Påskens sejr over tiden

Af Sørine Gotfredsen 292

Der er grund til årvågenhed, når et menneske begrunder de mindre heldige handlinger i sit liv med, at ”sådan var tiden”. Udover forsøget på at fralægge sig ansvar tyder udsagnet på en vis spaltning i selvopfattelsen, som var man et væsen, der i visse perioder ikke har en selvstændig dømmekraft. Senest har vi erfaret fænomenet angående beskrivelsen af dele af filmmiljøet i 1970`erne, hvor man dyrkede tanken om det frisatte og grænseoverskridende, der voksede ud af 1968. Det står efterhånden klart, at synet på pædofili, incest og drifternes frie udfoldelse blev betragtet meget anderledes end i dag, og på få årtier har vi bevæget os fra dyrkelsen af det tøjleløst selvrealiserende til stor optagethed af krænkelse og retten til at have sin krop i fred. Det normløse dominerer fortsat basalt set vor tid i skikkelse af en næsten forstenet tro på individets uendelige frihed, men blikket på 1970`erne belærer os ikke blot om konsekvensen af de frisatte kræfter. Det hjælper også til en erkendelse af menneskets tilbøjelighed til at underlægge sig tidens tænkning.

Den erkendelse skal ses i lyset af påskedag, hvor den centrale begivenhed på én og samme tid er bundet til tiden og hævet over den. Ordene om den tomme grav beskriver selve det punkt, i forhold til hvilket alt skal måles – vore handlinger, vore tanker og dét, vi måske bevidst eller ubevidst bruger andre mennesker til for selv at blive bekræftet. I 70`erne mente flere af de mere eksperimenterende typer sikkert (dog næppe de, der systematisk misbrugte børn), at de netop tog vare på andre ved at indføre dem i fremtidens harmoniske fællesskab. Men sagen er bare, at den enkelte midt i sine smukke bestræbelser kan blive så selvretfærdig og opslugt af egen mission, at næstekærligheden forvrænges og måske kan udarte til sit eget modsatte. Ja, den kan udvikle sig til ren egoisme. På den måde er vi alle sammen underlagt faren for i den store verdslige tummel at fare vild i forhold til den etiske dømmekraft, og midt i de velkendte diskussioner om hvorvidt religiøsitet er nødvendig for at holde mennesket fast på det gode, er netop dette et vigtigt argument. Ja, det religiøse er nødvendigt, fordi tidens skiftende normer skal ses i forhold til en til alle tider uforanderlig højere fordring om at træde til side for den anden.

Det er dén fordring, der stadfæstes påskedag. Med den tomme grav og Jesu sejr over døden åbenbares hans sande autoritet samt en medmenneskelighed, der er hævet over enhver tænkelig tid. Nu er det ikke længere epokernes forskellige tankerækker, der udgør rammen for vore liv. Nu er det den endegyldige kærlighedsdemonstration, der pålægger enhver at forsøge at løfte ansvaret for den anden, for nu findes der en uomgængelig kilde til det etiske. Derfor er det ikke længere muligt at forklare sine ulykkelige gerninger med, at der var tale om en anden tid, for også dengang vidste du bedre. Med påskemorgen ved vi altid bedre, og det burde man også have gjort i 1970`erne, hvor kærligheden i nogle tilfælde syntes at være blevet vendt til noget helt andet. Vi skal være årvågne overfor de relativerende tanker og udtryk som ”sådan var tiden” eller ”det var en anden tid”, for i sidste ende lever vi kun i én tid. Og den er kristen. Glædelig påske til alle.

292 kommentarer RSS

 1. Af j. haNsen

  -

  Ret komisk at en avis som gerne vil fremstå som seriøs ved højtidelige lejligheder efterhånden har udviklet sig til en platform for reaktionære og fundamentalistiske præster fra den yderste højrefløj.

  Jyllands Posten og Berlingske har meget tilfældes.
  Racismen, fremmedhadet,den yderliggående nationalisme og den spirende fascisme.

  En ting har de dog ikke helt tilfælles.
  Jyllands Posten holder nogenlunde forstyrrede fundamentalistiske kristne fantaster ude af avisen.
  Det skal de trods alt have respekt for.

  I Berlingske er det modsat.
  Debatten styres efterhånden af småskøre præster og kristne fundamentalister.
  På Berlingske går religiøs fanatisme, fascisme, højreekstremisme, racisme, indskrænkethed og fremmedhad efterhånden op i en højere enhed.

 2. Af lizz s.ørens.en

  -

  yep Sørine.

  Den borgerlige pro tilgang til pæææædofile , som incest som set via LA må under stats obsercering for anti-dansk virke.

  Kan de sættes i fængsel, eller har disse troende for meget magt og penge til at forsøget er herpå er værd at gøre??

 3. Af J. Hansen

  -

  .

 4. Af J. Hansen

  -

  .

 5. Af J. Hansen

  -

  .

 6. Af J. Hansen

  -

  Nogle anfører, at de muslimske lande ikke er interesseret i demokrati.
  Svært at sige.
  De har jo ligesom aldrig rigtigt fået muligheden.
  Og undertegnede tvivler stærkt på, at ulovlige overfald på muslimske lande med krydsermissiler, shock and awe, terrorbombninger fra luften, drone snigmord, private lejemordere, kampvogne som ruller igennem landene, millioner af dræbte, millioner af flygtninge, etniske udrensninger og brutale besættelser er den rigtige måde at opnå demokrati på.
  Så kan de bomber og missiler som USA, Danmark og resten af Vesten myrder kvinder og børn med være nok så demokratiske.

 7. Af lizz s.ørens.en

  -

  Her i påsken burde vi alle erindre seksualofrene fra de borgerlige troende over tid.

  En tid til selvinspektion for disse opmuntres der hermed til.

  Deres kvindemisbrug er især bekymrende? Sidste troende kvinde-borgerlige…Husk at slukke for lyset i blåbloggen og efterlad opskriften på et spejlæg.

 8. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos påsken, her et kort citat fra religion.dk udgivet af Kristeligt Dagblad:

  “Påsken er kristendommens vigtigste højtid. Her mindes Jesu død og opstandelse. Påsken (på hebraisk: pesach) er samtidig jødedommens mest centrale højtid. Historisk set er den kristne påske baseret på den jødiske, som igen har træk fra endnu tidligere fester. Lad os derfor starte med at se på den før-kristne påskefejring.”

  Nogen her der kan hitte rede i det usammenhængende ævl?

 9. Af j. hanSen

  -

  AF J. HANS EN – 1. APRIL 2018 17:46

  Ja. Udmærket.
  Men det er ikke undertegnede som har indsat dette.
  Ej eller de tomme indlæg i mit navn.

 10. Af Helge Nørager

  -

  “Vi skal være årvågne overfor de relativerende tanker og udtryk som ”sådan var tiden” eller ”det var en anden tid”, for i sidste ende lever vi kun i én tid. Og den er kristen. Glædelig påske til alle.”

  Saddam har WMD, det er ikke noget jeg tror det er noget jeg ved……………………

  Såddan var den tid, tættere på men alle undskylder stadig med de floskler blog omtalter, sådan var tiden og vi vidste ikke bedre.
  Og blog har ret.
  Det undskylder ikke en skid, det er fup og bortforklaringer. Vi vidste bedre.

  Irak kommission genoptaget og det straks…….

  God påske

 11. Af Jesper Lund

  -

  “udtryk som ”sådan var tiden” eller ”det var en anden tid”, for i sidste ende lever vi kun i én tid.”
  Ja, staten Danmark skal give en undskyldning til Godhavnsdrengene og for Danmarks slavetid.

 12. Af lizz s.ørens.en

  -

  Kære JP,

  Er de færreste der kan finde noget sandhed i dine mange konspirationsteorier, Som ingen fly fløj nogensinde ind i tårnene, mens dette blev filmet af titusindvis af civile Amerikanere.

  Derudover bor pædojan i thailand? Vi ved alle godt hvorfor..

  Dog ikke dermed sagt at religion rummer nogen sandhed. For det gør den ikke. Men er imod sexmisbrugere i debatten. Altid..Uanset om religiøs-fleste vel?-eller ej..

 13. Af kiM olSen

  -

  Det er ikke mig som indsætter indlæg i andres navne.
  Det gør jeg aldrig.
  Jeg deltager slet ikke i debatterne.
  Det er rent tilfældigt at jeg skriver her.

 14. Af Flemming Lau

  -

  “Vi lever kun i en’ tid, og den er kristen!” Gud ske lov for det! Amen.

 15. Af poul Linstow

  -

  Tak til Sørine for et som sædvanlig gennemtænkt og velgørende spirituelt indlæg!

 16. Af Birgit HviidLajer

  -

  Den egoisme, Sørine Gotfredsen nævner som en mission for nogle dengang var jo ‘blot’ manipulation. Og – det samme gør Gotfredsen nu (jeg vel vidende, at vi lever i en kristen kultur-sammenhæng) med sin sidste bemærkning, at vi lever i en stadig kristen tid, altså én tid, dvs den samme for alle. Jeg er sikker på, at hun mener det godt – men som dengang med 68’erne, hvor der var tale om få, selv om det fik lang rækkevidde også i tid, så vil Sørine Gotfredsen melde os alle ind under samme paraply som hendes.

  Dengang i 68 blev friheden misforstået og blev tøjlesløs, manipulerende og selvretfærdig, såvel som politiserende med et ‘vi alene vide’ – fuldstændig respektløst overfor andre og deres erfaringer i tilværelsen. Det skabte skel – og nogle af dem er der den dag i dag. Især politisk.

  Sørine Gotfredsen, når hun nævner, at der skal religiøsitet til, så bør hun lige hæve blikket udad og se verden med dens mange religioner og politisk/filosofiske retninger og dermed, hvor grum den er med disse.

  Det, hun ønsker, kan ikke kyles ned over hovedet på alle andre som et orakel for mennesker Dem slags skal have mulighed for at gro i hvert enkelt menneske i livets forløb, startende med barndommen. Derfor er netop den så vigtig.

  Selv om vi må lære og fortælle vores børn, at verden og dens mennesker også kan være særdeles grum, ækel, led, så de ikke bliver alt for forskrækkede, når de vokser til og opdager, at lutter idyl kan de nok ikke vente.

  Naturligvis kan vi da også sige, at sådan var tiden – i hv f som en forklaring. Men den kan ikke stå alene, hver og

  een har sit eget forsæt med at blive vild, uregerlig og utålelig for andre, dengang i 68. Klogere blev de vist ikke så sig selv og stillede det enkle spørgsmål: Hvorfor ?

  Der blev bare ageret ud – resten var bedøvende ligegyldigt, og så tror jeg, at arbejderne var bedøvende ligeglade med disse såkaldt intellektuelle, der så sig selv som disses frelsere med en ideologi, der netop ikke engang frelste dem selv – og slet ikke på længere sigt.

  De var nemlig dummere end dummest.
  i det meste, som de heller slet ikke forstod at hverken disponere eller at håndtere.

  De var fuldstændig opslugt af egen formåen i en verden, de ikke så nogen helhed i – kun sig selv. Men på en udadvendt facon, der ikke frelste dem påsigt – men skuffede.

 17. Af Peter Jensen

  -

  Det hedder, Sørine Godtfredsen, i forhold til din indledning, den anakronistiske selvfornægtelses skabelsesberetning.
  Denne er i sandhed omformuleret til et tidstypisk paradoks af både guddommelige og pekuniære dimensioner.
  Fred være med dumhedens umulighed. Men beregningen koster altså kassen i sidste ende; ikke mindst den moderne, uvidende akademisk/ arrogante stupiditet af slagsen.

 18. Af Peter Jensen

  -

  Det hedder, Sørine Godtfredsen, i forhold til din anakronistiske selvfornægtelses skabelsesberetning.
  Denne er i sandhed omformuleret til et tidstypisk paradoks af både guddommelige og pekuniære dimensioner.
  Fred være med dumhedens umulighed. Men beregningen koster altså kassen i sidste ende; ikke mindst den moderne, uvidende akademisk/ arrogante stupiditet af slagsen.

 19. Af Niels Larsen

  -

  J. HANSEN: “Nogle anfører, at de muslimske lande ikke er interesseret i demokrati.
  Svært at sige.
  De har jo ligesom aldrig rigtigt fået muligheden.”

  Rent vrøvl.

  Bl. a. havde Kuwait alle muligheder for at indføre demokrati i kølvandet på første Golfkrig. Vi forlangte det nærmest. Men det løb ud i sandet.

  Irak fik muligheden efter Saddams fald. Det løb ud i sandet.

  Pakistan har forsøgt. Det løb ud i Talibanland.

  Afghanistan har vi forsøgt os med. Det forsvandt med Tailbans fremmarch.

  Islam er ganske enkelt i de fleste tilfælde uforenelig med demokrati.

  Det er sådan set også erfaringen her i landet.

  Smid dem ud og gør Europa 100% civiliseret igen!

 20. Af Irene Stegger Larsen

  -

  Hold så kææææææææææææææææææft med det latterlige religions idioti. GUD EKSISTERER IKKE DIN FORSUMPEDE SINKE !

 21. Af kunna ebbesen

  -

  Er du ateist? Tag testen!

  Hvis du er i tvivl om hvorvidt, du er ateist, så kan du tage vores lyntest her:

  Spørgsmål 1: Tror du på en eller flere guder?

  Hvis dit svar er “nej” – så er du ateist.

  OP I RØVEN MED RELIGION !

 22. Af Henrik S

  -

  “En kristen uomgængelig kilde til det etiske – en endegyldig kærlighedsdemonstration.”
  Det er godt nok svært at finde bevis på dette i også den kristne historie.
  Her har tiden haft kæmpe indflydelse på tolkning af det kristne budskab.
  Og godt for det , i modsætning til det (djævelskabte) muslimske budskab.
  Det har givet os kristne en mulighed for anger , forbedring og udvikling – Gud ske lov.

 23. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Sørine.

  Jeg tror, at jeg sjældent i hele mit liv har læst en sådan omgang uforståeligt sludder og forvrøvlet gang ævl, som det du skriver om påskesøndag.

  Din håbløse formulering af, hvad den kristne etiske fordring er, giver absolut ingen mening.

  Du skriver angående den tomme grav og Jesu sejr over døden: “Nu er det den endegyldige kærlighedsdemonstration, der pålægger enhver at forsøge at løfte ansvaret for den anden, for nu findes der en uomgængelig kilde til det etiske”.

  ??? Hvad i al verden menes der med det???

  Kan du da ikke selv se, at det er det rene gang intetsigende tomme buldren med trommer.
  Der er intet, absolut intet, forklarende og udskrivende i dine udsagn.

 24. Af Keld Nielsen

  -

  tjek dette link som igen i 2017 fortæller at ateister er mere intelligente end religiøse menensker, så kære sørine, der er videnskabeligt grundlag for at kalde dig en idiot.

  tjek link: https://www.bt.dk/udland/klar-laest-forskere-konkluderer-ateister-har-hoejere-intelligens-end-troende

 25. Af pia rosenknop lærkesang vestenvind

  -

  Gud er en projektion af menneskets idealer.

  Gud er skabt af menneskets fantasi som et udtryk for vort eget jeg, tænkt uden jordiske og endelige begrænsninger. I Gud tilbeder mennesket sig selv i idealiseret skikkelse:

  “Den egentlige Gud, som kristenheden tilbeder, er sig selv,” siger Feurbach.

  Ludwig Feuerbach forsøgte i sin religionsfilosofi at forklare, hvordan religiøse forestillinger opstår ved, at mennesket på en antropomorfistisk måde skaber Gud i sit eget billede.

  Antropomorfisme har med antropos, menneske, og med morfe, form, at gøre; det handler om, at vi overfører vore menneskelige egenskaber og former på ikke-mennesker (guder, dyr, ting), særlig i de forestillinger vi gør os om guddommen.

  Vi finder eksempler i de fleste religioners mytologi og ikonografi (helgenbilleder). Det Gamle Testamente er meget rigt på antropomorfismer, hvilket efterhånden blev opfattet som problematisk.

  Jødiske filosoffer hævdede allerede på 100-tallet f.Kr. at Gud var uden krop. Senere tog kirkefædrene stærkt afstand fra, at Gud skulle kunne beskrives med menneskeligt udseende eller egenskaber. De bibelske tekster, som indeholdt antropomorfismer, blev i stedet tolket allegorisk (billedligt) af både jøder og kristne.

  Den ateistiske humanisme, som Feuerbach repræsenterer, fremhæver menneskets absolutte selvbestemmelse. Den ophøjer den menneskelige frihed til det ekstreme og forkynder, at mennesket er den absolutte herre over dets skæbne baseret på egen kulturelle, politiske og videnskabelige valg.

  Når alt kommer til alt, er mennesket gud. Det er ingen overdrivelse at sige, at siden det attende århundrede har vestlig filosofi i stor udstrækning ladet sig inspirere af denne tænkning.

  I den vestlige tænkning er mennesket altså blevet gud. Vi tilbeder individet, det individuelle selv. Al vor lykke og ulykke kan tilskrives egenskaber og handlinger knyttet til individet selv.

  Denne individualiseringskult opløser alle sociale og metafysiske bindinger. Selvet er selv blevet metafysisk og alle tings mål. I samfundet, og i mit hovede, i mine følelser, er det mig selv, som er ansvarlig for min egen livssituation. Der findes ingen at give skylden. Ansvaret er mit alene.

  En gang i fortiden kunne mennesket fraskrive sig ansvaret for sit eget liv. Det var guderne, magterne, forfædrene, som rådede. Hvis guderne var venligsindede, var tiderne gode, og det gik en godt. Hvis forfædrene blev vrede eller vanæret, kunne straffen blive hård. Om man var fattig eller rig, var afgjort på forhånd af skaberen, og der meget lidt den enkelte kunne gøre for at lave om på det.

  Enhver havde fået sin lod i livet, og det var op til mennesket at leve livet, som det var; alt var bestemt af mægtigere kræfter. Også hos reformationens calvinister i det 16. århundrede finder vi noget af det samme.

  Livet var forudbestemt, også hvem, som var udvalgt til at blive frelst. Det er denne tænkning (som ligner fatalisme eller skæbnetro), den ateistiske humanisme gør op med, i en sådan grad, at man er endt i den modsatte grøft: Det er nu os selv, som gennem vore handlinger afgør, om vi skal opleve succes eller tab.

  Vi kan, ligesom den tyske lykkeridder Münchhausen, løfte os selv op ved håret. Det indebærer efter min mening, at lige så sande som baronens storslåede løgne var, er vor tids store fortælling, om at enhver er sin egen lykkes smed, at det, vi oplever af medgang og modgang i løbet af livet, er et resultat af vor egen indsats, af vor egen vilje og vore egne handlinger. At vi får som fortjent.

  Verden og livet og troen er for mig at se meget mere kompliceret end som så.

 26. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kogt ned til letforståelig dansk – så er det der med genopstandelse vel blot udtryk for den tids fake news. I øvrigt vel en af verdens længstlevende konspirationer!

 27. Af Jesus Piksutter kristus

  -

  Vnner, sut pikkemænd for jesus idag! Sut dem for jeres fader i himlen!! For jesus skal i sluge spermen. Sut løs for den gode frelser jesus!
  Suck A Cock For Jesus ! LAdies suck a huge black cock for baby jesus! Hoooray Jesus! Suck cock for master jesus. Suck it! Fuck asses for master jesus and suck god in heaven, og god let me swallow thy cum ! Ohhhhhhhhhhhhhhhh Arggghhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 28. Af Anna Eriksen

  -

  Flertal af danskerne: Religion er ikke vigtig i mit liv

  Det er kun hver femte dansker, der mener, at religion er meget vigtig i deres liv. Mange er hverken troende eller ateister, men simpelthen bare ligeglade, siger en ekspert.

  Det er ikke så tit, danskerne bliver spurgt om, hvorvidt religion er vigtig i deres liv.

  Religion er ikke ligefrem et emne for ’small talk’, og rigtig mange skænker det end ikke en tanke, om de egentlig tror på noget.

  Det fortæller Brian Arly Jacobsen, der er religionssociolog og lektor ved Københavns Universitet.

  Men i en ny undersøgelse foretaget af Epinion for DR i 2016 er det netop dét, et repræsentativt udsnit af danskerne er blevet bedt om at forholde sig til. Her svarer 17 procent, at religion er vigtig i deres liv.

  Det er mindre end hver femte dansker.

  – Religion er ikke specielt vigtig for danskerne, det ved vi også fra andre undersøgelser. Den har ikke den store plads i vores liv, forklarer Brian Arly Jacobsen.

  Derfor kommer resultatet som sådan ikke bag på ham.

  Læs også:
  Hver fjerde unge dansker har ikke hørt om reformationen

  Men ser man på den nyeste lignende undersøgelse af danskernes forhold til religion, er der dog sket et markant fald, påpeger han.

  I en undersøgelse fra 2008 af danskernes værdier, kaldet værdiundersøgelsen, svarede 30 procent af danskerne, at religion er vigtig eller meget vigtig i deres liv. Altså næsten dobbelt så mange.

  Og selvom de to undersøgelser ikke er direkte sammenlignelige, så giver det en indikation af, at der er sket noget i danskernes syn på religion, lyder det fra Brian Arly Jacobsen.
  Hver tredje er ’hverken-eller’

  Det er værd at bemærke, at Epinion-undersøgelsen viser, at mange bruger svarmuligheden ”hverken enig eller uenig”.

  Klart de fleste tvivlere er hverken troende eller ateister, men simpelthen bare ligeglade.
  Religionssociolog Brian Arly Jacobsen

  Faktisk er det hele 30 procent, der benytter den kategori.

  Det, mener Brian Arly Jacobsen, er et udtryk for, at der er enormt mange tvivlere, der hverken er religiøse eller tager klar afstand fra religion.

  – Der er en række forskellige motiver for ikke at erklære et tilhørsforhold. Et er, at vedkommende er religiøst søgende. Men klart de fleste tvivlere er hverken troende eller ateister, men simpelthen bare ligeglade. Det er en voksende gruppe, både i Danmark og resten af den vestlige verden, siger Brian Arly Jacobsen.

  Læs også:
  GRAFIK Kirken mangler frivillige over hele landet

  Han mener derfor, det er en vigtig kategori at have med, når man undersøger danskernes forhold til religion.

