Værdikampens næste kapitel

Af Sørine Gotfredsen 129

Ingen kan sige, præcis hvornår vi tog hul på de senere års værdikamp, men 2001 udgør en anvendelig milepæl. Her blev USA i uhyrligt omfang ramt af islamistisk terror, nye fronter materialiserede sig, og her i landet fik vi en regering med værdikamp som erklæret mål. Siden har vi gennemlevet mange diskussioner om danskhed, muslimsk lovreligion, kristendom, national loyalitet, ytringsfrihed og meget mere. Det har været uhyre værdifuldt og har medført selvbesindelse og indsigt i, hvor vigtigt det er at forholde sig til egen forankring og historie, idet et menneskes identitet ikke vokser ud af ingenting. Imidlertid er punktet nået, hvor vi skal bevæge os ind i værdikampens næste kapitel. Ikke fordi det første kapitel er slut – det vil vare meget længe – men fordi vi skal forstå flere dimensioner ved tidens tilstand, og det er oplagt at sætte ord på det i forbindelse med Grundlovsdag.

I en ny og interessant bog med titlen Forstå Populismen beskriver journalist Anna Libak, hvordan vi i den vestlige kultur har bevæget os gennem forskellige stadier. I det 18. og 19. århundrede levede vi i en æreskultur, hvor den enkelte i høj grad selv måtte forsvare sit gode ry. I det 20. århundrede opstod en værdighedskultur, hvor især verdenskrigene gjorde det nødvendigt at formulere idealer angående menneskets værdighed uanset etnicitet, køn eller nationalitet. Og i dag er tiden præget af den krænkelseskultur, der udspringer af en stærk identitetstænkning, der er resultatet af individualisering og det vilkår, at meget forskellige mennesker i en global epoke tvinges til at leve sammen. Den moderne mangfoldighed medfører ikke blot kulturelle spændinger, men kan også i den enkelte skabe en næsten militant tilstand, hvor man anspores til at gribe enhver lejlighed til at kræve sin ret og dyrke modsætningsforholdet til andre. Den franske filosof Simone Weil taler om en ”latent Krigstilstand”, der vokser frem i rettighedens navn, og hvad enten det handler om at træde frem som kvinde, brun, sort, seksuel minoritet, muslim eller noget helt andet vil den intense dyrkelse af det, der adskiller, ikke føre til mere samhørighed mellem os. Snarere til mere bitterhed og polarisering. Alt gøres i et medmenneskeligt ærinde, men det er ikke et medmenneskeligt fællesskab, der kommer ud af det.

Det paradoksale er, at vi for længst har lært det. Allerede omkring år 50 e. kr. beskrev apostlen Paulus, hvordan kristendommen afviser netop menneskets tilbøjelighed til at sætte skel i kraft af særlige kendetegn. Dette gør man gennem lovreligionen, der fungerer som en moralsk vogter, hvilket jo også gjaldt for den gamle Moselov, som Jesus skubbede til side ved at sætte kærlighedsbuddet øverst. I disse år dyrkes i det krænkede individs navn atter en moralsk vogter, der har været med til at udvikle den brutale politiske korrekthed, Metoo-domstolen og den ulyksalige trang til at fremtræde som et offer. I værdikampens næste kapitel skal vi kritisere denne rethaveriske individtænkning, der i en afgudsdyrkelse af forskelle kan komme til at overskygge alt det, vi har til fælles her i Danmark. Sproget, historien, litteraturen, demokratiet, de kristne rødder og kærligheden til lige netop denne plet på kloden. Man kan ikke på fyldestgørende vis bidrage til at føre en kultur videre, hvis man primært er optaget af sine egne rettigheder, og individ og identitetssygen skal bekæmpes. Grundlovsdag 2018 må være anledningen til for alvor at tage hul på den kamp.

129 kommentarer RSS

 1. Af Niels Poulsen

  -

  Grundlovsdag bør vi fejre det lykkelige ægteskab mellem nation og kristendommen, som vi i Danmark har indgået.

 2. Af Maria Due

  -

  I betragtning af, at det af Niels Poulsen nævnte lykkelige ægteskab også har ført til skilsmisser, må fejringen af grundlovsdag først og fremmest handle om det, der stadig er fælles værdier.

  Begreberne stolthed og ære er ikke så passé, som nogen gør dem til i dansk sammenhæng, de hører blot til de emner, hvor vi udadtil går stille med dørene. Og når jeg i den senere tid har tænkt over, hvad folk skriver i diverse debatter, har jeg hæftet mig ved de stilfærdige indskudte sætninger, der handler om at udvise større selvtillid. Det vil jeg gerne tilslutte mig.

 3. Af J Frederiksen

  -

  HØJAKTUELLE OG UHYGGELIGE PLANER FOR EUROPA TRÆDER I KRAFT OM TRE UGER.

  Vi lever i en tid hvor alle værdier er i spil. En epoke hvor hele Europa er i krise. Vi befinder os i en situation hvor det kan begynde at gå fremad. Men vi er også i en situation der kan udvikle sig til en tragedie større end 1. og 2. verdenskrig tilsammen. EU planlægger nu, iflg. diverse netmedier, at afskaffe alt med ytringsfrihed og folkestyre. EU er blevet til et rødsort totalitært projekt, hvor nationalstaterne, de lokale demokratier og den europæiske kultur og civilisation søges afskaffet. Den 25. juni, om få dage, vil der blive sat en plan i gang som vil afskaffe den frie presse og netavisernes debatter. Se snap hanen, den korte og andre kilder. Se you tube film om merkels migrants, terror i 35 lande, våbenkapløb, krigen 1939 til 45, Sverige nu, kommunismen, nazismen og islamismen. Se først og fremmest de alarmerende nyheder om mørklægningen af Europa. For uden ytringsfrihed ingen folkelig medindflydelse. Den lige og brede vej til diktatur og undertrykkelse som i DDR og Rumænien osv.

 4. Af jan ulrik friis

  -

  Nu er det danske (velfærds)samfund ved at segne under ond islamisk voldstyrani som EU/Merkel har påtvunget os i et digebrud af de ydre grænser, i stormløbet på EUs nationalstater!

  Dette er en etniske udrensning af det etniske europæiske folk, hvad der end ikke lægges skjul på, EU/Merkel planen den totale splittelse og destruktionen af folket og af nationalstaten, summa summarum EU/Merkels plan at vi skal dø!

  En parallel til denne Jones kult hvor alle medlemmer foretog kollektivt selvmord, endda midt i døden hvor Jones kritiserede sine tilhængere for ikke at dø med værdighed, er Sørines grundlovstale et skjult budskab en opfordring til det danske folk om at dø med værdighed ?

  Danmark hærges nu af en fremmed islamisk volds ideologie, menneskefjensk og associal og uddannelsesmæssig integrationsbyrder der helt bevidst bomber Danmark tilbage til stenalderen og udrydder det danske folk fra dansk jord, nu går det hurtigt imod vores undergang, se hvor hurtigt de andre EU lande nu segner under vægten af islamisk radikalisering og ondskab: Sverige-Tyskland-Frankrig-Belgien-Italien-Grækenland ect…..disse bliver aldrig til lande igen!

  Vi står over en hedensk jævelsk islamisk volds ideologie der ikke har sin gang på jorden, som da Jesus sagde til Satan:
  Mattæus 4 : 10: “Forsvind Satan! Der står jo skrevet: Det er Herren din Gud, du skal tilbede, og ham alene du skal tjene.”

  De seneste 40 års ondskab har resulteret i skabelsen af parallelsamfund, hvor islamisterne istedet fra dag 1 alle skulle være sendt hjem til Mellemøsten og Afrika!

  Islam er en trussel imod vores sammenhængskraft, godhedsindustrien helt bevidst accelererer alverdens integrationsproblemer, stigende radikalisering, terror, kriminalitet, islamiske storfamilier på offentlig livsvarig dansk forsørgelse, bandekrig og boligkvarterer med parallelle regler, åbne grænser……

  Problemerne relateret til islamisk virksomhed er uendelige, selvforstærkende problemer der fra start end ikke hører hjemme i Danmark, vores byrde vokser dagligt med alt for mange tilkomne islamiske bekvemmelighedsflygtninge som umuligt lader sig integrere, præsist som vi har set det i eksempelvist Sverige!

  Danmark skal idag lukke pengekassen helt i for islam alt islam relateret virksomhed på dansk jord, ellers vil det blot trække endnu mere ondskab endnu flere islamister hertil og gøre integrationen endnu mere umulig og døden endnu mere forudsigelig!

  Absolut 1′ prioritet her og nu rydde Danmark for alle islamister alt islam relateret virksomhed, fjerne ondskaben og nedrive moskeerne, inden det bliver for sent!

  Ligesom EUs andre nationalstater, løber tiden nu også ud for Danmark!!!

 5. Af jan henrik wegener

  -

  Problemet, eller rettere et stort problem med “værdikamp” er at det er en kamp. Måske var det nødvendigt at den blev erklæret, men der er nok nogle omklostninger. Nemlig det at hvis vi skal tage “kamp” alvorligt, så er der nogle der bekæmper nogle andre. Nogle af os er “fjender” (skal det stå i anførselstegn?) med nogle andre. Af “os”. Eller “vi er hinandes fjender”. Men måske var det nødvendigt at sige det åbenlyst som Sørine gør det. Hvis nu, for at tage et tænkt eksempel, Sørine er min fjende, så er det vel godt hun ikke pakker det ind og omvendt. Og jeg tror altså ikke på den om at det “bare” er “os” mod “Islam”. Der er masser af skjulte dagsordener her, og alle der ikke kommer af en muslimsk tradition (stadig det overvældende flertal, undertegnede inklussive) er ikke automatisk på samme hold. Der er jo ikke noget særligt “kristent” (eller “Vestligt”, eller ateistisk) DNA.

 6. Af jan ulrik friis

  -

  ….. et digebrud af de ydre grænser og islamisk stormløb på EUs nationalstater…..i filter…..

 7. Af Jesper Lund

  -

  Jeg gætter på at Grundloven på et tidspunkt bliver revideret, så stat og kirke bliver adskilt, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention bliver indarbejdet i Grundloven og måske bliver monarkiet afskaffet.

 8. Af Helge Nørager

  -

  Kort sagt, ned med topskatten, væk med arveafgift, og mere brugerbetaling i sundhedssektor.

  Og årsagen til at det onde er ovenstående samt alle de fremmede.

  Men ned med skatten, for så vil alle arbejde over konstant.

  Og det er altså de fremmeds skyld det hele, altså det negative.

  Ikke det med lav arbejdsløshed, og overskud på statens finanser……………….

