Kan Søren Pind tillade sig at gå?

Af Sørine Gotfredsen 151

Det er en enorm opmærksomhed, Søren Pind har draget til sig, siden han meddelte, at han forlader dansk politik. Begivenheden vækker andet i folk end almindelig nysgerrighed ved, at en minister pludselig smider tøjlerne, for Søren Pind sætter flere tanker i gang. Hans beslutning får én til at overveje rimeligheden ved så tidligt at træde tilbage, når man har noget vigtigt at bidrage med, og den giver næring til forestillingen om, at mennesket i dag som noget naturligt flere gange i løbet af livet bryder op. At man genopfinder sig selv og rykker videre fremfor at tjene det samme sted meget længe. Måske hele livet. Den udvikling leder os frem til en bestemt mistanke angående sindelag. Er man mon i færd med at blive så optaget af sin egen rastløst selvopfyldende færd gennem livet, at man mister sans for, at der er noget større på spil? Det gode ved Søren Pind er, at han åbenlyst selv tænker over dette, og han er fuldt ud klar over, at mennesket skal se sig selv som én, der tjener den givne sammenhæng. Derfor kan vi godt tillade os at se kritisk på hans beslutning. Ja, jeg tror faktisk, at han vil finde det opbyggeligt.

Søren Pind har flere gange udtalt, at det vil blive normen, at et menneske skifter bane seks syv gange i løbet af livet, og det er ikke en udvikling, man skal påskønne. Naturligvis kan man i sin tilværelse vælge en ny retning – jeg gjorde det selv, da jeg i sin tid forlod journalistikken for at blive præst – men det skulle nødig blive en livsstil. Det tager nemlig tid med seriøsitet at træde ind i en ny virkelighed og tilegne sig nye tanker, evner og indsigter, og Pinds beskrivelse af fremtidens omskiftelighed lyder som en vej fyldt med risiko for mere overfladiskhed. Hvilket i høj grad kan være udmattende og desillusionerende for den enkelte selv. Der er konsekvenser forbundet med at forlade et sted, og det skyldes ikke kun det faglige indhold, men også de relationer, der gennem årene gror frem som en selvstændig værdi. Disruption-mentaliteten må ikke komme til at dominere vores syn på at gå på arbejde og have kolleger, for vi risikerer at glemme, at et samfunds harmoni og styrke også har at gøre med den enkeltes trofasthed. Hvis vi i hyldest af den store omstillingsparathed gør det til et ideal at være på farten, skader vi både fællesskabet og det menneske, der vænner sig til rastløst at forfølge sine egne interesser.

I sportsverdenen taler man ofte om betydningen af for eksempel i en fodboldklub at have en kulturbærer, som andre kan måle tidens gang med. Kulturbæreren tilhører i sporten en uddøende race, fordi de færreste spillere på professionelt niveau bliver det samme sted meget længe. Og de bliver også færre i politik. Søren Pind var med sin historiske og religiøse bevidsthed en kulturbærer. Han beskriver selv, hvordan professionalisering og afstanden mellem styre og folk beklageligvis vokser, mens partiloyaliteten skrumper, og set i det lys kan han faktisk ikke tillade sig at gå. For jo mere man har at bidrage med, desto mere pligt har man til at blive. Jeg erkender, at hvis man er meget træt, så er man meget træt, og ingen kan tvinges til at kæmpe videre. Men lad os i det mindste benytte Søren Pinds afsked til at huske, at tiden råber på mennesker, der forstår værdien af at blive af pligt overfor den større sammenhæng. Fremfor dem, der konstant skal videre for deres egen skyld. Om og om igen.

151 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Søren Pind har intet vigtigt at bidrage med i politik længere – hvis han overhovedet har haft det.

  Han tabte alt på gulvet, da han lod tusindvis af ILLEGALE migranter vandre op ad motorvejen i 2015.

 2. Af Niels Lemche

  -

  Sørine, tror du ikke, at han bare fik et tilbud, han ikke kunne sige nej til? Venstre har det med at sørge godt for deres aflagte politikere.

  Er der ikke noget med at et job venter på Pindemaden? Han har jo altid haft andre interesser end politik. Så må man håbe, at det ikke ham spm det gik Krag.

 3. Af svend jensen

  -

  @NIELS LARSEN – 5. MAJ 2018 14:04
  Vel skrevet.
  Hvor blev Lars Løkke Rasmusssens “straksopbremsning” af i forbindelse med Pinds store ulykke på motorvejen i 2015, hvor Danmark blev kørt over?
  Den blev straks overtrumfet af samme Rasmusssens generøse tilbud til Tysklands forbundskansler, Hendes Stormægtige Durchlauchtighed Frau Angela Merkel, om at modtage nogle tusinde ubevæbnede vandrefugle i Danmark fra Langtbortistan.

 4. Af Flemming Lau

  -

  Hvis Pind bare ikke havde ført sig frem som “Ny stærk Sherrif” i byen, så kunne han blot have fungeret som en overembedsmand, som alle de andre. Men han skulle partout profilere sig, i stedet for blor at levere svar til de stærkt efterspurgte folkelige krav. Simpelthen lade gerningerne tale for sig selv.

  Og så skal vi lige huske at han er rundet af 68’ernes forkvaklede jurasyn. Hensynet til sine fremtidige karriere planer, ved at bestandigt at være salonfæhig i de juridiske kredse, tæller sandsynligt også en hel del, når man skal forklare hans mildest talt bizarre opførsel som justitsminister! Han markerede sig som sheriffen i High Noon og endte som klovnen i Admiralens vise! Og nu har Danmark så de sidste 5 år, fået ekstra 107 000 illegale immigranter til de i forvejen 404 000.

  Nu kan vi så sikkert se ham som Bjørn Elmquists efterfølger…! Det må være en rigtig win win situation, sørgeligt…!

 5. Af Af Fru Lis Sørensen

  -

  Nu er SP jo en af de ondeste mennesker der har eksisteret i Dansk politik? Sammen med den anden bornholmer Glistrup og DF præsterne?

  Pinden gik kun af pga den korruptionsskandale hvor han ønsket reagan statue og andre spild af skatteydernes penge for at stemme for et forslag han var imod?

  Manden er som bevist hermed og i andre sager, et dybt anløben menneske med hang til korruption.

  Man skal heller ikke glemme at haltid var anti-demokratisk indstillet? Som set på hans bl og hvor ligesom hos Støvring og TJ kun mennesker med samme højremeninger får lov at ytre sig.

  Pinden gik ikke frivilligt. Det ender muligvis med fængsel. Man korruptionsskandalen ville betyde hans afgang under alle former.

  Han får sin 18 måneders ministerløn med. Derudover får han livslang ministerpension efter 10 år som minister. Såvel som børneministerpension. Som udover børnepenge udbetales til ham fra hans mange børn.

 6. Af Maria Due

  -

  “Hvis vi i hyldest af den store omstillingsparathed gør det til et ideal at være på farten, skader vi både fællesskabet og det menneske, der vænner sig til rastløst at forfølge sine egne interesser”

  For os, der her levet med stor omstillingsparathed har det ikke altid været et valg men et krav, og det er også min opfattelse, at det er den vinkel Søren Pind har anlagt. Selv om der på det punkt har været flere ændringer indenfor det offentlige, ligger det stadig i kulturen, at man har en mulighed og efter manges mening også et krav på at forblive på det samme spor på det samme sted. Sådan er det ikke i det private erhvervsliv, og mange kvinder er som jeg selv trofast fulgt med som det tynde øl og har indrettet os under nye forhold og måske også nye himmelstrøg. Det kan jo blive et valg mellem familie og job, og for tidens unge kvinder er valget ikke så indlysende, som det i de første år af mit ægteskab var for mig.

 7. Af Af Fru Lis Sørensen

  -

  h..øjremeninger Indlæg i fiifleriet? Det første er læseligt?

 8. Af Af Fru Lis Sørensen

  -

  Nu er SP jo en af de o..ndeste mennesker der har eksisteret i Dansk politik? Sammen med den anden bornholmer Gli.s.trup og DF pr..æsterne?

  Pin den gik kun af pga den korr.uptionsskandale hvor han ønsket rea.gan statue og andre s.pild af ska..tteydernes p..enge for at stemme for et forslag han var imod?

  Manden er som bevist hermed og i andre sager, et dybt an..løben menneske med hang til ko..rrup.tion.

  Man skal heller ikke glemme at han altid var a..nti-dem..okratisk inds..tillet? Som set på hans bl .og hvor ligesom hos St.ø..vri.ng og T..J kun mennesker med samme h..øjrem.eninger får lov at ytr e sig.

  Pin den gik ikke frivilligt. Det ender muligvis med fæn gsel. Man korru ptionsskandalen ville betyde hans afgang under alle former.

  Han får sin 18 måneders min..isterløn med. Derudover får han livslang min..isterpension efter 10 år som minister. Såvel som bø..rneministerp.ension. Som udover børnepe.nge udbetales til ham fra hans man.ge b..ørn.