  Der er nemlig en gruppe af befolkningen, der insisterer på, at de er ligeglade eller ikke vil tage stilling af andre grunde.
  Svært spørgsmål for danskerne

  Marie Vejrup Nielsen, der er lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet, påpeger, at det er et spørgsmål, som danskerne ikke er ret parate til at svare på.

  DR sætter fokus på danskernes tro de næste uger. Igennem en række tv-programmer, netartikler og radioudsendelser bliver troen i Danmark undersøgt, forklaret og perspektiveret, når vi spørger: “Hvor kristen er du?”

  Find informationer om temaet på dr.dk/hvorkristenerdu

  – Mange svarer forsigtigt, fordi de hverken er stærkt kristne eller erklærede ateister, og det er egentlig meget sigende for danskernes forhold til religion. Det er den bløde mellemvare. Danskerne bryder sig ikke om for stærke religiøse holdninger. Det er noget, man toner ned og holder for sig selv, forklarer hun.
  Paradoksalt mange medlemmer af folkekirken

  Selv om kun 17 procent mener, at religion er vigtig i deres liv, er der stadig 76 procent, der er medlem af folkekirken.

  – Det kan jo virke paradoksalt i virkeligheden, siger Marie Vejrup Nielsen.

  Hun mener, det skyldes, at kulturkristendommen ikke bliver anset som det samme som at have en personlig tro.

  – I bund og grund er der i Danmark en lav personlig religion, men en stabil kulturkristendom og en tendens til, at folk bruger af den religiøse værktøjskasse i forbindelse med personlig udvikling, siger hun og bakkes op af Brian Arly Jacobsen.

  – Mange danskeres forhold til kirken har at gøre med en national identitet snarere end en religiøs identitet, slutter han.

 29. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – AF ANNA ERIKSEN – 1. APRIL 2018 19:20 – et glimrende relevant indlæg. Langt de fleste danske “bonderøve” har for længst gennemskuet, at “religioner” er fake news og ikke værd at røre “seriøst” med en ildtang!

 30. Af liz sørensen

  -

  De fleste har gennemskuet at thailaandsjans koonspirationsterier er useriøse.

 31. Af liz sørensen

  -

  Anna. YEP. 90% af ægtedanskere er ateister nu?

  På tide med ny folkeafsemning mht. religiøse adgang til Dansk statsborgerskab?

  Lad os stemme om det?

 32. Af Peter Nørgaard

  -

  Salige er de fattige i ånden ! god påske.

 33. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Tja… så melder hele kommentariet sig med deres kommunistiske propaganda. Det er helt tydeligt skolelærere.

  Den dag jeg blev student, kom min gamle klasselærerinde kom over til mig med sit fjogede Villy Søvndal grin over hele den perverse 5-øre. Det tog mig noget, der minder om 30 sekunder med høflig afvisning – inden det gik op for soen, at jeg afskyede hende og hendes modbydelig person. Nu er hun så formentlig kreperet – jeg har ikke gidet undersøge sagen.

  Sidenhen traf jeg forbigående disse åndelige undermålere på universitetet. Forbigående fordi de jo hurtigt opgav studiet – og formentlig blev skolelærere og fastholdt deres terroristiske nazistiske indstilling.

  Vi ser dem den dag i dag som SF og Enhedsliste propagandister, hvor de larmer op om, at de skal have lov til fortsat at ydmyge, nedgøre og tortere børn. De vil anprises og æres på samme måde som Himler lobhudlede sine vagter i koncentrationslejrene – for de pragteksemplarer, de ville anses for at være.

  Samme Himler begik officielt selvmord. Gu’ gjorde han da ej. Han blev tævet ihjel – officeren forlod lokalet og en veltjent befalingsmand tævede svinet ihjel, da skadedyret ikke ville samarbejde. Det var så uheldigt, fordi Rudolf Höss fra Auschwitz også var ved at kradse af under knippelsuppen – det måtte han så sandelig ikke: Han skulle hænges på en reglementeret måde.

  Hele det kristne pladder om syndernes tilgivelse er komplet ligegyldigt, fordi disse perverse dyr er sgu da ikke kede af det, de havde gjort. Den eneste, der viste beklagelse – af dem jeg har hørt – var Traudel Junge: Hitlers sekretær (kort før hun døde).

  Sådan er de jo – skolelærerne. Bare se det perverse nazisvin til Bondo, der som en anden Himler vil “forhandle” for at fortsætte sine ugerninger.

  Det er såmænd ikke fordi jeg vil hetze mod skolelærernes infame ondskab – det er slet ikke nødvendigt – få kender en skolelærer og undlader at hade dem. Normalt gider man ikke gøre noget ved det; men en gang imellem vil disse skadedyr ynkes og fører sig frem, fordi de tror de kan få revanche.

  Skolelærere er, som vi véd, underbegavede, ondartede og perverse skadedyr, der afstumper og torterer børn. Desværre har vi ikke længere dødstraf i Danmark til at rydde op i dette perverse afskum. Man forsøgte efter krigen at genindføre dødsstraffen; fordi forbryderne blev plaffet ned i lidt rigeligt omfang.

  Hvad skete der med disse nazisvin? Tja, de blev SF’ere – fordi kommunisterne ikke ville vide af dem (konkurrenter var de jo: Som gode kommunister sendte de “kammeraterne” i koncentrationslejr).

 34. Af Niels R. Laugesen

  -

  Det er en fornøjelse at læse mange af Berlingske – og JP’s – kommentatorer.
  Hvorfor holder J. Hansen sig dog ikke til de frelste og “stuerene” i Politiken og Information?

 35. Af Henning Svendsen

  -

  Vi har iblandt os dog nogle som er ufejlbarlige Lykketoft Ellemand ja listen er lang og for disse overmennesker er tiden ingen undskyldning,men hører Sørine med i denne gruppe?
  Vi andre dødelige kikker tilbage over skuldrene og ser at vi har har haft en elendig dømmekraft og fejlet gang på gang men vi kan bruge de forskellige årstal som undskyldning ,vi er jo børn af tiden:og hvidste ikke bedre-en naturlov som Jack London glimrende har beskrevet
  17,47 har vi igen Jan der demonstrerer hvorfor han blev smidt ud af skolen allerede i første klasse og hvorfor skulle tårn 7 fældes 7 timer efter de to andre det har Jan aldrig åbenbaret for den uvidende hob-at tallet 9-11 også er nødopkald 911 det har Jan heller aldrig afsløret og der er flere tal der går op i en højere enhed,det er næsten som at Gud har en finger med i spillet han har jo en plan med os alle og det kan Jan Pedersen da trøste sig med

  Ja Sørine kommer igen som den frelsende Engel !-en tør og støvet Tom med børn og bleer hovedemne -det kan avisen da ikke byde folkpå to højhellige dage -vi er jo en masse som næsten er sneet inde og som er uden fjernsyn.

 36. Af j. haNSen

  -

  Lidt om gammel overtro.

  https://www.weekendavisen.dk/smarticle/view/1

 37. Af Helge Nørager

  -

  “Der er grund til årvågenhed, når et menneske begrunder de mindre heldige handlinger i sit liv med, at ”sådan var tiden”. Udover forsøget på at fralægge sig ansvar tyder udsagnet på en vis spaltning i selvopfattelsen, som var man et væsen, der i visse perioder ikke har en selvstændig dømmekraft. ”

  En anden mere brugbar udlægning af dette kunne være.
  Et mennesker erkender at det er formet af ydre påvirkninger, selv om vi helst vil fornægte dette.
  En erkendelse af at, et menneske er påvirket af andres adfærd som en form for gruppepres, der diktere hvad som er god takt og tone.
  Og her er tidens “strømninger”, af ganske stor indflydelse.

  Det hele bunder måske i gruppepres, og det enkelte menneskes mangel på styrke til at sige fra, for vi vil alle så gerne have anderkendelse og være venner med populære, osv.
  Nogle oplever i en tidlig alder at det var sådan, ofte mobbeofre.

  Andre skal åbenbart i gennem en sikkert sund selvkritik af fortiden, for at tænke over dette.

  Men det giver stor mening at bruge udtrykket sådan var tiden, det har mobbere gjort hele mit liv, og det er som sikkert sandt, at de senere i tilværelsen indser deres fejl.
  Jeg kan håbe på at de indser, at de bør nu være opmærksomme på hvad som er “sådan var tiden”. i dag.

  Hvis nogen er i tvivl, kan jeg nævne en lang hetz mod de syge, arbejdsløse, og flygtninge.
  Gerne skjult som en kritik af religion, eller kultur. Kombineret med budskabet om at topskatten er for høj, ganske som afgifter på biler.
  Og det er ren jantelov og misundelse at anfægte minister pensioner, samt arveafgifter er simpelt hen årtusindets største uretfærdighed.
  Husk det nu det er de fremmedes skyld og ned med topskatten og sådan er tiden………………….

  Og den galaj er der mange som har indløst billet til, og det er nok helt uden påvirkninger fra “nogen”.

  God påske alle.

 38. Af Jan Johansen

  -

  At paven sådan uden videre kan nedlægge helvedet, fortæller blot som så meget andet i disse kredse, at fantasien har haft frit spil i tidernes morgen. Alt blev taget for pålydende, og således blev verdensbilledet bygget op, men i dag har vi trods alt lov til at tænke selv.

 39. Af j. haNSEn

  -

  AF JAN JOHA NSEN – 2. APRIL 2018 06:15

  Enig.
  Det giver ingen fornuftig mening at love vi mennesker, at vi kan komme i paradiset, hvis vi angrer vores synder i tide.
  Hvis der ikke kan trues med den modsatte mulighed.

 40. Af Helge Nørager

  -

  At ændre en beskrivelse er ikke at “nedlægge”.
  Mange ofre for krige og sygdomme har nok oplevet livet som var de i “helvede”.
  Så måske han har ret, men vil overlade det til katolske troende at fundere over hvad paven mente.

 41. Af j. haNSEn

  -

  AF JAN JOHA NSEN – 2. APRIL 2018 06:15

  Enig.
  Det giver ingen fornuftig mening at love vi mennesker, at vi kan komme i paradiset, hvis vi angrer vores synder i tide.
  Hvis der ikke kan trues med den modsatte mulighed.

  Vi skal ihukomme:

  Vores synder er mange og store for gud
  Så ofte har vi brudt hans bud

 42. Af Helge Nørager

  -

  Udtrykket “helvede på jord”, er brugt i mange sammenhænge og tror jeg i årtusinder.
  Måske paven vil forsøge at udtrykke at for nogen er det sådan.
  Og at det måske, er vores pligt at ændre dette, og den tanke behøver man ikke være katolsk for at kunne sympatisere med.
  Ej heller kristen eller troende, for udtrykket giver selv for en ateist tankeassociationer om det værst tænkelige et menneske kan udsættes for, både fysisk og mentalt.

  Så tanken om at vi kan fjerne andres følelse af at leve i helvede på jord, er det en god vision.

  God påske alle

 43. Af Jan Johansen

  -

  J. Hansen, 6:21

  Det giver heller ingen fornuftig mening, at Jesus skulle være opstået fra de døde påskemorgen. Nogen kunne da for pokker ha’ haft en interesse i at fjerne ham fra graven før daggry. Det var vel ikke så ukendt den gang.

 44. Af Helge Nørager

  -

  Meget lang tid efter jeg blev genoplivet efter klinisk død i 1981, opfattede jeg mit liv som værende i “Limbo”.
  Det var en “drøm”, det var ikke virkeligheden.
  Tiden gik, og mit sind fortalte mig at drømme / mareridt varer ikke ved i mdr. årevis.
  Så derfor var “livet” virkeligt, men det føltes ikke som “virkeligheden”.
  Og jeg tror jeg forstår lidt af hvad som paven vil forklare med hans revision af begreber.
  Enkelte dage tror jeg stadig dette er “Limbo”,

 45. Af niels peter Lemche

  -

  ANNA ERIKSEN, mennesker er pragmatiske. De vender sig til det, der er nødvendigt for dem. I gode tider bliver kirken og andre religioner til eb ting, man benytter til særlige lejligheder. Hvis ulykkerne stod for døren, ser det anderledes ud. Lå Danmark i våde med fjenden foran døren, så så det nok lidt anderledes ud.

  Så egentlig er det et sundhedstegn, at folk ikke kærer sig så meget om deres tro eller ikke tro. Gør de det også efter en måske terminal cancerdom?

  Jeg er ked af det; men det er ikke så enkelt så du tror.

 46. Af J Nielsen

  -

  “Klart de fleste tvivlere er hverken troende eller ateister, men simpelthen bare ligeglade.”

  Tæl mig med. Ateist, det er jeg sgudda ikke engang.

 47. Af Jan Johansen

  -

  Gravrøverier kendte man åbenbart ikke til i fordums tid. Ergo må opstandelsen fra de døde være et sandfærdigt faktum.

 48. Af Torsten Schrøder

  -

  Kære alle jer som giver udtryk for, at dialog om gudstro ikke hører til i en seriøs avis anno 2018. Kan I hjælpe mig med at finde et par svar? Hvilke beviser indikerer, at der ikke findes en Gud? Hvilke beviser indikerer, at Jesus er lige så død, som den sten, der for et par tusinde år siden forseglede hans grav? Mvh Torsten

 49. Af j. haNSen

  -

  AF TORSTEN SCHRØDER – 2. APRIL 2018 07:30
  “Hvilke beviser indikerer, at der ikke findes en Gud?”

  Hovhov.
  Glem omvendt bevisførsel.
  Hvis nogen ønsker, at noget skal bevises. Så må I bevise, at der eksisterer en gud i første omgang.

 50. Af Jesper Lund

  -

  J. Nielsen
  Det lyder som om du besluttet dig for at være ligeglad med hensyn til tro/ikke tro, hvilket for mig virker lidt søgt, når du jo tit deltager i debatter med religiøst indhold her på denne avis. Du bruger tid på at skrive kommentarer, hvor du skriver, du er ligeglad. En besynderlig måde at være ligeglad på. Du kunne også bruge tiden på at reflektere over om du tror. Hvorfor skulle det være så skørt?

 51. Af Finn Bjerrehave

  -

  Påsken fejrer vi hvordan Romerne korsfæstede Jesu, og som heldigvis genopstod fra de døde, og i Gaza fejrer de Påsken med vold og had mod Israel, og hele verden accepterer Palæstinænsisk vold, hvor Paven hellere skulle erklære Palæstinænserne i Band indtil de slutter fred med Israel.
  FN skulle vedtage , økonomisk støtte til alle muslimske lande som ikke har sluttet fred, bliver fremtiden uden bistand, nemlig vi bygger kun på fred og samarbejde, og det skal være Påskens budskab.
  Fred og samarbejde. Finn Vig

 52. Af niels peter Lemche

  -

  Det er virkelig en holdeplads for loonies, denne blog.

  OK: Muslimer og demokrati: Indonesien er et muslimsk land med et folkevalgt parlament.

  I Indien er muslimerne et meget stort mindretal: 172 millioner (2011). Landet har en demokratisk forfatning.

  Og så er der Tyrkiet, hvor demokratiet nok er under afvikling, men stadig officielt eksisterer.

  Vi må sige, at tesen, at muslimer ikke kan finde ud af demokrati, er afvist.

 53. Af j. haNSen

  -

  AF NIELS LARS EN – 1. APRIL 2018 18:40

  Niels Lars en.
  Som nævnt så har undertegnede ikke indsat det indlæg, som du hentyder til, på denne blog.
  Så du må henvende dig til den person som af uransagelige årsager med tre tilløb har indsat et indlæg i mit navn.
  Hvis du ønsker en dialog.
  Hvad angår dine racistiske udgydelser.
  Plejer det ikke at blive sat på plads i byretten?

 54. Af j. haNsen

  -

  Men Niels Lars en.
  Jeg er da ikke uenig i det indlæg som du henviser til.
  Som en person af uransagelige årsager har kopieret fra en anden blog.
  Og indsat her på denne blog.
  Og igen.
  USA og bl.a. Danmark har dræbt nogle millioner mennesker i de muslimske lande.
  Og gjort endnu flere til flygtninge.
  Jeg tror ikke på, at man fremmer demokrati ad den vej.

 55. Af Torsten Schrøder

  -

  Kære J.Hansen
  Ved første øjekast virker dit krav om gudsbevis rimeligt nok, men ser man bag problemstillingen, mener jeg at både troende OG ikke-troende bør forsøge at skaffe sig fornuftige begrundelser for deres synspunkter. Begrundelse: Videnskab drejer sig om årsagssammenhæng. De, der bedriver videnskab, har skaffet menneskeheden et fantastik indblik i de årsager og sammenhænge – lovmæssigheder – som universet og naturen fungerer efter. En grundlæggende antagelse indenfor al videnskab er at “Alting har en årsag”. Alting har en årsag – også universet. Ingen naturlove har potentiale til at ophæve dén lov: At alting – også universet – har en årsag. Hvis du er troende, må du komme med indicier på at Gud er denne årsag. Har du et sekulært livssyn, må du komme med indicier på at “alting er blevet til uden nogen årsag”. Derfor omformulerer jeg så mit spørgsmål: Hvis der ikke eksisterer et væsen uden for tid og rum, et væsen der ikke er bundet af de naturlove som vi kender til, hvorfor findes universet så i det hele taget?
  Mvh Torsten

 56. Af Helge Nørager

  -

  Nogle uddrag fra biblen, vdr, hvordan vi bør behandle dem som er så uheldige at flygte pga. sult, fattigdom eller andet.
  Specielt det første er meget tankevækkende pga. udvikling syd for Sahara nu vor klimaet hastigt ændres.
  De kendte åbenbart også dette problem dengang.

  Genesis 12:10 – “Now there was a famine in the land. So Abram went down to Egypt to reside there as an alien, for the famine was severe in the land.”

  Genesis 23 – Abraham is a stranger and an alien in the land of Canaan.

  Genesis 47: 1-6 – Joseph brings his brothers to Pharaoh and they are welcomed and given jobs.

  Exodus 12:49 and Leviticus 24:22 – “There shall be one law for the native and for the alien who resides among you.”

  Exodus 22:21 – Moses gives God’s law: “You shall not wrong or oppress a resident alien; for you were aliens in the land of Egypt.”

  Leviticus 19:33-34 and 24:22 – When the alien resides with you in your land, you shall not oppress the alien. The alien who resides with you shall be to you as the citizen among you; you shall love the alien as yourself, for you were aliens in the land of Egypt: I am the Lord your God.”

  Deuteronomy 24:17-18 – “You shall not deprive a resident alien…of justice.”

  Zechariah 7:8-10 – Do no oppress the alien.

  Matthew 25:31-46 – “…I was a stranger and you welcomed me.”

  Hebrews 13:1-2 – “…show hospitality to strangers, for by doing that some have entertained angels…”

 57. Af Stinna Bendtzen

  -

  Det ser ud til, at ateisterne har mobiliseret et frontalangreb på dem der tillader sig at have en tro på noget større end dem selv.
  Retorikken kendes fra de gode gamle dage, hvor marxister nægtede at gå i dialog med andre – med henvisning til at de befandt sig på et andet (og lavere) bevidsthedsstadie hvorfor dialog ingen mening gav.
  I sin nuværende form er det retoriske greb, at ateister er klogere end andre, og at religion simpelthen kan tilskrives lav intelligens.
  Man kan så spørge sig selv hvad al den missioneren skal gøre godt for? At hæve intelligensen blandt de uintelligente? Ak ja, storhedsvanvid og intolerance trives i bedste velgående blandt de tolerante og ydmyge…

 58. Af N. Jensen

  -

  Ret pudsigt egentlig, at Sørine kan begå et blogindlæg om pædofili uden med et ord at komme ind på, at Katolske præster har begået seksuelle overgreb på børn gennem flere hundrede år, altid beskyttet af kardinaler og Paver.

  Er det ikke det man kalder ‘kollegiale hensyn’ ?

 59. Af j. haNsen

  -

  AF STINNA BENDTZEN – 2. APRIL 2018 08:54

  Enhver forbliver salig i sin tro.
  Det har nok ikke så meget med intelligens at gøre.

 60. Af Jesper Lund

  -

  Stinna Bendtzen
  Kristendommen er en missionerende religion. Så må ateister også være missionerende.

 61. Af Helge Nørager

  -

  Moderne forskning med hjernescanninger har gentagende gange påvist at de samme centre som aktiveres under en samtale med et menneske.
  Lyser op med aktivitet når stærkt religiøse beder, eller fører en samtale med gud.
  Disse scanninger påviser ikke gud eksistens, men beviser at dem som “tror”, faktisk har samme oplevelse af en dialog som hvis de snakkede med et menneske i “virkeligheden”.
  Så var der den lidt morsomme med beviset på gud eksistens som forsikrings branchen gik offentligt med.
  At medlemmer af et registret trossamfund, optrådte som en statistisk anormalitet, de døde sjældent i trafik uheld.
  Grin bare, men tænk over det 🙂
  Nej spørg og statistik til side, den er min mening at en som kaldes ateist, ofte har respekt for andres tro, de forstår godt at den troende opfattede eget livs syn som meget virkeligt og ægte.
  Det er det også for dem.
  At vi på side linje os tvivler eller blot os som afventer at få svar senere, det er egentlig ikke så vigtigt, det er vel mere at have levet et liv hvor Skt., Peter ikke frygtes, om han findes eller ej,

  Jeg tror ikke på at et menneske skal trues med religioners løfte om straf i evighed, hvis regler ikke overholdes, jeg tror på at vi skal opføre os ordenligt fordi det er det bedste for alle.
  Og at mennesket er et socialt væsen, som inderst inde ved at det er sådan, det er fra dengang før vi var mennesker vi var flokdyr, og vi vidste at kun gennem fælles social adfærd kan flokken trives.

  Og folk kan som være så ægte i deres tro som de magter, blot de ikke forsøger at gøre deres egen til andres med vold.
  Og jeg er nået til den anskuelse at selv det ikke at tro er en tro 🙂
  Men at generalisere om andre er aldrig godt og ville ønske at troende ophørte med deres negative generaliseringer af dem som åbent lufter deres mening og påstår at gud i den form som beskrives i mange religioner, kan ikke være sandt alt.

 62. Af Martin Jørgensen

  -

  Nogle tror på julemanden, andre tror på påskeharen, og så er der dem som tror på Jesus og opstandelsen.
  Så fred være med at enhver forbliver salig i sin tro, hvis bare de holde deres tro for dem selv.

 63. Af Stinna Bentzen

  -

  Jesper Lund
  Nu begynder vi at nærme os sagens kerne. Ateisme er missionerende!
  Ateisme har kristendommen som primær modsætning.
  Du skriver selv begge dele.
  Tak for den afklarende kommentar!