 9. Af J Frederiksen

  -

  PS: Snaphanens arikel 3. juni: URGENT – – EU er ved at tilintetgøre (destroy) borgernes brug af internettet. Millioner af almindelige borgere og en række netaviser kan blive forbudt eller udelukket fra at gå på nettet. Man efterligner KINA. Der fortælles også om den tiltagende hverdagsterror i Frankrig, Sverige, England og Tyskland. Ang. Danmark, se den korte. (som også kan blive lukket)

 10. Af Jesper Lund

  -

  Er en politiker fra Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige mindre “individtænkende” end fra de øvrige partier? Hvem i dansk politik vil gøre op med “denne rethaveriske individtænkning” og føre “værdikampens næste fase”, som Sørine mener er ønskværdig?

  Jeg mener at alle danske partier sætter individet i centrum. Hver på deres måde. Danmark er trods alt ikke en kommunistisk eller facistisk stat, hvor borgerne er til for staten.

 11. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  “Ingen kan sige, præcis hvornår vi tog hul på de senere års værdikamp, men 2001 udgør en anvendelig milepæl. Her blev USA i uhyrligt omfang ramt af islamistisk terror…”

  Hvornår mistede mange muslimer tilliden til vesten, og til demokratiet?

  Vendepunktet var nærmere 1979, hvor den iranske befolkning gjorde oprør mod det USA-støttede diktatur i Iran, eller 1991, hvor det algeriske regime nægtede at give magten til et islamistisk parti, der havde vundet et demokratisk valg i Algeriet.

  Der findes som bekendt både shia-muslimsk islamisme, som vi ser den praktiseret i Iran – og nu også til dels Irak – og sunni-muslimsk islamisme.

  Den shia-muslimke iudgave af islamisme blev for alvor en betydende faktor på den internationale scene, da iranerne gjorde oprør mod det vestligt orienterede diktatur, som vesten – dvs. USA og Storbritannien – indførte i Iran i 1953, efter at USA og Storbritannien havde væltet den demokratisk orienterede – og demokratisk valgte – præsident i Iran, for at forhindre, at Iran natiopnalæiserde de iranske oliereserver:

  Det var nok den begivenhed, der om nogen, fik shia-muslimerne til at miste tilliden til vesten, og til demokratiet.

 12. Af Niels Poulsen

  -

  Jesper Lund (11:09)

  Der er ikke meget der tyder på, at vinden blæser i din samfundsnedbrydende retning.

  For øjeblikket sker der en konsolidering af danske og kristne værdier i den danske nation, eksempelvis burkalov og ghettoaftale. Og der er bred støtte, både i folketing og befolkning, om lovtiltagene.

 13. Af J Frederiksen

  -

  Også de europæiske befolkningers indfødsret og menneskerettigheder er politiske kliker ved at afskaffe. Se hvordan svenskerne og danskerne er blevet gjort til 3. klasses borgere i egne lande. Alt forringes. Vi danskere er blevet nedprioriteret og sat bagerst i køen med hensyn til boliger, jobs, familieliv, førtidspensioner, velfærd, retssikkerhed, gratis transport, gratis kørekort, gratis cykler, gratis biler, folkepensioner, hjemmehjælp, ældrepleje, kontanthjælp, og særlige ydelser………. Det påstås at der ikke mere er råd til ordentlig velfærd. Hvorfor også beskyttelsen mod sygdomme og overfald er reduceret. Men man vil bruge over 200 milliarder på en bro til Fehmern. Og over 500 milliarder til diverse sære projekter.

  Vores egne partier har gjort de menige danskere til pariaer i deres eget land. Hjemmets fred og familiernes sammenhold…… og børnenes og de unges trivsel…. er i vidt omfang skadet eller afskaffet med kommunistisk/feministisk politik. Og vi tyranniseres med digitalisering, IT-skandaler, tvangsordninger, skolelukninger, sundhedsforringelser, bøder, gebyrer, direktiver, forbud, påbud og pedantisk bureaukrati og juristeri.

  Oveni er man ved at forære fædrelandet og børnenes fremtid væk til indstrømmende migranter fra 75 forskellige fjerne lande.

 14. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Ifølge Berlingskes Poul Høi tyder alt på, at det ikke var nogle primitive, selvbestaltede terrorister, der stod bag terrorangrebene på USA den 11/9 2001, men derimod Saudi Arabiens daværende ministerium for religiøse anliggender.

  Uddrag fra “Når sandheden skal frem: Stod Saudi-Arabien bag 9/ 11?” af Poul Høi:

  “28 sider papir er gemt i en pansersikret hvælving under Kongressen i Washington. De er tophemmelige. (…) papirerne peger på Saudi-Arabien som medskyldig i 9/ 11…”

  “De 28 sider papir er godt nok gemt i et bevogtet og panser-og lydsikret rum under kongresbygningen i Washington, og kun udvalgte personer får lov til at læse dem og under overvågning.

  Men det har ikke hindret lækager.

  Og lækagerne fører ét sted hen: Saudi-Arabiens ministerium for islamiske anliggender.

  Eller som en advokat for de efterladte efter ofrene for 9/ 11 sagde i en retssag sidste år: Da Hamzi og Midhar ankom til Los Angeles, ” vidste de helt præcis, hvor de skulle gå hen for at få hjælp… der var et support-netværk på plads”. Og det pågældende netværk var ledet af mænd fra Saudi-Arabiens ministerium for islamiske anliggender, og de skulle sørge for, at terroristerne ” blev assimileret i USA, de skulle hjælpe dem med at finde noget at bo i og sørge for, at de blev optaget på flyskoler..

  Der er således en direkte forbindelse mellem den saudi-arabiske regering og 9/ 11″…”

  “Den tidligere flådeminister og medlem af 9/ 11-kommissionen, republikaneren John Lehman, siger til ” 60 Minutes”, at højtstående saudi-arabiske personer var klar over, hvad der foregik.

  Måske var det ikke officiel saudi-arabisk politik, siger han, men ” det var ikke en tilfældighed, at 15 ud af 19 flykaprere kom fra Saudi-Arabien”.”

 15. Af Maria Due

  -

  Den ene skriver om arabere, og det gør den anden og tredje og flere også. En radikal vil have Grundloven revideret, så at den bliver global, og minsandten om de lavpraktiske forsøg med burka- og ghettolov nu ikke udråbes til kristne værdier.

  Der er ikke udsigt til, at denne blog kommer til at handle om det tiltænkte.

 16. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Trump lovede som bekendt ofrene for terrorattentaterne den 11/9 2001, at han ville ligge sag an mod Saudi Arabiens regering for medvirken til terror.

  Men i stedet har han solgt våben til det saudiarabiske diktatur for flere hundrede milliarder kroner, tilsyneladende mod at få et kosmetisk regimeskift i Saudi Arabien.

  Det skyldes givetvis, at en retssag mod Saudi Arabien, for medvirken til terror, ville have afsløret, hvor tæt USA har arbejdet sammen med nogle af de radikale islamister, som serene angreb USA.

  Hvorfor var det nordamerikanske luftovervågningssystem, NORAD, sat ud af kraft den 11/9 2001, og hvorfor fik Bin Laden familien lov til, at forlade USA meget kort tid efter terrorattentatet, uden at være blevet afhørt?

  Kan det have noget at gøre med, at én af Osama Bin ladens brødre efter alt at dømme investerede i George W. Bushs oliefirma, Arbusto Oil?

  Som den tidligere amerikanske centralbankchef, Alan Greenspan, afslørede, så handlede Irakkrigen hverken om terror, eller om at indføre demokrati; “It was about oil”, som Greenspan skrev i sine memoirer.

 17. Af j.. hans En

  -

  “Ingen kan sige, præcis hvornår vi tog hul på de senere års værdikamp, men 2001 udgør en anvendelig milepæl. Her blev USA i uhyrligt omfang ramt af islamistisk terror”
  Skriver Sørine G.

  Jo.
  En uhyggelig terror.
  Men svaret var vel passende.
  Siden 2003 har USA og bl.a. Danmark myrdet ca. ti millioner mennesker i de muslimske lande.
  Plus de millioner som blev myrdet før 2003.
  Det er en vestlig blodtørst som vil noget.
  Selv hitler ville være misundelig.

 18. Af j. hanSen

  -

  For helt at forstå Sørine Godfredsens morderiske had, nederdrægtighed, racisme, ekstremisme og ondskab.
  Så bør man læse denne kronik.
  Hvor hun forsvarer højreekstremisten og massemorderen breivik.

  https://www.b.dk/kronikker/lad-os-bruge-anders-breivik-rigtigt

 19. Af j. hanSen

  -

  For helt at forstå Sørine Godfredsens morderiske had, nederdrægtighed, racisme, ekstremisme og ondskab.
  Så bør man læse denne kronik.
  Hvor hun forsvarer højreekstremisten og massemorderen breivik.

  https://www.b.dk/kronikker/lad-os-bruge-anders-breivik-rigtigt

  En person som forsvarer breivik er jo ikke helt rask i hovedet.

 20. Af Birger Nielsen

  -

  Alt ved det gamle.
  Religionsdyrkerne Poulsen og Friis slynger om sig med kristne værdier og bibelcitater, mens J. Hansen igen og igen beskylder Vesten og især USA at være skyld i alverdens muslimske forbrydelser.
  Befri os dog fra alverdens fordummende religioner og prædikanter.
  God grundlovsdag.

 21. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen
  Jeg opfatter maskeringsloven og elementer af ghettoaftalen som nedbrydning af danske værdier. Ytringsfriheden henholdsvis lighed for loven.

  Iøvrigt har jeg svært ved at se at maskeringsloven og ghettoaftalen har noget med kristne værdier at gøre.

  Og slet ikke som opgør med “denne rethaveriske individtænkning”.

  Jeg har intet imod at børn allerede som et årige kommer i institution. Det burde være obligatorisk for alle.

 22. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hvad er så din undskyldning for, at forsvare højreradikale, antisemitiske og antidemokratiske, islamistiske terrorister, der har myrdet langt flere uskyldige personer, end andre højreradikale terrorister har?

  For de islamistiske terrorister er også højreradikale – og derudover er de i absurd grad værdikonservative.

  De er imod demokrati, går ind for systematisk, grov undretrykkelse af kvinder og religiøse mindretal, vil indføre dødstraf for homosekualitet, tillade voldtægt af mindreårige barnebrude, og tillade decideret slaveri!

  Desuden skrev Anders Behring-Breivik rent faktisk i sit manifest, at han selv anså de islamistiske terrortister for, at være sine allierede i kampen mod de såkaldte “kulturkommunister”..

  Det er direkte bizart, at bruge Breivik som et “argument” imod alle, der kritiserer islamitiske terrorister, når Breivik anså de islamistiske terrorister for, at være sine allierede.

  Det national-islamistiske, tyrkiske parti, De Grå ulve – der efter alt at dømme stod bag terrorattentatet på den paven – er ifølge det tyske Forfatningsværn nu det største og farligste højreradikale parti i Tyskland.