 9. Af LDS.. Sør.......

  -

  Teeesting…

 10. Af Arne Nielsen

  -

  Her blandt alle de væsentlige betragtninger, Sørine Gotfredsen her gør sig i anledning af Søren Pinds farvel til dansk politik, er det nok af betydning at anføre, at søren Pind i disse tider er genstand for en temmeligt kraftig overvurdering. Han led svært af den liberale vildfarelse, og var slet ikke i stand til at se denne ideologis skæbnesvangre konsekvenser i forhold til al indvandringen, både den muslimske og den østeuropæiske. Alt dette var konsekvens af, at Søren Pind aldrig har været den store tænker. Han formåede at fylde meget i mediebilledet, men dette var nok konsekvens af, at hans intellektuelle mangelfuldhed appellerede til vide kredse i samfundet. Det billede, man ser, er, at folk der ikke alene kan tænke, men som ovenikøbet giver sig af hermed, aldrig kunne drømme om at begive sig ind i den kødkværn, dansk politik har været, ligeså længe jeg kan huske. Men Sørine Gotfredsens øvrige, i generelle vendinger holdt, i relation til tilværelsens omskiftelighed, førte for mit vedkommende til, at jeg måtte erkende, at jeg psykisk ikke kunne holde til disse omskiftelser, og jeg kom på førtidspension. En psykiater sagde til mig, da jeg forholdt mig noget tvivlende til denne idé, at arbejdsmarkedet overalt krævede én 100%. Og hvad er egentligt vundet ved, at der på fabrikkerne ikke mere er en mand, der får livet til at gå med at feje op efter alle de andre? Enhver sine cure-post er ausradiert fra jobmarkedet. Det overalt effektive arbejdsmarkedet er i vidt omfang udviklet til en knusemaskine, der i virkeligheden er blottet for enhver menneskeværdighed. Der er i samfundet en adel, der for det meste består af akademikere, hvem ledelses- og beslutningsretten naturligt tilfalder, men dem, som egentligt er de eneste, der virkeligt har det godt med dette system, er psykopaterne og karakterafvigerne. Og hvis man kaster sig ud i disse jobskift, er der jo altid en anklage, man kan rette mod den person, der praktiserer dette: Du er en flakke og en upålidelig person, man jo ikke kan betro ting af betydning, når du skifter job så ofte. Man kan ikke risikere at investere noget i dig. Så ligegyldigt, hvad man gør, er det forkert. Så er det så mærligt, at der er så stor en vækst i nervøse sammenbrud og psykiske forstyrrelser? Det ville være på sin plads at tage et debat om dette.

 11. Af ls...., Sø.r.....

  -

  nyyt i antttttidemokratiet igen? Det føøøørste er lææææseligt?

 12. Af ls...., Sø.r.....

  -

  ny. yt i antttttide.. mokratiet igen? Det føømørste er lææ.ææseligt?

 13. Af ls...., Sø.r.....

  -

  jernfifleriet er sat på..Umuligt to comment…

 14. Af ls...., Sø.r.....

  -

  debate?????

 15. Af Lis. sørensen

  -

  søøreen pinnden er jo en dybt umoralsk, korruptt og forkastelig person?

  Det er en stor sejr for Danmark og demokratiet at han har taget sine ben og gået før han kom i fængsel fra sin sidste korruptionsskandale?. Danmark skal feste igennem.

 16. Af Lis. sørensen

  -

  sø.ør..een pin.nden er jo en dybt um.oralsk, korr..uptt og for…kastelig person?

  Det er en stor sejr for Danmark og demokratiet at han har taget sine ben og gået før han kom i fæn..gsel fra sin sidste korru.ptions.skandale?. Danmark skal feste igennem.

 17. Af Thomas Jensen

  -

  Kære Sørine.

  Jeg synes du bevæger dig på gyngende grund med din argumentation, for jeg kunne med præcist den samme argumentation fremføre, at din præstegerning er et svigt af Danmark (fordi du nu ikke længere er journalist).

  Jeg er dog helt enig i, at Søren Pinds afgang er et stort tab for det danske folkestyre. Selvom jeg aldrig ville stemme på hverken Søren Pind eller Venstre, har jeg intet andet end respekt for den eftertænksomhed og dannelse som Søren Pind repræsenterer.

  Jeg oplevede ham selv for nogle måneder siden på Digitaliseringskonference i Århus, hvor han talte om digital dannelse og de andre udfordringer vi står overfor i de kommende år. Her oplevede jeg en politiker, som (tænkte jeg) var i sit es og uhyre veloplagt. Han havde blandt andet en glimrende pointe om, hvordan vi danskere ser rødt hver gang det offentlige vil registrere det mindste om os. Imens giver vi dog gladeligt langt mere intime oplysninger til Facebook og andre, som sælger oplysningerne videre til hvem som helst, som en del af deres forretningsmodel. Det korte af det lange er, at vi danskere på mange måder er digitale analfabeter (det er min konklusion).

  Søren Pind har også en glimrende humor, og sagde for eksempel om de ældre generationers manglende digitale uddannelse: “Jeg er landet forskningsminister, men hver gang jeg ser min søn med en PC, bliver jeg urolig”.

  Søren Pind er i dag en af de to (nuværende eller tidligere) politikere, som jeg helst vil møde personligt. Ikke fordi jeg er enig med dem, men fordi jeg er sikker på, at de kan lære mig en masse.

  Søren Pinds afgang er et stort tab for Danmark.

  Men det er hans eget valg, og det må vi respektere.

 18. Af Lis. sørensen

  -

  sø.ør..een pin.nden er jo en dybt um.oralsk, korr..uptt og for…kastelig person?

  Det er en stor sejr for Danmark og demokratiet at han har taget sine ben og gået før han kom i fæn..gsel…

 19. Af Li.s. sør..ensen

  -

  sø.ør..een pin.nden er jo en dybt um.oralsk, korr..uptt og for…kastelig person?

  Det er en stor sejr for Danmark og demok.ratiet at han har taget sine ben og gået før han kom i fæn..gsel… ..

 20. Af Li.s. sør..ensen

  -

  Denne dybe korruption ses bla. via hans seneste fadæse, hvor han ønsket at kommunen betalte for en Reaganstatue, imod at han stemte for forslag han var imod.

  Danmarks demokrati har ikke plads, eller råd, til sådanne dybt krimi nelle personer.

  Han gik ikke frivilligt. Han ved godt at der nu venter ham et retsligt efterspil, som meget muligt vil føre til fængselsstraf af længere varighed. Han blev tvunget ud. Han gik før han blev ydmyget i retten offentligt, og tvunget væk.

  Han tog halvandet år minister pension med sig, ministerbørnepension, hans livslang ministerpension for lo år som minister, plus det løse..Han er formentlig den dyreste politikere vi nogensinde har haft nu, i vedligeholdelse?

 21. Af Jesper Lund

  -

  Danmark skal selvfølgelig styret af folket, men af en samling levebrødspolitikere. Jeg er overbevist om, at det ikke er sundt for vores folkestyre, at det mest består af folk, som har valgt politik som deres levebrød. Derfor er det kun godt, at Søren Pind har forladt dansk politik. Jeg vil ikke savne ham.

 22. Af Niels Hoffmann

  -

  “Han tog halvandet år minister pension med sig, ministerbørnepension, hans livslang ministerpension for lo år som minister, plus det løse..Han er formentlig den dyreste politikere vi nogensinde har haft nu, i vedligeholdelse?”

  Højrefløjens politikere er dyre i drift. Mens de hjemløse går uden for for folketinget og må tigge almisser, og er boligløse. SO var banefører for denne slags opførelse.

  Tilykke med fødselsdagen , KM ,
  https://www.nytimes.com/2018/04/30/opinion/karl-marx-at-200-influence.html

 23. Af Martin jørgensen

  -

  Onde tunger gør sig vittige på at pinden er blevet ramt af en ophobning af kalk og sæberester i de øverste etager på grund af det lave vandtryk i København
  Dette skulle være årsagen til at pinden hang en del med hovedet og ikke magtede sit embede mere.
  Men som sagt kun onde tungers tale.

 24. Af sVEnd Jensen

  -

  Vi nazister og racister er fremtiden for Danmark.
  Som vi var indtil 1943

 25. Af Fr. .is sørensen

  -

  Utroligt somB beskytterdereskorruptepolitikere…Et ord pga. affiiiiiflerriet..Som resten her.

  HvergangEnBorgerligTagesMedBukserneNedeStopperYtringsfriheden.

  IsærNårenbbBloggeroOgdOerHarvVæretMangeIsidstNævnteGruppe.

  ViErTilGrinForEgnePenge

 26. Af Fr. .is sørensen

  -

  “Onde tunger gør sig vittige på at pinden er blevet ramt af en ophobning af kalk og sæberester i de øverste etager på grund af det lave vandtryk i København”

  Naturligvis ville det være godt hvis lillebælt blev en fast grænse. Bornhom er dog mestendels rød. At den har født de 2 værste politikere, sammen med DFpræsterne, må siges at være et tilfælde.Bornholm høre naturligvis sammen med sjælensØ

 27. Af Fr. .is sørensen

  -

  Bornholm skammer sig naturligvis sig over manden. Og ser ham ikke som en af deres egne. Han ville have solgt dem til Ruski i 45 som første…Kun et spørgsmål om beløb her.

  Han havet også Berlingskesmindreytringsfrihedsammenmedstøvringen…Så der er meget at være glad for nu. Rigtig meget. Danmark er blevet et bedre og mere håbefuldt land. HansAngreb på Ja kobHOLdt står også stadig som et af hans lavestestadier. En person der støtter massemorderenreagan….Hvorledes kan nogen se ham som værende værdifuldt for Danmark?

  Hantillod aldrig AndetEndOpbakkerTilSinBlogHellerAldrig.

  Dog Enkorrektion. FoghOgVestager er nok dyreIDrift end ham…

 28. Af HR.Lisbeth sørinesen

  -

  “Er man mon i færd med at blivesåoptaget afsinEgenRastløstSelvopfyldendef.ærd gennemlivet, at manmistersa.ns for, at der er nogetstør.repåspil? Det go.deved S…..ør..enPi.n..d er, at han åbenlyst selv tæ..nker over dette, og han er fuldt ud klar over, at menn..esket skal se sig selv som én, der tjener den givnesamm.enhæ ng. ”

  HerRelatereSø..rinenatur.ligvis til H.ansKriste.ndom. SomErE.kstre…m.
  Og det er Helt naturligvis blandt det mest Nega.tiveVedMandenUdoverHansK.orruptionAltså.
  Der var Ho.ldtPin.denmødet interessant..Et møde mellem en Æ.gteHum.anistHol.dt og KristenFund.amentalistenPi.nd.en…Be.ggeTroe.ndeMenvisteforskellenmellem denÆgteHuma.nistogIkkeHum ani.sten. ………

 29. Af Rose Bekvæm Hakkasut Månepige Træskodans Hakkasut Oliemassage Hæklehat Flødeskaft Solstrejf

  -

  vil lige sige at Sørine IKKE er race ren dansker. Hun er af østeuropæsike aner. JA! Tror det elelr lad være, men hun er altså mere sigøjner end dansk! Det er tid i disse tider at vi bliver HELT OG ALDELES race-rene danskere. Sørine ser på overfladen flink ud,jeg sagde ikke køn, men flink, – men træd lidt tilbage, og vid at hun er sigøjnerpige, ja simpelthen er der gener i hende som vil os danske race-rene til livs!!! Det er den race-gruppe hun tilhører! de som vil os til livs! med andre ord er hendes “nationalisme” myndet på HENDES RACE! Hvis vi ikke beskytter de race-rene danskere, som f.eks mette fra socialdemoraktiet (100% dansk race) og den store ranke adonis fra DF (Thulesen er 14. generation race-ren, de fineste rene gener der kan avles på), så uddør de race-rene danskere som race. Sørine bør naturligvis imødekommes, og dette på miljørigtigt anlæg, kompostering, genbrug af div. fyldninger, metal mm hvis fremkommer, osv osv, naturen skal selvfølgelig passes på, i det omfang den er indenfor vor grænser. Vi skal altså udrydde ALT UDANSK !