 64. Af keld larsen

  -

  adskil kirke/moske/indre mission/scientologi/ alskens skidt overtro, og stat ! Alt andet er udemokratisk svineri. Staten skal ikke støtte nogen form for religiøs udfoldelse.

  Religion er for mindre begavede mennesker. Det er videnskabeligt bevist.

  Se selv dette link:

  https://www.bt.dk/udland/klar-laest-forskere-konkluderer-ateister-har-hoejere-intelligens-end-troende

 65. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen. 05:43..
  God henvisning til den kristnes grundtone “Smil gennem tårer!” Eller ” Bedrøvede dog altid glade!” Aldrig for kåd, aldrig fortvivlet, men den gyldne middelvej og på det jævne. Det er faktisk svært at holde den stoiske linie, når livet mest af alt minder om en mildest talt vekslende rutsje bane.

  På den anden side, alternativet kunne være værre, hvis skinner og hjul pludselig var absolut fraværende!

 66. Af Helge Nørager

  -

  Martin de må som gerne missionere og forklare og tale og skrive alt de lyster om deres tro.
  Grænsen går vel når der bruges trusler, tvang, vold og mere raffinerede metoder.
  Vi lever forhåbentlig i et samfund hvor der er plads til alle der giver plads til andre også ?
  At jeg så personligt ville ønske missionerede knapt så meget er noget andet, i tidligere tider kunne man dårligt gå 200 meter uden at løbe på “Guds børn”, “Scientologer”, “Hare krisna” eller de forsagte stille type med vagttårnet som blev omdelt gratis.
  De var en del af hverdagen, de er væk……..
  Så var der de omvandrende mormoner som altid var høflige unge fra usa og gode for en meningsfuld samtale.
  Husbesøg af jehovas vidner ophørte for år tilbage, de skrev nok i deres bøger at jeg var ikke til at frelse. :), men fred være med deres forsøg.
  Et eller andet sted er noget forandret, og det er ikke ateister der er årsagen.
  De er nok mere rigtigt triste over nogle kræfters forsøg på at skabe en dem og os konflikt, hvilket jeg frygter de vil få held med.
  Fred være med alle.
  Og god påske.

 67. Af Helge Nørager

  -

  Folk som tror på værdien af intelligens test.
  Er ofte meget usikre mennesker som søger bekræftelse på hvor smarte de er.

  Løs en kryds og tværs i stedet og se det magtes, de kan fås i forskellige sværhedsgrader.

 68. Af Jesper Lund

  -

  Stinna Bendtzen
  Ateisme er en livsanskuelser, hvor der ikke er en guddommelig kraft. Ateismen er derfor som modpol til alle religioner.

  Kristendommen er missionerende, som udtrykt i missionsbefalingen: “… Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

  Ateismen har ikke en tilsvarende missionsbefaling, men ateister kan være missionerende. Why not?

 69. Af Helge Nørager

  -

  Indtil flere test som jeg ikke tidligere har stiftet kendskab til, påviser at jeg sikkert er begunstiget fra naturens hånd, på trods min ordblindhed.
  Synes dog at det er falske data, under forudsætning af at tesen er at høj intelligens giver succes socialt.
  Jeg har ikke rigtigt forstået det med andre, opvækst, miljø, begivenheder, men ret intelligent er det nok ikke.
  Min påståede høje intelligens har ikke givet mig andet end problemer, for det er ikke let at kunne regne den ud, og se mulige sammenhænge i mønstre andre ingen gang forstår eksistere.

  Ofte som barn sagde jeg,
  “Gid jeg måtte blive ramt af dumhed og blive religiøs, for så kendte jeg alle svar, og behøvede ikke tvivle”.
  Og de voksne rullede med øjne, men tests sagde jeg var klog, men smart og havde evner, til at omgås andre var de gode, måske de mange skoleskift pga. min faders hurtige forfremmelser og deraf følgende skoleskift.

  Så man kunne måske beskrive det som ret dumt set i bakspejlet, altså at være så smart i score på test.
  For tests beviser ikke andet end abens iver efter at løse opgaven, egentlig ikke om den er særlig smart til at begå sig i en moderne verden,

  Derfor tror jeg ikke på den slags tests.

 70. Af j. haNSen

  -

  AF N. JENS EN – 2. APRIL 2018 08:54

  Et af de lande hvor religiøse begår flest overgreb imod børn er USA.
  USA er det land i verden, hvor flest mindreårige tvinges til at gifte sig med ældre mænd.
  I 2018.

  https://www.independent.co.uk/news/world/americas/200000-children-married-us-15-years-child-marriage-child-brides-new-jersey-chris-christie-a7830266.html

 71. Af niels peter Lemche

  -

  HELGE NØRAGER for år tilbage fik jeg besøg oppe i Nordsjælland af to Jehovas vidner, en gammel hejre og en underskøn ung pige. Jeg har altid holdt af de besøg. Det plerede at ende med at de løb væk, så hurtigt benene kunne bære den. Men da jeg forklarede dem noget om, hvordan Bibelen blev til og de forskellige udgaver, blev den unge meget interesseret. Det blev hejren ikke, hun trak hurtigt af med pigen. Den unge så jeg aldrig mere, men hejren passerede et par gange forbi, men gik aldrig mere ind til mig.

  Men om diskussionen: Lad enhver blive salig i deres tro, eller i deres antitro. Men hvor er der nogle, der bliver agressive, så snart de ser et kors.

 72. Af Stinna Bendtzen

  -

  Næh, man kan da missionere for hvad som helst.
  Sjovt nok fylder religion tilsyneladende ganske meget for den missionerende del af ateisterne. Måske endda meget mere end for den gennemsnitlige kulturkristne dansker.
  Det latterlige og selvmodsigende i at fornægte et fænomen så meget, at fænomenet fylder så meget at man ligefem føler sig kaldet til at udbrede budskabet om at fænomenet ikke eksisterer…… Men god fornøjelse med din missioneren Jesper.
  Må jeg anbefale et besøg ved næste Hizb Ut Tahrir stævne på Nørrebro. Der er virkelig basis for at frelse nogle sjæle fra overtroens snærende lænker.

 73. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  “Det står efterhånden klart, at synet på pædofili, incest og drifternes frie udfoldelse blev betragtet meget anderledes end i dag, og på få årtier har vi bevæget os fra dyrkelsen af det tøjleløst selvrealiserende til stor optagethed af krænkelse og retten til at have sin krop i fred. ”

  Af én-eller-anden grund bliver skytset kun rettet mod venstrefløjen i denne sag, men sagen er for vigtig til, at blive reduceret til partipolitik, for de borgerlige partier har dél i fadæsen.

  Venstrefløjen har bestemt fortjent den kritik, den bliver udsat for, men det var som bekendt en borgerlig justsitsminister, der tillod besiddelse af børneporno, da billedpornogrfien blev tilladt, og som dermed i praksis skabte lovgrundlaget for, at Danmark i halvfjerdserne og starten af firserne blev verdens største eksportør af børneporno.

  Desuden er Venstre, såvidt jeg ved, det eneste parti i Danmark, der har opstillet en politiker, der har misbrugt mindreårige drenge til en borgmesterpost, vel at mærke EFTER, at det var kommet frem, at han havde narret og presset flere trettenårige drenge til sex.

  Drengene trak politikeren i retten, hvor han trods alt blev frikendt for decideret voldtægt, men det blev fastslået, at han havde løjet om sin alder, for at narre drengene til, at mødes med ham, hvorefter han havde presset dem til, at have sex med ham.

  Venstre mente, at han alligevel var valgbar, på trods af, at retten havde fastslået, at han havde misbrugt mindreårige drenge seksuelt, men vælgernes sunde sans lod sig ikke forvirre; de valgte den socialdemokratiske bormesterkandidat.

 74. Af Helge Nørager

  -

  Niels, kan ikke undlade at smile lidt tak, sidder med en vision om at hun nok var blevet lidt stram om munden, da hun opdagede, hvem hun var oppe i mod.

  Og fred være med alle, og korrekt alle er saglige i deres tro.

  Min tro, gud er alt, alle steder, til alle tider, gud er alle, alt levende, alt ikke levende, alt er en del af gud.
  Så det er simplet gud er alle steder til alle tider i alt.
  Men om Jesus Kristus er hans søn osv…………måske hvad ved jeg,
  Men jeg “ved” at alt er forbundet, alt hænger sammen, ikke dermed at tro at alt er bestemt, nej der er lige kaos i matematik, det med fraktaler og den fri vilje,
  Men energi kan ikke forgå, kun søge mod en lavere tilstandsform.
  Og af stjernestøv er vi alle skabt og vil blive til, med tiden.
  Og min tro er så holdbar at selv jordens undergang vil intet ændre, når solen bliver en rød kæmpe.
  For vi er alle en del af universet og alt er gud,
  Så simplet kan det opfattes og så behøves triste tanke ikke,

 75. Af liz sørensen

  -

  så så borgshmidt…Som tilhænger af franco-hitler-Mussoliniisterne, såvel som venstresvinebønderne, plattenslagere med et mærkeligt bankhad, pga. af din falleret, korruptet, tilgang til forretning. Beskyld ikke din skolelærer, men din fede venstrefadbamse af et far, for din forvildede og forbitret tilgang til mennesker, og skyde skylden på alle andre end dine svinebonde af en venstrefamilie, men især dig selv.

 76. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Det er nogle år siden, så måske roder jeg rundt i nogle detaljer, men såvidt jeg husker, så sagde Laue Traberg-Schmidt for nogle år siden, ved en international konfrence i Frankrig, om seksuelt misbrug af børn, at det ikke “kun” var et problem, som eksisterede i den tredje verden, hvilket man skulle tro, når man hørte oplæggene.

  For, som han sagde, så kunne han skaffe en mindreårig prostitueret på under tre timer, i det civiliserede Frankrig.

  Det medførte kun, at nogle forsøgte at hænge ham ud som pædofil, og derefter blev dén sag hurtigt fejet ind under gulvtæppet.

  Men måske er alligevel der noget om sagen.

  Den borgerlige, franske kulturminister, Frederic Mitterand, slap ihvertfald nogenlunde godt fra, at han i sin selvbiografi, La Vie Mauvaise, tilstod, at han nød at rejse til Thailand, for at misbruge drenge, der blev tvunget til sexslaveri, seksuelt.

  Så længe de borgerlige partier lader som om, at problemet angiveligt altid KUN er venstrefløjens skyld, bliver det aldrig løst.

  Den værste, og mest hensysnløse form, for seksuelt misbrug af børn, er det kommercielle misbrug af børn i sexindustrien, og dén er ikke venstrefløjens opfindelse – det er nærmere hyperliberalisme, der er gået amok, og har mistet enhver form for mennerskelighed.

 77. Af liz sørensen

  -

  Lund er så vidt jeg ved en højreradikal netanyahujøde.Som Lemche.n tager ingen deres religionsvåås seriøst.

  Især er deres brug af omvendt bevismateriale useriøst.

  Når man høre højrefløjens religiøsvåås herinde, skal man erindre at kun 10% af danskerne er troende og at de er en lille Bette samfundsgrupper uden åndelig bevidsthed om sandheden. Med andre ord, du kan bilde disse verificerettosser hvad som helst ind. Inklusiv at jøderne ikke nedstammer fra aber, mv..

 78. Af Niels Poulsen

  -

  Helge Nørager

  “Min tro, gud er alt, alle steder, til alle tider, gud er alle …”

  Sådan tænkte de 68-pædofile sikkert også.

  Dit religiøse univers er uden etik, uden rigtig og forkert, uden dom over dem, som gør ondt.

  Det mangler syndefaldsmyten. Den myte, som hver dag bekræftes, om vi skriver 1968 eller 2018: Mennesket er en synder.

 79. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Så længe de borgerlige partier lader som om, at problemet angiveligt altid KUN er venstrefløjens skyld, bliver det aldrig løst.

  Den værste, og mest hensynsløse form, for seksuelt misbrug af børn, er det kommercielle misbrug af børn i sexindustrien, og dén er ikke venstrefløjens opfindelse.

  Sexindustriens kommercielle misbrug af mindreårige er ikke resultatet af afsporet frisind på venstrefløjen – det er nærmere hyperliberalisme, der er gået amok, og har mistet enhver form for menneskelighed.

 80. Af liz sørensen

  -

  Lun..d er så vidt jeg ved en hø..jreradi…kal netanyahujød..e.Som L…emche.n tager ingen deres religionsvåås seriøst.

  Især er deres brug af omvendt bevismateriale useriøst.

  Når man høre højr..eflø.jens reli.giøsvå.ås herinde, skal man erindre at kun 10% af danskerne er troende og at de er en lille Bette samfundsgrupper uden ånde. lig bevid sthed om sandheden. Med andre ord, du kan bilde disse verif.iceretto.sser hvad som helst ind. Inklusiv at jø..derne ikke nedstam.mmmmer fra a..ber, mv..

 81. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  “Sådan tænkte de 68-pædofile sikkert også.”

  Som om det kun var 68’ernes problem…

  Så længe de borgerlige partier lader som om, at problemet angiveligt altid KUN er venstrefløjens skyld, bliver det aldrig løst.

  Den værste, og mest hensynsløse form, for seksuelt misbrug af børn, er det kommercielle misbrug af børn i sexindustrien, og dén er ikke venstrefløjens opfindelse.

  Sexindustriens kommercielle misbrug af mindreårige er ikke resultatet af afsporet frisind på venstrefløjen – det er nærmere hyperliberalisme, der er gået amok, og har mistet enhver form for menneskelighed.

 82. Af liz sørensen

  -

  Lun..d er så vidt jeg ved en hø..jreradi…kal netanyahujød..e.Som L…emche.n tager ingen deres religionsvåås seriøst.

  Især er deres brug af omvendt bevismateriale useriøst.

  Når man høre højr..eflø.jens reli.giøsvå.ås herinde, skal man erindre at kun 10% af danskerne er troende og at de er en lille Bette samfundsgrupper uden ånde. lig bevid sthed om sandheden.

  Med andre ord, alle religiøsenedstammer fra a.ber. Dette kan bevises, og er derfor sandt. Ateisterne nedstammer formentlig fra den mest udviklet abeart.

 83. Af N. Jensen

  -

  Alle religioner er naturligvis noget frygteligt nonsens, men een er dog værre end alle andre: nemlig Jødedommen, hvor racisme og ‘dem og os’ tankegang er en uadskillelig del.

  Den bygger på forestillingen om at Jødernes stammehøvding, Moses, indgik en aftale med en af de daværende guder om at stammen ville følge gudens regler, mod at guden så ville bekæmpe stammens fjender.

  Så denne specielle religion er kun tilgængelig for medlemmer af stammen

  Hvordan denne racistiske forestilling (Gl. testamente) er blevet en del af den Evangeliske bibel er mig en gåde.

  Men det er nok en del af forklaringen på den grusomhed Israelerne udviser i deres endeløse kamp med Araberne i Palestina. Som paradoksalt nok er deres nærmeste beslægtede, iflg. de nyeste genetiske studier.

 84. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos påske faldt jeg over denne lidt alternative forklaring (interessant læsning):

  Hvor stammer påsken fra ?
  http://www.moola.dk/blog/hvor-stammer-paasken-fra/

 85. Af Niels Poulsen

  -

  I alle religioner er der en forestilling om et etisk univers, og om en verdensdom hvor mennesker, som har gjort ondt, bliver straffet.

  Det er den dom, som ateisterne forsøger at undslippe. Jeg er ligeglad, som der er en, der skriver i kommentarsporet. Jeg følger min pik. Og det var det, de 68-pædofile gjorde.

  Så har kristendommen i nyere tid godt nok forsøgt at nedtone dommen og straffen efter livet på jorden. Senest den nuværende pave, som ikke er den skarpeste kniv i skuffen. Helvedet findes ikke, skulle han have sagt til sin ateistiske ven. De dømte forsvinder bare, mens de salige lever evigt i paradiset.

 86. Af Maria Due

  -

  “Det står efterhånden klart, at synet på pædofili, incest og drifternes frie udfoldelse blev betragtet meget anderledes end i dag,”

  Ork nej, de fleste mente det samme som i dag, det er blot dem, der befolker medierne, som skifter mening.

  I det hele taget et underligt indlæg.

 87. Af Niels Poulsen

  -

  Det er også rigtigt, at man ikke kan sige, at kristendommen sprudler i Danmark for tiden. (Det er vist mest islam, som gør det). Kirkene er ofte halvtomme under gudstjenesterne, og selv om over tre fjerdedele af befolkningen er døbt og medlem af folkekirken, så optager sport og rockkoncerter danskerne mere end den tro, som er uadskillelig fra vores kultur.

  Men i populærkulturen … hold da op, hvor den gennemsyres af kristne forestillinger om det gode og det onde …

  Amerikanske film, Tolkien og hele fantasy-genren. Der lever den kristne forestillingsverden i bedste velgående. Det er lidt komisk, at de sekulariserede og religionsforskrækkede danskere labber alle disse farverige og religiøst inspirerede myter i sig.

 88. Af Helge Nørager

  -

  Hr. Niels Poulsen, det var dog en ubehagelig kobling de skriver.
  Og er Paradox ved det onde ikke at det er skabt af gud ?.
  Uden det onde kan det gode ikke findes ?.
  Det er en falsk tese.
  For det onde er som det er, men åbenbart efter de troendes overbevisning skabt af skaberen.
  Jeg er mere jordnær, jeg nøjes med at sanse og vide hvornår noget er ondt.
  Jeg vidste at det var ondt at nedlægge Irak kommission og dem som gjorde det, måtte være inhabile i ordets sande forstand.
  Men forhindre det at ondskaben blomstre, jeg er realist, og har fattet at ondskab er en del af verden, men det er alles ansvar sige fra,
  Og det behøver man ikke tro på gud for at fatte,
  Men hvis gud har skabt alt har, har han også skabt det onde.
  Men det er vist det med den frie vilje som Hr. Niels Poulsen, overser.

 89. Af redigeringen er en fornærmelse.

  -

  De fleste indlæg ovenfor hører hjemme i en skraldespand. Hvis papiravisen blev redigeret lige så skørt, ville 95% af læserne forlængst være flygtet. Det er nok det samme her.

 90. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt meget typisk for en debat omkring religiøs hokuspokus – enten er man troende eller ateist. Jeg er hverken T eller A, men tillader mig at tænke selv og vel derfor realist !

 91. Af Flemming Lau

  -

  Jødedommen, racistisk…?
  Er personer der kun giver arv til familien, nu også racister…?
  Iøvrigt havde jødedommen masser af proselytter.

  Det er egentligt at løjerligt, at det er et problem når religion ikke rækker ordet ud til andre end medlemmernes eget kreds, og dermed ikke vil dele…!
  Samtidig er man kulturimperialist, hvis man deler Ordet med andre, end sin egen kreds…! Forvirrede radikale kan virkeligt lave rav i den!

 92. Af R.H. Kristiansen

  -

  Jesper Lund
  Jeg har ikke noget i mod, at du eller andre som f.eks. Birger Nielsen bekender dig til ateisme. Jan Petersen kan man ikke tage alvorlig, han er konspirationstroede. L i s b e t h er bare en politisk troll. Hen skriver at hen er palestinænser. Så er hen troende. Det er interessant, at ingen er kun noget af egen kraft, men på trods af noget. Birger er bare den grove skolelærer, hvis skole må være glad for at komme af med ham som matematiklærer. Du er lidt mildere i dine udsagn. Det interessante er, at ateister også tror på, ateisme og forsager kristendommen. Hvorfor gør I det så hårdt? Mennesker er kristne på utallige måder. Jeg er sådan set ligeglad med jeres udsagn, men undrer mig over, at frihedssøgende mennesker som jer er så lidt frie. I er lidt som veganere. Alt skal være som jer, andet er forkert. Jeg citerer dine egne ord: “Så må ateister også være missionærende”. Men så er ateisme også en tro eller en overbevising. Når man hører eller ser komikeren Anders Stjernholm, som har gjort sig til talsmand for ateisme i Danmark, så tænker man, er alle ateister akkurat ligeså uintelligente og ureflekterede som han er. Han er ikke engang sjov, det er det mest sørgelige. Da busser i København var overplastrede med reklamer om den ateiske bevægelse for få år siden, så vi et stort billede af komikeren Stjernholm. Jeg tænkte dengang, hvor er han smart. Nu får han en sammenslutning af ateister til at støtte ham og reklamere for ham som stand up. Hans stjerne var nedadgående. Foretningsman er han men samtidigt et åndeligt sort hul.
  Så til det om misbrug af børn, som aldrig kan undskyldes hvor det end og hvornår det end sker. Der er ikke noget så klamt, som gamle mænd, der rejser til Thailand og Asien for at være i stand til at misbruge fattige børn. Den i aviserne nævnte filmmand 67 år, der bor i Thailand og har nu skiftet navn, er en sølle person. Filmmænd som Brad Thomsen mm, der undskylder misbrug af børn i 70erne, med tidsånden, er på gale veje. Foucault og flere franske filosoffer var også fortalere for frihed i sex med børn, indtil sagen om Coralskolen i Frankrig opstod. Når voksne mænd/kvinder overskrider børns grænser, fordi de er voksne/autoriteter, bør de fjernes fra børnene eller børnene fra dem.
  Om Jesu blev fjernet fra graven af romerne, der ikke ønskede modstand eller at han steg til himmels, er sådan set ligegyldigt. Det er fortællingen om Jesu handlinger, der er det stærke og det der giver mange mennesket håb og en ide om medmenneskeliged. Som Lemche skriver, når vi mennesker står og bliver prikket til af en alvorlig sygdom, er det godt at tro på noget godt, ikke nødvendigvis evigt liv, andet en som værende et stjørnestøv på Mælkevejen. God anden påskedag.

 93. Af Niels Poulsen

  -

  Helge Nørager

  ” jeg er realist, og har fattet at ondskab er en del af verden”

  Men det havde du ikke i dit første hippie-indlæg om energier, stjernestøv og at Gud er i alle og alle er Gud.

  Det mest grundlæggende i religionerne er ikke at forklare hvordan verden blev skabt, men afstikke nogle etiske regler, som de troende skal følge.

  Ondskabens problem kan i øvrigt forklares ved at skelne mellem den åbenbarede Gud i evangelierne og den skjulte Gud, som vi erfarer i vores levede liv. Det er to perspektiver på Gud, hvoraf den sidste ikke kan afklares, og på denne måde ophæves teodiceproblemet.