  Men store dele af venstrefløjen fatter åbenbart ikke, at de fleste islamister er højreradikale antisemitter, der bekæmper demokrati og menneskerettigheder med terror.

 23. Af J Frederiksen

  -

  DEL OG HERSK ER DE MAGTSYGES MOTTO

  Dette med at dyrke minoriteterne og spille dem ud mod majoriteten, dette med konstant at appellere til enkeltindividers egoisme og særheder, dette med at skabe splid mellem mænd og kvinder og afstande mellem forældre og børn, er noget som de rødsorte fascister har specialiseret sig i. Del og hersk. Jo flere konflikter, jo mere splittelse man kan skabe i et samfund, jo lettere kan der fiskes i rørte vande. Det er vel også derfor at man sørger for at opdele befolkninger i dem som er for eller imod EU, for eller imod kristendom, for eller imod indvandring, for eller imod civilisation, for eller imod familieværdierne, osv. Istedet for at gå frem med sund fornuft og klare problemerne på naturlige og enkle måder, foretrækker de åndsformørkede eller korrupte snyltere, pampere og totalitære betonhoveder for at gøre alt så kompliceret og sært som muligt. Det opnås med konstant hetz og provokation. Mændene og familierne/forældrene må mistænkeliggøres året rundt….. de dansksindede modstandere af multi-kulti “berigelse” og Europa som en pærevælling, hetzes konstant som racister og kældermennesker…… gay-parader, sangerinder med langt sort skæg og “kunstudstillinger” af døde grise og kæledyr udråbes som fin-kultur……. aflivning af girafunger og slagtning af kaniner foran øjnene på små børn kaldes god pædagogik……osv. For betonhoveder er intet så skørt, dekadent, perverst, barbarisk eller nihilistisk, at det ikke kan bruges.

  Alt er fascisterne parate til, for at ødelægge sundheden, sammenhængskraften og sammenholdet i et folk, i en kultur, i en nation. Se you tube, national geographic, den korte og snaphanen om den voksende ondskab og galskab i verden.

 24. Af Maria Due

  -

  Uendelig trist, at så væsentligt et emne fuldt bevidst blev lagt død med det samme.

  Ang. forsvar af Breivik brugte den norske stat adskillige millioner på at finansiere et forsvarsteam bestående af fire advokater, og til sidst var selv anklagerne på deres side for at modvirke den hetz styret af medierne, som ødelagde en upolitisk, dvs. civiliseret rettergang.

 25. Af Birger Nielsen

  -

  Alt ved det gamle på bloggene.
  Bibelhøkerne Poulsen og Friis slynger om sig med “kristne” værdier og bibelcitater, mens J. Hansen forklarer alle muslimernes misgerninger med, at det er Vestens og USA `s skyld.
  Fri os dog fra de mange fordummende religioner og prædikenter.
  Kun oplysning og fornuft er vejen frem i alle situationer.

 26. Af Jesper Lund

  -

  Maria Due
  Hvad Sørines indlæg egentlig om? Kan du forklare hvad Sørine mener med “I værdikampens næste kapitel skal vi kritisere denne rethaveriske individtænkning”?

 27. Af Jesper Lund

  -

  Maria Due
  Hvad handler Sørines indlæg egentlig om? Kan du forklare hvad Sørine mener med “I værdikampens næste kapitel skal vi kritisere denne rethaveriske individtænkning”?

 28. Af J Frederiksen

  -

  Nå, så jes per lund mener at alle børn i bør fratages forældrene, så de kan overgå til statsopdragelse når de fylder 1 år. Ja, ja, jes per, du er sandelig en klog gammel 68’er. Forældrenes bedrevidende opdrager og børnenes sande ven.

 29. Af hanne ribens

  -

  Hvor er det godt at du J.Hansen, minder os om hvor indskrænket Sørine Godtfredsens tankevirksomhed er ! !

 30. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Værdikampen er i gang mellem dem, der ønsker at fastholde forældede anakronistiske værdier og dem, der ønsker at oprette nye, baseret på den virkelige nutidige og kommende verden og de betingelser, der er nødvendige, hvis en fremtid skal være mulig.

  Værdikampen er den fortsatte kamp mellem fordomme om verden på den ene side og nytænkning på den anden side med baggrund i de forandringer, der er sket og sker.

  Fortidens værdier forhindrer – endnu – at vi etablerer det fordomsfrie værdisæt, der har europæiske værdier som kerneområder, europæisk ånd, europæisk kultur, europæisk civilisation og europæisk demokrati.

  EU repræsenterer disse værdier. Derfor skal vi bakke op om EU. Det europæiske værdisæt findes ikke noget andet sted i verden og kun europæerne har forudsætningerne for at forstå og fastholde det.

 31. Af Maria Due

  -

  Jesper Lund.

  Jeg synes, at Sørine har forklaret det selv, men jeg skal forsøge vha. et eksempel, der ramte mig og åbenbart også andre som et knytnæveslag i mellemgulvet. Prøv at læse denne lille artikel om en jubelindvandrer og hendes familie, der tilsyneladende gjorde alt det rigtige, og for hvem Danmark blot var og er et supermarked, hvor alle bør have ret til at tage for sig fra hylderne, hvis de gider bevæge sig hen til dem. Hun er ikke helt grøn, kan ikke undskyldes med at være en dum eller en umoden teenager og har endda valgt et fag, hvor hun burde interessere sig for andres reaktioner, Men hvor meget forstår hun egentlig? Der er intet, der røber, at hun er i stand til at tænke på andre end sig selv, sin familie og andre indvandrere. Jeg kom til at tænke på Ninn-Hansen, der gik direkte fra gymnasiet til frihedskampen fordi der var noget ud over hans egne cirkler, han elskede.

  https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10644258/dengang-danmark-havde-ry-for-at-vaere-aaben-over-for-fremmede/

 32. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  libak og støvringen står begge for den reneste form af populisme-fascisme. Hvorledes nogen tager nået alvorligt de siger, er uforklarligt. Det er simpelthen mennesker der ikke er kloge nok, og ikke kan se igennem deres løgne. Svagtbegavede dfere-borgerlige altså
  For hvem fakta ikke interessere.

 33. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  Kulturelt ensformighed er uinteressant. Man skal ikke erstatte dette med religiøse kristne dyder, når etniske danskere er 90% ateister.

  Borgerlighed -eller Duesyndikatet-som det tit kaldes også, er som at få en våd karklud i ansigtet fra frederiksens beskidte ungkarlehjem.Ingen normale ønsker at leve i et sådant samfund Sørine.

  Derfor var 68 generationen så stor. Tog opgøret med Due-syndikatet, og vandt.
  Ethvert samfund skal gå fremmead, og ikke tilbage i Duesyndikatets status quo, status quo. Man kommer ikke uden om at jøder og muslimer har bidraget med meget negativt. Man burde stoppe statsborgerskab til dem.

  PS staten skal nturligvis tage frederiksens børn fra ham. Ud af livmoderen før de kommer til misbrugshjemmet for fanny og alexander. Leve feminismen.

 34. Af Birger Nielsen

  -

  “Af Niels Poulsen – 4. juni 2018 09:38
  Grundlovsdag bør vi fejre det lykkelige ægteskab mellem nation og kristendommen, som vi i Danmark har indgået.”

  Mon ikke det ægteskab efterhånden fader ud. Godt nok er c. 75% af befolkningen stadig medlemmer af folkekirken, men langt de fleste har næppe megen kendskab til religionen eller interesse for trosspørgsmål generelt. Kristendommen bruges af mange som en fornuftig barriere mod en anden invasiv lovrelegion fra de varme lande.
  Fri os fra religioner og citater fra de gamle “eventyr”-bøger. det er FAKE.

 35. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  Værdikampen startede af due-syndikatet i 2001, var aldrig andet end stemmefiskeri fra samme syndikat.Eksisteret aldrig i politiken, end som andet baseret på løgn og bedrag.

  Fx mere end fordoblet indvandringen under fogh, end samme tidsrum under Nyrup. På samme tid indoktrineret status quo syndikatet folk i denne regerings stramme indvandring. DF tog æren. Og kaldte fordoblingen af indvandringen en sejr.

  Detnuværende due status quo syndikat, har ny indvandrerekord igen.

  Så værdikamp betyder altså “løgn baseret på stemmefiskeri”..

 36. Af Klaus Selsager

  -

  Så fik vi da mobiliseret alle idioterne her på bloggen.

 37. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  Dengang Danmark havet ry for at være åbne over for indvandrer, var før due-syndikatet tog over, og åbnet grænserne i 2001.

  Siden da har folket haft nok af syndikatets løndumpning og velfærdsforringelse fra alle de nye de har lukket ind siden da.Folket skriger efter den strammere indvandring fra Nyrup og Socialdemokraterne.

  Beviseligt, at da DF kom til magten blev indvandrerantallet fordoblet. Samme vil ske med nyeborgerlige..De skal blot tage over fra DF. For nu har selv de svagtbegavede df’ere indset at partiet er fup og bluff for industrien. Nye borgerlige skal fortsætte lakaj arbejdet for liberalisterne nu.

 38. Af Flemming Lau

  -

  Sørine har så inderligt ret. Gammel Stalinisternes parti fetichisme og dens forsøg på at indføre Balkan tilstande i det høje Nord, er M-I-S-L-L-Y-K-K-E-T…! Danskerne vil hverken eje el ha’ den forløjede og ondskabsfulde kommunisme, med dens infame stikkeri, intolerante sociale kontrol, og evindelige hadske fjendebilleder!

  Vi vil fred her til lands, sankte Hans, sankte Hans…!

 39. Af J Frederiksen

  -

  Fra nu af vil li s be th sør en sen sikkert få lov til at sabotere debatten, så læserne opgiver deltagelse. Men husk at SE SNAPHANEN ANG: EUs SKUMLE ,PLANER FOR VORES YTRINGSFRIHED, og for vores NATIONER, KULTUR OG FREMTID.
  Læs you tube og national geographic om “The killing of Europe”, “Break Europa”, “Sverige er fortabt”, “Terror i 25 lande”, “Kæmpekriminalitet i Frankrig, England og Sverige”, Merkels migrant krise, kollaps truer vores sundhedsvæsner, den sociale velfærd og meget mere. ALT UNDERGRAVES, ALT ER UNDER ANGREB.

 40. Af J Frederiksen

  -

  SVERIGE ER FORTABT. osv. SE SNAPHANEN.