  DANMARK FOR DANSKERE !

  FRØ AF UGRÆS BORT !

  STOLT DANSK RACE RENHED !

  DANMARK MIT FÆDRELAND !

  100% DANSKHED !

  DANSKE RACER !

 30. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt ret imponerende, en repræsentant for den danske folkekirke – præsten Sørine Gotfredsen – vil lægge navn til det her blog kommentarspor svineri . . . . ? Jeg savner ord . . . . !

 31. Af fr. L isbeth sø.rensen

  -

  “Af Jan Petersen – 5. maj 2018 20:29
  I øvrigt ret imponerende, en repræsentant for den danske folkekirke – præsten Sørine Gotfredsen – vil lægge navn til det her blog kommentarspor svineri . . . . ? Jeg savner ord . . . . !”

  Godt nok svært at komme igennem her, da sagen drejer sig om pindkorruptionen. Og avisen bakker op herom stærkt.

  Man utroligt at avisenIkke følger sine egne debatregler om at kommentarer skal være debatrelevante, og tillader denne trold at ytre sig nu, uden emnerelevance som altid?

  Har endnu aldrig ytret sig angående det debatteret emne i denne avis? Aldrig..Bevis det? Trolden er betalt for at få kritikken frasorteret. ..

  Har ikke nævnt emnet med et ord her, som altid? Tænk lidt over hvad det betyder B?

 32. Af R.H. Kristiansen

  -

  Y. Hassan, stop nu. Nu er det nok for i aften.

 33. Af fr. L isbeth sø.rensen

  -

  “S.,øren P,in.d har flere gange udtalt, at det vil blive normen, at et menneske skifter bane seks syv gange i løbet af livet, og det er ikke en udvikling, man skal påskønne. ”

  Statusquo, statusquo…Skriv det dog blot som det næste borgerlige valgslogan? Er jo altid samme. Folket skal tage kristendommen til sig, da intet kontrollere en befolkning så godt. Et frit selvtænkende folk kan ikke tillades.

 34. Af fr. L isbeth sø.rensen

  -

  “jeg gjorde det selv, da jeg i sin tid forlod journalistikken for at blive præst – men det skulle nødig blive en livsstil.”

  Forhåbentligt ikke. Usagligheden skulle nødig tage over sagligheden igen i samfundet.

 35. Af Jan Petersen

  -

  Jeg har ikke meget fidus til den fake Pind, men det gælder i øvrigt også fakes a la f.eks – FR. L ISBETH SØ.RENSEN !

 36. Af fr. L isbeth sø.rensen

  -

  ” Der er konsekvenser forbundet med at forlade et sted, og det skyldes ikke kun det faglige indhold, men også de relationer, der gennem årene gror frem som en selvstændig værdi. Disruption-mentaliteten må ikke komme til at dominere vores syn på at gå på arbejde og have kolleger, for vi risikerer at glemme, at et samfunds harmoni og styrke også har at gøre med den enkeltes trofasthed.”

  Drejer sig om religionens negative vinkel her, som et magtmisbrug af eliten. Og Religion blev opfundet præcist for at være dette. At få en underdanig befolkning, der via religion ikke forlangte noget, og gjorde som deres herskere ønsket.

  MHt. til konsekvenserne af at forlade et sted for et nyt…Et dette præcist problemet med religiøse. De gør det aldrig, og ser ikke fornyelse som en dyd. Hverken af en selv eller omkredsen. …

  Dette er præcis problemet…

 37. Af fr. L isbeth sø.rensen

  -

  “I sportsverdenen taler man ofte om betydningen af for eksempel i en fodboldklub at have en kulturbærer, som andre kan måle tidens gang med. Kulturbæreren tilhører i sporten en uddøende race, fordi de færreste spillere på professionelt niveau bliver det samme sted meget længe. Og de bliver også færre i politik. Søren Pind var med sin historiske og religiøse bevidsthed en kulturbærer.”

  Har aldrig hørt tale om dette i sportsverden. Har dog aldrig været professionel der, men dog af en vis amatør værdi. Og er imod sportens sindsyge penge nu.

  Kulturbæren i tottenham hedder Eriksen. Han er umådelig rig..Men er ikke egoistisk, og deler gerne bolden. Medspillere mv. Ønsker ingen ære. Tror dette er stort trods alt, fordi naturligvis tager han imod 800 millioner fra ST. Germain hvis tilbuddet er reelt . Men Barca tilbyder formentlig mere..Så han ender nok på en milliard. hvoraf det meste vil gå til hans klub. Han er vel den overbetalte professionale sportsverdens kulturbærere , trods alt?

  SørenPinden…Blot en populist. Siger og gør hvad som helst for at få indflydelse for top 1%. Han har aldrig interesseret sig for -99% Han var og er fanebære for plutokratiet i top 0.20%…Bornholm må skamme sig? Hvis religion kan bruges, gør han det. Tror du virkelig selv på at han tror på Gud mere end Reagan? Nej…Aldrig. Samme poltiske manipulerings agenda.

 38. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan det her indlæg – AF FR. L ISBETH SØ.RENSEN – 5. MAJ 2018 21:08 – stort set kun være skrevet af en “BOT” (selv skrivende computerprogram). Det er helt enkelt umulig for en normalt ordblind FR. L ISBETH SØ.RENSEN pludselig at skrive korrekt dansk. Denne blog og formentlig andre Berlingske blogs er – uden tvivl – hacket af en eller anden “BOT” !

 39. Af F,. L. Sørens.en

  -

  Sådan set interessant hvorledes seriøse debattører må kæmpe for at få en kommentar på, mens trolde som Jannen går lige igennem? Og aldrig relatere til emnet? En russerbot og konspirationsbot naturligvis. Er ikke Dansker,og bor i th.ailand.

  UEJ slettet alle hans kommentarer..Hvorfor kan andre ikke også?

  21:27…Skrevet af en bot, der aldrig emnerelatere..WakeUpB..

 40. Af F,. L. Sørens.en

  -

  Indlææg i fiifleriet ,også som er kommentar til din tekst? Kommer aldrig på, men….

 41. Af F,. L. Sørens.en

  -

  Indlæ.æg i fiif..le..riet ,også som er komm.entar til din t.ekst? Kom..mer aldr.ig på, men….

 42. Af LSr s. ø...re..n.sen

  -

  “I sportsverdenen taler man ofte om betydningen af for eksempel i en fodboldklub at have en kulturbærer, som andre kan måle tidens gang med. Kulturbæreren tilhører i sporten en uddøende race, fordi de færreste spillere på professionelt niveau bliver det samme sted meget længe”

  EriksenEr vel sågodt som det bedste som en kulturbærer som man ser i den sportslige professionelle verden?. Kæmper altid rent, modtager aldrig noget gult kort. Han gør os stolt, selvom han modtager alt for mange penge, og de 800 millioner som er på vej fra Paris, bliver nok nærmere milliarden når Barca kommer med på racet. , Går mestendels til hans nuværende ejer. Man bliver dog seriøst overbetalt ift. hvad er hans samfundsværdi.

  Derudover en skamplet at Berlingske end ej har en ishockey side, mens vi holder VM.. Og 15o.ooo ishockey fans er på vej hertil. DK har slet ikke forstået hvor stort dette er i Canada, Rusland mv. En sport som er mere spændende end fodbold faktisk.

  Pindeeenden blev kun , indtil fængselsstraffentruet…Han vil blive betalt uden for offentlig indsigt, som andre politiskeledendeforplutokratiet.

  Iiiiindlæg i fuufleriet også? Sagliggggt som altid..

 43. Af Jan Petersen

  -

  Sørine og Berlingske er hacked af en skide computer “BOT” . . . . griner højt. I øvrigt er jeg ikke “BOT” . . . . smiler !

 44. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt muligvis derfor – browse på B.dk er så uendelig langsom. Jeg har ellers en spritny Lenovo med fuldt opdateret Windows 10. Og alt andet browse virker perfekt, lige på nær B.dk, som næsten hver gang går næsten død. B.dk hacked? – en mulig forklaring !

 45. Af F.l.s ørensen

  -

  2 i fiiifleriet nu? Faktisk fire hvis vi skal være ærlige over tid..

 46. Af F.l.s ørensen

  -

  2 i fii…ifleriet nu? Faktisk fire hvis vi skal være ærlige over tid..

 47. Af Niels Juul Hansen

  -

  Bliver der fred mellem Nordkorea og Sydkorea? Vil Trump trække sig ud af atomaftalen med Iran og forsætte med at ignorere internationale klima- og handelsaftaler.

  Finder EU en fælles løsning på flygtningeproblemerne?

  Mens vi venter på svarene til disse vigtige spørgsmål, så kan vi da altid diskutere, om Søren Pind skulle forlade politik nu eller vente nogle år, og hvorfor han synes, at trængte til en specialsyet uniform til sin aftrædelse.

  Jeg kommer ikke til at savne ham – eller hans pinlige elvispasticher.

 48. Af Jan Petersen

  -

  Nak den der skide computer BOT – F,. L. SØRENS.EN , F.L.S ØRENSEN – så kører blog kommentarspor sikkert OK . . . . !