 94. Af Flemmiing Lau

  -

  R.H. Kristiansen.
  Jesu Kristi er opstandelse er “desværre ” altafgørende for den kristne tro…!
  Uden den er Jesus kun Jesus og ikke Kristus.

 95. Af Helge Nørager

  -

  Hr. Niels Poulsen, vi er dybt uenige.

  “Det mest grundlæggende i religionerne er ikke at forklare hvordan verden blev skabt, men afstikke nogle etiske regler, som de troende skal følge.”

  Helt forkert, religioner skal frelse de troendes evige sjæl, der ellers ville være evigt fortabt i helvedes pinsler.

  Men måske du er mere kynisk realist, og erkender at religion er opium for folket. ?
  Og at der er intet og snakken, kun en fremmanet angst for en fiktiv hævn ?,

  For enten har gud skabt alt og dermed det onde, eller også har gud ikke skabt alt, ikke det onde, men dermed er han jo ikke almægtig og har skabt alt.
  Så beslut dig, er det opium for folket eller er det sand tro.

 96. Af red igeringen er en fornærmelse

  -

  Den belgiske avis blokerer for konstruktiv debat, ved at favorisere tos ser og frasortere de seriøse bloggere. Det er anti-demokratiske og perverse holdninger.

 97. Af Jan Petersen

  -

  Hvis man ønsker at vælte sig i pædofile, er det blot at Google lidt om den katolske kirke og high society profiles i den engelske herskende klasse. Der er perversiteter for enhver smag.

 98. Af R.H. Kristiansen

  -

  Rettelse
  imod
  medmenneskelighed

 99. Af regi geringen er gak-gak

  -

  Kritiske analyser af Borgens vanvittige, landsskadelige, folkefjendske og i længden altødelæggende politik tillades ikke.

 100. Af lh S.....

  -

  “jeg er hverken T eller A, men tillader mig at tænke selv og vel derfor realist !”

  Der en anden mulighed. Konspirationist. 🙂 Og i dette grelle tilfælde er dette korrekt.

  Også indlæg til troeende jøødelund i fiifleriet?

  Alle troende kommer aber. Mennesket kom fra flere aber typer. Og mit klogeste bud er at de mest intelligente aber typer som led til mennesker, resulteret i ateisterne. Og de mest primitive troende?

  Dette alene er sådant set beviste på guds ikke eksistens. Såvel som dinasauererne.

  “politisk troll. Hen skriver at hen er palestinænser. Så er hen troende”

  Hvordan kan man tage fru Ha..ralds kommentarer seriøst med sådant noget vrøvl? Gedehyderen og islaandsnass.eren er et dyrt bekendtskab og skal hjem.. Danskere først, tak.

 101. Af ls s.......

  -

  mht. pædofili er det værd at bemærke at denne skik stadig er udbredt og lovlig i jødedommen. Dog kun mellem far og datter. Ikke mor og søn.

  Er tale om at ændre løven i Israel. Men indtil videre lader der til at være flertal for Det, da det står i deres tekster.

  Også udbredt blandt muslimer som fru Harald naturligvis. Der med får tit..Man står vist ikke i koranen Lemche, som det gør i jødernes lovtekster?

 102. Af Niels Poulsen

  -

  Helge Nørager

  Teodiceproblemet er:

  Hvis Gud er algod og almægtig, hvordan kan der så findes ondt?

  Du slutter, at Gud er ond.

  Det gør jeg ikke. Jeg siger, at det handler om to perspektiver på Gud. Den algode Gud er ham som forkyndes af Jesus i evangelierne. Ham tror jeg og alle andre kristne på. Den skjulte Gud møder jeg i mit levede liv. Han er universets øverste magt. Han er almægtig. Ham frygter jeg og vredes af og til imod, for jeg kan ikke udlægge det anderledes end, at han ikke standser den dræbende tsunami og ikke helbreder kræftramte børn.

  Men han skjuler sig. Jeg ved ikke – i modsætning til den åbenbarede algode Gud i evangelierne – hvem han er.

  Det er to perspektiver på Gud, og derfor er det en logisk fejlslutning, at afvise Gud som ond ud fra teodiceproblemet.

  Luther havde denne indsigt.

 103. Af Helge Nørager

  -

  Ok, gud er ikke ond, mennesker er onde fordi de har fri vilje, men er mennesker ikke skabt af gud. ?
  Det kører i ring, men enten er “gud” almægtig og har skabt alt, eller også har han ikke.
  Og som jeg skrev du overser den med den frie vilje.
  Fred være med dig,
  Og god påske,

 104. Af ls s.......

  -

  De religiøse indoktrinatorer 😉 står ude foran enhver begravelse og sorg med kirkebøssen i hånden, for at samle de sørgende op, og lede dem ned i deres tegnebog og magt.. De ved godt at religions overlevelse -og deres penge-kun kan fortsætte via at cashe- in på et menneske i nød.

  I sorg overlever kun stærke mennesker kirkens og religions interesse her. De svage falder.

  Mht. pædofili er det også normalt i DF og LA stemmekredse. Som vores ki.m ols.en og fru Harald her. Sidstnævnes parti formand har åbent bekendt partiets og finansfyrsternes interesse her. Såvel som diverse thailandbeboere her fra debatten.

 105. Af anders christensen

  -

  Læs den korte a vis og snaphanen. Se national geographic og you tube film om kz-lejre , rødsort terror og merkels migrant crisis.

 106. Af Jesper Lund

  -

  R.H. Kristiansen
  Nu er Sørines emne på denne blog ikke de igangværende overenskomstforhandlinger, men et emne med et meget kristent islæt. Hun ender ligefrem med at proklamere at “…for i sidste ende lever vi kun i én tid. Og den er kristen.”
  Hermed provokerer Sørine selvfølgelig ateister til at komme med deres mening om tro.
  Du virker meget sårbar, når du mener, at ateister fremfører deres holdninger hårdt. Hvem skal de vise hensyn til? Er kristne så sårbare, at de ikke tåler at håner deres religion. Tænk på Flemming Roses berømte sætning i ledsageteksten til Jyllands-Postens 12 Muhammed-tegninger om, at man i et verdsligt demokrati med ytringsfrihed ”må være rede til at finde sig i hån, spot og latterliggørelse”.

  Og ateisme er ikke en tro. Det er fravalg af tro. En overbevisning om, at en guddommelig kraft ikke eksisterer, kan ikke være en tro. Er det for eksempel en tro, at være overbevist om, at de nordiske guder ikke eksisterer? Er det en tro at være a-asaist:-)

 107. Af Birger Nielsen

  -

  Af Niels Poulsen – 2. april 2018 13:31

  Hvilken fantasi og hvilken tro. Herre Jemini – hvilken klog mand.
  Fortæl os lige, hvem der har skrevet disse hellige evangelier.
  Hvem er Markus, Lukas etc. ? Er de virkelige personer.
  Hvornår levede denne så kendte Jesus egentlig ?
  Har Niels Poulsen nogle interessante svar ?
  Eller tror du blot på alt, hvad du ser og hører, Poulsen ?
  Hvad med lidt mere nysgerrighed.
  God påske.

 108. Af j. haNsen

  -

  AF TORSTEN SCHRØDER – 2. APRIL 2018 08:53

  Kære Torsten Schrøder.
  Jeg er ikke troende.
  Jeg stammer fra en indremissionsk familie på Vestkysten. På min mors side.
  Men jeg kom i tvivl, vel da jeg var ca. 12 år gammel.
  Da jeg var 16 år gammel kom jeg til søs.
  Og religionen skænkede jeg ikke mange tanker.
  Jeg har dog fortsat en dyb respekt for tolerante og hæderlige religiøse mennesker.
  Uanset deres religion.
  Men religiøse charlataner har jeg ingen respekt for.

 109. Af Flemming Lau

  -

  Kristne tror på noget som ikke kan bevises eller modbevises.
  Ateister tror på noget som ikke kan modbevises eller bevises.

 110. Af niels peter Lemche

  -

  Diskussionen kører som sædvanlig på alle tvangsforestillingerne og meget lidt konkret viden om emnet til debat. Vi har den religiøst kristne, der forsøger at missionere. Vi har panteisten, der tror, at “gud” er i alt, vi har ateisten, der ikke tror på nogetsomhelst. Det går godt i vrøvleklubben,

  Og så er der “hen”, som “Sørensen” rigtig er blevet karakteriseret. Ærgerligt for ham, at han forleden røbede, at han er palæstinenser. Vi var nogle, der vidste det i forvejen; men det forklarer hans antisemitisme. Gad vide om ikke JH, hans kampfælle, stammer samme sted fra? Det ville forklare hans had til alt, hvad der er dansk og vestligt.

  Men “Sørensen” glider hurtigt over i invektiverne. Han kan ikke andet.

  I øvrigt til spørgsmålet, om verden er ond: Verden er det vel ikke; men da mennesket blev skabt i Guds billede (1 Mos), så er mennesket skabt med egen vilje, og al menneskehjertets higen er idel ondt, som der står ved afslutningen af synflodsfortællingen. Det er også i Bibelen, at der findes “belæg” for pavens sondring mellem den gode og den onde: Læs Ps 1.

 111. Af lS..... S....

  -

  “Jesus sejr over døden”

  Godt nok en første april fake news der vil noget?

  Jesus døde som alle andre. Hans krop gik i forrådnelse og blev spist af orme. Charlatanen nået dog at få mad på bordet for sine løgne og bedrag? Som alle de andre charlataner, Muhammad og Fru. Haralds fårenassergud?

 112. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er påsken en ældgammel hedensk fest for at hylde foråret – uden overnaturlige tryllekunstner a la opstandelse fra de døde. Det kom først ind, da kristendommen kopiere festen og gjorde den religiøs.

 113. Af hr.j. hanS en.

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 2. APRIL 2018 14:28
  “Gad vide om ikke JH, hans kampfælle, stammer samme sted fra? Det ville forklare hans had til alt, hvad der er dansk og vestligt.”

  Den gamle fordrukne charlatan og løgnhals Lem che er på banen.
  Gad vide hvor Le mche stammer.
  Produceret af en dansk luder og en nazi soldat kan man formode. Midt i den sidste verdenskrig.
  Lem che fornøjer sig, når hans kampfælle Kim Olse n indsætter indlæg om børnesex.
  Børnebørnene og oldebørnene får næppe lov til at sidde på knæet af Lem cehe her i påsken.

 114. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er personfnidder altid en perfekt måde at afspore enhver debat. Det er vel uvidendes bedste kort på hånden. Ret patetisk!

 115. Af j. haNseN

  -

  AF JAN PETE RSEN – 2. APRIL 2018 15:44
  “I øvrigt er personfnidder altid en perfekt måde at afspore enhver debat. Det er vel uvidendes bedste kort på hånden. Ret patetisk!”

  Blev du ikke selv bedt om at standse den slags for et par dage siden?
  På Støvrings blog.
  Oldingen, løgnhalsen og charlatanen Lemc he med de pædofile tendenser burde nok også have en irettesættelse.

 116. Af Jan Petersen

  -

  Tænker man mon her på øgenavnet “lirekasse Hansen”, der vel ikke var/er helt skævt. 😉

 117. Af Stinna Bendtzen

  -

  AF LS S……. – 2. APRIL 2018 13:48
  AF HR.J. HANS EN. – 2. APRIL 2018 15:35

  Ateister er mere intelligente end gennemsnittet må man forstå.
  De to indlæg er fine udtryk for overlegen intelligens blandt ateisterne.

 118. Af Niels Jeppesen

  -

  “Den gamle fordrukne charlatan og løgnhals Lem che er på banen.
  Gad vide hvor Le mche stammer.
  Produceret af en dansk luder og en nazi soldat kan man formode. Midt i den sidste verdenskrig.”
  Hvad er det dog for et menneske, som kan få sig selv til at skrive den slags?
  Berlingske burde holde sig for god til at give plads til den slags svineri.
  Det er første og sidste gang jeg kigger disse blogge igennem. Niveauet er for rendestensagtigt.

 119. Af Henning Svendsenn

  -

  Loøke og Thor Lever i bedste velgående J.Nielsen har set dem under en valgudsendelse De to havde deres storhedstid for 1000år side hvor sammen med Odin skræmte befolkningen med bulder og brag
  Loøke og Thor i dag er dog mere afdæmpet Thor har fundet sin plads som vandbære Loøke holder sig under Radaren og giver sjældent anledning til opstandelse og den første dag i ugen vil han nok vie til et kirkebesøg og hører lidt om hvad der sker når man opkaster sig til Gud

 120. Af hr..:j h.

  -

  AF NIELS JEPP ESEN – 2. APRIL 2018 16:11

  Enig.
  Lemc he er en uhyggelig person.
  Han morer sig over indlæg om børnesex.
  Og han forsøger sig med racistisk intimidering.
  Ved at kalde andre for palæstinenser og lignende. Åbenbart det værste skældsord zionisten Lem che har i tankerne.

 121. Af niels peter Lemche

  -

  FLEMMING LAU, din argumentation er helt forkert. Du hævder, at der er noget. Det kan faktisk ikke falsificeres. Andre hævder, at der ikke er noget. Det er faktisk det, man ser, når man søger Gud: Der er ikke noget, der kan benyttes til at falsificere postgulatet. Så rent erkendelsesmæssigt har ateisten en fordel. Han skal ikke bevise noget, bare nøjes med at konstatere, hvad han ser.

  Husk altid, at du ikke er et argument. Guds eksistens bliver hverken mere eller mindre sandsynlig, fordi du hævder det.

  Det er egentlig ærgerligt med den form for fundamentalisme, som du repræsenterer. De skræmmer begavede mennesker væk fra religion, og når jeg siger begavet, so husk, at en af de mest begavede n aturforfskere gennem tiden, Newton, i høj grad var religiøs; men hans gudsbillede var nok ikke dit fundamentalistiske kristne.

 122. Af Niels Jeppesen

  -

  AF HR..:J H. – 2. APRIL 2018 16:21
  Det var nu mest dine uartigheder jeg blev forbavset over.

 123. Af j. hanS en

  -

  AF NIELS JEPP ESEN – 2. APRIL 2018 16:24

  Sikkert.
  Lemc he er jo din ligesindede.
  Så hans racistiske svineri har du naturligvis ingen problemer med.

 124. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan en simpel Google søgning ikke finde ordet “postgulatet”.

 125. Af Niels Jeppesen

  -

  AF J. HANS EN – 2. APRIL 2018 16:27

  Hvad kender du til mine ligesindede?
  Er du fuldstændigrablende vanvittig menneske?
  Det her et vist ikke et sted for normale mennesker. Kan I have en god fortsat “debat”.

 126. Af j. haNse n

  -

  AF NIELS JEPPES EN – 2. APRIL 2018 16:33

  Du kom på banen for at bakke op om Lemc hes racistiske indlæg.
  Du må være en syg person.

 127. Af Niels Jeppesen

  -

  AF J. HANSE N – 2. APRIL 2018 16:36
  Jeg har på fornemmelsen, at du er skingrende sindssyg.
  Som tidligere skrevet, kiggede jeg nysgerrigt forbi.
  Jeg har set hvad jeg har lyst til (og lidt til).
  Jeg skal ikke genere dit skrøbelige sind yderligere.
  Fortsat god mandag.

 128. Af j. haNse n

  -

  AF NIELS JEPPES EN – 2. APRIL 2018 16:47
  “Som tidligere skrevet, kiggede jeg nysgerrigt forbi.”

  Ja. Det gjorde Kim Ol sen sikkert. Han kiggede kun forbi.
  Kan den pædofile psykopat ikke skrive nogle fantasier om børnesex, som Lem che kan fornøje sig over.

 129. Af Jan Petersen

  -

  Jeg undrer mig ofte over punktet – læs vilkår for kommentarer og debat på Berlingske Tidendes websites:
  RETNINGSLINJER
  Berlingske ønsker at sikre, at debatten på b.dk føres i en ordentlig tone, som gør det inspirerende og udfordrende for alle at bidrage og deltage. Vi efterlyser gerne klare, skarpe, holdningsmæssige stærke indlæg med stor bredde og mangfoldighed og kritisk blik på sagen. Men vi accepterer ikke indlæg, som er åbenlyst injurierende, racistiske, personligt nedgørende. Sådanne indlæg vil fremover blive slettet. Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.

  Vi opfordrer samtidig alle debattører til at gøre redaktionen opmærksom på indlæg, som ikke overholder disse retningslinjer.

  Redaktionen

  PS: Ikke mange indlæg på denne blog ville overleve de kriterier!

 130. Af j. haNse n

  -

  AF JAN PETERS EN – 2. APRIL 2018 16:51

  Ja.
  Støvring må jo ofte minde J Peters en om avisens retningslinjer.

 131. Af Niels Poulsen

  -

  Birger Nielsen

  Nyfortolkningen af teodice-problemet er ikke min egen, men taget fra Jakob Wolfs bog: “Jobs tårer”. Da jeg læste bogen, forbavsedes jeg over Luthers indsigt i universet: Han er ikke alene en stor fornyer eller genbekræfter af kristendommen: han er også en af alle tiders største filosoffer.

  Jeg er ikke klog. Jeg er en ganske almindelig evangelisk-luthersk kristen. Det er den religion, den danske nation og stat bekender sig til. Jeg er heldigvis ikke faret vild og ladet mig forføre af den esoteriske kristendom, af alkymi og frimurerordenens fejlslagne forsøg på at forene oplysning (humanisme) og kristendom.

  Du derimod er historieløs. Du fornægter, at kristendommen er den surdej, som gennemsyrer al kultur i Danmark. At den er vores inderste livgivne kerne.

  Intet menneske er en ø. Ingen dansker kan undslippe kristendommens etik. Når Helge Nørager skriver: “jeg nøjes med at sanse og vide hvornår noget er ondt” så er det den kristne etik, han uden at vide af det trækker på.

 132. Af Jan Petersen

  -

  “Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.”

 133. Af Stinna Bendtzen

  -

  Vær du glad for, hansen, at du kan sidde trygt bag skærmen og udspy galde. Havde det været face to face, havde du nok fået en ordentlig røvfuld.

 134. Af lS.. s.

  -

  Kære jødelemchen,

  En person som tilkendegiver at være frimurerforræder, tyskersauerkraut af afstamning og juuuden. Som derimod skriver at han-som ikke etnisk dansker-mødes med mossadagenter tit, og spionere for isr.aelfascismen mod os etniske dansker.

  Undertegnet er skam ægtedansker. Modsat dig. Du må relatere til et falskt indlæg skrevet af dig i mit navn eller af islandsnasseren-koen?

 135. Af Jorn D.

  -

  Jan Petersen spørger: “Nogen her der kan hitte rede i det usammenhængende ævl” ?
  ang.
  Påske og “Pesach” på religion.dk udgivet af Kristeligt Dagblad
  jo
  Kristen “flinke” KD fortæller ikke altid sandheden om dette vandrende, asiatiske folks religion.
  for
  Den kristne Jul og Påske fejrer universelle temaer, der tilbyder håb og frelse
  til hele menneskeheden.
  Julen markerer Frelserens fødsel og fejrer vor længsel efter “fred på jorden
  og i mennesker velbehag”.
  Påsken, som er en mere dyster højtid, repræsenterer løftet om universel frelse
  gennem Kristi genopstandelse.
  Medens kristne fejrer universel velvilje på deres helligdage, fejrer jøderne
  historiske, militære sejre over deres afskyede, ikke-jødiske fjender.
  som
  Når kristne går ind i fastetiden og forbereder sig på fejringen af Kristi frelserværk,
  fejrer jøderne deres egen påskehøjtid, en højtid, som atter bygger på en fortidig krig
  mellem jøder og ikke-jøder. “Pesach”, (på engelsk ‘Passover’, den jødiske påske)
  er en utvetydig henvisning til den nat, da dødens engel “passerede over” jødiske hjem,
  men nedsteg i deres forhadte egyptiske fjenders hjem og dræbte hver førstefødte
  af hankøn lige fra nyfødte til oldinge i hele Egypten.

  alt imens man hævder, at det er udfrielsen fra Ægypten, der fejres

  er det påfaldende, at kalde den jødiske påske for ‘Passover’ dvs. “den tiende plage”:
  Til sidst befalede Gud sit folk at stryge blodet af et lam eller en ung ged på deres dørstolper.
  Så gik Guds engel igennem Ægypten. Når engelen så blodet, dræbte den ingen i det hus.
  Men i alle de huse hvor der ikke var blod på dørstolperne, dræbte Guds engel den førstefødte,
  både af mennesker og dyr. Det var den tiende plage.

  Det kan chokere een at indse det
  men
  det er faktisk en glædesfyldt fejring af massemord på børn og på de stærkeste ikke-jøder.

  det er måske derfor, at de ikke har vundet en popularitetskonkurrence i 5000 år

  ironi.mus

 136. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt undrer jeg mig også over, at Sørine Gotfredsen vil lægge navn til det gemene svineri, blog kommentarspor er hærget af!

 137. Af lS.... S...

  -

  “Ateister er mere intelligente end gennemsnittet må man forstå.”

  Korrekt forstået. Selv religiøse kan finde et korn i ny og næ.
  En hurtig googling beviser det også. Desværre tillader B ikke længere links af ikke abonnementet.

 138. Af lS.... S...

  -

  Denne Niels yep.persersen, lyder ikke alt for klog. Er det preb.en eller Jan i et af deres navne fra anst alten? Konspirationsteoretikere pr. excellence Anyway, og trold.

 139. Af lS.... S...

  -

  Kære NB.

  Den kristne kultur har været ødelæggende i verdenshistorien. Præcist som alle andre religioner. Der er ingen forskel, udover at den danske lutherske tro er en udvandet gang folkepis, som ikke har meget med biblen at gøre længere. Og tak for det. Ellers var den også en stor trussel i Danmark.

  Jeronimus. Enig mht juuudens magten. Og dens negativitet som er special stor. Se lemchenriet fx?