  Fra nu af vil li s be th sør en sen sikkert få lov til at sabotere debatten, så læserne opgiver deltagelse. Men husk at SE SNAPHANEN ANG: EUs SKUMLE ,PLANER FOR VORES YTRINGSFRIHED, og for vores NATIONER, KULTUR OG FREMTID.
  Læs you tube og national geographic om “The killing of Europe”, “Break Europa”, “Sverige er fortabt”, “Terror i 25 lande”, “Kæmpekriminalitet i Frankrig, England og Sverige”, Merkels migrant krise, kollaps truer vores sundhedsvæsner, den sociale velfærd og meget mere. ALT UNDERGRAVES, ALT ER UNDER ANGREB.

 41. Af svend jensen

  -

  Det har altid undret mange, at EU afskyr nationalismen, når det eneste EU virkeligt ønsker er, at udskifte medlemsstaternes nationalisme med EU-nationalisme.
  For EU-fremtiden skal Danmarks nationalsang være EU-national, omskrives og omdøbes til “Kong Juncker klamred sig til højen barstol” fra “Kong Christian stod ved højen mast”.

 42. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  Niels Poulsen og hans samfundsnedbrydende religiøse tanker, Kommer aldrig til at leve i DK igen..Det er rent minoritet nu.

  Danmark skal dog fjerne stemmerettigheden til alle religiøse.Dette ville mest gå ud over muslimer og kristne. Da det også er dem der får flest børn, er meget altså vundet i længden. Nye religiøse borgere nægtes adgang til statsborgerskabet når troende.

  Også stemmer vi i DK om indvandring. Og i alle dens nuancer..

  Kun således kan værdikampen vindes i DK.

 43. Af Maria Due

  -

  igen i filteret.

 44. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  Ps. Frederiksen i dårekisten, nægtes også stemmerettighed , ytringsfrihed og statsborgerskab. Han sælges til et svensk laboratorium. Studier i kognitiv terapi. Der må da være penge i det?

  Laufascismen og hans støttere som Svend mv. burde få deres skolepenge tilbage. Deres drømmesamfund døde i 45. Det kommer aldrig tilbage. Trumpkernen i DK udgøres af højst 10% af dfere-nyeborgerlige..

  Som #TrumpRussia ønsker disse lakajer og usa støttere, at overgive EUropa til dem. Og indføre et amerikansk fascistisk samfund.

  Kun et stærkt fælles eu militær, og atomvåben program kan stå imod her.

 45. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  Ps. Fre..deriksen i d..årekisten, nægtes også stemmerettighed , ytringsfrihed og statsborgerskab. Han sælges til et svensk laboratorium. Studier i kognitiv terapi. Der må da være penge i det?

  Laufascismen og hans støttere som Svend mv. burde få deres skolepenge tilbage. Deres drømmesamfund døde i 45. Det kommer aldrig tilbage. Trumpkernen i DK udgøres af højst 10% af dfere-nyeborgerlige..

  Som #TrumpRussia ønsker disse lak. ajer og usa støttere, at overgive EUropa til dem. Og indføre et amerikansk fas..cistisk samfund.

  Kun et stærkt fælles eu militær, og atomvåben program kan stå imod her.

 46. Af Maria Due

  -

  Du kunne i det mindste nøjes med at sende dine indlæg en gang.

 47. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  Status quo due-syndikatet har brug for 3-4 indlæg med samme, for at forstå et indlæg!

  Er vel grænser for hvad avisen kan lovligt frigive? Breivikstøtte mv. ?

 48. Af Flemming Lau

  -

  Forhenværende kommunister er ikke kommet længere, end nazisterne var efter krigen og KZ lejrene: “Jamen vi vidste det jo ikke…?”
  Men jo!,kommunisterne vidste det hele, men valgte at fortrænge som de uselvstændige spædbørn de var. Det er faren ved det totalitære, om den så har en anden farve eller betegnelse som nazisme,kommunisme eller Islamisme.

  På spørgsmålet om hvornår kommunismen blev totalitær, svarede Gorbatjov “Den var totalitær fra begyndelsen!” Det er værd at huske på Grundlovs dag! Kommunismens rædselsregime holdt kun i 72 år. Kristendommen råder stadig 2018 år efter og i Danmark i foreløbig 1053 år.

 49. Af Helge Nørager

  -

  Ho Ho, værdikamp kaldes det.

  Det er meget ordret for i dag styres alt af følgende “Er der penge i det.. ?”
  Samt jeg vil have mere til mig selv så skatten skal ned osv.

  Det ægte, du er din egen lykkes smeds land, tak borgerlige politikere i 1980,er, for jeres arv.

  Og sæt så den skat ned så penge kan blive i borgernes lommer, for det er såååå vigtigt for specielt de 1% af befolkning,

  Resten vil hellere have et samfund som måske har andre værdier end bare penge og penge, men alt skal maximeres specielt den økonomiske ulighed.
  Så kan de lære det de fattige, altså det med at penge bestemmer alt også levetid, uddannelse og helbred, altså fraværet af penge.

  for alle penge er samlet i ganske fås lommer og det er bare så rigtigt og fornuftigt, spørg dem bare.
  Eller en af deres dyre eksperter, så kan de fortælle at ulighed er godt så mere af det.
  Så væk med arveafgift, ned med skatten og ingen penge til de arbejdsløse, så bliver alt godt.

  I det Danske du er din egen lykkes smed lille land, skabt af borgerlige som godt ved at ulighed skal der meget mere af, for det er så godt for økonomien, og det er altså det eneste som betyder noget.

  God moral og det med at være et anstændigt land blev vist droppet med Irak krigen.

  Tilbage er kun at være grådige og giv så alt til de få, de ganske få den ene procent for de er så dygtige og ulighed er så godt.
  For det fortæller den ene procent konstant ved hjælp af alle deres dyrt betalte politikere og eksperter i aviser og banker.

  Det skal en præst ikke kunne ændre på med alt det der om at der er andet i livet end penge og så flere penge.
  Det passer nemlig ikke, og sænk så den skat.
  Og øg uligheden, ned med socialhjælp og fjern sygedagpenge, så mennesker kan forstå at ulighed er skide godt…………………for de få.
  Og alle de fattige er bare misundelige og uden evner til at malke koen.

 50. Af j.. haNSen

  -

  AF SVEND JE NSEN – 4. JUNI 2018 15:05
  “Det har altid undret mange, at EU afskyr nationalismen,”

  Nu har nationalisterne, kapitalisterne, fascisterne og nazisterne i Europa jo startet to verdenskrige.
  Og nu vil de prøve igen.
  Så en vis afsky er vel på sin plads.

 51. Af Fru. Lisbeth Sørensen

  -

  “Af Maria Due – 4. juni 2018 16:48

  Niels Larsen – 4. juni 2018 15:10

  “Samtidig har Europas ledere har på en stort anlagt konference i Marokko i denne måned underskrevet en international hensigtserklæring om at lade afrikansk og arabisk indvandring fortsætte. Sagde nogen tillidskrise mellem folk og elite?”

  “Vore politikere begår i min bevidsthed åbenlyst højforræderi.”

  Hvad er det for noget, hvorfor fylder det ikke side op og ned i vores aviser?”

  Så så frk. due. Ned med højre hånd nu.Højrenationalisterne er ikke mere danske end muslimer og jøderne.Støvrings højrefløj har kun løgne og populisme med vælgerbedrag for øje.

  Hans højrefløj indføre altid flere indvandrer når de har magten. Den statistik viser bedrageren aldrig. For den gavner ikke sagen hans. Og den går udpå at få stemmer til borgerligheden. For naturligvis er han løn og velfærdsforringer tilbeder for eliten. Alt han skriver er løgn. Ligesom resten af due-syndikatet..

 52. Af Helge Nørager

  -

  En eksempel på fejlslagen værdikamp.

  Tesen om at samfundet sparer penge ved at servere 7 dage gamle farsretter til ældre, med kommunale madordninger.

  Jeg er helt sikker på at der vil være stemning i befolkning for at mad til ældre kunne spise, og at det kunne spare penge i sundhedssektor.
  Hvis maden til de ældre i madordninger ikke var så ulækker som den ofte er.
  Måske den ikke er sundhedsfarlig, men lækker og tiltalende er det ikke.

  Så et eks. på en ny værdikamp.
  Vi vil bespise de svage ældre med mad som et medlem af en kommunal bestyrelse vil kunne servere for egen familie, uden at det blev smidt i skraldespand efter at være prikket lidt i og spist en bid eller to.

  Og penge til ordninger kunne tages fra alle disse bonuser der udbetales i det offentlige som f.eks for at indkøre sundhedsplatformen.
  Men ellers tror jeg der ville være stemning i befolkning for at finde pengene.
  Bare et forslag.

 53. Af peter andersen

  -

  Luk røven Sørine.

 54. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt tre glimrende indlæg – AF JAKOB SCHMIDT RASMUSSEN – 4. JUNI 2018 11:39, 4. JUNI 2018 11:54, 4. JUNI 2018 12:13. Stort set det eneste der er værd at læse af øvrige blog kommentarspor junk !

  Men kære Jacob, du skal grave lidt dybere ned i det – iscenesatte fake terror stunt 9/11 – for at finde alle brikkerne i det infame terror show der ændrede verden anno 2001. Saudi Arabien var formentlig indblandet, men det var Israel formentlig også. Uanset de to landes deltagelse – nedriver man selvsagt ikke hele WTC-komplekset, og flyver “et eller andet” ind i Pentagon – UDEN den daværende amerikanske Bush regering medvirken. THAT’S IMPOSSIBLE – kan vi vidst hurtig blive enige om !

 55. Af svend jensen

  -

  @J.. HANSEN – 4. JUNI 2018 16:44
  “Nu har nationalisterne, kapitalisterne, fascisterne og nazisterne i Europa jo startet to verdenskrige. Og nu vil de prøve igen. Så en vis afsky er vel på sin plads.”

  Hvis individuel nationalisme i medlemsstaterne er afskyeligt, kan en samlet EU-nationalisme kun være hundrede gange mere hæslig og vederstyggelig.
  EU er mange gange større og skal desuden oprette et fælles militær af samme omfang som US.
  EU er oprettet primært for at være en dominerende storspiller om verdensherredømmet.
  Efter J.H.’s opskrift vil EU som super-nationalstat starte den næste verdenskrig.
  EU er Tysklands endelige løsning på magtspørgsmålet (die Endlösung der macht Frage) i Europa ?

 56. Af Niels Poulsen

  -

  Er man ikke kristen, er man ikke dansk. Punktum.

 57. Af Maria Due

  -

  “Er man ikke kristen, er man ikke dansk. Punktum.”

  Jeg tænkte nok, at det var det, var undervejs fra første indlæg, så at en væsentlig diskussion gik tabt. Ikke desto mindre er vi så fald en del danske statsborgere, der ikke er danskere skønt i bund og grund et produkt af den danske nation fra heden old. Det kan i øvrigt være det samme andet, hvis vi ikke kan blive fri for en sådan kristenfascisme.