 49. Af lisbeth søensen

  -

  Utroligt at Bfilteret ikke kan frasortere Ru sserbotJan, med hans ikke emnerelevante kommentarer? Kan Russiske-Thaiservers ikke fjernes? Hvorfor harantidanskere friytringsfrihed?

  Foresten flere seriøse bidrag her? Modsat ham? I ved emnerelevantekommentare? ModsatRus serBotJan.

 50. Af lisbeth søensen

  -

  Yderst sørgeligt hvorledes denne avise tillader russerbotjan friytringsfrihed…Og ikke den saglige kritik.

  Fortæller alt nødvendigt…Højrefløjen fri ytringsfrihedVenstrefløjeningen..Eller må kæmpe dybt for at få deres halve indlæg igennem. Flere i fiiifleret her..Alle seriøse?

 51. Af lisbeth søensen

  -

  Hvor er vi henne DK, når en ledendePolitker frit har lov til AtBegåKriminalitetOgDermedFårLovTilAtbliveUkritiseret?

  Kritikkenerblevetfrasorteret.

 52. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er præsten Sørine stadig 2 timer bagefter normal dansk tid. Gud ved, hvilken “dansk kirke” præsten egentlig prædiker for?

 53. Af Jan Petersen

  -

  Selv Jylland befinder sig i samme tidszone som ” Jesuskirken i Valby”. Hvor er du egentlig henne på verdenskortet -kære Sørine?

 54. Af poul madsen

  -

  Berlinske ekstrabladet osv. etc.

  I BLOKERE folketes ytring. Vi har tusinde af optagelser.

  I sortere i hvad , der passer ind i jeres kommunistiske tankegang

  Som FB YT twitter osv.

  I er FÅ ,vi er MANGE, og snart stopper jeres censur #DayForFreedom

  Nemlig slet også denne BERLINSKE, engang en avis … nu reduceret til Kbh. fantaster, hala hippe, latte, bæredygtig, ude af kontakt med befolkningen.

  Folket KAN se hvad der foregår på deres gader og stræder..

  VI har ikke brug for flere KBH. kvinder med følelser på Berlinske. MEN FAKTA FOR DANMARK!

  Jeg havde fornøjelsen , at samle to kinesere og som tomlede.

  Begge var læger og nygift, de timer til grænsen……Er enhver KBH. “journalist” undt.

  Det er virkelig en fantastisk oplevelse, kvinden var medlem af kommunist partiet.

  3 timer , med politisk snak-har vid. i bilen- DET var “THE BOMB”. det var virkelig ..mangler ordet

  Den vil jeg dele , men ikke på KBH avisen.

  KRONJYLLAND

 55. Af poul madsen

  -

  Sørine Gotfredsen, selv DU kan se hvor, censur .

  det gode er , vi er flere det er har opdaget vores kristne arv….
  I hele EU .

  Vi bliver ikke mindre.

  Folk bliver deres tro bevist , med den muslimske indvandring.

  ren WIN WIN

  I VIL BARE IKKE FORSTÅ ! , den er til kvinder politikere.

  Fortsæt , der er kate vids. på YT du SKAL se inden du stemmer på å-

  INTET er lært, alt gentages 1000år +

  https://www.youtube.com/watch?v=nq_J2C6Hrz0

 56. Af Jan Petersen

  -

  AF POUL MADSEN – 6. MAJ 2018 00:17, AF POUL MADSEN – 6. MAJ 2018 00:50 – i øvrigt formentlig samme fake shit som under “navnet” F F.L.S ØRENSEN . Hele dyngen af ragelse og lort er afsendt af en “BOT”. Please vågn op Sørine og Berlingske !

 57. Af Li.s..... ørensen.S

  -

  Hvorfor tillader den Danske stat alle disse religiøsejyder her til sjælland? LavLillebælt om til en FastGrænse..Slut med alle de vens tre-D F indva ndre hertil. Jeg vil ikke have noget med dem at gøre. De er en negativindflydelseTilDetDanskeSamfund.

 58. Af Li.s..... ørensen.S

  -

  “formentlig samme fake shit som under “navnet” F F.L.S ØRENSEN . Hele dyngen af ragelse og lort er afsendt af en “BOT”. Please vågn op Sørine og Berlingske ”

  Ja, vågn op B, og fjern russerbotten, og hans aldrig relatering til nogen af emnerne., Hvorfor tillades det? Har i læst B debatreglerne?

  .Tvivler B er seriøst nok hertil. Formentlig betalt af B trolden?..Selvom jeg har Rusland nede som top skyldig..Hvorfor kan han ikke fjernes?

 59. Af Li.s..... ørensen.S

  -

  “formentlig samme fake shit som under “na.vnet” F F..L.S ØR..ENSEN . Hele dyngen af ragelse og lort er afsendt af en “BO.T”. Please vågn op S.ørine og Berlin..gske ”

  Ja, vågn op B, og fjern russerbotten, og hans aldrig relatering til nogen af emnerne., Hvorfor tillades det? Har i læst B debatreglerne?

  .Tvivler B er seriøst nok hertil. Formentlig betalt af B trolden?..Selvom jeg har Rusland nede som top skyldig..Hvorfor kan han ikke fjernes?

 60. Af Li.s..... ørensen.S

  -

  “I BLOKERE folketes ytring. Vi har tusinde af optagelser.
  I sortere i hvad , der passer ind i jeres kommunistiske tankegang
  Som FB YT twitter osv.
  I er FÅ ,vi er MANGE, og snart stopper jeres censur #DayForFreedom
  Nemlig slet også denne BERLINSKE, engang en avis … nu reduceret til Kbh. fantaster, hala hippe, latte, bæredygtig, ude af kontakt med befolkningen.”

  I jyder forpester Danmark….Jeres fascistisketankegang har totalt ødelagt Danmark, og den Danske kultur.
  Lillebælt en fast grænse, og straks…..Tak..Det kan ikke gå stærkt nok nu…

 61. Af Li.s..... ørensen.S

  -

  Uden jyder ville Danmark være et fantastisk land…

 62. Af Niels Lemche

  -

  34 ud af 51 fra trolden.

 63. Af Niels Lemch e

  -

  Kun arier må have adgang.

 64. Af Flemming Anthon Belford

  -

  Danskhed er Sørines udgangspunkt med hun er IKKE dansk! hun er burgøjser blod i sine årer, og alligevel har hun talt om at Danmark for danskere, det er skamfuldt og vi må handle, hvis vi skal bevare Danmark skal vi simpelthen smide alle ud af landet som ikke er racerene så sørine må ud, reglerne må være at hvis man ikke er raceren dansker, så er det ud – det btyder altså at enhver såkaladt hvid dansker som har det mindste ikke dansk i sit blod skal ud af Danmark! sådan er det, for burgøjser blod osv som sørine har det er da fint nok, bare ikke lgie her i Danmark, så burgøjeseriske underlige skæve og grimme ansigter og kroppe skal ud! kun store flotte hvide kroppe der står ranke og tårner sig imod himmelen, på det danske græs, omgivet af vores natur og fine harvede marker, ja kun disse race-rene mennesker skal vi have her for de rer danskere det er andre ikke. som sagt, ud med rakkerpakket der har neger og araber og sigøjner og lynkinesere og polakker og ALT SKAL BORT! KUN DEN RACERENE DANSKER!!! DANMARK længe leve, HURAAAAAAAHHHH !!!

 65. Af LARS JENSSØN

  -

  KUN ARISKE MENNESKER I DANMARK !!! UD MED ALT SOM IKKE ER RACERENT!!! ALLE SOM IKKE ER 100% RACE RENE DANSKERE SKAL UD !!!! VI TESTER ALLE, OG DE SOM IKKE ER 100% DE SMIDES SIMPELTHEN UD AF LANDET, OG MODSÆTTER DISSE SIG, SÅ ER DET NØDVENDIGT, NATURLIGVIS HUMANT OG HYGGELIGT, OG MED DANSK AFSLAPPET VENLIGHED, AT BORTSKAFFE DISSE. EJENDELE OG HJEM OSV GÅR TIL DET DANSKE RIGE. ALLEREDE DER KAN DE RIGTIGE RACERENE DANSKERE, INDKASSERE UFATTELIG STOR EMÆNGDER PENGE. VI REGNER MED DER ER CA 500.000 RACE-RENE , ALLE ANDRE MÅ TAGE HJEM TIL DE LANDE SOM DE ER AVLET AF. JA OG MODSÆTTER MAN SIG SÅ…JA SÅDAN ER REGLERNE. OG AFKOM MM JA DET ER JO OGSÅ SAMME VEJ SELVFØLGELIG. ALT FORETAGES MILJØVENLIGT OG MED DANSK CHARME.

 66. Af J Nielsen

  -

  Ang. “disruption”.

  H. Joof blev, som offentligheden har for vane, latterliggjort for sin udtalelse om en nordamerikansk indianerstamme, der med regelmæssige mellemrum “rebooter tilværelsen” ved en stor, fælles afbrænding, hvorefter man starter på en frisk.

  Denne praksis er beskrevet allerede i Thoreau’s “Walden” eller “Livet i skovene” fra ca. 1845. Thoreau er om nogen fortaleren for det enkle liv, og denne idé, hvor et helt samfund ved en fælles anstrengelse i form af en renselsesfest får bugt med hengemte, aflagte og udslidte ting, tiltalte ham af denne grund.

  Enhver der har ryddet et dødsbo ved i hvor høj grad ting og sager kan hobe sig op. Ikke kun for “horrible hoarders”, men for ganske almindelige mennesker. Livet sander til, og det gælder ikke mindst arbejdsliv og den elektroniske verden.

  Sandhedsværdien af Thoreau’s beretninger i den nævnte henseende kender jeg ikke, men han er og har været inspiration for tilbage-til-naturen og andre strømninger lige siden. Tag bare ting som shelters i skoven og ulvedebatten. Eller den skandinaviske minimalisme i boligindretningen.

  I vores samfund er det 100% en privatsag at få ryddet op i sit materielle liv. Der er ikke nogen fælles indsats, som anerkender at tilsanding kan udgøre et problem.