 140. Af Jorn D.

  -

  Det er utroligt, at nogen ingen tro har !
  for
  Det er da bedre, at tro på Gud end tro, at man selv er “gud”
  og
  aggressivt forsøge, at gribe bestemmende ind i andre menneskers liv
  ja
  gældende for næsten alle Berlingske debatter

  er det utroligt, at høre på de utroligt aggressive A-teist trolls uden tro
  ligesom
  de aggressive vegetarer, der åbenbart bliver agressive af, at spise gulerødder
  men
  når Jeg hører og ser aggressive vegetarer og A-teister, så tænker Jeg
  er
  det ikke en privatsag hvad man spiser og hvad man tror på
  jo
  men så må disse agressive medborgere jo have en mission

  måske er de, der agiterer for A-teisme og/eller fortæller, at de ikke spiser svinekød
  blot
  “anonyme skabsIsraelere”, der er ude på at “lokke” det kristne Danmark på afveje
  og
  afskaffe kristendommen og bane vejen for islamisering af Danmark og Europa

  de der ikke kan lide, at Danmark er et kristent land
  ja
  de burde enten tage til Israel for, at være iblandt ligesindede
  eller
  blot fremover lade os kristne danskere være i fred

  God Påske

  ironi.mus

 141. Af Jesper Lund

  -

  Flemming Lau
  “Jesu Kristi er opstandelse er “desværre ” altafgørende for den kristne tro…!”

  Det var det samme en præst gav udtryk for i sin prædiken ved en påskegudsstjeneste i Solbjerg Kirke for nogle år siden. Opstandelse er altafgørende for den kristne tro.

  Jeg havde boet tæt på kirken i ca. 28 år uden at besøge den. Så jeg tog mig sammen hin påske og aflagde kirken et besøg.

 142. Af Jan Petersen

  -

  Personlig har jeg ikke noget mod hverken troende eller ateister. Men som realist stiller jeg mig ofte undrende overfor al det åbenlys usammenhængende ævl, man kan prakke folk på!

 143. Af Jorn D.

  -

  Når israelerne i disse dage melder “Pesach” til demonstranterne

  bliver der skudt med skarpt – ”sådan var tiden” i Israel “hele tiden”
  af
  “verdens mest moralske hær” udtalt af “Vi er ikke spejdere men ærlige folk” folket
  men
  som Palæ-stinenserne i Gaza siger: “Hvor blev den Gaz A”
  OK
  en dårlig joke er dårlig en joke
  men
  man tør vist desværre ikke tage til Israel
  for
  man kunne få jo en palæstinensisk småsten i nakken
  eller
  en Israelsk kugle i ryggen
  men
  fred være med det – det er jo “Pesach” “for fanden”
  men
  Glædelig påske til alle

  ironi.mus

 144. Af j. haNsen

  -

  AF LS…. S… – 2. APRIL 2018 17:23

  Niels Jeppes en er naturligvis pædoKim Olse n i endnu et navn.
  På banen for at bakke op om zionisten og racisten Lemc he.
  Disse debatter er godt psykopaternes legeplads.

 145. Af LV... sø......

  -

  Jan at kalde dine konspiiiiiirationsteorier for realisme, er godt nok at malke april fjols day.

  Lige så seriøst som når andre trooooende angriiiiiber andre trooooende. Kun de ikke trooooende er seriøse her.

 146. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.16:21.
  Dit svar minder lidt om “2 mand på en tømmerflåde” med Keld og Dirch. Jeg vil have folk op på flåden og du står og fortæller at flåden er for lille. Intet kan glæde mig mere, hvis min ringe person er i stand til at få begavede folk skræmt væk fra Desismens religiøsitet. Kristus er vejen, sandheden og …. arh! det ved du jo allerede.
  Du har bare besluttet dig for ikke at tage Helligånden fra din Dåbsgave i besiddelse! Og hvorfor…? Du vil i egen kraft nå til det punkt, hvor du kan erkende Kristus og de vise sten.

  Beklager, sådan spiller orglet ikke, for det er kun åndelige børn der kan modtage Guds rige, og med al respekt så skal der vist mere end et mirakel til at dine knæ kan bøje sig ned i den højde. Men heldigvis så er alting muligt for Gud.

 147. Af Jorn D.

  -

  Enhver er saglig i sin tro
  og
  der er ingen tro, der er over andre
  men
  Tro er en mere eller mindre aktiv overbevisning om sandheden af et udsagn
  eller en præmis er korrekt uden at have vished.
  og
  Overtro er overbevisninger om forkerte kausale forhold, oftest er der
  tale om Troen på en overnaturlig årsag til en begivenhed.
  hvor
  Kausalitet er det at angå eller rumme årsagen til noget, eller sagt på en anden måde: forholdet mellem årsag og virkning.
  og
  Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om tro eller overtro, er dermed afhængigt
  af det kulturelle verdenssyn.

  igen ingen tro er over andre; men det er utroligt, at nogen ingen tro har !
  og
  det er ikke hvem Du er eller hvilken tro Du har
  men
  hvad Du gør, kan og vil med din tro i 2018, der betyder noget
  ang.
  ulykke eller lykke og i sidste ende ang. krig eller fred

  ironi.mus

 148. Af LV... sø......

  -

  JH.
  Du har formentlig ret. Men nogen kunne også være skrevet af lemchenriet og andre.

  Har ca 4 indlæg i fiifleriet her siden bloggens start. Alle sendt ca 4 gange hver før jeg opgav. Et om dette? Du burde kunne finde dem søøørine.

  Leemchenriet Er aldrig for sølle til at citere deres falske indlæg i vores navne…

 149. Af LV... sø......

  -

  JH.
  Du har formentlig ret. Men nogen kunne også være skrevet af le…mchenriet og andre.

  Har ca 4 indl…..æg i fii..fle..riet her siden bloggens start. Alle sendt ca 4 gange hver før jeg opgav. Et om dette? Du burde kunne finde dem søøørine.

  Le.emchenriet Er aldrig for sølle til at citere deres fal.ske indlæ..g i vo res na vne…

 150. Af Flemming Lau

  -

  J.L.
  Du har immervæk været heldig, hvis præsten troede at Kristus var opstanden!

 151. Af LV... sø......

  -

  Kun tosserne tror ironimuus.

  Alle saglige og intelligente mennesker har forladt forvrøvleriet.

  Man har immervæk været heldig når man blev opfostret i en ateisk familie uden religiøs indoktrinering?

  Forbyd det før det 18 år. Ligesom alkohol, at køre bil og narko, er stadset farligt for børns udvikling, helbred og generelt sundhed.

 152. Af R.H. Kristiansen

  -

  Jesper Lund
  Jeg er ikke følsom overfor ateister. I min verden kan alle tro på hvad de vil. Jeg finder bare, at mange ateister messer overfor andre, det gør veganere også. Begge udviser manglende tolerence. Uenige kanøffles. Mvh RH
  L i s b e t h
  Hvad med at komme med lidt mere lødige og begavede argumenter, hvis du vil leve op til at ateister er mere begavede end kristne/kulturkrisne. Du har ju været troende muslim. Det mærker man tydeligt. J H også.

 153. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos “Enhver er saglig i sin tro” – så lige den frase udlagt på kristendom.dk:

  Er enhver salig i sin tro?
  “Enhver forkyndelse af en erkendt sandhed må altid være forbundet med stor ydmyghed. Hvis denne ydmyghed mangler, kan nogen blive bekræftet i troen på, at det er bedre at være på stadig jagt efter sandheden end at hævde, at man har fundet den, mener biskop Czeslaw Kozon ”

  Den der med “forkyndelse af en anerkendt sandhed” – løber mig koldt ned ad ryggen. Af forskellige perverterede fundne “sandheder” kan i flæng nævnes – nazisme, facisme og kommunisme. Velbekomme!

 154. Af j. haNse n

  -

  AF R.H. KRIS TIANS EN – 2. APRIL 2018 18:13
  “Du har ju været troende muslim. Det mærker man tydeligt. J H også.”

  Harald.
  Du er en gennemført løgnhals.
  Du aner intet om andre debattører.
  Din perverse interesse for andre er ikke gengældt.
  Søg dog hjælp.
  Du er jo mentalt syg.
  I navnet Lem che åbenbarer du også din racisme.

 155. Af LV... sø......

  -

  mht. pædofili er det værd at bemærke at denne skik stadig er udbredt og lovlig i jødedommen. Dog kun mellem far og datter. Ikke mor og søn.

  Er tale om at ændre løven i Israel. Men indtil videre lader der til at være flertal for Det, da det står i deres tekster.”

  De fleste ved hvis allerede at lemchenriet ingen interesse har i at kritisere jødommen, men kun islam og kristendommen? Ellers ved i det nu. . Som viser hans manglende svar her. En trold.

 156. Af LV... sø......

  -

  ” Du er en gennemført løgnhals.
  Du aner intet om andre debattører.
  Din perverse interesse for andre er ikke gengældt.
  Søg dog hjælp.
  Du er jo mentalt syg.
  I navnet Lem che åbenbarer du også din racisme.”

  Korrekt.
  Har selv tilkendegivet at skrive i falsk navn også her i B?

  Uden tvivl en højreradikal kristenfundamentalist. Sover med får skriver og viser islandsnasseren også i sin islandske film “mænd og får”?

  Hen er naturligvis en nassendetrold, kristenfundamentalist

  . Send Fru. Harald hjem.

  Danskere først. Islandske ud af det danske uddannelsessystem-arbejdsmarked.Danskere først altid. Ryd op her.

 157. Af Jorn D.

  -

  Fortidens løse sæder høster ingen hæder
  og
  heksejakten på Trump giver nu bagslag spørg bare “påskeharen” Harvey
  og
  meetoo’erne i Weinstein’s kredses erhverv indenfor bl.a. kunst, medier og film
  ja
  derved har Trump jo tydeligvis også her gjort verden en tjeneste
  ja
  Trump var jo den første, der taler den mægtige synagogale “Lügen Presse” midt imod
  for
  med den foreliggende handelsaftale ville USA firmaer kunne sagsøge et helt land
  for et enkelt firmas eller et lands ændrede reglers indflydelse på fortjenesten !
  og
  ved at stille spørgsmål til klimaaftalen stepper alle andre lande nu op
  og
  ved at stille spørgsmål til Nato alliancepartnerne, stepper de nu også op
  og
  ved tilfældigvis, at bruge Buster larsen’s gamle udtryk “lorte land”
  fra
  satire program, der påpegede problemer og uretfærdigheder.
  ja
  så får Trump måske folkene i de lande til at vågne op og indse
  at
  deres land kun er et “lorte land” fordi deres uduelige ledere har gjort det et

  Trump har gjort verden en tjeneste og USA en “America First” tjeneste

  Trump har vist, at han har og udøver en overrumplende strategi og taktik

  hvem er nu de klogeste
  og
  hvis alle kritikerne er klogere end Trump, hvorfor er de så ikke rigere end Trump ?
  og
  det er godt gjort når man tænker på, at Vestens medier er styret af anti-kristne kræfter
  og
  det understøttet af synagogale radikale debat trolles trolleri debatslør

  ironi.mus

 158. Af Gert Hansen

  -

  ‘Enhver er salig i sin tro’, skriver flere.

  Er ’sin’ tryk-stærkt eller tryk-svagt?

 159. Af Maria Due

  -

  Ikke alene undrer jeg mig over oplægget, det er også besynderligt, hvor meget energi der lægges i at ødelægge den efterfølgende diskussion.

  Det kunne tyde på, at man tillægger religion og her især kristendommen mere indflydelse, end man vil være ved.

  Egentlig synes jeg, at bloggeren har pligt til at slette og gøre noget, når det løber helt grassat som her. Nogle bloggere magter det, men hos Sørine Gotfredsen løber det løbsk hver eneste gang.

 160. Af J Nielsen

  -

  “Ateismen har ikke en tilsvarende missionsbefaling, men ateister kan være missionerende. Why not?”

  Fordi man er ligeglad? Hvorfor komme med svar nær spørgsmålet er forkert.

 161. Af Jan Petersen

  -

  Jeg har egentlig stærkt på fornemmelsen, at Sørine er hamrende ligeglad med blog kommentarspor, og det er Berlingske tilsyneladende også. En højst besynderlig måde at drive medie virksomhed. Vel ikke så mystisk endda at mainstream medier i dag kæmper en hård kamp mod alternative sociale medier. Hvem vinder versus taber bliver, er ret nemt at forudse.

 162. Af LS... S...

  -

  Vi er faktisk enig for engangsskyld Frk. Due.

  Bloggerne burde så afgjort fjerne dine indlæg der end ej relatere til emnet. Men blot voicer interesse for mindre religionskritik, såvel som general fratagelse af anti-borgerlige fra debatten.

  Såvel som andre trolde, såsom Jan og lemchenriet..

 163. Af Jesper Lund

  -

  J Nielsen
  Det, jeg mener, er, at hvorfor skulle ateister ikke tillade sig at forsøge at formidle deres livsanskuelse ud til andre?

  Noget andet er, om der er nogen, der gider lytte til dem. Det har du åbenbart ikke lyst til.

 164. Af j. haNsen

  -

  Enhver som gider gennemlæse kommentator sporet kan jo se, hvor problemerne starter.
  Og hvem som er provakatørerne.
  Og ødelægger debatterne med personfnidder og personhad.
  Det er de samme på alle blogs.
  harald, Kim Olse n, Lemche i diverse navne som de værste.

 165. Af LS... S...

  -

  Ingen saglige gider lytte til formidlende omstændigheder mht religiøse. Selve tanken er til grin, LundFordi man er ligeglad?

  “Hvorfor komme med svar nær spørgsmålet er forkert.”

  Vil altid være et ledende spørgsmål da, Som her i bloggen. . Men religionskritik er vigtigt. Derfor.

 166. Af LS... S...

  -

  hør. D

  Trump var ateist indtil han bestemte sig for at være præsident. Er altså ikke troende. Men giver os ateister et dårligt navn. Intet så hyklerisk som da han sværget på biblen ved hans inauguration.

  Man skal være kristen for at kunne blive Amerikansk præsident. Et sygt system. Og TrumpRussia trolden forstod dette.

 167. Af Jan Petersen

  -

  Min respekt for Sørine som blogger er uendelig lille. Formentlig IT “kundskaber” på niveau med nulte klasse – eller ringere. Brug dog blot en anelse energi på at finde ud af, hvordan man styrer en WordPress blog – fri for diverse fakes. 😉

 168. Af niels peter Lemche

  -

  FLEMMING LAU, ja, desværre er du direkte ødelæggende for forståelsen af det kristne evangelium. Der er ikke langt mellem din form for religion og den, som den lille mand havde, der i mere end en generation stod inde ved Nørreport station med et Vagttårn i hånden. Lige så fordømmende som andre på din fløj, lige så fordømmende som de selverklærerede ateister, der himler op her på bloggene, lige så fordømmende som de muslimer, der her spyer deres edder ud under dække af gode danske navne.

  Og lige så forvirret som hele banden. Men først og fremmest fordømmende, fordi du jo besidder sandheden! Gør du ikke?

  R.H. KRISTIANSEN: Det er faktisk den samme islamisme, som man finder hos IS og lignende bevægelser, båret af et infernalsk had til den vestlige civilisation. Men jeg vil ikke gære hen til et talsmand for Islam i almindelighed. Men det var godt, at han røbede sig forleden. Så ved vi, hvem vi har at gøre med, og da hans kumpaner (hvis det ikke er den samme person under en hel serie af aliaser) ekkoer ham, så er vi da ved at få kontrol med dem.

  Men hvor er had dog selvdestruktivt.

 169. Af Jesper Lund

  -

  R.H. Kristiansen
  På hvilken måde mener du at ateister burde vise religiøse tolerance? Ved at undlade at starte en diskussion om tro?

  Hvis jeg er sammen med en person, som er troende og hvor tro betyder meget, så holder jeg min kæft. Det er min måde at vise tolerance.

  Jeg har vist iøvrigt aldrig på denne avis udtalt mig negativt om f.eks. Flemming Laus religiøsitet. Jeg undlader i det hele taget at diskutere med en religiøs person medmindre han/hun bevæger sig ind i min sfære, f.eks. ved at komme med negative bemærkninger om ateister.

 170. Af Jan Petersen

  -

  “forkyndelse af en erkendt sandhed” – løber stadig mig koldt ned ad ryggen – uanset om “sandheden” er religiøs, politisk eller begge dele forenet – hånd i hånd. 🙁

 171. Af ls.. S...

  -

  Det interessante her er faktisk at hverken israellemchen eller islandsnasseren er etnisk danskere, Men fremmede der deltager i diskussionen om Danmark.

  Men deres kritikere er mestendels. Muligvis ikke Jan. ihvertfald bor manden i Thailand, og derfra kan i jo alle tænke facit videre.

  Trolde fra udlandet. bots der forsøger at lede de Danske tænker for udenlandske efteretningstjenester. Begge har skrevet at de er udlændinge. Så tag det fra dem selv.

 172. Af J Nielsen

  -

  “Vi må sige, at tesen, at muslimer ikke kan finde ud af demokrati, er afvist.”

  Når man tænker på at Iran i 1951-53 havde en demokratisk valgt præsident, der blev sparket af pinden af amerikanerne til fordel for et seksogtyve år langt diktatur – så er problemet snarere at vestmagterne har foretrukket diktaturstater for demokratier.

  Vælger de nogen vi ikke bryder os om, og det sker jo en gang imellem, så bliver vedkommende verfet ud og “our son of a bitch” sat ind.

  Det er det der ligger bag “muslimer kan ikke finde ud af demokrati”.

 173. Af ls.. S...

  -

  YEP. Den systematiske ødelæggelse af spirrende muslimske demokratier bliver straks ødelagt af trump-bush-lemmchenriet..

  Der er flere penge for dem i military-industrial complex, totalt ødelæggelse som følges af vestlige økonomiske interesser i genopbygning. For derefter ødelæggelse igen. Tyrkiet er næste..Når et land bliver for stærkt og konkurrerende…Ofrene søger til EU. Ikke usa. Umuligt. Hvornår stopper vi med at støtte usa’s krige?

  Derudover er de mestendels jødiske inspireret i USA? Som leder der?

 174. Af oRla GuuEde

  -

  Det er godt at den balstyriske fundamentaliske og forstyrrede præst Lem che er under opsyn.
  I USA render forstyrrede præster og religiøse fantaster rundt og skyder skolebørn.
  Lem che må holdes i kort snor.
  Hjemmeværnsstikkeren har vel skjulte våben liggende.
  En dårlig kombination i betragtning af at manden er alkoholiker.
  Hold øje med ham PET.

 175. Af J Nielsen

  -

  Der er ingen tro der er over andre??
  Jo naturligvis er der det og den kaldes overtroen.

 176. Af niels peter Lemche

  -

  ORLA GUUEDE/JH/”!hen” og mange andre aliaser. Kald endelig på PET; men så bliver SÄPO nok sur. Jeg er i øvrigt stillet op til regionsvalget herovre til september, for KD, men heldigvis på en plads, der med garanti ikke bliver “trukket ud.”.

  J NIELSEN: Man må sige, at amerikanerne på grundlag af Dullos-doktrinen kom til at støtte jeg ved ikke hvor mange slyngler. Det kunne godt trænge til en gevaldig gennemforskning. Men amerikansk udenrigspolitik var i hvert fald dengang fuldstændig skizofren.

 177. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Det skal nok passe alt sammen, og istemningen af Trosbekendelsen hver Søndag er også særdeles ødelæggende og fordømmende overfor alle dem der ikke kan bekende troen. Det er sådan en rigtig “dem og os” bekendelse, ikke? Men sådan er fundamentalistiske kristne, der har en levende personlig tro, jo.. Må gud forbyde dem!

 178. Af LB.... S...

  -

  nyt i fiiiifleriet?

 179. Af LB.... S...

  -

  En jøde det stillet op for KD? Ja de 6000 i landet forsøger altid at få Max indflydelse..

 180. Af Jan Petersen

  -

  AF J NIELSEN – 2. APRIL 2018 20:12, i øvrigt et OK indlæg. Tilsvarende effekt af iscenesat terror stunt 9/11 var ødelæggelse af syv lande i Mellemøsten i løbet af fem år – Iraq, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan & Iran. OK skrivebord planer holder aldrig helt vand. Men indrømmet, en del af planen er da lykkedes!

 181. Af j. haNsen

  -

  Lemche bedes igen om at holde undertegnede udenfor hans syge racistiske nonsens.
  Undertegnede gider ikke at forsvare og forklare sig overfor køtere.
  Hvor undertegnede er født, Vestjylland, skal heller ikke forsvares og forklares overfor køtere.

 182. Af LB.... S...

  -

  Tyskerkrauten stiller op til valg i DK, da jobbet indebære 5 betalte møder om året. Resten af tiden vil nasserlemchen bruge vores penge hertil givet i Sverige. Vi er til grin af de fremmedenassere som hen. Vågn op Danmark. Stop det.

 183. Af LB.... S...

  -

  JH,

  Ja den gamle amerikanske-vestlige historie. Ødelæg konkurrenterne. Flere penge i genopbyggende for os, end omkostningen ved Kri. Vi så det ved sidste Gazaaaa krig af lemchenriet især? Tyrkiet er næste?

 184. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt blev Ægypten også koblet på ødelæggelses toget, da CIA og andre efterretningstjenester iscenesatte det såkaldte “arabiske forår”. Landet slap for ødelæggelse, men blev overdraget til Det Muslimske Broderskab. Hvilken herlig “befrielse” . . . . !

 185. Af I. Hansen

  -

  Da jeg blev konfirmeret i tidernes morgen, startede vi forberedelsestimerne, med forskellige – nærmest indremissionske præster. …….ja der blev ret meget ballade og uro i klassen……det var simpelthen for højtragende.
  Så fik vi byens nye præst……og pludselig var vi nysgerrige og lyttende.

  Mest af alt husker jeg at han sagde:

  Man kan tænke på gud som er det, det gode inde i en, og djævlen som ens sorte sider……og så kan man tænke over hvilken del man helst vi dyrke/fokusere på.
  Enkelt og forståeligt 🙂

  Jeg tror på at der er noget der er større end os…………..men undres til stadighed over at verden i den grad er af lave. Måske er “han” ultra liberal…..ja ja så må “de” lære det den hårde vej !!!…..klar dig selv….survivel af the fittest?……men hvorfor lader han så de grådigest og mest magthaveriske vinde?…..har “han” misforstået noget?……..eller er det et los r… på medløberne og de tavse flertal om at vågne op og tage ansvar?

  Mennesker er flokdyr. Er der mere end 1 i lokalet, Kræves der spilleregler……og jeg tror at det er sådan div bibler er blevet opfundet og nedfældet.
  Jo mere sort (inden i hovedet) og magthaverisk forfatteren har været, jo mere død, trusler, vold osv i biblen.
  – og visa versa kærlig fra den mere kærlige forfatter.