 58. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt undrer jeg mig stadig over, hvor Sørine egentlig befinder i verden? Hendes blog (PC) er konsekvent 2 timer bagefter dansk tid. Det virker ret uprofessionelt kære Sørine !

 59. Af Helge Nørager

  -

  Øhh den var barsk kære Niels.

  “Af Niels Poulsen – 4. juni 2018 18:59

  Er man ikke kristen, er man ikke dansk. Punktum.”

  Jeg vil nu mene at Gorm den gamle var Dansk, men der kan man bare se……
  Åbenbart ikke, jeg skal dog også lære noget nyt konstant.

 60. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Næste kapitel må logisk handle om den periode, hvor vi udskiftede et værdisæt knyttet til nationalstatens arkaiske forestillinger med et sæt, hvor værdierne baseres på det større og mere forpligtende fællesskab i Europa og EU.

  Verden er blevet mindre og meget mere kompliceret. De tidligere værdier giver ingen frugtbare handlemuligheder på vort nuværende udviklingstrin. Derfor værdikampen. Intet varer evigt – slet ikke værdier.

 61. Af Helge Nørager

  -

  Ny værdi kamp i samfund, kunne være en erkendelse af at “trickle down” virker ikke.
  En erkendelse af at privatiseringer af vigtige samfunds opgaver, virker ikke som tiltænkt.
  En erkendelse af at der sker megen skatte fifleri, med skattely og udnyttelse af den globaliserede økonomis muligheder for gråzoner, pga. mangel på internationale aftaler om kapitals transport derhen hvor beskatning er lavest.
  Dette udnyttes fuldt ud af multinationale og private, til stor skade for mange landes økonomi.
  En erkendelse af at et regneark, ikke kan bruges til at måle dynamiske sociale effekter.
  En erkendelse af at god og sund mad til ældre er rigtigt at sørge for.
  En erkendelse af at der burde gøres mere for tandpleje af befolkning.
  En erkendelse af at alle har brug for nogen, om det så er 20 min med hjemmehjælp, uden at det får kommunes økonomi til at kollapse.
  En erkendelse af at vi lever ikke i et samfund hvor alle er sin egen lykkes smed, det er blevet for kompliceret.
  En erkendelse af at vi ikke lever i et konkurrence samfund, for nogle snyder ved startlinjen.
  En erkendelse af at vi alle er mennesker for guds nåde syndere, vantro, troende eller hvad vi nu er.
  Vi er alle mennesker.
  Og lad ikke dette cirkus udvikle sig til en kamp mellem dem og os, for så er vi i sandhed det ondes nyttige idioter.

 62. Af Jesper Lund

  -

  Man er dansk, hvis man er dansk statsborger og føler sig som dansker. Det sidste for at tage højde for dobbelt statsborgerskab, det tyske mindretal, færinger og grønlænder.

  Mindstekravet for at være dansk, er således dansk statsborgerskab. Det er så derefter udelukkende personen selv, der afgør om han/hun opfatter sig som dansker. Det har ingen andre ret til at afgøre.

 63. Af Fru . Lisbeth sørensen

  -

  NP er sårabiat at han ønsker korskrigene tilbage. Og kun dette kan gøre det. Drømmer on en jødisk-kristen krig mod muslimer.

  Ville have åbne grænser for kristne så han ikke føler sig som niels alene i vreden.

  . Bevist at troende har laver IQ end ikke troende. Ønsker et fattigere DK besat af religiøseignoranter.

 64. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et par fornuftige indlæg af Jakob Schmidt Rasmussen tidligere på blog kommentarspor omkring – iscenesat fake terror stunt 9/11. Saudi Arabien var formentlig en aktiv medspiller, men det var Israel formentlig også. En helt sikker aktiv spiller var Bush regeringen. Man river altså ikke hele WTC-komplekset ned og fyrer “et eller andet af” mod Pentagon – UDEN at have nødvendig logistik på plads. Den form for logistik kan KUN amerikanske myndigheder have leveret !

 65. Af Fru . Lisbeth sørensen

  -

  Ingen er Dansker blot fordi de har Dansk statsborgerskab .

  Man skal være ateist og dele de Danske holdninger. Muslimer og jøder.bliver især aldrig Danskere. Ej islæninge . Nordmænd og svenskere kan godt!

 66. Af Helge Nørager

  -

  Hvis “man” skal tro på de nationalkonservatives opfattelse af Danmark som nation.
  Sker denne dannelse af en national ånd, i en tidsperiode hvor Dansken, var ASA tro.
  Så derfor må en Dansker en ASA tro, alle andre er indvandre som har tvunget det ægte oprindelige Danske i skjul, og nu fremfører sig som Danske.
  Det er da ganske logisk, og dermed ved alle nu hvad en Dansker er :).

  Jeg personligt er nu ganske godt tilfreds med at være et menneske, og have et land at bo i.
  Så kan omverden nu kalde mig hvad de vil.
  Stemmeret har jeg da endnu.

 67. Af jens hANsen

  -

  AF NIELS PO ULSEN – 4. JUNI 2018 18:59
  “Er man ikke kristen, er man ikke dansk. Punktum.”

  Psykopat.
  Jeg er ikke kristen.
  Men født og opvokset i Danmark. I Vestjylland.
  Hvad bilder du dig ind dit svin.
  Er jeg ikke dansk fordi jeg er ateist.

 68. Af j.. han..

  -

  AF NI ELS PO ULSEN – 4. JUNI 2018 18:59
  “Er man ikke kristen, er man ikke dansk. Punktum.”

  Psykopat.
  Jeg er ikke kristen.
  Men født og opvokset i Danmark. I Vestjylland.
  Hvad bilder du dig ind dit svin.
  Er jeg ikke dansk fordi jeg er ateist.

 69. Af Helge Nørager

  -

  Lad os lave en test.
  Min mors slægt kan med kirkebøger spores tilbage til ca. 1350 i Østjylland.
  øhh, hvor langt tilbage kan i andre gå i sikre slægtsbeviser på Danske aner ?.

  “Herfra hvor jeg står jeg jeg se mig langt omkring”

 70. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen
  Er troende jøder med dansk statsborgerskab ikke danskere?

 71. Af Niels Poulsen

  -

  Jesper Lund (19:50)

  Jeg forstår slet ikke, at du kan opfatte dig selv som dansk, når du, som du fortæller os (11:09) er imod den danske forfatning, den danske folkekirke og det danske monarki.

 72. Af Helge Nørager

  -

  Åhh Jens, fald nu ikke ned på deres plan med at sammenligne mennesker med svin, det er altså synd for svin.
  De er faktisk ganske kloge.
  Og det er en uskik alt det med øgenavne og sammenligninger med uskyldige dyr.

  Sandheden er jo at Niels er angst for fremtiden.
  Han oplever at vores verden ændres ikke til det bedre.
  Men magter ikke at erkende netop vi som Dansker bærer på en stor kollektiv synd.
  Krige startet ad løgne fremført at borgerlige politikere.
  90 mandater og en løgner, så var vi som nation for evigt sværtet af ondskaben.
  Vi kan kun kæmpe imod og undlade at ty til deres metoder, Niels er ikke et svin.
  Han er et forvirret menneske som i sin angst for fremtiden ikke kan erkende at det er de borgerlige og deres konstante mere mammon og vi er alle egen lykkes smed, som er vores ulykke,
  Han er som de fleste i en tilstand af kronisk panikangst ude af stand til at indse hvad som skaber hans problemer.
  Grådighed og løgne er blevet hverdag, for det sikre krige og profit.
  Ofre og flygtninge er onde Islamister mener mange, ja der er onde mennesker som vil terror.
  Men tag lige og kig i spejlet.

  Og drop øgenavne og sammenligninger med dyr, der er synd for dyrene.

 73. Af Helge Nørager

  -

  Så blev Ira.k kr.ig antydet var en synd, så slog ce.nsur stra.ks til

  ha synd og svindel med illusion om debat.

 74. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen
  Jeg er dansker fordi jeg har dansk statsborgerskab. Det lige fra jeg blev født på Rigshospitalet i 1954 og jeg føler mig som dansker. Hvad andre kan forstå eller ikke forstå i den forbindelse ligegyldigt.

  Det danske samfund udvikler sig hele tiden. Danmark har haft enevælde. Var dem, som medvirkede til afskaffelsen af enevælden ikke at regne for danskere, da de jo ændrede på det bestående?

 75. Af J Frederiksen

  -

  TITANIC-DANMARK LIGNER ET SKIB MED HUL I SKROGET

  “Vi regeres af idioter” hedder en artikel på nettet. I 1914 og flere årtier frem blev Tyskland og Sovjet regeret af mafiaer der bestod af både idioter, psykopater og forbrydere/masse-mor dere. Men de fleste tyskere og russere fattede ingen ting, før det var for evigt forsent. De fleste som ikke har læst snap hanen og den korte forstår nok heller ikke hvad der er ved at ske med Danmark og Sverige.

 76. Af Niels Poulsen

  -

  Jesper Lund (20:45)

  Omar Abdel Hamid El-Hussein blev født 11. september 1992 i Vordingborg …

 77. Af Birger Nielsen

  -

  Niels Poulsen må vi vel bære over med. Han er blot en typisk religionsforvirret anakronisme.
  Er man ikke dansk, fordi man ikke tror på guder, engle eller andet sludder? Så er der ikke mange, der er danskere, kun godt 15% af befolkningen.

 78. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen
  Omar Abdel Hamid El-Hussein havde dansk statsborgerskab, men jeg ved om han opfattede sig som dansk. Det er vel også ligegyldigt. Det vil alligevel ikke ændre på det faktum, at han begik to grusomme terrorhandlinger i København, ved Krudttønden og ved synagogen.

 79. Af Jesper Lund

  -

  Niels Poulsen
  Jeg gentager lige dette spørgsmål, hvis du skulle have glemt det.

  Er troende jøder med dansk statsborgerskab ikke danskere?

 80. Af Fru . Lisbeth sørensen

  -

  Nej!

 81. Af Helge Nørager

  -

  Lisbeth, der var egenligt ingen som spurgte dig, så du behøver ikke udstille dit triste had.

 82. Af Helge Nørager

  -

  Og frem for at grave grøfter med teser om hvad andre er eller ikke er.

  Er det ikke mere vigtigt at finde fælles værdier ?.

  Nogle forslag.

  Børn er fremtiden.
  Uddannelse er vigtigt.
  Der er andet i livet end penge.
  Naturen er værd at bevare.
  Kunst i alle former skaber debat og afspejler hvem vi er.
  Dommedag er ikke værd at stræbe efter.

 83. Af Fru . Lisbeth sørensen

  -

  Helge elsker at bestemme hvem der har ret til at ytre sig. Sådan fungere det imidlertid ikke i et civiliseret land, med debat. Mon han er fra Jylland? De er jo også kun halvdanskere. Lillebælt burde være fast grænse..