  Sankt hans bålet er en mulig undtagelse. Hvor jeg kommer fra, bliver stranden ryddet for skrald. Og så en tændstik til. Men det er mere symbolsk, end det er noget der har praktisk betydning for de deltagende. Det ville være mere effektivt at rydde hele indbakken. Mail, eboks, facebook, adresseliste. Slet og begynd forfra.

  Hvis man vil reboote, er et jobskifte, frivilligt eller påtvunget, en af mulighederne. Der er ingen der siger, at man skal være postbud, politibetjent eller præst hele livet.

 67. Af Ole Skovgaard

  -

  God kronik til eftertanke på en Søndag. Tak for det.

 68. Af Helge Bunkeflod

  -

  Hvorfor slår du ikke kommentarerne fra ? Det er jo fuldstændig smadret ind i uforståelige sætninger skrevet af psykisk syge mennesker

 69. Af Finn Bjerrehave

  -

  Berlingske media, fantastisk kontroversiel platform til at svine diverse politikere , bare ikke DF, nemlig et medieforlig skal have DF,s stemmer og Radio 24syv fjerner den korte radioavis, og Berlingske lukker alle kommentarspalterne ned, nemlig DF må ikke forstyrres, så ramler pengestrømmen, og de Belgiske ejere bliver sure.
  I øvrigt, hvis man ikke kan sige noget godt om SP, så undlad venligst at udstille jer selv som dem vi ikke må omgåes, overlad venligst EB disse negative kommentarer.
  SP tak for tæv. Finn Vig

 70. Af niels tolstrup

  -

  Ja Sørine – der var jo store fordele ved Stavnsbåndet (for nogle). Måske skulle man genindføre det med et nyt “Arbejdsbånd”. Og så kunne man jo passende også genindføre Hoveri når vi nu er i gang med at begrænse folks frihed.

 71. Af Ole Skovgaard

  -

  Hvad hendes indlæg har med Stavnbundet at gøre går over min forstand. Men det er nok osse en af manglerne ved vores demokrati idag, folk magter ikke at læse en tekst, reflektere over den, sætte den ind i en sammenhæng, det hele skal drukne i en pærevælling grebet ud af en kontekst. God Søndag til alle på B.dk Danmarks bedste debat platform her fra Plejehjemmet Pskiatrisk Minde.

 72. Af Ole Skovgaard

  -

  Stavnsbåndet naturligvis.

 73. Af r. h. kristianse

  -

  Berlingske er en burgerlig avis.

  Hvoefor skal hassaner, farvede og niggere have adgang?

 74. Af Jan Andersen

  -

  Det er jo utroligt med den danske jantelov – og så fra en præst – lad dog folk leve, gøre som de vil. HVis Søren Pind har lyst til at skifte spor i livet, så lad ham dog !

 75. Af Per Larse n

  -

  Tak skal du godt nok have.
  Er det det som Berlingske nu vil stå for.
  Har det modbydelige ingen grænser.
  Tror højrefløjen at kun de skal have adgang til medierne.
  Hvor modbydelig kan typer som harald blive?

 76. Af Flemming Lau

  -

  Hvor dum kan man være? Det er ikke R.H.Kristiansen der har skrevet ovennævnte, vel!

 77. Af bent jensen

  -

  Er ved at miste interessen for disse blogdebatter, fordi redi geringen er så useriøs, at støjsendere og tumper synes at have fortrinsret, så de dominerer samtlige debatter. Mens mere normale bloggere igen og igen havner i fil tre t. Debatterne kunne have været guldgruber, men er nu mest skraldespande.

 78. Af Poul Lynge Andersen

  -

  Det er helt utroligt at Sørine Godtfredsens indlæg har kunnet udløse så stor en mængde verbalt udflåd!
  Og sproget kan jo kun undre.
  Mvh
  PLA

 79. Af Martin Jørgensen

  -

  En vandrende pind på latin Phamatodea er et sart væsen der skal behandles med varsomhed.

  Iøvrigt er det et tankevækkende sammenfald at Søren Pind trækker sig samtidig med at direktøren for by og havn Jens Kramer Mikkelsen også stopper
  Pind har jo en fortid som bolig og byggeborgmester i København og lå i den tid i en evig strid med Kramer Mikkelsen og by og havns udvikling af København .
  Så hvad har venstre og PInd i tankerne ?

 80. Af Abraham c Sørensen

  -

  Efter at være kommet hjem fra Portugal hvor jeg har arbejdet og haft min ard. i de sidste 5.5 år er det da en glæde, at Pinden forlader dansk politik.

 81. Af b jensen

  -

  Medierne har gjort et stort nummer ud af at et par uduelige og udemokratiske pampere er blevet byttet ud med et par andre uduelige og udemokratiske pampere. Noget der ikke har ændret på at regeringen har skadet mere end den har gavnet. Og som ikke har ændret på at Chrborg har udviklet sig til en skandale-fabrik og en politisk/moralsk katastrofe.

 82. Af gerald wiltek

  -

  Ja han kan gaa. Det er faktisk en ret god ide, synes jeg. Han er usaglig og modstander af folkets vilje og ret, lige som hans idol, Uffe Ellemand.
  Vi har brug for nogle helt andre politikere.

 83. Af b jensen

  -

  Efter min mening er Chrborg også en intellektuel katastrofe. Tag “alternativet”, enhedslisten, K, V og S/SF og LA. Alle er de naive, kortsynede, halvskøre, enfoldige og pladderhumanistiske. Alle disse partier har haft travlt med at mangedoble kriminaliteten, med at smadre infrastrukturen, med at forringe postvæsnet og sundhedsvæsnet og med at destruere familieværdierne og meget mere.

 84. Af r. h. KrISTIANS EN

  -

  Lau.
  Det rager ikke dig hvad jeg skriver.
  De farvede er som kaniner i sengen.
  Men det er også det eneste som de duer til.

 85. Af Niels Larsen

  -

  Du har ganske ret, B JENSEN.

  Et par uduelige og udemokratiske pampere er blevet byttet ud med et par andre uduelige og udemokratiske pampere.

  Dirty business as usual.

 86. Af r. h. kristianSEN.

  -

  Lau.
  Det rager ikke dig hvad jeg skriver.
  De farvede er som kaniner i sengen.
  Men det er også det eneste som de duer til. Og døtrene er enige.

 87. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Venstre har ødelagt alt i dansk politik

  Søren Pind har indset og indrømmet, at det er håbløst med venstre i dansk politik. Venstre har ødelagt næsten alt i Danmark: Danmarks gode ry og omdømme i udlandet, finans- og økonomipolitik, udlændingepolitik, ældrepolitik, sundhedspolitik, sikkerhedspolitik og vigtigst af alt UNDERVISNINGSPOLITIK. De unge idag er så stressede og ulykkelige over den kontroversielle og omdiskuterede skolereform, at alarm klokkerne bør ringe for alle i Danmark. Vi kræver alt for meget fra de unge og det er hverken sundt eller gavnligt for landets fremtid. Det har Søren Pind selv givet til kende i hans seneste interview med en journalist fra DR.

  Kilde:
  https://www.dr.dk/nyheder/politik/selvransagelse-i-venstre-vi-har-et-medansvar-de-unge-er-ulykkelige

 88. Af Jan Johansen

  -

  Nej, selvfølgelig ku’ Søren Pind ikke tillade sig at gå i utide. Han burde ha’ ventet til “skiftedagen” i 2019. Det havde været mest anstændigt over for de vælgere, som havde genvalgt ham ind i Folketinget i 2015, men det kunne Søren Pind åbenbart ikke tage sig af. Iøvrigt var han godt og grundigt fornærmet. Dels havde han ikke fået den position i Venstre, som han ellers havde forestillet sig gennem årene, og dels blev han direkte vraget, da Det Kongelige Teater for nylig skulle ansætte en ny direktør. Den sved, men naturligvis ansatte man en person, der var uddannet indenfor branchen og dermed havde de fornødne kvalifikationer.

 89. Af R.H. Kristiansen

  -

  Jeg har ikke skrevet kommentarer kl. 9.35 og 11.14 og 11. 20 Lau. Jeg så dem ikke. Jeg advarede Støvring om hacking på hans blog. Dette er deres hævn og derfor skriver de i mit navn. Uden nogen moral er de.
  Som Jan Petersen skriver så er Sørines ur på bloggen ca. 2 timer bagud.

  Nu har L i s b e t h og venner en glimrende adgang til mediet Berlingske blogs, de er ikke blevet forfordelt. De har skrevet en stor del af bloggen. Botten og ejere ejer ikke en skam i livet, vel Helge.
  Bottens sprog svarer nok til teknikerens sprog.

 90. Af John Nielsen

  -

  Er B Jensen i virkeligheden Radikal siden partiet ikke bliver nævnt i svadaen mod Christianborg .

 91. Af R.H. Kristiansen

  -

  Ja måske har Søren Pind fået en lederstilling i By og Havn. Den er snart ledig.

  Selvfølgelig skal man skifte job, hvis man føler behov for det.

 92. Af B. Mortensen

  -

  Fru/frk R.H. Kristisnsen
  “Jeg advarede Støvring om hacking på hans blog. Dette er deres hævn og derfor skriver de i mit navn. Uden nogen moral er de.”
  Nu kan jeg se du mistænker mig for en anden på Støvrings blog, men der må jeg skuffe dig. Jeg er hverken hacker ( det har jeg ingen forstand på ) eller udgiver mig for en anden.
  ps. Det har intet med hacking at gøre når en skrive i ens navn, men en forfalskning.

 93. Af Lars Emil Frederiksen

  -

  “Er ved at miste interessen for disse blogdebatter, fordi redi geringen er så useriøs, at støjsendere og tumper synes at have fortrinsret, så de dominerer samtlige debatter. Mens mere normale bloggere igen og igen havner i fil tre t. Debatterne kunne have været guldgruber, men er nu mest skraldespande.”
  Det har du fuldstændig ret i jensen men du er sku blandt dem der støjer!!!!!!! Det er ellers de samme personer der går igen og igen og de tilhøre højest sandsynlig ikke venstrefløjen……
  Jeg kan forøvrigt ikke se hvad du vil debattere andet end at blive bekræftet i dine fordomme?

 94. Af R.H. Kristiansen

  -

  Så siger vi det “B. Mortensen.