  Men biblen(erne) – tror jeg – er startet som et styringsredskab for magthaverne…………og i mine øjne skal redskabet følge med tiden………ellers mistes værdien og bliver grotesk.
  Selv for ikke-troende, er der næppe noget sært ved de 10 bud……det er nok de mange eksempel-historier i biblerne der deler.
  Alt dette til trods, tror jeg på at der er noget der er større end os selv.

 186. Af lh... S...

  -

  “påskens sejr over tiden”

  Har nu altid været tidernes skifte der sejret her.. Mørket forsvinder fra naturen. Dog interessant hvorledes religionen skete i solbeskinnet lande? De lider naturligvis fra en dovenhed og manglende fantasi , via aldrig at måtte tænke på forråd til vinteren. Derfor at de blev dummere end os over tid.

  Men var alligevel klogere i tidernes morgen? Jeg siger de narrer os via at have mere d vitamin i mørket de religiøse?

 187. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt blev den moderne udgave af kristendom orkestreret af romerske kejser og diktator Konstantin den Store omkring år 325 som led i en simpel sammenlægning af diverse religioner, overtro og andet hokuspokus, der var ved at ødelægge det romerske imperium. Det var “brød og cirkus” for folket og et simpelt ret effektivt politisk magt redskab til at holde almuen i ave. Mere og andet er der egentlig ikke i det “eventyr” – der var engang . . . . 😉

 188. Af lh... S...

  -

  “påskens sejr over

  “Hvis jeg er sammen med en person, som er troende og hvor tro betyder meget, så holder jeg min kæft. Det er min måde at vise tolerance. ”

  En falsk form for tolerance. Under sådanne forhold er et vidende ikke troende menneske bundet via guddommelige og tidsløse regler om at udvide horisonten på det troende “menneske”.., og dermed skabe en bedre Verden. Hvis ikke, er han ikke bedre end det uvidende menneske.

 189. Af Per Torbensen

  -

  Påskens sejr over tiden har tabt Sørine, desværre og det er tidens tand åbenbart,ikke et Tv studie med gule lys og påskens blomster og æg i syne og film og underholdningen på diverse kanaler aldeles fraværende for denne ellers smukke højtid,som burde æres og forsvares.
  Vi lever i en fattig tid,hvor kun mammon tæller.

 190. Af Maria Due

  -

  Vi forsøger jo hver især at skabe i det mindste lidt orden og mening i kaos, men de papirer, der fra de norske myndigheder dumpede ned i min postkasse til påske er ikke egnede til at understøtte nogen tro på en god og retfærdig guddom uafhængig af tid og sted.

  Der er gået 100 år, siden en ung bondepige i vort nordlige broderland besluttede at tage hyre på en fragtbåd, der skulle til London.. 1½ år tidligere havde hun født en lille pige udenfor ægteskab, og barnets far var over alle bjerge, han tilhørte et andet sociallag, var veluddannet, og måske vidste han heller ikke, at han var blevet far. Nogen hjælp havde hun i hvert fald ikke fået.

  Pigen havde sat barnet i pleje hos et velhavende barnløst ægtepar, og da manden, der var indenfor shipping, erfarede, at hun var taget af sted, lykkedes det ham at indhente hende i Bergen, hvor skibet lagde til. På et almindeligt stykke papir nedfældede han en erklæring, og hun underskrev, at hun dermed gav tilladelse til, at han og hans kone kunne adoptere hendes datter. Han vidste alt om, hvad der kunne ske.

  Få dage senere blev D/S Luna torpederet af en tysk ubåd, og de sårede og resten af mandskabet gik i bådene. På nær en, som døde ved eksplosionen. Så lå hun der alene på det brændende skib ude i Nordsøen men i det mindste under en høj himmel. Forladt af Gud og hvermand. Måske med et bristet håb om at komme til det forjættede land, der var USA,.

  Jeg begriber ikke, at vi aldrig har måttet få den historie at vide af hendes datter, som også svigtede hende ved at foregøgle noget helt andet. Men nu er hun på sin vis her hos mig, som har fundet frem til, at præsten ved hendes konfirmation mente, at hun var både dygtig og velopdragen. Heldigvis, for som barn af en enlig mor var også hun blevet sat i pleje og understøttet med fattighjælp.

  Jeg har siddet med fotokopien af adoptionserklæringen og læst og genlæst hendes sidste ord: pt. Bergen 5. august 1917.efterfulgt af det smukke fornavn og svenske efternavn. Hun må have vidst, at hun sejlede med kontrabande til en krigsførende nation, så hvor stor var ikke hendes trang til at komme væk! Erklæringen blev sammen med et brev om hendes død på havet sendt til kongen, den tidligere danske prins, som ikke nænnede at gå mod en mors sidste ønske, selv om formalia ikke var helt efter bogen. På den måde fik barnet et liv på solsiden, men hun ville aldrig vedkende sig sin mor.

  Hvis man googler norske forlis 1917, er det som om listen aldrig holder op. Skib på skib blev sænket af ubåde, død på død på havet. For Luna skete der et mirakel godt hjulpet af naturlovene, da kontrabanden, der var tømmer, bar skibet, som siden kunne slæbes til en engelsk havn, blev repareret og i 1939 på ny sænket af en anden ubåd.. Om Jenny blev derude, ved jeg endnu ikke, men derimod meddeler sjømannsmissionen i New York, at hendes barns far døde nitten dage senere af lungebetændelse.

  Jeg prøver at bringe orden i den historie, så at den kan komme til en om ikke lykkelig og meningsfuld slutning så dog til at blive en ærlig og fair beretning om hårde livsbetingelser. Jeg er jo mor til hendes oldebarn, og hvor træt er jeg ikke af at læse moderne kvinders skvalder om, hvor stressende det er at være perfekte etc.

 191. Af Niels Poulsen

  -

  Jan Petersen (21.48)

  Ved du ikke, at den konspirationsteori om Konstantin den Store, som du refererer, stammer fra Dan Browns “Da Vinci mysteriet”?

 192. Af Maria Due

  -

  Mit indlæg om en ubåds torpedering i 1917 ligger i filteret.

 193. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hvis Jesu blev 33 år , har vi fejret Romernes korsfæstelse af Jesu i ca 1980 år, uden at forlange Jøderne fri for Muslimsk vold, og spørgsmålet skal lyde: Hvad fejrer vi egentlig, nemlig ikke Jødernes ret og frihed, men en undren over dette Jødiske folk har overlevet i alle disse år, og nu har sin egen stat , hvor alle naboer i 70 år har prøvet at slå dem ihjel,endda med støtte af hele verden, og beviset hedder hovedstad Jerusalem, og kun USA samt få lande accepterer Jødernes 5000 år gamle Hovedstad, og ingen i EU accepterer denne Jødiske hovedstad.
  Hvornår stiller vi krav til Jødernes fjender, enten fred med Israel, eller ingen støtte samt samarbejde., og jeg beder om Månen.
  Påskeønske. Finn Vig

 194. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos “konspirationsteorier” – hvor stammer øvrige fabler om f.eks “opstandelse fra de døde” fra?

 195. Af Jorn D.

  -

  Levi’s grundlægger udtalte engang:
  “der er intet som krig og uroligheder der fremmer forretningen”
  men
  Trump’s toldtanker får nu EU til at true med told på de åbenbart 4 vigtigste ting (?)
  nemlig
  Harley Davidson-motorcykler, peanutbutter, Bourbon-whisky og Levi cowboy bukser

  EU må da være styret af ukristne kræfter, der som sædvanligt hader Republikanere
  og
  ateister føler sig altid klogere end alle andre fordi de TROR på
  at
  alting er skabt af ingenting
  og
  muslimer tror på, at de får 72 jomfruer i Himlen hvis de slår Vantro ihjel

  mon ikke viagra salget også bliver himmelsk
  men
  her kan de vist alle lære af Huguenots efterkommere
  der
  som arbejdsomme og pålidelige folk
  er
  assimileret til almindelige fredelige danske “Hygge-Nuts”, der “ikke kan få Hygge nok”
  f.eks
  Sydafrika’s vin skyldes ene og alene Huguenots
  og
  mange af USA’s præsidenter var Huguenots efterkommere
  og
  USA’s religionsfrihed og retten til, at bære våben ( forsvare sig )
  er
  initieret af tidligere i fortiden forfulgte Huguenots
  ja
  Gid de i alle religioner, alle efterhånden blev klogere, venligere og bedre mennesker !
  men
  i mellemtiden, husk: “De forfulgte er og bliver altid foran”
  og
  modsat de 2 andre store religioner er Kristendommen selv i Påsken positiv
  og
  desuden inspireret af Huguenots og Herrnhut’er, så kristne især Protestanter nu tror på
  at
  hvis man opfører sig ordentligt på jorden

  “kan/må man allerede starte Paradis på jorden”

  God Påske til alle uanset hvem I er og hvor langt I er kommet i Jeres “venliggørelse”!

  ironi.mus

 196. Af Niels Poulsen

  -

  Dan Browns konspirationsteori om Nikæa-koncilet er blevet tilbagevist talrige gange. Et eksempel er en kronik i Kristeligt Dagblad, “Filmen knækker for Dan Brown”:

  Citat begyndt:

  Løgn nr. 2: Jesu var blot et menneske med stor magt og indflydelse.

  “Under fusionen af religionerne var det nødvendigt for Konstantin at forstærke den nye kristne tradition, og derfor holdt han et berømt fælleskirkeligt stormøde, kendt som Nikæa-koncilet … indtil dette øjeblik betragtede Jesu tilhængere ham som en dødelig profet – en stor og mægtig mand, men ikke desto mindre en mand – et jordisk menneske … Etableringen af Jesus som “Guds Søn” blev officielt fremlagt og vedtaget ved afstemning under Nikæa-koncilet” (“Da Vinci Mysteriet” side 240).

  Det er en grundlæggende præmis for bogen, at den katolske kirke og Vatikanet søger at skjule Jesu sande identitet, men den præmis holder ikke, ifølge Oskar Skarsaune. At Konstantin som påstået skulle have brændt de skrifter, som ikke kom med i Det Nye Testamente, fordi de indeholdt Jesu menneskelige træk, og indkaldt til Nikæa-koncilet for at guddommeliggøre Jesus, er rent nonsens.

  Virkeligheden er lige modsat. De fire “udvalgte” evangelier i Det Nye Testamente bærer stærkt præg af Jesu menneskelige natur. Ikke blot kaldes han “Menneskesønnen”, men beskrives med menneskelige træk, glæder sig, bliver vred, er træt, ynkes over folkeskarerne og så videre. Samtidig indeholder de tidligste nytestamentlige skrifter – Paulus’ breve er fra ca. 50 e.Kr., og Johannes-evangeliet fra cirka 90 år e.Kr. – tydelige udsagn om, at Jesus er Guds Søn. Dan Browns konspirationsteori gør, at han er nødt til at vende det hele på hovedet.

  Har man umiddelbart haft svært ved at godtage Bibelens egne udsagn, kan citater fra tidlige kirkefædre måske klare begreberne. Her citerer Nicky Gumbel for eksempel kirkefaderen Ignatius (ca. år 50-117): “Vor Gud, Jesus Kristus” og Tertullian (cirka år 160-225): “… for Kristus er også Gud”.

  Hvad var så formålet med Nikæa-koncilet? Gumbel forklarer, at det var for at afslutte en strid, hvor en vis munk Arius påstod, at selvom Jesus var Guds Søn, var han dog af lavere rang end Faderen – en lære, som minder om Jehovas Vidners lære i dag. Mødet endte med en erklæring, at Jesus var Guds Søn “født – ikke skabt – af samme væsen som Faderen”.

  Citat slut.

 197. Af l..... s...

  -

  “Mit indlæg om en ubåds torpedering i 1917 ligger i filteret.”

  Lad det blot blive der. irrelevant til en diskussion om religion.

  Mht. tidsalderen så husk at se Fritz langs metropoliz om virkningen af det borgerlige-religiøse plutokrati? Læs også socialisten George Orwells om samme i 1984.

 198. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt indgår det at knalde 72 muslimske jomfruer i “himlen” vel lidt på linje med at “opstår fra de døde” – hvor meget fake junk kan man bilde folk ind? 🙁

 199. Af Jorn D.

  -

  ”sådan var tiden” med dens syn på pædofili, incest og drifternes frie udfoldelse
  men
  løgnen slutter ved Luther
  der
  gjorde op med Katolikker og “Vi er ikke spejdere men ærlige folk” folket
  for
  de ny kristne, men stadig gammel testamentelig inspirerede drog op fra mellemøsten
  og
  de voldelige økonomisk kriminelle stoppede på Sicilien
  og
  de mere “flinke” og fredelige, men økonomisk kriminelle stoppede i Rom
  også
  de “flinke”, der var pædofili inspireret af gamle Jødiske skrifter
  imens
  de, der kunne holde hovedet koldt fortsatte nordpå
  og
  med Luther er det her løgnen slutter – troede Vi
  ved
  at jage katolicismen på porten – “nailed it” og gav den katolske aflad en flad
  et
  troede Vi endeligt opgør med “Vi er ikke spejdere, men ærlige folk” folket
  men
  de synagogale radikale venstre har siden taget hævn
  og
  med antikristne metoder sørget for fortsat, at ødelægge det kristne Danmark
  ved
  at indføre “multi kulti koster kassen kaos” i Danmark
  ja
  det er noget af en historie

  ironi.mus

 200. Af LS SL

  -

  indlæg om jøøøøødernes magt i fiifllleriet?

 201. Af LS SL

  -

  indlææææg om jøøøøødernes maaaagt i fiifllleeeeeriet?

 202. Af Jorn D.

  -

  ”sådan var tiden” desværre også
  med
  dens syn på pædofili, incest og drifternes frie udfoldelse
  men
  som Vi så i serien om et “Børnemishandlings hjem” nemlig ’Der kommer en dag’
  om
  Godhavnsdrengene, der skandaløst ikke har fået både undskyldning og erstatning
  hvor
  en leder efter 40 år automatisk og ukritisk fik Ridderkorset
  ja
  det er en skandaløst, at det kun er misbrug af unge piger, der bekymrer politikerene
  samt
  at det kun er piger, der får erstatning
  men
  det er da godt, at der nu er mindst 2 mandfolk i Verden
  nemlig
  Trump, der garenteret kan lide meget skønne kvinder

  uforståelig, at de 99,9 %, som Trump ikke ville røre, med en “ildtang” er bekymrede
  men
  selvfølgelig er der nogle, der altid gerne hjælper med at lægge sag an
  ja
  “Jew me, sue me, everybody do me . .” sang MJ i “They Don’t Care About Us”
  der
  antyder lidt om “Har vi noget på dem” majoriteten iblandt mediefolket og advokater
  men
  så har vi heldigvis Putin, der har forbudt “homo promo” overfor mindreårrige
  til
  stor “EU forargelse”
  og
  russerne kan jo vælge deres Præsident direkte, modsat EU’s vælgere
  men
  “homo promo” er vel egentlig den rene ulækre homo rekruttering
  men
  i Danmark taler man kun om pædofilli, men der er tilsyneladende “radio tavshed”
  om
  “homo promo” overfor mindreårrige og selv “homo voldtægt”, som antydet i serien
  ja
  hvad er der galt i Danmark, er der for mange “homo promo omvendte” kostskole drenge
  men
  er det kun katolikker, der har misforstået Jesus “Lad de små børn komme til mig” !
  eller
  er det fordi, der er 2 religioner, der stædigt holder fast på de gamle skrifters sandhed
  der
  indeholder tekster med “overgreb på under 4 årlige er ikke værre end en finger i øjet”
  og
  selvom der forlanges ændring af frække fuglenavne og Pippi’s fars benævnelse osv.

  bliver de nærmest pædofilli opfordrerne gamle tekster ikke rettet eller “irettesat”
  men
  som historiske religiøse tekster er det vel også OK
  hvis
  ikke de selv samme stadig påstår, at teksterne skal følges til punkt og prikke

  ironi.mus

 203. Af J Nielsen

  -

  “Tilsvarende effekt af iscenesat terror stunt 9/11 …”

  Måske er tiden inde til i det mindste at få styr på datoen.

  “Remember, remember, the ninth of November
  Gunpowder, treason, and plot …”

 204. Af J Nielsen

  -

  “Man skal være kristen for at kunne blive Amerikansk præsident”

  Man skal osse være stinkende rig.

  Landet, hvor man kan arbejde sig op fra avisbud til præsident, hedder ikke U.S.A. Det hedder Danmark.

  Bortset fra at vi kalder det statsminister.

 205. Af J Nielsen

  -

  “Det, jeg mener, er, at hvorfor skulle ateister ikke tillade sig at forsøge at formidle deres livsanskuelse ud til andre?”

  Fordi man let falder i samme grøft som vegetaren, der i selvtilfreds selvophøjethed vil have at alle andre osse skal være vegetarer?

  Fordi tro – ligesom race – langt hen ad vejen ikke er et valg, men et vilkår?

  Fordi enhver er salig i sin.

 206. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, Du fortæller ikke andre mennesker om evangeliet; du skræmmer dem væk fra det. Derfor i al din hykleriske fromhed: Du er ham, der stiller sig forest i templet, så alle kan se ham.

  Så fortæller du også alt om dit syn på andre mennesker, når du får forsagelsen (som kun bruges i den danske folkekirke) til at handle om alle, der ikke har den rette tro, din tro. Vi forsager djævelen og alt hans væsen, så Lund og Co. er altså djævelens børn.

  I virkeligheden er din måde at se på det nærmest den samme som de muslimslke salafisters.

 207. Af Torsten Schrøder

  -

  Kære J.Hansen
  Hvis du med Charletan hentyder til personer, der ikke afholder sig fra at braldre op om emner, de dybest set ikke ved så meget om; overfladiske men rige på ord; ja så er vi helt enige. Der findes vel ikke den religion eller politiske isme, der ikke har et kor af braldrene charletanner. Udfordringen for os er at forsøge at foretage en sober vurdering af de forskellige livssyn, uden at lade os forstyrre af charletannerne.
  Og så er vi tilbage ved det, der var mit udgangspunkt 🙂 Hvad taler for, at den kristne Gud, som Sørine skriver om, ikke findes? Hvilke “beviser” peger i retning af, at vi ikke har en gudgiven etik som fundament for vores skelnen mellem godt og ondt, rigtigt og forkert?
  Mvh Torsten

 208. Af Niels Lemche

  -

  FINN BJERREHAVE, en af de første ting på vejen erf, at du holder op med at stole på den historie, som er kanonisk i det moderne Israel.

  Der var intet Jerusalem for 5000 år siden, og heller ingen jøder til at bo i den. De forsøger at holde opfattelsen i hævd, at David blev konge år 1000 f.Kr., og at han erobrede Jerusalem. Derfor skulle byen have været jødernes hovedstad i 3000 år, men der var nok intet Jerusalem på Davids tid, og hans historicitet er mere end tvivlsom.

  Og de behøver ikke at være antizionist for at sige så. Det er der faktisk mange ledende israelske arkæologer, der gør.

  Men kulturel erindring er noget vanskeligt at have at gøre med.

 209. Af niels peter Lemche

  -

  TORSTEN SCHRØDER, du skulle tage et grundkursus i klassisk logik.

  “Bevis”, hvad er det? Gud er et postulat, fordi du hverken modbevise det eller bevise det. Kristendommen og ateismen og alle de andre ismer er ikke postulater. De eksisterer, men det er deres interne postulater, der forbliver postulater.

  Så der er ingen gud, siger ateisten, og han kan ikke bevise det, men kan hævde, at det er en unødvendig antagelse, at der er en Gud. Og deri har vedkommende ret.

 210. Af R.H. Kristiansen

  -

  Jesper Lund
  Selvfølgelig har du lov til at holde på hvad du mener er rigtigt. Jeg siger blot, der er ikke en væsentlig forskel på din argumentation og Flemming Laus. Vi læser nok også alle indeholdet i Sørines blogindlæg forskelligt.
  I mener begge, at I har ret i jeres drøftelser om tro ikke tro, derfor mener jeg, at I missionerer I begge to. Det kan ikke være anderledes i en diskussion. Jeg ville ligfrem kunne sige, at Flemming Laus kommentarer er yderst “fromme”, nogle gange ligefrem med farisæerens tone. Flemming Lau og du har mange gode sider alligevel. Det er nærmere personer som L i s b e t h og J H, der virker som de har en alvorlig personlighedsbrist. De to har ingen grænser og ingen empati, derfor mener jeg, at de enten er trolls og bots, især fordi der er så mange gentagelser fra tidligere kommentarer. De genbruger skyts. Hvis de er mennesker står det skidt til med sindet. De skriver voldsomt grimme ting. Jeg er faktisk blevet ligeglad. Det burde jeg ikke være. De er helt udenfor pædagogisk rækkevidde. De gentager andres udsagn i en pløre, og deres udsagn og kommentarer er altid de samme. De forekommer uoplyste, samtidigt er de splidmagere og derfor afsporer de debatten. Begge udøver de splitting. Begger er muslimer, ingen tvivl. Det afslører de hver dag, bots eller ej. Hvilke mennesker har tid til at kommentere hele dagen? Mennesker, der er pensionerede, ledige, kontanthjælpsmodtagere, indsatte, ansatte i påvirkningsindustrien, bandemedlemmer (sjældent i arbejde) og imamer.
  Jeg havde en kritisk kommentar med om Birger Nielsen, den burde nok have været lidt mildere vedrørende hans indsats i folkeskolen. Den kender jeg ikke, men man fornemmet en vis bittered fra hans side. Og er han skolelærer? Min svigermor var lærer. Pensionerede folkeskolelærere virker ofte som de kommer til at udvikle et had til børn og støj. Du nedgør ikke i væsentlig grad troende, men det gør Birger. Jeg har min barnetro, den er på ingen måde teologisk funderet. Jeg tror på det gode i mennesket til en vis grad, selv om det kan være svært en hel del gange, især her på Berlingske blogs.

 211. Af Helge Nørager

  -

  Min teori om at “gud” er i alt til alle steder.
  Er en teori som gør at begrebet vantro, ikke giver mening.
  Og at vi derfor godt kan stoppe med rakke ned på andres tro. Eller mangel på samme.
  Ak ja, sikken megen ufred for noget ingen ved noget om, når alt kommer til alt. 🙂

 212. Af Jesper Lund

  -

  J Nielsen
  Hvad med politiske partier, filosoffer, økonomier osv? Skal de også holde kæften? Brænd Søren Kierkegaards og Sokrates’s værker?