  Jøder og muslimer og kristnes værdier er så forskellige fra det det Danske folks. De er anden kultur. Passet gør ikke en til Dansker, blot statsborger..

 84. Af Jan Petersen

  -

  Det her Sørine blog kommentarspor ligner – som vanlig – et nødråb om hjælp fra en håndfuld afvigere . . . . helt ude i sognepræste-hegnet. Totalt uinteressant !

 85. Af JAN PETERSEN

  -

  Det her blog kommentarspor har jeg nu læst – som jeg ikke altid gør – det er meget sjovt. Jeg var da underholdt og synes der skal være plads til mangfokelighed i Danmark – så dette billiger jeg at lade mennesker løfte deres stemme uanset hvem og hvad de udtrykker sig. Jeg elsker mennesker og ser nøje efter i sømmene om deres bukser sidder løst. Gør det det, elelr andet sidder løst, ja så kigger jeg ind under for at se deres ædlere dele. Hvis Jeg lykkes med at få erektion igen kort efter en orgasme, så kan der faktisk også følge en klat sæd med ved anden orgasme. Men hvorfor er det lige, at mitlager af sæd ikke tømmes fuldstændig første gang.

 86. Af Ejlat Akkrihum Jensen

  -

  man er KUN dansker hvis man er mindre begavet og kristen. Er man IKKE kristen så kan man IKKE være dansk!! Man skal smøre sig ind i lort hver dag og man skal spille sin kusse elelr pik o det offentlige rum foran legepladser elelrs er man IKKE dansk! Og man skal slå nogen ihjel i en ubåd, elelrs er man IKEK Dansk! og man skal male den ene side af sit hoved hvidt og den anden side sort, elelrs er man IKEK dansk, og vhis landet bliver invaderet af nazister, så skal man støtte nazisterne og stet og politi skal så forfølge de kommunister som laver modstandsbevegelses grupepr såsom holgder danske og bopa. Huraaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh nu er vi alle danske !!!!!!! JEG ER DAAANSK!!! DAAAAASNK!!! JUBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII JEG ER DANSK DANSK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  SYNG MED PÅ SANGEN!!!! SYNG SÅ MED DIT TYSKERSVIN !!!!!!!!! DU ER IKKE DANSK HVID DU IKKE KAN SYNGE RUNGENDE HØJT DIN SATANS LORTE KRAPYL !

  I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme,
  der har jeg rod, derfra min verden går.
  Du danske sprog, du er min moders stemme,
  så sødt velsignet du mit hjerte når.
  Du danske friske strand,
  hvor oldtids kæmpegrave
  står mellem æblegård og humlehave,
  dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland!

  Hvor reder sommeren vel blomstersengen
  mer rigt end her, ned til den åbne strand?
  Hvor står fuldmånen over kløverengen
  så dejlig, som i bøgens fædreland?
  Du danske friske strand,
  hvor Dannebrogen vajer, –
  Gud gav os den – Gud giv den bedste sejer! –
  Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland!

  Engang du herre var i hele Norden,
  bød over England – nu du kaldes svag,
  et lille land, – og dog så vidt om jorden
  end høres danskens sang og mejselslag.
  Du danske friske strand, –
  plovjernet guldhorn finder. –
  Gud giv dig fremtid, som han gav dig minder!
  Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland!

  Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
  hvor jeg har rod, hvorfra min verden går,
  hvor sproget er min moders bløde stemme,
  og som en sød musik mit hjerte når!
  Du danske friske strand
  med vilde svaners rede,
  I grønne øer, mit hjertes hjem hernede,
  dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland!

 87. Af Janik Martensen

  -

  Danskerne ligger som de har redt.

  Og de har stadig ikke forstået, at det ikke kan gøres om. Derfor de uendelige mængder af tom snak.

 88. Af Martin Jørgensen

  -

  Slægtsforskning har vist at udover et brændende Koldinghus satte Napoleons spanske lejesoldater andre spor i den danske befolkning.
  Og mon ikke Ellemann slægten kan spore deres aner herfra. Og ikke som der har været gisnet om. At det skulle være en rumænsk hønsetyv der har været på jagt i den danske hønsegård.
  Så min konklusion er at der flyder meget blandet og udefra kommende blod rundt i vi danskers årer- men det gør os da ikke til mindre danske af den grund.

 89. Af Bjørn Sørensen

  -

  “Den franske filosof Simone Weil taler om en ”latent Krigstilstand”, der vokser frem i rettighedens navn, og hvad enten det handler om at træde frem som kvinde, brun, sort, seksuel minoritet, muslim eller noget helt andet vil den intense dyrkelse af det, der adskiller, ikke føre til mere samhørighed mellem os. Snarere til mere bitterhed og polarisering. Alt gøres i et medmenneskeligt ærinde, men det er ikke et medmenneskeligt fællesskab, der kommer ud af det.”

  Den latente Krigstilstand med bitterhed og polarisering er blevet dagligdagen og da minoriteterne er afvigere, bliver de radikaliserede og handler som underlegne der kan ende i det ekstreme, terrorisme.

  At “lige børn leger bedst” er vi ved at erfare på den hårde måde fordi den moralsk flydende venstrefløj iværksatte udviklingen af moralsk miks mask. Dvs man valgte den moral der fremmede deres personlige behov. Hvilket reelt er en asocial holdning.

 90. Af Niels Lemche

  -

  Sørine, jeg tror, at dit filtret har renset andre indlæg af mine væk, sådan per automatik.

  Men 2001 var ikke startskuddet til en værdikamp, det var startskuddet til en regulær, omend
  asymetrisk krig med skarpe våben. Den ene part bruger terror især mod civilbefolkningen (de militære kan forsvare sig), den anden part bomber løs med det udtalte ønske om at ramme de militante, velvidende at det ofte er de civile, der dør. Men at skubbe det ind under noget så fredsommeligt som en “kulturkamp” er ærlig talt bare en flugt fra virkeligheden.

  En værdikamp er noget der foregår på grundlag af værdier, hvilke disse så måtte være, den har altid været igang og forudsætter bare, at der er forskellige værdier på spil.

  Men grimt bliver det, når værdikampen benyttes som dække for fremmedhad og racisme, for den voldelige bekæmpelse af anderledes tænkende. Kort sagt, når værdikampen profaneres og ikke længere er en kamp og værdier, men en kamp for kampens skyld.

 91. Af Niels Poulsen

  -

  Jesper Lund (21:29)

  Ortodokse jøder er israelske. Israel er et herligt land. Tillykke med den amerikanske ambassade i Jerusalem.

  Men langt de fleste danske jøder er heldigvis assimileret til den dansk-kristne kultur.

  Det er vel ikke raketvidenskab: For at være dansk skal man grundlæggende gå ind for den danske kultur, som er kristen. Man skal også gå ind for vores forfatning.

  Dine misforståelser beror muligvis på det danske selvhad, det desværre er lykkedes for de kulturradikale at fremmane i Danmark, men prøv at fremføre dine selvmodsigende ytringer over for en udlænding, f.eks. en patriotisk amerikaner, og han vil ryste på hovedet.

  “Hello, my name is Jesper Lund. I am against the Constitution of Denmark. I am Danish.”

 92. Af J L

  -

  Niels Poulsen
  Du skrev “Er man ikke kristen, er man ikke dansk”. Det mener du så ikke gælder for troende jøder. På trods af at de ikke er kristne, så mener du, at de alligevel er danskere. Øhh!

  Du besidder den nationalkonservative form for politisk korrekthed, hvor man undlader at overfører sine nationalkonservative holdninger om, hvad man skal opfylde for at være en dansker, til jøder. F,eks. ved at ville påtvinge institutioner at have svinekød på menuen. De nationalkonservative nævner intet om at det også går ud over troende jøder, der heller ikke spiser svinekød.

  /Jesper Lund

 93. Af Bjørn Sørensen

  -

  Mange venstreorienterede hader den økonomiske elite, også kaldet kapitalister, og især blandt den akademiske venstrefløj er der en foragt for arbejderklassen. Hillary Clinton kaldte dem “deplorables”. Her på blokkene har der været adskillige, som kalder dem der stemmer på populister for uddannede, indikerende at det må være undermennesker der ikke ved hvad de gør. Så det er ikke uden grund at den radikale venstrefløj kaldes nazistisk, fordi de udviser racisme.

  Vi lever i en tid med opbrud, fordi det samfund som vi har skabt ikke længere fungerer. Vi har økonomisk stagnation og massearbejdsløshed. Tusindvis i Kbh. er ledige, men systemet formår ikke at anvende de ledige til at holde byen ren, som er en svinesti. Man formår nemt at aktivere dem til de evindelige demonstrationer, som plager hovedstaden.
  Men det er en kendt sag at Kbh´s rådhus er varmestue for politiske kolbøtter med et blødende hjerte for ormegården Christiania.

  Først den dag Christiania bliver lukket er der tegn på at byens politikere ønsker at være en del af den moderne verden. Men indtil videre lever de videre i 68-ånden, som intet formåede af varende værdi.

  I sin tid var Kbh. en foregangskommune, men det er efterhånden lang tid siden. Det var den gang byen var ledet af Socialdemokrater, nu er den ledet af nymarxister, som gør alt for at efterligne elendigheden i kommunistiske lande.

 94. Af Niels Poulsen

  -

  Jesper Lund (09:31)

  “Det mener du så ikke gælder for troende jøder.”

  Nej, det gør jeg ikke. Du kan ikke læse indenad. Jeg udtrykte deres manglende danskhed positivt: De er israelske.

  Hvis man eksempelvis ikke kan spise dansk mad, opfatter dele af den danske kultur som uren, og isolerer sig i parallelsamfund i opposition til det det danske samfund, så er man naturligvis ikke dansk.

  Men lad os acceptere, at denne meget lille minoritet har valgt diasporaen, selv om de nok ville gøre et mere nyttigt arbejde ved at udvide bosættelserne i deres eget fædreland, Israel.

 95. Af J L

  -

  Niels Poulsen
  Politikeren Orla Lehmann i 1841: Jeg er modstander af enevælden. Jeg er dansker.

  Hvem rystede på hovedet?

  /Jesper Lund

 96. Af Niels Poulsen

  -

  Men misforstå mig ikke. Alle burde i princippet være velkomne i Danmark. Hvis de oprigtigt assimilerede sig til de dansk-kristne værdier. Det gør de så ikke. Derfor er de ikke velkomne mere. Punktum.

 97. Af J L

  -

  Niels Poulsen
  Så ud med jøderne?
  /Jesper Lund

 98. Af Fr. Lissebeth Sørensen

  -

  testing..