 95. Af N. Jensen

  -

  Undskyld mig, men hvorfor skulle jeg have respekt for personer, hvis intellektuelle udvikling gik i stå for 3-5 tusind år siden ?

  Og som oven i købet spytter på underklassen ved at bruge 40.000 kr på et karnevalskostyme ?

 96. Af R.H. Kristiansen

  -

  Så nu rumstere lis beth, J. han sen.og B.mortensen igen i min tlf. De er også nogen gange i fjernsynet. JH holder tit i en bil uden for mit hus. Og han kommer altid truende op når jeg udvælger kattemad i netto. Og ønsker at vide om jeg opvarmer det eller ej..Nogen gange er de også i min DAB radio og tørretumbler.

 97. Af Jens haNSEn

  -

  “AF R.H. KRISTIANS EN – 6. MAJ 2018 15:48
  Så nu rumstere lis beth, J. han sen.og B.mortensen igen i min tlf. De er også nogen gange i fjernsynet. JH holder tit i en bil uden for mit hus.”

  Lige nu holder min kones og mine to biler udenfor vores hus i Troense.
  Vi er ikke på arbejde idag.
  Så harald ser vist paranoide syner igen.
  Støvring.
  Stop dog det her svineri.

 98. Af hr. j hanSe

  -

  “AF R.H. KRISTIANS EN – 6. MAJ 2018 15:48
  Så nu rumstere lis beth, J. han sen.og B.mor tensen igen i min tlf. De er også nogen gange i fjernsynet. JH holder tit i en bil uden for mit hus.”

  Lige nu holder min kones og mine to biler ved vores hus i på Tåsinge.
  Vi er ikke på arbejde idag.
  Så harald ser vist paranoide syner igen.
  Hvis indlægget ellers er skrevet af ham

  Jeg synes, at det ligner noget, som Kim Olse n plejer at skrive.

 99. Af R.H. Kristiansen

  -

  B Mortensen, jeg skriver ikke om dig, så vidt jeg ved. Det ved du bedst selv. Den eneste, der har kald mig frk. eller frue er G u r, derfor. Jeg husker også at Gur og B Mortensen sendte engang en helt enslydende tekst. Det var nok en anden.
  Maria Due
  Jeg er ikke særlig politisk menneske , men er dog ikke tonedøv for politiske partier. Jeg stemmer til venstre for midten, fordi alle de andre partier har et superliberalistisk verdenssyn, hvor det humane forsvinder.
  Det er mærkelig at man vælger så relativt uintelligente politikere i Venstre og regeringen. Jeg har Lars Løkke mistænkt for at være en af de ledere, der vælger holdet, således, at hans hold ikke overskygger hans egne kompetencer. Om det har jeg at sige som leder, et hold er aldrig bedre end summen af dem, der deltager. Det kan blive farlig politik for partiet.
  Nu er der en ledig stilling i By og Havn måske søger Søren Pind den. Søren Pind er en begavet fyr, det er Bertel Haarder også. De er nok ikke klude nok til Løkke. Løkke kan bedst lide blød metervare.

 100. Af B. Mortensen

  -

  Fru/frk R.H. Kristiansen
  Jeg kan godt se der er nogen der udgiver sig for, at være dig. Det er jeg oprigtig ked af og håber ikke det forsætter, Men jeg har intet med det at gøre.

 101. Af bent jensen

  -

  Nej, jeg er bestemt ikke radikal. Og jeg anser både de radikale og de skabsradikale for at være tå belige og kor rupte. Men vælgerne har nu fået fire rødradikale partier ind, R, LA, “alternativet” og enhedslisten. Plus at V, K, S og SF alle er forelskede i EU og ligeglade med vi menige danskere. Derfor er vi på vej ind i uhyggelige, totalitære, feministiske og fascistiske tilstande ligesom Sverige.

 102. Af kiM olS en

  -

  Jeg deltager ikke i debatten.
  Kun som observatør.
  Så jeg forstår ikke at mit navn nævnes.

  Lige nu udvælger maj og jan de fire små drenge som skal med os hjem her i Pathaya.
  For natten.

 103. Af R.H. Kristiansen

  -

  Jeg har ikke skrevet kommentar kl. 15.48 6/5 2018.

  “J. Hanse”s kommentar 16.04 6/5 2018. Sjovt nok. Skriver du både i mit og dit navn. Der er kun 6 minutter imellem afsendelserne. Er du både Kim, L i s b e t h og J H a n s e n mm.

 104. Af Rikke Nielsen

  -

  Det er heldigvis totalt Søren Pinds egenrådige ret at tage den beslutning, han nu engang har taget. Og respekt for det!

  Men, når det nu er sagt, så kan jeg da godt være bekymret for, at dansk politik er blevet så populistisk og fremmedfjendsk, at ordentlige mennesker tager deres tøj og går. Det er netop de ordentlige mennesker, som Søren Pind, vi har behov for til at sikre, at vi kommer ordentlig igennem den fremmedfjendske fase og kommer ud på den anden siden med menneskeligheden i behold.

 105. Af b jensen

  -

  Kender man til verdenshistorien og verdenskrigene mv. véd man at regeringer ret tit har bestået af tyve og røvere, galninge, lystmordere og andet krapyl. Grådige, magtsyge og forræderiske psykopater uden skygge af samvittighed. De værste nyere eksempler på menneskefjendske regeringer er nok hit ler- tyskland, sovjet-unionen, kina, cambodia, rumænien og sverige. Vælgerne kan ødelægge alt for sig selv ved at stemme på de forkerte politikere.

 106. Af b jen

  -

  I Sverige sidder politiserende kvinder på det meste af magten. Resultatet er at Sverige er omdannet til en galeanstalt, en samfunds-jungle, et åndeligt og økonomisk/velfærdsmæssigt fallitbo. De radikale rødstrømper, feminister, ligestillingsfanatikere og kvindesagsforkæmpere nærer en rasende foragt for mænd, familier, demokrati, lov og orden. De forvandler byerne til krigszoner og nationalstaten/fædrelandet til et kafkask mareridt.

 107. Af b jen

  -

  I Sverige sidder politik- kvinderne på det meste af magten. Resultatet er et Sverige omdannet til en galeanstalt. De radikale rødstrømper, feminister, ligestillingsfanatikere og kvindesagsforkæmpere nærer en rasende foragt for mænd, familier, demokrati, lov og orden. De forvandler byerne til krigszoner og nationalstaten/fædrelandet til et barbarisk og kafkask mareridt.

 108. Af b jensen

  -

  Se den korte a vis, snaphanen, urias, 180 gr, 24nyt.dk og you tube ang. ind vandringen og merkels migrant krise. (black pigeon) Læs om na zister nes og kommuni sternes forbrydelser og grusomheder hos beevor, lademann og det bedstes “verden i krig”.

 109. Af hr. j han.

  -

  AF R.H. KRISTIANS EN – 6. MAJ 2018 16:44

  Du er og bliver en paranoid løgnhals.
  Kan du ikke læse dansk overhovedet.
  Jeg skriver jo at et sygt indlæg er skrevet af Kim Ols en.
  Hvad forgår der dog i dit lille syge hoved.

 110. Af hr. j han.

  -

  AF R.H. KRIS TIANS EN – 6. MAJ 2018 16:44

  Du er og bliver en paranoid løgnhals.
  Kan du ikke læse dansk overhovedet.
  Jeg skriver jo at et sygt indlæg er skrevet af Kim Ols en.
  Hvad forgår der dog i dit lille syge hoved.

 111. Af Lad os få nogle bedre debatter

  -

  Kunne avisen ikke få en kontordame eller elev til at slette alle indlæg fra de velkendte trolde og debatsabotører?!! Det ville højne debatternes kvalitet betydeligt, og mange læsere ville vel vende tilbage?

 112. Af hr: j hans.

  -

  Og R.h.

  For at skrive det rent ud.
  Jeg forstår at du bor i København. I Nørrebro området.
  Intet sted i Danmark interesserer mig mindre.
  Jeg bor på Sydfyn.

 113. Af Roevsnaps heinrich Hitler Danmarks rene race

  -

  En rigtig dansk sang. danmark for race rene danskere. ALLE andre ud som ikke er 100% danskere. Ud med tyskerne på amalienborg osv. Ekspederes som storskrald. Køres til forbrændingen.

  Syng med !

  På en markedsplads hvor jeg var færdig med at spille
  stod jeg kold og træt bag scenen og slapped’ af
  da jeg hørte nogen mumle ganske stille
  og en mand med en lille hund så på mig og sa’:

  Hej du spillemand vil du si’ mig med det sammeog vær’ ærlig for jeg mener hvert et ord
  når vor herre slukker livets flamme
  og man skal forlade denne jord
  må man ta’ hunden med sig ind i himlen
  den er sød og den har vær’t min bedste ven
  den er klog og fin
  og har lige vær’t i bad
  hvis man må du spillemand så bli’r jeg glad.

  Jeg svared’ ham lidt kort da jeg sa’e hør
  din hund kommer nok i himlen når den dør
  det var sent og jeg sku’ køre hjem
  da jeg sad der i bilen tænkte jeg på manden igen

  Hej du spillemand vil du si’ mig med det samme
  og vær’ ærlig for jeg mener hvert et ord
  når vor herre slukker livets flamme
  og man skal forlade denne jord
  må man ta’ hunden med sig ind i himlen
  den er sød og den har vær’t min bedste ven
  den er klog og fin
  og har lige vær’t i bad
  hvis man må du spillemand så bli’r jeg glad.

  For ham var sagen jo så vigtig
  at han fortjente et ærligt svar
  men hvem kan svare helt oprigtigt
  på om hunde der dør får plads hos himmelens far?

  Hej du spillemand vil du si’ mig med det samme
  og vær’ ærlig for jeg mener hvert et ord
  når vor herre slukker livets flamme
  og man skal forlade denne jord
  må man ta’ hunden med sig ind i himlen
  den er sød og den har vær’t min bedste ven
  den er klog og fin
  og har lige vær’t i bad
  hvis man må du spillemand så bli’r jeg glad.