 213. Af Jesper Lund

  -

  J. Nielsen
  Et vilkår? Jeg er døbt og konfirmeret. Jeg har modtaget forkyndende kristendomsundervisning i skolen. I dag er jeg ateist.

 214. Af Finn Bjerrehave

  -

  Niels Peter Lemche, tak for input, men pointen er desværre udeladt, nemlig hvornår får Jøderne fred, og hvad fejrer vi egentlig i Påsken.
  Romernes Pontius Pilatus stod som Jesu,s bøddel, og Gud tog Jesu hjem, og Jøderne har været næsten fredsløse siden år ca 33.
  I nyere tid efter Balfour erklæringen ang Jødernes ret til eget land, valgte Tyskland efter Kejseren Hitler, og i tiden 1931-45 startede det største udryddelsesprogram mod Jøderne, og Humlen i dette program var at Jøderne i Tyskland blev fredsløse og ingen lande i hele verden ønskede at modtage disse forfulgte Jøder, og efter krigen måtte FN råde bod på skaden og FN uden England vedtog Palæstina som Jødernes nye hjem og statrn Israel blev proklameret nu for 70 år siden.
  Denne spændende handling at oprette Israel til Jøderne med fjender på alle sider, hvor Jøderne mirakuløst overlevede først befrielseskrigen og senere samtlige krige , endda kun ved egen hjælp fordi støtten altid blev forsinket, fortæller et uhyggeligt scenarie, nemlig Hvis Hitler havde undladt Jødeforfølgelserne havde vi ikke et EU i dag, men et stortyskland og Naziflag, samt Atombomben blev ikke USA,s afslutning på krigen mod Japan.
  Israel må optræde stærk, nemlig de kan kun tabe en gang, og historien ender, og hvor er vores støtte til fred og samarbejde , hvor Påsken hvirvler alt støvet op?
  IPåskegriller ? Finn Vig

 215. Af j. haNSen

  -

  AF FINN BJERREHAVE – 3. APRIL 2018 07:59

  Isael er en slyngelstat.
  Ledet af krigsforbrydere.
  israel opfører sig i dag værre end nazityskland gjorde.
  Tankevækkende.

 216. Af Niels Lemche

  -

  FINN BJERREHAVE, jo, vi betalte vores gæld til jøderne ved at give dem nogle andres land.

  Når vores fucked-up palæstinenser her opfører sig, som han gør, er der en grund dertil.

  I øvrigt er Det Nye Testamente i grunden antisemitisk, for hvem er det, der får Jesus korsfæstet: Ikke rom erne. De er blot bødlerne, men jøderne, da de forlanger Barabbas frigivet i stedxet for Jesus, som Pilatujs gerne ville af med på en pæn måde. Jeg siger intet om, at det skete således; Men meningen er klar nok: De skyldige er jøderne. Nu er evangelierne ikke skrevet før længe efter Jesu død, yngst er Markus, men det er helt tydeligt, at de kraftigt forsøger at frikende romerne for skylden.

  Det er jo endnu en grund til, at en fundamentalistisk tro på, at alt i Bibelen — især Det Nye Testamente — er 100% korrekt, ikke fører til andet end religiøs had mellem grupperne.

 217. Af Jesper Lund

  -

  J. Nielsen
  Skal politiske partier også holde mund, da de i selvtilfreds selvophøjethed vil have os til at stemme på dem?

 218. Af ld... S....

  -

  “I øvrigt er Det Nye Testamente i grunden antisemitisk, for hvem er det, der får Jesus korsfæstet: Ikke rom erne. ”

  Så har den fordrukne charlatan drukket rom fra morgenstunden, og påstår at dette korsfæstet Jesus. Samme lære han har givet i 30 år på kbh Uni.

  frimurerisrealitten Er fuld fra morgen til aften. og er ikke dansker.

 219. Af Jesper Lund

  -

  J. Nielsen
  Var Søren Kierkegaard en selvtilfreds selvophøjet nar, hvis filosofi ingen burde interesserer sig for?

 220. Af Torsten Schrøder

  -

  Kære NIELS PETER LEMCHE
  Ja, man skal aldrig være bange for at blive klogere, så tak for opfordringen til at opsøge et logik-kursus 😉
  BEVIS er et argument, hvis sandhedsværdi er uigendriveligt. Indenfor moderne videnskab opererer kun logikken og dele af matematikken med denne klassiske bevisdefinition. Andre videnskabelige områder opererer med andre former for bevisbegreber. Fx er Abduktion en udbredt videnskabelig metode. Abduktion handler om at finde et mønster og herudfra foreslå en hypotese. Abduktion handler om at finde den bedst mulige forklaring, typisk på fænomener som ikke kan bekræftes via traditionelle deduktive laboratorieforsøg.
  I en “Guds-eksistens-sammenhæng” består beviset altså ikke i et klassisk logisk bevis, men i at finde et mønster og ud fra mønsteret konkludere om antagelsen om Guds eksistens er rimelig. Med andre ord: Beviset har form af en samling INDICIER. Som i en retssag, hvor advokaterne kappes om at finde flest mulige indicier, der leder til en konklusion: Skyldig eller ikke skyldig.
  Jeg skal derfor omformulere mit spørgsmål. Hvilke INDICIER mener mine ateistiske med-debattører peger i retning af Guds ikke-eksistens? Hvilke indicier peger fx i retning af, at universet er opstået af sig selv, når al erkendelse i øvrigt siger os, at alting har en årsag?
  Mvh
  Torsten

 221. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Hvem er from…? Jeg er ikke, du er slet ikke! Men til forskel fra dig har jeg dog et minimum af Gudsfrygt.

  Når Jesus klart siger at “den som ikke modtager Guds rige som et lille barn, kommer slet ikke ind i det” så ligger der i dette statement, at vi godt kan lade alle vores fortræffeligheder blive udenfor porten.. Det ønsker du ikke, for den dag det bliver din tur til at træde ind i Guds rige, så skal det være en entré i fuld ornat, under engles basunsang. Og alle dine tidligere akademiske fæller, skal stå og danne espalie, mens de klapper i deres små fede poter.

  Et liv med Jesus er ikke en akademisk disciplin. Jesus vil have alle med, høj og lav med IQ fra 0-300. Men hvis man ikke vil på Jesu præmisser, så kan han intet gøre, da der ikke er tvang i Guds rige…!

 222. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, du er ikke from, men bare en fundamentalist

 223. Af Niels Larsen

  -

  NIELS LEMCHE – 3. APRIL 2018 08:20

  Jeg køber ikke den med, at “vi forærede jøderne nogle andres land”.

  Jeg var knap nok født på det tidspunkt og jeg var ikke en del af den beslutning. Derfor ser jeg heller ingen grund til at tage ansvar for den.

  Palarabermne kan gå ad Helvede til med deres ævl om, at andre end dem selv er skyld i deres skæbne. De kunne spytte i næverne og bestille noget fremfor at opføre sig som uciviliserede bøller.

 224. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Go’ da, mand økseskaft, det er jo det jeg skriver…!

 225. Af Glenn Madsen

  -

  Apropos Jehovas Vidner, så havde de engang på forsiden af netop Vagttårnet et billede af et ægte multiracialt paradis. Så vidt jeg husker ordnede en hvid huset, en asiat slog græs, en araber plukkede frugter og så fremdeles. Det var et paradis under Jehovas tag. På samme måde som det multikulturelle paradis under menneskerettighedernes tag. Fordømmelse af anderledes tænkende er stort set den samme.

  Angående jøderne er det ikke blevet nævnt, at nazisterne først ledte efter et sted at deportere jøderne, det var der desværre ikke, som bekendt!

 226. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, ja, konkret viden har jo aldrig været din og dines stærke side. Man kunne jo lige så godt have foræret dem Jylland: Jyde og jøde, fremmede kan dårligt høre forskel. Og hvad med Dans stamme, danitterne og danerne?

  Historien er den fortælling, man bærfer med sig. For almindelige mennesker er den deres kultgurelle erindring, for historikerne er det den fortælling, de har konstrueret ud fra de data, de er i besiddelse af. Den historie skifter, hverg gang man er kommet i besiddelse af nye data. Det er lidt værre for de stakkels palæstinensere, hvis historie man har gjort tavs, bl.a. ved at ødelægge deres arkiver (hvilket skete for ikke så mange år siden). De skal ikke have en historie at fortælle videre. Det er ikke mærkeligt, at de farer forvildede rundt som “Sørensen” her på bloggen.

  Lau, godt, men så har jeg jo ret! Tak for at gøre det klart.

 227. Af Helge Nørager

  -

  Nu bliver jeg sikkert upopulær.
  SS havde et program til indsmugling af aktivister i Palæstina, som var uønsket i Tyskland.
  Dette program, mener jeg ophørte omkring 1938.
  Formålet var udover at slippe af med uønskede, også at skabe problemer for UK i deres administration af Palæstina.
  Så var der deres planer om Madagaskar, lidt ala vores planer om lejre i nærområdet.
  De takkede dog nej på Madagaskar.

 228. Af Jorn D.

  -

  Ja FL: “Jesus vil have alle med, høj og lav med IQ fra 0-300”
  men
  For nogle er livet en afladsbod
  og
  For nogle er livet en gavebod
  som
  Prometheus’ lidet begavede, begærlige broder Epimetheus
  der
  tog imod gaver, trods Prometheus’ advarsel mod at modtage nogen gave fra Zeus.
  ja
  Før den tid havde menneskene levet uden sorg eller besvær;
  men
  nu åbnede Pandora sin æske, og alle slags ulykker steg op af den og bredte sig

  det er ikke nemt for “den genopståede” Jesus
  når
  mange “i ved hvem” den dag idag hver dag stadig forsøger, at “slå ham ihjel”

  ironi.mus

 229. Af Niels Lemche

  -

  OK, blogghen ved at blive træt: Svar til Lau og Larsen i filtret.

 230. Af Maria Due

  -

  Når der gøres forsøg på gensidige karaktermord i Jesus’ navn, gavner det ikke kristendommen.

 231. Af Niels Lemche

  -

  MARIA DUE, husk, at da Melanchton lå på dødslejet, udtrykte han sin glæde over at omsider at slippe for rabies tehologorum!

  Her er det kun på papiret: Engang var det på bålet. Det er et problem ved monoteismen: Alle der har en anden tro end min, er kættere.

 232. Af J Nielsen

  -

  “Et vilkår? Jeg er døbt og konfirmeret. Jeg har modtaget forkyndende kristendomsundervisning i skolen. I dag er jeg ateist.”

  Og det er et valg? Kunne du beslutte dig til at tro i stedet? Prøv engang, og se om det går. Du må selv vælge hvilken gud eller hvilke guder.

  Sådan tror jeg ikke det fungerer. Troende kan ikke beslutte sig til at holde op med at tro. Det er ikke en viljesakt. Tænkende kan ikke beslutte sig til at begynde at tro. Det er heller ikke en viljesakt.

  “Skal politiske partier også holde mund, da de i selvtilfreds selvophøjethed vil have os til at stemme på dem?”

  Jeg mener ikke sammenblandingen af politik og religion (eller for den sags skyld race, som ofte kobles til religion) er på sin plads.

  Politik er et spørgsmål om anskuelser. Religion er et spørgsmål om tilhørsforhold.

  Visse religioner undtaget. Der findes i hvert fald én religion uden guder.

  Politik er til forhandling. Man kan være socialist, konservativ og liberal på samme tid, bare indenfor forskellige politiske områder. Religion er sort/hvidt, enten-eller. Det er yderst sjældent at folk er halvt katolik og halvt hindu. Går man folk på klingen, som fx i de her shariaundersøgelser, så bliver der strammet til. Så puster man sig op, og så er det hele dynen, bizar tungetale indbefattet, som visse indlæg ovenfor demonstrerer.

  Til spørgsmålet, hvorfor overhodet interessere sig for det her? vil jeg uden at gå i detaljer svare: personlige relationer. Det bliver diskuteret, og det skal helst ske respektfuldt. Så må man øve sig. Vi skal jo allesammen være her.

 233. Af Maria Due

  -

  “Nogle anfører, at de muslimske lande ikke er interesseret i demokrati.
  Svært at sige.
  De har jo ligesom aldrig rigtigt fået muligheden.”

  Den slags muligheder er ikke noget man får forærende men noget, man ta’r.

 234. Af Niels Lemche

  -

  MARIA DUE, problemet er ikke demokratiet, som indonesere og andre muslimer kan finde ud af. Det er araberne, som ikke forstår, hvad det indebærer, bl.a. at man må give plads for andre, sågar samarbejde med andre. I øvrigt er de nok ved at forstå det i Tunesien, og måske også i Marokko.

 235. Af Flemming Lau

  -

  Glenn Madsen.
  Adolf ville i starten have jøderne til Palæstina. Så kom Muftien Hussein og protesterede i ’41. I samarbejde Himmeler, forsøgte man sig så med Operation Atlas som sigtede på at etablere KZ udryddelse lejre omkring Nablus. Planen gik i vasken da britterne trevlede organisationen op inden den kom op at stå.

 236. Af Finn Bjerrehave

  -

  Vi fejrer altså Påsken i Jødernes favør og Israels eksistens, efter Romerne dræbte Jesu, og eftertiden efterstræbte Jøderne, men Gud hjalp Jøderne, altså er denne symbiose Gud Israel det vi fejrer i Påsken.
  Mod alle ods. Finn Vig

 237. Af Jan Johansen

  -

  Hvis nogen overhovedet har sejret, så er det helt af helvede til, og da helvedet er sløjfet, er det så som så med sejren.

 238. Af Jesper Lund

  -

  I den nuværende regerings regeringsgrundlag står der:
  “Danmark er et kristent land, og den evangelisk-lutherske kirke indtager en særstatus som folkekirke. Denne særstatus vil regeringen bevare.”

  Den nuværende regering ønsker således at Danmark skal forblive et kristent land. Der er så nogle, som ønsker at Danmark skal blive en mere og mere sekulær stat blandt andet ved at adskille kirke og stat, så tro udelukkende bliver et privat anliggende. Det er vel et legitimt ønske. I en undersøgelse foretaget af Epinion i februar 2016 for DR blandt 1.095 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år, svarer 55 procent, at de er helt enige eller enige i, at stat og kirke skal adskilles.

 239. Af GlenN Madsen

  -

  Dvs. at der i paradis må være en overordnet magt. Den gammeltestamentlige gud Jehova, eller Jahve eller menneskerettighederne, for ellers hvad? næppe paradis.
  Man siger så, at menneskerettighederne er universelle og evige, da kærligheden er det.
  Nu skriver Sørine Gotfredsen, at påsken er ‘den endegyldige kærlighedsdemonstration, der pålægger enhver at forsøge at løfte ansvaret for den anden.
  Kort sagt paradis er skam en alvorlig ting. Man er i hinandens vold. Man undlader at udføre krænkende handlinger, handlinger der er udtryk for disrespekt etc. Altså må der være en fællesnævner, en etisk fællesnævner som også vil være give sig udtryk i den måde verden kommer til se ud på.
  Tak for ordet!

 240. Af Maria Due

  -

  Niels Peter Lemche

  Søren Krarup mener, at menneskerettighederne er en ulykke for os, og at de skyldes Franklin D. Roosevelts forhold til en retsbevidsthed præget af Calvin. Jeg mener ,at det er det argeste vrøvl men kan godt give Krarup ret i, at menneskerettighederne bør indskrænkes, da de jo i praksis kan ruinere europæisk kultur og i er i færd med at gøre det. Dette faktum ligger i baggrunden af alle diskussioner på Blogs. Når godheden falder os i ryggen, går der rav i den .

  På den anden side er jeg alvorligt træt af denne kristne konservatisme, der udspringer fra Krarups miljø og i endnu værre form fra “the selsings”, som David Trads kalder dem. Den verden ægteparret Selsing drømmer om og hager sig fast i, har jo aldrig eksisteret.

  Tidligere var konservatismen ikke lukket om sig selv, den stod ikke stille men fandtes da i høj grad som en udfarende kraft, der satte nyt i gang. Man behøver jo blot at tænke på fx Mærsk McKinney Møller, der ganske vist havde de gamle dyder med sig men også var nytænkende og kreativ. Per Stig Møllers far husker jeg næsten udelukkende for et dynamisk temperament på Folketingets talerstol. Den nye lummerkonservatisme er underligt død i sværen, og jo mere Selsings udvikler den, jo mere forstår jeg deres venskab med stakkels Mads Holger, hvis verden heller ikke eksisterede. Staklen var jo snobbet som få.

 241. Af Maria Due

  -

  indlæg i filteret.

 242. Af Glenn Madsen

  -

  Tak for oplysningen.

 243. Af Glenn Madsen

  -

  FLEMMING LAU – 3. APRIL 2018 11:20
  Tak for oplysningen.

 244. Af Jorn D.

  -

  Benjamin Netanyahu, der vist ikke er en benjamin
  men
  mere en “Satans nathue” ifølge Palæ-stinenserne
  men
  Israel har vist altid haft brug for en “stærk mand”
  og
  Europa og Verden vil efter røgen har lagt sig
  efter
  det nuværende “multi multi koster kassen kaos”
  jo
  helt sikkert også have brug for en stærk mand
  eller
  nærmere en stærk magt ifølge Illuminati
  men
  Benjamin Netanyahu nærmede sig vist sandheden
  da
  han sagde, at det var de afrikanske ledere, der sagde til Hitler
  at
  de “ikke ville have de tyske jøder – ej heller på Madagascar”
  men
  at han Hitler “i stedet skulle brænde dem” !
  men
  zionisterne mente, at Benjamin Netanyahu forræderisk
  derved
  fratog nazisterne for en del af skylden for Holocaust

  selv en stærk mand som Benjamin Netanyahu
  med
  broderen commander of Operation Entebbe Yonatan Netanyahu
  bør
  passe på, selvom han og Yonatan har mange venner
  for
  selvom israelerne er stolte over, at ingen ledere er slået ihjel

  lever de ledere, der prædiker fred med Palæ-stinenserne, livet farligt
  som
  Premierminister Yitzhak Rabin,der modtog Nobels fredspris i 1994
  sammen med Shimon Peres og Yasser Arafat
  men
  blev myrdet i Tel Aviv af en jødisk fundamentalist og modstander af
  den mellemøstlige fredsproces og opgivelse af flere bosættelser
  også
  Premierminister Ariel Sharon, døde den 11. januar 2014 efter 8 år i koma.
  efter
  at denne hardliner og krigshelt var blevet “blødere” med årene
  og
  ligeledes gik ind for forsøget med fred med Palæ-stinenserne
  og
  nu bliver hardlineren Benjamin Netanyahu forfulgt med retsager
  ja
  hvad skal de fredssøgende med fjender, med de venner

  ironi.mus

 245. Af Flemming Lau

  -

  Glenn Madsen, you’re velcom.

 246. Af jørgen andersen

  -

  Der er nu langt mellem debatterne. Og da de fleste blogholdere blokerer alt eller undlader at frasortere sinkerne, støjsenderne og debatsabotørerne, er debatternes værdi og betydning på vej mod næsten ingenting. Antallet af læsere svarer vel nu til et lillebitte menighedsblads oplag.

 247. Af J Nielsen

  -

  ““Nogle anfører, at de muslimske lande ikke er interesseret i demokrati.
  Svært at sige.
  De har jo ligesom aldrig rigtigt fået muligheden.”

  Den slags muligheder er ikke noget man får forærende men noget, man ta’r.”

  Og når man så ta’r det, så kommer onkel Sam og fjerner det igen. Det gælder i øvrigt ikke kun lande med muslimsk befolkning.

  Amerikanerne har haft temmelig meget at skulle have sagt, og de har bestemt ikke brudt sig om demokrati i hvad de opfatter som deres lydstater.

 248. Af Niels andersen

  -

  Modsiger ma ria due ikke sig selv, når hun kalder kra rups kritik af menneskerettighederne for det argeste vrøvl, samtidig med at hun giver ham ret i at de kan ruinere Europas kultur…? Sandheden er jo at man manipulerer med MR. I dag har kun migranter og kriminelle fulde MR, mens de oprindelige befolkninger bliver stadig mere retsløse. Blot se hvad der foregår af undertrykkelse i Sverige, Frankrig, England, Tyskland, Italien og Grækenland.

 249. Af Maria Due

  -

  Niels Andersen, du er velkommen til at begrunde, at det ikke er det argeste vrøvl, at det er en retsbevidsthed præget af Calvin, der er grundlaget for menneskerettighederne. Du kan starte med at lytte til Krarups video på Youtube.

 250. Af Helge Nørager

  -

  “http://mentalfloss.com/article/19150/did-nazis-and-zionists-temporarily-join-forces”

  Denne artikel belyser spørgsmål, den indeholder kildehenvisninger og har været opmærksom på hvor kontroversielt emnet er, så de forsøger at undgå påstande, som der ikke er mere end 1 kilde til.

 251. Af Jan Petersen

  -

  “AF J NIELSEN – 3. APRIL 2018 00:36
  “Tilsvarende effekt af iscenesat terror stunt 9/11 …”

  Måske er tiden inde til i det mindste at få styr på datoen.

  “Remember, remember, the ninth of November”

  I øvrigt vel OK med lidt tekst fra studieportalen.dk:

  Dato på amerikansk engelsk
  På amerikansk derimod benytter man et måned-dag-år format, når man skal skrive en dato med tal. Det kender man især fra terrorangrebet på World Trade Center den 11. september 2001, der på amerikansk næsten udelukkende omtales som 9/11 (nine-eleven). Altså først måneden og derefter datoen. Sådan skrives det også. Altså på amerikansk engelsk er det istedet et måned-dag-år format(mm-dd-(åå)åå)

  Eksempel:

  9.11 2001
  10.17 2014

  PS: Almen viden er altid et plus, så man ikke gør sig selv helt til grin. 😉

 252. Af Jorn D.

  -

  Løgnen lever videre iblandt “Vi er ikke spejdere, men ærlige folk” medierne
  alt
  imens Sandhed og sammenhæng altid stoppes i “Lügen presse” med stopordet antisemitisk
  men
  hvorfor er sandhed og sammenhæng dog altid antisemitisk ?
  men
  det har naturligvis ikke altid noget med Berlingske, at gøre !
  og
  selvom det kun er Påske en gang om året

  er der stadig nogle, som Harvey Weinstein
  der
  har opført sig som en “uartig kanin” hele året

  ironi.mus

 253. Af Jesper Lund

  -

  J Nielsen
  “Og det er et valg?”
  Jeg finder det helt oplagt for mig at være ateist, da jeg er overbevist om, at der ikke findes en guddommelig størrelse.

