur viser sig mest at ligne den irske, og altså ikke som man kun forvente, den svenske. Men det er et gammelt dansk mundheld, at Asien starter på den anden side af Øresund, og kulturelt set faktisk ikke en ganske ud i hampen observation.

 140. Af Jesper Lund

  -

  Jørn Strand Nielsen
  Dansk mindretal: Øget grænsekontrol gør os til et yderområde (TV2, 2015):
  Både Flemming Meyer, der formand for partiet Sydslesvigsk Vælgerforening, SSV, der repræsenterer det danske mindretal i Slesvig-Holsten og den tyske ministerpræsident i delstaten Slesvig-Holsten, Torsten Albig, fra det socialdemokratiske parti SPD, er modstander af grænsekontrollen, da det er skadeligt for grænselandet.

Kommentarer er lukket.