 114. Af Fede LArs svindler svin fadøls dranker stodder tyveknægt

  -

  hej jeg hedder lars løkke. Jeg har stjålet og bedraget og lavet en masse ulovligheder, og jeg er danmarks statsminister. Huraaaaah, i danmark har vi demorakti, vi er idioter der laller rundt og hylder demokratiet. Huraaaahhhhh…det funker SÅ godt!! Vi er bønder der lader os trælle. Jubiiiiiii, nu får vi billig benzin. Huraaaahhhh de genudsender matador. Hep hep !!! HURAAAAAHHHHHHH!

 115. Af Jan Petersen

  -

  Sørine og hendes blog kommentarspor – er udenfor pædagogisk rækkevidde. Muligvis har det noget med “helligånden”, “gå på vandet”, “genopstandelse” og andet fiktivt junk at gøre. Men helt almene IT-kundskaber ville faktisk være OK – som blogger og blog kommentar styrer !

 116. Af R.H. Kristiansen

  -

  Nej J Hansen jeg bor ikke på Nørrebro. Jeg bor flere steder på grund af mit arbejde. Jeg bor ikke i et socialt boligbyggeri, som L i s b e t h mener, men i flere ejerboliger på grund af mit arbejde. Sådan er det. Jeg kender i øvrig flere mennesker på Tåsinge og i Svendborg. Der er smukt på Sydfyn.

 117. Af R.H... Kristiansen

  -

  J H a n s e n
  Jeg bor ikke på Nørrebro. Jeg bor flere stede i ejerboliger, på grund af mit arbejde. Jeg kender i øvrigt mennesker på T å s i n g e.

 118. Af Jan Petersen

  -

  Gud ved, om Sørine og hendes fake name blog kommentarspor følgere egentlig er produkter af “jomfrufødsler” – og faktisk kan “gå på vandet”? Vil sgu ikke undre mig!

 119. Af j nielsen

  -

  “Jeg forstår at du bor i København. I Nørrebro området.
  Intet sted i Danmark interesserer mig mindre.”

  Der er et enkelt sted der er endnu mere uinteressant: Emdrup. Kedelige ting og sager overhælder man med rød maling og dumper i Emdrupparken. Så er det af vejen.

  Emdrup. Kedeligst af det kedelige.

  Og så selvfølgelig Tølløse, men det giver jo næsten sig selv.

 120. Af b jensen

  -

  Ja, her er ikke megen redigering. Men på andre blog”debatter” er det endnu værre. Fordi alle indlæg er underkastet streng c en su r, eller alle kommentarer blokeres på forhånd. Altså nul ytringsfrihed. Mik kel and osv. Nu kan der også være 4 til 5 dage mellem emnerne. Og mange emner kommer aldrig på. Den demokratiske debat er ved at blive afskaffet hos bl.a. belgiske tidende. Nedbrydningen af velfærden, sikkerheden, friheden, privatlivet og vores kultur skal helst forties. Læs den korte og snaphanen.

 121. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt har præsten Sørine heller ikke den fjerneste idé om, hvad klokken egentlig er. Se afsendelse på mit indlæg, og tjek da på eget ur. Formentlig en eller anden “åbenbaring” – griner højt. Jesus Christ – “fucking” superstar !

 122. Af b jen

  -

  Der er ret mange røde betonhoveder med her, som har travlt med at rakke ned på kristne og alt med traditioner og kultur. Men det er jo typisk for kommunister/rødfascister. Deres rødradikale politiske religion går jo ud på at nedgøre og forfølge alle der tillader sig at mene noget andet end de “politisk korrekte” fanatikere.

 123. Af SOREN SOERENSSON, 100% ARISK DANSK !

  -

  Danmarks folk skal være race rent. Ser mange kommentarer skrevet af folk der ikke forstår dette. HAr du race-rent blod eller ej? er der det mindste tysker elelr andre i dig, og er du ikke 100%, og her menes sgu 100% race-ren dansk, så er det UD AF DANMARK!!! Slut med krakkimukker og tyskervenlige og polakblod og alt andet. Svensk blod UD! Norsk blod UD! KUN DANSKERE I DANMARK!!! RACE-RENE DANSKERE , ALLE ANDRE UD !!!! Modsætter man sig at forlade landet frivilligt, så skal man roligt og venligt, med dansk venlighed og afslappethed, gennes ind i et “bad”, hvor man lige kan nette sig, og ja, ja i det “bad” er der så arrangeret noget, som gør at ALLE SOM IKEK ER 100% DANSKE, De kan “bade” sig. Slutproduktet kan kværnes, og doverse metalstykker osv gemmes og omsmeltes. Den biologiske massee til skovbrug, og metaller mm, til smeltning, og deraf laves våben sværd økser med mere. Da der vil være meget få danskere som er race-rene, opdyrkes landets skove igen, og der skabes en ny hær, der udstyres med våben fra svinden tid, altså sværd økser lanser osv. en viking hær bestående af race-rene.

 124. Af hr. j. han.

  -

  AF R.H… KRISTIA NSEN – 6. MAJ 2018 22:16
  “Jeg bor ikke på Nørrebro. Jeg bor flere stede i ejerboliger, på grund af mit arbejde. Jeg kender i øvrigt mennesker på T å s i n g e”

  Ja ja.
  Spar os for dit paranoide nonsens.
  Er der også tøsinger som forfølger dig og rumsterer i din telefon.
  Det kommer vist bag på dem.
  Men det er da korrekt, at der bor mennesker på denne smukke ø.
  Ikke bare dådyr.
  Selvom to styks lige nu æder blomster i min have.

 125. Af Poul, leder af race-ren lægerne Race-ren dr. med Poul Nielssøn

  -

  Så er de første bange såkaldte “danskere” begyndt at spørge os hvoledes vi vil undersøge folks racer. og det er ligetil.. Vi benytter kraniologi. Opsøger folk på deres bopæl. Måler kranierne. Er de race-rene, ja så velkommes de og vi tager varmt imod, og vi registrere til det nye danmark. Er det ikke race rene. Så er det UD af vort land! VIl de ikke frivilligt og øjeblikkeligt, indfanges de og kører afsted i “badet” i vores lastbiler.

  Læs her om vores metode til at finde de race-rene danskere, som er vort folk.

  kraniologi, (af kranium og -logi), læren om og studiet af kraniets bygning. Ofte er der store forskelle på kranieknoglerne hos selv meget nærtstående arter, og kraniologi spiller derfor en betydende rolle for udredningen af uddøde hvirveldyrs afstamningsforhold, bl.a. menneskets forfædres, samt fx for identifikation af byttedyr i rovdyrs efterladenskaber. Også sygdomshistorier og almen ernæringstilstand lader sig studere på kranier, ligesom indvandringer af nye mennesketyper eller -grupper i visse tilfælde kan udledes fra jordfundne kranier.

  Kraniologiske målinger af menneskekranier har især fra midten af 1800-t. og til 1930’erne ligget til grund for talrige mere eller mindre seriøse raceteorier, hvori især hjernekassens størrelse og bygning mentes at afspejle raceforskelle mht. intellektets udvikling; sådanne raceteorier er i dag stort set forladt af videnskaben.

 126. Af bent jensen

  -

  De sidste tre-fire regeringer har alle været så folkefjendske, asociale og landsskadelige, at det nærmer sig fascisme og forræderi i den helt store skala. Lige som i Sverige er man i fuld gang med at undergrave, udhule og tilintetgøre al kultur og alle værdier. En udskiftning af befolkningen, en afskaffelse af demokratiet, retsstaten og velfærdsstaten er hvad der foregår.

 127. Af p... nielso n

  -

  Islandsnassernes hjerner måles med skydelærer.

  De er på størrelse med gule ærter.

 128. Af bent jensen

  -

  De sidste tre-fire regeringer har alle været så folkefj endske, as ociale og landssk adelige, at det nærmer sig fas cisme og forr æderi i den helt store skala. Lige som i Sverige er man i fuld gang med at undergrave, udhule og tilintet gøre al kultur og alle værdier. En ud skiftning af befolkningen, en afskaffelse af demokratiet, retsstaten og velfærdsstaten er hvad der foregår.

 129. Af b jensen

  -

  De fleste af ovenstående indlæg, de underlødige og skøre indlæg, er med stor sandsynlighed skrevet af de samme to-tre psyko pater som også hærger på alle andre blogs.

 130. Af erik gals

  -

  https://www.youtube.com/watch?v=_nHwMl41Oz4

  Nosserne tømmes.

 131. Af R.H. Kristiansen

  -

  Søde Poul Nielsøn/Nelson kraniolog.
  Dit sprog er lidt mangelfuldt som L i s b e t h s sprog også er. For det første er raceren i ét ord. “og vi registrere” burde være og vi registrerer etc. Hvad med at færdiggøre folkeskolen inden du begynder på racerenhedsundersøgelser. Tror du ikke I burde lade Hitler om den sport.
  I henhold til IQ målinger af befolkninger, så har islænding lidt højere IQ end danskere. Asiaterne er i gennemsnittet de klogeste. Islændinge har IQ på 101 i gennemsnittet. Danskernes gennemsnits IQ er på 99. Er du fra Mellemøsten er deres gennemsnits IQ en del lavere. Det udelukker selvfølgelig ikke at du har et højere IQ. Min IQ er på 180 søde. Den kunne være højere, men man kan ikke få det hele. I øvrigt er det selvfølgelig bedst at bruge sin hjerne en gang imellem. Hvad med at du prøvede det en enkelt gang?

 132. Af R.H. Kristiansen

  -

  B Jensen
  Du burde læse Thomas Pikettys bog
  The Brahmin vs The Merchant. Den analyserer ændrede politiske tilhørsforhold hos alt fra akademikere/intellektuelle (brahmin) til lavtlønnede (heriblandt ældre) og de rige (merchant). Han mener at politikere har overset og undervurderet angsten i befolkningerne for fremmede folkeslag, der har slået sig ned i Vesteuropa. De fattige og de ældre har forladt de politiske partier, der normalt støttede arbejderen og er hoppet på limpinden hos højrepartierne, som så ikke understøtter velfærden. De lover nemlig at smide indvandrerne ud og det er tilsyneladende vigtigere for de lavestlønnede, at indvandrene bliver smidt ud, end at multinationale firmaer begynder at betale skat af deres overskud, for at landenes velfærd kan blive styrket. Det udelukker selvfølgelig ikke, at ikkevestlige indvandrere bør arbejde i meget større grad. Det skal de kvinder som mænd.
  Så til bloggens egentlige indhold. Der er der en stilling ledig i By og Havn i KBH. Måske går Søren Pind efter den?