  ” Kunne du beslutte dig til at tro i stedet? Prøv engang, og se om det går. Du må selv vælge hvilken gud eller hvilke guder.”
  Kristne missionære har fået folk til at skifte deres hidtidige eller manglende tro ud med kristendom.

  “Jeg mener ikke sammenblandingen af politik og religion (eller for den sags skyld race, som ofte kobles til religion) er på sin plads.”
  Politik og religion handler begge om livsanskuelser, som nogle finder behov formidle til andre. Kristendommen har ligefrem missionsbefalingen. Der er intet besynderligt i, at også ateister ønsker at formidle deres livsanskuelse. De formidler sikkert ikke den ateistiske livsanskuelse mere veganer-agtigt end kristne missionære formidler kristendommen.

  Personligt er jeg ikke på nogen måde involveret i formidling af den ateistiske livsanskuelse, andet end på b.dk’s blogs. Det er jeg for doven til.

 254. Af Bo Eriksen

  -

  ” Engang var det på bålet. Det er et problem ved monoteismen: Alle der har en anden tro end min, er kættere.”

  Er det ligesom når man ikke kan se logikken i at det skulle være putin der står bag giftangrebet i london- så er man putinklarkør eller sympatiserer med fjenden?

  højrefløjen herinde er delt i to
  den ene part ser putin som en frelser for vesten og rusland men muslimer som en 5 kolonne og den anden part har intet mod muslimer men ser russerne som de onde.

  samme menneskesyn men med en anden syndebuk..

  om det er den ene eller den anden er ligefedt bare man har nogen at frygte og pege finger af.

 255. Af Maria Due

  -

  Bo Eriksen, det slap du alt for nemt om ved. Så enkelt er det overhovedet ikke. Jeg er fx ikke konservativ men mener alligevel, at den muslimske indvandring er en ulykke for Europa.

  Det har jeg ikke altid ment, men jeg skiftede mening, da jeg så resultaterne. Det er jo ikke alle, der fornægter det, der ligger lige for næsen af dem.

 256. Af Jesper Lund

  -

  Maria Due
  Hvad ved menneskerettigheder bevirker, at de ruinere europæisk kultur? Europa følger da ikke FN’s menneskerettigheder. Europa har Den Europæiske Menneskerettighedskonvention vedtaget af Europarådet. Europarådet er en international organisation, der består af 47 europæiske lande, bl.a. Tyrkiet. Europarådet har så Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som kan behandle sager fra borgere, som mener, at deres rettigheder stadig er blevet krænket, selvom alle nationale retsinstanser ikke har givet dem ret.

 257. Af Niels Lemche

  -

  BO ERIKSEN, nej, det er det ikke.

  JESPER LUND , ingen problem med adskillelse, men så skal du bare lige få lavet grundloven om. Sverige gjorde det, men Sverige har ingen grundlov.

 258. Af Maria Due

  -

  Hermed anbefales at se videoen på Youtube “Menneskerettighederne perverterer lov og ret” med Søren Krarup og Jonas Christoffersen samt indledningsvis en David Cameron i fin form. Her siges det samme, som jeg har skrevet, om at godheden kan falde os i ryggen og komme til at virke som korstog.

  Jeg er meget enig med Søren Krarup i, at lov og ret først og fremmest er et nationalt ærinde, og at de såkaldte universelle rettigheder er noget abstrakt vrøvl. Sært nok er det, som om kristen ideologi om menneskekærlig optræden i dag bruges som ammunition netop imod kristne af borgerlige observans, således at kristendommen tages som et politisk gidsel.

  Diskussionerne om godhed udvikler sig tit ret forfærdeligt, synes jeg. I dag hoppede jeg en artikel over i min avis, der handlede om, at konfirmationer nu er så bekostelig en affære, at der skal ydes konfirmationsstøtte til mindre bemidlede. Et fotografi viste en glad overvægtig ungersvend og hans enlige mor i et nydeligt interior med en smart moderne ovn med åben ild som baggrund. De havde modtaget 2.500 kr. i konfirmationshjælp. Så nu er familiefester og festtøj også blevet et offentligt ansvar .Selve konfirmation er jo som bekendt gratis.

 259. Af Maria Due

  -

  Jesper Lund, ja, ja, jeg er ikke uvidende om det, du skriver, men forholder mig bl.a. til en af mine absolutte yndlinge i den danske debat, som er højesteretsdommer og professor, dr. jur. Jens Peter Christensen. Han har skrevet flere glimrende artikler om, hvordan retsgrundlaget smuldrer, fordi dommerne ved menneskeretsdomstolen selv har tiltaget sig en magt, som de ikke burde have, og at de forvalter den med en dynamik. der juridisk set går alt for langt og bringer noget nyt og fremmedartet ind i vort retsvæsen. Jeg må sige. at jeg også tit føler mig krænket på min retsfølelse.

  Jeg har igen et indlæg liggende i filteret, og hvor er det dog irriterende, skønt jeg takker for, at det forrige hurtigt blev “løsladt”.

 260. Af Bo Eriksen

  -

  “Bo Eriksen, det slap du alt for nemt om ved. Så enkelt er det overhovedet ikke. Jeg er fx ikke konservativ men mener alligevel, at den muslimske indvandring er en ulykke for Europa.”

  så du er venstreorienteret?

  “BO ERIKSEN, nej, det er det ikke.”

  det skal du have ret til at mene men jeg er meget uenig.

 261. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det altid meget smart at vise video link, hvis man ønsker, nogen skal se video;

  “Menneskerettighederne perverterer lov og ret” – Søren Krarup
  https://m.youtube.com/watch?v=wxp82a3XAHk

 262. Af Poul jensen

  -

  Frihed, sikkerhed, fred, velfærd, demokrati og sundhed er vel noget som alle har brug for. Men hvorfor lægger medierne så alle mulige hindringer i vejen for dem som søger at påvise at alle vores værdier, rettigheder og muligheder systematisk undergraves af politikerne og hele “systemet”?

 263. Af Jan Petersen

  -

  Jeg ved ikke lige, hvad den her mystiske udtalelse – “men Sverige har ingen grundlov” – baserer sig på. Sverige har faktisk ikke mindre end fire grundlove:

  Sveriges grundlove
  https://dan.wikitrans.net/Sveriges_grundlagar#De_fyra_grundlagarna

 264. Af Maria Due

  -

  Bo Eriksen, jeg er klassisk liberal og vedkender mig ikke de synspunkter, som de nationalkonservative skyder de liberale i skoene. Der er ikke mange af os i denne debat.

 265. Af Helge Nørager

  -

  “Et fotografi viste en glad overvægtig ungersvend og hans enlige mor i et nydeligt interior med en smart moderne ovn med åben ild som baggrund. ”

  Hvor mange fordomme kan findes i sætning, hvis man læser som mig biblen som fanden.

  Overvægtig, negativt ladet ord.
  nydeligt interior , må fattige ikke bo pænt ?.
  “smart moderne ovn”, åbenbart et kritikpunkt, men måske de er lejere ved en udlejer som lige har fornyet køkken inventar ?,
  “med åben ild som baggrund”, så lidt misundelse, da få har den glæde at have åben ild i huset, andre vil måske helst undgå pga. partikel forurening af bolig.

  Men forstår godt at enkelte kan opfatte en konfirmation som et økonomisk ruin, for hvis de er på bistand og har sparet tusinder op, har de modtaget hjælp uden berettigelse,
  Folk med mange penge på bankbog selv få tusinder skal bruge dem før de får bistand.
  Så deres beskrivelse af velfærd, lugter af misundelse og fodring af indre svinehund og er ikke særligt liberalt.
  Så meget ved jeg om liberale, de behøver ikke argumenter på den måde,
  De ved at sober debat er bedre, 🙂

 266. Af Martin Jørgensen

  -

  Alt er muligt for den som tror , når eks. Jesus fik liv i Lazarus selv om han havde været død i fire dage. Kan alt lade sig gøre og det må være udenfor diskussion- for tro kan som bekendt flytte bjerge ( og i andre tilfælde også landegrænser)

 267. Af Martin Jørgensen

  -

  Alt er muligt for den som tror , når eks. Jesus fik liv i Lazarus selv om han havde været død i fire dage. Kan alt lade sig gøre og det må være udenfor diskussion- for tro kan som bekendt flytte bjerge ( og i andre tilfælde også landegrænser)

 268. Af Helge Nørager

  -

  Hvor gik han hen, Jesus ?.
  Hvad skete der ikke kun 3 dage efter død, men hvor var han f.eks 3 år efter ?.
  Lever han stadig og er blandt os ganske som måske også den soldat der brugte lansen. ?
  Vi ved intet, vi kan kun vælge vores tro.
  Og forstår nok Lau bedre end Lemche

 269. Af Maria Due

  -

  Helge Nørager, og du skriver om fordomme. Jeg har selv prøvet at være enlig mor under fattigdomsgrænsen, men den gang tiggede danskerne ikke i nært så stort omfang som i dag, og det er min overbevisning, at det er godt for mennesker at sætte en ære i at klare problemerne på egen hånd. Klassisk liberalisme er ikke socialliberalisme. I øvrigt er en konfirmation ikke en dyr fest men et gratis ritual, og jeg husker tydeligt mit svar, da min konfirmation lakkede mod enden og en af gæsterne med et blik på gavebordet spurgte mig, hvad der havde været det bedste ved dagen? “Det i kirken”, svarede jeg, og den gang troede jeg heller ikke.

 270. Af Niels Larsen

  -

  NIELS LEMCHE

  Min indvending går på brugen af “vi” – som sagt var jeg ikke en del af beslutningstagerne og derfor føler jeg ikke noget ansvar i den konflikt.

  “Det er araberne, som ikke forstår, hvad det [demokrati] indebærer.”

  Nøh… det kræver jo en intelligens noget over, hvad araberne gennemsnitligt er i besiddelse af. De mennesker kan ikke lede, men skal ledes.

  MARIA DUE

  Man behøver ikke indskrænke menneskerettighederne; man kan nøjes med at opstille et sæt pligter, som man skal opfylde før man kan påberåbe sig rettighederne.

  Pligter før rettigheder er en god gammel skik.

  JESPER LUND: “Hvad ved menneskerettigheder bevirker, at de ruinere europæisk kultur?”

  Det at vi yder dem til vore fjender sydfra, så de kan ødelægge vore lande indefra. De er godt i gang – og de giver ikke en døjt for menneskerettighederne udover, når de selv kan udnytte dem.

 271. Af Helge Nørager

  -

  Forstår dig bedre end du måske tror, og touhce, respekt for dine valg.
  Nej der er endnu ikke brugerbetaling for enkelte kirke ritualer, heldigvis.
  Så konfirmation er gratis.
  Men hvis en enlig moder på bistandshjælp opsparer 400 kr til om mdr. over f.eks 6 ,mdr i alt 2400 kr, overtræder hun loven om social bedrageri gentagede gange.
  Sådan er vores love blevet, jeg synes det er tåbelige love, men dømt i retten bliver hun.
  Så derfor måske nu engangsydelser til disse formål.
  Og du har ret penge som gaver er i denne debat uden betydning, da det i øvrigt er barnets, og kan ikke modregnes i forældres ydelser.
  Og glad for at din oplevelse var som den var, din beskrivelse er et eller andet sted god at tænke på.

 272. Af Maria Due

  -

  “Pligter før rettigheder er en god gammel skik.”

  Jeps, Niels Larsen.

 273. Af Helge Nørager

  -

  Høfligt svar til Maria Due gik vist i kaffefilter.
  Kort udgave.
  Respekt for dine valg, din oplevelse af konfirmation, rar at tænke på.
  Opspares et mindre beløb over flere mdr. uden aftale imedens bistandshjælp hæves er det social bedrageri.
  Men tal for respons og håber filter finder nåde,

 274. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Det Newton sagde – efter han havde bevist Keplers celeste mekanik – var, at hvorfor systemet ikke var braset sammen for længe siden vidste kun Gud.

  Nu er 3 elementproblemet noget af det mest komplicerede matematiske. Sagen er den, at analysere 2 planeter ifht. hinanden er banalt men ikke simpelt – bl.a. involverer det en trancendent ligning. Man har kun ændringen i bevægelsesenergi og ændringen i den potentielle energi at henholde sig til. Det giver et integrale, der indeholder en ikke-elementær funktion. Ikke-elementær funktion som f.eks. sin x/x. Dvs. funktioner, der ikke har et antiderivativ.

  Bare for at illustrere, at Newton så udmærket vidste, hvad man kunne bevise og ikke-bevise.
  Problemet med Newton var, at ikke gad bevise noget, når andre bare huggede hans arbejde. Derfor blev informationsteorien sat århundreder tilbage: Han brændte simpelt hen sine noter.
  At han beskæftigede sig med alkymi var nok så meget en undersøgelse af om det kunne lykkes at lave guld ud fra ikke ædle materialer. Det kan det naturligvis ikke af kemisk vej.
  Da det så lykkedes ham at få henrettet 28 banksvin under tortur, så mistede han interessen.

  Newton vidste bedre end nogen anden, hvad et bevis var.

 275. Af Helge Nørager

  -

  Hvis Newton virkeligt havde været så smart, havde han sikkert vist at det er muligt med radioaktivt henfald af grundstoffer tungere end guld, uden de store problemer.
  Denne artikel er ret griner det er stadigt guld til bly, men prøv at følg matematik hvis evner haves,
  “https://chemistry.stackexchange.com/questions/15541/turn-lead-into-gold-via-radioactive-decay”

 276. Af Helge Nørager

  -

  Bly til guld, ups jeg får ingen præmie i stavning eller korrektur,
  Men Newton var ret smart.
  Og lidt af en multi kunstner, og en privat person.
  Hans meninger stod ofte i skærende kontrast til dem han tjente.
  Han var måske mest af alt en overlever. Selv om han døde ung,
  For alle kender ham.

 277. Af Jan Petersen

  -

  Bly til guld eller guld til bly – er vel lige fedt. I dag skabes der “værdier” på ingenting – bitcoins og lignende fiktioner. 🙂

 278. Af Niels Lemche

  -

  THOMAS BORGSMIDT, ja, det vidste Newton udmærket, men det forhindrer ike, at han skrev mere om Bibelen end om fysikken. Han var så helt klart i modstrid med det Cartesianske verdensbillede.

  Men det er også forlængst erkendt, at alkemien pga. sin eksperimenterende karakter blev en forløber for den moderne naturvidenskab . Det var grækernes store set-back, at de ikke vurderede eksperimenter højt, men derimod tankens kraft.

  Jeg går lige nu og venter på, at Margaret Jacobs bog Newtonians and the English Revolution, 1689-1720. Det hele var stærkt centreret om The Royal Society, og de var stort set alle frimurere — Newton sandsynligvis også. Det eneste, man ikke må sige om ham, er, at han var et miskendt geni. I øvrigt har William Blake i et fantastisk maleri ramt det lige i øjet.

  Og så var der lige Ove Nathan, der til sin prorektor, der var teolog, sagde, at der er intet, der ligner teologi så meget som moderne kærnefysik.

 279. Af Helge Nørager

  -

  Jan, hvis du har ca. 30.000 til tant og fjas, overvej at køb en nethøster til etherum, et Fransk firma sælger dem med 24/7 online backup.
  De er designet i stilrent Fransk design og helt lydsvage, og er en funktionel erstatning for el varme radiatorer.
  De kan vælge imellem 3 forskellige krypovaluta.
  For dem med mange penge uden omtanke for brug af el læs mere her.
  “https://finans.dk/erhverv/ECE10390674/her-er-radiatoren-der-opvarmer-dit-hjem-ved-at-hoeste-kryptovalutaer/?ctxref=ext”
  Money for nothind sang Dire Straits om, men de flyttede køleskabe de burde måske havde været radiatorer med krypto høstere.
  Verden er sgu syg,

 280. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt var Newton da uden tvivl en vidende mand. Modsat visse andre der ikke aner, hvordan man skriver dato på amerikansk engelsk – eller hævder et Sverige uden grundlov – selvom Sverige faktisk har hele fire grundlove. 😉

 281. Af Helge Nørager

  -

  Ups med alle de fejl, mest trælst er at de er så lette at se når de bringes.
  Sorry,
  Håber at læsere er i stand til at tyde koden / fejltastninger.
  Vil skifte tastatur, det er for snavset. 🙂
  .

 282. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et beskedent forslag – tast lidt langsommere, brug stavekontrol og læs lidt korrektur inden hit på send. Bortset fra det så er tekst forståelig. 🙂

 283. Af Maria Due

  -

  “Og så var der lige Ove Nathan, der til sin prorektor, der var teolog, sagde, at der er intet, der ligner teologi så meget som moderne kærnefysik.”

  Og professor emeritus i teoretisk højenergifysik Holger Bech Nielsen, der adspurgt om sit syn på Guds eksistens svarede, at han jo nok er et sted derude..

 284. Af Helge Nørager

  -

  Synes i øvrigt det er lidt trælst at mine første naive forsøg på at lave en etherium eller noget i den stil høster,
  Mest har givet mine test pc’er en irriterende evne til at fryse.
  Synes alt krypto valuta er basalt ren svindel og humbug,
  Men for at søge viden om emne har jeg da en eller to test maskiner til formål, og jo mere jeg ved, jo bedre forstår jeg det er ren svindel og humbug, baseret på falske præmisser.
  Men skulle en af mine test pc’er ved et lykketræf høste noget af værdi, får jeg et etisk problem, og er lidt spændt på mine egne grænser.
  Indtil da at lære mere er ikke så slemt, men min viden pt.
  Ren svindel med krypto valuta, óg det vil andre sikkert mene at det nuværende valuta system også er.
  Staten har dog besluttet de vil have skat af fortjenester på krypto.valutaer, hvordan det så hænger sammen med mange bankers tagen afstand fra alle transaktioner med denne valuta form er tankevækkende,
  Men staten vil have sin bid af kagen.
  Og det er lovligt etiskt eller ej, betyder intet, aflevere til skattefar, ganske som de hashhandlere der er dømt til at betale indkomstskat af omsætning. og det er ikke en løgn.

 285. Af Niels Lemche

  -

  JAN PETERSEN, Hvis du dog bare gad sætte dig ind i tingene. Sverige har fire grundlove, hævder du. Det er nogle basislove, som samfundet viler på. De er ret lette at ændre, og man er fornylig blevet klar over, at et alternativt flertal faktisk vil være i stand til at ændre disse love f.eks. i muslimsk retning (sharia), hvis det går helt galt.

  Men jeg kan anbefale den officielle hjemmeside herom:
  http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/

  Reglen er, som man finder i en artikel om ændringer af svensk grundlov i 2002 pga. EU: “En ændring af grundloven kræver to afstemninger i Riksdagen medet valg imellem” Forskellen til Danmark er, at der skal et kvalificeret flertal til i Danmark. Det er faktisk en ret væsentlig forskel. Der kan afholdes folkeafstemning om ændringer. Reglen indførdes i 1980, men er aldrig benyttet.

  Så ingenting i retning af en forfatning, som er rygraden i organiseringen af det danske samfund.

 286. Af Helge Nørager

  -

  Min grundopfattelse af hemmelige valutaer som de fleste former for krypto valutaer praler af at være.
  Er at det er enhver narkohandler og terror sponsors våde drøm
  Men jeg er bagud små beløb bruger de i dag diverse online handler af spil items til.
  Men de store summer der er krypto valuta, mest gangbar.
  Derfor er det helt fint at en krypto ejer ikke lige kan få vekslet til f eks 2 milliarder i Kr. i Danske bank mere, ( uden at betale skat ). ups…………..

 287. Af Flemming Lau

  -

  Helge Nørager.
  Efter han havde varslet om Helligåndens komme, og givet os sin Missionsbefaling, opløftedes han til Himlen og tog hjem til Gud. Men da vi ikke skulle være Faderløse, sendte han sin Ånd, til Pinse, som giver et endnu stærkere vidnesbyrd end Jesus og som vi alle har adgang til gennem Dåben.
  Jesus er den samme som igår, idag ja til evig tid siger han i skriften. Der siger han iøvrigt også at “før Abraham var jeg!” Dvs for ca 4000 år siden. Og så har han for øvrigt lovet at komme igen til jorden, for at rejse sig 1000 års rige.

  Omkring legionæren der brugte lansen for at tjekke om Jesus var død, så går jeg udfra at han er hensovet og er i de dødes rige. Tilgengæld var det fundne lansehovede det der fik løftet korsriddernes moral ved Antiokia og byen blev indtaget. Dermed var vejen fri til Jerusalem. Hvordan ved jeg ikke men de okkulte nazister fik fat i lanse hovedet. Da Karsten Ree hævede den tyske ubåd U 534, i 1993, var betingelsen at han skulle lade et team af vistnok Tysk,Schweitz ophav, hente noget først i den bjærgede ubåd. Det gjorde teamet så og dette noget mener nogle, var lansehovedet, selvom det aldrig blev offentliggjort.

 288. Af Jan Petersen

  -

  Satte naturligvis cursor på det af Lemche viste link, og så straks teksten:
  “Sverige har fyra grundlagar Grundlagarna står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.”

  Bortset fra det så er England vel et af de få lande uden en forfatning. I øvrigt hvis alt går galt, er grundlov eller forfatning vel ret ligegyldig? – f.eks nazityskland!

 289. Af Finn Bjerrehave

  -

  Påskens sejr over fortiden, og hvad fejrer vi i dag?
  Kom n u Finn Vig

 290. Af Helge Nørager

  -

  Vil ikke virke morsom
  Må heller må boldsukker op, det er vist ikke kun tastatur.
  God påske alle.

 291. Af Helge Nørager

  -

  Der gik vist lidt i filter jeg sendte korrektion på, Ups

 292. Af j. haNsen

  -

  AF R.H. KRISTIANS EN – 3. APRIL 2018 07:13

  Så er den mentalt forstyrrede løgnhals Harald på banen
  Han er en gennemført psykopat som kun deltager i debatten for at starte personfnidder.
  Sådan er det med udannede og uuddannede mennesker som bruger tiden på at drikke øl på en bænk.
  Hvorfor skal Danmark føde på arbejssky subjecter som Harald?

Kommentarer er lukket.