 99. Af Fr. Lissebeth Sørensen

  -

  De pri.m..itive borg..erlige jyd.er, især af pr.im..itivste df-v karakter, har ødelagt Danmark. Siden 2001 har de startet et jy.sk kræm..merma.rked i DK, hvor alt sejler i g.rådi.ghed og jys.k svi..nebo.ndementa..litet. De invaderet det ægte Danmark på øerne. På sjælland er de overalt nu. Prim..itive, kultur..løse.

  Jy.der,jø..der især kris..tne, bliver aldrig assimileret på øerne. Måske passer de godt sammen i Jyll..and? De hedder jo også det samme næsten? Deler næ.righedskultur mv.?

  Alle isr..ae.lsopbakkere skal også sm..ides til jylla..nd. Lil..lebælt fast grænse. Tak!

  Må sige at den borge..rlige intelligen..tsia er kommet til bloggen. Ja..n er nok medlem i hovedstyrelsen for jy..deDF?

 100. Af Niels Poulsen

  -

  “Så ud med jøderne?”

  Nej da. Flertallet er som før sagt også assimilerede. De er førsteklasses danskere.

  Men ateisterne måtte for min skyld godt pakke nellikerne. Men hvor skal de tage hen, de vildfarne får? Hvor er deres fædreland? På bagsiden af månen?

 101. Af Fr. Lissebeth Sørensen

  -

  “de er isrselske”..Nu ruller den demenslidende rundt fortvivlet på gulver, uden hoved eller hale. Først er de ikke danskere, så Dansk, så israeler. Svaret er naturligvis statsløse. De har ingen ret til Israel. De stjal lsndet og skal returnere det til de originale ejere, palæstinenserne.

  At mange nationalkonservative er jøder, er uomtvisteligt. De skal nægtes stemmeret, og politisk magt, som muslimer og kristne.

  Politik og religiøse må og skal adskilles. Og det er eneste garanteret måde.

 102. Af Helge Nørager

  -

  Lisbeth, du har ganske ret Århus pt. , og endda fra fødselsstiftelse samme by.
  Men ohh jeg bøjer mig ned i gruset for dit klarsyn.
  Hil Lisbeth og andre Prebner, som jeg næsten er begyndt at savne i den “ægte” udgave.

 103. Af J L

  -

  Niels Poulsen
  Jeg synes vi skal værne om de værdier, som fleste opfatter som danske, såsom ligestilling mellem kønnene, ytringsfrihed og individets integritet.

  Vi er vist begge enige om at Danmark bør indføre et forbud om omskæring af drengebørn, som rammer både jødisk og muslimsk tradition. På det punkt mener jeg, individets integritet og selvbestemmelse over egen krop vejer tungere end en minoritets tradition. Det er derfor glædeligt at borgerforslaget “Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn” har opnået 50.000 støttere, så det kommer i Folketinget. Det vil sikkert kedeligt nok så blive nedstemt.

  /Jesper Lund

 104. Af Fr. Lissebeth Sørensen

  -

  Nu deler Niels jo ikke Danske værdier? Han deler kun tosseminoriteten af troendes meninger? Højst 10% af Danskerne. Derfor er Niels ikke Dansker..

  De burde kunne fjernes til jylland alle, og starte deres indremissionske samfund der?

  Som helge altså ikke ægtedanskere.. (jyde). Tossehelge ævler dagen lang..Om hans sygdomme mv. Ingen er interesseret. Retur i kælderen med dig..

 105. Af Fr. Lissebeth Sørensen

  -

  “lige børn leger bedst”

  Absolut ingen tvivl om at kristne svindebondebørn ville bedst kunne lege sine kedelige lege med and andre kristne svindebondebørn BS. Så ud at lege med dig ..

  nationalkonservativebørn, Kæmper jo også altidfor at være lejrchef i Au..schwitz når de leger, hvor de har indsat de røde?

 106. Af Niels Poulsen

  -

  Jesper Lund (10:25)

  Mht. omskæring er vi enige. I debatten imod omskæring har der heldigvis også været flere modige jødiske og muslimske debattører. De er fremtiden.

 107. Af jan ulrik friis

  -

  Niels Poulsen har nu fat i det rigtige, vigtigt at et kristent land som Danmark indfører kristendoms undervisning ud fra de hellige bibelske skrifter, at danske børn ja inden de har lært at gå har kendskab til Guds ord!

  Ikke religionsundervisning hvad er ligegyldigt hvad alverdens falske religioner sysler med af jævelskab, men sand kristendomskundskab, Danmark er et kristent land en kristen kultur, det danske folk har i sandhed chancen at komme tættere på Gud, for så vil Gud komme tættere på det danske folk.
  Jakob 4:8
  …..”holder eder nær til Gud, saa skal han holde sig nær til eder! Renser Hænderne, I Syndere! og lutrer Hjerterne, I Tvesindede!”……

  De fremmede islamister der kun opholder sig midlertidigt her i Danmark men skal alle hjemsendes, islamisterne skal også tage fuld del i kristendomsundervisning, obligatorisk fra dag 1 så længe de befinder sig på dansk jord, det siger sig selv et totalforbud imod falsk gudsdyrkelse såsom: islam på dansk jord, om vi vil have et godt forhold til den kristne almægtige Gud, for nu er det vigtigere end nogensinde et godt forhold til den kristne Gud, vigtigere end nogensinde, at vi er med Gud og at Gud er med os!
  Amos 5:14
  “Søg det gode, ej det onde, for at I maa leve, og HERREN, Hærskarers Gud, maa være med eder, som I siger, han er.”

 108. Af Fr. Lissebeth Sørensen

  -

  Alt religionsundervisning forbydes naturligvis. Alle religiøse sendes til det primitive og uciviliseret Jylland.

  Ingen religiøse kan få statsborgerskab, stemmerettighed, blive valgt til politiske roller. Danmark har haft så mange jødepolitikere. Og de har haft stor magt. De er ikke danskere og deler ikke danske israel , kvinde, lighed, fornuft og ateisme mv. dyder..

  Alt religionsundervisning forbydes permanent. For alle religioner. Kun dalai lamas tanker tillades. Man ikke buddhismen som religion.

  Vedblivende religiøse kriminelle der ikke følger et forbud da, modtager kun halv løn, pension, lægehjælp , SU og statsborgerskabet fjernes. Etniske danskere sendes til jylland. Resten retur til deres hjemlande..

 109. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Fr. Lissebeth Sørensen
  Hvis du engang bliver voksen og lærer at skrive og læse dansk så skulle du læse lidt om de forskellige socialistiske retninger, og så vil du finde ud af at nazismen og fascismen er sande socialistiske retninger i familie med kommunismen, som alle går ind for statskontrol af samfundet, og indførte proletariatets diktatur.

  Men hvad forstår bønder sig på agurkesalat.

 110. Af Flemming Lau

  -

  “Og Satan sagde: Menneskeheden er min! Og Jesus, Guds Søn svarede: Det blir over mit lig…!”

  Kristne har forstået at vi står i gæld, til Helten fra Golgata. Den dag vi afskriver Gud og hans vilje, er vi alene og Nationen vil gå under, som det er sket andre steder. De godes tavshed og fejhed, vil forære de onde og deres kolloboratorer en sikker sejr!

 111. Af j. hanSen

  -

  AF NIELS PO ULSEN – 5. JUNI 2018 08:42
  “For at være dansk skal man grundlæggende gå ind for den danske kultur, som er kristen. Man skal også gå ind for vores forfatning.”

  I henhold til grundloven har vi religionsfrihed i Danmark.
  Det er ikke gået op for den Rindalske højrereligiøse svinehund Niels Poulsen.

 112. Af Hans Hansen ( forhenværende snedkermester og byggematador)

  -

  Tonen mine gode mennesker, pas på tonen , uhøvisk og rå tale arter sig ikke i en pæn og borgerlig avis.
  Hvordan kan en til opgaven kaldet , samt repræsentant for den danske folkekirke , og forkynder af det kristne budskab, dog tillade disse vederstyggeligheder som har plaget mine øjne ved gennemlæsning af ovenstående.
  ( jeg væmmes og vender mig i min grav)
  Ærbødigst hellig Hansen .

 113. Af Niels Poulsen

  -

  Det er en sandhed med modifikationer, at vi har religionsfrihed i Danmark.

  Grundloven siger, at den danske stat har en religion, og denne religion er den evangelisk-lutherske tro.

  Regenten skal tilhøre denne tro.

  Afvigende trossamfund accepteres kun, hvis der “intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offenlige orden.”

  Det er faktisk et åbent spørgsmål, om islam med koranens opfordring til vold mod kristne og jøder ikke strider mod grundloven. Men vi skal nok længere hen i kultursammenstødet, før politikerne vågner af deres døs og vedtager et egentligt forbud. Burkaloven er dog et første vigtigt skridt i denne retning.

  Men det var slet ikke det, som var mit budskab. Folk må dyrke deres fra folkekirken afvigende tro, så meget de lyster, blot de overholder paragraf 67. Det gælder også ateisterne, som ingen tro har, og derfor dyrker tomheden.

 114. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg prøver lige igen:

  Men det var slet ikke det, som var mit budskab. Folk må dyrke deres fra folkekirken afvigende tro, så meget de lyster, blot de overholder paragraf 67. Det gælder også ateisterne, som ingen tro har, og derfor dyrker tomheden.

  De kan i min optik blot ikke tillade sig at kalde sig for danske, fordi de med deres afvigende tro ikke er assimileret til den dansk-kristne enhedskultur.

  Og hvorfor det kan ophidse folk, forstår jeg ikke, for der findes ikke noget dejligere end Danmark og vores dansk-kristne enhedskultur.

 115. Af Maria Due

  -

  “Det gælder også ateisterne, som ingen tro har, og derfor dyrker tomheden.”

  Hvilken tomhed, og hvori består egentlig din egen åndelighed? Det er på høje tid, at du bliver mere konkret.

  Jeg er hverken troende eller ateist, men da jeg her til morgen sad med min sudoku opgave følte jeg mig meget tilfreds med tilværelsen. Haven bugner med solmodne skovjordbær, som var lunet af solen, og af udsprungne roser. En kronkalv var henne at snuse til min Austin rose “Queen of Sweden”, der er fuld af fyldte lyserøde blomster, og jeg holdt vejret, for andre har fortalt mig, at krondyr også spiser roser. Men nej, den forsvandt igen, så lydløst som den dukkede op, og kaffen var stærk og god, min bagel, cheddar og druerne alt sammen perfekt. Desuden beder Lau for alle på bloggen, og det er godt at vide, for han har et kærligt sind.

 116. Af Birger Nielsen

  -

  Niels Poulsen hævder gerne at ikketroende dyrker tomheden. Hvad kender han til det. Dyrker de religiøse så ikke snarere tåbeligheden? Nemlig det tåbelige ved at tro på oldtidsguder og gamle sktifter, som ingen reelt ved ret meget om. Jødedom, kristendom og islam bygger stort set på de samme gamle legender, mysterier og anden åndelig tomhed.