 133. Af b jen

  -

  IQ-tallet siger noget, men slet, slet ikke det hele. Japanerne og tyskerne er jo ikke uintelligente, men dummede sig gevaldigt med overfaldene på Pearl Harbour og Polen/Frankrig, England og Rusland osv. Deres politik var ondsindet, tåbelig, idiotisk, skrupskør. Intelligens uden kultur og moral er skadelig/værdiløs.

 134. Af R.H. Kristiansen

  -

  Rettelse
  islændinge

 135. Af b jen

  -

  De radikale fører sig frem med pladderhumanister, rødstrømper og frontfurier som zen ia stam pe, so fie car sten ni elsen og ida auken. Enhedslisten har pe r nille ski pper, som også er historieløs, uvidende, feministisk og pladderhumanistisk. De såkaldt borgerlige partier er også utroværdige og folkefjendske. Deres “reformer” har været til alvorlig skade for mange, mange danskeres økonomi, velfærd, sundhed, sikkerhed og familieliv. Se den korte og snaphanen.

 136. Af b jen

  -

  De radikale fører sig frem med pladderhumanister, rødstrømper og frontfurier som zen ia stam pe, so fie car sten ni elsen og ida auken. Enhedslisten har pe r nille ski pper, som også er historieløs, uvidende, feministisk og pladderhumanistisk. De såkaldt borgerlige partier er også utroværdige og folkefjendske.

 137. Af bent jensen

  -

  Skattelettelser bliver der ikke noget af til de almindelige fem millioner danskere. Måske sænkes skatterne en smule på visse punkter, men så kradses pengene ind andre steder.
  Se f.eks. hvordan bøder og gebyrer hagler ned, og hvordan parkeringsafgifter mv. bliver mere og mere ublu. Indvandringen og “integrationen” koster nu ialt over 150 milliarder pr. år. Det er derfor sundhedsvæsnet, postvæsnet, skolerne og meget mere er blevet bombarderet med lukninger, nedskæringer og forringelser. Med massevis af tragedier og dødsfald til følge.

 138. Af Af fru liz s sørensen

  -

  “Islændinge har IQ på 101 i gennemsnittet. “Danskernes gennemsnits IQ er på 99Min IQ er på 180 søde”

  Nasserharalds IQ er på 50 ca. Hvorfor sponsere DK disse islandsnassere med SU? Smid hende og hendes ikke eksisterende islandsunger ud. Løgnhalsen og drankeren påtår alt muligt.

 139. Af R. HARALD KISTIANS EN

  -

  Vi islændinge spiser rå fårehjerne til morgenmad.
  Det giver hjernebetænlese.
  Derfor er min !Q kun 180.
  Havde det ikke været på grund af rå fårehjerne havde den været over 300.

 140. Af Per nIelsen

  -

  Du er skingrende skør.

  Og fordi nogen skriver “test” fodi et indlæg ikke går igennem. Så overfalder du alt og alle med beskyldinger om hacking.
  Inten er du undermedicineret eller over.
  Stop dog med misbruget.

 141. Af b jen

  -

  Hvis vi ikke snart tager ved lære af Schweitz og får et ordentligt og ægte/direkte folkestyre, ender det rivende galt. Kun naive, uvidende eller hjernevaskede danskere kan føle at det nuværende system er tillidsvækkende. DK er et samfund i forfald. Se dog hvormeget de sidste ti års regeringer har ødelagt. Vi danskere er gjort til 3. klasses borgere i vores eget land. Vi snydes og bedrages så vandet driver af os. Vi behandles som stemmekvæg og malkekvæg. Behandlingen af os er ussel, fornærmende og katastrofal. Hundredtusinder har fået deres liv voldsomt forringet af anti-dansk, totalitær, kommunistisk, feministisk, hyklerisk og hensynsløs politik.

 142. Af R.H. Kristiansen

  -

  Kommentar kl. 7.38 den 7/5 2018 er ikke skrevet af mig.
  L i s b e t h, se nu at få lært dansk. Jeg bliver nød til at give dig en hånd, siden din dansklærer ikke lykkes med det danske.

  I din kommentar, hvor du er så elskværdig at skrive i mit navn står der “hjernebetænlese”. Jeg ved ikke hvilken sygdom det er? Det er måske noget du har. Der findes en sygdom, der kaldes hjernehindebetændelse.
  Jeg spiser ikke fårehjerner søde, gør du? I har mange geder og får hvor I kommer fra. Jeg er vokset op i en by. Vi havde ikke får.
  Påtår er noget de får i Sverige, når de får en ekstra kop kaffe.
  “havde det ikke været for fårehjerne”, her havde man nok brugt flertal, fårehjerner.

  L i s b e t h og venner, tror I ikke, I har nået helt til bunds med jeres kommentarer.
  Jeg har ikke tid til dette pjat. Jeg er ved at tegne en kombineret kirke, moské og synagoge hver med sit tårn. En er et 300 m højt klokketårn, den anden 300 m høj minaret og den sidste bliver uindrettet. Jøderne har ikke besluttet sig. Kunne bruges til udlejning. Sådan du. Nu forener vi de store religioner. Ikke alt det pjat og splid. Buddisterne og hinduerne får templer i haven. Hav I nu en god dag i folkeskolen. I må have timer en gang imellem.

 143. Af R.H. Kristiansen

  -

  En af bygningerne har et 300 m højt tårn…
  skulle der stå.

 144. Af Af Fru. L. sørensen

  -

  . “Jeg bliver nød til at give dig en hånd, ”

  Hold dine islandsperversiteter for dig selv…Jeg er ej heller et får.

  ” Jeg er ved at tegne en kombineret kirke, moské og synagoge hver med sit tårn.”

  Det hedder Mineret på en Moske. Din uvidenhed og løgne som sædvanligt fuld af huller, og letgenkendelig. Ingen arkitekt der bygger en Moske, ved ikke at den kaldes en Mineret. Derudover burde sådanne forbydes i Danmark.

  At du ikke står ved dine egne indlæg, er åbenbart…Hvem ville da også det?

 145. Af R. H. KISTIANS EN

  -

  Og stop med at hakke mig.
  I bliver politianmeldt.
  Jeg ved at når i skrver “test”, så er det en af jeres mange koder.
  Jeg bor i mange boliger. Så I kan ikke parkere udenfor dem allesammen.

 146. Af R. H. KISTIANS EN

  -

  Og stop med at hakke mig.
  I bliver politianmeldt.
  Jeg ved at når i skriver “test”, så er det en af jeres mange koder.
  Jeg bor i mange boliger. Så I kan ikke parkere udenfor dem allesammen.

 147. Af Per niElse n

  -

  AF R.H. KRISTIA NSEN – 7. MAJ 2018 10:08
  “L i s b e t h, se nu at få lært dansk. Jeg bliver nød til at give dig en hånd, siden din dansklærer ikke lykkes med det danske.”

  Nå bliver du “nød” til det? Dansk ekspert.
  Plejer du ikke at tage penge for at bruge en hånd nede på gaden.

 148. Af Martin Jørgensen

  -

  Iøvrigt er stegte fårenosser en stor delikatesse på Island og andre steder hvor fåreavl er en del af hverdagen-se opskrift med billeder i Alletiders kogebog.
  Men dette har selvfølgeligt ikke en Pind at gøre med bloggens emne.

 149. Af b jen

  -

  Den berlin g ske papir-avis er fuld af intelligente, fornuftige og afslørende artikler. Der tilsammen viser at vi danskere er på vej ind i en totalitær, djævelsk og sindssyg fremtid.
  En epoke hvor minoriteter vil tyrannisere majoriteten. En tidsalder hvor mænd, familier og børn vil blive udnyttet og terroriseret. En fremtid hvor enorme værdier vil blive udslettet, hvor titusinder af patienter vil lide og dø unødvendigt pga. forringelser, hvor titusinder vil blive ofre for kriminalitet og uretfærdighed, hvor titusinder vil få deres privatliv og familieliv ødelagt af staten, og hvor andre titusinder vil blive hårdt ramt af de KONSEKVENSER som vælgeres uvidenhed og politikeres totalitære, hjerne døde, korrupte og skruppelløse udskejelser nu engang fører med sig.

 150. Af bent jensen

  -

  I årevis har rødfeminister og familie-/skilsmissebureaukrater været på krigsstien mod mændene. I årevis har man svindlet med barnets tarv og menneskerettighederne. Danskernes beskyttelse mod smitsomme sygdomme har tre kvindelige ministre solgt for en slik til Saudi-Arabien. 2-3 milliarder kr. gik tabt ved den lejlighed. Postvæsnet har V og K smadret. DF protesterede ikke mod de vanvittige beslutninger. Et svigt af dimensioner!
  Patienter må nu vente på livsvigtig medicin, som ikke kommer ud til tiden, selv om den sendes som hastepost til overpris. Folkepensionisterne snydes hele tiden. Deres pension bliver konstant ringere. Arbejdsløse, syge, hjemløse, gamle og tusinder af børn og unge får en horribel behandling. IT-skandaler og nedskæringer mv. sender danskere i døden.
  Og da styrelsen for patientsikkerhed fungerer lige så dårligt som sundhedsstyrelsen 2005-2016, er patienter og pårørende som regel retsløse og på Herrens mark.

 151. Af b jensen

  -

  En nærmere beskrivelse af de skandaler som Chrborg har belemret danskerne med, havnede selvfølgelig i f ilt ret. At skandalerne har været skyld i utallige tragedier og dødsfald, må der ikke oplyses nærmere om. Svindel med menneskerettigheder og barnets tarv er tys-tys. Den snigende undergravning af vores kultur og fremtid er tys-tys. Osv. Kun debattrolde må skrive lange indlæg.

Kommentarer er lukket.