 117. Af Fru lisbeth Sørensen

  -

  BS,

  Din fascisme har intet med os socialister-røde center at gøre.

  Du ville være god som lejrchef i schindlers list.

  I løb væk fra modstandskampen i 45. Begge mine bedsteforældre tog del. Den ene mest med hitler på udhuset, og flyvere. Man tæller også..

  Socialdmen har intet med din rollemodel i Tyyskland at gøre. Du må tage dine vrangforestillinger op med din logechef.

 118. Af Fru. Lisbeth sørensen

  -

  “Grundloven siger, at den danske stat har en religion, og denne religion er den evangelisk-lutherske tro. Regenten skal tilhøre denne tro.”

  Religiøs fantasme! Gud er død, og kommer aldrig tilbage. Har aldrig eksisteret, og kun 10% af etniske Danskere og lo% immigranter tror på ham. Måske derfor religionspartiet DF er så indvandrervenlig, og har mere end fordoblet antallet af indvandrer siden de kom til fadet i 2001? End før da?

  Den nuværende regering har forresten alletiders indvandrerrekord. Uanset om vi snakker om flygtninge, østeuropærer eller andet. De interessere sig kun for en ting. Løndumpning via indvandrer og velfærdsforringelser. Det er hvad i har fået ud af at stemme på DF..Flere indvandrer.

  Hvis i borgerlige havet stemt på rød blok ville i have fået en langt strammere indvandringspolitik i disse år. . Enhedslisten har den strammeste i tinget. Kun dem bekymre sig oprigtigt om løndumpning. De er dog venlig indstillet over for flygtninge, hvilket er en stor fejltagelse..

  Mht. Grundloven ønsker en majoritet af Danskere og politikere at ændre på den. Alle udfra forskellige synspunkter. DF-venstre for at indføre jydefascismen fx. S og rød blok, for at gøre den mere menneskelig, anstændig, mindre religiøs fanatisk og altså , mere folkelig repræsentativt mv.

  Så naturligvis skal Grundloven omskrives nu. Vi skal kunne fjerne alt religiøst i den..Stat og kirke skal adskilles, engang for alle. Den skal være selvbetalt. Vi kan leje dem kirkerne bygget af vores forfædre med god profit? Ellers må de bygge egne, for egne penge, og overlade os disse til koncerter og ungdomshuse-boligere mv.

 119. Af Fru. Lisbeth sørensen

  -

  “I henhold til grundloven har vi religionsfrihed i Danmark.
  Det er ikke gået op for den Rindalske højrereligiøse svinehund Niels Poulsen.”

  Er vel problemstillingen. At vi stadig har religionsfrihed?

  Hvis den fjernes, ville de fleste af disse rejse til USA og mellemøsten vel? Tro om. De fleste religiøse tilflyttere er her kun for for pengenes skyld, ikke fordi de elsker Danmark og Dansk kultur. De forlader aldrig frivilligt..Religionsfrihed eller ej. Dog kunne vi stemme om det ved hvert valg. Skal religion forbydes, alle, kun nogen? Skal staten bygge moskeer som nu på skatteydernes regning. og betale 80 millioner om året for at beskytte et par tusinde rige jøder, når de sagtens selv kunne betale for det?

  Der er vel ingen der er i tvivl om blandt ægtedanskere, at Danmark ville være et fantastisk land uden religiøse og religion?

 120. Af Fru. Lisbeth sørensen

  -

  “I henhold til grundloven har vi religionsfrihed i Danmark.
  Det er ikke gået op for den Rindalske højrerelig,,iøse sv,in,ehund Ni,els Pou,lsen.”

  Er vel problemstillingen. At vi stadig har religionsfrihed?

  Hvis den fjernes, ville de fleste af disse rejse til USA og mellemøsten vel? Tro om. De fleste religiøse tilflyttere er her kun for for pengenes skyld, ikke fordi de elsker Danmark og Dansk kultur. De forlader aldrig frivilligt..Religionsfrihed eller ej. Dog kunne vi stemme om det ved hvert valg. Skal religion forbydes, alle, kun nogen? Skal staten bygge moskeer som nu på skatteydernes regning. og betale 80 millioner om året for at beskytte et par tusinde rige jø,,der, når de sagtens selv kunne betale for det?

  Der er vel ingen der er i tvivl om blandt ægtedanskere, at Danmark ville være et fantastisk land uden religiøse og religion?

 121. Af Fr. Lisbeth Sørensen

  -

  “De kan i min optik blot ikke tillade sig at kalde sig for danske, fordi de med deres afvigende tro ikke er assimileret til den dansk-kristne enhedskultur.
  Og hvorfor det kan ophidse folk, forstår jeg ikke, for der findes ikke noget dejligere end Danmark og vores dansk-kristne enhedskultur.”

  Rent nonsens NP.

  Kun ca. 1o% af etniske Danskere er religiøse nu. Og falder dagligt. Selv iblandt muslimer falder den, pga. af afsmitningen fra den store ateistiske Danske majoritetskultur.

  At snakke om enhedskultur mht. kristen eller anden religion, er helt i hegnet. Den Danske enhedskultur er ateismen. Alle andre er minoritetssamfund. Før DK bliver muslimsk, med 3.5 børn i gennemsnit, over for Danskernes 1.5, burde man fjerne deres adgang til stemmeboksen. Dette kan ikke gøres anstænstændigt uden også at fjerne kristnes og jøders.

  Danmark skal aldrig blive et religiøs diktatur. Det risikere vi mm. vi fjerner religiøse politiere og magthavere nu. Også i det udøvende og øvende lovsystem. frimurer mv.

  DF er gået så langt i deres forsvar for nielspoulsener, at de har fået indskrevet kristendommen som en del af regeringsprogrammet, selvom kun lo% af Danskerne er aktive her, og faldende.

  Kun ateister skal kunne få statsborgerskab i fremtiden. Den er den Danske dyd. Grundloven skal laves om til at inkludere dette.

 122. Af Fr. Lisbeth Sørensen

  -

  Tillykke til Danmark. Bliver en S-regering uden R næste gang..Og det bliver uden tvivl fantastisk.

  DF vil også kun stemme på fadbamsen, så valget er kridtet op til mellem de sorte borgerlige eller røde anstændige. Og folket har haft nok af første gruppe, og deres velfærdsforringelser og løndumpninger via indvandrer, som de har alle tiders rekord i.

  Endelige et rigtigt folketingsvalg, og mulighed for rød ledelse uden R, og med en stram indvandringspolitik, uden DF´s løse indvandringspolitik. ..Jeg tror det bliver fantastisk, og var det rigtige valg.

  Uden tvivl vil vi se blå blok i frit fald herfra. Fremtiden er rød!

 123. Af j. Hans en

  -

  AF BJØRN SØR ENSEN – 5. JUNI 2018 09:48
  “Så det er ikke uden grund at den radikale venstrefløj kaldes nazistisk, fordi de udviser racisme.”

  Hvis dette kaudervælsk er korrekt, så må BS jo tilhøre den radikale venstrefløj.
  Hans indlæg er jo racistiske og nazistiske.

 124. Af Niels Lemche

  -

  NIELS POULSEN, hvis jøderne er israelske — sikke noget vrøvl, der har været jøder i flere tusinde år, men kun et Israel i 70 — så er katolikker vel heller ikke danskere, for deres overhoved er biskoppen af Rom. Så er der alle mulige andre med andre religioner. Men jeg går ud fra, at i NPs optik er de eneste danskere dem, der fylder i de missionske kirker om søndagen.

 125. Af Niels Poulsen

  -

  “Maria Due” (16:14)

  Meget afslørende Vanitas. Det er æstetikerens tvivlsomme tilgang til tilværelsen, som her blotlægges. Men som på hollændernes stillebens leder man altid efter kraniet eller et andet symbol på dødens tilstedeværelse i forfængeligheden og forgængeligheden.

  Det må være kronkalvens tilsynekomst og frygten for, at den vil spise roserne. Jeget holder af bar angst op med at trække vejret (og simulerer dermed dødskampen).

  Det var dog ikke denne gang, at manden med leen kom for at hente sjælen hjem.

  Jeget kan igen svælge sig i sanseligheden (spis, drik og vær glad, for i morgen skal du dø … som hedonisternes mantra har lydt siden oldtiden).

  Til sidst trøster sjælen sig så noget selvmodsigende med, at der findes et kristent medmenneske, som beder for den. Det er trods alt godt, at der er nogen, som tager imod Kristi kærlighed og giver den videre til andre, når man nu ikke selv magter det.

  Denne sidste erkendelse er jeg meget enig i. Derfor er det godt, at Danmark er et kristent land.

 126. Af Niels Poulsen

  -

  Birger Nielsen (18:03)

  At du sætter lighed mellem kristendom og islam, viser din manglende indsigt. Forestil dig, at Danmark havde været under muslimsk herredømme i flere hundrede år, hvilket let kunne være sket, hvis ikke heltemodige kristne soldater havde standset den muslimske ekspansion. Jeg behøver vist ikke at udpensle det miserable liv, du så ville have levet.

  Du burde takke Jesus på dine grædende knæ for din frihed. Alligevel vælger du som andre ateister at leve som en parasit på den dansk-kristne enhedskultur. I er storforbrugere af kristendommens gaver til det danske samfund. Alligevel fornægter I dens sandhed.

 127. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Lemche (07:29)

  Du misser som andre pointen. Jeg bliver spurgt om “troende” (dvs. rettroende eller ortodokse jøder: slangekrøller, talmud, kosher and all that jazz) er danske. Det synes jeg ikke, at de er. Hjertet er et andet sted, i myternes Israel kan du sige, men selv opfatter de det nuværende Israel som en del af dette myternes Israel. Fred være med det.

  Resten af de danske jøder (og det er majoriteten) har giftet sig med danskere og er assimileret til den danske enhedskultur. Det er som før sagt førsteklasses danskere.

  Bemærker du de to kategorier?

  Om katolikker er danske? Det afhænger igen af graden. Er man imod prævention, skilsmisse, abort osv., kan man så sige, at man er i overensstemmelse med den danske enhedskultur? Jeg synes det ikke.

  Og nej, jeg er ikke indremissionsk. Modsat dig, som abonnerer på den esoteriske kristendom (alkymi og frimurerorden) så er jeg noget så kedeligt som en almindelig folkekirkekristen og min tro den evangelisk-lutherske tro.

 128. Af J Frederiksen

  -

  Se ovenfor under 4. juni kl. 10.52, 10.55, 11.51 og 12.51, indlæg sat på inden debatten blev afsporet af “lissebeth” mv.

Kommentarer er lukket.